Sunteți pe pagina 1din 28

Anul XIV 45/2014 Publicație periodică a Bisericilor Penticostale Române din Austria

„Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete.


Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i
va fi sete; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în
el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică.”
Ioan 4:13,14

Colegiul de Redacție:

Președinte:
Ioan Varadin
CUPRINS
4
Redactor șef: Nașterea Domnului un mister.
Puiu G. Timofte Anul Nou.

5
Redactor: Într-o iesle s-a născut Cuvântul.
Gheorghe Bujdei
6
Gândul veșniciei.
Membri:
Vasile Opriș 8
Gabriela Bujdei, S-a născut iubirea.
Corneliu Buda,
Ioan Mandici, 10
Interviu cu Luigi Mițoi.
Grafician:
Liliana Stan 14
Starea de criză în cuplu.

Mulţumim celor 16
care au colaborat la Conferința de tineret din Austria.
realizarea acestui
număr. 18
Dorul întâlnirii cu Isus.
Fără
articolele
dumneavoastră
19
Casa Onisim.
revista nu poate
exista.
20
Ne cerem scuze Mânia omului.
pentru articolele
nepublicate, în li- 21
mita posibilităţilor Despre lucruri mari și lucruri mici.
vom încerca să le
publicăm în nume- 22
rele viitoare. Adolescența.

Vă aşteptăm
din nou pentru
23
Pagina copiilor.
următorul număr
cu tot ceea ce
Dumnezeu vă 24
pune pe inimă: Info.
articole, poezii,
sugestii, întrebări.

Următorul număr
va apărea în luna
martie, iar ca temă
vom avea:

„FERICE DE CEI
CE PLÂNG..“

2 Apa Vieții
Editorial
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că
a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr,
n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca
lumea să fie mântuită prin El.” Ioan 3:16-17

Privesc cu nostalgie în urmă cu mai bine de o jumătate de secol, la vremea copilăriei,


când, cred că, cea mai mare bucurie a noastră din fiecare an era Crăciunul. Cu toate că erau
vremuri grele și momentele de bucurie nu erau prea dese, sărbătoarea Crăciunului (fie că eram
cuminți sau mai puțin cuminți) ierta totul, iar Moș Crăciun, pe care comuniștii l-au numit Moș
Gerilă, ne făcea cea mai mare bucurie a anului când venea și ne aducea daruri. Și nu lipsea
niciodată. Anii au trecut și dintr-o dată am aflat că Moșul nu există. M-am întristat când am
aflat că nu există acel cineva, acel prieten necunoscut, care să facă ceva pentru mine fără să
mă coste nimic. Cu toate că în fiecare an de Crăciun primeam cadouri, acea stare de fericire și
bucurie deplină pe care o aveam înainte nu mai exista.

Copilăria are frumusețea și inocența ei, dar o copilărie prelungită este semn de
boală gravă. Am crescut, ne-am maturizat și acum putem înțelege adevărata semnificație
a Crăciunului, iar cei care nu înțeleg adevăratul sens al sărbătorii sunt o serioasă problemă
pentru cei din jur.

Dacă atunci când eram copil m-am întristat că nu există un cineva, un prieten
necunoscut, care să facă ceva pentru mine, mai târziu am înțeles ceea ce scrie în evanghelia
după Ioan 3:16-17, astfel că am avut o altă înțelegere despre Pruncul născut în ieslea din
Betleem, am înțeles că El, Fiul lui Dumnezeu, a lăsat Gloria Cerului și a venit pe acest pământ
„pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică”, apoi și-a dat viața pentru
noi, a înviat din morți și se află la dreapta lui Dumnezeu unde ne-a pregătit un loc „ca acolo
unde sunt Eu, să fiți și voi.” Ioan 14:3b.

Este oare acesta motivul principal care ne produce cea mai mare bucurie de Crăciun?
Dacă nu, înseamnă că avem o problemă din punct de vedere al maturității spirituale, iar cu
această ocazie ne putem face fiecare din noi un test al maturității pentru a vedea dacă suntem
tot copii sau am devenit oameni mari, spiritual vorbind. Testul este simplu: verifică ce s-a
întâmplat în viața ta cu Copilul născut în iesle? Este El pe primul loc, sau a fost acoperit cu
cadouri, lumini, mese, colinde sau alte lucruri de felul acesta? Iar dacă pe acestea le-ai scoate
afară cum ar arăta Crăciunul tău astăzi?

Un lucru foarte important este de asemenea să nu uităm, cu ocazia Crăciunului, să ne


amintim de cei pe care trebuie să-i iertăm pentru a ne elibera astfel sufletele de durerile care
s-au cuibărit atât de adânc în noi. Să-i iertăm deci și să le dăruim întreaga noastră compasiune
celor care ne-au jignit, fără a ne aștepta ca ei să ne înțeleagă gestul.
Crăciun fericit!

3 Apa Vieții
Nașterea Domnului,
un mister

I
deea nașterii lui Mesia, pentru poporul Israel, nu a
fost un mister, dimpotrivă reprezenta una din cele Felul în care s-a născut Mântuitorul este unul
mai mari speranțe ale sale. Faptul acesta poate fi cât se poate de contrar așteptărilor poporului Israel.
văzut foarte clar și în conversația dintre Isus și femeia Arhanghelul Gabriel, nu este trimis cu mesajul divin
samariteancă, când aceasta a exclamat: „Știu... că are la mai marii poporului (preoți), ci este trimis direct
să vină Mesia!”. De asemenea și în Evanghelia după la fecioara Maria. În aceeași idee, Mesia nu se naște
Luca 2. 25-32 găsim un om cu numele Simeon care într-o familie cu vază, înstărită, ci la într-o familie de
aștepta și el venirea lui Mesia. condiție relativ modestă. Iar nașterea Lui a avut loc în
condiții extrem de umile (nu într-o casă regală ci într-
Ceea ce constituie misterul nașterii Do- o iesle).
mnului Isus este faptul că, în timp ce Israel vedea în
Mesia un om trimis de Dumnezeu, Mesia avea să fie Iacob Isip
Dumnezeu întrupat, moment în care Dumnezeu era
în același timp Creator și creație. În ceea ce privește
natura misiunii Sale pe pământ, poporul Israel aștepta
ca Mesia să fie un conducător politic puternic care să
elibereze națiunea de sub ocupația romană. Dar, de
fapt, misiunea lui Mesia era eliberarea oamenilor de
sub stăpânirea celui rău.

Anul nou,
Umil m-aplec la crucea-ţi sfântă, Tu ne-ai trimis în lumea toată,
Şi-n semn de mulţumire-ţi spun. Al tău Cuvânt să îl vestim.
Că vreau în anul care vine, O,Doamne lasă-n noi curajul,
Să fiu o Doamne tot mai bun. Şi mai zeloşi cu toţi să fim.

Nu-s mulţumit de ce-am făcut, Să nu-nvelim talantul nostru,


În anu-acesta pentru Tine. Ci să îl punem în lucrare.
Prea multă vreme-am risipit, Căci vine ziua care-aduce
Prea mult lucrat-am pentru mine. Răsplată pentru fiecare.

Dar dă-mi în suflet focul sfânt, Dar până-atunci, Ceresc Părinte


Şi-aprinde-n inimă dorinţa. Ajută-ne lumini să fim.
De-a spune şi la cei din jur, Ca sus pe plaiurile sfinte,
Da calea sfântă.Pocăinţa! Să fim cu Tine-n veci. Amin
Şuteu Minodor

4 Apa Vieții
Într-o iesle s-a
născut Cuvântul
„După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă
în cer, păstorii au zis unii către alții: Haidem să mergem
până la Betleem, și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a
făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă, și au găsit pe
Maria, pe Iosif, și pruncul culcat in iesle“. Luca 2: 15-16.

pe primul loc în atenţia noastră. Dacă am înțeles că

Î
pruncul din ieslea Betleemului a venit din cer pentru
ndemnați de aceste cuvinte, în fiecare an mine și pentru tine, atunci noi prin El avem viață.
creștinătatea de pe întreg pământul sărbătorește Dacă nu îndeplinim aceste lucruri avem cel
Nașterea Domnului, un eveniment deosebit, vizibil mult zile libere, mâncare mai deosebită, și mult stres
atât în vremea aceea, acum 2000 de ani, cât și în zilele care nu ne folosește la nimic. Fie dar ca sărbătoarea
noastre. Magii au ajuns la Isus conduși de o stea, care Nașterii Domnului să ne aducă de fiecare dată pace
i-a îndrumat spre ieslea Betleemului. Astăzi, după în inimă și lumină în suflet, și bucuria mântuirii să o
2000 de ani, Isus nu mai este un prunc într-o iesle, iar păstrăm în inimile noastre, pentru că „astăzi în
pe cer nu mai strălucesc stele care să te ducă la Isus. cetatea lui David, vi s-a Născut un Mântuitor,
Astăzi Îl poți găsi în lumina Cuvântului Lui pe care care este Hristos, Domnul.” Amin! Luca 2:11.
l-a lăsat pentru noi. „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi
împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă”. Matei 11:28.
Prin sărbătorirea acestui eveniment unic în istoria Florea Daniel
omenirii, adică a Naşterii Domnului denumit popular
şi „Crăciunul“ ne amintim încă odată de importanța
spirituală a acestei sărbători.Noi de altfel, în calitate de
creştini trebuie să avem latura spirituală a lucrurilor

5 Apa Vieții
Gândul veșniciei

Orice lucru El îl face frumos la vremea lui;


a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că
omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârșit,
lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu.
(Ecl. 3:11)

