Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de

lecţie
Prof. Ţăndărică Cristina

2022
PROIECT DE LECŢIE
DATA: 16.05.2022

CLASA: a VI-a

PROFESOR: Ţăndărică Cristina

DISCIPLINA: Matematică – Algebra

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Ecuaţii cu coeficienţi în Q


TEMA LECŢIEI : . Ecuaţii de forma ax + b = 0 , cu a număr raţional nenul şi b număr raţional
TIPUL LECŢIEI: Recapitulare – sistematizare si fixare a cunostintelor

COMPETENŢE GENERALE:
1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar
2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse
informaționale
3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice
4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare
pentru o situaţie dată
5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii date
6. Modelarea matematică a unei situaţii date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii

COMPETENŢE SPECIFICE

CS1. Aplicarea regulilor de calcul cu numere raţionale pentru rezolvarea ecuaţiilor în Q

CS2. Sa recunoasca veridicitatea unor rezultate obtinute prin calcul; sa interpreteze date obtinute prin
calcul;
CS3. Sa prezinte in mod coerent solutia unei probleme, utilizand modalitati variate de exprimare.

COMPETENŢE DERIVATE:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
 Să rezolve ecuatii de forma ax+b=0, cu a,b numere raţionale;
 Să rezolve ecuatii reductibile la ecuatia ax+b=0

STRATEGII DIDACTICE:
- METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, observaţia, exerciţiul, explicaţia, activitatea
independenta, joc matematic.
- MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: fişe de lucru, tablă.
- FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.
- RESURSE
1. umane: elevi;
2. temporale: 50 minute;
3. spaţiale: sala de clasă.
- BIBLIOGRAFIE:
o Balica I., Perianu M., Matematica pentru clasa a VI-a Semestrul II, editura Art Educational,
Bucuresti 2020
o Programa de matematică - clasa a VI- a.
Scenariul didactic
Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Strategii Forma de Evaluare
didactice organizare
I. Profesorul notează în catalog elevii absenţi Elevii se pregătesc cu cele necesare -conversaţia; -frontal
Moment şi verifică dacă sunt condiţii optime pentru pentru lecţie.
organizatoric desfăsurarea lecţiei.
(2 min)
II. Se verifică frontal tema, eventual se lucrează Elevii compară răspunsurile din -observaţia; -frontal Aprecieri
Verificarea la tablă exerciţiile mai dificile pe care n-au caiete şi argumentează răspunsurile -conversaţia; verbale
temei pentru știut să le efectueze elevii acasă. lor, corectând eventualele greşeli. -explicaţia.
acasă
(5 min)
III. Profesorul împarte elevilor fisele de lucru. Elevii sunt atenţi la explicaţiile -conversaţia -frontal Aprecieri
Captarea profesorului. verbale
atenţiei
(2 min)
IV. Reactualizarea noţiunilor referitoare la Elevii vor răspunde la întrebările -observaţia; -frontal; Aprecieri
Reactualizarea ecuatiile studiate se va realiza împreună cu profesorului. -conversaţia; -individual verbale;
şi fixarea elevii.
cunoştinţelor
(10 min )
V. Se anunţă tema şi obiectivele urmărite: Elevii notează titlul în caiete. -conversaţia; -frontal;
Anunţarea Lecţia de azi se numeşte „Aplicatii cu -explicaţia. -individual.
temei şi a ecuatii”. În cadrul lecţiei ne propunem
obiectivelor consolidarea cunoştinţelor dobândite
(1 min) anterior, aplicarea metodelor de rezolvare
cunoscute.
VI. În continuare, pe fiecare petală a trifoiului Elevii rezolvă, pe rând, la tablă - exerciţiul -individual; Aprecieri
Obţinerea avem câte un plic ce contin diverse exercitii exemplele propuse, sub îndrumarea - joc verbale
performanţei şi cu ecuatii, exercitii ce se regăsesc şi în profesorului. matematic
asigurarea fişele de lucru împărţite elevilor. Acestea se Fiecare elev se va strădui să lucreze
feedback-ului vor rezolva la tablă în ordinea în care sunt corect şi rapid sarcina propusa. - conversaţia
(20 min) selectate de către elevi. (fişa 1)

VII . Aprecieri generale asupra modului Elevii îşi notează tema. -conversaţia -frontal; Aprecieri
Tema pentru participării la activitate. -individual. verbale
acasă Se anunţă tema pentru acasă. (culegere +
(2 min) fisa 1 daca nu a fost rezolvata integral in
clasa).
Fişă de lucru 2
TRIFOIUL

Pe fiecare petala a trifoiului sunt atasate problemele enumerate mai jos, in mod aleatoriu.
Sa se rezolve problemele, in ordinea in care sunt selectate de elevi.

S-ar putea să vă placă și