Sunteți pe pagina 1din 11

Anca Elena Păştean

Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

MODUL III – Tema 13, punctul 2:

Realizaţi un proiect tematic - de tip constructiv, de tip problemă sau de tip învăţare.

Postaţi rezultatul în Biblioteca de proiecte din cadrul portalului ICOS.

PROIECT TEMATIC DE TIP CONSTRUCTIV- PRIMĂVARA ŞI MINUNILE CREAŢIEI LUI DUMNEZEU

STRUCTURA PROIECTULUI:
I.PREGATIREA PROIECTULUI
1.ALEGEREA TEMEI
Copiii se uită la şireturi doar dacă sunt atenţionaţi...  mai ales la vârsta de 6 ani (unii şi după aceea!).
La această vîrstă nu reuşesc să observe şi să descrie ceva ce e dincolo de năsucul lor mic, mai ales dacă este vorba de natură.
Când păşeşte pe trotuar e atent la trotuar, nu se uită ce culori au casele, nu observă norii, nu sunt impresionaţi de florile din
grădini – cei mai mulţi dintre copii!
Cu atât mai mult, nu se gândeşte să observe etapele de creştere ale unei plante, nu e interesat ce e dincolo de ceea ce vede
deasupra pământului.
Dincolo de toate acestea, nu asociază aceste fenomene uimitoare cu Dumnezeu care face să crească!
Acest proiect tematic îi poate ajuta pe copii să se uite la şireturi şi dincolo de ele! 
Indiferent că ne place sau nu sentimentele ne dirijează comportamentul. Problema cu care ne confruntăm toţi este de a decide
dacă ne
Anca Elena Păştean
Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

2.STABILIREA SCOPULUI
Obiectivul fundamental - dezvoltarea gândirii critice şi creative a copiilor prin activităţi specifice, avînd drept mobil observarea
mediului înconjurător şi decodificarea fenomenelor diverse din natură , căutând să descopere relaţii reale în raportul om-Dumnezeu în
procesul de creştere al plantelor, primăvara.

3.STABILIREA OBIECTIVELOR
Obs. - aceste obiective au fost alcătuite ţinând cont de perioada de desfăşurare a programului pe cele patru săptămânii,
fiecărei săptămânii corespuzându-i o activitate din cadrul metodei de observare.
Nr.
Perioada Obiectivul specific
crt
-să identifice şi să descrie fenomene din natură, primăvara
1 Prima sapt.

-să îşi formeze capacităţi de organizare în interacţiune cu alţii, în


A doua sapt.
2 procesul de observare, culegere de informaţii, sortare, evaluare

-să se exprime în manieră proprie în timpul elaborării produselor


3 A treia sapt. finale

4 A patra sapt. -să-şi dezvolte abilităţi de comunicare , organizare şi coordonare


Anca Elena Păştean
Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

pregătind finalizarea produselor finale (autoevaluare, expunere,


prezentare)

4.ANALIZA RESURSELOR SI A CONDITIILOR DE DESFASURARE


Resurse umane
- profesor, elevii clasei pregătitoare, familia copiilor, invitaţi şi voluntari ai proiectului

Resurse materiale vizează în principal colile folosite, markere, prezentări video sau audio on-line, seminţe, pământ, ghivece, unelte
pentru grădinărit, Biblia etc. (alte mijloace didactice care au satisfăcut nevoile acestui proiect).

Durata : 4 saptamâni, timp în care subiecţii au desfăşurat activităţile ce urmăreau atingerea obiectivelor vizate.
Anca Elena Păştean
Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

5. PLANIFICAREA ACTIVITATILOR

- În perioada premergătoare desfăşurării activităţilor proiectului este organizată o întâlnire cu părinţii pentru prezentarea
proiectului, timp în care aceştia vor completa un chestionar pentru verificarea disponibilităţii lor de a participa la proiect
(Anexa 2)

Metode, mijloace
Săptămâna Activităţile organizate Obiectivele activităţii Evaluare
folosite
I.
1. Vizionarea de filme educative pentru - dezvoltarea mecanismelor - mijloace audio- - observare;
copii în care este descrisă puterea lui gândirii critice video; - chestionarul
Dumnezeu de a crea şi de a face - invitatul zilei
transformări în natură, în mod special în
viaţa plantelor (activitate în parteneriat cu
părinţii)
- secvenţe din
http://www.youtube.com/watch?
v=a3x4ObnpRcM - dezvoltarea mecanismelor
gândirii critice - Brainstorming;
- Dezbaterea; - metoda R.A.I.
2. Discuţii şi prezentarea de planţe - jocuri
Anca Elena Păştean
Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

ilustrative despre crearea Pământului interactive;


(plantele); memorarea versetelor şi a - prezentarea
cântecelor specifice activităţii – prezenţa interactivă - interviul
unui invitat special
- observarea;
- discuţia;
- metoda R.A.I.

