Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

6
Tabel nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului _________________________________
Consimt la prelucrarea
Ocupaţia/ datelor cu caracter
Nr. Numele şi prenumele Gradul de Data şi locul Prenumele Locul de muncă Date privind domiciliul (a se completa
Profesia/ personal potrivit
crt. (nume purtat anterior) rudenie naşterii părinţilor (adresă/telefon) corect şi complet)
Funcţia regulamentului UE
679/ 2016
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
__.__.___ tata localitatea ………………….……...………….
1. (zi) (luna) (anul)
_____________ str. …….……………….……………nr……...
______________
localitatea
mama bl……….… sc. …….…..et. ...…… ap……....
______________
C.N.P Judeţ (sector) judeţ (sector) …………………………………
_____________

__.__.___ tata localitatea ………………….……...………….


2. (zi) (luna) (anul)
______________
_____________ str. …….……………….……………nr……...
localitatea
mama bl……….… sc. …….…..et. ...…… ap……....
______________
*C.N.P Judeţ (sector) _____________ judeţ (sector) …………………………………

__.__.___ tata localitatea ………………….……...………….


3. (zi) (luna) (anul) _____________
______________ str. …….……………….……………nr……...
localitatea
mama bl……….… sc. …….…..et. ...…… ap……....
______________
*C.N.P Judeţ (sector) judeţ (sector) …………………………………
_____________

__.__.___ tata localitatea ………………….……...………….


4. (zi) (luna) (anul) _____________
______________ str. …….……………….……………nr……...
localitatea
mama bl……….… sc. …….…..et. ...…… ap……....
*C.N.P ______________
Judeţ (sector) _____________ judeţ (sector) …………………………………

__.__.___ tata localitatea ………………….……...………….


5. (zi) (luna) (anul) _____________
______________ str. …….……………….……………nr……...
localitatea
mama bl……….… sc. …….…..et. ...…… ap……....
______________
*C.N.P Judeţ (sector) judeţ (sector) …………………………………
_____________

__.__.___ tata localitatea ………………….……...………….


6. (zi) (luna) (anul) _____________
______________ str. …….……………….……………nr……...
localitatea
mama bl……….… sc. …….…..et. ...…… ap……....
______________
*C.N.P Judeţ (sector) judeţ (sector) …………………………………
_____________

__.__.___ tata localitatea ………………….……...………….


7. (zi) (luna) (anul)
_____________ str. …….……………….……………nr……...
______________
localitatea bl……….… sc. …….…..et. ...…… ap……....
______________ mama
*C.N.P Judeţ (sector)
_____________
judeţ (sector) …………………………………

Data ___________________ Semnătura ___________


______________________________________________
În tabel vor fi trecuţi, în ordine: candidatul / personalul M.A.I., părinţii, fraţii surorile, soţia/soţul, copii, părinţii soţiei/soţului, fraţii şi surorile soţiei/soţului.
*Se completează numai daca persoana în cauză şi-a data în mod expres consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului UE 679/ 2016 În situaţia în care rudele menţionate în tabelul nominal sunt
în imposibilitatea de a-şi da /exprima consimţământul în rubrica destinată din tabel, candidatul / personalul M.A.I. va anexa acordul acestora exprimat în scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit Regulamentului
UE 679/ 2016

S-ar putea să vă placă și