Sunteți pe pagina 1din 21

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SEBEȘ

INSPECȚIE SPECIALĂ PENTRU OBȚINEREA GRADULUI II

PROIECT DIDACTIC DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

« În ajutorul Iepurașului de Paște Puf-


Alb »
NIVEL II
MOTTO:
“Când pă să relele-au venit
Natura-ntreagă a-nverzit
Un vânt adie-n miez de noapte,
Spă rgându-se-n că us de șoapte
Ș i-adie lin, neincetat,
Spunând :
HRISTOS A INVIAT!”

Prof. înv.preșcolar: Oprean Maria

2022

NIVELUL/GRUPA: 5-6 ani, II, Grupa mare


TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine și cum planifică/organizează o
activitate ?
TEMA SĂPTĂMÂNII: Ne pregătim de Paște
TEMA ACTIVITĂŢII: În ajutorul iepurașului de Paște, Puf-Alb!

SCOP : .
 Verificarea cunoștințelor matematice privind însușirea conceptului de
număr natural în limitele 1-10, dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi
a utiliza numerele şi cifrele în scopul efectuării unor operaţii de
adunare şi scădere cu o unitate sau două;
 Exersarea unor operații de gândire (analiză, sinteză, comparare,
generalizare), precum și cultivarea unor calități ale gândirii;
 Dezvoltarea simţului practic si estetic al copiilor;
 Consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare
motrică;
 Dezvoltarea simțului practic și estetic.

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

ADP: Întâlnirea de dimineață:, : ”Vine iepurașul” - salutul, prezenţa,


calendarul naturii, împărtăşirea cu ceilalţi, activitatea de grup, noutatea zilei.
Momentul de lectură: Povestea iepurașului de Paște
Tranziții: cântece: ”Bat din palme”, ”Îepurașul Țup”
ALA: Joc de masă – Iepurași și floricele (tangram)
Artă –- Ouă de Paște (pictură ouă polistiren)
Construcții – Căsuța iepurașului

ADE: ,, În ajutorul iepurașului de Paște Puf_Alb!’’ (DŞ2 –joc didactic +


DPM – traseu aplicativ)
„Coronița de Paște” (DOS2- colaj)
ALA 2: “Unde s-a ascuns oul?” , ”Cursa iepurașilor” (jocuri distractive,
jocuri de mişcare)

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


A1-Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
B1-Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
C2- Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
C3-Activare și manifestare a potențialului creativ
D.a).1-Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
E2-Reprezentări matematice elementare, pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat

COMPORTAMENTE VIZATE:
A1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate,
specifice vârstei
A1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de
dezvoltare
B1.2- Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii
problematice specifice
B1.3- Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată
C2.1-Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
C2.2- Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care
întâmplină dificultăți.
C3.3- Manifestă creativitate în activități diverse
Da)1.1-Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea
înțelegerii și receptării lui (comunicare receptivă).
E2.1- Demonstrează familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia
E2.2-Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă,
greutate, înălţime, lungime, volum.
E2.4- Efectuează operaţii de seriere, grupare, clasificare, măsurare a
obiectelor

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ
 Să salute adecvat educatoarea și colegii de grupă;
 Să își așeze fotografia pe panou;
 Să enumere copiii absenți;
 Să precizeze ziua, luna și anotimpul în care suntem;
 Să descrie fenomenul meteo caracteristic zilei;

JOCURI ȘI ACTIVITATI ALESE – ACTIVITĂŢI PE CENTRE


ARTĂ : “ Ouă de Paște”- (pictură pe polistiren)
Să utilizeze culorile potrivite pentru realizarea lucrării;
Să își exerseze deprinderile de lucru însușite anterior;
CONSTRUCȚII: ”Căsuța iepurașului”
Să construiască căsuța iepurașului din materialele puse la dispoziție;
JOC DE MASĂ: “Iepurași și floricele” - tangram
Să reconstitue imaginea folosind piesele de tangram.

 ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENȚIALE


ACTIVITATE INTEGRATĂ
1. DȘ2 (activitate matematică)+ DPM(domeniul psihomotric) ,,În
ajutorul iepurașului de paște, Puf-Alb’’ – joc didactic+traseu aplicativ
Să recunoască şi să utilizeze jetoanele puse la dispoziție;
Să parcurgă traseul aplicativ pentru a ajunge la măsuţa unde trebuie să
rezolve sarcina cerută;
Să efectueze operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor ;
Să selecteze jetoanele în funcție de cerință etc;

SARCINA DIDACTICĂ: să rezolve sarcinile prezentate pe bileţele


utilizând cunoștințele și deprinderile asimilate anterior;
REGULILE JOCULUI:
 anunțarea participării la joc se face prin ridicarea mâinii;
 așteptarea să fie numiți;
 răspunsurile corecte vor fi aplaudate.
ELEMENTE DE JOC: surpriza, descoperirea sarcinilor de lucru ,
aplauzele, mânuirea materialelor.
ACTIVITATE MONODISCIPLINARĂ
2. DOS 2 (activitate practică) - ” Ornamente pentru Paști” - colaj
să identifice materialele puse la dispoziţie;
să realizeze o lucrare individuală, utilizând materiale puse la dispoziție;

 JOCURI ȘI ACTIVITATI ALESE- ALA 2


JOCURI DISTRACTIVE ŞI DE MIŞCARE:
să respecte regulile jocului;
să se integreze activ şi afectiv în activitate.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul,
expunerea, problematizarea, instructajul verbal,aprecierea verbală, jocul,
turul galeriei.
Mijloace de învățământ: planșe, jetoane,acuarele, ouă polistiren,
hârtie/carton colorat, lipici, diferite decupaje, ecusoane etc.
Forme de organizare: frontal, pe centre de interes, individual.

EVALUAREA ACTIVITĂȚII:
 Aprecieri verbale individuale si colective;
 Recompense
 Expoziție cu lucrările copiilor;

BIBLIOGRAFIE :
CURRICULUM PENTRU EDUCAŢIA TIMPURIE1 -2019;
M. Peneș- “Jocuri pentru preșcolari”- Ed. Aramis, 1998
Suport pentru înțelegerea unor concept și instrumente cu care
operează curriculumul pentru educație timpurie, București 2019
“Ghid pentru proiecte tematice” , Viorica Preda, Mioara Pletea,
Marcela Calin, Aureliana Cocoş, Daniel Oprea, Filoftea Grama

SCENARIUL ZILEI
Copiii vor intra în sala de grupă şi se vor aşeza pe scăunelele aranjate în
formă de semicerc, pentru desfăşurarea ,, Întâlnirii de dimineaţă, astfel încât,
fiecare copil să aibă contact vizual cu toţi ceilalţi copii ai grupei.
Salutul – Bună dimineaţa copii
A inceput o nouă zi
Pe scăunele ne-așezăm
Si frumos ne salutăm.

