Sunteți pe pagina 1din 59

barometrul

socio-politic

Republica Moldova

Iulie 2022
raport elaborat de:
Doru Petruţi – doru.petruti@imas.md

www.imas.md

metodologie
eşan onare:
stra cat, probabilist, tri-stadial;

volum eşan on:


1007 respondenţi, 18 ani şi peste;

criterii de stra care:


12 unităţi administra v-teritoriale (UAT), mediu rezidenţial (urban-rural), mărimea localităţilor urbane (2 puri),
pul localităţilor rurale (centru de comună/sat aparţinător);

stadii de randomizare:
localitatea (82 localităţi selectate), gospodăria, persoana;

reprezenta vitatea:
eşan onul este reprezenta v pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv Transnistria;
eroarea maximă de eşan onare este de ±3.1%;

interviurile:
au fost realizate la domiciliile respondenţilor de către 33 operatori din reţeaua [imas], în limbile română şi rusă;

perioada de culegere a datelor:


06 – 18 iulie 2022;

comanditar sondaj:
Public Media
ti
ti
ti
ti
fi
ti
ti

ti
fi

ti

ti
ti

ti
structură eşan on
…pro l socio-demogra c

variabila grup număr de persoane procent


masculin 445 44,2%
gen
feminin 562 55,8%
18-25 ani 84 8,3%
26-40 ani 255 25,3%
vârsta 41-55 ani 241 23,9%
56-70 ani 324 32,2%
peste 71 ani 103 10,3%
studii medii incomplete 102 10,1%
șc. generală sau profesională 492 48,9%
educaţie liceu/șc. postliceală/colegiu 140 13,9%
studii superioare 271 26,9%
nu răspunde 2 0,2%
încadrat în câmpul muncii 380 37,7%
temporar nu lucrează 169 16,8%
ocupaţie
nu lucrează 457 45,4%
nu răspunde 1 0,1%
moldovean/român 789 78,4%
naţionalitate altele (rus. ucrainean etc.) 218 21,6%
nu răspunde 0 0,0%
total 1007 100,0%
fi
ti

fi
climat social, economic, politic
Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie Cât de mulţumit sau nemulţumit sunteţi de felul în care
greşită sau merg într-o direcţie bună? trăiţi?

4
15 Deloc mulţumit
24 29
Nu prea mulţumit
Direcţia este greşită
Nici..., nici
Direcţia este bună 21
Destul de mulţumit
NȘ/NR
72 Foarte mulţumit
33
NȘ/NR

www.imas.md

5
Cât de mulţumit sau nemulţumit sunteţi de felul în care trăiţi?

Iunie 2021 Noiembrie 2021 Februarie 2022 Aprilie 2022 Iulie 2022
100

90

80

70
62
59
60
56 57
51
50

40

30
26 26
23 24 22
21 21
20 18 17 17

10

0 0 0 0 0
0
Destul / Foarte mulţumit Nici..., nici Nu prea / Deloc mulţumit NȘ/NR

www.imas.md

6
Cum este viaţa dvs. în prezent compara v cu cea de acum Cum credeţi că veţi trăi peste un an?
un an?

10 Mult mai proastă Mult mai prost


16
29 2 28
Ceva mai proastă Ceva mai prost

Aproxima v la fel Aproxima v la fel


24
Mai bună acum 20 Mai bine

Mult mai bună acum Mult mai bine


20
35 NȘ/NR 14 NȘ/NR

www.imas.md

7
ti
ti
ti
Cum este viaţa dvs. în prezent compara v cu cea de acum un an?

Iunie 2021 Noiembrie 2021 Februarie 2022 Aprilie 2022 Iulie 2022
100

90

80

70
64
60
55
51
50 47
43
40
36 36
33
31
30
24
20
20
16 16
13 12
10

1 1 1 0 0
0
Mai bună/ Mult mai bună acum Aproxima v la fel Ceva / Mult mai proastă NȘ/NR

www.imas.md

8
ti
ti
Cum credeţi că veţi trăi peste un an?

Iunie 2021 Noiembrie 2021 Februarie 2022 Aprilie 2022 Iulie 2022
100

90

80

70

60

50 48 48

40 37 37
33 34
30
30 27
25
22 21 20
20 18 18
14 15 15 16
13
10
9

0
Mai bine / Mult mai bine Aproxima v la fel Ceva / Mult mai prost NȘ/NR

www.imas.md

9
ti
starea populației
Cât de protejat vă simţiţi în această perioadă de actuala guvernare?

Aprilie 2022 Iulie 2022


100

90

80

70

60
54
50

40 39

30
26
21 22
20 17

10
9
6
2 1 2 1
0
Deloc Puţin Nici ..., nici ... Mult Foarte mult NȘ/NR

www.imas.md

11
Care din următoarele a rmaţii credeţi că descrie cel mai bine actuala guvernare?

Aprilie 2022 Iulie 2022


100

90

80

70

60

50
43
40 37
34
30
29

20 22
20

10
4 3 5 3
0
Această guvernare Această guvernare Această guvernare Această guvernare NŞ/NR
este aproape de încearcă să facă este ine cientă și este o catastrofă
cetăţeni și nevoile lucruri bune și trebuie făcute pentru Republica
lor trebuie să mai unele schimbări Moldova și trebuie
www.imas.md avem răbdare demisă

12
fi
fi
Cum evaluaţi ac vitatea Guvernului Gavriliţa în comparaţie cu aşteptările pe care le-aţi avut?

