Sunteți pe pagina 1din 5

Subiecte analiza strategica I. Alegeti raspunsul corect: 1.

0 firma situata intr-un grup strategic caracterizat prin specializare ridicata si grad de integrare ridicat are: a. gama completa si pret ridicat; b. servicii reduse si pret ridicat; c. gama completa si costuri de productie reduse. 2. Intr-o analiza de tip lantul valorii, marja pe costul activitatii de vanzari este: a. diferenta dintre cifra de afaceri si costul activitatii de baza; b. diferenta dintre veniturile firmei si costul vanzarilor; c. suma dintre costul fix si costul variabil. 3. Lantul valorii este un instrument de analiza a: a. concurentilor; b. pietei de desfacere; c. pietei fumizorilor. 4. Un mediu concurential fragmentat este caracterizat de: a. concurenta redusa; b. bariere de intrare reduse; c. un ritm scazut de innoire a ofertei. 5. Cea mai des uzitata masura de riposta in cazul cresterii amenintarii produselor de substitutie este: a. cresterea pretului de vanzare a produselor de baza pentru crearea imaginii de marca; b. aplicarea unei strategii de abandon rapid; c. o politica de reducere a pretului de vanzare al produselor de baza; 6. Elasticitatea pretului fata de cerere NU influenteaza in mod direct: . . a. prezenta statului intr-un anumit domeniu; b. cererea pe termen scurt pe piata clientilor; c. cererea pe termen lung pe piata clientilor. 7. Sursele de avantaj competitiv pot fi identificate prin: a. metoda lantului valorii; b. metoda BCG; c. metoda descompunerii.

8. Daca managementul resurselor umane al unei firme aplica o politica salariala foarte stricta poate determina: a. o cresterea cotei absolute de piata; b. un atu pentru activitatile primare (de baza) ale firmei prin disponibilizarea unor importante fonduri; c. un avantaj competitiv bazat pe reducerea costurilor. 9. Un mediu atractiv considerat "ideal" de catre un concurent din interiorul ramurii este caracterizat de: a. preturi stabile; b. fidelitate redusa a clientilor fata de marca; c. concurenta importanta. 10.Ca metoda de pozitionare strategica poate fi folosita: a. metoda ABC; b. metoda McKinsey; c. nici a, nici b. 11.Daca pe piata produsului final concurenta este mare, iar participantii la filiera de productie reusesc sa creasca calitatea la acelasi nivel al pretului: a. este o situatie nefavorabila consumatorului; b. este o situatiefavorabila furnizorului; c. nici a, nici b. 12. O firma are canale de distributie importante si gama mare de produse oferite. In acest context, care din afirmatiile urmatoare caracterizeaza cel mai bine aceasta'firma: a. daca firma ar dori sa se repozitioneze in industrie, va intampina dificultati datorita barierelor ridicate de mobilitate de ordin comercial; b. firma ar putea sa se repozitioneze rapid in industrie datorita barierelor reduse de mobilitate de ordin comercial; c. firma poate fi usor amenintata datorita barierelor de intrare foarte reduse. 13. Calitatea produselor, serviciile post vanzare si imaginea de marca sunt: a. surse de reducere a costurilor; b. surse de diferentiere; c. nici a, nici b. 14.Care din urmatoarele enunturi reprezinta criterii de analiza strategica a cererii pe piata clientilor: a. pozitionarea strategica a SAS-urilor; b. politica de marketing; c. avantajele competitive ale firmelor.