Prezența: Voi întreba copiii dacă și-au dat seama dacă lipsește vreun
coleg de-al lor sau toată lumea este prezentă. Se face prezența copiilor
prin completarea fişei de prezenţă. Fiecare copil vine şi își așează
fotografia pe panoul de prezență. Apoi se va completa calendarul naturii.
Calendarul Naturii - prin intermediul unei conversaţii voi stabili ,
împreună cu copiii vremea de afară, anul,luna, data, ziua și anotimpul în
care ne aflăm.
Împărtășirea cu ceilalți – se va realiza printr-o discuție cu copiii
despre sărbătoarea ce se apropie.
Noutatea zilei – constă în prezentarea iepurașului Puf-Alb care a venit
la noi în grupă tocmai dintr-o poveste.
Momentul de lectură – le voi prezenta copiilor Povestea iepurașului
de Paște.
RUTINA: Se vor executa exerciţii de înviorare și de igiena personala.
Le voi prezenta copiilor programul zilei: le voi spune copiilor că în
drum spre grădiniță m-am întâlnit cu iepurașul Puf-Alb care are mare
nevoie de ajutor pentru că singur nu va reuși să ajungă pe la toți copiii.
Li se prezintă copiilor centrele la care urmează să-şi desfăşoare
activitatea, sarcinile de lucru şi se intuieşte materialul aflat la fiecare
sector. Copiii se grupează la centre în funcție de dorința fiecăruia.
La sectorul “Artă”, copiii vor decora ouă din polistiren cu
ajutorul acuarelelor.
. La sectorul “Construcții”, copiii se vor realiza căsuța iepurașului din
piese magnetice.
La sectorul “Joc de masă”, copiii vor realiza iepurași si bomboane
cu ajutorul pieselor de tangram.
La finalul activităţilor liber alese, copiii vor trece pe la fiecare centru
şi se vor aprecia realizările proprii, dar şi pe cele ale colegilor.
Apoi, urmează Tranziţia care se realizează cu ajutorul jocului de
mişcare "Bat din palme".
După acest moment și după aranjarea scăunelelor și a măsuțelor în
mod adecvat, se va face trecerea spre activitatea integrată DS2+DPM: ”În
ajutorul iepurașului de Paște”.
Tranziție: ”Iepurașul Țup”
Va urma apoi activitatea practică (DOS2) în care vor realiza un
ornament de Paști.
Tranziție: ”Dacă vesel se trăiește”
Pentru că au reușit să parcurgă toate probele iepurașul Puf-Alb le-a
trimis niște recompense și îi invită să se joace jocurile distractive: ”Unde
s-a ascuns oul?” și ”Cursa iepurașilor!”.
La finalul activității, educatoarea face aprecieri despre modul în
care copiii s-au implicat în ajutorul lui Puf-Alb .

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII – ALA1-


Nr. Etapele Conținutul științific Strategii didactice Evaluare/
Crt. activității Metode și
Metode și Mijloace de indicatori
procedee învățământ
1. Momentul Voi asigura condițiile optime
organizatoric desfășurării activității:
aerisirea sălii de grupă, Observația directă
pregătirea materialului
didactic. Pregătirea climatului
psiho-afectiv necesar
desfășurării activității,
asigurarea ordinii și
disciplinei.
2. Captarea și Captarea atentiei se realizează Conversația Iepurașul
orientarea prin intermediul iepurașului Puf-Alb Reacția copiilor
atenției Puf-Alb care a ajuns la noi în Observația Frontală
grupă.
3. Anunțarea Astăzi, dragi copii, o să Conversația
temei și a construim căsuța iepurașului, Reacția copiilor
obiectivelor o să vopsim ouă si o să Explicația
realizăm iepurasi cu ajutorul
pieselor de tangram.
4. Realizarea Tranziția spre centre se
temelor realizează prin cătecelul „Bat Evaluare orală
din palme” Conversația Recunoașterea și
Copiii își vor alege sectorul cu denumirea
care doresc să înceapă. Se vor Explicația materialelor
împărți în trei grupe
aproximativ egale. Instructajul Se concentrează
verbal pe sarcini care
1. Construcții: Se vor așeza Piese îl/o intereseazã
la măsuțe pentru a construi Exercițiul magnetice
cu ajutorul pieselor Implicarea în
magnetice căsuța Conversația activitate
iepurașului.
Analiză asupra
2. Joc de masă: Se vor așeza Explicația Tangram corectitudinii
la măsuțe pentru a îmbina îndeplinirii
piesele de tangram și a Exercițiul sarcinilor
realiza iepurași.
3. Artă: Copiii se vor așeza Observația Acuarele Găsește și
la măsuțe și vor avea ouă Ouă utilizeazã
de polistiren pe care le vor polistiren materiale pentru a
picta . pune în practicã o
Pentru realizarea obiectivelor idee
propuse, grupele de copii se
rotesc în cadrul sectoarelor, Observarea
astfel încât fiecare copil să sistematică a
treacă pe la fiecare sector. comportamentului
Dacă sunt copii care nu doresc copiilor
să participle la mai multe
sectoare, atunci li se va
respecta decizia.
Apoi se va trece la
executarea sarcinilor de către
copiii.
5. Încheierea Fac aprecieri generale și Conversația Aprecieri verbale
activității individuale asupra modului de stimulative
desfășurare a activităților.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII INTEGRATE