În cuvinte simple gă- oricărui pământean, ce are Biblia de


Omului, coroana creației sim aici cel puțin două adevăruri spus? Care sunt argumentele care
lui Dumnezeu, a fost înzestrat cu fundamentale: timpul este determi- ne conving că există viață după
gândul veșniciei. Animalele nu au nat de lumina și mișcarea astrelor moartea pământească și că ființăm
aceeași percepție a timpului și nici (planete, sateliți), iar din faptul că în eternitate? De fapt, pretenția Bi-
conceptul de perenitate așa cum le acestea au fost create de Dumne- bliei de a conține adevărul revela-
are omul. Regele Solomon afirmă zeu, înțelegem că El este dincolo de tor despre faptul că omul trăiește
că, deși omul nu poate înțelege to- timp, dincolo de universul pe care veșnic, iar că veșnicia, se împarte
tul despre lucrarea Creatorului, în l-a creat. în Rai și Iad în funcție de ascultarea
ceea ce privește timpul și eternita- Biblia afirmă faptul că sau neascultarea acestuia de Dum-
tea i-a fost revelat în inimă (în sens Dumnezeu l-a creat pe om după nezeu în viața pământească, ar tre-
biblic) iar, spre finalul cărții Înțe- chipul și asemănarea Lui. Așa bui să determine pe fiecare muritor
leptul cheamă la teamă de Dum- cum Dumnezeu este etern, tot așa, să-i dea atenție și crezare.
nezeu care va aduce orice faptă la Creatorul a intenționat ca omul să
judecată. trăiască veșnic. De când se naște,
1. Biblia afirmă existența
vieții după moarte: Fapte 24:15,
Dumnezeu este veșnic omul poartă în suflet dorința de a
Mat. 25:44. Din punctul de vedere
(Deut. 33:27, Ps. 102:24, Ps. 90:2). supraviețui și aspirația de a trăi mai
al Bibliei moartea nu este un punct,
El nu are o infinitate de ani, ci este bine. Cei care nu cunosc sau ignoră
ci o virgulă. Este o intersecție la
dincolo de timp, atemporal. Este adevărul revelat în Cuvântul lui
care s-a decis direcția încă din viața
Creatorul timpului. În Geneza 1:14 Dumnezeu văd moartea ca pe un
trăită pe Pământ.
citim: Dumnezeu a zis: punct al anihilării, al descompu-
„Să fie nişte luminători în întinderea nerii, al trecerii în neființă. În fața 2. Profețiile Bibliei nu
cerului, ca să despartă ziua de noap- celei mai mari frustrări a vieții, și sunt doar marca autenticității Bi-
te; ei să fie nişte semne care să arate anume, setea de a trăi stăvilită de bliei, ci ne conving de faptul că Cel
vremurile, zilele şi anii.” frica moarții ca sfârșit implacabil al Care știe ce se va întâmpla peste

6 Apa Vieții
ani știe și ce se va întâmpla cu omul tot așa, nimănui nu-i este dat să se este curajul de a înfrunta moartea,
după moartea fizică. Dumnezeu a întoarcă din moarte la viața în trup ci credința în Cel Care este Domnul
profețit cu sute de ani înainte de a se fizic. De aceea învierile din morți vieții și știe și poate să ne dea un
întâmpla ascensiunea și prăbușirea consemnate de Sfânta Scriptură viitor etern fericit.
unor imperii, evenimente care pă- sunt minuni și s-au întâmplat doar
reau imposibil de a se împlini. Mii- la intervenția lui Dumnezeu. Articolul de față este de-
le de profeții biblice împlinite, ca și parte de a fi exhaustiv în ceea ce
cele neîmplinite încă, ne determină
5. Învierile din morți privește învățătura despre veșnicie.
consemnate în Sfânta Scriptură ne
să credem și afirmațiile ei referi- Totuși, în apărarea credinței și a
confirmă faptul că o întoarcere la
toare la veșnicia omului. Exemple: adevărului biblic avem nevoie de
viață e posibilă. Învierea Domnului
Deut. 4:27, Daniel 2:35-45, Mica 5:2 aceste câteva repere. Miza vieții
Isus nu este doar un argument al
ș.a. noastre este eternitatea. Cuvin-
faptului că cineva s-a întors, totuși,
tele Sfintelor Scripturi ne pun în
3. Istoria. Biblia nu-L pre- din morți. Ea este o siguranță pen-
fața vieții și a morții și ne cheamă
zintă pe Dumnezeu ca un prezică- tru toți cei care-și asumă beneficiile
la atitudine. Este indicatorul care
tor de evenimente fără a avea însă lucrării de răscumpărare înfăptuite
ar trebui să-l determine pe orice
vreo implicare în împlinirea lor. El de El că vor avea și ei parte de în-
om să se oprească din goana vieții
nu este doar Creatorul timpului, vierea din morți. Domnul Hristos,
pentru a-și reconsidera atitudinea
ci este Stăpân peste timp și toate care s-a întrupat, a murit și a înviat
față de Judecătorul celor vii și al ce-
câte se petrec sub soare se scurg, este Creatorul tuturor lucrurilor,
lor morți. Ce nesăbuință ar fi pentru
fie în voia decretivă (la porunca lui chiar și al timpului (Ioan 1:3) și El
un călător să ignore un indicator
Dumnezeu), fie în voia permisivă știe bine ce se va întâmpla cu oame-
care i-ar spune că drumul pe care se
a Lui (sub îngăduința lui Dumne- nii după viața terestră. Exemple:
află e greșit și duce la dezastru. Fe-
zeu). Biblia nu cuprinde amănunte 1Împ. 17:22, 2Împ. 13:21, Mat. 28:6,
ricirile Raiului și chinurile Iadului,
despre implicarea lui Dumnezeu Ioan 11:44,45, 2Cor. 12:2-4 ș.a.
chiar dacă doar le întrezărim și nu
în viața fiecărui om și a fiecărui
popor sau imperiu care a existat
6. Setea de viață ne confir- le putem cuantifica, sunt demne de
mă faptul că există ceva pus în noi luat în seamă tocmai pentru că sunt
vreodată. Însă, sutele de exemple
de Dumnezeu care ne face să do- eterne. Viața veșnică și pierzarea
biblice confirmă faptul că Dumne-
rim să trăim. Dincolo de sinucideri, veșnică trebuie să fie, așa cum le-a
zeu este la cârma universului. Prin
care pot exprima, fie capitularea predicat în mod desăvârșit Cel
urmare, Cel Care e Suveran pe-
(în mod greșit) în fața suferințelor Care este Începutul și Sfârșitul -
ste tot și toate, oricând și oriunde
vieții, fie decizia de a muri (de cele Domnul Isus - cele mai puternice
știe bine ce se va întâmpla cu noi
mai multe ori în mod greșit) pentru motivații pentru a trăi după voia
după moartea trupului. Exemple:
o cauză superioară, omul vrea să lui Dumnezeu.
Gen. 15:13,14 (Dumnezeu nu doar
trăiască. Dumnezeu nu se joacă cu
profețește suferința lui Israel în
noi cum se joacă cineva cu un cățel,
Egipt, dar și judecata egiptenilor
căruia, până să-i dea bucățica de
pentru suferința cauzată evreilor);
mâncare, întâi simulează de câteva
Romică Ciocan
Is. 23:1-10.
ori. Frustrarea noastră, izvorâtă din
4. Stadiile vieții. De obi- conflictul dintre setea de viață și
cei argumentul cel mai dess invo- teama de moarte, e glasul bunului
cat de cei care nu cred în existența nostru Tată care ne cheamă la viață
vieții după moarte este faptul că veșnică.
nimeni nu s-a întors din existența
de după moarte. Pe lângă faptul că
7. Teama de moarte.
Teama de pericol poartă cu sine
Biblia relatează despre oameni care
teama de suferință și teama de
au înviat, stadiile vieții, care sunt
moarte. Cine s-ar teme de incen-
ireversibile, ne spun că este im-
dii, inundații, război și altele dacă
posibil să se revină la un moment ISUS
acestea nu ar însemna suferință sau
anterior. Nicodim, rabinul fariseu
moarte? Teama de moarte ne deter-
evreu, n-a fost contrazis de Domnul
mină să ne protejăm, să ne tratăm
Isus când a întrebat retoric: ”Poate IAD
și de boli care nu produc durere.
el să intre a doua oară în pântecele
În vreme ce setea de viață este mo-
maicii sale şi să se nască?” Desigur,
tivată de plăcerea de a trăi, teama
Domnul vorbea despre o reînnoire
de moarte implică teama de necu- RAI
a minții şi a sufletului, și nu despre
noscut, de ceea ce va fi după moar-
o reîncarnare sau renaștere fizică.
te și, de asemenea, durerea ruperii
Așa cum nici un om nu poate să
relațiilor (cu oameni sau lucruri).
LUME
trăiască din nou viața intrauterină,
Soluția pentru teama de moarte nu

