Sunteți pe pagina 1din 18

COLEGIUL ECONOMIC DIONISIE POP MAR IAN ALBA IULIA

Proiect scris pentru examenul de certificare a competen elor profesionale pentru ob inerea certificatului de calificare profesional nivel 3 - Tehnician n turism

Prezentarea potentialului turistic al orasului Cluj Napoca

Coordonator, prof. DINCA CRISTIAN Absolvent, BELCI CRISTINA

Alba Iulia 2011

Prezentarea potentialului turistic al orasului cluj napoca

I. Argument II. Prezentarea generala a zonei II.1 Aseazare geografica II.2 Populatia II.3 Caracteristici fizice II.4 Caile se acces III. Prezentarea potentialului turistic al orasului III.1 Forme de turism practicate III.2 Potential turistic cultural IV. Prezentarea bazei tehnico-materiale existente V. Modalitati de agrement VI. Valorificarea potentialului turistic al municipiului Cluj Napoca VI.1 Analiza SWOT VI.2 Masuri de imbunatatire Anexe

I. Argument

Municipiul Cluj-Napoca are o motenire istorica bogata. Veche capitala a Daciei Porolissensis, ridicat la rangul de municipiu (Napoca) ntre anii 120-124 e.n., in timpul domniei mparatului Hadrian, apoi la rangul de colonie, n timpul domniei mp ratului Commodus, men ionat documentar nc din 1173 sub numele de Clus (de la latinescul clivus = deal, colin ), Clujul a avut o existen bogat n fapte istorice. n 1316, Carol I Robert de Anjou, regele Ungariei, l ridic la rangul de civitas. n 1405, regele Sigismund de Luxemburg a declarat Clujul ora liber i a dispus nt rirea lui cu ziduri i bastioane. Stravechi centru de cultura si civilizatie romaneasca, Cluj-Napoca este situat in centrul judetului, la incrucisarea unor drumuri importante de interes national si international. Cel mai important centru urban al Transilvaniei este un oras cu doua nume: Napoca este cel al vechii cetati dacice, iar Cluj este termenul latinesc care l-a desemnat ulterior (vine din Clausum-orasul fiind inchis, cantonat intre dealuri). Mare centru cultural, universitar si industrial, Cluj-Napoca se mandreste cu alese contributii la cultura si stiinta romaneasca. Este totodata, si un important centru de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica. La ora actuala, in oras isi desfasoara activitatea 23 de institute de cercetare si filiale cu un personal de inalta calificare. Municipiul Cluj-Napoca se remarca si ca un centru marcant de cultura prin cele doua teatre dramatice, doua opere, doua teatre de papusi, patru case de cultura, filarmonica, sase muzee, intre care Muzeul National de Istorie a Transilvaniei ce dateaza din secolul al XIX-lea.

II Prezentarea generala a zonei

II.1 Asezare geografica Municipiul Cluj-Napoca se afla in partea centrala a Transilvaniei. Se intinde pe o suprafata de 179,5 kmp. Inconjurat pe trei parti de dealuri si coline cu inaltimi intre 500 si 700 m, aspectul lui imbraca forma unei adevarate cetati. Municipiul este situat in centrul judetului Cluj, fiind resedinta acestuia. Situat in zona de legatura dintre Muntii Apuseni, Podisul Somesan si Campia Transilvaniei, orasul este plasat la intersectia paralelei 46 46" N cu meridianul 23 36" E. Se intinde pe vaile raurilor Somesul Mic si Nadas si, prin anumite prelungiri, pe vaile secundare ale Popestiului, Chintaului, Borhanciului si Popii. Spre sud-est, ocupa spatiul terasei superioare de pe versantul nordic al dealului Feleac, fiind inconjurat pe trei parti de dealuri si coline. II.2 Populatia Cluj-Napoca este al patrulea ora din ar n ce prive te popula ia, potrivit Institutului Na ional de Statistic (INS), dup Bucure ti, Ia i i Timi oara. Popula ia ora ului a oscilat n ultimii ani n jurul cifrei de 300 000 de locuitori numarand la data de 1 ianuarie 2008 o popula ie de 309 300 locuitori In prezent Municipiul Cluj-Napoca este cel mai mare oras din nord-vestul Romaniei. Populatia sa depaseste cifra de 315.000 concentrand 46,1 % din numarul total al locuitorilor judetului Cluj. Dintre acestia ccc.85% au domiciliul stabil si 15% au resedinta temporara, fiind studenti si elevi sau angajati in industrie, constructii si servicii.

