Sunteți pe pagina 1din 30

Boeru Gheorghe

02/06/2022 12:13:26 UTC+02


Cod proiect: 511-13-06/02.2015
Denumire proiect: ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA
APLICATIEI DE FINANTARE SI A
DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN
ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTA,
IN PERIOADA 2014-2020
Contract de Lucrari CL38 – Sistemul Regional Constanta.
Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa
Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia;
Aductiune Mangalia Albesti; Aductiune
Mangalia Limanu; Reabilitare statie de
pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune
Palas – SRC
Faza de Proiectare: Proiect Tehnic si Detalii de Executie
Titlu volum: AUTOMATIZARI SI SCADA
Data predarii: Iunie 2020
Beneficiar: RAJA S.A. Constanta

CUPRINSUL VOLUMULUI - MEMORIU TEHNIC


I N S TA L AT I I A U TO M AT I Z A R E S I S C A D A

A. PIESE SCRISE
Foaie de capat
Lista de semnaturi
Borderoul volumelor

CUPRINSUL VOLUMULUI - MEMORIU TEHNIC INSTALATII AUTOMATIZARE SI SCADA ..................... 1


MEMORIU TEHNIC INSTALATII AUTOMATIZARE SI SCADA ......................................................................... 3
1. DATE GENERALE ................................................................................................................................................. 3
1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII ........................................................................................... 3
1.2 TITULARUL INVESTITIEI ............................................................................................................................. 3
1.3 BENEFICIARUL INVESTITIEI ....................................................................................................................... 3
1.4 ELABORATORUL PROIECTULUI ................................................................................................................ 4
1.5 FAZA DE PROIECTARE ................................................................................................................................. 4
2. SITUATIA PROIECTATA - LUCRARI DE AUTOMATIZARE ...................................................................... 4
2.1 PREZENTAREA GENERALA A SISTEMULUI ............................................................................................................ 4
2.2 SITUATIA PROPUSA ...................................................................................................................................... 5
2.3 SISTEMUL ANTI-EFRACTIE................................................................................................................................... 8
2.4 COMUNICATIA .................................................................................................................................................... 9
2.4.1 SP3 Palas ...................................................................................................................................................... 9
2.4.2 Camin de vane ............................................................................................................................................ 10
2.5 PROTECTIE ........................................................................................................................................................ 11
2.5.1 SP 3 Palas ................................................................................................................................................... 11
2.5.2 Camin de vana............................................................................................................................................. 11
2.6 AUTOMATIZARE ................................................................................................................................................ 11
2.6.1 SP3 Palas .................................................................................................................................................... 11
2.6.2 Camin de vana ............................................................................................................................................ 12

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia;
Aductiune Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de
aductiune Palas – SRC
Pag. 1/30
2.7 ACHIZITIE SEMNALE ELECTRICE........................................................................................................................ 13
2.7.1 SP 3 Palas ................................................................................................................................................... 13
2.7.2 Camin Vane ................................................................................................................................................ 14
2.8 SEMNALIZARI SI VIZUALIZARI ........................................................................................................................... 14
2.8.1 SP 3 Palas ................................................................................................................................................... 14
2.8.2 Caminul de vana......................................................................................................................................... 14
2.9 SPECIFICATII TEHNICE ....................................................................................................................................... 15
2.9.1 SP3 Palas .................................................................................................................................................... 15
2.9.2 Camin de vana ............................................................................................................................................ 15
2.10 FUNCTIONAREA SISTEMULUI............................................................................................................................. 16
2.10.1 SP3 Palas................................................................................................................................................ 16
2.10.2 Camin de Vana ....................................................................................................................................... 16
2.11 PORNIREA POMPEI RESPECTIV DESCHIDEREA/INCHIDEREA VANEI .................................................................... 16
2.11.1 SP3 Palas ................................................................................................................................................ 16
2.11.2 Camin de vane ........................................................................................................................................ 17
2.12 OPRIREA MOTOARELOR .................................................................................................................................... 17
2.12.1 SP3 Palas................................................................................................................................................ 17
2.12.2 Camin de vana ....................................................................................................................................... 17
2.13 INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A SISTEMULUI .................................................................................... 18
2.13.1 Conectarea sistemului la reteaua trifazata/monofazata ....................................................................... 18
2.13.1.1 SP3 Palas ............................................................................................................................................................. 18
2.13.1.2 Camin de vana ..................................................................................................................................................... 18
2.13.2 Conectarea motorului si senzorilor ....................................................................................................... 18
2.13.2.1 SP3 Palas ............................................................................................................................................................. 18
2.13.2.2 Camin de vana ..................................................................................................................................................... 18
2.13.3 Alimentarea sistemului cu energie electrica ......................................................................................... 18
2.13.3.1 SP3 Palas ............................................................................................................................................................. 18
2.13.3.2 Camin de vana ..................................................................................................................................................... 18
3. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A LUCRARII .................................................................. 19
4. EXECUTIA LUCRARILOR ................................................................................................................................. 19
4.1 RECOMANDARI PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTIE...................................................................... 19
4.2 DESCRIEREA SOLUTIEI ADOPTATE ........................................................................................................ 19
5. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR ...................................................................................................... 20
6. STANDARDE SI NORMATIVE APLICABILE ................................................................................................ 20
7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ............................................................................... 24
8. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR ........................................................................ 29

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 2/30
Cod proiect: 511-13-06/02.2015
Denumire proiect: ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA
APLICATIEI DE FINANTARE SI A
DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU
PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN
ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTA,
IN PERIOADA 2014-2020
Contract de Lucrari CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul:
Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac –
Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune Mangalia
Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare
statie de pompare SP3 PALAS, conducta de
aductiune Palas – SRC

UAT Constanta, UAT Agigea, UAT 23 August, UAT


Mangalia, UAT Limanu, UAT Albesti
Faza de Proiectare: Proiect Tehnic si Detalii de Executie
Titlu volum: AUTOMATIZARI SI SCADA
Data predarii: Iunie 2020
Beneficiar: RAJA S.A. Constanta

MEMORIU T EHNI C
I N S TA L AT I I A U TO M AT I Z A R E S I S C A D A
1. DATE GENERALE

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII


PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN
ARIA DE OPERARE A SC RAJA SA CONSTANTA, IN PERIOADA 2014-2020 - prin Programul
Operational Infrastructura Mare – 2014 – 2020.
Contract de lucrari:
„ CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac –
Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu;
Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC”
UAT Constanta, UAT Agigea, UAT 23 August, UAT Mangalia, UAT Limanu, UAT Albesti

1.2 TITULARUL INVESTITIEI


RAJA S.A. Constanta, cu sediul in Constanta, strada Calarasi nr. 22 – 24, cod postal 900590, Tel:
0241 66.40.46, Fax: 0241 66.25.77; 0241 66.19.40, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J13/80/1991, CUI 1890420, CIF RO 1890420

1.3 BENEFICIARUL INVESTITIEI


RAJA S.A. Constanta, cu sediul in Constanta, strada Calarasi nr. 22 – 24, cod postal 900590, Tel:
0241 66.40.46, Fax: 0241 66.25.77; 0241 66.19.40, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J13/80/1991, CUI 1890420, CIF RO 1890420

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 3/30
1.4 ELABORATORUL PROIECTULUI
Asocierea ROMAIR CONSULTING S.R.L. & LOUIS BERGER
Lider de Asociere ROMAIR CONSULTING S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Maior Aviator
Stefan Sanatescu, nr. 53, Corp 3 parter, Corp 3 etaj 1, si birourile 3, 4, 5 si 6 din Corp 5 etaj 3; Tel:
021/319.32.12, Fax: 021/319.32.15; E-mail: office@romair.ro ; website: www.romair.ro; inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J40/9663/1997, C.I.F. RO 10182058, capital social: 2.121.000 lei.
si
LOUIS BERGER, cu sediul in Issy les Moulineaux, Franta, str. Rue Henri Farman, nr. 86, tel: +(40)
21.317.96.39, fax: +(40) 21.318.21.21, Certificat de inmatriculare / inregistrare: 302 588 801 RCS
Nanterre / 19.04.2013, Cod fiscal: FR 63 302 588 801, inregistrata fiscal in Romania, cu sediul in
Bucuresti, sector 1, str Soseaua Nicolae Titulescu 1, nr.1, tel/fax 021 317 96 39 / 021 318 21 21,
inscrisa la Registrul Comertului cu nr. J40/3404/2003, CIF RO 15266940.

1.5 FAZA DE PROIECTARE


Proiect Tehnic si Detalii de Executie

2. SITUATIA PROIECTATA - LUCRARI DE AUTOMATIZARE

2.1 PREZENTAREA GENERALA A SISTEMULUI


Prezenta documentatie trateaza la nivel de proiect tehnic si detalii de executie instalatiile de
automatizare si SCADA aferente contractului de lucrari „CL38 – Sistemul Regional Constanta.
Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS,
conducta de aductiune Palas – SRC”
UAT Constanta, UAT Agigea, UAT 23 August, UAT Mangalia, UAT Limanu, UAT Albesti
In cadrul prezentului contract de lucrari, pe retelele de alimentare cu apa sunt prevazute camine de
vane, grupate, dupa cum urmeaza:
• Tronson Complex Palas - conectare la tronson Medgidia – Constanta in zona DN39E
Constanta si SP3 Palas, unde s-au prevazut Caminele de vane si sectorizare
CV50;CV51; CV53;CV55;CV56(5 buc), Camin de vane si aerisiere CVA6; CVA7( 2
buc), Camin de golire dubla CGD 22 ( 1 buc), care contin fiecare cate 1 electrovana cu
actionare locala si de la distanta si un senzor de presiune, cu transmisie date la nivelul
ierarhic superior;
• Tronson UAT 23 August , unde s-au prevazut Caminele de vane si sectorizare
CV97;CV98;CV99;CV 100 ( 4 buc) si un camin debitmetru( 1 buc) , care contin fiecare
cate 1 electrovana cu actionare locala si de la distanta si un senzor de presiune, cu
transmisie date la nivelul ierarhic superior;
• Tronson UAT Mangalia, unde s-au prevazut Caminele de vane si sectorizare
CV102;CV103;CV 86 ( 3 buc), Camine de golire dubla CGD 72; CGD 73;CGD 75;CGD
76;CGD 77;CGD 50;CGD 51 (7 buc) , care contin fiecare cate 1 electrovana cu
actionare locala si de la distanta si un senzor de presiune, cu transmisie date la nivelul
ierarhic superior ;
• Tronson UAT Limanu , unde s-au prevazut Caminele de vane si sectorizare CV87;CV
89 (2 buc), Camin de golire dubla CGD 53 (1 buc) , care contin fiecare cate 1
electrovana cu actionare locala si de la distanta si un senzor de presiune, cu transmisie
date la nivelul ierarhic superior;
In cadrul proiectului sunt prevazute instalatii de automatizare si SCADA pentru caminele de vane
precizate in paragraful anterior si respectiv Statia de pompare SP3 Palas.

