Sunteți pe pagina 1din 1

Organigrama IP Gimnaziului ,,Anatol Popovici”

Directorul
gimnaziului

Consiliul Consiliul
profesoral administrativ

Director adjunct Director adjunct


pentru educație pentru instruire

Ședințele comisiei CDS Ședințele comisii-


metodice lor metodice

CM a CM Limbă şi CM Științe CM
diriginţilor comunicare, Arte, exacte și socio- a claselor
tehnologii, sport. umane. primare

Cadre didactice

Bibliotecar

Elevi