Sunteți pe pagina 1din 153

REPERE SOCIOLOGICE

Conf.univ.dr. DOINA-ELENA NEDELCU

CUPRINS 1. APARI IA SOCIOLOGIEI CA TIIN 1.1. ntemeietorii sociologiei 1.2. Contextul apari iei sociologiei ca tiin 1.3. Premise social-structurale 5

2.PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI. LOCUL SOCIOLOGIEI N ANSAMBLUL TIIN ELOR SOCIO-UMANE 2.1. Problematica sociologiei 2.2. Sociologia comun i sociologia tiin ific 2.3. Sociologia i sistemul tiin elor

11

3.METODA DE CERCETARE SOCIOLOGIC

24

4.CULTURA 4.1. Ce este cultura? 4.2. Componentele culturii 4.3. Cultur ,,real i ,,ideal . Cultur i libertate 4.4. Diversitatea cultural . Relativism i etnocentrism cultural 4.5. Ipoteza decalajului cultural 4.6. Coordonate esen iale ale spiritualit ii romne ti

35

5.SOCIALIZAREA 5.1. Socialitate, soaciabilitate, socializare 5.2. Natur versus educa ie. Educa ie versus natur 5.3. Perspective teoretice 5.4. Tipuri de socializare 5.5. Agen ii socializ rii 5.6. Persuasiunea coercitiv form specific de resocializare involuntar

47

6.STATUT I ROL ELEMENTE ALE STRUCTURII SOCIALE. TIPURI DE SOCIET 6.1. Structura social 6.2. Teorii despre tipurile de societate

60

7.GRUPURILE SOCIALE I ORGANIZA IILE. ORGANIZA IILE FORMALE I BIROCRA IA 7.1. Ce este grupul social. Tipuri de grupuri 7.2. Cum se formeaz grupurile. Normele i structura de grup 7.3. Procesele grupului 7.4. Conducerea i luarea deciziei n grup 7.5. Conceptul sociologic de organiza ie. Natura orhaniza iei 7.6. Teorii despre birocra ie 7.7. Sunt organiza iile ni te universuri rigide 7.8. Concluzii privind avantajele i dezavantajele birocra iei 7.8.1. Avantajele birocra iei 7.8.2. Dezavantajele birocra iei 7.9. Ce nseamn eficien a ntr-un sistem/organiza ie? 7.10. Trecerea de la ierarhii la re ele

72

8.CONTROLUL SOCIAL I DEVIAN A 8.1. Ce este controlul social, forme i stiluri de manifestare 8.2. Criterii de definire a fenomenului devian ei 8.3. Diferite teorii despre devian 8.4. Teorii sociologice ale devian ei 8.5. Statistica criminalistic

96

9.STRATIFICARE I MOBILITATE SOCIAL 109 9.1. Delimit ri conceptuale 9.2. Casta i clasa forme ale stratific rii 9.3. Teorii despre stratificare 9.4. Men inerea sistemului stratific rii 9.5. Mobilitatea social 9.5.1. Delimit ri conceptuale 9.5.2. Tipuri de cercet ri sociologice n domeniul mobilit ii sociale 9.5.2.1.Pitirim Sorokin i paradigma mobilit ii sociale 9.5.2.2.Selec ia social negativ n sociologia romneasc 9.5.3.Sistemul stratific rii sociale n Romnia n timpul regimului comunist

10.FAMILIA 124 10.1. Rudenia, familia, c s toria 10.2. O viziune multicultural asupra familiei 10.2.1. Reguli de constituire a cuplurilor familiale i practici de alegere a partenerului 10.2.2. Tipuri de c s torie 10.2.3. Modele de descenden , de re edin i autoritate n familie 10.3. Func iile familiei 10.4. Familia contemporan

10.5. Viitorul familiei. Forme alternative de c s torie

11.POLITICA I STATUL. CULTURA POLITIC I SOCIALIZAREA POLITIC 133 11.1. Autoritarism, autoritate, putere 11.2. Tipuri de regimuri politice : democra ie, autoritarism, totalitarism 11.3. Cultur politic i cultur civic 11.4. Rolul socializ rii politice n formarea culturii politice 11.4.1. Ce este socializarea politic ? 11.4.2. Agen ii socializ rii politice

1.APARI IA SOCIOLOGIEI CA TIIN 1.1. ntemeietorii sociologiei. Sociologia ca tiin a ap rut relativ trziu : n deceniile 3-4 ale secolului XIX. Cu mult nainte de aceast dat , ns , numero i gnditori au fost preocupa i de studierea proceselor i a institu iilor sociale, a elementelor constitutive ale vie ii sociale. Din gndirea filosofilor, a economi tilor, a istoricilor s-au desprins n decursul veacurilor fragmente care ncet, ncet au alc tuit o matc comun , constituind n cele din urm o tiin social de sine st t toare, cu obiect, metode i rezultate proprii. Mul i gnditori apreciaz c Aristotel (384 . Hr.), cu celebra sa formul zoon politikon, poate fi considerat ca fondator sau m car precursor al sociologiei. Un dialog imaginar ntre Platon i Aristotel ar putea rezuma opozi ia dintre preocuparea pozitivist a sociologiei i preocuparea normativ a filosofiei. Plecnd de la un anumit num r de idei a priori despre valorile i idealurile omului, Platon a construit o cetate, care trebuia s permit oamenilor s realizeze acest ideal. Aristotel, urmnd o metod exact opus , studiaz cu minu iozitate constituirea diferitelor cet i ale lumii elene i le face o tipologie, ncercnd s n eleag adev ratul lor spirit. El porne te,deci, de la descrierea realit ii sistemelor politice pe care le analizeaz pentru a stabili concluziile. Ori, ca principiu, acest demers este cel al sociologului contemporan. Mai trziu, n epoca medieval , marile spirite s-au plasat deliberat n perspectiv platonician : Sf. Thomas construia cetatea lui Dumnezeu i Th. Morus, cetatea ideal (Utopia). Trebuie s a tept m pn n secolul al XVIII-lea pentru a putea constata reluarea perspectivei empirice i pozitiviste a lui Aristotel. Mai multe puncte de vedere, printre care i cel al lui Raymond Aron, sus in c Montesquieu este cel dinti gnditor care creeaz o oper sociologic . n lucrarea sa, Considera ii asupra m re iei i decaden ei romanilor el ncearc , pentru nceput, s n eleag cum o civiliza ie cre te, ajunge la apogeul s u i apoi intr n declin i moare ; problem de istoria filosofiei, pe care el o pune, ns , n termeni de sociologie istoric . n faimoasa lucrare Despre spiritul legilor (1748), el nu ncearc s descrie regulile pe care societatea ncearc s le impun oamenilor, ci s n eleag spiritul lor, rela iile care exist ntre ele, conduita oamenilor i structura societ ii, iar acestea sunt, prin defini ie, probleme sociologice. Montesquieu ncearc s n eleag chiar i diversitatea temperamentelor n func ie de clim , veche problem aristotelic pe care geografii i-au pus-o la sfr itul secolului XIX i pe care sociologii i psihologii i-o pun la ora actual , n termenii de personalitate social . 1 Cel care a dat numele sociologiei i care este unanim recunoscut ca p rinte i fondator al sociologiei ca tiin este Auguste Comte (1798-1857). El sus ine c exist un fenomen social a a cum exist i unul fizic numind fizica social , sociologie. n

concep ia sa, grupurile au o via , o evolu ie i o disolu ie. Ele pot fi privite din punct de vedere static : prin analiza structurii lor, a organelor care o compun. Descrierea lor va forma prima parte a studiului sociologic i se va chema static social . O a doua parte se va ocupa cu func iunile, cu activitatea social , cu evolu ia i transform rile succesive pe care le-au nregistrat colectivit ile de-a lungul istoriei. Aceste capitole vor constitui ,,Dinamica social (Discours sur lesprit positif, 1844). Auguste Comte se nscrie n marile spirite ale secolului al XIX- lea, care aveau ambi ia de a cuprinde ntr-o privire trecutul, prezentul i viitorul umanit ii i societ ii ntr-o viziune oarecum profetic , s fac o sintez total a omului. Pentru el, sociologia este un fel de evanghelie pozitiv pe care el are misiunea de a o propov dui. tiin ele umaniste n general i institu iile, precizeaz fondatorul sociologiei, sunt supuse legii celor trei st ri, care le c l uze te de la etapa teologic la etapa poztiv , trecnd printr-o tranzi ie metafizic . Sociologul romn Mihai Ralea eviden iaz inconvenientul sociologiei comtiene, faptul c fenomenul social este gndit ca find acela i pretutindeni. ,,Societatea la care se gnde te Comte este umanitatea, una i aceea i n toate p r ile, un fel de grup abstract matematic. Sfor rile sociologiei de mai triu vor fi s arate c exist o mul ime de tipuri de societ i (). Sociologia trebuie s le observe, s le studieze, s le clasifice 2. Charles Alexis de Tocqueville (1805-1859), numit de Henri Mendras al treilea mare sociolog al secolului XIX, demonstreaz o rigoare metodologic cu adev rat modern n studierea democra iei americane i a Vechiului Regim francez. Timp de trei ani, el a studiat func ionarea la nivel local a societ ii americane i a surprins ,,regularit i ce p reau a fi spiritul profund al acelei societ i. n concluzie, el a ncercat cteva presupozi ii verosimile cu privire la viitorul acestei societ i. Gndin mai apoi c acest viitor va fi mutatis mutandis cel al sciet ii occidentale, el a avansat cteva ipoteze i cu privire la acest fapt. Gndirea sociologic ulterioar a apreciat c analizele profunde i veritabile realizate de Tocqueville constituie o adev rat capodoper sociologic valabil i azi, iar cartea sa Despre democra ie n America (1835-1840) r mne o lucrare de referin pentru n elegerea societ ii americane. n lucrarea mai sus amintit , el ncearc s demonstreze asem n rile i deosebirile dintre Fran a, Marea Britanie i SUA n privin a modului de transformare a societ ilor democratice. Descrie tipul ideal al omului democratic, dezv luind influen a egalit ii asupra ideilor i sentimentelor sale. n acela i timp, subliniaz efectele ambigue ale individualismului i indic pericolul exager rii cultului individului. Le Play, foarte apropiat de noi prin gustul s u pentru cercetarea concret a realit ii cotidiene, a f cut ,,anchete de teren, monografii ale familiilor de-a lungul ntregii lumi. Din nefericire, din descrierea minu ioas a acestor numeroase familii, el nu a realizat o teorie, ci numai o simpl confirmare a doctrinei sale social-catolice i conservatoare. El a conchis c familia originar , matc (matriarhatul) era superioar familiei patriarhale. Se remarc la acest excelent observator al realit ii sciale tentativa de a trece ntotdeauna direct la o atitudine normativ , de a cataloga ceea ce observ ca fiind bun sau r u. n cazul lui Le Play, observarea faptelor a condus la consolidarea ideilor preconcepute, a doctrinei observatorului. Ea ar fi trebuit, de fapt, s conduc la o elaborare teoretic menit s permit n elegerea faptelor i, eventual, prevederea lor.

Herbert Spencer (1820-1903) continu i dezvolt opera sociologic a lui A. Comte, cunoscnd n timpul vie ii o celebritate deosebit . Lucrarea sa, Principii de sociologie constituie primul efort de construc ie sistematic a unei teorii sociologice. Dorind s n eleag mai bine societatea, el a comparat-o cu un organism biologic, nscriindu-se astfel n viziunile organiciste i func ionaliste care, cu toate c par ast zi naive, ele mai constituie nc una dintre tenta iile de care sociologul modern trebuie s se apere. n opinia sa, putem asem na societatea cu corpul unui animal uria , grupurile cu organele corpului i indivizii cu celulele. Criticii lui H. Spencer eviden iaz lipsa de fundament tiin ific a acestei compara ii : n timp ce indivizii au individualitate, celule nu au ; cu ct societatea este mai complex , mai diferen iat , cu att indivizii au mai mult autonomie, celulele, dimpotriv , au autonomie cu ct organismul este mai simplu . Distan ndu-se prin aceasta de A. Comte, H. Spencer a ncercat s studieze societ ile n mod comparativ utiliznd bogate materiale furnizate de etnografie. De la el au nceput cercet rile moderne asupra societ ilor primitive (s lbatice), care erau mai lesne de cercetat, cel pu in din dou motive : a) erau mai simple, deci mai u or observabile i b) evoluau mai ncet dect societ ile civilizate. De la Spencer a devenit evident c societ ile umane sunt foarte variate. n alt ordine de idei, Spencer a aplicat ideea ,,supravie uirii celor mai puternici la studiul schimb rii societ ilor, sus innd c dac guvernul nu ar interveni, societatea s-ar debarasa de ,,neputincio i permi ndu-le doar celor mai buni s supravie uiasc i s se reproduc . Multe puncte de vedere sus in c cel mai mare sociolog al secolului XIX a fost K. Marx (1818-1883). Analiza pe care el o face capitalismului englez al secolului XIX este, f r ndoial , o analiz sociologic profund i pertinent i toate lumea recunoa te acest lucru. ,,Atunci ns cnd Marx pretinde c din aceast analiz poate extrage legi generale aplicabile n Istorie, ce permit n elegerea evolu iei societ ilor trecute i prevederea viitorului oamenilor, atunci dezbaterea alunec n desuetudine. Marx nu a fost numai sociolog, numai om de tiin ci i profet : el a pretins aplicarea teorei extrase dintr-o anchet limitat la o ocietate particular la evolu ia umanit ii n ansamblul ei3. Explicarea pe care el o d istoriei este discutabil iar previziunea viitorului s-a dovedit a fi fals . K. Marx a fost preocupat de studierea structurilor i a proceselor sociale urm rind, ca i Comte, realizarea unei societ i mai bune, mai drepte, mai umane. El a ncercat s explice mi c rile societ ii prin determinismul economic i tehnologic, sus innd c ,,legile fundamentale ale istoriei ar putea fi g site n structura economic a sciet ii. n viziunea lui, societatea este divizat n dou clase : cei care posed mijloacele de produc ie, cu alte cuvine mijloacele de producere a bog iei (boga ii) i cei care sunt lipsi i de mijloacele de produc ie, care nu posed dect propria lor for de munc (s racii). Aceast diviziune duce n mod inevitabil la ,,conflictul de clas . Istoria, conchide Marx, este istoria luptei de clas . Marx nu confer o conota ie negativ conflictului, considerndu-l mai degrab ca mijloc de progres atta vreme ct el provoac trecerea la o societate structural mai bun comparativ cu cea anterioar . Tezele lui Marx au fundamentat teoria colii sociologice a conflictului. Influen a lui K. Marx n sociologie a fost puternic i este sim it i ast zi.

Emile Durkheim (1858-1917). Sub influen a lui Comte i Spencer, sociologul francez E. Durkheim este preocupat de ceea ce ine societatea laolalt , de ordinea social . El a studiat func iile ndeplinite de elementele constitutive ale societ ii n men inerea coeziunii sociale, concentrndu-se asupra importan ei opiniilor i valorilor, a con tiin ei colective i a ritualului colectiv. Problema integr rii constituie un concept cheie n opera lui Durkheim, ce traverseaz de la un cap t la altul toate cercet rile pe care le-a efectuat. n vechea societate, mai simpl i mai pu in specializat , oamenii erau lega i ntre ei datorit asem n rilor, prin ceea ce el nume te solidaritate mecanic . n societ ile mai complexe i diferen iate, indivizii i-au asumat sarcini specializate, fapt ce a creat un sistem de interdependen e n cadrul c ruia fiecare depindea de cel lalt, completndu-se reciproc. Acest tip de leg tur a fost numit de Durkheim solidaritate organic . n concep ia lui Durkheim, rostul sociologiei este s studieze faptele sociale. Ele alc tuiesc obiectul exclusiv al sociologiei. Faptul social este exterior individului n sensul c nu este nici de natur organic , biologic i nu este nici individual (ceea ce l-ar plasa n domeniul psihologiei). El are un caracter coercitiv, for nd comportamentele indivizilor s se conformeze la valorile i normele sociale. Iron ia sau r ceala cu care este ntmpinat cineva care nu se mbrac dup obiceiul locului sunt forme ale constrngerii. For a coercitiv n viziunea sociologului francez ac ioneaz precum aerul : individul o simte doar atunci cnd ac ioneaz mpotriva ei. n acest n eles, constrngerea nu suprim libertatea individual . Max Weber (1864-1920). M. Weber domin sociologia german de la sfr itul secolului trecut. Mai mult dect att, el exercit o influen uria asupra sociologiei contemporane. Weber a eaz n centrul teoriei sale ideea de ac iune social i manifest un interes deosebit fa de valorile, opiniile, inten iile care ne ghideaz comportamentul. Studiul s u cel mai cunoscut este Etica protestant i spiritul capitalismului (1920), n care demonstreaz faptul c nu putem n elege comportamentul oamenilor dect dac lu m n calcul concep iile lor asupra lumii, credin ele lor religioase. El leag f r s pretind ns existen a unei cauzalit i absolute na terea capitalismului de valorile i atitudinile protestantismului. Weber a contribuit la dezvoltarea metodologiei sociologice. El a militat pentru eliminarea preferin elor, a prejudec ilor n procesul cercet rii sociologice, pentru o sociologie ,,n afara valorii, cu alte cuvinte, pentru ,,neutralitate axiologic . El a conceput tipul ideal cu scopul de a identifica i explica tiin ific cauzele activit ilor sociale. Tipul ideal este conceptul unui fenomen care cuprinde elementele sale esen iale i cu care fenomenul lumii reale ar putea fi comparat. Analiza birocra iei, a structurii i func iilor sale i a legitimit ii puterii constituie baza conceptual a tiin elor politice i a teoriei organiza iei, uimind prin actualitatea lor. Dac la K. Marx economia joac un rol determinant, la M. Weber ea constituie doar unul dintre factorii importan i, care influen eaz via a social . El acord o mare importan statutului social ob inut din caracteristici personale sau stim i putere politic . n timp ce Marx considera ideile rezultat al structurii sociale (n ultim instan , structura economic determinnd structura social i mai departe suprastructura), Weber consider ideile cauza schimb rii structurilor. Oricum, amndoi, de i n

maniere diferite, pun accentul pe schimbarea societ ii, distan ndu-se de structuralfunc ionali ti (ex.T.Parsons).

1.2. Contextul apari iei sociologiei ca tiin Ce constat m din trecerea n revist a principalelor contribu ii pe care predecesorii sociologiei le-au adus n ntemeierea ei ca tiin ? Constat m c posibilitatea construirii sociologiei ca tiin a depins de existen a unor condi ii epistemologice i social-structurale. Premisele epistemologice. ,,Apari ia sociologiei ca tiin a fost preg tit i de dezvoltarea cercet rii experimentale din domeniul tiin elor exacte (fizic , chimie, biologie). Acestea au deprins spiritul cu analiza obiectiv i controlul faptelor i au determinat atitudinea tiin ific a cercet torului4. Dezvoltarea tiin elor naturii a generat constituirea unui model exemplar de tiin , ale c rui presupozi ii fundamentale erau : a) obiectul tiin ei l constituie faptele reale din domeniul cercet rii ;b) tiin a urm re te s descopere legile care guverneaz apari ia i dinamica fenomenelor ; c) tiin a trebuie s aib o func ie descriptiv-explicativ ; d) tiin a trebuie s fie compus att din teorie cu func ie explicativ-predictiv , ct i din metodologii de descriere i de prelucrare a faptelor, de construire a teoriilor i testare a acestora. Putem spune c momentul n care a nceput aplicarea pe scar larg a metodelor de cercetare tiin ific utilizate de tiin ele naturii, la analiza fenomenelor sociale marcheaz constituirea sociologiei ca tiin . nc o condi ie epistemologic s-a dovedit a fi necesar pentru ntemeierea tiin ific a sociologiei i anume eliberarea ei de modelul filosofic-speculativ de a aborda realitatea. Socialul era tratat ca o simpl obiectivare, mai mult sau mai pu in distorsionat a ideilor, concep iilor, prejudec ilor indivizilor. Era necesar abordarea lui dintr-o alt perspectiv , ca fapt social, cu existen autonom , obiectiv , guvernat de legi obiective. Cel care a formulat un astfel de proiect, a a cum am v zut, a fost A. Comte (1838). Noua tiin trebuie s se bazeze pe observa ii, s subordoneze teoria tiin ific , faptelor. Fenomenele sociale trebuiau explicate prin ele nsele, prin interdependen a lor obiectiv nu f cndu-se apel la con tiin a autorilor lor. Cel care a r spuns acestei exigen e a fost E. Durkheim (vezi cursul anterior). Cu alte cuvinte, putem spune c sociologia, spre deosebire de filosofie, a fost interesat , nc de la nceputurile ei nu de cum ar trebui s fie realitatea, ci de cum este ea n mod efectiv. Sociologia s-a eliberat de modul tradi ional, normativspeculativ de abordare a realit ii, propunnd o abordare descriptiv-explicativ a acesteia. Dezvoltarea modelului de tiin n sociologie a inversat raportul normativexplicativ, ducnd n cele din urm la discreditarea metafizicii, a discursului s u prea vag i a problematicii sale prea vaste. 1.3.Premise social-structurale Sociologia nu putea s apar dect ntr-o societate interesat s se organizeze pe baze ra ionale, s - i rezolve problemele prin mijloace non-represive, prin cunoa tere.

O societate preocupat de realizarea reformelor sociale, o societate care se ntreab cum se poate organiza astfel nct s poat evita crizele, catastrofele sociale, are nevoie de sociologie i creeaz condi iile apari iei ei. Sociologia era chemat s r spund la aceste ntreb ri, s dea solu ii pentru revenirea la ordine, pentru redobndirea echilibrului social. Aceast op iune a sociologiei pentru activism social este sintetizat de A. Comte n celebra sa formul ,,Savoi pour prevoir pour pouvoir. Societatea capitalist , ncepnd cu a doua jum tate a secolului XIX i continund cu secolul XX, a constituit un cadru extrem de prielnic dezvolt rii sociologiei. Dezvoltarea rapid i maturizarea structural a capitalismului a creat numeraose i complexe probleme ce nu puteau fi solu ionate automat de mecanismul economiei de pia : s r cia, urbanizarea, rata nalt a delincven ei, integrarea emigran ilor. Aceasta fiind situa ia, n secolul XIX, a a cum constata i Edward Shils, dezvoltarea studiilor sociologie au manifestat o accentuat preferin pentru s raci, marginaliza i, emigran i, prostituate, femei p r site, copii ilegitimi, delincven i i pentru solu ionarea non-represiv a conflictelor sociale n scopul cre terii gradului de integrare social i mbun t ire a condi iilor de via a grupurilor marginale. n anii 30 ai secolului XX, prin perfec ionarea sistemului economic i politic al societ ii capitaliste, sociologia intr ntr-o nou etap a dezvolt rii sale prin contribu ii aduse de dou din ramurile sale i anume, sociologia industrial (ale c rei studii urm resc cre terea eficien ei ntreprinderilor) i sociologia politic (care reu e te o analiz pertinent a electoratului). Sociologia, ca obiect de studiu, p trunde n universit i relativ trziu. Ea apare mai nti ca direc ie de specializare n cadrul unui departament de cercetare din cadrul Universit ii din Chicago, n 1892. Predarea efectiv a disciplinei sociologie ncepe n 1906, la Universitatea din Paris, universitate la care E. Durkheim devine profesor din 1913. Prima catedr de sociologie ia fiin n 1906 la London School of Economics (Anglia). Sociologia p trunde n universit ile din Germania dup primul r zboi mondial (fiind apoi suspendat de regimul nazist) i n rile scandinave, abia dup cel de al doilea r zboi mondial. n Romnia interbelic , sub coordonarea lui Dimitrie Gusti, sociologia a fost considerat ca tiin a na iunii, chemat s realizeze un amplu program de reforme sociale. coala sociologic de la Bucure ti (ntemeiat de sociologul mai sus amintit 1920-1947) a continuat i perfec ionat cercetarea monografic tradi ional , bucurndu-se de un mare prestigiu na ional i interna ional. Datorit politicii anticulturale a anilor 50, sociologia a fost discreditat ca tiin , tradi iile sociologice na ionale fiind blamate sau ignorate. Dup 1965 au fost reluate cercetarea i nv mntul sociologic romnesc, ncercndu-se ns nregimentarea lor politico-ideologic . Din 1977 i pn n 1990, nv mntul sociologic a fost suspendat. Note : 1 Henri Mendras, Elements de sociologie, Paris, P.U.F., 1969. 2 Henri Mendras, Introducere n sociologie, Buc., ed.2., 1944. 3 Henri Mendras, Elements de sociologie, Paris, P.U.F., 1969. 4 Petre Andrei, Sociologie general , Ed. Scrisul romnesc, Craoiva, 1936.

10

2. PROBLEMATICA SOCIOLOGIEI. LOCUL SOCIOLOGIEI IN ANSAMBLUL STIINTELOR SOCIO-UMANE 2.1. Problematica sociologiei Din punct de vedere etimologic, termenul de sociologie vine din latinescul socius (tovar , asociat) i grececul logos ( tiin e, teorie) i a fost menit s nlocuiasc termenul de fizic social , utilizat de Saint-Simon (magistrul lui A. Comte). Cel care decide realizarea acestei substituiri este p rintele sociologiei, A. Comte : Consider c trebuie s ndr znesc a folosi de acum acest termen nou (sociologie), echivalent expresiei mai vechi de fizic social , pentru a putea ar ta printr-un singur nume aceast parte complementar filosofiei care se refer la studiul pozitiv al totalit ii legilor fundamentale proprii fenomenelor sociale1. Sociologia continu A. Comte urm re te raporturile ditre real i himeric, util i ceea ce este de prisos, siguran i nedumerire, constructiv i metafizic, relativ i absolut2. ntr-o prim aproximare, sociologia este tiin a despre societate, ea descrie i explic fenomenele i procesele ce intervin n colectivit ile umane. n viziunea lui J. Szczepanski, aceast tiin a dezvoltat dou teorii cu o sfer general : a) teoria structurilor sociale i b) teoria dezvolt rii (a tuturor transform rilor, deci i a progresului i a regresului). Teoria structurilor sociale, precizeaz sociologul polonez, mai sus amintit, studiaz elementele grupurilor i colectivit ilor, principiile alc turii lor, subordonarea reciproc a elementelor i for ele care indic func ionarea lor, coeziunea intern a grupurilor, for ele care determin dezagregarea grupurilor. Teoria dezvolt rii studiaz fenomenele i procesele care au loc n diferite grupuri i colectivit i : cum se desf oar , cum evolueaz n timp.3 Sfera cercet rilor sociologice, conchide Szczepanski, cuprinde urm toarele tematici speciale: a) Institu iile sociale (ale educa iei, politice, tiin ifice, juridice, economice, industriale, religioase, familia) ; b) Diferite tipuri de colectivit i i grupuri umane (colectivit ile teritoriale : sat, ora categorii profesionale, clasele sociale, diferite organiza ii, colectivit ile culturale etc.) ; c) Fenomene i procese sociale (devian social , procesele mobilit ii i stabilit ii sociale, conflictele sociale etc.). Studierea acestor domenii duce la apari ia unor discipline ale sociologiei denumite sociologii particulare. n Dictionnaire critique de la sociologie, R. Boudon i Fr. Bourricaud grupeaz planul sociologiei n opt capitole mari : - Mari clase de fenomene sociale (conflict, ideologie, religie); - Tipuri i aspecte fundamentale ale organiz rii sociale (birocra ie, capitalism, partid); - Concepte majore proprii sociologiei (anomie, charism ); - Concepte de folosin curent n sociologie i comune multor discipline (structur , sistem);

11

- Paradigme i teorii cu preten ii generalizatoare (culturalism, func ionalism, structuralism); - Pobleme teoretice majore (control social, putere). - Probleme epistemologice majore (obiectivitate, pozitivism, teorie); - Articole privitoare la principalii fondatori ai sociologiei. Sociologul american A. Inkels a realizat o anchet sociologic , pentru a desprinde problematica sociologic comun existent n numeroase manuale de sociologie, tratate, antologii, reviste de specialitate, antologie etc. pe care le-a investigat. Cercetarea sa s-a bucurat de aprecierea speciali tilor i s-a concretizat n stabilirea urm toarei table de materii a sociologiei : - perspectiva sociologic - metoda tiintific n tiin ele sociale. * Unit ile primare ale vie ii sociale acte sociale i rela ii sociale; - personalitate individual ; - grupurile; - comunit i (urbane i rurale); - asocia ii i organiza ii; - popula ia; - societatea * Institu iile de baz - familia i rudenia ; - economia; - politica i dreptul; - religia; - educa ia i tiin a; - recrea ia i bun starea; - arta i expresia; * Procesele sociale fundamentale - diferen iere i stratificare; - cooperare, acomodare, asimilare; - conflict social; - comunicare; - socializare i ndoctrinare; - evaluare social ; - control social; - devierile sociale (crim , sinucidere); - integrarea social ; - schimbarea social . Fundamentat pe studiile sociologiei americane, aceast clasificare a f cut i obiectul multor critici. n sociologia romneasc , dorim s men ion m contribu ia pe care a adus-o H. Stahl la elaborarea unei matrice cu probleme ale sociologiei, ordonate pe 5 capitole, i anume : * Natura fizic i umanizat ; * Popula ia ; * Via a economic ; * Via a politic i juridic ; * Via a cultural .

12

n opinia Asocia iei Sociologice Americane)4, ariile de competen ale sociologiei sunt n num r de 35.

2.2.

Sociologia comun

i sociologia tiin ific

Tr ind n mijlocul fenomenelor i proceselor sociale, vrnd nevrnd facem aprecieri asupra lor. Am putea spune c fiecare om este un sociolog f r s - i dea seama, la fel ca i burghezul naiv al lui Moliere, care nu- i d dea seama c vorbe te n proz . De fapt, spune Szczepanski, fiecare om este un sociolog a a cum este i un medic : se trateaz pe cont propriu, fie cu ceaiuri medicinale, fie cu alcool !!! Cu alte cuvinte, putem spune c fiecare din noi posed o teorie general cu privire la via a social i comportamentul oamenilor, prin ghideaz propriul comportament i st la baza deciziilor noastre sociale. Aceast a a-zis teorie este nesistematizat i cuprinde un ansamblu de a a-zise legi generale, care stabilesc dependen ele cauzale dintre fapte, situa ii i comportamente, dintre motiva ii, aspira ii i ac iuni. Exemple de astfel de legi sunt : Fiecare om ac ioneaz n conformitate cu interesele sale ; Prietenii ne ajut cnd suntem n dificultate etc. Trebuie s remarc m ns c exponen ii acestor teorii nu sunt posesorii unei sociologii tiin ifice, nu sunt sociologi n adev ratul sens al cuvntului. n cazul lor, putem vorbi despre o sociologie a bunului sim , despre o sociologie comun i nu tiin ific . Sociologia comun se caracterizeaz prin : generalizarea experien ei cotidiene n mod afectiv, nesistematic i neverificat ; prin realizarea unor interpret ri de uz casnic ; prin ignorarea relativit ii institu iilor. F. Znaniecki i W. I. Thomas sesizeaz caracterul eronat al premiselor de la care porne te sociologia comun (practic ): a) cunoa tem realitatea deoarece tr im n ea; b) utilizarea unor metode neadecvate; d) examinarea faptelor se efectueaz n mod izolat. Sociologia tiin ific , spre deosebire de cea comun , se bazeaz pe cercet ri sistematice, pe utilizarea unui aparat conceptual, pe verificarea tezelor i a ipotezelor, ceea ce presupune un efort cognitiv special i specializat. Pentru ca sociologia s se dezvolte ca tiin , era necesar deta area ei de experien a comun , de generaliz rile neverificate, de aparen e. Prima n elepciune a sociologiei e aceasta : lucrurile nu sunt ce par a fi Realitatea social apare ca avnd mai multe straturi de n elesuri. Descoperirea fiec ruia nou strat modific n elegerea ntregului .5 Altfel spus, cunoa terea sociologic trebuie, pe de o parte, s se delimiteze de cunoa terea comun , iar pe de alta, trebuie s se realizeze multidimensional i integrativ. Un moment crucial n dezvoltarea sociologiei ca tiin l-a constituit trecerea de la utilizarea datelor preluate din surse exterioare care ne explic m ac iunile i comportamentele celorlal i, care ne (statistici oficiale ale administra iei de stat sau observa ii provenite din cunoa terea comun ) la producerea prin mijloace proprii a datelor necesare (prin interviuri, prin chestionare pe e antioane reprezentative etc.). De i utilizarea interviurilor a nceput n Anglia, la sfr itul secolului XIX, abia dup cel de al doilea r zboi mondial putem vorbi despre o revolu ie n metodologia culegerii i prelucr rii datelor n sociologie.

13

Utilizarea noii metodologii n sociologie a scos i mai mult n eviden discrepan ele dintre rezultatele cercet rii tiin ifice i sim ul comun. Astfel, de exemplu, cercet rile sociologiei americane efectuate n timpul eclui de al doilea r zboi mondial au infirmat mai multe teze rezultate din experien a comun , printre care se afl i urm toarele dou : 1) osta ii care provin de la ar , din familii de fermieri vor suporta mai bine dificult ile r zboiului dect cei din mediul urban ; 2) osta ii negri vor lupta mai bine sub comanda unor ofi eri negri. De i sociologia - ca i psihologia i pedagogia etc. se face cu speciali ti, unii reprezentan i ai sim ului comun se declar cu ostenta ie sociologi, psihologi, educatori. Posednd unele cuno tin e mai mult sau mai pu in valide ale domeniului, au iluzia cunoa terii tiin ifice, emi nd preten ii teoretice nefondate. Deseori, gnditorii au satirizat preten iile i arogan a sim ului comun fa de cunoa terea teoretic . Astfel, Hegel ne poveste te o anecdot n care filosoful Thales, studiind harta cerului, cade ntr-o groap spre deliciul unei b trne care-l persifleaz , spunndu-i c el nu tie nici ce-i pe p mnt, cu att mai pu in ce-i n cer. Hegel ncheie relatarea anecdotei cu urm toarea replic : cei care rd astfel de filosofi, nu- i dau seama c ei, spre deosebire de ace tia nu pot c dea n groap , deoarece se afl n ea odat pentru totdeauna, fiindc nu privesc niciodat n sus.6

2.3.

Sociologia i sistemul tiin elor

Primul sociolog care a ncercat s ncadreze sociologia n ansamblul tiin elor fundamentale a fost A. Comte. n viziunea lui, exist trei categorii de tiin e : primare, intermediare i de completare i ordonare. Sociologia ocup un loc onorabil n cadrul tiin elor primare, dup biologie i un loc preferen ial n raport cu tiin ele socio umane. Aceast clasificare este rezultatul firesc al n elegerii sociologiei ca regin a tiin elor, ca tiin a societ ii ca totalitate.
tiin e primare tiin e intermediare tiin e de completare i ordonare matematica, astronomia, fizica, chimia, biologia, sociologia astronomia cereasc , mecanica fizic , chimia organic , psihologia chimia biologic logica morala

Aceea i perspectv integratoare este mp rt it i de Mill, Durkheim, Mauss .a. Mill define te sociologia ca integrare a tiin elor sociale n timp ce E. Durkheim sus ine c sociologia nu poate fi dect sistemul sau corpusul tiin elor sociale. Tot pe aceea i linie Mauss identific obiectul sociologiei n analiza fenomenelor sociale totale. Printre sociologii romni care se nscriu n aceea i viziune se num r i Traian Herseni. El clasific tiin ele n dou mari categorii : naturale i sociale. Spre deosebire de tiin ele naturale, care se ocup de studiul materiei anorganice, organice

14

etc., sociologia studiaz societatea. Sociologia se nscrie, deci, n ansamblul tiin elor sociale, ntre ele existnd numeroase puncte comune dar i elemente de distinc ie. Pentru sociologie este caracteristic faptul c , n general, ea se preocup de societate ca ntreg, ca totalitate, adic de realitatea social n toat complexitatea ei. Celelalte tiin e sociale izoleaz de regul unele aspecte sau componente ale societ ii (economia, politica, dreptul, morala, religia, arta, tiin a etc.) i le studiaz n structurile, mecanismele i legit ile lor specifice sau, cazul istoriei, geografiei, folcloristicii etc., se orienteaz preponderent spre concret, spre individual i unic.7 A. Comte sesizeaz c matemaica este tiin a cea mai veche iar sociologia cea mai recent , fapt ce explic impreciziile i incertitudinile ei. n clasificarea tiin elor realizat de sociologul pozitivist H. Spencer, sociologia ocup un loc modest. Spencer sus ine c sociologia se mul ume te cu studiul socialului n manifest rile lui concrete, fiind tiin doar a unei p r i a socialului i nu a socialului ca totalitate. El mparte tiin ele dup un criteriu logic, n abstracte (logica i matematica), abstract-concrete (mecanica, fizica, chimia) i concrete (astronomia, geologia, biologia, psihologia, sociologia). Putem conchide, deci, c Spencer a redus sociologia la studiul socialului sub manifestarea lui concret , contestndu-i n acest fel orice preten ii de abordare a generalului.8 n istoria sociologiei, ntlnim i o alt perspectiv a n elegerii obiectului sociologiei i a raporturilor ei cu celelalte tiin e sociale. Conform acestei perspective sociologia este n acela i timp i tiin a totalit ii, i tiin a diferitelor componente ale socialului. Pornind de la aceast dubl semnifica ie a obiectului sociologiei, sociologul francez M. Duverger sus ine c exist dou posiblit i de clasificare a tiin elor sociale : a) una vertical , ce are drept criteriu studierea diverselor aspecte ale vie ii sociale n interiorul unuia i aceluia i grup (demografie, economie, sociologie religioas , tiin a politic , sociologia dreptului, estetic etc.) i b) una orizontal , care se refer la acele tiin e sociale care studiaz diverse categorii de grupuri sociale (etnografia, istoria, antropologia, sociologia general etc.). Din sociologia general . 9 Putem concluziona c sociologia este o tiin social care intr ntr-o mul ime de conexiuni cu toate celelalte tiin e sociale. Multitudinea perspectivelor de studiere a socialului i a interrela iilor dintre sociologie i celelalte tiin e sociale sunt sugestiv prezentate de sociologul S. Jonas n schema de mai jos : 10

2 4
antropol. i etnolog. lingvistic 1 sociologie 3 geografie uman 7 istorie 6 psihologie

5
economie

15

n istoria sociologiei exist dou mari pozi ii n privin a raportului care exist ntre sociologie i celelalte tiin e sociale. Un prim punct de vedere sus ine distinc ia absolut dintre ele, sociologia studiind formele sociale ale activit ii umane (caracteristicile generale ale rela iilor sociale, grupurilor), n timp ce tiin ele sociale particulare (politologie, tiin ele economice etc.) au ca obiect diferitele con inuturi ale activit ii umane. Cel lalt punct de vedere, n opozi ie cu primul, consider c distinc ia dintre sociologie i celelalte tiin e sociale este relativ i istoric . n aceast perspectiv , sociologia este att o tiin a formelor sociale ct i a societ ii ca sistem i a subsistemelor care o compun i interrela iilor dintre ele. Cu alte cuvinte, sociologia are o pozi ie privilegiat n rapot cu tiin ele sociale, fiind structurat pe mai multe nivele : a) o teorie general a socialului (teorie a organiz rii sociale), n cadrul c reia fenomenele sociale sunt tratate doar sub aspectul prima categorie fac parte sociologiile de ramur i din cea de a doua, caracteristicilor lor sociale f cndu -se abstrac ie de con inutul lor concret (politic, economic, juridic) ; b) o teorie a societ ii globale (macrosociologia, n care sunt vizate marile tipuri de societate). Cercetarea macrosociologic i aduce o contribu ie considerabil la n elegerea fiec rui subsistem social, a fiec rui fenomen social ; c) o teorie a a componenetelor, subsistemelor societ ii globale, att n calitatea lor de fenomene social ct i n aceea de subsisteme ale sistemului social global (sociologii de ramur ca spre exemplu, sociologia industrial , sociologia familiei, sociologia economic etc.). M. Achim surprinde complexitatea conexiunilor dintre tiin ele socio-umane n schema urm toare (vezi pagina 21). Sociologie i psihologie. Roger Bastide n Tratat de sociologie (1962), 11 constata c ini ial raportul dintre psihologie i sociologie a fost gndit prin prisma raportului dintre con tiin a individual i determin rile sociale (dintre individ i societate). Apari ia ideii de con tiin colectiv n sociologie a generat punerea problemei n noi termeni, aruncnd n desuetudine viziunea anterioar . Din p cate, ns , con tiin a colectiv era n eleas ca o realitate exterioar , str in omului, transcendent ce juca un rol important n modelarea lui . Cu acest n eles, ea nu a mai putut duce la colaborarea psihologiei cu sociologia, ci la accentuarea conflictului. Psihologia nu putea accepta ideea unei con tiin e colective transcendente. Conflictul ntre cele dou tiin e a mbr cat n timp dou forme : a) Teoriile psihologizante, care proclam rolul determinant al individului n grup i care contest rolul societ ii ca realitate de sine st t toare (G. Tarde, G. Simmel). Astfel, Gabriel Tarde precizeaz c la baza form rii i men inerii

16

. UNIVERSALUL :

FILOSOFIE SOCIAL

SOCIOLOGIILE PARTICULARE: a) SOCIOLOGIE - ale ac iunilor sociale GENERAL - ale unor probleme comune mai multor (Particularul cel ac iuni sociale mai condensat) - ale unit ilor socio-spa iale - TIIN ELE ECONOMICE TIIN ELE SOCIALE TIIN ELE POLITICE (pe tipuri de ac iuni - TIIN ELE DREPTULUI sociale) etc. - TIIN A GENERAL A SISTEMELOR - DECIZIOLOGIA - AXIOLOGIA - TIIN A CONDUCERII etc. - ISTORIILE AC IUNILOR SOCIALE - ISTORIILE FACTORULUI UMAN - ISTORIILE P R ILOR LOR - ANTROPOLOGIE SOCIAL - STUDII AREALE - TIIN ELE FACTORULUI UMAN COLECTIV (DEMOGRA FIE SOCIAL ; PSIHOLOGIE SOCIAL ; SOCIOLINGVISTIC ; TIIN A PROBLEMELOR SOCIALE ; TIIN A RELAIILOR UMANE etc. - TIIN ELE FACTORULUI UMAN INDIVIDUAL (PSIHOLOGIE; NEURO-PSIHOLOGIE; ANTROPOLOGIE UMAN etc.

META TIIN E SOCIALE (despre elemente comune tipurilor de ac iuni sociale)

b) TIIN ELE SOCIOUMANE (Particularul particularizat) II.PARTICULARUL

TIIN ELE ISTORICE

TIIN ELE SOCIAL ECOLOGICE (ale dimensiunii spa iale proprii ac iunii sociale i factorului uman)

TIIN ELE UMANE (ale factorului uman)

c) INVESTIGA IILE

SOCIOLOIE CONCRET

17

CONCRETE (Particularul cel mai apropiat de singular) III. SINGULARUL

TIIN ELE CONCRETE SOCIO-UMANE

grupului social st imita ia, respectiv contagiunea mental de la individ la individ, aceasta fiind de aceea i natur cu sugestia hipnotic . Accentul pe care sociologul francez l pune pe factorii psihologici, n explicarea realit ii sociale este evident : faptele sociale sunt n primul rnd, psihice. b) Teoriile sociologizante care acord societ ii o putere absolut n explicarea conduitelor umane, care ncarc explicarea elementelor, subsistemelor, exclusiv prin ansamblu (sistem). Sociologismul caracterizeaz concep ia sociologic a lui E. Durkheim i a discipolilor s i : Marcel Mauss, Paul Fauconnet, Robert Hertz etc. n viziunea lor, la baza ordinii lumii st ansamblul reprezent rilor colective, un fel de con tiin a con tiin elor care, ca sintez , i pierde caracterul psihic i devine o realitate supraorganic (preexistent con tiin elor individuale). Mul i sociologi consider c deviza sociologismului a fost lansat de Durkheim atunci cnd a afirmat c orice fapt social i are cauza ntotdeauna ntr-un fapt social. Cel care a sesizat exager rile celor dou pozi ii mai sus prezentate i care a ncercat s le dep easc a fost Georges Gurvitch. El prezint raportul dintre cele dou tiin e sub forma a dou cercuri care se ntretaie i al c ror domeniu comun se l rge te continuu n detrimentul p r ilor exterioare. n planul practicii, confruntarea dintre cele dou tiin e are cel pu in dou urm ri demne de luat n seam . O prim consecin , const n faptul c sociologia contest preten iile psihologilor de a elabora o psihologie general i abstract n cadrul c reia toate formele sociale ar avea ca element comun natura uman . Sociologia avertizeaz psihologia experimental i psihologia fiziologic c , ncercnd s surprind legile generale ale percep iei, memoriei, activit ii risc s generalizeze ceea ce nu este valabil dect n interiorul unei singure civiliza ii sau al unui moment al duratei istorice. 12 Ori testele, experimentele de laborator poart amprenta culturii n cadrul c reia au fost concepute i sunt relevante doar pentru aceasta. Sociologii sus in c experien ele de laborator nu surprind legi, ci doar conduite i c ideea de fenomen psihologic total este o retorie atta timp ct organismul uman, psihicul individual i societatea se afl ntr-o conexiune indisolubil . Cea de a doua consecin o reprezint complementaritatea n care se afl cele dou tiin e. Sociologii se v d nevoi i s pun ntreb ri psihologilor, s se inspire i s utilizeze rezultatele cercet rii psihologice pentru a putea completa i aprofunda analiza fenomenului social. De exemplu, Marcel Mauss pentru a sesiza i explica mai bine fenomenul social al magiei, avea nevoie de o psihologie a a tept rii (de care nu a putut beneficia, ns , la acea dat ). Psihologul, la rndul lui, dac nu vrea s r mn cantonat n abstract, dac nu se mul ume te cu explica ii par iale i jum t i de adev ruri, trebuie s pun ntreb ri sociologilor, s fac apel la cercetarea sociologic . Putem spune c raportul de complementaritate dintre cele dou discipline are o conota ie pozitiv : sociologia furnizeaz date, informa ii psihologiei, ajutnd-o s evolueze ca tiin i invers. (Raportul dintre psihanaliz i sociologie este tipic n aceast privin ).

18

De i att de necesar , realizarea analizei societ ii, att din perspectiv sociologic ct i psihologic , nu este tocmai u oar . Sunt situa ii n care cercet torii se v d obliga i s opteze ntre o metod sociologic i una psihologic sau cel pu in s acorde prioritate uneia dintre ele. Astfel, a a cum sesizeaz R. Bastide atunci cnd studiem societ ile stabile cristalizate, rigide (sau cu att mai mult societ i disp rute), socialul este mai accesibil i de aceea devine recomandabil utilizara metodei sociologice. Cnd, dimpotriv , ne afl m n fa a unei societ i n restructurare, n tranzi ie, psihicul colectiv i individual este mai accesibil dect socialul, de vreme ce socialul este pe care de a se schimba i psihicul ne arat limitele evolu iei i obstacolele ntlnite, impunndu-se n acest caz utilizarea prioritar a metodei psihologice. Mauss preciza c intersectarea tot mai ampl a celor dou discipline face ca, pe lng conceptele specifice, ele s utilizeze din ce n istorice .12 Ori testele, experimentele de laborator poart amprenta ce mai mult un limbaj comun, fapt ce ridic o nou i serioas problem : dau ele acela i sens termenilor comuni? Nu cumva pot apare confuzii (pentru moment, insurmontabile), n detrimentul amndorura? Se observ c unul i acela i concept, ca spre exemplu, cel de personalitate, este utilizat de filosofie, de psihologie i de sociologie doar unghiul din care este abordat difer . Astfel, filosofia are n vedere esen a uman , omul n ultim instan . n psihologie, se vorbe te despre persoan , personaj, personalitate i de tulbur rile de personalitate. n sociologie , se utilizeaz frecvent termenul de personalitate social , accentundu-se importan a elementelor sociogene din structura intim a omului : interiorizarea normelor i a valorilor n procesul socializ rii, nsu irea modelului cultural, formarea idelurilor, dezvoltarea con tiin ei. De asemenea, n sociologie (..) are o larg circula ie termenul de personalitate de baz definit de A. Kardiner ca acea configura ie a personalit ii, care este mp rt it de majoritatea membrilor societ ii ca rezultat al experien elor timpurii pe care ei le au n comun .13 Dac restrngem analiza la raportul dintre psihologia social i sociologie, constat m c asem n rile sunt i mai frapante iar punctele comune i mai numeroase, f r ns ca ele s - i piard complet specificul, identitatea tiin ific , f r s se topeasc una n cealalt . i una i cealalt au ca obiect de studiu raporturile dintre indivizi, dintre indivizi i grupuri etc.. Psihologia social este, ns , un domeniu interdisciplinar de cunoa tere tiin ific a interac iunii comportamentelor i proceselor psihice umane. Ca domeniu interdisciplinar, ea integreaz contribu iile teoretice i metodologice att ale psihologiei ct i ale psihologiei ca i ale altor tiin e sociale (ex. antropologia) concentrndu-se sistematic pe interac iunile umane i fundamentele psihologice ale acestora.14 F.H.Allport, n Social Psychology (1924) aprecia c psihologia social are ca obiect ,,studiul rela iilor reale sau imaginare dintre persoane ntr-un context social dat, n m sura n care aceste rela ii afecteaz persoanele implicate n situa iile respective. Lund ca referin aceast defini ie, observ m c psihologia social , spre deosebire de sociologie, manifesta interes att pentru rela iile interpersonale reale, ct i pentru cele imaginare. Constat m, de asemenea, c rela iile sociale n sine nu prezint interes pentru psihologia social , a a cum prezint ele pentru sociologie. Ele devin obiect de studiu pentru psihologie doar n m sura n care afecteaz persoanele aflate n respectivele interac iuni. Pe de alt parte, exist fenomene i procese sociale care ca obiect de studiu revin n mod exclusiv sociologiei, nefiind revendicate nici de psihologia social , nici de vreo alt tiin social , cum ar fi de exemplu, stratificarea i mobilitatea social .

19

Chiar i atunci cnd obiectele de studiu ale celor dou discipline se ntrep trund, unele diferen e continu s existe : n timp ce psihologia social se concentreaz mai mult pe analiza microgrupurilor i a conduitelor persoanelor n cadrul grupului, sociologia este mai interesat de grupurile mari i medii i abia apoi de cele mici i de influen ele lor asupra indivizilor care le compun. Sociologia se apleac mai mult asupra factorilor sociali ai grupuirilor, n timp ce psihologia social se apleac asupra factorilor psihici. Psihanaliz i sociologie. Psihanaliza (numit i psihologie abisal ) este perceput ast zi att ca teorie a structurii i dezvolt rii personalit ii umane, ct i ca metod de psihoterapie, elaborat pentru tratamentul nevrozelor.15 Ea a influen at evolu ia sociologiei, antropologiei, psihologiei. Unele din temele abordate de S. Freud prezint mare inters i pentru sociolog. Astfel, complexul lui Oedip, prin universalitatea lui, poate constitui un model pentru clarificarea unor no iuni ca : interzis, culpabilitate, civiliza ie. De asemenea, F. H. Allport, n Social Psychology (1924), aprecia c conflictul dintre Eros i Thanatos (impulsurile universale care modeleaz comportamentul uman) ofer explica ii cu privire la fenomenel sociale paradoxale sau paroxistice. Dezvolt rile contemporane ale psihanalizei au adus teme noi n spa iul cercet rilor tiin ifice, care merit s fie re inute i valorificate i de sociologi (ex., studiul influen elor incon tientului asupra activit ilor creative i a rela iilor sociale). Unii psihanali ti au facilitat transbordarea procedeelor specifice psihanalizei dinspre psihicul individual spre mediul cultural (care socializeaz individul). Astfel, dup ce antropologul B. Malinowski a descoperit c societ ilor primitive din Melanezia le este str in complexul lui Oedip, K. Horney ncurajat de aceast descoperire, sus ine ideea c fiec rui tip de societate (cultur ) i corespunde un tip specific de matrice a nevrozelor. Dup cel de al doilea r zboi mondial, teoriile psihanalizei au fost utilizate din ce n ce mai mult n explicarea profilului i vie ii societ ilor. Pentru explicarea principalelor simptome ale civiliza iei contemporane, H. Marcuse, Erich Fromm, Th. Adorno au elaborat teorii de esen psihanalitic . Astfel, H. Marcuse ncercnd s explice psihanalitic problema alien rii individului n societatea de consum, conchide c o astfel de societate nu l elibereaz pe om, ci, dimpotriv , l constrnge s - i reprime toate nevoile ca i mijloacele de a i le satisface. Nu ntotdeauna psihanaliza a fost corect utilizat n explicarea socialului. A a, de exemplu, dup cercet rile efectuate de Freud numero i etnografi i sociologi au utilizat psihanaliza ca instrument de cercetare considernd-o cheia ce le deschidea por ile simbolismului social. Acest lucru nu trebuie s impieteze asupra utiliz rii ei legitime spre beneficuil deopotriv a tuturor tiin elor sociale. Sociologie i antropologie. Din punct de vedere etimologic, termenul de antropologie vine din limba greac (anthropos, om + logos, cuvnt, vorbire) avnd semnifica ia de discurs despre om. antropologie este utilizat n 1501 de Magnus Hundt ntr-o lucrare de anatomie i fiziologie. n 1798, Kant considera c antropologia este posibil din dou perspective : una fiziologic (ce- i propunea s studieze ceea ce natura face din om) i alta practic (obiectul ei fiind ceea ce omul face din sine nsu i). Ast zi cuvntul este folosit n dou sensuri. n sens impresionist, speculativ ea desemneaz tot ceea ce refer la om sau are ca finalitate omul. n sens riguros tiin ific, antropologia este o tiin complex a omului, cu o larg sfer de cuprindere

20

viznd att structura ct i comportamentele ipostazelor omului (omul ca individ, ca grup, ca specie). n conformitate cu cele dou dimensiuni fundamentale ale fiin ei umane : natur i cultur , antropologia general cuprinde dou ramuri principale : antropologia fizic i antropologia cultural . Pn la mijlocului secolului XX, Marea Britanie i S.U.A. au dezvoltat o antropologie cultural , n timp ce Europa continental a fost preocupat de antropologia fizic i i-a acordat un n eles sinonim cu cel de etnologie. n acest ultim n eles, antropologia s-a constitutit n strns leg tur cu sociologia. Primele cercet ri antropologice realizate de L.H. Morgan, E.B. Tylor, J.J. Bachofen (1860-1870) sunt contemporane cu cercet rile sociologice efectuate de F. Le Play, K. Marx, H. Spencer etc. Pentru sociologii francezi, antropologia (etnologia) este tot un fel de sociologie care studiaz , ns , societ ile trecute i disp rute. F. Boas subliniaz faptul c sociologia, atunci cnd studiaz societ ile actuale are nevoie de rezultatele cercet rii etnologice ca s poat explica, cum au ajuns lucrurile s fie ceea ce sunt. Altfel spus, n timp ce cercet rile antropologice mai sus amintite au avut ca obiect de studiu societ ile relativ omogene i reduse ca m rime, catalogate ca primitive (nu cuno teau scrierea), cercet rile sociologice din acea vreme studiau, dimpotriv , societ ile complexe, eterogene, considerate moderne, civilizate. Sociologia i etnologia folosesc fiecare n manier proprie un corp comun de metode, cum ar fi : documentarea, observa ia, tehnica monografic etc. Pe de alt parte, ns , obiectivele sociologiei par mai ntr-o acep iune apropiat de cea modern , tiin ific , termenul clare, mai evidente dect ale etnologiei. n timp ce etnologia permite realizarea unor inventare descriptive complete ale culturilor de mici dimensiuni, sociologia studiaz doar un e antion reprezentativ dintr-un ansamblu vast. De i uneori subapreciat , etnologia, a a cum remarca R. Vulc nescu (1970) nu este indiferent fa de nimic i este de folos oric rei tiin e socioumane. n aceast ordine de idei constat m c i ast zi exist teoreticieni care consider c termenii de antropologie cultural , etnologie i etnografie sunt inter anjabili, opunndu-se celor care g sesc ca nejustificat aceast echivalen terminologic . Printre sociologii care au manifestat interes pentru stabilirea conexiunilor dintre sociologie i antropologie se afl i Traian Herseni. n ncercarea de a clarifica raportul dintre cele dou tiin e, sociologul romn f cea urm toarea aser iune : antropologia pune accentul mai mult pe om, este este de fapt tiin a omului, pe cnd sociologia, tot mai preponderent, se vrea mai mult tiin a colectivit ilor umane, a aspira iilor sau societ ilor omene ti. Ele studiaz n fond aceea i realitate uman , sub dou aspecte diferite, aspectul uman i aspectul socio-cultural, dar tot uman. Pe de alt parte, antropologia cultural se ocup mai mult de cultur dect de societate, mergnd, prin unii reprezentan i ai ei, pn la a se confunda cu culturologia.16 Sociologia i istoria. n viziunea lui Fernand Braudel, istoria i sociologia sunt dou tiin e care se ntlnesc i, mai mult dect att, ele se identific chiar constituind o singur aventur a spiritului. Ele constituie singurele tiin e globale susceptibile de a- i extinde curiozitatea asupra oric rui aspect al socialului.17 Istoria, n sens de istoriografie, relateaz ntmpl ri, fapte ale sau culese prin viu grai de la martori i au fost nregistrate n documente scrise (sau de alt gen). n timp ce istoria apare odat cu scrierea, odat cu primele regate, sociologia este o tiin care apare relativ recent (secolul XIX). Mul i teoreticieni sus in c istoria se ocup de individual, concret, de aspectele unice, irepetabile ale fenomenelor n opozi ie cu sociologia care este interesat de general, de ceea ce este constant, repetabil, comun diferitelor fenomene sociale.

21

De i nu este mpotriva acestui punct de vedere, considernd c ar avea un oarecare temei, Traian Herseni l abordeaz ntr-o manier mai nuan at . El consider c aceast distinc ie are caracter relativ deoarece azi istoria a nceput s se dezvolte n sensul unor generaliz ri ale fenomenelor istorice iar sociologia dezvolt cercet ri tot mai ample cu privire la fenomenele sociale concrete (etnosociologia, sociologia monografic etc.).18 Tot ceea ce se poate afirma conchide T. Herseni este c tendin a predominant a istoriei este spre individual, spre particularizare (ea este, cum s-a spus, o tiin ideografic ), pe cnd sociologia n zuie te spre universal, spre generalizare (ea este o tiin nomotetic ).19 Acela i autor se delimiteaz i de punctele de vedere care sus in c sociologia este o tiin a prezentului n timp ce istoria se dedic exclusiv trecutului. Argumentele lui sunt c , pe de o parte, se poate vorbi i despre o istorie a evenimentelor prezente, n curs de desf urare, iar pe de alt parte, sociologia nu se rezumt la cercetarea prezentului, ea dezvoltnd chiar i o ramur de factur istoric , respectiv, sociologia istoric . Istoria furnizeaz sociologiei un important material faptic i o ajut s n eleag att originea fenomenelor sociale, pe care le studiaz , ct i dinamica acestora. Mai mult dect att, sociologia folose te uneori termeni, metode, exemple provenite din istorie. La rndul ei, istoria emite generaliz ri analitice (de factur sociologic ), utilizeaz diverse unor regi, popoare, referitoare la trecut. Acestea au fost tr ite de istorici metode sociologice n investigarea evenimentelor istorice (a a cum ar fi,de exemplu, metoda studiului de caz). Istoria i sociologia se aseam n i prin faptul c analizeaz fenomenele sociale n mod critic i selectiv. Istoria, ns , urm rind exclusiv succesiunea evenimentelor i descrierea acestora are, n principal, o func ie teoretic , informativ . Sociologia (de i se poate opri i la nivel descriptiv), de cele mai multe ori ajunge la explica ii i n anumite cazuri, poate oferi chiar i solu ii, fapte ce ne ndrept esc s sus inem c ea are, n principl, o func ie explicativ-aplicativ . n ncheiere, trebuie s preciz m c natura circumstan elor fac din faptul social un fapt istoric sau un fapt sociologic. Pentru ca un fapt social s devin istoric, el trebuie s aib o importan deosebit n epoc , s constituie un eveniment reprezentativ pentru respectiva epoc . Pentru ca faptul social s devin sociologic, el trebuie s se caracterizeze prin repetabilitate, constan , generalitate. n acela i timp, ns , faptul sociologic poate fi abordat istoric iar faptul istoric poate fi tratat din punct de vedere sociologic. Sociologia i economia. La nceputurile ei, sociologia a ncercat s includ n interiorul ei i probleme de economie politic . Ca tiin n sine, economia politic era renegat . A. Comte acuza economia politic abstract de sterilitate, de incapacitatea de a studia pozitiv fenomenele sociale, aflate ntr-o profund conexiune. Pe de alt parte, Stuart Mill, filosof i economist contemporan cu p rintele sociologiei, sus inea existen a unei opozi ii metodologice ntre sociologie i economie i a imposibilit ii reconcilierii lor, prima fiind o tiin general a societ ii, cealalt studiind doar un domeniu al socialului i nregistrnd progrese remarcabile. n secolul XX, economia se caracterizeaz printr-o tendin de l rgire a domeniului s u de analiz . n acest sens, F. Perroux (1955) definea economia ca o cunoa tere tiin ific controlat , care analizeaz i reduce tensiunile dintre oameni i precizeaz totodat , c aceste tuturor energiilor cosmice n serviciul tuturor energiilor, care merit s fie numite umane. Necesitatea extinderii orizontului analizei economiei este sesizat i de F.A. Hayek, atunci cnd sus ine c un economist trebuie s

22

n eleag logica ntregii societ i, altfel el nu poate fi un mare economist i, mai mult dect att, el risc s devin d un tor, chiar periculos. Ast zi, numeroase metode i tehnici de cercetare sunt utilizate deopotriv de sociologi i economi ti (experimentul, testul sociometric, sondajul de opinie, etc.), fapt ce demonstreaz caducitatea opozi iei metodologice (dintre cele dou discipline) sus inute de S. Mill. De altfel, sociologii clasici germani G. Simmel i M. Weber sugerau c i sociologii pot nv a lec ii de metod de la economi ti. Conexiunea dintre economie i sociologie se reflect i n faptul c mul i sociologi sunt i economi ti n acela i timp (ex. V. Pareto, K. Marx etc.). Pe de alt parte, domeniul economic reprezint un subsistem important al societ ii i, de aceea, cercetarea sociologic nu-l poate ignora. Chiar i apari ia sociologiei este legat de necesitatea solu ion rii problemelor economice i sociale create de industrializare ( omaj, infla ie, crize economice etc.). La rndul ei, cercetarea economic ofer sociologului informa ii utile despre fenomenele economice, evolu ia, consecin ele, implica iile lor sociale. Activitatea economic face, n principal, obiectul sociologiei economice i a subramurilor sale : sociologia industrial , agrar , comercial , financiar etc. Acest fapt nu nseamn , ns , c obiectul celor dou discipline se confund . Obiectul sociologiei l constituie socialul i doar n particular economicul iar scopurile celor dou tiin e sunt diferite. Pe de alt parte, extrapolarea modelului clasic al lui homo oeconomicus la analiza tuturor fenomenelor sociale (care presupune dirijarea comportamentului persoanei de o ra ionalizare definit n mod strict), este nepermis i eronat . ncerc rile economi tilor de a aplica acest model n cazul divor urilor, c s toriei sau crimei au condus la rezultate discutabile, deoarece n destule cazuri indivizii s-au aflat n imposibilitatea de a st pni prin proceduri ra ionale complexitatea faptelor sociale. Note:
1 A. Comte, Cours de philosophie positive, vol. IV, Paris, 1908. 2 Ibidem. 3 Jan Szczepanski, No iuni elementare de sociologie, 1972, p. 17. 4 1) Sociologie aplicat 2) Comportament colectiv 3) Comunitate 4) Sociologia comparat 5) Crim i delincven 6) Cultur 7) Demografie 8) Comportament deviant 9) Educa ie 10) Organiza ii formale i complexe 11) Ecologie uman 12) Sociologie industrial 13) Lege i societate 14) Timp liber, sport, recreere i artele 15) C s toria i familia 16) Sociologia matematic 17) Sociologia medical 18) Metodologia i statistica 19) Sociologia militar 20) Ocupa ii i profesii 21) Sociologia politic 22) Rela ii rasiale i etnice 23) Religie 24) Sociologie rural 25) Grupurile mici 26) Schimbare social 27) Control social 28 ) Organizare social 29) Psihologie social 30) Stratificare i mobilitate 31 ) Sociologia cunoa terii i a tiin ei 32) Teorie 33) Sociologie urban 34) Comunica ii de mas 35) Economie i societate 36 ) Socio-lingvistica (mai nou!). 5 Peter L. Berger, Invitation to sociology, N.Y. 1963. 6 G. W. F. Hegel, Prelegeri de istoria filosofiei, vol. I. 7 Traian Herseni, Sociologie, Ed. t. i enc., Buc. 1982, p. 42 8 Mihu Achim, ABC-ul investiga iei sociologice, vol. I, Ed. Dacia, Cluj Napoca, 1971, p. 155. 9 Mihu Achim, op. cit., p. 154. 10 Ion Ionescu, Dumitru Stan, Elemente de sociologie, vol. 1, Ed. Univ. al . I. Cuza, Ia i, p. 60. 11 Roger Bastide, Traite de sociologie, Paris, PUF, 1962, p. 67. 12 R. Bastide, ibid., p. 81. 13 Adina Chelcea, Septimiu Chelcea, Cunoa terea de sine-condi ie a n elepciunii, Ed. Albatros, Buc., 1986. 14 K. J. Gergen, M.M. Gergen, Social Psychology, 1981. 15 C t lin Zamfir, Laz r Vl sceanu, Dic ionar de sociologie, Ed. Babel, 1993, p. 471. 16 Traian Herseni, Sociologie, Ed. t. i enc., Buc. 1982, p. 39..Y. 1963.