3 3

19 • Sunteţi mai degrabă dezamăgit(ă)


• Vi s-au con rmat aşteptările
• Aşteptările dvs. au fost depăşite
75 • NȘ/NR

www.imas.md

13
fi
ti

În ce măsură consideraţi că lucrurile s-au schimbat spre bine


pentru cetăţeni de la inves rea Guvernului Gavriliţa până
acum?

2 2

7 • În foarte mică măsură/Deloc


• În mică măsură
• În mare măsură
34 55
• În foarte mare măsură

• NȘ/NR

www.imas.md

14

ti

După un an de guvernare, ce părere aveţi despre ac vitatea Guvernului Gavriliţa?

6
7
• UnocupăGuvern slab care nu este clar cu ce se
22 • Aucondiţiile
făcut maxim din ce s-a putut face în
de criză economică, război etc.

65 • Un Guvern cu rezultate destul de bune


• NȘ/NR

www.imas.md

15

ti

În mai multe cazuri, cetăţenilor li se spune că situaţia Cu care din următoarele a rmaţii sunteţi mai degrabă
din Moldova este așa din cauza războiului din Ucraina și de acord?
a efectelor generate de acesta. Dvs. cum consideraţi?

5
• Într-adevăr, războiul a
provocat scumpiri, crize • Este bine că PAS sunt la
13 putere acum pentru că
care depășesc
situaţia Moldovei putea
33 posibilităţile de a oferi 32 și mai rea acum dacă
soluţii din partea
guvernau alţii
Guvernului

• A da vina pe războiul din • Dacă erau alte par de la


putere acum, ele ar
62 Ucraina pentru orice
reușit să ges oneze mai
este o modalitate de a 55 bine situaţia decât o face
ascunde incompetenţa
PAS
actualului Guvern

• NȘ/NR • NȘ/NR

www.imas.md

16

ti

ti
fi
fi
fi

Care credeţi că sunt cele mai mari probleme ale guvernării PAS după un an de ac vitate?

În primul rând În al doilea rând

Incompetenţa echipei PAS 31 11

Războiul și alte crize ce afectează regiunea 18 12

Nu respectă/aplică legea 12 10

Lipsa de oameni/cadre 12 9

Modul în care au fost numiţi oamenii în funcţii 8 10

Comunicarea ine cientă 5 11

Lipsa de transparenţă 4 9

Comit abuzuri 13

Altceva 2 3

Nu au nici o problemă 22

NŞ/NR 7 19
0 10 20 30 40 50

www.imas.md

17
fi
ti
Care sunt lucrurile pe care le-aţi așteptat să e făcute în mod prioritar în acest
an de guvernare, dar ele nu au fost făcute?
% din total eșan on, 1007 respondenţi. Întrebare deschisă, număr procent
respondentul a avut posibilitatea de a acorda 3 variante de răspuns.
Salarii/Pensii ridicate 320 31,8%
Micșorarea preturilor 280 27,8%
O viaţă mai bună 200 19,9%
Au făcut tot ce m-am așteptat 183 18,2%
Locuri de muncă 115 11,4%
Lupta cu corupţia 71 7,1%
Medicina îmbunataţită 61 6,1%
Reforme în domeniul jus ţiei 61 6,1%
Să-și îndeplinească promisiunile 55 5,5%
Stabilitate economică 53 5,3%
Mai multe ajutoare sociale 50 5,0%
Îmbunătăţirea învăţămîntului 50 5,0%
Drumuri bune 43 4,3%
Sa aibă respect/grijă faţă de popor 38 3,8%
Îmbunatăţirea relaţiilor internaţionale / cu Rusia 28 2,8%
Să tragă la raspundere pe cei vinovaţi 20 2,0%
Diaspora să vină acasă 16 1,6%
Atenţie agricultorilor 14 1,4%
Aderarea la Uniunea Europeană 11 1,1%
Întoarcerea miliardului 10 1,0%
Stabilitate 10 1,0%
Altele (sub 1% ecare) 58 5,8%
NȘ/NR 1274 126,4%
total 3021 300,0%
www.imas.md

18
fi
ti
ti
fi
evaluare agendă socio-politică
În ul mii 10 ani, în ce perioadă Republica Moldova a fost cel mai rău guvernată?

