Sunteți pe pagina 1din 18

Control VP

Manual de exploatare

0717D-1206 (ro)

Traducere a instrucţiunilor originale

MAKINO GmbH
Essener Bogen 5, 22419 Hamburg
Telefon ++49 / 40 / 29 80 90
Fax ++49 / 40 / 29 80 94 00
Condiţii legale I

Condiţii legale
Redactor: MAKINO GmbH
Essener Bogen 5
D-22419 Hamburg, Germania

Tel.: ++49 / 40 / 298 09 - 0


Fax: ++49 / 40 / 298 09 - 400
e-mail: documentation@makino.de

Data acestei ediţii: 2012-06

MAKINO 0717D-1206 (ro)


II Condiţii legale

0717D-1206 (ro) MAKINO


Revizii III

Revizii
Data Capitolul/Pagina Modificare

MAKINO 0717D-1206 (ro)


IV Revizii

Revizii
Data Capitolul/Pagina Modificare

0717D-1206 (ro) MAKINO


Cuprins V

Cuprins

0 INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA ..................................................... 0-1


0.1 Cuvinte indicatoare şi semnificaţia acestora .................................................................... 0-1

1 INTRODUCERE ............................................................................................................... 1-1

2 EXPLICAREA FUNCŢIEI ................................................................................................. 2-1

3 INDICAŢII ......................................................................................................................... 3-1


3.1 Precauţie la utilizarea funcţiei de control VP .................................................................... 3-1
3.2 Precauţie la activarea/dezactivarea funcției atunci când alimentarea
cu tensiune este pornită ................................................................................................... 3-1
3.3 Precauţie pentru măsurarea centrului axei de rotaţie la parametrii setaţi ......................... 3-1
3.4 Precauţie la operarea maşinii ........................................................................................... 3-1

4 OPERAŢIE / COMANDĂ ................................................................................................. 4-1


4.1 Operarea prin cod M ......................................................................................................... 4-1
4.2 Operarea prin butonul de funcţie / confirmarea stării controlului VP ................................ 4-1

MAKINO 0717D-1206 (ro)


VI Cuprins

0717D-1206 (ro) MAKINO


INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA 0-1

0 INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA

Pericolele pe care le implică operarea maşinii sunt identificate prin următoarele mijloace:
- În acest manual, avertizările servesc la indicarea unor aspecte relevante pentru siguranţă.
- Pe maşină, panourile de avertizare evidenţiază aspecte relevante pentru siguranţă.

0.1 Cuvinte indicatoare şi semnificaţia acestora

Cuvintele indicatoare utilizate pentru avertizări sunt împărţite în categoriile indicate mai jos, conform nive-
lului de risc implicat.

Ignorarea cu bună ştiinţă a acestor avertizări poate conduce la accidente, vătămări corporale grave sau
deces.

De asemenea, este posibilă avarierea gravă a maşinii şi unităţilor sale auxiliare. Avertizările menţionate
mai jos trebuie respectate aşadar cu stricteţe!

PERICOL!
Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie periculoasă iminentă care, dacă nu este
evitată, va conduce la vătămări corporale grave sau deces.

AVERTIZARE!
Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate conduce la vătămări corporale grave sau deces.

PRECAUŢIE!
Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate conduce la vătămări corporale uşoare până la moderate.

ATENŢIE! Cuvânt indicator folosit pentru a indica o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este
evitată, poate conduce la pagube materiale.

OBSERVAŢIE Cuvânt indicator folosit pentru evidenţierea unor informaţii importante sau utile.

MAKINO 0717D-1206 (ro)


0-2 INSTRUCŢIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANŢA

0717D-1206 (ro) MAKINO


INTRODUCERE 1-1

1 INTRODUCERE

Precauţie
1. Citiţi cu atenţie acest manual de exploatare înainte de a folosi funcţia şi de a opera corespunzător
maşina.
2. Păstraţi acest manual de exploatare într-un loc sigur.

