Sunteți pe pagina 1din 7

FORMAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE

PRIN EXERCIŢII ŞI JOCURI DE COMUNICARE


ORGANIZATE LA CLASĂ
CA “SITUAŢII DE VIAŢĂ” ŞI “JOCURI
SITUAŢIONALE”

Prof. înv. primar Jurcă Margareta,


Școala Gimnazială Nr. 39 ,,Nicolae Tonitza” Constanța

1.EXERCITII DE COM UNICARE SCRISĂ

Exerciţii de dezvoltare a capacităţilor de comunicare verbală scrisă


Obiective:
-formarea comportamentului de cititor;
- formarea comportamentului de emiţător de mesaje scrise.

Exerciţiul 1

*Privește imaginile. Stabilește câte silabe are fiecare cuvânt și scrie literele cunoscute.
*Priveşte imaginile. Stavileşte câte silabe are fiecare cuvânt şi scrie literele cunoscute.

*Scrie numele copiilor:


*Subliniază silaba ma
nara nai mama iar cana Ana rama Mara Aura mamaia
marmura penar marama nun mura Manea urma ram rana

*Transcriere
am a M ma

mA mama

*Desenează obiecte care se scriu astfel:

a - _____ - _____ ma - ____ - _____ ________

Exerciţiul 2
*Uneşte imaginea cu cuvântul corespunzător:

rachetă pom coş sendviş fluture

computer telefon ou acvariu

*Găseşte cuvintele „ certate”:

lung ..................................
senin ..................................
uşor ...................................
prieten .................................
deal ................................
gol ...................................
oraş .................................
legume ..................................
tânăr .................................

Exerciţiul 3
*Scrie cuvinte care incep cu litera “g”:

*Înlocuieşte litera “c” cu litera “g” :


cât gât ; când ______; cros ______;
coală _____; cară ______; card ______;

*Scrie în casuţă numărul de silabe:


găină gard gargară

strugure papagal glob

*Ordonează literele pentru a obţine cuvinte:


a, r, d, g __________; o, s, r, g _________;
l, o, g __________; u, r, ă, g _________;
â, t, g __________; l, o, b, g _________;
â, n, d, g __________; c, ă, â, s, g _________;

*Scrie cuvintele care denumesc imaginile:

Exerciţiul 4
*Completează spaţiile punctate cu ortograma „ s-a” :
Mi ……. părut frumoasă cartea.
Spectacolul …… amânat.
În parc ……. Întâlnit cu fratele său.

*Barează forma greşită !


Valentin s-a/ sa dus la mare cu sora s-a /sa.
Nu s-au /sau înţeles la preţ.
Cânţi la pian s-au /sau nu.
S-au /sau vii cu mine s-au /sau renunţăm.

Exerciţiul 5

*Completare de texte lacunare (iau / i-au).


…….. creionul din penar.
…….. urcat în tren.
Din pom …….. un măr.
La masă……. Chemat devreme.

*Completează, apoi colorează, ortogramele potrivite:


Ploaia…….. aşternut……… poalele măgurii.
În grădina ……. Maria nu …..mai văzut pe cei doi iepuraşi, pe care ……. Adus
bunicii de ziua ei. …….. ascuns probabil sub foile de varză…… i-au speriat câinii vecinilor.

*Corectează greşelile pe care le observi! Scrie în paranteză sau la sfârşitul enunţului.


Nu sau aşteptat la asemenea veşti.
S-au culcat în iarba udă şi sau îmbolnăvit.
Roşii s-au galbene, mari sau mici, merele sau scuturat şi sau stricat.

Exerciţiul 6

Transformă dialogul în povestire. Scrie şi învăţătura!


"Un trântor zumzăia furios pe scândurica de la intrarea unui stup, căzând din când în când
pe spate de atâta ciudă.
- Păi cum aşa, nu se poate! Auzi matale: să vii frumos la masă şi nici ulcica cu miere să nu
o mai găseşti. Ba dacă faci olecuţă de gălăgie, aşa numai ca să-ţi capeţi porţia, să mai fii dat şi pe
uşă afară!
- Da, de, şi nici să nu încerci să intri în stup, se iţi iute o albină mai guralivă la urdiniş. Să te
duci pe unde ai lenevit toată ziua, mâncare pe degeaba nu mai capeţi!"
("O poveste cu un trântor" din "Legende şi povestiri cu albine")
Exerciţiul 7

Exerciţii pentru folosirea punctului şi a virgulei.


Introduceţi semnele de punctuaţie omise:
a) Andrei caută de zor în ghiozdan□ Penarul□ cărţile□ caietele lipseau□
□ Unde aţi dispărut□ nesuferitelor□
□ Am plecat în ţara copiilor cuminţi□ nebunule□
□ Întoaceţi-vă□ dragelor□ acasă□
□ Niciodată□ Niciodată□

b) Mama aşază cu grijă sacoşa cu legume□ morcovi□ ceapa□ ardei□ castraveţi şi alte
bunătăţi din grădina de legume□
Sorin o întreabă□
□ Unde ai să aşezi toate aceste legume..
□ Pe rafturi□ în cutii□ în borcane□ şi în saci de hârtie□ răspunse mama□
Mama□ nedumerită□ zise□
□ De ce mă întrebi□ Sorine□
□ Mă gândeam să nu se certe aşa îngrămădite în sacoşă□
□ Ele nu-s ca oamenii□ băiete□ îl lămuri mama□

Exerciţiul 8

Exerciţii de creaţie.
a) Alcătuieşte un text despre animalul preferat în care să foloseşti 3 puncte, patru întrebări şi 2
propoziţii exclamative.

b) Descrie, folosind cât mai multe expresii artistice (epitete, comparaţii, personificări), un
colţ din natură primăvara. Utilizează expresii din următoarea listă:
- primăvara schimbătoare
- blândă zi
- suferinţa iernii
- suna vântul în crengi
- ghem de blăniţă de culoarea flăcării
- ochii ca două boabe de lacrimi
- iarbă plăpândă
- muguri obraznici
- flori suave ca nişte zâne
- tufişuri amorţite.
2. EXERCIȚII DE C O M U N I C A R E NONVERBALĂ
Exerciţii de dezvoltare a capacităţilor de comunicare nonverbală

Exerciţiul 1

Comunică fără să vorbeşti următoarele:


a) Nu mi-am scris temele pentru că am uitat!
b) Nu am observat că vaza este pe colţul mesei şi, când m-am întors, am lovit-o, a
căzut şi s-a spart.

Exerciţiul 2

Alege o persoană cunoscută de toată clasa. Mimează o acţiune a acesteia, ţinând seama de
felul ei de-a fi. Câştigă colegul care ghiceşte cine e persoana. Continuaţi jocul.

Exerciţiul 3

Te doare foarte tare gâtul, nu poţi să vorbeşti. Explică-i medicului, prin semne, că ai
febră, te doare şi capul, nu ai mers la şcoală.

Exerciţiul 4

Eşti într-o ţară străină, te-ai rătăcit de părinţii tăi într-un supermarket şi nu ştii cum să îi
găseşti. Cum procedezi? (Nu cunoşti limba vorbită în acea ţară!

S-ar putea să vă placă și