Sunteți pe pagina 1din 14

Referat la Ingineria Mediului

Ingineria mediului
Ingineria mediului sau protec ia mediului n industrie este o preocupare permanent a inginerilor de azi, datorit condi iilor impuse de integrarea Romniei n Uniunea European . Ea studiaz tehnologii curate, adic tehnologii de prelucrare care s aib un impact asupra mediului ct mai mic. De asemenea, analizeaz metode i elaboreaz metode noi de epurare. Prin acest proces de epurare, se dore te ndep rtarea efectelor negative pe care agen ii poluan i, deja existen i n ecosistem, l au asupra mediului. O alt component a acestui domeniu o constituie tehnologiile de filtrare, prin intermediul c rora se urm re te reducerea emisiilor de noxe prin a ezarea unor elemente filtrante la cap tul evilor de evacuare. Ingineria mediului nu se refer doar la protec ia mediului nconjur tor mpotriva factorilor de poluare antropici, dar i de protec ie a s n t ii angaja ilor din mediul industrial. Ea trebuie s asigure condi ii optime de munc i expunerea angaja ilor din industrie la riscuri de alterare a s n t ii ct mai mici. Elementele specifice mediului sunt apa, aerul i solul, dar formele de poluare pot fi i de alt natur . Poluarea poate fi fonic , radiologic , electromagnetic etc. Tot n cadrul ingineriei mediului o importan deosebit o au sursele regenerabile de energie. Aceste surse de energie sunt considerate surse alternative de energie. Tehnologiile de ob inere a energiei regenerabile folosesc fenomenul fotovoltaic, preia c ldura de la sursele de apa termice (geizere), preiau energia curen ilor de aer (eolian ) sau a curen ilor marini (mareelor) dar este apreciat i cogenerarea prin utilizarea turbinelor cu gaze fierbin i. no Monitorizarea indicilor de poluare face parte tot din Ingineria mediului, aceasta iune fiind corelat cu analiza riscului de catastrofe i hazarde.

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

Energia regenerabil se refer la forme de energie produse prin transferul energetic al energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Astfel, energia luminii solare, a vnturilor, a apelor curg toare, a proceselor biologice i a c ldurii geotermale pot fi captate de c tre oameni utiliznd diferite procedee. Sursele de energie nerennoibile includ energia nuclear precum i energia generat prin arderea

combustibililor fosili, a a cum ar fi i eiul, c rbunele i gazele naturale. Aceste resurse sunt, n chip evident, limitate la existen a z c mintelor respective i sunt considerate n general ne-regenerabile. Dintre sursele regenerabile de energie fac parte:  energia eolian  energia solar  energia apei y energia hidraulic y energia mareelor  energia geotermic  energie derivata din biomasa: biodiesel, bioetanol, biogas Toate aceste forme de energie sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului electric, apei calde, etc.Investi iile globale anuale n energia regenerabil au crescut n ultimii ani de la 39 de miliarde de dolari n 2005 la 55 de miliarde de dolari n 2006. Pentru anul 2007 investi iile vor atinge un nivel de 100 miliarde dolari. Conform unei directive a Uniunii Europene, statele membre trebuie s amestece treptat combustibilul tradi ional utilizat n transport cu biocombustibil, astfel nct, pn n 2010, biodieselul s reprezinte 5,75% din motorina de pe pia , urmnd ca, n 2020, ponderea s creas c la 20%. Energia eolian este o surs de energie regenerabil generat din puterea vntului. La sfr itul anului 2006, capacitatea mondial a generatoarelor eoliene era de 73904 MW, acestea producnd ceva mai mult de 1% din necesarul mondial de energie electric . De i nc o surs relativ minor de energie electric pentru majoritatea rilor, produc ia energiei eoliene a crescut practic de cinci ori ntre 1999 i 2006, ajungndu-se ca, n unele ri, ponderea energiei eoliene n consumul total de energie s fie semnificativ: Danemarca (23%), Spania (8%), Germania (6%). Vnturile se formeaz deorece soarele nu nc lze te P mntul uniform, fapt care creeaz mi c ri de aer. Energia cinetic din vnt poate fi folosit pentru a roti ni te turbine, care sunt capabile de a genera electricitate. Unele turbine pot produce 5 MW, de i aceasta necesit o vitez a vntului de aproximativ 5,5 m/s, sau 20 de kilometri pe or . Pu ine zone pe p mnt au aceste viteze ale vntului, dar vnturi mai puternice se pot g si la altitudini mai mari i n zone oceanice. Energia eolian este folosit extensiv n ziua de ast zi, i turbine noi de vnt se construiesc n toat lumea, energia eolian fiind sursa de energie cu cea mai rapid cre tere n ultimii ani. Majoritatea turbinelor produc energie peste 25% din timp, acest procent crescnd iarna, cnd vnturile sunt mai puternice. Se crede c poten ialul tehnic mondial al energiei eoliene poate s asigure de cinci ori mai mult energie dect este consumat acum. Acest nivel de exploatare ar necesita 12,7% din suprafa P mntul (excluznd oceanele) s fie acoperite de parcuri

