Sunteți pe pagina 1din 3

Programul Operational Comun

Romania-Republica Moldova 2014-2020

Proiectul ”Renașterea meșteșugurilor populare autentice – moștenire culturală


comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică durabilă”
2SOFT/2.1/113

Povestea meșteșugurilor populare merge mai departe


Evoluția ascendentă din ultimii ani a turismului în partea de sud a Republicii Moldova
demonstrează interesul crescut al turiștilor pentru această zonă, grație locației geografice
favorabile, cu acces la Dunăre și Marea Neagră, precum și a relațiilor strânse de vecinătate cu
România și Ucraina. Una dintre oportunitățile de a face această zonă mai atractivă pentru
turiștii din Republica Moldova, dar și pentru cei din străinătate, este valorificarea patrimoniului
cultural, reprezentat, în parte, de produsele meșteșugărești, care s-au transformat de-a lungul
anilor, sub impactul diversității obiceiurilor și al necesității comunităților din ambele părți ale
Prutului.
În acest context, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, din Republica Moldova și
Asociația „ART – Meșteșugurile Prutului”, din România au implementat, în perioada 25 iulie
2020 – 25 octombrie 2021, proiectul “Renașterea meșteșugurilor populare autentice -
moștenire culturală comună ca punct focal pentru dezvoltarea economică și turistică
durabilă” 2SOFT/2.1/113, realizat în cadrul Programului Operațional România – Republica
Moldova, 2014 – 2020.
După cele 16 luni de implementare a proiectului, considerăm că este oportun să privim
retrospectiv asupra activității noastre și să transmitem un semnal pozitiv iubitorilor de tradiții:
meșteșugurile pot fi salvate, atât timp cât mai există meșteri populari care duc mai departe, cu
pasiune, arta populară moștenită din generație în generație.
Proiectul a avut ca obiectiv general creșterea potențialului turistic din regiunea de sud a
zonei transfrontaliere, activitatea legată de meșteșugurile tradiționale constituind una dintre
modalitățile de creștere a veniturilor din activitățile turistice și, totodată, de păstrare a
identității naționale în comunitățile de pe ambele maluri ale Prutului, o zonă în care evoluția
istorică a determinat conturarea unui tezaur cultural comun.
Derulat în condițiile impunerii restricțiilor de călătorie din contextul pandemiei de Covid-
19, proiectul a constituit o provocare, suferind o serie de modificări, aprobate de finanțator și
facilitate de mijloacele de comunicare on-line. Multe dintre activități s-au desfășurat pe
teritoriul țării fiecărui partener, în format hibrid - fizic și Zoom webinar. Deși nu întotdeauna
participanții au fost prezenți fizic în același spațiu, așa cum ne-am propus inițial, agenda
evenimentelor ne-a adus împreună prin intermediul tehnologiei, conturând prioritatea specifică
a unui proiect transfrontalier: cunoașterea reciprocă, prin activități comune.
Conferința de lansare a proiectului, care a avut loc la Iași, România, în data de 19 august
2020, și cea de finalizare, desfășurată la Cahul, Republica Moldova, pe 15 octombrie 2021, au
contribuit la evidențierea direcțiilor de implementare și, respectiv, a rezultatelor obținute în
urma activităților susținute.