15.Metoda ABC, ca instrument de analiza a pietei furnizorilor, NU ofera informatii despre: a. gradul de concentrare al furnizorilor; b. numarul furnizorilor; c. modul in care resursele sunt substituibile. II.Analizati daca urmatoarele enunturi sunt adevarate in totalitate: 1. Orice factor cheie de succes este avantaj competitiv. A 2. Presiunea costurilor asupra preturilor, ca sfidare a mediului concurential, se manifesta in sensul ca pietele care "impun" pretul au devenit dominante. 3. Raportul este favorabil clientului daca exista oportunitati credibile de integrare a acestora in amonte. 4. Matricea McKinsey utilizeaza doua criterii pentru pozitionarea strategica a SAS-urilor. Acestea sunt: atractiile mediului si dinamica pietei. F 5. Un mediu emergent este caracterizat prin rentabilitate ridicata, nevoi mari ale pietei si grad de inovare scazut. F 6. Exista un raport favorabil fumizorului daca acesta prezinta 0 amenintare credibila prin integrarea in aval. 7. Prin intermediul segmentarii strategice se identifica factorii cheie de succes. 8. Strategiile de abandon sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care dinamica pietei este redusa si cota relativa de piata ridicata. 9. Modelul "filierelor" de analiza strategica a mediului concurential pune accentul pe relatiile care au loc intre diferitele firme in cadrul industriei careia ii apartin. 10. Strategia de dominare consta in cresterea pretului de vanzare a produselor odata cu avansarea in cadrul cic1ului de viata a produselor. 11. Factorii care influenteaza oferta pe piata clientilor pot fi structurate pe trei paliere: cantitativi (exp.: evolutia demografica), compoJj:amentali (exp.: anticiparea evolutiei veniturilor) si comerciali (exp.: politica de marketing). 12.Nivelul pragului de rentabilitate, nivelul profitului si gradul de utilizare a capacitatii de productie influenteaza, in primul rand, cererea pe piata clientilor. F 13.Daca se inregistreaza o crestere lenta a domeniului, intrarea unor noi concurenti poate determina o scadere a nivelului absolut al vanzarilor firmelor existente. . 14.In cazul unui portofoliu "tanar"de SAS-uri, se recomanda achizitionarea unor activitati lichide. A 15.Demersul de segmentare strategica presupune identificarea factorilor cheie de succes, a competentelor distinctive si relationarea din punct de vedere strategic a acestora. 16. In conditiile unor bariere de intrare si de iesire scazute, rentabilitatea industriei este ridicata si instabilii. 17. Strategiile de volum sunt recomandate produselor ce apartin unui SAS pentru care dinamica pietei este redusa si cota de relativa de piata ridicata. A pag 70 18. Interventia directa a statului se poate manifesta prin intermediul controlului preturilor de vanzare.

19. In cazul in care atractiile mediului sunt putemice, iar forta concurentiala a competitorului este scazuta, se recomanda o politica de rentabilizare a SAS-urilor. 20. Matricea BCG utilizeazii doua criterii pentru pozitionarea strategic a a SAS-urilor. Acestea sunt: cota relativa de piata si atuurile concurentiale ale firmei. F Aplicatie - Numarul 2 Filiera de productie a unui produs standardizat presupune mai multe activitati strategice care se regasesc grupate pe diferite firme. Satisfacerea cererii finale presupune parcurgerea a 8 activitati strategice. Costurile unitare ale fiecarui concurent pe fiecare activitate strategica si preturile de vanzare ale produselor rezultate In urma fiecarei activitati strategice sunt: Activ. Cost Unitar Firma A 20 25 17 36 11 20 Cost Unitar Firma B 10 18 23 14 35 Cost Unitar Firma C 10 19 11 Cost Unitar Firma D 24 17 32 9 20 12 Cost Unitar Firma E 15 34 12 Cost Unitar Firma F 19 20 16 34 Cost Unitar Firma G 11 12 10 Pret De Vanzare 12 33 53 72 112 124 145 160

1 2 3 4 5 6 7 8

Cerinte: 1. Identificati concurentii firmei D pe fiecare faza a lantului valorii 2. Stabiliti ce concurent detine avantajul competitiv de cost pe fiecare veriga a lantului unde se gaseste firma D 3. Sunteti la conducerea firmei D si nu cunoasteti decat costurile corespunzatoare acestei firmei si preturile de pe piata (nu stiti costurile celorlalte firme). Pe baza datelor cunoscute, stabiliti activitatea/activitatile momentan nerentabil( e) pentru care firma ar trebui sa-si concentreze eforturile de ameliorare 4. Lucrati la Departamentul Aprovizionare al firmei G. Ce reducere de pret a materiei prime cumparate de la F (exprimata procentual) trebuie obtinuta pentru ca firma C sa obtina o rata a profitului de 10% la pretul final de 160 u.v.?

III. Firma EXON are trei seginente de activitate strategica (produse), caracterizate astfel:

Nr. Crt. 1 2 3

SAS SAS 1 SAS 2 SAS 3

CA 15.000 14.000 20.000

Dinamica pietei 7% 4% 2%

CA a celui mai puternic concurent 10.000 10.800 12.500

Se cere: 1. Caracterizati portofoliul de activitati al firmei. 2. Analizati urmatoarele situatii concurentiale: , " a. recomandati un tip de politica pentru fiecare activitate; b. pentru cresterea puterii de reactie in lupta concurentiala, recomandati achizitionarea unei activitati. Sunt disponibile doua activitati de tipul: "vedeta" (CA = 8.000 . mii euro), "dilema" (CA = 14.000 mii euro). Argumentati recomandarea facuta. c. evaluati care sunt oportunitatile si amenintarile firmei prin analiza unitara a portofoliului de activitati. 3. Luand in consideratie caracteristicile firmei si portofoliul sau de activitati, identificati oportunitatile si amenintarile pentru un concurent potential al organizatiei. Caracteristicile firmei sunt: -este prezenta pe cele trei piete de 5 ani; -are trei distribuitori si magazine proprii; -produsele sunt destinate clientilor cu venituri reduse; -organizatia este o "firma de familie".