Sunteți pe pagina 1din 10

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DE
OPȚIONAL

”ARTĂ,FANTEZIE, ÎNDEMÂNARE”

2021-2022

GPN SCHITU GOLEȘTI


GRUPA : MIJLOCIE
PROF.ÎNV.PREȘCOLAR
BRATU ELENA RAMONA

1
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

ARGUMENT
Arta îl aduce pe om mai aproape de frumos, îi oferă posibilitatea să creeze frumosul, să-l
descopere sub aspecte noi. Grădiniţa este primul factor care contribuie în mod organizat la
conturarea personalităţii umane. Activitatea plastică din grădiniţă este foarte îndrăgită de copii,
ei fiind oricum atraşi de culoare, de diversitatea tehnicilor de lucru, prin care îşi pot dovedi
spontaneitatea, creativitatea, pot da frâu liber imaginaţiei şi fanteziei lor.
În Arta plastică, prin realizarea sau admirarea unei lucrări plastice, artistice se
declanşează o mulţime de stări afective, de sentimente care îl fac pe copil să vibreze în faţa
problemelor vieţii. Educaţia plastică poate introduce frumosul în viaţa de zi cu zi, dezvoltă
sentimente primare, amplifică emoţiile complexe.
Prin intermediul acestui opţional voi urmări dezvoltarea şi cultivarea capacităţilor de a
comunica prin culoare, de a aduce o rază de lumină în viaţa copiilor, sprijinindu-l atunci când
este nevoie pentru a evita o serie de greşeli care se întâlnesc în lucrările lor şi care diminuează
expresivitatea acestora. Dacă ar exista un manual de Educaţie Plastică, probabil că ar cântări prea
mult în greutate. Motivul pentru care nu există acest manual este, însă, altul. La Desen copilul
are nevoie doar de hârtie, culori şi imaginaţie (pe care o are din plin la această vârstă). Sigur că
toate acestea sunt orientate, îndrumate în foarte mare măsură de către educatoare în conformitate
cu temele deja stabilite la domeniul Estetic şi Creativ. Tehnica de lucru poate fi diversă: în
acuarelă, în tempera sau guaşe, carioca, creioane colorate sau cretă cerată. Tehnica mixtă a
colajului îmbinată cu pictura ajută la formarea deprinderilor motrice în manieră artistică.
Orice copil foloseşte elemente de limbaj plastic din clipa în care prinde în mână un
instrument de scris… linii, puncte, pete, toate reprezentând FORMA.
În momentul în care începe să conştientizeze formele, sub îndrumarea educatorului, va
observa că linia poate deveni lată sau îngustă, frântă sau sinuoasă, întreruptă sau continuă, poate
avea culori diferite, lungimi diferite, toate acestea prin simpla mişcare a unui punct pe suportul
de lucru. Va observa că şi punctul are diferite dimensiuni, iar cercul, oricât de mare ar fi, se
numeşte punct… Va şti că noţiunea de „pată” nu înseamnă „greşeală” sau „inestetic” ci
reprezintă aşezarea suprafeţelor de culoare pe un suport plan.
Sub influenţa culorilor, formele devin mai expresive, iar emoţia transmisă este mai
puternică. Pornind de la cele trei culori principale, prin amestecul lor, copiii vor învăţa că se pot
obţine alte culori, secundare, completându-se astfel paleta imaginaţiei lor.
DURATA: 1 an şcolar,

2
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

GRUP ŢINTĂ: copiii din grupa mijlocie (19 copii);


Competențe generale:
 Cunoaşterea şi utilizarea materialelor şi tehnicilor diferite de lucru,
specifice activităţilor de educaţie plastică;
 Cunoaşterea culorilor primare, a culorilor secundare şi a non-culorilor.
 Deprinderea unor tehnici specifice artei picturale.
 Dezvoltarea capacităţii creatoare a copiilor.
Competențe vizate:
 Formarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi;
 Realizarea unor corespondenţe între diferitele elenemte de limbaj plastic şi forme, obiecte
din mediul înconjurător (natură, artă şi viaţă socială);
 Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură;
 Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter;
 Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre
utilizarea de tehnici de lucru necesare prelucrării acestora, în scopul realizării unor produse
simple;
 Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 Dezvoltarea simţului practic şi estetic.
Competențe specifice:
 să redea teme plastice specifice desenului;
 să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul
înconjurător;
 să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să recunoască şi să aplice
reguli de utilizare a acestora;
 să compună în mod original şi personal spaţiul plastic, utilizând materiale şi tehnici
diverse alese de ei;
 să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete;
 să interpreteze liber, creativ lucrările plastice exprimând sentimente estetice;
 să privească şi să recunoască creaţii artistice corespunzătoare specificului de vârstă al
copilului preşcolar şi preocupările acestuia (portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene de
familie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor).
 să sesizeze modificările materialelor în urma prelucrării;
3
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

 să efectueze operaţii simple de lucru cu materialele puse la dispoziţie.


