Sunteți pe pagina 1din 9

Studiu de caz Managementul Resurselor Materiale Firma Fresh Cosmetics

Tantau Vasile Ungureanu Alexandru Uresan Radu Grupa 6. MG


CERIN E 1 Propune i o metod de evaluare i selectare a furnizorilor firmei Fresh Cosmetics. Aplica ia aceast metod la trei dintre furnizorii firmei. 2 Care sunt avantajele/dezavantajele organiz rii pe grupe omogene? Considera i c aceast form de organizare este potrivit pentru departamentul firmei Fresh Cosmetics innd cont de profilul de activitate al acesteia? 3 Realiza i analiza ABC a furnizorilor firmei Fresh Cosmetics. Trasa i diagrama Paretto corespunz toarei analizei ABC. Indica i ac iunile ce ar trebui ntreprinse n raport cu fiecare dintre cele trei clase de furnizori identificate. 4 Propune i o strategie de aprovizionare firmei Fresh Cosmetics pentru a putea face fa pe pia a interna ional . 5 Analiza i oportunitatea colabor rii cu furnizorii str ini. Ar ta i avantajele i dezavantajele acestei colabor ri. Fiind n ipostaza managerului responsabil cu aprovizionarea firmei Fresh Cosmetics a i continua aceast colaborare? Motiva i. 6 Cum aprecia i modul n care firma Fresh Cosmetics realizeaz negocierea pre ului. Prezenta i cteva tehnici de negociere a pre ului care ar putea s fie aplicate de c tre departamentul de aprovizionare al firmei Fresh Cosmetics. 7 Aprecia i utilitatea nomenclatorului de materiale pe care firma Fresh Cosmetics l folose te. Cum crede i c ar trebui s arate nomenclatorul de materiale pentru resursele pe care firma le aprovizioneaz . Elabora i un nomenclator pentru cel pu in 3 materii prime cu care firma se aprovizioneaz .

1. Propune i o metod de evaluare i selectare a furnizorilor firmei Fresh Cosmetics. Aplica ia aceast metod la trei dintre furnizorii firmei. Se stabilesc un set de indicatori pentru evaluarea si selectarea furnizorilor firmei Fresh Cosmetics: y y y y y evaluarea capacitatii furnizorului de a livra a anumita cantitate de materie prima la standarele de calitate necesare , disponibilitatea furnizorului cost - legati de impactul financiar direct al performantelor furnizorului evaluat si pot include pretul, termeni de plata, taxe de transpor performantele in livrare respectarea programari livrarilor, disponibilitatea stocurilor sau orice alte aspecte cuprinse intre lansarea comenzii si primirea acesteia serviciu oferit- corelati cu interactiunile dintre cumparator si vanzator : gradul de raspuns, rapiditatea in solutionarea problemelor, tehnologia utilizata calitate - analizeaza conformitatea produsului sau a serviciului cu specificatiile cerute si pot include rata returnarilor, aspecte legate de garantie, tehnologia utilizata in scopul imbunatatirii produselor sau serviciilor

O metoda de evaluare a furnizorilor este fisa furnizorului ( supplier scorecard ), stabilirea unui sistem de urmarire a evolutiei indicatorilor si SCEM (supply chain event management). Fiecare membru al echipei de evaluare primeste o fisa pentru fiecare furnizor care urmeaza a fi evaluat. Valorile pentru fiecare indicator apartin unei scale in care valoarea minima corespunde performantelor slabe si valoarea maxima, evident, performantelor ridicate. Valorile stabilite pentru fiecare indicator se insumeaza, urmand ca furnizorii sa fie ordonati in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute. Ex - nota 1 ar semnifica faptul ca furnizorul nu respecta programul livrarilor, iar nota 10 indica faptul ca furnizorul intotdeauna resecta termenele programate ale livrarilor. Valorile stabilite pentru fiecare indicator se insumeaza, urmand ca furnizorii sa fie ordonati in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute. Pentru a obtine un nivel de analiza mai aprofundat, acestor indicatori li se pot acorda ponderi de importanta, plecand de la premiza ca nu toti indicatorii sunt egali ca importanta. Scorul final al fiecarui furnizor se obtine calculandu-se medie aritmetica ponderata. Dezavantaj: gradul ridicat de subiectivism in alegerea indicatorilor care urmeaza a fi calculati. Metoda devine greoaie si necesita un timp indelungat in situatia in care numarul furnizorilor care trebuie evaluati este ridicat. Stabilirea unui sistem de indicatori care sunt urmariti inlatura in mare masura subiectivismul, utilizand indicatorii de performanta generati de sistemul de achizitii existent in companie. Un astfel de sistem este on line delivery. metoda acord rii de puncte n func ie de importan a i gradul de manifestare a criteriului. n contextul metodei pentru evaluarea i selec ia furnizorilor, primul aspect de rezolvat se refer la stabilirea criteriilor de apreciere i acordarea pentru fiecare a unui num r de puncte n func ie de importan a specific . n continuare se calculeaz gradul de manifestare, de exprimare a fiec rui criteriu. Pe baza acestor elemente, printr-un model de calcul simplu, se poate stabili punctajul (nota ia) pentru fiecare furnizor metoda acord rii de puncte pe grade de importan a criteriilor, cu detaliere pe subcriterii specifice. Marja de notare este n general aleas ntre 1 i 100. Crearea unei baze de date si utilizarea unui program/ aplicatii pentru a urmarirea furmizorilor asigura transferal in timp real al real al informatiei de la furnizor la cumparator.

