Sunteți pe pagina 1din 3

Exercitii recapitulative pentru teza

Clasa a VIII – a A

I. Subiectul I
1. Pe foaia de teza scrieti numai rezultatele:
a) Scrierea numarului rational 0,1(3) ca fractie ordinara ireductibila este ……
2
b) Forma zecimala a fractiei este ……
25
c) Cel mai mic dintre numerele -18 si -14 este ……
43
d) Partea intreaga si partea fractionara a numarului este ……
5
e) Rezultatul calculului |-3|+|+7|-|-14| este ……
f) Efectuand operatia [-3; 2] ∪ (-1; 7), obtinem ……
g) Valoarea de adevar a propozitiei -3∈(-5; -2) este ……
h) Rezultatul calculului [-2; 5) ∪ {5} este ……
i) Numarul de elemente al multimii [-3; 4) ∩ N este ……
j) Scrierea multimii A={x ∈ R∨x ≤2 } ca interval este ……
k) Suma numerelor intregi continute in intervalul [-4; 3] este …….
l) Efectuand operatia (-4; 4]\[1; 7) obtinem ……
m) Multimea M ={ x ∈ N ∨−2 ≤ x ≤2 } este egala cu ……
n) Multimea solutiilor reale ale inecuatiei –x+3≤1 este intervalul…….
31
o) Daca a= , atunci [a]+2{a}= ……
5
p) Reprezentarea multimii A={x ∈ R∨¿ x +2∨≤ 7 } ca interval este ……
q) Elementele multimii B={ x ∈ R∨|3 x−7|=2 } sunt ……
r) Probabilitatea ca, alegand la intamplare un element al mutimii
{
−8 4
2
;
√ 9
; 3 √ 3 ;−2 ; √ 20 ; 1,4 ;
2. Pe foaia de teza scrieti numai rezultatele:

−2
−5
1
; 6 }, acesta sa fie irrational este ……
4

a) Calculand (−2−3+1 ) :¿ , obtinem ……


b) Rezultatul calculului √ 15 ∙ √ 3−3 √ 175 : √ 35 este ……
c) Media aritmetica si media geometrica a numerelor √ 5−2 si √ 5+2 este ……
3 2
d) Rationalizand, si se obtine ……
√ 6 3+ √ 7
e) Numarul real x care verifica relatia √ 432 ∙ x=12 √ 3 este ……
= √ , atunci a = …….
a 3
f) Daca
√8 √12
3
g) Rezultatul calculului (1+ ): ¿ este …….
√7
5+ √ 23
h) Rationalizand , obtinem …….
5−√ 23
i) Efectuand calcule ¿, obtinem ……
3. Pe foaia de teza treceti doar rezultatele:
a) Valoarea de adevar a propozitiei ( x 3)3 =x6 este ……
b) Calculand 5a+9b-2a+2b+a, obtinem …….
c) Rezultatul calculului (2x+1)(x-3) este ……
d) Calculand −2 √ 2a+ 5 √ 2 b−7 √ 2 a−√ 50 b, obtinem……
e) Patratul si cubul expresiei −2 xy 3 este …….
f) Rezultatul calculului ( 12 x3 −6 x 2+24 x ) :(−6 x) este ……
g) Produsul dintre 3+2x si 2x-3 este ……
h) Calculand ¿ obtinem …….
i) Restrangand x 2+ 6 x+ 9 , obtinem ……
II. Subiectul II (scrieti rezolvarile complete)
1. Scrieti multimile urmatoare ca interval sau prin enumerarea elementelor (dupa caz):

{ |
A= x ∈ R
15
2 x +3 }
∈ N ; B= { x ∈ R|−5< x ≤ 1 } ; C= { x ∈ R|x ←2 } . Pentru multimile determinate, efectuati
A ∩ B , B ∩C , B∪ C , A ¿ , B ¿ ,C ¿ , B ∩Z , B ∩ N .
2. Fie M = { x ∈ R|3+ 2∙|x|≤12−|x|} . Scrieti multimea M sub forma de interval si calculati
card(M∩ Z ).
3. { |
Scrieti urmatoarea multime sub forma de interval: P= x ∈ R −1< }
2 x +1
3
≤5 .

