Sunteți pe pagina 1din 10

Grădinița cu P.P.

Pinocchio

Câmpia Turzii

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

“Grădinarul Ridichel”
imagine

DATA: 24.03.2021

INTERVALUL DE VÂRSTĂ: 37-60 luni

GRUPA: Mică „Iepuraşii”

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: Curatu Annamaria

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim”

TEMA SĂPTĂMÂNII: “Legume timpurii”

TEMA ACTIVITĂȚII: “Grădinarul Ridichel”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată-ADP+ALA1+ ADE (DLC+DEC)+ALA2

DURATA: O zi

CATEGORII DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

 ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ


Rutine: primirea copiilor, micul dejun (deprinderi specifice)

Joc liber: de explorare a unui subiect de care copiii sunt interesati

Întâlnirea de dimineață: „Grădina de legume” (discuții libere)

Tranziții: „Bat din palme”, „Dacă vessel se trăieşte”, „Unul după altul”, „Este primăvară”
Moment de mișcare: „Dacă vreau să cresc voinic....”; „Mâinile pe cap…”

Joc distractiv: „Unde s-a ascuns Ridichel?”

 JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE

Constricţii: “Gărduleţul grădinii de legume DIN cuburi de lemn

Artă: Modelaj-“ Ridichi”

Științe: Din jumătate intreg- sortăm şi reconstituim siluete

 ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE


Domeniul Limbă şi comunicare (DLC): “Ridichea uriaşă”- povestirea educatoarei

Domeniul Estetic şi creativ (DEC): “Ridichi colorate”- ştampilare cu material din natură
( ridichi)

 JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE 2 (ALA2)


„Ridichel spune”- joc de mişcare

COMPORTAMENTE ȘI OBIECTIVE OPERAȚIONALE URMĂRITE PE PARCURSUL


DERULĂRII ACTIVITĂȚII INTEGRATE

A 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea O.1. Preșcolarul va fi capabil să execute


unor activități diversificate, specifice vârstei exerciții de încălzire a mușchilor mici ai
mâinii.
O.2 Preşcolarul va fi capabil să asmableze
siluetele personajelor care vor apărea în
A 1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru poveste,căutând jumătatea acestora
realizarea de activităţi variate O.3. Preşcolarul va fi capabil să construiască
“gardul grădinii” din cuburi de
lemn,respectând indicaţiile educatoarei

D 1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a O4. Preșcolarul va fi capabil să precizeze


unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui succesiunea evenimentelor povestirii,pe baza
(comunicare receptivă) imaginilor prezentate
O.5. Preşcolarul va fi capabil să identifice cel
D 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, cel puţin trei personaje din poveste făcând
ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, apel la imaginile prezentate anterior de
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) educatoare
O.6.Preşcolarul va fi capabil să numească
personajul lipsă,având ca suport machete din
povestea “Ridichea uriaşă”

O.7 Preşcolarul va fi capabil să modeleze


C 3.2. Demonstrează creativitate prin activități ridichea prin mişcari circulare ale palmei faţă
artistico-plastice, muzicale și practice, în de planşetă,respectând indcaţiile educatoarei
conversații și povestiri creative O.8 Preșcolarul va fi capabil să picteze ridichi
prin tehnica ştampilării,folosind elemente din
natură ( ridiche)
(Curriculum, 2019, p. 18-24)

Mijloace de învățământ: calendarul naturii, păpuşă de mână, machete poveştii “ Ridichea


uriaşă”personaje din poveste,cuburi de lemn,plastilină,planşete,şabloane pentru
pictură,acuarele,ridichi pentru ştampilare,

Metode și procedee didactice: observația, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,


problematizarea, povestirea

Forme de organizare a activității: individual, frontal


Evaluarea: Ținând cont cont de faptul că, proiectarea activității s-a axat pe competențe și
aptitudini, pe parcursul activității integrate vor fi evaluate următoarele aspecte: acuratețea
răspunsurilor verbale oferite de copii referitoare la povestire,estetica produselor
activității,aspecte legate de motrocitatea fină,

Bibliografie:

1. Curriculum pentru educația timpurie ( a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani),


M.E.N., București, 2019.

2. Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea
curriculumului preșcolar, Editura Diamnt, Pitești, 2014.