23

17 Fernand Braudel, Istorie i sociologie, n Sociologia francez contemporan , Ed. pol., Buc., 1971, p. 53. 18 Traian Herseni, op. cit., p. 38. 19 Ibidem.

3. METODA DE CERCETARE SOCIOLOGIC Legitimitatea sociologiei ca tiin este legat de existen a unor metode, a unui set de modalit i cu ajutorul c rora s se poat investiga fenomenele i faptele soiale. H. Poincar afirma c sociologia este tiin a cu cele mai multe metode i cu cele mai pu ine rezultate. Desigur c rezultatele sunt insuficiente n raport cu num rul mare al problemelor care solicit a fi rezolvate. Pe de alt parte, num rul mic de rezultate n raport cu a tept rile i nevoile societ ii, poate fi explicat i prin absen a unit ii cercet rii sociologice. Numeroasele metode sociologice ntrebuin ate nu beneficiaz de o metodologie coordonatoare. Validarea tiin ific a sociologiei presupune deci att existen a metodei sociologice ct i a metodologiei cercet rii sociologice. Cea de pe urm este menit s dirijeze cercet rile i s ofere altora o modalitate de a verifica rezultatele. Metod vine din grecescul methodos, semnificnd cale, mijloc, mod de expunere. Orice activitate de cercetare necesit utilizarea anumitor metode. Metoda este felinarul care lumineaz calea n ntuneric, avertiza Fr. Bacon subliniind importan a major pe care o joac n realizarea unei bune cercet ri. Ea i subsumeaz tehnici, procedee, instrumente, norme, principii. Cercetarea sociologic folose te att metode specifice, proprii sociologiei ct i metode mprumutate de la alte tiin e. Conceptul de metodologie are o sfer de cuprindere mai larg dect cel de metod . n cazul tiin elor socio-umane, el include ansamblul metodelor folosite n investigarea socialului i are un caracter predominant normativ. Metodologia reflecteaz asupra experien elor trecute de cercetare, elaboreaz strategii de investigare, indic att eventualele obstacole i deficien e, ct i c ile de ob inere a unor rezultate valide din punct de vedere tiin ific. Investiga ia sociologic se realizeaz n mai multe etape. Nu exist un punct de vedere unanim cu privire la num rul etapelor. A.G. Zdravomslov vorbe te de cinci etape, J. Plano i D. Katz de ase, Mucchielli de dou sprezece, Claude Joveau de cincisprezece. J. Plano 1 prevede urm toarele momente ale cercet rii tiin ifice : a) identificarea (definirea) problemei ce urmeaz a fi cercetat ; b) formularea ipotezei despre presupusele rela ii ntre variabile ; c) stabilirea tehnicilor i procedeelor aferente ; d) culegerea de date pentru testarea empiric a ipotezei; e) analiza cantitativ i calitativ a datelor ; f) acceptarea, respingerea sau reformularea ipotezei . ntr-o lucrare de referin 2, sociologul S. Chelcea preia i dezvolt clasificarea etapelor investiga iei sociologice propuse de R. Mucchielli i anume : determinarea obiectului, preancheta, stabilirea obiectivelor, determinarea universului anchetei, e antionarea, alegerea tehnicilor de cercetare, pretestarea instrumentelor de cercetare, definitivarea lor, aplicarea n teren, prelucrarea informa iilor de inute, analiza rezultatelor i redactarea raportului de cercetare.
24

Delimitarea obiectului se refer la decuparea din multitudinea faptelor, fenomenelor sociale a celor pe care urmeaz s le investig m n lumina unei anumite teorii. Raymond Boudon 3 consider c exist trei mari categorii de probleme sociologice , care au fost i au r mas n aten ia cercet torilor : studiul societ ilor globale, att sub raportul schimb rilor sociale ct i al sistemului social, nsu i studiul segmentelor sociale a indivizilor n contextul social n care sunt situa i i, n sfr it, studiul unit ilor naturale (grupe, institu ii, comunit i). Anumite probleme sociale devin probleme sociologice. n viziunea lui C. Zamfir, problema social este un proces, o caracteristic , o situa ie despre care societatea sau un sistem al ei consider c trebuie schimbat.4 Ea nsumeaz urm toarele clase de fapte, fenomene, procese sociale : a) starea social perimat (tensiunile rasiale, organizarea deficitar ) ; b) procesele sociale considerate n sine ca negative, n orice societate: omuciderea, furtul, anomia etc. ; c) consecin ele negative ale unui proces social pozitiv (ex. efectele negative ale industrializ rii) ; d) fluctua iile factorilor externi, naturali sau sociali (r zboaie, catastrofe naturale etc.) ; e) decalajele produse de dezvoltarea diferen elor de ritm, tensiuni, contradic ii ntre elemente etc.) ; f) apari ia de noi necesit i (cre terea aspira iilor, necesitatea cre terii gradului de calificare n raport cu tehnologiile utilizate etc .) ; g) probleme de dezvoltare (probleme de perspectiv mai ndep rtate) . Trebuie remarcat faptul c nu toate problemele sociale sunt i probleme sociologice. Problemele sociale con tientizate i transmise spre cercetare sociologilor devin probleme sociologice. Ele con in anumite conceote sociologice sau variabile sociologice. Acestea sunt definite opera ional, adic sunt traduse n evenimente observabile deoarece numai astfel este posibil repetabilitatea m sur rii (Julian L. Simon, 1969). Acest lucru presupune alegea indicatorilor i gruparea lor n dimensiuni. Indicatorii sociologici sunt raportabili la termenii de dimensiune, variabil , coeficient statistic. Indicatorul este un semn exterior, observabil, m surabil care se afl fa de indicat ntr-un raport de coresponden total , fie ntr-un raport de coresponden statistic . Un fapt de observa ie, un r spuns la o ntrebare, un num r, constituie n cercet rile sociologice cei mai frecven i indicatori.5 Etapa a doua, respectiv preancheta, const n analiza detaliat a ipotezelor posibile n vederea select rii celor verificabile. O bun anchet , precizeaz W. J. Goode i P. K. Hatt (1959) presupune ipoteze bune, studiul serios al literaturii de specialitate i experien n domeniu. Preancheta are ca scop i estimarea costurilor cercet rii, stabilirea termenelor calendaristici, prevederea eventualelor dificult i ce pot apare n desf urarea investiga iilor (aprob ri necesare, accesul n diferite unit i, economice, culturale, cazarea operatorilor de interviu etc.). Cea de a treia etap are ca scop determinarea obiectivelor i formularea explicit a ipotezelor cercet rii i se realizeaz pornind de la sinteza datelor ob inute din preanchet . Ipoteza este enun ul unei rela ii cauzale ntr-o form care permite verificarea empiric precizeaz Theodor Caplov (1970). n procesul inductiv constat S. Chelcea ipoteza constituie o explica ie plauzibil ce urmeaz a fi verificat de materialul faptic, putnd fi confrmat sau infirmat par ial sau total.6 n cercetarea sociologic empiric o ipotez este valid dac ndepline te urm toarele trei condi ii : este verificabil (utilizeaz concepte tiin ifice i se bazeaz pe observarea faptelor reale), este specific (are un nalt con inut informa ional) i

25

este n conformitate cu con inutul actual al cuno tin elor tiin ifice din domeniul respectiv (Madelein Grawitz, 1972). n etapa a patra, se stabile te universul anchetei, se determin deci, popula ia care va fi investigat . n func ie de caz, universul anchetei poate fi l rgit mai mult sau mai pu in. Se trece apoi la alc tuirea e antionului, iar pentru aceasta, se stabile te mai nti care este cea mai adecvat unitate de e antionare : firma, echipa, angajatul? Trebuie aflat, mai apoi, care sunt cadrele de e antionare disponibile : liste nominale cuprinznd angaja ii firmei, registrele de prezen , statele de plat . E antionarea este o tehnic statistico-metodologic , care const n selectarea unei p r i (e antion) dintr-o popula ie (persoane, organiza ii), n vederea analiz rii ei pentru a facilita elaborarea de interferen e despre ntreaga popula ie. E antionul trebuie s ofere o imagine ct mai precis a popula iei de referin , s fie ob inut prin aplicarea unor tehnici probabilistice (legea numerelor mari, teorema limitei centrale), s fie reprezentativ n termeni statistici i cu privire la problema teoretic analizat , s fie economicos n raport cu resursele (financiare, de timp, de personal) disponibile.7 n func ie de tehnica de selec ie a elementelor popula ei n e antion, distingem ntre e antionarea probabilistic i neprobabilist . n primul caz, orice e antion posibil de dimensiune n din popula ia N dispune de aceea i probabilitate de a fi selectat, tot a a cum orice persoan sau entitate a popula iei dispune de probabilit i echivalente de selectare.8 E antionarea neprobabilist presupune utilizarea informa iilor prealabile sau de exper i pentru a coordona selec ia de e antioane tipice sau reprezentative pentru o problem teoretic sau factual . O alt etap a investiga iei sociologice este alegerea metodelor i tehnicilor de culegere a datelor empirice (unelte, instrumente) menite s dezv luie ct mai exact faptele i fenomenele sociale. S-a constatat c n alegerea metodei de investigare, pe lng adecvarea tehnicilor la obiectul cercetat, mai intervin i al i factori, cum ar fi accesibilitatea, economia de resurse .a. (Stephen A. Richardson, Barbara Shell, Dohrewend David Klein, 1965). Principalele metode de culegere a datelor empirice sunt : observa ia, experimentul, ancheta social , analiza documentelor sociale. Observa ia presupune perceperea sistematic a atitudinilor, comportamentelor i interac iunilor actorilor sociali, n momentul manifest rii lor, conform unui plan dinainte elaborat i cu aportul unor tehnici specifice de nregistraere. Gold i Gans 9 au distins trei roluri diferite ale analistului social : a)participant total implicat emo ional, nregistrnd post-festum date i informa ii; b) exterior situa iilor sociale supuse observa iei culegnd informa ii cu ajutorul unor tehnici speciale; c) cercet tor participant (implicat doar par ial) i dispunnd de posibilit i de producere i nregistrare a datelor. Gradul de implicare al cercet torului interfereaz cu modul de nregistrare a datelor, rezultnd anumite combina ii ce se concretizeaz n urm toarele trei tipuri de practicare a obsrva iei : observa ia structurat , nedistorsionat i participativ . n observa ia structurat , observatorul i asum rolul de cercet tor i folose te ca tehnici de nregistrare a datelor : listele de control, scalele de evaluare, sistemele de codificare a interac iunilor i descrierea narativ . Tipice observa iei structurate sunt sistemele de codificare a interac iunilor al c ror scop este de a aduna informa ii referitoare la con inutul, frecven a, orientarea i tipologia interac iunilor, a atitudinilor

26

i comportamentelor asociate rela iilor interpersonale i manifestate n gru purile n care se constituie o re ea de comunicare interactiv . Observa ia nedistorsionat const n folosirea aparatelor tehnice pentru nregistrarea fenomenelor sociale n desf urarea lor natural sau n laborator. Observatorul este n afara scenei sociale, aparatele tehnice sunt camuflate evitndu-se astfel efectele reactive sistematice sau de conformare a subiec ilor la normele dezirabilit ii sociale. Observa ia participativ presupune implicarea observatorului n activit ile sociale ale subiec ilor pentru a le n elege mecanismele i a le supune analizei teoretice ulterioare. Dup modul de nregistrare a datelor distingem dou variante de aplicare : 1) implicarea observatorului n situa ia social respectiv , pn la identificarea cu actorii i notarea post-festum (s-a folosit n studiul grupurilor de munc i al devian ei) ; 2) observatorul adopt n grup att rolul de participant, ct i cel de cercet tor, putnd apela i la alte metode de investigare (chestionare, interviuri formale, teste, analiza documentelor sociale etc.). Experimentul. El const n producerea deliberat a unui fenomen i n analiza manifest rilor, direc iei i intensit ii acestei produceri n condi ii de controlare i manipulare direct a factorilor generativi.10 Producerea fenomenului poate fi repetat , schimbndu-se n mod sistematic condi iile pentru a nota varia iile aferente. Experimentul este metoda cea mai precis i productiv de analiz a rela iilor dintre variabile, de testare a ipotezelor. n experimentul sociologic, ca observa ie provocat , se urm re te ca factorii exteriori, n afara celor manipula i de cercet tor, s r mn constan i pentru a nu influen a situa ia experimental . Pentru a i ndeplini func ia cognitiv , experimentul sociologic trebuie s se ntemeieze pe teorie, alfel r mne o activitate steril . J. St. Mill distinge ntre experimentul natural n care situa ia experimental este ns i via a social i cel artificial, n care situa ia experimental este creat de cercet or. F. S. Chapin recurge la o alt clasificare a experimentelor sociologice : experimentul sociologic proiectat, n care situa ia experimental este planificat de cercet tor i cel ex post facto, n care situa ia experimental oferit de schimb rile din via a social constituie materialul de analiz ra ional a leg turilor dintre variabile. E. Sydenstricker, utiliznd criteriul temporal delimiteaz ntre experimente sociologice succesive i simultane. Clasificarea ntlnit cel mai frecvent este cea care distinge ntre experimente de laborator i experimente de teren. M. Duverger sesiza faptul c experimentele de teren desf urate n situa ii sociale reale pot fi : pasive, cnd al i factori dect cercet torul determin introducerea variabileor independente sau active, cnd cercet torul are posibilitatea de a introduce variabilele independente n situa ia experimental natural . Nu este permis generalizarea rezultatelor experimentului sociologic dect la popula ii din care au fost selec iona i subiec ii experimentului sociologic. Realizat conform principiilor metodologice deontologice, experimentul sociologic constituie o metod principal de cercetare a rela iilor cauzale n sociologie. Ancheta social . Ea const n culegera de date sau informa ii despre entit ile sociale (indivizi, grupuri, organiza ii, zone socio-geografice, unit i culturale i chiar societ i) cuprinse n e antion n scopul identific rii de distribu ii statistice i interrela ii (asocieri, covaria ii, raporturi func ionale sau cauzale etc.) ntre indicatorii sau variabilele care corespund unui model teoretic i pentru extrpolarea concluziilor de la nivelul e antionului la cel al popula iei de referin . 11

27

Ancheta social ncorporeaz tehnici, procedee i instrumente interogative de culegere a informa iilor, specifice interviului i chestionarului sociologic. Specific acestei metode este c actorii sociali sunt cei care furnizeaz informa iile. Realizarea anchetei sociale presupune un demers metodologic riguros pentru c , pe de o parte, trebuie suplinit lipsa de control (manipulare, asupra variabilelor) i pe de alt parte, pentru c n cadrul acestei metode sunt antrenate i cadre ajut toare (operatorii de anchet ) n scopul culegerii unei mari cantit i de informa ii de la popula ia investigat . Deseori, ancheta nu se mul ume te cu utilizarea tehnicilor, procedurilor i instrumentelor de lucru interogative pentru culegera informa iilor ( ca n cazul sondajului de opinie ), ci n scopul nc mai bunei cunoa teri, ele sunt corelate cu alte metode i tehnici de cercetare cum ar fi observa ia tiin ific , analiza documentar i de con inut. Importan a deosebit pe care o are ancheta social n cercetarea sociologic rezid n faptul c deseori ea constituie singura modalitate tiin ific de investigare a universului subiectiv al vie ii sociale (opinii, atitudini, satisfac ii, aspira ii, convingeri, cuno tin e, interese). Procedeul de baz al anchetei pentru culegerea datelor empirice este chestionarea, care const n formularea de c tre sociologi (investigatorul social al unor enun uri, afirma ii sau interoga ii la care se a teapt reac ii, r spunsuri din partea subiec ilor investiga i. Cnd chestionarea se realizeaz oral de c tre operatorii (de interviu), care- i noteaz r spunsurile, atunci ancheta se realizeaz prin interviu. Cnd completarea chestionarului se face n mod independent i n scris de c tre persoana investigat , pe baza unor instruc iuni de completare, avem de a face cu ancheta pe baz de chestionar. Un caz particular al anchetei este sondajul de opinie. El urm re te culegerea de date prin chestionarea oral i scris cu privire la opiniile sau atitudinile unui e antion reprezentativ n leg tur cu o anumit problem n vederea predic iei cu un anumit grad de probabilitate a comportamntului popula iei de referin sau a diverselor categorii de persoane. Rostul sondajelor este s nregistreze opiniile n vederea anticip rii probabile a comportamentului corespunz tor. A a, de exemplu, prezicerea comportamentului electoral se poate realiza cu ajutorul sondajelor care nregistreaz opiniile aleg torilor despre candida i. Analiza documentelor sociale. Analiza documentelor sociale este o surs fundamental a cercet rii din tiin ele sociale i, deci, din sociologie. Pentru a nu derapa pe panta interpret rilor i explica iilor simplificatoare, sociologia nu trebuie s se cantoneze exclusiv n actualitate, nu trebuie s ignore experien ele trecute tot a a cum nu trebuie s omit proiec iile viitoare. n func ie de forma de prezentare (limbaj, con inut, adresabilitate), documentele pot fi expresive (personal i/sau publice) i oficiale. Primele utilizeaz un limbaj mai diversificat, mai flexibil, pe cnd celelalte mbrac o form standardizat birocratic , incluznd coduri, indici, cifre statistice catalogate n diverse modalit i. Documentele expresive personale includ autobiografiile, biografiile, istoriile orale etc. Documentele expresive publice (reportaje, articole din ziar, din reviste, filme documentare i artistice, con inutul emisiunilor de radio i TV etc.) reprezint un domeniu mult mai extins de surse i de date i informa ii (pentru cercetarea social ) comparativ cu cel al documentelor personale i sunt superioare acestora de pe urm sub aspectul fidelit ii, validit ii i posibilit ilor de cuantificare. O pondere tot mai mare n categoria documentelor oficiale tind s ocupe b ncile de date. Ele reprezint nregistr ri (pe cartele, benzi magnetice, discuri ), ale datelor rezultate din cercet rile psiho-sociale ce faciliteaz accesul celor interesa i n cunoa terea lor.

28

n lume (SUA, Germania, Fran a etc.) exist multe institu ii de cercetare social ce de in b nci proprii de date, ce constituie surse documentare i de analiz secundar . Dac documentele sociale respective sunt disponibile, urmeaz analiza con inutului lor. Bernard Berelson (1953) preciza c cercet rile sociologice realizate pe baza analizei de con inut pot fi grupate astfel : compararea con inutului unor texte elaborate n diferite perioade de timp ; amplasarea con inutului unor texte emise de surse diferite, compararea con inutului comunic rii utilizndu-se diferite etaloane, studiul reac iilor verbale n condi ii experimentale. Cele mai frecvente domenii n care se aplic analiza de con inut sunt studiul campaniilor electorale, campaniilor de pres , stabilirea paternit ii textelor, studiul lizibilit ii n dezv luirea propagandei camuflate etc. n efectuarea propriu-zis a analizei de con inut, principalele probleme le constituie fidelitatea i validitatea. Revenind acum la etapele investiga iei sociologice propuse de Mucchielli dup culegerea datelor empirice prin metodele mai sus amintite, dup alegerea tehnicilor de cercetare, urmeaz pretestarea instrumentelor de cercetare care se realizeaz n cadrul anchetei pilon. Jan Szczepanski sus ine c n aceast etap pot fi standardizate instrumentele de cercetare : o anchet standardizat const n aceea c fiec ruia dintre cei ancheta i i se pune o ntrebare identic , ntr-o formulare identic , cu o intona ie identic etc., pentru a asigura astfel de inerea unui r spuns care s constituie o reac ie la exact acela i stimul. 12 Pretestarea unui chestionar poate pune sub semnul ntreb rii accesibilitatea limbajului folosit. Este necesar ntotdeauna adecvarea terminologiei la standardele culturale ale subiec ilor chestiona i. Dup pretestare are loc definitivarea instrumentelor de cercetare, etap premerg toare aplic rii lor n teren. Definitivarea se refer att la elementele de con inut ct i la cele de prezentare a instrumentelor (punerea n pagin , formatul ghidului de interviu etc.). Cea de a noua etap const n aplicarea n teren a instrumentelor de cercetare, etap important dar nu singura i nici cea mai important n investigarea fenomenelor sociale. Urmeaz apoi etapa prelucr rii datelor, informa iilor ob inute prin aplicarea n teren a instrumentelor. Pentru a putea fi utilizate informa iile ob inute trebuie clasificare nseriate, codificate. Opera ia de codificare const n atribuirea fiec rei categorii de informa ii a unui num r sau litere, fiind un moment esen ial al cunoa terii, deoarece asigur condensarea, sistematizarea i normalizarea informa iilor (Ion Cauc, 1973). Cel care realizeaz codificarea face o analiz i o interpretare a informa iilor n vedera ncorpor rii lor n catregorii exclusive. Codificarea informa iilor ob inute cu ajutorul chestionarului sau a interviului const n distribuirea r spunsurilor n mai multe categorii i atribuirea unui num r de cod fiec rei categorii de r spuns. Dup prelucrarea datelor, urmeaz analiza rezultatelor cercet rii n vederea confirm rii sau infirm rii ipotezelor avansate. Se evalueaz din punct de vedere statistic importan a fiec rei variabile, stabilindu-se dac mi carea variabilei este semnificativ sau nu. Cercetnd, bun oar , modelul culturii politice n Romnia, am avansat ipoteza c nivelul cunoa terii politice este influen at pozitiv de nivelul educa ional. Corel m apoi indicatorii performan elor cognitive politice cu nivelul educa ional i stabilim apoi dac respectiva corela ie este statistic semnificativ sau
29

nu, aplicnd un test de semnifica ie (ex., Karl Parson, 1908). Pn aici, a a cum preciza C. A. Moser, avem de-a face mai mult cu o descriere statistic a rezultatelor. Descoperirea unei rela ii direct propor ionate ntre dou variabile nu ne spune nimic ns n leg tur cu raportul de cauzalitate. Pentru stabilirea acestui raport, se trece de la analiza bivariat la cea multivariat : care const n introducerea succesiv a variabilelor test . Dac prin introducerea variabilelor-test corela ia dintre variabilele ini iale se men ine i dac exist un raport de anterioritate temporal a variabilei independente fa de variabila dependent , atunci putem considera c ne afl m probabil n fa a unui raport de cauzalitate.13 Analiza rezultatelor presupune, deci, att descrierea statistic (analiza cantitativ ) ct i explica ia cauzal (analiza calitativ ). n afara acestei analize primare (cantitative i calitative), n cercetarea sociologic se pune tot mai mult i problema analizei secundare. Aceasta de pe urm este o tehnic modern de prelucrare a datelor arhivate, constnd n valorificarea datelor deja colectate i consemnate de alte persoane i institu ii, n alte scopuri dect cele ale temei cercetate. Ultima etap cu care se finalizeaz investigarea social , sus ine M. Mucchielli, const n readaptarea raportului de cercetare. Modul n care se readapteaz raportul de cercetare difer n func ie de publicul c ruia i se adreseaz : n orice caz, este necesar ca el s parcurg urm torii pa i :14 - o introducere n problema studiat ; - un scurt istoric al proiectului de cercetare ; - un rezumat al cercet rilor anterioare ; - o clar reformulare a problemei ; - redactarea complet a procedeelor utilizate pentru cunoa terea i prelucrarea informa iilor; - prezentarea detaliat a a rezultatelor ; - un rezumat cu interpretarea rezultatelor. Conexiunea dintre c ile cercet rii sociologice este prezentat succint de S. Chelcea n urm toarea schem :15

Nivelul teoretic al cercet rii Metode M 1M2 ......M n Tehnici Procedee T1 P2 T2 ............Tn P3 .........P n

(Metodologie) Metode Tehnici Procedee

P1

Instrumente de investigare

I 1 I2 I3 .......... I n

Instrumente de investigare

Nivelul empiric al cercet rii

Pentru explicarea traseului opera ionaliz rii sau a drumului de la teoretic la empiric, autorul porne te de la urm torul exemplu : dac ancheta reprezint o metod , chestionarul apare ca tehnic , modul de aplicare prin autoadministrare, ca un procedeu, iar lista propriu-zis de ntreb ri (chestionarul tip rit) ca instrument de investigare.

30

n concluzie, principalele caracteristici ale metodologiei ar putea fi rezumate la urm toarele :16 a) metodologia ofer nu att metoda, ct principiile care ghideaz cercetarea problematicii sociologiei ; b) ofer cadrele prin care se garanteaz validitatea i fidelitatea demersului de cercetare ; c) determin normele de folosire a metodelor, tehnicilor, procedeelor ; d) stabile te valoarea i limitele fic rui tip de metod ; e) recomand cercet torului supunerea fa de judecata epistemologic a tuturor faptelor culese pentru a stabili valoarea lor tiin ific . n literatura de specialitate, exist un evantai de puncte de vedere cu privire la num rul metodelor specifice sociologiei, precum i la criteriile care trebuie s constituie baza clasific rii lor. L. Coand apreciaz c , dup func ia pe care o ndeplinesc n procesul cercet rii metodele pot fi incluse n urm toarele trei categorii : - metode de proiectare a cercet rii (e antioane, opera ionalizare a conceptelor etc.) ; - metode de recoltare a datelor (interviul, chestionarul, documentarea ) ; - metode de analiz i interpretare (analiza factorial , compara ia, analiza de con inut etc.) .17 18 Dac este s lu m n calcul credibilitatea datelor ob inute n cercetare , putem distinge ntre metode principale (observa ia, experimentul, documentarea), care ofer informa ii cu valoare de fapte facilitnd realizarea unei cunoa teri preponderent sociologice i metode secundare (interviul, chestionarul, sondajul, tehnica sociometric , tehnica testelor), care ofer informa ii cu valoare de opinie, nlesnind cunoa terea preponderent psihosociologic . Importan a i dificult ile cercet rii sociologice. Cercetarea sociologic , ca i orice cercetare n domeniul tiin elor sociale, nu este simplu de realizat. Studierea comportamentului uman ntmpin dificult i de care cercet torii din domeniul tiin elor fizice sunt str ini. Unele dificult i sunt de ordin tehnic, altele deriv din caracterul limitat al studierii fiin elor umane. Acceptarea unui studiu sociologic de c tre comunitatea tiin ific presupune ncrederea c dac acela i studiu ar fi repetat de c tre al i cercet tori, rezultatele ar fi similare. Cercetarea sociologic trebuie s se bucure nu numai de ncredere, mai mult dect att, ea trebuie s fie valid . Variabilele cercet rii menite s reprezinte un anumit domeniu (aspect) al realit ii trebuie s reprezinte n fapt, chiar respectivul domeniu. Validitatea (de con inut intern ) exprim gradul n care indicatorii m soar ceea ce se presupune c m soar . M surarea social este precedat i preg tit de analiza concepual , de opera ionalizare i cuantificare. Spre deosebire de alte domenii, n sociologie se opereaz cu un num r restrns de etaloane naturale de m sur (ce au o semnifica ie empiric real , de aceea i natur cu aceea a obiectului m surat sau sunt definite pe baza unor rela ii intermediare, valorile atribuie sunt numere ntregi). Sociologia opereaz cu etaloane conceptuale ce au o semnifica ie relativ , sunt elabor ri teoretice mai mult sau mai pu in riguroase, nedeterminate univoc. De aici deriv i complexitatea efortului de asigurare a validit ii. O alt dificultate care apare n cercetarea sociologic este legat de cooperarea subiec ilor care urmeaz a fi investiga i. Actorii sociali pot deveni necooperan i din mai multe motive : lipsa timpului (cercetarea socil necesit timp), inapeten a pentru confesiune (nu sunt dispu i s - i mp rt easc gndurile, opiniile, tr irile, riscul de a

31

intra n polemic , de a dezv lui probleme personale etc.). Cercet torii trebuie s fac for ri considerabile pentru a convinge subiec ii s participe, pentru a facilita participarea lor (astfel nct s nu li se par o corvoad insuportabil ), pentru a spori atractivitatea particip rii. Uneori, acest lucru se realizeaz prin limitarea informa iilor cerute (de i cercet torul consider c ar fi optim aplicarea unui chestionar cu 100 de ntreb ri de exemplu, el se va mul umi doar cu 60 de ntreb ri pentru a nu abuza de timpul intervievatului i a nu risca s fie refuzat). Pntru a fi mai persuasivi n atragerea subiec ilor n cercetare, sociologii pot apela, dup caz, la convorbirile telefonice, la intervievarea la domiciliu mai degrab dect la Institutul de cercet ri. Acoperirea costurilor particip rii (costul c l toriei pn la locul de cercetare) este i ea o metod prin care subiec ii pot fi convin i s participe la cercetare. Desigur, ns , c percep ia subiec ilor asupra importan ei cercet rii r mne decisiv pentru atragerea lor n respectiva cercetare. O alt dificultate pe care o incumb cercetarea sociologic se refer la faptul c ea poate influen a, poate schimba comportamentul subiec ilor. De altfel, de multe ori, scopul cercet rii n domeniul politic rezid chiar n schimbarea comportamentului actorilor sociali. Este posibil, ns , ca dac s-a schimbat comportamentul, rezultatele cercet rii s nu mai fie valabile. Dar cum se produce schimbarea comportamentului n cadrul cercet rii sociologice? tiind c sunt studia i, oamenii i pot revizui opiniile i comportamentul. Un studiu relativ la metodele educative utilizate de p rin i n raporturile cu copiii lor i poate determina pe cei dinti s i reevalueze metodele i s adopte altele noi. O alt dificultate resim it de sociologi const n faptul c ei trebuie s depun toate eforturile pentru a n elege situa iile din perspectiva intervieva ilor, pentru a surprinde percep iile participan ilor despre respectivele situa ii sociale. Ei trebuie s reziste tenta iei de a impune propriile lor opinii, propriile lor viziuni subiec ilor asupra problemei sudiate. Obiectivitatea cercet rii reclam sociologic se refer la faptul c ea poate influen a, poate schimba comportamentul subiec ilor . De altfel, de multe ori, scopul cercet rii n domeniul politic posibil, ns , ca dac s-a schimbat comportamentul, rezultatele cercet rii s nu mai fie valabile. Dar cum se produce schimbarea comportamentului n cadrul cercet rii sociologice? tiind c sunt studia i, oamenii i pot revizui opiniile i comportamentul. Un studiu relativ neutralizarea impactului personalit ii investigatorului asupra subiec ilor (Mihail Cernea, Sociologia american , Ed. Enc. Rom., Buc., 1974, p. 201). Prezicerea i n elegerea comportamentului actorilor sociali nu este o sarcin facil . Cercetarea sociologic ridic probleme etice i politice. Au dreptul cercet torii s - i studieze semenii? Au dreptul oamenii s decid dac pot fi sau nu pot fi studia i? Aceste probleme sunt puse cu maxim acuitate n studiile bazate pe observa ie. Exist tot mai mul i sus in tori ai ideii c folosirea aparatelor de nregistrare ascunse, a oglinzilor false, a observa iei indirecte etc. ncalc normele etice, constituind modalit i ilegitime, de p trundere n zona privat , intim a fiin ei umane. n SUA, precizeaz N. Goodmann, procedeele curente stabilite de guvernul federal prev d ca subiec ii s - i dea consim mntul n cuno tin de cauz la particparea n cercetare, eliminndu-se astfel aceast problem etic special .Cercetarea social , sus ine n continuare autorul citat, poate aduce prejudicii participan ilor. Dac cercet torii dezv luie unele informa ii delicate efilor sau so ilor/so iilor participan ilor, ace tia de pe urm i pot pierde slujba sau pot rata c s toria. 19 O alt problem de natur etico-politic pe care o ridic cercetarea sociologic este anun at ntr-o formul succint de urm toarea interoga ie : din punct de vedere

32

etic, cu cine trebuie s manifeste sociologul loialiate? Fa de comunitatea tiin ific sau fa de sursa care-l sponsorizeaz ? Fa de subiec ii participan i sau fa de societate ca ntreg? Pe lng acestea, urm torul set de ntreb ri urm re te s elucideze aspecte deontologice de maxim importan . Ar trebui limitat n vreun un fel utilizarea rezultatelor cercet rii? Exist subiecte care nu ar trebui incluse n lista de cercet ri? Este corect ca cercet torii s accepte sponsorizare pentrua studia cea mai eficient modalitate de persuadare a oamenilor pentru a cump ra un bun economic inferior? Este legitim utilizarea rezultatelor cercet rii sociologice de c tre politicieni? La ini iativa lui Paul F. Lazarsfeld pre edintele Asocia iei Sociologice Americane - Congresul din 1962 al acestei organiza ii a fost dedicat analizei multilaterale a utiliz rilor sociologiei. Cu acest prilej, au fost ridicate probleme majore legate de tema supus dezbaterii : Ce rela ii exist ntre cercetarea i politica social ?, Unde i cu descoperirile sociologice au penetrat societatea modern i cu ce efecte?, Exist o pr pastie intelectual ntre concluziile teoretice ale cercet rii i recomand rile de ac iune practic ?, Care este schema raporturilor dintre sociolog ca profesionist, investigator consultant i beneficiar, ca i client? Utilizarea sociologiei n probleme de politic social se practic frecvent (mai ales n SUA dar nu numai aici). Irving Louis Horowitz semnala faptul c deceniul opt al secoluui XX se caacterizeaz i prin institu ionalizarea crescnd a cercet rilor i expertizelor efectuate de tiin a social ca parte component a procesului de elaborare a politicii. ntr-un sens precizeaz cunoscutul sociolog american ne afl m la o cotitut : problema principal ntr-o epoc de afirmare a tiin elor sociale este nu statutul tiin ific al acestora, ci utilizarea politic i social ce se d acestor tiin e20. Utilizarea politic a sociologiei i arunc pe sociologii lucizi ntr-o dramatic situa ie dilematic : pe de o parte, ei doresc s - i ajute semenii cu studiile pe care le realizeaz , pe de alta se tem de posibilitatea utliz rii lor de c tre ierarhiile birocratice n scopul manipul rii comportamentale, a opiniilor i atitudinilor. O alt dilem care se na te din aplicarea politic a rezultatelor cercet rii sociologice a a cum sesizeaz Mihail Cernea este legat de consecin ele acestei aplicabilit i : este ea generatoare n mod preponderent de schimbare sau de adaptare social ? . Un r spuns ar fi c participarea cercet torilor la elaborarea programelor poate cel mult mbun t i o situa ie sau alta n cadrul structurilor existente () dar nu s schimbe nse i aceste structuri. Cercetarea aplicativ risc s devin astfel prizoniera unor institu ii sau politici care refuz s dispar i vor s supravie uiasc prin ajust ri.21 Dezbaterile privind legitimitatea utiliz rii politice a sociologiei s-au intensificat dup scandalul planului Camelot , un proiect de cercetare ini iat de Pentagon la nceputul deceniului al aptelea, care urma s se desf oare n Chile i alte ri latinoamericane i care urmau de fapt s culeag informa ii despre pulsul mi c rilor revolu ionare n rile studiate n cadrul unei investiga ii tiin ifice. Cnd s-a aflat adev ratul scop al acestui proiect, o serie de sociologi americani renumi i au protestat public al turndu-se protestului oficial chilian i determinnd oprirea planului Camelot. n literatura de specialitate, constat m c exist o multitudine de opinii privind consecin ele anhaj rii ideologice a sociologului asupra rigurozit ii tiin ifice, a obiectivit ii studiilor sale. Unii sus in c angajarea ideologic a sociologului echivaleaz cu pierderea neutralit ii axiologice a obiectivit ii. Neangajarea sociologului este condi ia exercit rii libere i obiective a func iei sociale critice a sociologiei. Al ii, dimporiv , sus in c aderarea sociologului la un sistem politico-

33

ideologic nu a afectat obiectivitatea studiilor realizate i nici nu a constituit un obstacol n realizarea unor mari cercet ri. n jurul acestor probleme, au fost formulate multe puncte de vedere dar i mai multe interoga ii de genul : Este posibil o neangajare total a sociologului?, Este func ia critic a sociologiei eficient ?, La ce bun s critici dac societatea dispune de toate mijloacele necesare pentru a face critica inofensiv ? etc. Richard Behrendt se ridic mpotriva analfabetismului sociologiei n via a public i consider c sociologia are drept sarcin s -l fac pe om capabil de o analiz ra ional i un control ra ional asupra mediului s u : sociologia spulber iluziile, exercit o ac iune demitologizant . Autorul consider c datorit sociologiei, pentru prima dat omul gnde te n mod tiin ific despre marile puteri, nu unmai despre puterile na ionale dar i despre celelalte puteri sociale i ideologice care-l nha f r ncetare, l degradeaz i l sacrific f cnd din el propriul lor material.22 Ast zi se vorbe te tot mai mult despre sociologie aplicat . Robert C. Angell 23 aten iona asupra faptului c sociologia nu este numai un scop n sine. Ea este un scop n sine atunci cnd i propune extinderea cunoa terii asupra proceselor vie ii sociale iar atunci cnd nu este un scop n sine, ci devine u mijloc n vederea unui alt scop, ea devine sociolgie aplicat . N. Herpin 24 constat c n SUA sociologia a devenit o profesie i ea este supus regulilor pie ei, fondurile pe care le prime te depinznd de rezultatele cercet rilor i de utilitatea lor, iar sociologul un actor social care- i urm re te la fel ca i al ii cariera, maximizarea gratifica iei, optimizarea ei. El i alege un anumit domeniu de cercetare, i alege anumite tehnici, caut s publice nanumite reviste, la anumite edituri, i negociaz puterea i recunoa terea cu ceilal i sociologi parteneri adversari concuren i , poate intra n jocurile vedetariatului, poate c uta metode de a seduce etc. Note:
1 J. Plano, Dic ionar de analiz politic , Ed. Ecce Homo, Buc., 1993, p. 96. 2 Septimiu Chelcea, Chestionarul n investiga ia sociologic , Ed. t. i encicl., Buc. 1975. 3 Raymond Boudon, Les methodes en sociologie, Paris, PUF, 1969. 4 C. Zamfir, Strategii ale dezvolt rii sociale, Ed. pol., Buc. 1977, p. 47, 50-55. 5 S. Chelcea, op. cit., p. 38. 6 S. Chelcea, op. cit., p. 49. 7 C t lin Zamfir, L. Vl sceanu, Dic ionar de sociologie, Ed. Babel, Buc., 1993, p. 219-220. 8 L. Vl sceanu, Metodologia cercet rii sociale, Ed. t. i enciclop., Buc., 1986, p. 16. 9 L. Vl sceanu, op. cit., p. 212. 10 L. Vl sceanu, op. cit., p. 235. 11 L. Vl sceanu, op. cit., p. 145. 12 Jan Szczepanski, Probleme metodologice controversate ale sociologiei contemporane poloneze, n Teorie i metod n t. sociale, vol. II, Ed. pol., Buc., 1966, p. 38 -39. 13 S. Chelcea, op. cit., p. 117. 14 Ibid., p. 126. 15 S. Chelcea, Metode i tehnici de cercetare sociologic , Buc., 1992, p. 25-30. 16 S.M. R dulescu, Homo Sociologicus, Casa de Ed. t. i Pres , ansa, Buc. 1994, p. 97. 17 L. Coand , Sociologie economic , Buc., 1987, p. 202-203. 18 V. Miftode, Introducere n metodologia investiga iei sociologice, Ed. Junimea, Ia i, 1982, p. 59. 19 N. Goodman, op. cit., p. 45. 20 Irving Horowitz, The Use and Abuse of Social Science, New Bruncwick, Transaction Books, 1971, apud Mihail Cernea, op. cit., p. 24. 21 Mihail Cernea, op. cit., p. 25. 22 Richard F. Behrendt, LHomme a la lumiere de la sociologie, Payot, Paris, 1964., p. 158. 23 Robert C. Angell, Problemele etice ale aplic rii sociologiei, apud. M. Cernea, op. cit., p. 24. 24 N. Herpin, Les sociologues americains et le siecle, PUF, Paris, 1973, apud I. Ionescu, D. Stan, Elemente de sociologie, I, Ia i, 1997, p. 94.

34

4. CULTURA 4.1. Ce este cultura?

Termenul de cultur vine din latinescul colo, colere care semnific a lucra p mntul, a locui. Sensul lui primar desemna activit i agricole i a fost utilizat cu acest sens din secolul XI pn n secolului XIX, n paralel cu accep iunea dat de umanismul renascentist (sec. XVI) de cultur a spiritului. Pn ast zi, literatura de specialitate a nregistrat un num r mare de semnifica ii ale acestui termen i un num r i mai mare de defini ii : sociologul francez A. Moles sus ine c ar exista aproximativ 250 de defini ii ale culturii. n limbajul curent, adesea, termenul sugereaz o form superioar de art : oper , teatru, coregrafie etc. Se consider c o persoan este cult atunci cnd de ine cuno tin e despre arte i este capabil s fac aprecieri fondate referitoare la crea iile artistice, este rafinat , are gust i bune maniere. Acesta este un sens restrictiv : nu orice om este cult i nu orice produs al activit ii sale este un act de cultur . Acesta este i punctul de vedere al lui J. Szczepanski, care ine s precizeze c nu toate produsele omului reprezint cultura lui, ci numai cele superioare, produse oarecum dezinteresat, pentru ele nsele, deci tiin a, arta, religia, ideile politice i sociale, obiceiurile nobile ntr-un cuvnt, produsele superioare ale spiritului care necesit cultivarea min ii, tendin a realiz rii unor scopuri mai nalte dect simpla satisfacere a nevoilor biologice.1 Conform semnifica iei ntlnite n vorbirea curent , cultura este o caracteristic a individului, nu a societ ii. Majoritatea sociologilor i antropologilor se delimiteaz de acest n eles n favoarea unuia mai larg, mai cuprinz tor. Astfel, E.F.Tylor (1871) desemna prin cultur ansamblul complex al cuno tin elor, credin elor religioase, al artei, moralei, obiceiurilor i al tuturor celorlalte capacit i pe care le dobnde te omul ca membru al societ ii. n sociologie i antropologie a a cum sus ine i Marvin Harris, termenii de cultur , societate i, uneori, etnologie, i disput preeminen a. Kluchohn (1949) confer i el culturii n elesul de fenomen social, definind-o ntr-o formul succint ca mod distinct de via al oamenilor, model de a tr i. n viziunea lui Ralph Linton, cultura este de asemenea o caracteristic a societ ii, nu a unui individ. Ea reprezint tot ceea ce se nva n cursul vie ii sociale i este transmis din genera ii n genera ii ; cu alte cuvinte, este ereditatea social a membrilor unei societ i. n alt ordine de idei, unele defini i au pus accentul mai mult pe sensul obiectiv al culturii (cultur material sau civiliza ie), altele pe sensul subiectiv al culturii (cultur spiritual , cuno tin e, valori, simboluri etc.). Wisller, dimpotriv , ia n calcul multiplelele dimensiuni ale culturii, distingnd n cadrul ei urm toarele trei diviziuni : tr s turi materiale, activit i sociale i idei. Aspectele materiale i nemateriale ale culturii au fost eviden iate i de sociologul american N. Goodman (1982) atunci cnd o definea ca fiind mo tenirea

35

nv at i socialmente transmis , a obiectelor f cute de om, a cuno tin elor, a p rerilor, a valorilor i a perspectivelor care asigur membrilor unei societ i unelte pentru a face fa problemelor curente.2 Cu alte cuvinte, pe scurt, cultura organizeaz via a social i-i d form . n aceea i perspectiv se nscrie i opinia lui M.J. Herscovitz conform c reia cultura reprezint totalitatea valorilor materiale i spirituale create n pro cesul istoric de afirmare a omului ca om, proces care eviden iaz progresul omenirii n cunoa terea, transformarea i st pnirea naturii, a societ ii i a cunoa terii ns i.3 4.2. Componentele culturii

A a cum am ar tat mai nainte, sociologii au distins ntre aspectele materiale (sensul obiectiv) i aspectele nemateriale (sensul subiectiv) ale culturii. Cultura material include toate produsele concrete i tangibile ale societ ii, toate manifest rile fizice ale vie ii unui popor, de la cele mai vechi produse create de om (descoperite de antropologi) cum ar fi oale de lut, unelte de piatr i apoi de metal pn la cele mai recente : televizoare, avioane, computere etc. Elementele culturii materiale sunt transmise de la o genera ie la alta : unele dintre ele suport modific ri structurale esen iale (automobilele, avioanele), altele schimb ri nesemnificative din punct de vedere structural (biroul, cada etc.) ; altele sunt la mod o perioad , apoi dispar. Cultura nematerial . Sociologii tind s se concentreze mai mult asupra dimensiunii spirituale a culturii, considernd c ea d adev ratul puls al vie ii sociale. De altfel, cercet ri sociologice efectuate n Fran a confirm faptul c acesta este i n elesul cel mai des utilizat n conversa ia curent . J. Laroue n Representations de la culture et conditions culturelles arat c 83% din popula ia investigat adopt sensul de cultur spiritual . n cadrul culturii nemateriale, sociologia include ansamblul cuno tin elor, opiniilor, valorlor, normelor, semnelor i simbolurilor care sunt vehiculate ntr-o societate. Trebuie s reamintim faptul c opiniile i cuno tin ele nu se identific . Cuno tin ele sunt concluzii care se fundamenteaz pe un anumit criteriu al eviden ei empirice (de ex., forma sferic a P mntului). Opiniile, spre deosebire de cuno tin e, nu au la baz o suficient eviden empiric : exist astfel p rerea c adoptarea unor legi care prev d posibilitatea pedepsei capitale ar duce la sc derea frecven ei actelor criminale. Orice cunoa tere uman , ncepe cu opinii, trece de la acestea la no iuni i se sfr e te cu idei (I. Kant). Deci, pe lng opinii i cuno tin e, cultura oric rei societ i con ine i idei (Kant) despre natur , despre via i moarte, despre om i ocietate. Cultura oric rei societ i este impregnat de sistemul valorilor. Omul este fiin a cu voca ia valorilor (axiologic ) sus ine sociologul romn Eugeniu Speran ia. Sistemul de valori la care ader un individ reprezint coloana lui vertebral . Valoarea reprezint aprecierea pe care un subiect o manifest fa de un obiect (lucru, idee, atribut, rela ie) dup criteriul socialmente mp rt it al satisfacerii unei nevoi sau a unui ideal. 4 Ea trebuie n eleas ca o rela ie social : sunt consistente numai acele aprecieri, op iuni individuale care sunt n consens cu aprecierile sau op iunile grupului. n acela i timp trebuie remarcat faptul c nu putem vorbi despre universalitatea valorilor n sensul c pe de o parte, o valoare nu are acela i n eles n toate societ ile i, pe de alt parte, nu to i individzii dintr-o societate

36

accept o anumit valoare. Dac aztecii apreciau favorabil jertfirea copiilor pentru nduplecarea zeului ploii, ast zi, pentru societ ile moderne, un astfel de act este innacceptabil i condamnabil. Sau dac , spre exemplu, societatea american apreciaz munca n mod deosebit, nu nseamn c aceast valoare este acceptat , f r excep ii, de to i americanii. Valorile se schimb n decursul timpului i acest lucru este u or observabil dac analiz m valorile referitoare la iubire, sex, c s torie. Azi se vorbe te tot mai pu in despre ,,fidelitate pn la sfr itul vie ii i tot mai mult despre fidelitate succesiv , ntre dou c s torii, dou rela ii consensuale etc. n alt ordine de idei, trebuie s constat m c valorile nu sunt ntotdeauna n consens : uneori ele intr n conflict, se ciocnesc, sunt contradictorii. Cercet rile actuale dovedesc c n orice societate exist conflicte valorice, difer doar gradul n care ele sunt acceptate i solu ionate. n timp ce regimurile totalitare le ignor , le resping, societ ile democratice le accept , ncearc s le solu ioneze, s le administreze. Respinse sau excamotate, conflictele valorice risc s se acutizeze i s degenereze n st ri anomice. Societatea democratic reprezint n fapt, modalitatea ra ional de solu ionare i de neutralizare a acestor conflicte valorice, este buna administrare a tensiunii dintre libertate i ordine, dintre egalitate i libertate.5 Valorile au o mare semnifica ie emo ional . Ele nu trebuie privite ca simple concepte abstracte. Oamenii polemizeaz , intr n conflicte i uneori sunt capabili chiar de mari sacrificii pentru ap rarea valorilor ai c ror partizani sunt (de exemplu, pentru libertate). Al turi de valori i n strns leg tur cu acestea, normele reprezint elemente importante ale culturii societ ii. Comportamentul uman este structurat de reguli, linii de conduit care prescriu un comportament adecvat n situa ii speciale (Nu ne comport m la coal ca la discotec , nici la spital ca la oper ). De asemenea, normele reglementeaz comportamentele oamenilor n rela iile dintre ei. (De exemplu, normele de polite e definesc comportamentul cuvenit, care se cade). Putem spune c normele duc la stabilirea unei anumite scheme a vie ii colective, n cadrul c reia fiecare om tie cum s se comporte n anumite situa ii, tie ce a teapt de la el ceilal i membrii ai colectivit ii i tie la ce reac ii se poate a tepta n urma ac iunilor sale.6 Cadrul normativ cuprinde obi nuin ele, obiceiurile, moravurile i legile existente ntr-o societate dat . J. Szczepanski face distinc ie ntre obi nuin e i obiceiuri. Obi nuin ele sunt modalit i de conduit statornicite pentru anumite situa ii, a c ror nc lcare nu strne te obiec ii sau reac ii negative din partea societ ii, dar pe care membrii respectivului grup se simt datori s le respecte (de exemplu, n anumite grupuri de munc exist obi nuin a celebr rii anivers rii fiec rui membru sau a evenimentului pension rii). Obiceiurile sunt modele de conduit legate de valorile mp rt ite de grup, care au importan pentru via i activitatea grupului a c ror nerespectare atrage dup sine sanc ionarea lor de c tre opinia public . Exemplu de obiceiuri sunt : s arunci gunoiul la ghen , s alegi vestimenta ia potrivit (cu ocazia), s oferi locul n autobuz unui b trn sau infirm etc. Dac nu respect obiceiurile respectivii indivizi pot fi considera i lipsi i de amabilitate, neaten i, bizari, excentrici, pot fi evita i, marginaliza i de c tre ceilal i membrii ai comunit ii dar nu pot fi pedepsi i de lege. Moravurile se nrudesc cu obiceiurile dar se diferen iaz de acestea (distinc ia a fost f cut pentru prima dat n 1906 de Summer). Ele sunt definite ca norme cu o mare importan i semnifica ie pentru func ionarea societ ii. De exemplu : normele legate de ap rarea propriet ii private, a bunurilor publice, a valorilor patriotice etc.

37

nc lcarea lor (furtul, frauda, incendierea unor propriet i etc.) atrage dup sine sanc iuni juridice. n concep ia unor sociologi, distinc ia dintre obiceiuri i moravuri are un caracter relativ : unul i acela i fapt social este interpretat de anumite categorii sociale ca obicei iar de altele ca moravuri. A a de exemplu, profanarea simbolurilor na ionale (steag, stem etc.) poate fi considerat ca o grav violare a moravurilor societ ii i trebuie aspru pedepsit sau poate fi considerat ca nerespectare a unui obicei i trebuie s fie doar dezavuat de opinia public . n cadrul moravurilor, exist o categorie aparte numit tabuuri care definesc ceea ce este interzis, ceea ce este nepermis, ceea ce nu trebuie f cut ; ele sunt deci, moravuri proscriptive. Majoritatea societ ilor contemporane au tabuuri cu privire la rela iile sexuale i maritale ntre rude apropiate (tabuul incestului) i tabuul referitor la consumarea c rnii de om. nc lcarea lor atrage dup sine sanc iuni de maxim severitate cum ar fi privarea de libertate, exilul sau chiar pedeapsa capital . Legile sunt norme stabilite i aplicate de autoritatea politic a societ ii ce cuprind obliga ii generale pentru to i membrii societ ii i ce se aplic acelor comportamente ce sunt considerate importante pentru societate. Legile pot fi scrise sau nescrise (cutumiare). Constitu iile scrise se impun n secolul al XVIIIlea (Romnia, Fran a, SUA beneficiaz de Constitu ii scrise). Constitu iile cutumiare sunt formate dintr-o parte scris i dintr-o alta nescris , care are la baz obiceiuri, tradi ii, practici politice ndelungate (ex. Constitu ia Angliei, Israelului, Noii Zeelenade). Indiferent de forma pe care o mbrac , legile joac un rol extrem de important n reglementarea rela iilor sociale i nerespectarea lor duce la sanc iuni juridice. n literatura de specialitate, ntlnim azi numeroase puncte de vedere care sus in c anumite fapte, reac ii individuale sau de grup nu ar trebui s fac obiectul unor legi, ci ar trebui s fie tratate ca obiceiuri, stiluri personale de via , gusturi personale etc. Astfel de controverse au fost strnite de legile care permit orice fel de comportament sexual ntre adul i, cu consim mntul p r ilor. Semnele i simbolurile constituie, a a cum am ar tat mai nainte, alte elemente importante ale culturii spirituale. Filosoful german E. Cassirer constata c omul nu mai tr ie te ntr-un univers exclusiv fizic, ci ntr-un univers simbolic. Limbajul, mitul, arta sunt componente ale acestui univers. Omul nu mai poate nfrunta realitatea n mod nemijlocit, el nu mai poate privi fa n fa att de mult s-a nvelit pe sine cu forme lingvistice, cu simboluri mitologice sau cu rituri religioase, nct nu poate vedea sau cunoa te nimic dect prin mijlocirea acestui mediu artificial. n viziunea lui, cultura const n simboluri i se transmite prin comunicarea simbolurilor. De i nu putem reduce cultura la suma simbolurilor, trebuie s recunoa tem c acestea reprezint o parte, o component fundamental a ei. Simbolul este definit ca fiind ceva care social reprezint , semnific altceva dect este ; este o reprezentare creat n mod arbitrar (gesturi, cuvinte, obiecte, imagini vizuale), care cap t n eles prin consens social. De exemplu, drapelul unui stat nu reprezint doar o bucat de pnz colorat i desenat ntr-un anume fel. El este simbolul unei na iuni, a unei societ i cu istoria ei, cu teritoriul ei, cu tradi iile i obiceiurile ei etc. Weitman (1973) sublinia c a analiza semnifica ia pe care o societate o acord drapelului s u na ional furnizeaz informa ii privind aspecte importante ale culturii respectivei societ i. Limba (vorbit i scris ) este cel mai important element al simbolismului social, cel mai important aspect al culturii. Ea este cel mai important mijloc de comunicare,

38

este vehiculul spiritului, este cel mai important mijloc de socializare. Dup E. Sapir, limba scris reprezint simbolurile secundare ale simbolurilor vorbite, reprezint deci, simboluri de simboluri. Mimica i gesturile joac i ele rolul de simboluri sociale (sunt simboluri nonverbale). Primele dezv luie bucuria, triste ea, disperarea, surpriza, mnia etc. Celelalte reprezint mi c ri ale corpului care au semnifica ii consim ite social. Simbolurile nonverbale sunt mai frecvent folosite n interac iunile sociale comparativ cu cele verbale. Experimentele efectuate de Albert Mehrabian au stabilit c impactul total al unui mesaj este n propor ie de 7% verbal, 38% vocal i 55% facial. Un alt cercet tor, respectiv Raymond L. Birdwhistell sus ine c cel mult 35% din semnifica iile unei conversa ii sunt transmise prin intermediul cuvintelor. Pe de alt parte, se constat c unul i acela i gest poate avea semnifica ii diferite pentru societ i diferite. Astfel este, de exemplu, gestui care pentru americani are semnifica ia okay (totul este n regul ), pentru francezi nseamn c cineva este un zero, o nulitate, n timp ce pentru turci i greci are o semnifica ie obscen (sugereaz o invita ie sexual grobian ). Gestul de a scoate limba este interpretat la noi ca nepoliticos, ca lips a bunelor maniere etc. n timp ce n Tibet este considerat semn de respect. Acest exemplu ca i multe altele confirm faptul c gesturile ca i limba au semnifica ie n cadrul unui context social dat ; scoase din acest context, ele fie i schimb semnifica ia, fie i pierd orice semnifica ie. Pe de o parte, utilizarea limbajului gestual al turi de cel verbal face comunicarea mai bogat , subtil , savuroas , pitoreasc . Pe de alt parte, limbajul nonverbal poate da na tere la confuzii, nen elegeri,chiar conflicte. Utilizarea abuziv a limbajului gestual n comunicarea interpersonal este contraindicat sau cel pu in nepreferabil , ntruct erodeaz posibilitatea unui bun dialog, a unei comunic ri eficiente. Gesturile pot fi utilizate i n manipularea indvizilor : se face uneori exces de gesturi amabile, politicoase pentru a ob ine anumite favoruri nemeritate. De asemenea, sunt situa ii n care indivizii interpreteaz gesturile semenilor s i ntr-un mod care le este favorabil, care-i absolv de vina s vr it . A a se ntmpl atunci cnd b rba ii, care sunt acuza i de viol sus in c , de i v ictimele lor le-au interzis verbal s aib rela ii intime cu ele, totu i gesurile acestora au sus inut contrariul : mbr c mintea sumar , tonul mbietor, dorin a dezv luit de expresia fe ei etc. S revenim pu in la rolul pe care limba l joac n societate i la rela ia dintre limb i gndire. Limba este mai mult dect un mijloc de comunicare i socializare a indivizilor umani. Limba d expresie modului nostru de a gndi, concep iilor noastre. Pe de alt parte, ns , ea influen eaz , structureaz modul n care percepem lumea teorie formulat ini ial de doi antropologi, Edward Sapir (1929) i Benjamin Lee Whorf (1956), sub numele de ipoteza relativit ii lingvistice. Att vocabularul ct i structura gramatical a unei limbi sus in cei doi antropologi determin concep iile despre lume i via ale membrilor unei societ i, le dirijeaz aten ia c tre anumite aspecte ale vie ii mai degrab dect spre altele. Exemplul clasic utilizat pentru sus inerea acestei ultime idei este urm torul : inui ii spre deosebire de englezi, care folosesc un termen general pentru z pad au inventat un num r relativ mare de cuvinte pentru fiecare tip de z pad (z pad care cade, n me i, z pad umed , z pad pufoas ), ntruct fiecare le influen eaz n mod specific via a i activitatea. Ei nu au un termen general pentru z pad , dar au cte unul pentru fiecare tip de z pad n parte. De asemenea, n limba hopi nu exist un substantiv pentru timp i nici un sistem temporal verbal (trecut, prezent, viitor).