Programul are ca element de baza eveniment performanta care reprezinta aceea actiune din partea furnizorului care afecteaza activitatea companiei. Pentru a implementa un sistem de evaluare a furnizorilor, se impune identificarea furnizorilor care trebuie evaluati, a echipei de evaluare si a indicatorilor de performanta care vor fi utilizati in stabilirea performantelor furnizorilor. Urmatorul pas este culegerea informatiilor necesare si evaluarea furnizorilor Furnizorii sau subcontracta ii - nregistra i pentru fiecare tip de produs pe o perioad de timp limitat , verificnd periodic dac ace tia mai men in performan ele la nivelul cerin elor; PRODVINALCO S.A.CLUJ NAPOCA - ALCOOL ETILIC RAFINAT o evaluarea capacitatii furnizorului de a livra a anumita cantitate de materia pime la standarele de calitate necesare , disponibilitatea furnizorului o cost - legati de impactul financiar direct al performantelor furnizorului evaluat si pot include pretul, termeni de plata, taxe de transpor o performantele in livrare respectarea programari livrarilor, disponibilitatea stocurilor sau orice alte aspecte cuprinse intre lansarea comenzii si primirea acesteia o serviciu oferit- corelati cu interactiunile dintre cumparator si vanzator : gradul de raspuns, rapiditatea in solutionarea problemelor, tehnologia utilizata o calitate - analizeaza conformitatea produsului sau a serviciului cu specificatiile cerute si pot include rata returnarilor, aspecte legate de garantie, tehnologia utilizata in scopul imbunatatirii produselor sau serviciilor OLTCHIM S.A RMNICU VLCEA - PROPILEN GLICOL o evaluarea capacitatii furnizorului de a livra a anumita cantitate de materia pime la standarele de calitate necesare , disponibilitatea furnizorului o cost - legati de impactul financiar direct al performantelor furnizorului evaluat si pot include pretul, termeni de plata, taxe de transpor o performantele in livrare respectarea programari livrarilor, disponibilitatea stocurilor sau orice alte aspecte cuprinse intre lansarea comenzii si primirea acesteia o serviciu oferit- corelati cu interactiunile dintre cumparator si vanzator : gradul de raspuns, rapiditatea in solutionarea problemelor, tehnologia utilizata o calitate - analizeaza conformitatea produsului sau a serviciului cu specificatiile cerute si pot include rata returnarilor, aspecte legate de garantie, tehnologia utilizata in scopul imbunatatirii produselor sau serviciilor OLTCHIM S.A. - ACID CLORHIDRIC o evaluarea capacitatii furnizorului de a livra a anumita cantitate de materia pime la standarele de calitate necesare , disponibilitatea furnizorului o cost - legati de impactul financiar direct al performantelor furnizorului evaluat si pot include pretul, termeni de plata, taxe de transpor o performantele in livrare respectarea programari livrarilor, disponibilitatea stocurilor sau orice alte aspecte cuprinse intre lansarea comenzii si primirea acesteia o serviciu oferit- corelati cu interactiunile dintre cumparator si vanzator : gradul de raspuns, rapiditatea in solutionarea problemelor, tehnologia utilizata o calitate - analizeaza conformitatea produsului sau a serviciului cu specificatiile cerute si pot include rata returnarilor, aspecte legate de garantie, tehnologia utilizata in scopul imbunatatirii produselor sau serviciilor

2.

Care sunt avantajele/dezavantajele organiz rii pe grupe omogene? Considera i c aceast form de organizare este potrivit pentru departamentul firmei Fresh Cosmetics innd cont de profilul de activitate al acesteia?

