Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECŢIE

Data: 16.03.2022
Clasa: a III-a
Unitatea de ȋnvăţământ: Școala Primară Arama
Propunător: Prof.înv.primar Apopei Andreea-Ioana
Aria curriculară: Arte.Tehnologii
Disciplina: Arte vizuale şi abilităţi practice
Subiectul lecţiei: Flori de primăvară- tehnici combinate
Tipul lecţiei: formare de priceperi şi deprinderi
Durata: 35 minute + 15 minute activitate în completare

Scopul lecţiei:
 Aplicarea unor tehnici de prelucrare a materialelor, utilizând instrumente şi ustensile adecvate;
 Aprecierea intuitivă a calităţii unor materiale folosite sau a unui produs finit;
 Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unor produse complexe.

Competenţe specifice:
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat
2.2. Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic
2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități dominant manuale, creative și ludice

Competenţe integrate:
 Limba și Literatura Română:
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup
2.5. Manifestarea interesului pentru participarea la interacţiuni orale
 Matematică:
3.1. Localizarea unor obiecte în spaţiu şi a unor simboluri în diverse reprezentări
 Ştiințe ale naturii:
1.3 să comunice în maniere diverse observaţii , privind relaţiile dintre părţile componente ale unui sistem şi/sau dintre sistemele studiate .
1
Obiective operaţionale:
O1- să reconstituie versurile unui acrostih cu tema pinguinii;
O2- să recunoască rolul fiecărui material didactic de pe bancă în realizarea lucrării;
O3- să aplice într- o compoziţie originală diverse tehnici de lucru(decupare, lipire, exersarea obținerii de pete picturale, pictare, decorare), prin
organizarea echilibrată a elementelor de limbaj studiate şi a unor amestecuri de culori;
O4- să aprecieze calitatea produselor finite proprii şi a celor realizate de colegi, în funcţie de criterii simple date,.

Strategii didactice:
 metode şi procedee: observarea dirijată; explicaţia; conversaţia; demonstraţia; exerciţiul
( machete – conturare,pictare, decupare, lipire; modelaj; rupere, lipire; pictare-nonculori ); problematizarea; metoda “turul galeriei”;
 forme de organizare: frontal,individual. In echipe ,
 mijloace de invăţământ: imagini ppt , materiale reciclabile (role de hârtie igienică, coli de carton albastru/gri, coli de bloc albe, farfurii de
carton, ), hârtie glasată, acuarele tempera, palete, pensule groase și subțiri, pahare pentru apă, şerveţele umede, adezivi (lipici, aracet),
foarfecă, plastilină

Forme si tehnici de evaluare:


 observarea sistematică, proba practică

Criterii de evaluare:
- realizarea temei şi a subiectului;
- diversitatea şi semnificaţia formelor și nuanţelor ;
- organizarea spaţiului de lucru;
- utilizarea tehnicilor de lucru specificate;
- colaborarea elevilor in cadrul echipei
- expresivitatea elementelor de limbaj;
- creativitatea şi complexitatea lucrărilor;
- gradul de finalizare a lucrării.

Bibliografie:
 Programa şcolară pentru Arte Vizuale şi Abilităţi practice- Clasa a III-a şi clasa a IV a, aprobată prin ordin al ministrului Nr.
5003/02.12.2014
 Arte vizuale şi abilități practice, autori: C. Rizea, D. Stoicescu, I.Stoicescu , Ed. Litera, 2006

2
 Faliboga Violeta, Ghergu Virginia, Abilitǎţi practice- clasele I - IV. Ghid metodic , Editura Axxa, 2001.

3
Desfăşurarea lecţiei:
O
MOMENTELE B CONCEPEREA, ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA MATERIAL METODE ŞI EVALUARE/
LECŢIEI O ACTIVITĂŢII DIDACTIC PROCEDEE FEED-BACK
P

