Sunteți pe pagina 1din 2

SPITALUL MUNICIPAL CAMPULUNG MOLDOVENESC

NR………./……………………….

Aprobat,

Manager,
Dr. Cosinschi Adrian

REFERAT

Dr Puscas Carmen, medic sef sectia RMB, supun atentiei dumneavoastra solicitarea
de promovare a d-lui Corduneanu Mihnea – asistent debutant in sectia RMB, din functia de
asistent medical debutant in asistent medical, având in vedere :

I Activitatile desfasurate de domnul Corduneanu Mihnea – asistent medical


debutant in sectia RMB:

1. raspunde de crearea unei atmosfere de acceptare reciproca din partea bolnavilor din
salon,de respectarea orelor de odihna si somn,de pastrarea linistii necesare pentru
confortul psiho-social,de interzicere a fumatului;
2. daca in starea bolnavului apar modificari anunta imediat medicul;
3. pregateste bolnavul prin tehnici specifice pentru examinarile necesare,organizeaza
transportul lui, il insoteste in caz de nevoie;
4. pregateste conditiile necesare pentru examenul medical si ajuta medicul la realizarea
acestuia;
5. intocmeste foaia de observatie clinica conform atributiilor si ajuta medicul la realizarea
tratamentelor care nu intra in competenta sa;
6. respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de
natura acestora si cunoaste ca in cazul incetarii contractului individual de munca, orice
declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila juridic;
7. poarta ecuson conform functiei si pregatirii pe care o are;
8. respecta procedurile, codurile de conduita si etica profesionala, protocoalele, notele,
deciziile si alte documente interne si a legislatiei in vigoare;
9. are responsabilitati privind respectarea drepturilor pacientilor;
10. respecta secretul profesional; la cererea familiei comunica doar acele date ce sunt de
competenta sa conform protocoluli (numai in interesul bolnavului);
11. raspunde de corectitudinea datelor pe care le consemneaza in documentele specifice de
ingrijire(foaia de temperatura,dosarul de ingrijiri,planul de tratament,explorari functionale si
ingrijiri).

II. Nivelul de insusire a legislatiei specifice activitatii conform : Legii securitatiii si


sanatatii in munca nr.319/2006, Legii privind Aprarea impotriva incendiilor nr. 307/2006,
de catre doamnul Corduneanu Mihnea – asistent med. debutant in sectia RMB a Spitalului
Municipal Campulung Moldovenesc este unul bun;
III. Aptitudinile pe care le-a dovedit in modul de indeplinire a atributiilor de
serviciu: , a colaborat cu echipa manageriala a spitalului precum si cu ceilalti colegi din cadrul
unitatii sanitare, in sensul efectuarii lucrarilor repartizate , reusind astfel sa se achite de sarcinile
de serviciu. Si-a organizat bine timpul de lucru , in sensul ca activitatea desfasurata sa se
concretizeze in eficienta.
In anul 2021 domnul Corduneanu Mihnea – asistent med. debutant in sectia RMB a fost
evaluata cu calificativul “Foarte Bine”.

IV. Conduita
Permanent a incercat sa-si perfectioneze pregatirea profesionala , aptitudinile de
comunicare si a respectat normele etice si morale.
Respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca ;
Respecta procedurile, codurile de conduita si etica profesionala.

V. In sensul precizarilor de mai sus consideram ca domnul Corduneanu Mihnea –


asistent med. debutant in sectia RMB indeplineste conditiile promovarii la următoarea
treaptă profesională.

VI.Bibliografia pentru examen:

Bibliografie pentru promovare asistent medical debutant in asistent medical sectia RMB

1. Codul de etica si deontologie profesionala a asistentului medical si moasei din Romania-Editia 2005
2. Tehnica ingrijirii bolnavului – C.Mozes Editura medicala Bucuresti 1999
3. Ordin nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
4. Ordin nr. 1761 din 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi
sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de
evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru
dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în
funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei
procesului de sterilizare.
5. Manual de tehnica a masajului terapeutic in practica medicala si kinetoterapia complementara
Vol 1-3 – Anghel Diaconi
VII.Pentru organizarea examenului propun urmatoarele comisii:
Comisia de examinare:
Dr. Codreanu Ionescu Paula - medic sef sectie neurologie - presedinte
Jr. Mera Nicoleta - consilier juridic, sef birou RUNOS - secretar
As. Straton Daniela - asistent sef sectia RMB - membru
As. Platon Cristina - asistent med. principal - membru
Comisia contestatii:
Dr. Cazacu Daniel - medic specialist chirurg - presedinte
Mandrila Ioana - referent Birou RUNOS -secretar
As. Niculaiasa Anca - asistent med. principal - membru
As. Cozorici Marcela - asistent med. principal - membru

Medic șef secție


Dr. Puscas C.