39

Ast zi, sociologii admit o versiune mai slab a ipotezei relativit ii lingvistice i anume : o anumit limb nu te determin ci te ajut s gnde ti ntr-un anume fel, s te concentrezi asupra anumitor dimensiuni ale existen ei. Pe de alt parte, trebuie s abord m rela ia i n sens invers : limba, la rndul ei, se modific n func ie de schimb rile sociale. Schimbarea concep iilor, mentalit ilor oamenilor duce la schimb ri n structura gramatical . Astfel, schimbarea concep iilor despre rela iile dintre genuri a dus la nlocuirea formei generice din gramatica englez de chairman (chair = scaun, man = b rbat), respectiv pre edinte, cu forma neutr , chairperson.7 4.3. Cultur real i ideal . Cultur i libertate

Ralph Linton, cel care folose te termenul de fundament cultural al personalit ii opereaz i distinc ia ntre cultura real i cultura ideal , tocmai pentru a deosebi ntre ceea ce spun oamenii c sunt i c trebuie s fac i ceea ce sunt ei n realitate, ceea ce fac ei efectiv. Cu alte cuvinte, cultura ideal se refer la normele care ne structureaz comportamentele. Ele reprezint idealul, ceea ce societatea a teapt de la membrii s i, modurile de ac iune aprobate, apreciate de societate. Normele nu se identific ntotdeauna cu comportamentul. Existen a sistemului normativ nu garanteaz c a tept rile societ ii vor fi n toate cazurile ndeplinite, c n societate se vor manifesta doar comportamentele dezirabile. De i majoritatea membrilor societ ii subscriu la diferite norme, le n eleg necesitatea, importan a, totu i nu le respect . De i cuplurile apreciaz norma fidelit ii sexuale, multe dintre ele o ncal : n SUA, jum tate dintre b rba ii c s tori i i o p trime din femeile c s torite au rela ii extraconjugale. Se ridic ntrebarea : de ce dac individul recunoa te necesitatea normei, n practica social curent el o ncalc ? Este norma resim it ca o constrngere de care individul ncearc s se elibereze? Componentele culturii : normele, legile etc. restrng ele libertatea omului sau dimpotriv , o fac posibil i mai mult, chiar o extind? Putem spune c , pe de o parte, restric iile impuse de norme i legi limiteaz libertatea individului n societate, pentru c acesta nu poate s fac orice vrea(ex., s danseze n timpul unei conferin e sau s se prezinte la un interviu pentru ocuparea unui post de manager n costum de baie etc.). Limitele impuse de cultur nu sunt acelea i pentru to i indivizii i pentru toate categoriile sociale. Stereotipurile, prejudec ile, discrimin rile promovate de o anumit cultur i limiteaz mai mult pe unii dect pe al ii ; de cele mai multe ori, este cazul femeilor (n compara ie cu b rba ii), a minorit ilor etnice, a s racilor etc. Pe de alt parte, este indiscutabil faptul c libertatea este posibil i se poate extinde prin intermediul culturii. Cultura ne ofer ansa de a alege ntre mai multe alternative (ntre diferite valori, idei, concep ii, lucruri etc.), ori libertatea nu poate exista n afara acestei op iuni. De altfel, absen a sistemului normativ departe de a duce la libertate, ar duce la haos, anarhie, imperiul legii junglei. Cultura nu ofer posibilitatea de a comunica, de a profita de confortul pe care ni-l ofer tehnologia modern n toate momentele vie ii noastre : acas , pe strad , la slujb ; ne elibereaz de muncile mecanice, anoste, care solicit efort fizic oferindu-ne mai mult timp pentru crea ie, cercetare, divertisment. 4.4. Diversitatea cultural . Relativism i etnocentrism cultural

40

Cercet rile sociologice i antropologice au scos n eviden existen a unei diversit i culturale att ntre diferitele societ i ct i n interiorul fiec reia dintre ele. Societ ile difer ntre ele att sub aspectul culturii lor materiale (civiliza ii), ct i sub aspectul culturii spirituale. Dac compar m locuin ele i mijloacele de comunica ie din diferite societ i, observ m cu u urin diferen ele evidente privind civiliza iile care le corespund. Dac este s compar m normele care precizeaz comportamentul adecvat, vom constata existen a aceleia i diferen e. n antropologia cultural este prefigurat existen a a dou mari tipuri de culturi diametral opuse : cultura apolonic (apolinic ) i dionisiac . Caracterul apolonic conform studiilor lui Ruth Benedict (1934-1950) apar ine unui tip de cultur primitiv , n care orice exces este prohibit, modera ia fiind comportamentul fundamental al colectivit ii, care cultiv personalitatea uniform , tears . Un astfel de tip cultural este specific popula iei Zuni a tribului de indieni din SUA (New Mexico) , popula ie care se caracterizeaz prin calm, conformism, o mai mare nclina ie spre colectivism dect spre individualism. La cel lalt pol se afl cultura dionisiac , caracterizat printr-un exces de sensibilitate, activitate frenetic , inividualism, competi ie. Tribul Kwakiutl (din Insula Vancouver, Columbia Britanic ) ai c rui membrii sunt dominatori i r zboinici reprezint un astfel de tip cultural. i societ ile moderne se caracterizeaz prin diferen e culturale. Constat m, n primul rnd, existen a diferen elor culturale dintre statele socialiste (care acrod prioritate colectivit ii n raport cu individul) i statele capitaliste (n care accentul cade pe individ i competi ie). Deosebiri culturale exist ns i ntre rile capitaliste (de exemplu, ntre Anglia i Japonia), precum i ntre rile socialiste (de exemplu, Cuba i China), ntre rile maritime i cele intercontinentale etc. Este de dorit ca o diversitate cultural expresie a ingeniozit i umane s fie cunoscut , acceptat i valorificat de societ ile moderne spre folosul lor reciproc. Diferen e culturale exist a a cum am ar tat mai nainte i n interiorul aceleia i societ i n func ie de clasa social , originea etnic , religia, rasa, stilul de via , interesele urm rite, alc tuind subculturile. Cu ct o societate este mai numeroas , mai complex , mai modern , cu ct diferen ele culturale, dintre diferitele grupuri sociale sunt mai mari, cu att ntlnim mai multe subculturi. Subculturile reprezint ansamblul de simboluri, norme, valori care dau identitate grupului, l disting de celelalte grupuri i care se ntemeiaz fie pe mo tenirea etnic , fie pe situa ia economic a grupului, pe apartenen a la o anumit regiune, la o anumit breasl profesional etc. Putem vorbi despre subcultura aurolacilor din canale, a s racilor din ghetouri, a romilor, a oamenilor de tiin , a muzican ilor de cartier etc. Subculturile se deosebesc de cultura dominant i prin utilizarea unui limbaj specific (jargon subcultural). n privin a rolului jucat de existen a subculturilor n societate, p rerile sunt mp r ie : unuii autori sus in c mozaicul cultural este un factor de mbog ire a societ ii, al ii, dimpotriv , consider c este un element nociv pentru societate, ce are drept consecin erodarea culturii na ionale. Contraculturile sunt construite din acele valori, norme, simboluri, i moduri de via care se manifest n opozi ie cu cultura dominant din societate. De i nu resping toate normele i valorile societ ii din care fac parte, adep ii contraculturii resping o parte mai mare sau mai mic din modelele ei comportamentale. Reprezent rile contraculturii pot fi grupurile de delincven i, sectele satanice, grupurile anarhiste, etc. Mi carea hippie din anii 60 i nceputul anilor 70 a sfidat valorile americane fundamentale de individualism, competi ie, bun stare material , constituind o astfel

41

de contracultur . Tot aici se nscrie i organiza ia Ku Klux Klan din SUA i Fr ia Musulman din Egipt. Apari ia unei contraculturi ntr-o societate este un indicator al neintegr rii sociale, al sentimentului de frustrare ncercat de anumite categorii sociale. Cre terea numeric a contraculturilor i extinderea lor pot avea efecte disfunc ionale n societate, fapt pentru care de cele mai multe ori sunt considerate neacceptabile de societate, fiind chiar reprimate. Diversitatea cultural ntre i n interiorul societ ilor sugereaz faptul c nu exist un singur tipar cultural, cel mai bun, c nu exist o cultur inerent bun sau rea, idee ce st la baza relativismului cultural. Acesta este un principiu teoretic impus de antropologia cultural modern , n interpretarea culturilor lumii i a raporturilor dintre ele. El se opune tendin ei oamenilor de a evalua practicile, tradi iile, comportamentele altor popoare n raport cu ale lor, de a le subaprecia pe cele dinti i supraevalua pe cele din urm . Conform relativismului cultural, valorile unei culturi trebuie analizate n strns conexiune cu contextul social c ruia i apar in i nu dup criteriile altei culturi. Pentru un european, de exemplu, pare bizar venera ia pe care hindu ii o au fa de vac animal considerat sacru n India. Principiul relativismului cultural respinge etnocentrismul, adic etichetarea obiceiurilor altor popoare, etnii, ca fiind bune sau rele, civilizate sau napoiate i de a considera cultura proprie superioar altora din punct de vedere moral. nainte de a face aprecieri, trebuie s cercet m de ce oamenii obi nuiesc s se comporte ntr-un anume fel i nu ntr-altul, care sunt coordonatele sistemului cultural care con ine respectivele obiceiuri. Etnocentri tii percep practicile altor culturi ca devia ii de la normalitate i nu doar ca simple i fire ti diferen e ntre culturi. Manifest rile etnocentriste sunt mai frecvente n societ ile tradi ionale, omogene i izolate, n care probabilitatea contactului cu alte culturi este redus . Etnocentrismul opereaz cu expresii ca popor ales, na iune bincuvntat , ras superioar , str ini perfizi, popoare napoiate, barbari, s lbatici etc. El are efecte contrare asupra indivizilor, grupurilor i societ ilor. Pe de o parte, nt re te na ionalismul i patriotismul i protejeaz identitatea etnic . Pe de alt parte, alimenteaz rasismul, descurajeaz schimbarea i obstruc ioneaz mprumuturile culturale. n anumite circumstan e, el faciliteaz stabilitatea cultural , n altele poate provoca colapsul unei culturi i dispari ia unui grup. Sociologia, politologia, antropologia, educa ia civic invit la respingerea etnocentrismului i adoptarea pozi iei relativismului cultural prin care oamenii se pot distan a de propria cultur pentru a o privi cu mai mult obiectivitate i realism. Relativismul cultural nu nseamn ns c orice practic cultural este permis , nu nseamn relativizarea, primarea sistemului normativ legislativ i pierderea func iei sale de mecanism de control social. Relativismul cultural nu trebuie confundat nici cu xenocentrismul, care este opusul etnocentrismului i care, la rndul lui, se fundamenteaz tot pe anumite prejudec i. Xenocentrismul const n subaprecierea valorilor culturale autohtone i supraevaluarea valorilor culturale str ine. El se ntemeiaz pe prejudecata c tot ceea ce este str in este n mod automat i bun. 4.5. Ipoteza decalajului cultural

42

Sociologul american William F. Ogburn este cel care a formulat ipoteza decalajului cultural care sus ine c dac o parte a culturii se schimb , datorit unei descoperiri sau inven ii i, prin aceasta, generaz schimb ri ntr-o alt parte a culturii, dependent de ea, aceste schimb ri se produc frecvent cu o anumit ntrziere. Ct de mare este aceast ntrziere sau acest decalaj depinde de natura materialului cultural supus schimb rii, dar decalajul poate persista un num r considerabil de ani, i n tot acest timp putem spune c exist o proast adaptare a culturii. Este, deci, dezirabil s reducem perioada de maladaptare, s facem ajust rile culturale ct de repede posibil.8 n viziunea lui W.F.Ogburn, schimbarea culturii materiale duce la schimbarea metodelor de ntrebuin are a obiectelor materiale ale culturii, iar aceste metode se transpun n cultura nematerial a societ ii (n obiceiuri, credin e, valori, norme etc.) i care au func ia de a ajuta adaptarea omului la condi iile materiale ale vie ii, drept pentru care poate fi numit cultur adaptativ . Cu alte cuvinte, mai nti, se schimb cultura material , condi iile materiale ale vie ii i mai apoi, cu o anumit ntrziere se schimb i cultura nonmaterial sau adaptativ . Teoria lui Ogburn a fost vehement criticat de R.K. Merton, P.A.Sorokin, M. Choucas .a. I s-a repro at, n primul rnd, ambivalen a conceptelor-cheie pe care i-a fundamentat teoria, i anume : cultur material i nonmaterial , decalaj, adaptare, consisten . ntr-adev r, putem spune c el nu a definit cu precizie termenii de cultur material i nonmaterial i a considerat acela i obiect cnd ca element al culturii materiale, cnd ca element al culturii adaptative (nonmateriale). Mai mult dect att, P. A. Sorokin a sus inut c realitatea socio-cultural concret contrazice ipoteza lui Ogburn i a adus dovezi empirice concludente n sprijinul afirma iei sale. Din cercet rile sale, deducem c schimbarea culturii materiale nu se produce mai repede dect schimbarea culturii nonmateriale, adesea se ntmpl exact invers, i c a a cum se vorbe te despre un decalaj cultural, se poate vorbi i despre un decalaj tehnologic. Teoria formelor f r fond (T. Maiorescu, C. R. Motru, .a.) a ncercat s explice tocmai aceast situa ie n care cultura nonmaterial devanseaz cultura material . Dac admitem c exist situa ii n care cultura adaptativ r mne n urma culturii materiale, atunci trebuie s admitem c exist i situa ii n care aceste schimb ri sunt fie sincronice, fie n sensul invers dect cel enun at de Ogburn. Trebuie s men ion m, de asemenea, c adaptarea este o no iune relativ , c nu putem vorbi despre o adaptare perfect . Mai mult dect att, pot ap rea i situa ii de neadaptare i care nu trebuie percepute ca o fatalitate, mai ales atunci cnd condi iile materiale sunt ele nsele n schimbare, n tranzi ie. Adaptarea social la fenomenele socio-culturale, atunci cnd ea se produce, are un caracter creator, nu mecanic. Este posibil s ne adapt m la schimb rile condi iilor materiale, ale vie ii f r s schimb m mentalit ile, op iunile valorice, etc. dac le vom descoperi noi valen e. Ipoteza decalajului cultural, n ciuda tuturor criticilor, uneori exagerate, poate fi, totu i, acceptat n m sura n care ea sesizeaz un aspect real al vie ii sociale : coprezen a ritmurilor sincronice i asincronice ale evolu iei sociale.9 Decalajul cultural poate fi n eles i analizat i dintr-o alt perspectiv i anume, ca diferen e cantitative i calitative dintre spa iile culturale. n elegerea satisf c toare a distan ei dintre culturi se poate ob ine situndu-ne pe pozi ia metodei logicoexperimentale propus de V. Pareto.10 Procednd astfel, vom ajunge la urm toarele concluzii verosimile : - dou culturi aflate n contrast vor exercita presiuni reciproce a c ror for va oscila n func ie de diferen ele, contradic iile, decalajele care exist ntre ele ;

43

- cnd dou culturi sunt comparate la nivelul actorilor sociali (indivizi, grupuri), vor fi con tientizate deopotriv att avantajele ct i dezavantajele fiec reia ; - cnd una dintre cele dou culturi n dialog se afl ntr-o situa ie deficitar ( rezolvarea unor probleme sociale importante), aceasta va recurge la mprumutarea i imitarea modelelor celeilalte culturi. n aceast situa ie, spunem despre cultura imitatoare c se afl ntr-un decalaj fa de cultura care-i ofer solu iile ; - no iunea de decalaj este relativ pentru c , de regul , raportul dintre dou culturi este biunivoc, reciproc : cele dou culturi mprumutate reciproc se adapteaz reciproc una la cealalt . Dialogul cultural presupune i conexiunea invers , feed-backul; - n ciuda acestui relativism, con tiin a colectiv percepe existen a unei distan e culturale (mai ales material ) ntre clasele superioare i inferioare, ntre mediul urban i cel rural, ntre popula iile din a a numitele societ i de consum i popula iile din rile slab dezvoltate din punct de vedere economic ; - criteriile pe baza c rora se stabilesc decalajele culturale sunt de asemenea relative : decalajul cultural este perceput n func ie de coordonatele spa iului cultural c ruia i apar inem. n concluzie, aceste criterii pot fi nu numai diferite, ci chiar contradictorii. n unele societ i func ioneaz (mai mult) criteriul pragmatismului n aprecierea normelor juridice (SUA), n altele cel al concordan ei lor cu morala tradi ional (China). n unele culturi, esteticul se bucur de o apreciere mai mare dect utilul, n altele invers (exemplu, tradi ia romneasc tradi ia s seasc ). 4.6. Coordonate esen iale ale spiritualit ii romne ti

ntr-o Europ m rturisit faustic pare un popor care nu este faustic : poporul romn a a ncepe C. Noica eseul Superarea romneasc , prin care ncearc s mai dezv luie nc ceva din via a ascuns i adnc a sufletului romnesc. n elegnd prin faustic cunoa terea cu orice pre i, n acela i timp, setea de putere cu orice pre , C. Noica conchide c noi nici nu am fost i nici nu p rem a ne preg ti s fim faustici. De altfel, a a cum remarca Mircea Vulc nescu, romnul nep s tor, neatent, necalculat, surz tor, ncrez tor n Dumnezeu, trece la fapte nu cnd poate, ci cnd nu mai poate ; numai dezn dejdea n fa a neantului duce la ac iune.11 Fie ce-o fi!, spune romnul oarecum resemnat : imperativul, acum ori niciodat care-l scoate din fire pe romn, este simptomul unei febre de-o clip , apoi, omul ie it de sub vremi i reia dialogul cu ve nicia.12 Fie ce-o fi! aceast u urin cu care romnii trateaz poblemele vie ii, de altfel explicabil , deoarece suntem la por ile Orientului, unde totul este luat u or a determinat reac ia critic a pa opti tilor. Ei sus ineau c dimensiunea romneasc a existen ei este aidoma unui semn din care romnul trebuie de teptat la realitatea prezent .Se pare c romnii manifest aproape aceea i u urin cu care trateaz problemele vie ii i n fa a mor ii, spre deosebire de nordici, de exemplu, care se tem de moarte. La noi, moartea nu-i privit ca fatalitate, ci ca o lege a firii. Cte-n lume se nasc, mor toate, Fiecare e dator cun moartea sunt zicale romne ti care exprim lapidar, concentrat, concep ia romnului despre inevitabilitatea fireasc a trecerii n nefiin . n viziunea mioritic , moatea semnific reintegrarea omului n universul natural.

44

Comunitatea om-natur , la romni, are r d cini str vechi manifestndu-se nc la geto-daci ; ace tia, din dragoste pentru plai, preferau moartea, pe p mntul rii, fie chiar i prin sinucidere, dect s cad n minile du manului, s fie ostateci pe p mnt str in. ranul romn, tr ind n zari tea cosmic i n con tiin a unui destin emanat din ve nicie se simte solidar cu natura, etern i ea, tr ie te n acord cu legile dumnezeie ti i legile firii. n concep ia lui L. Blaga, plaiul apare ca spa iu interiorizat, ca factor sufletesc creator, ca spa ii-matrice, ca substrat spiritual al crea iilor anonime ale culturii populare romne ti, ca loc n care se pl smuiesc destinele. El se nf i eaz sub forma unui plan, nalt, deschis, pe coam verde de munte, scurs molcolm la vale.13 Pentru ranul romn plaiul este sfnt. Codrul, marea, rul, luna sunt divinit i, nu fenomene.14 Orice gnd de intrare brutal n cursul naturii este primit cu ironie. Romnul va modifica dar nu va for a configura ia p mntului. Astfel, uli ele satelor romne ti, n loc s taie stncile mai bucuros le ocoloesc. Colaboreaz la acest fel de a fi romnesc att dragostea invincibil fa de natur , de plai, ct i respectul religios fa de fire, n ale c rei rosturi e p cat s intervii silnic. Sim ul pitorescului arat L. Blaga l g sim la multe popoare dar la poporul nostru are r d cini suflete ti mai adnci ; el nu dispare nici chiar n condi ii de s r cie sau de lupt pentru existen . La ranul romn nu primeaz interesele economice, adev rat r mne dragostea lui pentru frumos. Astfel, n lumea satului, obiectele cele mai simple i modeste sunt mpodobite cu un decor b trnesc, iar troi ele lucrate cu migal in loc de altar i turl . S-ar putea spune c valorile apreciate, n primul rnd, de arhitectura s seasc sunt ordinea i utilul, n timp ce, valorile puse n prim plan de arhitectonica romneasc sunt : frumosul i firescul. Spre deosebire de casele romne ti, casele s se ti au la temelie mai mult o concep ie etic , dect estetic , despre rosturile vie ii. Casele romne ti, de i mai s race, nu sunt reduse la util, ci ne ntmpin cu bel ugul lor de inutilit i (ex., stlpii care nconjoar pridvorul. Sistemul normativ exprimat prin gura satului sau judecta ob tii func ioneaz perfect. Gura satului, obr ia tuturor convingerilor lefuie te, modeleaz necontenit personalitatea romnului. 15 n con tiin a grupului - sus ine C. R. Motru i g se te dnsul pe de-a gata pn i cele mai intime motive ale vie ii sale zilnice. Romnul va c uta s - i apropie natura extern cu gndul de a o transforma i a o diferen ia dup caracterul persoanei sale, persoana sa nu cere de la natur diferen ieri speciale, ci ea se mul ume te cu acelea pe care le-a dobndit obiceiul neamului Romnul aproape c i are sufletul individual absorbit n sufletul grupului. 16 De altfel, C.R. Motru se arat mhnit de faptul c aceast respectare necondi ionat a valorilor primare i a normelor instituite de gura satului a dus la pierderea individualit ii ranului romn, la depersonalizarea lui. Referindu-se la specificiul spiritualit ii romne ti, Mihai Ralea sublinia c inteligen a romneasc e incendiat , plin de claritate i mai ales de bun sim . Nimic monstruos, nimic dispropor ionat. nzestrat cu un deosebit sim al m surii, romnul tie c l comia stric omenia, c lauda de sine, nu miroase a bine, ce e mult nu e bun. Cump tarea e cel mai mare dar al celui n elept.

45

Heliade R dulescu vorbea despre o a a-numit m sur romneasc absolut trebuitoare pentru prop irea neamului. La romni, omenia este o statornic lege str mo easc cu caracter global, un fel de sensibilitate fa de cei din jur, o solidaritate nativ cu omul de pretutindeni, o doctrin a n elegerii semenilor, pe care-i omene te cuvnt specific numai limbii romne. Ca valoare socio-moral proeminent , omenia concentreaz idealul etic al omului din popor, constituie un mod propriu de a interpreta i aprecia valorile umane. Intui ia unitar a spiritualit ii romne ti, sesiza H.F. Stahl nu are nimic dogmatic i autoritar. Sensibilitatea s tenilor romni nu se opre te la tipare, nu se las condus de canoane. De i to i vorbesc aceea i limb , au acelea i obiceiuri, acelea i feluri de a pre ui via a i de a percepe frumosul, acela i fel de a- i ntemeia gospod ria, ei nu imit un ablon, la ei nimic nu e leit cu altceva, ci totul este spontan, puternic, ntocmai ca via a ns i. De altfel, a a cum spunea L. Blaga, un popor a a de evident orientat spre pitoresc este departe de orice primejdie conformist de a crea dup cli ee i n serie. Note:
1 J. Szczepanski, No iuni elementare de sociologie, Ed. t., Buc., 1972, p. 61. 2 Norman Goodman, Introducere n sociologie, Ed. Lider, Buc., p. 50. 3 M. Herscowitz, Les bases de lanthropologie culturelle, Paris, Payot, 1952, p. 64. 4 C. Zamfir, L. Vl sceanu, Dic ionar de sociologie, Ed.Babel, 1993, p. 661. 5 V. Morar, Valorile morale n democra ie (II), Rev. Dilema, An VI, nr. 307, 18 -24 decembrie 1999, p. 16. 6 Jan Szxzepanski, op. cit., p. 175. 7 N. Goodman, op. cit., p. 56. 8 W.F. Ogburn, Social Change, N.Y., The Viking Press, 1922, p. 200, dup Ion Ungureanu, Paradigme ale cunoa terii societ ii, Humanitas, Buc., 1990, p. 250. 9 I. Ungureanu, Paradigme ale cunoa terii societ ii, Humanitas, Buc., 1999, p. 252. 10 Ion Ionescu, Dumitru Stan, Elemente de sociologie, Ed. Univers, Al I. Cuza, Ia i, p. 198. 11 M. Vulc nescu, Dimensiunea romneasc a existen ei, Izvoare de filosofie, Bucure ti, 1943. 12 Ibidem. 13 L. Blaga, Spa iul mioritic, n Opere filosofice, Ed. Minerva, Buc., 1985, p. 340. 14 G. C linescu, Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent, Ed. Minerva, Bucure ti, 1982, p. 458. 15 C.R.Motru, Sufletul neamului nostru. Calit i bune i defecte, Ed. Anima, Buc., 1990, p. 6. 16 C.R.Motru, op. cit., p. 11.

46

5.SOCIALIZAREA 5.1. Socialitate, sociabilitate, socializare

Una din calit ile fundamentale ale omului este aceea de fiin social , de fiin grupal . n afara societ ii, omul ete pus n fa a unei alternative tragice : s piar sau s se dezumanizeze. Calitatea omului de a fi fiin social i proprietatea societ ii de a se constitui ca form a inter-existen ei oamenilor1 pot fi cuprinse ntr-un singur termen i anume, acela de socialitate. Socialitatea este considerat a fi premisa constitutiv a societ ii i ea se distinge de sociabilitate, care desemneaz capacitatea (abilitatea) unui om sau a unui grup de oameni de a se integra n societate.2 G.Simmel a remarcat faptul c sociabilitatea cuprinde numai manifest rile pozitive ale socialit ii : altruismul, cooperarea, gregarismul, ntrajutorarea etc. Deci, sociabilitatea poate fi definit ca fiind o form , un tip de socialitate. Ion Ungureanu sugereaz c n timp ce sociabilitatea este o dimensiune cantitativ a societ ii ( a formelor de inter-existen uman ) socialitatea reprezint o dimensiune calitativ a societ ii. De aceea, conchide autorul mai sus citat, pentru a cunoa te societatea trebuie s analiz m corelativ sociabilitatea i socialitatea. Se observ c anumite forme de socialitate (cooperatoare sau concuren iale, dominatoare sau participative etc.) genereaz sau permit diferite grade de manifestare a sociabilit ii. Vilfredo Pareto coreleaz sociabilitatea cu disciplina : Societatea este imposibil f r oarecare disciplin i, n consecin , ntre necesitatea sociabilit ii i cea a disciplinei exist o strns leg tur .3 Pareto analizeaz sociabilitatea ca o form rezidual a disciplinei. Aceasta de pe urm constituie modalitatea prin care actorii sociali stimuleaz i controleaz asocierea dintre indivizii umani. n viziunea lui, sociabilitatea m soar m rimea unei clase de sentimente sau instincte, dintre care cele mai importante sunt : sentimentul de noi, nevoia de uniformitate, mila i cruzimea, altruismul, sentimentul ierarhiei i ascetismul. Pe de alt parte, socialitatea este strns legat de socializare. Omul nu se na te ci devine fiin social . Cu alte cuvinte, ajungem la socialitate, prin socializare. Aceasta de pe urm reprezint procesul prin care organismul biologic Homo sapiens se transform ntr-o fiin social , ntr-un membru efectiv al societ ii. Socializarea este procesul psiho-social de transmitere-asimilare a atitudinilor, valorilor, normelor, concep iilor, modelelor de comportament specifice unui grup n vederea form rii, adapt rii i integr rii sociale. B. Bernstein consider c efectul socializ rii este s -i fac pe oameni siguri i previzibili, ntruct n cursul acestui ndelungat proces individul devine con tient, prin intermediul diferitelor coduri pe care este chemat s le ndeplineasc , de diferitele principii care ac ioneaz n societate.4 n opinia lui, socializarea este procesul prin care individul dobnde te o anmit identitate cultural i n raport cu care reac ioneaz , nu r mne inert, pasiv. Eviden iind func iile principale ale socializ rii ( de normalizare a vie ii sociale, de asigurare a continuit ii i coeziunii grupurilor sociale, de asigurare a stabilit ii i func ionalit ii structurilor sociale), J.L. Child define te socializarea ca

47

acel proces prin care individul este orientat n a- i dezvolta comportamentul s u actual n concordan cu standardele grupului din care face parte.5 Abordnd problema dintr-o perspectiv culturologic , R. Linton, A. Kardiner i E. Sapir au substituit no iunea de rela ii sociale cu cea de raporturi culturale precum i cea de socializare cu cea de encultura ie. Ca proces de encultura ie ( de nv are), socializarea este un proces de interiorizare a valorilor i normelor unei culturi date ce faciliteaz conformitatea i consensul (pentru c permite adecvarea comportamentelor la valorile i normele sociale). Conformitatea sau obedien a la normele sociale se datoreaz contribu iei a cel pu in trei factori : a) procesul de internalizare a normelor ; b) faptul c , adeseori, individul nu este con tient de posibilitatea alegerii unor moduri alternative de comportament ; c) con tiin a faptului c nc lcarea normelor atrage dup sine sanc iuni punitive, n timp ce conformitatea constituie un comportament socialmente normal.6 Spre deosebire de conceptele care pun n eviden aspectul producerii conformit ii prin socializare, exist i puncte de vedere care sus in caracterul activ, dinamic al acestui proces n cadrul c ruia se schimb nu numai individul ci i mediul social. Concomitent cu procesul socializ rii are loc i cel al personaliz rii. n procesul de asimilare a valorilor, normelor, regulilor, atitudinilor, acceptate social, individul i exerseaz i dezvolt totodat gndirea, imagina ia, capacitatea creatoare (L. Broom, Ph. Selznick, Malrieu etc.). Sus in torii acestui punct de vedere definesc socializarea ca un proces de maturizare, de dezvoltare progresiv care permite identificarea individului cu ceilal i membrii ai societ ii din care face parte, discern mntul fa de mesajele primite i capacitatea de personalizare, adic afirmarea indvidului ca persoan unic .7 n concluzie, putem spune c , pe de o parte, socializarea presupune un proces de nv are social , are deci o latur conformist , iar pe de alt parte, un proces de schimbare perpetu a mediului social, are deci o latur activ . Socializarea are o multipl semnifica ie : psihologic , cultural i sociologic i, n acela i timp, ea nu se identific nici cu adaptarea, nici cu integrarea. Con inutul intrinsec al conceptului de socializare se refer la maturizarea copilului prin interiorizarea cerin elor i motivelor sociale (semnifica ia psihologic ), la nv area unor noi roluri sociale, a drepturilor i obliga iilor aferente acestora (semnifica ia sociologic ), precum i la internalizarea valorilor i a normelor unei culturi (semnifica ia cultural ). Nefiind epuizat de nici una dintre aceste dimensiuni conceptuale separat, procesul de socializare nu se identific nici cu procesul adapt rii sociale (ajustarea tr s turilor personalit ii i a conduitei nr-o situa ie de interac iune social ) i nici cu cel al integr rii sociale sau culturale (gradul de coeziune a elementelor unei societ i, culturi, organiza ii etc.).8 5.2. A. Natur versus educa ie. Educa ie versus natur . Importan a experien ei sociale

Timp de dou secole, savan ii s-au ntrebat dac identitatea i comportamentul nostru sunt determinate de mo tenirea biologic sau de experien a social , cu alte cuvinte natur versus educa ie.

48

Instinctivi tii au crezut c natura, comportamentul uman sunt rezultatul instinctelor. McDougall (1908) afirma c comportamentele sunt modele de ac iune nn scute, fixe, programate genetic care sunt comune unei specii i nu sunt dependente de experien ele individului. Bernard (1924) afirma c au fost identificate peste 10 .000 instincte ca fiind cauze ale comportamentului social : de la instinctul agresiv (r zboaie) la asociativ (constituirea societ ii). Cu timpul, a devenit clar c instinctele au fost o explica ie nepotrivit din dou motive : pentru fiecare form de comportament identificat trebuia s se descopere un instinct pentru a o explica ; n unele societ i, comportamentele considerate instinctive fie nu au fost g site, fie erau reversul la ceea ce se a teptase. B) Punctul de vedere contrar, sus ine c , dimpotriv , mediul social determin comportamentele umane. Mediul, educa ia stau la baza dezvolt rii comportamentale. Psihologul Watson (1924)a fost cel care a elaborat teoria determin rii comportamentale extreme de c tre mediul social. Comportamentul uman i identitatea uman nu pot fi modelate n orice fel, oricum am dori. El sus ine c dac i s-ar da copii s n to i i control total asupra mediului n care ace tia tr iesc, i-ar putea cre te i educa astfel nct s devin persoanele dorite de el. Da i-ne un copil de 8 ani i v garantez c va fi bol evic toat via a, afirma Lenin n 1923, ntr-o cuvntare n fa a comisarilor educa iei. Pe scurt, conform acestor teorii, mo tenirea biologic a indivizilor este nerelevant , doar lumea lor social (educa ia) le determin comportamentul. Pe aceast teorie s-au bazat statele socialiste atunci cnd au adoptat i institu ionalizat o nou pedagogie, care a luat forma sistemului na ional de reeducare. Noua pedagogie (Anton Makarenko) se ntemeia pe urm toarele dou axiome : 1. Ereditatea nu influen eaz procesul educa ional. Nu exist indivizi needucabili, ci metode educa ionale inadecvate. n concluzie, terapia educa ional a statutlui era nu numai posibil , ci chiar i indicat . 2. Educa ia are un caracter exclusiv colectiv. Nu exist educa ie individual . Educa ia se face n i prin colectiv. De aici, n locul tezei individualit ii, a personalit ii umane a fost pus cea a omogeniz rii sociale. C. Corelarea celor dou puncte de vedere : natura i educa ia

Ast zi exist un consens general c att natura ct i educa ia contribuie la dezvoltarea individului. Descoperiri recente n tiin ele vie ii eviden iaz faptul c biologia joac un rol important n dezvoltarea uman . A fost izolat o gen care pare s fie implicat n dezvoltarea alcoolismului. Dar nu to i oamenii care au aceast gen special devin alcoolici, ea creeaz doar predispozi ia c tre alcoolism. Dac aceast predispozi ie se va obiectiva sau nu, aceasta depinde de controlul social. Conexiunea celor doi factori n forma identit ii i determin rii comportamentului indivizilor sunt dovedite cu tot mai mult elocven de studiile recente asupra , cu o mo tenire genetic identic . Aceastea au pus n eviden i faptul c univitelinii nu au personalit i i comportamente sociale identice. Deci, genetica singur , nu poate explica comportamentul uman. Totu i, gemenii univitelini deseori seam n mai mult dect cei bivitelini (care mp rt esc doar o parte din mo tenirea genetic ) i seam n mult mai mult dect fra ii care nu sunt gemeni.

49

Cercet rile privind copiii s lbatici i efectele izol rii n copil rie (Singh i Zingg, 1942; Malson, 1972; Lane, 1976) au condus la ideea c , n afara societ ii, individul piere sau se dezumanizeaz . Kamala i Amala (Mindapore) constituie un exemplu clasic de copii s lbatici care, dup ce au fost descoperi i, cu toate eforturile f cute de cercet tori, ei nu s -au mai putut adapta la via a social . Totu i, ni te concluzii generalizatoare nu au putut fi trase deoarece autorii acestor informa ii, deseori, nu au fost savan i, speciali ti n tiin ele sociale i nu tiau ce fel de via au avut ace ti copii nainte de abandon. Oricum, aceast informa ie sugereaz cteva din efectele lipsei de contact uman, semnificativ asupra socializ rii copiiilor. Kingsley Davis (1940, 1947, 1948) studiaz doi copii crescu i n izolare : Anna, Isabelle. Anna este izolat complet (de bunicii dup mam ), Isabelle este izolat mpreun cu mama sa (surdo-mut ). Ele sunt descoperite la vrsta de ase ani. Anna moare de hepatit dup 4 ani, timp n care f cuse progrese mici, nv ase cteva expresii, indica ii simple legate de grija de sine. Isabelle, tratat de o echip de medici i psihologi, dup 2 ani ajunge la un nivel de dezvoltare normal , merge la coal . Problema este c nu se tie dac rezultatele ei se datoreaz unei mai bune mo teniri biologice, izol rii n compania mamei sale sau aten iei date dup descoperire. Un alt caz elocvent l reprezint (Curtis, 1977) feti a Genie, izolat la 2 ani i g sit la 13 ani. De i a primit o ngrijire foarte bun , progresele ei au fost modeste. Aceste cazuri dovedesc importan a contactului uman n dezvoltarea normal a unei fiin e umane. Pe lng acestea, studiile despre copiii din orfelinate (Spitz, 1945 ; Dennis, 1960, 1973; Rutter, 1974) au ar tat c ace tia sunt retarda i din punct de vedere fizic, afectiv comparativ cu ceilal i copii. Aceste deficien e tindeau s persiste chiar dup ce copiii p r seau aceste institu ii. 5.3. Perspective teoretice

Socializarea a fost examinat din urm toarele 3 perspective principale : psihanaliz , teoria cognitiv i interac iunea simbolic , pe care le vom prezenta pe rnd. A. Psihanaliza S. Freud. S. Freud a apreciat ambii factori (natur i educa ie) n formarea personalit ii. Necesit ile umane universale (impulsurile) modeleaz comportamentul uman : Eros (instinctul vie ii) explic nevoia oamenilor de afec iune iar Thanatos (instinctul mor ii), explic nclina ia spre agresivitate. Ele se afl adesea n opozi ie. Drama existen ei umane este consecin a acestui conflict. n viziunea lui Freud, personalitatea are 3 instan e : id-ul (sinele), supraeul, eul. Interac iunea lor reprezint substan a vie ii mentale. Id-ul (sinele) magazia cu impulsurile noastre universale ; este incon tient n mare m sur . Opereaz pe baza principiului pl cerii. Sinele este o component biologic a personalit ii, reprezentant al influen elor ereditare, exponent al lumii interioare i al experien ei subiective. Din aceast perspectiv , sugarul reprezint un id. Supraeul (super-ego) este expresia existen ei individului n societate, este purt torul normelor etico-morale, este similar cu con tiin a. Ini ial, el este format din prescrip iile i prohibi iile impuse conpilului de p rin i. Pe m sur ce cre te, contribu iile la supraeu cresc. Rolul lui este s ncerce s refuleze

50

impulsurile Id-ului, mai ales cnd acestea sunt de natur instinctivo-afectiv sau agresiv . Id-ul i supraeul se aseam n mult : sunt exigente, inflexibile, deseori lipsite de contact cu realitatea. Deseori sunt n opozi ie : Id-ul vrea ceva, iar supraeul, din cauza normelor sociale, l constrnge. Sarcina de a media acest conflict i revine eul-ului. Eul este acea parte a personalit ii care se afl n contact cu realitatea. El mediaz ntre preten iile deseori nerealiste ale id-ului i cerin ele restrictive ale supraeului, ncearc s le adapteze pe amndou la realitatea social . n esen , personalitatea con ine n ea (id-ul i supraeul) acela i conflict care exist ntre individ i societate, ntre natur i educa ie. Dezvoltarea personalit ii trece prin anumite serii de stadii succesive numite psihosexuale. Ele sunt determinate de fixarea (cathexis) libidoului (energia sexual derivat din instinctul vie ii) pe diferite p r i ale corpului. 1. Stadiul oral : 1 an : sugarul caut pl cerea prin activit i orale (suptul, mu catul); 2. Stadiul anal : 2 ani : controlul intestinelor i la vezicii urinare ; 3. Stadiul falic : 3-5 ani : con tientizarea sexual ini ial . Este un moment integrat n dialectica complexului lui Oedip : tendin a copilului spre un ata ament puternic fa de p rintele de sex opus i de a dezvolta o rivalitate ostil fa de cel lalt. Conflictul se rezolv prin identificarea cu p rintele de acela i sex. 4. Stadiul laten ei : 5 ani pubertate : sexualitatea scade n importan , cre te dezvoltarea fizic i intelectual ; 5. Stadiul genital : revenirea la via a energiilor sexuale (schimb rile hormonale). n contrast cu stadiul falic, scena este acum preg tit pentru o sexualitate mai matur , implicnd mp rt irea cu altcineva. Erik Erikson introduce n stadiile dezvolt rii psihosexuale ale lui Freud o mai mare con tien a contextului social i o explicare a lui, redefinind procesul ca unul de dezvoltare psihosocial .El s-a concentrat asupra dezvolt rii socializ rii ca proces continuu i a descris stadii suplimentare ale dezvolt rii. B. Teoria cognitiv : J. Piaget. n timp ce Freud s-a concentrat aproape exclusiv pe aspectul afectiv al socializ rii, J. Piaget (1896-1980) a fost preocupat de zona dezvolt rii cognitive. Punctul lor de vedere comun este c procesul de dezvoltare se realizeaz contiuu printr-o serie de stadii universale, care- i au r d cinile n biologie. Piaget sus ine c dezvoltarea cognitiv are loc n 4 stadii : 1. Stadiul senzorial.motor : 1 1/2 de via - copiii nva prin sim uri, prin contactul fizic cu lumea ; lumea lor este cea a experien elor fizice directe a mediului nconjur tor ; nu folosesc simboluri, nu se pot angaja ntr-o gndire superioar . 2. Stadiul preopera ional : 18 luni 7 ani - acum se dezvolt capacitatea de a folosi simboluri (ndeosbei limbajul) ; - ncep s ntlneasc lucruri pe care nu le v d sau nu le ating ; - poate face tot mai mare deosebiri ntre realitate i fantezie ; - totu i au o perspectiv egocentric : le este greu s vad din perspectiva altuia (a n elege c un prieten plnge pentru c nu vrea s -i dea o juc rie este greu, pentru ei, aproape imposibil); n concep ia unor autori, acest stadiu include n sine urm toarele 6 perioade : - cea a exerci iilor reflexe (0 - 1 lun ) ; - cea a primelor adapt ri dobndite i a rela iilor circulare primare (1-5 luni) ;

51

- cea a reac iilor secundare i a procedeelor de a face s dureze spectacolele interesante (5-9 luni); - perioada coordon rii schemelor secundare i a aplic rii lor la situa ii noi (9-12 luni); - a reac iilor circulare ter iare i a descrierii de mijloace noi prin experimentare activ (12-18 luni); - a inven iei de mijloace noi prin combinare netal . 3. Stadiul opera ional concret : 7-11 ani. - se dezvolt capacitatea de a folosi logica i de a aprecia perspective alternative; - logica le permite n elegerea cauzelor i a efectelor ; - gndirea tinde s r mn mai mult legat de concret dect de idei abstracte ; - ncep s n eleag i perspectiva altora, puncte de vedere alternative, este un pas nainte n dezvoltarea social . 4. Stadiul opera ional formal (12 ani ) - ncep s gndeasc abstract ; - nu numai c pot compara posibilitatea punctelor de vedere alternative, ci i i pot imagina care sunt acelea ; - ncep s dep easc limit rile timpului i ale spa iului, pentru a vizualiza cu exactitate un viitor i locuri pe care nu le-au v zut. Piaget a crezut c vrstele exacte la care copiii trec prin aceste stadii variaz de la un copil la altul i de la o societate la alta. Kohlberg (1969) elaboreaz o teorie despre dezvoltarea moral n 4 stadii. C. Interac iunea simbolic . Fondatorul aceste perspective este G.H. Mead (1863-1931), i mp rt e te, n general, acela i punct de vedere ca i Watson. Mead i-a numit metoda behaviorism social i spre deosebire de cel dinti, acord o pondere nsemnat n elegerii proceselor cognitive care duc la comportamentul vizibil. Mead a explorat dezvoltarea i organizarea sinelui. L-a interesat rolul acestuia n polarit i ca libertate-control, schimbare-stabilitate, creativitate-comportament. Sinele este tr s tura central a modului de abordare simbolic-interac ionist al socializ rii. Dezvoltarea sinelui (sentimentul de sine). Sinele se dezvolt din experien a social datorit capacit ii individului de a- i vedera ac iunile din perspectiva altora. Acest lucru este posibil datorit limbajului care ne permite s fim att obiectivi ct i subiectivi n acela i timp. n timp ce vorbim cu al ii, ne auzim ce spunem (a a cum se aud i ei) i putem reac iona la acele afirma ii (a a cum reac ioneaz i ei). n acele situa ii suntem att subiectul (persoana care ac ioneaz ) ct i obiectul ac iunii (una din persoanele care recep ioneaz ). n esen , sus ine Mead, noi dezvolt m un sine prin luarea rolului celuilalt i prin reflectarea asupra noastr ca obiecte. Aceasta p rere despre sine pune accentul principal pe contextul social n raport cu biologia. n contrast cu Freud i Piaget, Mead nu a v zut acest proces producndu -se printr-o serie de stadii legate de vrst . El a v zut devenirea sinelui spre o tot mai mare complexitate ca rezultat al cercului experien ei sociale care se extinde tot mai mult. Totu i, el distinge ntre dezvoltarea care are loc nainte i dup folosirea limbajului. n perioada preverbal , interac iunea este rudimentar . Copiii nu fac distinc ii ntre ceea este sine i ceea ce nu este. Comunicarea depinde de al ii, care

52

interpreteaz (atribuie sensuri) ac iunile copilului mic i le eticheteaz cu ajutorul simbolurilor verbale. Perioada verbal se caracterizeaz prin dezvoltarea capacit ii de a n elege i a folosi comunicarea simbolurilor. Facultatea cognitiv se dezvolt tot mai mult prin interac iunea social . Joaca este prima form a acestei interac iuni. Prin joc, nva s ia rolul altuia, nva c exist diferite roluri sociale, fiecare avnd o perspectiv diferit . Mai trziu, prin intermediul jocului organizat, se dezvolt facultatea de a n elege leg turile ntre roluri multiple i de a- i considera propriile roluri ca parte a unui sistem. (Ex : echipa de football). Copiii nva s ia rolurile altora i s reflecteze la propriile ac iuni din perspectiva acestui rol. ntr-un stadiu superior, cel lalt generalizat, copiii reu esc s se priveasc pe ei n i i nu numai din pozi ia avantajoas a unei alte persoane sau rol, ci, de asemenea, din perspectiva comunit ii ca ntreg. Jocurile i nva pe copii ce sunt regulile i ce importan au ele pentru buna desf urare a jocului, preg tindu-i pentru asimilarea i respectarea valorilor i normelor acceptate social. Perspectivaceluilalt generalizat ne determin s facem mai degrab ceea ce credem noi n ine c este bine, corect, dect ceea ce crede un p rinte, prieten (ne elibereaz de sub influen a altora). Cooley (1902) vorbe te despre sinele oglind , concep ia noastr despre noi n ine, care i are originea reac ia noastr la ceea ce credem noi c sunt percep iile altora despre noi. Mead sus ine c sinele are dou forme (faze) de manifestare : mine i eu. Simbolismul este, n esen , un dialog ntre eu i mine. Mine este faza social a sinelui, el este ordinea social , care include valori, norme, ordine ce promoveaz stabilitatea i controlul social. Eul este faza creatoare, liber , greu previzibil a sinelui : mine este un produs social, pe cnd eu are o rela ie neclar cu experien a social . Sinele, a adar, este un produs al interac iunii dintre individul unic i contextul social. Fiecare dintre noi percepe i interpreteaz diferit realitatea, contextul social. Realitatea social a unei persoane difer de realitatea social a unei alte persoane. Eu i mine explic sinele ca subiect (eu) i ca obiect (mine), ca manifestare a libert ii (eu) i a controlului (mine), a schimb rii (eu) i a stabilit ii (mine). 5.4. Tipuri de socializare

Socializarea este un proces interactiv de comunicare, ce presupune luarea n considera ie att a dezvolt rii individului ct i a influen elor sociale, respectiv modul personal de receptare i interpretare a mesajelor sociale i dinamica intensit ii i con inuturile influen elor sociale. Socializarea presupune nv are social ca mecanism fundamental de realizare a persoanei, finalizndu-se n asimilarea individului n grupuri. Ea se poate clasifica dup mai multe criterii : a. n func ie de finalitatea urm rit , se distinge ntre socializarea adaptativ (integrativ ) i anticipatoare. Socializarea adaptativ conduce la formarea acelor capacit i care faciliteaz integrarea, participarea i realizarea social a unor activit i ntr-un cadru institu ional dat ; Socializarea anticipativ const n asimilarea acelor norme, valori care faciliteaz integrarea ntr-un cadru organiza ional viitor. Ea poate conduce individul la situa ii de conflict valoric sau normativ. Socializarea anicipativ sus ine R.K. Merton,

53

este determinat de conformismul social fa de valorile unui grup de referin , diferit de grupul de apartenen . El consider c disputa dintre concep iile pasiviste i cele activiste asupra socializ rii pare s se ntemeieze pe o fals problem i, pentru a demonstra aceasta, sociologul american a elaborat paradigma socializ rii anticipative. Conceptele centrale ale acestei paradigme sunt grupul de apartenen i grupul de referin . Primul desemneaz reuniunile de indivizi care satisfac urm toarele trei condi ii : 1. Indivizii respectivi se afl ntr-o interac iune continu . 2. Ei n i i se definesc ca membrii ai gupului. 3. Cei care nu particip la interac iune i definesc, de asemenea, ca membrii ai grupului. Grupul de referin reprezint punctele de compara ie la care se refer o propor ie suficient de important de indivizi care apar in unei categorii sociale, cu scopul de a defini situa ia care caracterizeaz respectiva categorie social .9 Intensitatea socializ rii este maxim n copil rie sau n perioada de tranzi ie de la un stadiu de via la altul. Dar ea se realizeaz pe tot parcursul vie ii Corelate ale socializ rii sunt procesul de desocializare i resocializare (socializarea secundar ). Desocializarea presupune izolarea fizic i social a unei persoane, ruperea ei de contextele sociale care i-au satisf cut nevoile de interac iune i i-au sprijinit statusurile adoptate n vederea elimin rii modelelor de interac iune i comportament anterior nsu ite. Resocializarea este concomitent cu desocializarea i const n orientarea nv rii sociale i controlului social c tre asimilare i manifest ri de comportament compatibile cu tabla de valori i atitudini specifice noului sistem integrator. Eficacitatea ei depinde nu numai de receptivitatea individului, ci i de intensitatea controlului social exercitat de noua agen ie de socializare i de gradul de eliminare a factorilor gratific rii anteriori. Resocializarea poate fi : - voluntar (convertire religioas , supunerea voluntar la psihoterapie), scopul ei fiind nlocuirea identit ii, a valorilr cu unele noi, schimbarea comportamentului - involuntar (reeducare, sp larea creierului, n nchisoare, spitale psihiatrice) i presupune instituirea unui control total i permanent asupra persoanei (zilnic, n fiecare clip ). Unii sociologi consider c resocializarea este un proces de reorientare i remodelare a personalit ii individului deviant, de reeducare a acestuia n raport cu normele de conduit socialmente acceptabile. Ea presupune schimb ri fundamentale n comportamentul i conduita individului, implicnd abandonarea unui mod de via i adoptarea (nv area ) altuia, prin dirijarea comportamentului individului deviant spre scopurile sociale dorite i permise n societate. 11 Aceast rupere cu trecutul se realizeaz deseori printr-un control total asupra individului deviant, suprimarea statusurilor din trecut, sanc iuni i mijloace punitive etc. Pentru ca individizii cu deficien e de socializare s nu dobndeasc , pe parcurs, o identitate delincvent , resocializarea trebuie s creeze individului noi raporturi de referin , noi tr iri, atitudini, comportamente. Fiind un fel de proces de convertire, n cadrul c ruia se inten ioneaz schimbarea normelor, valorilor i convingerilor individului deviant, prin inculcarea celor dezirabile din punct de vedere social, resocializarea este doar unul dintre mijloacele de control ale comportamentului marginal sau delincvent pe care societatea, grupul sau organiza ia le au la dispozi ie, n afara a a-numitelor sanc iuni punitive.

54

n literatura de specialitate, ntlnim i opinii care sus in c n adev ratul sens al termenului, resocializarea de fapt nu exist ; n decursul vie ii sale, fiecare individ este expus unor influen e diverse, care provin din partea familiei, educa iei colare, profesiuni, grupului de prieteni, toate acestea constituind aspecte ale procesului de socializare. Datorit acestor influen e variate, individul achizi ioneaz treptat norme i reguli de comportament, astfel nct el se socializeaz oricum, dar nu i va elabora neap rat conduite socialmente dezirabile. 12 n esen , resocializarea const n dirijarea spre scopuri socialmente dorite, atunci cnd la anumi i indivizi socializarea a fost stagnat i, ini ial, gre it orientat .13 Nevoia de socializare dup copil rie rezid n faptul c , pe parcursul vie ii : 1. ob inem noi i diferite statute, juc m noi roluri (profesionale, maritale), deci trebuie s nv m cerin ele noilor roluri; 2. apar schimb ri sociale care modific normele, deci trebuie s nv m noile norme (exemplu, rolul asociat statutului de femeie s-a schimbat n ultimii 20 de ani) ; 3. ntre teoria normelor, valorilor (nv at n copil rie) i practica acestei teorii este o distan care trebuie n eleas , nv at . Socializarea dup copil rie presupune trecerea de la dependen la autonomie i apoi influen asupra altora (Goodman). Mul i gnditori au ncercat s analizeze raportul dintre socializare i libertate. Ei s-au ntrebat mai nti dac o socializare reu it reduce gradul de libertate al individului? Wrong (1961) sus inea c socializarea nu este niciodat complet , deci nu poate anihila libertatea individului. Mead afirma c oamenii renun la o oarecare libertate, dar c tig avantajul rela iilor sociale. Eu i mine (afla i n interiorul sinelui) reprezint un echilibru ntre nevoile societ ii i nevoile individului. Perspectiva interac ionist-simbolic este c eu i mine nu sunt inerent n conflict (a a cum sugera perspectiva psihanalitic despre id i supraeu). Una nu reduce automat i complet libertatea celeilalte. Oamenii combin n mod personal diferite experien e de socializare. Socializarea nu poate nn bu i complet libertatea individului. Oamenii sunt liberi s aleag ntre diverse alternative. Socializarea presupune nu numai adaptarea la norme, valori. Omul este capabil i s schimbe valorile, normele perimate . Socializare poate fi autoritar (putnd mbr ca forma ndoctrin rii) sau democratic (situa ie n care gradul de libertate al individului este maimare). 5.5. Agen ii socializ rii De i n bun parte socializarea coincide cu procesul educa iei, sfera ei de cuprindere este totu i mai vast , att sub aspectul con inutului ct i al obiectivelor sale. Socializarea se realizeaz prin intermediul mai multor agen i a a cum ar fi : familia, coala, grupul de prieteni, diferite institu ii (economice, socio-culturale, politice) precum i de mass-media. Ea ncepe nc din copil rie, odat cu exersarea primelor interac iuni i experien e sociale (socializare primar ) i continu pe tot parcursul vie ii de adult, odat cu dobndirea de statusuri i roluri succesive (socializare continu ). n copil rie, predomin influen ele socializatoare exercitate de p rin i i grupul de prieteni. Mai trziu, influen a exercitat de coal , de mass media i alte institu ii sociale vor completa, modifica capacit ile dobndite n cadrul socializ rii de baz (primare).

55

1. Familia este prima i o continu lume social pentru copil. Ea i ofer rela ii intime, durabile, ea l nva limba, vorbirea Ea este cea care asigur identitatea social ini ial a copilului n raport cu rasa, religia, clasa social , genul. ansele generale n via (s n tate, educa ie, profesie, sunt influen ate de familie). Kohr (1963-1977) sus inea c interac iunea ntre p rinte i copil difer de la o clas social la alta, datorit valorilor diferite pe care le insufl p rin ii care apar in unor clase sociale diferite. 2. coala este cea care mai trziu ofer informa ii, deprinderi, valori utile pentru societate. Azi ne putem pune problema n ce m sur , n Romnia, coala este ea con tient de rolul pe care l are n socializarea tinerilor. Rolurile nu sunt intime, ci formale, oficiale; profesorul este cel care supravegheaz ce face copilul nu cine este copilul ; uneori, coala este o experien nou i dificil pentru ace tia din urm . n coal nva multe deprinderi de interac iune interpersonal , nva s mpart cu al ii, s rezolve pe rnd diferite sarcini, s se compare cu egalii lor. 3. Grupa de vrst (egali n statut : vrsta, statutul social general). Pozi ia social n familie este automat (mo tenitor), n grupele de vrst trebuie c tigat . n familii i n coal , socializarea este planificat , gndit ; n grupele de vrst ea are loc f r planificare. ntr-un fel, coala i grupele de vrst sl besc leg turile copilului cu familia (ini ial atotcuprinz toare); ele asigur modele suplimentare (uneori alternative, pentru comportamente, uneori valori , norme ). 4. Mass-media. Dac ceilal i trei factori ai socializ rii sunt implica i n contactul interactiv i personal, mass-media nu este. n acest caz, comunicarea este indirect , mediat Televiziunea are cea mai mare influen , prin opiniile pro i contra pe care le arunc n discu ie referitor la diferite probleme. Ea este considerat cea mai atractiv surs de informare, divertisment, culturalizare, formare de opinii etc. (aparatele video, muzica etc., la fel). n prezent, exist o mi care pentru a marca discursurile i casetele poten ial d un toare pentru procesul de socializare a copiilor i al tinerilor. 5.6. Persuasiunea coercitiv form specific de resocializare involuntar Persuasiunea coercitiv este o tehnic de manipulare, n care se afl n joc prghii de convingere de natur psihologic i sociologic . Se caut convingerea subiectului prin nv area i adoptarea unor seturi de atitudini, credin e i comportamente inten ionate de propagandist. Un exemplu l-au constituit tehnicile de sp lare a creierelor din anii 50, care supralicitau stressul, factorul psihologic i for a fizic (prin ncarcerare, abuz psihic sau pistolul la tmpl sau candidatul manciurian). Mai trziu, metodele de persuasiune coercitiv au devenit mai subtile, mai nuan ate, putnd convinge f r utilizarea for ei fizice. Conceptul de persuasiune coercitiv a fost prima oar utilizat n ncercarea de a n elege comportamentul colaborativ al prizonerilor de r zboi, care au fost supu i la interogatorii i ndoctrin ri n timpul celui de al doilea r zboi mondial i mai ales n timpul conflictului coreean (Schein, 1956, 1961). Majoritatea prizonierilor raportau c erau convin i de inocen a lor, c nu aveau nici o idee despre ce vorbeau interogatorii. Dac presiunea devenea destul de sever , ei erau dispu i s semneze false confesiuni, s se angajeze ntr-o atitudine colaborativ i s permit a fi folosi i n activit i de propagand , dar nu i-au acceptat niciodat vina. Studiile lui Lifton (1956) i Schein (1961) au ar tat c a existat un num r considerabil de civili (studen i, oameni de afaceri, misionari i

56

diferi i membrii ai ordinelor religioase), care au tr it n China i care s-au ntors dup mai mul i ani de nchisoare recunoscndu- i vina, spunnd c au fost spioni i criminali i exprimndu- i gratitudinea fa de cei care-i capturaser , pentru c i-au tratat blnd, explicndu-le gravitatea crimelor lor (Lifton, 1956, Schein, 1961). Ei au trebuit s treac printr-un proces generativ de nv are. Ceea ce l-a f cut generativ mai mult dect adaptativ, a fost c repatria ii ajunseser s cread ntr-adev r n vina lor i mul i dintre ei au muncit n locul temnicerilor lor, transmi nd mesajul i altora, dup cei ei fuseser elibera i i erau liberi s gndeasc orice voiau. Esen a procesului de persuasiune coercitivt a fost de a creea o situa ie n care mai multe condi ii s-au ob inut simultan : a. prizonierul a fost nchis cu o sentin imprecis , rostit de temnicer (nu vei sc pa de aici pn nu vei face o confesiune sincer i nu vei accepta vina ca spion i criminal i nu vei recunoa te c valorile tale burgheze sunt un pericol inerent pentru poporul comunist); b. prizonierul a fost pus ntr-un grup cu al i prizonieri care erau mult mai avansa i n procesul de nv are ; c. grupul a fost r spl tit pe baza progresului total. Numai dac to i membrii nv au noul punct de vedere, grupul beneficia de mai multe privilegii i i se reduceau pedepsele; d. noul punct de vedere a fost prezentat n mai multe feluri : personal, de c tre interogator, prin lectur , materiale publicate i prin grupuri de membrii mai avansa i n discu ia informa ional ; e. principalul mijloc pentru nv area i evaluarea gradelor studiului era confesiuena scris i autocritica, ce a fost cerut ca o activitate obi nuit i a servit la stimula prizonierul s regndeasc ac iunile lui trecute i s nceap s le evalueze dintr-un nou punct de vedere. f. Orice indiciu c prizonierul a nceput s n eleag noul punct de vedere sau noile concepte a fost r spl tit imediat i, pe de alt parte, oice indiciu de nesinceritate sau superficialitate n procesul de n elegere a fost sever pedepsit ; g. Comunic rile care, ntr-o manier sau alta nt reau punctul de vedere vechi sau care aminteau prizonierului de leg turile lui cu vechii prieteni sau grupuri de referin , au fost interzise. Po ta de acas era predat doar dac avea ve ti proaste, ca de exemplu faptul c o so ie voia s divor eze sau c un prieten drag murise; h. Presiunile psihice de toate felurile n care privarea de somn era cea mai puternic , erau aplicate constant pentru a sl bi puterea psihicului prizonierului. Tortura era folosit numai ca pedeaps pentru nesinceritate sau pentru lips de dorin de a nv a ; i. Siguran a psihologic a prizonierului era conferit de c tre tovar ii s i, avansa i n procesul de reeducare, care-l puteau sprijini n efortul lui de nv are. Lawrence Wollershein (1991) aprecia c exist un num r de apte tehnici de persuasiune coercitiv clasic , care se ntrep trund i se completeaz reciproc : - Cre terea confuziei mentale i a susceptibilit ii individului pentru a-l face s se cread mai slab, mai neputincios. Se face prin hipnoz , prin reeducarea odihnei i a somnului,prin restric ii alimentare drastice (a caloriilor i a proteinelor), prin excesiva repetare a activit ilor simple, prin repetata prezentare audio, video, tactil a unui obiect sau a unei persoane pentru a se fixa n memorie i n subcon tient. Un factor favorizant este distrugerea puterii de concentrare prin discursuri monotone. - Aplicarea unor pedepse grele non-violente. Tehnicile des folosite sunt umilirea, pierderea priveilegiilor, izolarea social , degradarea brusc a statutului social,

57

inducerea anxiet ii i a sentimentului de vinov ie. Paradoxal, anumite premieri pot nt rii aceste metode. Un zmbet, o strngere de mn , o apreciere pot duce la confuzie i supunere fa de fratele mai mare sau t tuca. Aceste premieri se folosesc n func ie de context. - Promovarea izol rii sociale. Se face prin controlul timpului, a mediului social i a resurselor de suport social ale individului (familie, grup de prieteni, institu ii ostile ac iunii propagandistuui). Se faciliteaz , de asemenea, prin absorbirea individului ntr-un grup de ac iune cu program de persuasiune coercitiv ce-i manipuleaz lecturile, i schimb perceperea evenimentelor i a experien elor, precum i a trecutului (prin atacul valorilor i al credin elor trecute) i se caut consumul timpului acestor indivizi n grupuri de persuasiune coercitiv , astfel nct afectarea timpului familiei, grupurilor de cunoscut i etc. s devin o povar , o suprasarcin - Atacul concep iei despre sine i a viziunii asupra lumii. Este cea mai eficient tehnic . Se folose te metoda deselor i am nun itelor confesiuni i istorisiri ale trecutului unei persoane pentru a se creea sentimentul de culpabilitate i pentru a se destabiliza, a se diminua sinele i trecutul, con tientizarea realit ii i mecanismul psihologic de ap rare. Acest asalt psihologic for eaz individul s - i reinterpreteze istoria vie ii i s adopte o nou vziune asupra cauzalit ii evenimentelor. Cel n cauz este convins treptat c trecutul s u, fostele credin e, fosta familie, fostul grup de prieteni i cunoscu i sunt elemente negative. Se caut inducerea ideii c supravie uirea lui ca individ este posibil numai n cadrul grupului de persuasiune coercitiv . - Sus inerea intens i frecvent a atacurilor la ncrederea n sine a individului. Se intensific , astfel, crearea sentimentului lipsei de putere. Desele plngeri i critici la adresa subiectului sunt manevrate n a a manier nct se induce ideea c sistemul are mereu dreptate i c individul f r sistem mereu gre e te. - Manipularea informa iei i a limbii. Informa iile f r suport sau cele ce dau na tere la idei opuse sunt evitate cnd se inten ioneaz ndoctrinarea. Inteligentul amestec de minciun i adev r poate fi folosit n evitarea descoperirii falsit ii informa iilor. Se creeaz un limbaj (de lemn) artificial de grup, noi reguli de comunicare precum i noi cmpuri de subiecte permise i nepermise. Se dihotomizeaz realitatea prin bun, con tient, minunat - al nostru i r u, incon tient, ignorant al lor. Aceast tehnic mpiedic gndirea independent , descoperirea decep iilor, tendin a de revolt , men innd un sistem nchis de logic i o stare de dezinformare. Aceast tehnic sugestiv prezentat n celebra carte a lui Orwell 1984 arat cum cuvintele ce- i modific sensul reu esc s modifice i ac iunile rezultate din ele. - Folosirea amenin rilor de tip secular (ceva r u i se va ntmpla de nu vei fi cu noi). Const n utilizarea de atitudini, credin e sau consecin e ale comportamentului care sunt direct amenin toare sau care duc la inocularea convingerii c o pedeaps sever este iminent . Exemple de acest fel de amenin ri de tip secular sunt : afec iuni fizice sau mentale, dependen de narcotice, colaps economic, e ecul social, divor , ostracizare social etc. Aceste apte tehnici, combinate n mod efectiv produc o influen coercitiv pe plan psihologic i sociologic i duc la modific ri puternice n comportament. Relativ la rezultatele persuasiunii coercitive, putem spune c ele sunt metode eficiente, dar nu n toate cazurile infailibile, imbatabile. Eficacitatea lor depinde de experien a de via , bagajul biologic, genetic i psihologic al subiectului, de durata i severitatea metodelor persuasiunii coercitive aplicate. Aceste apte metode trebuie s fie orchestrate pentru a da maximum de efect, f r a produce psihoze. Pentru a ajuta

58

subiectul s se adapteze, aplicarea acestor tehnici trebuie s se fac n condi iile respect rii urm toarelor reguli : - pa i m run i, pentru a se evita perceperea schimb rilor efectuate la nivelul personalit ii i aprecierii realit ii ; - inducerea ideii c doar prin acceptarea noilor sisteme de valori i credin e se reduce mai mult sau mai pu in presiunea din exterior ; - mutarea subiec ilor n grupuri ale persuasiunii coercitive n care s nu se realizeze adev ratele scopuri ale persuasiunii. Cnd se identific exact for a de presiune, pot ap rea reac ii puternice de opunere. ntr-un grup de prieteni i alia i, subiec ii sunt mai u or de ndoctrinat. Tehnicile persuasiunii coercitive trebuie s fie aplicate concentrat i permanent, pentru a nu se acorda timp pentru reorganizarea noilor idei induse, pentru ntreb ri periculoase. Se va acorda o aten ie deosebit cultiv rii , promov rii ideii c schimb rile survenite la nivelul personalit ii i aprecierii realit ii exterioare sunt rezultatul unui proces intern, pentru binele subiectului i liber alese de subiect (schimb ri voluntare). Note:
1 I. Ungureanu, Paradigme ale cunoa terii societ ii, Humanitas, Buc., 1990, p. 22. 2 Ibid., p. 23. 3 Vilfredo Pareto, Traite de sociologie generale, apud. I. Ungureanu, op. cit., p. 30. 4 Basil Bernstein, Langage et classes sociales, Paris, Les Editions de Minuit, 1975, p. 223. 5 Broom, Ph. Selznick, Sociology, IV. ed., N.Z., 1968, p. 107-111, apud Dan Banciu, Sorin R dulescu, M. Voicu, op. cit., p. 16. 6 Dan Banciu, Sorin R dulescu, Marin Voicu, Introducere n sociologia devian ei, Ed. t. i Enciclop., Buc., 1985, p. 15-16. 7 Ibid., p. 18. 8 Ibidem., p. 19.
9 R. Merton, Elements de theorie et de methode sociologique , Paris, Plan, 1965, p. 240. 10 L. Broom, Ph. Selznick, Sociology, IV ed., N.Y., p. 117. 11 H. Nufer, Sozial Pedadogische Thesen zur Freiheitsstafen, apud. D. Banciu, Sorin M. R dulescu, Marin Voicu, op. cit., p. 25. 12 Ibid. 13 T. Bogdan, Literatura tiin ific actual i problemele teoretice i aplicative ale resocia liz rii n timpul deten iei, apud. D. Banciu, S. R dulescu, M Voicu, op. cit., p. 25.

