Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 21 - 29 iulie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul legii zootehniei


nr. 160 din 28.04.2022 UE lectura II
Lege ordinară
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Agriculturii și
Industriei Alimentare)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.523/1999 cu privire la
deputaților proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale (art.81)
nr. 240 din 16.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Agenția Relații Funciare și Cadastru)
Raportor - Comisia administrație publică
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.150/2020 pentru aderarea
deputaților Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale
feroviare (COTIF)
nr. 256 din 27.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova (responsabil – Ministerul
Infrastructurii și Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
deputaților nr.11/1997 – art.123; Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului –
art.23)
nr. 108 din 31.03.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, A.Băluțel, D.Perciun
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea legii privind Comisia Națională a
deputaților Pieței Financiare nr.192/1998 (art.4, 5, 6, ș.a.)
nr. 131 din 08.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Roșca, V.Spînu
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

1
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător – art.3, 6, 8, ș.a.;
Legea nr.209/2016 privind deșeurile – art.2, 7, 9, ș.a.)
nr. 292 din 19.10.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, M.Cușnir
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
amânat la ședință în plen din 24.12.21
7 Proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare
nr. 303 din 14.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport
distribuit
8 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.419/2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și
recreditarea de stat – art.2, 3, 4 ș.a.; Legea nr.131/2015 privind achizițiile
publice – art.5)
nr. 253 din 22.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
9 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de
deputaților capital (art.2, 4, 6, 7, ș.a.)
nr. 278 din 07.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
10 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul fiscal
deputaților nr.1163/1997 – art.18, Capitolul 9, art.63; Legea nr.192/1998 privind
Comisia Națională a Pieței Financiare – art.6, 8; ș.a.)
nr. 279 din 07.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.80/2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu
funcții de demnitate publică – art.2; Legea nr.52/2014 cu privire la Avocatul
Poporului (Ombudsmanul) – art.1, 3, 4, ș.a.; ș.a.)
nr. 267 din 30.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia drepturile omului și relații interetnice
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități

2
raport
distribuit
12 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.107/2016 cu privire la energia electrică – art.47, 48, 55; Legea
nr.163/2010 privind autorizarea lucrărilor de construcție – art.14;
ș.a.)
nr. 287 din 13.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații P.Frunze, V.Manic, Iu.Păsat, V.Grădinaru,
B.Marcoci, Gh.Agheorghiesei, V.Barda, M.Pancu,
M.Morozova, I.Babici, O.Canațui, Gh.Ichim, I.Șpac,
A.Cătănoi, L.Novac
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
13 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a
infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice – art.25;
Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
– art.3, 11, 12 ș.a.)
nr. 236 din 14.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Spînu, A.Băluțel
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
14 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.440-
deputaților XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere – art.5, 6; Legea
nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție – art.2,
3; Codul contravențional – art.177)
nr. 247 din 17.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, V.Manic, M.Morozova
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
15 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.273/1994 privind actele de
deputaților identitate din sistemul național de pașapoarte (art.31)
nr. 312 din 02.11.2021 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Grădinaru, I.Chiriac, V.Jacot
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
16 Legea nr.190 din 14 iulie 2022 pentru modificarea unor unor acte
normative (Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 - art.1061,1321;
Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122/2003- art.296,
385, ș.a; ș.a.) referitor la proiectul de lege nr. 26 din 02.02.2022
nr. 1784 din 20.07.2022 reexaminare
Prezentată - Preşedintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
17 Proiectul de hotărâre privind încetarea mandatului de director al
Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare
în Energetică Octavian CALMÎC
nr. 313 din 19.07.2022
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
3
18 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
Republicii Moldova nr. 86/2021 privind aprobarea componenței
nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului
nr. 314 din 20.07.2022
Prezentat - Biroul permanent
19 Raportul de activitate a Centrului Național Anticorupție pentru anul
2021
nr. 544 din 04.03.2022
Prezentat - Centrul Național Anticorupție
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
20 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea
nr.851/1996 privind expertiza ecologică; Legea nr.86/2014 privind
evaluarea impactului asupra mediului – art.1, 2, 3 ș.a.; Legea nr.11/2017
privind evaluarea strategică de mediu – art.1, 2, 3 ș.a.; ș.a.)
nr. 252 din 22.06.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
21 Proiectul de lege privind emisiile industriale
nr. 271 din 30.06.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană
22 Proiectul de lege privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice
nr. 301 din 14.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
23 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
procedură penală nr.122/2003 cu privire la comerțul interior – art.6, 2071,
2072, 258; Legea nr.48/2017 privind Agenția de Recuperare a Bunurilor
Infracționale – art.10, 13)
nr. 266 din 30.06.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
Coraportori - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Comisia politică externă și integrare europeană