Guvernul Natalia Gavriliţa 30,3

Guvernul Maia Sandu 17,0

Guvernul Vlad Filat 16,4

Guvernul Ion Chicu 6,5

Guvernul
6,4
Chiril Gaburici

Guvernul Pavel Filip 5,6

NŞ/NR 18,0

0 10 20 30 40 50

www.imas.md

20
ti

Vă rugăm să acordaţi note de la 1 la 10, ca la școală, pentru următoarele aspecte:

1-4 5-8 9-10 NȘ/NR

Ac vitatea Guvernului Gavriliţa


60 31 4 5
pentru primul an de mandat

Gradul dvs. de mulţumire faţă de


modul în care PAS/Maia Sandu 60 27 11 2
conduce ţara

Gradul de îndeplinire al
promisiunilor din campania electorală 59 33 4 4
de către actuala guvernare

Viitorul Republicii Moldova 40 31 14 15

Gradul dvs. de dezamăgire faţă de


modul în care PAS/Maia Sandu 38 22 34 6
conduce ţara
0 20 40 60 80 100

www.imas.md

21
tiVă rugăm să spuneţi trei cuvinte POZITIVE care vă vin în Vă rugăm să spuneţi trei cuvinte NEGATIVE care vă vin în minte
minte pentru situaţia din ţară după un an de guvernare pentru situaţia din ţară după un an de guvernare PAS:
PAS:
% din total eșan on, 1007 respondenţi. % din total eșan on, 1007 respondenţi. Întrebare
Întrebare deschisă, respondentul a avut număr procent deschisă, respondentul a avut posibilitatea de a număr procent
posibilitatea de a acorda 3 variante de răspuns. acorda 3 variante de răspuns.
Obţinerea statutului de candidat UE 63 6,3% Creșterea preturilor 211 21,0%
Sunt muncitori/Se stăruie 48 4,8% Conducere incompetentă 134 13,3%
Se luptă cu corupţia/Fac dreptate 43 4,3% Promisiuni neîndeplinite/Mincinoși 121 12,0%
Lucrurile abia incep să funcţioneze 39 3,9% Dezamăgire 112 11,1%
Ne-au dat speranţă/promisiuni 35 3,5% Sărăcia 89 8,8%
Mărirea pensiei 29 2,9% Nu au făcut nimic pentru ţară/popor 77 7,6%
Curăţarea sistemului judecătoresc 15 1,5% Pensii/Salarii mici 63 6,3%
Grija de popor/Mai aproape de popor/Prietenoși 15 1,5% Mai multă coruptie 40 4,0%
Compensaţii 15 1,5% Dezastru în ţară 32 3,2%
Pace 14 1,4% Nu comunică cu poporul 22 2,2%
Corecţi/Responsabili 13 1,3% Mîndri/Lăudarosi 21 2,1%
Transparenţă/Corectitudine 13 1,3% Lipsa locurilor de muncă 19 1,9%
Stabilitate 11 1,1% Dezordine 17 1,7%
Altceva (sub 1% fiecare) 97 9,6% Iau decizii neimportante/acţiuni rele 17 1,7%
Nici un cuvânt pozitiv 1539 152,80% Criza economică 16 1,6%
NȘ/NR 1032 102,20% Distrugerea învăţământului 15 1,5%
total 3021 300,00% Nu se dă ajutoare 13 1,3%
Stricarea relaţiilor cu Rusia 12 1,2%
Nu au o direcţie clară 12 1,2%
Nu este stabilitate 10 1,0%
Hoţi 10 1,0%
Vor distruge ţara 10 1,0%
Război/Pandemie 10 1,0%
Altceva (sub 1% fiecare) 92 9,1%
Nici un cuvânt negativ 576 57,0%
NȘ/NR 1270 126,1%
total 3021 300,0%
www.imas.md

22
ti
ti
De la intrarea în funcţie a Guvernului condus de Natalia Gavriliţa, aţi putea spune că situaţia … s-a înrăutăţit, a rămas la fel
sau s-a îmbunătăţit în ceea ce priveşte …?

S-a înrăutăţit A rămas la fel S-a îmbunătăţit NŞ/NR

Preţurile 96 2 11
Situaţia din economie 81 11 2 6
Relaţia cu Rusia 79 12 3 6
Nivelul de trai al oamenilor din Moldova 77 14 4 5
Comunicarea autorităţilor cu cetăţenii 56 25 11 8
E cienţa Guvernului 55 23 12 10
U lizarea banului public în interesul cetăţeanului 53 21 10 16
Transparenţa deciziilor luate de cei de la putere 53 23 14 10
Viaţa dvs. şi a familiei în general 50 40 9 1
Nivelul democraţiei 45 28 14 13
Situaţia din domeniul sănătăţii 43 34 15 8
Situaţia din domeniul educaţiei 42 32 12 14
Profesionalismul celor care lucrează în ins tuţii 41 30 12 17
Funcţionarea ins tuţiilor de stat 40 30 11 19
Situaţia din domeniul mass media 36 32 16 16
Lupta împotriva corupţiei 35 28 26 11
Funcţionarea jus ţiei 35 27 16 22
Siguranţa în spaţiul public 33 39 14 14
www.imas.md Relaţia cu Uniunea Europeană 17 20 48 15
23 0 20 40 60 80 100
fi
ti
ti
ti
ti
Care credeţi că este cea mai bună soluţie?
Aprilie 2022 Iulie 2022
100

90

80

70

60

50
42
40
34
30 26
22
20 18
16 16
10 10
10
6

0
Actualul Guvern Ar trebui schimbaţi Actualul Guvern trebuie Trebuie declanșate NȘ/NR
trebuie să con nue în anumiţi miniștri demis, iar PAS să numească alegeri an cipate
componenţa actuală alt Prim-Ministru
www.imas.md

24
ti
ti


De la alegerile Parlamentare și până acum, care din următoarele par de poli ce v-au dezamăgit?