7 Apa Vieții
S-a
născut
iubirea!
pe la începutul săptămânii, mama
îl trimise la părintele din sat

I
înarmați își făcură intrarea în sa- după un braț de lemne, pentru că
ubirea se aseamănă unui fulg tul lor până atunci pașnic. Din câte ale lor se terminaseră de multă
de nea ce îți cade pe obraz și se putuse să prindă și să înțeleagă vreme. În schimbul lor, sărmanul
transformă în lacrimă. Uneori din vorbele celor mari, nemții erau bătrân le cerea ajutor pe lângă
e un fulg de bucurie, alteori „cei răi”, dar de ruși trebuia să te casă, vârsta înaintată și sănătatea
de tristețe și de amărăciune. Și de păzești, pentru că devastau totul în șubredă nepermițându-i să se
dor... calea lor, pustiind cămările și batjo- gospodărească de unul singur.
Din cer se prelingeau corind femeile... Îmbrăcat cu tot ce avea mai
steluțe argintii, îmbrăcând copacii „Doamne, nu ne lasă gros găsit printre hainele sale și în
golași, acoperișurile țuguiate ale pradă vrăjmașului!”, o auzea ade- cap cu o căciulă jerpelită de atâta
caselor cufundate în beznă și tot ce sea pe mama sa rugându-se, purtat, tricotată de mâinile price-
le ieşea în cale cu un puf ușor de neștiind la acea vârstă fragedă pute ale mamei, copilul se îndreptă
gheață cristalină. nici ce e „vrăjmaș” și nici grozăvia fără tragere de inimă spre paro-
Era o oră târzie, iar pașii războiului. hia satului, unde preotul își avea
omului păreau atât de obosiți. Cu A venit o zi când tatăl său lăcașul.
greu își croia drum prin omătul l-a îmbrățișat și i-a promis că se În clipa în care punea mâna
proaspăt cernit, de parcă toată va întoarce, că nu-i va lăsa pentru pe zăvorul înghețat, în spatele său,
greutatea Pământului ar fi atârnat multă vreme singuri și să nu fie acolo unde se ghicea conturul casei
pe umerii săi. triști, dragostea din sufletul său va părintești, o mână vrăjmaşă trăgea
Dacă povara sufletului s-ar rămâne mereu atât de mare, încât de trupul mai mult mort decât viu
putea aduna așa, ca pe un cântar, în să îl țină aproape de ei, până se va de spaimă al mamei sale, târându-
mijlocul unei piețe, Doamne, unde putea întoarce din nou acasă. l ca pe o zdreanță spre capătul
sunt munții, toți munții creați de „Iar tu, dragul meu, să ai grădinii învăluite în tăcere. Doar
Tine, să țină balanța în echilibru? grijă de mama, să fii ascultător și să șoapte, venite parcă de pe altă
Cu cât se apropia mai nu-i ieși din cuvânt. Mă încred în tine lume, se făceau auzite de pițigoii
mult de casă, cu atât gândurile i se și pe amândoi vă încredințez în brațele zgribuliți pe un vârf de gard și
îndepărtau de prezent, pierzându- Tatălui. El să ne păzească pe toți”. poate de vântul biciuind nepăsător
și urma în negurile întunecate ale Grea povară aceste vorbe! la tot ce se întâmplă în jurul său:
trecutului. Îi venea să strige, să se răzvrătească, „Doamne, nu ne lăsa pradă
Își amintea cu strânge- să se bată cu toți acei vrăjmaşi care vrăjmașului...”
re de inimă de acea zi friguroasă îi furau tatăl, ducându-l departe de
de iarnă, care i-a schimbat pentru el, la un război care nu era al lui, un În clipa în care punea
totdeauna mersul vieții. Războiul război al nimănui. mâna pe zăvorul înghețat, de par-
izbucnise, spulberând într-o clipită tea cealaltă a ușii, din mâna blân-
siguranță și liniștea omenirii, de S-au scurs zile, au trecut dului preot cădea o Biblie învechită
parcă nimic nu mai avea preț, nici luni, multe și grele, fără vreun de atâtea căutări și tot atâtea găsiri
viața, nici speranța...o apăsare pe semn din partea tatălui. Doar lip- ale dragostei lui Dumnezeu. O Bi-
trăgaci și gata! suri, foamete, boală și moarte... blie cădea la podea, încheindu-și
De-abia împlinise cinci rostul pe acest pământ; un suflet se
anișori, când o mulțime de soldați Într-o dimineaţă geroasă, înălța la cer, căutându-și rostul în

8 Apa Vieții
veșnicii. vremuri mai bune cândva. În spate- ce, dorea să o cunoască pe această
În acel moment, copilul le geamurilor aburite se mai zărea, bunicuță enigmatică ce reușise să
a dispărut, făcând loc prematur ici și colo, câte o luminiță uitată de cucerească inima fiului său, se lăsa
unui suflet bolnav de dor și de ceas și de vreme, licărind deasup- înduplecat.
singurătate. ra unor mâini dornice de a duce la
Anii au trecut, războiul bun sfârșit cine știe ce treabă ce nu În clipa în care punea
s-a sfârșit. În locul tatălui a sosit o îngăduia amânare până la sosirea mâna pe zăvorul înghețat, de par-
depeșă prin care era înștiințat că marii sărbători. tea cealaltă a ușii, o inimă fierbinte
acesta și-a apărat patria cu onoare, O soră medicală împărțea își înălța rugăciunea spre ceruri:
până la ultima suflare...Iar în locul ultimele tablete și își luă rămas bun „Ascultă-mi rugăciunea,
mamei..., doar căciula tricotată de de la ultimii pacienți, înainte de a Doamne, și pleacă-Ţi urechea la
mâinile ei harnice, pe care și-o în- stinge lumina pentru orele ce vor strigătele mele. Nu tăcea în faţa
desase peste urechi în dimineața veni, aducând cu ele somnul și, lacrimilor mele!” (Psalmul 39:12).
aceea de groază. pentru mulți din ei, uitarea... Copilul dădu buzna, umplând cu
Acum era un alt om. -„Buni Ileana, cum stați cu tricota- veselia sa întreaga încăpere: „Buni
Născut din cenușa trecutului, tul?” o întrebă tânăra asistentă pe Ileana, buni Ileana, am sosit!”
părea tare, stăpân pe el și pe tot bătrânica aplecată deasupra unui O îmbrățișare strânsă
ce era în jurul său. Dar sub stratul morman de căciuliţe, toate de le înăbuși suflarea amândurora,
gros de cenușă, tăciunii trecutului aceeași culoare, toate de același mo- iar apoi, mai potoliți și oarecum
mai ardeau încă, mocnit, arzându-i del și toate având aceeași măsură. conștienți de importanta situației,
sufletul, pustiindu-i viața. -„Draga bunei, oleacă dacă mai aștepți se dădură amândoi la o parte,
Avea o familie iubitoare, cu leacurile matale, și gata-s!” lăsând între ei un gol, un petic de
pentru care ar fi fost în stare de suflet neocupat, dar de mult rezer-
orice sacrificiu; ajunsese sus de tot În bezna lăsată acum peste vat. Așa ca și cum ai ști că trebuie
pe scara ierarhică, avea pretutin- încăperea luminată doar de un fi- să vină primăvara şi te pregătești
deni un cuvânt de spus ce atârna ricel de lună ivit de după crengile pentru ea. Sau de venirea lui Isus...
greu și nimic din ce și-ar fi dorit pleșuve ale copacilor, o pereche de Un loc sfânt în sufletul tău, doar de
un pământean nu era de neatins genunchi mâncați de vreme și de cineva foarte special ocupat...
pentru el. Cu toate acestea, un gol rugăciune se închinau în fata ceru- O mână mică de co-
imens îl măcina uneori, în nopțile lui: „Doamne, Îți mulțumesc pentru pil, dornică de a-și primi cadoul
fără de somn, când doar el și că m-ai ajutat să duc la bun sfârșit mult așteptat - o căciuliţă de lână,
sufletul său pribegeau prin noianul ceea ce mi-a stat pe suflet. Tu știi care tricotată de mâini îndemânatice se
amintirilor... e dorul meu. Tu știi ce îmi doresc...Nu întinse spre IUBIRE...
Câte reproșuri, câtă mu- voi înceta nici o clipă să mă încred în O mână puternică de
strare, zi de zi, noapte de noapte!... Tine, așa cum nu voi înceta nici o clipă bărbat, trecută prin vâltoarea vieții
Îi mai răsunau încă în urechi vorbe- să Te iubesc”. pline de așteptări și dezamăgiri,
le de rămas bun ale tatălui: „Iar tu, de încercări și dureri, dar mereu
dragul meu, să ai grijă de mama...” Era ajunul sărbătorii încrezătoare în Dumnezeu, se în-
Grea povară aceste cuvinte! O Nașterii Domnului. Un băieţel de tinse spre IUBIRE...
povară care îl va apăsa necurmat, vreo cinci anișori, cocoțat pe scenă, O mână îmbătrânită de
până la ultima suflare... încheia programul, recitând poe- vreme și de amar, de singurătate
zia învăţată cu atâta sârg zile de-a și de dor, însă niciodată căzută sub
Din văzduh picurau rândul. Spiritul sărbătorii cuprin- îndoială, se întinse spre IUBIRE...
fluturași zglobii de gheață. Dar sese întreaga adunare; mici și mari
cine îi lua în seamă? Omul își du- își împărtăşeau bucuriile, făceau
„Unde este Împăratul
cea mai departe pașii, cu gândurile schimb de daruri, povesteau aprins
aiurea, până când, în sfârșit, ajunse despre ce vor face până la venirea de curând născut al Iudeilor?
în fața unei uși impunătoare, fără noului an. Fiindcă I-am văzut steaua de
un zăvor înghețat, desprins din -„Tati, acum te rog eu mult, hai să la Răsărit, și am venit să ne
alte vremuri, ci cu o mulțime de mergem la buni Ileana; mi-a promis închinăm Lui”. (Matei 2:2).
butoane sofisticate. Formă un cod un cadou special. Știi, noi copiii din
la fel de sofisticat și ușa se deschise, grădiniţă am fost de multe ori acolo Pentru că sufletul nostru
primitoare, înghițind odată cu pașii unde sunt adunați toți bunicii fără caută neîncetat iubirea, a trebuit
înzăpeziţi și toate grijile purtate de nepoți. Le-am dus flori, iar ei ne-au să se nască însăși IUBIREA -
ei. spus povești...În seara aceasta TRE- PRUNCUL ISUS.
BUIE să o văd pe bunica Ileana!”

La celălalt capăt al orașului, Pentru că nu voia cu nici un chip
într-un cartier mărginaș, se găsea să stârpească fericirea copilului, Lidia Florian
o clădire imensă, ce cunoscuse și pentru că, fără să înțeleagă de

9 Apa Vieții
MATURIZAREA ŞI SLUJIREA
OAMENILOR
Luigi Miţoi la Biserica
Elim – Viena

Fratele Luigi este căsătorit cu sora


Carmen de 31 de ani şi Domnul i-a binecu-
vântat cu trei copii, două fete şi un băiat. Toţi
cei trei copii sunt căsătoriţi şi au de la ei patru
nepoţi. Din toamna anului 2003 s-a stabilit
în Statele Unite, unde păstoreşte Biserica
Penticostală Betania din Chicago.

care se confruntă cu provocări


fără precedent. Cele trei teme Ghiţă Bujdei: Din toată
sunt: „De ce exist? Are Dum- creaţia lui Dumnezeu, omul este
nezeu un plan cu mine?”, „Re- singura fiinţă care îşi manifestă
Ghiţă Bujdei: Frate pastor, ligie vs. relaţie” şi „Creaţionism această necesitate de a cunoaşte
sunteţi la Viena în Biserica Elim; vs. evoluţionism”. Scopul scopul vieţii. Care este scopul
timp de 3 zile aţi prezentat dife- acestor teme este să răspundă vieţii unui creştin?
rite teme. Care sunt aceste teme întrebărilor cu care se confruntă
şi care este scopul lor? credincioşii, dar în mod deose- Luigi Miţoi: Răspunsul la
bit tinerii care sunt îndoctrinaţi această întrebare l-au căutat
Luigi Miţoi: În primul rând de către mediul intelectual, de-a lungul istoriei umane re-
vreau să vă mulţumesc pentru social şi virtual în domeniul ligia, filozofia şi ştiinţa. Sco-
oportunitatea de a mă adresa evoluţionismului, păgânismului pul vieţii unui creştin este să
cititorilor dumneavoastră pe şi senzualităţii Evoluţionismul identifice răspunsurile la câteva
această cale şi îmi exprim ap- este predat în şcoli sub formă de întrebări:
recierea faţă de slujirea pe care ştiinţă, motiv pentru care copii- Cine sunt, de unde vin, de ce
o faceţi în cadrul comunităţii lor din famiiile evanghelice li se sunt aici şi unde merg?
evanghelice din Austria. inoculează necredinţa şi ruşinea
Cele trei teme pe care le-am pre- faţă de perspectiva creaţionistă. Cine sunt?
zentat în biserica Elim din Vie- Este absolut necesar să le oferim
na, mi-au fost recomandate de copiilor, tinerilor şi adulţilor Sunt creaţia lui Dumnezeu,
către conducerea bisericii locale. evanghelici o educaţie solidă pe sunt copilul lui Dumnezeu,
Deşi nu se încadrează în galeria această temă şi de asemenea, o sunt omul pentru care a murit
subiectelor obişnuite, apreciez perspectivă biblică pe înţelesul Isus Hristos, prin a cărui moar-
intenţia păstorilor bisericii de a lor. te, a fost restaurată relaţia mea
contribui la instruirea şi maturi- Întrebările vieţii: Cine sunt, de spirituală cu Dumnezeu, relaţie
zarea spirituală a credincioşilor, unde vin, de ce sunt aici şi unde care fusese întreruptă din prici-
merg?