59

6.STATUT I ROL - ELEMENTE ALE STRUCTURII SOCIALE. TIPURI DE SOCIET I


6.1 Structura social Oamenii nu se comport ntmpl tor : n anumite situa ii se comport ntr-un anume fel, n altele, n alt fel. Putem vorbi, deci, despre existen a unui tipar al comportamentelor noastre. Acesta este determinat nu numai de specificul cultural, ci i de elementele structurale ale societ ii, respectiv statutul, rolul, grupurile, organiza iile, institu iile sociale i comunitatea. Conceptele care delimiteaz elementele structurale ale societ ii nu sunt n mod riguros separabile de no iunile care privesc func ionarea grupurilor umane. Opozi ia dintre o static social i o dinamic social , prezentat adesea ca fundamental de c tre pionierii sociologiei, mai trziu, a fost catalogat , pe drept cuvnt, ca artificial i chiar periculoas , n m sura n care ea tinde s induc ideea c ar putea exista societ i pur inerte, a c ror punere n mi care ar fi n acest context pur aleatorie. Ori, este evident c una din propriet ile principale a universului uman este continua evolu ie. Dac vom avea grij , ns , s preciz m c avem de-a face cu un principiu pur metodologic, cu o modalitate de a clasa lucrurile f r a le izola unele de altele, atunci nu va mai exista nici un inconvenient pentru ca cele dou maniere de a observa, c uta, n elege fenomenul social (aceea care-l prezint ca pe un ansamblu de unit i analizabile i aceea care-i demonstreaz func ionarea) s se succead i completeze reciproc. Pentru a n elege func ionarea sistemului social trebuie s consider m mai nti c avem de-a face cu unit i sau totalit i n interiorul c rora indivizii umani se insereaz i, n consecin , trebuie s ncepem prin a studia care poate fi locul lor, locul fiec ruia n ansamblul social. Pentru a realiza acest lucru, extrem de pre ioase sunt no iunile de statut i rol 1, situate la intersec ia dintre sociologie - ca tiin de sine st t toare - i psihologia social . Din cunoscutele defini ii propuse de Jean Stoetzel deducem c cele dou no iuni sunt distincte una de cealalt , dar complementare : dac lu m ca centru al observa iei noastre individul, locul pe care-l ocup determin statutul i rolul s u, statutul s u este ansamblul comportamentelor la care el se poate a tepta n mod legitim din partea celorlal i, rolul s u este ansamblul comportamentelor la care ceilal i se a teapt n mod legitim din partea sa.2 A) Statutul

n vorbirea curent , prin statut se n elege un nivel de prestigiu, de bog ie sau putere. Sociologii folosesc termenul n n elesul de pozi ie a unei persoane ntr-o re ea de rela ii sociale, statutul de decan (sau de director de coal ) se refer la o pozi ie n sistemul de nv mnt la fel ca i cel de elev sau de student. Statutele de mam , bunic , fiic , nepoat etc. indic pozi ia persoanei n familie. Raymond Boudon i Franois Bourricaud remarcau faptul c pozi ia ntr-o re ea de rela ii poate avea dou dimensiuni : orizontal i vertical . Dimensiunea orizontal desemneaz interac iunile reale i posibile pe care individul le are cu alte persoane situate la acela i nivel social. Dimensiunea vertical se refer la contactele cu persoanele situate ntr-o pozi ie superioar sau inferioar pe scara ierarhiei sociale.3 n concep ia lor, statutul se

60

define te ca un sistem de interac iuni egalitare i ierarhice pe care individul le are cu ceilal i membrii ai grupului din care face parte. Mai nti, termenul de statut a fost utilizat n filosofia social semnificnd puterea de care dispune o persoan , suma drepturilor i ndatoririlor sale. Sociologul francez Emile Durkheim n renumita sa lucrare De la division du travail social (1893) a aprofundat analiza anomiei prin perturbarea, dereglarea ierarhiei de statut. Ceva mai trziu, (1921) sociologul german Max Weber folosea termenul n n elesul de prestigiu social. n lucrarea The Study of Man (1936), de pe pozi iile antropologiei culturale, Ralph Linton acorda no iunii de status n elesul de colec ii de drepturi i de datorii generate de locul ocupat de individ n societate. El, mpreun cu Talcott Parsons (1902-1979) i al ii atrag aten ia asupra distinc iei dintre statusurile atribuite pentru care individul nu a optat n mod expres, care i-au fost conferite de societate sau grupul din care face parte i statusurile dobndite, pe care el, cel pu in teoretic le-a ales, care depind de calit i asupra c rora individul are un oarecare control. Printre cele dinti se afl statutele legate de condi iile biologice sau geografice (vrst , ras , sex, na ionalitate etc.). Oamenii nu pot, ini ial, s - i aleag sexul, rasa, etnia, religia i chiar clasa social . Pentru statutele dobndite putem enumera statutele profesionale (medic, profesor etc.) statutele maritale (so , so ie), statutele n cadrul grupurilor informale (prieten). Acestea, de regul , sunt func ii ale op iunilor individuale, de i constrngerile sociale pot restrnge evantaiul posibilit ilor accesibile. n unele societ i, cum ar fi de exemplu regimul castelor, statutele atribuite dep esc cu mult limitele biologico-geografice deoarece, chiar i profesiile sunt strns legate n mod obligatoriu de originea familial (fiii nva i practic meseria tat lui). ntr-un fel, problema mobilit ii sociale prive te marja dintre ceea ce este atribuit i ceea ce este dobndit. Sociologia face i distinc ia dintre statusul actual i statusul latent. Statusul actual sus ine R. Linton este pus n eviden de situa ia social concret . De exemplu, un individ apare ca muncitor cnd l observ m n via a sa profesional (n timpul lucrului, n institu ia n care i desf oar activitatea). Acest lucru nu-l mpiedic s aib n acela i timp alte statute (tat de familie, de exemplu), care sunt n aceast circumstan latente. Statutele latente sunt, deci, statutele neactualizate dar posibil de eviden iat n alte situa ii sociale. Fiecare om are mai multe statute sociale ce alc tuiesc a a numitul set de statute ale persoanei. Profesoar , mam , fiic , ortodox, prieten, femeie, romnc etc sunt statute care se pot aplica uneia i acele ai persoane. E. K. Wilson (1966) a grupat statutele n trei mari categorii : biologice, familiale i extrafamiliale (profesionale, economice, culturale). Statutele profesionale se pot clasifica, la rndul lor, n statute formale (oficiale, conform cu organigrama) i informale (dobndite pe baza caracteristicilor psihice ale persoanei). n cadrul constela iei pe care o alc tuiesc, nu toate statutele au aceea i importan . De multe ori, avem de-a face cu un statut principal, un statut cheie, care joac un rol foarte important n interac iunile noastre sociale, precum i n identit ile noastre sociale. n societ ile arhaice, deseori statutul religios i de vrst a reprezentat statutul cheie al individului. n societ ile moderne, se pare c n mod frecvent statutul profesional reprezint statutul principal. Observ m c statutele cheie difer de la o societate la alta. Dac n mod tradi ional statutul profesional al unui b rbat era extrem de important att pentru sentimentul s u de sine ct i pentru rela iile sale cu ceilal i, ast zi, b rba ii ncep s acorde tot mai mult timp familiei cu alte cuvinte, i mpart timpul ntre carier i

61

familie. Dac n mod tradi ional statutul principal al femeii este cel de familie, ast zi, deoarece tot mai multe femei exercit o anumit profesie, statutul lor profesional devine din ce n ce mai important pentru ele. Pierderea unui statut principal poate produce sentimente de frustra ie i poate tulbura sentimentul de identitate pe care persoanele n cauz l-au ncercat de-a lungul multor ani. Este cazul pierderii statutului de munc atunci cnd oamenii se pensioneaz sau al modific rii esen iale (perceput tot ca o pierdere) a statutului de p rinte, atunci cnd copiii se maturizeaz , devin independen i, i ntemeiaz propriile familii. Statutele par iale ale unei persoane pot fi congruente sau incongruente, cele de pe urm , genernd conflicte interstatus a a cum ar fi acelea dintre statusul profesional i statusul familial. Exist ns i statusuri care sunt generatoare de conflicte prin ns i natura lor. Sociologia organiza ional a eviden iat faptul c pozi iile ierarhice intermediare genereaz conflicte interstatus. Mergnd pe acela i filon, Wilson 4 arat c aceste conflicte sunt relativ frecvente n statusurile flotante ntre dou extremit i ale unui sistem ierarhic, cu alte cuvinte n rolurile legate de statusurile intermediare. Astfel, maistrul se poate sim i mai aproape de muncitori sau mai aproape de manager, subofi erul se poate situa fie lng ofi er, fie lng solda i, asisten ii universitari se pot sim i mai solidari cu decanul sau dimpotriv , cu studen ii etc. Este renumit ancheta5 realizat la Universit ile Harvard i Radcliffe asupra studen ilor ns rcina i cu responsabilitatea de a supraveghea examenele, fapt ce le-a conferit un statut intermediar ntre colegii lor i administra ia universit ii. Respectivii supraveghetori au fost ntreba i ce ar face dac ar vedea c un student tri eaz la examen, copiind din noti ele sale. Li s-a dat posibilitatea s aleag ntre urm toarele cinci conduite posibile: 1. l d afar imediat pe vinovat i l denun ; 2. i permite s termine examenul, dup aceea i confisc noti ele i l denun ; 3. l roag s se retrag , s abandoneze examenele i nu-l denu dect dac refuz ; 4. i ia noti ele, l las s - i termine lucrarea i nu-l denun ; 5. Se preface c nu remarc frauda. Subiec ii investiga i trebuiau apoi s spun care era, dup p rerea lor, conduita pe care colegii lor ar fi aprobat-o i care era cea aprobat de autorit i. R spunsurile au indicat faptul c autoritatea ar fi aprobat conduita cea mai sever i colegii cea mai indulgent . n 28 % dintre cazuri, subiec ii chestiona i au ar tat c aceast situa ie i pune ntr-un conflict de roluri, n imposibilitatea de a se conforma n acela i timp celor dou tipuri de cerin e (ale studen ilor i ale administra iei). Doar 11% dintre responden i au considerat c situa ia respectiv nu creeaz nici un fel de probleme, una i aceea i solu ie fiind aprobat n acela i timp i de studen i i de autorit i. Pentru 61% , adic majoritatea, exista cu certitudine o diferen ntre a tept rile autorit ilor i cele ale studen ilor ; dar o solu ie de compromis putea fi g sit . Dup p rerea subiec ilor investiga i, cea de-a treia variant de r spuns p rea a fi cea mai bun solu ie pentru a ob ine n final, att aprobarea colegilor, ct i a conduc torilor universit ii. n opina lui Wilson, oamenii apeleaz n mod constant la astfel de compromisuri pentru a regla conflicte ntre atitudini divergente. De altfel, integrarea social depinde i de capacitatea membrilor societ ii de a minimaliza incompatibilit ile care pot izvor din complexitatea vie ii moderne. Pe de alt parte, o societate bine echilibrat trebuie s aib mecanisme care s permit evitarea situa iei n care unul i acela i individ ocup statusuri care comport roluri incompatibile. Reunind tezele lui Gibbs,

62

Martin i Durkheim, Wilson estimeaz c procentul sinuciderilor se mic oreaz cnd num rul rolurilor i statusurilor compatibile cre te, adic atunci cnd se perfec ioneaz integrarea statutelor. Cercet rile sociologice concrete au demonstrat c modul n care o persoan i percepe propriul status joac un rol decisiv n dep irea conflictelor inter- i intrastaus. Cazeneuve constat c sociologii, n abordarea problematicii statusurilor i rolurilor, n mod frecvent, iau ca referin statutul de prestigiu, ajungnd chiar s utilizeze termenul de statut n n elesul de statut de prestigiu. Acesta de pe urm este mai pu in institu ionalizat dect statutul profesional i mai dificil de m surat dect statutul economic, fiind determinat prin consens. l putem examina prin anchete empirice, solicitnd reprezentan ilor grupului social s aleag ce conteaz mai mult pentru ei (profesia, cultura, ansa, familia, educa ia, decora iile etc.) i invitndu-i apoi s stabileasc o ierarhie pentru fiecare tip de statut (dup gradul de stim pe care i-l acord ). Pe de alt parte, estimarea statutelor conduce la eviden ierea grupurilor de referin . Cel mai adesea, a a cum sublinia Merton, individizii pentru a evalua propriul lor statut, se refer la grupurile de apartenen e (vrst , na ionalitate etc.). Nu se constat acela i lucru cnd este vorba despre clasele sociale (aici, de regul , se aspir la clasele superioare). Pe de alt parte, individul i percepe i define te statutul i n func ie de situa ia n care el se afl n raport cu ceilal i (prieteni, vecini, colegi). n concluzie, grupul de referin poate s fie complex i s aibe o mare influen asupra nivelurilor aspira iilor, frustr rilor (care iau na tere deseori prin compara ie). Este ceea ce Merton a pus n eviden , analiznd rezultatele unei renumite anchete efectuat asupra solda ilor americani n timpul celui de al doilea r zboi mondial, rezultate ce au fost publicate de Stouffer .a. n lucrarea The American Soldier n 1949. Solda ii c s tori i se sim eau mai frustra i atunci cnd se comparau cu celibatarii mobiliza i sau cu b rba ii c s tori i nemobiliza i. O alt problem pe care sociologia a evocat-o a fost cea a eficacit ii simbolurilor prin care se exprim diferite statusuri. n multe societ i anumite statusuri de profesie i de prestigiu etc. se manifest efectiv prin semne concrete i distinctive cum ar fi : uniformele sau decora iile (militarii, medicii, judec torii etc.). Remarc m, de asemenea, c exist anumite simboluri i pentru statusurile na ionale sau provinciale, a a cum sunt de exemplu costumele na ionale. n acela i context, putem s supunem aten iei i simbolurile onorifice i semnele distinctive ale prestigiului care sunt casele, automobilele, titlurile (titluri de noble e, titlul de doctor n tiin e, de pre edinte etc.). Se ntmpl uneori ca termenul de statut s fie nlocuit prin simbolul s u. A a, de exemplu, termenul de blue collar (gulere albastre) este utilizat pentru a desemna statutul de muncitor manual, n timp ce termenul de white collar (gulere albe), pentru statutul de specialist f r func ii de conducere sau, n viziunea lui C. Wright Mills (1917-1962), pentru statutul de clas de mijloc a societ ii contemporane. El abordeaz aceast problematic ntr-o celebr lucrare ap rut n 1951 intitulat : White Collar. The american middle class. Cercet rile sociologice au pus n eviden i existen a unor corela ii semnificative ntre statusuri i anumite boli psihice. n viziunea lui Jaspers, bolile psihice vor fi mai frecvente printre persoanele care exercit profesii liberale. L. Stern 6 confirm aceast concluzie, ad ugnd c agricultorii sunt cei mai pu in atin i de aceste afec iuni.

63

Cazeneuve, n lucrarea citat apreciaz c existen a acestei situa ii se datoreaz mai mult diferen elor existente ntre modul de via la sat i cel de la ora dect diferen elor ntre profesii. Pe de alt parte, n urma observa iilor clinice efectuate n Spania 7 asupra ctorva mii de subiec i, s-a constatat c toxicomania este frecvent deseori la intelectuali, schizofrenia la studen ii de la filosofie i teologie, delirul persecu iei la poli i ti, nevrozele la infirmieri i nv toare. Aceste date trebuie s le primim ns cu circumspec ie deoarece ele pot ine de cauze conjuncturale.De altfel, nu toate anchetele realizate au condus la acelea i rezultate sau la rezultate convergente. R. Bastide (1965) constat c , de i, conform documentelor, maladiile mentale par a fi mai r spndite printre intelectuali, studiul actualelor profesii le relev n procentaj mai mare printre muncitorii manuali. Pe de alt parte, R.W. Trumkin (1955) sesiza c persoanele cu statute sociale pu in elevate dezvolt adesea maladii mentale sociogenice, ndreptate contra societ ii n timp ce n clasele sociale elevate, g sim mai mult boli psihice dirijate contra Eului. Varia ia rezultatelor cercet rilor efectuate n timp asupra acestei chestiuni ar putea fi explicat , pe de o parte, prin faptul c reperarea bolilor mentale n clasele mai modeste ntmpin unele dificult i, iar pe de alt parte, prin faptul c dezvoltarea automatiz rii a antrenat condi ii de via diferite de cele ale artizanatului. Ne putem ntreba dac echilibrul personal este legat mai mult de statutul economic sau de cel de prestigiu. R.W. Trumkin estimeaz c diversele tipuri de statut pot influen a mpreun via a psihic a individului, dar el atribuie o importan mai mare statutului de prestigiu dect celui economic. Roger Bastide corecteaz aceast concluzie, remarc m faptul c , adesea, sentimentul de securitate este legat de statutul economic. Dac lu m n considerare tabloul stratific rilor sociale dup venituri, constat m c nevrozele predomin la clasele nalte i psihozele la p turile inferioare ale popula iei. n particular, procentajul de schizofrenie pare s creasc atunci cnd se coboar pe scara social . Al i autori printre care se afl i Warner, ata eaz starea mental la dificult ile mobilit ii sociale. Cei mai vulnerabili, sus in el, sunt actorii sociali care vor s se nal e pe scara prestigiului social dar nu reu esc. Ajungem astfel la o problem mai general i anume aceea a accept rii statutelor. Pe de alt parte, constat m c existen a decalajelor dintre diverse tipuri de statut a stat la originea bulvers rilor sociale i politice. Studiile lui Vence Packard 8, realizate n anii 60, semnaleaz o dihotomie ntre ierarhie ideal a valorilor i ierarhia real a statuselor care comand atitudinile opinei publice americane. B) Rolul. Conexiunea rol-status

n timp ce statutul desemneaz locul unei persoane ntr-o re ea social , rolul indic un model de comportare asociat unui status, punerea n act a drepturilor i datoriilor prev zute de statusuri ntr-o societate. n accep iunea sociologic modern , termenul de rol a fost utilizat pentru prima dat de Ralph Linton n lucrarea sa The Study of Man (1936). Raymond Boudon i Franois Bourricaud constat c nainte ca Linton s fi utilizat acest termen, el a circulat n scrierile filosofice, nc de la sfr itul secolului al XIX-lea. 9 Cu pu in naintea lui R. Linton, respectiv n (1934), sociologul american G.H. Mead eviden iaz importan a ndeplinirii rolurilor sociale, subliniind faptul c

64

nv area lor duce la formarea personalit ii i asigur func ionarea societ ii umane. (Mind, Self and Society). Ini ial, Ralph Linton a definit rolul ca fiind ansamblul de comportamente pe care n mod legitim l a teapt ceilal i de la individul care ocup o pozi ie social determinat , un status social. Acesta este i punctul de vedere al lui Jean Stoetzel (La Psychologie sociale, 1963). Mai trziu, Linton a sugerat c rolul era alc tuit din comportamentele efective ale ocupantului unui status. Constat m, deci, mpreun cu Mme Rocheblave Spenl c , prin acest termen, unii autori se refer la un comportament efectiv, al ii, la o conduit teoretic normativ . Pentru a se evita o eventual confuzie, Newcomb a propus acceptarea distinc iei dintre rolul jucat i rolul prescris, respectiv ntre rol (aspectul prescriptiv al conduitei asociate unui status) i conduita de rol (comportamentul efectiv, modul n care fiecare i interpreteaz efectiv rolul s u). Brim (1960) sesizeaz , la rndul lui, deosebirea ntre prescrip iile rolului i ndeplinirea rolului. Rolurile corespunz toare unui status nu sunt mereu acelea i, ele pot evolua. A a de exemplu : rolul femeii ast zi a suferit schimb ri importante fa de trecut. Rolul se poate defini, adesea, prin a tept ri ce au la baz consensul social, sau, altfel spus, consensul indivizilor fundamenteaz a tept rile grupului cu privire la prescrip iil rolului. Pornind de la acest punct de vedere, Newcob a propus un exemplu de studiu empiric al a tept rilor i consensului privind rolul matern .10 El a constatat c to i subiec ii invesiga i au corelat anumite comportamente cu rolul matern. De exemplu, to i considerau c o mam trebuie s - i ngrijeasc copiii, s le asigure hrana etc. Deducem de aici c aceast activtate reprezint , n opinia tuturor, o conduit de rol esen ial . Alte conduite, cum ar fi de exemplu, preocuparea de a spune pove ti copiilor, au fost apreciate de subiec i ca fiind doar dezirabile ( i nu obligatorii). Un al treilea tip de activit i a fost consideat ca fiind doar permis sau indiferent n rapot cu rolul. n aceea i ordine de idei, studiile realizate de T. Parsons (The Social System, 1951) au demonstrat c nu toate prescrip iile rolului social au aceea i importan pentru conduite : unele sunt esen iale i obligatorii, altele sunt doar benevole, n timp ce unele dintre ele introduc interdic ii comportamentale. Pe de alt parte, prin consens social anumite roluri sunt mai intense dect altele. Mai multe anchete sus ine Cazeneuve au stabilit c deseori, criza adolescen ei se poate imputa impreciziei rolului de adolescent. Gerontologii fac constat ri asem n toare cu privire la rolul b trnilor pensionari n societatea actual . Cu alte cuvinte, rolurile legate de adolescen , b trne e (rolurile de vrst ) sunt mai neclare, a tept rile celorlal i mai pu in precise. n opozi ie cu acestea, rolurile profesionale sunt mai clare, mai precise. Asemenea statusurilor, rolurile sociale pot fi impuse (atribuite i dobndite, achizi ionate). Un alt criteriu dup care se pot clasifica rolurile l reprezint sistemul de referin . Exist roluri care se refer la societatea global n general, la idealurile i valorile recunoscute. Exist roluri corespunz toare personalit ii de baz , a a cum ar fi cel de cet ean, de om cinstit, de gentleman. Altele, cum ar fi acelea care privesc vrsta, sexul sunt legate de ansamblul bio-social. Alte roluri sunt n raport cu clasele sociale sau grup rile sociale (profesii, situa ii familiale etc.). Se observ c aceast ultim clasificare este corelat cu statutele care deriv din structurile sociale. Raportul dintre rol i status este complex. n corela ie cu statusurile sociale, fiec rei persoane i sunt proprii, la un moment, dat mai multe roluri sociale, care pot fi congruente sau incongruente. Neconcordan a dintre rolurile sociale poate genera conflicte inter-rol. Acestea pot apare atunci cnd prescrip iile ata ate unui statut sunt discordante. A a de

65

exemplu, n SUA, statutul de asistent intern ntr-un c min al unui colegiu prevede, pe de o parte, sprijinirea studen ilor afla i n situa ii problematice, acordarea unor sfaturi utile iar pe de alt parte, raportarea oric rei nc lc ri a regulamentului. Cele dou prescrip ii sunt n conflict, deoarece cu ct asistentul intern aplic mai mult regulamente, cu att va pierde mai mult ncrederea studen ilor i, deci, posibilitatea de a fi confesorul i sf tuitorul lor. A a cum am demonstrat i n subcapitolul anterior, conflictul ntre roluri apare i atunci cnd prescrip iile rolului asociate cu dou sau mai multe statute, sunt contradictorii. O astfel de situa ie este i n atunci cnd unui student aflat naintea unui examen dificil i se solicit de c tre un bun prieten, un serviciu important care necesit timp. Ambele prescrip ii ale rolului sunt justificate, dar satisfacerea uneia atrage dup sine nesatisfacerea celeilalte. Rolurile se pot afla n tensiune atunci cnd eforturile de a satisface prescrip iile ntruchipate ntr-un statut social provoac anxietate, stress, tensiune.11 n aceast situa ie, prescrip iile nu sunt neap rat contradictorii. De exemplu, un ef de birou trebuie s asigure armonizarea situa iilor de munc dintre func ionarii biroului, dintre el i ace tia i, n acela i timp, s propun promov rile i m ririle de salariu, fapt ce creeaz adesea o anumit tensiune psihologic . Raportul dintre rol i statut este complex. Dac rolul nu se poate defini dect n raport cu statutul, la rndul s u, statutul trimite cu necesitate la un rol. Societatea dispune de un anumit num r de mijloace de constrngere, implicite sau explicite pentru a-i face pe indivizi s - i ajusteze conduita la modelul care constituie rolul legat de statutul care le este recunoscut. Hurbert Touzard, definind familia n termenii lui Kurt Lewin, ar ta c rolurile de familie au variat n func ie de transformarea statuelor. n timp ce familia rural se ntemeia pe dominan a uman dintre cei doi membrii ai cuplului (femeia sau b rbatul), familia urban trece de la dominan la cooperare. Rolurile sunt, deci, asociate cu anumite tipuri de statut i se transform n func ie de cmpul social. Pe de alt parte, cercet rile sociologice au ar tat c complexitatea structurilor sociale las individului o marj de interpretare i chiar i impune luarea unei decizii personale. Cu alte cuvinte, rolul individului const nu numai n asem narea statutului s u, ci i n a-l interpreta, n a-l face s evolueze. n acest sens, rolul este un element al dinamicii sociale i o societate risc s se sclerozeze dac ncorseteaz prea mult rolurile n defini iile rigide ale statutelor. Pe de alt parte, putem spune ns c grupul mic poate men ine coeziunea i existen a, doar dac statutele sunt acceptate (mai mult sau mai pu in) ca fiind conforme cu valorile recunoscute, ceea ce implic o anumit coeren ntre roluri. acela i timp, putem spune c adecvarea rolurilor i statutelor este un element important al echilibrului nostru psihic, acesta fiind legat, n mod particular, de realizarea unei inser ii sociale armonioase. G. H. Mead a consacrat opera sa cea mai cunoscut demonstr rii faptului c nv area rolurilor duce adesea la formarea personalit ii con tiente i la asigurarea func ion rii comunit ii sociale. n acela i context, Moreno estima c putem analiza mai bine personalitatea profund a oamenilor, punndu-i s joace anumite roluri (este principiul psihodramei n cursul c reia individul inventeaz sau reproduce un rol i care, adesea, este un procedeu de diagnostic). C) Tipuri de societ i

n viziunea lui Norman Goodmann, societ ile pot fi clasificate n cinci tipuri fundamentale : societ ile de vn tori i culeg tori, horticole i pastorale, agrare,

66

industriale i postindustriale. Ele se diferen iaz dup dou criterii esen iale : tehnologia pe care o utilizeaz i strategia de via (pentru existen ) adoptate. 1) Societ ile de vn tori i culeg tori Cele mai vechi strategii pentru existen pe care le-a cunoscut omenirea sunt vnatul, pescuitul cu ajutorul uneltelor simple din piatr i lemn i culesul. Ast zi, sus ine Van der Zanden (1990), din cele 6 miliarde de p mnteni, doar vreo 300 000 i aisgur mijloacele de subzisten n acest mod. Societ ile n discu ie se cacterizeaz prin nomadism i sunt relativ mici, deoarece cele mai multe regiuni nu pot ntre ine popula ii numeroase care depind n mod exlcusiv de hrana furnizat de natur . Economia acestui tip de societate este o economie de subzisten , membrii societ ii consumnd tot ce au. Comer ul desf urat de diversele popula ii este nesemnificativ. Diviziunea muncii, n m sura n care ea exist , este redus i se bazeaz pe vrst i sex. Organizarea social are la baz rela iile de rudenie iar diferen ierea social este sc zut . Conducerea est realizat de cei care ob in perfoman e mari la vn toare i cules i are caracter neformal. 2) Societ ile horticole i pastorale. n urm cu 10-19 mii de ani n urm , n regiunile fertile evoluau societ ile horticole iar n cele aride, societ ile pastorale. Primele dezvoltau cultivarea plantelor, celelalte se ocupau cu mblnzirea animalelor. Aceste societ i sunt mai eficiente n asigurarea hranei i a altor bunuri necesare dect societ ile de vn tori i culeg tori. Practicile horticole (tehnica doborrii i arderii, uneltele simple, sapele primitive) au fost utilizate ini ial n Orientul Mijlociu i Asia de S-E, ca mai apoi, prin difuziune cultural s se r spndeasc pn n Europa Oriental i China, crend o cantitate mai mare i mai stabil de hran . Cre terea eficien ei economice a dus la apari ia unui surplus de bunuri i a permis apari ia diferen ierilor sociale i a statutelor specializate: me te ugarul, amanul (persoan care practic magia i vindec oamenii). ncep s apar institu iile politice, unele dintre ele mbr cnd forma conducerii ereditare. Societ ile horticole i pastorale au dus la m rirea societ ii. Societ ile pastorale se caracterizeau, ns , printr-o densitate mai mic (aveau nevoie de p mnturi ntinse pentru cre terea animalelor) i prin nomadism. Str mutarea de pe un p mnt pe altul a dus la dezvoltarea unor contacte sporite cu alte societ i i la dezvoltarea comer ului cu ace tia. Pe de alt parte, ns , contactul cu alte societ i a dus i la apari ia unor ostilit i ntre grupuri i la dezvoltarea sclaviei (prizonierii din r zboaie erau transforma i n sclavi). Stilul de via pastoral sus ine N. Goodmann pare s fi jucat un rol i n dezvoltarea ideilor religioase, bazate pe zeit i supreme, care manifestau un interes activ pentru problemele omene ti de fiecare zi. Aceste idei sunt comparabile cu iudaismul b trnilor p stori evrei i cu religiile care i au originea n el, cre tinismul i islamismul.12 3) Societ ile agrare. Societ ile agrare au ap rut acum 5-6 mii de ani. Revolu ia agrar a constat, nainte de toate, n descoperirea plugului i utilizarea animalelor de trac iune, ceea ce a permis cultivarea p mntului la scar mare i cre terea semnificativ a eficien ei lucr rilor agricole. Nomadismul a fost nlocuit cu a ez ri omene ti permanente. Mai trziu au fost confec ionate unelte din metal (mai eficiente dect cele din lemn sau piatr ), fapt ce a creat posibilitatea dezvolt rii sistemului de iriga ii att de necesar agriculturii pe scar larg . Cre terea eficien ei i producerea unor mari surplusuri de hran a dus la m rirea num rului de statute specializate i de ocupa ii distincte. Trocul

67

a fost nlocuit cu utilizarea banilor n realizarea schimburilor de bunuri, ceea ce a facilitat dezvoltarea comer ului i a pie elor. La rndul lui, comer ul a creat premisele apari iei marilor centre urbane i n cele din urm a ora ului modern. Diferen ierile sociale i inegalit ile sociale s-au accentuat i institu ionalizat. Apare o elit politic specializat ce deseori mbrac forma monarhiilor ereditare absolute. n mod similar iau na tere clasele sociale : o mic clas prosper , care controla p mntul i o mare clas dependent (de prima) care l muncea. n centrul religiilor care s-au dezvoltat n aceast epoc (ca i urm toarele) st teau zeit ile masculine, fapt ce a extins stratificarea pe baz de sex. Constat m deci c societ ile agrare se caracterizeaz prin structuri politice, economice i sociale tot mai complexe ce sporesc posibilitatea dezvolt rii lor. 4) Societ ile industriale. Revolu ia industrial a avut loc ini ial n Anglia la mijlocul secolului al XVIII lea, r spndindu-se apoi n multe alte ri (Fran a, Germania, SUA etc.). Ea s-a materializat n confec ionarea i utilizarea unor ma ini complexe,ac ionate de un motor, n procesul de producere a bunurilor parte a societ ilor lumii, cu alte cuvinte, a schimbat fa a lumii : imense surplusuri de bunuri necesare subzisten ei, explozie de statute sociale specializate, ierarhii de statut i inegalit i sociale. Concomitent cu cre terea inegalit ii sociale, mecanizarea - paradoxal - a avut drept consecin i reducerea ei, deoarece a mic orat importan a statutului social mo tenit i a permis mobilitatea social . Locul de munc s-a deplasat de acas n fabric i din mediul rural n cel urban. Economia devine cea mai important i puternic institu ie a societ ii. Industrializarea a avut efecte considerabile, a exercitat o influen semnificativ asupra principalelor institu ii ale societ ii: familia, educa ia, religia, politica. Nevoia de muncitori califica i i cultiva i a reclamat extinderea anselor educative i la alte categorii, nu numai la mica elit . Familia i-a pierdut statutul centru al produc iei economice. O popula ie mai educat a pretins i a de inut mai multe drepturi politice. Autoritatea moral a religiei a sc zut pe m sur ce industrializarea a m rit diferen ele n stilurile de via ale oamenilor, sl bindu-le astfel consensul asupra normelor i valorilor fundamentale.13 De industrializare este legat i urbanizarea :oamenii au migrat de la sate c tre ora e acolo unde i aveau slujbele. Standardele de via au crescut dar nu n aceea i m sur pentru to i. Pe lng beneficiile aduse, industrializarea a creat i numeraose probleme :cre terea polu rii, a omajului, inegalit ile sociale etc. n 1956, ntr-o conferin la Chicago intitulat Agresivitatea n societatea industrial contremporan , Herbert Marcuse a inut s eviden ieze tarele, tensiunile specifice societ ii industriale n general i a societ ii americane n particular. El considera c principalele caracteristici al acestui tip de societate sunt : 1. O capacitate industrial i tehnic foarte dezvoltat , care n cea mai mare parte este destinat producerii i distribuirii () unor bunuri i servicii neproductive 2) un standard de via n cre tere, la care au acces i straturi sociale anterior nepriilegiate ; 3) un nalt grad de concentrare a puterii economice i politice care merge mn n mn cu imixtiuni organizatorice serioase guvernului n via a economic 4) cercetarea, controlul i manipularea tiin ific i pseudo tiin ific a comport rii indivizilor i a grupelor de indivizi n timpul muncii i n timpul liber, din care se trag cu succes concluzii i asupra comportamentului psihic con tient, subcon tient i incon tient i ale c ror rezultate sunt valorificate n scopuri comerciale i politice.

68

5) Societatea postindustrial . D.Bell (1973) constata c recent a ap rut un nou tip de societate, societatea postindustrial , n care principala surs de subzisten este mai degrab producerea de informa ii i de bunuri dect producerea de bunuri materiale. n acest tip de societate, oamenii au anse mai mari s lucreze sectorul serviciilor dect n agricultur sau n industria prelucr toare. Acest lucru este posibil datorit tehnologiei extrem de performante, ce asigur realizarea aceluia i nivel al produc iei sau chiar al unuia mai ridicat cu un num r mai mic de muncitori. Societatea postindustrial este bazat pe cuno tin e i producerea de cuno tin e. Este o societate a tiin ei, ingineriei i educa iei. Institu iile economice sunt la fel de importante ca i n trecut, dar sunt mai dependente de sfera informa ional i educativ dect erau n trecut. Se nregistreaz o mobilitate social i geografic f r precedent, datorit perfec ion rii tehnologiilor, comunica iilor, transportului. Cre terea mobilit ii a generat diversificarea stilurilor de via , a valorilor acceptate, m rind posibilitatea unei mai mari egalit i ntre sexe, cre terea toleran ei fa de diferite stiluri de via , relativismuilui cultural. Principalele institu ii ale societ ii se aflau n plin proces de adaptare la cein ele acestui nou tip de societate (nv mntul, familia etc.). Ast zi, remarc Alvin Toffler, n na iunile abundente supuse schimb rilor rapide n pofida inechit ilor de c tig i avere, eminenta lupt pentru putere se va transforma tot mai accentuat ntr-o confruntare pentru distribuirea i accesul la cuno tin e () Controlul cunoa terii este nodul gordian al luptei mondiale de mine pentru putere, n toate institu iile omene ti.14 El sus ine c omenirea trece acum de la o economie de tip Al doilea val la una de tip Al treilea val. Primul val a adus agricultura i cel de-al doilea, societatea industrial de mas . Celui de Al Treilea Val n mijlocul c ruia tr iau i sunt caracteristice economia de-masificat (serii scurte, unicate), computerizarea, revolu ia biologic , descentralizarea, localismul nso it de globalizare. 6.2. Teorii despre tipurile de societate n cadrul acestei dezbateri ne propunem s trecem n revist punctele de vedere sus inute de perspectivele evolu ioniste socio-culturale, structural-func ionaliste, conflictualiste i weberiene. n conformitate cu teoriile evolu ioniste ale lui Gerhard i Jean Lenski (1987), societatea evolueaz ca urmare a schimb rilor culturale, ndeosebi ale tehnologiei. Acumularea unei cantit i tot mai mari de informa ii despre mediul nconjur tor i despre modul n care acesta poate fi explorat spre beneficiul oamenilor, duce la schimbarea societ ii. De regul , sus in cei doi sociologi, schimbarea se concretizeaz n cre terea complexit ii i a perfec ion rii tehnologiei. Principalele mijloace prin care societ ile realizeaz schimbarea sunt difuziunea cultural i inven iile independente. Utilizarea inven iilor tehnologice limiteaz capacitatea mediului natural de a modela natura societ ii. Cu alte cuvinte, societ ile scap oarecum de sub controlul mediului natural, intrnd tot mai mult sub propriul control, fapt ce nu trebuie ns , absolutizat. Schimbarea tehnologiei produce schimb ri n economie, n organizarea social i n comportamentul social, acestea nu au ns caracter de lege. Gerhard i Jean Lenski au elaborat o versiune mai sofisticat a teoriei evolu ioniste socio-culturale,

69

care nu presupune inevitabilitatea progresului. Ei au considerat c schimbarea se poate produce n sfere sociale diferite, n ritmuri i direc ii diferite, au conceput, deci, schimbarea ca fiind multiliniar . Perspectiva structural-func ionalist , prin reprezentantul ei cel mai de seam Talcott Parsons, concepe societatea ca pe un sistem, ca pe un ansamblu de elemente aflate ntr-o interdependen structrual . P r ile aflate n strns conexiune, respectiv institu iile fundamentale ale societ ii, au ca obiectiv central men inerea stabilit ii sistemului. Toate societ ile se confrunt cu probleme similare, putem vorbi deci, de existen a unor probleme general-valabile pentru toate societ ile. Rolul institu iilor este de a g si solu ii pentru aceste probleme universale, ele au deci func ii importante n societate. Astfel, regimul politic are ca func ie asigurarea securit ii societ ii, distribuirea i folosirea puterii inerente vie ii colective. De i n fiecare societate ntlnim o form de regim politic, natura acestuia difer de la o societate la alta (autoritarism, democra ie ). Economia este institu ia social care, n viziunea lui Parsons, asigur distribuirea bunurilor i serviciilor necesare vie ii sociale. Familia, alt institu ie social fundamental , pe lng func ia special de reproducere sexual , trebuie s asigure (al turi de sistemul educa ional), socializarea membrilor s i. n celebra sa lucrare The Social System(1951), T. Parsons formuleaz patru tipuri universale de cerin e func ionale a c ror satisacere este indispensabil func ion rii societ ii. Aceste cerin e precondi ii func ionale sunt : adaptarea, realizarea scopurilor, integrarea i laten a. Aceast tez fundamental este cunoscuta sa paradigm A.R.I.L. Adaptarea se refer la nevoia societ ii de a se adapta la mediul s u fizic. Pentru a supravie ui, societatea trebuie s in cont de condi iile de mediu, s valorifice i distribuie resursele. Aceasta este func ia economic . Realizarea scopului se refer la nevoia societ ii de a ndeplini obiective importante, a a cum ar fi asigurarea securit ii i desf urarea de bune rela ii cu alte societ i. Aceast sarcin este ndeplinit de regimul politic. Integrarea social implic realizarea coeziunii sociale, solidarizarea diferitelor p r i ale societ ii, astfel nct ele s colaboreze i s func ioneze ca un ntreg rolul integr rii este jucat de familie. Laten a se refer la men inerea sistemului, la men inerea modelului valoric, func ie realizat de institu iile familiei, educa iei, religiei prin procesul socializ rii. Parsons vede societatea ca pe o structur social relativ stabil i lini tit , oarecum conservatoare opunnd rezisten schimb rii sociale. Schimbarea se produce, totu i, incet i n mod organizat, scopul ei fiind realizarea unui nou echilibru, a unei noi stabilit i. Evolu ia societ ii se realizeaz prin specializarea elementelor subsistemelor, componente ale societ ii. Ini ial, familia a ndeplinit toate cele patru func ii universale ale societ ii. Pe m sur ce societ ile au evoluat, au ap rut institu ii specializate, respectiv, institu iile economice, politice etc. n concep ia lui Parsons, omenirea a cunoscut trei mari tipuri de societ i : primitive, intermediare i moderne. Societ ile primitive sunt echivalente cu societ ile de vn tori i culeg tori i primele societ i horticole (descrise n subcapitolul anterior), cele intermediare corespund societ ilor horticole i pastorale trzii i cu cele agrare timpurii, iar cele moderne sunt echivalente cu societ ile industriale i postindustriale care, n opinia lui Parsons, constituie stadiul final al evolu iei.

70

O alt perspectiv din care este abordat problema structurii sociale i a tipurilor de societate este teoria conflictului. K. Marx principalul reprezentant al acestei teorii contest faptul c institu iile sociale func ioneaz armonios n scopul solu ion rii nevoilor sociale universale. El consider c institu iile societ ii sunt mai degrab instrumente de control social dect de rezolvare a problemelor. Nu toate institu iile continu el, joac un rol la fel de important. Institu ia economic este cea mai important , de ea depinznd toate celelalte institu ii sociale. Ea st la baza controlului social i politic. Cei care se afl n posesia mijloacelor de produc ie, capitali tii, se afl ntr-o pozi ie privilegiat fa de cei lipsi i de astfel de mijloace, proletariatul. Cei dinti i pot controla i chiar exploata pe cei din urm . Dac n societ ile timpurii familia era institu ia principsal , ncepnd cu revolu ia industrial acest rol este jucat de economie. n viziunea lui Marx, schimbarea social se bazeaz pe conflictul de clas . Istoria ntregii societ i existente pn acum sus ine el este istoria luptelor de clas . Societatea se schimb pentru c interesele ceor dou clase antagoniste (fie ei st pni i sclavi, fie proprietari i ideologi, fie capitali ti i proletari) sunt n conflict. Clasele exploatate subordonate, n cele din urm , vor porni lupta mpotriva celor exploatatoare, reu ind s preia puterea. Schimbarea social fundamental se realizeaz prin revolu ie i nu prin perfec ionarea tehnologiei, conchid adep ii acestei teorii. Teoria ac iunii sociale propune un alt model de exploatare pentru n elegerea structurii i schimb rii sociale. Max Weber eviden iaz consecin ele stilurilor de gndire asupra ac iunii sociale. Comportamentul oamenilor este influen at de modul lor de gndire, de concep iile lor sau sunt factorii stimulatori esen iali n via a social . Weber are convingerea c ideile religiei calviniste au jucat un rol semnificativ n dezvoltarea capitalismului modern, pentru c au generat dezvoltarea nsu irilor caracteristice capitalismului : munca sus inut , investi ii de capital, disciplina eficient , ra iune. Societ ile au progresat de la formele timpurii, tradi ionale la cele moderne. Constat m c viziunea lui Weber asupra naturii vie ii sociale este diferit de a lui K. Marx. n timp ce primul consider ideile cauza structurilor sociale, cel de al doilea sus ine c dimpotriv , ideile sunt rezultatul structurilor sociale. Oricum, cei doi mari sociologi, spre deosebire de reprezentan ii structural-func ionalismului, accentueaz asupra ideii de schimbare social . Note: 1. Jean Cazeneuve, Dix grandes notions de la sociologie, Ed. du Seuil, 1976, p. 136. 2. Jean Stoetzel, Psychologie sociale, Flammarion, 1963, p. 178. 3. Raymond Boudon, Francois Bourricaud, Dictionnaire de la sociologie, 981, p. 511. 4. E.K. Wilson, Sociology, 1966, p. 251. 5. Jean Cazeneuve, op. cit., p. 141-142. 6. L. Stern, Kulturkreis und Form der Geistigen, Erkankung, Halle, 1913. 7. J. Cazeneuve, op.cit.,, p. 144. 8. Packard, V, Les Obsedes du standing, Paris, Calmann-Levy, 1960. 9. Raymond Boudon, Francois Bourricaud, Dictionnaire critique de la sociologie, PUF, Paris, p. 471. 10. J. Cazeneuve, op.cit., p. 137. 11. N. Goodman, op. cit., p. 70. 12. N.Goodman, op. cit., p. 76.

71

13. N.Goodman, op.cit., p. 78. 14. A. Tofler, Powershift, Antet, 1995, p. 28.

7.GRUPURILE SOCIALE FORMALE I BIROCRA IA. 7.1.

I ORGANIZA IILE. ORGANIZA IILE

Ce este grupul social. Tipuri de grupuri.

Grupul social este un concept cheie n sociologie. El reprezint doi sau mai mul i indivizi care au un sentiment comun de identitate i se influen eaz reciproc pe baza unui set comun de a tept ri referitoare la comportamentul fiec ruia. Starea natural a omului este cea colectiv sau grupal . Oamenii desf oar cele mai multe activit i n grupuri, fie c acestea sunt familii, echipe, grupuri de munc , de prieteni etc. Nu orice sistem de indivizi formeaz un grup social. Trebuie s facem distinc ia dintre un grup statistic i un grup social. A a, de exemplu, oamenii care stau mpreun ntr-un compartiment de tren sau ntr-un autobuz nu formeaz cu necesitate un grup social. Membrii unui grup au un sentiment de identitate comun , un scop comun, a tept ri comune pe baza c rora i organizeaz activitatea, interac iunea. Dac lipsesc aceste caracteristici, respectivii indivizi alc tuiesc doar un grup statistic. n condi iile n care naveti tii dintr-un tren se v d zilnic, ncep s converseze unii cu al ii, s se autoperceap ca naveti ti chinui i, ei devin un grup social. Grupurile sociale se disting i de categoriile sociale i colectivele sociale. Acestea de pe urm desemneaz totalitatea indivizilor care au o caracteristic comun (toate persoanele cu ochii verzi), un statut similar (clasa de jos) sau se afl n aceea i situa ie (spectatorii unui concert de jazz). Oamenii din aceea i categorie social nu formeaz cu necesitate un grup social. Putem spune, ns , c ei reprezint grupuri poten iale pentru c ceea ce ei au comun poate deveni baza unei identit i mp rt ite i le poate organiza interrela ionarea. Categoriile sociale sunt modalit i confortabile de a deosebi oamenii care au ceva n comun. Spre deosebire de grupurile sociale ele, n general, nu joac un rol important n via a social , nu sunt for e sociale coercitive sau de acces. Studiul sociologic sistematic al grupului social a fost dezvoltat mai nti de coala de la Chicago, prin reprezentan ii ei de seam , respectiv : W.J. Thomas, R.E. Parck, H. Mead. Literatura psihologic i sociologic despre grupuri s-a dezvoltat n mod complementar, rezultnd ceea ce se nume te psihosociologia grupurilor. n literatura de specialitate, exist un num r mare de clasific ri ale grupurilor sociale. Din aceast mul ime, ne vom opri la cele mai cunoscute i semnificative dintre ele. Ch. H. Cooley folose te drept criteriu de clasificare a grupurilor sociale, tipul de rela ii care se statornicesc ntre indivizi, respectiv rela ii afective, formale, contractuale. n conformitate cu acest criteriu, sus ine eminentul sociolog, grupurile pot fi primare sau secundare. Grupurile primare sunt grupuri mici, n cadrul c rora membrii desf oar rela ii personale, strnse i durabile, rela ii de tipul fa n fa , ce sunt foarte importante pentru dezvoltarea individului. Membrii grupului petrec o mare parte din timp mpreun , desf oar activit i comune, au experien e comune i

72

se cunosc bine ntre ei, cu grij unul fa de altul, cu alte cuvinte, rela iile dintre ei sunt profund afective, intime. n cadrul lor, solidaritatea dintre indivizi nu se desf oar la nivelul con tientiz rii i este mai mult un fel de sentiment dect un calcul.1 Grupurile secundare sunt grupuri mai mari, cu durat determinat . Ele se constituie pentru un scop precis. Rela iile ntre indivizi sunt secundare, relativ impersonale. Investi ia afectiv a membrilor grupului este mic , rela iile dintre ei concentrndu-se mai degrab asupra activit ii dect asupra nevoilor i dorin elor lor. Deseori, membrii grupului au pu ine cuno tin e unii despre al ii. Pe scurt, se pare c grupurile primare se disting de cele secundare prin urm toarele trei caracteristici interdependente : 1) ele sunt fundamentale n formarea naturii sociale i ideilor individului2 2) ele sunt n mod practic universale, apar in tuturor tipurilor i stadiilor de dezvoltare 3 ; 3) ele au o influen mult mia mare dect alte grupuri asupra copiilor i indivizilor maturi.4 Malcolm i Hulda Knowles, ntr-o lucrare de referin (Introduction to Group Dynamics, 1959) apreciau c grupul mic nu este o simpl colec ie de oameni, ci o uniune de indivizi care posed urm toarele caracteristici : 1) o colec ie de doi sau mai mul i indivizi care pot fi identifica i prin nume sau tip ; 2) prezen a unei con tiin e de grup ; 3) scopuri comune ; 4) interdependen n realizarea necesit ilor care decurg din ndeplinirea scopurilor ; 5) interac iune (comunica ie, influen i reac ie reciproc ) ; 6) abilitatea de a ac iona ntr-o manier unitar . Pe de alt parte, deosebirea dintre grupurile primare i cele secundare nu trebuie absolutizat . Se constat c unele grupuri secundare (cum ar fi de exemplu grupul de munc ), pot dobndi caractersticile unui grup primar. Pe lng aceast clasificare esen ial , sociologia propune i realizarea distinc iei dintre grupurile formale, nonformale i informale. Aceast clasificare se ntemeiaz pe tipul de normativitate implicat n organizarea grupurilor. Grupurile formale sunt institu ionalizate, func ioneaz n conformitate cu anumite statute, reguli, legi, apar in de regul unor organiza ii (grupul de munc , de educa ie etc.). Grupurile nonformale se constituie pentru realizarea unei sarcini, apoi se dizolv . Ele sunt mai flexibile, mai pu in normativizate (grup de peti ionari). Grupurile informale se constituie fie ca subgrupuri n cadrul celor formale, fie n afara unor cadre institu ionalizate, pentru realizarea unor scopuri specifice (grupurile de prieteni, de pensionari, pentru petrecerea timpului liber etc.). Dup m rimea lor, grupurile pot fi mari (clasele sociale, popoarele, na iunile), mijlocii (colectivul unei ntreprinderi) i mici (alc tuite din doi pn la 30-40 de membrii : grupuri colare, de munc , politice, de creativitate). Grupurile mari sunt, prin excelen , grupuri formale, secundare, care dispun de o mare stabilitate n timp, ele furniznd setul de valori i norme fundamentale pentru comportamentele de la nivel microstructural. Literatura de specialitate pune n eviden faptul c n timp ce analiza psihologic este orientat spre grupurile mici, referirile analitice la grupurile mari se fac n antropologie, sociologia clasic a comunit ilor (F. Tonnies, G. Simmel) i psihologia colectivit ilor (Wundt, M. Lazarus, G Le Bon). A nu se n elege de aici s sociologia nu ar fi interesat de grupurile mici. Un alt criteriu de clasificare a grupurilor l constituie durata lor de existen . ntlnim astfel grupuri temporare (forma ii muzicale), grupuri durabile (grupul de prieteni), grupuri permanente (familia). Dup modul de acces la ele, grupurile pot fi deschise (cluburile sportive etc.) i nchise (cum ar fi de exemplu, lojile masonice).

73

Sociologia distinge, de asemenea, ntre grupuri de apartenen i grupuri de referin . Grupul de apartenen desemneaz grupul c ruia individul i apar ine ca membru competent. Grupul de referin este grupul la care individul se raporteaz i ale c rui valori, credin e, comportamente valorizate le ia ca referin , atunci cnd i evalueaz situa ia i atunci cnd adopt un anumit mod de a fi, a sim i, a gndi, a ac iona. Termenul de grup de referin a fost introdus de Hyman (1952) pe baza cercet rilor privind influen a explicit sau latent a grupului asupra indivizilor membrii sau simpatizan i. M. Sherif define te grupul de referin ca fiind acesl grup c ruia individul aspir s i se ata eze ca membru (de exemplu, pentru o student care ar dori s devin manechin, grupul de studen i este grupul de apartenen , n timp ce grupul de manechine reprezint grupul de referin ). Newcomb face deosebirea dintre grupurile de referin pozitive (care exprim ceea ce indivizii ar dori s devin ), i grupul de referin negative (de care indivizii ar dori s se distan eze), de exemplu, n SUA pentru militan ii anticomuni ti, liberalii tradi ionali (prea blnzi, prea confuzi)constituie un grup de referin negativ. Grupul de referin poate fi reprezentat de un grup, un individ sau chiar o idee abstract (ideea de libertate, de egalitate care influen eaz modul n care oamenii gndesc despre ei n i i ). Putem spune, deci, c grupurile de referin nu sunt ntotdeauna grupuri n sensul sociologic al termenului. Formulnd a a numita paradigm a socializ rii anticipative, R. K. Merton sus ine c indivizii tind s interiorizeze mai degrab valorile, normele i modurile de a gndi ale grupurilor de referin , dect cele ale grupurilor de apartenen . Grupurile de referin au o func ie dubl : comparativ i normativ . Func ia comparativ se refer la faptul c grupul de referin ofer un model pentru a fi imitat, un standard dup care poate fi judecat corectitudinea unei persoane (exemplu, elevul imit limbajul profesorului). Grupul de referin comparativ este acela ale c rui caracteristici sunt diferite de cele ale individului. (Individul nu posed respectivele caracteristici, ci doar se compar , se raporteaz la ele). Grupurile de referin au i o func ie normativ pentru c ele definesc forme adecvate de comportament, ce trebuie s fac i ce nu trebuie s fac individul. Grupul de referin normativ este acela ale c rui comportamente, norme, valori sunt adoptate de individ. Unele grupuri sunt n acela i timp i de apartenen i de referin : familia, tovar ii de joac , prietenii etc. Alteori, grupurile de referin difer de cele de apartenen . Termenul de grup de referin este util n analiza tensiunilor, conflictelor resim ite mai ales de indivizii cu mobilitate social crescut (trec de la o categorie social la alta ) i care sunt divizate ntre a tept rile grupului la care aspir i cele ale grupului pe care sunt gata s -l p r seasc , dar cu care continu s ntre in leg turi afective i de loialitate. n celebra lucrare La vocation actuelle de la sociologie, G. Gurvitch 5 propune urm toarea schem general a clasific rii grupurilor sociale : 1. dup con inut : unifunc ionale i multifunc ionale ; 2. dup anvergur : reduse, mijlocii, ntinse ; 3. dup durat : temporare, durabile, permanente ; 4. dup ritm : cu caden latent , mijlocie, precipitat ; 5. dup dispersie : grupuri n care indivizii sunt la distan , grupuri n care indivizii au contacte artificiale, n care indivizii se adun periodic i n care ei sunt reuni i n permanen ;

74

6. 7. ;

dup baza form rii : grupuri de fapt, voluntare, i impuse; dup modul de acces : grupuri deschise, cu acces condi ionat i nchise

8. dup gradul de organizare : neorganizate, par ial organizate, complet organizate; 9. dup func iile ndeplinite : grupuri de rudenie, de afinitate fraternal , de activitate economic , nonlucrative, mistico-extazice ; 10. dup orientare : grupuri ce tind spre diviziune i grupuri ce tind spre unificare ; 11. dup modul n care permit n elegerea, penetrarea, n elegerea lor de c tre societatea global : refractare la penetrarea de c tre societatea global , mai mult sau mai pu in penetrabile, total penetrabile ; 12. dup gradul de compatibilitate ntre grupuri : integral compatibile cu grupurile de acela i tip, par ial compatibile, incompatibile, exclusive; 13. dup modul de constrngere : grupuri care dispun de constrngere condi ional i grupuri care dispun de constrngere necondi ional ; 14. dup principiul organiz rii : grupuri de dominan i de colaborare ; 15. dup gradul de unitate : grupuri unitare, federaliste, cofederaliste. 7.2. Cum se formeaz grupurile. Normele i structura de grup.

Grupurile se formeaz la ntmplare sau dimpotriv , prin decizia individului, la alegerea lui. Este ntmpl tor n ce ar sau n ce familie ne na tem, deci na iunea, familia din care facem parte sunt grupuri n care intr m ntmpl tor. Exist ns i grupuri la care ader m cu bun tiin , din care am decis s facem parte. Studiile arat c principalii factori care stau la baza alegerii unui grup sunt apropierea (cadrul geografic imediat) i asem narea. Cu ct indivizii sunt mai apropia i geografic, cu att probabilitatea ca ea s formeze un grup cre te. Apropierea geografic m re te probabilitatea interac iunii dintre oameni, a desf ur rii unor activit i comune. Festinger, Schachter, Back (1950) au realizat o cercetare asupra studen ilor c s tori i de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts. Ei au constatat c nfiriparea prieteniilor depindea de distan : pentru cei care locuiau n vecin tate, probabilitatea de a se descrie unul pe cel lalt drept prieteni apropia i era mai mare dect pentru cei care locuiau mai departe, de i pe acela i palier. Cei care locuiau n vecin tate se descriau unul pe cel lalt ca prieteni. Asem narea este un alt factor ce st la baza form rii grupurilor. Oamenii prefer de foarte multe ori s se asocieze cu oamenii cu care se aseam n . Ei se simt mai confortabil n prezen a persoanelor cu care au interese, valori, idei comune, care au caracteristici sociale comune (ras , religie, etnie, clas etc.) sau caracteristici personale comune (vrst , nivel de inteligen ). Exist un studiu clasic realizat de Newcomb (1961), care confirm aceast tez . Sociologul american a studiat modul n care s-au realizat leg turile sociale dintre studen ii Universit ii din Michigan sau locuiau n c mine. El a demonstrat clar c interac iunile dintre studen i, asocierea lor a avut la baz similaritatea valorilor i intereselor lor. Mai mult dect att, studiile efectuate de Belkin i Goodman (1980) confirm faptul c asem narea dintre indivizi este un factor important n alegerea partenerului pentru c s torie.

75

Odat constituit, grupul impune membrilor s i respectarea anumitor norme. Comportamentul grupului, al fiec rui membru din grup, este influen at de normele operative de grup. Acestea apar gradat, n procesul interac iunii dintre membrii grupului, se nasc din procesul cumulativ al interrela ion rilor (cnd un individ ac ioneaz n grup, celilal i i confirm sau, dimpotriv , i infirm comportamentul). Se ridic ntrebarea de ce majoritatea oamenilor consimte s se conformeze la norme, se las influen a i de grupurile sociale, accept regulile pe care acestea le impun ? Un r spuns ar fi c oamenii ob in multe beneficii, satisfac ii din via a grupal . Studiile sociologice au ar tat c grupurile mici sunt mai pu in tolerante fa de nerespectarea normelor dect grupurile mari. Presiunea pentru respectarea normelor este mai mare n grupurile mici. S.E. Asch a remarcat faptul c presiunile pe care un grup le exercit asupra unui nou membru (denumit de obicei na ve subject) () sunt maxime atunci cnd avem de-a face cu un grup unanim, format din trei persoane, n timp ce, n cadrul grupurilor mai numeroase, ele descresc sim itor.6 Conformarea la normele grupului este procesul prin care grupul modeleaz concep iile, judec ile, percep iile membrilor s i. Asch a subliniat faptul c acest proces este complex, subtil i c n realizarea lui o mare importan o au att factorii situa ionali (suport social, dimensiunea divergen elor existente n grup, ambiguitatea i nesiguran a indivizilor etc.), ct i cei care in de personalitatea indivizilor (nclinate spre atitudine autoritar , autoncredere, ncredere n valorile altui grup). T. M. Newcomb, L. Festinger, S. Schachetr i K. Back .a. au ar tat c extinderea conform rii indivizilor la standardele unui anumit grup se afl ntr-o direct conexiune cu gradul de coezivitate a respectivului grup (ce poate fi m surat cu ajutorul alegerilor sociometrice). Drept urmare, n via a grupurilor nici nu se poate sesiza tendin a de respingere a acelor membri care se abat de la valorile i credin ele grupului (mai ales de la acele valori i credin e considerate a fi fundamentale, esen iale). Presiunea spre conformitate poate mbr ca forma unei uniformit i de gndire i comportare sau poate sprijini eterogenitatea valorilor i credin elor. Acceptarea presiunii spre conformitate (fie sub forma uniformit ii, fie sub forma eterogenit ii) poate satisface anumite necesit i spirituale ale unor membrii i nemul umi pe al ii. 7 Sociologii au manifestat interes nu numai pentru studierea genezei i normelor grupului, ci i a structurii de grup. Fiecare grup are o organizare, o structur specific . Deseori, membrii grupului au pozi ii diferite n grup, beneficiaz , deci, de statute diferite i trebuie s se angajeze n activit i diferite, cu alte cuvinte, trebuie s joace roluri diferite (de exemplu, ntr-o familie mama are un statut diferit fa de copii, desf oar activit i diferite de ale acestora). Putem spune c grupurile sunt alc tuite din statute care se mpletesc cu rolurile corespunz toare. Diferitele statute servesc diferitelor aspecte ale scopurilor generale ale grupului. Ele nu sunt nici identice, nici egale. n cadrul grupului se constituie o anumit ierarhie a statutelor. Unele statute sunt apreciate ca fiind mai imporante dect altele pentru func ionarea grupului i drept urmare li se acord mai mult putere i respect (de exemplu, pre edinte, ef suprem etc.). n acest caz, ierarhia este definit prin pozi iile statutelor n grup ( eful este n vrful piramidei, subalternii la baza acesteia). n alte grupuri, ns , ierarhia se ntemeiaz pe alte criterii i nu pe pozi ia (statutul) persoanei n grup. Diferen ele n materie de putere i influen se stabilesc n func ie de ceea ce sunt i ceea ce fac membrii grupului. Grupul acord mai mult respect i mai mult influen unora dintre membrii s i, pentru ceea ce sunt ei efectiv, pentru calit ile lor, pentru performan ele, realiz rile lor n cadrul grupului.

76

Strodtbeck, James i Hawkins (1957) au realizat un experiment n cadrul c ruia s-a simulat alegerea unui grup de jura i. S-a constatat c , ini ial, la baza alegerilor a stat fie impresia pe care respectivele persoane (alese) au l sat-o, fie statutul pe care acestea l aveau n via a cotidian (n afara experimentului). Abia ulterior, participan ii la experiment au descoperit c exist un alt treilea element cheie, mai important dect primele dou care trebuie s stea la baza deliber rii i anume, calitatea activit ii oamenilor n rolul de jura i. Diferen ierea membrilor grupului dup anumite criterii (stratificarea n grup) are dou ipostaze : una pe vertical (cnd este generat de statusuri inegale) i una pe orizontal (cnd se constiutie pe baza statusurilor egale). Stratificare pe vertical a influen eaz negativ coeziunea grupului pentru c accentueaz presiunea de conformare pentru a mpiedica tensiunile inegalit ii de statuts. La polul opus, stratificarea pe orizontal influen eaz pozitiv coeziunea, pentru c poten eaz reciprocitatea dependen elor. 7.3. Procesele grupului

Cei mai mul i sociologi printre care se afl i R.F. Bales, A.P. Hare, E.F.Borgatta .a. sunt de p rere c exist patru procese importante n cadrul grupurilor mici : de realizare a sarcinii, de comunitate, de influen i afectiv-axiologice. n concep ia altor autori (cum ar fi de exemplu sociologul american Norman Goodman) studiul grupului nu se poate realiza n afara analizei urm toarelor procese fundamentale ale interac iunii, respectiv comunicarea, conflictul i coeziunea. Unul dintre cele mai studiate procese interac ionale este acela al comunica iei. Printre sociologii care s-au ocupat sistematic, cu deosebit seriozitate de problemele comunica iei n grupurile mici se afl i T.M. Newcomb, H.J. Leavitt i A. Bavelas. Comunicarea este activitatea central a grupului. Membrii grupului se informeaz , calmeaz , corecteaz reciproc ; comunic nu numai informa ii ci i sentimente i atitudini. Ei pot comunica sau recep iona mi c ri, gesturi, expresii faciale, cuvinte, sunete etc. n opinia lui W.J. H. Sprott, principalele probleme ale comunica iei sunt : viteza, integritatea, direc ia, rigiditatea i precizia ei.8 Pe de alt parte, calitatea comunic rii, sus in Malcolm i Hulda Knowles, depinde de r spunsurile primite la cteva ntreb ri, i anume : i exprim membrii lor ideile n mod clar? Se simt ace tia liberi n a solicita anumite clarific ri atunci cnd ei nu n eleg un con inut comunicat? n ce m sur r spunsurile indivizilor fa de con inuturile recep ionate sunt adecvate sau nu? etc.9 Din con inutul comunicativ deducem c rela iile de comunicare pot fi verbale (prin limbajul natural) sau nonverbale (prin mimic , gesturi etc.). Comunicarea poate dispune de un grad nalt de centralitate, atunci cnd ntreaga re ea este dirijat de persoane care filtreaz mesajele i orienteaz rela iile sau, dimpotriv , de un nalt grad de lateralitate, atunci cnd este ncurajat comunicarea interpersonal , direct , nefiltrat i necentrat . Ordonarea rela iilor de comunicare n re ele, afirm A. Bavelas, poate lua diferite forme : lineare, n cerc, fragmentate reciproc. H. Leavitt constat c eficien a comunicativ a unei re ele depinde de flexibilitatea i de adaptarea la sarcina de ndeplinit, precum i de comunalitatea codurilor de structurare a informa iei. Fluxul informa iilor ntr-un grup este determinat de re eaua comunica iilor n func ie de care se va ti cine vorbe te i cu cine. ntr-un studiu devenit clasic, H.

