Sunteți pe pagina 1din 6

Curs 5

17.03.2021
REPREZENTAREA SUCCESORALA – continuare
Domeniu de aplicare:
Potrivit art 966 (1) Cciv, reprezentarea succesorala este admisa numai in privinta descendentilor copiilor
defunctului (fara limitare in grad) si a descendentilor din fratii si surorile defunctului (numai pana la G4
inclusiv).

Conditiile reprezentarii succesorale a defunctului:


Pt a opera reprezentarea succesorala, trebuie indeplinite 3 CONDITII, dintre care 2 in persoana celui
reprezentat si una in persoana reprezentaNtului:
1. Cel reprezentat sa nu aiba capacitate succesorala la momentul deschiderii mostenirii lui decujus
(sa fie predecedat, comorient sau codecedat), sau sa fie nedemn fata de acesta;
2. Locul celui reprezentat sa fie un loc util (adica sa indeplineasca toate celelalte conditii pentru
venirea efectiva la mostenire, cu exceptia celor de mai sus);
3. reprezentaNtul sa indeplineasca toate conditiile generale pt a culege mostenirea lasata de
defunct, cu exceptia vocatiei succesorale concrete (nu ar mosteni pe motivul gradului mai indepartat, dar
mosteneste prin reprezentare).
Nu are importanta insa, daca reprezeNtantul indeplineste sau nu conditiile pentru a-l mosteni pe cel
reprezentat.

Modul de operare a reprezentarii succesorale:


In linie dreapta: reprezentarea opereaza nemarginit (fara limitare de grad)
In linie colaterala: reprezentarea opereaza numai pana la G4 inclusiv.
Reprezentarea opereaza in toate cazurile, adica atat in cazul in care reprezentaNtii sunt rude de acelasi
grad in raport cu defunctul, cat si in cazul in care sunt rude de grade diferite in raport cu acesta.
Reprezentarea succesorala opereaza de drept si imperativ, fara ca descendentii sa poata modifica regulile
legale care o guverneaza.
Curs 5
17.03.2021
Efectele reprezentarii succesorale:
Efectele generale ale reprezentarii succesorale
Reprezinta acele efecte care se produc in toate situatiile incare intervine reprezentarea si cu privire la toti
mostenitorii care beneficiaza de reprezentare.
Raportat la prevederile art 968 Cciv si la consecintele practice ale acestora, putem vorbi de un efect
general principal si un efect general subsidiar:
- Principalul efect al reprezentarii succesorale consta in aceea ca, daca sunt indeplinite conditiile
legale pentru a opera reprezentarea, reprezentaNtul urca, in puterea legii, in locul, gradul si
drepturile ascendentului sau numit reprezentat, si culege partea de mostenire ce I s-ar fi cuvenit
acestuia daca nu ar fi fost nedemn sau decedat la data deschiderii succesiunii.
- Ca un efect consecutiv si subsidiar primului, in cazul reprezentarii succesorale, impartirea
mostenirii nu se mai face pe capete (adica in parti egale intre mostenitori-per capita), ci pe
tulpini. Daca o tulpina a produs mai multe ramuri, subdivizarea se face pe tulpina, in cadrul
fiecarei ramuri. EXPLICATII!!!
- Prin TULPINA se intelege:
o Inauntrul clasei 1, descendentul de G1, care culege mostenirea sau este reprezentat la
mostenire;
o Inauntrul clasei 2, colateralul privilegiat de G2, care culege mostenirea sau este reprezentat
la mostenire

Efectele speciale ale reprezentarii succesorale


Consta in reprezentarea succesorala de catre copiii nedemnului conceputi inainte de deschiderea
mostenirii de la care nedemnul a fost exclus. In mod concret, copiii nedemnului conceputi inainte de
deschiderea mostenirii de la care nedemnul a fost exclus vor raporta la mostenirea acestuia din urma
bunurile pe care le-au mostenit prin reprezentarea nedemnului daca vin la mostenirea acestuia din urma in
concurs cu alti copii ai sai conceputi dupa deschiderea mostenirii de la care a fost inlaturat nedemnul.
Raportul se face numai in cazul si in masura in care valoarea bunurilor primite prin reprezentarea
nedemnului a depasit valoarea pasivului succesoral pe care reprezentaNtul a trebuit sa il suporte ca
urmare a reprezentarii.

