Sunteți pe pagina 1din 8

,,GRĂDINIȚA ȘI FAMILIA


PRIETENI BUNI”
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL
GRĂDINIȚĂ- FAMILIE
AN ŞCOLAR 2021 -2022
ARGUMENT

Gradinița ṣi familia sunt doi factori primordiali ȋn educația copiilor .În gradiniță se pun
bazele unei personalități care mai tȃrziu va fi parte integrantă a unei societăți a cărei cerințe se
diversifică ȋn permanență. Gradinița trebuie să găsească o punte de legatură cu familia,
prezentȃnd părinților noi căi spre educație ȋn beneficiul copiilor.
Nivelul educaţional preşcolar pune bazele formării psihosociale a copilului. Din micul
individualist şi timid, sau invers, introvertit, preşcolarul se formează după cerinţele societăţii,
grupului din care face parte, pregătindu-se pentru viaţa „adultă”. Noi ca educatoare avem un rol
foarte important în a-l îndruma pe preşcolar în formarea propriei personalităţi într-un mediu
social corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că nu suntem doar noi cele care au acest rol.
Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă petrece majoritatea timpului la grădiniţă,
departe de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi benefică propriului copil părintele
trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la grădiniţă. Sunt multe familii care spun că sunt mult
prea ocupate pentru asemenea lucruri, bucurându-se ştiind că, copilul lor este într-un mediu
sigur, hrănit şi îngrijit. Aici intervine educatoarea care trebuie să aducă la cunoştinţă părintelui că
e mai mult de atât şi că misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu s-a încheiat fiind preluată de
grădiniţă. Rolul grădiniţei este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor
copii, dar ,,rolul principal rămâne tot familiei”.
Toate aceste motivații conduc către necesitatea unui parteneriat real, activ, cu implicare
susținuta a familiei, iar programul educativ să fie cunoscut ṣi ȋnteles de către parinți ṣi realizat
printr-o colaborare strȃnsă ȋntre instituția familială ṣi cea preșcolară.
Parteneriatul grădiniță- familie, acțiunile pe care aceștia le desfățoară, continuarea de către
familie a activităților desfășurate în grădiniță, nu fac decât să ducă la o cât mai bună formare a
preșcolarului ce urmează a se forma pentru viața de adult.
DESCRIEREA PROIECTULUI

SCOPUL PROIECTULUI :
 Familiarizarea părinţilor cu regimul zilnic din grădiniţă şi implicarea acestora în activitatea de
educare şi formare a propriilor copii în grădiniţă;
 Dobândirea de către părinţi a unor abilităţi de cunoaştere a copiilor, în vederea eficientizării
relaţiei familie – grădiniţă – comunitate.
 Sprijinirea parinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și implicarea lor ȋn
formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui ȋn viața socială.
 Cunoaşterea şi educarea copiilor preşcolari prin influenţa pozitivă atât a grădiniţei, cât şi a
familiei;
 Stabilirea unor principii de bază ce trebuie respectate în formarea personalităţii copiilor,
precum şi a unor procedee de corectare a unor devieri comportamentale;

OBIECTIVE :
 Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă;
 Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afectivă;
 Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate să
desfăşoare un proces educaţional;
 Găsirea unor soluţii comune în educaţie;
 Studierea unor cărţi, documentare, reviste de specialitate în vederea realizării unor dezbateri pe
teme date;
 Valorificarea unor experienţe personale;
 Exprimarea opiniei participanţilor cu privire la acţiunile întreprinse în cadrul acestui
parteneriat.
GRUP ȚINTA :
- Părinţi. - Educatoare;
- Bunici; - Prof. psiholog;
- Prescolari;

OBLIGAŢIILE GRUPULUI ȚINTĂ :


 Educatoare:
- au obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a direcţiona dezbaterile şi să stimuleze
prezenţa părinţilor;
- au obligaţia de a consilia problemele care se ivesc în educarea copiilor, studiind cărţi şi articole
de specialitate/ psihologie ;
 Părinţi :
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului mers al
parteneriatului şi al materialului utilizat;
- Să se implice activ în activităţile desfăşurate.
OBLIGATII COMUNE:
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.) ;
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării
situaţiilor de natură educaţională ;

LOCUL DE DESFASURARE
- DURATA
1 an școlar
RESURSE
 UMANE: - educatoare, părinții copiilor, bunicii copiilor.
 MATERIALE: - cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane, aparat foto;
 FINANCIARE: bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din sponsorizările
realizate de părinţii copiilor și ASOCIAȚIA de Părinți.

MODALITATI DE REALIZARE:
   Şedinţe cu părinţii ;
 Lectorate pe diverse teme;
   Activităţi desfăşurate împreună cu părinţii;
    Expoziţii cu lucrările copiilor;
    Serbările realizate în diferite momente ale anului
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI :
Cu ocazia desfăşurării şedinţei cu părinţii , am pregătit un material vizând câteva
particularităţi de varstă ale copilului de 3-5 ani. Părinţii au ascultat cu interes expunerile şi şi-au
exprimat dorinţa de a organiza întâlniri pe teme similare. Împreună am realizat o planificare
orientativă a temelor desfăşurate pe parcursul parteneriatului, mizând pe cunoaşterea şi educarea
copiilor prin influenţa pozitivă a celor doi factori educaţionali: grădiniţa şi familia.