77

Leavitt examineaz efectele a patru tipuri diferite de comunica ie prezentate n figura de mai jos. a A E D C B E D C b A B E D C
c=n lan

c A B

d A C D E
d = n furc

e B A C E
e=roat

a= primar

b =n cerc

Re eaua primar include statusuri de comunicare echipoten iale pentru fiecare membru al grupului, f r nici o organizare a fluxului informa iilor. n cadrul re elei n form de cerc, fiecare partener transmite informa ia vecinului s u din dreapta sau din stnga. Re eaua tip lan indic faptul c unul dintre emi tori este nchis, blocnd circularea informa iei, stopnd comunicarea. Re eaua de tip furc (sau y) une te o parte din membrii grupului, ceilal i avnd posibilitatea de a comunica doar cu unul dintre membrii acestuia. Ultimul tip de re ea, n form de roat , este o structur care de ine o persoan central n procesul comunic rii i care interac ioneaz cu fiecare dintre ceilal i. S-a constatat c sarcinile simple sunt realizate mai eficient n cadrul re elelor centralizate, iar satisfacerea resim it de membrii grupului este minim . n cadrul sarcinilor complexe, individul care ocup locul cheie, n cadrul re elei de comunicare centralizat poate fi cople it de bombardamentul informa ional, fapt ce creeaz posibilitatea propag rii unor erori n procesul comunica ional. Pentru realizarea sarcinilor complexe sunt mai eficiente re elele descentralizate, iar satisfac ia membrilor grupului este mare, datorit nivelului calitativ al particip rii fiec ruia la comunica ie. Studiile lui Homans au demonstrat c natura activit ilor unui grup influen eaz modelele de comunicare ntre membrii. A a, de exemplu, pentru rezolvarea unor sarcini de lucru, comunic rile se realizeaz n general ntre membrii cu statute diferite (superioare i inferioare). n situa iile sociale recreative, comunicarea are loc, mai degrab ntre persoane cu acela i statut. A a cum am ar tat mai nainte, un alt proces fundamental al grupurilor mici l constituie coeziunea grupului . Ea se refer la puterea leg turilor dintre membrii grupului (puterea cu care indivizii sunt atra i de grup), spiritul de grup, moralul grupului. Coeziunea este expresia atmosferei generale existente n grup, a climatului social al grupului care poate fi afectuos, prietenos, informal, tolerant, calm sau, dimpotriv , tensionat, ostil, rece, formal, re inut. Ea influen eaz realizarea obiectivelor generale i realizeaz o anumit presiune asupra membrilor s i n sensul accept rii anumitor idei, valori, norme i desf ur rii anumitor activit i. L. Festinger define te coeziunea ca rezultanta tuturor for elor care ac ioneaz asupra membrilor pentru a i determina s r mn n grup. Cercet rile sociologice au dezv luit existen a unei corela ii ntre amenin are i cre terea coeziuniii grupului . Mecanismul acestei corela ii a fost descifrat de S.

78

Schachter (1959) 10 n urma unui experiment care a constat n punerea subiec ilor ntro situa ie de amenin are, respectiv n situa ia de a primi un oc electric. S-a constatat c subiec ii pu i n situa ii cu grad nalt de amenin are (perspectiv de a primi un oc electric destul de puternic) i deci cu o anxietate ridicat , simt o mai mare nevoie de afiliere dect subiec ii afla i ntr-o situa ie cu grad sc zut de amenin are (perspectiva unui oc electric foarte blnd). Rela ia dintre coeziune i amenin are este mediat de anxietate. Cercet rile lui L. Weller (1963) confirm concluziile experimentului realizat de S. Schachter. Weller, n urma experimentelor sale, conchide c grupurile alc tuite din persoane cu un grad nalt de anxietate sunt mai coezive i resping cu mai mult fermitate membrii devian i dect grupurile formate din membrii cu un nivel mai sc zut de anxietate. El sus ine c se pare c oamenii doresc s fie mpreun , pentru c a fi mpreun reduce anxietatea, iar prezen a unui deviant produce o cre tere a anxiet ii i, din acest motiv, este amenin toare.11 Cercet rile psihosociale experimentale au scos la iveal i existen a unor propor ii mai mari de reac ii active n grupurile coezive dect n grupurile noncoezive, n care predomin acceptarea pasiv a opiniilor interlocutorului. Pivotul coeziunii l reprezint consensul i conformitatea membrilor grupului. Consensul rezult din similitudinea tacit sau con tient a atitudinilor i op iunilor personale, iar conformitatea este expresia comportamentelor de supunere, acceptare i respectare a prescrip iilor normative. Orice grup de ine mecanisme de promovare a conformismului individual fie prin sanc iuni negative, fie prin recompens ri. R. Lippitt a constatat c presiunea grupului pentru conformarea membrilor poate avea efecte pozitive, vine n mtmpinarea dorin elor de afiliere, afec iune, securitate i face posibil ac iunea grupului sau negative, ac ionnd n direc ia uniformiz rii, a supunerii necondi ionate a diminu rii creativit ii. n viziunea lui J. Jackson i A. Rappapert conformisul este generat nu numai de grup, ci i de nevoia individual de autoritate, care apare din lipsa criteriilor de op iune, de intoleran fa de incertitudinea sau ambiguitate, de nonimplicare n abordarea dificult ilor, de neangajare n c utarea informa iei. Cercet rile sociologice contemporane au dezv luit faptul c incertitudinea (n n elesul de cunoa tere limitat , incomplet , fragil ) este o component a vie ii umane, a vie ii de grup i au examinat efectele consensului / disensului asupra dinamicii incertitudinii. S-a constatat c atunci cnd solu iile ini iale ale membrilor grupului au coincis (consens poten ial), incertitudinea a sc zut semnificativ n procesul comunic rii. i, dimpotriv , atunci cnd punctele de vedere in iale au fost diferite (dissens poten ial), prin comunicare, chiar atunci cnd s-a ajuns la solu ii comune, incertitduinea asociat cu aceste solu ii a tins s creasc n raport cu cea din faza ini ial . Luarea n considera ie, deci, prin comunicare, a diversit ii punctelor de vedere, este de natur a duce la cre terea incertitudinii.12 Coeziunea, conformitatea i consensul variaz n func ie de caracteristicile grupului, cum ar fi : autonomia (centrarea pe sine, evolu ia independent ), permeabilitatea (m sura n care admite sau nu cooptarea de noi membrii), flexibilitatea (gradul de libertate i informalitate n grup), intimitatea (gradul de apreciere reciproc a membrilor s i), participarea (investi ia de timp i de efort n activitatea grupului). Modul specific n care se obiectiveaz fiecare din caracteristicile mai sus enun ate, ca i modul n care ele se coreleaz , confer grupului calitatea de entitate distinct , de tot integrat distinct. R. B. Catell (1948) folose te termenul de sintalitate pentru a individualiza sau caracteriza personalitatea unui grup ca ntreg. Sintalitatea, sus ine el, este influen at att de caracteristicile membrilor grupului

79

(inteligen , atitudini, nsu iri individuale de personalitate) ct i de structura grupului. Pe de alt parte, ea dispune, ns , de o dinamic proprie, care se manifest prin schimb rile ce apar n suma intereselor membrilor sau n energia total disponibil n grup, respectiv n sinergia grupului i prin interac iunile dintre grup i subgrupuri sau dintre un grup i alte grupuri. Sinergia este utilizat de membrii grupului pentru men inerea coeziunii de grup i atingerea scopurilor propuse. Se constat c tr s turile de sintabilitate ale grupului i cele ale personalit ii individuale tind c tre congruen pentru a asigura stabilitatea grupului. Pe lng cele analizate pn acum, mai exist i alte procese de grup, respectiv competi ia i cooperarea, pe care sociologia le studiaz mai ales n leg tur cu eficien a sau productivitatea, i concomitent cu eviden ierea efectelor lor sociale. Competi ia i cooperarea sunt forme ale interac iunii pe care le ntlnim n orice grup. Competi ia const n eforturile indivizilor, grupurilor de a atinge un scop (a avea un beneficiu), care este indivizibil sau despre care se crede c este ca atare. Ea poate s fie direct sau indirect , personal sau impersonal , spontan sau con tient . K. Horney a relevat faptul c procesul competi iei este pivotul cre terii eficien ei activit ii grupului. n acela i timp, ea este ns i o surs de frustrare, anxietate sau de conflicte nevrotice. Privit dintr-o perspectiv sociologic mai larg , competi ia nu presupune ntotdeauna con tiin a existen ei concuren elor sau a opozi iei fa de ei i deci nu presupune cu necesitate elaborarea de strategii din partea competitorului care s limiteze ac iunile celorlal i competitori. se deosebe te de conflict, de i, uneori poate degenera n conflict. Eviden iind aceast distinc ie, K. Davis (Human Society, 1949) ar ta c regulile competi iei limiteaz mijloacele ce pot fi utilizate i c doar atunci cnd aceste reguli sunt nc lcate, competi ia se transform n conflict. Cooperarea este o form de interac iune social i un proces de grup, care presupune ac iuni conjugate ale mai multor persoane sau grupuri, pentru atingerea unui scop comun, pentru ob inerea unor gratifica ii de care s beneficieze to i participan ii. Cooperarea, sus in P. Kropotki, W.C.Aller, M. Crowford .a. m re te satisfac ia global la nivel de grup dar are i efecte de uniformizare i deci, de sc dere relativ a satisfac iei individuale. Ast zi, n promovarea competi iei sau cooper rii n grup, se ia n calcul att specificul sarcinii de ndeplinit ct i necesitatea ob inerii unui randament maxim. Conflictul este definit n sociologie ca opozi ie deschis , lupt ntre indivizi, grupuri, clase sociale, partide, comunit i, state cu interese economice, politice, religioase, etnice, rasiale, divergente sau incompatibile, cu efecte disruptive asupra interac iunii sociale.13 Letha i John Scanzoni (1976), studiind conflictul ntr-un grup mic, respectiv n familie, au eviden iat existen a a trei forme dihotomice diferite pe care le pot lua conflictele.14 n raport cu prima form , conflictele pot fi cu rezultat zero sau cu motiv mixt. ntr-un conflict cu rezultat zero, o persoan fie c tig ceva, fie pierde totul. ntr-un conflict cu motiv mixt, nici una dintre cele dou persoane nu dore te s c tige sau s piard totul. Cel de al doilea tip se refer la conflictele bazate pe personaliate i la cele situa ionale. Dup cum reiese i din denumirea lor, conflictele bazate pe personalitate sunt generate de diferen ele personale dintre indivizii implica i, n timp ce celelalte,

80

situa ionale, sunt cauzate de contextul social, de situa ia social concret n care se afl membrii grupului ( de exemplu, mp r irea unor resurse insuficiente rare). Cea de a treia form de conflict pus n evien de Letha i J. Scanzoni include conflictele fundamentale i nefundamentale. Primele se produc n leg tur cu normele fundamentale ale situa iei. De exemplu, disputa privind alegerea fotbali tilor care s intre n echipa na ional i s joace la campionatul mondial. Conflictul nefundamental izvor te din aplicarea normelor acceptate la o situa ie specific . Un astfel de caz, l constituie alegerea echipei pe care s-o provoci la meci. De regul , conflictele situa ionale, nefundamentale i cu motiv mixt, sunt solu ionate mai u or dect oponentele lor deoarece, deseori, este posibil g sirea unei formule de compromis. Conform teoriei lui Coser i a altor sociologi, nu orice conflict este negativ. El poate ajuta la clarificarea scopurilor grupului i a grani elor i, dac este tratat cum trebuie, poate chiar s m reasc activismul membrilor grupului. Cheia solu ion rii cu succes a conflictelor o constituie rezolvarea n conformitate cu normele care au fost n prealabil stabilite i acceptate. 7.4. Conducerea i luarea deciziei n grup Legat de problema conducerii n grup, o prim ntrebare care se ridic este : Cine este i cine poate deveni lider nr-un grup mic? Dac ini ial s-a crezut c un individ ajunge lider n mod aproape exclusiv n virtutea tr s turilor personalit ii lui, mai trziu for a explicativ a acestei idei a sc zut considerabil. C. A. Gibbs 15 a sesizat c liderul nu poate fi studiat n mod corespunz tor, separndu-l de grupul s u. n acela i context, H.H. Jennings 16 sus ine c leadership-ul nu este rodul unor tr s turi personale, ci un fapt func ional : cine anume devine lider, aceasta depinde de anumite circumstan e concrete. Liderul este dependent de rela iile interpersonale existente n grupurile mici i, totodat , el are o func ie care i asigur aceast calitate (rezolvarea sarcinilor grupului din care face parte). C. A. Gibbs conciliaz punctele de vedere mai sus prezentate, ar tnd c leadership-ul este att o func ie a situa iei sociale, ct i o func ie a personalit ii. Putem spune, deci, c tr s turile personalit ii sunt importante n accederea la leadership, n m sura n care ele sunt corelate cu o situa ie social specific . Individul care devine leader i dep e te pe ceilla i n unele calit i solicitate de problemele sau elurile grupurilor din care fac parte, aflate ntr-o situa ie particular (M. Sherif i C. W. Sherif). Studiile sociologice au dezv luit existen a mai multor tipuri de leader n cadrul grupului mic. Astfel, o prim clasificare realizat de Katz i Khon are drept criteriu centrarea conduc torului pe sarcinile grupului sau pe rela iile umane. Conform acestui criteriu, grupurile pot avea lideri instrumentali sau expresivi. Primii sunt cei care pun grupul n mi care pentru ndeplinirea obiectivelor grupului. Ei se concentreaz asupra problemei imediate, sunt orienta i spre atingerea obiectivelor. Ei structureaz situa ia, definesc cu claritate obiectivele de urm rit, formuleaz metode de ac iune (E.F. Harris, E.A. Fleishman, H. E. Burtt, 1955). Liderii expresivi sunt preocupa i mai mult de crearea armoniei, a solidarit ii de grup, de promovarea moralei grupului. S-a constatat c liderul orientat exclusiv spre atingerea obiectivelor genereaz un anumit grad de ostilitate n rndul membrilor grupului, prin continua impulsionare a acestora n rezolvarea responsabilit ilor ce le revin i cu timpul el poate s devin nepl cut, antipatic chiar.

81

Pentru succesul i stabilitatea grupului este necesar corelarea ambelor tipuri de conducere (instrumental i expresiv ). Un alt criteriu de clasificare a tipurilor de conducere l constituie modul de instituire a autorit ii n grup. Sociologii americani, Lewin, Lippitt i White, pornind de la acest criteriu, au constatat c exist trei tipuri de lideri : democrat, autoritar i laissez-faire. Cel democrat ncearc s ob in acordul membrilor grupului n privin a deciziilor pe care le ia, acord membrilor grupului ansa de a participa la coordonarea activit ii de grup, stimuleaz autoconducerea, este jovial i confident, ncurajeaz sugestiile valoroase, creativitatea n munc . Liderul autoritar d ordine i a teapt ca ele s fie executate. J.P. Bradford i R. Lippitt semnaleaz prezen a a dou forme de lideri autoritari n via a grupurilor mici : absolut i moderat, distinc ie ce are la baz tehnica folosit n realizarea dependen ei membrilor grupului n raport cu liderul. Atunci cnd liderul i asigur conducerea grupului prin ordinele sale pe care membrii grupului trebuie s le execute f r s discute, putem vorbi despre un lider absolut. Spre deosebire de acesta, liderul moderat i nso e te ordinele cu o rug mine personal de felul : Voi fi mul umit dac vei proceda n acest fel. n situa ii extreme, se pare c tipul de conducere autoritar este cel mai eficient. Tipul de conduc tor laissez-faire nu face nici un efort pentru a dirija sau organiza activit ile grupului ; este cel mai ineficient. Se pare c este tipul conduc torului care nu are ncredere n capacit ile sale i care, fie c se refugiaz ntr-o munc birocratic (face i desface tot felul de situa ii inutile), fie se izoleaz de membrii grupului. Este ng duitor, prietenos, inactiv, este incapabil s ia decizii care s ajute grupul n realizarea scopurilor sale. Nu are ini iativ , ofer informa ii membrilor grupului doar cnd este solicitat de aces ia. R.K. White i R. Lippitt, n celebrul lor experiment (1960), ofer urm toarea explica ie a faptului c stilul permisiv de conducere (laissez-faire) nu este satisf c tor : oamenii au o necesitate profund att de structur psihologic , ct i de dependen psihologic de al ii, accentuat de tendin ele regresive spre un comportament infantil, caracterizat prin nevoia de a depinde de al ii, de a-i l sa pe ei s ia deciziile. Liderul democrat, ca i cel autoritar, satisface, fiecare n maniera sa, aceast necesitate complex .17 Al i sociologi (Rogers, Show, Blum) sus in c dup raportarea la norme, stilurile de conducere pot fi directive i nondirective. De asemenea, n func ie de considerarea afectivit ii, sociologii au distins ntre tipul de conducere distan at, bazat pe control i dirijare i tipul de conducere permisiv, bazat pe apropiere psihologic . n privin a lu rii deciziei n grup (adopt rii unei solu ii n urma rezolv rii unei probleme ) sociologia identific dou probleme distincte dar interdependente, i anume : problema cuno tin elor necesare i cea a consensului. Legat de problema cuno tine lor necesare, dificultatea care apare n procesul decizional deriv din incertitudine. De inerea tuturor cuno tin elor necesare de c tre decident este o situa ie extrem de rar , este un fapt de excep ie. De cele mai multe ori, cuno tin ele de care dispune decidentul sunt nesigure i incomplete. Incertitudinea persistent (care nu poate fi redus n procesul de preg tire a deciziei) ridic dou tipuri de probleme : 1) problema metodelor utilizate n procesul decizional n condi iile unei cunoa teri incomplete i incerte i 2) g sirea unor modalit i de a contracare, de a face fa consecin elor dezorganizatoare distructive ale incertitudinii asupra sistemului decident. C t lin Zamfir 18 identific existen a a patru modele decizionale, dintre care primele dou sunt normative, i anume : decizia cert ntr-o lume strict determinist ,

82

decizia cert de tip probabilist, decizia n incertitudinea persistent i modelul cibernetic. Conform primului model se presupune c decidentul dispune de toate cuno tin ele necesare (pe care le prelucreaz i cu ajutorul instrumentelor logico matematice clasice ) i reu e te, n mod absolut, s identifice solu ia cea mai bun . Este un model limit , pu in aplicabil ntr-o lume n care factorul ntmplare are un rol important. Decizia cert de tip probabilist are dou forme de manifestare : prima lucreaz cu probabilit i obiective de ntmplare a evenimentelor, cea de a doua cu probabilit i subiective, ce reprezint gradul de ncredere / nencredere n cuno tin ele noastre de a descrie corect realitatea. Se presupune c decizia luat reprezint solu ia cu probabilitatea cea mai ridicat de a fi solu ia cea mai bun , la nivelul cuno tin elor existente la un moment dat. Numeroase cercet ri au eviden iat faptul c , n condi ii de incertitudine persistent , nici acest model nu este adesea aplicabil. H. A. Simon arat c n astfel de condi ii, sistemul social uman recurge la o strategie decizional simplificat : adoptarea primei solu ii satisf c toare pe care reu e te s o formuleze. Modelul cibernetic argumenteaz c adesea sistemele socialumane folosesc pentru solu ionarea problemelor lor, mecanisme nondecizionale de tip cibernetic spontan : decidentul experimenteaz mai mult sau mai pu in ntmpl tor, diferite tipuri de ac iuni, care satisfac n grade diferite necesit ile existente n grup, de care este vag con tient. Ac iunile pe care experimentul le dovede te a fi satisf c toare sunt fixate i consolidate iar cele nesatisf c toare sunt eliminate. Cea de a doua problem esen ial pe care o ridic procesul decizional n grup este consensul. Se pare c , mai degrab dissensul este un produs natural, dect consensul. Din acest motiv, consensul trebuie construit n mod continuu. n strns leg tur cu stilurile de conducere, procesul decizional poate fi fie democratic, grupul particip la luarea deciziei, fie de delegare a autorit ii decizionale unei persoane, respectiv liderului grupului. Se constat c n societ ile democratice actuale, exist o puternic nclina ie spre promovarea deciziilor colective (democratice). Caracterul colectiv al deciziei este i o premis i un rezultat al evlu iei democratice a societ ii. Op iunea grupurilor pentru decizia colectiv , se pare c este legat i de mai marea probabilitate a corectitudinii ei n raport cu decizia individual . Grupul este compus din indivizi cu statute, cuno tin e, meserii diferite, deci ofer rezerve mai mari dect individul (liderul) la care s se poat apela n vederea lu rii unei decizii optime. Pe de alt parte, ns , cercet rile realizate de Stoner (1961) sus in ideea c deseori exist o mai mare probabilitate ca indivizii n grupuri s ia hot rri riscante dect individizii care ac ioneaz singuri. Acest fapt a fost pus pe seama a a numitei difuziuni a responsabilit ii : individizii ntr-un grup pot pasa responsabilitatea unei decizii gre te grupului n ansamblul s u (tuturor membrilor grupului) i astfel nici un individi concret nu poate fi f cut responsabil pentru respectiva eroare. n consecin , grupul poate lua decizii mai ndr zne e dar mai riscante dect individul. De asemenea, n grupurile care nregistreaz un nalt nivel al consensului, indivizii care ar dori s se opun eventualelor decizii eronate, care ar dori s le supun unei mai atente analize nainte de a fi luate, pot fi obstruc iona i. Pe de alt parte, subliniaz Callaway i Esser (1984), n grupurile foarte solidare, presiunea la

83

conformare limiteaz creativitatea deciziilor. Membrii grupului i pot cenzura ideile personale care sunt n dissens cu cele ale majorit ii , pierzndu-se valoarea perspectivelor ce pot contribui la rezolvarea unei probleme sau la luarea m surilor necesare. Este ceea ce se cheam group think (gndire de grup), proces de grup caracterizat printr-o accentuat tendin de c utare a acordului ntre membrii. El are efecte negative asupra eficien ei deciziilor luate n grup. Termenul de groupthink a fost introdus n sociologie de c tre Irving L. Janis, odat cu apari ia cunoscutei sale lucr ri, Victims of groupthink (1972), n care ncearc s explice insuccesul ac iunii organizate de administra ia Kennedy n scopul r sturn rii regimului Fidel Castro, prin erorile decizionale ale exper ilor care au conchis ac iunea i care au fost victime ale groupthink-ului (prin tendin a lor de a se autocenzura i a anihila atitudinile critice). 7.5. Conceptul sociologic de organiza ie. Natura organiza iei. n elegem prin organiza ie, grupuri de oameni care i organizeaz i coordoneaz activitatea n vederea realiz rii unor finalit i relativ clar formulate ca obiective. ntreprinderile economice, partidele politice, institu iile de cercetare, armata, spitalele sunt exemple de organiza ii. Putem spune, deci, c organiza ia este un tip de grup, care este anume creat pentru a duce la bun sfr it o sarcin specific i care are o structur formal prin care ncearc s ndeplineasc acea sarcin . Organiza ia este un grup secundar ce con ine o structur formal de statute, roluri i grupuri mai mici. Dac lu m criteriul m rimii, constat m c societatea abund n organiza ii de toate dimensiunile : de la cele mai mari (compania Ford), pn la cele mai mici (club colar). Prin ele nsele, organiza iile prezint o orientare structural spre realizarea ct mai eficient a finalit ilor lor (caracteristic ntlnit ndeosebi n cazul ntreprinderilor economice). n analiza structurilor organiza ionale putem desprinde mai multe etape. La nceputul secolului XX s-a dezvoltat managementul tiin ific clasic (Frederick Taylor, Henri Fayol, Luther Galick, Lyndall Urwick), al c rui principal obiectiv a fost identificarea principiilor unei organiz ri eficiente, ra ionale a organiza iei. Problemele examinate se refereau mai ales la diviziunea muncii i a responsabilit ilor, organizarea ierarhic a conducerii activit ii, modalit ile de realizare a controlului etc. Tot n aceast perioad , n paralel cu aceast mi care, Max Weber elaboreaz cunoscuta i influenta teorie a birocra iei (1921). El inten iona ca, prin respectiva teorie, s r spund la ntrebarea : care sunt caracteristicile unei organiza ii ra ionale, care s asigure realizarea scopurilor propuse? Solu iile pe care el le identific sunt formularea de reguli generale i impersonale, disciplina strict n aplicarea regulilor i procedurilor, sistem ierarhic de diferen iere a autorit ii cu competen e strict delimitate, carier n care promovarea se bazeaz pe vechime i merit, salariu fix, diferen iat n raport cu pozi ia n organiza ii. Formularea de reguli generale i impersonale i aplicarea lor cu stricte e se refer la faptul c organiza iile trebuie s i ntemeieze cu seriozitate setul de reguli, norme, regulamente (cele mai multe scrise) care s ghideze comportamentul salaria ilor i s constituie baza majorit ii deciziilor organizatorice. Regulile i regulamentele au drept scop inducerea unui element de stabilitate i predictibilitate ac iunilor organiza iei. Caracterul impersonal al regulamentelor se refer la faptul c organiza ia (birocra ii) trebuie s trateze pe fiecare client al organiza iei ca pe un caz, nu ca pe o persoan . Interac iunea cu clien ii trebuie s se bazezeze pe setul de norme i

84

regulamente ale organiza iei, pe rolul oficial al birocratului i nu pe sentimentele lui personale. n privin a sistemului ierarhic i de promovare, pentru nceput, trebuie s specific m faptul c departamentele, ntr-o organiza ie, nu numai c au sarcini precise dar sunt i organizate, ntr-un sistem ierarhic de autoritate, n care fiecare departament este supravegheat de un departament superior. Aceast ierarhie, n cadrul marilor organiza ii mbrac forma unei structuri piramidale, autoritatea fiind concentrat la vrf, n minile unei elite restrnse i dilundu-se treptat, treptat spre baza piramidei (alc tuit din cei mul i). Fiecare angajat al organiza iei trebuie s aib o anumit competen tehnic pentru a i putea ndeplini sarcinile n cadrul diviziunii muncii i al sistemului ierarhic de autoritate : Weber subliniaz c acest fapt constituie o ruptur radical cu trecutul, cnd meseriile depindeau n cea mai mare parte de rela iile familiale, personale i nu de competen a tehnic a individului. Organiza iile consider c eficien a activit ii, succesul profesional nu au nici o leg tur cu familia de origine, cu rela iile personale ale indivizilor i, de aceea, coreleaz promov rile lor cu vechimea n munc i meritul (competen ele tehnice). Cu toate c , n multe organiza ii, rela iile joac nc un rol important, aprecierea competen ei tehnice cap t tot mai mult teren n angajarea i promovarea personalului. Folosirea tot mai frecvent a examenelor pentru ocuparea unor posturi sau promovarea n diferite func ii a salaria ilor constituie o confirmare a acestui fapt. n concep ia lui Weber, caracteristicile mai sus enun ate desemneaz un mod ra ional de organizare, considerat de el a fi singura alternativ pentru atingerea efectiv a obiectiveilor organiza iei. Pentru a numi acet mod ra ional de organizare, el a ntrebuin at termenul de birocra ie. 7.6. Teorii despre birocra ie

n accep iunea curent , termenul birocra ie are aproape n exclusivitate o nsemn tate peiorativ i semnific nu un mod de organizare care s serveasc la rezolvarea n mod optim, ra ional i eficient a problemelor, ci organizarea, n cadrul c reia rezolvarea esen ial a problemelor i eficien a intrinsec sunt subordonate func ion rii aparatului organizatoric, axat n special pe ndeplinirea sarcinilor de serviciu i pe respectarea prescrip iilor care reglementeaz func ionarea lui. Se vorbe te, deci, despre birocra ie, atunci cnd problemele esen iale, importante ale cet enilor sau ale statului nu sunt rezolvate, deoarece prescrip iile care reglementeaz activitatea institu iilor de stat oblig la t r g nare i decizii n discordan cu nevoile esen iale. Marele Dic ionar Enciclopedic Larousse a g sit pentru birocra ie trei defini ii scurte : 1. putere sau influen a administra iei asupra conducerii afacerilor ; 2. ansamblu de func ionari ; 3. putere a membrilor aparatului de stat sau a aparatului administrativ. Spre deosebire de acesta, Dic ionarul de Sociologie coordonat de C t lin Zamfir i Laz r Vl sceanu ofer o defini ie mult mai complex , v znd n birocra ie un mod de organizare destinat administr rii pe scar larg a unor resurse prin intermediul unui corp de persoane specializate, de regul plasate ntr-o structur ierarhic i dispunnd de atribu ii, responsabilit i i proceduri strict definite. Norman Goodman vede n birocra ie o structur administrativ formal , r spunz toare de planificarea, supravegherea i coordonarea muncii diferitelor segmente ale unei organiza ii.

85

n viziunea lui Jan Szczepanski, birocra ia este un anumit tip de organizare n accep iunea c reprezint o modalitate de conducere a oamenilor i c serve te atingerii scopurilor anumitor grupuri sociale. Primele referin e i analize asupra fenomenului birocra iei, ap rute n cursul secolului al XIX-lea, n condi iile unei interven ii crescnde a statului n Fran a, Anglia i ndeosebi n Germania, au inaugurat o linie conceptual , nc prezent n sociologia contemporan , care a pus accent pe implica iile negative ale func ion rii birocra iei : a) exercitarea birocratic a puterii de c tre corpul specializat al oficialit ilor se opune principiilor i practicilor democratice, care implic participarea unor largi categorii de popula ie la procesul deciziei i al controlului social, democra ia fiind sinonim cu res republicae, n timp ce birocra ia practic decizia autoritar i cultiv secretul ; b) n toate sistemele bazate pe organisme i proceduri birocratice s-a nregistrat o tendin constant spre autonomizarea corpului de func ionari publici i spre transformarea sa ntr-o categorie distinct , care tinde s - i reproduc i s - i impun propriile interese prin intermediul exerci iului puterii. Printre primii care au afirmat aceast linie teoretic , J.S.Mill a subliniat contraic ia dintre birocra ie i democra ie. Definit ca guvernare a unor conduc tori de profesie, birocra ia este considerat o amenin are la adresa libert ii i a formelor reprezentative de guvernare (On Liberty, 1859 ; Consideration on Representative Government, 1861). Un moment important n cristalizarea unei teorii critice a fenomenului birocra iei l constituie contribu iile marxismului clasic. n Contribu ii la critica filosofiei hegeliene a dreptului (1843), Marx arat c exponen ii birocra iei, n calitate de reprezentan i ai statului, nu sunt deputa i ai societ ii civile nse i, care i ap r prin intermediul lor propriul ei interes general, ci delega i ai statului ns rcina i s administreze statul mpotriva societ ii civile. n aceast lucrare, Marx reu e te o descriere extrem de dur a birocra iei : - promovarea propriilor interese (scopurile statului se transform n scopuri ale birocra iei, iar scopurile birocra iei n scopuri ale statului); - cultul autorit ii (autoritatea este principiul tiin ei sale); - mascheaz incompeten a (vrfurile ncredin eaz cercurilor inferioare grija de a n elege am nuntele, n timp ce cercurile inferioare socotesc vrfurile capabile s n eleag generalul i astfel se n al reciproc); -spiritul corporatist i confiscarea secretului de stat ca proprietate privat a birocra iei (spiritul general al birocra iei este secretul, misterul, a c rui p strare este asigurat n interior de organizarea ei ierarhic , iar fa de lumea din afar de caracterul ei de corup ie nchis ); -carierismul ( vn toarea dup posturi ct mai nalte); - supunerea i pasivitatea etc. Veritabile teorii ale sistemelor birocratice vor fi dezvoltate de Marx i Engels ntr-o serie de lucr ri i articole ulterioare (Optsprezece Brumar al lui Ludovic Bonaparte, Luptele de clas din Fran a, Originea familiei, a propriet ii private i a statului,Contribu ii la problema locuin elor, Domnia pretoerienilor etc.). A a cum am ar tat mai nainte, un alt moment important n elaborarea teoriei referitoare la birocra ie l reprezint Max Weber. n urma unui amplu studiu (ncepnd cu Egiptul antic, monarhia roman a lui Diocle ian, Imperiul Bizantin, China, Biserica catolic din secolul al XIIIle apn la statele moderne), Weber a ajuns la concluzia c acest tip de putere administrativ

86

ra ional apare odat cu economia b neasc . Oriunde au ap rut elemente ale economiei b ne ti, conducerea economic a trebuit s fie organizat pe baze ra ionale, care s asigure eficien a acestei economii. De aceea, i puterea exercitat asupra unei asemenea economii nu putea s se bazeze nici pe tradi ie, nici pe nsu irile mistice sau religioase ale conduc torului, ci trebuie s existe o administra ie organizat ra ional. Pe baza materialelor istorice, a analizelor cazurilor de putere birocratic care au existat n epocile mai sus amintite, Weber s-a str duit s construiasc un tip ideal de birocra ie, adic s prezinte sub form de schem abstract toate tr s turile care apar n cazurile de putere birocratic cunoscute din istorie. n primul rnd, el a sus inut dou idei fundamentale cu privire la acest concept. a) f r a respinge relevan a conceptului pentru structurile administrative ale imperiilor preindustriale, Weber l-a cur at de conota iile sale peiorative, subliniind indispensabilitatea birocra iei pentru ra ionalizarea procedurilor de atingere a obiectivelor n orice tip de organiza ie specific societ ii industriale. Prototip al unei organiza ii ra ionale, ea este suportul major al ra ionaliz rii lumii moderne. b) Nu este o putere autonom , ci doar un aparat centralizat, competent i eficient, dar n general subordonat unei puteri publice sau de alt natur . Pentru Weber, cauza fundamental a extinderii organiz rii de tip birocratic rezid n superioritatea sa pur tehnologic n raport cu orice alt form de organizare ntre un mecanism birocratic pe deplin dezvoltate i celelalte forme de organizare, exist un raport similar cu acela dintre ma nism i moduri de produc ie manuale. Precizia, rapiditatea, claritatea, cunoa terea problemelor subordonarea strict , reducerea costurilor materiale i umane toate acestea sunt aduse la un nivel optim ntr-o administra ie strict birocratic (Wirtshaft und Gesellshaft). Schema acestui tip ideal de organizare birocratic weberian se prezint n felul urm tor : - baza lui l constituie ntotdeauna un sistem coerent folosit sistematic, respectat de to i membrii colectivit ii ; - procesul administrativ care utilizeaz acest sistem poate realiza n mod ra ional scopurile propuse. - lucr torii din acest sistem administrativ ocup i exercit o func ie, care prevedde anumite regulamente care prescriu comportarea func ionarilor. Func ionarul respect legile n exerci iul func iunii. serviciile sunt organizate ntr-un sistem continuu i coerent prin intermediul regulamentelor. Fiecare serviciu presupune o anumit competen , iar munca n cadrul lui este mp r it n mod ra ional; - organizarea intern a func iilor este ierarhic , fiecare nivel inferior este supus controlului i conducerii de c tre serviciile superioare. - Func ionarii : a)sunt liberi din punct de vedere personal (n contrast cu statutul dependent al func ionarilor publici din vechile imperii) ; b)sunt ncadra i ntr-o ierarhie de statuturi i func ii ; c)respect competen ele prestabilite, pe de o parte n func ie de capacitatea de a le exersa, iar pe de alta n func ie de ns rcinarea explicit din partea autorit ii ierarhice, care i recruteaz i supravegheaz ; d)lucreaz pe baza unui contract ncheiat n urma unei selec ii deschise ; e)recrutarea lor se face pe criterii universaliste : diplom sau concurs, deci n func ie de aptitudini recunoscute public ; f)sunt pl ti i cu salarii fixe ;

87

g)urmeaz o carier profesional , iar avansarea lor depinde de aprecierea superiorului ; h)func ia nu constituie obiectul unei aproprieri private (spre deosebire de regimurile absolutiste n care era larg r spndit sistemul propriet ii asupra func iilor publice) ; i)sunt supu i unei discipline stricte i unui control riguros ; j)exercitarea func iei n cadrul biroului este separat de satisfacerea unor interese personale ale func ionarului n cadrul problemelor pe care le rezolv , iar n rezolvarea lor se orienteaz dup reguli cu caracter impersonal care corespund competen ei i ra ionalit ii ntregului sistem. Aceasta nu este o descriere a organiz rii birocratice existente n realitate, ci numai un model ideal, care n realitate poate fi realizat cu diferite devieri i modific ri. Acest tip ideal de birocra ie a fost deseori criticat pentru c a ncercat s g seasc tr s turi comune diferitelor organiz ri birocratice aflate n tipuri de societate att de diferite, nct n c utarea tr s turilor comune nu s-au observat diferen ele dintre ele. Dezvoltarea birocra iei este vizibil n cea mai mare parte a organiza iilor moderne. n literatura de specialitate sunt men ionate trei direc ii ale acestei tendin e : a) cre terea ascenden ei organiza iilor de tip birocratic n sfera puterii publice (aparatul de stat) i extinderea lor n ntregul sistem institu ional (economic, partide, sindicate, armat , universitate, biseric etc.) ; b) procesul latent de autonomizare i sustragere a titularilor unor func ii din cadrul organiza iilor publice sau private n raport cu controlul instan elor care le furnizeaz resursele necesare func ion rii sau fa de cei pe care i reprezint prin delega ie ; c) impactul birocra iei asupra ntregului sistem de valori i apari ia mentalit ii birocratice n sfere extraorganiza ionale. Al i sociologi contemporni au definit i analizat conceptul de birocra ie : R. K. Merton n Reader in Bureaucracy, critic concep ia weberian despre birocra ie spunnd c acest concept metodologic de tip ideal a ridicat multe specula ii i controvere. Nici analiza atent a lui Von Shelting, nici comentariul profund al lui Parsons n-au avut succes n risipirea ce ii care nconjura acest instrument. Termenul tip ideal este nepotrvit n cadrul acestor entit i, care n mod sigur nu sunt ideale chiar n sensul platonic al cuvntului. Nici n sensul cel mai larg al cuvntului nu se poate spune nimic ideal despre birocra ie. Mai mult, dac ar fi fost ideale, n-ar mai fi fost tipuri, pentru c acest termen i deriv semnifica ia din realitatea empiric pe care o reprezint . Confuzia profund metodologic asociat cu no iunea de tip ideal afecteaz serios concep ia lui Weber despre birocra ie, atta timp ct birocra ia este una dintre aceste vagi entit i. Ra ionalizare i demistificarea sunt presupuse a fi tipul ideal, dar ele apar in unei alte categorii de tipuri, celor individuale. Aici se poate vorbi i de originea kantian a distinc iei ntre conceptele individualizare i generalizare. Rickert, printre altele, a c utat s transforme aceast distinc ie n diferen a ntre tiin ele culturii i ale naturii, cu accent, n mod deosebit, pe studiul istoric. O alt linie teoretic , nu prea ndep rtat de critica marxist a statului, eviden iaz func ia politic a birocra iei, rela ia sa cu clasele dominante i chiar tendin a sa de a se constitui ea ns i n clas dominant (S. Rizzi, M. Djilas, W.H. White, J.K. Galbraith, 1985).

88

Michel Crozier n Le phenomene bureaucratique, 1964, consider c birocra ia constituie o organiza ie ce nu i poate corecta comportamentul nv nd din propriile erori (M. Crozier, Le phenomene bureaucratique, Ed. Du Seuil, 1964). Numero i critici ai birocra iei au considerat-o un lan indestructibil de reglement ri, rutin i ritualuri care mimeaz spontaneitatea rela iilor interpersonale. 7.7.Sunt organiza iile ni te universuri rigide? Marile organiza ii sunt, n general, concepute ca ni te universuri ncorsetate ntr-un ansamblu de reguli i proceduri, caracterizate, de aceea, printr-o mare rigiditate. Mergnd pe linia lui Merton, Michel Crozier (Le phenomene bureaucratique) dezvolt aceast tez . Teza lui Merton este aceea c , urm rind s ajung la ra ionalitatea maxim prin elaborarea unor reguli abstracte i prin recursul la o rela ie de autoritate impersonal , modul de administrare a marilor organiza ii se rigidizeaz pn la a nghe a func ionarea i a paraliza orice activitate. Regulile nu mai sunt repere pentru ac iune, ci sunt aplicate ad litteram de c tre func ionari care, n contact cu ele, dezvolt o personalitate rigid i tipicar . Administra ia francez i marile organisme publice sunt adeseori prezentate ca exemple tipice de rigiditate organizatoric . Numeroase lucr ri ale Centrului de Sociologie a organiza iilor au identificat principalele elemente ce favorizeaz aceast rigiditate. Renaud Sainsalilien sau Francois Dupuy le reamintesc : y o ierarhie piramidal puternic ycorpuri foarte strict delimitate yun ansamblu de texte ce reglementeaz concursurile ycariera yindicii de remunerare ytreptele ierarhice yprimele ypreg tirea profesional ydisciplina yun num r mare de note interne i regulamente specifice, destinate s traseze cadrul activit ii obi nuite. O asemenea organizare favorizeaz apari ia unor greut i de felul celor identificate deja de Merton. Michel Crozier (1964) dezvolt , pe baza no iunii de cerc vicios birocratic, o tez mai subtil n leg tur cu rigidit ile organiza ionale. Num rul mare de reguli duce la apari ia unor zone de incertitudine de care membrii organiza iei profit pentru a dezvolta rela ii de putere paralele ; acestea produc frustr ri care i determin s cear introducerea unor reguli impersonale menite s limiteze respectivele puteri paralele i arbitrariul cel le nso e te. Michel Crozier este de p rere c rutina i num rul mare de reglement ri sau presiunile exercitate n favoarea acestora pot fi interpretate ca mijloace de protec ie mpotriva dificult ilor generate de raporturile umane. Rigiditatea organiza ional i centralizarea care o produce reprezint o modalitate de a elimina arbitrarul i favoritismul att din raporturile ierarhice, ct i din rela iile dintre colegii de serviciu. n acela i tim regulile fac p, ntotdeauna obiectul unor trguieli i tratative ntre actorii preocupa i s dezvolte rela ii de putere paralele. Dac punem accentul pe aceste trguieli, a a cum fac

89

Franois Dupuy i Jean-Claude Thoening, ajunge la o considerabil relativizare a rigidit ii organiza ionale. Nu exist birocra ie f r flexibilitate, mai mult, n modelul francez, flexibilitatea este mai important dect birocra ia, scriu nr-un mod oarecum provocator Franois Dupuy i J.C. Thoening (1983). Peter Blau (1955) comb tuse deja, ntr-o lucrare cu titlu sugestiv The Dynamics of Bureaucracy teza rigidit ii organiza iilor birocratice, ar tnd c reglement rile paralizeaz rareori activitatea, din moment ce ele sunt adesea ocolite de c tre agen ii care ar trebui s le respecte sau de cei care r spund de aplicarea lor. De i nu se refer la cercet rile lui Peter Blau, Franois Dupuy i J.C. Thoening, care au lucrat mult vreme n cadrul Centrului de Sociologie a organiza iilor, se nscriu pe aceea i linie. Spre deosebire de to i cei care consider c administra ia francez este rigid , impersonal i greoaie, cei doi cercet tori pun accentul pe flexibilitatea ei, flexibilitate ce rezid n numeroasele aranjamente i n excep iile de tot soiul care sunt negociate aici. Punctul de pornire al demonstra iei l constituie administra ia prefectoral . Franois Dupy i J.C.Thoening constat c tocmai ntr-un univers ca prefectura, din care orice rela ie direct cu publicul este, n principiu eliminat , aceast rela ie apare ca esen ial i pe ea se pune cel mai mare pre . Func ionarii care au contacte cu exteriorul se bucur de o mai mare autonomie n raport cu colegii sau cu superiorii ierarhici. Cu ct au mai multe contacte, cu att se arat mai receptivi fa de aranjamente. Franois Dupuy i J.C.Thoening au recurs la expresia angajamente negociate pentru a desemna negocierile i aranjamentele menite s flexibilizeze reglement rile ce se stabilesc la toate nivelurile ierarhiei. ntr-un fel, func ionarii afla i n contact cu exteriorul se transform n mijlocitori. i invers, orice public i stabile te, n interiorul organiza iei, un fel de corespondent, un mediator, adic i g se te pe cineva n stare s -i faciliteze demersurile. Aceste contacte cu exteriorul i aranjamentele pe care le prilejuiesc nu sunt, ns , att de simple pe ct par la prima vedere. Ele, arat autorii, produc mai curnd o anumit ambivalen n cazul func ionarilor. Pe de alt parte, apar ca o surs a eficien ei i dovedesc latura uman a administra iei, care tie s se deschid c tre cazurile particulare. Franois Dupy i J.C. Thoening demonstreaz , n esen , c administra ia francez este, contrar ideilor general acceptate, o organiza ie cu r d cini la nivel local, o organiza ie care se bazeaz pe o serie de contacte cu exteriorul i ai c rei func ionari dispune de o anumit autonomie de ac iune, ndeosebi n domeniul aplic rii regulilor. 7.8. Concluzii privind avantajele i dezavantajele birocra iei
7.8.1 Avantajele birocra iei

Cel mai important avantaj este acela al capacit ii de divizare a unor probleme complexe n probleme simple, prin specializare. Cunoa terea specializat presupune capacitatea de concentrare pe segmente nguste ale unei probleme globale, ceea ce va duce la decizii i solu ii caracterizate prin precizie, rapiditate i eficien maxim . Acesta reprezint superioritatea tehnic a birocra iei. Un alt avantaj deriv din sistemul de reguli i proceduri formale i din caracterul de impersonalitate i impar ialitate a autorit ii prin care birocra ia promoveaz un proces obiectiv i impersonal de luare a deciziei, la nivelul fiec rui departament, serviciu sau subunitate. Acest sistem de reguli i reglement ri asigur o uniformitate a ac iunilor, iar

90

impersonalitatea autorit ii va asigura eliminarea criteriilor subiective personale sau emo ionale n recompensarea sau penalizarea membrilor organiza iei. ntr-o birocra ie, supunerea fa de reguli reprezint principalul criteriu de apreciere i promovare a func ionarilor. Putem spune, astfel, c o birocra ie ofer stabilitate, ordine, eficien , uniformitate i simetrie.
7.8.2. Dezavantajele birocra iei

O prim problem major cu care se confrunt o organiza ie de tip biroratic este legat de consecin ele specializ rii. Cu toate c specializarea birocratic este menit s asigure cre terea eficien ei organiza ionale, ea poate determina, n acela i timp, i o serie de probleme n func ionarea optim a organiza iei. Specialistul sau expertul joac un rol extrem de important ntr-o structur birocratic . El poate ncerca s monopolizeze informa iile pe care le de ine ca expert, ceea ce va conduce, n unele situa ii, la o dependen invers a rela iei superiorsubordonat, respectiv superiorul va tinde s fie total dependent de subordonat. O alt problem major pentru o structur democratic complex se refer la dificultatea statu rii scopurilor organiza ionale clare i precise. O alt dificultate cu care se confrunt o birocra ie se refer la controlul administrativ. Ra ionalitatea sistemului i efectuarea unui control adminstrativ are, strict, ca tendin , o cre tere a birocra iei. n studiile actuale privind birocra ia reg sim tot mai des teme privind viitorul acesteia. Are birocra ia anse s se dezvolte n viitor sau, dimpotriv , ne putem gndi deja la dispari ia ei? Toffler (1973) afirma c fiecare epoc d na tere unei forme de organizare potrivit cu ritmul s u. Iar ritmul de schimbare al societ ii moderne este att de accelerat nct, pentru a supravie ui, birocra iile vor trebui s g seasc noi forme de organizare. Func ionarea structurilor birocratice tradi ionale s-a dovedit eficient ntr-o epoc n care existau condi ii previzibile, stabile, cunoscute. n societatea viitorului ns , caracterizat prin schimb ri sociale i tehnologice radicale, este de a teptat ca structura social de organizare s fie complet diferit . Unii autori afirm c necesitatea adecv rii structurilor organiza ionale la cerin ele societ ii moderne va conduce la sfr itul democra iei. Astfel, W. Bennis afirma c metodele i procesele sociale angajate de birocra ie pentru a face fa mediului intern ca i celui extern sunt complet lipsite de leg tura cu realit ile contemporane (Vl sceanu Mihaela, Psihosociologia organiza iilor de mas i conducerii, Ed. Paideia, Buc. 1993). n consecin , organiza iile moderne ar trebui structurate ntr-o manier complet diferit de a celor tradi ionale, astfel nct s poat r spunde necesit ilor crescnde de libertate a muncii. Alvin Toffler, pornind de la constatarea c epoca modern este marcat de accelerarea ritmului vie ii, respectiv de o cerin combinat de mai mult informa ie cu mai mare rapiditate, prevede ca i Bennis, pr bu irea birocra ei. Asist m spune el la na terea unui nou sistem organiza ional, care va intra tot mai mult n conflict cu birocra ia i n cele din urm o va nlocui. Aceasta este organiza ia viitorului, pe care eu o numesc ad-hocra ie. Formularea unui r spuns la chestiunea extinderii sau pr bu irii birocra eii trebuie s se bazeze pe considerarea unei mari variet i de factori sociali i culturali,

91

tehnici i tehnologici. Dac prin mecanisme birocratice se asigur n mod pragmatic func ionarea ra ional i eficace a unor sisteme sau organiza ii mari, atunci sunt pu ine speran e c birocra ia va disp rea.

7.9. Ce nseamn eficien a ntr-un sistem / organiza ie? Prin eficien /eficacitate a sistemelor social-umane se n elege gradul n care ele reu esc s realizeze func iile lor finale, cu alte cuvinte, gradul n care reu esc s satisfac cerin a lor func ional constitutiv . Un sistem de activitate poate avea o eficacitate maxim , adic satisface complet cerin a func ional constitutiv a sa sau poate fi complet ineficace, adic nu satisface deloc respectiva cerin func ional . ntre eficacitatea complet i eficacitatea maxim exist o mul ime de grade de eficacitate. Un sistem complex complet stabil, perfect este sistemul ale c rui cerin e func ionale sunt satisf cute complet, adic este sistemul compus din subsisteme cu eficacitate maxim . Dup cum se pare ns , de la un anumit nivel de complexitate, o asemenea stare nu e posibil de atins n mod practic (C t lin Zamfir, Psihosociologia organiz rii i a conducerii. Teorii i orient ri contemporane, Ed. Politic , 1974). Sistemele complexe reale nu sunt compuse din subsisteme cu eficien maxim , fapt ce le face s existe sub o continu tensiune, s tind permanent c tre perfec ionare, deci c tre dezvoltare. Raportat la gradul n care, din punctul de vedere al necesit ii de satisf cut, o eficacitate e acceptabil sau nu, ea poate fi determinat ca satisf c toare sau insatisf c toare. H.A.Simon afirma c a fi eficient nseamn simplu a lua calea cea mai scurt , a folosi mijloacele cele mai ieftine spre atingerea scopului dorit. De altfel, determinarea eficien ei optime nu poate avea loc dect prin luarea n considerare a costului, deci a eficien ei n general. Dac avem, de exemplu, o cerin func ional x, trebuie determinat sistemul ax , optim, a c rui finalitate este satisfacerea lui x. Optimul i maximul necesar trebuie s produc starea de satisfacere, de echilibru a sistemului. O iluzie care apare frecvent este aceea c va avea loc o cre tere automat a eficacit ii generale prin perfec ionarea fiec rui element component al sistemului de activitate. Acest lucru nu este adev rat. Perfec ionarea ajunge doar pn la un anumit punct, la o cre tere propor ional a eficien ei. Este de fapt o tendin birocratic de a m ri continuu volumul de munc prin perfec ionarea i umflarea subsistemelor dincolo de necesitatea obiectivului general. Acest fenomen este enun at n faimoasa lege a lui Parkinson : exist o mic sau nici o leg tur ntre munca de f cut i m rimea personalului c ruia i se poate da. O asemenea orientare este lipsit de utilitate nu numai pentru c de la un moment dat cre terea efortului investit nu mai este justificat printr-o cre tere corespunz toare a eficacit ii, ci i pentru c iluzia unei cre teri continue propor ionale a celor dou variabile mpiedic efortul de a c uta modalit i de organizare mai eficace i mai eficiente.

92

Relund criteriile formulate de M. Jahinda pentru s n tatea mintal , el propune trei criterii pentru s n tatea organiza ional : 1. adaptabilitatea : abilitatea de a rezolva probleme i de a reac iona cu flexibilitate la cerin ele mediului schimb tor 2. sim al identit ii : organiza ia s tie ceea ce este ea, care sunt finalit ile sale i ce are de f cut 3. capacitatea de a testa realitatea : capacitatea de a percepe i a interpreta corect propriet ile reale ale mediului. Dezvoltarea flexibilit ii devine o preocupare tot mai important a organiza iilor. Pentru aceasta, pe de o parte, este necesar s se dezvolte structurile organiza ionale care s permit i s stimuleze flexibilitatea, iar pe de alt parte, s fie forma i oamenii n a a fel nct s poat deveni animatorii acestui proces de continu (schimbare), transformare i perfec ionare. 7.10. Trecerea de la ierarhii la re ele

Multe secole, structura piramidal a fost modul de organizare i conducere a societ ii. De la armata romn i pn la biserica catolic i schemele de organizare ale companiilor General Motors i IBM, puterea i comunicarea s-au ndreptat n mod sistematic de la vrful piramidei c tre baza ei, de la marele preot, de la general i eful executiv, coco a i sus de tot, n jos, c tre muncitori, infanteri ti i adev ra ii credincio i afla i la baz , trecnd prin irurile lungi de locotenen i i efi de departamente posta i pe traseu (Naisbitt John, Megatendin e, Ed. Politic , Buc. 1989). ntre timp, n cursul anilor 60 i 70, s-au produs schimb ri esen iale. Economia industrial a Statelor Unite, potrivit perfect structurilor ierarhice, a c zut ntr-o dezordine profund . Pe locul ei se n l a economia bazat pe informa ie, n care ierarhiile erau total inadecvate. ntr-o economie informa ional , structurile ierarhice rigide ncetinesc fluxul informa iei. n mod similar, institu iile centralizate ale societ ii, a c ror adev rat existen se sprijinea pe ierarhii, se pr bu eau pretutindeni. n locul lor ap reau unit i mai mici, descentralizate, sprijinite mult mai pu in pe structuri formale. Pe m sur ce s-a introdus mai mult tehnologie n societate, natura rece, impersonal a ierarhiei birocratice i-a deranjat din ce n ce mai mult pe oameni. n fine, muncitori mai tineri, mai bine educa i i mai con tien i de drepturile lor, au intrat n cmpul muncii. nv a i s ia n serios ideologia democra iei, structura ierarhic i piramidal le p rea nefireasc , str in . Astfel, credin a oamenilor n idealul structurii piramidale, despre care s-a spus c se reproiecteaz i se mbun t e te, se pr bu e te acum datorit caracterului ei dep it, autoritar. Neputin a sistemului ierarhic de a rezolva problemele societ ii i-a determinat pe oameni s vorbeasc unul cu altul, iar acesta a fost nceputul re elelor. Una din marile atrac ii ale re eleleor este faptul c ofer posibilitatea de a ob ine u or informa ii. Mult mai u or, de exemplu, dect mergnd la bibliotec sau la universitate sau apelnd la guvern. Washington Researchers, o firm din Washington D.C.m, specializat n ob inerea de informa ii pentru clien ii ei din rndul corpora iilor, apreciaz c este nevoie de apte apeluri telefonice pentru a ob ine o

93

informa ie de la o agen ie guvernamental . Re ele experimentate pretind c pot g si pe oricine n lume numai prin ase convorbiri telefonice. Re elele ofer ceea ce birocra iile nu pot oferi niciodat leg tura pe orizontal . Re elele se propag n cadrul societ ii, oferind o autentic abordare interdiciplinar a oamenilor i problemelor. n timp ce birocra iile arat ca ni te scheme de organizare conven ionale, cutii aranjate ntr-o anumit ordine ierarhic , cu eful deasupra, re elele sunt cu totul diferite. (J. Naisbitt, 1989). Fostul antropolog la Universitatea din Miami, Virginia Hine, afirm c indiferent de cauz , scopuri sau credin e, i indiferent de tipul de mi care politic , social , reigioas - ori de cte ori oamenii se autoorganizeaz pentru a schimba un anumit aspect al societ ii, apare o structur organiza ional nebirocratic , dar foarte eficient . Din punct de vedere structural, lucrul cel mai important n leg tur cu o re ea este, a a cum au observat Marylin Fergusson i al ii, faptul c fiecare individ se afl , de fapt, n centrul ei. n cadrul unei re ele, informa ia este marele egalizator. Re elele nu sunt egalitare pentru c fiecare membru ar fi egal cu ceilal i din punct de vedere social. Dimpotriv , dat fiind caracterul lor compozit i tridimensional, re elele cuprind oameni din toate categoriile. ntr-o re ea, membrii ei se trateaz unul pe altul ca egali pentru c importat este informa ia, marele ei egalizator. Trei sunt motivele pentru care re elele au ap rut acum ca form social decisiv : 1. moartea structurilor tradi ionale ; 2. zarva provocat de supraabunden a informa iei ; 3. e ecul ierarhiilor. n prezent, chiar i marile organiza ii ultimii campioni ai structurii ierarhice se ntreab dac structura ierarhic le poate ajuta n atingerea scopurilor lor organiza ionale. Multe dintre ele descoper c metoda ierarhic , att de eficient n trecut, nu mai este aplicabil datorit incapacit ii ei de a asigura leg turile orizontale. n viitor, afirm John Naisbitt, institu iile se vor organiza dup un sistem de conducere bazat pe modelul re elelor. Se vor proiecta sisteme care s asigure leg turi colaterale i orizontale, chiar multidirec ionale i intersectate. n prezent, afirm John Naisbitt, se dezvolt un stil de conducere gen re ea. Nu vreau s spun c , de fapt, companiile vor deveni re ele uria e de corpora ii, abandonnd controalele oficiale pentru a permite salaria ilor s - i petreac timpul stnd la taclale. Noul stil de conducere se va inspira i baza mai curnd pe crearea de re ele. Valorile lui vor fi lipsa de formalitate i egalitatea ; stilul de comunicare va fi lateral, diagonal i de jos n sus, iar structura lui va fi interdisciplinar . Unul dintre exemplele cele mai vizibile despre modul n care valorile re elelor au p truns n structurile corpora iei l ofer InterCorporation, o companie de frunte din industria semiconductorilor. Reporterul care se ocup cu problemele economice ale ziarului New York Times, Steve Lohr, scrie : Intel este astfel organizat nct s evite ierarhia birocratic proprie majorit ii corpora iilor. Conducerea de tip re ea de la Intel nseamn : - muncitorii pot s aib mai mul i efi ; - func ii, precum controlul calit ii i promovarea, cad n responsabilitatea unui comitet saun consiliu, nu a unui personal ierarhic care se raporteaz la un conduc tor individual ; - nu exist nc peri separate, ci numai paravane nalte pn la nivelul umerilor care despart spa iul de lucru al biroruilor ;

94

- mbr c mintea este lipsit de orice etichet ; - compania ns i este condus de un triumvirat compus din cadre superioare un om din afar , un planificator pe termen lung i un organizator dinl untru ; - de i luarea deciziilor ine n ultim instan de cadrele superioare, se a teapt ca to i salaria ii s participe la discu ii de pe pozi ii de egalitate; - chiar i noii salaria i sunt ncuraja i s -i contrazic pe superiori. Note :
1 M. S. Olmsted, The Small Group, apud. Mihu Achim, Sociologia american a grupurilor mici, Ed. Pol., Buc., 1970, p. 14. 2 C.H.Cooley, Primary Gropus, apud M. Achim, op. cit., p. 14. 3 Ibid. 4 Ibid. 5 G. Gurvitch, La vocation actuelle de la sociologie, ed. a 3a, Paris, vol. I, 1963. 6 S.E.Asch, Opinions and Social Pressure, n Small Groups, Studies in Social Interaction, apud. Mihu Achim, op. cit., p. 149. 7 D.P. Cartwright and R. Lippitt, Group Dynamics and the Individual, apud. M. Achim, op . cit., p. 157. 8 W.J.H. Sprott, Human Groups, Penguin Books, Baltimore-Maryland, 1966, p. 121. 9 Introduction to Group Dynamics, Association Press, N.Y., 1959, apud Achim Mihu, op. cit., p. 121. 10 Schachter, Leonard, The Psychology of Afiliation, apud. C t lin Zamfir, Incertitudinea - o perspectiv psiho-sociologic , Buc., 1990, p. 211. 11 Weller, Leonard, The Effects of Anxiety on Cohesivness and Rejection, apud. C t lin Zamfir, op. cit., p. 211. 12 C t lin Zamfir, op. cit., p. 213. 13 C t lin Zamfir, L. Vl sceanu, Dic ionar de sociologie, Ed. Humanitas, p. 129. 14 N. Goodman, op. cit., p. 95. 15 Leadership, Handbook of Social Psychology, vol. II, apud. M. Achim, op. cit., p. 168. 16 Leadership and Isolation. A Study of Personality in InterPersonal Relat ions, apud. M. Achim, op. cit., p. 168. 17 C t lin Zamfir, op. cit., p. 219. 18 Ibidem., p. 16-36.