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 4/30
Caminele de vane au in componenta o vana electrica , un senzor de presiune si dupa caz
un debitmetru electromagnetic cu interfata ethernet si comunicatie conform protocol Modbus
Statia de pompare SP3 Palas este dotata cu un grup de pompare regim 2 +1, fiecare pompa
avand P=75 KW, actionata de cate un convertizor de frecventa, cu transmisie date la nivelul ierarhic
superior (Dispecerat SCADA SRC PALAS)
Statia are in componenta 2 debitmetre electromagnetice pentru circuitul de admisie apa,
respectiv refulare , cu interfata ethernet si comunicatie conform protocol Modbus, si 2 senzori de
presiune, pentru circuitul de admisie apa, respectiv refulare ambele cu masurare continua
Toate aceste obiective tehnologice vor fi dotate cu instalatii de automatizare si SCADA si vor
transmite datele la Dispeceratul SCADA Local SRC Palas
Antreprenorul desemnat pentru contractul SRC LOT 3 (CT-CL-35), va solicita toata
Asistenta Tehnica necesara Antreprenorilor care realizeaza Contractele de Lucrari CL 36, CL 37
CL 38 in vederea integrarii in Dispecerul Local SCADA SRC Palas, a tuturor obiectivelor tehologice
aferente acestor Contracte de Lucrari , inclusiv participarea in mod activ la testele de comuncatie si
de transmisie de date ori de cate ori va fi necesar, inclusiv la solicitarea Autoritatii Contractanta
(Beneficiar).
Acesta va trebui primeasca de la Antreprenorii care executa Contractele de Lucrari CL 36, CL 37,
CL 38, toate softurile, codurile sursa,credentiale, parole pentru toate echipamentele de automatizare
folosite, cum ar fi:
- PLC-uri,HMI si orice alt soft folosit pentru Display-ul PLC-ului
- Analizoare de retea
- Routere,
- UPS-uri,
- Debitmetre (convertoare de semnal ale debitmetrelor)
- Senzori de presiune
- Statie de clorinare
- Senzor de clor
- Senzor de conductivitate;
- Senzor de turbiditate
- Convertizoare de frecventa(orice soft folosit pentru display convertizor de frecventa)
- La terminarea lucrarilor Antreprenorul care executa Contractul de Lucrari CL 35, va transmite
Autoritatii Contractante toate softurile, codurile sursa,credentiale, parole pentru toate
echipamentele de automatizare folosite,mentionate interior, aferente Contractelor de Lucrari
CL 36;CL37;CL38:
Aceasta conditie este obligatorie pentru accesul la Receptia la Terminarea Lucrarilor.

2.2 SITUATIA PROPUSA


In cadrul Contractului de Lucrari CL 35 s-a propus realizarea unui Dispecerat Local SCADA SRC
Palas, care sa functioneze si sa gestioneze in mod automat procesul aferent obiectivelor
tehnologice aferente Contractelor de Lucrari CL 36;CL 37;CL 38, care se vor integra in SCADA.
Se va permite astfel centralizarea si gestionarea tuturor informatiilor de proces aferente tuturor
obiectivelor tehnologice din cadrul Contractelor de Lucrari CL 36;CL 37;CL 38, care se vor integra
in SCADA.
Se vor obtine astfel informatii complete despre parametrii de proces , evolutia in timp a acestora,

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 5/30
starea echipamentelor , existenta unor stari de avarie, procesele tehnologice desfasurand-se
automat .
Se obtin astfel informatii complete despre procesele de preluare a apei din foraje, din cadrul
Gospodariilor de apa, a celorlalte statii de pompare , inclusiv a statiei de pompare SP3 SI informatii
privind valorile presiuniilor si debitelor in reteaua de alimentare cu apa ,
Informatiile rezultate vor permite evaluarea unor zone cu pierderi de apa nejustificate care permit
rapid o interventie a personalului de deservire cu afectarea minimala a zonei in cauza.
Solutia propusa va consta in configurarea Dispeceratului Local SCADA SRC Palas cu o arhitectura
SCADA ce include echipamente hardware si software aferente de ultima generatie si o retea de
comunicatii care asigura transmiterea datelor de la echipamentele din teren spre acest Dispecerat .
Dispeceratul Local SCADA SRC Palas va realiza si transmiterea datelor specifice Dispeceratul
SCADA Central RAJA .
Realizarea hardware-software a Dispeceratului Local SCADA SRC Palas se va realiza in
cadrul Contractului de Lucrari (CL 35).
Din punct de vedere tehnic, Dispeceratul SCADA Local SRC Palas va avea urmatoarele
componente principale:
• 2 Servere SCADA (redundante – standby hot)
Configuraţie servere:
- 2 procesoare 2.66GHz/6-core/12MB/95W,
- DDR3-1333; 12Gb RAM;
- 6 discuri 300GB 6G SAS 10K 2.5 inch;
- sursa de putere si ventilatoare redundante;
- OS : Microsoft Windows 2008 Server Enterprise R2 SP1 x64, 10 clienti

• Server Historian
Configuraţie:
- 2 procesoare 2.66GHz/6-core/12MB/95W,
- DDR3-1333; 12Gb RAM;
- 6 discuri 300GB 6G SAS 10K 2.5 inch;
- sursa de putere si ventilatoare redundante;
- OS : Microsoft Windows 2008 Server Standard R2 SP1 x64, 5 clienti

• 2 statii de lucru
Configuraţie staţii de lucru:
- Intel Core i7-3770 (3.40GHz, 8MB),
- Intel HD Graphics 4000,
- RAM 4GB DDR3 1600MHz (1x4GB),
- HDD 1TB 7200rpm,
- DVD SuperMulti Drive,
- Intel 82579LM Gigabit network connection,
- AMD Radeon 1GB Video card;

• Porturi:4xUSB3.0/6xUSB2.0/1xserial/2xPS/2/1xVGA/1xDisplayPort/1xaudio in/1xaudio
out/1xRJ-45/1xheadphone/1xmic, Media Card Reader 22-1,
- High Definition Audio with Realtek ALC221 codec,
- Sursa: 320W, 90% efficient Power Supply,

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 6/30
- Standard Keyboard EURO, Optical Mouse,
- Windows 7 Professional 64bits
• 2 Router 4G care sa inglobeze si 3G
• Dulap tip Rack 19’’
• 2 Surse neintreruptibile de tensiune – UPS rack
• 2 Surse neintreruptibile de tensiune – UPS Statii de lucru
• 1 Imprimanta A3 color
• 1 Imprimanta retea A4
• 1 Switch de Management 24 porturi
• 2 Monitoare 42’’ FHD
• MS Office 2010 Suite
• monitor 24 LED Backlit IPS Monitor, Display resolution 1920 x 1200, Pixel pitch 0.27 mm,
350 cd/m² , Contrast ratio 1000:1 static; 2000000:1 dynamic, Viewing angle 178° horizontal;
178° vertical, Input signal 1 DisplayPort in; 1 DVI-D; 1 HDMI, I/O ports 4 port USB Hub HDCP
support on DisplayPort, HDMI and DVI, garantie : 3 ani
• Element de vizualizare multi-display si switch-urile aferente format din 4 LCD 42", FullHD,
impreuna cu suport de perete pentru LCD, Videowall
• Controller impreuna cu aplicatia software de management cat si cablurile de conectica.
Anexe
• Post telefonic fix
• Birou standard cu suprafata de lucru de 120 x 60 cm.
Cele doua posturi de lucru va fi completat cu o imprimanta de evenimente, cu tehnologie laser.
• Switch-ethernet inclusiv cablurile aferente conectarii celor doua unitati de calcul;
• 1 echipamente de tip UPS in tehnologie line intercative, fiecare cu o capacitate de minim
1000 VA
• Cabluri si prize pentru distributia energiei electrice in rack in cantitate suficienta pentru
conectarea in mod redundant a echipamentelor la reteaua electrica prin intermediul celor 2
echipamente tip UPS.
Licente
• Licenta SCADA server – 2 buc compatibile cu Schneider Electric SCADA
• Licenta Client Runtime – 2 buc;
• Licenta Client Runtime & Configuration – 2 buc;
• Licenta Archive – 2 buc;
• Licenta OPC – UA Server/Client – 1 buc
• Alte licente necesare
Dispeceratul SCADA Local SRC PALAS va permite transmiterea informatiilor prin protocolul OPC-
UA (software obligatoriu inclus in Dispecerat SCADA) catre Dispeceratul SCADA Central RAJA,
utilizand reteaua de internet pe canale VPN.
Tabloul de automatizare RTU aferent SP3 Palas va fi complet echipat pentru transmiterea datelor
si integrarea in sistemul SCADA al Dispeceratului SCADA Local SRC Palas.

Din punct de vedere constructiv, tabloul de automatizare RTU este metalic IP 55.
Tabloul este prevazut cu:
- carcasa metalica IP55, yala antifurt;
- descarcator de supratensiune + protectie descarcator;
- climatizare(ventilator + grila + filtru + rezistenta anticondens + termostat);
- UPS, care sa asgure o autonomie de minimum 1 ora pentru alimentarea PLC +HMI ;

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 7/30
- PLC (capabil sa suporte comunicatie Ethernet), protocol Modbus TCP sau OPC-UA sau
echivalent + HMI (diagonala minimum 10 inch) de la acelasi producator, corespunzator
standardului IEC 61131-1; 2; 3;
- Modem(router) fibra optica;
- Convertizor de frecventa pentru pompa P=75 KW, cu comunicatie inclusa conform protocol
Ethernet sau Modbus TCP;
- Centrala digitala masurare parametri electrici , cu interfata de comunicatie inclusa conform
protocol Modbus TCP sau echivalent;
- Protectii echipamente;
- Software PLC inclus si configurat pentru preluare si transmitere informatii catre Dispeceratul
SCADA Local SRC Palas.
Pentru PLC aferent SP3 se va furniza licenta software de programare/dezvoltare. Automatul
programabil va fi echipat cu module/interfete de comunicatie hardware/software in vederea
transferului de date cu nivelele superioare SCADA.
Software PLC inclus si configurat pentru preluare si transmitere informatii catre Dispeceratul
SCADA Local SRC Palas.
- Contact antiefractie usa interioara.
Tabloul de automatizare RTU Camine cu masura presiune/debit va fi complet echipat pentru
transmiterea datelor si integrarea in Dispeceratul SCADA Local SRC Palas.
Din punct de vedere constructiv, tabloul de automatizare RTU este metalic IP 55,cu usa dubla.
Tabloul este prevazut cu:
- carcasa metalica cu usa interioara, yala antifurt
- descarcator de supratensiune + protectie descarcator
- UPS
- PLC+HMI , diagonala 5 inch, capabil sa suporte comunicatie Ethernet, protocol Modbus TCP
sau OPC-UA sau echivalent
- Router LTE 4G
- Protectii echipamente
- Software PLC inclus si configurat pentru preluare si transmitere informatii la Dispeceratul
SCADA Local SRC Palas.
- Contact antiefractie usa interioara
Pentru toate PLC-urile se va furniza licenta software de programare/dezvoltare. Automatele
programabile vor fi echipate cu module/interfete de comunicatie hardware/software in vederea
transferului de date cu nivelele superioare SCADA. Caracteristicile echipamentelor PLC respectiv
maniera de integrare a elementelor de masura si de actionare vor fi stabilite in functie de aplicatie.