REGULI SPECIALE PRIVIND DIFERITELE CATEGORII DE MOSTENITORI


REGULI SPECIALE PRIV CLASE DE MOSTENITORI LEGALI
Clasa 1 – descendentii defunctului
- Este o clasa omogena, care cuprinde o singura categorie de rude ale defunctului, respectiv
descendentii acestuia, categorie care include copiii defunctului si urmasii lor in linie dreapta la
Curs 5
17.03.2021
nesfarsit, indiferent daca sunt din casatorie sau din afara casatoriei (daca filiatia lor a fost stabilita
potrivit legii), sau daca sunt din adoptie.
Caractere juridice:
- descendentii pot veni la succesiune atat in nume propriu, cat si prin reprezentare, sunt mostenitori
rezervatari, sunt mostenitori sezinari si au obligatia sa raporteze donatiile primite de la defunct.
Reguli specifice:
- descendentii defunctului inlatura mostenitorii din celelalte clase si vin la mostenire in ordinea
gradului de rudenie;
- in concurs cu sotul supravietuitor, descendentii defunctului, indiferent de numarul lor, culeg
impreuna ¾ din mostenire

Clasa 2 – mixta, a ascendentilor si colateralilor privilegiati


Este o clasa mixta si neuniforma, pentru ca este formata din 2 subclase, subclasa ascendentilor privilegiati
si subclasa colateralilor privilegiati si cuprinde 2 categorii de rude ale defunctului:
- parintii defunctului, care sunt rude in linie directa ai defunctului;
- fratii si surorile defunctului impreuna cu descendentii acestora, care sunt rude colaterale.
Categoriile de mostenitori din aceasta clasa poarta denumirea de privilegiati, intrucat ii inlatura de la
mostenire pe ceilalti ascendenti (clasa 3 de mostenitori) si ceilalti colaterali (clasa 4).
Ascendentii privilegiati sunt tatal si mama defunctului din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie.
Colateralii privilegiati sunt fratii si surorile defunctului, precum si descendentii acestora pana la G4
inclusiv, din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie.
Caractere juridice:
- ascendentii priviliegiati pot veni la mostenire numai in nume propriu, sunt mostenitori
rezervatari si sezinari, insa NU sunt obligati la raportul donatiilor;
- colateralii privilegiati nu sunt mostenitori rezervatari, nu sunt mostenitori sezinari si nu sunt
obligati la raportul donatiilor. Ei pot veni, insa, la mostenire atat in nume propriu, cat si prin
reprezentare.
Reguli si efecte specifice clasei 2:
- mostenitorii din clasa 2 vin la mostenire doar in lipsa mostenitorilor din prima clasa, dar inlatura
de la mostenire pe succesibilii din clasele 3 si 4;
- in cadrul clasei 2, prima operatiune de impartire a mostenirii este impartirea cotei parti cuvenita
acestei clase intre cele 2 subclase (ascendenti privilegiati si colaterali privilegiati);
- mostenirea se imparte intre cele doua subclase in functie de numarul de ascendenti privilegiati
care vin la mostenire, dupa cum urmeaza:
Curs 5
17.03.2021
o in cazul in care la mostenire vine un singur parinte (ascendent privilegiat), acesta va
culege ¼ din partea cuvenita clasei 2, iar colateralii privilegiati, indiferent de numarul lor,
vor culege ¾ ;
o in cazul in care la mostenire vin ambii parinti, acestia vor culege impreuna ½ din partea
cuvenita clasei 2, iar colateralii privilegiati, indiferent de numarul lor, vor culege cealalta
jumatate. (adoptia cu efecte restranse – caz special – ai 4 parinti)
- in cadrul subclasei ascendentilor privilegiati, in cazul in care la mostenire vin ambii parinti,
impartirea se face in mod egal, conform P. al 3-lea al devolutiunii succesorale, al impartirii in
mod egal intre rude din aceeasi clasa si grad;
- In cazul impartirii intre colateralii privilegiati, impartirea se face, ca regula, tot in mod egal, daca
la mostenire vin frati sau urmasi ai acestora de aceeasi natura (toti frati buni/primari intre ei,
numai frati uterini/comaterni sau numai frati cosangvini/cosangeni cu defunctul).
o Fratii buni/primari ai defunctului sunt cei care au aceeasi mama si acelasi tata;
o Fratii uterini/comaterni sunt cei care au doar aceeasi mama, dar tati diferiti;
o Fratii cosangvini/cosangeni sunt cei care au doar acelasi tata, dar mame diferite.
- In schimb, in cazul in care colateralii privilegiati sunt de naturi diferite, adica sunt rude cu
defunctul pe linii colaterale diferite, mostenirea sau partea din mostenire ce li se cuvine se imparte
intre ei intr-o modalitate specifica, numita impartirea pe linii:
o Succesiunea (partea cuvenita colaterailor privilegiati) se va imparti in prima etapa in 2
parti egale, ½ + ½, dintre care una se va atribui liniei paterne, iar cealalta liniei paterne;
o In etapa a doua, fiecare dintre cele 2 jumatati se va imparti in atatea parti cati frati exista
pe linia respectiva, cu precizarea ca fratii buni vor fi numarati in ambele linii;
o Ulterior, fratii cosangvini (de tata) culeg cate o portie din linia paterna, fratii uterini (de
mama) culeg cate o portie din linia materna, in timp ce fratii buni culeg cate o portie din
ambele linii, pe care le cumuleaza avand privilegiul dublei legaturi.