95

8.CONTROLUL SOCIAL I DEVIAN A 8.1. Ce este controlul social, forme i stiluri de manifestare n fiecare societate, exist o schem a vie ii colective : fiecare individ tie cum s se comporte n anumite situa ii, tie ce a teapt ceilal i de la el i la ce reac ii se poate a tepta el de la ceilal i n urma ac iunilor sale. Atunci cnd apar comportamente nea teptate, atipice, care nu se ncadreaz n modelele recunoscute i acceptate social, ele vor fi sanc ionate. Sanc iunile reprezint unul din elementele controlului social. n sensul s u cel mai general, controlul social reprezint ansamblul mijloacelor i mecanismelor socio-culturale care reglementeaz , orienteaz , modific sau influen eaz comportamentele indivizilor n societ i, n vederea conform rii lor la sistemul valoric-normativ i men inerii echilibrului societ ii ca sistem. Am putea spune c , ini ial, teoriile despre controlul social au fost dezvoltate ca r spunsuri la interoga iile filosofilor secolului XVII privind posibilitatea convie uirii oamenilor, a desf ur rii vie ii sociale n condi iile n care oamenii au atitudini egoiste unii fa de al ii, sunt, a a cum sus inea Hobbes : Homo, homini, lupus. Mai trziu, E. Durkheim a efectuat o analiz a moralit ii ca ac iune a societ ii n interiorul nostru, ca fapt social rezultat din interiorizarea normelor. K. Marx indic constrngerea exercitat de institu ii (mai ales de stat), ca factori de control social. G.H. Mead abordeaz tema controlului social, explicnd procesul interioriz rii normelor prin dezvoltarea Eului subiectiv, prin con tientizarea a tept rilor pe care al ii le au fa de tine. S. Freud construie te supraeul ca autoritate social interiorizat , care func ioneaz ca i con tiin . Iat , deci, c teoriile despre controlul social au ap rut nainte ca no iunea de control social s fie inventat i uilizat n sociologie. Conceptul de control social a fost introdus n sociologie la nceputul secolului XX de c tre coala american a jurispruden ei sociologice (E. A. Ross, R. Pound, L. Brandeis, O.W. Holmes) pentru a desemna prghiile principale prin care societatea i asigur prin diferite mijloace func ionalitatea i stabilitatea. n concep ia lui E.A. Ross 1 ordinea social nu este niciodat spontan sau instinctiv , fiind asigurat att ca efect al presiunilor psihologice directe, al sugestiilor i ac iunilor de stimulare de c tre diverse for e sociale, ct i ca ac iune dirijat a institu iilor cu rol de reglare a comportamentelor. n opina lui Ross, legea reprezint cel mai specializat i cel mai perfect mecanism de control n societate, este fundamentul ordinii sociale. Reprezentan ii colii jurispruden ei sociologice au inclus n controlul social nu numai mijloacele i regulile indisolubil legate de sanc ionarea comportamentelor indezirabile, ci i pe cele care stimuleaz , promoveaz conduitele dezirabile social, respectiv : obiceiurile, moravurile, uzan ele, educa ia, arta, etica etc. Acest fapt l-a

96

determinat pe J. Carbonnier s considere c acest concept este o form mai ndulcit a constrngerii sociale.2 n acela i context, Szczepanski 3 sublinia faptul c fiecare grup, colectivitate, societate dezvolt o serie de m suri, sugestii, modalit i de convingere, sisteme de persuasiune i presiune, interdic ii, constrngeri, sanc iuni (ajungnd pn la constrngerea fizic ), sisteme i modalit i de manifestare a recuno tin ei, acordare de premii, distinc ii prin care conduc comportamentul indivizilor i grupului spre modele acceptate de valori i de ac ionare spre realizarea conformismului membrilor. Acest sistem l vom numi sistemul controlului social. Sociologul polonez, mai sus amintit, a sesizat c nu toate comportamentele i ac iunile indivizilor sunt supuse n aceea i m sur controlului social. Fiecare om de ine o anumit sfer particular , are dreptul la o anumit zon privat , care limiteaz controlul social, care poate fi mai mare sau mai mic , n func ie de : a) tipul de societate (autoritar sau democrat , tradi ionalist sau modern etc.), b) coeziunea grupului (cu ct aceasta este mai mare, cu att controlul social ese mai puternic), c) caracterul institu iilor din care individizii fac parte (ntr-o organiza ie paramilitar , controlul social este extrem), d) pozi ia indivizilor n grup (n compara ie cu un om de rnd, de exemplu, pre edintele rii este supus la un control social mult mai mare). Faptele necesare, indispensabile desf ur rii vie ii colective, sunt mult mai controlate dect faptele care nu au dect o importan individual . Astfel, societatea este mult mai interesat de modul n care un director de coal coordoneaz activit ile educative, dect de modul n care el i petrece sfr itul de s pt mn . Cu ct o ac iune se refer mai mult la via a grupului, cu ct ea constituie o amenin are a grupului ca ntreg cu att mai mare va fi represiunea asupra ei. De altfel, rostul controlului social, a a cum opineaz J. Cazeneuve4, este s orienteze comportamentul membrilor societ ii ntr-un sens conform cu men inerea acestei societ i. El include n sistemul controlului social ansamblul proceselor de socializare i ndeosebi al presiunilor pe care le sufer fiecare om din partea altor membri ai societ ii. Din perspectiva altor sociologi, ca de exemplu W.G. Sumner5, reglarea comportamentelor membrilor societ ii are loc n cea mai mare m sur , prin intermediul a a numitor folkways (cutume sau tradi ii populare) i mores (moravuri). Principala condi ie a vie ii sociale subliniaz autorul citat este adaptarea omului la mediu, adaptare ce d na tere la diverse grupuri de solidaritate, unite prin credin e, convingeri i moravuri comune. n calitatea pe care o au folkways contribuie la solidaritatea social , au un caracter reglativ i imperativ pentru comportamente. Ele reprezint pentru grupul social cam ceea ce reprezint deprinderile pentru individi. Att folkways ct i mores constituie mijloace informale de control social ce se perpetueaz de la o genera ie la alta prin intermediul socializ rii. R.E. Park i E. W. Burgess, n lucrarea Inroduction to the Science of Sociology (1921) distingeau existen a a trei modalit i sau forme de exercitare a controlului social n societate : - formele spontane, elementare de control social (de exemplu, adaptarea individului spontan , la comportamentul unei mul imi sub presiunea ei) ; - opinia public (ce joac rolul de autoritate social neinstitu ionalizat ) ; - institu iile i reglement rile juridice (care func ioneaz ca autorit i imperative institu ionalizate) .

97

Conform teoriei func ionalist-structuraliste (T. Parsons), regulile sociale indic individului normele sociale permise de societate pentru diferite situa ii, dup care i orienteaz activitatea i alege din alternativele posibile pe aceea pe care o consider cea mai bun . Parsons accentueaz asupra ideii c supunerea fa de norme nu se datoreaz unor factori de control social coercitiv, ci unui comportament natural, firesc, datorat internaliz rii valorilor sociale. Interpret rile pe care sociologii le dau ast zi controlului social pot fi grupate n dou mari categorii : a) interpret ri restrictive, care pun accentul pe caracterul institu ionalizat i coercitiv al controlului social i b) interpret ri normative, care trateaz controlul social sistemic, ca ansamblu de ac iuni umane ndreptate c tre definirea devian ei i stimularea reac iilor sociale n prevenirea i respingerea ei 6. Allan V. Horowitz 7 remarc faptul c n func ie de diferite norme utilizate de c tre diferitele subculturi, defini iile devian ei nu implic n mod obligatoriu consensul normativ. Homosexualitatea, de pild , sus ine sociologul american, poate fi, pe rnd, considerat ca indiciu alimoralit ii, al bolii sau al unui stil libertin de via . Variatele stiluri i forme de control social sunt ncorporate n rela ii sociale concrete i corespund contextelor sociale n care opereaz (Horowitz). n opinia lui Sorin M. R dulescu, principalele criterii de clasificare a formelor de control social sunt : a) dup instan ele din care eman , controlul social exercitat de institu ii cu caracter statal (tribunale, nchisori, spitale de psihiatrie etc.), de diferite grupuri sociale(familie , coal , grupuri de vecin tate, asocia ii, organiza ii etc.) sau de c tre anumi i indivizi ce au o anumit autoritate n grup (capul familiei, preotul, eful ierarhic etc.) ; b) dup modul n care este exercitat controlul social, este organizat formal, realizat de institu ii specializate i spontan (informal), realizat prin tradi ii, obiceiuri, prin opinia public etc. ; c) dup direc ia ac iunii exercitate, controlul social poate fi direct (explicit), mbr cnd forma aprob rilor, amenin rilor, sanc iunilor etc. i indirect (implicit), realizndu-se prin zvonuri, sugestii, manipularea prin intermediul propagandei sau publict ii etc.; d) dup mijloacele utilizate : controlul social stimulativ (pozitiv), efectuat prin intermediul aprob rilor, recompenselor, indica iilor, sugestiilor etc. i controlul social coercitiv (negativ) prin tabuu-ri, sanc iuni punitive, interdic ii etc.; e) dup mecanismele de reglare normativ la care apeleaz , controlul social are caracter psihosocial (sugestia, convingerea, persuasiunea, manipularea etc.), caracter social propriu-zis (institu ii sau organisme cu caracter statal, juridic, politic, adminstrativ etc.) i cultural (obiceiuri, moravuri, conven ii, tradi ii etc.) f) dup metodele (tipurile de sanc iuni) adoptate n rapot cu conduitele deviante, putem vorbi despre controlul social penal (pedepsele), compensator (plata unor daune), conciliator (negocieri, n elegeri mutuale) i terapeutic (resocializare). Pornind de la ultimul criteriu de clasificare (de la tipurile de sanc iuni adoptate n raport cu comportamentul durabil), Horowitz 8 prefigureaz existen a mai multor stiluri de control social : penal, al c rui obiectiv principal const n a produce durere sau alte consecin e nepl cute celor care au comis acte blamabile ; compensator, care implic obligarea violatorilor normei de a compensa victimele pentru prejudiciile i daunele suferite (accentul cade pe reinstaurarea st rii normale perturbat de actul deviant) ; conciliator, care faciliteaz descoperirea unor solu ii prin negocierea mutual ntre p r ile implicate, f r antrenarea sanc iunilor coercitive ; terapeutice, care are ca principal obiectiv modificarea personalit ii indivizilor
98

devian i prin manipularea unor sisteme simbolice ce- i propun s -i readuc la normalitate. Conform acestui ultim stil, individizii sunt trata i ca victime ale unei boli, care nu poate fi controlat de ei n i i, motiv pentru care sunt supu idiagnosticului i tratamentului medical. 8.2. Criterii de definire a fenomenului devian ei

Ideea c pentru a n elege societatea trebuie s n elegem i fenomenele devian ei care apar n interiorul ei, c tig tot mai mul i partizani. Comportamentul deviant, ncepnd cu deceniul patru, devine un concept cheie n sociologie, cu timpul constituindu-se o nou ramur a sociologiei : sociologia devian ei. Temele tradi ionale ale sociologiei devian ei, care-i contureaz de fapt obiectul de studiu sunt : infrac ionalitatea, problema violen ei, alcoolismul, pornografia, prostitu ia, consumul de droguri, homosexualitatea, lesbianismul, invaliditatea, sinuciderile, tulbur rile i bolile psihice. 9 Defini ia sociologic a devian ei a fost elaborat cu prec dere de doi autori : Sellin i Merton. Cel dinti definea devian a ca ansamblul comportamentelor ndreptate contra normelor de conduit sau ale ordinii institu ionale. n aceea i termeni define te i Merton fenomenul devian ei. Acesta este ansamblul comportamentelor care amenin echilibrul sistemului s u, cu alte cuvinte, ansamblul comportamentelor disfunc ionale. Dic ionarul de sociologie, coordonat de C. Zamfir i L. Vl sceanu, precizeaz c devian a este un act de conduit care violeaz normele scrise sau nescrise ale societ ii sau ale unui grup. Ea se refer la tipul de comportament care se opune celui conformist, conven ional i include nu numai nc lc rile legii (infrac iuni, delicte), ci orice deviere, abatere de la regulile de convie uire. Un evantai larg de conduite pot fi incluse n categoria fenomenelor deviante : de la conduitele bizare, excentrice, la cele imorale (indecen a, obscenitatea) i pn la cele cu caracter antisocial. Putem spune c , de i cele mai multe comportamente deviante presupun nc lcarea normelor juridice, o parte dintre ele nu sunt periculoase pentru societate (sunt infrac iuni f r victime). Pentru clarificarea conceptului, o prim distinc ie se cuvine a fi sesizat : ntre fenomenul devian ei i cel al anormalit ii. Pe de o parte, avem de-a face cu un concept sociologic (cel de devian ), pe de alta, cu unul psihopatologic (cel de anormalitate). Cel de pe urm caracterizeaz incapacitatea individului (validat medical ) de adaptare la exigen ele vie ii sociale i de exercitare adecvat a rolurilor sociale. Conform paradigmei ac ionaliste (a teoriei ac iunii umane), care pare cea mai potrivit pentru abordarea problematicii sociologiei devian ei 10, devian a reprezint un fenomen normal n sens durkheimian. Fiind un tip de ac iune uman , ea este sus inut fie de ac ionalitate, fie de ira ionalitate i depinde de percep ia membrilor societ ii asupra ac iunii i ordinii sociale. n acest sens, A.K. Cohen remarca faptul c nu poate exista o societate de sfin i ntruct procesul de redefinire social opereaz continuu, pentru a asigura c toate pozi iile pe o scal mergnd de a imoralitate la virtute vor fi mereu completate i c ntotdeauna, unele vor fi mai sacre dect altele.11 n leg tur cu defini iile devian ei, mai nainte propuse, ar mai fi necesare cteva observa ii clarificatoare. Devian a este o no iune relativ din cel pu in dou motive : a. pentru c sistemul normativ difer de la o societate la alta i ceea ce ntr-o societate reprezint o nc lcare a normei, ntr-o alta reprezint dimpotriv , un comportament conformist i

99

b. pentru c legea reprezint un important factor de schimbare social care poate induce modific ri n receptarea contextului normativ al unei societ i i se poate transforma chiar ea sub impactul unor schimb ri sociale. Din aceast cauz , chiar n snul aceleia i societ i, anumite conduite considerate la un moment dat ca infrac ionale, ulterior sunt apreciate fie ca simple abateri morale, care ies de sub inciden a legii, fie chiar conforme cu sistemul valorico-normativ. Un exemplu concludent pentru primul caz este urm torul : exist societ i musulmane care permit poligamia sau consumul de droguri, interzicnd ns consumul de alcool sau carne de porc, fapte ce- i pierd valabilitatea n celelalte societ i sau, mai mult dect att, sunt apreciate n sens contrar. Pentru cel de al doilea caz, putem g si numeroase exemple chiar i n realitatea romneasc : dac n epoca dictaturii comuniste demonstra iile stradale mpotriva politicii guvernamentale erau incriminate de lege, ast zi legile permit astfel de ac iuni ; dac n urm cu 50 de ani cuplurile consensuale, celibatul erau considerate ca deviante (din punct de vedere moral), ast zi exist o mult mai mare toleran fa de aceste forme alternative la c s torie. O alt observa ie care trebuie f cut vis a vis de definirea devian ei este c nu orice act care se abate de la norm trebuie apreciat ca deviant. Inova iile se nscriu n acest caz : de i ies din tiparele normei, ar fi absurd s le apreciem ca deviante. Pe de alt parte, dac este s lu m n calcul, pe de o parte, marea diversitate a normelor dintr-o societate i pe de alt parte, creativitatea conduitelor umane, am putea spune c orice individ uman, ntr-un anumit moment al vie ii sale ncalc norma devenind deviant. Toate aceste observa ii constituie argumente ce sus in caracterul relativ i echivoc al no iunii de devian , atta vreme ct ceea ce este considerat deviant ntr-o societate sau ntr-o epoc este dezincriminat ntr-o alt societate i ntr-o alt epoc . n sociologia devian ei, se face i delimitarea dintre devian a pozitiv i devian a negativ . Prima este echivalent cu schimbarea social i se refer la acele ac iuni deviante care pun sub semnul ntreb rii fundamentele ordinii sociale existente, pecetluind afirmarea unor noi tendin e de organizare social , descoperirea unor noi mijloace de realizare a scopurilor sociale etc. Nesupunerea civil ar putea fi o astfel de form de devian pozitiv ? Devian a negativ este echivalent cu nerespectarea sistemului axiologicnormativ, ea se concretizeaz n ac iuni care dep esc limitele socialmente acceptabile de toleran . Aceast delimitare reliefeaz faptul c devian a are nu numai un caracter distructiv, ci i unul constructiv. Ea se manifest constructiv n urm toarele trei situa ii :12 a) cnd ofer o supap de siguran membrilor societ ii prin prevenirea acumul rii excesive de tensiuni, nemul umiri, conflicte care ar putea pune n pericol ordinea social ; b) cnd mobilizeaz resursele colectivit ii, contribuind la afirmarea i nt rirea valorilor sociale fundamentale (E. Durkheim); c) cnd stimuleaz schimbarea social prin punerea sub semnul ntreb rii a legitimit ii normelor, redefinirea sistemului normativ, modificarea rolului mijloacelor de control social. n finalul acestei analize, s z bovim pu in asupra diferen elor care exist ntre fenomenul de devian i cel de anomie. Trebuie spus, n primul rnd, c devian a nu este echivalent cu absen a normelor, cu anomia, cu dezorganizarea asocial . Termenul de anomie vine din grecesul a nomos (f r lege) i semnific o stare de dereglare a unui sistem sau subsistem social datorit dezintegr rii normelor ce reglementeaz comportamentul indivizilor i asigur ordinea social . Termenul sociologic de anomie a fost consacrat de E. Durkheim care l-a folosit mai nti n lucrarea sa La Division du travail social (1893) pentru a desemna una din cauzele proastei func ion ri a diviziunii muncii i, mai trziu (1897) n lucrarea

100

Le suicide, pentru a desemna un anumit tip de sinucidere n cadrul celor posibile (sinucideri egoiste, altruiste, anomice i fataliste). Anomia este o stare social caracterizat prin suspendarea temporar a func ionalit ii vechilor reglement ri, prin tendin e antinormative cel pu in n prima ei faz , de negare a oric rui fel de normativitate ntruct este perceput coercitiv n mod exclusiv. Revolu iile, r sturnnd vechea ordine social , constituie situa ii anomice tipice pentru c provoac dezorientare normativ , confuzie n sistemul reperelor care a r trebui s orienteze conduitele. Analiznd marile tragedii ale Revolu iei ruse, P. Sorokin 13 constat c st rile anomice generate de revolu ii sunt urmate, cu necesitate, de tendin e de pervertire a comportamntului uman, cu alte cuvinte, de tendin e deviante. Revolu iile, sus ine sociologul american, antreneaz apari ia urm toarelor comportamente individuale i sociale : - dispari ia vechilor obiceiuri i dezvoltarea altora noi ntr-o scurt perioad de timp, i nu n cteva decenii, a a cum s-ar fi ntmplat n condi ii obi nuite ; - adoptarea rapid a unor noi forme de gndire i conduit n domeniul religios, moral, estetic, politic, profesional etc.; - biologizarea individului, transformarea sa ntr-o fiin primitiv care reac ioneaz numai la stimuli necondi iona i; - eliberarea indivizilor de sub autoritatea normelor morale sau legale declarate a fi de natur prejudiciant pentru libertatea individului ; - transformarea actelor de crim i tlh rie n ac iuni motivate n numele luptei pentru libertate, fraternitate i egalitate ; - amplificarea reac iilor verbale i scrise ale publicului (nmul irea mittingurilor, a discursurilor n public, a articolelor de pres , a pamfletelor etc.); - nmul irea infrac iunilor avnd ca obiect proprietatea ; - cre terea num rului de divor uri, a delictelor sexuale i a altor tipuri de delicte ce afecteaz morala public ; - pervertirea conduitei de munc , dezvoltarea parazitismului, tendin a de a dobndi bunuri f r depunerea nici unui efort util ; - modificarea raporturilor de autoritate i subordonare, care caracterizau vechea ordine social , negarea ierarhiilor i a autorit ii legii. Accentund asupra caracterului ocant al schimb rilor induse de revolu ii n sistemul normativ, n comportamentul unor largi categorii de popula ii, P. Sorokin arat c :Sclavii care pn ieri erau supu i fa de st pnii lor, pierd orice sens al obiedien ei, arestndu-i i asasinndu-i () Un individ pa nic i inimos devine un asasin crud i sngeros. n cursul ctorva zile sau s pt mni, un monarhist devine republican, un individualist, socialist ; o persoan credincios , un ateu .14 Revenind la marile teorii despre anomie, constat m c , dup Durkheim, R.K.Merton este cel car i aduce o substan ial contribu ie, concep ia lui bucurnduse de un imens succes pn n anii 70. Versiunea lui Merton se concentreaz asupra organiz rii i regl rii sociale n analiza apari iei i frecven ei comportamentului deviant. Dup anii 70, influen a teoriei lui Merton a pierdut din for a pe care o avusese, producndu-se o deplasare a conceptului de anomie din domeniul organiz rii sociale, n cel al integr rii sociale, concomitent cu centrarea tot mai serioas pe individ. Dup aceast dat , s-a mai produs o schimbare notabil a sensului, anomia devenind sinonim cu alte no iuni, ca de exemplu : frustrare, alienare, stare de insecuritate, izolare psihic etc.

101

8.3.

Diferite teorii despre devian

S-a ncercat s se r spund la ntrebarea :de ce oamenii se angajeaz n comportamente deviante? de pe pozi iile mai multor tiin e : ale biologiei, psihologiei i sociologiei. Vom prezenta succint con inutul explica iilor biologice i psihologice, urmnd s z bovim mai mult asupra teoriilor sociologice privind fenomenul devian ei. n epocile premoderne, mult timp s-a crezut c oamenii ac ioneaz ira ional, deviant pentru c sunt poseda i de spiritele rele. Se ncerca g sirea cauzelor comportamentului deviant n for ele supranaturale. n secolul XIX, descoperirile biologice au f cut ca aceast explica ie s cedeze n favoarea alteia n acord cu noile cuno tin e n biologie. Cea mai cunoscut explica ie a formulat-o C. Lombroso (1876), un medic care i-a desf urat activitatea n nchisorile italiene. Din diferite m sur tori fizice pe care le-a realizat asupra de inu ilor, el a constatat c ace tia aveau tr s turi fizice distincte : frunte ngust , pome i proeminen i, urechi mari i l b r ate, i mult p r pe corp. Adoptnd perspectiva evolu ionist , el a sus inut c devian ii, mai precis criminalii, sunt atarici, respectiv subdezvolta i din punct de vedere biologic. Mai trziu, un psihiatru britanic, Charles Goring (1913) a comb tut teoria lui Lombroso, sus innd c nu exist diferen e fizice esen iale ntre criminali i necriminali. Ulterior s-a revenit asupra ideii c persoanele criminale constituie un tip fizic distinct.15 Astfel, Sheldon (1949) sus ine c tipul anatomic mezomorf (musculos i atletic) este mai pobabil s devin criminal dect tipul ectomorf (nalt, slab, fragil) sau endomorf (scund i gras). Tot cam pe acelea i pozi ii se situeaz i so ii Gluck (1950), de i ei sus in c leg tura dintre criminalitate i caracteristicile fizice este o leg tur indirect , intermediat . n viziunea lor, mezomorfii au un anumit tip de personalitate (insensibili fa de ceilal i, ei pot reac iona la frustrare cu comportament agresiv). Sociologul american Norman Goodman supune dezbaterii rezultatele unor cercet ri recente privind comportamntul criminal, n confomitate cu care persoana care are un model cromozomial, care con ine un cromozom masculin (x y y), poate fi mai nclinat spre comportamente violente. S-a constatat c modelul (x y z) este mai r spndit printre b rba ii criminali dect printre cei care nu au s vr it crime. Concluzia lui N. Goodman este c num rul subiec ilor studia i a fost prea mic n cazul respectiv pentru a putea stabili cu certitudine existen a unei leg turi ntre comportamenteul criminal i prezen a unui cromozom masculin suplimentar. n sprijinul punctului de vedere mai sus enun at, sunt citate studiile realizate de Wilson i Herrnstein (1995), care sus in c factorii biologici au un efect nesemnificativ asupra comportamentului criminal i c mediul social este cel care joac un rol important n stimularea sau inhibarea oric rei influen e pe care caracteristicile biologice o pot avea asupra unui astfel de comportament.16 8. 4. Teorii sociologice ale devian ei Sociologii furnizeaz mai multe paradigme explicative n leg tur cu fenomenul devian ei. Ele difer n func ie de punctele de vedere, concep iile, teoriile cu privire la cauzele devian ei. y Astfel, coala de la Chicago (R.E. Park, L. Wirth) ne ofer o interpretare bazat pe modelul patologiei sociale i dezorganiz rii sociale, n cadrul c reia
102

devian a este n eleas ca abatere de la norma de conduit presupus a fi universal valabil . Cauza abaterii o reprezint perturb rile patologice ale ntregul organism social, care se manifest cu mai mult putere n cursul proceselor de modernizare, industrializare, urbanizare. y O alt teorie intitulat teoria asocierii diferen iale sau a transmiterii culturale (E. Sutherland, 1940) sus ine c devian a (criminalitatea) este nv at n cursul socializ rii i este transmis mai departe la fel ca i conformitatea. Interac iunea individului cu valorile i normele grupurilor deviante, nsu irea normelor regulilor, simbolurilor acestor grupuri de c tre individ l va determina s adopte comportamente deviante. Angajarea n acte deviante depinde de gradul de influen pe care grupul deviant l are asupra indvidului de timpul pe care individul l petrece n acest grup. Comportamentul deviant este rezultatul adopt rii unei subculturi deviante. Con intul procesului socializ rii st la baza diferen ei ntre comportamntul deviant i cel nedeviant. Se constat ns c , de i to i oamenii vin n contact cu valori i norme antisociale, nu to i vor adopta comportamente antisociale. Pentru a analiza efectele interac iunii individului cu grupul deviant, trebuie s mai lu m n calcul i al i factori importan i cum ar fi : vrsta individului, frecven a i intensitatea contactului. y Conform teoriei func ionaliste (T. Parsons) devian a este un e ec al solidarit ii sociale. Ea creeaz disfunc ii n rela iile dintre rolurile sociale ale indivizilor, f cndu-i s reac ioneze ostil fa de normele i valorile societ ii sau s le ignore. Devian a perturb ntreg echilibrul stabilit ntre func iile i structurile sistemului social, deoarece ea desemneaz situa ia n care indivizii refuz sau sunt incapabili s - i exercite rolurile sociale. y Teoria controlului social (Hirschi, Nye, Reckless etc.). ntrebarea cheie de la care pleac fondatorii acestei teorii este urm toarea : De ce, chiar i n zonele cu o rat nalt a criminalit ii, unii tineri nu ajung delincven i? Cauzele devian ei sus in gnditorii mai sus numi i rezid n lipsa unui control intern efectuat de individ, precum i n lipsa unui control extern adecvat efectuat de c tre societate. Controlul intern l ajut pe individ s se izoleze de subcultura delincvent din mediul nconjur tor. Devian a apare i atunci cnd leg turile dintre individ i societate sunt slabe, cnd controlul social informal lipse te i dimpotriv , atunci cnd leg turile indivizilor cu societatea i controlul social informal sunt puternice, fenomenul devian ei este absent. n 1969, Hirschi a lansat ideea c leg turile puternice dintre indivizi i societate se definesc n principal prin urm toarele caracteristici : ata ament, angajament, implicare. Ata amentul se refer la faptul c afla i n rela ii cu al i oameni importan i pentru ei, indivizii vor ac iona n mod responsabil, lund n considera ie i opiniile, sentimentele, preocup rile semenilor lor ; raportul dintre indivizi i comunitate este puternic. Angajamentul se refer la faptul c atunci cnd actorii sociali sunt angaja i n anumite rela ii ( de familie, profesionale) sunt mul umite de statutele sociale pe care se afl , ei sunt mai interesa i de men inerea sistemului dect de schimbarea lui i tind s se conformeze valorilor i normelor societ ii i s - i tempereze eventualele nclina ii deviante. n aceste condi ii, nu e de mirare c sloganul mobilizator al partizanilor schimb rii sociale din America anilor 60 era 17 :nu ave i ncredere n nimeni peste 30 de ani.

103

Implicarea se refer la faptul c oamenii care sunt antrena i n activit i nedeviante rela ioneaz cu oameni nedevian i, cu oameni care respect sistemul normativ mp rt ind cu ei acelea i credin e, opinii, reguli sunt mai rezisten i, mai refractari chiar fa de ac iunile deviante. Reprezentan ii acestei teorii sus in c devian a este o condi ie natural a indivizilor, de aceea nu trebuie explicat . Ceea ce trebuie explicat nu este devian a, ci controlul social, conformismul care rezult din mecanimsele controlului social. Teoriei controlului social i se repro eaz incapacitatea de a explica ac iunile deviante ntreprise de oameni cu statut superior, aparent respectabil i care sunt bine integra i n comunit ile lor, a a cum ar fi crima gulerelor albe. O alt dificultate a teoriei const n faptul c nu explic comportamentul celor integra i n subculturi deviante, ale c ror leg turi sociale puternice i sistem normativ sunt condamnate de majoritatea societ ii. n concluzie, problema nu este numai integrarea n comunitate ci i natura sistemului de valori i norme ale respectivei comunit i. Lipsa de integrare a indivizilor n societate poate fi n anumite circumstan e cauza, iar n altele efectul comportamentului deviant. Cauza devian ei este explicat de al i sociologi prin a a numita tensiune structural . Se nscriu aici interpret rile care se bazeaz pe modelul anomiei (Durkheim, Merton). A a cum ar tam mai nainte, devian a este un rezultat al perioadelor de schimbare social care perturb cmpul valorico-normativ, dezorienteaz conduitele indivizilor determinndu-i s adopte comportamente adaptative deviante. Merton (1938) sus ine c devian a este produsul nepotrivirii, conflictului dintre scopurile sociale (sus inute cultural) i mijloacele legitime, institu ionale, oferite de societate n vederea atingerii acelor scopuri. Neavnd acces la aceste mijloace, indivizii adopt mijloace ilicite, dar mult mai eficiente de realizare a scopurilor propuse. Nu to i indivizii de in succes profesional sau financiar, prin mijloace adecvate, legitime nici chiar ntr-o societate a succesului cum este numit SUA. Cei care nu au mijloacele necesare pentru a parcurge un nivel superior de educa ie, de specializare ntr-un anumit domeniu este pu in probabil s se bucure de succese, fapt ce induce un oarecare sentiment de anomie ce poate determina adoptarea unor modalit i deviante de adaptare. n concep ia lui Merton, adaptarea deviant poate mbr ca patru forme principale :18 inova ia, ritualismul, marginalizarea i rebeliunea. Inova ia, ca form de adaptare deviant , se refer la situa ia n care individul accept scopurile culturale standard dar nu i mijloacele standard (promovate de societate) pentru atingerea acestor scopuri. Un caz concret este atunci cnd ne folosim de informa ii confiden iale (ob inute pe c i oculte) pentru a ob ine profit n afaceri. Ritualismul se refer la situa iile n care indivizii nu accept sau se fac c nu n eleg scopurile sociale dar care ac ioneaz totu i n conformitate cu cerin ele societ ii : este tipic cazul birocratului preocupat mai mult de completarea corect a formularelor dect de rezolvarea solicit rilor cuprinse n interiorul acestora. Este vorba despre respectarea exagerat a regulilor, procedeelor, deci a mijloacelor n detrimentul scopurilor. Marginalizarea define te acea situa ie n care individul a abandonat att scopurile ct i mijloacele standard. El elimin contradic ia dintre atingerea scopurilor i lipsa mijloacelor, respingndu-le i pe unele i pe celelalte i retr gndu-se din mecanismul social, abandonnd societatea.

104

Dup Merton, acesta este cazul cer etorilor, alcoolicilor, droga ilor, bolnavilor mentali. Marginalizarea este o form de alienare pasiv . Rebeliunea (alienare activ ) este un mod de adaptare prin care persoana, nereu ind s accepte scopurile i mijloacele sociale, le nlocuie te cu alte scopuri i mijloace. Este cazul militantului pentru drepturi civile, al revolu ionarului, protestatarului etc. Potrivit teoriei tensiunii structurale, sursa devian ei nu se afl n individ, ci n structura social . Devian a este explicat i din perspectiva paradigmei conflictului (Quinney, Turk, Walton, Spitzer, Young etc.) Aceast teorie i g se te r d cinile n concep ia marxist cu privire la caracteristicile ornduirii capitaliste i anume : dominan a propriet ii private asupra mijloacelor de produc ie, reparti ia inegal a resurselor, goana dup profit, competi ia acerb ntre agen ii economici. Devian a este, deci, un produs al inegalit ii sociale i al competi iei nemiloase care determin grupurile sociale defavorizate s adopte mijloace deviante de supravie uire. Acest tip de societate permite agen ilor de control social s nf ptuiasc discrimin ri n privin a nregistr rii i sanc ion rii comportamentelor deviante. n acest sens, Quinney (1974, 1980) afirma c proprietarii mijloacelor de produc ie (capitali tii) controleaz sistemul legal, fapt ce le permite s defineasc drept deviant orice ac iune care le-ar amenin a privilegiile i propriet ile. n acelea i coordonate se nscrie i concep ia lui Spitzer (1980), care subliniaz faptul c autoritatea capitali tilor asupra sistemului legal le permite utilizarea lui pentru ap rarea propiilor lor interese i pentru men inerea sub control a celor care amenin func ionarea societ ii capitaliste. El sus ine c proprietarii joac un rol cheie n a-i defini devian i din punct de vedere social pe cei care nu vor s desf oare activit ile necesare func ion rii mecanismului capitalist sau care nu manifesat respectul cuvenit fa de autorit i, fa de ordinea ierarhic capitalist . Teoria conflictului, ca i teoria tensiunii structurale, mut sursa devian ei dinspre individ spre structura social . Limitele ei deriv chiar din unele presupozi ii fundamentale pe care se ntemeiaz . Astfel, ea consider c boga ii sunt atotputernici i c sunt liberi s defineasc dup bunul plac orice act inconvenabil pentru ei ca act deviant. Aceast teorie 19 ignor consumatorul sau legile pentru protejarea muncitorilor care restrnng libertatea de ac iune a capitali tilor, ignor faptul c exist leg turi mpotriva trusturilor care mpiedic anumite companii s controleze evenimentele dup bunul lor plac, precum i faptul c chiar n rile socialiste care limiteaz cel mai mult inegalit ile sociale, exist manifest ri ale fenomenului de devian . Teoria etichet rii este un nou model explicativ al devian ei. Cum apare aceast teorie? Stanton Wheeler, profesor cercet tor n sociologia devian ei (SUA), ntr -un 20 interviu cu Mihail Cernea sesiza c n primele patru decenii ale secolului, interesul cercet torilor devian ei era polarizat n jurul efortului de a r spunde la dou ntreb ri :1) cum putem explica varia iile (dup aria geografic , zona ora elor, legisla ia n vigoare, dup diferitele categorii sociale etc.) n rata criminalit ii? 2) cum putem explica de ce tocmai un anumit individ ajunge la comportament delincvent sau la crim ? Iat , deci, continu autorul mai sus men ionat, c n aceast perioad cercet torii nu- i puneau ntrebarea : de ce acest comportament este considerat deviant sau criminal. Dup cel de al doilea r zboi mondial, situa ia se schimb fundamental : apar noi modele de teoretizare sociologic a devian ei, termenul de devian este utilizat cu o frecven crescnd , este elaborat conceputl de labelling(etichetare).

105

Tot acum Frank Tannenbaum i Edwin Lemert au subliniat importan a problemelor pe care le ridic denumirea unei conduite date drept delincven , crim sau devian . A proceda astfel, sus in cei doi autori, nseamn a eticheta sau stigmatiza respectiva persoan i a-i ngreuna revenirea la un mod de via obi nuit. Una din cele mai clare abord ri a acestei teorii a realizat-o Howard Becker, care, n lucrarea The Outsiders, f cea urm toarea inser iune explicativ : ns i grupurile sociale constituie devian , aplicnd aceste reguli la anumi i indivizi i etichetndu-i drept marginali. Ra ionamentul pe care el l dezvolt n aceast lucrare porne te de la ntrebarea ce anume face dintr-un act, un act criminal. Pe scurt, r spunsul ar fi urm torul : nu ceva care este imanent actului nsu i face dintr-un act un act criminal, ci etichetarea oficial . Ini ial, el a ajuns la acest r spuns, constatnd c n legisla ia american , existau att lucruri inofensive ct i lucruri periculoase care, dup mprejur ri, erau considerate uneori ca deviante, iar alterori ca acceptabile. La rndul s u, Stanton Wheeler constat c majoritatea crimelor gulerelor albe (exemplu, propaganda n el toare a unor produse, violarea reglement rilor antitrust n lumea afacerilor) la nceput primesc sanc iuni foarte blnde : i se solicit persoanei s renun e la a le mai comite i abia n ultim instan se acord o modest sanc iune penal (cel mult 1 an nchisoare). La polul opus, furtul unor cauciucuri de automobil poate fi pedepsit cu pn la 15 ani nchisoare n unele state din SUA. Putem spune c , n conformitate cu aceast teorie, devian a nu are realitate n sine, ci numai prin procesul s u de definire, de etichetare a unor comportamente ca fiind deviante. Nici un comportament nu este n mod inerent sau n mod automat deviant. Diversele societ i ( i n cadrul acestora diversele grupuri) eticheteaz diferite ac iuni ca deviante. Ceea ce este important pentru aceast teorie nu este actul de devian propriuzis (devian a primar ), ci devian a secundar , etichetarea public ca deviant i, ca urmare, acceptarea identit ii deviante de c tre persoana care a s vr it actul. Aceast acceptare poate fi considerat ca un stigmat care schimb fundamental con tiin a de sine a respectivei persoane i duce la o carier deviant (Goffman, 1963). Cu alte cuvinte, nu violarea normei conteaz (pentru c to i sunt devian i ntr-un mod sau altul) ci etichetarea, stigmatizarea persoanei care a violat norma. Cercet rile sociologice care au succedat aceast teorie au scos n eviden cteva dintre limitele ei. n 1980, Gove constata c unii delincven i se angajeaz n infrac iuni diverse, cu toate c nu au fost prin i niciodat i deci nu au fost e xpu i devian ei secundare, respectiv etichet rii i stigmatiz rii. Pe de alt parte, pentru anumite categorii de oameni, faptul de a fi eticheta i este mai degrab un stimulent pentru a- i schimba comportamentul dect pentru a persevera n comiterea de infrac iuni. De asemenea, a a cum sesiza M. Cernea, n orice societate unii comit prejudicii corporale altora, se ncalc dreptul la proprietate, nu se respect contractele etc. Ori, abordarea acestor ac iuni ca simple activit i de etichetare ar fi o gre eal i o trivializare. 8.5. Statistica criminalistic Frecven a cu care se produc actele delincvente difer nu numai de la o ar la alta, ci chiar i n interiorul aceleia i societ i, de la o regiune la alta (ea este mai ridicat n regiunile metropolitane dect n cele urbane mici, suburbane sau rurale). Cercet rile sociologice eviden iaz faputl c SUA are cea mai ridicat rat a criminalit ii comparativ cu celelalte societ i industrializate ale lumii. Ca explica ie a acestui fapt, cercet torii sugereaz urm torii c iva factori : centrarea pe succesul

106

individual, mari inegalit i economico-sociale, rata nalt a mobilit ii sociale i geografice (care reduce controlul social). n continuare, vom face cteva aprecieri referoitoare la statisticia criminalit ii n SUA. Relativ la aceast problem , Norman Goodman, n Introducere n sociologie a inut s fac n primul rnd urm toarea constatare : exist mai multe crime dect sunt nregistrate statistic. Departamentul de justi ie al SUA estimeaz c ar putea fi de 3 ori mai multe crime dect se raporteaz (multe crime nu sunt nregistrate pentru c victimele nu sunt identificate sau nu figureaz n rapoartele birocra iei).Studiile n domeniu asociaz delincven a cu vrsta, genul, clasa social i rasa. n privin a vrstei, se constat c cei mai mul i criminali sunt adolescen i sau pu in peste 20 de ani, sunt deci tineri i foarte tineri. Acest grup de vrst rerezint peste 40% din crimele violente i aproximativ 50% din toate delictele mpotriva propriet ii. Pe de alt parte, este mai probabil ca crimele gulerelor albe (delapid ri, fraude, reclame false, manipulare a ac iunilor i a obliga iunilor, n elare la pre , poluarea mediului, vnzarea clandestin de alimente d un toare sau de droguri etc.) s fie comise de cei care sunt mai n vrst . Asociind delictele cu genul studiile arat c b rba ii comit de 4 ori mai multe delicte mpotriva propriet ii dect femeile i cam de 9 ori mai multe acte violente. Unele delicte sunt tipic masculine (violul) i altele tipic feminine (prostitu ia). Se observ c agen ii care aplic legea sunt mai reticen i n a eticheta femeile drept criminale dect n a eticheta b rba ii. Cnd prejudec ile legate de gen vor fi tot mai rar ntlnite i pe m sur ce drepturile femeilor i b rba ilor devin egale (Alder i Alder, 1979)s-ar putea ca diferen a n ratele crimelor s scad . Corelarea devian ei cu clasa social eviden iaz faptul c un procent mai mare de delincven i apar in clasei de jos comparativ cu clasa mijlocie sau de sus. n acela i timp, mai multe victime provin din clasa de jos dect din celelalte. i nu n ultimul rnd, probabilitatea de a fi aresta i i condaman i e mai mare pentru reprezentan ii clasei de jos. Infrac ionalitatea este strns legat i de factorul ras . A a, spre exemplu, frecven a cu care africanii-americani sunt aresta i este mai mare dect procentul din popula ia total pe care ace tia l reprezint . n 1996, cnd ei reprezentau 12% din popula ie, ei formau cam 28% din arest rile pentru delicte grave, 33% pentru delicte mpotriva propriet ii, 45% delicte mpotriva persoanei (FBI, 1987). Statistica privind starea infrac ional ii n Romnia eviden iaz existen a unei situa ii relativ mai pu in alarmante dect cea existent n SUA. Comparativ ns cu situa ia existent n um cu 10 ani, lucrurile nu sunt deloc mbucur toare : dac n 1989 au fost depista i 55.737 infractori, n 1999 num rul acestora a crescut de peste 4 ori, ajungnd la 239.346. De i num rul infractorilor minori n 1999 nu reprezint mai mult de 7% din num rul total al faptelor penale n ar , n raport cu anul 1989 el a crescut aproape de 8 ori (de la 2868 la 16.119). n topul delincven ei juvenile cele mai multe infrac iuni sunt cele de furt (17 059) i tlh rie (761) ; uremaz apoi v t m rile corporale (273), violurile (110), prostitu ia (87), omorurile (24). Cea mai mare parte a micilor infractori au vrste cuprinse ntre 14 i 17 ani ; aproape 40% din minorii delincven i sunt elevi n clasa a V-VIIIa i aproape 50% din fetele care se prostitueaz . n privin a sexului, datele statistice arat c majoritatea infrac iunilor sunt comise de b ie i (peste 90%).

107

n privin a mediului de reziden observ m c i n Romnia delincven a juvenil este mai frecvent n mediul urban dect n cel rural : 71% din furturi i 71% din tlh rii, 63% din omoruri i 57% din loviturile generatoare de moarte sunt s vr ite de minori n ora e. Consumul de alcool joac un rol important n determinarea gener rii infrac iunilor. El st la baza cazurilor de lovituri cauzatoare de moarte (88%) i a cazurilor de viol (55%). Mai mult de 1/3 din omorurile comise de minori s-au produs sub influen a alcoolului.

Note:
1 G. A. Theodorson, A. G. Theodorson, A Modern Dictionary of Sociology, N.Y., Thomas and Growell Company, 1969, apud. Dan Banciu, Sorin M. R dulescu, Marin Voicu, Introducere n sociologia devian ei, Ed. t. i encicl., Buc., 1985, p. 56. 2 Jean Carbonnnier, Sociologie juridique, Paris, Armand Colin, 1972, apud Dan Banciu, Sorin M. R dulescu, Marin Voicu, op. cit., p. 57. 3 J. Szczepanski, Introd. n sociologie. 4 J. Cazeneuve, Les pouvoirs de la television, Paris, Gallimard, Idees, 1970, p. 118. 5 D. Banciu, Sorin M. R dulescu, Marin Voicu, op. cit., p. 57. 6 Sorin M. R dulescu, Homo Sociologicus, p. 272. 7 Allan Horowitz, The Logic of Social Control, N-Y., 1990, apud S. M. R dulescu, op. cit., p. 272. 8 Allan V. Horowitz, op. cit., p. 11, apud S. M. R dulescu, op. cit., p. 273 -274. 9 Marshall B. Clinard, Robert F. Meier, Sociology of Deviant Behaviour, N.Y., Montreal, London, 1979, apud. S. M. R dulescu, op. cit., p. 19. 10 Sorin M. R dulescu, Homo Sociologicus, ansa, Buc., 1994, p. 34. 11 Albert K. Cohen, The Elasticity of Evil : Changes in the Social Definition , apud. S. R dulescu, op. cit., p. 34. 12 C. Zamfir, L. Vl sceanu, Dic ionar de sociologie, p. 168. 13 P. A. Sorokin, The Sociology of Revolution, N.Y., 1967, apud Sorin M. R dulescu, op. cit., p. 35 -36. 14 Ibid. 15 N. Goodman, op. cit., p. 144-145. 16 Ibid. 17 N. Goodmann, op. cit., p. 147. 18 N. Goodman, op. cit., p. 149. 19 N. Goodman, op. cit., p. 150. 20 M. Cernea, op. cit., p. 69.

108

9.STRATIFICARE I MOBILITATE SOCIAL Fiecare societate i repartizeaz resursele n mod inegal : unii primesc mai mult, al ii mai pu in, n func ie de statutul lor, de locul ocupat pe scara ierarhiei sociale. Orict am c uta n timp i spa iu, nu vom g si nici o societate care s fie total n afara oric rei ierarhii. Desigur c utopi tii au visat adesea s suprime inegalit ile. Teoriile utopice ale egalit ii au ap rut pentru nceput n epoca renascentist , fiind formulate de Th. Morus (1516) (cel care inventeaz termenul de utopie) i Campanella. Mai trziu, n sec. XVII-XVIII, ele au fost dezvoltate de Mably i Morelli, care sus in posibilitatea unei societ i a egalit ii absolute. n secolul XIX, dup revolu ia burghez , S. Simon Ch. Fourier, R. Owen dau na tere teoriei socialismului utopic. Mai apoi, K. Marx care s-a vrut realist, a considerat de asemenea c umanitatea trebuia s tind c tre un sistem n cadrul c ruia to i oamenii au acela i gen de statut, un sistem fundamentat pe principiile egalit ii i echit ii. El a realizat c acest lucru nu este posibil dect ntr-un viitor ndep rtat, atunci cnd progresul nelimitat al tiin ei i tehnicii va genera apari ia unui om nou, a unui om total, atunci cnd deosebirea dintre munca fizic i munca intelectual se va estompa i extraordinara abunden a bunurilor va permite ca fiecare s primeasc dup nevoi i nu doar dup capacit i. Pe de alt parte, se tie c indivizii nu pot fi identici unii cu al ii: unii sunt mai puternici, al ii mai slabi, unii mai frumo i, al ii mai ur i, unii mai tineri, al ii mai b trni etc. Dar atunci cnd vorbim de ierarhii sociale, vorbim de fapt despre inegalit i ce pot fi direct imputate societ ii. Exist deosebiri pe care chiar societatea le creeaz , de care ine cont, pe care le dezvolt sau le atenueaz . A a, de exemplu, n unele societ i primitive, superioritatea derivat din for a fizic se extrapoleaz ntr-un statut social mai nalt, n timp ce n societ ile moderne, for a muscular nu confer n mod obligatoriu o pozi ie social mai elevat . n concluzie, putem spune c exist conexiuni ntre ierarhiile naturale i ierarhiile sociale, dar ele nu sunt nici obligatorii, nici constante. n acela i timp, nu este posibil nici s le abolim totalmente. n leg tur cu aceste fapte sociale, sociologii ncearc s r spund la urm toarele interoga ii : cum se prezint ierarhiile sociale ale individului, care sunt consecin ele i cum se desf oar mobilitatea social . Ierarhiile i mobilitatea n interiorul ierarhiilor sunt dou no iuni centrale n sociologie. Clasele sociale remarc sociologul I. Ungureanu sunt grupuri sociale cu semnifica ie societal maxim i interac iunea care le produce este mai complex 1 dect a altor grupuri (a familiei, de exemplu).

109

9.1.

Delimit ri conceptuale

Pentru nceput, s facem distinc ia ntre inegalit i sociale i inegalit i individuale. n societate ntlnim nu numai diferen e ntre indivizi, ci i diferen e ntre categorii sociale. Diferen ierea social se refer tocmai la aceste deosebiri ntre clasele sociale determinate de ssistemele ierarhice din societate. Geologii vorbesc despre straturile p mntului, sociologii despre straturile sociale. Dac n primul caz no iunea de strat este mai precis , n cel de al doilea ea este mai relativ . Este clar c delimit rile (grani ele dintre aceste straturi sociale sunt mai mult sau mai pu in reale sau arbitrare, c ci indivizii a eza i de sociolog ntr-un anumit strat pot constitui unit i reale sau poate foarte bine s nu aib nimic n comun dect faptul c apar in unei categorii ntr-o clasificare stabilit de sociolog. 2 De exemplu, dac clasific m indivizii dup venitul lor, putem decide n mod arbitrar c vom distinge o prim categorie de la 0-300.000 lei, o alta de la 300.000600.000 lei i a a mai departe. Dar putem foarte bine s decidem stabilirea unor tran e mai mari sau, dimpotriv , mai mici. Dac , ns , n sistemul de cast , care a existat n India tradi ional se ia n considerare stratificarea ntre casta brahmanilor i cea a r zboinicilor sau oamenilor liberi sau a servilor, atunci se fac decupaje ierarhice reale, pe care sociologul nu le-a inventat, ci doar constatat. Aceea i problem se pune n societ ile moderne n leg tur cu clasele sociale. Marxi tii le-au definit ca unit i reale, n timp ce discipolii lui Weber le-au perceput mai degrab ca pe ni te decupaje la care se apeleaz din necesit i comprehensive. n orice caz, putem spune c toate societ ile cu excep ia celor primitive au cunoscut un oarecare sistem de stratificare. Orice ierarhie presupune un referen ial valoric : oamenii sunt mai mult sau mai pu in virtuo i, boga i, influen i, admira i, frumo i, pentru c virtutea, bog ia, puterea, prestigiul sunt valori n raport cu care putem s -i situ m pe o scar de evaluare. Pentru fiecare din ierarhiile relative la o valoare de acest gen (de exemplu, bog ie, prestigiu etc.) indivizii ce au anse aproximativ egale pot constitui un strat, sau, a a cum sus inea Sorokin, stratificarea social const ntr-o inegal distribuire a drepturilor i privilegiilor, puterii sociale i a influen ei printre membrii unei societ i.3 Accentund i mai mult asupra principiului ierarhic, T. Parsons propune urm toarea defini ie : Stratificarea social este clasamentul diferen ial al indivizilor care compun un sistem social dat i calificarea ca superiori sau inferiori a unora n raport cu ceilal i dup valorile importante pentru societate.4 Stratificarea are o mare importan pentru n elegerea sistemelor sociale. Ea permite sesizarea liniilor esen iale de for , a cauzelor stabilit ii lor i a celor care provoac tensiunile lor interne sau transform rile lor. n m sura n care stratificarea este acceptat , ea exprim o ordine stabilit pe care o perpetueaz . Pe de alt parte, n m sura n care ea genereaz introspec ii, rivalit i, ea genereaz lupte, pune probleme, na te revolu ii pentru c inegalit ile antreneaz dezechilibre. Sociologii sunt n func ie de ideologia lor, mai mult sau mai pu in sensibili la unul sau la cel lalt aspect. Acest lucru reiese n mod evident i din utilizarea preferen ial a termenului de strat sau a termenului de clas social . n timp ce primul te face n mod firesc s te gnde ti la o etajare social , stabilizat , cel de al doilea (de coloratur marxist ) te invit s pui un mai mare accent pe conflicte i transform ri sociale.

110

Domeniul sociologic al stratific rii este extrem de vast i de complex, pentru c exist numeroase ierarhii n fiecare societate, ierarhii care de multe ori se ntrep trund unele cu altele, le determin unele pe altele ( de exemplu, ierarhia economic i a prestigiului nu sunt n mod evident f r leg tur una cu cealalt ; putem spune, pe de alt parte, c nu orice bog ta se bucur de prestigiu). n continuare, o nou demarca ie ar merita s fie f cut : ntre strat, statut, clas social . Clasele corespund unui anumt tip de stratificare. Termenul de stratificare are deci o sfer mai larg (de exemplu : stratificarea pe baz de caste, pe baz de clase sociale, de venituri, de prestigiu ). Stratificarea social pune, n mod esen ial, problema statutului dar ea este legat mai mult de ierarhie. Pe scurt, putem spune c stratul social este legat de o anumit form de statut i clasa social este un caz particular al stratific rii sociale. 9.2. Casta i clasa forme ale stratific rii Milenii, secole de-a rndul (n societ ile precapitaliste), pozi ia social a unui individ era prescris , mi c rile sociale fiind mici sau neexistnd pur i simplu. Aceast situa ie era reflectat i sanc ionat prin legi, cutume care consfin eau separarea societ ii n diferite caste, st ri sociale. Casta este un sistem de stratific ri nchis : pozi ia individului este dictat de familia n care se na te ; schimbarea pozi iei nu este posibil . Statutele atribuite determin pozi ia n cast . Deseori, pozi ia ntr-o cast este legat de o anumit ocupa ie (casta cizmarilor, a m celarilor etc.). Aceste ocupa ii (statute) sunt transmise prin familie genera iilor viitoare i, de aceea, c s toriile se fac ntre persoane cu acela i nivel social (proces numit endogamie). Ideologia castelor provine adesea din religie, de unde ideea c eventualul contact ntre membrii diferitelor caste poate provoca o poluare ritual , o aducere n stare de prihan (a membrilor din casta superioar ). Sistemul castelor este ntlnit n special n India i Africa. n India, exist 4 caste principale - brahmanii, r zboinicii, oamenii liberi i servii - i mii de subcaste. Chiar dac sistemul castelor a fost abolit oficial n 1949, el este nc o for puternic n societatea indian , mai ales n zonele rurale : ocupa iile i oportunit ile maritale n India rural sunt aproape exclusiv legate de cast . n Africa de Sud, sistemul apartheidului este tot o form de cast . G sim aici patru caste principale : albii, negrii, colora ii, asiaticii. Clasa, dup Goodman, este specific societ ii capitaliste. Spre deosebire de cast , clasa este o form deschis de stratificare, n care pozi ia primit de o persoan prin na tere poate fi schimbat . Pozi ia unui individ ntr-o clas este bazat pe statutul dobndit (marital i profesional) la care se ajunge prin aport personal (cel pu in n parte ). Acest lucru face posibil mobilitatea social , mi carea indivizilor n sus i n jos n structura de clas . Datorit mobilit ii sociale, clasele nu sunt strict delimitate cum sunt castele : grani ele lor sunt flexibile, num rul nu este ntotdeauna clar, criteriile care determin existen a oamenilor la o clas sunt flexibile. Clasa, ca i casta, influen eaz puternic ansele vie ii individului : cei din clasa de sus au un acces mai mare la resursele sociale (educa ie, profesie, asisten medical ). Clasa este multidimensional : exist mai mul i factori definitorii : bog ia, puterea, prestigiul social.

111

n continuare v prezent m un exemplu devenit clasic de stratificare social , cel existent n Marea Britanie. Aici, etajarea social con ine 4 clase principale : 1. clasa superioar : familii ce posed bog ii de mai multe genera ii i din cnd n cnd au i putere ; 2. clasa de mijloc : relativ mare i variat , format din indivizi ce au c tigat o bog ie modest din afaceri i profesiuni libere, iar la nivel inferior, din gulere albe (contabili, func ionari, vnz tori). 3. marea clas muncitoare : efectueaz diferite munci, deseori manuale ; 4. clasa de jos : indivizi care nu muncesc deloc sau ale c ror venituri sunt suplimentate de stat. Ast zi se pun tot mai multe ntreb ri legate de evolu ia claselor sociale. Vor exista societ i f r clase? Conform teoriei lui Marx, clasele sociale au un caracter istoric, apar i dispar pe o anumit treapt a istoriei. Teoretic, r spunsul este afirmativ. Practic, dezideratul nu s-a realizat nc nic ieri n lume. Se pare c URSS a e uat n scopul de a realiza o societate f r clase. Un studiu atent al URSS-ului realizat de Lane n 1984 a stabilit c au existat patru clase : 1) nal ii func ionari din guvern ; 2) intelectualii, speciali tii i func ionarii inferiori din guvern ; 3) muncitorii manuali ; 4) ranii. n Romnia, sociologul Sandu Dumitru identific urm toarele categorii sociale n regimul comunist : nomenclaturi tii, activit tii de partid, speciali tii, diziden ii (pe care le vom analiza ulterior). Observa ie: n analiza claselor, a stratific rilor se presupune c societatea este un sistem ierarhic. To i sociologii sunt de acord c ierarhia este o condi ie a unei societ i minimale, dar sunt pu ini cei care au ncercat s m soare pn unde este benefic pentru o societate dezvoltarea ei ierarhic i de unde ar trebui ierarhia s cedeze locul autoconducerii. Individ, grup, subsistem, sistem social n ansamblul s u. O astfel de ntrebare i-a pus-o un matematician finlandez, A. Aulin, formulnd a a numita lege a necesarului de ierarhie.5 (I. Ungureanu Paradigme ale cunoa terii sociologice, p. 137). 9.3. Teorii despre stratificare

A) Teoria func ionalist : Kingsley Davis i Wilbert Moore (1945). Stratificarea este necesar , inevitabil ; societatea este sum de statute, roluri. Oricare societate trebuie s realizeze distribuirea individzilor n diverse pozi ii sociale i s -i determine s ndeplineasc sarcinile aferente acestora. Dar, datorit faptului c pozi iile sociale nu comport ndatoriri i competen e egale (unele sarcini fiind mai grele, altele mai u oare), este nevoie, pentru a fi ocupate toate pozi iile, ca societatea s distribuie recompense diferite fapt ce st la baza inegalit ii sociale. M rimea recompenselor depinde de doi factori principali : importan a social a activit ii i dificult ile n recrutarea celor competen i n a le realiza. Relund teza acestei teorii, T. Parsons consider c sistemul de ierarhii este bazat pe valorile supreme ale fiec rei societ i. Societatea i ntemeiaz judec i de valoare relative la sistemul social pe urm toarele elemente : a) calit ile pe care le posed individul din na tere ; b) realizarea valorilor performan ei sale i ceea ce el dobnde te n via (bog ie, competen ). Pentru clasarea individului n func ie de aceste elemente, Parsons distinge patru categorii de valori : 1. universalismul (capacitatea de adaptare, ra ionalism, eficien ), ceea ce-i permite s se adapteze la condi iile de existen ; 2. scopurile colective ; 3. integrarea ; 4. men inerea modelului cultural. n fiecare societate, aceste valori au importan a lor.

112

Teoria Davis-Moore a fost criticat de Tumin (1953). El sus ine c este greu s stabile ti importan a func ional a oric rei pozi ii n societate. Cu ct este mai important un medic dect un gunoier pentru societate ? Tumin sus ine c (indiferent dac stratificarea ar fi fost sau nu justitficat ) sistemele de stratificare tind s se perpetueze pn la punctul la care devin contraproductive. De ce ? Cei afla i n pozi ii superioare tind s le transmit copiilor lor, mpiedicndu-i pe cei cu talent superior (sau egal) s concureze pentru pozi ii mai nalte. O asemenea situa ie afecteaz att indivizii c rora li s-a refuzat accesul, ct i societatea care a fost privat de persoana cea mai talentat pentru o anumit pozi ie. Tumin sus ine c teoria Davis-Moore, ce afirm c societatea este o meritocra ie, n care exist o rela ie ntre calit ile indivizilor i recompensele pe care ace tia le primesc, nu reflect realitatea. Succesul (sau lipsa lui) n ob inerea recompenselor este transmis genera iilor viitoare prin intermediul familiei. Astfel, este limitat combina ia liber a talentelor i recompenselor att de necesar ntr-o societate democratic i eficient . B) Teoria conflictului. Fondatorii acestei teorii (K. Marx, Fr. Engels) sus in c societatea capitalist este divizat n dou clase principale : posesorii mijloacelor de produc ie burghezia exploatatorii i clasa celor care nu posed mijloace de produc ie : proletariat - exploata ii - cei care creeaz plusvaloarea, deci profitul pe care capitali tii i-l nsu esc gratuit. Marx discerne ntre clas n sine, ansamblu neunit nc prin leg turi interne i pentru sine, (au con tiin a de sine) institu ii proprii, organiza ii, ideologie proprie. Proprietatea privat st la baza stratific rii sociale. Critici sus in c teoria celor dou clase este demodat ; asist m ast zi la o cre tere rapid a clasei de mijloc. Totu i, aceast teorie mai are i ast zi influen n rndul cercet torilor : Domhoff (1983) sus ine c puterea este nc concentrat n minile unei mici elite economice iar rostul sindicatelor este s organizeze muncitorii n lupta pentru c tigarea drepturilor care li se cuvin. C) Teoria dimensional - Max Weber. n viziunea weberian , stratificarea este un concept multidimensional : exist trei criterii distincte dup care indivizii pot fi diferen ia i: economic, social i politic. Pozi ia economic a oamenilor ar trebui privit ca un fenomen cu caracter continuu, ca evolu ie de la inferior la superior. Oamenii au grade diferite de prestigiu social (onoare), ceea ce Weber nume te statut, clerul are prestigiu dar, n general, i lipse te bog ia care l-ar situa pe un loc superior pe scara economic (clas ). Arti tii se bucur de cinste, respect, fapt ce nu le confer automat o putere politic real . Puterea politic poate s depind sau nu de puterea economic . Unii ajung la putere f r a avea o bog ie personal . Pe de alt parte, te po i bucura de o nalt pozi ie economic i de prestigiu, f r s le converte ti n putere politic (ex., atle ii, fotbali tii). Criticii lui Weber sus in c , n practic , pozi iile unei persoane n diferite dimensiuni ale stratific rii deseori merg mpreun . n sfera politic , dicteaz cei ce au bani (influen a celor ce contribuie cu fonduri la campania electoral ). Oricum, chiar i criticii accept natura multidimensional a stratific rii.

113

D) Teoria evolu ionist a lui Gerherd i Jean Lenski. Cei doi sociologi ncearc o sintez a teoriilor anterior examinate. Mai precis, concep ia lor prezint o unificare a teoriei func ionaliste cu cea a conflictului. n societ ile primitive, se consum tot att ct se produce, deci, nu exist surplus i, n consecin , repartizarea inegal a resurselor este improbabil . Pe m sur ce societ ile evolueaz datorit mbun t irii tehnologiei, resursele suplimentare disponibile sunt deseori repartizate n mod inegal. Aceasta duce la stratificare, care este consolidat , transmis din genera ie n genera ie. n societ ile industriale, surplusurile sunt i mai mari. Tendin a este ca aceste surplusuri s fie mp r ite unui segment mai mare al popula iei. n societ ile avansate industrial, efectele statific rii tind s se reduc . So ii Lenski consider c un oarecare grad de stratificare social este inevitabil, ntruct aptitudinile, talentele, inteligen a i resursele sociale nu pot fi distribuite n mod egal. 9. 4. Men inerea sistemului stratific rii Institu iile i procesele sociale joac un rol major n asigurarea persisten ei sistemului stratific rii. Familia. Ea este probabil unul din principalele mecanisme prin care repartizarea inegal a resurselor societ ii se transmite genera iilor viitoare. Familiile las genera iilor urm toare, mo tenitorilor lor, resursele de care dispun. S -l mo tene ti pe Ford sau pe locuitorul unui ghetou nu este acela i lucru. Clasele sociale tind s educe diferit copiii : s ac ioneze i s gndeasc diferit, s aib nivele de educa ie diferite, slujbe, cariere diferite. Studiile relizate de Kohn i Schooler (1983) arat c socializarea diferit n clasa de mijloc i cea muncitoare duce la tipuri diferite de personalit i, care sunt legate de ocupa iile bazate pe clas . De asemenea, socializarea duce la dezvoltarea unui sistem axiologic i ideologic care sus ine sistemul social existent. Religia i ideologia. Monarhiile feudale i consolidau puterea afirmnd dreptul divin al regilor. Ideologia sistemului castelor sus inea inferioritatea nn scut a castelor inferioare. Societ ile industriale moderne propov duiesc faptul c straturile superioare sunt ntemeiate pe merit, munc intens , talent superior i c principiul omul potrivit la locul potrivit legitimeaz sistemul social n aceste societ i. Ordinea politic : statul ajut la perpetuarea stratific rii sociale prin controlul asupra legilor, care sus in repartizarea inegal a resurselor. Astfel, men inerea apartheidului n Africa a constituit un exemplu concludent de folosire a puterii coercitive a armatei i poli iei pentru p strarea ornduirii de cast . De regul , legile importante sunt f cute de cei care beneficiaz de sistemul de clas existent. Economia. Repartizarea diferen iat a resurselor n economie contribuie la stratificarea social . Cnd resursele economice inegale sunt transmise de la o genera ie la alta (fapt ce se produce frecvent) sistemul de stratificare existent persist . Norman Goodman subliniaz faptul c principalele procese sociale (selective) ce joac un rol important n men inerea sistemului stratific rii sunt A) cooptarea i B) principiul avanatajului cumulativ. A.Cooptarea : implic atragerea, includerea individzilor n sistem (pentru a nu-i amenin a continuitatea). Dndu-le un fragment al activit ii, un anumit rol social, se

114

a teapt , se sper ca ei s ac ioneze n vederea men inerii sistemului nu a schimb rii lui. Selznick (1948) sus ine c iretlicul coopt rii indivizilor const n a le operi distinc ii, responsabilit i, f r a le acorda putere real de a efectua vreo schimbare substan ial . Exemplu : atragerea reprezentan ilor studen ilor n Consiliul Profesoral al Facult ii poate fi considerat ca o form de cooptare : n ciuda prezen ei lor la edin ele Consiliului profesoral, a faptului c sunt consulta i n problemele principale privind soarta Facult ii, puterea efectiv r mne deseori n minile administra iei (n aceea i situa ie sunt i p rin ii i elevii din Consiliul de conducere al colii). Eforturile de cooptare sunt concentrate, n special, asupra liderilor opozi iei, deoarece ace tia folosesc mai frecvent arta de a critica, de a protesta amenin nd men inerea sistemului i putnd provoca schimbarea lui. De aceea, de multe ori, ei pot fi trata i, cu generozitate, li se pot da explica ii am nun ite privind caracteristicile pozitive ale situa iei date (situa ie considerat a fi cea mai bun n respectivele circumstan e) i pot fi solicita i s devin membrii n cercurile care de in (exercit ) o parte a puterii. Procesul coopt rii poate fi clar, direct sau cu perdea, mai constituie tot o confirmare a acestui principiu. Pe scurt, institu iile sociale, procesele sociale selective tind s fie for e conservatoare n societate : ele men in i sus in ornduirea social existent . Efectul conjugat al discret, i indirect. Este direct, atunci cnd marile firme industriale includ n comitetele de directori un num r limitat de membrii ai sindicatelor, sau atunci cnd partidele politice ncheie alian e cu sindicatele. Multe societ i industriale au permis dezvoltarea, cre terea clasei de mijloc, fapt ce a redus probabilitatea adncirii conflictelor sociale, revolu iei i schimb rii anticipate de K. Marx. Cre terea clasei de mijloc duce la cooptarea proletariatului, cu alte cuvinte este o form indirect de cooptare. Bucurndu-se de avantajele vie ii clasei de mijloc acordate de sistemul respectiv, el devine cooperant n procesul de men inere a statu-quo-ului. n 1977, Piven i Cloward au analizat detaliat procesul coopt rii mai multor mi c ri ale oamenilor s raci. B. Principiul avantajului cumulativ. Cei care sunt bine plasa i n sistemul de stratificare, care au pozi ii avantajoase pe lng c tigurile materiale considerabile ei beneficiaz n raport cu ceilal i i de un avantaj cumulativ. Analiznd sistemul de recompens n tiin e, Merton introduce expresia efectul Matei, inspirndu-se din Evanghelia lui Matei : c ci celui ce are, i se va da i el va avea din abunden . Efectul Matei se refer la tendin a celor care au deja o reputa ie n tiin e, de a culege recompense mai u or dect ceilal i, de a avea deci, un avantaj n plus. Merton a considerat c sistemul de r splat n tiin e este stratificat, este bazat pe un succes anterior. Mai trziu el generalizeaz ideea efectului Matei ca s descrie principiul avantajului cumulativ - fenomen similar ce se manifest n institu iile sociale. Avantajul cumulativ serve te i el la men inerea i consolidarea diferen elor existente n repartizarea resurselor societ ii. Ex.: tefan B nic jr. poate pretinde, pe bun dreptate, c a ajuns datorit talentului, aptitudinilor personale la pozi ia pe care o are n carierea aleas . Totu i, nu exist nici o ndoial c el a intrat n aceast carier cu avantajul numelui i rela iilor tat lui s u. (Copiii arti tilor, politicienilor etc. se afl n aceast situa ie).

