Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 2

24.02.2021

Deschiderea succesiunii

Aspecte generale
Notiune: deschiderea succesiunii reprezinta o institutie juridica fundamentala in materia dr
succesoral, cu o semnificatie juridica deosebita si un moment de referinta al intregii proceduri
succesorale.
Dpdv legislativ, deschiderea succesiunii se regaseste in cuprinsul art. 954 Cciv, care defineste
aceasta institutie si ii stabileste parametrii. Astfel, art 954, alin (1) Cciv, statueaza REGULA conform
careia “mostenirea unei persoane se deschide in momentul decesului acesteia”. Aceasta inseamna ca, per
a contrario, succesiunea unei persoane in viata nu poate fi deschisa, altfel spus, nu poate trece catre
potentialii sai mostenitori, persoana in viata neputand avea calitatea de decujus.
Pornind de la cele de mai sus, putem defini deschiderea succesiunii ca fiind faptul juridic,
care determina transmiterea patrimoniului succesoral al lui de cujus catre mostenitorii sai legali
sau testamentari, si care constituie temei al nasterii dreptului de mostenire, fapt juridic constand in
moartea titularului patrimoniului care se transmite.
In materie succesorala, semnificatia juridica deosebita a deschiderii mostenirii se explica prin
aceea ca, din acel moment, toate dr si oblig celui care lasa mostenirea se transmit ope legis (in virtutea
legii / de drept), fara nicio intrerupere, catre succesori, precum si prin faptul corelativ ca, pana la acel
moment, niciunul dintre prezumtivii mostenitori nu are vreun drept concret castigat cu privire la bunurile
antecesorului sau, ci doar drepturi eventuale.
Semnificatia juridica a notiunii de moarte: Prin moarte, in sensul Cciv, se intelege atat moartea
naturala, fizic constatata a persoanei, cat si cea declarata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva.
In schimb, simpla disparitie a persoanei fizice nu este asimilata cu decesul sau si nu poate constitui
temeiul deschiderii succesiunii. In acest sens, art. 53 Cciv precizeaza ca “cel disparut este socotit a fi in
viata daca nu a intervenit o hotarare declarativa de moarte ramasa definitiva”.
!!! Deschiderea mostenirii si data acesteia VS. deschiderea procedurii succesorale notariale sau judiciare!!!

