Sunteți pe pagina 1din 2

Regulamentul de ordine internă al bibliotecii IP Gimnaziului ,,Anatol Popovici”

Aprobat la ședința consiliului profesoral


din: 10.09.2021

Director : Moroșanu Nelea

1. Dispoziții generale

 Biblioteca este organizată în cadrul IP Gimnaziului ,, Anatol Popovici” având un rol informativ-formativ,
de valorificare a colecţiilor de publicaţii în sprijinul procesului de instruire, formare şi educare, aflându-se
cu precădere în serviciul elevilor şi al cadrelor didactice din şcoală.

Programul de lucru:

Luni: 10:10-14:00, Marți: 08:00-12:20, Mercuri: 08:00-14:05, Vineri :08:00-11:25

I. Funcţiile bibliotecii şcolare

Biblioteca exercită următoarele funcţii:


a) promovează dezvoltarea unei societăţi deschise şi incluzive;
b) oferă acces la informaţie, la tehnologii informaţionale şi la alte resurse;
c) valorifică patrimoniul cultural şi sprijină pluralitatea culturilor;
d) promovează alfabetizarea şi cultura informaţiei, lectura şi educaţia nonformală;
e) oferă un forum pentru dezbateri şi comunicare privind activităţile civice;
f) prestează servicii conform necesităţilor membrilor comunităţii, în corespundere cu propriul
regulament de organizare şi funcţionare;
g) oferă acces egal şi nediscriminatoriu la serviciile de bibliotecă tuturor membrilor comunităţii,
indiferent de gen, vîrstă, apartenenţă etnică, dizabilitate;
h) contribuie, prin mijloace specifice, la procesul de instruire, formare şicercetare;
i) colecţionează, prelucrează, păstrează, gestionează şi diseminează documente de bibliotecă.

II. Condiţii de înscriere

Biblioteca IP Gimnaziului ,,Bunescu Dumitru” înscrie elevi şi cadre didactice din gimnaziu pe baza Fişei
cititorului .

a. Condiţii de împrumut la domiciliu :

 Biblioteca gimnaziului „ Bunescu Dumitru ” împrumută publicaţii elevilor şi cadrelor didactice înscrise pe
baza fişei contract de împrumut.  La domiciliu se pot împrumuta toate lucrările aflate în cel puţin 2 (două)
exemplare, cu excepţia : enciclopediilor, albumelor, hărţilor, publicaţiilor seriale, CD-urilor şi / sau DVD-
urilor.  Elevii pot împrumuta la domiciliu 1-2 volume, iar cadrele didactice, maxim  5(cinci) volume.
Termenul maxim de împrumut la domiciliu este de 10 zile, cu drept de prelungire până la 30 zile.

b. Condiţii de consultare în sala bibliotecii:

Pot consulta documente în sala de lectură, de luni până vineri, elevii şi cadrele didactice, înscrişi sau nu la
Biblioteca gimnaziului „ Bunescu Dumitru ”.

La sală pot fi consultate următoarele documente: lucrările de referinţă ( atlase, enciclopedii, dicţionare,


ghiduri, hărţi, albume, etc.), toate unicatele (lucrări aflate într-un singur exemplar) şi publicaţiile
seriale (ziare şi reviste).
III. Drepturile utilizatorilor

Utilizatorii bibliotecii au următoarele drepturi :

1. Să beneficieze gratuit de colecţiile şi serviciile bibliotecii cu respectarea prevederilor legale referitoare la
protecţia patrimoniului cultural naţional, la drepturile de autor şi drepturile conexe.

2.Să beneficieze de conexiunea la internet, sub îndrumarea bibliotecarului.

3.Să participe la manifestările culturale desfăşurate în bibliotecă.

4. Să vină cu sugestii privind manifestările culturale desfăşurate în bibliotecă.

5. Să fie stimulaţi pentru rezultate deosebite obţinute în activităţile organizate/desfăşurate în  bibliotecă.

IV.  Obligaţiile utilizatorilor

Utilizatorii bibliotecii au următoarele obligaţii:

1.Să păstreze în stare bună documentele împrumutate şi să le recondiţioneze, dacă este cazul, în limita
posibilităţilor.

2.Să aibă asupra lor un pix/stilou cu pastă/cerneală albastră sau neagră.

3.Să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia în bibliotecă.

4.Să păstreze mobilierul, echipamentul tehnic şi materialele didactice.

5. Să respecte bibliotecarul.

6. Să nu consume în interiorul bibliotecii: alimente, seminţe şi gumă de mestecat;

7.Să însuşească prevederile prezentului regulament de ordine internă.

V. Sancţiuni 

1. Nu se împrumută cititorului nici o carte dacă nu le-a restituit pe cele cu termenul de utilizare
expirat.

2. Deteriorarea documentelor (subliniere, notare pe text, decuparea, desfacerea, dezlipirea, inclusiv a


barcodei, sustragerea de pagini) se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de la 1 la 6 luni. Utilizatorul
va recondiţiona documentul deteriorat pe contul personal sau îl va înlocui cu unul identic.

3. Distrugerea sau deteriorarea intenţionată a fondului Bibliotecii se sancţionează cu amenda de la 15 la 25


de unităţi convenţionale(o unitate convenţională este egală cu 50 lei ) aplicată persoanei fizice (Art. 73. (2)
Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr.218-XVI din 24.10.2008).

VI. Reguli de siguranță în bibliotecă în timpul pandemiei COVID-19

1.Păstrează o distanță de siguranță față de alte persoane.


2.Purtați mască de protecție în incinta bibliotecii.
3.Dezinfectați mâinile la intrare în biblitecă.
4.Nu intrați mai mult de 1-2 persoane în bibliotecă.