STRATEGII DIDACTICE:
1. De instruire:
 Explicaţia;
 Demonstraţia;
 Analiza;
 Conversaţia;
 Exerciţiul;
 Munca în echipă;
2. Material didactic:
Poveşti şi poezii create, hârtie de desen, carton colorat, creioane colorate, cretă cerată,
carioci, acuarele, pensule, farfurii şi pahare de unică folosinţă, măşti albe din carton, culori de
sticlă, forme de plastic pentru vitraliu, hârtie glasată, ambalaje de flori, pastă de lipit, foarfeci,
aracet, diferite obiecte din ceramică, ouă din polistiren, etc.
EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:
 identificarea materialelor de lucru;
 exerciţii de folosire a pensulelor şi a culorilor;
 exerciţii de aşternere a culorilor pe hârtie;
 exerciţii cu pete de culoare;
 să recunoască culorile primare (roşu, galben, albastru), culori secundare (oranj,
verde, violet), nonculori (alb, negru);
 exerciţii de identificare şi obţinere a culorilor secundare;
 exerciţii de obţinere a culorilor calde, a culorilor reci;
 exerciţii de obţinere a griurilor închise şi deschise prin amestecul de alb şi negru;
 exerciţii de obţinere a tonurilor spre deschis / închis prin amestecul culorilor cu
alb / negru;
 compoziţii cu elemente figurative, în care să se folosească culori calde şi culori
reci;
 realizarea unor lucrări în care să folosească punctul, linia, pata cromatică, forma;
 exerciţii de obţinere a petei de culoare;
 realizarea unei lucrări prin procedeul “colaj”;

4
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

 exerciţii de identificare a unor forme interesante în formele spontane obţinute prin


plierea hârtiei;
 exerciţii de folosire a culorilor speciale pentru sticlă;
 exerciţii de obţinere a formelor spontane cu ajutorul cretei cerate, încălzite apoi cu
fierul de călcat.
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII:
 Pete de culoare;
 Culori primare;
 Culori secundare;
 Culori calde: roşu, galben, portocaliu;
 Culori reci: verde, albastru, violet;
 Nonoculori: alb, negru;
 Tonuri de culori;
 Elemente de limbaj plastic: punctul şi linia;
 Pata de culoare şi forma;
 Tehnici de lucru diferite;
 Forme spontane;
 Structuri naturale.
METODE ŞI TEHNICI DE EVALUARE:
 aprecieri verbale;
 autoevaluarea;
 expunerea lucrărilor;
 participarea la concursuri locale, naţionale şi internaţionale;
 organizarea unei expoziţii de 1 Iunie.
TEMATICĂ ORIENTATIVĂ:
PICTURĂ:
Pictură pe fond colorat:
 Cele patru anotumpuri;
 Copaci;
 Fluturi;
 Flori.
Naturi statice:
 Flori în vase de lut;
5
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

Portret:
 Portretul lui Moş Nicolae; Moş Crăciun;
 Familia mea;
 Autoportret, Prietenul meu;
 Portretul mamei;
 Portretul d-nei educatoare.
Compoziţii:
 La grădina zoologică;
 La cules;
 La bunici;
 Suntem gâze;
 Scenă din poveste;
 De unde vine Moş Crăciun?
 O, brad frumos;
 Carnaval;
 La teatru de păpuşi;
 La circ;
 În parc;
 Animalul meu preferat;
ARTĂ DECORATIVĂ:
Sărbătoarea Crăciunului:
 Sacul lui Moş Nicolae;
 Podoabe pentru brad – vitraliu (forme de plastic);
 Felicitări de Crăciun –tehnica colajului;
Primăvara:
 Copaci – colaj cu textile, seminţe, piele;
 Felicitări pentru ziua mamei – colaj sau panou decorativ;
 Decoraţii pe obiecte de unica folosinţă (farfurii şi padare de carton şi plastic de unică
folosinţă);
 Măşti pentru carnaval (din carton);
 Ouă de Paşti (din lut sau polistiren);

6
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

 Animale, jucării – vitraliu (forme de plastic);


 Lucrări colective pe diferite teme.

