Sunteți pe pagina 1din 3

ORDINEA DE ZI

a ședinței în plen a Parlamentului


din 14 iulie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de


procedură penală al Republicii Moldova – art.41, 52, 64, ș.a.; Legea
nr.198/2007 cu privire la asistența juridică garantată de stat – art.19)
nr. 213 din 02.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
2 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985/2002 (art.1061, 3302)
nr. 26 din 02.02.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
3 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea
nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.241; Legea
nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției – art.6, 7, 8, ș.a.)
nr. 264 din 30.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
4 Raport pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a
deputaților campaniilor electorale
nr. 1327 din 01.06.2022
Prezentat - Comisia Electorală Centrală

Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei Electorale Centrale


pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor
electorale
nr. 246 din 17.06.2022
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

1
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii
al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 86, 1011, ș.a.; Legea nr.289/2004
privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale – art.18, 181; ș.a.)
nr. 182 din 17.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații M.Morozova, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
6 Proiectul de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe
nr. 251 din 22.06.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Agenția de Stat pentru
Proprietate Intelectuală)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la fabricarea și
circulația alcoolului etilic și a producției alcoolice nr.1100/2000 (art.1,
5)
nr. 138 din 14.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Trubca, V.Barda, Gh.Ichim, D.Istratii
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
8 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea
nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind
evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017
privind evaluarea strategică de mediu – art.1, 2, 3 ș.a.; ș.a.)
nr. 252 din 22.06.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
9 Proiectul de lege privind emisiile industriale
nr. 271 din 30.06.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.108/2020 privind
deputaților controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe
periculoase (art.6, 7, 9, ș.a.)
nr. 201 din 26.05.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
11 ÎNTREBĂRI

2
3

S-ar putea să vă placă și