Avantaje Posibilitatea compararii mai eficiente a: pretului , calitatii materiilor prime achizitionate Posibilitatea evaluarii mai corecte a furnizorilor din punct de vedere al performantelor, servicuilui oferit . Posibilitate identificarii mai rapide a unui nou furnizor Un mai bun timp si eficienta mai buna pentru depistarii neregulilor la materii prime Facilitati in controlul, depozitarea si gestionarea materiilor prime Dezavantaje Volum mai mare de documente Exita posibilitatea unui cost mai mare pentru furnizor si societate pentru un furnizor ce asigura aprovizionarea cu produse din game omogene diferite Deoarece Fresh COSMETICS activeaza in sectorul producerii si comercializari de produse cosmetice lucreaza cu materii prime care au un grad inalt de complexitate si solicita personal specializat pe un domeniu restrans . Din acest motiv cred ca aprovizionarea pe grupele omogene de produse faciliteaza controlul, depozitarea si gestionarea materiilor prime, fiind una din cele mai potrivite modalitati de abordare a aprovizionarii cu materii prime. 3. Realiza i analiza ABC a furnizorilor firmei Fresh Cosmetics. Trasa i diagrama Paretto corespunz toarei analizei ABC. Indica i ac iunile ce ar trebui ntreprinse n raport cu fiecare dintre cele trei clase de furnizori identificate. Metoda ABC stabileste costul produsului pe baza activitatilor ce se desfasoara pentru fabricarea sa, oferind avantajul unui cost mai real, pe baza caruia se pot lua decizii strategice. Metoda ABC subliniaza faptul ca unii furnizori sunt mai eficienti si mai profitabili in comparatie cu ceilalti , iar legea lui Paretto ne spune ca dintr-un total de 100% al numarului de furnizori , aproximativ 20% dintre furnizori asigura aproximativ 80% al necesarului de materiale si materii prime , restul de 80% dintre furnizorii asigurand / completand necesarul de materii prime pana la 100% A: furnizori de importanta ridicata (-strategici), detinnd o pondere importanta n asigurarea cu resurse a organizatiei; uzual, furnizorii de tip A detin circa 60-70 % din volumul total al intrarilor de resurse si reprezinta circa 20-30 % din totalul furnizorilor B: furnizori de importanta medie, detinnd o pondere relativ scazuta n asigurarea cu resurse a organizatiei; uzual, furnizorii de tip B detin circa 20-30 % din volumul total al intrarilor de resurse si reprezinta circa 40-50 % din totalul furnizorilor C: furnizori de importanta scazuta, cu o pondere scazuta n asigurarea cu resurse a organizatiei; uzual, furnizorii de tip C detin circa 10 % din volumul total al intrarilor de resurse si reprezinta circa 30-40 % din totalul furnizorilor

Etapa 1: Calcularea nevoii anuale in unitati monetare si ca procent din costul total Cod articol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Pret 2,5 5,2 1,25 1,35 3,7 2,1 3,9 4,7 1,78 30,4 0,49 0,49 0,52 0,1 101,5 35 19 Consum anual 200.000 5.000 500.000 40.000 500 80.000 120.000 800 700 800 1.000 2.000 1.500 5.000 600 1.200 100.000 TOTAL: Valoarea articolelor 500.000 260.000 625.000 54.000 1.850 168.000 468.000 3.760 1.246 24.320 490 980 780 500 60.900 42.000 1.900.000 4.111.826 % din val articolelor 12,160 6,323 15,200 1,313 0,044 4,085 11,381 0,091 0,030 0,591 0,011 0,023 0,018 0,012 1,481 1,021 46,208 99.992

Etapa 2: Sortarea materiei prime, in ordine descrescatoare a procentului de folosire, calcularea procentului cumulat si realizarea clasificarii Cod % cumulat din timp 5,88 11,76 17,64 23,52 29,40 35,28 41,16 47,04 52,92 58,8 64,68 70,56 76,44 82,32 88,2 94,08 99,96 Pret 19 1,25 2,5 3,9 5,2 2,1 101,5 1,35 35 30,4 4,7 3,7 1,78 0,49 0,52 0,1 0,49 Consum anual 100.000 500.000 200.000 120.000 50.000 80.000 600.000 40.000 1.200 800.000 800 500 700 2.000 1.500 5.000 1.000 Val art. 1.900.000 625.000 500.000 468.000 260.000 168.000 60.900 51.000 42.000 24.320 3.760 1.850 1.246 980 780 500 490 % din val % totala cumulat 46,208 15,2 12,16 11,381 6,323 4,085 1,481 1,313 1,021 0,591 0,091 0,044 0,003 0,023 0,018 0,012 0,011 46,208 61,408 73,568 84,949 91,272 95,357 96,838 98,151 99,172 99,763 99,854 99,898 99,928 99,951 99,969 99,981 99,992 Clasificare