2.3 SISTEMUL ANTI-EFRACTIE


• Tabloul aferent SP3 Palas este prevazut cu un contact magnetic de deschidere tablou
electric de automatizare. Starea acestuia este transmisa automatului programabil (PLC) ,
care este configurat sa genereze o alarma de efractie tablou electric catre Dispeceratul

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 8/30
SCADA Local SRC Palas.
• Tabloul aferent fiecarui Camin este prevazut cu un contact magnetic de deschidere tablou
electric de automatizare si un contact magnetic pentru acces in camin. Starea acestora este
transmisa automatului programabil (PLC) , care este configurat sa genereze o alarma de
efractie a tabloului electric si o alarma de efractie acces camin, trimisa catre Dispeceratul
SCADA Local SRC Palas.

2.4 COMUNICATIA

2.4.1 SP3 Palas


SP3 Palas, comunica utilizând comunicație Ethernet prin fibra optica, protocolul OPC UA sau
echivalent cu Dispeceratul SCADA Local SRC Palas.
La Dispeceratul SCADA Local SRC Palas se vor transmite următoarele informații:
❖ Stare alimentare tablou cu energie electrica, întrerupător principal Închis / deschis
❖ Status UPS, funcționare pe baterie;
❖ Regim de funcționare pompe: Manual-0-Automat-Distanta;
❖ Valoare temperatura interna tablou;
❖ Status pompe: Start/Stop/Avarie;
❖ Ore de funcționare pompe;
❖ Contor porniri pompe;
❖ Stare automat programabil: Funcționare /Avarie;
❖ Stare comunicație fibra optica ;
❖ Parametrii energetici (Tensiune, Curent, Energie activa si reactiva, Putere activa si
reactiva, cos Ø) ;
Valoarea presiunilor si a debitelor pe circuitele de intrare – iesire (Debitmetrele sunt dotate
cu interfata RS 485 cu comunicatie Modbus RTU sau echivalent);
❖ Alarme: Pompe, Avarie alimentare (lipsa faza, dezechilibru, succesiune incorecta faze
alimentare), lipsa presiune, declansare protectie termica interna motor pompa,efractie
tablou electric;
❖ Iesire din domeniu senzori de presiune sau debitmetre
❖ Alte alarme considerate necesare de producatorul de pompe si furnizorul de tablouri
electrice;
❖ Dispeceratul SCADA Local SRC Palas va avea posibilitatea de a transmite comenzi:
oprire / pornire pompa;
Dinspre Dispeceratul SCADA Local SRC Palas catre SP3 Palas se vor putea transmite:
❖ Comenzi pornit/oprit pompe, atat timp cat tabloul are selectat regimul Automat/Distanta
❖ Parametrii de functionare ( de exemplu presiune setata, presiune la care se genereaza
alarma ,etc)
Tabloul este dotat cu sursa de tip UPS care mentine alimentarea PLC-ului (comunicatia) in cazul
intreruperii alimentarii cu energie electrica.
PLC-ul trebuie sa suporte comunicatia Ethernet, protocol OPC UA sau echivalent.

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 9/30
Dispeceratul SCADA Local SRC PALAS va permite transmiterea informatiilor aferente
grupului de pompare SP3 catre Dispeceratul SCADA Central RAJA, utilizand protocolul OPC-UA
respectiv a urmatoarelor date:
-stare de functionare grup pompare;
-stare de avarie grup pompare;
-consumuri energetice(energie activa, energie reactiva, factor de putere, avarie energetica, ore de
functionare pompe , valorile instantanee si cumulate ale debitelor de intrare/iesire

2.4.2 Camin de vane


Automatul programabil de la fiecare camin de vane prevazut cu masura presiune / debit comunica
prin intermediul modemului/routerului utilizand comunicatie Ethernet, sub protocol OPC UA sau
echivalent cu Dispeceratul SCADA Local SRC Palas. La Dispeceratul SCADA Local SRC Palas
se vor transmite urmatoarele informatii :
❖ Stare alimentare tablou cu energie electrica intrerupator principal Inchis / deschis;
❖ Status UPS, functionere pe baterie;
❖ Regim de functionare vana: Manual-0-Automat-Distanta;
❖ Status vana: Start inchidere/Start deschidere/Avarie;
❖ Numar cilcuri inchidere respectiv deschidere vana;
❖ Pozitia vanei: Inchisa/Deschisa;
❖ Presiunea instantanee / debit instantaneu admisie refulare+ debit cumulat admisie refular,
dupa caz (Debitmetrele sunt dotate cu interfata Ethernet cu comunicatie Modbus );
❖ Stare automat programabil: Functionare /Avarie;
❖ Stare comunicatie ;
❖ Alarme:Avarie protectie motor vana, avarie tensiune alimentare (lipsa tensiune) efractie
camin, efractie tablou si inundare camin;
❖ Alte alarme considerate necesare de producatorul de vane si furnizorul de tablouri
electrice;
❖ De la Dispeceratul SCADA Local SRC Palas va exista posibilitatea de a transmite
comenzi: inchidere / deschidere vana.
Dinspre Dispeceratul SCADA Local SRC Palas catre Caminele de vane, se vor putea transmite:
❖ Comenzi inchidere/deschidere vane, atat timp cat tabloul are selectat regimul
Automat/Distanta
❖ Parametrizari de functionare ( de exemplu valori ale presiunii la care se inchid vanele ,etc)
Tabloul este dotat cu sursa de tip UPS care mentine alimentarea PLC-ului (comunicatia) in cazul
intreruperii alimentarii cu energie electrica.
PLC-ul trebuie sa suporte comunicatia Ethenet, protocol OPC UA si respectiv MODBUS TCP sau
echivalent.
Dispeceratul SCADA Local SRC PALAS va permite transmiterea informatiilor aferente
caminelor de vane , catre Dispeceratul SCADA Central RAJA, utilizand protocolul OPC-UA
respectiv a urmatoarelor date:
-stare de functionare instalatie electrica aferenta caminului de vane;
-stare de avarie instalatie electrica aferenta caminului de vane;
- valorile instantanee si cumulate ale debitului ;

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 10/30
-valoarea presiunii;
-stare inundare camin

2.5 PROTECTIE

2.5.1 SP 3 Palas
Protectia motoarelor pompelor este realizata de convertizoarele de frecventa ce asigura protectie
la urmatoarele evenimente:
• supracurent (suprasarcina, porniri grele)
• scurtcircuit
Aceste protectii vor fi reglate (de catre constructorul tabloului electric si de automatizare) in functie
de curentul nominal al motorului protejat.
Protejarea echipamentelor contra variatiilor tensiunii de alimentare se realizeaza prin dispozitive de
protectie incluse in echipamentele de pornire si actionare ale motoarelor (convertizoare de
frecventa), ce au inglobate urmatoarele functii:
• succesiune incorecta a fazelor;
• lipsa tensiunii pe una sau mai multe faze ;
• dezechilibru de tensiune intre faze.
Echipamentele PLC vor fi protejate prin surse stabilizate si UPS-uri cu autonomie de minimum 30
minute.
Protectia echipamentelor la supratensiuni atmosferice sau ale retelei de alimentare se realizeaza
prin descarcatoare adecvate.
Tabloul electric si de automatizare va include(daca este cazul) si echipamente (relee specifice
producatorului de pompe) care culeg protectiile electrice ale pompelor, care pot fi :
- supratemperatura interna pompe

2.5.2 Camin de vana


Protectia motorului vanei este realizata de intrerupatorul automat de pe circuitul de intrare ce asigura
protectie la urmatoarele evenimente:
• supracurent (suprasarcina, porniri grele)
• scurtcircuit
Aceste protectii vor fi reglate (de catre constructorul tabloului electric si de automatizare) in functie
de curentul nominal al motorului protejat.
Protectia echipamentelor la supratensiuni atmosferice sau ale retelei de alimentare se realizeaza
prin descarcatoare adecvate.
Tabloul electric si de automatizare va include (daca este cazul) si echipamente (relee specifice
producatorului de vane cu actionare electrica) care culeg protectiile electrice ale vanelor, care pot
fi :
- supratemperatura interna motor vana ;
- depasire sarcina admisibila la arborele motorului vanei(ex vana blocata datorita
impuritatilor de puse in timp).

2.6 AUTOMATIZARE

2.6.1 SP3 Palas


Pornirea sau oprirea unui pompei implica prezenta unui traductor de presiune. La atingerea
presiunii setata pompa in cauza va fi oprita pentru protejarea acesteia.