3. Vizită la sat (ferme, câmpul extravilan - activităţi


unde se ară pămânul, grădinile cu solaria - observarea activităţilor practice
etc) specifice primăvara; - desen tip
- învăţarea sau exersarea Jurnalul zile (în
deprinderilor de mânuire a clasă şi acasă
uneltelor de lucru; împreună cu
părinţii)
– ataşarea de
fotografii în
portofoliu
II.
1. Plantarea seminţelor (la şcoală şi acasă); - exersarea deprinderilor de - activităţi - observarea şi
manipulare a diferitelor practice de
Anca Elena Păştean
Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

obiecte în vederea mânuire; aprecierea copiilor;


2. Crearea unui spaţiu în sala de clasă numit finalizării unei acţiuni;
Grădina miracolelor - învăţarea etapelor de - fotografii pentru
lucru corecte; Jurnal; - metoda Cubului
- observarea etapelor de
germinare şi dezvoltarea a
plantelor;

III.
1. Colectarea, sortarea informaţiilor – -învăţarea şi dezvoltarea - activităţi de grup - analiza
activităţi împreună cu părinţii; diferitelor abilităţi în şi individuale,; documentelor;
procesul de colectare şi
sortare a informaţiilor; - metode active
- dezvoltarea introspecţiei; interdisciplinare;
- dezvoltarea atitudinilor
2. Stabilirea şi pregătirea modalităţii în care pozitive prin cooperare - jocul de rol;
copiii vor prezenta produsele finale – - portofoliul
activitate pe grupe

IV.
- dezvoltarea deprinderilor - activităţi de grup
Anca Elena Păştean
Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

1. Expoziţie în Grădina miracolelor; de lucru în echipă; şi individuale,;


- expunerea
produselor finale - analiza
- dezvoltarea spiritului de – Turul galeriei; documentelor
2. Prezentarea produselor finale, pe grupe – echipă;
în sala de clasă - dezvoltarea capacităţilor - mijloace audio-
de exprimare individuală şi video folosite în
în grup; prezentare;
- exersarea spiritului
pozitiv în evaluare şi - metode
autoevaluare iteractive şi de
cooperare

- dezvoltarea abilităţilor de
3. Dumnezeu şi omul în natură : comunicare prin socializare
- scurtă derumeţie în pădurea de la Dezna, faţă în faţă; - echipament
jud. Arad, spre cetate - dezvoltarea deprinderilor sportiv pentru - decibelii şi voia
– picnic în spaţiul taberei de la Dezna motrice (mers, alergare, jocurile în aer bună 
căţărare); liber;
- mâncare pentru
Anca Elena Păştean
Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

picnic
- fotografii;

6. STRATEGII DIDACTICE
Se va realiza iniţial:
- o fişă de diagnosticare pentru elevi (Anexa1);
- o întâlnire cu părinţii pentru prezentarea proiectului, timp în care aceştia vor completa un chestionar pentru părinţi prin care se
va verifica disponibilitatea lor de a participa la proiect (Anexa 2)
Monitorizarea activităţii se va realiza de către profesor prin completarea unei fişe de observaţii

Metodele de realizare ale sarcinilor vor fi atat cele clasice: conversatia, exercitiul, explicatia, observatia, demonstratia cat si strategii
interactive: metoda R.AI., metoda Cubului, brainmistornig, metoda Portofoliului, Turul galeriei

II.REALIZAREA PROIECTULUI

1. ACTIVITĂŢILE proiectului, conform planificării

-elevii vor realiza prin efort individual dar si de grup toate activitatile propuse în planificarea realizată în colaborare cu părinţii
copiilor
Anca Elena Păştean
Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

- activiatile vor fi variate iar copiii vor fi sprijinti sa realizeze activitatile propuse, vor fi coordonati si sustinuti de la inceput
pana la sfarsit atât de profesor, cât şi de părinţi şi voluntarii proiectului.

2. FINISAREA SI REDACTAREA

Produsele proiectului vor fi elaborate in fiecare fază a proiectului. Se vor realiza postere, portofolii de grup, expoziţii de
lucrări (desen şi fotografie), jurnale, activitate pe grupul virtual al clasei etc.

III.VALORIFICAREA PEDAGOGICA A PROIECTULUI

1. PREZENTAREA

Produsele se vor prezenta in fata colectivului de elevi, al părinţilor şi al invitaţilor, în diferitele etape prescrise.

2. AUTOEVALUAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI

Se evalueaza proiectelul prin: chestionar, interviuri, observatii, analiza documentelor, discutii cu grupul de elevii, jurnalul.
Evaluarea finala consta în :
- chestionar pentru părinţi ;
- fişă interactivă pentru copii
3. AVANTAJELE PROIECTULUI sunt următoarele:
 Copiii :
Anca Elena Păştean
Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

- au primit mai mult încredere în sine şi în forţele propii ;


- au legat noi prietenii în cadrul grupului de lucru ;
- şi-au îmbogăţit cunoştinţele şi şi-au dezvoltat deprinderile ;
- au practicat regulile de conduită ;
- au petrecut momente vesele şi au gustat din plin surprizele ;

 Părinţii:
- au contribuit din plin la realizarea proiectului ;
- şi-au redescoperit copiii ;
- au legat prietenii cu alţi părinţi ;
- şi-au oferit ajutorul pentru următoarele proiecte, verificând beneficiile pe mai multe planuri ale acestui gen de activitate
şcolară.
-
 Profesorul :
- şi-a dezvoltat capacităţile de organizare ;
- a exersat diferitele roluri ale cadrului didactic ;
- i-a cunoscut mai bine pe copii şi familiile acestora, contribuind la coeziunea de grup a clasei ;
- a beneficiat de ideile părinţilor pentru următoarele proiecte.

CONCLUZIILE PROIECTULUI
Anca Elena Păştean
Prof. la Liceul Teologic Baptist, Arad

Atunci când urmăreşti dezvoltarea gândirii critice şi creative a copiilor prin diferite metode specifice, aceştia reuşesc să-şi
dezvolte abilităţi care îi vor însoţi pe tot parcursul vieţii. Vor învăţa că specificul personalităţii lor e atât de util în puzzle-ul unui grup,
explorându-se pe sine şi în aceleşi timp explorând mediul înconjurător, în mod activ.
Pe de altă parte, părinţii vor înţelege mai bine diferenţa dintre teorie şi practică atunci când este vorba de parteneriatul cu şcoala,
exersând un alt gen de activităţi decât doar suportul financiar comod de acordat.