Sunteți pe pagina 1din 5

CERERE DE FINANTARE

INSTRUMENTE STRUCTURALE ALE UE FORMULAR PENTRU PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

TITLUL PROIECTULUI

Cresterea competitivitatii prin infiintarea unei statii de sortare si statii de betoane mobile 1.INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT Denumirea firmei Numar de inregistrare registrul comertului CUI Adresa postala Posta electronica SC Beton SRL JO2/001/2003 RO 1231234 Bucuresti, Stefan cel Mare nr.1 Office@beton.ro

DATE DESPRE SOCIETATEA COMERCIALA Anul infiintarii 2003 La data depunerii Cererii de Finantare 214 701.169 81.676/81.676 In anul anterior depunerii Cererii de Finantare 191 3.930.650 227.861/281.621

Numar de angajati Cifra de afaceri Profit/ Profitul din exploatare

1.2 REPREZENTANTUL LEGAL Nume si prenume Functia Numar telefon Posta electronica 1.3 2 3 4 5 PERSOANA DE CONTACT Nume si prenume Functia Numar telefon Posta electronica Ana POPA/ Ioana POPESCU Asociati 0720123456 office@betoane.ro

Mihai Ionescu Director 0720123456 office@betoane.ro

1.4 BANCA Banca/Sucursala BCR SucursalaStefan cel Mare Adresa Cod IBAN Stefan cel Mare nr. 5 RO12345678910

1.5 SPRIJIN PRIMIT IN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE Ati beneficiat de asistenta financiara nerambursabila din fonduri publice sau din imprumut din partea unei institutii financiare in ultimii 3 ani? DA NU Xx

2. DESCRIEREA PROIECTULUI Cresterea competitivitatii prin infiintarea unei statii de sortare si statii de betoane mobile

2.1 AXA PRIORITARA A PROGRAMULUI OPERATIONAL SI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE AXA PRIORITARA 1 Un sistem inovativ si ecoeficient de productie DOMENIUL DE INTERENTIE 1.1 Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM OPERATIUNEA A a) Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile SCHEMA DE AJUTOR DE STAT y y Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de IMM Sprijin pentru consultanta specifica si instruire specializata acordata IMM pentru elaborarea si implementarea proiectelor de investitii

2.2 LOCATIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI ROMANIA REGIUNEA DE DEZVOLTARE: Bucuresti Ilfov ORAS : Bucuresti

2.3 DESCRIEREA PROTECTULUI 2.3.0 Activitatea (Codul/codurile CAEN) pentru care se solicita finantarea nerambursabila 0811/2363 2.3.1 Obiectivul proiectului Obiectivul general: Modernizarea societatii comerciale SC BETOANE SRL, in vederea cresterii productivitatii si a capacitatii de a raspunde cerintelor crescute de competitivitate pe piata unica europeana, in acord cu principiile unei dezvoltari durabile, datorita dezvoltarii serviciilor de lucrari si portofoliului de produse prin dotarea societatii cu o statie de sortare si statie de betoane in Cornetu, jud Ilfov. Obiective specifice Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv prin realizarea unei statii de sortare si statii de betoane si modernizarea cu echipamente si utilaje necesare, in vederea cresterii productivitatii pe piata constructiilor, in localitatea Cornetu, jud Ilfov. Crearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile si intreprinderilor prin dezvoltarea societatii in domeniul constructiilor drumurilor, constructiilor rezidentiale si nerezidentiale, al decolmatarilor albiilor raurilor si prin cresterea portofoliului de produse si de clienti.

JUSTIFICAREA NECESITATII FINANTARII NERAMBURSABILE In urma analizelor financiare a investitiei si a impactului acesteia asupra realizarilor financiare viitoare ale societatii, rezulta faptul ca societatea nu are capacitatea , pe termen scurt sau mediu, de a finanta investitia di surse proprii. Prin realizarea investiei propuse, societatea doreste sa-si dezvolte activitatea astfel incat sa fie posibila realizarea de lucrari de mai mare anvergura, la termenele si calitatea impusa prin caietele de sarcini ale lucrarilor de drumuri si constructii civile. Analizand din punct de vedere financiar investitia, rezulta posibilitatea cresterii cifrei de afaceri cu cca. 10% in cel de-am treilea an de la finalizarea investitiei.

Potentiali beneficiari ai proiectului/grupul tinta cuantificat ( daca este cazul) Grupul tinta al proiectului este reprezentat de firme de constructii, institutii publice, administratii publice si persoane juridice private, populatia, transportatorii. Nr. Crt 1. 2. 3. 4. 5. Grup Tinta Firma de Constructii SC Betoane SRL Firme de constructii din Zona Bucuresti- Ilfov Firme furnizoare de servicii de constructii Administratia publica din Bucuresti Ilfov Populatia, transportatorii care utilizeaza structurile rutiere realizate de firma beneficiara de finantare Beneficiari directi 4 Beneficiari indirecti 100

Cca 50 Cca 75 Cca15 Cca 100.000