17 3 1 7 2 6 15 4 16 10 8 5 9 12 13 14 11

A B

3: Realizarea tabelului final si a diagramei Paretto Cod 3;17 1;2;6;7;15 4;5;8;9;10;11;12;13;14;16 % din 5-15 20-30 30-55 % din val totala 61,408 35,43 3,162

Clasa A Clasa B Clasa C

50 45 40 35 30 25 20

46.208

15.2 15 10 5 0 17 3 1 7 2 6 15 4 16 10 8 5 9 12 13 14 11 12.1611.381 6.323 4.085 1.481 1.313 1.021 0.591 0.091 0.044 0.003 0.023 0.018 0.012 0.011

4. Propunei o strategie de aprovizionare firmei Fresh Cosmetics pentru a putea face fa pe piaa internaional .

n contextul strategiei n aprovizionarea material se eviden iaz obiectivele i modul de ac iune pe termen scurt, mediu i lung. Astfel, pe termen scurt se are n vedere acoperirea necesit ilor curente de consum, pe termen mediu se urm re te punerea n valoare a unor ac iuni de cre tere a profitabilit ii, crearea de avantaje n asigurarea material prin stimularea concuren ei ntre furnizori, desf urarea unor negocieri previzionale etc.. Pe termen lung, principalele obiective au n vedere participarea la fundamentarea unor decizii strategice referitoare la: renun area la fabrica ia unor produse, asimilarea altora noi, extinderea cooper rii sau integr rii n produc ie, retehnologizare, ac iunea mai eficient pe pia a furnizorilor, mbun t irea politicii n domeniul stocurilor. Obiectivele care trebuie urm rite de catre Fresh cosmetics in cadrul dezvoltarii unei stategii e apriovizionare eficiente sunt:

a. crearea cadrului rela ional de n elegere de c tre furnizor, si societate a problemelor celuilalt; b. stabilirea unor rela ii amiabile bazate pe obiectivitate, prin care se manifest interesul n dorin a de colaborare eficient ; c. dezvoltarea rela iilor de colaborare cu furnizorii pe diverse planuri: tehnic - n scopul realiz rii unor modific ri calitative ale materialului, standardiz rii, moderniz rii condi iilor de distribu ie.; financiar - prin care s se asigure facilit i de plat ; ac iuni de integrare financiar etc.; managerial - n sensul: schimburilor de informa ii necesare sau asisten ei reciproce n probleme de gestiune; efectu rii de cercet ri n comun .; d. extinderea surselor de aprovizionare n raport cu muta iile care se ntrev d n structura ofertelor de resurse pe pia - apari ia de resurse noi in contextul extinderii internationale, dispari ia sau declinul unor surse autohtone . -dezvoltarea rela iilor de parteneriat, care sunt rela ii ce definesc cooperarea dintre societate i furnizor, ca rezultat alfix rii unor obiective comune n strategiile proprii de dezvoltare. 5. Analiza i oportunitatea colabor rii cu furnizorii str ini. Ar ta i avantajele i dezavantajele acestei colabor ri. Fiind n ipostaza managerului responsabil cu aprovizionarea firmei Fresh Cosmetics a i continua aceast colaborare? Motiva i In oportunitatea colaborarii dintre Fresh COSMETICS cu furnizori straini exista o serie de avantaje si dezavantaje pe care am incercat sa le se enumar in randurile de mai jos . Desi cel mai tentant este sa alegi un partener roman din motive ca : un background cultural comn , aceiasi limba vorbita, proximitate si o comunicare mai buna, la partenerii straini desi se ajunge mai greu si, de asemenea, exista o comunicare mai dificila in cazul in care apar probleme , alegerea partenerului strain poate fi mai avantajoasa ca alegerea unui partener roman. Un furnizor strain poate fi o sursa de avantaje pentru companie , mai ales in cazul in care acesta poate livra materia prime si materiale de o calitate mai mare la accelasi pret ca u partener local sau acceiasi calitate la un pret mai mic decat un parter roman . Un alt avantaj dat de un furnizor strain poate fi accesul companiei la o piata noua sau intrarea prin intermediul/sprijinul acestuia pe piata in carea cesta activeaza . In relatia cu un furnizor strain pot aparea :problema de comunicare intre cele doua parti , probleme datorate transportului si de vama si daca este cazul pret care fluctueaza datorita voalatilitati cursului valutar. In orice caz inainte de a lua decizia finala, trebui puse in cantar avantajele si dezavantaje ce ar putea decurge din colaborarea cu un partener strain. Uneori insa avantajul dat colaborarea cu parteneri straini este recuperat de comoditatea colaborarii cu cei romani. 6. Cum aprecia i modul n care firma Fresh Cosmetics realizeaz negocierea pre ului. Prezenta i cteva tehnici de negociere a pre ului care ar putea s fie aplicate de c tre departamentul de aprovizionare al firmei Fresh Cosmetics. Ca principale tipuri de strategii folosite n procesul de negociere ar putea fi stabilite 4 categorii, diferen iate n func ie de modul de abordare i purtare a ac iunilor, precum i de caracterul acestora : strategii directe; strategii indirecte; strategii conflictuale; strategii cooperative.