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 11/30
In regim automat se va urmari necesarul de presiune. Totodata de la Dispeceratul SCADA Local
SRC Palas se va putea selecta presiunea dorita,
Tabloul de automatizare este prevazut cu protectii electrice pentru pompa, incluse in fiecare
convertizor de frecventa si cu intrari pentru senzorul din pompa (temperatura), respectiv pentru
sesizare umiditate staorica care poate opri imediat pompa in cazul unei avarii. In cazul in care una
din aceste avarii este declansata, pompa trece in starea de avarie care este semnalizata si
transmisa la Dispeceratul SCADA Local SRC Palas. Aceasta stare se mentine atita timp cit
conditia de avarie este prezenta. Daca conditia a disparut atunci pompa trece in starea de pauza,
iar daca timpul efectiv de la oprirea acesteia (cind a aparut avaria) si momentul iesirii din avarie este
mai mare decit timpul de pauza pompa trece in starea oprita si devine disponibila automatizarii. O
pompa pornita va fi urmarita in permanenta, in sensul ca, daca functionarea acesteia nu este
confirmata (din cauza defectiunii echipamentului de actionare – Convertizor de frecventa) aceasta
va fi oprita, trecuta in pauza, iar daca la urmatoarea pornire situatia se repeta aceasta pompa va fi
trecuta in avarie si nu mai poate fi deblocata decit de la panoul de comanda al tabloului de
automatizare.
Sistemul de pompare dispune de posibilitatea reglarii automate a presiunii pe conducta de refulare
dupa un algoritm PI, eventual un algoritm PI cu autoacordare realizat prin ansamblul PLC+HMI +
Convertizor de frecventa+ senzor de presiune.
Comunicatia dintre convertizoare si PLC se realizeaza printr-o interfata ETHERNET cu protocol
MODBUS TCP sau similar.
Se are in vedere existenta unei presiuni in circuitul de aspiratie superioara unei valori minimale
setata in PLC, in caz contrar se emite o comanda de oprire a pompelor si emiterea unui semnal de
avarie cu transmitere la nivelul ierarhic superior
Automatul programabil contorizeaza un timp de functionare general pentru fiecare pompa. Acest
timp ajuta la monitorizarea uzurii pompei. De asemenea, pentru fiecare pompa se poate seta un
timp de service. La atingerea acestui timp de service se genereaza o avertizarea la Dispeceratul
SCADA Local SRC Palas, astfel se anunta iminenta unei revizii pentru pompa.
Folosirea traductor de presiune pe iesirea pompei permite configurarea unei valori minime de
presiune. Daca dupa un anumit timp (parametrizabil) presiunea nu creste atunci pompa va fi oprita
si o alarma va fi generata catre Dispeceratul SCADA Local SRC Palas. Pot fi mai multe cauze ale
acestei alarme:
- refulare infundata
- scurgeri necontrolate ale apei prin circuitul hidraulic al pompei
- vane inchise
- anomalie in masurarea presiunii
- pompa merge in gol
- defectiune a pompei.
Pozitia selectorului Manual/0/Automat/Distanta a grupului este semnalizata la Dispeceratul SCADA
Local SRC Palas.
Avaria de tensiune. In cazul unei avarii de tensiune, echipamentul de automatizare va da comanda
de oprire a pompei. Dupa revenirea din avaria de tensiune, va exista o temporizare (temporizare
revenire avarie tensiune).

2.6.2 Camin de vana


Inchiderea sau deschiderea unei vanei implica prezenta unui traductor de presiune, in cazul in
care presiunea scade sub o anumita valoare minima cand vana este deschisa, asta inseamna ca
este o defectiune la conducta, in aceasta situatie sistemul trebuie sa inchida vanele aflate in
apropierea senzorului sau senzorilor care detecteaza o presiune sub valoare minima, valoare ce
este configurabila de la Dispeceratul SCADA Local SRC Palas.

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 12/30
Tabloul de automatizare este prevazut cu protectii electrice pentru motorul vanei care poate inchide
vana. In cazul in care una din aceste avarii este declansata vana trece in starea de avarie care este
semnalizata si transmisa la Dispeceratul SCADA Local SRC Palas. Aceasta stare se mentine atata
timp cit conditia de avarie este prezenta. Daca conditia a disparut atunci vana trece in starea de
pauza si devine disponibila automatizarii. O vana in procesul de deschidere respectiv de inchidere
va fi urmarita in permanenta, in sensul ca, daca functionarea acesteia nu este confirmata (din cauza
defectiunii echipamentului de actionare – contactori) aceasta va fi oprita, trecuta in pauza, iar daca
la urmatoarea pornire situatia se repeta aceasta vana va fi trecuta in avarie si nu mai poate fi
deblocata decit de la panoul de comanda al tabloului de automatizare.

Automatul programabil contorizeaza numar de clicluri inchidere/deschidere aferent vanei. Acest


numar de cilcuri ajuta la monitorizarea uzurii vanei. De asemenea, pentru fiecare vana se poate seta
un numar de cicluri la care trebuie realizata interventia de service. La atingerea acestui numar de
cicluri se genereaza o avertizare la Dispeceratul SCADA Local SRC Palas, astfel se anunta
iminenta unei revizii pentru vana.
Pozitia selectorului Manual/0/Automat/Distanta a grupului este semnalizata la Dispeceratul
SCADA Local SRC Palas.
Avaria de tensiune. In cazul unei avarii de tensiune se va da comanda de inchidere a vanei . Dupa
revenirea din avaria de tensiune va exista o temporizare (temporizare revenire avarie tensiune),
procesul de inchidere al vanei va continua pana la finalizarea acestuia.
O noua comanda de deschidere a vanei va putea avea loc dupa o temporizate setata in PLC.

2.7 ACHIZITIE SEMNALE ELECTRICE

2.7.1 SP 3 Palas
Lista parametrilor monitorizati:
❖ Stare alimentare tablou cu energie electrica, intrerupator principal Inchis / deschis
❖ Status UPS, functionere pe baterie
❖ Regim de functionare pompa: Manual-0-Automat-Distanta
❖ Status pompa: Start/Stop/Avarie
❖ Ore de functionare pompa
❖ Contor porniri pompa
❖ Stare automat programabil: Functionare /Avarie
❖ Stare comunicatie
❖ Parametrii energetici (Tensiune, Curent, Energie activa si reactiva, Putere activa si
reactiva, cos Ø)
❖ Presiune intrare/iesire, valoare instantanee, lipsa presiune circuit admisie;
❖ Debit refulat, valoare instantanee si cumulata;
❖ Alarme: Pompa, Avarie alimentare (lipsa faza, dezechilibru, succesiune incorecta faze
alimentare), lipsa presiune, declansare protectie termica interna motor pompa,efractie
tablou electric
❖ Alte alarme considerate necesare de producatorul de pompe si furnizorul de tablouri
electrice

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 13/30
2.7.2 Camin Vane
Lista parametrilor monitorizati:
❖ Stare alimentare tablou cu energie electrica intrerupator principal Inchis / deschis;
❖ Status UPS, functionere pe baterie;
❖ Regim de functionare vana: Manual-0-Automat-Distanta;
❖ Status vana: Start inchidere/Start deschidere/Avarie;
❖ Numar cilcuri inchidere respectiv deschidere vana;
❖ Pozitia vanei: Inchisa/Deschisa;
❖ Presiunea;
❖ Debit instantaneu;
❖ Debit total;
❖ Stare automat programabil: Functionare /Avarie;
❖ Stare comunicatie;
❖ Alarme:Avarie protectie motor vana, avarie tensiune alimentare (lipsa tensiune) efractie
camin, efractie tablou si inundare camin, avarie depasire concentratie clor in aer instalatia
de clorinare;
❖ Alte alarme considerate necesare de producatorul de vane si furnizorul de tablouri
electrice.

2.8 SEMNALIZARI SI VIZUALIZARI

2.8.1 SP 3 Palas
Se semnalizeaza optic urmatoarele evenimente:
• Functionare pompa1 – buton cu lampa verde
• Functionare pompa2 ;3– buton cu lampa verde
• Avarie pompa1 – buton cu lampa rosie
• Avarie pompa2 ;3– buton cu lampa rosie
• Prezenta faze L1, L2, L3 – lampa alba
• Presiune OK
Toate lampile de semnalizare de pe panoul frontal sunt insotite de etichete de identificare.

2.8.2 Caminul de vana


Se semnalizeaza optic urmatoarele evenimente:
• Deschidere Vana – Buton cu lampa verde
• Inchidere Vana – Buton cu lampa verde
• Avarie Vana – Buton cu lampa rosie
• Semnalizare Vana deschisa – lampa galbena
• Semnalizare Vana inchisa -lampa galbena
• Semnalizare Prezenta tensiune -lampa alba
Toate lampile de semnalizare de pe panoul frontal sunt insotite de etichete de identificare.

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 14/30
2.9 SPECIFICATII TEHNICE

2.9.1 SP3 Palas


Tabloul de comanda are modul de protectie la supratensiuni accidentale si este dotat cu circuit de
ventilatie, de incalzire si iluminat interior.
• Tensiunea de alimentare,a tabloului de comanda, retea trifazata cu nul si PE:
- tensiunea nominala de linie: Un = 400 (-15 ÷ +10%)V;
- frecventa nominala: 50 ±5% Hz;
• Tensiunea de comanda contactoare :
- tensiunea nominala: Un = 24 (-15 ÷ +10%)Vcc;
• Grad normal de protectie: IP 65
• Marimi de intrare in sistem:
- tensiunile de linie;
- semnale de la termocontactele din motoare;
- semnal de la traductor presiune ;
- semnal de avarie de la senzori usa tablou
• Comenzi:
- pornirea pompelor in regim manual respectiv automat.

2.9.2 Camin de vana


Tabloul aferent Caminelor de vane are modul de protectie la supratensiuni accidentale si este dotat
cu iluminat interior.
• Tensiunea de alimentare,a tabloului Vanei, retea monofazata cu nul si PE:
- tensiunea nominala de linie: Un = 230 (-15 ÷ +10%)V;
- frecventa nominala: 50 ±5% Hz;
• Tensiunea de comanda contactoare :
- tensiunea nominala: Un = 24 (-15 ÷ +10%)Vcc, mentinuta prin UPS timp de cca 30 minute
dupa caderea tensiunii de alimentare de la retea;
• Grad normal de protectie: IP 65
• Marimi de intrare in sistem:
- semnal provenit de la senzorul de inundare;
- semnal de la traductorul de debit;
- semnal de la traductor presiune;
- semnal de la vana inchisa/deschisa ;
- semnal de efractie de la cei doi senzori de pe usa tabloului si de pe usa de acces in camera
camin.
• Comenzi:
- pornirea directa a motorului vanei in regim manual respectiv automat.

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 15/30
2.10 FUNCTIONAREA SISTEMULUI

2.10.1 SP3 Palas


Sistemul are doua regimuri de lucru AUTOMAT si MANUAL.
In regim MANUAL, pornirea si oprirea pompei se face de catre un operator respectand presiune
setata (daca nu a aparut o avarie intre timp si pompa a fost oprita automat de echipamentul de
protectie).
In regim AUTOMAT, functionarea pompei este conforma cu programarea facuta, in functie de starea
senzorilor.
Setare/ajustarea, parametrilor de lucru se poate face doar cu un echipament extern de tip HMI sau
de la Dispeceratul SCADA Local SRC Palas.

2.10.2 Camin de Vana


Sistemul are doua regimuri de lucru AUTOMAT si MANUAL.
In regim MANUAL, inchiderea sau deschiderea vanei se face de catre un operator (daca nu a aparut
o avarie intre timp si vana a fost inchisa/deschisa automat de echipamentul de protectie).
In regim AUTOMAT, functionarea vanei este conforma cu programarea facuta, in functie de starea
senzorilor.
Setare/ajustarea, parametrilor de lucru se poate face doar de la Dispeceratul SCADA Local SRC
Palas.

