Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVITE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PORTOFOLIU DIDACTIC

PENTRU FINALIZAREA PROGRAMULUI DE STUDII PSIHOPEDAGOGICE NIVELUL I

Student, NUMELE i PRENUMELE: SUTA ALEXANDRU-GABRIEL FACULTATEA DE STIINTE UMANISTE SPECIALIZAREA: EDUCATIE FIZICA SI SPORT

SESIUNEA IUNIE, ANUL 2011 CUPRINS

1. Psihologia educaiei - titular curs - titular seminar a.Conceptul de memorie1 b.Statutul epistemologic al psihologiei educatiei..3

2. Fundamentele pedagogiei. Teoria i metodologia curriculum-ului (Pedagogie I) - titular curs - titular seminar a. Conceptul de curriculum..5 b.Functiile educatiei.9 c.Finalitatile educatiei.14 3. Teoria i metodologia instruirii. Teoria i metodologia evalurii (Pedagogie II) - titular curs - titular seminar a. Procesul de invatamant Obiect de studiu al teoriei si metodologiei instririi17 b.Evaluarea rezultatelor scolare Actiune componenta a procesului de invatamant..22 c. Strategii de instruire25 4. Didactica specialitii - titular curs - titular seminar a. Didactica Teoria procesului de invatamant..27 b.Strategii didactice.31 c. Conceptul modern de educatie.35 5. Instruire asistat de calculator - titular curs

- titular seminar a. Instruire asistat de calculator38 b.Proiect didactic pentru implementarea in clasa..41 6. Managementul clasei de elevi - titular curs - titular seminar a. Managementul clasei de elevi Aplicatii la nivelul procesului instructiv-educativ..45 b. Rolurile manageriale ale cadrului didactic..48

7. Practic pedagogic - titular disciplin a. Proiect didactic clasa a II-a b. Proect didactic clasa a III-a c. Proiect didactic clasa a III-a d.Planificare calendaristica Educatie fizica si sport clasa a III-a e. Planificare calendaristica Educatie fizica si sport clasa a II-a d.Esalonarea unitatilor de invatare cuprinse in ciclurile tematice 8. Lucrarea de absolvire a Programului de studii psihopedagogice, Nivel I -titlul lucrrii : ,,Capacitati coordinative: definitie, forme de manifestare, factori de conditionare, locul lor in lectia de educatie fizica, metode si mijloace de educare -cadru didactic coordonator Pehoiu Constantin