10 Apa Vieții
na păcatului.

De unde vin?
M area poruncă: „Să iubeşti
pe Domnul, Dumnezeu
tău, cu toată inima ta, cu tot
afirmă că toate sistemele fizi-
ce lăsate libere tind să devină
dezordonate, săgeata timpului
sufletul tău şi cu tot cugetul fiind îndreptată întotdeauna în

E voluţionismul
că suntem produsul unei
întâmplări, adică o fiinţă
susţine tău.” (Matei 22:37).

M area trimitere: „Duceţi-vă


şi faceţi ucenici din toate
jos. Această săgeată, numită şi
„evoluţia timpului“ arată că,
odată cu trecerea timpului, to-
apărută accidental, fără nici un Neamurile, botezându-i în nu- tul se deteriorează, putrezeşte,
scop, fără nici o finalitate. mele Tatălui, şi al Fiului şi al moare, se consumă, se devine

C reaţionismul crede că noi


suntem făcuţi de Dum-
nezeu şi scopul nostru este să
Duhului Sfânt. Şi învăţaţi-i să
păzească tot ce v-am poruncit.
Şi iată că Eu sunt cu voi în toate
dezordonat, îşi pierde echilib-
rul, se învecheşte, se uzează, se
degradează.
dezvoltăm o relaţie spirituală zilele, până la sfârşitul veacuri-
personală cu Creatorul nostru. lor” (Matei 28:19-20). În concluzie, păcatul a stricat
În această relaţie oamenii creaţi omul, pervertindu-l într-o fiinţă
vor primi iubirea şi grija Crea- Unde merg? păcătoasă peste care planează
torului, oferindu-i respectul şi pedeapsa divină. De asemenea,
fidelitatea lor, elemente necesa-
re de altfel oricărei alte relaţii. E voluţionismul ne spune
că mergem în pământ şi ne
amestecăm cu materia primă
păcatul a stricat Pământul pe
care trăim, transformându-l în-
tr-o planetă degradabilă. Soluţia
De ce sunt aici? universală. la această problemă universală

E voluţionismul ne explică
faptul că motivul pentru care
C reaţionismul ne învaţă
că după moarte există
judecată, o evaluare dreaptă şi
este restaurarea prin mântui-
rea oferită de Mântuitorul Isus
Hristos. Cunoaşterea Lui este
suntem aici este întâmplător, competentă „Şi, după cum oa- indispensabilă, deoarece con-
orice am face nu suntem re- menilor le este rânduit să moară duce la credinţă, la mântuire şi
sponsabili faţă de nimeni, totul o singură dată, iar după aceea la viaţă veşnică.
este hazard. vine judecata” (Evrei 9:27). Trebuie atacată problema, nu
Domnul Hristos ne-a persoana!
învăţat că noi suntem aici pentru Ghiţă Bujdei: Filozofia spu-
a proslăvi numele lui Dumne- ne: „cunoaşte-te pe tine însuţi”, Ghiţă Bujdei: Cum se pot re-
zeu. Acest stil de viaţă conduce iar apostolul Pavel ne spune: stabili relaţiile rupte dintre oa-
omul la fericire şi îndumnezei- „cunoaşte-L pe El”. Cum po- meni?
re. ate omul să creeze o relaţie
Mântuitorul ne-a învăţat personală cu Dumnezeu? Luigi Miţoi: Relaţiile se pot re-
acest lucru prin prezentarea ga- staura în ordinea inversă în care
leriei marilor responsabilităţi Luigi Miţoi: Este important au fost rupte. Una dintre cele
umane: să ne cunoaştem pe noi înşine, mai dificile misiuni din viaţa

M area chemare: „Veniţi


la Mine, toţi cei trudiţi
şi împovăraţi, şi eu vă voi da
potrivit dictonului „cunoaşte-te
pe tine însuţi”, însă rezultatul
unui muritor este să lege relaţii
de calitate şi să le păstreze. Ale-
cunoaşterii umane presupu- gerea şi păstrarea relaţiilor este
odihnă” (Matei 11:28). ne identificarea marii proble- atestatul de calitate pentru fie-

M area instruire: „Luaţi ju-


gul Meu asupra voastră
şi învăţaţi de la Mine, căci Eu
me – păcatul. Prin păcat a fost
întreruptă relaţia spirituală
care om.

dintre om şi Dumnezeu. Omul a În primul rând vreau să


sunt blând şi smerit cu inima; şi încercat să înlocuiască relaţia sa spun cum nu pot fi restaurate
veţi găsi odihnă pentru sufletele cu Creatorul, cu religia, filoso- relaţiile rupte din cauza unor
voastre “(Matei 11:29). fia, moralitata etc. Prin păcat, conflicte:

M area împuternicire: „Ci


voi veţi primi o putere
când se va coborî Duhul Sfânt
potrivit legii entropiei, adică
celei de-a doua legi a termodi- a) Neglijarea relaţiilor rupte.
namicii, Universul devine din b) Minimalizarea conflictului
peste voi, şi-Mi veţi fi martori ce în ce mai dezordonat. Cea apărut în relaţie.
în Ierusalim...” (Fapte 1:8). de-a doua lege a termodinamicii c) Îngheţarea conflictului.

11 Apa Vieții
d) Evadarea din relaţie. Ghiţă Bujdei: Care este im- satul meu am fost singura persoană
e) Justificarea conflictului. pactul mesajului prin televizi- care a plecat pe calea aceasta, dar
f) Exploatarea conflictului prin- une? la rugăciunile mele Dumnezeu
tr-un scandal monstruos. a mai adăugat încă 7 suflete şi
Luigi Miţoi: Credem că este încă trei care vin regulat. Biserica
În al doilea rând prezint câte- o mare oportunitate să-i găsim Penticostală din satul vecin ne-a
va soluţii pentru restaurarea cu Evanghelia, prin intermediul sprijinit foarte mult şi vor să ne
relaţiilor rupte din cauza unor televizorului, pe oamenii care se ajute să construim o bisericuţă în
conflicte: ascund de Dumnezeu în casele satul meu, pentru că deocamdată
lor. Orice metodă de evangheli- ne adunăm în casa unui frate. Eu
zare este bine a o folosi, dar ne aş vrea să mă ocup mai mult de ti-
a) Acceptarea vinovăţiei perso- adresăm la cel mult câteva mii neret, m-ar ajuta dacă aveţi posibi-
nale. de oameni. Însă prin interme- litate să-mi trimiteţi nişte cărţi de
b) Intenţia reabilitării relaţiei. diul televizorului ne adresăm, cântări cu note, de asemenea ceva
c) Manifestarea regretului faţă în mod potenţial, tuturor româ- broşuri pentru tineret sau casete
de greşeala personală. nilor. cu muzică. Vă rog din toată in-
d) Cererea iertării în mod sincer ima să-mi trimiteţi orice credeţi
şi concret. că-mi foloseşte aici într-un sat
Ghiţă Bujdei: Desigur aveţi
e) Angajamentul îndreptării. aproape uitat de lume. Încă odată
multe experienţe. Puteţi relata
f) Mustrarea şi corectarea tre- vă mulţumesc pentru ajutorul în
o experienţă în care s-au pocăit
buie să înceapă cu aprecierea rugăciune pentru emisiunile de
oameni prin televiziune?
calităţilor. unde îmi extrag hrana în fiecare
g) Mustrarea trebuie făcută la sâmbătă şi duminică şi pentru
timpul şi locul cel mai potrivit. Luigi Miţoi: O să vă prezint
tot ce faceţi. Vă rog ajutaţi-mă în
h) Trebuie atacată problema, nu una dintre multele mărturii pe
rugăciune pentru soţul meu care
persoana. care le-am primit, mărturia do-
nu împărtăşeşte, deocamdată,
amnei I.P. din România: „Mă
credinţa în Domnul Isus. Domnul
numesc I.P. şi sunt una dintre
să vă răsplătească toată dragostea
telespectatorii fideli ai emisiunii
Ghiţă Bujdei: Biserica Beta- şi osteneala.”
dumneavoastră. Chiar dacă nu
nia din Chicago are o emisiune Biserica să lucreze la maturiza-
v-am scris demult vreau să vă
televizată de o jumătate de oră rea şi slujirea oamenilor
spun că nu v-am uitat şi că nu
transmisă în România. Cum a
încetez să urmăresc emisiunile
luat fiinţă acest proiect?
dumneavoastră în fiecare sâmbătă
Ghiţă Bujdei: Biserica are mi-
siunea de a predica Evanghelia
şi duminica. Ultima dată când
Luigi Miţoi: Emisiunea până la marginile pământului
v-am scris v-am rugat să vă rugaţi
Păstorul cel Bun a fost iniţiată cu îndrăzneală. Ce mesaj aveţi
pentru mine, să mă ajute Dumne-
şi susţinută de grupul muzical pentru Bisericile din Austria?
zeu să iau o decizie corectă referitor
The Messagers din Portland, la sufletul meu şi m-aţi asigurat de
Oregon - cu aproximativ şase asta. Vreau acum să vă mulţumesc Luigi Miţoi: Mesajul pentru
ani în urmă. Ei au încredinţat dumneavoastră şi Domnului care Austria este acelaşi cu mesajul
Bisericii Betania o jumătate m-a ajutat să fac acest pas. Între pentru toţi oamenii – pocăinţă
de oră din timpul acestei timp Dumnezeu ne-a binecuvân- pentru oamenii nemântuiţi, ma-
emisiuni, timp în care noi tat cu un copilaş. Odată cu venirea turizare şi slujire pentru oame-
realizam şi difuzam în fiecare lui în lume am intrat şi eu într-o nii mântuiţi.
sâmbătă dimineaţa o predică de lume nouă, o lume a Domnului
evanghelizare de aproxmativ Isus. Când copilul a împlinit 2 luni Ghiţă Bujdei: Faceţi parte din
25 de minute şi una sau două l-am dus la Biserica Penticostală grupul de misiune Speranţa. Ce
melodii creştine. Pentru mulţi din sat pentru binecuvântare şi în v-a determinat să fiţi alături de
ani am difuzat pe OTV, însă aceeaşi zi eu m-am botezat. Vreau acest grup?
după ce OTV-ul a fost închis, să vă spun că nu regret nici o clipă
am continuat să difuzăm pe decizia luată, cu toate că am avut Luigi Miţoi: Este misiunea
Naşul TV. multe încercări, dar am şi bucurii mea ca slujitor al lui Dumnezeu
care mă fac să trec peste toate. În şi este misiunea bisericii pe care

