Sunteți pe pagina 1din 4

CURS V

PRESCRIPTIA EXTINCTIVA

DEFINITIE : Acea sanctiune de drept civil indreptata impotriva pasivitatii titularului dreptului
subiectiv civil sau al altei situatii juridice ocrotite de lege care in conditiile legii nu va mai avea
posibilitatea de a obtine protectie juridica prin exercitarea dreptului material la actiune.

Prescriptia extinctiva este definita si din punct de vedere legal in art.2500 alin 1 cod civil
potrivit cu care dreptul material la actiune se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in
termenul stabilit de lege.Prin drept la actiune se intelege dreptul de a constrange o persoana
cu ajutorul fortei publice sa execute o anumita prestatie,sa respecte o anumita situatie
juridica sau sa suporte orice alta sanctiune civila (art.2500 alin.2 cod civil). Delegelata (=
potrivit legii actuale,delegelenta = propunere in sensul adoptarii unei legi) actiune sub
imperiul actualului cod civil prescriptia extinctiva este reglementata de norme de ordin privat
si nu de norme imperative de ordine publica.

In consecinta potrivit art.2515 alin.3 cod civil partile pot sa modifice printr-o conventie
expresa durata termenelor de prescriptie sau cursul prescriptiei prin stabilirea inceputului
curgerii termenului,precum si prin modificarea cauzelor legale de suspendare sau intrerupere
a termenilor de prescriptie.

EXCEPTIE :

 Partile prin conventia lor nu pot stabili in cazul termenilor de prescriptie mai mici de 10
ani un termen mai mic de 1 an si nici mai mare de 10 ani iar in cazul termenelor legale mai
mari de 10 ani partile nu pot stabili un termen mai mare de 20 ani.

 Nu se pot incheia conventii privind prescriptia in cazul actiunilor derivate din contractele
de adeziune ,contractele de asigurare,precum si cele din domeniul protectiei
consumatorului.

 Potrivit art. 2515 alin.2 cod civil partile nu pot ca printr-o conventie expresa sa declare o
actiune imprescriptibila potrivit legii ca fiind prescriptibila sau invers o actiune declarata
de lege imprescriptibila sa fie prescriptibila.

EFECTUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

In conformitate cu art.2500 alin.1 ceea ce se stinge prin prescriptie este dreptul material la
actiune,in consecinta dreptul subiectiv civil supravietuieste ca si obligatia corelativa a
acestuia.In consecinta in masura in care obligatia corelativa dreptului prescris a fost executata
de buna voie nu se va putea cere restituirea chiar si atunci cand cel in folosul caruia a curs
prescriptia nu stia ca termenul de prescriptie a fost implinit.
Deasemenea potrivit art.2506 alin.4 cod civil sunt valabile recunoasterea drepturilor facute
prin act scris precum si constituirea de garantii in folosul titularului dreptului supus
prescriptiei extinctive chiar daca cel care le-a facut nu stia ca termenul de prescriptie era
implinit.

Avand in vedere caracterul de ordin privat al prescriptiei extinctive aceasta poate fi invocata
numai in prima instanta prin intampinare sau cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare de
catre cel in folosul caruia curge prescriptia precum si de persoanele prevazute in art.2514 cod
civil (creditorii unei obligatii solidare sau indivizibile sau fideiusori).

Deasemenea avand in vedere caracterul de ordin privat al prescriptiei extinctive cel in folosul
caruia curge prescriptia poate sa renunte la beneficiul termenului scurs pentru prescriptia
inceputa si neimplinita sau dupa caz la prescriptia implinita.

In primul caz sunt aplicabile regulile de la intreruperea prescriptiei extinctive iar in al doilea
caz incepe sa curga o noua perscriptie de acelas fel.

OBSERVATIE : Nu este supus prescriptiei extinctive dreptul la actiune in sens procesual astfel
incat orice persoana poate sa se adreseze organului de jurisdictie si de a execita toate
mijloacele procesuale reglementate de lege si care alcatuiesc actiunea civila.