115

Ascensiunea lui Joseph Kennedy, fiul lui Robert Kennedy, constituie tot o confirmare a acestui principiu. Pe scurt, institu iile sociale, procesele sociale selective tind s fie for e conservatoare n societate : ele men in i sus in ornduirea social existent . Efectul conjugat al acestor for e structurale i culturale fac din sistemul de stratificare unul din elementele cele mai stabile ale societ ii. Dimensiunile inegalit ii n SUA. (Norman Gooodman, Introducere n sociologie). A) Din punct de vedere al resurselor economice (venituri salarii, c tiguri din investi ii i bog ia, valoarea total a banilor i a bunurilor), inegalitatea este reflectat de urm torii indicatori : - n 1986, venitul mediu/familie era de 29. 460 $ (aproximativ 2400 $/lun ). Venitul este repartizat astfel: 5% din americanii din clasa de sus ob in un venit la fel de mare ca 40% din americanii din clasa de jos. Bog ia n SUA este foarte concentrat : 20% din familiile americane controleaz peste 75% din bog ia rii (Biroul de recens mntal SUA 1986 ; 5% de la vrf posed aproximativ jum tate din bog ia american . B) Din punct de vedere al puterii politice (capacitatea de a influen a deciziile gevernamentale), o prim constatare este c cei care dispun de puterea economic , deseori au o mai mare influen dect ceilal i. Deseori, ei sunt acuza i de trafic de influen pentru a ob ine avantaje politice i personale. Un exemplu l constituie legisla ia fiscal favorabil celor cu resurse econmice mari, facilit ile fiscale. Boeing, General Electric deseori nu pl tesc nici un impozit. Cei mai mul i membrii ai Congresului sunt albi protestan i, b rba i de vrst mijlocie. n timpul Adminstra iei Reagan, 95% din func iile superioare rau ocupate de b rba i ; 98% din func iile superioare de albi ; aproape jum tate dintre ei c tigau peste 100 000$. (Easton 1983). C) i n ceea ce prive te prestigiul, se constat unele inegalit i. Cele mai apreciate profesii sunt : medicina, avocatura, finan ele, nv mntul. Profesiile celor cu gulere albe se bucur de nemarxist vest-european . Sociologii europeni folosesc rar no iunea de status i cnd o fac o reduc la cea de ocupa ie, identificnd mobilitatea social cu mobilitatea profesional . mai mult prestigiu dect al celor cu gulere albastre. Cercet rile sociologice pun n eviden existen a urm toarei situa ii privind clasele sociale din SUA : 1) clasa de sus reprezint 3-4% din popula ie ; 2) clasa mijlocie de sus : 5-10% (afaceri i profesii cu venit mare) ; 3) clasa mijlocie de jos formeaz 30-35 % din popula ie; 4) clasa muncitoare : 40% (veniturile ai anuale fiind ntre 15.000 25.000 $ anual) ; 5) clasa de jos cuprinde necalifica i, omeri, f r locuin . n privin a mobilit ii sociale, urm toarele date sunt elocvente: 80% din b rba i au o oarecare mobilitate intergenera ional . Americanii africani au o mobilitate social mai mic dect albii. Femeile au o mobilitatea social mai sc zut dect b rba ii. 9.5. Mobilitatea social
116

9.5.1. Delimit ri conceptuale

Conceptul de mobilitate social are dou sensuri principale : a) n sens restrns, reprezint mi carea n cadrul unui sistem de stratificare; b) n sens larg, se refer la mi carea spa ial (mobilitatea teritorial ) i/ sau schimbarea locului de munc (mobilitate sau fluctua ia for elor de munc ). Studiile (teoretice i empirice) privind mobilitatea social pot fi ncadrate (dup criteriul folosit) n urm toarele trei categorii : - cele care utilizeaz un criteriu de ierarhizare propriu-zis, deci um resc mi c rile ntre straturi strict ierarhice. Este vorba de tradi ia american , ce folose te statutul social drept criteriu al ierarhiz rii. - cele care utilizeaz drept criteriu de clasificare exclusiv ocupa ia individzilor, ceea ce conduce la constituirea unui spa iu social format dintr-un num r oarecare de categorii socio-profesionale : tradi ia - cele care utilizeaz drept criteriu clasele sociale i p turile sociale. Aici se nscriu ndeosebi cercet torii marxi ti. Se face distinc ia, uneori, ntre mobilitatea social orizontal (cnd au loc mi c ri n cadrul aceluia i strat sau are loc o mi care teritorial sau a locului de munc f r modific ri ale statutului profesional) i mobilitatea vertical , mi care de la un strat la altul, care poate fi ascendent sau descendent . Se vorbe te de mobilitatea ocupa ional , educa ional , pe scara puterii, a veniturilor. O alt distinc ie esen ial pe care o fac sudiile de specialitate asupra mobilit ii sociale este cea dintre mobiliatea intragenera ional - schimbarea pozi iei individului ntre dou momente ale vie ii sale - i mobilitatea intergenera ional , diferen a ntre pozi ia unui individ, la un moment dat, i cea a familiei sale de origine (de obicei, pozi ia tat lui). Regularit ile mobilit ii sociale n general i mai ales efectele acesteia asupra individului, organiz rii sociale, au fost eviden iate de sociologul american P. Sorokin (teoreticianul clasic al mobilit ii sociale) n lucrarea Mobilitatea social din 1927. Defini iile i explicarea efectelor pozitive i negative ale mobilit ii sociale, a a cum au fost ele formulate de Sorokin, constituie i azi referin e pentru oricare cercet tor al mobitil ii sociale. El pot fi utilizate pentru verificarea unor legi sociologice (cum sunt legile imita iei sociale elaborate de Tarde i completate de Sorokin). A a cum am ar tat mai nainte, mobilitatea social are ca o component important mobilitatea educa ional . n ultimele decenii, s-a discutat mult n ce m sur mobilitatea educa ional intens determin modificarea volumului mobilit ii sociale i mai ales cum conduce la egalitatea oamenilor. Raymond Boudon, formulnd principiul devaloriz rii diplomelor demonstreaz c egalizarea anselor de acces n nv mnt (mobilitatea educa ional ) nu conduce la egalizarea anselor sociale n societatea capitalist i c statusul social de pornire (originea soial ) r mne criteriul principal n determinarea structurilor mobilit ii. Chiar dac pe plan mondial interesul pentru problemele mobilit ii sociale nu mai este la fel de intens ca n urm cu trei decenii, fenomenul constituie o zon de prim importan pentru sociologie, deoarece este o prezen interesant i important a epocii moderne i deoarece este printre pu inele arii n care legitimitatea sociologiei nu este contestat de nici o alt disciplin .

117

9.5.2.

Tipuri de cerce ri sociologice n domeniul mobilit ii sociale

S-au ncercat mai nti compara ii interna ionale, considerndu-se c rile mai avansate economic, nivelul mobilit ii sociale ar trebui s fie mai ridicat ; s-au f cut apoi studii comparative n timp, referitor la acea i ar , pentru a se verifica direct ipoteza cre terii mobilit ii sociale. Nici unele, nici altele nu au putut oferi argumente decisive pentru confirmarea respectivei ipoteze ceea ce, de fapt, demonstreaz persisten a unor inegalit i de anse sociale nsemnate n rile capitalismului dezvoltat. Alte studii s-au preocupat de structura fenomenului de mobilitate social . S-au ncercat eviden ierea intensit ii schimburilor ntre diverse categorii sociale, direc iile de mobilitate social pentru indivizii pleca i dintr-o categorie, sau invers, aria de recrutare a celor intra i ntr-o nou categorie. Acest gen de cercet ri a vizat n special straturile din vrful piramidei sociale (recrutarea elitelor). O alt categorie de cercet ri a urm rit evaluarea influen ei unor factori asupra mobilit ii sociale. n acest sens, o aten ie privilegiat i-a fost acordat colii. Pe lng toate acesta, trebuie s trecem n revist i studiile viznd efectele mobilit ii sociale asupra altor factori fenomene i procese sociale. Indiferent de aria cercetat , cei care au studiat mobilitatea social au pornit de la postulatul valorizant c starea de mai mult mobilitate este preferabil celei de mai mult imobilitate, dat fiind c imobilitatea social nseamn inegalitate de anse sociale, adic o autoreproducere a structurilor, deci a inegalit ilor sociale. Ori, dac existen a unor inegalit i este mai u or de teoretizat (prin invocarea unor factori naturali sau a unor necesit i de func ionare a sistemului) existen a inegalit ii de anse, adic autoreproducerea inegalit ii sociale, are mai pu in adep i ntre justificare. 9.5.2.1. Pitirim Sorokin i paradigma mobilit ii sociale Deoarece sunt extrem de rare societ ile ale c or straturi sociale s fie complet nchise, n oricare societate se manifest mobilitatea vertical sub cele trei forme ale ei : economic , politic , ocupa ional . Mobilitatea vertical ntmpin , totodat i peste tot, o anumit rezisten social , ceea ce face ca ea s varieze n spa iu i n timp. De aceea, nu exist o tendin perpetu spre cre terea sau descre terea mobilit ii unei societ i. Cre terea i descre terea mobilit ii variaz n func ie de cauzele care determin o form sau alta a mobilit ii sociale i care sunt : diferen ele nn scute dintre indivizi, diferen ele dintre mediile sociale n care tr iesc oamenii i faptul c ace tia tr iesc permanent mpreun . Efectele mobilit ii sociale sunt benefice pentru dezvoltarea intelectual a indivizilor, pentru cre terea inventivit ii lor i a prosperit ii economice a societ ii, precum i pentru optimizarea distribu iei sociale a indivizilor. Mobilitatea social are efecte negative asupra compozi iei sociale a societ ii, a comporamentului social i rela iilor moral-afective, precum i asupra integ rii sociale. Stabilitatea societ ii este influen at att pozitiv ct i negativ de mobilitatea social .6 Cre terea mobilit ii sociale este direct propor ional cu cre terea masei unei societ i i eterogenizarea ei. Efectele mobilit ii sociale asupra comportamentului i psihologiei individiului i a ordinii, stabilit ii sociale sunt adesea contradictorii.

118

Efectele pozitive asupra comportamentului i psihologiei individului sunt : deblocarea, flexibilizarea gndirii individului i, ca urmare, cre terea inventivit ii curiozit ii. O societate cu o mobilitate social mai crescut este mai eficient dect una cu o mobilitate social sc zut . Efectele pozitive ale mobilit ii sociale asupra ordinii i stabilit ii sociale se refer la faptul c , de i mobilitatea social face terenul social mai alunecos, mai nesigur, ea asigur stabilitatea societ ii (a ordinii sociale), n primul rnd prin faptul c poate fi o alternativ la revolu iile sociale generate de nedreapta distribuire social a indivizilor. Pe de alt parte, cre terea mobilit ii sociale poate duce direct la izbucnirea unei revolu ii, a unor convulsii sociale pentru c mobilitatea social roade permanent habitusurile sociale, sl be te leg turile (solidaritatea) dintre indivizi, cultiv ambi ia individului de a urca permanent pe scara stratific rii, faciliteaz atomizarea societ ii, antagonismele sociale devin neclare, schimb toare i greu controlabile. Colectivismul stimulat de cre terea mobilit ii sociale este vag, spune Sorokin, fiindc reprezint doar sentimentul superficial al unei egalit i formale n spatele c reia spore te permanent individualismul celui dornic s reu easc socialmente, s rind ct mai repede i peste ct mai multe trepte al ierarhiei sociale. Criticii punctelor de vedere sus inute de P. Sorokin fac urm toarele observa ii: 1. Efectele pozitive i negative ale mobilit ii sociale trebuie considerate tipuri ideale (n sens weberian). Nu este absolut obligatoriu s se ntmple astfel. Efectele sunt doar posibile. 2.Dac efectele sunt poten iale n oricare societate, realizarea lor ca atare nu este obligatorie peste tot (tratatea concret-istoric ). 3. Sorokin crede c mobilitatea soial duce la dec derea social , rasial , na ional . Deoarece primele grupuri (elitele) nu- i asigur aproape niciodat reproducerea demografic , se apeleaz la indivizii din straturile inferioare, care stric valoarea elitei sau mping n subsolul societ ii elementele ei valoroase. Ra ionamentul lui Sorokin este lipsit de fundamente logice, i nu are acoperire istoric . Logic, mobilitatea nlocuie te o elit aflat n declin sau i revitalizeaz elementele. Schimbarea unei elite cu alta nu nseamn nlocuirea unei elite bune (a unei aristocra ii) cu una proast .7 9.5.2.2. Selec ia social negativ n sociologia romneasc O problem strns legat de structura social i de mobilitatea social este cea a selec iei sociale negative. Sociologul romn Ion Ungureanu 8 face o prezentare sintetic i pertinent a principalelor contribu ii aduse de sociologia romneasc n clarificarea acestei probleme. ntr-un mediu social i na ional corupt prin influen i domina ie str in , vor fi promovate n ierarhia social elementele care se adapteaz pasiv, u or i repede mediului social corupt semnala marele nostru poet, M. Eminescu. Pentru a explica selec ia social negativ , el introduce conceptul de p tur superpus . Aceasta nu este o clas social . Clasa, n concep ia omului deplin al culturii romne, este un corp social format din oameni care au o int comun , interese comune, pe cnd cei care compun p tura superpus au ap rut ca urmare a declas rii, adic a nmul irii peste m sur a oamenilor ce tr iesc din munca aceleia i sume de produc tori. Ele nu compenseaz munca material a celor de jos prin munc intelectual (cum fac clasele superioare din rile str ine). P tura

119

superpus este un element parazitar lipit artificial pe corpul s n tos al unei societ i iar etiologia ei este dubl : a) oameni declasa i sunt intstrumentele cele mai bune pentru c sunt cele mai coruptibile de care se servesc str inii pentru a exploata ara, popula iile ei autohtone ; b) pe de alt parte, p tura superpus se formeaz atunci cnd o societate introduce formele unei civiliza ii str ine f r ca s exist corelativul ei economic, ceea ce genereaz o mi care nes n toas n societate, nu bazat pe munc ci pe privilegii. Procesul declas rii este generat att de dominan a str in a unei ri, ct i de strategia gre it de dezvoltare aleas de rile dominante. Mecanismul social al declas rii se bazeaz pe deteriorarea principiului compensa iei muncii. P tura superpus este un mediu social negativ, care nu permite formarea valorilor i promoveaz nonvaloarea social : lingu itorii, viclenii, mincino ii. Elementele s n toase ale societ ii se vor adapta la acest mediu n mod natural : naturile viguroase vor c ta s ntip reasc mediului caracterul lor, cele slabe se vor adapta ca ceara unui mediu nedemn chiar . Adaptabilitatea cu un mediu nes n tors, nedemn nu nseamn deci superioritate organic , ci selec ie social negativ , iar p tura superpus este n oricare societate un rezultat al selec iei sociale negative. Teza eminescian sus ine c evolu ia noastr social s-a desf urat ciclic, iar ritmurile i durata acestor cicluri le-au stabilit domina iile str ine (I. Ungureanu) M. Eminescu 9 nregistreaz trei cicluri ale selec iei sociale n Romnia : 1700-1821 cnd nvinge elementul imigrant prin domnia fanariot ; 1821-1866 are loc o selec ie social pozitiv , prin reactivarea elementului autohton; 11 febr. 1866 cnd se manifest o selec ie social negativ dar nu att de categoric . Exist multe controverse pe marginea acestei clasific ri : C. R dulescu Motru sus ine c n 1904 se mai poate vorbi de o selec ie social negativ , ciclu pe care el l nume te pseudocultur , o form a culturii care are toate elementele culturii adev rate dar formele ei nu se potrivesc cu fondul, de unde lipsa de armonie, continuitate, originalitate, ntr-un cuvnt superficialitatea. Ca i Eminescu, C. R dulescu Motru consider c pseudocultura este prin excelen favorabil individului cu sentimente cosmopolite, ceea ce genereaz o selec ie negativ a valorilor. La fel ca i Eminescu n 1881, C. R dulescu-Motru cerea, n 1904, o reac iune s n toas contra pseudoculturii, fiindc aceasta genereaz boala societ ii romne ti moderne, politicianismul. Acesta este reprezentat de clasa superpus (partidul liberal) care a transformat mecanismele politice dintr-un mijloc ntr-un scop. D.Dr ghicescu, de i aparent accept teza eminescian , confundnd p tura superpus cu boierimea n ansamblul ei, ajunge la dou concluzii gre ite : 1) boierii romni n-au avut nici o leg tur de snge i de sim minte cu glasul neamului ; 2) trecutul nostru att de nefericit i agitat n-a pus n joc i n-a dezvoltat dect nsu irile suflete t nefavorabile, slabe (defectele, lipsurile morale). Sociologii romni caut o alternativ la stratificarea social bazat pe structura social . Mihail Manoilescu (1891-1950) vede n corporatism o astfel de alternativ . Corporatismul este o doctrin i form de organizare a societ ii, care presupune realizarea unei unit i (solidarit i) nemijlocite a indivizilor n cadrul societ ii prin intermediul corpora iilor.

120

Corpora iile sunt reuniuni socio-profesionale ce cuprind sume de indivizi ce exercit o profesie n cadrul aceleia i ramuri de activitate, indiferent de pozi ia lor ierarhic i de proprietatea asupra mijloacelor de produc ie. Mihail Manoilescu este ntemeietorul doctrinei corporatismului pur i integral. El considera corporatismul ca o form social evolutiv post-liberal i, n consecin , postparlamentar , n care clasele sociale vor fi nlocuite de grupuri sociale func ionale (corpora ii) n cadrul unui stat guvernat de o elit politic . Elita nseamn acea minoritate a comunit ii na ionale, care i asum r spunderea social suprem i cumuleaz calit ile cele mai nalte ale comunit ii (); ea ntrune te n mod culminant toate valorile omene ti. Elita este o aristocra ie n concep ia lui Mihail Manoilescu care prin ns i natura ei, trebuie s cumuleze toate func iile de conducere, politico-militar , economico-social , cultural n toate sectoarele de activitate na ional . Elita trebuie s prezinte o unitate organic concretizat ntr-un control general asupra tuturor sectoarelor de activitate na ionl : aceasta este dreptul ei, aceasta este datoria ei. Selec ia trebuie s asigure superioritatea absolut i superioritatea relativ a unor grup ri conduc toare, proces ce trebuie s se desf oare sistematic, continuu, f r sincope. Nu poate fi elit o clas n care apoape f r nici o selec iune oricine poate s intre i s se men in . Nu poate fi elit o categorie social n care lipse te orice severitate din punctul de vedere intelectual sau sufletesc la cooptarea de noi membrii. Nu poate s fie elit un grup social care nu are sentimentul intern i adnc al inegalit ii, al inegalit ii creat de merit. 10 Elita nseamn probitate personal , for etic . Ct prive te ansele burgheziei romne ti de a ajunge la o elit , M. Manoilescu este destul de pesimist : burghezia romneasc mai are de a teptat pn n ziua n care va constitui o elit .11 Principiul corporatismului pur i integral este organizarea, care vrea s nlocuiasc att principiul liberei concuren e n economie, ct i sistemul democratic-parlamentar. Organizarea se bazeaz pe reglementarea centralizat i autocrat a activit ilor tuturor corpora iilor (economice, sociale, culturale, religioase) de c tre singura putere politic cu drept de liber activitate constituit din reprezentarea exclusiv a corpora iilor. 9.5.3. Sistemul stratific rii sociale n Romnia n timpul regimului comunist Desigur, se poate pune problema dac au existat cu adev rat categorii sociale distincte n societatea socialist , n condi iile n care idealul comunist la nivel macrosocial era omogenizarea social iar la nivelul microsocial, formarea omului nou, de tip socialist. Potrivit opiniei lui Sandu E. Dumitru,12 dincolo de stereotipurile ideologice respectiv clas muncitoare, r nimea i p tura intelectual - s-au conturat n socialismul real cteva categorii distincte i anume : disidentul(contestatarul), specialistul, nomenclaturistul, activistul i speculantul. (1) Contestatarul a fost singurul tip social care nu a fost obedient fa de putere, a ac ionat mpotriva acesteia fie izolat, ca disident (n toate rile foste comuniste), fie n grup de rezisten organizat (Cehia, Polonia, Ungaria).

121

Disidentul chiar prin faptul c se mpotrive te sistemului totalitar de valori i norme i prejudec i propune un sens al identit ii umane, bazat pe no iunea de responsabilitate, propune deci o moral a curajului i a demnit ii umane. (4) Contestarea puterii a mbr cat forme i intensit i diferite n rile lag rului socialist. n Romnia, represivitatea crescut a regimului a f cut ca o mai frecvent i n acela i timp cea mai inofensiv (pentru putere) form de contestatare s o reprezinte butadele satirice, spectacolele umoristice, expozi iile de caricatur cu substrat politic. De i se limitau la satirizarea cuplului dictatorial sau a politicii P.C.R. i nu constituiau un atac direct la sistem, ele au jucat un bine definit rol n dezvoltarea unei solidarit i resentimenalte i a unei vagi speran e de schimbare. Pe de alt parte, nu trebuie neglijate nici efectele perverse pe care aceste forme subtile de contestare le-au generat, ele constituind supape de dezamorsare a tensiunior acumulate de popula ie i mic ornd n felul acesta (n loc s creasc ) ansele prolifer rii atritudinilor contesatare i solidarit ii exponen ilor lor. (2) Un alt tip social care a opus rezisten regimului a fost specialistul elita profesional a societ ii. Aceasta a opus o rezisten pasiv , sau, poate, mai corect spus, prin evaziune() Moral, el este un dedublat : pentru a i putea mplini voca ia, aspira iile profesionale el accept mai mult sau mai pu in formal pl tirea unui tribut ideologic, mimarea accept rii ideologiei oficiale. Sub aspectul moralit ii, de cealalt parte a baricadei se afl nomenclaturistul, activistul i speculantul. Nomenclaturistul este cel ce de ine puterea la vrful piramidei, este factor de decizie, este elita politic . Lui i revine responsabilitatea (sau mai bine zis iresponsabilitatea) instituirii valorilor i normelor totalitare,a controlului social totalitar, a represiunilor organizate asupra indivizilor, a dezvolt rii personalit ii individului n societate. El solicit i impune obedien necondi ionat a indivizilor fa de regim. Trebuie observat faptul c metodele pe care le-a practicat, intensitatea convingerilor care l-au animat au diferit de la o etap la alta a istoriei regimului comunist. Dac n perioada stalinist metodele de impunere a valorilr i normelor sistemului comunsit erau extrem de dure, de represive, iar exponen ii lor, fanatici n convingeri i comportamente, n perioada de recul ( de dec dere a regimului) chiar i o parte a nomenclaturii ncepuse s con tientizeze inconsisten a sistemului politic comunist i a ideologiei sale. Dezvoltarea paroxistic a formalismului i birocra iei erau modalit i de escamotare i compensare a sc derii credulit ii ideologiei i practicii comuniste. (4)Activistul, conform caracteriz rii f cute de S. Dumitru este acela care are ca profesie propaganda ideologic , care, de fapt, a renun at de bun voie la meseria sa n favoarea repet rii i impunerii persuasive sau mecanice a stereotipurilor ideologice. Activistul este interfa a dintre nomenclatur i mase. El dispune de puteri i avantaje n m sura n care este credincios i folositor nomenclaturii i ideologiei sale.13 Motiva ia profesional a acestui tip social o constituie fie credin a n ideologia comunist , mai rar ntlnit n perioada dec derii comunismului, fie de inerea unor avantaje personale (mai mici sau mai mari). Ca i n cazul specialistului, dedublarea poate fi prezent i n cazul activistului. Am putea spuen c ntre ei exist o asem nare : ambii sunt duplicitari. A a cum remarca ns Sandu Dumitru, contrastul este mai puternic dect asem narea ntre cele dou tipuri sociale i este evident att din punct de vedere al valorii profesionale n timp ce primul este purt tor de performan profesional , celui de al doilea i lipse te de regul ct i din punct de

122

vedere moral : dac primul adopt duplicitatea pentru a i putea exercita profesia, pentru a putea supravie ui, n ultim instan , cel de-al doilea o face din oportunism, din arivism. n func iile de conducere erau prefera i incompeten ii i impurii cei cu pete la dosar, pentru c erau mai u or de controlat i de readus la ordine n caz de nesupunere. Tipul speculantului, spre deosebire de celelalte tipuri sociale (mai sus numite) clasificate n raport cu sfera politicului este clasificat n raport cu sfera economicului. El este localizat n sectorul comercial i este tipul care exploateaz la maximum penuria de resurse cu care se confrunt popula ia, care profit ndeosebi dar nu numai de lipsa alimentelor pe pia a de stat, fiind un actor social foarte activ pe pia a neagr . Meseria lui este de a colecta spre a vinde la suprapre m rfurile deficitare. Dubios sub aspect moral, lipsit de scrupule, bine adaptat la vremuri, el intr n categoria profitorilor regimului al turi de activitst i nomenclaturist. El nu se consider speculant, ci doar un descurc re , bine integrat social. Al turi de categoriile sociale mai sus men ionate, n socialismul real au existat mul i individzi care nu au apar inut nici elitelor politice sau profesionale, nici activi tilot, nici speculan ilor i care sunt inclu i n no iunea de mase. Sandu Dumitru observa c rela ia dintre mase speciali ti contestatri era una de tip pozitiv marcat predominant prin ncredere.

Note:
1 2 3 4 5 6 7 I. Ungureanu, Paradigme ale cunoa terii societ ii , p. 137. Jean Cazeneuve, Dix grandes notions de la sociologie, Ed. du Seuil, 1976, p. 150. P. Sorokin, Social and Cultural Mobility, Free Press, 1959, p. 11. P. Parsons, Essays in Sociological Theory, Free Press, 1949, p. 166. I. Ungureanu, Paradigme ale cunoa terii societ ii , p. 137. P. Sorokin, Social and Cultural Mobility, N.Y., The Free Press, 1959, p. 139 -152, 343, 495-540. I. Ungureanu, Paradigme ale cunoa terii societ ii , p. ???

8 I. Ungureanu, Paradigme ale cunoa terii societ ii, p. 156-159. 9 M. Eminescu, Scrieri politice, Scrisul romnesc, 1935, p. 99. 10 I. B descu, Dan Dungaciu, Radu Baltasiu, Istoria sociologiei contemporane, Ed. Eminescu, Buc., 1996, p. 668. 11 M. Manoilescu, Tragica predestinare a geniului romnesc, Ia i, 1993, dup I. B descu, D. Dungaciu, op. cit., p. 669. 12 Sandu Dumitru, Sociologia tranzi iei, Ed. Staff, Buc., 1996, p. 17-20. 13 Sandu Dumitru, op. cit., p. 17.

123

10.FAMILIA 10.1. Rudenia, familia, c s toria

Rolul pe care rudenia l-a jucat n via a actorilor sociali nu a fost mereu acela i. Dac n societ ile preindustriale rela iile de rudenie influen au ntr-o m sur foarte mare ntreg itinerariul parcurs de individ de-a lungul vie ii sale, n societ ile industriale i postindustriale, rolul lor tinde s scad . Studiile sociologice dovedesc c n aceste societ i, rela iile de munc tind s fie mai importante pentru individ dect rela iile de rudenie. Totu i, rela iile de rudenie ocup i ast zi un rol semnificativ n ansamblul rela iilor sociale. Rudenia este apropierea biologic sau spiritual , socialmente recunoscut ntre individzii umani.1 Rudenia biologic poate fi consancvin , avnd la baz leg turi de snge sau afin , avnd la baz c s toria. Rudenia spiritual (n ia, fra ii de cruce) este o rela ie de tip conven ional, dar ea poate reglementa att raporturile sociale ct i raporturile biologice. De exemplu, ea poate interzice c s toria cu o persoan din linia na ilor. Rudenia reflect adesea viziunea despre lume a unui grup uman, caracterul s u social, mai degrab dect cel biologic constituind tr s tura sa esen ial (Anthony Good, Alan Barnard). Elementul cheie al rudeniei este familia. Familia este un grup relativ permanent de indivizi lega i ntre ei prin origine, c s torie sau adop ie. Murdock, n 1949, f cea distinc ia ntre familia nucleu i familia extins . El preciza c familia nucleu este compus din adul i de sex opus mpreun cu copiii lor naturali sau adopta i. Ast zi, existen a familiilor monogame, de homosexuali pune n discu ie pertinen a acestei defini ii. Familia nuclear poate mbr ca dou forme : a) familia de orientare (n care ne na tem i avem statutul de copil, frate etc.) ; b) familia de procreere (pe care o creem prin c s torie, n care avem statutul de so , p rinte etc.). Ea se mai nume te i familie conjugal . Cei mai mul i oameni sunt, n acela i timp, i membrii ai familiei de orientare i membrii ai familiei conjugale. Datorit acestui fapt ei sunt expu i la experien e, mentalit i, ndatoriri, perspective diferite, uneori chiar opuse. Uneori, adul ii se simt strivi i de povara multiplelor i concomitentelor ndatoriri ce deriv din dubla lor calitate de copii ai b trnilor lor p rin i i p rin i ai copiilor lor (minori). Cre terea longevit ii popula iei fac ca echilibrarea acestor ndatoriri s devin o problem

124

scial tot mai mare, determinndu-i pe sociologi s catalogheze actuala genera ie adult ca genera ie sandvi .2 Familia extins este numit deseori i consancvin , datorit leg turilor de snge care exist ntre membrii ei. Ea este alc tuit din dou sau mai multe familii nucleare unite prin leg tura dintre p rin i i copil (de exemplu, p rin ii, copiii i bunicii acestora alc tuiesc o familie extins ). Familia nuclear conjugal se creeaz prin c s torie. C s toria este o modalitate - acceptat social prin care dou sau mai multe persoane constituie o familie. Ea poate comporta un aspect juridic (recunoa terea formal de c tre o institu ie legitim a uniunii maritale) i un aspect religios (recunoa tere formal , prin sacralizare, de c tre o institu ie religioas legitim a uniunii maritale). Mult timp unirea marital a fost recunoscut , legitimat doar din punct de vedere religios, c s toria civil (sanc ionarea juridic constituind o apari ie relativ recent ). 10.2.
10.2.1

O viziune multicultural asupra familiei


Reguli de constituire a cuplurilor familiale i practici de alegere a partenerului

Familia este o institu ie social universal , ns regulile de constituire a familiei i de alegere a partenerului difer de la o societate la alta. Exist dou tipuri de reglementare marital : endogamie i exogamie. Endogamia stabile te alegerea partenerului din interiorul aceluia i grup; oamenii se pot c s tori ntre ei numai dac apar in aceleia i rase, religii, caste, etncii. Ea stabile te deci, clasa de persoane cu care este permis i ncurajat c s toria. Roul ei este de a cre te solidaritatea de grup. Ast zi asist m la o cre tere tot mai mare a ratei c s toriilor ntre grupuri diferite. n acela i context, constat m c , n multe societ i grani a endogam se confund cu grani a societ ii. Exogamia stabile te alegerea partenerului din afara grupului, respectiv din afara familiei nucleare, a clanului, tribului sau comunit ii locale. Ea stabile te, cu alte cuvinte, clasa de indivizi innacceptabili ca parteneri conjugali, interzicnd rela iile sexuale ntre rude de snge proclamnd tabuul incestului. Excep ie de la aceast regul au f cut familiile regale din Hawaii, dinastiile egiptene, familiile imperiale Inca. De regul , n toat lumea, prohibi ia incestului este nso it i de reac ii de aversiune, dispre , dezgust. n viziunea lui Claude Levy Strauss, afirmarea incestului drept tabuu nt re te interdependen ele sociale, dezvolt alian ele ntre familii, ncurajeaz diversitatea cultural i social . Practicile de alegere a partenerului variaz i ele de la o societate la alta. Putem, totu i, reduce mul imea metodelor utilizate pentru c tigarea partenerului marital la urm toarele patru : 3 a) c s toria prin rapt const , a a cum se subn elege i din denumirea ei n r pirea s iei i este utilizat n acele societ i n care femeile sunt n num r mai mic dect b rba ii. Este o practic mai pu in obi nuit ce urm re te corectarea dezechilibrului numeric care exist ntre cele dou genuri ; b) c s toria prin cump rare este o practic mai frecvent . n societ ile care practic aceast metod de alegere a partenerului, cump rarea poate fi f cut fie de b rba i, fie de femeie. n unele cazuri, se stabile te un pre pentru mireas (sau

125

un serviciu), n altele, dimpotriv , b rbatul este cel care prime te o zestre din partea femeii sau a familiei ei. c) c s toria prin aranjament este o metod de alegere a partenerului destul de r spndit n lume. Multe societ i consider c s toria o institu ie social extrem de important att pentru individ, ct i pentru societate i de aceea consider c ea trebuie aranjat i nu l sat la discre ia tinerilor lipsi i de experien i de maturitate. n lucrarea Din tainele Indiei, Mircea Eliadene poveste te c fecioarele indiene nu au nici o ini iativ n faptul c s torei ntr-o familie tradi ional , fecioara este vestit cu cteva zile nainte de nunt , iar pe so nu l vede dect n mijlocul ceremoniei, dup ce c s toria a fost legat i juruit . d) c s toria prin consensul p r ilor este cea mai cunoscut practic de realizare a c s torei. Conform acestei metode, op iunea marital este f cut n mod exclusiv de c tre cei doi tineri, care urmeaz s se c s toreasc . Ast zi, n Romnia, ca i n foarte multe alte state se consider c acesta este singurul mijloc legitim, singurul mijloc care se cuvine pentru alegerea partenerului marital.
10.2.2. Tipuri de c s torie

C s toria poate avea multe forme : a) monogamia, respectiv c s toria unui so cu o singur so ie. Din punct de vedere statistic este cea mai r spndit form la nivelul mondial, fiind practicat n toate societ ile; b) poligamia, respectiv c s toria unui so cu dou sau mai multe s oii. Ea a fost r spndit n societ ile tradi ionale n 83% din cele 862 de societ i analizate de Murdock (1967); c) poliandria, care const n c s toria a doi sau mai mul i b rba i cu o singur so ie. Ea este o form de c s torie relativ rar i, de regul , se concretizeaz n dreptul fratelui mai mic de a ntre ine rela ii sexuale cu so ia fratelui mai mare, n cazul n care nu se pot asigura so ii pentru to i fra ii; d) c s toria n grup. Aceasta este considerat de majoritatea speciali tilor ca un mod de c s torie marginal. n leg tur cu acest tip de c s torie (ce const n c s toria a doi trei b rba i cu dou trei femei), trebuie s preciz m c cercetarea domeniului nu a furnizat dovezi concludente privind practicarea ei ca norm social . Murdock (1949) arat c , de i monogamia este forma de c s torie cea mai frecvent din lume, ea nu este i cea mai preferat , aceasta din urm fiind poligam . E drept ns c restric iile economice au mai temperat nclina iile frenetice c tre poligamie : un num r relativ mic de b rba i pot ntre ine mai multe femei, gospod rii etc.
10.2.3. Modele de descenden , de re edin i autoritate n familie

Societ ile r spund diferit la interoga ii de genul : cum ne determin m genealogia? Cum stabilim care ne sunt udele? Care ne este originea? Exist mai multe modalit i prin care poate fi stabilit descenden a i anume : a) Descenden a uniliniar , care ia n considerare doar o linie p rinteasc , fie ea masculin , i atunci vorbim de descenden patriliniar , fie pe cea feminin , i atunci vorbim de descenden matriliniar . Cea mai r spndit form n lume este descenden a patriliniar i ea stabile te c numele, propriet ile, bunurile sunt transmise de la tat la fiu.

126

Tipul de descenden a fost impus de m rimea contribu iei economice a celor doi membrii ai cuplului. n societ ile horticole, n care femeile asigurau o mai mare parte din bunurile economice necesare familiei, cel mai frecvent ntlnim descenden a matriliniar . n societ ile agrare i pastorale, b rba ii erau cei care contribuiau mai mult la asigurarea bunurilor necesare familiei i, ca atare, s-a impus descenden a patriliniar . b) Descenden a bilateral , care stabile te descenden a (mo tenirea) n mod egal att pe linia masculin a familie ct i pe cea feminin . Acest tip de descenden l ntlnim n majoritatea societ ilor industriale ce au permis schimbarea rolurilor genurilor i cre terea contribu iei femeii n realizarea veniturilor familiei. Re edin a familiei nou create se stabile te n mod diferit de la o societate la alta, n func ie de modul n care este repartizat puterea ntre b rba i i femei. Normele privind stabilirea re edin ei au n vedere asigurarea securit ii economice i protec ia membrilor noii familii (n special a copiilor). Cercet rile antropologice au eviden iat existen a a patru modele de re edin . Cel mai obi nuit model l constituie re edin a patrilocal , atunci cnd cuplul i stabile te re edin a lng sau n interiorul re edin ei b rbatului. Re edin a matrilocal stabile te ca tinerii c s tori i s locuiasc lng familia femeii sau mpreun cu aceasta. Re edin a bilocal permite noului cuplu s aleag ntre a locui ori cu/sau ln familia b rbatului ori cu/sau lng familia femeii. Ast zi, cel mai r spndit model este re edin a neolocal , n care, noul cuplu i ntemeiaz propriul c min, c tignd astfel un mai mare grad de independen fa de familiile de orientare. Societ ile se deosebesc nu numai n privin a normelor care stabilesc re edin a noului cuplu ci i n pivin a modului n care puterea i autoritatea sunt repartizate n familie. Patriarhatul este cel mai frecvent model ; el consfin e te autoritatea b rbatului n familie. n opozi ie cu el, se afl matriarhatul, sistem n cadrul c ruia autoritatea n familie i revine femii. l ntlnim n mai pu ine societ i comparativ cu patriarhatul. Sistemul egalitar consfin e te faptul c autoritatea n familie apar ine deopotriv femeii i b rbatului. Cu privire la modelele de c s torie, re edin i autoritate analizate pn acum se cuvine s tragem urm toarea concluzie : pe de o parte, ele fac parte din cultura unei societ i iar pe de alt parte, ele influen eaz valorile i normele respectivei societ i. 10.3. Func iile familiei

n linii mari, majoritatea sociologilor converg c tre recunoa terea acelora i func ii ale familiei ca grup social. Trebuie s remac m, totu i, c ntre opiniile lor exist i diferen e semnificative de accente. n viziunea antropologului francez Claude Levy-Strauss, familia prezint urm toarele atribute principale : a) i are originea n c s torie ; b) const din so , so ie i copiii n scu i din uniunea lor, cu toate c , uneori, acestui grup restrns i se mai al tur i alte rude ; c) grupul familial este unit prin drepturi i obliga ii morale, juridice, economice, religioase i sociale. Deducem de aici c principalele func ii ale familiei sunt func iile biologic , economic , de solidaritate i moral . G. P. Murdock apreciaz c familia nuclear (ce se caracterizeaz prin universalitate) ndepline te n esen patru func ii : sexual , reproductiv , economic

127

i socializatoare. n acela i context, W.F. Ogburn precizeaz c principalele func ii ale familiei tradi ionale sunt : func ia de reproducere, economic , educa ional , recrea ional , religioas i social psihologic . Func ia biologic se refer n special la satisfacerea cerin elor sexuale ale partenerilor i procreeare a copiilor. Ea trebuie s asigure mecanismul nlocuirii membrilor societ ii de la o genera ie la alta. Familia i societatea reglementeaz activitatea sexual , impunnd anumite restric ii. Restric iile se refer , de regul , la limitarea activit ii sexuale la sistemul marital i la tabuul incestului. Func ia socializatoare const n reproducerea mo tenirii sociale i culturale. Familia asigur educa ia copiilor, i nva limba, c) valorile, normele. Procesul socializ rii copiilor ncepe n familie continund, mai apoi, n coal , grupul de prieteni etc. Func ia de plasare social se refer la faptul c pentru fiecare individ, familia constituie contextul social ini ial i i asigur o identitate social ini ial . Pozi ia, statutul derivat din familie i influen eaz n mod semnificativ viitoarele experien e de via . Nu este totuna s te na ti ntr-o familie bogat sau s rac , ntr-o familie de intelectuali sau analfabe i etc. n literatura sociologic , exist numeroase controverse privind caracterul pozitiv sau negativ al efectelor acestor func ii asupra indivizilor i societ ii. Teoria func ionalist (Murdock 1949, Parsons i Bales, 1955) eviden iaz func iile pozitive ale familiei. Ei consider c familia este o institu ie social principal , care ofer societ ii posibilitatea de a i rezolva problemele importante. Teoria conflictualist sus ine c prin func iile ei, familia asigur perpetuarea sistemului existent, limiteaz mobilitatea social . Din aceast cauz , familiile din clasa de sus i cea mijlocie tind s ob in mai mult educa ie, slujbe mai bune, standarde de via mai nalte dect copiii din familiile clasei muncitoare. Func ia economic const n acumularea unor venituri suficiente pentru to i membrii familiei i alc tuirea unui buget comun. Func ia de solidaritate se refer la rolul familie n statisfacerea nevoilor de afec iune, c ldur , respect i ajutor reciproc ntre cei doi parteneri i ntre to i membrii familiei (p rin i, copii, fra i, surori). n sociologia romneasc , Henri H. Stahl surprinde complexitatea func iilor familiei clasificndu-le n dou mari categorii : func ii interne i func ii externe. Dup spusele sale, n prima categorie sunt incluse urm toarele func ii : a) biologic i sanitar ; b) economic ; de solidaritate familial ; d) pedagogico-educativ i moral . Func iile externe asigur socializarea i integrarea social precum i dezvoltarea individualit ii, a personalit ii fiec rui membru al familiei. Distinc ia ntre func iile interne i externe nu este absolut . ntre ele exist conexiuni, interferen e, determin ri. Caracteristicile societ ii (regimul politic, legisla ia, standardele educa ionale generale, politicile sociale, nivelul dezvolt rii economice ) i pun amprenta asupra modului n care familiile i exercit respectivele func ii. n literatura de specialitate ntlnim i teorii care sus in c sunt mai semnificative disfunc iile dect func iile familiei. Includem aici, n primul rnd, teoria conflictualist . n concep ia reprezentan ilor acestei teorii, familia este o unitate

128

social ce reproduce la scar redus conflictele interclasiale (K. Marx, Fr. Engels ). Randall Collins (1975) consider c n raporturile de familie, so ul se comport ca un proprietar, ca un gangster, n timp ce femeia este victim permanent . n ac i eea ordine de idei, Jetse Sprey (1979) sus ine c membrii familiei se confrunt cu dou solicit ri conflictuale : so ii concureaz ntre ei pentru autonomie, autoritate i privilegii i, n acela i timp, coopereaz pentru a putea supravie ui. n opozi ie cu teoria conflictualist , viziunea interac ionist accentueaz asupra efortului realizat de membri familie n vederea construirii unei existen e de grup, a unei sub-lumi a cuplului. Pentru aceasta, ei i remodeleaz defini iile despre ei n i i i despre ceilal i, despre via a cotidian , despre experien a trecut i viitor. Raporturile cu rudele i prietenii sunt redefinite n consens cu a tept rile partenerului. Fiecare i modeleaz ac iunile n raport cu cel lalt. Astfel, cuplul construie te o biografie comun , o memorie coordonat n comun. Na terea copiilor va impune o nou remodelare a rela iilor dintre parteneri.

10.4.

Familia contemporan

n cadrul familiei nucleare tradi ionale, so ul este principala surs de venituri i autoritate a familiei. So ia se ocupa de problemele gospod re ti i de cre terea copiilor depinznd din punct de vedere economic de so . Vrsta partenerilor la c s torie era relativ sc zut , num rul de copii asigura cre terea demografic iar rata divor urilor era relativ redus . Acestea au fost, n linii mari, caracteristicile familiei nucleare din secolul XIX i pn n deceniul 7 al secolului XX. Dup aceast dat , acest tip de familie a cunoscut un continuu i rapid declin. n multe din societ ile occidentale ea nu mai reprezint azi dect 7-10% din totalul grupurilor familiale. Principala cauz a acestui regres se presupune a fi cre terea ponderii femeilor ocupate profesional. Acest fapt a dus la cre terea independen ei economice a femeilor, a satisfac iei lor psiho-sociale i a posibilit ii de egalizare n raport cu partenerul a pozi iilor sale de autoritate i putere. Pe de alt parte, ns , se presupune c ocuparea femeilor n activit i extrafamiliale a dus la diminuarea func iilor familiei, ngrijirii i supravegherii copiilor. Cercet rile sociologice dovedesc c rata c s toriilor (sanc ionate legal) a sc zut dup 1970 i mai drastic dup 1990 ( rile scandinavice, SUA etc.). Romnia prezint una dintre cele mai nalte rate ale c s toriilor legale din Europa cu oate c ea a sc zut comparativ cu anii 70-80. Vrsta la prima c s torie a crescut concomitent cu cre terea ratei divor urilor. C s toriile se ncheie deci, mai trziu i se destram mai repede. Ne ndrept e te acest lucru s spunem c familia este o institu ie social pe cale de dispari ie? Consider m c ngrijorarea celor care cred acest lucru este nendrept it pentru c odat cu cre terea ratei divor urilor, cre te i rata c s toriilor.

129

Alte caracteristici ale familiei contemporane ar mai fi sc derea ratei natalit ii i a num rului de copii, cre terea ponderii na terilor n afara c s toriilor legale, amnarea fertilit ii cuplului pn la demararea activit ii profesionale, cre terea ponderii cuplurilor n care partenerii au rela ii extraconjugale i cre terea gradului de acceptan fa de aceste comportamente i schimbarea diviziunii rolurilor n cadrul familiei. Ne ntreb m dac ast zi iubirea romantic mai reprezint un criteriu esen ial n luarea deciziei de a se c s tori a tinerilor? Studiile realizate de Turner i Helms n SUA (1988) confirm acest lucru. Ei sus in c iubirea romantic se concretizeaz n pasiune i o anumit form a grijii. Pasiunea se refer la fascina ia, sentimentul de exclusivitate pe care ndr gosti ii l au unul fa de cel alt, precum i la dorin a intimit ii n doi. Grija se refer la puterea de sacrificiu a unuia fa de cel lalt i la ocrotirea celuilalt. Goode (1959) preciza c iubirea romantic este foarte important , att pentru c asigur sprijinul afectiv, ct i pentru c ajut cuplurile tinere s sl beasc leg turile cu p rin ii. Cu privire la rata nalt a divor urilor, numeroase studii realizate de sociologi americani eviden iaz faptul c ea nu afecteaz n aceea i m sur toate categoriile socio-profesionale. S-a constata c cei care se c s toresc mai devreme n adolescen divor eaz ntr-un procent mai mare dect cei care se c s toresc mai trziu. De asemenea, rata divor urilor este mai ridicat n rndul clasei muncitoare dect al clasei de mijloc, probabil i datorit tensiunilor financiare care o macin . doi parteneri sunt mai mari, cu att cre te rata divor urilor. Acelea i studii eviden iaz o mai mare vulnerabilitate la divor a celor care sunt mai mobili din punct de vedere geografic. n concluzie, principalele cauze care provoac destr marea familiilor contemporane sunt : a) Cre terea mobilit ii geografice i sociale ce au determinat sl birea leg turilor comunitare i au contribuit la schimbarea mentalit ilor privind familia i c s toria. Reticen a i stigmatul social legate de divor au sc zut semnificativ. b) n multe din societ ile contemporane au fost simplificate legile privind divor ul i a fost instituit divor ul f r vin , fapt ce a jucat i el un rol important n cre terea divor urilor.

130

Relativ la consecin ele divor urilor, Spanier, Thompson i Weitzman (1984, 1985) sus in c acesta poate genera sentimente de e ec personal, singur tate i dificult i de ordin economic-financiar. Divor urile n familiile cu copii sunt mai complicate, ridicnd problema evalu rii corecte a situa iei, astfel nct decizia privind ngrijirea ulterioar a copiilor, fie de c tre unul dintre p rin i, fie de c tre ambii, s fie favorabil celor dinti. n trecut, se considera c divor urile erau foarte nocive pentru copii, ducnd la insuccese colare i cre terea delincven ei. Cercet rile actuale realizate de Spanier i Thompson par s indice c este preferabil un divor , atunci cnd atmosfera n familie devine insuportabil , se caracterizeaz prin ur , violen verbal , fizic , psihologic . Cu privire la violen a n familie, se constat c aceasta este n cre tere n multe din societ ile contemporane. Ini ial s-a considerat c violen a este un fenomen tipic clasei muncitoare. n realitate ns , ea apare n toate clasele sociale, dar posibilitatea ei cre te n condi ii de omaj i dificult i financiare. Victimele violen ei n familie sunt (de regul ) femeile i copii. Multe dintre femei se complac n situa ii i nu divor eaz pentru c nu au nici o alternativ economic , nu- i pot nter ine singure copiii. Agresivitatea fa de copii creeaz condi iile perpetu rii ciclului de violen e : n multe cazuri cei care maltrateaz au fost maltrata i n copil rie. n SUA n fiecare an sunt maltratate dou milioane de femei i cam tot pe att copii. Ast zi, exist multe organiza ii care au ca obiect de activitate, monitorizarea, prentmpinarea actelor de violen n familie i ocrotirea victimelor mentalit ilor privind familia i c s toria. Reticen a i stigmatul social legate de divor au sc zut semnificativ.

131

10.5.

Viitorul familiei. Forme alternative la c s torie

Cele mai r spndite modele alternative de via care s-au r spndit mai ales dup anii 70 sunt : coabitarea consensual , celibatul, c s toriile f r copii i menajele monoparentale. Coabitarea consensual este o form de cuplu familial care seam n cu familia nuclear avnd acelea i func ii i confruntndu-se cu acelea i probleme, diferen iinduse doar prin faptul c nu i-au oficializat c s toria. Este o form de cuplu ntlnit mai frecvent printre tineri i printre cei care nu au copii. n ultimii 30 de ani, concubinajul a crescut de aproximativ cinci ori, cu toate c azi el nu reprezint mai mult de 5% din familiile americane. A crescut totodat i acceptan a social fa de cuplurile consensuale. Tinerele genera ii le percep ca pe o posibilitate care le ofer anse mai mari de alegere a partenerului potrivit. Aceast alternativ poate constitui, deci, o etap premerg toare c s toriei. Deseori, ns , concubinajul reprezint o form alternativ la c s torie, un stil de via adoptat pentru o lung perioad de timp sau definitiv. Studiile de sociologie au ar tat c n SUA concubinajul este mai frecvent printre studen i, printre cei care locuiesc n zonele metropolitane importante i mai pu in frecvent printre cei care se declar profund religio i. Celibatul. Jean Bacher constat c celibatul se refer att la persoanele care nu au rela ii intime cu alte persoane, ct i la partenerii care locuiesc n menaje separate. El a devenit ast zi o op iune de via sau o perioad de a teptare ntre dou leg turi sau o adev rat sih strie. O alt categorie de celibatari o constituie v duvele/v duvii sau persoanele divor ate, care nu se mai c s toresc. Celibatul apare fie ca rezultat al op iunii personale, fie ca rezultat al unor constrngeri extraindividuale, ca de exemplu, din cauza factorilor demografici : num rul mic al partenerilor din categoria de vrst socialmente adecvat . Ast zi, op iunea personal are o frecven mai mare n determinarea celibatului comparativ cu celelalte cauze. Toleran a social fa de celibatari este n continu cre tere. Aproximativ 25% din americani locuiesc singuri. Ca i cuplul consensual, celibatul poate fi o etap temporar n via a indivizilor sau poate fi stilul de via preferat. Deoarece celibatul constituie un factor care determin sc derea natalit ii, n majoritatea societ ilor se ncearc descurajarea lui prin impunerea unor taxe pe celibat, impozite mai mari dect ale celor c s tori i, restric ii n ob inerea de credite pentr locuin e etc. Menajele monoparentale. Cre terea frecven ei familiilor cu un singur p rinte este evident n toate societ ile dar mai ales n SUA i Europa de Vest. Norman Goodman precizeaz c n timp ce n 1960 doar 8% din familiile americane erau compuse dintr-un singur p rinte i copii, ast zi 20% se afl n aceast situa ie. Majoritatea acestor familii sunt fomate din mam i copii minori. Menajele alc tuite din tat i copii de in o pondere relativ mic , ele reprezentnd doar 10% din totalul menajelor monoparentale n Europa de Vest i SUA. Majoritatea menajelor monoparentale sunt rezultatul divor urilor i doar un num r mic sunt cauzate de decesul unuia dintre so i sau de na terea copiilor n afara
132

c s toriei. Standardele lor de via sunt mai sc zute i dificult ile cu care se confrunt sunt mai mari dect n cazul familei nucleare. Se constat , de asemenea, gradul sc zut de satisfac ie al p rin ilor singuri n raport cu via a de familie comparativ cu cel al cuplurilor. Familiile f r copii. Num rul familiilor f r copii a crescut n a doua jum tate a secolului XX. n unele cazuri, este vorba de infertilitate sau doar de amnarea fertilit ii ; n altele este vorba de op iunea definitiv de a nu avea copii. Aproximativ 5% din femeile c s torite din SUA nu doresc s aibe copii. Tehnologia contraceptiv este utilizat pe scar din ce n ce mai larg n majoritatea societ ilor de aceast categorie de femei. Cercet rile actuale (de i insuficiente) eviden iaz c familiile care nu doresc copii sunt preocupate mai mult de cariera lor profesional i au un nivel superior de educa ie. O parte semnificativ din aceste cupluri sunt formate din primii n scu i ai familiilor de orientare (originare). Pe lng dorin a de a se afirma profesional n general, argumentele invocate de cei care nu- i doresc copii sunt : nepriceperea de a fi p rin i, lipsa voca iei parentale, preferin a pentru un mod de via , caracterizat prin mai mult libertate, intimitate, loisir. n rile cu o economie slab dezvoltat , unul din principalele argumente ale dorin ei de a nu avea copii a familiilor ce apar in clasei de jos, l constituie absen a posibilit ii materiale (este i cazul Romniei). Cei care nu- i doresc copii pot apela la mijloace contraceptive sau, n ultim instan , la avort. Dac utilizarea mijloacelor contraceptive se bucur de o larg acceptan social , problema avortului a n scut serioase controverse. Cu mici excep ii (de exemplu starea de s n tate extrem de precar a mame i) avortul a fost ilegal n Romnia pn n 1990 i n SUA pn n 1973. n SUA, grup rile care sus in dreptul femeii la avort au ncheiat o alian autointitulndu-se mi carea pro-choice. n opozi ie cu acestea, exist grup ri care se opun avortului, considerndu-l un act imoral i inuman i care, la rndul lor, s-au organizat n ceea ce ei numesc mi carea pro-life. Cuplurile de homosexuali i lesbiene. Cu unele excep ii (de ex., San Francisco) cuplurile de homosexuali i lesbiene au o frecven relativ sc zut n majoritatea societ ilor. Asist m azi la o cre tere temperat a toleran ei sociale vis a vis de aceste forme alternative de via . Studiile lui Blumstein i Schwartz (1983) au eviden iat multe asem n ri ntre aceste cupluri i cele de heterosexuali : mp rt esc no iunea de iubire romantic , sunt preocupa i de situa ia lor economico-financiar etc. Unele din aceste cupluri, prin adop ie sau fecundare artificial , devin p rin i, experimentnd toate satisfac iile i responsabilit ile ce deriv din aceast calitate. Cu toate acestea, trebuie s recunoa tem c un num r mare de actori sociali manifest repulsie fa de aceste cupluri percepndu-le ca pericole iminente la adresa c s toriei i echilibruui social i ncercnd s le marginalizeze. Note:
1 2 3 C. Zamfir, L. Vl sceanu, Dic ionar de sociologie, Ed. Babel, 1993, p. 519. N. Goodman, Inroducere n sociologie, Ed. Lider, Buc., p. 243. Ibid., p. 245.