2.11 PORNIREA POMPEI RESPECTIV DESCHIDEREA/INCHIDEREA VANEI

2.11.1 SP3 Palas


Operatiile care trebuiesc facute pentru pornirea Pompei:
1. Se trece intrerupatorul general pe pozitia ON.
2. Se selecteaza regimul de lucru dorit pentru pompa respectiv vana.
Pornirea in regim manual se face prin trecerea comutatorului de regimuri pe pozitia MANUAL si
prin actionarea butonului de comanda PORNIRE POMPA.
Pentru oprirea manuala a pompei se actioneaza butonului de OPRIRE POMPA.
Tablou este prevazut cu buton de STOP URGENTA, pentru intreruperea in cazuri extreme.
Pornirea in regim automat, a pompei, se face prin trecerea comutatorului de regim pe pozitia
AUTOMAT. Din acest moment, pompa va fi comandata de logica echipamentul PLC-ul.
Pornirea in regim Distanta este o functie optionala si se realizeaza in situatia selectarii acestui regim,
actiune care are loc pentru a usura munca operatorului care nu se afla in statie.
Se vor evita intreruperile tensiunii de alimentare mai mari de 30 minute, contrar punerea sub
tensiune a convertizoarelor aferente pompelor se va face in prezenta operatorului , astfel incat sa
se respecte ciclul de pornire indicat de furnizorul convertizoarelor de frecventa.
Acest aspect presupune functionarea comunicatiei cu Dispecerul SCADA Local SRC Palas ,
comenzile manuale fiind inactive.Operatorul trebuie sa ia la cunostinta faptul ca pe acest regim se
pot emite comenzi de acest gen care sunt evidentiate prin HMI -ul PLC –ului.

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 16/30
2.11.2 Camin de vane
Operatiile care trebuiesc facute pentru deschiderea sau inchiderea Vanei:
1. Se trece intrerupatorul general pe pozitia ON.
2. Se selecteaza regimul de lucru dorit pentru vana.
Pornirea in regim manual se face prin trecerea comutatorului de regimuri pe pozitia MANUAL si
prin actionarea butonului de comanda DESCHIDERE VANA sau INCHIDERE VANA. Pentru oprirea
manuala a vanei se actioneaza butonului de OPRIRE VANA
Pornirea in regim automat, a vanei, se face prin trecerea comutatorului de regimuri pe pozitia
AUTOMAT. Din acest moment vana va fi comandata de logica echipamentul PLC-ul.
Pornirea in regim Distanta se realizeaza in situatia selectarii acestui regim , actiune care are loc
pentru a usura munca operatorului care trebuie sa se deplaseze in zona caminului , uneori in conditii
dificile(vreme nefavorabila, etc)
Acest aspect presupune functionarea comunicatiei cu Dispecerul SRC Palas , comenzile manuale
fiind inactive.Operatorul trebuie sa ia la cunostinta faptul ca pe acest regim se pot emite comenzi de
acest gen care sunt evidentiate prin HMI -ul PLC -ului

2.12 OPRIREA MOTOARELOR


Exista mai multe tipuri de opriri: controlate, de avarie.

2.12.1 SP3 Palas


Oprirea controlata a unei pompe este data de operator in regim MANUAL, sau in regim AUTOMAT
de atingerea conditiilor de oprire.
Oprirea in regim manual a pompei, se face prin actionarea butonului de comanda OPRIT.
Oprirea in regim automat a pompei se face de catre logica din automatul programabil la atingerea
numitor conditii sau prin trecerea comutatorului de regim din regimul Automat in regimul Manual.
Oprirea in regim Distanta se realizeaza de la Dispecerul SRC Palas daca acest regim este selectat.
In acest caz sistemul SCADA Dispecer SRC Palas va inregistra acest eveniment.
Aceasta functie este optionala si este indicata daca in statie nu se gaseste sau nu este activ
personalul de intretinere (ex noaptea ,iar la nivelului Dispecerului SCADA Local SRC Palas se
inregistreaza o avarie majora sosita de la SP3)
Oprirea in regim de avarie a pompei se face fie prin apasarea butonului de urgenta, prin lipsa
presiunii sau prin apariatia altor conditii de avarie.

2.12.2 Camin de vana


Oprirea controlata a vanei este data de operator in regim MANUAL, sau in regim AUTOMAT de
atingerea conditiilor de oprire.
Oprirea in regim manual a vanei, se face prin actionarea butonului de comanda OPRIT.
Oprirea in regim automat a vanei se face de catre logica din automatul programabil la atingerea
anumitor conditii (atingerea unui cap de cursa aferent unui sens de rotire) sau prin trecerea
comutatorului de regim din regimul Automat in regimul Manual.
Oprirea in regim de avarie a vanei se face prin apariatia conditii de avarie(suprasarcina, blocare,
etc.).

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 17/30
2.13 INSTALAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A SISTEMULUI

2.13.1 Conectarea sistemului la reteaua trifazata/monofazata

2.13.1.1 SP3 Palas


Tabloul de automatizare se conecteaza la reteaua de alimentare cu energie electrica prin legarea
celor trei conductoare de faza, ale cablului de alimentare, la bornele intrerupatorului general,
respectiv nul de lucru si nul de protectie.
Tabloul electric se va lega obligatoriu la priza de impamantare prin intermediul surubului special
prevazut in interiorul acestuia.

2.13.1.2 Camin de vana


Tabloul aferent Caminului se conecteaza la reteaua de alimentare cu energie electrica monofazata
prin legarea cablului de alimentare cu conductor de faza si nul de lucru la bornele intrerupatorului
general si respectiv conductorul de nul de protectie.
Tabloul electric se va lega obligatoriu la priza de impamantare prin intermediul surubului special
prevazut in interiorul acestuia.

2.13.2 Conectarea motorului si senzorilor

2.13.2.1 SP3 Palas


Conectarea motoarelor si a senzorilor se executa de catre personalul autorizat al furnizorului de
echipamente sau prin personalul unei firme autorizate pentru acest tip de lucrari electrice si
automatizare
Toate conexiunile se vor realiza in conformitate cu specificatiile din documentatia tehnica pusa la
dispozitie de catre producator/ furnizor.

2.13.2.2 Camin de vana


Conectarea motoarelor si a senzorilor se executa de catre personalul autorizat al furnizorului de
echipamente sau prin personalul unei firme autorizate pentru acest tip de lucrari electrice si
automatizare
Toate conexiunile se vor realiza in conformitate cu specificatiile din documentatia tehnica pusa la
dispozitie de catre producator/ furnizor.

2.13.3 Alimentarea sistemului cu energie electrica

2.13.3.1 SP3 Palas


Alimentarea tabloului electric de automatizare se face din reteaua trifazata de curent alternativ
(400Vca /50Hz), cu nul de lucru si nul de protectie separate.

2.13.3.2 Camin de vana


Alimentarea tabloului aferent Caminului se face din reteaua monofazata de curent alternativ (230Vca
/50Hz), cu nul de lucru si nul de protectie separate.

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 18/30
3. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A LUCRARII
Categoria de importanta a constructiei este normala „C”, conform HG 925/1995, completata Ord.
MLPTL nr. 777/2003.

4. EXECUTIA LUCRARILOR

4.1 RECOMANDARI PRIVIND TEHNOLOGIA DE EXECUTIE


Traseele cablurilor se aleg in asa fel incat sa se realizeze legaturi scurte, in concordanta cu
ansamblul retelelor de cabluri si cu extinderile preconizate, evitandu-se zonele in care este posibila
deteriorarea cablurilor.
Cablurile de comanda si control vor avea, pe cat posibil, trasee diferite de cele ale cablurilor de
energie.
Pentru cablurile de energie de tensiuni diferite, se va urmari de asemenea realizarea de trasee
diferite; in cazul in care acest lucru nu este posibil, se vor respecta prevederile cu privire la distante
si separari.
La instalarea cablurilor se recomanda sa se prevada o rezerva de lungime pe traseu si la capete.
La intrarea si iesirea cablurilor pozate sub drum, cablurile se vor proteja in tuburi de protectie
rezistente la solicitari mecanice.
In cazul asezarii inclinate a cablurilor este indicat a se folosi cabluri cu izolatie uscata. Liniile de
cabluri se vor proteja impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit.
Desfasurarea cablurilor de pe tambure si pozarea lor se va face numai in conditiile de temperatura
ale mediului indicate de fabricile furnizoare pentru tipurile respective de cabluri.
Asezarea cablurilor se face de regula la distanta de 10 cm intre axele lor.
Stelajele sau podurile de cabluri se executa fie din profile laminate de otel (cornier, I etc), fie din
aceleasi profile executate din tabla de otel.
Derivatiile, ramificatiile, racordurile la aparate in cabluri sau conductori in tuburi se realizeaza numai
in doze (fie pentru legaturi, fie pentru aparat).
Legaturile se realizeaza cu cleme, papuci mansoane sau prin presare si apoi se izoleaza
asigurandu-se acelasi nivel de izolare al conductorilor.
Se interzice executarea legaturilor electrice prin simpla rasucire.
Legatura dintre conductorii de cupru si cei de aluminiu se realizeaza prin cleme de "cupal" speciale
sau prin presare in tuburi speciale.
Se interzice efectuarea legaturilor in interiorul tuburilor de protectie.
Se vor utiliza solutii care nu afecteaza termoizolatia sau structura de rezistenta a constructiei si care
se pot demonta usor. Se pot utiliza dibluri din material plastic sau alte solutii echivalente.
Se interzice utilizarea bolturilor impuscate si forarea in elemente spatiale de beton precomprimat
sau in grinzi metalice.

4.2 DESCRIEREA SOLUTIEI ADOPTATE


Executia lucrarilor nu necesita tehnologii deosebite si nici dotarea cu mijloace PSI suplimentare.
Executantul va prezenta beneficiarului toate materialele si echipamentele utilizate.
Inainte de inceperea lucrarilor se vor verifica datele din proiect cu datele de pe santier, iar in caz de
neconcordanta se vor solicita proiectantului clarificarile si eventualele modificari care se impun.

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 19/30
5. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR
Calitatea lucrarilor se va verifica pe parcursul executiei pentru fiecare categorie de lucrari în parte,
în conformitate cu Planul de control al calitatii lucrarilor.
Antreprenorul General va avea grija ca:
❑ Lucrările de executie să fie conduse de un "responsabil tehnic cu executia", atestat
conform Legi nr.10/85 si să se desfăsoare in conformitate cu proiectul, cu legislatia in
vigoare si cu regulile meseriei.
❑ Documentele calitătii: certificatele de calitate pentru materiale si echipamente, procese
verbale de lucrări ascunse, carte de betoane, buletine de incercări, dispozitii de santier
de constatare si remediere, procese verbale de faze determinante etc., să existe in
totalitate si să fie accesibile si tinute la zi.
❑ Materialele si echipamentele puse in operă să aibă certificat de calitate de la furnizor,
acolo unde este cazul să fie agrementate conform Legii 10/85.
❑ Probele prevăzute in legislatia tehnică să fie prelevate la punctul de lucru pentru
umpluturi, betoane, armături, suduri etc. să fie corect prelevate si incercate in
laboratoare atestate.
Calitatea lucrarilor se va verifica pe parcursul executiei pentru fiecare categorie de lucrari în parte,
în conformitate cu prevederile prescriptiilor în vigoare.
Pentru verificarea proiectului Consultantul va angaja pe cheltuiala sa, specialisti atestati români
conform cerintelor Legii calitătii în constructii nr. 10/24 martie 1995 publicată în Monitorul Oficial nr.
12/1995, cu completarile si modificarile ulterioare.