de turbine, presupunnd c terenul ar fi acoperit cu 6 turbine mari de vnt pe kilometru p trat. Aceste cifre nu iau n considerare mbun t irea randamentului turbinelor i a solu iilor tehnice utilizate. Avantaje n contextul actual, caracterizat de cre terea alarmant a polu rii cauzate de producerea energiei din arderea combustibililor fosili, devine din ce n ce mai important reducerea dependen ei de ace ti combustibili. Energia eolian s-a dovedit deja a fi o solu ie foarte bun la problema energetic global . Utilizarea resurselor regenerabile se adreseaz nu numai producerii de energie, dar prin modul particular de generare reformuleaz i modelul de dezvoltare, prin descentralizarea surselor. Energia eolian n special este printre formele de energie regenerabil care se preteaz aplica iilor la scar redus .  Principalul avantaj al energiei eoliene este emisia zero de substan e poluante i gaze cu efect de ser , datorit faptului c nu se ard combustibili.  Nu se produc de euri. Producerea de energie eolian nu implic producerea nici unui fel de de euri.  Costuri reduse pe unitate de energie produs . Costul energiei electrice produse n centralele eoliene moderne a sc zut substan ial n ultimii ani, ajungnd n S.U.A. s fie chiar mai mici dect n cazul energiei generate din combustibili, chiar dac nu se iau n considerare externalit ile negative inerente utiliz rii combustibililor clasici. n 2004, pre ul energiei eoliene ajunsese deja la o cincime fa de cel din anii 80, iar previziunile sunt de continuare a sc derii acestora, deoarece se pun n func iuni tot mai multe unit i eoliene cu putere instalat de mai mul i megawa i.  Costuri reduse de scoatere din func iune. Spre deosebire de centralele nucleare, de exemplu, unde costurile de scoatere din func iune pot fi de cteva ori mai mari dect costurile centralei, n cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din func iune, la cap tul perioadei normale de func ionare, sunt minime, acestea putnd fi integral reciclate. Dezavantaje Principalele dezavantaje sunt resursa energetic relativ limitat , inconstan a datorit varia iei vitezei vntului i num rului redus de amplasamente posibile. Pu ine locuri pe P mnt ofer posibilitatea producerii a suficient electricitate folosind energia vntului. La nceput, un important dezavantaj al produc iei de energie eolian a fost pre ul destul de mare de producere a energiei i fiabilitatea relativ redus a turbinelor. n ultimii ani, ns , pre ul de produc ie pe unitate de energie electric a sc zut drastic,