II.3 Caracteristici fizice Prin municipiul Cluj-Napoca trec rurile Some ul Mic i Nad , precum i cteva praie: Prul iganilor, Canalul Morilor, Prul Pope ti, Prul N d el, Prul Chintenilor, Prul Beca , Prul Mur torii. Zona din jurul ora ului este n mare parte acoperit cu p duri i ierburi. Pot fi g site plante rare cum ar fi p pucul doamnei, stnjenelul, c p unica, erpari a .a. Exist dou rezerva ii botanice cunoscute Fna ele Clujului i Rezerva ia Valea Morii. n p durile din jurul ora ului (cum ar fi P durea F get sau P durea Hoia) tr ie te o faun diversificat cu specii precum porcul mistre , bursucul, vulpea, iepurii, veveri ele. n rezerva ia Fna ele Clujului tr iesc exemplare de viper de fna , o specie destul de rar . O

flor foarte bogat se g se te i n interiorul ora ului la Gr dina Botanic , loc n care i-au g sit ad postul i unele specii de animale. Clima Clujului este pl cut , de tip continental moderat . Este influen at de vecin tatea Mun ilor Apuseni, iar toamna i iarna resimte i influen ele atlantice de la vest. Trecerea de la iarn la prim var se face, de obicei, la mijlocul lunii martie, iar cea de la toamn la iarn n luna noiembrie. Verile sunt c lduroase, iar iernile n general sunt lipsite de viscole. Temperatura medie anual din aer este de cca 8,2 C. Temp. medie in ianuarie este de - 3 C, iar cea a lunii iulie, de 19 C. Temp. minim absolut a fost de - 34,5 C (nregistrat n ianuarie 1963), iar maxima absolut , de 38,5 C (nregistrat n august 1952). Media precipita iilor anuale atinge 663 mm, cea mai ploioas lun fiind iunie (99 mm), iar cea mai uscat , februarie (26 mm). n ultimii ani, se observ faptul c iernile devin din ce n ce mai blnde, cu temperaturi care rareori scad sub - 15 C i cu z pad din ce n ce mai pu in . Verile sunt din ce n ce mai calde, crescnd num rul de zile tropicale (n care maxima dep e te 30 C). II.4 Caile de acces Municipiul are acces direct la magistralele feroviare i rutiere care il traverseaz , lucru care asigur leg tura cu principalele ora e ale ri i centrele regionale, atat pentru c l tori cat i pentru marf .ClujNapoca este traversat de drumul european E 60 (Bucure ti - Oradea - Budapesta - Viena). Lipsa interconect rii rapide cu partea de est (in special nord-est) a rii (Coridorul 9 European) priveaz Clujul de leg turile necesare cu aria sa de influen economic . Pe plan feroviar, municipiul are conexiuni feroviare directe cu toate ora ele principalele din Romania, intre inute de compania na ional de transport feroviar de c l tori, CFR. Concomitent, exist i dou trenuri interna ionale, pe ruta Cluj-Napoca - Budapesta (Corona i Ady Endre). Gara Central asigur transportul feroviar spre Bucure ti i multe alte ora e principale romane ti, prin linii Intercity i S geata Albastr . Ora ul dispune i de dou g ri secundare, Gara Mic Cluj-Napoca (situat in imediata apropiere a G rii Centrale) i Cluj-Napoca Est.Clujul este deservit de un aeroport interna ional, Some eni, amplasat in partea estic a ora ului, intre strada Traian Vuia i albia raului Some ul Mic (la 6 km distan de centrul ora ului). Aeroportul asigur anual un trafic de aproximativ 250 000 de pasageri, din care dou treimi pe cursele interna ionale. Municipiul este str b tut de 662 km de str zi, din care 443 km sunt echipa i cu facilit i moderne (structur stradal , echipamente pentru servicii publice). Transportul in comun se realizeaz pe 342 km din re eaua de drumuri interne, prin intermediul mai

multor linii autobuz, troleibuz i tramvai. Sistemul de taximetrie se dovede te a fi de asemenea foarte performant. In 2004 s-au inceput lucrarile la autostrada A3, pe ruta Bucure ti - Bra ov - Cluj-Napoca- Oradea Budapesta. In zona municipiului, autostrada se plaseaz pe traseul Mihai Viteazu - Ciurila - Petre ti, urmand s se racordeze la DN1 in localitatea Gil u, la 15 km vest de Cluj-Napoca.