BIBLIOGRAFIE:
1. Dascălu, Aurel- “Educaţie plastică in ciclul primar” vol. I, II, Ed. Polirom, Iaşi,
1997-1998
2. Ilioaia, Maria, “Metodica predării desenului la clasele I-IV”, Ed.Didactica si
Pedagogica, bucureşti, 1981.
3. Rotaru, Maria; Dumbravă, Maria, “ Educaţia plastică in invăţământul primar”,
ed.Ghe. Cartu Alexandru, 1996,
4. Susală, N.Ion, “Culoarea cea de toate zilele”, Ed. Albatros, Bucureşti, 1982,
5. Album metodic, Culegere editată de I.S.J. Bucureşti, 1988,
6. Mihalache, Vasile; Rusescu, Ana,”Caiet de educaţie plastică clasa I”, Ed.
Aramis, Bucureşti, 2002;

Nr. COMPETENȚE ACTIVITATE


crt. DATA SPECIFICE CONŢINUT DE EVALUARE
ÎNVĂŢARE
1. 27.09- - să identifice materialele “Pictăm frumos” Munca Aprecieri
2021 de lucru; să folosească individuală verbale
corect pensulele, culorile pictura
pigment; să realizeze o
lucrare cu tema la alegere;
2. 04.10. - să recunoască culorile “Mozaic”-culori Exerciţiul Prezentarea
2021 primare(roşu, primare pictura propriilor
albastru,galben); să lucrări şi
realizeze o temă pe spaţiul analizarea lor
plastic dat folosind culorile
primare;
3. 11.10 -să obţină prin amestecul “Fructe” Lucrul pe echipe Expunerea şi
2021 culorilor primare culori -culori binare şi pictura analiza
binare; să compună o temă culori primare lucrărilor
pe spaţiul plastic dat,
folosind culori binare şi
primare;
4. 18.10 -să recunoască culorile “ Covor de Exerciţiul Expunerea şi
2021 calde: roşu, galben, frunze uscate” pictura analiza
portocaliu; să realizeze o -culori calde lucrărilor
lucrare plastică folosind
7
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

culorile calde;
5. 01.11. -să recunoască culorile reci: “Ploaia” Exerciţiul “Suntem critici
2021 verde, albastru, violet; să -culori reci -pictura de artă”
realizeze o lucrare plastică -autoevaluare
folosind culori reci;
6. 8.11. -să sesizeze diferenţa dintre “Baloane
2021 culorile calde şi culorile multicolore” Exerciţiul Expoziţie pe
reci; să umple cu culoare un -alternarea holul grădiniţei
spaţiu dat; culorilor calde şi
reci
7. 15.11 -să recunoască culorile “Tapet pentru Exerciţiul Expunerea şi
2021 secundare: mov, verde; camera păpuşii” analiza
-să obţină efecte plastice -tehnica Jocul lucrărilor
prin tehnica tamponării tamponării
hârtiei cu buretele; hârtiei cu
buretele
8. 22.11 -să obţină efecte plastice “Tablou de Exerciţiul “Cele mai
2021 prin tehnica stropirii, iarnă” reuşite lucrări”
folosind periuţa de dinţi şi -tehnica stropirii -analiza
diferite şabloane; lucrărilor
9. 29.12 -să obţină tonuri deschise şi “Castelul din Exerciţiul Expunerea şi
2021 închise din alb şi negru; figuri analiza
geometrice”- lucrărilor
nonculori
10. 6.12. -să folosească ştampile, “Scrisoare către Exerciţiul “Suntem
2021 distribuind uniform Moş Crăciun” Jocul tipografi”
culoarea pe suprafaţa dată; -litere şi cifre -expunerea şi
să utilizeze tehnica colorate analiza
ştampilării în realizarea lucrărilor
compoziţiei plastice;
11. 13- -să folosească tehnica de “Temă la Evaluarea Expoziţie pe
17.12. lucru preferată şi culorile alegerea tehnicilor de lucru holul grădiniţei
2021 adecvate în redarea temei copiilor” învăţate Aprecieri
alese; verbale
12. 20.12 - să folosească culoarea “Om de zăpadă” Exerciţiul Aprecieri
2021 albastru pentru a obţine verbale
efectul spaţial;
13. 10.01 -să obţină tonuri spre închis “Valurile mării” Exerciţii de Expunerea şi
2022 şi spre deschis prin -tonuri de obţinere a analiza
amestecul culorii cu alb sau culoare tonurilor de lucrărilor
negru; să realizeze culoare
compoziţii plastice folosind
culori reci sau calde;
14. 17.01 -să obţină forme spontane “Felicitări Exerciţiul Aprecieri
2022 prin tehnica firului de aţă aniversare” verbale
înmuiat în culoare şi preset -linia continuă
între două pagini
suprapuse;
15. 24.01 -să realizeze o temă plastică “Melcul” Analiza
8
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