,,În ajutorul iepurașului de Paște, Puf-Alb ’’
DŞ2 (activitate matematică) + DPM(educatie psihomotrică)
Nr. Strategii Evaluare
Crt Etapele Conținutul științific didactice / Metode și
. activității indicatori
Metode și Mijloace de
procedee învățământ
1. Momentul Scăunelele sunt aşezate.
organizatoric Materialul didactic necesar
este pregătit în faţa
copiilor
2. Captarea Iepurașul Puf-Alb le Observaţia Iepueașul Observare
atenţiei povestește copiilor că este Conversaţia Puf-Alb comportament
foarte bucuros că el a fost
ales să fie iepurașul de
Paște dar are foarte mare
nevoie de ajutor pentru a
putea duce tuturor copiilor
ouă roșii si cadouri de
Paști.
“Dragi copii,
Sunt iepurașul Puf-Alb şi
am mare nevoie de
ajutorul vostru. Trebuie să
împart de Paști o mulțimre
de ouă și de cadouri. Nu
oricine poate fi ajutorul
meu ci doar copiii care
reușesc să îndeplinească
sarcinile pe care vi le-am
trimis. Așa cum eu am
trecut cu bine de toate
obstacolele și am ajuns cu
oul roșu în grădină, tot
așa și voi aveți de parcurs
un traseu și de rezolvat
anumite probleme.
Aveți mare grijă! Mult
success!
Cu drag,
Iepurașul Puf-Alb!”

3. Anunţarea Anuntare temei si a


obiectivelor urmarite, se va Observar
temei şi a Conversaţia
realiza printr-o scurta e comportament
obiectivelor poezioară: Explicaţia
“Iepuraşu-i supărat
urmărite
S-a-ncurcat la numărat
Şi vă roagă foarte mult
Să îl ajutaţi şi voi
Ca să numere corect
Înainte şi înapoi.
Şi apoi, doar într-o joacă
Să adune şi să scadă,
Să îşi caute vecinii
Până nu-i atacă câinii.
Vreţi sau nu,
Să îl ajutăm acum ?
Dar, ca să nu greşiţi,
Va trebui să gândiţi !”
Astăzi, vom juca jocul
matematic ”Răspunde
repede si bine” – cu scopul
de a-l ajuta pe Iepuraş să
nu mai fie supărat, să poată
număra şi el corect înainte
şi înapoi, să rezolve
exerciţii şi probleme de
adunare şi scădere, să îşi
caute vecinii, să numere și
astfel vom reuși să
devenim ajutoarele
iepurașului.
Pentru ca jocul nostru să
fie mai frumos iar
Iepuraşul mulţumit, va
trebui să ne împărţim în
două echipe:
-echipa iepurasilor gri si
echipa iepurasilor maro
(delimitarea echipelor);
4. Reactualizare Pentru a intra în concurs, Conversaţia Observar
fiecare echipă trebuie să ea
a Exerciţiul
treacă un test: comportamentulu
cunoştinţelor “Fiindca timpul iute trece , Jocul
i copiilor
Să numaram până la
zece!” Apreciere
Se vor efectua exercitii de a rezolvării
numarare in ordine sarcinilor
crescatoare (1-10) si
descrescatoare(10-1).