6. STANDARDE SI NORMATIVE APLICABILE


Instalatiile electrice trebuie executate in conformitate cu prezentul proiect (partea scrisa si partea
desenata) si in conformitate cu urmatoarele standarde, normative si prescriptii:
COD DENUMIRE
I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor
P118/1-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor;
P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a -
Instalatii de stingere
P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a III-a.
Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare
NTE 001/03/00 Normativ privind alegerea izolatiei, coordonarea izolatiei si protectia
instalatiilor electroenergetice împotriva supratensiunilor
NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV
NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelor de cabluri electrice
NP 061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial
din cladiri
STAS 2612 Protectie impotriva electrocutarilor. Limite admise
STAS 6865 Conducte cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe
STAS 9436 Cabluri si conducte electrice
SR HD 308 S2:2002 Identificarea conductoarelor cablurilor si cordoanelor flexibile
SR HD 361 Sisteme de identificare a cablurilor
S3:2002+A1:2007
SR HD 384.3 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor
generale
SR HD 384.4.42 S1:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de protectie pentru

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 20/30
COD DENUMIRE
+ A1:2004+A2:2004 asigurarea securitatii. Capitolul 42: Protectia impotriva efectelor termice
SR HD 384.4.43 S2:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Protectie pentru asigurarea
securitatii. Capitolul 43: Protectie impotriva supracurentilor
SR HD 384.4.473 S1:2004 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Masuri de protectie pentru
asigurarea securitatii. Capitolul 47: Utilizarea masurilor de protectie
pentru asigurarea securitatii. Sectiunea 473: Masuri de protectie impotriva
supracurentilor
SR HD 384.4.482 S1:2003 Instalatii electrice in constructii. Partea 4: Protectia pentru asigurarea
securitatii. Capitolul 48: Alegerea masurilor de protectie in functie de
influentele externe. Sectiune 482: Protectia impotriva incendiului in
amplasamente cu riscuri
SR HD 384.5.52 S1:2004 + Instalatii electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si montarea
A1:2004 echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare
SR HD 384.5.523 S2:2003 Instalatii electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Sectiunea 523: Curenti admisibili in sisteme de
pozare
SR HD 384.5.551 S1:2003 Instalatii electrice in constructii. Partea 5: Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Capitolul 55: Alte echipamente. Sectiunea 551:
Grupuri generatoare de joasa tensiune
SR EN 1838:2003 Aplicatii ale iluminatului. Iluminatul de siguranta
STAS 2612-87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise
SR ISO 3864-1:2009 Simboluri grafice. Culori si semne de securitate. Partea 1: Principii de
proiectare pentru semne de securitate in locurile de munca si in zonele
publice
STAS 6865-89 Conductoare cu izolatie de PVC pentru instalatii electrice fixe
SR ISO 8528-1:2010 Grupuri electrogene de curent alternativ antrenate de motoare cu ardere
interna cu miscare alternativa. Partea 1: Aplicatii, caracteristici si
performante
SR EN 12601:2002 Grupuri electrogene actionate de motoare cu ardere interna cu miscare
alternativa. Securitate
SR EN 50085 (standard pe Sisteme de jgheaburi si de tuburi profilate pentru instalatii electrice
parti)
SR EN 50086 (standard pe Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice
parti)
SR EN 50110-1:2005 Exploatarea instalatiilor electrice
SR EN 50160:2007 Caracteristici ale tensiunii in retele electrice
SR EN 50164 (standard pe Componente de protectie impotriva trasnetului (CPT).
parti)
SR EN 50274:2003 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune. Protectia impotriva socurilor
electrice. Protectia impotriva contactului direct involuntar cu parti active
periculoase
SR HD 472 S1:2002 + Tensiuni nominale ale retelelor electrice de distributie publica de joasa
A1:2002 tensiune
SR EN 60044- Transformatoare de masura. Partea 1: Transformatoare de curent.
1:2002/A2:2003
SR CEI 60050-195:2006 + Vocabular Electrotehnic International. Partea 195: Legare la pamânt si
A1:2006 protectie impotriva socurilor electrice
SR CEI 60050-826:2006 Vocabular Electrotehnic International. Partea 826: Instalatii electrice
SR EN 60073:2003 Principii fundamentale si de securitate pentru interfata om-masina,
marcare si identificare. Principii de codificare pentru indicatoare si organe
de comanda.
SR EN 60076-1+A11:2001 Transformatoare de putere. Partea 1: Generalitati.

SR EN Separatoare si separatoare de legare la pamânt de curent alternativ.


60129+A1:1996/A2:2004
SR EN 60204- Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor. Partea 1 :

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 21/30
COD DENUMIRE
1:2007+A1:2009 Cerinte generale
SR EN 60228:2005 Conductoare pentru cabluri izolate
SR EN 60269 (standard pe Sigurante fuzibile de joasa tensiune
parti)
SR CEI 60287-1-1 + Cabluri electrice. Calculul intensitatii admisibile a curentului. Partea 1:
A1:2001 Ecuatiile intensitatii admisibile a curentului (factor de incarcare 100%) si
calculul pierderilor. Sectiunea 1: Generalitati
SR EN 60309-1:2001 + Prize de curent pentru uz industrial. Partea 1: Reguli generale
A1:2007
SR EN 60335-2- Aparate electrice de uz casnic si scopuri similare. Securitatea. Partea 2-
41:2004+A1:2004 + 41: Prescriptii particulare pentru pompe.
A2.2010
SR EN 60423:2008 Sisteme de tuburi de protectie pentru sisteme de cablare. Diametre
exterioare ale tuburilor de protectie pentru instalatii electrice si filete
pentru tuburi de protectie si accesorii
SR EN 60445:2007 Principii fundamentale si de securitate pentru interfata om-masina,
marcare si identificare. Identificarea bornelor echipamentelor si a
capetelor conductoarelor.
SR EN 60446:2008 Principii fundamentale si de securitate pentru interfata om-masina,
marcare si identificare. Identificarea conductoarelor prin culoare sau prin
reper numeric.
SR EN 60529:1995 + Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP)
A1:2003
SR CEI Reguli generale pentru dispozitivele de protectie la curent diferential
60755+A1+A2:1995 rezidual
SR EN 60670-1:2005 Cutii si carcase pentru aparate electrice pentru instalatii electrice de uz
casnic si similar. Partea 1: Reguli generale
SR EN 60670-21:2008 Cutii si carcase pentru aparate electrice pentru instalatii electrice fixe de
uz casnic si similar. Partea 21: Prescriptii particulare pentru cutii si
carcase cu dispozitive de agatare
SR EN 60670-22:2007 Cutii si carcase pentru aparate electrice pentru instalatii electrice fixe de
uz casnic si similar. Partea 22: Prescriptii particulare pentru cutii si
carcase de conexiune
SR EN 60898-1:2004 Aparate electrice mici. Intreruptoare automate pentru protectia la
+A1:2004+ A11:2006 supracurenti pentru instalatii casnice si similare. Partea 1: Intreruptoare
+A12:2009 automate pentru functionare in curent alternativ
SR EN 60898-2:2007 Aparate electrice mici. Intreruptoare automate pentru protectia la
supracurenti pentru instalatii casnice si similare. Partea 2: Intreruptoare
automate pentru functionare in curent alternativ si in curent continuu
SR EN 60947 (standard pe Aparataj de joasa tensiune
parti)
SR EN 61140:2002 Protectie impotriva socurilor electrice. Aspecte comune in instalatii si
+A1:2007 echipamente electrice
SR CEI 61200-53:2005 Ghid pentru instalatii electrice. Partea 53: Alegerea si instalarea
echipamentelor electrice. Aparataj
SR EN 61346-1:1998 Sisteme industriale, instalatii si echipamente si produse industriale.
Principii de structurare si identificari de referinta. Partea 1: Reguli de baza
SR EN 61346-2:2004 Sisteme industriale, instalatii si echipamente si produse industriale.
Principii de structurare si identificari de referinta. Partea 2: Clasificarea
obiectelor si coduri pentru clase
SR EN 61347-2-2:2003 Aparataj pentru lampi. Partea 2-2: Prescriptii particulare pentru
+A1:2006+ A2:2007 convertizoare electronice coboratoare alimentate in curent continuu sau
curent alternativ pentru lampi cu incandescenta
SR EN 61386 (standard pe Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice
parti)
SR EN 61643-11:2003 Descarcatoare de joasa tensiune. Partea 11: Descarcatoare conectate la

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 22/30
COD DENUMIRE
+A11:2007 sistemele de distributie de joasa tensiune. Prescriptii si incercari
SR CEI/TR 62066:2005 Supratensiuni si protectia impotriva supratensiunilor in retelele de joasa
tensiune alternativa. Informatii generale de baza
SR EN 62262:2004 Grade de protectie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice
impotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK)
SR EN 62305 (standard pe Protectia impotriva trasnetului
parti)
SR EN 60947-4-1:2001 Aparataj de joasa tensiune. Partea 4-1: Contactoare si demaroare de
motoare. Contactoare si demaroare electromecanice.
SR EN 60282-1:2006 Sigurante fuzibile de medie tensiune. Partea 1: Sigurante fuzibile
limitatoare de curent.
SR EN 60644:2002 Specificatie referitoare la elementele de înlocuire de medie tensiune
destinate circuitelor ce contin motoare.
C300 – 1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora
Legea nr.10/1995 Legea privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, publicata
in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 12 din 24 ianuarie 1995.
Legea nr.50/1991 Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu complectarile si modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, nr.163 din 07 august 1991.
Legea nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, nr.646 din 14 iulie 2006.
Legea nr.307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile ulterioare,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.633 din 21 iulie 2006.
Hotararea Guvernului nr. Hotararea Guvernului privind asigurarea securitatii utilizatorilor de
457/2003 echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.311
din 08 mai 2003.
ATENTIE ! Prezenta lista nu este restrictiva. Se va lua intotdeauna in consideratie ultima editie
a actului normativ.
* Se va citi „sau echivalent” pentru toate standardele mentionate.
Coduri si standarde
❖ Toate echipamentele, materialele si lucrarile electrice executate trebuie sa se conformeze
cerintelor standardelor emise de organizatiile europene IEC, EN, CEN, CENELEC si ETSI,
standardelor nationale cum ar fi ASRO, DIN, AFNOR, BSI. La toate echipamentele,
materialele si lucrarile electrice executate trebuie sa se aibe în vedere cerintele minime a
standardelor romanesti.
❖ Componentele de orice fel vor fi din categoria produselor uzinate pe scara larga, avand
caracteristici conforme
❖ cu standarde de calitate recunoscute pe plan international.
❖ Toate componentele vor purta marcajul de conformitate europeana CE.
Documentele mentionate mai jos reprezinta cele mai importante documente cu care lucrarile de
instalatii electrice trebuie sa fie conforme:
❖ Directiva de Joasa Tensiune 2006/95/EC (identica cu Directiva 73/23/EEC) Echipamente
electrice proiectate pentru utilizarea în anumite limite de tensiune;
❖ Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 2004/108/EC (identica cu Directiva
89/336/EEC) de armonizare a legilor statelor membre referitoare la compatibilitate
electromagnetica;
❖ Directiva de masini industriale 89/392/EEC, ulterior completata si modificata de Directivele
91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC si 98/37/EC de armonizare a legilor statelor membre