Da, m-a dezamăgit Nu, nu m-a dezamăgit NŞ/NR

Par dul Acţiune și Solidaritate - PAS 67 28 5

Par dul Democrat din Moldova - PDM 42 22 36

Blocul Comuniș lor și Socialiș lor – PCRM+PSRM 39 51 10

Par dul Nostru 36 26 38

Par dul Pla orma Demnitate și Adevăr - PPDA 36 22 42

Par dul Poli c Șor 35 49 16

Alianţa pentru Unirea Românilor - AUR 25 18 57

Par dul “Democraţia Acasă” 25 20 55

Par dul Dezvoltării și Consolidării Moldovei - PDCM 19 15 66

Par dul Unităţii Naţionale - PUN 19 15 66

www.imas.md
0 20 40 60 80 100

25
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
tf
ti
ti
ti
ti
ti
Cine credeţi că este responsabil pentru situaţia din ţară?

15 • Președintele Maia Sandu


43
• Speakerul Igor Grosu
• Prim Ministrul Natalia Gavriliţa
29
• Toţi
9 4 • NȘ/NR

www.imas.md

26

După părerea dvs., Președintele Maia Care dintre următoarele a rmaţii este mai
Sandu ...? apropiată de opinia dvs.?

• Președinta Maia
Sandu stă departe de
8 • Sepoliocupă mai mult de
ca externă
8 responsabilitatea
rezolvării
15 problemelor interne
• Serezolvarea
ocupă mai mult de

interne
problemelor
33 • Președinta Maia
Sandu se implică
16 61 59 su cient în rezolvarea
• Nu face mai nimic problemelor
importante din ţară
• NȘ/NR
• NȘ/NR

www.imas.md

27
fi
ti

fi
Dvs. v-aţi dori sau nu o implicare mai mare a O bună parte a societăţii consideră că odată cu
Președintei Maia Sandu în rezolvarea problemelor Președinta Maia Sandu și instaurarea Guvernului
importante ale ţării? Gavriliţa, Republica Moldova a ieșit din izolarea
internaţională. Dvs. simţiţi unele bene cii în urma
acestei situaţii?

6 5

19
• Da, mi-aș dori 28 • Da
• Nu, un președinte
are alte sarcini • Nu
• NȘ/NR • NȘ/NR
75 67

www.imas.md

28

fi
Care poli cian credeţi că s-ar descurca cel mai bine în această perioadă …?

... să scoată ţara din criza actuală?

Igor Dodon 23

Maia Sandu 21

Ion Ceban 9

Ilan Sor 7

Vladimir Voronin 7

Ion Chicu 7

Renato Usa i 3

Natalia Gavrilita 1

Altcineva 2

Nici unul 13

NS/NR 9

0 10 20 30 40 50
www.imas.md

29
ti
ti
Care poli cian credeţi că s-ar descurca cel mai bine în această perioadă …?
... să facă acţiuni, să ia măsuri care să rezolve problemele ... să facă ordine în sistemul de jus ţie?
reale ale oamenilor?
Iulie 2022 Aprilie 2022 Iulie 2022 Aprilie 2022

Igor Dodon 24 Maia Sandu 22


18 26
Maia Sandu 21 Igor Dodon 18
25 15
Ion Ceban 9 Ion Ceban 8
8 6
Ilan Șor 8 Ilan Șor 7
9 7
Vladimir Voronin 7 Vladimir Voronin 7
6 7
Ion Chicu 6 Ion Chicu 4
5 3
Renato Usa i 3 Renato Usa i 3
4 4
Natalia Gavriliţa 1 Natalia Gavriliţa 1
5 4

Altcineva
3 Altcineva
3
1 2

Nici unul
10 Nici unul
13
11 12

NŞ/NR
9 NŞ/NR
14
8 14
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
www.imas.md

30


ti
ti
Care poli cian credeţi că s-ar descurca cel mai bine în această perioadă …?
... să dezvolte economia, mediul de afaceri? ... să asigure securitatea ţării?
Iulie 2022 Aprilie 2022 Iulie 2022 Aprilie 2022

Igor Dodon 19 Igor Dodon 26


17 25
Maia Sandu 18 Maia Sandu 21
21 27
Ilan Șor 9 Vladimir Voronin 7
9 6
Ion Chicu 10 Ion Ceban 7
6 4
Ion Ceban 7 Ilan Șor 6
6 5
Vladimir Voronin 4 Ion Chicu 3
4 3
Natalia Gavriliţa 3 Renato Usa i 2
8 3
Renato Usa i 3 Natalia Gavriliţa 1
4 2

Altcineva
3 Altcineva
1
1 1

Nici unul
11 Nici unul
11
10 10

NŞ/NR
13 NŞ/NR
14
14 14
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50
www.imas.md

31


ti
Care poli cian credeţi că s-ar descurca cel mai bine în această perioadă …?

... să negocieze cu Federaţia Rusă/Vladimir Pu n?