5. Prezentarea Explicarea jocului: Copiii


noului vor fi împărțiți în două Explicaţia;
echipe (echipa iepurașilor Observarea
conținut și Iepurașul
gri și echipa iepurașilor sistematică a
dirijarea maro). Ca să poată deveni Puf-Alb comportament
învățării ajutoarele iepurașului ului copiilor
copiii trebuie să parcurgă
un traseu aplicativ în care
trebuie să sară din cerc în Cercuri
cerc, să ocolească Jaloane
jaloanele și să se
Demonstraţ Saltele
rostogolească pe saltea. Aprecierea
Câte un copil din fiecare ia; Jetoane ouă rezolvării
grupă va parcurge pe rând colorate sarcinilor
traseul și va ajunge la masa
iepurașului şi extrage câte
o sarcină din plicurile Jetoane
numerotate de la 1 la 9. cifre
După ce copilul extrage
sarcina din plicul numărul Trecerea
Jetoane
1, acesta îi înmânează copiilor care au
educatoarei sarcina pentru semne rezolvat corect
a o citi. După citirea Exerciţiul matematice sarcina pe lista
sarcinii de către invitaţilor la
educatoare, copilul trebuie petrecere
să o rezolve corect. Acesta
poate fi ajutat de
coechipieri în cazul în care
nu ştie să rezolve sarcina
din plic. Dacă sarcina este
rezolvată, copilul este Observar
aplaudat, iar echipa va ea sistematică a
primi o faţă zâmbitoare pe comportament
tabla de marcaj. Dacă nu ului copiilor
rezolvă sarcina atunci
echipa nu va primi faţa
zâmbitoare. Echipele vor
răspunde pe rând la fiecare
probă.
Se va desfăşura
jocul de probă sub directa
îndrumare a educatoarei
care intervine, reamintind
regulile jocului. După
desfăşurarea jocului de
probă se revine cu
explicaţii suplimentare
pentru corectarea greşelilor
(dacă e nevoie).
Jocul propiu zis:
Copiii aleși vor veni și vor
rezolva următoarele
cerințe:
- Echipa iepurașilor gri:
S1 – Alege 3 ouă și așează
2 în coș și 1 lângă pom
S2-Identifică oul pe care
este scrisă cifra 8 și așează-
l în coș.
S3 – Caută ouăle pe care
sunt scrise vecinii
numărului 8 și așează-le în
coș.
S4-Aşază lângă coș oul pe
care este scris vecinul mai
mare al numărului 1.
S5- Asează lângă pom
ouăle pe care sunt scrise
vecinii numărului 5.

Echipa iepurașilor maro:


S1 – Alege 4 ouă și așează
1 lângă coș, 2 în fața
iepurașului și un ou lânga
pom
S2-Identifică oul pe care
este scrisă cifra 5 și așează-
l lângă coș.
S3 - Caută ouăle pe care
sunt scrise vecinii
numărului 5 și așează-l
lângă coș.
S4-Aşază în coș oul pe care
este scris vecinul mai mic
al numărului 9
S5-Așeaza în coș ouăle pe
care sunt scrise vecinii
numărului 2.
Complicarea jocului:
- Echipa iepurașilor gri:
S6 – Numără ouăle din
interiorul coșului (în coș
sunt 8 ouă) și apoi
completează cu ouă astfel
încât să fie 9.
S7 – Numară ouăle din
interiorul coșului și alege
cifra corespunzătoare pe
care o așează pe coș.
S8 – Dă fiecărui ou de
lângă pom căte un puișor.
Câți puișori ai așezat? (4)
S9 - ”Pe o creangă înflorită
Stau 5 păsări și discută.
Mai vine una curioasă.
Câte sunt acum?
Sunt…”

- Echipa iepurașilor maro:


S6 - Numără ouăle aflate
lângă coș (lângă coș sunt 5
ouă) și apoi completează
cu ouă astfel încât să fie 6.
S7 – Numără oulăle aflate
lângă coș , alege cifra
corespunzătoare și așeaz-o
lângă coș;
S8 - Dă fiecărui ou de
lângă iepuraș căte un
puișor. Câți puișori ai
așezat? (2)
S9 - ”4 puișori moțați
Stau pe pajiștea frumoasă
Când copilul i-a strigat
Numai unul a plecat.
Căți puișori au rămas pe
pajiște?”

