Sunteți pe pagina 1din 11

Nume:___________________ Data:_______________

Test de evaluare predictivă

Matematică și explorarea mediului

Observă desenul de mai jos și rezolvă următoarele cerințe:

Colorează cercurile mari cu verde, triunghiul mare cu portocaliu, pătratele mici cu galben,
iar dreptunghiurile cu maro; Găsește cubul și taie-l cu o linie oblică; Desenează lângă casă
un obiect care are formă de sferă;

Colorează florile din dreapta; Încercuiește păsările care se află deasupra casei; Desenează
câte o floare in fața fiecărui copac;

Completează peisajul astfel încât să fie ilustrat anotimpul primăvara; Ilustrează


fenomenul naturii specific atât primăverii, cât și toamnei; Desenează sub imagine cel
puțin 5 fructe și legume specifice toamnei;

-
2 9

Colorează casetele corespunzătoare părților componente ale plantei, folosind codul:


rădăcina – maro, frunzele – verde, tulpina – galben, floarea – roșu;
Ordonează numerele scrise pe petale în ordine crescătoare și descrescătoare;

_________________________________________________

_________________________________________________

Dintre perechile de flori, coloreaz-o pe cea care are numărul mai mare;

Rezolvă operațiile scrise pe frunzele plantei;

Dacă se ofilesc 2 frunze, câte mai rămân?

_________________________________________________

Încercuiește cu roșu animalele domestice și cu albastru, animalele sălbatice.

Câte animale sunt în total?

__________________________________________________________
TEST DE EVALUARE PREDICTIVĂ
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MEDIULUI

Data:
Clasa: I A

Învăţător: Alecu Ionela-Sanda

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

Competențe specifice:

Cs1 – compararea numerelor în concentrul 0-10;

Cs2 – ordonarea numerelor în concentrul 0-10;

Cs3 – efectuarea de adunări și scăderi în concentrul 0-10;

Cs4 – orientarea și mișcarea în spațiu în raport cu repere/direcții precizate;

Cs5 – identificarea unor forme geometrice plane (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc) și a
unor corpuri geometrice (cub și sferă);

Cs6 – rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare și scădere cu 1-2


unități în concentrul 0-10;

Cs7 - Descrierea unor fenomene/procese/structuri repetitive simple din mediul apropiat,


în scopul identificării unor regularități;

Itemi de evaluare:

Cs1: I 2c) Compararea a două perechi de numere;

Cs2: I 2b) Ordonarea numerelor date , crescător;

Cs3: I 2d) Efectuarea operațiilor de adunare și scădere;

Cs6:I 2e) Rezolvarea unei probleme ce presupune operația de scădere (în concentrul 0-
10)

: I 3 Rezolvarea unei probleme ce presupune operația de adunare;

Cs4: I 1b) Identificarea obiectelor din imagine/desenarea unor obiecte în funcție de


poziția pe care o au față de un reper, folosind sintagme de tipul: deasupra, sub, la stânga,
lângă etc;

Cs5: I 1a) Recunoașterea unor figuri și corpuri geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc,
triunghi, cub, sferă);
Cs7: I 1c) Completarea imaginii astfel încât să ilustreze anotimpul primăvara; ilustrează
fenomenul naturii specific primăverii și toamnei; deseneaza 5 fructe și legume de
toamnă;

Cs7: I 3 Identificarea animalelor sălbatice și domestice;

Cs7: I 2a) identifică părțile componente ale plantei (rădăcină, tulpină, frunze, flori)
Item Foarte bine Bine Suficient

1. Identifică/desenează Identifică/desenează Identifică/desenează cel


toate formele toate formele putin 3 forme geometrice
a)
geometrice plane și geometrice plane și 1 plane;
corpurile geometrice corp geometric (cub sau
(cub și sferă); sferă);

b) Rezolvă toate sarcinile de Rezolvă cel puțin 2 Rezolvă cel puțin 1


lucru, orientându-se în sarcini de lucru, sarcină de lucru,
spațiu în funcție de orientându-se în spațiu orientându-se în spațiu în
reperele/direcțiile în funcție de funcție de
precizate; reperele/direcțiile reperele/direcțiile
precizate; precizate;

c) Ilustrează anotimpul Ilustrează anotimpul Ilustrează anotimpul


primăvara, ploaia și primăvara, ploaia și primăvara, și desenează
desenează 5 fructe și desenează 3-4 fructe și cel puțin 2 fructe și
legume de toamna; legume de toamna; legume de toamna;

2. Colorează corespunzător Colorează corespunzător Colorează corespunzător


toate părțile cel puțin 3 părți cel puțin 2 părți
a)
componente ale plantei; componente ale plantei; componente ale plantei;

b) Ordonează numerele Ordonează numerele Ordonează numerele doar


atât crescător, cât și atât crescător, cât și crescător.
descrescător; descrescător cu puțin
ajutor (cu suport intuitiv)

c) Colorează toate florile Colorează doar 2 flori Colorează doar 1 floare


care au numerele cele care au numerele cele care are numărul cel mai
mai mari; mai mari; mare;

d) Rezolvă corect 4 operații Rezolvă corect doar 3 Rezolvă corect doar 1-2
de adunare și scădere; operații de adunare și operații de adunare și
scădere; scădere;

e) Scrie operația necesară Scrie operația necesară Rezolvă problema oral;


rezolvării problemei și o rezolvării problemei, dar
rezolvă; greșește calculul
matematic;

3. Identifică toate Identifică cel puțin 6-7 Identifică cel puțin 4-5
animalele sălbatice și animale și rezolvă animale și rezolvă
domestice și rezolvă problema fără a scrie problema oral;
problema, scriind și operația (scrie doar
operația necesară; rezultatul)
Nr. Crt. Numele și prenumele elevului I1 I1 I1 I2 I2 I2 I2 I2 I3

a) b) c) a) b) c) d) e)
T
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.