Aprilie 2022 Iulie 2022

Igor Dodon 44
49
Maia Sandu 18
11
Ion Ceban 3
6
Vladimir Voronin 6
6
Ilan Șor 4
5
Renato Usa i 4
4
Ion Chicu 2
3
Natalia Gavriliţa 3
1

Altcineva
1
1

Nici unul
6
7

NȘ/NR
10
8
0 10 20 30 40 50
www.imas.md

32

ti
ti
Care variantă o consideraţi mai bună?

Aprilie 2022 Iulie 2022


100

90

80
76

70 67

60

50

40

30
23
20 17
10
10 7

0
PAS trebuie să deţină PAS ar trebui să dea NȘ/NR
toată puterea în con nuare funcţii și reprezentanţilor care
vin de la alte par de
www.imas.md

33
ti

ti


Consideraţi că ar trebui sau nu declanșate alegeri Consideraţi că ar trebui sau nu declanșate alegeri
parlamentare an cipate? prezidenţiale an cipate?

3 4

• Da • Da
36
• Nu 36 • Nu
61 • NȘ/NR 60 • NȘ/NR

www.imas.md

34

ti
ti
În varianta în care duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidenţiale an cipate, cu cine aţi vota?

Igor Dodon 25,4

Maia Sandu 24,4

Ion Ceban 9,2

Vladimir Voronin 7,1

Ion Chicu 5,2

Marina Tauber 3,6

Renato Usa i 2,8

Andrei Năstase 1,6

Pavel Filip 1,2

Altcineva 3,4

Nu aș merge la vot 7,5

NŞ/NR 8,5
www.imas.md 0 10 20 30 40 50
35

ti
Susţineţi sau nu ... ?

Da Nu NŞ/NR

Aș susţine proteste care să


43 49 8
nu e organizate de vreun par d poli c

Protestele organizate de PSRM 40 54 6

Protestele organizate de Par dul Poli c ȘOR 39 55 6

0 20 40 60 80 100

www.imas.md

36
fi

ti
ti
ti
ti
Cum consideraţi, în acest an de guvernare După un an de ac vitate a Guvernului
PAS, jus ţia din Moldova ...? Gavriliţa, consideraţi că ...?

• Actuala putere se ocupă


de înlăturarea
schemelor ilegale
4
7
• A făcut progrese mari 15 20
• Schemele ilegale se

34 • A făcut unele progrese desfășoară la fel ca și


până acum, iar actuala

• Situaţia a devenit și mai


rea (abuzuri, corupţie, 29
putere nu face mare
lucru pentru a le înlătura
dosare la comandă etc.)
55 36 • Schemele ilegale au fost

• NȘ/NR preluate de actuala


putere

• NȘ/NR

www.imas.md

37

ti
ti

După un an de ac vitate a Guvernului Ce părere aveţi despre lupta cu corupţia


Gavriliţa, consideraţi că ... ? promisă de PAS în campania electorală?

6 8 • Lupta cu corupţia
este una
22
• Este mai puţină corupţie 28 adevărată, cu
acţiuni concrete și
36 • Este la fel ca înainte corecte

• Este mai multă corupţie • Sunt show-uri în


care se mimează
36 • NȘ/NR 64
lupta cu corupţia

• NȘ/NR

www.imas.md

38

ti

În ul ma perioadă vedem mai multe În Octombrie 2021, Procurorul General Alexandr


percheziţii și arestări ale unor persoane care Stoianoglo a fost suspendat din funcţie și la câteva ore a
sunt acuzate de îmbogăţire ilicită. Ce credeţi fost arestat. Ce părere aveţi despre acest caz?
despre aceste acţiuni?

7
• Sunt acţiuni care arată că se
luptă cu corupţia și că vor 15 • Este un caz care
21 se desfășoară în
24 apărea condamnări
mare parte corect

• Sunt indicii că aceste dosare


sunt abuzive și nu vor avea • Înmulte
acest caz sunt
indicii de
nalitate în jus ţie
abuz și răfuială
51 18
• Sunt răfuieli poli ce poli că

• NȘ/NR 64 • NȘ/NR

www.imas.md

39
fi
ti
ti

ti
ti

Recent, fostul Președinte Igor Dodon a fost arestat și i s-au adus mai multe acuzaţii (îmbogăţire
ilicită, trădare de patrie, depășirea atribuţiilor de serviciu etc.) Ce credeţi despre această situaţie?

Da Nu NŞ/NR

Este un dosar poli c? 67 24 9

PAS/Maia Sandu au legătură cu acest dosar? 63 23 14

Acest dosar este o modalitate folosită de PAS


pentru a distrag atenţia publică de la problemele cu 62 25 13
care se confruntă populaţia?

Faptul că Igor Dodon a fos arestat de ziua de naștere


41 33 26
a Maiei Sandu a fost o coincidenţă?

Jus ţia din Moldova este su cient de independentă


pentru a garanta o anchetă și un proces 32 55 13
corect al fostului președinte?

Până la acest moment, ancheta


31 42 27
se derulează în mod corect?

www.imas.md
0 20 40 60 80 100

40
ti
ti
fi


Având în vedere probele prezentate până acum și situaţia din jus ţia
din Moldova, ce așteptări aveţi în privinţa modului în care se va naliza
procesul împotriva fostului președinte Igor Dodon?