4
24 Proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative (Legea
nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.241; Legea
nr.152/2006 privind Institutul Național al Justiției – art.6, 7, 8, ș.a.)
nr. 264 din 30.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
25 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul de
executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 – art.11; Legea
insolvabilității nr. 149/2012 – art.67; ș.a.)
nr. 298 din 13.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică numiri și imunități
26 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.514/1995 privind organizarea judecătorească – art.16, 22; Legea
nr.544/1995 cu privire la statutul judecătorului – art.9, 11, 13, ș.a.; ș.a.)
nr. 78 din 16.03.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Justiției)
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
27 Proiectul de lege privind recensământul populației și locuințelor
nr. 241 din 16.06.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Biroul Național de Statistică)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
28 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.845/1992 cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi (art.366, 367, 368, ș.a.)
nr. 265 din 30.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
29 Proiectul de lege privind acordarea unor facilități fiscale și vamale
pentru cetățenii Republicii Moldova care revin cu traiul în Republica
Moldova
nr. 159 din 26.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Președintele Republicii Moldova
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
30 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
salarizării nr. 847/2002 – art.2, 32, 11, ș.a.; Codul muncii al Republicii
Moldova nr. 154/2003 – art.129, 134, 1361, 144, 157; ș.a.)
nr. 295 din 13.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Muncii și Protecției
Sociale)
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
5
31 Proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului nr. 1, prin schimb
de scrisori, la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova,
Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administrației Publice al României privind Programul Operațional
Comun România – Republica Moldova 2014-2020 pentru Programul de
Cooperare Transfrontalieră al Instrumentului European de Vecinătate
(ENI) pentru anii 2014-2020
nr. 293 din 13.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Finanțelor)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

32 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 6 din Legea nr. 293/2017


privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat
,,Prima Casă”
nr. 296 din 13.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
33 Proiectul de lege privind eliberarea S.A. „ENERGOCOM” de obligația de
a garanta rambursarea împrumutului și acordarea facilităților fiscale și
vamale la importul și livrările de mărfuri (bunuri, lucrări, servicii)
destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor
naturale”
nr. 300 din 14.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
34 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.108/2016 cu privire la gazele naturale – art.1, 2, 3, ș.a.; Legea nr.174/2017 cu
privire la energetică – art.5, 11, 12, ș.a.; Codul penal al Republicii Moldova
nr.985/2002 – art.2442, 2443; ș.a.)
nr. 94 din 24.03.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
35 Proiectul de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe
nr. 251 din 22.06.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Agenția de Stat pentru
Proprietate Intelectuală)
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media

