Sunteți pe pagina 1din 2

LUARE DE POZIȚIE AD AUTO TOTAL CU PRIVIRE LA RAPOARTELE MASS-MEDIA

DESPRE PIESELE AUTO SUSCEPTIBILE A FI CONTRAFĂCUTE, DEPISTATE LA


FINALUL SĂPTĂMÂNII TRECUTE ÎN PORTUL CONSTANȚA.

• Susținem pe deplin toate eforturile autorităților de a proteja dreptul de proprietate al


mărcilor originale.
• De 26 de ani, le reprezentăm pe cele mai relevante dintre ele pe piața românească a
pieselor de schimb.
• Piesele reținute, importate sub marca înregistrată Dreissner, sunt sigure și certificate
de către Registrul Auto Român, fiind comercializate ca piese auto de calitate
echivalentă.
• Mențiunile de pe ambalaje respectă cadrul legislativ actual și recomandările Autorității
Naționale pentru Protecția Consumatorilor.

Ca importator și distribuitor de piese de schimb și accesorii pentru autovehicule pe piața din


România, oferim clienților noștri și un portofoliu atent selecționat de „piese auto de calitate
echivalentă”. În conformitate cu dispozițiile Comisiei Europene nr. 2010/C 138/05*: „pentru a fi
considerate ca fiind de „calitate echivalentă”, piesele trebuie sa aibă o calitate suficient de ridicată
astfel încât utilizarea acestora să nu pună în pericol reputația rețelei autorizate respective”.

Filtrele de aer, de ulei și de combustibil importate și comercializate sub marca proprie Dreissner au
obținut în prealabil certificarea Registrului Auto Român (RAR), legislația românească fiind armonizată
cu directivele europene de stabilire a normelor de omologare a componentelor auto. Certificarea
atestă că piesele Dreissner furnizează un nivel echivalent de protecție a siguranței rutiere / de
protecție a mediului corespunzător cerințelor naționale de introducere pe piață. În orice proces de
omologare, documentația include etichetele produselor: RAR a considerat că etichetele nu reprezintă
nicio încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială a titularilor mărcilor
autovehiculelor cărora le sunt destinate piesele de schimb.

Mai mult, urmând o solicitare expresă a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
(ANPC)** din acest an, am respectat obligația legală de a indica pe eticheta produselor principalele
caracteristici tehnice și calitative, ce includ marca pentru care piesele pot fi utilizate.

Am pus imediat la dispoziția autorităților vamale din Portul Constanța toate documentația originală
ce atestă că mențiunile privind mărcile de mașini pe care pot fi utilizate produsele Dreissner ca piese
de schimb nu reprezintă o utilizare fără drept a mărcilor respective.

• Legislația europeană si cea română permit utilizarea unei mărci, chiar fără acordul
titularului acesteia, daca utilizarea este realizată în mod exclusiv în scopul de a indica
destinația produsului, mai ales în cazul pieselor de schimb și pieselor detașabile, și
dacă utilizarea se face în conformitate cu practicile loiale în materie industrială sau
comercială.
• Pe ambalajele produselor reținute există mențiuni precum echivalența cu codurile
altor produse care au aceeasi destinație și denumirea multiplelor autovehiculelor pe
care pot fi montate produsele, mențiuni incompatibile cu prezentările standardizate
ale produselor originale.
• Toate produsele reținute poartă în mod vizibil marca DREISSNER, marcă înregistrată,
atât în România, cât și la nivel comunitar.
Vom continua să sprijinim toate măsurile ce protejează dreptul de proprietate intelectuală al
mărcilor, așa cum am făcut-o de la înființarea companiei și până acum. AD Auto Total tratează în
mod responsabil orice situație ce poate ridica suspiciuni și investighează intern fiecare situație
semnalată de clienți sau autorități și, în funcție de rezultatele investigațiilor, ia măsurile necesare, în
conformitate cu legislația în vigoare.

AD Auto Total comercializează piese auto de calitate echivalentă respectând prevederile legale,
militând în același timp pentru educarea consumatorilor și o decizie informată. Alături de cei mai
mari distribuitori de piese auto din România, am înființat, în 2010, Asociația Distribuitorilor de
Piese Auto din România (ADPAR) care susține, printre altele, simplificarea procedurilor de
certificarea a produselor (pieselor) de către RAR și monitorizarea procesului legislativ românesc și
european, cu scopul de a menține competiția pe piață și de a garanta dreptul șoferilor de a li se
asigura activitatea de întreținere, service și reparatie la orice atelier și oricând doresc, la calitate
echivalentă.

*Capitolului III. APLICAREA DISPOZITIILOR SUPLIMENTARE IN REGULAMENTUL DE EXCEPTARE PE CATEGORII IN SECTORUL


AUTOVEHICULELOR pct. 20 din Comunicarea Comisiei Europene - Orientări suplimentare privind restricțiile verticale in
acordurile pentru vânzarea si repararea autovehiculelor, precum și pentru distribuția de piese de schimb pentru
autovehicule (Text cu relevanta pentru SEE) nr. 2010/C 138/05.

**adresa nr. 26675/10.12.2021 a ANPC.

S-ar putea să vă placă și