Sunteți pe pagina 1din 160

OCTAVIAN GH.

BOTEZ

POLITICA COMERCIAL EXTERN


Ediia a II-a revzut i adugit

Universitatea SPIRU HARET

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei BOTEZ, OCTAVIAN GH. Politica comercial extern / Octavian Gh. Botez Ed. a II-a revzut i adugit, Bucureti; Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2007 160 p; 23,5 cm Bibliogr. ISBN: 978-973-725-752-9 339.5 (498+100)(075.8)

Coperta I: Palatul Organizaiei Naiunilor Unite de la Geneva (Elveia), gazd a numeroase conferine ministeriale, runde de negocieri comerciale multilaterale i reuniuni importante ale GATT, OMC i UNCTAD.

Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2007

Redactor: Constantin FLOREA Tehnoredactor: Marian BOLINTI Coperta: Stan BARON Bun de tipar: 22.01.2007; Coli tipar: 10 Format: 16 / 70 x 100 Editura Fundaiei Romnia de Mine Bulevardul Timioara, Nr. 58, Bucureti, Sector 6 Tel./Fax.: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: Universitatea SPIRU HARET contact@edituraromaniademaine.ro

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Prof. univ. dr. OCTAVIAN GH. BOTEZ

POLITICA COMERCIAL EXTERN


Ediia a II-a revzut i adugit

EDITURA FUNDAIEI ROMNIA DE MINE Bucureti, 2007


Universitatea SPIRU HARET

Universitatea SPIRU HARET

CUPRINS

Introducere ... Partea I OBIECTIVELE, COMPONENTELE I INSTRUMENTELE POLITICII COMERCIALE EXTERNE 1. Conceptul, definirea i principalele funcii ale politicii comerciale externe 2. Obiectivele i principiile politicii comerciale externe .. 3. Tipologia politicilor comerciale externe .. 4. Globalizarea, investiiile strine directe i politica comercial extern ... 5. Componentele politicii comerciale externe . 6. Politica comercial tarifar i instrumentele sale 6.1. Taxele vamale ... 6.2. Tarifele vamale . 6.3. Teritoriul vamal 6.4. Regimuri vamale definitive i suspensive 7. Politica comercial extern netarifar i diversitatea instrumentelor sale ... 7.1. Limitarea cantitativ a importurilor .. 7.1.1. Interdiciile (prohibiiile) la import 7.1.2. Contingentarea importului . 7.1.3. Licenele (autorizaiile) de import i de export .. 7.1.4. Limitrile voluntare la export (autolimitrile) 7.1.5. Acordurile privind comercializarea ordonat a produselor ... 7.2. Limitri indirecte la importuri prin mecanismul preurilor .. 7.2.1. Prelevrile variabile la import 7.2.2. Preurile minime i preurile maxime la import . 7.2.3. Impozitele indirecte i alte taxe cu caracter fiscal . 7.2.4. Taxele de retorsiune 7.2.5. Depozitele (depunerile) prealabile la banc n valut la import 7.3. Bariere netarifare privind limitarea importurilor prin formaliti vamale i administrative ... 7.3.1. Evaluarea mrfii n vam ... 7.3.2. Documente i formaliti suplimentare cerute la import 7.4. Bariere netarifare derivate din participarea statului la activitile comerciale 7.4.1. Achiziiile guvernamentale (pentru piaa public) . 7.4.2. Comerul de stat .
Universitatea SPIRU HARET

9 13 15 19 21 25 26 30 34 36 39 41 41 42 42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 47 48 48 48 155