III Prezentarea potentialului turistic al orasului

Pe teritoriul municipiului Cluj Napoca se remarca printr-un peisaj deosebit de variat, avand forme de relief diverse precum si o serie de monumente ale naturii. La acestea se adauga monumentele istorice ramase din timpuri stravechi, monumente de arta precum si elemente folclorice originale. Potentialul turistic este destul de bogat, oferind conditii favorabile pentru turism, odihna si tratament. III.1 Forme de turism y Turismul cultural se situeaz n vrful piramidei posibilit ilor de afirmare datorit unui poten ial atractiv constituit din numeroase i variate obiective istorice, religioase, etnografice, culturale, monumente, obiective economice cu atribute turistice existente n perimetrul jude ului. y Turismul urban are un cmp de practicare larg deschis n municipiile Cluj Napoca, n primul rnd, respectiv n Turda, Dej i Gherla n intravilanul c rora exist o mare concentrare de obiective din cele susmen ionate. O subliniere special pentru Cluj Napoca, unde num rul i importan a lor nscrie ora ul n situuri turistice de importan interna ional . y Turismul tiin ific, va cre te ca amploare i participare, stimulat fiind de cele 11 institu ii de nv mnt superior din Cluj Napoca (unele cu filiale la Dej i Turda), ntre care universit ile i Farmacie, Tehnic , de Agronomie i Medicin Veterinar , ce i interna ional . Lor li se Babe -Bolyai, de Medicin

organizeaz anual un mare num r de manifest ri cu participare intern domeniu; y

adaug alte numeroase institu ii administrative, economice sau culturale cu prezen e similare n .Turismul de afaceri decurge din oportunit ile create n ultimii 15 ani pentru investitori str ini, care n colaborare cu Camera de Comer i Industrie Cluj, dar i Agen iei de Dezvoltare NordVest, cu numeroase alte organiza ii de promovare economic sau firme private organizeaz expozi ii de prezentare i demonstra ii pentru un public din ce n ce mai larg;

Turismul de tranzit este facilitat n afirmarea sa de traversarea Jude ului Cluj de c tre dou artere rutiere interna ionale E60 i E58 ce se ntlnesc la Cluj Napoca pentru a conecta jude ul att cu centrul i sudul T rii, ct i cu Moldova. De asemenea, el este traversat de magistralele feroviare Bucure ti-Episcopia Bihorului i Bucure ti-Dej-Halmeu, ambele cu conexiuni transfrontaliere. In fine, Aeroportul Cluj Napoca reprezint o infrastructur de transport cu un trafic n cre tere continu . Turismul religios are n vedere valorificarea obiectivelor religioase ale jude ului, dar mai ales manifest rile organizate de acestea (hramuri, pelerinaje). Turismul extrem (zboruri cu parapanta sau deltaplanul, motocros, etc) i poate g si locuri de practicare favorabile n zona montan unde declivitatea pantelor, diferen ele de nivel, sau fragmentarea terenului sunt optime unor astfel de activit i

III.2 Potentialul turistic cultural Cluj-Napoca impresioneaza prin varietatea evenimentelor sale culturale, consecinta a dimensiunilor de important centru universitar multicultural. Festivalurile, spectacolele, expozitiile, lansarile de carte pot satisface si cele mai exigente gusturi. Vestigii istorice y Bastionul croitorilor - A fost ridicat la inceputul secolului al XVI-lea, constructia actuala reprezentand o restaurare a celei din 1672. Este singurul bastion al vechii cetati care s-a pastrat integral. y Cetatea Medievala-Bologa (1322) - A fost stapanita de Mircea cel Batran, domnitorul Tarii Romanesti, la sfarsitul secolului al XIV-lea. Zidul de incinta are o lungime de peste 80 m si inaltimea intre 10 si 18 m. y Cetatea medievala Dabaca - Fosta resedinta de comitat, cetatea a avut un rol deosebit de Castelul Banffy Bontida - Este un important monument arhitectonic (secolul al XII-lea), important in istoria Transilvaniei din secolele al X-lea - al XV-lea. y constituit dintr-o imbinare de stiluri: baroc, renascentist si neogotic, astazi fiind

in ruine. y Castelul Wass - Isi are inceputurile in secolele al XV-lea si al XVI-lea. A reprezentat o resedinta temporara pentru familia lui Mihai Viteazul. Monumente istorice y Monumentul Sfantul Gheorghe - Reprezinta o copie a celebrei statui aflata la Praga Statuia lui Matei Corvin - Este inchinata memoriei acestei mari personalitati care a fost Statuia ecvestra a lui Mihai Viteazul - Este un omagiu celui ce a infaptuit prima unire a (Palatul Hradciani). y Matei Corvin. y principatelor romane. Edificii culturale y y Casa "Matei Corvin" - ste locul de nastere al viitorului rege al Ungariei (1443). Muzeul de istorie al Transilvaniei de la Cluj-Napoca - Cuprinde valoroase piese de Muzeul etnografic al Transilvaniei (Cluj-Napoca) - Ofera o imagine de ansamblu a artei Gradina botanica (1872) - Reprezenta unul din punctele de mare atractie ale orasului.