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI :


Întâlnirile se vor desfăşura lunar, fără o durată stabilită, timp în care se vor transmite
informaţii şi se vor impărtăşi experienţe proprii. La finele unei întâlniri se va prezenta tematica
viitoare pentru a oferi părinţilor posibilitatea de a medita şi de a aduna informaţii din sfera
cotidiană , din experienţele personale.
Se va pune accent pe o activitate interactivă , se vor oferi chestionare, fişe de evaluare
pentru copii şi de autoevaluare pentru părinţi; se vor pune la dispoziţie publicaţii de specialitate
etc. Totodată se vor realiza evaluări pe parcursul ȋntâlnirilor şi la finele acestora.

DISEMINAREA REZULTATELOR :
Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,, jurnal al
părinţilor. Parteneriatul se va face cunoscut intregii grădiniţe , popularizând experienţa pozitivă.
FINALIZAREA PARTENERIATULUI :
Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe
parcursul anului şcolar şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate în cadrul
întâlnirilor.
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM

Nr. ACTIVITATEA Perioada de Coordonatori


crt. PROPUSĂ desfăşurare de activitate
și participanți
1. ,,Familia și grădinița” Octombrie Educatoare
-masă rotundă cu membrii Părinţii sau
familiei. bunicii
 Informarea părinților asupra copiilor
necesității derulării acestui
proiect.
2. “Îmi cunosc copilul?” Noiembrie Educatoare
- lectorat Părinţii sau
 Dezbatere/ prezentarea unei bunicii
caracterizări a grupei. copiilor
 chestionare de cunoaștere a
preșcolarilor
3. „Îl aṣteptăm pe Moṣ Decembrie Educatoare
Crăciun”- serbare Părinţii sau
 Program artistic cu prilejul bunicii
Crăciunului la care participă copiilor
familiile copiilor;

4. “Timpul în viața noastră,, Ianuarie Educatoare


discuții Părinţii sau
 Relatări ale părinților cu bunicii
privire la modul în care își copiilor
petrec timpul alături de copiii
lor.
 Dezbatere.
 Vizionarea de materiale
informative pe această temă.
5. ,, Ce înseamnă copiii cu Februarie Educatoare
deficiențe?”- masă rotundă Părinţii sau
Prezentarea principalelor deficiențe bunicii
în grădinița de copii- ADHD copiilor
(hiperactivitate) și AUTISM. Studii de
Vizionarea de materiale informative specialitate/
pe această temă. specialiști în
domeniu
6.

Mama mea, dragă şi bună!! Martie Educatoare


– activitate cu mămicile Părinţii sau
 realizarea unei activităţi cu bunicii
copii şi mămici copiilor
(pe arii de stimulare);
 prezentarea unui mic
program artistic de către copii,
dedicat „Zilei de 8 Martie” pentru
mămici;

7. ,,Iepurașul darnic” Aprilie Educatoare


– activitate cu părinții Părinţii sau
 realizarea unor activităţi bunicii
specifice sărbătorii „Paştelui”, copiilor
după tradiţii şi reţetele bunicii.
(vopsitul ouălor, prăjiturele,
salate);

8. ,,Mănînc sănătos, cresc Mai Educatoare


sănătos!”- exemple de bună Părinţii sau
practică bunicii
 Prezentrea unor referate copiilor
specifice temei propuse

 Dezbateri.
9. Astăzi este ziua mea!!! – Iunie Educatoare
carnaval cu ocazia zilei de 1 Părinţii sau
Iunie. bunicii
 parada costumelor realizate copiilor
de familie pentru copiii lor;
(personaje din basme)
 jocuri şi cântece pentru copii
în aer liber;

Datorită situației pandemice, întâlnirile se vor desfășura

în curtea grădiniței sau online- pe rețelele de socializare!


BIBLIOGRAFIE:

1) ***Convenţia cu privire la Drepturile Copilului – Reprezentanţa


UNICEF în România,2004
2) Revista – Învăţământul preşcolar – nr. 3-4 / 2004, nr. 3-4 / 2005, nr. 3-
4 / 2006, nr. 4 / 2007
3) Vrăsmaş, E., Consilierea şi educaţia părinţilor, Editura Aramis,
Bucureşti, 2002
4) Vrășmaș, E., Educația copilului preșcolar, Editura Pro Humanitate,
București, 1999
5) Bunescu Gheorghe, Democratizarea educaţiei şi educaţia părinţilor,
www.leducat.ro
6) A,Cosmovici, şi L. Iacob, Psihologia generală, Ed.Polirom, Iaşi, 1996.

S-ar putea să vă placă și