Sunteți pe pagina 1din 2

NUME.......................................................... DATA...............................

TEST

I. Alegeți varianta corectă de răspuns:

1. Oamenii din epoca pietrei trăiau grupați în:


a) ginți; b) națiuni; c) triburi

2. Oamenii se stabilizează, duc un mod de viață sedentar începând cu perioada:


a) paleoliticului; b) mezoliticului; c) neoliticului.

3. Se caracterizează printr-o ceramică de foarte bună calitate, bogat și variat pictată, cultura:
a) Hamangia; b) Cucuteni; c) Monteoru.

4. În aria geografică carpato-danubiano-pontică, în epoca fierului, s-a constituit marea familie:


a) greacă; b) ilirică; c) tracică.
4x5p=20p

II. Stabiliți valoarea de adevăr (A/F):


1. Timpul istoric este împărțit în patru mari epoci.
2. Preistoria cuprinde trei perioade.
3. Animalele au fost domesticite în Neolitic.
4. ”Gânditorul și perechea sa” fac parte din Cultura Cucuteni.
4x5p=20p

III. Citiți cu atenție sursa, apoi rezolvați cerințele următoare.


„Marea Neagră a fost într-o foarte lungă perioadă a evoluției ei istorice unul dintre cele mai
active centre ale traficului internațional și a fost expusă unor revărsări periodice – vorbim din
punct de vedere politic – …, o adevărată răscruce a civilizațiilor și a negoțului, dar și, din
nefericire, a invaziilor și a războaielor.” (Gh.I. Brătianu, Marea Neagră)
1. Numiți elementul de relief precizat în sursa de mai sus.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Identificați în sursă rolul și ocupațiile pe care le generează acesta.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2x5p=10p
IV. Citește fragmentul dat și rezolvă apoi cerințele.

„Tipurile de locuințe sunt felurite. Frecvent a fost tipul de bordei* sau de semibordei în perioada
mai timpurie a neoliticului. S-a răspândit apoi tipul de colibă, construit la suprafața solului, de
formă rotundă, ovală sau cu patru laturi. Tipul cel mai evoluat este acela de casă cu o încăpere,
două sau mai multe încăperi […].“
(D. Berciu, „La izvoarele istoriei“, în Doru Dumitrescu, Mihai
Manea, Mirela Popescu, Culegere de surse istorice)
* bordei – încăpere săpată (pe jumătate) în pământ și acoperită cu pământ, paie sau stuf.

1 Precizează, pe baza sursei, un tip de locuință specific neoliticului timpuriu.


…………………………………………………………………………………………………….
2 Menționează, pe baza sursei, o informație referitoare la formele locuinței de tip colibă
……………………………………………………………………………………………………..
2x5p=10p

V. Alcătuiți propoziții cu următoarele cuvinte: Preistorie, piatră, sedentar, bronz, meșteșuguri:


............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5x4p=20p

20 de puncte din oficiu! 

S-ar putea să vă placă și