colectie care au apartinut culturii dacice din Muntii Orastiei. y populare clujene. y Aici pot fi vazute aproximativ 11000 de specii de plante de pe toate continentele (cele exotice se afla in sere ce acopera 2000 m2). Evenimente culturale Principalele orase din judet, dar mai ales Cluj-Napoca, gazduiesc numeroase festivaluri si alte manifestari cu caracter socio-cultural, precum Festivalul International Lucian Blaga, Festivalul Toamna muzicala clujeana, Festivalul dansurilor barbatesti din Transilvania, Festivalul international de film Transilvania, Festivalul international de animatie Puck-Animafest; Zilele municipiului Cluj-Napoca, Zilele portilor deschise, Ziua Europei, Festivalul berii, Festivalul vinului, Festivalul de Teatru Man.In.Fest, targurile si expozitiile Expo Transilvania, Festivalul Rave Delahoya si altele. Monumente din epoca moderna Palatul de Justitie - A fost ridicat in anul 1902. Primaria Municipiului - Aici a functionat initial Prefectura judetului. In aceasta cladire, se organiza Dieta Transilvaneana. In anul 1791 a fost prezentat aici un memoriu in numele intregii natiuni romane din Transilvania prin care se cerea egalitatea cu celelalte natiuni. y Universitatea Babes-Bolyai - S-a construit intre anii 1893-1903, fiind o opera a

y y

arhitectului Carol Meixner. y Teatrul National si Opera Romana - Este un edificiu in stil baroc-rococo, construit in anul 1906. Cladirea are o capacitate de 1050 de locuri. y SIinagoga Neologa - Aceasta cladire, cunoscuta sub numele de Templul Memorial al Deportatilor, a fost construita dupa proiectele arhitectului Hegner Izidor. Cladirea a fost inaugurata la 4 septembrie 1887. Devastata de legionari in ziua de 13 septembrie 1927, a fost reparata cu ajutorul statului. In septembrie 1944, dupa deportarea evreilor in lagarele naziste, sinagoga a suferit grave avarii datorate unor explozii. A fost restaurata cu sprijinul comunitatilor evreiesti din Romania in anul 1951. y Teatrul si Opera Maghiara - Aceasta cladire s-a construit intre anii 1909-1910, in locul unui teatru de vara ce data din anul 1874. Ansamblul teatru-opera are o capacitate de 1000 de locuri si functioneaza in aceasta cladire din anul 1920. III.3 Obiectiv Bastionul Croitorilor Clujul medieval era nconjurat de un zid de aproximativ patru kilometri care avea peste 20 de bastioane (turnuri). Fiecare turn a fost aparat de alta breasla (croitori, cizmari, tmplari, sapunari, rotari, olari, zidari etc). Bastionul croitorilor este unul dintre putinele monumente istorice care au mai ramas din cetatea veche a Clujului. A fost denumit dupa breasla croitorilor din Cluj, misiunea acestora a fost ntretinerea si apararea acestui turn. Bastionul Croitorilor din Cluj-Napoca reprezint colul sud-estic al celei de-a doua incinte de ap rare a cet ii Clujului. Fortificaia situat pe strada Baba Novac la num rul 35 a fost construit n secolul al XV-lea i nceputul secolului al XVI-lea, iar nf iarea actual se datoreaz reconstruirii din anii 1627-1629. Bastionul are structura realizat exclusiv din piatr f uit , dotat cu l cauri de tragere patrulatere, cu ambrazuri cioplite n seciune oblic marcate la partea superioar de bolari. Construcia are un plan pentagonal, cu ziduri masive i metereze largi pentru tirul artileriei de cetate. Faada spre incint este prev zut cu mai multe goluri de u ce permiteau accesul pe drumul de straj . La nord se mai p streaz un fragment din zidul masiv de piatr care are un drum de straj pe console robuste. Pe peretele sudic s-a montat o plac cu textul: Dup B t lia de la Gurusl u, din 3 august 1601, Mihai Viteazul a poposit cu oastea sa n Cluj n 11-15 august 1601, cinstind la Turnul Croitorilor memoria generalului Baba Novac. Statuia lui Baba Novac se nal n spaiul verde de lng bastion, spre pia . Bastionul a fost restaurat in anul 1924 si transformat in muzeu de catre Comisiunea Monumentelor Istorice, o alta restaurare avand loc in 1959. In ultimele decenii bastionul a fost lasat in paragina desi au