12 Apa Vieții
o slujesc să predicăm Evanghe- Ghiţă Bujdei: Un gând pentru
lia tuturor oamenilor, dar mai cititorii Apa Vieţii.
ales celora din neamul nostru.
Predic Evanghelia împreună cu Luigi Miţoi: Niciodată
Grupul Speranţa din anul 1997, Mântuitorul nu a fost mai
şi în această perioadă de timp aproape de clipa revenirii Sale
am văzut mii de oameni venind decât astăzi. Nici una dintre

D
la Hristos. Acesta este motivul achiziţiile noastre materiale nu
pentru care există biserica şi ne vor însoţi în cer, însă vom uceţi-
predicatorii. întâlni acolo tot ce am făcut
Interpretarea în comunitate. pentru oameni în numele Lui. vă şi
Ghiţă Bujdei: Aţi citit mul-
Caracterul nostru, care este
imaginea Sa pe pământ, şi sluji-
faceţi uceni-
te cărţi, în afară de Biblie, care
este cartea cea mai apreciată de
rea noastră, care este dragostea ci din toate
Sa pe pământ, sunt singurele
dumneavoastră? De ce? noastre achiziţii veşnice. Neamurile,
Luigi Miţoi: Pentru mine botezându-
cărţile teologice sunt preferate şi
necesare, pentru că ele mă ajută
Ghiţă Bujdei i în numele
să cunosc mai bine pe cei care Tatălui, şi
le-au scris, îmbogăţindu-mă cu
ceea ce le-a dat lor Dumnezeu. al Fiului şi
Este important pentru mine să
mă verific comparându-mă cu
al Duhului
toţi ceilalţi oameni ai lui Dum- Sfânt. Şi
nezeu, acest principiu herme-
neutic se numeşte „interpreta- învăţaţi-i
rea în comunitate”.
să păzească
Ghiţă Bujdei: Aţi scris vreo tot ce v-am
carte?
poruncit.
Luigi Miţoi: Încă nu, însă lu-
crez de ceva timp la acest pro-
Şi iată că
iect. Eu sunt cu
Ghiţă Bujdei: Ce v-aţi dorit să voi în toate
faceţi pe linie spirituală şi nu aţi
putut?
zilele, până
la sfârşitul
Luigi Miţoi: Mi-am dorit să
câştig mai mulţi oameni pentru veacurilor.
Împărăţia lui Dumnezeu, mi-am
dorit să-i ajut pe toţi cei pe care
i-am găsit fără ajutor, mi-am do-
rit să am un caracter desăvârşit,
mi-am dorit să fiu un soţ şi un
tată perfect...
Vom întâlni în cer ceea ce am
făcut în numele lui Isus.

13 Apa Vieții
STAREA DE CRIZĂ
ÎN CUPLU

D
e cele mai multe ori cuplurile sau fami- tulburări digestive sau cardio-respiratorii, cefalee
liile sunt capabile să facă faţă stresului etc.
utilizând propriile lor resurse, nutrind Răspunsurile comportamentale includ comunicare
convingerea că au capacitatea de a defectuoasă, perturbarea activităţilor zilnice, retra-
controla situaţia. gerea socială şi reacţii de dependenţă şi solicitare de
sprijin din partea celorlalţi.
În cazul în care resursele adaptative nu sunt
suficiente pentru a reduce presiunea exercitată de În afara simptomelor trăite de membri familiei, sta-
agenţii stresanţi, organizarea şi funcţionarea siste- rea de criză afectează şi modelele de interacţiune din
mului familial sunt destabilizate. Tensiunea rezultată cadrul familiei, cum ar fi asumarea rolurilor, comu-
în urma discrepanţei dintre solicitări şi capacităţi nicarea sau rezolvarea de probleme, acestea tinzând
produce starea de criză în cadrul căreia rolurile, să devină aversive sau caracterizate prin comporta-
modelele de interacţiune, strategiile de rezolvare de mente de retragere. O stare de criză poate determi-
probleme, precum şi alte particularităţi ale sistemu- na o evoluţie a sistemului familial, dar şi o deteri-
lui familial sunt paralizate sau distruse. orare a acestuia, membrii familiei putând recurge la
violenţă fizică sau declanşând reacţii depresive sau
În situaţia de criză, membrii cuplului sau fa- anxioase. Intervenţia în situaţii de criză are ca obiec-
miliei dezvoltă o serie de simptome cognitive, afec- tiv potenţarea unei adaptări cu caracter construc-
tive, fiziologice şi comportamentale care depăşesc tiv care să conducă la un nivel de funcţionare de tip
nivelul de funcţionare normal. La nivel cognitiv superior.
se manifestă indecizie, confuzie şi sentimentul
neajutorării. Simptomele afective cele mai răspândite Factorii stresanţi care pot afecta cu-
sunt anxietatea, iritabilitatea şi depresia, în timp ce plul sunt:
în plan fiziologic pot apărea insomnii, inapetenţă,

14 Apa Vieții
Factori situaţionali (naşterea unui copil, proble- înţeleg cad rareori de acord cu privire la anumi-
me la locul de muncă, şomaj, etc.). te evenimente chiar foarte concrete, în decursul
a 24 de ore. Aceştia observă doar elementele ne-
Factori ce ţin de relaţia interpersonală: comuni- gative şi ignoră aspectele pozitive ale relaţiei. De
care verbală de tip aversiv (critică, insulte, ton asemenea, partenerii care nu se înţeleg observă
ridicat, ameninţarea cu divorţul etc., retrage- doar cauzalităţi liniare în cadrul relaţiei (eu mă
rea şi abuzul fizic). Aceşti factori pot preexista retrag pentru că el mă cicăleşte şi mă enervează),
apariţiei celor situaţionali sau pot să apară ca o omiţând relaţiile cu caracter circular ce ţin de
reacţie la o situaţie stresantă specifică. relaţiile reciproce. Secvenţa interacţiunilor în ca-
drul cuplurilor perturbate este de tipul următor:
Factori ce ţin de particularităţile membrilor cu- comportamente–critică–dezamăgire–defensivi-
plului: trăsături de personalitate (dependenţă tate şi retragere, elemente care se potenţează re-
excesivă, competitivitate), temperament (hipe- ciproc până la destructurarea cuplului. Membri
reactivitate, rezistenţă scăzută la frustrare) sau cuplurilor disfuncţionale au şi tendinţa de a atri-
tulburări psiho-patologice (tulburări depresiv- bui comportamentele negative ale partenerului
anxioase, tulburări de personalitate, simptome unor trăsături de personalitate stabile, precum şi
psihotice). unor intenţii rele, iar comportamentele pozitive
unor factori conjuncturali pe care cineva nu se
În general cuplurile care vin la terapie poate baza.
prezintă modele negative de comportament,
una din sarcinile terapeutului va consta în mo-
dificarea acestora. Este deosebit de important ca
cei doi parteneri să realizeze nişte acorduri de În cadrul cuplurilor creştine situaţia de
colaborare, în sensul reducerii interacţiunilor criză apare acolo unde „altarul familiei”
negative şi creşterii celor cu caracter agreabil. este inexistent sau este disfuncţional (nu
Fiecare partener va identifica frecvenţa apariţiei degeaba vorbeşte scriptura despre fu-
unor interacţiuni pozitive, neutre şi negative
nia împletită-n trei), comunicarea este
care apar în cadrul relaţiei de cuplu. De aseme-
nea fiecare partener va alcătui liste cu avanta- deficitară, nu există consens, relaţia cu
jele şi dezavantajele revărsării ostilităţii asupra Hristos este sporadică sau inexistentă (în
partenerului, în scopul demonstrării faptului că astfel de situaţii vezi mult mai uşor paiul
un astfel de comportament prezintă dezavanta- din ochiul partenerului tău şi nu vezi
je multiple pe termen lung şi puţine avantaje pe niciodată bârna din ochiul tău). Prevenirea
termen scurt. situaţiilor de criză în cuplu se realizează
prin rezidirea „altarului familiei”, o relaţie
Cuplurile aflate în conflict evită să-şi autentică cu Dumnezeu şi trăirea partene-
petreacă timpul împreună, anticipând faptul rilor de cuplu sub pecetea sângelui lui
că vor apărea interacţiuni negative. Situaţiile
Hristos. Aceasta, cu siguranţă va aduce
stresante care conduc la crize în cadrul cuplu-
lui sau familiei pot fi depăşite prin intermediu consens, o comunicare eficientă şi va face
activării resurselor adaptative. Strategiile utiliza- ca partenerii cuplului să se împlinească re-
te sunt comunicarea şi rezolvarea de probleme. ciproc.
Capacitatea membrilor cuplului de a colabora
pentru identificarea şi rezolvarea situaţiilor de
stres depinde de abilitatea lor de a face schimburi
eficiente de informaţii. Multe cupluri comunică
într-un mod imprecis şi confuz, fapt care condu-
ce la neînţelegeri şi acţiuni nedorite. Partenerii
cuplului trebuie să-şi antreneze deprinderile de
ascultare şi exprimare. În cadrul comunicării „Mâniaţi-vă, şi nu
dintre cei doi parteneri este important să nu se
blameze unul pe celălalt pentru apariţia proble-
mei şi nici să nu sară de la o problemă la alta.
păcătuiţi.”
Pentru unele cupluri inechităţile percepute de
către unul dintre parteneri în ceea ce priveşte Să n-apună soarele
responsabilităţile reprezintă o sursă majoră de
stres şi de conflict. peste mânia voastră.
Studiile au arătat că partenerii care nu se

