Sunteți pe pagina 1din 6

Curs 3

03.03.2021

Conditiile generale ale dr la mostenire (pt venirea la mostenire)

Indiferent de temeiul dreptului la mostenire (lege, testament), pt ca o pers sa poata mosteni trebuie sa
indep 2 conditii generale pozitive:
1. Sa aiba capacitate succesorala
2. Sa aiba vocatie succesorala
Pe langa aceste 2 cond gen poz, este nevoie sa fie indeplinite si 2 conditii speciale negative:
1. Persoana sa nu fie nedemna
2. Pers sa nu fie dezmostenita – analizam la mostenirea testamentara

1.CAPACITATEA SUCCESORALA (cap succes)


In esenta, cap succes reprezinta o parte din capacitatea de folosinta a persoanei mai exact
APTITUDINEA PERSOANEI DE A DOBANDI DREPTURI SI OBLIGATII IN MATERIE
SUCCESORALA.
Cap succes nu se confunda cu cap de exercitiu ci are o semnificatie proprie bine definita, aceea a
EXISTENTEI IN FIINTA A SUCCESIBILULUI IN MOMENTUL DESCHIDERII MOSTENIRII, ideea
regasindu-se in art 957 (1) Cciv “o pers poate mosteni daca exista la mom deschiderii mostenirii”.
Prin urmare, REGULA ESTE CA:
- ARE CAPACITATE SUCCESORALA ORICE PERSOANA CARE SE AFLA IN FIINTA LA
MOMENTUL DESCHIDERII MOSTENIRII si
- NU ARE CAPACITATE SUCCESORALA PERSOANA CARE NU MAI EXISTA SAU CARE
NU EXISTA INCA LA ACEA DATA.
De la aceasta regula sunt recunoscute 2 exceptii materializate in:
- Capacitatea succesorala recunoscuta persoanei fizice concepute, dar nenascute la data deschiderii
mostenirii;
- Capacitatea succesorala anticipata, recunoscuta persoanei juridice.
Dintr-o perspectiva analitica, trebuie facuta distinctia intre situatia persoanelor care AU cap succes si
situatia pers care NU AU cap succes:
Curs 3
03.03.2021
A.Persoane care AU capacitate succesorala
Persoane FIZICE care au cap succesorala

Cap succes este recunoscuta de lege tuturor persoanelor fizice in viata la data deschiderii
succesiunii, fara nicio discriminare, precum si persoanelor fizice concepute, dar nenascute la data
deschiderii succesiunii.
De asemenea, persoana disparuta are capacitate succesorala fiind prezumata in viata cat timp nu a
intervenit o Hot Jud declarativa de moarte ramasa definitiva, in acest sens fiind incidente prevederile art
53 Cciv.
Persoana conceputa, dar nenascuta la data deschiderii succesiunii este considerata ca exista,
deci are cap succes, cu conditia sa se nasca vie. Copilul nascut mort este considerat ca nu exista. LOL
Aceasta regula este reglem de art 36 Cciv, care face trimitere si la disp art 412 Cciv privind timpul legal
al conceptiunii. Din interpretarea sistematica a acestor disp legale rezulta ca VA FI CONSIDERAT CA
PERSOANA CONCEPUTA SI VA AVEA CAP SUCCES COPILUL CARE SE NASTE CEL MAI
TARZIU IN A 300-EA ZI DE LA DATA DESCHIDERII SUCCESIUNII. Cap succes exista indiferent
cat de mare a fost durata vietii persoanei concepute care s-a nascut vie.
Persoane JURIDICE care au cap succesorala

Pers jurid au numai cap succes TESTAMENTARA, in principiu de la data dobandirii


personalitatii juridice in conditiile legii.
Cap succes este recunoscuta de lege tuturor PJ in fiinta la data deschiderii succesiunii, fara nicio
distinctie sau limitare, precum si PJ in curs de infiintare.
Prin exceptie de la prevederile art 205 (3) Cciv, si daca prin lege nu se dispune altfel, orice PJ
poate primi liberalitati de la data actului de infiintare, sau in cazul fundatiilor testamentare din
momentul deschiderii mostenirii, CHIAR SI IN CAZUL IN CARE LIBERALITATILE NU SUNT
NECESARE PENTRU CA PERSOANA JURIDICA SA IA FIINTA IN MOD LEGAL (art 208 Cciv).
B.Persoane care NU AU capacitate succesorala
Din regula conform careia “are cap succes orice persoana in fiinta la data deschiderii succesiunii”,
rezulta per a contrario ca nu au cap succes PERSOANELE CARE INCA NU EXISTAU LA DATA
DESCHIDERII SUCCESIUNII, PRECUM SI CELE CARE NU MAI EXISTAU LA ACEA DATA.
Persoanele care INCA nu existau la data deschiderii succesiunii
Aceasta categorie include:
- In cazul PF:
o PF neconcepute la data deschiderii succesiunii
o PF concepute dar care nu se nasc vii
- In cazul PJ:
o Acele PJ care la data deschiderii succesiunii nu erau nici macar in curs de infiintare
Curs 3
03.03.2021
Persoanele care nu MAI existau la data deschiderii succesiunii
Aceasta categorie include:
- In cazul PF:
o PF predecedate, al caror deces a fost fizic constatat sau stabilit prin Hot Jud declarativa de
moarte definitiva, anterior deschiderii succesiunii lui decujus
o COMORIENTII sau CODECEDATII
- In cazul PJ:
o PJ care isi incetasera existenta la data deschiderii succesiunii