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 23/30
referitoare la masini industriale;
❖ Seria de standarde SR EN 60034-1 - SR EN 60034-14 Masini electrice rotative;
❖ Seria de standarde SR EN 60204 Securitatea masinilor. Echipamentul electric al masinilor;
❖ Seria de standarde SR EN 60439 Ansambluri de aparataj de joasa tensiune;
❖ Seria de standarde SR EN 60076 Transformatoare de putere;
❖ Seria de standarde SR CEI 60364 Instalatii electrice în constructii împreuna cu seria de
standarde SR HD 384 Instalatii electrice în constructii;
❖ SR EN 61131 Automate programabile;
❖ SR CEI 61024-1 Protectia structurilor împotriva trasnetului. Partea 1: Principii generale;
❖ SR EN 61557 Securitate electrica în retelele de distributie de joasa tensiune de 1 kV c.a. si
1,5 kV c.c. Dispozitive de control, de masurare sau de supraveghere a masurilor de
protectie;
❖ Cerintele ANRE (Agentia Nationala pentru Reglementare în domeniul Energiei);
❖ Orice alte reglementari romanesti în domeniu, cum sunt normativele NP I7/2011, I18/1,
I18/2, I43, NP 061, NP 062, NTE 007/08/00 etc...
NOTA : Acolo unde un alt standard, normativ, reglementare sau ghid de proiectare roman
este mai restrictiv decit documentele mentionate mai sus, standardul sau normativul roman
are prioritate.
* Se va citi „sau echivalent” pentru toate standardele mentionate.

7. MASURI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA


Documentatia de proiectare a fost astfel intocmita incit sa permita executarea si utilizarea
instalatiei proiectate in conditiile in care, la o exploatare normala a sistemelor, sa se previna
accidentele de munca, precum si imbolnavirile profesionale.
a. Factorii de risc la executia lucrarii
Factorii de risc avuti in vedere la elaborarea documentatiei sunt urmatorii:
- lucru la inaltime
- contact cu corpuri ascutite
- electrocutarea prin atingere indirecta si directa.
Proiectantul a avut in vedere acesti factori de risc care pot apare la indeplinirea sarcinilor de munca.
Beneficiarul este obligat sa refaca aceasta analiza cu datele concrete, conform NGPM/1996 art. 8-
11 si 16, sa identifice complet toate riscurile si sa ia toate masurile pentru diminuarea sau evitarea
lor.
Contractul de executie va cuprinde si clauze privind securitatea muncii cu raspunderile partilor.
b. Masurile individuale si colective de securitatea muncii la executia lucrarii
Fata de factorii de risc estimati pentru executia lucrarii, indicati mai sus, se impun urmatoarele
sortimente de mijloace individuale de protectia muncii care pot fi acordate conform Ord.225 /21.
07.1995 a MMPS :
- casca de protectie rezistenta la foc si penetratie;
- manusi de protectie electroizolante JT;

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 24/30
- incaltaminte de protectie electroizolanta JT;
- manusi de protectie rezistente la uzura;
- ochelari de protectie la praf;
- salopeta de protectie.
Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securitatii muncii, care
au certificate de conformitate, sunt cumparate cu declaratie de conformitate relativ la securitatea
muncii si sunt marcate de conformitate pentru securitatea muncii. Sculele utilizate vor avea minere
electroizolante; ele vor fi apucate numai de zona izolata; se vor folosi numai scari electroizolante iar
personalul trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul individual de protectie, respectand
principiul „cel putin doua mijloace electroizolante inseriate pe calea de curent”. Echipamentele
portabile si uneltele manuale utilizate vor respecta cap. 4.8 din NGPM /96.
Executantul va utiliza pentru manevre in instalatiile electrice de joasa tensiune numai personal
autorizat conform NS 65/97.
Ca mijloace colective de protectie se recomanda: semnalizarea locurilor periculoase si atentionarea
vizibila a lor cu placute de semnalizare, instructajul specific si periodic de protectia muncii la locul
de munca, elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii, elaborarea si respectarea unui
program de securitate si sanatate in munca, dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim
ajutor, utilizarea de scule si utilaje certificate, controlul permanent in vederea verificarii ca au fost
luate masurile privind respectarea regulilor de securitatea muncii, etc.
La tablourile electrice de joasa tensiune, pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta s-au
aplicat doua masuri de protectie: una principala care este legarea la nulul de protectie si o masura
suplimentara care este legarea la instalatia de legare la pamint. In partea desenata a proiectului se
indica aceste masuri de protectie.
In timpul executiei este interzisa folosirea instalatiilor si a echipamentelor improvizate sau
necorespunzatoare.
Pentru lucrul la inaltime, conform NS 12/95, executantul va folosi numai personal atestat medical
pentru aceasta si va utiliza utilaje (platforme, etc.) sau mijloace individuale de protectie (centuri,
etc.) pentru lucru la inaltime, dupa caz.
In magaziile de pe santier, executantul va aplica normele de protectia muncii pentru transportul prin
purtare cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, NS 57/97.
La manevre in instalatiile electrice scoase de sub tensiune se vor aplica prevederile art. 369 si 370
din NGPM/96. Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub tensiune. Prin “manevra” se
intelege un ansamblu de operatii care conduce la schimbarea configuratiei unei instalatii electrice
prin actionarea unor aparate de comutatie (NS 65/97 anexa 1).
Pe santier si in interiorul constructiilor in lucru se vor utiliza tablouri de distributie in executie
capsulata sau tablouri inchise in cutii prevazute cu usa si cheie, conform I7/2011.
Toate echipamentele electrice cu tensiuni periculoase trebuie legate la instalatia de legare la nul de
protectie conform STAS 12604/4-89 si STAS 12604/5-90.
Montarea echipamentelor tehnice electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa se
desfasoare in asa fel incat sa nu se modifice conceptia de proiectare. In cazuri speciale, modificarile
trebuie sa se faca numai cu acordul scris al proiectantului.
c. Echipamente tehnice utilizate
In cadrul documentatiei, proiectantul a ales echipamente tehnice care sunt sigure din punct de
vedere al securitatii muncii si se vor livra cu declaratie de conformitate conform Legii nr.90/1996.
d. Obligatiile executantului

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 25/30
Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa asigure evitarea
accidentelor de munca. In acest scop este obligat :
- sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii;
- sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si de securitatea muncii specifice lucrarii;
- sa execute toate lucrarile, in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline de
securitate a muncii, repectand normele/instructiunile/prescriptiile/ standardele.
- sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei astfel ca lucrarea
executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila;
- sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii astfel ca sa se
evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionala;
- sa utilizeze pentru manevre in instalatiile electrice numai electricieni autorizati conform NS
65/97;
- sa aplice in totalitate cerintele art. 208/NGPM/1996.
e. Obligatiile beneficiarului
Beneficiarul raspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa
asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat :
- sa analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii muncii;
- sa respecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii;
- sa respecte instructiunile de securitate a muncii ale echipamentelor livrate;
- sa faca analiza factorilor de risc de accident si sa ia masurile corespunzatoare;
- pentru lucrarile de instalatii care se executa in paralel cu desfasurarea procesului de
productie, sa incheie cu executantul un protocol anexat la contract in care sa delimiteze
zonele de lucru pentru care raspunderea privind asigurarea masurilor de securitatea muncii
revin executantului;
- sa aplice cerintele art. 209/NGPM/1996;
- in exploatare sa existe obligatoriu documentele specificate in art. 356 din NGPM/96;
- sa prevada mijloace de prim ajutor eficace;
- pentru personalul care lucreaza cu videoterminale sa aplice NS 37/96 si in special art.6 si 7
care prevede obligativitatea examenului medical oftamologic si utilizarea de ochelari/ecrane
de protectie, daca e cazul;
- sa prevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
- sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa aibe pregatite
echipe de interventie, antrenate si dotate corespunzator;
- sa prevada sumele necesare pentru realizarea masurilor de securitatea muncii;
- sa-si organizeze activitatea de securitate si sanatate in munca conform NGPM/1996;
- receptia si punerea in functiune a instalatiei se va face numai dupa ce s-a constat si
consemnat, cu avizul proiectantului, ca s-au respectat normele de securitate a muncii;