4. { 1
} 1
Fie multimea E= 1 ;−2; ; √5 ; 2 , ( 6 ) ;−√ 9 ; 0 ; 1 ; √ 11 . Determinati suma elementelor multimii
3 4
E ∩ [-3; 2].
5. Fie multimile A={ x ∈ R|∨2 x+ 3∨≤ 5 } si B = (0; +∞ ).
a.) Demonstrati ca multimea A = [-4; 1].
b.) Calculati: A ∩ B ; A ∪ B ; A ¿ ;B ¿ .
6. Stiind ca media geometrica a numerelor 2√ 7 si x este 2√ 14, aflati media aritmetica a numerelor 2√ 7 si
x.
5 3 2
7. Daca a= − − ; b=( √ 20+ √ 45−√ 80 ) ∙ ¿ calculati a si b si stabiliti care
√6 +1 √ 6+ √ 3 √ 3−1
dintre cele doua numere este mai mare.
8. Descompuneti in factori expresiile:
a) x 2−81 ;
b) x 2+ 14 x+ 49 ;
c) x 2+ 7 x +6 ;
d) x 3−25 x ;
e) 9 x 3−18 x 2−4 x +8 ;
f) x 2−30 x+ 75;
9. Fie expresiile E1 ( x )=( x+1 )( x +3 ) +1 ; E 2 ( x )=¿
a) Calculati E1 ( x ) si E 2 ( x ) ;
b) Determinati G ( x ) =E1 ( x )−E 2 ( x ) .
c) Calculati G (−1 ) .
d) Aflati valoarea lui x, pentru care E2 ( x )=0.
e) Aratati ca E1 (x )≥ 0.
III. Subiectul III (scrieti rezolvari complete)
1. Fie ABCDEFGH un cub, masura unghiului dintre dreptele AB si DH este ……
2. Fie ABCDA’B’C’D’ un cub, masura unghiului dintre dreptele AB’ si AB este ……..
3. Desenati un paralelipiped dreptunghic ABCDEFGH.
4. Desenati o piramida patrulatera regulate de varf S si baza ABCD.
5. Pe planul patratului ABCD cu latura AB = 4cm, se ridica perpendiculara MA = 6 cm. Calculati
distantele de la M la BC si la BD.
6. Pe planul dreptunghiului ABCD cu AD = 6 cm si m ( ∢ ABD )=30 ° , se ridica perpendicular PA, PA = 6
cm. Calculati distantele de la P la BC si la DC.
7. Pe planul triunghiului echilateral ABC, cu AB = 12 cm, se ridica perpendicular OM = 2 cm, unde O este
central cercului circumscris triunghiului. Calculati distanta de la M la latura BC.
8. Fie prisma patrulatera regulate ABCDA’B’C’D’ in care AB = 8cm si BB’ = 4 √ 3 cm. M, N, P si Q sunt
mijloacele muchiilor [AB], [BC], [D’C’] si [A’D’].
a) Aratati ca M, N, P si Q sunt coplanare.
b) Aratati ca (MNB’) || (DPQ).
c) Calculati distanta de la B’ la dreapta MN.
9. Fie cubul ABCDA’B’C’D’ cu AB = 12 cm si M, N, P, Q, R si S mijloacele muchiilor [AB], [BC],
[BB’], [D’C’], [A’D’], [DD’].
a) Aratati ca M, P, R si S sunt coplanare.
b) Aratati ca (MNP) || (QRS).
c) Calculati distanta de la punctual P la dreapta MN.
10. Fie VABCD o piramida patrulatera cu AB = 12 cm. Pe laturile VA, VB si VC fie punctele M, N si P,
astfel incat VM = 2AM, VN = 2BN si VP = 2CP.
a) Aratati ca (MNP) || (ABC).
b) Calculati aria sectiunii MNP.
11. Pe planul patratului ABCD, cu AB = 18 cm, se ridica in M, mijlocul laturii DC, perpendicular MN = 9
√ 3 cm.
a) Calculati distantele de la M la AB si la AC.
b) Aratati ca AD ⊥ (DCN).
c) Aflati distanta de la A la NC.
12. Pe planul dreptunghiului ABCD, cu AB = 2BC = 18 cm, se ridica in M, mijlocul laturii DC,
perpendiculara MN = 9√ 3 cm.
a) Calculati distantele de la N la AB si la AC.
b) Aratati ca BC ⊥ (DCN).
c) Aflati distanta de la B la DN.

S-ar putea să vă placă și