1
Activități-suport de realizare a proiectului:
Cartografierea meșterilor populari din zona eligibilă, de pe ambele maluri ale Prutului -
Zona de Sud a Republicii Moldova și județele Vaslui și Galați, România - a constituit munca
echipelor de implementare din ambele țări, coordonate de specialiști în etnografie. Cercetarea
pe teren a făcut posibilă descoperirea unor talentați meșteri populari „anonimi”, care mențin
vie tradiția meșteșugărească în comunitatea locală. Activitatea acestor meșteri este cu atât mai
lăudabilă, cu cât se desfășoară, în cele mai multe cazuri, fără o susținere substanțială a
autorităților de la nivel local sau central. De altfel, Raportul Etnografic și Harta meșteșugurilor,
întocmite cu această ocazie de către specialiștii în etnografie din echipa proiectului, evidențiază
starea actuală, fragilă, a meșteșugurilor tradiționale din aria geografică cercetată. În cadrul
cercetărilor de teren, au fost identificați 65 de meșteri populari (12 în România și 53 în
Republica Moldova), 20 dintre aceștia fiind selectați pentru grupul țintă principal al proiectului
(10 din România și 10 din Republica Moldova).
Două sesiuni de instruiri rapide au oferit meșterilor populari selectați contextul pentru
aprofundarea unor noțiuni de antreprenoriat, necesare pentru valorizarea muncii lor, pentru
transformarea pasiunii într-o activitate care să genereze și satisfacții materiale - o condiție
necesară pentru a se putea susține financiar din munca lor și de a putea aloca timp și efort, în
acest domeniu.
O primă întâlnire „față în față”, când condițiile pandemice au permis, a avut loc în
stațiunea Vadul lui Vodă, Republica Moldova, cu tema „Competențe antreprenoriale”, fiind
urmată de cea de la Iași, România, cu tema „Marketingul meșteșugurilor tradiționale”, menite
să antreneze meșterii populari în activități interactive și să le insufle dorința de a-și deschide
propria afacere. În cadrul acestor evenimente, au fost organizate miniexpoziții cu lucrări ale
meșterilor populari.
Aceste întâlniri au creat cadrul pentru un foarte util schimb de experiență, atât prin
împărtășirea pasiunii pentru tradiții, cât și prin expunerea plusurilor și a minusurilor privind
condițiile în care își desfășoară munca, meșterii populari dezbătând în mod constructiv soarta
lor în lumea modernă, în care meșteșugurile riscă să fie uitate de noile generații, în lipsa unei
strategii la nivel guvernamental.
O activitate importantă, cu impact major pe termen lung, a fost Tabăra de vară
„Inițierea tinerilor în meșteșuguri tradiționale”, care a avut loc într-un cadru natural deosebit,
în satul Zloți, Cimișlia, Republica Moldova. Timp de 10 zile, 24 de tineri cu vârste cuprinse între
15 și 19 ani au fost inițiați în tainele a patru meșteșuguri tradiționale din Moldova de pe ambele
maluri ale Prutului. Formatorii au fost meșteri populari cu experiență, din România, care le-au
deschis acestor tineri calea spre cunoașterea tradițiilor și a meșteșugurilor populare ale
strămoșilor lor. La finalul taberei, participanții au apreciat că asemenea ateliere meșteșugărești
trebuie să continue și după finalizarea proiectului. Este o mare satisfacție profesională, pentru
noi, cei implicați în implementarea acestui proiect, să constatăm că acești adolescenți au reale
afinități pentru tradiții, sunt dornici de cunoaștere, receptivi și foarte talentați.
Un alt rezultat important al acestui proiect este constituirea meșterilor populari din
grupul țintă, într-o formă asociativă. Bazele formării noii asociații de meșteri populari,
denumită sugestiv „Meșteșugurile Neamului” au fost puse în cadrul celor doua întâlnirii, în
urma dezbaterilor privind avantajele asocierii pentru a-și susține interesele de grup și
individuale privind locul și rolul meșteșugurilor tradiționale în cultura, dar și în economia unei
țări, meșterii populari fiind singurii păstrători ai acestei culturi tradiționale care ne
individualizează în contextul exacerbării fenomenului de globalizare. La Iași a avut loc prima
adunarea generală, de constituire liber consimțită, a noii asociații.

2
Expoziția permanentă cu lucrările meșterilor populari asociați, organizată la Cahul,
Republica Moldova este un rezultat al proiectului, dar și începutul unor – sperăm – frumoase și
eficiente activități ale asociației, în scopul conservării și promovării tradițiilor meșteșugărești
din Moldova de pe ambele maluri ale Prutului.
Când scriem aceste rânduri, Asociația de Meșteri Populari „Meșteșugurile Neamului”
și-a intrat în drepturi depline din punct de vedere juridic, stabilind deja relații de colaborare cu
factori importanți în domeniul turismului și contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului
principal al proiectului.
Beneficiarul principal al proiectului - BL ( beneficiar lider) - Agentia de Dezvoltare Regională Sud
( ADR Sud), Republica Moldova - manager proiect: Viorica Cuțitaru
Beneficiar partener- B1 ( beneficiar partener 1) - Asociația "ART-Meșteșugurile Prutului",
România - manager proiect B1: Silvia Cozmîncă
Bugetul proiectului pentru cei doi benefiari a fost de 72730 euro (Beneficiar Lider), respectiv,
37700 euro (Beneficiar Partener), din care 10% reprezintă co-finanțarea pentru fiecare.

Aspecte din activitățile desfășurate în cadrul proiectului sunt disponibile on-line, accesând:
http://adrsud.md/, precum și https://web.facebook.com/Afacere.Renastere.Traditie/

Echipa de proiect B1, Iași, România


Manager proiect: Silvia Cozmîncă
24.10.2021

S-ar putea să vă placă și