Sunteți pe pagina 1din 4

Tehnologia ecologic de cultivare a lavandei Gh. V.

ROMAN, Maria TOADER


Amplasarea culturii. Lavanda este o specie peren , care poate fi cultivat pe acela i loc timp de 8-10 de ani. Pentru prelungirea duratei de exploatare sunt necesare t ieri de ntinerire a tufelor, executate la 10-15 cm de la sol, n a a fel nct s nu fie produs un dezechilibru n biologia plantei, ntre dezvoltarea p r ii aeriene i a celei subterane. Este recomandat amplasarea planta iilor pe sole protejate de vnturi, nsorite, cu expozi ie sudic , cu sol profund i permeabil (Gh.V. Roman, 2002). Vor fi evitate suprafe ele mburuienate cu buruieni perene. Administrarea ngr ngr mintelor. Lavanda este o plant care valorific bine mintele organice. Se recomand folosirea gunoiului de grajd, foarte bine fermentat

i aplicat ct mai uniform, care contribuie la dezvoltarea masei vegetative i la cre terea con inutului n ulei volatil. Pot fi aplicate 25-40 t/ha gunoi de grajd, toamna, sub ar tur , nainte de nfiin area planta iilor. Mai pot fi aplicate mrani sau compost, la fiecare cuib, odat cu plantatul r sadurilor. Lucr rile solului. Pentru nfiin area culturii de lavand este recomandat o ar tur adnc , precedat eventual de o afnare adnc la 50-70 cm (desfundare), apoi terenul trebuie foarte bine m run it, nivelat i men inut f r buruieni, prin discuiri i gr p ri repetate. Toamna, nainte de plantare, terenul va fi discuit adnc i va fi preg tit superficial, cu un combinator. nfiin area planta iei. Lavanda se poate nmul i prin s mn (sem nat direct n cmp sau prin r sad) sau vegetativ (prin buta i nr d cina i sau prin desp r irea tufei). Att s mnta ct i materialul vegetativ de nmul ire trebuie s provin din culturi certificate ecologic. Cea mai frecvent folosit metod de nfiin are a culturii este cea prin r sad, deoarece pot fi ob inute culturi ncheiate, f r goluri, cu plante viguroase i cu productivitate bun . R sadurile pot fi produse n straturi reci, prin sem nare n septembrie-octombrie sau prim vara, foarte devreme. Se recomand ca straturile s fie de

1 m l ime i 8-10 m lungime, cu poteci de 50 cm ntre ele. Suprafa a straturilor va fi cu 10 cm sub nivelul terenului i trebuie s fie foarte bine nivelat cu grebla, apoi se traseaz s n ule e la 10-15 cm ntre rnduri, n care se va sem na. S mn a utilizat trebuie s fie cu puritatea de minimum 70% i germina ia de minimum 50%. Dup sem nat, rndurile vor fi acoperite cu mrani pentru a nu se forma crust . Cnd plantele au 2-3 perechi de ntre plante pe rnd; frunze formate se va efectua r ritul, l snd circa 5 cm distan

plantu ele smulse la r rit pot fi replantate. Pn n toamn , suprafa a stratului va fi plivit de buruieni, va fi udat , iar pl ntu ele pot fi fasonate prin t ierea tijelor florale care se formeaz . Materialul de plantat va fi gata pentru nfiin area culturii la nceputul lunii septembrie. n acest scop, materialul va fi scos din straturi, va fi sortat i stratificat n nisip sau sol umed, pn la plantare. De pe un hectar de straturi pot fi ob inute 400.000 de r saduri, iar pentru 1 hectar sunt necesare 20.000 de r saduri (Gh.V. Roman, 2002). Exist posibilitatea nmul irii lavandei prin buta i nr d cina i sau materialul poate proveni din desp r irea tufelor de la planta iile vechi care sunt desfiin ate. Ramurile de la baza tufei care au format r d cini pot fi folosite la plantare, existnd posibilitatea de nr d cinare a l starilor. n acest scop n luna octombrie tufa va fi t iat la 8-10 cm deasupra solului i va fi acoperit cu p mnt. n anul urm tor, pe ramurile mb trnite se formeaz l stari noi, bine nr d cina i. n cursul prim verii, ace tia vor fi mu uroi i, iar toamna sunt sco i i desf cu i n mai mul i puie i care sunt trecu i n coala de fortificare un an. De la o tuf pot fi ob inu i pn la 200 puie i (Fl. Cr ciun i colab., 1977). Plantarea se efectueaz fie manual, fie semimecanizat. Se folosesc r saduri s n toase, cu partea aerian de 10-12 cm lungime. Lavanda se planteaz la 100 cm ntre rnduri i la 50 cm ntre cuiburi pe rnd. Dac terenul este n pant , atunci plantarea trebuie efectuat pe curbele de nivel. nainte de plantare, terenul va fi marcat la distan ele de plantare recomandate, apoi se ud i se administreaz mrani la cuib. R sadul se fasoneaz , prin t ierea vrfurilor l starilor i r d cinilor la 15 cm lungime, apoi se mocirle te i se planteaz . Completarea golurilor se va face n prim var , dup pornirea n vegeta ie a plantelor i poate fi repetat n toamn , folosind r saduri special p strate din materialul ini ial.