existat intentii declarate din partea reprezentantilor municipalitatii de a folosi potentialul turistic al acestuia. Cu toate acestea, in 2007-2009 a fost restaurat si refunctionalizat, iar in prezent el gazduieste Centrul de cultura urbana, care cuprinde o cafenea literara la subsol, o sala de conferinte si spatii expozitionale.

IV. Prezentarea bazei tehnico-materiale existente Fiind vorba de unul dintre cele mai populate orase din Romania si unitatile de cazare si alimentatie sunt foarte raspandite si diversificate, concepute astfel incat locuitorii orasului, turistii dar si studentii sa fie multumiti. Pornind de la aceasta premisa, municipiul Cluj Napoca ofera: IV.1 Unitati de cazare Buget redus Sport Vl deasa PAX. Buget mediu Continental, Situat n col ul Pie ei Unirii, fostul hotel New York se afl n centrul principalelor atrac ii turistice ale ora ului. Fullton, Victoria Best Western Hotel Topaz, Ofer o atmosfer prietenoas ntr-o zon lini tit din aproprierea centrului ora ului. Con ine pe lng un restaurant obi nuit, restaurantul Ciuleandra, cu specific romnesc. Meteor,. Un hotel situat n centrul comercial al Clujului, aproape de diverse obiective economice i administrative. Transilvania,. Ofer 290 locuri, dotate cu baie, telefon interna ional, televiziune prin cablu, televizor color, parcare, garaj, piscin , sal de gimnastic , salon de coafur , frizerie, bar de zi, 3 restaurante, s li de conferin , cofet rie i room-service. Olimp. Hotelul pune la dispozi ia clien ilor s i 50 locuri de cazare n 29 de camere, dotate fiecare cu acces wireless la Internet, minibar, telefon, cad /cabin du , televiziune prin cablu, precum i

servicii de restaurant, sal de conferin handicap locomotor. De lux

i bar. Hotelul ofer facilit i de acces persoanelor cu

 Onix, Situat n centrul ora ului Cluj-Napoca, are camere, apartamente i suite de trei i patru stele. Toate camerele sunt dotate cu jacuzzi (sistem de hidromasaj), aer condi ionat, calculatoare conectate la internet, televiziune prin cablu, mini-bar i telefon. Rimini, Complexul Hotelier Rimini, ofer confortul i serviciile unei dot ri de 4 stele, fiind rezultatul unui important program de investi ii, efectuat din dorin a de a extinde i profesionaliza serviciile hoteliere oferite de Vila Rimini. Casa Alb , Agape, str. Iuliu Maniu, Hotelul este situat n centrul ora ului, la cteva minute de plimbare de Biserica Sfntul Mihail, statuia Regelui Matei Corvin i Palatul Banffy. City Plaza, Situat n centrul istoric al ora ului, pe o strada lini tit , n apropierea unor importante institu ii publice (Prim ria) i a Parcului Municipal, dar i comerciale. Premier, Opal, Golden Tulip Ana Dome, . Deja Vu,. Prima unitate hotelier de 5 stele din ora , pune la dispozi ia clien ilor: 2 camere cu pat matrimonial, 8 camere cu pat dublu, 3 suite cu teras proprie, 1 apartament (decorat cu mobilier art nouveau), o sal de conferin e, un restaurant, o cafenea i o teras de var . C mine pentru tineri, pensiuni Do - Re - Mi, hotel sezonier (iulie - august). Este inclus n programul Visit Eastern Europe. IV.2 Unitati de alimentatie Hubertus. Diverse specialit i romne ti i maghiare v stau la dispozi ie n cel mai vechi i cel mai select restaurant din Cluj-Napoca. Cunoscut pentru specialit ile sale vn tore ti. Ciuleandra,. Restaurant cu specific romnesc, deschis n cadrul hotelului Best Western Topaz. Casa Ardeleneasc , Pe lng meniul tradi ional romnesc, aici ve i g si i cntece populare romne ti, al turi de diver i arti ti din zon . Matei Corvin Intim, O varietate de mnc ruri ardelene ti, frecventat de personalit i locale i na ionale.