133

11.POLITICA I STATUL. CULTURA POLITIC I SOCIALIZAREA POLITIC 11.1 Autoritarism, autoritate, putere Pentru nceput, s ncerc m s clarific m cele trei concepte, dat fiind c n vorbirea curent , de multe ori, ele se confund . Mai mult chiar, i n literatura de specialitate ntlnim situa ii n care no iunea de autoritate este substituit cu cea de putere i invers. Vom ncerca s demonstr m c cele trei concepte, de i sunt indubitabil legate unele de altele, au semnifica ii diferite. Autoritarismul deriv din autoriate, numai un sufix, un ism, desp r ind sensuri care sunt, sau care pot fi, la distan e astronomice. Autoritatea este un termen latin foarte vechi i nu a fost niciodat (cel pu in pn nu demult) un cuvnt peiorativ. De-a lungul secolelor, autoritatea a fost invariabil un termen pozitiv, n timp ce autoritarismul indic un exces i un abuz de autoritate, de fapt, o autoritate opresiv , avnd o conota ie negativ . n lucrarea What Was Authority (1958), H. Arendt arat c sensul originar al autorit ii este legat probabil de verbul latin augere, a augmenta. n primele sale sensuri, indic faptul c de in torii autorit ii impun, confirm i sanc ioneaz un anumit traiect de ac iune sau de gndire. Pentru romani, o auctoritas a contemporanilor depindea i provenea din autoritatea ntemeietorilor cet ii. S subliniem doar faptul c auctoritas, de i n rela ie cu potestas, puterea, a fost ntotdeauna prin faptul c este ascultat i recunoscut . n acela i timp, putem spune c autoritatea este o putere bazat pe prestigiu, pe respect.2 Autoritatea nu este coercitiv , ea nu anuleaz posibilitatea alternativelor, fiind n opinia lui Flathman, n consonan cu autonomia. Al i sociologi, cum ar fi P.Paul Wolff, consider c , dimpotriv , a accepta autoritatea nseamn a renun a la autonomie. Ca semnifica ie, termenul de autoritate deducem din analiza conecptual a lui Sartori este mai aproape de cel de legitimitate dect de cel de putere : autoritatea explic legitimitatea i invers ; cele dou concepte sunt att de strns legate, nct reprezint dou fa ete ale aceleia i monede. Autoritatea face ca lucrurile s mearg nainte (sau nu) nu prin comadn , ci prin solicit ri i sugestii juste . Iat de ce asociem autoritatea cu abilitatea de a conduce, care prime te sprijin spontan. Din acela i motiv i n acel ai moment criza democra iei noastre este descris ca o criz de autoritate.3 Importan a fenomenului legitimit ii n procesul de institu ionalizarea puterii a fost sesizat nc din 1762 de J. J. Rousseau, n Contractul social. Cel ce st pne te nu este niciodat destul de puternic penru a r mne mereu st pn dac nu transform for a n drept i supunerea n datorie. n viziunea lui M. Weber, puterea reprezint capacitatea de a atinge scopuri n ciuda opozi iei altora. El distinge ntre domina ie(Macht) i putere (Herrschaft) .n timp ce puterea este ansa de a face s triumfe n interiorul unei rela ii sociale propria voin , chiar n pofida unor rezisten e, domina ia desemneaz ansa de a g si persoane ce pot fi convinse, gata s asculte un ordin cu un con inut concret. Jean Baudouin constat c raporturile de domina ie nu sunt specifice puterii politice, ele pot fi ntlnite n toate straturile societ ii (n familie, firme, institu ii

134

educa ionale, etc.). Acest lucru a dus la abordarea domina iei politice din dou unghiuri de vedere : Primul const tocmai n considerarea domina iei politice ca pe un raport social printre altele care, n esen , nu se deosebe te prea mult de alte raporturi sociale sau care se deosebe te doar prin mijloacele specifice pe care le pune n mi care. Aceasta este calea aleas de politologul nord-american Robert Dahl, atunci cnd afirm c sistemul politic este o urzeal persistent de raporturi umane, ce implic ntr-o m sur semnificatv putere, domina ie, autoritate. Cea de-a doua abordare presupune, dimpotriv , delimitarea domina iei politice fa de alte forme de domina ie i reperarea p r ii sale ireductibile. Sociologia lui Max Weber prefer cea de-a doua abordare, chiar dac o face f r prea mult convingere.4 M. Weber define te statul ca fiind o ac iune politic cu caracter institu ional, a c rei conducere administrativ revendic cu succes, n limitele unui teritoriu dat, monopolul legitim al coerci iei fizice. Ar tnd c statul se bazeaz pe monopolul coerci iei fizice legitime, Weber se afl n situa ia de a admite c acest lucru este posibil doar atunci cnd cei domina i se supun autorit ii revendicate de cei care domin . Dac a a stau lucrurile, se na te ntrebarea : de ce se supun oamenii, n ce condi ii, pe ce se ntemeiaz aceast domina ie? Pentru a r spunde la aceast ntrebare, marele sociolog german construie te o tipologie ideal a domina iei bazate pe legitimitatea (ncrederea n validitatea autorit ilor i a actelor lor). A) Legitimitatea tradi ional . Baza justific rii domina iei o constituie tradi ia. Actorii sociali au ncredere n caracterul sacru al tradi iilor i cutumelor, care stabilesc regulile vie ii publice i, de asemenea, n persoanele care sunt exponente directe ale acestora. J. Baudouin sesizeaz c autoritatea cu care este investit eful tradi ional poate varia. Ea poate fi puternic , dac concentreaz n minile sale esen a puterii (sultanismul). Ea sl be te ntr-o oarecare m sur dac e mp r it cu alte autorit i (patriarhat sau gerontocra ie) sau dac se sprijin pe o administra ie supus propriei persoane (patrimonialism). Dar n fiecare din aceste cazuri titularul puterii, chiar relativ mediocru, este considerat mo tenitorul unei tradi ii sacre. Hussein al Iordaniei sau Hassan al II-lea al Marocului i trag cea mai mare parte a credibilit ii din faptul c sunt considera i n rile lor descenden ii direc i ai lui Allah.5 B) Autoritatea ra ional-legal . Schimb rile pe care industrializarea le-a atras dup sine au subminat autoritatea tradi ional . Schimb rile pe care ea le-a produs au aruncat n desuetudine vechile practici tradi ionale. Autoritatea ra ionallegal a lui Weber este bazat pe credin a n legalitatea reglement rilor i n dreptul celor plasa i n pozi ii ale autorit ii prin asemenea reguli de autoritate de a emite ordine(M. Weber). Deci, o alt surs a autorit ii o constituie sistemul de legi i reguli care investe te cu putere legitim o anumit pozi ie,statut social. Aceasta s-a dezvoltat odat cu cre terea industrializ rii i este mai compatibil cu birocratizarea. Autoritatea ra ional legal este puterea justificat printr-un sistem de reguli i legi acceptate de societate (autoritatea birocratic ). Ea este legat mai mult de un statut dect de o persoan . Ct timp persoana ocp pozi ia respectiv are dreptul s - i exercite autoritatea. Dup aceea, nu. C) Autoritatea charismatic este ntemeiat pe sanctitatea, eroismul sau caracterul exemplar al unei persoane i pe modelul normativ relevat sau impus de aceast persoan (M. Weber). Autoritatea charismaic deriv din calit ile personale extraordinare ale conduc torului, care este un ef ie it din comun, dotat cu charisma, sau cu un

135

farmec f r egal i care inspir angajament i insufl ascultare (Gha ndi, Hitler, Martin Luther King). Cele mai multe societ i consider conduc torii charismatici periculo i, deoarece, de multe ori (fiind mai nonconformi ti) ei pot submina bazele celorlalte forme de autoritate : tradi ia i pozi ia. Pierderea unui conduc tor charismatic amenin existen a grupului dac tradi ia i pozi ia nu-i sus in autoritatea. De-a lungul timpului,charisma a reprezentat o for revolu ionar , care a generat mi c ri sociale. Weber sus ine c supravie uirea unei mi c ri charismatice depinde de rutinizarea charismei, transformarea autorit ii charismatice fie n form tradi ional sau birocratic , fie ntr-o combina ie a celor dou (exemplul charisma lui Isus Christos). Analiznd textul weberian, privind compara ia dintre cele cinci forme de legitimitate, J. Baudouin constat c spre deosebire de monarh, care are supu i, eful carismatic se adreseaz adep ilor care, ntr-un sfr it, alc tuiesc o comunitate emo ional care se las sedus de farmecul celui ales. n timp ce n forma tradi ional , ncrederea colectiv este investit mai mult ntr-un principiu dect ntr-o persoan (Regele a murit, tr ieasc regele), adeziunea popular e afectiv i pasional . n sfr it, ntre inerea carismei l oblig pe ef s mobilizeze resurse importante dac nu vrea s se expun uit rii i dizgra iei. Regimul carismatic induce o solicitare permanent a adep ilor i o teatralizare nevrotic a scenei politice.6 n concep ia multor sociologic, dictaturile plebiscitare contempoane (Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler) au fost o ilustrare spectaculoas a conceptului de domina ie charismatic . Analiznd legitimitatea, din perspectiva weberian , aten ioneaz sociologul francez, nu terbuie s sc p m din vedere faptul c tipurile inventariate de Max Weber sunt tipuri ideale, neexistnd n stare pur n realitate. n cadrul aceluia i regim, putem ntlni elemente de la oricare din aceste reconsruc ii utopice. Este cazul Imperiului napoleonian, de exemplu. Organizat n jurul persoanei mp ratului, celebrnd faptele sale de arme devenite legendare, ne ducem cun gndul la domina ia carismatic . Totu i, crearea i nt rirea unei administra ii din ce n ce mai ra ionale i centralizate, ct i codificarea spectaculoas a dreptului cutmiar, l apropie mai mult de modelul ra ional legal. i, n sfr it, tentativa de reconstituire a unei dinastii, a unei nobilimi imperiale i chiar a unei cvasi-societ i de curte ne duce cu gndul la elementele unui tip tradi ional. Fa de puterea politic , sociologia i-a manifestat interesul n urm toarele cteva direc ii principale : - a considerat statul ca o institu ie politic ca oricare alta iar institu iile politice le-a integrat n cadrul institu iilor sociale ; - a acordat o aten ie particular aspectelor formale, func iilor latente i disfunc iilor institu iilor prin care se exercit puterea politic ; - tinde s confere o accep iune foarte larg termenului de politic. Din ce n ce mai mult se consider c universului politic i apar in, f r deosebire, toate fenomenele care implic rela ii de putere, autoritate, conducere. Puterea apare, deci, n institu ii foarte diferite cum ar fi statul, organizarea social , patidul politic, sindicatul, biserica, familia. n leg tur cu bazele i func ionarea puterii, dou orient ri fundamentale au marcat sociologia politicii : consensualismul i conflictualismul. Exist , ce-i drept, i o a treia tradi ie, deloc neglijabil , care a subliniat coexisten a consensualismului i a conflictualismului n manifest rile puterii. Pentru Tocqueville, exercitarea puterii ntrun sistem democratic implic un echilibru ntre for ele conflictului i cele ale consensului.

136

Deciziile n democra ie trebuie luate cu minimum de for i maximum de consens (Lipset). Berelson coreleaz posibilitatea democra iei cu crearea unui echilibru ntre consens i clivaj n politic . Inexisten a grupurilor politice opuse, a clivajelor deci ar sugera o comunitate n care politica nu are o importan real pentru ea. Pe de alt parte, continu sociologul american, adncirea clivajului poate amenin a ns i existen a democra iei. Altfel spus, dac nu exist consens n interiorul societ ii, exist un poten ial limitat pentru o rezolvare pa nic a diferen elor politice, care sunt asociate cu procesul democratic (G. Almond, S. Verba, 1963). Prea mult consens mic oreaz posibilitatea impunerii de responsabilit i elitelor. Teoriile consensului au pus accentul pe faptul c puterea politic este cea care permite coordonarea activit ilor de interes general ; asigurarea ordinii i continuit ii sociale. Exercitarea puterii reprezint un instrument esen ial, prin care oricare societate i gestioneaz supravie uirea. Sociologia marcat de aceast orientare a fost interesat mai mult de func ionaera puterii (condi ii, forme, tipologie) i mai pu in de mecanismele erod rii i transform rii sale. Concep iile conflictualiste au scos n eviden caracterul eminamente coercitiv al puterii politice, impunerea sa de c tre grupurile dominante asupra celor dominate n scopul realiz rii propriilor interese. Ceea ce pare s caracterizeze aceast orientare este (Parsons) conceptul de sum nul sau teza caracterului limitat al puterii (R. S. Lynd), ntr-o societate dat exist o cantitate limitat de putere, astfel nct oricare extindere a puterii unui grup se face n detrimentul altuia. Teoria marxist subliniaz faptul c principala func ie a instiut iilor politice (statul n primul rnd)este cea de domina ie de clas . Ea aceentueaz asupra caracterului istoric i al fundamentelor economice ale distribuirii puterii n societate. Reduc ionismul economic marxist a fost ulterior mai nuan at i mai temperat. A Gramsci a analizat rolul institu iilor culturale n impunerea hegemoniei clasei conduc torilor. Acestea, prin mijloacele lor specifice, contribuie la ob inerea consensului maselor ceea ce duce la coborrea pragului de coerci ie direct necesar pentru men inerea domina iei. L. Althusser argumenteaz teza func ion rii aparatelor ideologice ale statutlui n sensul inculc rii respectului individului fa de diviziunea tehnologic a muncii, prin intermediul c reia este reprodus structura de domina ie n societate. C.W. Mills, constatnd fenomenul extinderii birocra iei n societ ile industrializate, critic efectele nefaste ale acestei tendin e : clivajul crescnd ntre institu ii i public, opacizarea leg turilor dintre conduc tori i condu i, deteriorarea democra iei i formarea unei elite a puterii. Acest cerc restrns decide destinul unei ntregi societ i. Studiile pe care el le-a realizat ca, de altfel, i cele ntreprinse de G. Mosca, R. Michels i V. Pareto au eviden iat faptul c elita politic este format din oameni care tr iesc din politic , care au sentimentul apartenen ei la acela i grup, la confreria oamenilor ajun i. Dobndind un nou statut social, alesul se autonomizeaz vis a vis de mediul social din care a ie it. Cercul s u de frecventare se transform . Tinde s interiorizeze normele conduc torilor. Modurile sale de a fi, limbajul, mbr c mintea, obi nuin ele, modul de via , se pot transforma vizibil. Cu greu ar mai putea recunoa te cineva n anumi i ale i pe vechiul l c tu , func ionar sau institutor.8 Avem de-a face ast zi cu o profesionalizare a personalului poltic (J. Schumpeter, 1972),. Consecin ele imediate ale acestui fapt sunt apari ia tendin elor,

137

inten iei i ac iunii de a monopoliza posturile de conducere din sistemul politic (J. N. Rosenau, 1994). Pe de alt parte, Dahrendorf observa c apar noi tipuri de autoritate n societ ile capitaliste avansate datorit separ rii propriet ii legale asupra mijloacelor de produc ie de controlul direct al acestora. 11.2. Tipuri de regimuri politice : democra ie, autoritarism, totalitarism. Regimul politic se refer la modul concret n care func ioneaz un sistem politic dat, respectiv structurarea n ac iunea politic propriu-zis a rela iilor dintre guvernan i i guverna i. El implic forma de guvernare (monarhie sau republic ), statuarea rolurilor actorilor politici i tipul de r spuns al masei de guvernan i.9 Prima tipologie a regimurilor politice a fost realizat de Aristotel i a avut o influen deosebit de mare asupra gndirii politice ulterioare. Dup num rul celor care exercit puterea, sus ine marele filosof, regimurile politice pot fi de trei feluri : regalitate, aristocra ie i democra ie. n cadrul regalit ii, unul singur de ine puterea, puterea este deci personalizat , fapt ce se finalizeaz n e uarea ei n tiranie. Aristocra ia caracterizeaz acel tip de regim politic, n cadrul c ruia puterea este posedat de cteva persoane i prin acest fapt constituie o oligarhie, devenind asupritorii celorlal i. n cel de al treilea tip de regim politic, sus ine Stagiritul, puterea este posedat i exercitat de o mul ime de oameni. Ast zi, de i nu putem vorbi despre un consens general privind tipologia regimului politic, cea mai frecvent ntlnit este aceea care sus ine existen a a trei mari tipuri de regim politic : democra ii pluraliste, autoritarim i totalitarism. De i este o problem conroversat , s ncerc m s dezv luim principalele coordonate ale acestor trei tipuri de regimuri politice. Primele controverse s-au n scut n jurul ntreb rii dac totalitarismul este sau nu un regim politic. Edgar Hallet Carr i J.L. Talmon confund totalitarismul cu gndirea totalitar . Astfel, cel dinti sus ine c totalitarismul este : o convingere conform c reia un grup organizat sau o institu ie, fie ea biseric , guvern sau partid are acces n mod privilegiat la adev r. El este vechi de cnd lumea, a existat dintotdeauna i va exista mereu (cu excep ia unor mici perioade din epoca individualismului).10 n contrapartid , Friederich opineaz c totalitarismul este mai mult dect o ideologie, este un sistem social. n lucrarea intitulat Totalitarism, el a enumerat cinci cerin e de care depinde existen a unui sistem totalitar : (a) o ideologoie oficial ; (b) un singur partid de mas controlat de o oligarhie ; (c) monopolul guvernamental al armamentului ; (d) monopolul guvernamental asupra mass-media i (e) un sistem de poli ie terorist. Mai trziu, la fel ca i Brzezinski, el a ad ugat pe aceast list o a 6-a cerin i anume o economie dirijat la nivel central, fapt care le demoleaz argumenta ia, deoarece nazismul nu s-a ntemeiat pe o economie centralizat . Astfel, ei i-au ntins singuri o capcan din care nu au mai putut ie i i care le-a demolat ntreaga argumentare, deoarece cea de a 6a caracteristic excludea nazismul din totalitarism, deoarece el nu s-a ntemeiat pe o economie centralizat . Definit astfel, conceptul nu putea cuprinde laolalt i stalinismul i nazismul. Aceast fisur n definirea totalitarismului a dat na tere unor atacuri virulente mpotriva uitliz rii lui. Multe voci au sus inut c no iunea nu trebuie redefinit , ci respins . Renun area la acest concept, afirm respectivii gnditori, este recomandat cel pu in din dou motive : 1. Pentru c totalitarismul este unul din instrumentele propagandistice ale r zboiului rece, marcat

138

de p rtinire polemic ;2. i pentru c regimurile comuniste sunt ast zi foarte diferite ntre ele i n compara ie cu ceea ce erau n anii 50. G. Sartori nu mp rt e te acest punct de vedere, sesiznd fragila argumentare pe care se ntemeiaz : n mare, primul argument dovede te mai mult dect oricare altul, natura extrem de politizat i ideologizat a dezbaterii. Al doilea are, n schimb, unele merite. A a cum a fost formulat de Michael Curtis, esen a lui este c n vreme ce conceptul de totalitarism fusese util ini ial, el i pierde utilitatea acum, cnd nazismul i fascismul sunt defuncte, cnd n Rusia comunismul nu mai este de factur stalinist iar lumea comunist este extrem de diversificat .11 El r mne la convingerea c termenul este necesar, eficient i relevant. Semantic vorbind, sus ine marele politolog, reflect ncarcerarea ntregii societ i nl untrul statului, o dominan politic atotcuprinz toare asupra vie ii extrapolitice a omului, invazia total a vie ii private. Finer reu e te o descriere sugestiv a totalitarismului. ntreaga societate este politizat ; dac sferele private ale vie ii supravie uiesc, ele r mn supuse unui guevrn care, oricnd i din orice motiv, le poate controla, invada i cuceri. Sartori conchide c tocmai aceasta este distinc ia dintre totalitarism i absolutism, autoritarism i celelalte variante ale dictaturii : Distrugerea liniei de demarca ie dintre stat i societate i politizarea total a societ ii . Aceasta nu se reduce doar la problema unei puteri politice mai mari sau mai reduse. Diferen a este calitativ , nu cantitativ . C despotismul este temut i guverneaz n mod caracteristic prin fric , continu Sartori, este o realitate greu de comb tut. Cu toate acestea, totalitarismul este o amplificare maxim a despotismului, despotismul cel mai puternic dintre toate. Dictatura a avut conota ii diferite de-a lungul timpului. Pentru romani, dictator era o magistratur extraordinar , de scurt durat (6 luni), menit s r spund n mod exclusiv unei urgen e militare. n sens modern, dictatura reprezint o form de guvernare a unei singure persoane, care de ine ntreaga putere n stat i pe care o exercit n mod arbitrar (Papa Doc, Juan Peron Argentina, Sadam Hussein Irak, sunt cteva exemple). Hunta este un tip de dictatur i anume o dictatur militar care rezult din r sturnarea unui regim cu ajutorul for elor militare, care dup cucerirea puterii, i pun propriul lor conduc tor la putere (gen. Pinochot n Chile este un exemplu relevant). n afara dictaturii unei persoane, se mai poate vorbi i de o dictatur exercitat de un grup restrns de persoane (exemplu : dictatura iacobin sau dictatura unei hunte militare). N. Goodman sus ine c dictatura este o form de autoritarism, aceasta de pe urm caracterizndu-se prin excluderea poporului de la participarea politic i prin imposibilitatea nlocuirii din func ie prin mijloace legale a conduc torului. Trecnd n revist principalele polemici iscate de definirea acestui termen, Sartori se declar satisf cut de urm toarea defini ie : dictatur este o guvernare neconstitu ional , pentru c cei care guverneaz fie c falsific constitu ia preexistent , fie c rescriu o constitu ie care s le acorde puterea de a face, practic, orice doresc. Din acest punct de vedere, structura dictaturilor este i poate fi descris cu u urin ca opusul structurilor constitu ionale.12 Dictatura iese, deci, de sub constrngerile legii. Ea nu este un stat f r partide, ci un stat cu un singur partid. Politologul american (de origine italian ) subliniaz faptul c nici unul dintre termenii analiza i pn aici nu sunt n mod indiscutabil perfect opu i termenului de democra ie. Dup p rerea lui, singurul termen care ar avea aceast calitate este autocra ia. Putem vorbi deci de dihotomia perfect simetric : democra ie sau autocra ie.

139

A adar, vom sus ine teza conform c reia democra ia este o non-autocra ie, contrariul perfect al autocra iei. Aceasta nseamn c democra ia denot un sistem politic caracterizat prin refuzul puterii personalizate, a puterii asupra cet enilor, putere care s apar in cuiva. Puterea nu este proprietatea nim nui. Mai specific, democra ia este un sistem bazat pe principiul conform c ruia nimeni nu se poate proclama conduc tor, nimeni nu poate de ine puterea n nume personal i n mod irevocabil. Tocmai pentru c principiul autocratic este respins, axioma democratic este aceea c puterea omului asupra altor oameni poate fi acordat doar de ceilal i iar aceasta numai i numai pe baza revocabilit ii (pentru c altfel cei care acord puterea vor renun a concomitent la puterea lor). A adar, conduc torii vor de ine aceast func ie ca urmare a desemn rii libere, nengr dite de c tre cei care urmeaz s fie condu i. Cu alte cuvinte, oricnd puterea celorla i de a desemna pe cineva este contraf cut sau anihilat pentru c dezacordul este z d rnicit ori nu se ofer alternative democra ia este ucis chiar cnd ncepe s func ioneze. Dac este sau ar putea fi orice altceva dect reversul exact al autocra iei democra ia nu ar exista. n viziunea lui N. Goodman, principalele coordonate ale unui stat democratic sunt : 1. Participarea poporului la alegerea i ndep rtarea conduc torilor ; 2. Democra ia poate mbr ca dou forme : a) reprezentativ , n care poporul alege, periodic, alte persoane care s -l reprezinte n procesul de decizie i b) direct , participativ , care presupune implicare direct a maselor n procesul decizional.3. Dezvoltarea economic are drept consecin e formarea unei popula ii urbane, cultivate i sofisticate cu preten ii politice i a unei clase de mijloc, din ce n ce mai consistente, care se consider beneficiara sistemului i care nu sus ine o schimbare politic drastic ; 4. Limitarea institu ional a puterii datorat autonomiei i controlului reciproc al celor trei puteri : executiv , legislativ , judec toreasc (principiul separ rii puterilor) ; 5. Nu exist divergen e majore n societate care s provoace convulsii sociale grave ; 6. Exist toleran fa de o disiden rezonabil . Exist dreptul la opinie iar cei care nu sunt n consens cu majoritatea, nu sunt stigmatiza i, nu sunt considera i distructivi ; 7. Accesul larg al popula iei la infroma ii (uneori informa ii potrivite). Democra ia - i ncheie Sartori analiza conceptual este un sistem n care nimeni nu se alege pe sine, nici nu se poate investi cu puterea de a conduce i, prin urmare, nimeni nu i poate aroga singur putera necondi ionat i nelimitat . 11.3. Cultur politic i cultur civic

Cu mult nainte ca termenul de cultur politic s fi fost inventat, con inutul lui a suscitat un imens interes dar i mai mari controverse i confuzii n filosofia i tiin a politic . Platon, n Republica, corela calitatea guvern rii cu dispozi iile i atitudinile indivizilor. Rolul educa iei n socializarea politic , respectiv n formarea con tiin elor, atitudinilor, sentimentelor politice, a fost subliniat i de Platon i de Aristotel. Mai trziu, la nceputul veacului al XVI-lea, Machiavelli constat c func ionalitatea institu iilor democratice, depinde, n mod fundamental, de caracterul indivizilor. Peste dou veacuri, Montesquieu explica natura institu iilor politice ale unui stat, insistnd asupra rolului variabilelor sociologice, antropologice i psihologice. n 1853, Tocqueville, ntr-o scrisoare adresat lui F. de Corcelle, semnala rolul decisiv al sentimentelor, nclina iilor inimii, credin elor, moravurilor, n modelarea

140

institu iilor politice. Lucrarea sa, Democra ia n America este o demonstra ie seduc toare a rolului culturii politice n asigurarea stabilit ii sistemului democratic. La nceputul acestui veac, Max Weber face o analiz pertinent a valorilor i atitudinilor ce- i au originea n religia protestant , ca principali factori catalizatori ai schimb rilor n structura economic i politic a unei societ i. Y. Schmeil, Ch. Foster, M. Dogan, Dominique Pellasy, J. Welc, R.D. Putman i Ellis Wildavski, Thomson sunt numai cteva nume care demonstreaz importan a deosebit pe care politologii o acord ast zi acestei teme. Cercet rile lor au contribuit semnificativ la clarificarea conceptului de cultur politic , chiar dac el r mne n continuare un concept controversat plin de capcane. Astfel, sociologul francez Maurice Duverger manifesta reticen a fa de adoptarea acestui concept n tiin ele politice. El sus ine c urm toarele concepte - de cultur economic , politic , estetic - ar fi ndrept ite, dac respectivele domenii ar poseda valori proprii, diferite de ale altora. Se poate vorbi mai degrab afirm acela i autor despre aspectele politice ale culturii dect despre cultura politic . n realitate ns , valorile care se manifest n aceste domenii nu sunt altceva dect valorile de baz ale societ ii globale aplicate la un domeniu particular. 13 Cu toate acestea, - conchide politologul mai susamintit -s-ar putea justifica ntr-un fel utilizarea termenului, deoarece el trimite la o anumit realitate reprezentat fie de anumite aspecte politice ale culturii, fie de aspectele culturale ale politicii, aspecte care indiferent cum le-am numi formeaz un ansamblu coerent i coordonat. Chiar i p rin ii culturii politice respectiv Gabriel Almond, Sidney Verba i Lucien Pye sesizeaz anumite dificult i pe care le creeaz utilizarea acestui concept. Pe de-o parte, ei sus in c au creat acest termen tocmai din nevoia de a eviden ia caracterul distinct al sferei politicului, n elegerea ei ca o subcultur distinct , cu reguli de comportament i procese de socializare specifice. Pe de alt parte, ei eviden iaz dincolo de avantajele utiliz rii acestui concept dificult ile pe care le creeaz . tim c antropologii utilizeaz termenul de cultur n moduri foarte variate i c , introducndu-l n vocabularul tiin ei politice, risc m s import m att avantajele ct i ambiguit ile sale.14 n acela i context, Lucian Pye semnala riscul utiliz rii termenului n discu ie ca explica ie salvatoare ori de cte ori analiza politic se afla n impas. J. Schemeil prefer utilizarea la plural a termenului, care, oricum, r mne o inven ie a antropologilor. 15 n concep ia sa, singularul este nerelevant pentru c sugereaz o cultur politic unic , cu efecte multiple asupra vie ii politice dintr-o ar . Termenul de culturi politice pe care l propune, exprim pluralismul cultural care are, ns , un factor comun, i anume, atitudinea fa de regimul politic. Mattei Dogan i Dominique Pelassy constatau c este dificil s vorbim despre o cultur politic na ional , mai ales pentru rile n care procesul de omogenizare nu este att de avansat ca n Fran a sau SUA. Ei se ntreab dac nu cumva introducnd conceptul de cultur politic nu risc m explica ii care nu se m gineasc la realitatea social , sau, cu alte cuvinte, nu risc m un regres tiin ific? Cu toate controversele pe care le-a provocat, cei mai mul i politologi consider c renun area la utilizarea acestui termen ar fi oricum mult mai p gubitoare dect acceptarea lui cu toate dificult ile i ambiguit ile pe care le produce. Ce se n elege ns , mai exact, prin cultura politic ? n limbajul comun, ea se identific cu informa ia politic . Se apreciaz c o persoan are cultur politic , dac voteaz n cuno tin de cauz sau este la curent cu regulile jocului politic.

141

n tiin ele politice, termenul a fost utilizat pentru prima oar n 1956 de Gabriel Almond n lucrarea Comparative Political System. El reia n 1963, mpreun cu Sideny Verba,problematica culturii politice n renumita lucrare : Cultura Civic . Aici, atr gnd aten ia asupra caracterului politic al con inutului culturii mondiale pe cale de a se na te, n mod indirect, ei subliniaz nc o dat necesitatea utiliz rii conceptului de cultur politic . Cnd vorbim de cultura politic a unei societ i sus in G. Almond i S. Verba ne referim la sistemul politic, a a cum a fost internalizat n cuno tin e, sentimente i evalu ri ale popula iei sale () Cultura politic a na iunii este distribu ia particular a patternurilor din orient rile c tre obiectele politice, a a cum se realizeaz acestea ntre membri na iunii. n concep ia autorilor, exist trei tipuri de orient ri ;16 1.orientarea cognitiv , adic cunoa terea i credin a cu privire la sistemul politic ; 2.orientarea afectiv , respectiv sentimentele privind sistemul politic ; 3.orientarea evaluativ , care se refer la judec ile i opiniile cu privire la obiectele politice. Principalele elemente care definesc orient rile cognitiv , afectiv i evaluativ a indivizilor sunt urm toarele : nivelul inform rii politice, a cuno tin elor i sentimentelor pe care le au fa de sistemul politic na ional ; cuno tin ele i sentiemntele despre natura i limitele deciziilor publice i politice i despre modul n care sunt puse n practic ; gradul de con tientizare a drepturilor, libert ilor i obliga iilor politice ; cunoa terea i utilizarea strategiilor i mijloacelor pentru protejarea i pentru controlul eventualelor derapaje ale puterii ; gradul de implicare n mecanismele puterii locale ; criteriile folosite pentru judecarea performan elor sistemului politic i a elitelor politice ; con tientizarea impactului i a semnifica iei actului de guvernare politic . Mergnd pe acela i filon, J. Wiatr define te cultura politic ca totalite a atitudinilor, valorilor i tipurilor de comportament existente ntr-o societate referitoare la rela iile reciproce dintre puterea politic i cet eni. M. Dogan i D. Pelassy sus in c respectivul concept desemneaz un set de credin e politice, de sentimente i de valori care prevaleaz pentru o na iune la un moment dat.17 Cultura politic nu este numai produsul istoriei colective, ci i a istoriei fiec rui individ, sinuoaselor itinerarii pe care le-a parcurs. Ea are leg tur att cu instiu iile politice ct i cu experien ele personale ale indivizilor. Cultura politic joac un rol esen ial att n via a comunit ii, ct i n via a individului. Comunit ii i ofer un set de valori, atitudini, norme i idealuri care s asigure func ionalitatea i coeren a institu iilor sale. Individului i pune la dispozi ie un ghid care s -i faciliteze participarea la via a public i politic . Cultura politic trebuie n eleas ca un subsistem al culturii n general iar ansamblul de idei i opinii i atitudini politice ale indivizilor, ca o parte component a culturii lor generale. Ideile i credin ele politice ale indivizilor nu sunt rupte de cultura lor general , de concep ia lor despre via , de viziunea lui asupra naturii umane n ultim instan . De exemplu, o viziune pesimist ntre ine o stare de suspiciune social , diminueaz gradul de ncredere i loialitate manifestatae la nivelul comunit ii, genernd mai departe, o atitudine politic pasiv , de resemnare fa de autoritatea politic . Dimpotriv , o viziune optimist asupra esen ei umane se direc ioneaz n ncredere social , solidaritate civic , atitudine reflexiv-critic fa de putere i participare activ la via a public . Pe de alt parte, trebuie remarcat urm torul fapt : cultura politic nu are o structur uniform , omogen . Dincolo de diferen ele dintre culturile politice ale

142

diferitelor na iuni (care reies din studiile, cercet rile efectuate de Almond i de Verba) sunt semnalate diferen e n interiorul aceleia i na iuni, fie ntre diferitele sale regiuni, fie ntre diferitele categorii social-poltice (ex., elite-nonelite). Diferen ele cu privire la nivelul culturii politice, ntre diferitele regiuni sunt expresia deosebirilor dintre nivelele dezvolt rii economice i dintre gradele de maturizare politic specifice acestora. A a stnd lucrurile, cultura politic apare ca un rezultat al competi iei dintre diverse moduri de raportare la via a politic , dintre diverse moduri de via , cum sugereaz Wildavsky, Ellis, Thompson. Cercet rile n domeniu scot n eviden faptul c opiniile i atitudinile politice pot diferi i n func ie de nivelul educa ional, de categoria de vrst , de mediul de reziden , de statutul politic al individului. L. Pye semnaleaz diferen ele dintre cultura politic a elitelor i cea a nonelitelor. n anumite circumstan e, elitele pot deveni for e motrice de modernizare politic a societ ii , pot contribui fundamental la inocularea noilor mentalit i politice n con tiin a nonelitelor, la dezvoltarea societ ii civile. n noile democra ii, maturizarea clasei politice, dezvoltarea unei culturi politice moderne la nivelul acestei clase devine o prioritate absolut urm rind ca, ulterior, fenomenul s se generalizeze la nivelul maselor. Se poate spune c exist societ i caracterizate printr-o mai mare fragmentare a culturii politice, sau, dimpotriv , printro mai mare omogenizare. Fragmentarea culturii politice (diferen ierea ei pe regiuni, categorii sociale) are serioase repercursiuni asupra stabilit ii i for ei institu iilor democratice, n sensul diminu rii lor. Dac primele cercet ri n domeniul culturii politice au urm rit i accentuat diferen ele existente(pe acest plan) ntre diferitele na iuni (vezi Almond i Verba Cultura civic ) ast zi se constat reorientarea lor c tre eviden ierea diferen elor existente n cadrul aceleia i na iuni (Robert D. Punam, Wildavsky, Ellis Thompson). n func ie de tipurile de orient ri politice existente n diversele ri fa de obiectele politice (de la sistemul politic n general, pn la individ ca actor politic), G. Almond i S. Verba vorbesc despre existen a a trei mari tipuri de subculturi politice : parohial , depedent i participativ . Ei aten ioneaz asupra caracterului mixt al culturii politice. 1.Cultura politic parohial desemneaz frecven a zero a orient rii politice. Exemplul cel mai relevant este cel al triburilor, care con tientizeaz vag sau deloc existen a guvernului central i a c ror via este n mare parte neafectat de deciziile centrale. Deci, cultura politic parohial este ntlnit n comunit ile n care structura politic este inexistent , rela iile sociale fiind reglementate prin instrumentul valorilor tradi ionale nonpolitice. 2. Cultura politic (pasiv ) dependent desemneaz o frecven nalt a orient rilor fa de sistemul politic general (sentimente cum ar fi patriostismul) i fa de obiectele de output(adic punerea n practic a politicilor, fluxul de sus n jos) ns orient ri zero n ceea ce prive te fluxul de jos n sus i perceperea sistemului n calitatea de participant activ. Actorii sociali sunt con tien i de existen a sistemului politic dar au un rol pasiv n raport cu acesta. Exemplul cel mai relevant este cel al oamenilor ce tr iesc n regiunile autoritare, n dictaturi unde ei se percep mai mult ca aliena i politic, ca intru i, dect ca participan i la procesul politic. 3. Cultura politic participativ se caracterizeaz prin orient ri maxime fa de toate obiectele politice, n special fa de sine ca participant activ la politic . Indivizii sunt con tien i de drepturile i obliga iunile lor politice, implicndu-se n sfera politic activ i ra ional. Participarea lor este fundamentat cognitiv i atitudinal

143

: dispun nu numai de cuno tin e politice, ci i de abilit i de comunicare, cooperare, negociere. Una din concluziile cele mai semnificative, care se desprinde din analiza comparat pe care au ntreprins-o Almond i Verba, o constituie faptul c cele trei subculturi : parohial , dependent i participativ pot coexista n snul aceleia i culturi politice. n majoritatea democra iilor moderne cele trei subculturi, n interac iunea lor, constituie componentele culturii politice democratice, cultura participativ ocupnd un rol privilegiat n raport cu celelalte dou . Specific democra iilor moderne occidentale este combina ia pasiv participativ , caracterizat prin puternice modele de participare politic pe fondul unor obiceiuri tradi ionale care impun respect fa de lege i loialitate fa de structura puterii. Cu ct dimensiunea participativ a unei culturi politice este mai proeminent , cu att sentimentul competen ei civice este mai prezent att la nivelul individului, ct i al comunit ii ; i invers, cnd ntr-o cultur politic componentele parohiale i dependente sunt dominante, sentimentele indivizilor de alienare politic i nencredere social sunt tot mai frecvent ntlnite. n leg tur cu evolu ia politic viitoare a statelor, Almond i Verba propun o viziune optimist : Noua cultur politic mondial anticipeaz ei va fi o cultur politic a particip rii. Se subn elege c tot mai multe state vor alege calea democra iei n dezvoltarea lor ulterioar . Infuzarea modelului democratic participativ n tot mai multe ri va presupune mai mult dect existen a institu iilor formale ale democra iei (partide politice, legislativ ales, sufraj universal). Pe lng toate acestea, existen a unei culturi politice democraticve va fi indispensabil . Ast zi, politologii ca i cet enii obi nui i, se ntreab deopotriv n ce m sur este posibil transplantarea culturii politice democratice n statele post comuniste. S-a constatat c sus in autorii mai sus men iona i transferul culturii politice a statelor democratice occidentale n societ ile n tranzi ie ntmpin cel pu in dou mari obstacole : primul deriv din obiectivele marilor idei ale democra iei, care se realizeaz cu distorsiuni, cu modific ri substan iale ; al doilea, l constituie problemele obiective cu care se confrunt aceste na iuni : tehnologii i sisteme sociale arhaice. n continuare, vom ncerca s delimit m conceptele de cultur civic i de cultur politic . Cultura civic mbin modernitatea cu tradi ia, este o cultur pluralist , bazat pe comunicare i persuasiune, o cultur a consensului i a diversit ii, o cultur care a permis schimbarea, modernd-o ns (G. Almond i Verba). Autorii mai sus aminti i ncearc s construiasc conceptul de cultur civic ntr-o relativ i par ial opozi ie cu cultura politic parohial i dependent . n acela i timp, aparent paradoxal, ei nu identific cultura civic nici cu cultura politic participativ . n concep ia lor, cultura civic nu este n mod exclusiv o cultur politic participativ , ci o cultur politic mixt , n care coexist cele trei tipuri de cultur politic , predominant fiind ns cea participativ . Cultura civic nu este acela i lucru cu educa ia civic . Educa ia civic prescrie modul n care cet enii trebuie s se comporte ntr-o societate democratic , cuprinde deci normele comportamentului cet enesc, norme ce subliniaz aspectele participative ale culturii politice. Se a teapt ca cet eanul s se implice activ i ra ional n politic , s fie bine informat i s participe la procesul decizional. Toate aceste caracteristici nu definesc cultura civic , ci cultura politic participativ . Cultura civic este mai mult dect att, ea este o cultur participativ a ra ionalit ii () n

144

care cultura politic i structura politic sunt n armonie (). Orient rile politice mai tradi ionale au tendin a de a limita angajamentul individului n raport cu politica i de a-l sl bi. ntr-un sens, orient rile dependente i parohiale st pnesc sau in la locul olor rient rile politice participative(G. Almond i Verba). n concluzie, cultura civic este o cultur politic echilibrat , n care activitatea politic i ra ionalitatea sunt echilibrate de pasivitate, tradi ionalitate i angajament fa de valorile parohiale. Cultura civic este, deci, o combina ie ntre cultura modernist i cea tradi ionalist , o cultur pluralist bazat pe informa ie i persuasiune, pe dialog, pe consens i pluralism, pe diversitate i toleran , care permite i ncurajeaz schimbarea, termperndu-i excesele. Ea caracterizeaz acea societate n care exist un num r mare de indivizi care particip activ la via a public . Ei de in informa ii politice relevante, ac ioneaz ra ional, con tientizeaz drepturile i libert ile lor i coopereaz n vederea realiz rii intereselor comune. Cet enii dezvolt sentimentul unei competen e civice subiective, al ncrederii n abilit ile lor politice i decizionale. n societ ile n care ncrederea cet enilor n capacitatea lor de a influen a guvern mntul este mare, i gradul lor de implicare n procesul politic este mare. Simplul fapt c cet enii cred n mitul democra iei deschide calea participr ii. Cet enii care nu cred n acest mit, de regul , se implic i mai pu in n via a socialpolitic , sunt mai pasivi, iner i, apatici. n literatura de specialitate, pe lng conceptele de cultur politic i cultur civic , este vehiculat i conceptul de cultur politico-administrativ , ntr-un n eles care se diferen iaz f r ns a-l opune celor dinti. n concep ia lui Yves Meny, conceptul de cultur politico-administrativ se refer la un ansamblu de norme i valori produse de o societate dat i care pot fi n contradic ie cu normele i valorile afi ate de respectivul sistem. Contradic iile dintre valorile oficiale i cele efectiv practicate, sus ine el, dovedesc capacitatea democra iei de a se autocorecta i importan a culturii politice pentru popula ie, care nu admite pe termen lung coruperea principiilor democra iei. Exemple concludente n acest sens le ofer Italia postbelic i perioada Mac Carthista n SUA. Democra ia nu este un sistem perfect, lipsit complet de erori. Superioritatea democra iei const n capacitatea ei de a sesiza i corecta erorile cu ajutorul culturii civice. 11.4. Rolul socializ rii politice n formarea culturii politice
11.4.1. Ce este socializarea politic ?

Cultura politic este transmis din genera ie n genera ie, este transformat i inculcat de diver i actori ai procesului de socializare. Easton i Dennis definesc socializarea politic ca un proces prin care persoanele dobndesc orient ri politice i patternuri de comportament. Majoritatea politologilor, de i admit c exist multe varia ii ale con inutului procesului de socializare politic de la o persoan la alta, de la o cultur sau subcultur la alta, sus in n acela i timp c exist i multe similitudini, n special la nivelul na iunilor dezvoltate. n aceste condi ii, devine posibil sus in ei tratarea n termeni generali a fenomenului socializ rii politice. ntr-o oarecare opozi ie cu sus in torii acestui punct de vedere, M. Dogan i D. Pelllasy se ntreab n ce m sur se poate vorbi de caracterul universal al socializ rii politice, comparativ cu socializarea n general. ntrebarea este justificat de existen a diferen elor mari de la o ar la alta privind propor ia de copii, studen i, adul i, care

145

este atins de acest proces. n timp ce dezvoltarea con tiin ei politice face parte din maturizarea normal a unui copil francez sau american, lucrurile stau altfel n Congo sau Birmania. Unii sociologi sus in c socializarea politic are un caracter conservator : ea transmite doar acele reguli care sunt deja testate, care reproduc un sistem de clas dat. A. Gramsci n tezele sale asupra hegemoniei denun perpetuarea unei st ri de domina ie prin controlul mesajului cultural. Pe de alt parte, se constat c individzii reac ioneaz fa de mediul socializ rii politice, c ei nu sunt pasivi i nu manifest o disponibilitate absolut fa de aceasta. Se nregistreaz o modificare n timp, de la o genera ie la alta, a valorilor, credin elor i atitudinilor politice. Cultura politic se transmite prin acultura ie. Socializarea politic trebuie n eleas , ns , nu numai ca un proces de nv are a normelor, credin elor, valorilor politice, ci i ca un proces de perpetu schimbare a acestora, a mediului politic. Aceast schimbare este rezultatul unor rela ii complexe ntre agen i rivali ai socializ rii, care transmit mesaje contradictorii unor receptori relativ autonomi.
11.4.2. Agen ii socializ rii politice

Psihologii i anali tii socializ rii politice au eviden iat existen a a dou principii operatoare, care caracterizeaz nv area timpurie : 1.Principiu primar : ce se nva mai nti, se nva cel mai bine ; 2.Principiul structur rii: ce se nva mai nti structureaz ntreaga nv tur ulterioar . Aceste dou principii sunt relevante pentru importan a pe care o joac socializarea timpurie pentru evolu ia cultural i politic a indivizilor. De i c ile prin care indivizii dobndesc valorile, cuno tin ele politice difer de la un individ la altul, majoritatea oamenilor este expus la acelea i principale influen e, agen i ai socializ rii, din copil rie i pn la maturitate : familie, coal , comunitate, semeni, etc. Atitudinile politice, remarca G. Almond i S. Verba, provin din surse multiple de la experien ele timpurii ale socializ rii, la experien ele mai trzii ale adolescen ei i ajungnd la cele ale postsocializ rii ca adult. El include att experien ele politice, ct i nonpolitice. Este unanim recunoscut faptul c , n familie, copiii nva un set larg de valori morale, religioase, politice, economice care i ajut s - i contureze opiniile. Nu este surprinz tor faptul c majoritatea oamenilor identific amintirile lor politice cu ale familiilor lor. n cele mai multe cazuri, p rin ii care sunt interesa i de politic i influen eaz copiii s devin mai implica i i mai informa i n domeniul politicii. Mul i copii, imitndu- i p rin ii, se identific cu partidul din care ace tia fac parte sau cu care simpatizeaz . Influen a parental asupra identific rii cu un partid este mai mare atunci cnd ambii p rin i se identific puternic cu acela i partid. Aproximativ 1/2 din americani se identific cu partidul politic al p rin ilor lor. G. Almond i S. Verba, n Cultura civic , sesizeaz faptul c pattern-urile autorit ii din familie reprezint primele expuneri ale individului fa de autoritate. Ele implic , ndeosebi, o socializare politic latent . Socializarea n familie, de i nu poate explica singur atitudinile politice efective - ntruct exist i alte forme ale socializ rii politice - poate crea anumite predispozi ii necesare manifest rii lor. Autorii mai sus men iona i se ntreab dac pattern-ul autorit ii din familie i pune amptrenta asupra atitudinii i particip rii politice de mai trziu a individului. Astfel, ei

146

se ntreab dac membrul unei familii democratice este mai nclinat dect ceilal i s fie un cet ean democratic competent. n urme cercet rii efectuate, ei constat c exist o conexiune ntre perceperea abilit ii particip rii la deciziile n familie i competen a politic curent a subiec ilor intervieva i. De exemplu, n SUA, 70% din cet enii care au declarat c au participat la decizii n familii se considerau cet eni competen i, n timp ce numai 47% din cei care nu au participat la decizii n familie i declin n propor ie mult mai mare competen ele politice dect ceilal i. n acela i context, Robert Lane sus ine c un adolescent din SUA sau Germania, care a fost inut din scurt acas tinde s se angajeze politic mai pu in dect tinerii care s-au bucurat de o oarecare libertate. Deci, autonomia cet eanului ct i convingerile sale, conchide el, i au r d cinile n mediul social sau n atmosfera n care el ncepe s se dezvolte. Un alt agent al socializ rii l constituie coala. n conformitate cu rezultatele unor cercet ri sociologice, influen a colii asupra nv rii politice este egal sau mai mare dect cea a p rin ilor. Institu iile educa ionale - afirm M. Dogan i D. Pelassy, n Cum s compar m na iunile - condi ioneaz ntr-un fel capacit ile morale, politice i economice ale na iunii. Predarea direct , n coal , a cuno tin elor despre politic i guvern mnt - sus in Almond i Verba - poate determina cre terea sentimentului competen ei politice a individului, ns aceasta depinde de con inutul a ceea ce se pred . Este benefic dezbaterea unor probleme sociale i politice controversate - adic participarea formal a copilor la via a colii. n SUA, 40% dintre subiec i declar c li s-a oferit o asemenea ans , n timp ce n Marea Britanie doar 16% i n Italia chiar mai pu in, respectiv 11%. n ceea ce prive te participarea informal n coli, SUA se deta eaz net de celelalte ri : aici majoritatea subiec ilor declar c au participat la decizii n coal i s-au sim it liberi s se plng de un tratament nedrept i chiar s-au plns. n societ ile democratice, n coal se nva , de regul , normele comportamentului de grup, luarea deciziei n mod democratic, respectarea opiniei celorla i. Dac accentul se pune n mod exclusiv pe predarea sloganelor na ionale, a simbolurilo, eroilor i s r b torilor na ionale, neglijndu-se valorile democra iei i dezvoltarea gndirii critice, educa ia politic este nlocuit cu ndoctrinarea. Familia i coala sunt agen i ai socializ rii timpurii a copilului. D. Eston distinge patru faze principale ale procesului de socializare politic a copilului asupra domeniului politic : 1.politizarea, respectiv sensibilizarea politic a copilului asupra domeniului politic ; 2. personalizarea, respectiv identificarea sistemului de guvernare cu anumite autorit i, persoane (de exemplu, sistemul de guvernare este sinonim cu pre edintele sau cu poli isutl) ; 3. idealizarea, adic emiterea de judec i de valoare fa de autoritatea personalizat (bun sau rea) ; 4. institu ionalizarea, adic trecerea de la perceperea autorit ii personalizate la perceperea ansamblului de autorit i ca sistem. Analiznd socializarea politic , G. Almond i S. Verba apreciaz c experien ele timpurii ale scializ rii afecteaz predispozi iile personalit ii individului i, n consecin , pot afecta i atitudinile politce. Numai c ntre aceste experien e timpurii i comportamentul politic de mai trziu, intervin numero i al i factori (educa ia, profesia etc.), ce mic oreaz efectul celor dinti. Autorii mai sus cita i eviden iaz corela iile dintre experien ele nonpolitice ale individului i experien ele lui politice, m sura n care rolurile pe care le joac individul n cadrul familie, colii,

147

locului de munc l preg tesc pentru asumarea rolurilor politice. Ele sunt vizibile cel pu in sub dou aspecte. Primul aspect se refer la percep ia subiectiv , la faptul c individul are tendin a s extrapoleze anmsele sau ne ansele particip rii sale nonpolitice la sfera politicului. Astfel, dac el are ansa de a participa la multiple decizii sociale n sfera nonpolitic el se va a tepta s fie capabil de a participa i la deciziile politice. Reciproca este i ea valabil . Al doilea aspect, se refer la posibilele consecin e reale ale experien elor nonpolitice asupra celor poltice. Se constat c experien ele nonpolitice i pot conferi individului deprinderile de auto-exprimare i sistemul tacticilor politice necesare n participarea politic . Se impune a se remarca faptul c aceste abilit i de participare politic formate n cadrul experien elor nonpolitice vor fi utilizate n sistemul politic numai dac acesta permite i ofer oportunit i de participare. Pe de alt parte, se poate ca experien ele pre-politice s nu fie mobilizatoare dar s existe alte caracteristici sociale sau politice care s -l conduc la participare. O alt coordonat care trebuie luat n discu ie n analiza rolului pe care coala i familia l au n socializarea politic a individului o constituie nivelul lui educa ional, cu performan ele colare i intelectuale. n urma cercet rii efectuate de G. Almond i S. Verba n SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Mexic s-a putut constata c frecven a cu care subiec ii afirm c au foat capabili s participe la decizii n familie sau coal cre te odat cu nivelul educa iei. Se pare c cei cu o edca ie mai nalt beneficiaz de oportunit i mai mari de participare nonpolitic dect cei cu realiz ri educa ionale mai modeste. n acela i context, trebuie analizat i faptul c nu ntotdeauna absen a tenta iei copilului de a protesta n coal sau n familie este cauzat de structura autoritar a acestor institu ii. Lipsa de participare a copilului se poate datora nencrederii n sine, inexisten ei unui ego puternic. S-a constata c , pretutindeni, coala preg te te copiii s accepte ordinea social , fie c este vorba de o ordine democratic , fie c , dimpotriv , este vorba despre o ordine totalitar . Analizele f cute n domeniul sociologiei educa iei au pus n eviden faptul c , n mai toate colile lumii sunt predate sloganele na ionale, simbolurile, eroii i s rb torile na ionale. Pe lng acestea, n societ ile democratice colile pun accentul i pe normele comportamentului de grup, respectarea diferen elor de opinii i obiceiuri, participarea dmeocratic la luarea deciziilor, arta negocierii conflictelor etc. n aceste tipuri de societ i, copiii nva de mici despre importan a egalit ii politice. n societ ile totalitare, colile - aflate sub supravegherea intransigent a statului - au datoria s infuzeze con tiin a copiilor cu sloganurile politice, s -i educe n spiritul respect rii necondi ionate a partidului unic i a conduc torilor s i iubi i, a obedien ei fa de interesul general al patriei i al sacrific rii totoale a vie ii private. Chiar i n societ ile democratice - atrag aten ia unii anali ti politice - exist pericolul unei oarecare ndoctrin ri a copiilor n colile elementare. Robert D. Hess i Judith V. Torney sus ineu n anii 60-70 c majoritatea copiilor ies din coala elementar inocula i cu sentimentul na ionalismului i cu o no iune idealizat a guvern rii americane. Cu ct colile solitic copiilor mai mult originalitate i creativitate dect reproducere de informa ii, mai mult participare la dialog i la luarea deciziilor privind via a colii dect obedien fa de norme indiscutabile, cu att este mai mare influen a lor n socializarea politic democratic a viitorilor cet eni. Spre deosebire de coal i de familie, autoritatea locului de munc este decisiv pentru participarea politic , pentru formarea competen elor politice ale individului. Rela ia dintre competen a la slujb i competen a politic r mne puternic chiar i n grupurile educa ionale combinate. Rela ia este biunivoc .

148

Preten ia de a participa la deciziile profesionale se justific de multe ori prin existen a cadrului politic democratic. Pe de alt parte, individul cu competen e politice va fi mai pu in nclinat s accepte absen a dialogului cu autoritatea la locul de munc . Ca o concluzie general n urma analizei f cute se poate spune c , experien ele nonpolitice au un efect cumulativ asupra particip rii politice a individului. Probabilitatea ca individul care are anse constante de participare nonpolitic s o generalizeze la participarea politic , este mare. Un alt agent al socializ rii l reprezint comunitatea i semenii.n elegem prin comunitate persoanele de toate vrstele, de toate categoriile sociale cu care individul vine n ontact, cu care convie uie te sau i exercit profesia. Semenii sunt prieteni, colegi de oal sau de servicu care tr iesc n interiorul comunit ii i care de regul sunt de aceea i vrst . Comunit ile omogene, cu membrii similari din punct de vedere al etnicit ii, rasei, religiei, status-ului ocupa ional pot exercita presiuni puternice att asupra copiilor, ct i a a adul ilor n vederea conform rii la atitudinea politic dominant . De exemplu, dac to i vecinii sus in candidatura unui partid i critic candidatura altuia, este destul de dificil s sus ii o opinie contrar f r ca ceilal i s nu te marginalizeze. Grupurile semenilor sunt folosite de copii i adul i, pentru a se proteja de presiunile comunit ii. Grupurile de adolescen i, bun oar i sus in actele de rezisten , opozi ie ale membrilor s i fa de presiunile p rin ilor. Dac ini ial, tinerii i ap r r doar stitlul de via , vestimenta ia, extravagan ele comportamentale i nu concep iile politice, studiile clasice arat c , mai trziu, studen ii adopt i n via a politic atitudini mai liberale - comparativ cu p rin ii mai conservatori - i r mn n continuare liberali, pentru c prietenii le mp rt esc opiniile. Mass-media este, la rndul ei, un agent foarte important al socializ rii politice. Dac n societ ile totalitare ea devenise un instrument docil i eficace cu ajutorul c ruia guvernan i, lucr tori cu munca de partid, ndoctrinau masele, n ociet iel democratice ea poart un cu totul alt rol. Eliberat de cenzur , de dogmele ideologiei totalitare, mass-media poate fi indepenedent i obiectiv , poate juca u rol esen ial n procesul de maturizare democratic a societ ilor contemporane. n realitate ns , dac ea joac un rol proeminent n socilizarea democratic a individului este greu de spus. Exist mari controverse pe aceast tem . De i la modul general se a teapt ca presa, radioul, TV s se implice tot mai mult n educarea popula iei n spiritul legii, al statului de drept, ele r spund ntr-o mic m sur i de o manier contradictorie acestui deziderat. Pe de alt parte, mass-media promoveaz un s rijin popular pentru guvernan i : popularizeaz achizi iile i performan ele politice ale acestora, se implic n celebrarea s rb torilor, eroilor na ionali i anivers rilor poliitce. Pe de alt parte, media erodeaz ncrederea politic prin publicarea plngerilor cet enilor, a protestelor, a actelor de corup ie, prin critica acerb a diferitelor m suri politice. Unii critici ai mediei sus in c aceasta acord prea mult spa iu oponen ilor guvernului, n special acelora care angajeaz o opozi ie neconven ional . Al ii, dimpotriv , sus in c presa, prin publicitate, manipuleaz masele, consumatorii. ncheiem aici analiza factorilor nonpolitici asupra form rii atitudinilor i con tiin ei politice. n continuare, ne propunem s eviden iem cteva aspecte ale rolului sistemului politic n sine, al partidlor poliitce, n formarea atitudinilor, normelor i comportamentelor politice. Se constat c partidele politice realizeaz socializarea politic , mai nti, prin consolidarea culturii politice existente, asigurnd astfel perpetuarea sistemului politic. ntr-o societate de tranzi ie, partidele transformarea formelor de participare.

149

Partidele ofer membrilor i simpatizan ilor o ideologie, o doctrin , n ultim instan deci, o subcultur politic . Mai concret, partidele politice le ofer informa ii politice, c i de solu ionare a unor revendic ri, de rela ionare activ cu sistemul politic, normele legitimi ii politice. Influen a direct exercitat de sistemul politic asupra form rii convingerilor i atitudinilor politice este mai puternic dect cea exercitat de factorii nonpolitici ai socializ rii i n anumite circumstan e o poate submina sau chiar anula. Chiar dac familia i coala au ntip rit n mintea individului o viziune pozitiv asupra sistemuui politic, n cazul n care el este dispre uit de partidul s u, n elat de politic, nfometat (...) este mai mult ca sigur c opinie pe caere o avea despre sistemul politic se va altera. Cnd mijloacele socializ rii se afl sub controlul exclusiv al statului, ca n regimurile totalitare, rolul ei este nu numai de a consolida sistemul politic existent ci i de a prentmpina sau anihila apari ia eventualilor factori perturbatori. n astfel de societ i educa ia i propaganda i unesc eforturile n a asigura autoritatea total a statului asupra individului. n aceste condi ii, socializarea timpurie prin coal - gr dini a - pare a fi cea mai eficient . n copil rie, mesajul propagandistic prinde u or, nu ntmpin de obicei rezisten e semnificative. Analiznd procesul de socializare din rile totalitare se constat existen a a trei elemente importante : 1. n primul rnd, con tiin a importan ei decisive a socializ rii politice ; 2. n al doila rnd, suprema ia absolut a unor anumite institu ii : coal , partid, armat - n detrimentul altor posibili competitori ; 3. n al treilea rnd, simplificarea extraordinar a discursului poltic. Fenomenul acesta cauzeaz i o regresie intelctual . n timp ce modernizarea societ ii implic multiplicarea surselor de informa ie i dezvoltarea mesajelor suprapuse i conflictuale, statul totalitar se ntoarce la adev rul unic i indivizibil. Consider m c prezentarea urm toarelor date st tistice* este relevant pentru a n elegerea caracteristicilor socializ rii politice n Romnia.
Influen a asupra deciziilor luate n familie a) mare b)medie c) mic d) nici o influen e) nu-mi amintesc f) non r spunsuri TOTAL Frecven a r spunsurilor 103 192 101 116 16 5 533 Procentajul r spunsurilor 19,2 36,0 18,9 21,8 3,0 1,1 100,0

Tabel 1. Pattern-ul autorit ii n familie i competen a civic

Datele furnizate de cercetare arat c 55,3% din subiec ii intervieva i au avut, n perioada adolescen ei, o influen mare asupra deciziilor luate n familie. Pe de alt parte, un procent mare de interlocutori, respectiv 40,7 % sus in fie c nu au avut nici o influen , fie c influen a lor a fost mic n ceea ce prive te luarea deciziilor n familie (vezi tabel 1).

150

Ce puteau face dac decizia luat n familie era nedreapt ? a)Aveau dreptul s se plng , s riposteze b) Nu aveau dreptul s se plng c) Nu tiu (nu-mi amintesc) TOTAL

Frecven a r spunsurilor 373 147 13 533

Procentajul r spunsurilor 70,0 27,5 2,5 100,0

Tabel 2. Pattern-ul autorit ii n familie i competen a civic

Din relat rile subiec ilor deducem c n 40,7 % din cazuri, familia nu a ncurajat participarea liber a copiilor la luarea deciziilor, perpeutnd modelul autoritar al rela iilor n familie, nv ndu-l pe copil mai mult s se supun , s se subordoneze, dect s se implice cu responsabilitate n luarea deciziilor, preg tindu-i n mod indirect pentru adoptarea unui comportament politic obediant, dependent.
Ce puteau face subiec ii dac nu erau supu i unui tratament nedrept n coal ? a) Puteau s riposteze b) Nu aveau dreptul s se plng c) Nu tiu (nu-mi amintesc) TOTAL Tabel 3. Pattern-ul autorit ii n coal Frecven a r spunsurilor 207 319 7 533 i competen a civic Procentajul r spunsurilor 38,8 59,8 1,4 100,0

Tabelul 3 indic faptul c 59,8 % din subiec i afirm c coala nu le-a oferit posibilitatea s se plng n situa ia unui tratament nedrept. Ei sus in c era n avantajul copilului s nu riposteze n situa ia n care era victima unui tratament nedrept pentru c , n timp ce obedien a era premiat , riposta era sanc ionat . Elevul sanc ionat pe nedrept, dac se revolta, risca s primeasc o nou pedeaps , poate mai grea dect prima, sau n cel mai bun caz era igonrat.
Subiec ii au avut sau nu prilejul s discute n coal probleme politice i sociale controversate? a)Au avut prilejul b) Nu au avut prilejul c)Nu- i amintesc TOTAL Frecven a r spunsurilor 106 416 11 533 Procentajul r spunsurilor 20 78 2 100,0

Putem deduce c , n percep ia majorit ii subiec ilor, pattern-ul autorit ii n familie era mai democrat dect cel al autorit ii n coal . Dac 70% din subiec i opinau c n familie aveau dreptul s se plng dac se sim eau nedrept i i, doar 38% din subiec i au sus inut c s-au bucurat de aceast libertate i n coal . Rela iile profesori-elevi sunt percepute, deci, ca nondemocratice, coercitive n percpe ia majorit ii subiec ilor. Neexersarea dialogului pe probleme politice n coal este apreciat de majoritatea subiec ilor ca fiind o deficien major a colii romne ti. De aceea, ei propoun n propor ie de 80,1% introducerea n nv mntul romnesc a unei

151

discipline care s le permit dezbaterea unor probleme privind statul de drept, democra ia, drepturile omului. Tabelul 5 ne indic faptul c 51,1% din interlocutori sus in c sunt consulta i cu privire la deciziile luate la locul de munc cel pu in din cnd n cnd, iar 25,0% foarte rr sau niciodat . Se observ , deci, c pattern-ul autorit ii la locul de munc este mai democrat dect cel din coal : procentul celor care delcar c sun consulta i este t dublu fa de procentul celor care sus in contrariul.
M sura n care subiec ii sunt consulta i cu privire la deciziile luate la locul de munc a)des b) din cnd n cnd c) foarte rar d) niciodat e) non-r spunsuri TOTAL Tabel 5. Pattern-ul autorit ii n coal Frecven a r spunsurilor 102 165 76 57 133 533 i competen a civic Procentajul r spunsurilor 19,1 32,0 14,3 10,7 24,9 100,0

Desigur c oportunitatea particip rii difer de la un status ocupa ional la altul. Cu ct statusul ocupa ional este mai nalt, cu att este mai mare probabilitatea ca individul s fie consultat n procesul decizional. Din relat rile subiec ilor, deducem c ei se simt mai ndrept i i i abilita i s participe la luarea unei decizii la vrsta adult . Avnd acest sentiment, probabilitatea ca ei s ncerce s participe activ la via a profesional cre te. Participnd la luarea deciziei la locul de munc , ei se vor sim i mai capabili s se implice n via a politic . Pe de alt parte, trebuie s se remarce faptul c viziunea subiec ilor asupra pattern-ului autorit ii n familie, coal , loc de munc difer n func ie de nivelul educa ional. Datele furnizate de cercetare eviden iaz faptul c subiec ii cu nalt educa ie beneficiaz de oportunit i de participare privind via a familiei, problemele colii i ale locului de munc ntr-o m sur mai mare dect ceilal i. De asemenea, datele cuprinse n urm toarele tabele reflect ntr-o mare m sur , situa ia apartenen ei organiza ionale i a competen ei civice existent n Romnia.
Frecven a Procentajul 91 427 15 533 17,1 79,4 2,8 100

a) Apar in uneia sau mai multor organiza ii b) Nu apar in nici unei organiza ii c) Non-r spunsuri TOTAL Tabel 6. Apartenen a subiec ilor la diferite organiza ii

Datele furnizate de cercetare sintetizate n tabelul de mai sus relev faptul c marea majoritatea interlocutorilor, respectiv 79,4% nu fac parte din nici o organiza ie. Doar 17,1 % din subiec ii intervieva i sus i c apar in uneia sau mai multor organiza ii. Gradul d eparticipare civic a popula iei intervievate este foarte sc zut. Aceast concluzie poate fi generalizat la nivelul ntregii popula ii romne ti dac lu m n calcul i rezultatele sondajului de opinie realizat de Metromedia Transilvania n martie 1997.

152

Tipuri de organiza ii a) sindicate b) de afaceri c)cooperative d)grupuri de veterani e) atletism f) politice g) de cariate h) civice i) religioase j) altele Tabel 7. Organiza iile la care sunt afilia i subiec ii

Frecven a 44 29 9 6 7 19 8 13 13 9

Procentajul 8,4 5,5 1,7 1,1 1,3 3,6 1,5 2,6 2,6 1,7

Constat m, n primul rnd, c exist un procent mare de non-activi civic. acest lucru este eviden iat pe de o parte de procentul mic al pariticipan ilor la via a organiza ional , respectiv 17,1% din interviena i, precum i de procentul i mai mic de afilia i la organiza iile politice (3,5% din r spunsuri) i civice (2,6% din r spunsuri). Tabelul urm tor, nr.8, indici pe de o parte gradul sc zut de implicare a organiza iilor n probleme controversate precum o guvernare mai bun , problema colilor, a locuin elor etc., i, pe de alta, caracterul formal al apartenen ei organiza ionale a majorit ii subiec ilor afilia i (81,4%). n concluzie, cercetarea ntreprins a eviden iat c modelul de cultur politic predominant n actuala societate romneasc se caracterizeaz prin urm toarele tr s turi principale : a) insuficienta informare i comunicare politic ; b) valori sc zute ale competen ei civice subiective ; c) valori sc zute ale ata amentului fa de sistemul politic ; d) valori sc zute ale cooper rii, solidarit ii, particip rii organiza ionale n general i politico-civic , n special. ntr-o formul succint putem spune c dependen a (inexisten a feed-back-ului) constituie acum dominanta pattern-ului culturii politice romne ti. Note :
1 Giovanni Sartori, Teoria democra iei reinterpretat , Polirom, 1999, p. 180. 2 G. Sartori, op. cit., p. 181. 3 Ibid., p. 182. 4 Jean Badouin, Introducere n sociologia politic , Ed. Amarcord, Timi oara, 1999, p. 51. 5 Ibid., p. 53. 6 Jean Badouin, op. cit., p. 54. 7 Ibid., p?. 8 P. Garrand, 1989, apud. I. Ionescu, D. Stan, Elemente de sociologie, Ia i, 1977, p. 282. 9 C. Zamfir, L. Vl sceanu, Dic ionar de sociologie. 10 Edgar Hallet Carr, apud. G. Sartori, op. cit., p. 186. 11 G. Sartori, op. cit., p. 188. 12 Ibid., p. 194. 13 M. Duverger, Sociologie de la politique, PUF, Paris, 1973., p. 120. 14 G. Almond, S. Verba, Cultura civic , Du Style, Bucarest, 1996, p. 44. 15 Y. Schmeil, Les cultures politiques, n M. Gravitz,J. Lecca, Traite de science politique, PUF, 1985, vol. XI, p. 279. 16 G. Almond, S. Verba, op. cit., p. 45. 17 M. Dogan, D. Pellassy, Cum s compar m na iunile, Ed. Alternative, Buc., 1993, p. 34.

153