PRINCIPIILE EFECTULUI PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

1. Odata cu stingerea dreptului la actiune privind un drept subiectiv principal se stinge si


dreptul material la actiune privind dreptul subiectiv accesoriu cu exceptia cazurilor in care
legea prevede altfel.

2. Atunci cand un debitor este obligat la prestatii succesive dreptul la actiune cu privire la
fiecare dintre aceste prestatii se stinge printr-o prescriptie deosebita,cu exceptia cazului in
care prestatiile succesive alcatuiesc un tot unitar.

EXCEPTIE de la primul principiu : Cea prevazuta in art.2054 alin.1 potrivit cu care prescriptia
dreptul la actiune privind creanta principala nu atrage si stingerea dreptului la actiunea
ipotecara.Acelas articol fixeaza doua limite :

1. Creditorul ipotecar va putea urmarii doar bunurile imobile sau mobile ipotecatee si numai
in limita valorii acestor bunuri.

2. Este cea potrivit cu care dobanzile si alte accesorii ale creantei ipotecare nu mai pot fi
acoperite dupa implinirea prescriptiei dreptului la actiune privind creanta principala.

DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE

Intelegem sfera drepturilor subiective ale caror actiuni sunt supuse prescriptiei extinctive.

Domeniul pescriptiei extinctive in cadrul drepturilor patrimoniale :


 Prescriptia extinctiva si drepturile de creanta

In principiu drepturile de creanta indiferent de izvorul lor sunt prescriptibile extinctiv

Exceptii : In materia dreptului de asigurare art.2357 cod civil.

 Prescriptia extinctiva si drepturile reale accesorii

Drepturile reale accesorii sunt supuse prescriptiei extinctive ca regula in aceleasi conditii ca si
dreptul de creanta principal pe langa care exista.

Observatie : Exceptia referitoare la actiunea ipotecara reglementata de art.2504 alin.1 cod


civil nu conduce la concluzia imprescritibitatii dreptului de ipoteca deoarece legea nu prevede
in mod expres acest lucru.In consecinta dreptul este prescriptibil in termenul prevazut de
art.2518 punctul 1 cod civil respectiv in termenul de 10 ani.

 Prescripria extinctiva si drepturile reale principale

Prin aplicarea art.2501 alin.1 cod civil rezulta ca drepturile reale principale sunt prescriptibile
extinctiv.Exista insa si exceptii resspectiv:

Exceptii :

1. Actiunea in revendicare mobiliara sau imobiliara intemeiata pe dreptul de propietate


privata inafara cazurilor expres prevazute de lege (art.563 alin.2 cod civil).

2. Actiunea revendicarea imobiliara sau mobiliara intemeiata pe dreptul de propietate


publica.

3. Actiunea care are ca obiect stabilirea dreptului de trecere in cazul inegzitentei accesului la
calea publica (art.617 alin.3 cod civil).

4. Actiunea de partaj (art.669 cod civil).

5. Actiunea negatorie (= acea actiune prin care propietarul unui bun il cheama in jumatate pe
cel care se pretinde un nefructuar).

6. Actiunea confesorie,prin care se urmareste apararea unui drept de superfici.

7. Actiunea granutuire .

8. Petitia de ereditate( art.1130 cod civi).

DOMENIUL PRESCRIPTIEI EXTINCTIVE IN CADRUL DREPTURILOR NEPATRIMONIALE

 Principiul imprescritibilitatii drepturilor nepatrimoniale

EXCEPTII :
1. Actiunea in nulitatea relativa a unui act juridic civil nepatrimonial.

2. Actiunea in nulitatea relativa a casatoriei.

3. Actiunea in nulitatea relativa a recunoasterii copilului.

4. Actiunea in tagada a paternitatii in conditiile art.430 - 431-432 cod civil.

5. Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama atunci cand este pornita dupa decesul copilului
de mostenitorii acestuia.

6. Actiunea stabilirea paternitatii atunci cand este pornita dupa decesul copilului de catre
mostenitorii acestuia.