3. Învățământul preșcolar în mileniul III, M.E.N., Editura Reprograph, 2019

Activități pe Domeniul Limbă şi comunicare (DLC): Povestirea educatoarei “


Ridichea uriaşă”
domenii
experiențiale Domeniul Estetic şi creativ (DEC): Pictură prin ştampilare -
ridichea

Jocuri și ALA1
activități liber Construcţii: “Gardul grădinii din cuburi de lemn”
alese (ALA1) Artă: Ridichi colorate-modelaj
Științe: Din jumătate intreg – personaje din poveste

Activitate integrată Activități de Întâlnirea de dimineață: „Grădina cu legume” (discuții libere)

„Grădinarul dezvoltare Tranziții: „Bat din palme”, „Dacă vessel se trăieşte”, „Unul după
Ridichel” personală altul”, „Este primăvară”
(ADP) Moment de mișcare: „Dacă vreau să cresc voinic....”; „Mâinile pe
cap…”

Joc distractiv: “Unde s-a ascuns Ridichel”

Jocuri și „Ridichel spune”-joc de mişcare


activități liber
alese (ALA2)
SCENARIUL ACTIVITĂȚII INTEGRATE

1. Moment organizatoric
Pentru o bună desfăşurare a activităţii, se pregăteşte sala de grupă: se aeriseşte sala, se pregătesc
materialele necesare pentru activitate, se aşează scăunele și măsuțele copiilor. Copiii intră
ordonat în sala de grupă şi se aşează pe scăunelele aflate în semicerc.

Se va începe cu întâlnirea de dimineață.


Activitatea debutează cu întalnirea de dimineață Salutul este inițiat de către educatoare, apoi
fiecare copil indică modalitate in care doreste să fie salutat ( cu o strângere de mână, o bătaie din
palme) Prezența se va face de către educatoare, prin așezarea imaginilor cu pozele copiilor, la
locul potrivit: prezenți sau absenți. Împărtășirea cu ceilalți se va face prin împărtășirea
experiențelor personale sau întâmplări petrecute cu o zi înainte.Calendarul naturii este
completat de către copii. Ei vor preciza anotimpul, luna și ziua săptămânii în care se află.
Momentul de mișcare va fi realizat prin intermediul jocului ”Dacă vrem să fim voinici..”

2.Captarea atenției

Momentul de captare a atenției se va realiza prin prezentarea „noutății zilei”.În vizită la grădiniţă
a venit un prieten foarte drăguţ, numele lui este „Grădinarul Ridichel”.Grădinarul Ridichel este
prietenul tuturor copiilor şi doreşte să îşi petreacă ziua alături de noi. El ne-a pregătit o mulţime
de surprize.”Sunteţi curioşi să aflăm ce surprize ne-a pregătit prietenul nostru?”

3.Anunțarea temei și a obiectivelor

Dragi copii, astăzi vom realiza împreună multe activități frumoase care vă vor bucura. Pentru
început Grădinarul Ridichel ne-a pregătit o surpriză la centrele de lucru.Acesta doreşte să ne
spună o poveste foarte frumoasă şi a pregătit un decor foarte colorat,dar acesta nu este complet.
Ridichel are nevoie de ajutorul nostru pentru a completa decorul şi asftel noi îl vom ajuta
construind gardul grădinii de legume,vom căuta şi jumătatea siluetelor personajelor care vor
apărea în poveste şi vom modela ridichi pentru grădina lui.Astfel:

La centrul „Construcţii” va trebui să construim un gărduleţ din cuburi de lemn pentru


grădina de legume din legume din poveste.

La centrul „Artă” vom modela ridichi pentru a le aşeza în grădină.

La centrul „Științe” vom căuta jumătatea siluetelor personajelor care vor apărea în
poveste, deoarece acestea sunt amestecate.

După ce vom realiza toate aceste activităţi, Ridichel ne va putea spune povestea mult
aşteptată, şi mai mult noi îl vom ajuta să îşi mărească grădina de legume pictând intr- un mod
nou şi distractiv mai multe ridichi pentru grădina lui.
1. TRANZIȚIA: „Bat din palme...”

4.Dirijarea învățării

Se trece la activitatea pe centre de interes.

O.2 Preşcolarul va fi capabil să asmableze siluetele personajelor care vor apărea în poveste,căutând
jumătatea acestora
O.4 Preşcolarul va fi capabil să modeleze ridichea prin mişcari circulare ale palmei faţă de
planşetă,respectând indcaţiile educatoarei

O.3. Preşcolarul va fi capabil să construiască “gardul grădinii” din cuburi de lemn,respectând


indicaţiile educatoarei

Copiii se așează la centrele unde doresc să lucreze iar educatoarea le mai explică încă o dată
sarcinile de lucru:

Construcţii: Vom construe gardul grădinii de legume

Artă:Modelăm ridichi de diferite mărimi

Științe: Sortăm şi asamblăm imagini cu siluetele personajelor din poveste

După ce copiii au înțeles sarcinile de lucru, se va urmări activitatea acestora și se vor oferi
informații și sprijin acolo unde este nevoie.