• Igor Dodon va condamnat în urma unei


anchete și a unui proces corect
12
24 • Igor Dodon va condamnat în urma unei
anchete și a unui proces abuziv, controlat
poli c

32
12
• Igor Dodon va declarat nevinovat pentru
că jus ţia noastră este coruptă

20
• Igor Dodon va
nici o vină
achitat pentru că nu poartă

• NȘ/NR

www.imas.md

41
ti
ti

fi
fi
fi
fi

fi
ti
instituții, politicieni, partide
Aş vrea să vă citesc şi să vă arăt o Doar pentru cei care au auzit de personalitatea poli că …, aş vrea să îmi spuneţi la
listă a unor personalităţi poli ce şi ecare dintre ele cum evaluaţi ac vitatea lor. Vă rugăm să răspundeţi pe o scală de
să-mi spuneţi dacă aţi auzit sau nu la 1 la 10, unde 1 = ”Ac vitate foarte slabă”, iar 10 = ”Ac vitate foarte bună”. 99 = ”
de ele. Nu am nici o părere/NŞ/NR”.

Ac vitate Ac vitate
Vă rugăm să răspundeţi pe o scală de la 1 la 10, unde 1 = ”Ac vitate foarte Nu am nici
% din total eşan on, foarte foarte
slabă”, iar 10 = ”Ac vitate foarte bună”. Nu am
Am auzit slabă bună o părere/
1007 respondenţi auzit
NŞ/NR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vlad Bâtrâncea 61,2 9,3 4,3 2,0 3,0 8,7 3,3 3,2 4,1 1,9 9,1 12,3 38,8
Ion Ceban 91,3 5,9 4,0 3,7 3,4 11,6 5,1 7,3 11,5 7,4 21,9 9,4 8,7
Ion Chicu 87,1 10,2 6,4 4,9 4,0 12,4 4,8 7,3 8,2 3,6 14,1 11,2 12,9
Vasile Cos uc 46,3 5,0 2,0 3,0 2,1 6,5 3,4 4,0 4,0 2,3 8,4 5,8 53,7
Igor Dodon 99,4 18,0 6,3 3,1 4,2 10,5 4,9 7,2 10,6 5,3 25,3 4,1 0,6
Monica Babuc 62,8 11,0 5,0 5,5 4,2 9,9 4,7 4,6 4,8 1,4 3,3 8,5 37,2
Igor Grosu 73,2 17,4 5,0 4,3 4,1 8,3 3,8 4,9 7,8 3,3 4,3 10,1 26,8
Natalia Gavriliţa 95,3 33,9 8,3 6,4 4,8 10,0 4,1 7,1 7,1 4,5 4,2 5,1 4,7
Dinu Plîngău 29,4 4,6 1,6 1,8 1,2 3,1 2,0 2,8 4,4 1,3 1,8 5,0 70,6
Maia Sandu 99,3 33,4 8,4 4,3 4,1 8,1 2,5 5,0 8,5 6,9 13,4 4,8 0,7
Ilan Șor 96,9 18,4 5,5 4,6 3,5 12,9 4,6 7,2 10,9 5,4 15,4 8,6 3,1
Marina Tauber 76,1 19,1 6,0 3,1 2,8 6,2 4,3 5,4 8,6 3,2 10,7 6,9 23,9
Renato Usa i 93,7 21,4 9,2 8,4 5,8 13,8 6,2 4,8 5,7 2,9 6,4 9,3 6,3
Irina Vlah 58,4 7,3 4,3 3,5 2,9 6,1 2,6 3,9 6,4 4,0 9,8 7,7 41,6
Vladimir Voronin 98,3 12,5 3,8 4,7 5,6 12,8 4,8 8,0 9,5 6,5 22,1 8,0 1,7
www.imas.md

43
fi
ti
ti
ti

ti
ti

ti
ti
ti
ti
ti
ti
Cum evaluaţi ac vitatea lui …?
% din total eşan on, 1007 respondenţi

Igor Dodon 48,4


Ion Ceban 48,1
Vladimir Voronin 46,1
Ilan Șor 38,9
Maia Sandu 33,8
Ion Chicu 33,2
Marina Tauber 27,9
Irina Vlah 24,1
Natalia Gavriliţa 22,9
Notele de 7-10
Igor Grosu 20,3
Renato Usa i 19,8
Vasile Cos uc 18,7
Vlad Bâtrâncea 18,3
Monica Babuc 14,1
Dinu Plîngău 10,3
0 20 40 60 80 100

www.imas.md

44
ti

ti
ti
Grad de apreciere ac vitate poli cieni (note 7-10)

Iunie 2021 Noiembrie 2021 Februarie 2022 Aprilie 2022 Iulie 2022

100

90

80

70

60
53 52
50 48 48 50 48
46
43 44 42 43 44
40 39 39 38 39 38 39
36
32 33 34 34
30
29

20

10

0
Igor Dodon Ion Ceban Vladimir Voronin Ilan Șor Maia Sandu

www.imas.md

45
ti
ti
Aş vrea să vă citesc şi să vă arăt o Doar pentru cei care au auzit de par dul sau formaţiunea poli că …, aş vrea să îmi
listă a unor par de şi formaţiuni spuneţi la ecare dintre ele cum evaluaţi ac vitatea lor. Vă rugăm să răspundeţi pe
poli ce şi să-mi spuneţi dacă aţi o scală de la 1 la 10, unde 1 = ”Ac vitate foarte slabă”, iar 10 = ”Ac vitate foarte
auzit sau nu de ele. bună”. 99 = ”Nu am nici o părere/NŞ/NR”.

