Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect

SUPLIMENT LA
ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 14 - 15 iulie 2022
raport
distribuit
1 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitare de împrumut
deputaților dintre Republica Moldova, Uniunea Europeană și Banca Națională a
Moldovei privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova,
în sumă de 120 de milioane de euro
nr. 269 din 30.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru ratificarea Contractului de credit dintre
deputaților Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de
15 milioane euro
nr. 270 din 30.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere
deputaților dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind asistența
macrofinanciară pentru Republica Moldova
nr. 274 din 05.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica
deputaților Moldova și Uniunea Europeană privind asistența macrofinanciară
pentru Republica Moldova
nr. 275 din 05.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil - Ministerul
Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.211, 2114, 2115, ș.a.; Legea
concurenței nr.183/2012 – art.32, 39, 801; Codul contravențional
nr.2185/2008 – art.273, 402, 4041, 414)
nr. 263 din 30.06.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia agricultură și industrie alimentară
Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la
deputaților antreprenoriat și întreprinderi (art.366, 367, 368, ș.a.)
nr. 265 din 30.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre
deputaților Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și
Dezvoltare în vederea realizării Programului ”Moldova, măsuri în
situație de urgență, reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici
de dezvoltare”
nr. 281 din 08.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil –
Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
8 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre
deputaților Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în
vederea realizării Programului ”Moldova, măsuri în situație de urgență,
reziliență și competitivitate. Operațiunea de politici de dezvoltare”
nr. 282 din 08.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil –
Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
9 Proiectul de lege privind recensământul populației și locuințelor
deputaților nr. 241 din 16.06.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Biroul Național de Statistică)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportori - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Comisia juridică, numiri și imunități

2
raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
deputaților Moldova și Guvernul Republicii Franceze privind activitățile Agenției
Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în Republica
Moldova
nr. 277 din 07.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport
distribuit
11 Proiectul de lege cu privire la condominiu
deputaților nr. 399 din 15.12.2021 lectura finală
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Jacot, R.Marian, V.Barda, A.Oglinda,
V.Spînu, L.Voloh, M.Morozova, I.Chiriac, D.Alaiba
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
12 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1549/2002 cu privire la
deputaților înregistrarea dactiloscopică de stat (art.10, 12, 16)
nr. 90 din 23.03.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Novac, Gh.Ichim, S.Lazarencu, V.Barda,
A.Oglinda, Iu.Păsat, Gh.Agheorghiesei, B.Marcoci,
M.Gonța, M.Cușnir
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
13 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea fondului
de susținere a populației nr.827/2000 – art.1, 4, 5, 51, 61; Legea cu privire la
serviciile sociale nr.123/2010 – art.26)
nr. 255 din 27.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

14 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre


Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și
Dezvoltare în vederea realizării proiectului ”Securitatea furnizării
gazelor naturale”
nr. 276 din 05.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil -
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
15 Proiectul de hotărâre privind demisia unui deputat în Parlament
deputaților nr. 285 din 12.07.2022 Alla DOLINȚĂ
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

3
16 Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale
pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica
Moldova
nr. 159 din 26.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
17 Proiectul de lege cu privire la acordarea statutului de obiect al
deputaților patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor
întreprinderii ”Barza Albă” Societate pe Acțiuni
nr. 145 din 19.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații B.Marcoci, M.Popșoi, S.Lazarencu, A.Trubca
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
18 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu
funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul
Poporului (Ombudsmanul) – art.1, 3, 4, ș.a.; ș.a.)
nr. 267 din 30.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
19 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul funciar
deputaților nr.828/1991 – art.90; Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului
înconjurător – art.94; ș.a.)
nr. 168 din 05.05.2022 lectură finală
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
20 Raportul Comisiei de anchetă privind modul de exploatare a
substanțelor minerale utile și determinarea impactului asupra mediului

Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei de anchetă privind


modul de exploatare a substanțelor minerale utile și determinarea
impactului asupra mediului
nr. 286 din 13.07.2022
Inițiatori -
Raportor - Comisia de anchetă privind modul de
exploatare a substanțelor minerale utile și
determinarea impactului asupra mediului

S-ar putea să vă placă și