ajungnd, prin mbun t irea parametrilor tehnici ai turbinelor, la cifre de ordinul 3-4 eurocen i pe kilowatt or . Un alt dezavantaj este i "poluarea vizual " - adic , au o apari ie nepl cut - i de asemenea produc "poluare sonor " (sunt prea g l gioase). De asemenea, se afirm c turbinele afecteaz mediul i ecosistemele din mprejurimi, omornd p s ri i necesitnd terenuri mari virane pentru instalarea lor. Argumente mpotriva acestora sunt c turbinele moderne de vnt au o apari ie atractiv stilizat , c ma inile omoar mai multe p s ri pe an dect turbinele i c alte surse de energie, precum generarea de electricitate folosind c rbunele, sunt cu mult mai d un toare pentru mediu, deoarece creeaz poluare i duc la efectul de ser . Un alt dezavantaj este riscul mare de distrugere n cazul furtunilor, dac viteza vntului dep e te limitele admise la proiectare. Orict de mare ar fi limita admis , ntotdeauna exist posibilitatea ca ea s fie dep it . Energie solar este energia emis de Soare pe ntreg domeniul radia iei sale electromagnetice. Energia solar este considerat energie regenerabil i st la baza celor mai multe forme de energie de pe P mnt: energia hidraulic , energia eolian , energia combustibililor etc. Energia solar poate fi folosit s : y genereze electricitate prin celule solare (fotovoltaice) y genereze electricitate prin centrale termice solare (heliocentrale) y nc lzeasc cl diri, direct y nc lzeasc cl diri, prin pompe de c ldur y nc lzeasc cl diri i s produc ap cald de consum prin panouri solare termice Instala iile solare sunt de dou tipuri: termice i fotovoltaice. Instala iile fotovoltaice produc energie electric f r costuri de combustibil. Panourile solare fotovoltaice produc energie electric 4 h/zi (calculul se face pe minim: orele de lumin iarna). Ziua, timp de 4 ore, (iarna 1,5 ore) aceste panouri solare produc energie electric care poate fi stocat n acumulatori, pentru a fi folosit dealungul nop ii, la casele izolate, f r legatur la re eaua electric na ional . Comparativ cu puterea furnizat i durata de via , investi ia necesar n panourile fotovoltaice este mare. Panourile necesit spa iu de instalare orientat convenabil, iar f r un sistem de stocare (care, la rndul s u, necesit investi ii i ntre inere) energia generat este disponibil doar n miezul zilei, cand consumul e mic. Imaginea cea mai frecventa pe care o trezeste energia solara este aceea a panourilor de colectare instalate pe case,sisteme in care temperatura nu depaseste insa 100 grade celsius,cu o limitare considerabila a eficientei conversiunii.Exista sisteme care concentreaza radiatia la temperaturi de 300 si 500 grade celsius,iar la capatul acestei familii stau tunurile solare care au nevoie de arii vaste de heliostate ce focalizeaza pana la 5 MW de radiatie solara,temperatura fluidului din containere depasind 540 grade

celsius.Exista o competitie intre generatorii termodinamici de putere,bazati pe energia solara,in care caldura colectata este convertita in energie mecanica sau electrica prin pistoane sau turbine si intre sistemele de convertire directa a radiatiei solare in electricitate de catre celule formate din cristale semiconductoare.Problema esentiala este aceea a costurilor.Productia de serie si perfectionarea continua au facut ca automobilul,o complicata concentrare de tehnologie,sa ajunga la un pret deosebit de scazut pentru o masina avansata amintesc legile de dezvoltarea ale oricarei tehnici. Vorbind de aplicatiile energiei solare,ne referim in primul rand la o lista de nevoi energetice,care in tarile in curs de dezvoltare,decurg din activitatile domestice,din pomparea apei pentru cerinte menajere si irigatii,din agricultura si operatii agricole cum ar fi uscarea semintelor sau refrigerarea,industria locala,transporturi,activitati sociale si comunitare care include pe cele sanitare.Nu este un lucru neinesmnat sa se vina in intampinarea acestor trebuinte,intrucat statisticile arata ca pregatirea alimentelor si agricultura sunt activitatile ce reprezinta peste 80% din consumul total de energie in zonele rurale ale tarilor in curs de dezvoltare.Energia solara promite o solutie pentru lichidarea decalajului intre tarile dezvoltate si tarile in curs de dezvoltare care se manifesta atat de sfasietor si in materie de energie.Un miliard de oameni din zona dezvoltata a lumii consuma 85% din energia mondiala,2 miliarde si jumatate-in Asia si intr-o parte a Americii Latine-consuma 15%,in timp ce un miliard din tarile cele mai ramase in urma din Africa si America Latina consuma 1% din totalul mondial. Energia apei A. Energia hidraulic reprezint capacitatea unui sistem fizic (apa) de a efectua un lucru mecanic la trecerea dintr-o stare dat n alt stare (curgere). Datorit circuitului apei n natur ntre inut de energia Soarelui, este considerat o form de energie regenerabil . Energia hidraulic este de fapt o energie mecanic , format din energia poten ial a apei dat de diferen a de nivel ntre lacul de acumulare i central , respectiv din energia cinetic a apei n mi care.Exploatarea acestei energii se face curent n hidrocentrale, care transform energia poten ial a apei n energie cinetic , pe care apoi o capteaz cu ajutorul unor turbine hidraulice care ac ioneaz generatoare electrice care o transform n energie electric . Tot forme de energie hidraulic sunt considerate energia cinetic a valurilor i mareelor. Istoric Energia hidraulic a fost folosit nc din antichitate n India se foloseau ro ile hdraulice la morile de ap . n Imperiul Roman morile ac ionate de ap produceau fin i erau folosite de asemenea la ac ionarea gaterelor pentru t ierea lemnului i a pietrei. Puterea unui torent de ap eliberat dintr-un rezervor a fost folosit la extrac ia minereurilor, metod descris nc de Pliniu cel B trn. Metoda a fost folosit pe larg n