7.5. Bariere netarifare izvorte din standardele tehnice i de calitate aplicate produselor importate 7.5.1. Normele sanitare i fitosanitare . 7.5.2. Normele de securitate n utilizarea produselor .. 7.5.3. Normele privind ambalarea, marcarea i etichetarea . 8. Politica comercial extern promoional i de stimulare a exportului de mrfuri i instrumentele sale 8.1. Experiena internaional n domeniul promovrii i stimulrii exportului 8.2. Politica comercial extern promoional a exportului 8.3. Politica comercial extern de stimulare a exportului .. 8.3.1. Msuri de stimulare a exporturilor de natur bugetar .. 8.3.2. Msuri de stimulare a exporturilor de natur fiscal . 8.3.3. Msuri de stimulare a exporturilor de natur financiar-bancar 8.3.4. Msuri de stimulare a exporturilor de natur valutar ... 9. Acordurile comerciale bilaterale important component a politicii comerciale externe . ndrumar de autoverificare .. Bibliografie ... Partea a II-a ORGANIZAII CU VOCAIE UNIVERSAL I REGIONAL N DOMENIUL COMERULUI INTERNAIONAL 1. Multilateralismul n politica comercial extern .. 2. GATT Acordul General pentru Tarife i Comer .. 3. Primele runde de negocieri comerciale multilaterale n cadrul GATT 4. Negocierile comerciale multilaterale din cadrul GATT Runda Tokyo i Runda Uruguay ... 4.1. Runda Tokio amploarea negocierilor i rezultatele obinute . 4.2. Runda Uruguay cea mai complex i ndelungat rund GATT ... 5. Organizaia Mondial a Comerului (OMC) 6. Conferinele ministeriale ale OMC, dup Runda Uruguay .. 7. UNCTAD Conferina Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare .. 8. Politici comerciale regionale 8.1. Evoluia conceptului i a dimensiunilor integrrii economice .. 8.2. Politica comercial extern a Uniunii Europene ... ndrumar de autoverificare .. Bibliografie ...

48 48 49 49 52 55 63 64 64 65 66 67 69 73 76

79 80 83 87 87 92 97 122 131 145 145 147 152 154

156

Universitatea SPIRU HARET

SUMMARY

Introduction .. Part I THE OBJECTIVES, COMPONENTS AND INSTRUMENTS OF THE FOREIGN TRADE POLICY 1. Concept, definition and main functions of the foreign trade policy . 2. The objectives and the principles of the foreign trade policy .. 3. The typology of the foreign trade policy .. 4. Globalization, foreign direct investments and foreign trade policy . 5. The components of the foreign trade policy . 6. The customs foreign trade policy and its instruments .. 6.1. Customs taxes ... 6.2. Customs tariffs .. 6.3. Customs territory .. 6.4. Final suspension custom systems . 7. Non-customs foreign trade policy of states and the diversity of its instruments 7.1. Import quotas 7.1.1. Import prohibitions 7.1.2. Import quoting ... 7.1.3. Import and export licencing ... 7.1.4. Self-imposed export restrictions 7.1.5. Agreements on product ordered trading 7.2. Import indirect limitations through prices 7.2.1. Import variable sampling ... 7.2.2. Minimal and maximal import prices .. 7.2.3. Indirect customs duties and other fiscal taxes 7.2.4. Countervailing customs duties 7.2.5. Advance currency deposits 7.3. Non-tariff barriers on limiting imports by customs and administrative procedures 7.3.1. Customs goods assessment 7.3.2. Additional documents and regulations required on import 7.4. Non-tariff barriers resulted from the states involvement in trading activities ... 7.4.1. Governmental purchasing (for the public market) . 7.4.2. State trade ... 7.5. Non-tariff barriers resulted from technical and quality standards applied to imported goods 7.5.1. Sanitary and phyto-sanitary regulations .
Universitatea SPIRU HARET

9 13 15 19 21 25 26 30 34 36 39 41 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 48 48 48 157

7.5.2. Security product regulations .. 7.5.3. Packaging, marking and labelling regulations ... 8. State goods export - promotional and stimulating foreign trade policy and its instruments .. 8.1. International experience in promoting and stimulating export policy .. 8.2. Export-promoting foreign trade policy . 8.3. Export-stimulating foreign trade policy 8.3.1. Budgetary export-stimulating measures 8.3.2. Fiscal export-stimulating measures 8.3.3. Financial and banking export-stimulating measures .. 8.3.4. Currency export-stimulating measures .. 9. Bilateral trade agreements major component of the state foreign trade policy ... Self evaluation .. Bibliography . Part II INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANISATIONS REGARDING THE WORLD TRADE 1. Multilateralism in state foreign trade policy 2. GATT General Agreement on Tariffs and Trade .. 3. First rounds of negotiations within GATT ... 4. The most important multilateral trade negotiations within GATT Tokyo Round and Uruguay Round . 4.1. The Tokyo Round the importance of the negociations and the results obtained . 4.2. The Uruguay Round the longest and the most complex GATT Round .. 5. World Trade Organisation (WTO) ... 6. WTO Ministerial Conferences after Uruguay Round . 7. UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development . 8. Regional trade policies . 8.1. The evolution of the concept and dimenssions of the economic integration .. 8.2. The foreign trade policy of the European Union .. Self evaluation .. Bibliography .