Ac vitate Ac vitate
Vă rugăm să răspundeţi pe o scală de la 1 la 10, unde 1 = ”Ac vitate foarte
foarte foarte Nu am nici
% din total eşan on, slabă”, iar 10 = ”Ac vitate foarte bună”. Nu am
Am auzit slabă bună o părere/
1007 respondenţi auzit
NŞ/NR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Par dul Acţiune și Solidaritate - 97,1 30,7 6,7 4,5 4,7 10,4 5,4 7,2 9,2 3,7 8,5 6,2 2,9
PAS
Blocul Comuniș lor și Socialiș lor 97,6 13,1 7,1 4,3 4,5 12,6 4,0 8,7 9,4 5,4 21,3 7,3 2,4
– PCRM+PSRM

Par dul Poli c Șor 97,5 16,2 7,9 3,9 3,1 13,0 5,4 7,7 9,5 6,0 16,1 8,7 2,5

Par dul Nostru 65,3 13,6 5,6 6,2 4,3 9,1 4,8 2,6 3,7 0,8 5,0 9,8 34,7

Par dul Pla orma Demnitate și 61,6 9,6 4,5 5,9 5,0 8,5 6,2 4,7 3,7 1,0 2,1 10,5 38,4
Adevăr - PPDA
Par dul Democrat din Moldova - 67,6 17,7 6,8 7,1 4,8 8,9 4,4 3,7 3,4 0,5 1,9 8,6 32,4
PDM

Par dul “Democraţia Acasă” 41,0 6,9 2,2 3,4 2,8 6,0 2,9 1,9 3,1 1,4 3,0 7,6 59,0

Par dul Dezvoltării și Consolidării 23,2 4,4 1,9 1,8 2,3 2,8 2,3 0,4 1,7 0,0 1,3 4,5 76,8
Moldovei - PDCM

Par dul Unităţii Naţionale - PUN 22,2 4,8 2,0 2,0 1,6 2,9 1,4 1,3 1,1 0,6 0,2 4,5 77,8

Alianţa pentru Unirea Românilor - 40,3 12,6 2,8 1,9 3,4 4,3 1,4 1,6 1,5 0,9 1,6 8,4 59,7
AUR
www.imas.md

46
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
tf
ti
ti
fi
ti
ti

ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
Cum evaluaţi ac vitatea …?

% din total eşan on, 1007 respondenţi

Blocul Comuniș lor


44,8
și Socialiș lor – PCRM+PSRM

Par dul Poli c Șor 39,3

Par dul Acţiune și Solidaritate - PAS 28,6

Par dul Nostru 12,1

Par dul Pla orma `


11,5 Notele de 7 - 10
Demnitate și Adevăr - PPDA

Par dul Democrat din Moldova - PDM 9,5

Par dul “Democraţia Acasă” 9,4

Alianţa pentru Unirea Românilor - AUR 5,6

Par dul Dezvoltării și


3,4
Consolidării Moldovei - PDCM

Par dul Unităţii Naţionale - PUN 3,2

0 10 20 30 40 50
www.imas.md

47
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
ti
tf
ti
ti
ti


ti

Grad de apreciere ac vitate par de (note 7-10)

Iunie 2021 Noiembrie 2021 Februarie 2022 Aprilie 2022 Iulie 2022

100

90

80

70

60

50 49
45
38 37 39 40 39
40
36 35 37
32 33 33
30 28 29
25
21
20 19
15
12
10

0
BCS PP Șor PAS Par dul Nostru

www.imas.md

48
ti
ti
ti
În varianta în care duminica viitoare ar avea loc alegeri În varianta în care duminica viitoare ar avea loc alegeri
parlamentare an cipate. cu ce par d intenţionaţi să votaţi? parlamentare an cipate. cu ce par d intenţionaţi să votaţi?

% din total eşan on, 1007 respondenţi % din respondenţii care au o opţiune de vot, 791 respondenţi

BCS 33,4 BCS 42,5


PAS 24,1 PAS 30,7
PP Șor 12,2
PP Șor 15,5
Par dul Nostru 2,7
Par dul Par dul Nostru 3,4
1,6
“Democraţia Acasă” Par dul
PPDA 1,3 2,0
“Democraţia Acasă”
PDM 1,1 PPDA 1,6
PDCM 0,9 PDM 1,4
AUR 0,4
PDCM 1,1
PUN 0,3
AUR 0,5
Alt par d 0,6
7,0 PUN 0,4
Nu aș vota
NȘ/NR 14,5 Alt par d 0,8
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50

www.imas.md

49
ti
ti
ti
ti
ti
ti


ti
ti
ti
ti
ti
Intenţii de vot

Iunie 2021 Noiembrie 2021 Februarie 2022 Aprilie 2022 Iulie 2022
100

90

80

70

60

50

40 38
33
31 30
30 28 29 28 29 27
24
21 23 21 23
20
15
12 12 12
10 9 7 5 6
6 6 5 4 5 5
4 3
0
BCS PAS Par dul Șor Par dul Nostru Alte par de Indeciși

www.imas.md

50
ti
ti
ti
Care este par dul pe care îl simpa zaţi (oricît de puţin)? Care este par dul cu care sigur nu aţi vota?