La sfărșitul activității se va realiza evaluarea produselor, atât de copii, cât și de educatoare

TRANZIȚIA: „Dacă vessel se trăieşte”

Copiii se așează în semicerc pentru a asculta povestea “Ridichea uriaşă”

O4. Preșcolarul va fi capabil să precizeze succesiunea evenimentelor povestirii,pe baza imaginilor


prezentate

O.5. Preşcolarul va fi capabil să identifice cel cel puţin trei personaje din poveste făcând apel la
imaginile prezentate anterior de educatoare

O.6.Preşcolarul va fi capabil să numească personajul lipsă,având ca suport machete din povestea


“Ridichea uriaşă”
Povestirea educatoarei

Grădinarul Ridichel îi așteaptă pe copii în fața machetei și este nerăbdător să le spună copiilor
povestea pregătită.

Educatoarea expune povestea cu ajutorul păpuşii ,clar, folosind intonația adecvată,cu modularea
vocii, pentru imitarea personajelor,va marca pauzele și va folosi mimica și gestica adecvată
situației.În timpul expunerii poveștii se vor utiliza figurine corespunzătoare personajelor care vor
fi așezate pe machetă pe parcursul expunerii povestirii.

Se vor explica cuvintele necunoscute întâlnite precum și unele expresii.

Intrând în decorul poveştii, voi începe povestirea: ,, A fost odată, ca niciodată….”

După expunerea povestirii “Ridichea uriaşă”,copiii vor fi solicitaţi să nareze momentele


povestirii cu ajutorul figurinelor,pe care aceştia le vor rearanja pe machete în ordinea apariţiei lor
în poveste.

5.Obținerea performanței

Obținerea performanței se realizează prin desfăşurarea jocului distractiv „ Ce personaj lipseşte”...

Grădinarul Ridichel le propune copiilor să joace un joc distractiv.Personajele din poveste vor fi
aşezate pe machetă în şir,în ordinea apariţiei lor în poveste.Ridichel îî roagă pe copii să pună
mâinle la ochi, moment în care unul dintre personaje va dispărea.Copiii vor indica personajul
lipsă şi vor fi recompensaţi de Ridichel şi de ceilalţi copii cu aplauze.

6.Asigurarea retenției

O.1. Preșcolarul va fi capabil să execute exerciții de încălzire a mușchilor mici ai mâinii.

O.8 Preșcolarul va fi capabil să picteze ridichi prin tehnica ştampilării,folosind elemente din natură
( ridiche)

Grădinarul Ridichel este foarte încântat de modul în care au participat şi s-au implicat copiii în
activitatea propusă de el,dar privind macheta povestirii „ Ridchea uriaşă” observă în spatele
grădinii mai multe ridichi care nu au culoare.Ridichel ii roagă pe copii să îl ajute să le dea
culoare şi ridichilor albe,pentru ca grădina să fie cât mai colorată.

Copiii sunt rugaţi să intuiască materialele :colală de carton reprezentând şablonul unei
ridichi,acuarele,jumătăţi de ridichi .

Educatoarea le expune modelul lucrării, apoi le explică şi demonstrează modul de lucru:

Vom prinde jumătatea de ridiche de codiţă apoi o vom introduce în culoare.Vom presa uşor
ridichea pe şablon astfel încât să obţinem o amprentă colorată.Vom umple toată suprafaţa
şablonului pentru a obţine astfel o ridiche colorată.

Copiii îşi încălzesc mâinile cu ajutorul diferitelor jocuri: Cântăm la pian, Cântecul degeţelelor.
Copiii realizează lucrările fiind ajutaţi unde este necesar.

Produsele activității se evaluează oral antrenându-se și copiii în evaluarea lucrării personale, dar
și a celorlalți colegi.

Tranziţie „Unul după altul”

ALA 2

Ridichel ne propune un joc de mişcare distractiv.Jocul se numeşte „ Ridiche spune...”.Copiii vor


executa diferite mişcări indicate de păpuşă.

7.Încheierea activității

În încheierea activității se vor face aprecieri individuale și colective cu privire la modul de


realizare al sarcinilor și la implicarea preșcolarilor în sarcina de lucru.