Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:_____________________ Data:_________________

Prenume:___________________
Test de evaluare
Limba și literatura română
I. Completează cu răspunsul corespunzător:
a) Mai multe propoziții legate între ele prin înțeles formează un __________________.
Ideea principală cuprinde informații ______________________ din fragmentul citit.
Totalitatea ideilor principale ale unui text formează _____________________________ al textului.

b) Părțile unei compuneri sunt: _______________, __________________ și ________________.


Introducerea prezintă: _____________, ______________ și __________________.
Cuprinsul prezintă: __________________________________________________.
Încheierea prezintă __________________________________________________.

II. Se dă textul:
Aripi de aur
(Poveste populară)
A fost odata o regină și regina aceasta a fost închisă de sora ei într-o temniță. Și cum temnița era
situată pe un vârf de munte, nimeni nu avea cum să ajungă la ea să o salveze.
Cele trei fiice ale sale erau mâhnite că nu găseau niciun bărbat vrednic să o salveze pe regină. Într-
una din zile, fetele începură a plânge cu lacrimi amare.
Dar iată că in calea lor aparu un spiriduș, care, aflând necazul fetelor, grăi către ele:
- Mai știu eu un tânăr vrednic: îi zice Aripi de Aur. El poate zbura pâna în vârful muntelui și o poate
salva pe regină.

1. Completează corespunzător propozițiile.


a. Titlul textului este:_________________________
b. Textul are ___________________ alineate.
c. Personajele care apar în text sunt: _________________________________________
2. a. Citește primul fragment al textului, apoi află și scrie despre cine se povestește.
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b. Ce i se întâmplase reginei?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Citește al doilea fragment al textului, apoi scrie despre cine se povestește și ce face.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Citește al treilea fragment al textului, apoi scrie despre cine se povestește și ce face.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Scrie un motiv pentru care fiicele reginei erau supărate.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6. Cu ajutorul informațiilor obținute în urma rezolvării exercițiilor 2, 3, 4 și 5 realizează
planul simplu de idei al textului.
Planul simplu de idei al textului
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

III. Scrie o invitație pentru prietenii tăi cu ocazia unei petreceri de Crăciun. Verifică dacă
ai precizat: evenimentului, data, ora, locul desfășurării și dacă te-ai semnat.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
IV. Alege forma corectă a cuvintelor evidențiate:
o Gazdele i-au/ iau întâmpinat pe musafiri.
o Mama i-a/ ia privit cu bucurie.
o Carina l-a/ la întâlnit pe Ben.
V. Scrie introducerea pentru o compunere cu titlul Ajunul Crăciunului. Nu uita să
precizezi timpul, locul și personajele.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
VI. Se dă enunțul: ,,Bradul împodobit cu beteală și lumânări strălucește în salon”.
o Cuvintele care denumesc lucruri sunt: _____________________________________.
o Cuvântul care denumește o însușire este: __________________.
o Cuvântul care denumește o acțiune este: __________________.

S-ar putea să vă placă și