 Topaz, Meniu rafinat din buc t ria interna ional , elegan hotelului Best Western Topay.

i stil. Restaurant deschis n cadrul

 Akropolis, Specific grecesc. Lng restaurantul propriu-zis se afl un fast-food i un bar, cu intrare separat . Beijing, Mncare chinezeasc . Shanghai,. ntr-un cartier reziden ial, la c iva kilometri de centrul ora ului, ofer specialit i chineze ti dintre cele mai variate. Marty Caffe, O atmosfer select n centrul ora ului, al turi de variate preparate din buc t ria interna ional . Lugano,

V. Modalitati de agrement

Aquina Un complex de agrement sportiv de cea mai inalta clasa, care satisface orice exigente in calitatea serviciilor dotat cu: piscina, sala de forta, sauna, jacuzzi, baie de aburi, salon de masaj, solar, bar, dar mai ales, mult profesionalism. Gradina Botanica "Alexandru Borza" Gradina Botanica a Universitatii Babes Bolyai din Cluj-Napoca a fost infiintata in anul 1920 de catre prof. Alexandru Borza. Asezata in partea de sud a orasului, este una din cele mai frumoase si mai complexe gradini botanice din sud-estul Europei. Gradina ocupa o suprafata de 14 ha teren, pe care sunt cultivate aproximativ 10.000 specii de plante provenite de pe toate meridianele Terrei. Parcul Central Stadion "Dr Constantin Radulescu" Baza de agrement Record Complex de Natatie Politehnica

Bazinul Olimpic. Teren de fotbal Avram Iancu Parcul Sportiv "Iuliu Hatieganu"

Parcul Sportiv a fost creat intre 1930-1932 la initiativa profesorului Iuliu Hatieganu, rectorul universitatii, in memoria unicului sau fiu care a murit la varsta de 8 ani. Scopul parcului era de a oferi tinerilor clujeni (in special studentilor) posibilitatea de a avea acces la un parc dotat pentru activitati recreative. Situat in partea dreapta a raului Somes, parcul are o suprafata de 25 ha. Cetatuia Cetatuia - la nord de Piata Unirii, de cealalta parte a Somesului, ofera o panorama unica asupra orasului. Sun Sun este prima baza de agrement din Cluj-Napoca in care va puteti relaxa avand la dispozitie facilitati multiple: Restaurant, Teren de tenis, Teren de fotbal, Strand si Discoteca. Cluburi Crema. Este o cafenea specific londonez , aflat ntr-o cl dire cu tent de club lounge. n fiecare lun au loc petreceri exclusiviste cu tematic divers . Diesel, Probabil cel mai vechi i cel mai scump club din Cluj-Napoca, este structurat pe trei nivele. Periodic au loc concerte ale principalelor trupe romne ti i evenimente cosmopolite. Kharma, ntr-un decor magnific, au mixat aici DJ Rhadoo, DJ Internullo, DJ Raoul, DJ Ben, DJ Mike, DJ Claus i al ii. Roland Garros, Un loc unic i plin de stil, n inima ora ului. Vara este deschis terasa spre Some ul Mic. Stone, Tutankamon in prezent Obsession , Cel mai recent deschis club din Cluj-Napoca, dar i cel mai mare din ora

VI.

Valorificarea potentialului turistic al municipiului Cluj Napoca

VI.1 Analiza SWOT

Puncte tari:

Ora bogat n monumente istorice i un vast patrimoniu arhitectural: Biserica Franciscanilor, Statuia ecvestra a lui Matei-Corvin, Catedrala Ortodoxa, Muzeul Na ional de Arta (al doilea muzeu din tara ca zestre de arta romaneasca), Gradina Botanica, Casa lui Matei Corvin i multe altele. Jude ul Cluj este un centru de mare atractivitate turistic , pe plan intern i interna ional. Condi ii favorabile pentru practicarea unei game variate de forme de turism la nivelul jude ului: drume ie, alpinism, turism auto, sporturi de iarna i de var , odihn de scurt tabere de copii i tineret, tratament balnear etc. i de lung durat ,