Modalitatea folosita de Fresh Cosmetics pentru a-si negocia pretul are la baza strategii cooperative. Asfel ai n fa un partener i nu un adversar. Cel pu in la nceputul discu iilor, aceste strategii caut s identifice punctele i interesele comune tocmai pentru a face posibile ct mai multe oportunit i de a c dea de acord cu partenerul i a-i da satisfac ie. Ca s nfrngi mai u or rezisten a adversarului, nu r spunzi provoc rilor sale, nu ntmpini atacurile cu contraatacuri, ci treci de partea sa, i dai dreptate ori de cte ori ai ocazia, l ascul i cu aten ie, i ar i respect, incerci sa il intelegi. Strategiile cooperative se bazeaz pe tactici de influen e pozitive precum promisiunile, recomand rile, concesiile i recompensele. Cateva tehnici de negociere care ar putea fi folosite de catre Fresh Cosmetics : 1 Sacrificarea Pionului este o tehnica folosita de negociator in scopul contrabalansarii. El lanseaza, pe langa cererea reala, inca o cerere care nu este neaparat exagerata si de care nu are nevoie in mod special. Negociatorul stie ca partenerul nu poate sau nu vrea sa indeplineasca cea de-a a doua cerere, astfel ca in schimbul renuntarii la ea, partenerul va fi obligat la o serie de concesii suplimentare. 2 Eliminarea obiectiilor in cinci pasi :
o Amortizarea conflictului de interese intre cele 2 parti o Clarificarea obiectiilor partenerului de negociere o Identificarea obiectiilor ascunse ale partenerului o Respingerea obiectiilor prin dovezi si explicatii

o Evaluarea situatiei finale 7. Aprecia i utilitatea nomenclatorului de materiale pe care firma Fresh Cosmetics l folose te. Cum crede i c ar trebui s arate nomenclatorul de materiale pentru resursele pe care firma le aprovizioneaz . Elabora i un nomenclator pentru cel pu in 3 materii prime cu care firma se aprovizioneaz . Nomenclatorul folosit de societate reprezint o list centralizatoare a tuturor resurselor materiale necesare societatii. Fiind ordonate dup criterii fizicochimice, dimensional geometrice i de calitate, si asigurand individualizarea fiec rui articol , nomenclatorul de materii prime este o sursa eficienta si sigura de informatii referiitoare la caracteristicile marfurilor necesare. Avand in vedere ca aici sunt trecute si sursele de furnizare, pre urile de ofert , condi iile de livrare i furnizare , baza lui sunt luate decizii privind colaborearea cu anumiti furnizori. Nomenclatorul trebuie: s fie complet, s prevad pozi ii de rezerv pentru includerea ulterioar de noi articole nepr v zute, fiecare articol s aib o singur pozitie i un cod unic, s fie actualizat.

cod: 342 denumire materie prima / material : PROPILEN GLICOL formula densitate realativa Stabilitatea n solvent punct topire chimica presiune de evaporare organic punct fierbere tensiune superficiala Constanta de disociere punct aprindere solubilitate in .. Vascozitarea Proprieti de Coeficient de repartiieninflamabilitate/ explosive octanol/ap temperature autoproprietati oxidante aprindere glanulometria surse de furnizor obsevatii furnizor cant maxima aprovizionare cod / data cantitate calitate comenzi Propunere: Elaborarea unei fise separate pentru fiecare material in parte Pastrarea FISEI DE Materii Prime Elaborarea unei fise de evaluare pentru fiecare furnizor in parte si utilzarea ei

S-ar putea să vă placă și