6
36 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea
nr.231/2010 cu privire la comerțul interior – art.211, 2114, 2115, ș.a.; Legea
concurenței nr.183/2012 – art.32, 39, 801; Codul contravențional nr.2185/2008 –
art.273, 402, 4041, 414)
nr. 263 din 30.06.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
37 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.108/2020 privind
controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe
periculoase (art.6, 7, 9, ș.a.)
nr. 201 din 26.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputata I.Coșeru
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
38 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.156/1998 privind sistemul public de pensii – art.1, 6, 33, ș.a.; Legea
nr.489/199 privind sistemul public de asigurări sociale - art.5, 22)
nr. 203 din 27.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
39 Proiectul de lege pentru modificarea Codului funciar nr.828/1991
(art.36, 71, 73, 83)
nr. 172 din 10.05.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
40 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii
al Republicii Moldova nr.154/2003 – art.1, 33, 34, ș.a.; Legea nr.158/2008
cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public – art.27, 34, 42,
ș.a.; ș.a.)
nr. 146 din 20.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Perciun, R.Marian, M.Morozova
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
41 Proiectul de lege pentru modificarea Codului penal al Republicii
Moldova (art.126, 190)
nr. 394 din 15.12.2021 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Chiriac, O.Stamate, A.Mija, D.Iurcu, A.Oglinda
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
42 Proiectul de lege cu privire la acordarea statutului de obiect al
patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor
întreprinderii ”Barza Albă” Societate pe Acțiuni
nr. 145 din 19.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații B.Marcoci, M.Popșoi, S.Lazarencu, A.Trubca
7
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media

43 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (Legea


nr.94/2007 cu privire la rețeaua ecologică – art.2, 5, 6, ș.a.; Legea
nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului – anexa nr.4,
anexa nr.6)
nr. 305 din 14.07.2022 UE lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
Coraportor - Comisia politică externă și integrare europeană

44 Proiectul Codului electoral al Republicii Moldova


nr. 288 din 13.07.2022
Lege organică lectura I
Inițiatori - deputații Ig.Grosu, I.Babici, O.Stamate, A.Calinici,
B.Marcoci, M.Nistor, A.Cătănoi, Gh.Agheorghiesei, L.Carp,
E.Qatrawi, M.Adam, M.Cușnir, V.Cazacu, M.Gonța,
A.Munteanu-Pojoga, M.Pancu, M.Morozova, N.Davidovici,
V.Manic, A.Belîi, I.Șpac, E.Bandalac, V.Grădinaru,
I.Coșeru, Gh.Ichim, V.Jacot, E.Cojocari, O.Canațui,
V.Gavrouc, D.Istratii, L.Novac, D.Gherman,
L.Nicolaescu-Onofrei, V.Roșca, I.Groza, M.Druță
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

45 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea


nr.797/1996 pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului –
art.143, 144; Legea nr.768/2000 privind statutul alesului local – art.5,
8; Legea nr.1234/2000 cu privire la procedura de alegere a
Președintelui Republicii Moldova; ș.a.)
nr. 289 din 13.07.2022
Lege organică lectura I
Inițiatori - deputații Ig.Grosu, N.Davidovici, Gh.Ichim, I.Babici,
B.Marcoci, O.Stamate, Gh.Agheorghiesei, A.Calinici,
A.Cătănoi, M.Adam, V.Roșca, L.Carp, E.Qatrawi, V.Cazacu,
E.Bandalac, M.Pancu, D.Istratii, I.Groza, M.Nistor,
M.Morozova, I.Șpac, V.Manic, I.Coșeru, M.Cușnir,
M.Gonța, E.Cojocari, O.Canațui, V.Gavrouc,
A.Munteanu-Pojoga, V.Jacot, V.Grădinaru, L.Novac,
A.Belîi, D.Gherman, L.Nicolaescu-Onofrei
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

46 Raport pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a


campaniilor electorale
nr. 1327 din 01.06.2022
Prezentat - Comisia Electorală Centrală

8
raport
distribuit
Proiectul de hotărâre cu privire la Raportul Comisiei Electorale Centrale
deputaților pentru anul 2021 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor
electorale
nr. 246 din 17.06.2022
Inițiator - deputata O.Stamate
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
47 ÎNTREBĂRI/ INTERPELĂRI

S-ar putea să vă placă și