y y

Dintre obiectivele turistice din jude de mare interes amintim: Cheile Turzii, Mun ii Apuseni, 50 km pn la mun ii B i oara, 70 km pn la vrful Vl deasa, 80 pn la Bazinul Ponor (n care pot fi ntlnite numeroase pe teri, unele dintre ele unice n lume prin caracteristicile lor) i Padi , B ile Cojocna. Cazarea turi tilor este asigurat printr-o re ea asigurat din 16 hoteluri( 2121 de locuri, un motel cu 17 locuri i 2 campinguri cu 1330 de locuri, dintre care amintim: Hotel restaurant Transilvania, Napoca, Sportul, Vila Rimini, Casa Alb , Continental, Onix, Topaz, Onix, Meteor Atrac ie sporit datorat unui num r mare de restaurante i cluburi: Del Blue, Maestro, Hubertus, Chicagos, Mc Donalds, Castelari, Kharma, Diesel, Crema, Marty Caffe, Pizza Y, New Croco i multe altele. Valorificarea poten ialului b ilor Some eni care pn n 1990 atr geau peste 200.000 vizitatori anual Existen a unui num r mare de agen ii de turism care organizeaz excursii n ar Aerotravel, Air Transilvania, Alina Tours, Work Events and Travel, etc i peste hotare:

Puncte slabe: Promovarea insuficient a poten ialului turistic al municipiului Cluj-Napoca, cauzat unui Centru de informare turistic la Cluj-Napoca; y Slaba informare, motiva ia insuficient putea beneficia; i lipsa de ncredere a popula iei (n special n mediul rural) cu privire la valorificarea poten ialului turistic i la creditele pentru investi ii n turism de care ar i de lipsa

Lipsa mijloacelor financiare i investi iile mici realizate n turism, lipsa unui mecanism durabil de finan are pe termen lung (exist oportunit i de garantare a finan rii din fonduri proprii, cum ar fi impozitul perceput de Consiliul local pe locul de cazare); Lipsa unei autostr zi reduce mult num rul de turi ti str ini, care prefer alte trasee mai accesibile n Romnia; Infrastructura deficitar , calitatea slab a drumurilor (drumuri inadecvate i prost ntre inute), lipsa unor c i de acces, parc rile insuficiente pentru autocare i pentru ma ini mici .a. descurajeaz turi tii poten iali; Lipsa unor indicatoare rutiere i a unor semne de direc ionare n cel pu in o limb de circula ie interna ional ; Insuficienta valorificare a bazei materiale i a logisticii etc.; Num rul mic de hoteluri raportat la num rul de locuitori ai ora ului; Majoritatea restaurantelor din municipiu prezint doar un meniu n limba romn ; Calitatea redus a serviciilor i standardelor n Romnia (de la grupuri sanitare pn la atitudinea personalului angajat) face ca turi tii s se orienteze spre alte destina ii unde, la pre uri comparabile, beneficiaz de servicii superioare.

y y y y

Oportunitati Dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca, ca un centru de afaceri i de investi ii, ofer premiza dezvolt rii turismului n municipiul Cluj-Napoca (att prin cre terea num rului de vizitatori, ct i prin cre terea investi iilor), cu prec dere a turismului de afaceri, dar i a celorlalte forme de turism (turismul cultural i de agrement, turismul de tranzit, agroturismul i turismul ecologic etc.); y Dezvoltarea municipiului Cluj-Napoca ca principal centru academic-cultural i medical al Transilvaniei, cu o ndelungat tradi ie i cu un prestigiu mondial, reprezint tot attea argumente pentru dezvoltarea unui turism cultural-academic n Cluj-Napoca, precum i a a a-numitului medturism (turism medical, stomatologic, estetic) una dintre tendin ele actuale, pentru care municipiul Cluj-Napoca reprezint o destina ie favorit ; y Deschiderea municipiului Cluj-Napoca ca pol de integrare european investitorilor i a turi tilor; y Dezvoltarea resursei umane (mediul academic ofer personal cu o nalt calificare i servicii de consultan profesionale); y Diversitatea etno-cultural spore te atrac ia pentru turi tii str ini; ofer oportunit i suplimentare de dezvoltare a municipiului, inclusiv n sectorul turistic, de finan are i de atragere a

y y y

Re eaua de comunica ii bine dezvoltat ; Aeroportul cu tot mai multe destina ii interna ionale; Darea n folosin a autostr zii Bor -Bra ov va atrage mai mul i turisti str ini, datorit reducerii distan ei i duratei c l toriei pn n municipiu;

y y

Avantajele climatice ofer posibilit i de a atrage turi ti n toate anotimpurile; Valorificarea superioar a poten ialului turistic al municipiului, amenajarea unor zone de agrement, nfrumuse area imaginii ora ului etc., reprezint oportunit i care pot fi exploatate de factorii interesa i de dezvoltarea turismului local.