Vasile Leș

15 Apa Vieții
CONFERINȚA DE
TINERET DIN AUSTRIA

A
ici am întinerit cu o duzină de ani – desfăşurarea atotputerniciei sale. Stai liniştit căci
bucurându-mă de „minunea” trăită doar prin EL este PROGRES, înaintare în IMPOSI-
la întâlnirea aceasta de tineret. De BIL. DA! IMPOSIBIL!
aceea îmi doresc ca Dumnezeu să îmi Practic PASIUNEA DUPĂ CUNOAŞTEREA
întărească sufletul şi în acelaşi fel să fie şi sufletul DOMNULUI duce la o aruncare în apă ca a lui
tinerilor din Austria întărit şi înălţat pe piscuri Petru, când L-a recunoscut pe Domnul său şi al
de neatins pentru natura umană experimentând nostru după înviere. Mai există o astfel de pasiune?
împreună: MAI AI O ASTFEL DE PASIUNE, DRAG CITI-
CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU TOR? În ciuda impedimentelor (după o noapte de
nesomn şi fără să fi prins peşte), chiar dacă totul
După un timp înălţător de cântare şi de pare pierdut (absenţa MÂNTUITORULUI), chiar
rugăciune am fost captivaţi de către prietenul dacă viaţa, pierderea sau păstrarea ei determină
tinerilor din Austria, Gabi Zăgrean, un om deose- pasul tău următor (aruncarea îmbrăcat în mare)
bit care a ştiut cum să ajungă la inima acestei noi să strigi:„DOMNUL MEU!” Să Îl recunoşti, să Îl
generaţii de creştini ROMÂNO-AUSTRIECI, o cunoşti şi sufletul să se revigoreze.
generaţie pe care eu o numesc generaţia papionu- Astfel prin CUNOAŞTEREA LUI DUMNEZEU
lui. poţi cunoaşte:
Cunoaşterea lui Dumnezeu reprezintă
PUTEREA ÎNVIERII LUI
nevoia actuală atât a tinerilor austrieci cât şi a
vechii generaţii, a părinţilor noştri, nevoia ace-
stei generaţii DE A AVEA UN VIS - cerul şi de a
renunţa de bunăvoie la curentul materialist care
circulă şi stăpâneşte, din nefericire, bisericile,
casele şi chiar inimile multora. Au fost îndemnaţi
participanţii să pornească spre veşnicie. Bucuria a
A ştept de la această generaţie de tineri să
trăiască în puterea învierii Lui, trăind cum a
trăit şi EL, iar puterea vieţii LUI să se manifeste
fost mare, identică aceleia a poporului Israel când în fiecare participant în parte, Hristos să trăiască
a fost scos cu putere din Egipt, şi au fost făcuţi în ei şi astfel să treacă de ispita poporului român:
conştienţi de VIITORUL ŞI NĂDEJDEA prezentate CREDINŢA ÎN MÂNTUIREA PRIN FAPTE. NU!
de Dumnezeu copiilor săi care ani la rând au fost Nu o mântuire prin fapte, ci PUTEREA ÎNVIERII
robi şi roabe lui faraon. LUI SĂ OFERE IERTAREA generaţiei acesteia şi
celor următoare, căci mai există încă putere în ÎN-
Ce înseamnă aceasta? STAI LINIŞTIT! VIEREA DOMNULUI ISUS!
Chiar dacă auzi zgomotele carelor de război egip-
tene, STAI LINIŞTIT şi priveşte-l pe Dumnezeu în

16 Apa Vieții
Concluzia privind sfârşitul acestei întâlniri de tineret
anuale:

O generaţie de împotrivitori, faţă de păcat, faţă


de lume, faţă de eu, faţă de satan, faţă de sluji-
torii celui rău, manifestând o ÎMPOTRIVIRE PRIN
VIITORUL NOSTRU SUNĂ BINE!

CREDINŢĂ, fiind mai mult decât biruitori pentru că Dar de ce să nu fie un prezent continuu?
există încă putere în ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS! Şi acesta este posibil prin ADEVĂRATA
CUNOAŞTERE A LUI DUMNEZEU şi prin această

O generaţie cu un caracter schimbat, un caracter


cristic, NU ACREALĂ care se vede de multe ori în
întâlnirile noastre duminicale.
puternică armă, care este PUTEREA ÎNVIERII LUI!

CARACTER SCHIMBAT - GENERAŢIE SCHIMBATĂ Adrian Gavriş


- POPOR SCHIMBAT - SĂRBĂTORI DUHOVNICEŞTI
RUPTE DIN VEŞNICIE, COLŢ DE RAI! Pentru că
există putere în ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS
HRISTOS!

fugi de la voi.

17 Apa Vieții
Dorul întâlnirii cu Isus
Am strâns în piept atâta dor de Tine şi de veșnicia–ntreagă
gândind la slava ce-o să vie, în ţara de dincolo de nori.
şi-acum mişcat de un sfânt fior
aştept să te-ntâlnesc pe nor O zi pentru care atâta am cântat
plecând apoi în veşnicie. zorind să văd cum Te cobori,
o zi ce pentru care, atâta am luptat
Privesc în zori la bolta cea senină veghind să mă păstrez curat
ştiind căci acolo-I locuinţa Ta. cu ochii în lacrimi de atâtea ori.
Aş vrea ca ziua aceea mai curând să vină
să mă ridici de-aici din tină, Acum nu plâng când inima mă doare,
zburând spre ceruri spre-a te întâmpina. nu plâng chiar dacă-mi este greu,
nu plâng cand trec prin încercare,
Nu ştiu în viaţa mea pribeagă, când duc poveri, cu Tine sunt uşoare
s-aştept o zi cu atâta dor, dar dacă plâng, Isuse plâng de dorul Tău
o zi prin care inima-mi se leagă

Căci mi-e dor să vii în haine lucitoare


înconjurat de zecile de mii, Purtând cununa cea nevestejită
de sfinţi, de îngeri, o ce splendoare! și haina albă după care am tânjit,
întregul univers în sărbatoare să scap de tot ce inima frământă,
ce izbucneşte-n mii de melodii. să locuiesc acolo în cetatea sfântă,
să fiu cu Tine pentru infinit.
Mie dor să văd cum de pe-ntreg pământ
se-nalţă către Tine în mărire Dar până atunci: cu inima aprinsă în iubire,
Biserica îmbrăcată-n alb veşmânt, cu sufletul ce arde de- al Tău dor,
împodobită, aşa cum scrie în Cuvânt, aşa aştept Isuse-a Ta venire
ca o mireasă ce întâmpină pe mire. aşa aştept frumoasa întâlnire
când vei veni zburând pe albul nor.
Mi-e dor să fiu cu fraţii laolaltă, acolo
sus cântând cu-atâta bucurie,
cântări ce n-am cântat vreodată Petrică Stoian
dar ştiu că- n slava Ta curată
le voi cânta o veşnicie.

18 Apa Vieții
În numele lui Isus - Biserica SION
şi Isus Speranţa României

A
şa am numit proiectul de ajutorare a unui Dorim să fim o provocare pentru toate bise-
azil de batrâni din Haţeg şi a orfelina- ricile din Austria, şi dorim să vă aducem aminte de
tului de copii din Timişoara care este cuvintele Scripturilor în Psalmul 68:5
cordonat şi administrat de Asociaţia
„ISUS SPERANŢA ROMÂNIEI”. Biserica
„SION” Graz, a intrat într-un parteneriat pe un timp
nelimitat, prin care doreşte să ajute bătrânii care nu au
pe nimeni din Casa de bătrâni din Haţeg şi cei peste 40
de copii de la Casa „Fraţii lui Onisim” din Timişoara.
În acest scop biserica „SION” Graz a cumpărat
la începutul lunii octombrie un bus, cu care am înce-
„El este tatăl or-
put să transportăm la aceste puncte de ajutor primele
ajutoare care au constat în haine, produse alimentare,
fanilor și apără-
fructe, mobilier şi o centrală termică care funcţionează torul văduvelor,
cu lemn pentru a avea suficientă apă caldă.
El, Dumnezeu,
care locuiește în
Cum ne implicăm? locașul Lui cel
sfânt”.
În fiecare primă duminică din lună cînd în
biserică are loc Cina Domnului, după îndemnul Sfin-
telor Scripturi am stabilit ca fiecare membru şi vizitator
al bisericii, să aducă tot ceea ce Domnul îi pune pe
inimă în mod special produse alimentare, haine iar
pentru cei care nu au mijloace de transport pot să
contribuie financiar.

Deasemenea anul acesta biserica „SION”, va


încheia proiectul de ajutorare pe care îl are deschis
pentru Africa de peste 6 ani şi toţi cei care au contribuit
vor putea continua pentru acest proiect. Deasemenea
alţi membrii ai bisericii cât şi din alte bisericii au înce-
put să se alăture acestui proiect. Punem la dispoziţia
tuturor celor ce doresc să facă ajutoare pentru „ISUS VASILE OPRIŞ
SPERANŢA ROMÂNIEI” busul bisericii cît şi un frate
care vă va duce la destinaţie.

19 Apa Vieții
MÂNIA

OMULUI
Există un lucru pe care poate îl facem mereu și căruia nu-i acordăm așa mare importanță, dar care este
cu siguranță un mare pericol în relația noastră cu Dumnezeu. Lucrul acesta este mânia. Mânia afectează în
mod negativ atât trupul cât și sufletul. Pe scurt vom vedea câteva aspecte legate de ceea ce se întâmplă când
ne mâniem, care sunt consecințele mâniei pe plan spiritual și cum să ne raportăm la mânie.

Ce se întâmplă când ne mâniem?