Lucr rile de ngrijire. n culturile de lavand sunt necesare lucr ri de completare a golurilor i combaterea buruienilor. nc din primul an, vor fi executate lucr ri de pr it i de plivit, pentru a fi inute sub control buruienile. n planta iile tinere sunt necesare 4-6 pra ile, iar la planta iile mai b trne, 2-3 pra ile. n primul an, va fi acordat o aten ie deosebit distrugerii buruienilor perene de genul costreiului, pirului, volburei pentru a se simplifica lucr rile n anii urm tori. Lavanda este considerat o specie rezistent la boli i d un tori, dar exist unele boli, precum septorioza (Septoria lavandulae), ce pot ataca frunzele, care se usuc Pentru combaterea acestor boli, este recomandat igiena cultural bordelez , n concentra ie de 1%. n anii umezi sau n zonele umede pot ap rea d un tori, a a cum este l custa verde de p une (Tettygonia viridissima). Pentru prevenirea atacului, n planta iile de lavand trebuie distruse foarte bine buruienile i trebuie executate lucr ri de afnare a solului dup recoltare. Recoltarea. Se recomand recoltarea la nflorire deplin (75% inforescen e deschise), atunci cnd con inutul n ulei volatil este maxim. Trebuie s se recolteze n miezul zilei, ntre orele 10 i 14, pe timp nsorit i c lduros, f r vnt, rou sau cea , pentru a exista maximum de ulei volatil n inflorescen e. Recoltarea se efectueaz manual cu secera; cu o mn se apuc m nunchiul de l stari i se taie l starii avnd grij s nu se taie por iuni cu frunze. Dup recoltare, l starii vor fi pu i n co uri i vor fi transporta i imediat la distilare. Recoltarea se mai poate realiza i cu ma ini speciale, a c ror productivitate este mare, reducnd astfel consumul de munc de la 20 muncitori pentru 1 ha, la 0,5 ha/or recoltare mecanizat . Pentru a fi ob inute infloresce e uscate, se recomand ca uscarea s se efectueze la umbr , n oproane sau poduri, ntinse n straturi sub iri, pe rame, pe o perioad de 5-6 zile, pentru a fi evitat brunificarea. Inflorescen ele pot fi uscate i artificial, la temperaturi de maximum 35C. Randametul de uscare este de 5-7:1. Condi iile de recep ionare prev d urm toarele: i cad. i ncorporarea n

adncime a resturilor vegetale, dar pot fi aplicate i stropiri n vegeta ie cu zeam

- pentru produsul n stare proasp t : maximum 2% resturi de tulpini florale, flori brunificate, fructifica ii; maximum 0,25% corpuri str ine organice; maximum 0,5% corpuri str ine minerale; minimum 0,55% con inutul n ulei volatil; - la produsul n stare uscat : maximum 5% resturi de tulpini forale, flori brunificate, fructifica ii; nu se admit corpuri str ine organice; maximum 0,5% corpuri str ine minerale; maximum 11% umiditate; minimum 1% con inutul n ulei volatil. Produc ia de inflorescen e proaspete n primii 2-3 ani este de 2-3 t/ha, iar n anii urm tori poate ajunge la 5-6 t/ha. Dintr-o ton de inflorescen e proaspete rezult pn la 10 kg ulei volatil (L. Muntean, 1999). Distilarea. Ob inerea pe cale industrial a uleiului volatil de lavand se realizeaz prin distilarea n ap , n ap mai r spndit . Durata distil rii va fi de circa 90 de minute, dar trebuie re inut c , peste 90% din totalul cantit ii de ulei se distil n primele 60 de minute. n timpul procesului de distilare, trebuie s se urm reasc ca temperatura aburului care intr n cazan s fie de maximum 150-160oC. Uleiul volatil extras i decantat, pentru eliminarea apei, va fi pus spre p strare i transportat n butoaie inoxidabile, care vor fi depozitate n nc peri r coroase, ferite de foc (E. P un, 1998). i cu aburi, sau cu aburi, aceasta din urm fiind metoda cea