6. Asigurarea Educatoarea cere Conversaţia


retenţiei şi copiilor să denumească
jocul pe care l-au
transferului
desfăşurat şi să facă
aprecieri asupra
complexităţii probelor (cea
mai simplă, cea mai
dificilă)
7. Obținerea Voi aplica metoda cubului Conversaţia Cubul Observar
performanţei dar voi ține cont de ea sistematică a
particularitățile de vârstă comportamente
Panoul
ale copiilor adaptând-o lor
nivelului de grădiniță. echipelor copiilor
1. Descrie – albastru –
Câți puișori sunt în
total în acest
tablou? (6)
2. Compară – roșu –
Privește cu atenție
cele două mulțimi
de puișori și spune-
mi în care mulțime
se află mai mulți
puișori?
3. Asociază – verde –
Numără ouăle din
fața pomișorului și
adaugă cifra
potrivită.
4. Analizează –
Galben – Ce se
întîmplă dacă eu
mai pun un oușor
lângă coș?
5. Argumentează –
portocaliu –
Extrage din coș o
cifră , apoi singur,
fără ajutorul meu
va trebui să ia din
coș tot atîtea ouă
cât indică cifra și să
argumenteze fapta
sa.
6. Aplică – roz –
formează o grupa
de puișori în fata
pomișorului cu 1
mai putin decât îți
arată cifra.
Împreună cu preşcolarii
numărăm câte fețe
zâmbitoare a primit fiecare
echipă. Educatoarea face
aprecieri asupra rezolvării
sarcinilor.
8. Încheierea Iepurașul le-a Observar
activităţii pregătit o alta surpriză Materiale ea sistematică a
copiilor, un coș cu comportamente
pentru
materiale pentru relizarea lor
unor ornamente de Paști. decorațiune copiilor
Paști
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
MONODISCIPLINARE – DOS2 (aplicație practică)-
Coronița de Paști

Nr. Etapele Conținutul științific Strategii didactice Evaluare/


Crt. activității Metode și
Metode și Mijloace de indicatori
procedee învățământ
1. Momentul Voi asigura condițiile
organizatoric optime desfășurării
activității: aerisirea sălii Observația directă
de grupă, pregătirea
materialului didactic.
Pregătirea climatului
psiho-afectiv necesar
desfășurării activității,
asigurarea ordinii și
disciplinei.
2. Introducerea în Pentru a le capta atenția le Conversația
activitate şi voi prezenta planșa model Reacția copiilor
Captarea și le voi spune că Observația Frontală
atenției împreună cu Puf-Alb vom
realiza o coroniță de Paști.
3. Anunțarea Astăzi vom lipi o Conversația
temei și a coroniță de Paști și ii voi Reacția copiilor
obiectivelor ruga pe copii sa se
straduiască sa lucreze cat
mai frumos .

4. Desfăşurarea Copiii intuiesc materialele


activităţii pregatite: ouă colorate din Observaţia Coroniță Evaluare orală
a)Intuirea carton, un cerc din carton, carton Recunoașterea și
materialelor iepuraș, lipici. denumirea
Ouă materialelor
Demonstraţia colorate
b)Demonstrarea Voi demonstra modul de carton
modului de lucru, oferind informaţii, Utilizează
lucru precizări suplimentare Iepuras pensula pentru a
referitoare la poziționarea Exercițiul picta
elementelor şi la tehnica Lipici Se concentrează
de lucru. pe sarcini care
îl/o intereseazã
Își menține
c)Exerciţii de Se vor executa câteva atenția
incălzire a exerciţii de încălzire a Exercițiul concentrată pe
mâinilor musculaturii mici a sarcină.
mâinilor.
Mişcăm degeţelele Observarea
Batem tare palmele sistematică a
Unu, doi trei, ne oprim comportamentului
Şi la lucru noi pornim.“ copiilor