% din total eşan on, 1007 respondenţi % din total eşan on, 1007 respondenţi

BCS 33,4 2 PAS 40,0


PAS 24,1 2 BCS 14,6
PP Șor 12,2 1 PP Șor 10,2
Par dul Nostru 2,70 PDM 2,9
Par dul
1,6
1 AUR 2,7
“Democraţia Acasă”
PPDA 1,3
0 Par dul Nostru 1,9
PDM 1,1
0 PPDA 0,9
PDCM 0,9 PUN 0,7
Par dul
AUR 0,4 0,6
“Democraţia Acasă”
PUN 0,3
0 PDCM 0,2
Alt par d 0,6 Alt par d 0,3
Nu aș vota 7,0 6 Nici unul 15,6
NȘ/NR 14,5 NȘ/NR 9,4
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50

www.imas.md

51
ti
ti
ti
ti
ti
ti


ti
ti
ti
ti
ti
relații externe
Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votaţi) cu privire la … Dvs. aţi vota pentru sau contra?

Aş vota pentru Aş vota contra Nu aş par cipa Nu ş u. nu m-am decis Nu răspunde

Aderarea Rep. Moldova la


51 34 4 11 0
Uniunea Europeană

Uniunea Economică Eurasia că


49 29 4 15 3
(Uniunea Vamală)

Unirea Rep. Moldova cu România 32 58 3 6 1

NATO 18 67 3 10 2

0 20 40 60 80 100

www.imas.md

53
ti
ti

ti

Dacă ar trebui să votaţi duminica viitoare între Uniunea Europeană şi Uniunea Economică Eurasia că, dvs. ce aţi alege?

12

Uniunea Europeană
45 Uniunea Economică Eurasia că

NȘ/NR
43

www.imas.md

54
ti
ti
Recent, Republica Moldova a obţinut statutul de ţară
candidat la Uniunea Europeană. Ce credeţi despre
această decizie?

• Este o decizie poli că a marilor puteri


care nu schimbă viaţa oamenilor din
5
Moldova
12

38 • Este o oportunitate pentru Moldova,


dar cu șanse mici de realizare

22
• Este un pas înainte, ce ar putea
schimba viaţa oamenilor din Moldova

23 • Este o mare realizare pentru noi toţi


• NȘ/NR

www.imas.md

55

ti

Care credeţi că este mo vul principal pentru care Republica Dacă nu era războiul din Ucraina, credeţi că Republica
Moldova a obţinut statutul de ţară candidată la Uniunea Moldova primea acum statutul de ţară candidată la
Europeană? Uniunea Europeană?

• Moldova face reforme și


lucrurile sunt pe calea cea
bună
10 9 10
22
7
• Maia Sandu bene ciază de
susţinerea UE • Da
37 • Ministerul de Externe a • Nu
33
muncit mult pentru acest
demers • NȘ/NR
• Războiul din Ucraina
4 • 68

• Alt mo v
• NȘ/NR

www.imas.md

56

ti

fi

ti
Pentru ca Republica Moldova să devină membră UE
Obţinerea statutului de ţară candidat la UE cu drepturi depline trebuie făcute multe reforme
îl consideraţi o realizare care va schimba care vor afecta cetăţenii. Care este poziţia dvs.?
viaţa dvs.?

• Voi susţine toate

5
• Da, o va schimba în bine în
următorii ani 6
eforturile pentru ca
Republica Moldova să
23 devină membră UE
33 • Nu(aproape)
îmi va schimba viaţa cu
31 nimic • Așdarface unele sacri cii,
cu o guvernare
• Mi-o va schimba în rău
pentru că vor trebui făcute
40 care mai întâi rezolvă
problemele interne
sacri cii/reforme dure pentru

31
ca Moldova să devină
membră UE
31
• Nuun felsuntdedispus la nici
sacri cii
pentru așa ceva
• NȘ/NR
• NȘ/NR

www.imas.md

57
fi

fi

fi

În câţi ani credeţi că Republica Moldova va deveni membră a Uniunii Europene?

Aprilie 2022 Iulie 2022


100

90

80

70

60

50

40

30
23 21
20 18 17 19
16 16 16
9 10 10 11
10
6 8

0
Peste 1-2 ani Peste 3-5 ani Peste 6-10 ani Peste 11-20 Peste mai mult Niciodată NȘ/NR
de ani de 20 de ani

www.imas.md

58


denumirea completă

IMAS - Cercetare și Strategii SRL


denumirea scurtă

imas
director general

Doru Petruți
office@imas.md
www.imas.md
t/f: (+373 22) 260 096
m: (+373) 79 705 501

S-ar putea să vă placă și