Situatia particulara a PERSOANELOR FIZICE:


1. PF predecedate:
 Lipsa capacitatii succesorale in cazul pf predecedate decurge din insasi pierderea
personalitatii juridice (e ok, toate persoanele, fie fizice, fie juridice, pot avea personalitate
juridica), si deci a calitatii de subiect de drept, ca urmare a decesului lor intervenit anterior
deschiderii succesiunii lui decujus.
 Totusi, in cazul mostenirii legale, descendentii mostenitorului predecedat vor putea veni
prin reprezentare la mostenirea defunctului, in locul autorului lor (mostenitorul predecetat)
2. COMORIENTII:
 Sunt PF care, avand vocatie succesorala una fata de cealalta, decedeaza in aceeasi
imprejurare in astfel de circumstante incat nu se poate proba in niciul fel ca una dintre
ele a supravietuit celeilalte. (mor simultan).
 Situatia comorientilor este reglementata la art 957 (2) Cciv.
 Pentru identitate de considerente, comorientilor trebuie asimilati si asa numitii
CODECEDATI, categorie nereglementata legal si care cuprinde persoanele care au
vocatie reciproca (se mostenesc una pe cealalta) si au decedat in imprejurari diferite si
din cauze diferite, dar in astfel de circumstante incat nu se poate proba ca una a
supravietuit celeilalte.
 Trebuie avut insa in vedere, in ambele situatii, ca prezumtia mortii concomitente a mai
multor persoane este o prezumtie legala relativa si poate fi rasturnata prin orice mijloc de
proba de catre persoana interesata.
Efectele incapacitatii succesorale
- se produc de drept fara a fi nevoie de o hotarare judecatoreasca care sa constate incapacitatea
succesorala, incapacit succes putand fi invocata de orice persoana interesata.
Curs 3
03.03.2021

2.VOCATIA SUCCESORALA (voc succes) – sau chemarea la mostenire


In doctrina se utilizeaza atat notiunea de vocatie succesorala (cu conotatii active care sugereaza o
indreptatire, un drept) cat si notiunea cu sens pasiv de chemare la mostenire (cu sensul de atragere in
sfera mostenitorilor), dar sunt sinonime.
A.Vocatia succesorala legala
Semnifica incadrarea celui care pretinde mostenirea intr-o anumita categorie de persoane, aflate in relatii
de rudenie sau de casatorie cu decujus.
B.Vocatia testamentara
Presupune pur si simplu ca succesibilul sa se regaseasca ca destinatar in cuprinsul unei manifestari de
vointa mortis causa valide a defunctului.
Ambele forme de vocatie sunt reglementate generic si unitar de art 962 Cciv.

A.Vocatia succesorala legala

Persoanele cu vocatie succesorala legala


In dreptul nostru sunt chemate la mostenire in temeiul legii persoanele care sunt in legatura de
familie cu defunctul, respectiv rudele defunctului si sotul supravietuitor al acestuia - (2 categorii). In ceea
ce priveste rudele, acestea pot fi din casatorie, din afara casatoriei, sau din adoptie.
Vocatia succesorala legala comporta o serie de distinctii si diferentieri, in functie de categoria de
mostenitori legali avuta in vedere.
Vocatia succesorala legala a SOTULUI SUPRAVIETUITOR:
In ceea ce priveste sotul supravietuitor, ca si categorie de mostenitori in sine, vocatia succesorala
a acestuia presupune doar existenta valida a calitatii de sot al lui decujus la data deschiderii succesiunii si
nu comporta niciun fel de diferentieri in functie de durata casatoriei, convietuirea sau nu in fapt a sotilor
sau alte criterii.
De retinut ca in caz de bigamie, cea de-a doua casatorie a sotului bigam este nula de drept, insa
cel de-al doilea partener al sotului bigam este prezumat relativ a fi de buna-credinta si deci a avea vocatie
succesorala in cazul decesului acestuia (sotului bigam).
Curs 3
03.03.2021

Vocatia succesorala legala a RUDELOR DEFUNCTULUI:


Decurge si este bazata pe institutia juridica a rudeniei.
RUDENIA este legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana (rudenia in
linie dreapta), sau pe faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun (rudenia in linie colaterala) si
poate fi rudenie fireasca (biologica) si rudenie civila (adoptie). Cele doua forme de rudenie (fireasca si
adoptia) sunt definite in Cciv art 405.
In ceea ce priveste adoptia, in acest moment exista o singura forma de adoptie in cadrul careia cel
adoptat este asimilat in totalitate unei rude firesti, fara nicio diferenta de regim juridic, in sensul ca rupe
in totalitate legaturile juridice cu familia biologica si stabileste legaturi juridice totale si complete in
familia de adoptie.
INSA, pana in 1997 a existat si o a doua forma de adoptie, adoptia cu efecte restranse, care avea
un regim juridic diferit si care, in virtutea ultraactivitatii legii vechi, produce inca efecte juridice.
Rudele nu sunt o categorie amorfa si omogena, ci intre ele exista diferentieri, in functie de
criteriul apropierii sau departarii intre doua rude, numit GRAD DE RUDENIE.
Gradul de rudenie se stabileste astfel:
- in linie dreapta, dupa numarul de nasteri sau de generatii; EXP: copii defunctului sunt rude G1,
nepotii G2, etc.
- in linie colaterala, se stabileste ascendentul-descendent ascendent pana la autorul/autorii
comuni si descendent pana la ruda de referinta: fratii sunt rude colaterare cu parinti comuni => un
grad ascendent + un grad descendent sunt G2?
Vocatia succesorala legala a RUDELOR DEFUNCTULUI comporta 2 acceptiuni, avand grade de
extensie si semnificatii distincte:
1.vocatia succesorala generala sau de principiu sau virtuala:
2.vocatia succesorala concreta sau utila

1.vocatia succesorala generala sau de principiu


Putem defini vocatia succes gen ca fiind posibilitatea abstracta de principiu a unei persoane de a
culege mostenirea defunctului ca urmare a incadrarii in anumite categorii de rudenie determinate de lege.
In acest sens, au vocatie succesorala GENERALA:
- rudele IN LINIE DREAPTA ascendenta sau descendenta - in mod nelimitat in grad, precum si
- rudele COLATERALE - insa numai pana la G4 inclusiv

In cadrul devolutiunii succesorale legale, functioneaza principiul reciprocitatii vocatiei legale


generale la succesiune, atat in sens pozitiv cat si in sens negativ.
Curs 3
03.03.2021
In sens pozitiv, acest principiu semnifica faptul ca DACA O PERSOANA ARE VOCATIE
SUCCESORALA LEGALA GENERALA LA MOSTENIREA LASATA DE O ALTA PERSOANA, SI
ACEASTA LA RANDUL EI ARE ACEEASI VOCATIE LA MOSTENIREA CELEI DINTAI.
In sens negativ, principiul conduce la ideea ca DACA O PERSOANA NU ARE VOCATIE
SUCCESORALA LEGALA GENERALA LA MOSTENIREA ALTEIA, NICI CE-A DE-A DOUA NU
ARE VOCATIE LA MOSTENIREA PRIMEIA.
1.vocatia succesorala concreta sau utila
Reprezinta al doilea sens al notiunii de vocatie succesorala legala, sensul concret si util, si
semnifica alegerea, dintre mostenitorii cu vocatie succesorala generala, a celor care in mod efectiv pot
culege mostenirea, nefiind inlaturati de alt/alti succesibili chemati la mostenire in rang preferabil.
Vocatia succesorala concreta, in sensul dreptului de a culege efectiv mostenirea, este determinata
prin devolutiunea succesorala legala si depinde de factorii concreti ai devolutiunii succesorale legale,
constand in existenta sau inexistenta altor succesibili in rang preferabil.
Altfel spus, o persoana care are vocatie succesorala generala, are si vocatie succesorala concreta
sau utila DOAR DACA, potrivit regulilor devolutiunii succesorale legale, NU ESTE INDEPARTATA
DE LA MOSTENIRE DE O RUDA CHEMATA LA MOSTENIRE IN RANG PREFERABIL.
Notiunea de RANG SUCCESORAL nu se confunda cu cea de grad de rudenie si este o
rezultanta a doua criterii (gradul de rudenie si clasa de mostenitori) in urma aplicarii principiilor
devolutiunii succesorale legale.
Rangul succesoral semnifica NIVELUL DE CHEMARE LA MOSTENIRE
Exista 3 principii ale devolutiunii care utilizeaza cele 2 criterii, care determina rangul succesoral.

B.Vocatia succesorala testamentara


Are vocatie succesorala testamentala orice pers fizica sau juridica, fara nicio limitare sau
excludere, care indeplineste pur si simplu conditia de a se regasi ca destinatar in cuprinsul unei
manifestari de vointa mortis causa legal intocmite a defunctului.

S-ar putea să vă placă și