Clasa 3 – ascendentii ordinari


Ascendentii ordinari sunt rudele in linie dreapta ascendenta a defunctului, cu exceptia parintilor acestuia,
fara limitare de grad, si pot fi din casatorie, din afara casatoriei sau din adoptie.
Caractere juridice:
- Acendentii ordinari pot veni la mostenire numai in nume propriu, nu sunt mostenitori rezervatari,
nu sunt mostenitori sezinari si nu sunt obligati la raportul donatiilor;
- Ascendentii ordinari vin la mostenire doar daca nu exista mostenitori din primele 2 clase, dar, in
schimb, inlatura de la mostenire succesibilii din clasa 4.
- Ascendentii ordinari vor fi chemati la succesiune in ordinea gradului de rudenie, iar intre cei de
acelasi grad chemati la mostenire impreuna se aplica P. egalitatii succesorale, mostenirea
impartindu-se in mod egal.
- In concurs cu sotul supravietuitor, ascendentii ordinari culeg impreuna un sfert din mostenire.
Curs 5
17.03.2021
Clasa 4 – colateralii ordinari
Sunt rudele colaterale ale defunctului, pana la G4 inclusiv, altele decat cele incadrate in categoria
colateralilor privilegiati (din clasa 2).
Intra in aceasta categorie: unchii si matusile defunctului, verii primari ai defunctului, precum si fratii
bunicilor defunctului.
Caractere juridice:
- Colateralii ordinari vin la mostenire numai in nume propriu, nu sunt mostenitori rezervatari, nu
sunt mostenitori sezinari si nu sunt obligati la raportul donatiilor.
- Colateralii ordinari vin la mostenire doar daca nu exista mostenitori din primele 3 clase, iar in
concurs cu sotul supravietuitor, indiferent de numarul lor, culeg impreuna ¼ din mostenire.

REGULI SPECIALE PRIV drepturile succesorale ale SOTULUI SUPRAVIETUITOR


Sotul supravietuitor reprezinta o categorie de mostenitori in sine alaturi de categoria de mostenitori a
rudelor, vine in concurs cu acestea (cu rudele), nu exclude de la mostenire nicio rude, dar nici nu este
exclus de la mostenire de acestea.
In cazul sotului supravietuitor, vocatia succesorala generala se confunda cu vocatia concreta, acesta
avand vocatie ca urmare a simplului fapt al existentei de jure la data deschiderii succesiunii intre el si
decujus. In acest sens, nu prezinta relevanta derularea efectiva in fapt a casatoriei, daca sotii coabiteaza in
fapt sau nu, si nici daca s-a declansat sau nu procedura de divort, ci doar daca IN DREPT (de jure) relatia
de casatorie mai exista, iar aceasta exista pana la ramanerea definitiva a hot jud de divort sau finalizarea
procedurilor administrative de divort.
Caractere juridice
- Vine la mostenire numai in nume propriu, este mostenitor rezervatar si sezinar si este obligat la
raportul donatiilor atunci cand vine in concurs cu descendentii defunctului.
Drepturile succesorale speciale ale sotului supravietuitor:
- (1)Dreptul la o cota parte din patrimoniul succesoral:
o Cota parte din mostenirea sotului supravietuitor reprezinta principalul drept succesoral al
acestuia si consta in dreptul la culegerea unei cote parti variabile din patrimoniul
succesoral in functie de clasa de mostenitori legali cu care acesta vine in concurs, astfel:
 ¼ din mostenire, daca vine in concurs cu descendentii defunctului (clasa 1);
 1/3 din mostenire, daca vine in concurs atat cu ascendentii privilegiati cat si cu
colateralii privilegiati (cu toata clasa 2);
 ½ din mostenire, daca vine in concurs fie numai cu ascendentii privilegiati, fie
numai cu colateralii privilegiati; (cu oricare din subclasele clasei 2 separat);
Curs 5
17.03.2021
 ¾ din mostenire, daca vine in concurs cu ascendentii ordinari sau cu colateralii
ordinari ai defunctului (clasa 3 sau clasa 4).
o Daca sotul supravietuitor vine in concurs cu doua clase de mostenitori, cota acestuia se
stabileste prin raportare la cea mai apropiata dintre clasele de mostenitori.
o Indiferent de clasa cu care vine in concurs, partea sotului supravietuitor se imputa asupra
mostenirii, adica se scade din intreaga mostenire, iar diferenta urmeaza sa se imparta intre
mostenitorii legali rude.

S-ar putea să vă placă și