evul mediu n Marea Britanie i chiar mai trziu la extrac ia minereurilor de plumb i staniu. Metoda a evoluat n mineritul hidraulic, folosit n perioada goanei dup aur din California. n China i n extremul orient, ro i hidraulice cu cupe erau folosite la irigarea culturilor. n anii 1830, n perioada de vrf a canalelor, energia hidraulic era folosit la tractarea barjelor n sus i n josul pantelor pronun ate. Energia mecanic necesar diverselor industrii a determinat amplasarea acestora lng c derile de ap . n zilele de azi utilizarea curent a energiei hidraulice se face pentru producerea curentului electric, care este produs n acest caz co costuri relativ reduse, iar energia produs poate fi utilizat relativ departe de surse. Fenomene naturale Din punct de vedere al hidrologiei, energia hidraulic se manifest prin for a apei asupra malurilor rului i a bancurilor. Aceste for e sunt maxime n timpul inunda iilor, datorit cre terii nivelului apelor. Aceste for e determin dislocarea sedimentelor i a altor materiale din albia rului, cauznd eroziune i alte distrugeri. Moduri de exploatare a energiei hidraulice 1. Ro i hidraulice O roat hidraulic utilizeaz energia rurilor pentru a produce direct lucru mecanic. y La debite mici se exploateaz n principal energia poten ial a apei. n acest scop se folosesc ro i pe care sunt montate cupe, iar aduc iunea apei se face n partea de sus a ro ii, apa umplnd cupele. Greutatea apei din cupe este for a care ac ioneaz roata. n acest caz c derea corespunde diferen ei de nivel ntre punctele n care apa este admis n cupe, respectiv evacuat i este cu att mai mare cu ct diametrul ro ii este mai mare. La debite mari se exploateaz n principal energia cinetic a apei. n acest scop se folosesc ro i pe care sunt montate palete, iar aduc iunea apei se face n partea de jos a ro ii, apa mpingnd paletele. Pentru a avea momente ct mai mari, raza ro ii trebuie s fie ct mai mare. Adesea, pentru a accelera curgerea apei n dreptul ro ii, naintea ei se plaseaz un st vilar deversor, care ridic nivelul apei (c derea) i transform energia poten ial a acestei c deri n energie cinetic cuplimentar , viteaza rezultat prin deversare ad ugndu-se la viteza de curgere normal a rului.
y