2022 pe spaţiul dat utilizând linia -linia continuă Exerciţiul lucrărilor


continuă;
16. 31.01 - să decoreze un spaţiu dat “Covoraşul Exerciţiul Aprecieri
2022 folosind punctul şi linia; fermecat” verbale
17. 07.02 - să obţină efecte plastice “Floricele” Exerciţiul Aprecieri
2022 folosind tehnica apăsării cu verbale
dopul;
18. 14.02. - să decoloreze culorile “Flori pentru Exerciţiul Aprecieri
2022 aplicate pe o suprafaţă mama” verbale
folosind zeamă de lămâie; “Broscuţe cu
buline”
19. 21.02 - să folosească punctul şi “Buburuze” Exerciţiul Aprecieri
2022 linia pe elemente din natură verbale
(coji de nucă) pentru a
obţine efecte plastice
deosebite;
20. 28..03 -să folosească materiale “Pasărea Munca în echipă Aprecieri
2022 sintetice şi din natură măiastră” verbale
pentru a obţine diferite
forme; să aleagă titlul
lucrării;
21. 07.03 -să plieze o hârtie pe care “Fluturaşi” Exerciţiul Expunerea şi
2022 au fost aşezate pete de analiza
culoare, apăsând apoi uşor; lucrărilor
să identifice formele Aprecieri
obţinute; verbale
22. 14.03 - să obţină efecte plastice “Ouă Exerciţiul Aprecieri
2022 folosind acuarele peste încondeiate” verbale
forma desenată cu
ceracolor;
23. 21.03 - să picteze cu degetul pe “Căluţul” / Exerciţiul Aprecieri
2022 carton animele; “Puişori” verbale
24. 28.03 - să realizeze un desen în “ Peşti” Exerciţiul Aprecieri
2022 creion şi culori, folosind verbale
tuşe de pensulă;
25. 04.04 - să folosească modalităţi “ Gândăcei Exerciţiul Aprecieri
2022 combinate de desen în cerneluiţi” verbale
realizarea temei dorite; -acuarelă, creion
pastel, cerneală
26. 02.05 - să amestece diferite “Oraş de Exerciţiul Aprecieri
2022 nuanţe de acuarele; să acuarelă” verbale
contureze cu carioca neagră
formele pictate cu acuarelă;
27. 09.05 -să compună o temă pe “Tablou din Exerciţiul Aprecieri
2022 spaţiul plastic folosind nisip” verbale
lipici şi nisip;
28. 16.05 -să amenazeze locaţia “Vă invităm la Munca în echipă Aprecieri
2022 pentru expoziţia cu vânzare expoziţia

9
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SCHITU GOLEŞTI
e-mail: admin@scoalaschitugolesti.ro
tel/fax: 02485661
C.I.F.: 29382251

a lucrărilor realizate în nostră!”


cursul anului; să realizeze
invitaţiile la expoziţie
29. 23.05 -să prezinte propriile lucrări “Jocul culorilor” Expoziţie cu Aprecieri
2022 şi pe cele ale colegilor, -realizările lucrări Recompense
precizând temele şi unele micilor artişti
tehnici folosite; să
folosească în exprimare un
limbaj artistic adecvat.
30. 30.05. -să obțină efecte plastice Nuanţe Exercițiul Aprecieri
2022 prin tehnica picurării cu La circ
ceara
31. 06.06. -să aplice în situații noi Compoziţii Munca în grup Expoziție
2022 tehnicile de lucru învățate, plastice Analiza
pentru realizarea unor Tablou de vară lucrărilor
compoziții originale

10

S-ar putea să vă placă și