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 26/30
- sa nu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice;
Beneficiarul trebuie sa verifice ca instalatia de legare la pamint este corespunzatoare, sa se
ingrijeasca sa faca masuratori periodice a rezistentei prizei de pamant si sa obtina buletine de
masuratori care sa ateste ca priza de pamant este in parametrii normali, conform legislatiei.
In locurile cu pericol de incendiu, beneficiarul trebuie sa ia masuri de protectie impotriva descarcarilor
statice, conform NGPM/96 art. 347.
f. Legislatia de securitate a muncii
La intocmirea lucrarilor de proiectare s-a tinut seama de legislatia de securitatea muncii aflata in
vigoare. Se atrage atentia executantului lucrarii si in special beneficiarului, ca utilizator al instalatiei
proiectate, ca trebuie sa respecte intocmai aceasta legislatie din motive morale si datorita
raspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din masurile prevazute de dispozitiile legale
referitoare la protectia muncii sau nerespectarea de catre orice persoana a masurilor stabilite cu
privire la protectia muncii, constituie infractiune si se pedepseste ca atare.
Se prezinta mai jos o lista restransa a acestei legislatii de care s-a tinut seama la proiectare si care
trebuie completata de executant si beneficiar cu normele specifice corespunzatoare. Beneficiarul si
executantul trebuie de asemenea sa elaboreze si instructiuni proprii de securitatea muncii, specifice
instalatiei.
❖ Legea nr.319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca, actualizata in 25-09-2010. Cu
Norma metodologica din 11/10/2006 de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 30/10/2006 actualizate
si completate prin Hotararea nr. 955/2010 publicata in Monitorul Oficial, nr.661 din
27.09.2010.Cuprinde: Dispozitii generale; Domeniu de aplicare; Obligatiile angajatorilor;
Obligatiile lucratorilor; Supravegherea sanatatii; Comunicarea, cercetarea, inregistrarea si
raportare evenimentelor; Grupuri sensibile la riscuri; Infractiuni; Contraventii; Autoritati
competente si institutii cu atributii in domeniu; Dispozitii finale.
❖ HOTARARE nr. 493 din 12 aprilie 2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 380 din
03/05/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea
lucratorilor la riscurile generate de zgomot. Cerintele minime pentru protectia lucratorilor
impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care pot fi generate de
expunerea la zgomot.in special impotriva riscurilor pentru auz.
❖ Hotararea Guvernului nr. 971/2006 - Hotararea Guvernului privind cerintele minime pentru
semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca, publicata in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 380 din 03/05/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate
referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot. Cerintele minime pentru
protectia lucratorilor impotriva riscurilor pentru sanatatea si securitatea lor, generate sau care
pot fi generate de expunerea la zgomot.in special impotriva riscurilor pentru auz.
❖ HOTARARE nr. 1028 din 9 august 2006 - publicata in M. Oficial nr. 710/august 2006 privind
cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor
cu ecran de vizualizare. Angajatorii au obligatia de a face o analiza a posturilor de lucru
pentru a evalua conditiile de securitate si sanatate oferite lucratorilor , in special in ceea ce
priveste eventualele riscuri pentru vedere , probleme fizice si solicitare mentala.
❖ HOTARARE nr. 1048 din 9 august 2006- publicata in M. Oficial, Partea I nr. 722/august 2006
privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca. Prin echipament individual de
protectie se intelege orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l
proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si
sanatatea la locul de munca , precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat
in acest scop.
❖ HOTARARE nr. 1050 din 9 august 2006 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 737 din

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 27/30
29/08/2006 - privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din
industria extractiva de foraj. Angajatorul trebuie sa se asigure ca este intocmit si tinut la zi
un document referitor la securitate si sanatate care indeplineste cerintele prevazute la
art.7,12,16,17 din Legea 319/2006.
❖ Hotararea Guvernului nr.1091/2006 - Hotararea Guvernului privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru locul de munca, publicata in M. Oficial, Partea I nr. 739/august
2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca. Prezenta
hotarare stabileste: stabilitatea si rezistenta cladirilor; instalatiile electrice din cladiri; cai si
iesiri de urgenta; detectarea si prevenirea incendiilor; ventilatia locurilor de munca in spatii
inchise; temperatura din incaperi; iluminatul natural si artificial; pardoseli, pereti, plafoane si
acoperisuri ale incaperilor; ferestre si luminatoare; usi si porti; caile de circulatie; masuri
specifice pentru scari rulante si transportoare; incaperi pentru odihna instalatii sanitare;
vestiare si dulapuri pentru imbracaminte; dusuri, chiuvete, cabine de wc-uri etc.
❖ Hotararea Guvernului nr.1146/2006 - Hotararea Guvernului privind cerintele minime de
securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de
munca, publicata in M. Oficial nr. 815/oct. 2006 privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
Angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca echipamentele de munca a caror
securitate depinde de conditiile de instalare sa fie supuse unei verificari initiale ,dupa
instalare si inainte de prima punere in functiune si a unei verificari dupa montare intr-un loc
de munca nou sau pe un nou amplasament efectuate de persoane competente , in
conformitate cu legislatia si /sau practicile nationale, in scopul asigurarii unei instalatii corecte
si a bunei functionari a acestor echipamente de munca.
❖ Hotararea Guvernului nr. 457/2003 - Hotararea Guvernului privind asigurarea securitatii
utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.311 din 08 mai 2003.

g. Instructiuni de realizare a circuitelor de interconectare


Se interzice instalarea in acelasi jgheab a unui cablu de energie si a unuia sau mai multor cabluri
de telecomunicatii sau de comanda-control. De asemenea, este interzisa folosirea unor doze sau
cutii de conexiune comune pentru cabluri de energie si pentru alte categorii de cabluri.
Precizam ca la montaj pot fi inlocuite cablurile, in lipsa celor specificate, cu cabluri cu dimensiuni si
caracteristici electrice echivalente.

h. Asigurarea Calitatii Sistemului


- Calitatea echipamentelor
- Se vor verifica cantitativ si calitativ toate echipamentele in conformitate cu specificatiile
tehnice din prezentul proiect si standardele mentionate.
- Conditii de executie si exploatare
- Executia sistemului se va face in conformitate cu prezentul proiect – parte scrisa si parte
desenata – si in conformitate cu standardele, normativele si prescriptiile in vigoare (tehnice
si de protectia muncii). Se ia in consideratie intotdeauna ultima editie a actului normativ.
- In timpul executiei lucrarilor se va proceda continuu la verificarea vizuala si tactila a
materialelor utilizate.
- Tuburile de protectie crapate sau subtiate nu vor fi puse in opera;

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 28/30
- Cablurile care prezinta deteriorari ale izolatiei vor fi respinse;
Nu se vor schimba (inlocui) materialele prevazute in proiect decat cu aprobarea scrisa a
proiectantului.
* Se va citi „sau echivalent” pentru toate standardele mentionate.

8. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR

La intocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare
specifice lucrarilor proiectate, astfel:
❖ P118/2-2013 "Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a -
Instalatii de stingere";
❖ Normativul I-7/2011 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana
la 1000Vc.a. si 1500Vc.c.;
❖ Legea nr. 10/1995 – Legea privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 12 din 24 ianuarie 1995;
❖ Legea nr. 50/1991 – Legea privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu complectarile si modificarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei, nr.163 din 07 august 1991.
❖ HG. Nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire
si stingere a incendiilor M. Of., Partea I nr. 384/09.10.1998 modificata HG. 786/2002
❖ HOTARARE nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care
este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se
amenajeaza puncte de comanda
❖ NORME METODOLOGICE din 18 septembrie 2006 de avizare si autorizare privind
securitatea la incendiu si protectia civila
❖ H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari
care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
❖ NORME GENERALE din 28 februarie 2007 de aparare impotriva incendiilor
❖ HOTARARE Nr. 207 din 17 martie 2005 - publicat in M. Oficial nr. 286/apr. 2005 - privind
stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale exploziviilor de uz civil si a conditiilor pentru
introducerea lor pe piata, actualizata cu Hotararea nr. 1401/2010 publicata in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 43 din 18/01/2011;
❖ O.U.G. nr. 70/2009 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 29/06/2009 -
Cuprinde: Dispozitii generale; Obligatii privind apararea impotriva incendiilor; Exercitarea
autoritatii de stat in domeniul apararii impotriva incendiilor; Serviciile de urgenta voluntare
si private; Raspunderea juridica; Dispozitii finale (actiualizata 25.03.2016).
❖ Ordin nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate
la incendiu
❖ Ordin Nr. 132 din 29.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de
analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a
riscurilor
❖ Ordin nr.163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 29/30
publicat in Monitorul Oficial,Partea I nr. 216 din 29.03.2007 - Cuprinde: Continutul
organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor; Structuri cu atributii de aparare
impotriva incendiilor; Acte de autoritate, documente specifice si evidente privind apararea
impotriva incendiilor; Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locul de
munca; Indeplinirea cerintei esentiale ”securitate la incendiu”; Stabilire la foc a constructiei;
Limitarea izbucnirii, propagarii si dezvoltarii incendiului si a efluentilor in interiorul si in afara
incintei focarului de incendiu; Instalatii aferente constructiilor si instalatiilor tehnologice;
Limitarea propagarii incendiului la constructiile invecinate; Evacuarea utilizatorilor si
securitatea fortelor de interventie; Masuri generale de prevenire a incendiilor la
exploatarea constructiilor, instalatiilor si amenajarilor; Masuri generale de prevenire a
incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis; Masuri generale de prevenire a
incendiilor la exploatarea cailor de evacuare; Masuri generale de prevenire a incendiilor in
locuinte unifamiliale/multifamiliale/gospodariile populatiei; Masuri generale de prevenire a
incendiilor in spatii destinate persoanelor cu dizabilitati/solicitantilor de azil; Echiparea si
dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor; Planificarea si executarea
exercitiilor privind modul de actiune in caz de incendiu; Controlul respectarii normelor de
aparare impotriva incendiilor; Dispozitii finale; Anexe.
❖ ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila
❖ LEGE nr. 307/2006 din 12/07/2006 - privind apararea impotriva incendiilor publicata in
M.Oficial nr. 633/iulie/2006 cu Rectificarea publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 788
din 18/09/2006 - actualizata pana la data de 25 martie 2016*
S-a avut in vedere inlaturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalatiile de
semnalizare. S-au prevazut urmatoarele masuri de protectie impotriva incendiului:
- folosirea de echipamente electrice corespunzatoare mediului in care se monteaza;
- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din
mase plastice), care in conditii normale, daca sunt aprinse, nu propaga flacara.
S-a prevazut pozarea cablurilor pe trasee fara materiale combustibile in apropierea acestora, iar la
trecerile prin plansee si pereti se va realiza o etansare ignifuga a golurilor.
Se va evita lucrul cu foc deschis. In cazuri de absoluta necesitate orice lucrare cu foc deschis se va
face numai pe baza de “permis de foc” intocmit conform prevederilor in vigoare si numai sub
supravegherea permanenta din partea unitatii beneficiare, respectandu-se prevederile legale in
In timpul exploatarii se vor respecta prevederile P.S.I. din legislatia tehnica in vigoare.
La terminarea activitatilor, in unitate trebuie organizata (de catre beneficiar) o verificare spatiilor in
vederea eliminarii surselor potentiale de initiere a incendiilor si asigurarea functionarii instalatiei de
semnalizare incendiu, conform normelor in vigoare.
* Se va citi „sau echivalent” pentru toate standardele mentionate.

Intocmit, Verificat
ing. Mihai Marinescu ing. Ganea M.

CL38 – Sistemul Regional Constanta. Obiectul: Aductiune Gospodaria de Apa Tatlageac – Gospodaria de Apa Mangalia; Aductiune
Mangalia Albesti; Aductiune Mangalia Limanu; Reabilitare statie de pompare SP3 PALAS, conducta de aductiune Palas – SRC
Pag. 30/30