2. Hidrocentrale

O hidrocentral utilizeaz amenaj ri ale rurilor sub form de baraje, n scopul producerii energiei electrice. Poten ialul unei exploat ri hidroelectrice depinde att de c dere, ct i de debitul de ap disponibil. Cu ct c derea i debitul disponibile sunt mai mari, cu att se poate ob ine mai mult energie electric . Energia hidraulic este captat cu turbine. Poten ialul hidroenergetic al Romniei era amenajat n 1994 n propor ie de cca. 40 %. Centrale hidroelectrice aveau o putere instalat de 5,8 GW, reprezentnd circa 40% din puterea instalat n Romnia. Produc ia efectiv a hidrocentralelor a fost n 1994 de aproape 13 TWh, reprezentnd circa 24 % din totalul energiei electrice produse.Actual puterea instalat dep e te 6 GW iar produc ia este de cca. 20 TWh pe an.Cota de energie electric produs pe baz de energie hidraulic este de cca. 22 - 33 %. 3. Microcentrale i picocentrale hidraulice Prin microcentral hidraulic se n elege o hidrocentral cu puterea instalat de 5 - 100 kW, iar o picocentral hidraulic are o putere instalat de 1 - 5 kW. O picocentral poate alimenta un grup de cteva case, iar o microcentral o mic a ezare. Deoarece consumul de curent electric are varia ii mari, pentru stabilizarea func ion rii se pot folosi baterii de acumulatori, care se ncarc n momentele de consum redus i asigur consumul n perioadele de vrf. Datorit faptului c curentul de joas tensiune produs de generatorul microcentralei nu poate fi transportat convenabil la distan , acumulatorii trebuie plasa i lng turbin . Este nevoie de toate componentele unei hidrocentrale clasice - mai pu in barajul - adic sistemul de captare, conductele de aduc iune, turbina, generatorul, acumulatori, regulatoare, invertoare care ridic tensiunea la 230 V,ca urmare costul unei asemenea amenaj ri nu este mic i solu ia este recomandabil doar pentru zone izolate, care nu dispun de linii electrice. Microcentralele se pot instala pe ruri relativ mici, dar, datorit fluctua iilor sezoniere de debit ale rurilor, n lipsa barajului debitul rului trebuie s fie considerabil mai mare dect cel prelevat pentru microcentral . Pentru o putere de 1 kW trebuie pentru o c dere de 100 m un debit de 1 l/s. n practic , datorit randamentelor de transformare, este nevoie de un debit aproape dublu, randamentul uzual fiind pu in peste 50 %. 4. Centrale mareomotrice O central mareomotric recupereaz energia mareelor. n zonele cu maree, acestea se petrec de dou ori pe zi, producnd ridicarea, respectiv sc derea nivelului apei. Exist dou moduri de exploatare a energiei mareelor:

y Centrale f r baraj, care utilizeaz numai energia cinetic a apei, similar cum morile de vnt utilizeaz energia eolian . y Centrale cu baraj, care exploateaz energia poten ial a apei, ob inut prin ridicarea nivelului ca urmare a mareei. Deoarece mareea n Marea Neagr este de doar c iva centimetri, Romnia nu are poten ial pentru astfel de centrale. 5. Instala ii care recupereaz energia valurilor Pentru recuperarea energiei valurilor se pot folosi scheme similare cu cele de la centralele mareomotrice cu baraj, ns , datorit perioadei scurte a valurilor aceste scheme sunt pu in eficiente. Un obiect care plute te pe valuri execut o mi care cu o traiectorie eliptic . Cea mai simpl form de valorificare a acestei mi c ri pentru recuperarea energiei valurilor sunt pontoanele articulate. O construc ie modern este cea de tip Pelamis format din mai mul i cilindri articula i, care, sub ac iunea valurilor au mi c ri relative care ac ioneaz ni te pistoane. Pistoanele pompeaz ulei sub presiune prin motoare hidraulice care ac ioneaz generatoare electrice. B.Energia mareelor Energia mareelor este energia ce poate fi captat prin exploatarea energiei poten iale rezultate din deplasarea pe vertical a masei de ap la diferite niveluri sau a energiei cinetice datorate curen ilor de maree. Energia mareelor rezult din for ele gravita ionale ale Soarelui i Lunii, precum i ca urmare a rota iei terestre. Mareele se produc cu regularitate n anumite zone de litoral de pe glob, cu amplitudini care pot ajunge uneori la 14 -18 m, determinnd oscila ii lente de nivel ale apelor marine. Principiul de utilizare u energiei mareelor n centrale mareomolrice, de altfel singura surs folosit n prezent din cele enumerate mai sus, const n amenajarea unor bazine ndiguite care s fac posibil captarea energiei apei, declan at de aceste oscila ii, att la umplere (la flux), cat si la golire (la reflux). Pentru o valorificare eficient a energiei mareelor sunt necesare i anumite condi ii naturale; n primul rnd, amplitudinea mareelor s fie de cel pu in 8 m, iar, n al doilea rnd, s existe un bazin natural (de regul un estuar), care s comunice cu oceanul printr-o deschidere foarte ngust . Aceste condi ii naturale apar numai n 20 de zone ale globului (ca, de exemplu: rmurile atlantice ale Fran ei, Marii Britanii, SUA, Canadei, n Nordul Australiei, n estul Chinei.). Energia geotermica Energia geotermic este folosit la centralele geotermoelectrice, n scopul ob inerii energiei electrice. Energia geotermic este o surs inepuizabil de energie al turi de energia solar i energia produs de for a vntului.