1. Împlinim pofta firii pământești: „...și faptele firii pământești sunt cunoscute, și sunt acestea:
preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbiile, certurile,
zavistiile, mâniile...” Gal. 5:19-20.
2. Stârnim certuri: „un om iute la mânie stârnește certuri” Prov. 15:18.
3. Nu lucrăm neprihănire: „căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu” Iacov 1:20.

Consecințe ale mâniei.

1. Pierdem împărăția lui Dumnezeu „Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de
lucruri, nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu” Gal. 5:21b.
2. Trebuie să fim pedepsiți (judecați): „Eu vă spun că ori și cine se mânie pe fratele său, va cădea sub
pedeapsa judecății...” Mat. 5:22.
Cum să ne raportăm la mânie?
1. Să nu ne grăbim să ne mâniem. „Nu te grăbi să te mânii în sufletul tău...” Ecles. 7:9. De ce? Pentru
că ești considerat un viteaz, ne spune proverbe: „cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un
viteaz”. Prov. 16:32a.
2. Să potolim mânia, prin felul nostru de vorbire: „un răspuns blând potolește mânia” Prov. 15:1a.
De ce? Pentru că ești considerat înțelept „cei ușurateci aprind focul în cetate, dar înțelepții potolesc
mânia” Prov. 29:8.

Întrebare: avem dreptul să ne mâniem?

Răspunsul: da! Dar dacă totuși ne mâniem, să ne mâniem așa cum vrea Dumnezeu:
„Mâniați-vă și nu păcătuiți”. „Să nu apună soarele peste mânia voastră, și
să nu dați prilej diavolului” Efes. 4:26-27.
Deci, concluzia:
să nu păcătuim când ne mâniem și să nu ne supărăm sau să rămânem supărați.
Însă lucrul cel mai frumos și plăcut lui Dumnezeu este să facem să dispară mânia,
„orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și
orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru” Efes. 4:31.
Doresc ca bunul Dumnezeu să ne ajute să îndepărtăm orice pericol care ar putea să ne
afecteze părtășia și relația noastră cu El.

Felicia Guiaș

20 Apa Vieții
Despre lucruri mari și
despre(partea
lucruri
a II-a)
mici
sunt vreo 400.000 km. Deci cât alte catastrofe dacă ne punem

Ț ara în care trăim este destul


de mare. Când vrei să mer-
gi într-o parte sau alta sunt sute
de zece ori în jurul pământului,
iar de la pământ până la soare
sunt cam 150 de milioane de
încrederea în El? Care este de
fapt problema?
Nu este Dumnezeul
de kilometri de parcurs. kilometri (150 000 000), deci nostru destul de mare?
Dacă vrei să traversezi conti- de vreo patru mii de ori cât
nentul deja sunt mii de kilome- în jurul pământului. Soarele Noi alegem să alergăm
tri, iar dacă vrei să ajungi şi mai este cea mai apropiată stea, iar după o bucățică de pământ o
departe deja sunt zeci de mii următoarea stea se află la apro- viață întreagă când planetele
de kilome-tri. Așadar planeta ximativ 40 de mii de miliarde și stelele sunt toate ale Dumne-
noastră pe care trăiesc miliarde de kilometri (40 000 000 000 zeului nostru atotputernic.
de oameni este imensă și totuși 000), deci nu e chiar după colț.
în comparaţie cu o galaxie este Vorbim de distanțe imense, Talidu Nagy
mai mică decât ar fi un vârf de greu de imaginat când ne gân-
ac pentru noi. Doar în galaxia dim că și în condiții bune noi
noastră se află în jur de o sută călătorim cu mașina la o viteză
Nu ştiţi că cei
de miliarde (100 000 000 000) medie de o sută de km pe oră.
ce aleargă în locul
de planete și de vreo două-trei Ar dura o veșnicie să ajungem
ori atâtea stele. Se presupune la următoarea stea. de alergare, toţi
de asemenea că ar exista mii de Așadar un Dumnezeu aleargă, dar numai
miliarde (1 000 000 000 000) de care a creat toate aceste lucru- unul capătă premi-
galaxii. ri și care este omniprezent în ul? Alergaţi, dar, în
Ca să ne dăm seama întregul univers nu este oare aşa fel, ca să căpătaţi
despre ce distanțe vorbim când în stare să ne dea vreme bună premiul!
e vorba despre planete și despre dacă avem nevoie de ea sau să
stele: De la pământ până la lună ne ocrotească de cutremure sau

21 Apa Vieții
ADOLESCENŢA
P
e acest pământ cele mai
minunate binecuvântări
din partea lui Dumne-
zeu, minunile, darurile
deosebite de la Dum-
nezeu pentru noi, sunt COPIII cu
care DUMNEZEU ne-a binecu-
vântat. Una dintre caracteristicile
fiinţei umane este timpul lung
necesar proceselor de creştere şi
maturizare. În această perioadă de
maturizare şi dezvoltare, se pot
distinge mai multe etape succesive
care se deosebesc unele de altele,
din punct de vedere morfologic şi
funcţional.

Copilăriei îi urmează pu-
bertatea, care este prima etapă in lor trecerea la adolescenţă se ostil”. În căminul părintesc se
procesul de trecere de la copilărie caracterizează prin stări emotive modifică atitudinile comporta-
la maturitate. Adolescenţa puternice, prin schimbări bruşte mentale, se formează concepţii
reprezintă a doua etapă în care de la stări de veselie la indispoziţie şi se modelează voinţa copilului.
organismul este supus unor im- totală. Este bine să ne amintim Astfel adolescentul va fi capabil
portante transformări şi acumulări că la preadolescenţă, băiatul sau să înfrunte lumea cu sufletul
cantitative care realizează în final fata manifestă treceri bruşte de la împăcat şi sigur pe sine.
maturizrea adolescentului. comportament de copil la compor- Domnul să binecuvinteze toţi
tament de adult. Preadolescenţii părinţii şi în mod deosebit pe toţi
Adolescenţii de astăzi oscilează între modul de a gândi adolescenţii!
trec prin multe situaţii şi asta la al copilului şi raţionamentul unui
o vârstă tot mai fragedă. Dru- adult. În această etapă de viaţă pot
mul dintre copilărie şi starea apărea diferite stări, care se pot Răduţiu Ioana-Octavia
de adult, pe care noi o numim traduce în conflicte mai frecven-
„adolescenţă”, este un drum de la te între părinţi şi adolescenţi, ca
dependenţă înspre independenţă. urmare a abilităţii emoţionale şi
a spiritului de contrazicere mai
Problema larg dezbătută dezvoltat la preadolescenţi.
atât în rândul specialiştilor
(psihologi, pedagogi, sociolo- Părinţi dragi, adole-
gi, medici etc.) cât şi în viaţa de scentul şi preadolescentul tău
toate zilele în rândul părinţilor, şi are mare nevoie de tine pentru
anume „comportamentul adole- a-l ajuta să parcurgă labirintul
scentului”, a ridicat şi continuă să adolescenţei. Cum bine ştiţi, nu
ridice numeroase controverse. În există formule simple şi soluţii
sensul acesta este vital ca fiecare rapide atunci când este vorba
adolescent să cunoască Scriptu- de creşterea adolescenţilor. Jim
ra, şi voia lui Dumnezeu în toate Burns spunea: „exact atunci
domeniile vieţii. Ei sunt la vârsta când începi să înţelegi cum stau
la care trebuie să înveţe să îşi lucrurile, regulile se schimbă,
formeze convingeri şi deprinderi este nevoie de mult pentru a
sănătoase. înţelege cultura adolescenţilor,
de perseverenţă şi de dorinţa de
La majoritatea copii- a comunica într-un mediu uneori

22 Apa Vieții
23 Apa Vieții
Biserica ”MARANATHA” În 09.11.2014 în cadrul sjujbei religioase de
Wiener Neustadt dimineață, a avut loc în biserica ”MARANATHA”
Wiener Neustadt ordinarea în slujba de prezbiter a
fraților Buda Corneliu și Baldean Dumitru.
Au participat, atât la transmiterea mesajelor
biblice cât și la oficierea actului ordinării, următori
frați: pastor Varadin Ioan, președinele GeGo, pastor
Ciupe Patriciu biserica ”Elim” Wien, pastor Supuran
Traian biserica ”Logos” Gleisdorf, pastor Ștrango
Victor biserica ”Maranatha” Wiener Neustadt,
prezbiter Ungureanu Aurel biserica ”Maranatha”
Wiener Neustadt.
Romani 12:7 „Cine este chemat la o slujbă,
să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii, să se
ţină de învăţătură”.
Apocalipsa 2:10b „Fii credincios până la
moarte, şi-ţi voi da cununa vieţii”.

NECROLOG
Memoriam Cătană Viorel
1942 - 2014
În data de 25 ghi au fost conduse de diaconul Ghiță Miron și s-au
Octombrie 2014, adus mesaje de îmbărbătare de către Varadin Ioan,
fratele Viorel președintele GeGo și frații din bisericile: El-Betel, EL
Cătană a plecat Shadai, Filadelfia-Wels și Emanuel-Amstetten.
acasă la Domnul Serviciul de înmormântare a fost condus de pastorul
la vârsta de 72 de Ștefan Peșel. Cuvinte de mângăiere au fost rostite din
ani. S-a născut în partea păstorilor: Nelu Onișor, Daniel Vițelar, Valer
data de 25 august Popa Anton, Martin Schaser, Peter Zălud, Dr. Frank
1942, Oarba de Hinkelmann, Dănuț Așchilean (Cluj) și Ștefan Neluțu.
Mureș –România. L-a cunoscut pe Domnul urmând Din partea bisericii ”Emanuel” au adus un ultim oma-
exemplu părinților lui care i-au marcat viața giu Nicu Trancău și Ligiu Saroni. Cuvintele Scripturii
dăruindu-i un caracter creștin și familial. Convins repetate deseori de fratele Viorel Cătană au fost:
de valorile creștine în data de 12 Mai 1960 a înche- ”Te iubesc din inimă Doamne, tăria mea!”
iat legământul nou-testamentar în apa botezului. În (Ps 18.1).
data de 8 Martie 1970 s-a căsătorit cu sora Victoria, Ne rugăm în continuare ca Domnul sa mângâie
fiind binecuvântați cu 3 copii. În toți acești ani a slujit familia îndoliată.
Domnului cu loialitate și pasiune în bisericile din
NECROLOG