d)Efectuarea Se vor lipi ouăle colorate


propriu zisă a si iepurasul pe suportul
lucrării din carton . Pe parcursul
activităţii,copiii sunt
îndrumaţi în realizarea
sarcinilor de lucru,
păstrarea poziţiei corecte
a corpului.
Voi supraveghea
activitatea,intervenind
dacă este necesar sau sunt
solicitată.

5. Încheierea Fac aprecieri generale și Conversația Aprecieri verbale


activității individuale asupra stimulative
modului de desfășurare a
activităților.
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII – ALA2-
Nr. Etapele Conținutul științific Strategii didactice Evaluare/
Crt. activității Metode și
Metode și Mijloace de indicatori
procedee învățământ
1. Momentul Se pregătesc materialele
organizatoric necesare pentru buna
desfășurare a activității
Observația directă

2. Prezentarea Copiii, astăzi vom juca două Conversația Ou mare


jocuri foarte frumoase:Unul
și explicarea roșu Reacția copiilor
dintre ele se numește “Unde s-
jocului a ascuns oul? “, iar celălalt joc Observația Frontală
se numește “Cursa
Măști de
iepurașilor”.
iepuraș
O să începem cu primul joc
care am spus că se numeste
”Unde s-a ascuns oul?”. Voi
așeza copiii în semicerc. Apoi
aleg câte 2 copii , unul să
ascundă oul și celălalt să caute
oul prin grupă. La semnalul
rece – înseamnă că preșcolarul
este departe de a găsi oul. La
semnalul cald – înseamnă că
preșcolarul este aproape de a
găsi oul. Copilul care caută oul
va fi ghidat de ceilalți copii din
grupă.

Al doilea joc „Cursa


iepurașilor”, se desfășoară în
două echipe, fiecare echipă
primind măști de iepuraș
distinctive. Se împart copiii în
două echipe, iar câte un copil
de la fiecare echipă vor alerga
la semnalul dat ținând în mână
o lingură cu un ou în ea. Va
trebui să ocolească un scăunel
și să predea lingura
următorului coechipier..
3. Jocul de Jocul de proba se realizează la Conversația
fiecare joc în parte pentru a
probă Reacția copiilor
vedea dacă explicațiile
educatoarei au fost înțelese de Explicația
către copii.
Dacă e cazul, educatoarea dă
explicații suplimentare.
4. Desfășurarea Se începe cu primul joc iar
educatoarea va fi atentă la
propriu-zisă Evaluare orală
desfășurarea jocului, cât și
a jocului dacă sunt respectate regulile Conversația Lingură
jocurilor.
Implicarea în
Pentru a desfășura primul joc,
activitate
îi așez pe scăunele în semicerc. Explicația Ou colorat
Selectez cei 2 copii, pentru a
ascunde si a căuta oul. La
semnalul rece –aceșta este la Instructajul
depărtare față de ou, iar la
verbal Observarea
semnalul cald – aceșta este
sistematică a
aproape de a găsi oul
comportamentului
Al doilea joc, se vor împărții
Conversația copiilor
copiii în două echipe, fiecare
echipă primind câte o mască
de iepuraș distinctă. La Explicația
semnalul fluierului pleacă câte
un copil de la fiecare echipă cu
o lingură în care se află un ou, Exercițiul
ocolesc scăunelul , se întorc la
echipă și vor da lingura Observația
următorului participant. Dacă
oul cade atunci participantul
începe cursa de la capăt.
Câștiga echipa care termină
prima!
6. Încheierea Fac aprecieri generale și Conversația Aprecieri verbale
activității individuale asupra stimulative
comportamentului copiilor.

S-ar putea să vă placă și