49 49 52 55 63 64 64 65 66 67 69 73 76

79 80 83 87 87 92 97 122 130 145 145 147 152 154

158

Universitatea SPIRU HARET

SOMMAIRE

Introduction . I-re partie LA POLITIQUE COMMERCIALE EXTRIEURE 1. Le concept, la dfinition et les principales fonctions de la politique commerciale extrieure 2. Les objectifs et les principes de la politique commerciale extrieure .. 3. La typologie des politiques commerciales extrieures . 4. La globalisation, les investissement trangers directs et la politique commerciale extrieure ... 5. La dynamique des componentes de la politique commerciale extrieure 6. La politique commerciale extrieure tarifaire (douanire) des Etats et les instruments utiliss .. 6.1. Les droits de douane . 6.2. Les tarifs douaniers ... 6.3. Le territoire douanier 6.4. Les rgimes douaniers dfinitifs et suspensifs .. 7. La politique commerciale extrieure non-tariffaire des Etats et la diversification des instruments utiliss 7.1. La limitation quantitative des importations .. 7.1.1. Les interdictions (prohibitions) limportation . 7.1.2. Laction de contingenter limportation .. 7.1.3. Les licences (les autorisations) limportation et lexportation . 7.1.4. Les limitations volontaires lexportation (les autolimitations lexportation) . 7.2. Les limitations indirectes aux importations par le mcanisme des prix ... 7.2.1. Les prlevements variables limportation ... 7.2.2. Les prix minims et les prix maximums limportation . 7.2.3. Les impts indirects et les taxes ayant character fiscal .. 7.2.4. Les taxes de rtorsion .. 7.2.5. Les dpts pralables en dvises limportation ... 7.3. Les barrires non tarifaires concernant la limitation des importations par les formalits douanires et administratives 7.3.1. Lvaluation de la marchandise en douane 7.3.2. Les documents et les formalits supplmentaires xigs limportation .
Universitatea SPIRU HARET

9 13 15 19 21 25 26 30 34 36 39 41 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47 47 47 159

7.4. Les barrires qui drivent de la participation de lEtat aux activits commerciales ... 7.4.1. Les achats gouvernamentaux (pour le march publique) .. 7.4.2. Le commerce dEtat ... 7.5. Les barrires non tarifaires qui proviennent de standards techniques et de qualit appliqus aux produits imports .. 7.5.1. Les normes sanitaires et phitosanitaires . 7.5.2. Les normes de scurit utilises pour les produits . 7.5.3. Les normes concernant lembalage, le marquage et ltiquettage . 8. La politique commerciale extrieure promotionelle et de stimulation de lexportation de marchandises des Etats et ses instruments 8.1. Lexperience internationale dans le domaine de promotion et stimulation de lexport . 8.2. La politique commerciale extrieure promotionelle de lexportation .. 8.3. La politique commerciale extrieure pour stimuler lexportation 8.3.1. Les mesures de stimulation des exportations de nature budgetaire .. 8.3.2. Les mesures de stimulation des exportations de nature fiscale .. 8.3.3. Les mesures de stimulation des exportations de nature financire-banquaire . 8.3.4. Les mesures de stimulation des exportations de nature valutaire ... 9. Les accords commerciaux bilatraux importante componente de la politique commerciale extrieure des Etats Glossaire dautovrification . Bibliographie ... II-me partie ORGANISATIONS VOCATION UNIVERSELLE ET REGIONALE DANS LE DOMAINE DU COMMERCE INTERNATIONAL 1. Le multilatralisme dans la politque commercialle extrieure 2. Accord Gnral sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT) . 3. Les prmiers cycles de ngociations commercialles dans le cadre du GATT . 4. Les plus importantes ngociations commercialles multilatrales dans le cadre du GATT Le cycle Tokyo et le cycle Uruguay 4.1. Le cycle Tokyo lampleur des negociations et les resultats obtenus .. 4.2. Le cycle Uruguay le cycle le plus long et le plus complexe de GATT .. 5. Organization Mondiale du Commerce (OMC) 6. Les Confrences ministrielles de lOMC aprs le cycle Uruguay .. 7. Confrence des Nations Unies pour le Commerce et Dveloppement UNCTAD . 8. Les politiques commercialles rgionales 8.1. Lvolution du concept et des dimensions de lintgration conomique .. 8.2. La politique commerciale extrieure de lUnion Europene ... Glossaire dautovrification . Bibliographie ...