MAKINO 0717D-1206 (ro)


1-2 INTRODUCERE

0717D-1206 (ro) MAKINO


EXPLICAREA FUNCŢIEI 2-1

2 EXPLICAREA FUNCŢIEI

Această funcţie este realizată pentru a scădea erorile volumetrice şi pentru a îmbunătăţi precizia statică a
maşinii.

Această funcţie de control VP poate fi schimbată în Activat/Dezactivat printr-o comandă cod M sau prin
folosirea unui buton Funcţie.
Mai mult, această funcţie reţine starea comenzii VP Activat/Dezactivat înainte de oprirea maşinii şi reia
starea la restabilirea alimentării electrice.

MAKINO 0717D-1206 (ro)


2-2 EXPLICAREA FUNCŢIEI

0717D-1206 (ro) MAKINO


INDICAŢII 3-1

3 INDICAŢII

Vă rugăm să citiţi indicaţiile cu roşu pentru utilizarea corectă a acestei funcţii.

3.1 Precauţie la utilizarea funcţiei de control VP

Când controlul VP trebuie să fie schimbat la activat/dezactivat, maşina trebuie să fie readusă la poziţia de
referinţă, înainte de schimbarea stării.

3.2 Precauţie la activarea/dezactivarea funcției atunci când alimentarea


cu tensiune este pornită

La restabilirea alimentării electrice, controlul VP revine la starea avută înainte de întreruperea alimentării.

3.3 Precauţie pentru măsurarea centrului axei de rotaţie la parametrii


setaţi

Următoarele operaţii sunt necesare când măsuraţi axa de rotaţie pentru a regla centrul centru axei de ro-
taţie prin funcţia „Măsurarea centrului axei de rotaţie“ etc.
Operaţiile de mai jos trebuie să fie efectuate când controlul VP este PORNIT (activat).

Operarea prin cod M


- Înainte de măsurarea pentru setarea parametrului centrului axei (Controlul VP of al axei de rotaţie este
dezactivat).
M2027

- După măsurarea pentru setarea parametrului centrului axei (Controlul VP of al axei de rotaţie este ac-
tivat).
M2026

Operarea prin butoanele de funcţie / confirmarea stării controlului VP


- Înainte de măsurarea pentru setarea parametrului centrului axei (Controlul VP of al axei de rotaţie este
dezactivat).
Selectaţi funcţia butonului „Control VP“ şi apăsaţi butonul [ON] [PORNIT].

- După măsurarea pentru setarea parametrului centrului axei (Controlul VP of al axei de rotaţie este ac-
tivat).
Selectaţi funcţia butonului „Control VP“ şi apăsaţi butonul [OFF] [OPRIT].

3.4 Precauţie la operarea maşinii

Pentru informaţii despre utilizare, indicaţii, limitări şi alte chestiuni legate de acestea, consultaţi „Manualul
de exploatare Professional 5“.

MAKINO 0717D-1206 (ro)


3-2 INDICAŢII

0717D-1206 (ro) MAKINO


OPERAŢIE / COMANDĂ 4-1

4 OPERAŢIE / COMANDĂ

4.1 Operarea prin cod M

În cazul folosirii unui cod M, PORNIŢI/OPRIŢI controlul VP prin următoarele coduri M.

Cod M Conţinut
M2016 Activare control VP
M2017 Dezactivare control VP

Tabel 4-1:

4.2 Operarea prin butonul de funcţie / confirmarea stării controlului VP

În cazul folosirii butonului de funcţie, selectaţi „Control VP“ din ecranul funcţionare şi apăsaţi butonul [ON]
[PORNIT] sau [OFF] [OPRIT].
Butonul se aprinde când controlul VP este activat. (Consultaţi „Fig. 4-1:“.)

Legendă
[1] Control VP activat/
dezactivat
(în starea control
VP „PORNIT“)
[2] Butoane de pornire/
oprire funcţie

Fig. 4-1:

MAKINO 0717D-1206 (ro)


4-2 OPERAŢIE / COMANDĂ

0717D-1206 (ro) MAKINO