Deschiderea mostenirii si data acesteia NU TREBUIE CONFUNDATE CU deschiderea


procedurii succesorale notariale sau judiciare, care are loc la o data variabila si intotdeauna ulterioara
deschiderii mostenirii. (in practica se face o confuzie si o suprapunere nepermisa intre cele 2 notiuni
folosindu-se expresia deschiderea succesiunii pt a face referire la deschiderea PROCEDURII
succesorale).
Deschiderea proced succesorale = mom la care partile demareaza ansamblul de operatiuni
complexe, care au ca finalitate:
- Determinarea compunerii masei succesorale ;
- Identificarea mostenitorilor;
- Stabilirea cotelor succesorale ce revin fiecarui succesor.
Curs 2
24.02.2021
Sub aspect juridic, deschiderea mostenirii implica identificarea a doua coordonate:
- Temporala: data deschiderii mostenirii
- Spatiala: locul deschiderii mostenirii
Data deschiderii succesiunii
Notiune: In conditiile in care deschiderea succesiunii este reprezentata de decesul celui care lasa
mostenirea, pe cale de consecinta logica si data deschiderii succesiunii coincide cu data mortii lui
decujus.
Stabilirea datei deschiderii succesiunii: dovada mortii celui care lasa mostenirea si a datei
decesului se face cu actul numit “Certificat de deces”, intocmit pe baza
- A. “Certificatului medical constatator al decesului” sau a
- B. Hot jud declarative de moarte ramasa definitiva.
A. In cazul mortii fizic constatate, intocmirea Certificatului de deces se face de catre Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor - SPCLEP, sau de Ofiterul de stare civila din cadrul
Primariei UAT-ului, in a careo raza TERITORIALA s-a produs decesul, pe baza Certificatului medical
constatator al decesului si a Declaratiei verbale facute de membrii familiei celui decedat. Prin
EXCEPTIE, lipsa membrilor de familie poate fi suplinita de Declaratia unor colocatari, vecini,
administratorul imobilului, medicul sau alt cadru medical din unitatea sanitara unde s-a produs decesul
!!!ATENTIE la confuzia de termeni: CERTIFICATUL DE DECES – numit si act de deces, care e
un act de stare civila, eliberat de SPCLEP si CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL
DECESULUI – care e un act medical de competenta medicului !!!
In cazul in care decesul se datoreaza unei sinucideri sau altor cauze violente, pentru intocmirea
certificatului de deces este necesara si DOVADA eliberata de Politie sau de Parchet din care sa rezulte ca
una dintre aceste autoritati a fost sesizata in legatura cu decesul (nu e necesare si o solutie, doar dovada
prin care s-a luat in evidenta decesul).
In cazul in care se declara decesul unui copil nascut viu, dar care a incetat din viata inainte ca
declararea nasterii sa fi fost facuta in termenele prev de lg, ofiterul de stare civ va intocmi mai inainte
Actul de nastere si apoi Certificatul de deces.
B. In cazul mortii declarate pe cale judecatoreasca, intocmirea Certificatului de deces se face pe
baza unei Hot jud declarative de moarte ramasa definitiva, din oficiu sau la cererea persoanei interesate,
si va mentiona ca data a mortii DATA STABILITA prin HOT jud ca data a decesului – de catre
judecator, in functie de probe (nu data introducerii actiunii, a pronuntarii hotararii, ori a ramanerii
definitive a acesteia). In acest sens, art. 52 Cciv prevede ca cel declarat mort este socotit in viata pana la
data pe care Hot ramasa definitiva a stabilit-o ca fiind data a mortii. Daca Hot nu arata si ora mortii, se
socoteste ca cel declarat mort a incetat din viata in ultima ora a zilei stabilite ca fiind aceea a mortii.
Mentiunea din Certificatul de deces referitoare la deces si data lui nu reprezinta constatari ex
propriis sensibus (cu propriile simturi – direct – nemilocit) ale ofiterului de stare civila, si ca atare
Curs 2
24.02.2021
mentiunile vor face dovada doar pana la proba contrara, proba care poate fi facuta in contextul unei
actiuni in justitie, actiune care poate privi anularea, modificarea sau completarea actului de deces si a
mentiunilor acestuia, si care urmeaza a fi validata de instanta printr-o Hot judecatoreasca definitiva.
Data mortii stabilita prin Hot jud declarativa de moarte poate fi rectificata in masura in care este
contestata intr-o cale de atac, dovada datei reale putand fi facuta prin orice mijloc de proba. Tot prin orice
mijloc de proba urmeaza a se dovedi, la nevoie, ora, eventual chiar minutul, in care a intervenit decesul
celui despre a carui mostenire este vorba.
Importanta determinarii datei deschiderii succesiunii: determinarea datei deschiderii
succesiunii este importanta deoarece, in functie de acest moment se determina:
- Momentul transmiterii succesiunii la mostenitori;
- Compunerea masei succesorale;
- Persoanele cu vocatie succesorala, capacitatea lor succesorala;
- Momentul la care incepe sa curga termenul de optiune succesorala;
- Validitatea actelor juridice asupra succesiunii;
- Legea aplicabila in cazul conflictului in timp al legii succesorale.
Locul deschiderii succesiunii
Notiunea locului deschiderii succesiunii coincide cu ultimul domiciliu al lui de cujus. Solutia
rezulta din prevederile art. 954 (2) Cciv “mostenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului”.
Aceasta regula s-a impus din considerentul ca, de obicei, la ultimul domiciliu al defunctului pot fi
solutionate mai usor problemele ce privesc mostenirea, intrucat de aici se pot culege mai usor informatii
in legatura cu prezumtivii mostenitori si continutul masei succesorale.
Dovada ultimului domiciliu al defunctului se face prin CI sau Cartea provizorie de identitate a
defunctului.
!!!Desi notiunea de domiciliu este definita expres si legata in legislatie de mentiunea din cartea de
identitate, totusi, in doctrina, se pune in discutie ideea de domiciliu de facto ca varianta mai utila si mai
conforma scopului avut in vedere de legiuitor!!!
- Daca ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se afla pe teritoriul Romaniei,
mostenirea se deschide (aici se refera si la deschiderea succesiuni si la deschiderea
procedurii notariale sau judecatoresti a succesiunii) la locul din tara aflat in circumscriptia
primului notar public sesizat, cu CONDITIA CA, in aceasta circumscriptie sa existe cel putin
UN BUN IMOBIL al celui care lasa mostenirea;
- In cazul in care in patrimoniul succesoral nu exista bunuri imobile, locul deschiderii
succesiunii este dat de circumscriptia primului notar public sesizat, cu CONDITIA CA, in
aceasta circumscriptie sa se afle BUNURI MOBILE ale celui care lasa mostenirea;
- Atunci cand in patrimoniul succesoral nu exista bunuri situate in Romania, locul deschiderii
succesiunii este dat de circumscriptia notarului public intai sesizat.
Curs 2
24.02.2021
Dispozitiile de mai sus se aplica in mod corespunzator si atunci cand primul organ sesizat, in
vederea desfasurarii procedurii succesorale, este instanta judecatoreasca (se aplica mutatis mutandis).
In cazul in care, intr-o circumscriptie teritoriala sunt mai multe birouri notariale, competenta de
indeplinire a procedurii succesorale notariale apartine primului birou sesizat.
In ceea ce priveste situatia minorului decedat, domiciliul acestuia va fi considerat la parintii sai,
sau la acela dintre parintii sai la care locuieste in mod statornic. Similar, domiciliul persoanei puse sub
interdictie este stabilit la reprezentantul sau legal.
Importanta determinarii locului deschiderii succesiunii: Locul deschiderii mostenirii prezinta
interes practic, avand relevanta juridica, intrucat afecteaza:
- Competenta notarului public in constatarea deschiderii succesiunii, dezbaterea succesiunii,
efectuarea altor acte de procedura specifice;
- Competenta instantelor judecatoresti in judecarea actiunilor succesorale;
- Legea aplicabila mostenirilor cu element de extraneitate (in ceea ce priveste mostenirile cu
element de extraneitate, mostenirea este supusa legii statului pe teritoriul caruia defunctul a
avut, la data mortii, resedinta obisnuita, coform art. 2633 Cciv.)

S-ar putea să vă placă și