Toate aceste forme de energie neconven ionale, sunt valorificate pentru a servi la generarea curentului electric . n interiorul P mntului exist o comoar uria . Nu e vorba de aur, argint i pietre pre ioase, ne referim la o rezerv impresionant de c ldur numit energie geotermic . O mare parte din aceast c ldur este nmagazinat n straturile de roc topit , n magm .Scoar a terestr este alc tuit din mai multe pl ci tectonice, dar n unele zone este mai sub ire, mai ales n zonele de contact dintre pl ci. n aceste zone magma poate ajunge mai aproape de suprafa a P mntului, nc lzind apa aflat ntre straturile de roc . La aceast ap se poate ajunge prin tehnici moderne de foraj. La adncimi foarte mari apa fierbinte se afl la o presiune foarte mare. Atunci cnd apa este adus la suprafa , presiunea scade i cea mai mare parte din ap se vaporizeaz instantaneu, adic devine abur, acest fenomen se nume te i ,,vaporizare fulger. Dovada prezen ei unei centrale geotermice, este aburul care iese din sta ia generatoare. Aburul este separat de apa fierbinte sau de apa geotermal s rat . El con ine particole de ap . Acestea pot avea n componen minerale ce se pot depune pe turbin i o pot deteriora. Avantajele utiliz rii energiei geotermice rile care produc energia electric cu ajutorul centralei geotermice nu mai depind att de mult de petrol. Sursa de energie este inepuizabil . Problemele legate de poluare sunt mult reduse. Dezavantajele utiliz rii centralelor geotermice Aburul geotermal con ine hidrogen sulfurat, care n cantit i mici este sup r tor din cauza mirosului de sulf, iar n cantit i mari este toxic. n compara ie cu emisia de gaze de la centralele electrice ce folosesc combustibili, acestea sunt mai eficiente datorit sistemului de control a emisiilor de gaze. Costurile sunt mari, pentru a realiza aceste instalatii. Biomasa Biomasa este partea biodegradabil a produselor, de eurilor i reziduurilor din agricultur , inclusiv substan ele vegetale i animale, silvicultur i industriile conexe, precum i partea biodegradabil a de eurilor industriale i urbane. Este Folosit att pentru ob inerea de curent electric, ct i a agentului termic pentru locuin e, energia extras din biomas ridic , mai nou, probleme de etic , ntruct n multe zone ale lumii e nevoie mai degrab de hran , dect de combustibili. Biomasa reprezint resursa regenerabil cea mai abundent de pe planet . Aceasta include absolut toat materia organic produs prin procesele metabolice ale