Sfântu-Gheorghe, Alba-Iulia, Amstetten (Austria) în Ghiță Miron.
biserica ” El-Betel”, încheindu-și lucrarea în Biserica
”Emanuel” la care a ținut foarte mult. Serile de prive-

24 Apa Vieții
NECROLOG
Memoriam Nina Radu

1948 - 2014

dreptul de a lua decizii în astfel de situații. Serviciul


de înmormântare a avut loc sâmbăta 25.10.2014 la ora
12 la Cimitirul Central din Krems. La slujba de înmor-
Înmormântare la Betania Krems mântare au predicat următorii frați păstori:
Sora Nina Radu în vârsta de 66 de ani după o Fratele Cornel Prejban de la biserica Baptistă din
suferință de aproximativ 6 luni, marți 14.10.2014 Krems, fratele Sami Costea de la biserica Baptistă Vie-
a pierdut lupta cu viața aceasta și a plecat la cele na și fratele Viorel Boldor de la biserica Penticostala
veșnice, pentru a se odihni de toate ostenelile și din Krems. Au cântat spre slava Domnului corul băr-
pentru a primi o bună și dreaptă răsplătire din mâna bătesc și fanfara de la biserica baptistă Viena, fratele
Domnului Isus pe care L-a slujit până în ultima zi din Nică Mandici (Solo), și grupul de frați de la căntările
viața aceasta pământească. în comun ai bisericii Betania din Krems. Slujba a fost
Medicii, atât cei la AKH Viena, cât și cei de la spita- condusă de fratele pastor Viorel Boldor.
lul din Krems, au făcut tot ce au putut, dar până la Domnul Isus să mângăie familia îndoliată, precum
urmă au trebuit să recunoască faptul că în lupta cu și pe fratele Eugen Păcurar care și-a pierdut soția la
cancerul omul este neputincios și numai dacă Bunul doar 3 luni de la data căsătoriei și a fost înmormânta-
Dumnezeu se îndură, se mai poate schimba ceva. Au tă tot în perioada aceasta în România.
fost și situații când Dumnezeu a intervenit și pe cine a
vindecat Dumnezeu a rămas vindecat până în ziua de Doresc ca Domnul Isus să ne mărească tutu-
astăzi și va rămâne vindecat, dar în cazul sorei Nina, ror credința, nădejdea și dragostea, pentru că într-o zi
Domnul a hotărât să o cheme acasă. ne vom întâlni cu toți cei dragi ai noștri care au plecat
Sora Nina Radu a fost o membră a bisericii Beta- înaintea noastră acasă la Domnul.
nia Krems pe o perioadă de 20 de ani. A fost o soră
credincioasă și foarte harnică, dăruită în lucrarea
Domnului și împreună cu soțul ei, fratele Ieftimie au Viorel Boldor
fost activi în cadrul bisericii cântând și lăudându-L
pe Domnul Isus. S-au ținut trei slujbe de priveghi,
una la biserica Betania și două la capelă, unde foarte
multi frați și surori din Krems de la toate comuniu-
nile românești, precum și prieteni și rude din partea
familiei au participat pentru a fi alături de fratele Ief-
timie și copiii lor, Doru, Rodica, Diana, împreună cu
nepoții, verișorii, verișoarele și cunoscuții. Cea mai în
vârstă persoană a fost mama fratelui Radu, care avea
împliniți 90 de ani, și și-a condus nora (pe sora Nina)
pe ultimul drum, spre groapă, luându-și la revedere
de la dânsa. A zis că nu e drept să fie așa, trebuia să
plece dumneaei înaintea sorei Nina și nu invers, dar
am mângâiat-o și i-am zis ca numai Dumnezeu are

25 Apa Vieții
Mesajul doamnei ambasador Silvia Davidoiu către
românii din Austria
Prinz Eugen Strasse 60
1040 Wien
Phone: 0043-1-505.32.27-200
Fax: 0043-1-504.14.62
www.viena.mae.ro


Mă bucur că am ocazia să adresez comunității creștine din Austria câteva cuvinte acum la sfârșit de an
2014.
Vă mulțumesc pentru faptul că ați fost alături de Ambasada României la Viena, în multe activități culturale,
sociale cât și cetățenești, în lunile care au trecut.
Aș dori să amintesc faptul că am avut plăcerea de a participa în primăvara acestui an la Conferința Bisericilor
Penticostale din Austria, care a avut loc la St. Pölten și am cunoscut cu această ocazie pe mulți dintre pastorii
creștini care coordonează spiritual o parte a comunității românești.
Acum, la final de an, profit de acest prilej pentru a vă mulțumi tuturor pentru buna colaborare, pentru
faptul că ne-ați fost alături, ca buni români, în multe momente și pentru deschiderea de care dați dovadă în
dialogul cu instituțiile statului roman.
Vă doresc din inimă sărbători cu bucurie, liniște și pace sufletească și numai lucruri bune în anul care
vine!

Subvenție de la ministerul învățământului


austriac pentru copiii noștri
Ministerul de învățământ, artă și cultură austriac Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und
Kultur (BMUKK) are un program de sprijin fi nanciar pe anul școlar 2013/14 începând cu clasa
aX-a pentru elevii a căror părinți au salarii mici, atât pentru cetățeni austrieci cât și pentru cetățeni
EU. ATENȚIE!!! termenul limită de depunere a dosarului este 31.12.2013. Toate informațiile cât și
formularele le găsiți pe site-ul bmukk la următoarea adresă: htt p://www.bmukk.gv.at/schulen/befoe/
index.xml Tot la această adresă găsiți și alte ajutoare financiare (Förderungen). Căutațile pe cele care
se potrivesc cu situația familiei dumneavoastră.

26 Apa Vieții
Bucurie la biserica „Elim”
În data de, 23 noiembrie 2014, a avut
loc un botez nou testamentar la Biserica
Elim din Viena, unde 24 de suflete și-au
predat viața Domnului Isus, încheind
Legământ cu El. Programul de botez a fost
coordonat de fratele pastor Patriciu Ciupe,
iar oficierea botezului de către frații: Lucuța
Daniel și Nati Pavel. La slujirea din cuvânt
au fost frații: Ionel Vlas și Florin Mitric din
Rădăuți, România, iar prin cântare: corul
de tineri şi fanfara bisericii.

„Cine va crede și se va boteza, va fi


mântuit; dar cine nu va crede, va fi osân-
dit” Marcu 16:16.

Istoric biserica „Betel” Viena


13.01.2013. Din bordul de conducere al bisericii mai
Biserica Penticostală Betel din Viena a fost fac parte și frații: Vasile Schiriac, Radu Sărmaş și Lazăr
înființată în anul 1994 de către fratele pastor Vasile Stan.
Iovescu, prima locație fiind la adresa Tellgasse nr. 12, Pentru creșterea spirituală a bisericii,
sectorul 15, Viena. Biserica a aparținut organizației începând cu anul 2012 avem un nou proiect intitulat
„Freie Christengemeinde” până în anul 1997, când Duminica prelungită, aceasta având loc în fiecare a pa-
s-a alăturat organizației „Pfingstkirche Gemeinde tra duminică a lunii. Serviciul divin din această zi este
Gottes’’, fiind în continuare păstorită de fratele Vasile mai deosebit decât în celelalte duminici, având din
Iovescu până în luna decembrie a anului 2010, când belșug cântări, poezii, mărturii, mesaje din scriptură și
fratele pastor Vasile Iovescu s-a retras din conduce- darurile Duhul Sfânt ajungându-se uneori ca termina-
rea bisericii din motive bine întemeiate. În această rea acestei slujbe să fie amânată până după ora 14:00.
perioadă biserica a mai avut ca slujitori pe fratele De asemenea am văzut că locașul de închinare
pastor Petrică Stoian și pe fratele Remus Oros; acesta a devenit neîncăpător, prin urmare am demarat un
din urmă fiind ordinat ca diacon pe data de 17 mai proiect care urmărește cumpărarea unui nou locaș
2009. de închinare, mai mare și mai încăpător. Implicarea
Biserica este în continuare coordonată de fra- bisericii în acest proiect este una deosebită și ne rugăm
tele Remus Oros ca diacon, având ca pastor pe fratele ca Domnul să finalizeze în curând această lucrare.
Ioan Vlas, împreună lucrând la bunul mers al bisericii. În încheiere spunem și noi precum Samuel altădată
În acest timp Biserica a crescut din punct de vedere „Până aici Domnul ne-a ajutat” („Eben-
numeric și spiritual ajungând de la 66 membri în anul Ezer”), iar pentru viitor: „Încredințează-ți
2010 la 160 membri adulți și 100 de copii în anul 2014.
După o perioadă de aproximativ 2 ani fratele Remus lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti
Oros a fost ordinat ca prezbiter pe data de 27.11.2011, planurile” (Prov. 16:3).
urmat de asemenea de Daniel Curtean și Daniel Raica Har și pace!
care au fost ordinați în funcția de diaconi pe data de Lucian Marin

27 Apa Vieții
c ț i e
d e r eda
i u l ui
o l e g e a z ă ș i
C u r r il o r
i ti t o l te
r o r c m u
t u l o r t i,
tu m a i
c er e ș
nu n u
t ă r i u a l e!
u v â n p i r it
c s
bine tești și
m â n

Revista „Apa Vieții” este o publicație creștină ce își propune să împărtășească cu cititorii din dragostea, înțelepciunea, lumina și
căldura lui Dumnezeu. Autorii articolelor își asumă toate responsabilitățile pentru ceea ce scriu, de aceea articolele reflectă
punctele de vedere ale autorilor, nu ale revistei, cu toate că articolele vor fi selectate.
Revista nu are scop profitabil, ci donațiile trimise în contul revistei vor fi folosite la acoperirea cheltuielilor următorului număr.
Contul revistei este: ERSTE BANK, BLZ: 20111, Konto: 28267518704, IBAN: AT492011128267518704, BIC: GIBAATWW.
Vă mulțumim celor care ați colaborat la realizarea acestui număr, vă așteptăm în continuare pe toți cu: idei, articole, poezii,
sugestii sau întrebări pe adresa de e-mail: apavietii@ymail.com, Adresa: Apa Vietii, Maculangasse 9, 1220, Wien, sau la
tel. +43 699 10447178.
Revista „Apa Vieții” o gasiți de acum pe internet la adresa: www.apavietii.at

S-ar putea să vă placă și