Sunteți pe pagina 1din 2

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

Examenul organizat pentru promovarea pe postul vacant de prim-magistrat-


asistent și pentru promovarea pe posturile vacante de magistrat-asistent șef de
secție, organizat potrivit Ordinului preşedintelui Curţii Constituţionale nr.5
din 21 ianuarie 2022

BAREMUL
aferent soluționării speței care constituie Subiectul nr.9 (Plicul nr.9)

1. Stabilirea naturii conflictului juridic 1 punct


2. Stabilirea aspectului că admisibilitatea conflictului
juridic de natură constituțională nu este condiționată
de existența unui blocaj instituțional 1 punct
3. Stabilirea aspectului potrivit căruia conflictul juridic
analizat are la bază încălcarea unei dispoziții constituționale 1 punct

Total – 3 puncte

Bucureşti, 4 martie 2022

1
Comisia de examen:

1. Daniel-Marius MORAR, judecător - președinte


2. Cristian DELIORGA, judecător - membru
3. Marian ENACHE, judecător - membru
4. Gheorghe STAN, judecător - membru
5. VARGA Attila, judecător - membru

Cristina Teodora POP, magistrat-asistent - secretar

S-ar putea să vă placă și