organismelor vii. Biomasa este prima form de energie utilizat de om, odat cu descoperirea focului. Energia nglobat n biomas se elibereaz prin metode variate, care ns , n cele din urm , reprezint procesul chimic de ardere (transformare chimic n prezen a oxigenului molecular, proces prin excelent exergonic). Forme de valorificare energetic a biomasei (biocarburan i): y Arderea direct cu generare de energie termic . y Arderea prin piroliz , cu generare de singaz (CO + H2). y Fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3CH2-OH)- n cazul ferment rii produ ilor zahara i; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, n amestec cu benzina, poate fi utilizat n motoarele cu combustie intern . y Transformarea chimic a biomasei de tip ulei vegetal prin tratare cu un alcool i generare de esteri, de exemplu metil esteri (biodiesel) i glicerol. n etapa urm toare, biodieselul purificat se poate arde n motoarele diesel. y Degradarea enzimatic a biomasei cu ob inere de etanol sau biodiesel. Celuloza poate fi degradat enzimatic la monomerii s i, deriva i glucidici, care pot fi ulterior fermenta i la etanol. De i folosirea biomasei n scopuri energetice este una dintre cerin ele Uniunii Europene, exist voci care sus in c folosirea acestei resurse necesit preciz ri i reconsider ri. Motivele scepticilor sunt dou : poluarea i lipsa de hran . Chinezii au anun at deja c renun la proiectul de a produce etanol pentru automobile din porumb, ntruct din ,cauza secetei anul acesta e nevoie de toat produc ia de cereale pentru hrana animalelor i a oamenilor. Biomasa este ansamblul materiilor organice nonfosile, n care se nscriu: lemnul, pleava, uleiurile i de eurile vegetale din sectorul forestier, agricol i industrial, dar i cerealele i fructele, din care se poate face etanol. La fel ca i energiile ob inute din combustibilii fosili, energia produs din biomas provine din energia solar nmagazinat n plante, prin procesul de fotosintez . Principala diferen dintre cele dou forme de energie este urm toarea: combustibilii fosili nu pot fi transforma i n energie utilizabil dect dup mii de ani, n timp ce energia biomasei e n ultimele cteva sute de ani, omul a exploatat biomasa mai ales sub form de c rbune. Acest combustibil fosil a rezultat n urma unor transform ri chimice ndelungate. Combustibilii fosili sunt constitui i din acelea i elemente chimice (hidrogen i carbon) ca i biomasa proasp t . Cu toate acestea, ei nu sunt considera i surse de energie regenerabil din cauza timpului ndelungat de care au nevoie pentru a se forma. n aceea i situa ie se afl i gazele naturale i petrolul. Azi, omenirea e obligat s revin la folosirea energiilor regenerabile. Dup energia solar , biomasa a fost folosit n scopuri energetice nc de cnd a fost descoperit focul, pentru c primii oameni s-au nc lzit arznd lemne i abia mai trziu au descoperit c rbunii i petrolul.ste regenerabil , putnd fi folosit an de an. De eurile alimentare i cele industriale, apele uzate i de eurile menajere sunt surse specifice de biomas . Aceasta se prezint sub form solid , lichid sau gazoas i