Riscuri

y y y y y y

Imaginea nefavorabil a Romniei n str in tate, prejudec ile care nc mai persist ; Exodul for ei de munc i fluctua ia personalului;

Utilizarea ineficient a unor fonduri destinate dezvolt rii turismului local; Costul ridicat al investi iei; Starea precar a unor drumuri n municipiul Cluj-Napoca i n zonele limitrofe; Folosirea n prea mic masur a poten ialului turistic, implicarea redus a agen ilor de turism n promovarea poten ialului turistic, colaborarea defectuoas a factorilor implica i n fenomenul turistic, incapacitatea de a implica ntreg sectorul turistic n sprijinul unui program de marketing turistic care vizeaz ntreaga comunitate, incapacitatea de a demara un proces masiv de ridicare a standardelor de cazare, necesar pentru a putea concura cu succes pe pia a interna ional ; Dezavantaje competitive unele ora e de frontier au mai multe anse n a dezvolta proiecte transfrontaliere n turism, ns Clujul dispune de o re ea de agen ii de turism foarte bine dezvoltat . Dincolo de aceste dezavantaje, municipiul Cluj-Napoca r mne capitala Transilvaniei, a adar merit un turism bine dezvoltat.

VI.2 Masuri de imbunatatire

O strategie ini ial de marketing ar trebui s includ un program agresiv de publicitate, prin intermediul unei pagini web, prin crearea unei baze de date con innd agen ii de turism din Romnia i

prin furnizarea continu de informa ii calendar al evenimentelor, actualizarea produselor i alte activit i similare, plasarea reclamelor n publica iile de turism na ionale i regionale i participarea la trgurile de turism din Romnia. Exist cteva segmente de pia care merit o aten ie special : Turismul de afaceri Datele actuale men ioneaz turismul de afaceri ca un posibil segment de marketing de explorat pe termen lung. Multe din unit ile de cazare din municipiul Cluj-Napoca dispun de s li de conferin e dotate cu facilit i corespunz toare pentru ntlniri i conven ii de afaceri, simpozioane, reuniuni, sesiuni tiin ifice i pentru turism (confort, mediu, instala ii de comunicare i proiec ie etc.). Turismul cultural i ecoturismul Studiile interna ionale arat c ecoturismul i turismul cultural reprezint ni e de pia nct se poate ncepe capitalizarea acestor resurse i oportunit i. Asocia ia Romn pentru Turism Ecologic (RETREAT) i-a exprimat inten ia de a deschide noi pensiuni n zona parcurilor na ionale .a.. Pe partea cultural , se poate introduce Muzeul Etnografic n circuitul trgurilor me te ug re ti. n cre tere,

iar municipiul Cluj-Napoca cu proximit ile sale are un poten ial ridicat i este bine pozi ionat, astfel

Mini vacante si turism de weekend

Ca urmare a unui studiu sociologic, s-a ajuns la concluzia c motivele principale pentru care responden ii respectivi au vizitat zona ca turi ti sunt urm toarele: 1) vizitarea obiectivelor istorice, culturale i naturale; 2) petrecerea mini-vacan elor i concediilor; 3) petrecerea week-end-ului. Combina ia de turi ti de mini-vacan e i de week-end sugereaz c ar trebui acordat o aten ie special acestui segment de pia , printr-o publicitate regional i prin campanii de informare. n actualele condi ii economico-sociale ale rii, cu o majoritate a popula iei aflat sub standardul minim al posibilit ilor de practicare a unui turism decent, turismul de scurt durat din zonele periurbane ofer posibilit i largi de practicare unui mare num r de persoane. Ca urmare, el devine o veritabil linie de start a turismului de perspectiv

Turi tii straini Datele actuale arat c o parte important din turi ti vin din alte ri, majoritatea dintre acestia

provenind dintr-un num r relativ mic de ri. Unii turi ti str ini tind s stea pentru perioade mai lungi de timp, unii folosesc zona ca destina ie primar pentru ederi mai lungi. Oficiile Ministerului Transporturilor, Construc iilor i Turismului din Romnia n 20 de alte ofer posibilitatea unei strategii de marketing specializate i intite c tre poten ialii turi ti str ini. O tendin care se remarc n ultimii ani este dezvoltarea a a-numitului med-turism. ri