Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TORMAC NR......../...........

Grădiniţa P.N. Cadăr

PROIECT EDUCATIV

ZIUAEDUCAȚIEI

5 octombrie 2021
DIRECTOR RESPONSABILI
Prof. Prof. Înv. Preşcolar
Obret Mirela

Denumirea Activității extracurriculare


„ ZIUA INTERNAŢIONALĂ A EDUCAŢIEI”
Aplicantul:
Numele unităţii aplicante : Şcoala Gimnazială Tormac, Grădinița cu program normal Cadăr
Argument:
„ Educaţia înseamnă a învăţa să înveţi, a învăţa să trăieşti, a învăţa să gândeşti liber și
critic, a învăţa să iubeşti lumea și s-o faci umană, a învăţa să te desăvârşeşti și prin munca
creatoare”.
Edgar
Faure
Scopul Proiectului
Pe 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbătoreşte Ziua Mondială a Educaţiei.
Activitatea are ca scop familiarizarea preşcolariilor cu semnificaţia zilei de 5 octombrie,
evidenţierea rolului dascălilor în dezvoltarea noilor generaţii și recunoaşterea meritelor
acestora în formarea culturii, valorilor și moralei unei societăţi. Evenimentul ţine să ne
reamintească faptul că o educaţie de calitate reprezintă cheia unei reuşite profesionale.
Educaţia face parte din viaţa de zi cu zi a fiecărui om, de aceea ca şî cadre didactice
trebuie săinsuflăm celor mici dragostea pentru cunoaştere, educaţie, autoeducaţie, cultivarea
respectului pentru cei care oferă educaţia, adică dascălii, fie ei educatori, învăţători sau
profesori.
Obiectivele proiectului
- să cunoască semnificaţia zilei de 5 octombrie – Ziua Educaţiei;
- să discute despre dreptul la educaţie;
- să înţeleagă importanţa educaţiei pentru viitorul lor;
- sa descopere educaţia ca „ meseria” lor, iar şcoala este centrul activităţii lor sociale;
- dezvoltarea aptitudinilor și înclinaţiilor artistice ale preşcolariilor.
Grupul ţintă: preşcolarii si copii grădiniţei

Locul desfăşurării: sala de clasă

Perioada de desfăşurare: 5 octombrie 2021


Activităţi programate
Nr Activitatea Loc desfăşurare Perioada
crt.
1 - 5 octombrie – Ziua Educaţiei Sala de Clasă 4.10. 2021
Prezentare ppt cu însemnătatea zilei
2 - „Călătorie în lumea poveştilor” – Sala de clasă 4.10.2021
- Dreptul la educaţie – discuţie liberă
despre educaţie, a fi educat, autoeducaţie. Grădiniţă
- Realizarea Copacului educaţiei
3 -Colaj de desene, decupări din „Cartea Sala de clasă 4 .10.2021
educaţiei”;
-Realizarea unor fişe pentru Ziua Educaţiei Grădiniţă
4 - Concursul „ Cupa educaţiei” Sala de clasă 4 .10.2021
- Cântece despre şcoală, grădiniţă și
educatoare; Gradiniţă
- Lansare de baloane inscripţionate cu
mesaje precum: „ Educaţia cel mai scurt
drum în viaţă”

Metode de evaluare:
- Expoziţie cu lucrăriile preşcolariilor.
- Realizarea unui film/colaj foto cu secvenţe din activitatea derulată.
Materiale, Resurse:
Resurse Umane:
- Preşcolarii P.N. Cadăr
- Cadru Didactic
Resurse Materiale:
- Laptor
- coli de desen, creioane colorate
- carioca, fructe.
Popularizarea proiectului:
- Prezentarea proiectului în dadrul Comisiei metodicea educatorilor.
- Publicarea proiectului pe pagina Facebook, oficială a şcolii.
- Realizarea unui film/ colaj și promovarea activităţii pe pagina de Facebook a şcolii.
DIRECTOR RESPONSABILI
Prof. Prof. Înv. Preşcolar Obret Mirela

S-ar putea să vă placă și