poate avea nenum rate aplica ii. La ora actual , energia biomasei provine n cea mai mare parte din elemente solide, precum a chiile de lemn, rumegu ul, unele de euri menajere, dar i din elemente lichide, ntre care se num r n primul rnd detergen ii proveni i din coacerea lemnului n industria papet riei. Biomasa prezint multe avantaje ca surs de energie. Ea poate fi folosit att pentru producerea de electricitate, ct i pentru ob inerea de energie termic . Dar aici intervine problema polu rii. Ultimele studii arat c arderea de eurilor produce mult prea mult dioxid de carbon i, prin urmare, ce se economise te pe o parte se pierde pe alta. Ast zi, cercet rile se concentreaz pe conversia biomasei n alcool, care ar putea servi drept carburant pentru suplimentarea i chiar nlocuirea benzinei i a motorinei. Alte forme lichide de energie ob inute din biomas ar fi uleiurile vegetale. Metanolul produs prin distilarea lemnului i a de eurilor forestiere este considerat un carburant alternativ pentru transport i industrie, la pre uri care ar putea concura cu cele ale combustibililor ob inu i din bitum i din lichefierea carbonului. Etanolul ar fi un combustibil mai ieftin, dar problema mare este c utilizeaz resurse alimentare, cum sunt porumbul sau grul. Dac ns etanolul s-ar ob ine exclusiv din de euri alimentare sau agricole, de i costurile sale de produc ie ar fi mai mari, efortul s-ar justifica pentru c se recicleaz de eurile. La alcooli se adaug i biogazul, respectiv forma gazoas a biomasei. Acest gaz cu o putere caloric destul de slab , con innd n principal metan, se ob ine din materii organice, precum apele uzate sau b legarul. Exist o larg varietate de surse de biomas , printre care se num r copacii cu vitez mare de dezvoltare (plopul, salcia, eucaliptul), trestia de zah r, rapi a, plantele erbacee cu rapiditate de cre tere i diverse reziduuri cum sunt lemnul provenit din toaletarea copacilor i din construc ii, paiele i tulpinele cerealelor, de eurile rezultate dup prelucrarea lemnului, de eurile de hrtie i uleiurile vegetale uzate. Principala resurs de biomas o reprezint ns lemnul. Energia asociat biomasei forestiere ar putea s fie foarte profitabil noilor industrii, pentru c toat materia celulozic abandonat ast zi (crengi, scoar de copac, trunchiuri, bu teni) va fi transformat n produse energetice. Utilizarea biomasei forestiere n scopuri energetice duce la producerea de combustibili solizi sau lichizi care ar putea nlocui o bun parte din consumul actual de petrol, odat ce tehnologiile de conversie energetic se vor dovedi rentabile. De asemenea, terenurile pu in fertile, improprii culturilor agricole, vor fi folosite pentru culturi forestiere intensive, cu perioade de t iere o dat la 10 ani. Pe de alt parte, biomasa agricol (b legarul, reziduurile celulozice ale recoltelor, reziduurile de fructe i legume i apele reziduale din industria alimentar ) poate produce etanol sau biogaz. Spre deosebire de biomasa forestier , care este disponibil pe toat perioada anului, biomasa agricol nu este, de obicei, disponibil dect o dat pe an. Biogazul provenind poate alimenta ma inile agricole. Utilizarea de eurilor animale sau ale industriei alimentare poate diminua poluarea, minimiznd problemele elimin rii gunoaielor i furnizarea de energie.

Radacinile fixeaza poluanti limitand circulatia orizontala si verticala a lor. Aceasta tehnica este folosita printre primele masuri in cazul unui sol poluat cu : metale grele, pesticide, solventi, explozive, titei si derivati. Plantele care sunt preconizate fac partea din familia graminee.
Fito-extractie

Fito-extractia este o metoda de decontaminare a solurilor de metale grele (cupru, argint, aur, mercur, cadmiu, plumb). Este bazata pe cultura plantelor avand caracteristicile tolerantei si ale acumularii metalelor grele pe partea lor recoltabila. Aceste plante acumulatoare sunt capabile, prin fiziologia lor adaptata, de a acumula pana la 1% din poluant, fata de materia lor uscata. Plantele vor fi alese in functia de natura poluantului, climatul si biomasa astfel incat pot acumula o cantitate mare de poluanti. Deseori, solul este contaminat de mai multe metale, ce impun o cultura de mai multe plante. O data recoltate, sunt incinerate si cenusa va fi stocata intr-un loc securizat. Cultura se poate reinnoi pana la scaderea concentratiei acceptabile a metalelor in sol. Rizo-degradare Este utilizat mai mult pentru tratarea poluarii cu hidrocarburi. Este realizat de plante si mai ales de microorganisme rizo-carpice (care traiesc in radacini). Principiu: microorganismele care traiesc in radacinile plantelor, vor degrada hidrocarburile incorporate in sol. O concentratie de 7 tone pe hectar a poluantului permite o crestere normala a plantei si un ritm de degradarea ridicat de microorganisme care traiesc in rizosfera . Aceste micro-organisme pot fi bacterii precum Pseudomonas, Xanthomonas, Micrococcus sau ciuperci precum Aaspergillus sau Penicillium si au capacitatea de degradare a compusilor organici prezenti in sol. Fito-volatizare Plantele pot degrada de asemenea poluanti organici in celulele lor. Intr-adevar, aceste plante pot absorbi poluanti, sa ii degradeze si sa ii respinga in atmosfera. Unul dintre cei mai cunoscuti copaci care au aceasta proprietate este plopul : permite o crestere rapida, o capacitate de adaptare la diverse climate si permite eliminarea poluantilor din sol.

S-ar putea să vă placă și