1. Moment  Se asigură un climat de ordine şi disciplină necesar Observaţia Observarea


organizatoric derulării în bune condiţii a lecţiei. sistematică
 Se pregătesc materialele necesare desfăşurării activităţii.
2. Captarea şi  Se poartă o scurtă conversație despre flori specifice Conversaţia Observarea
orientarea anotimpului primăvara. sistematică
atenţiei O1  Elevii vizionează o prezentare ppt cu imagini în care sunt ppt, Frontală
prezentate lucrări ale lui Ștefan Luchian. videoproiector
Aprecieri verbale
O1 Exerciţiul

3. Anunţarea  Se anunţă subiectul lecţiei şi se prezintă obiectivele Conversaţia


subiectului si a propuse, pe înţelesul elevilor.
obiectivelor
4. Dirijarea  Li se va explica elevilor că fiecare rând de elevi va Bloc de desen Observaţia Proba practică
învǎţǎrii realiza o lucrare ce conține ca temă „Flori de primăvară” Acuarele
,folosind tehnici cunoscute, diferite: Plastilină Explicaţia
O2 ●Un rând va confecționa flori din plastilină , apoi va realiza o Carioci frontal
machetă pe suport cartonat ( adăugând şi alte vietăți). Creioane Conversaţia
●Al doilea rând va picta flori de primăvară folosind culorile colorate
primare și binare, apoi vor decupa şi lipi aceste flori pentru a Hârtie glasată,
realiza şi ei o macheta,pe care o vor ȋnfrumuseța. Foarfecă, Demonstraţia Observarea
●Al treilea rând va realiza flori pe role de carton. Vor desena cu lipici , sistematică
carioci flori pe care le vor decupa ,lipi pe role de carton şi realiza Role de
o machetă reprezentând o grădină. hârtie,

4
●Al patrulea rând – elevii vor lucra pe perechi şi vor realiza flori Farfurii de
prin tehnica ruperii şi lipirii hârtiei. carton,

 Demonstrarea şi explicarea modului de lucru


Se va demonstra de către cadrul didactic tehnica de lucru şi
O2 se va explica fiecare acţiune. Se verifică însuşirea etapelor
corecte de lucru, prin verbalizarea acestora.Se specifică faptul Observarea
că lucrările se realizează cu grijă, trebuie să respecte tema, să dirijată
reflecte realitatea, proporţiile, să fie armonios colorate, că ele Conversaţia
implică concentrare şi spirit de răspundere.
Se vor prezenta criteriile de evaluare ale lucrărilor.
 Realizarea lucrǎrilor de cǎtre elevi
Se va crea climatul necesar (fond muzical adecvat). Se fac
exerciţii de încălzire a musculaturii mâinilor: Exerciţiul Proba practică
Elevii vor lucra individual, în timp ce cadrul didactic îi va
urmări, intervenind cu explicaţii şi sprijin când este nevoie.
O3

5. Evaluarea  Turul galeriei- “Parada lucrărilor”


lucrǎrilor Elevii îşi vor prezenta produsele finite, iar clasa le va Turul galeriei Analiza lucrărilor
aprecia din punct de vedere estetic şi al utilităţii acestora.
O4 Se va urmări respectarea tehnicii de lucru corecte. Vor fi
apreciate iniţiativele creatoare.
6. . Încheierea  Se vor face aprecieri individuale şi generale asupra Frontală
lecţiei modului în care au lucrat elevii, precum şi aprecieri Individuală
referitoare la comportamentul acestora pe parcursul Aprecieri verbale
orei.

5
Anexa 1

ACROSTIH
Parc- ar fi toți domni eleganți ,
In fracuri şi bine pieptănați ,
Numai buni de prins ȋn poză!
Gânditori , mereu pe fază!
Uneori buni apărători,
In clocirea ouălor răbdători!
N-ai zice că ei ,de fel,
Is ….fel de fel :
Imperial, Adelie, African ,Gentoo, Macaroni , Regal !

6
Anexa 2
7
Tehnici folosite :

S-ar putea să vă placă și