48 48 48 48 48 49 49 52 55 63 64 64 65 66 67 69 73 76

79 80 83 87 87 92 97 122 130 145 145 147 152 154

160

Universitatea SPIRU HARET

INTRODUCERE

Procesul de pregtire a studenilor n vederea obinerii unei specializri cuprinde cteva zeci de discipline. Fiecare disciplin i are rolul su n formarea viitorilor absolveni n concordan cu standardele naionale i internaionale necesare succesului n profesia aleas. ntruct trim ntr-o epoc a integrrii regionale i a globalizrii, cnd micarea forei de munc, alturi de cea a bunurilor, serviciilor i capitalului, se manifest tot mai pregnant, studenii, n general, trebuie s acorde o atenie din ce n ce mai mare disciplinelor cu deschidere internaional i mai ales celor strict legate de relaiile economice i politice. n acest context se nscrie i Cursul Comer Internaional i Politici Comerciale, care completeaz zestrea de cunotine a studenilor cu elementele necesare unui domeniu de practic, tiin i cultur economic de cea mai mare importan pentru activitile pe care acetia le vor desfura la nivel micro, mezo i macroeconomic, precum i la nivel european i mondial. Termenii specifici acestei discipline vin s consolideze i s lrgeasc orizontul problematicii privind efectuarea n condiii de eficien a operaiunilor de export, import i tranzit. Iar nsuirea tehnologiei de analiz a comerului mondial i a comerului statelor i grupelor de state, inclusiv al Romniei, contribuie la nelegerea mai bun a evoluiilor ce au avut i au loc. Politica comercial extern, care reprezint materia predat pe parcursul unui semestru i care face obiectul crii de fa, urmrete s asigure cunoaterea temeinic att a conceptelor i teoriilor de politic comercial extern, ct i, mai ales, a instrumentelor folosite de state, fie pentru a se apra de concurena neloial a bunurilor i serviciilor strine, fie pentru a ncuraja exporturile proprii pe pieele externe ale lumii. Cci, de tiina i, uneori, de arta utilizrii acestor instrumente, de modul de articulare a lor n practic depinde contribuia benefic a comerului exterior al unei ri la dezvoltarea sa economic de ansamblu, dar i la creterea veniturilor fiecrei firme de producie, servicii, export, import sau ale unor instituii. A ti s lucrezi cu tariful vamal de import al Romniei i al altor state i grupe de state, s te foloseti de instrumentele de promovare i stimulare a exportului sau, dup caz, de msurile de frnare a importurilor care produc o concuren neloial bunurilor i serviciilor romneti constituie elemente importante de apreciere a profesionalismului tinerilor absolveni, la nivel de ntreprinderi, firme i instituii ale administraiei locale i guvernamentale, precum
Universitatea SPIRU HARET

i de reprezentane strine sau mixte din ar, din spaiul european sau de pe alte continente. n literatura de specialitate, acest curs poart denumiri precum: Politici comerciale contemporane, iar uneori Politici economice internaionale. Opinm, ns, pentru denumirea de Politica comercial extern, n scopul de a marca distincia dintre aceast politic, ce vizeaz componenta extern a comerului unei ri, i politica comercial intern, cu obiective, reglementri, instrumente i instituii specifice desfurrii comerului de bunuri i servicii n interiorul unei ri. inem s aducem mulumirile noastre reputatului expert, cu experien de aproape jumtate de secol n domeniul politicii comerciale externe romneti, dr. Victor Aldea, care a avut bunvoina de a citi cu atenie aceast lucrare i de a face autorului ei recomandri pertinente, precum i lector univ. dr. Mdlina Militaru pentru contribuia la realizarea noii ediii a acestei lucrri.

Universitatea SPIRU HARET

PARTEA I OBIECTIVELE, COMPONENTELE I INSTRUMENTELE POLITICII COMERCIALE EXTERNE

Universitatea SPIRU HARET

Universitatea SPIRU HARET

1. CONCEPTUL, DEFINIREA I PRINCIPALELE FUNCII ALE POLITICII COMERCIALE EXTERNE

Aa cum am putut constata din studierea problematicii cursului Comerul internaional i comerul exterior al Romniei, schimburile comerciale cu alte ri au nsemnat, totdeauna, o posibilitate deosebit de ctig, de obicei mult mai mare dect cel obinut din activitatea de producie. Aceasta i face ca statele s promoveze o politic comercial extern de natur s adopte msuri n funcie de modul de evoluie a exportului, a importului, a soldului balanei comerciale, a preurilor externe etc. Pentru a reui n acest demers, statele ntreprind aciuni de o mare diversitate i complexitate, care se doresc a fi coerente, articulate, n scopul asigurrii unei dezvoltri durabile i eficiente n plan economic, social, ecologic. n fapt, politica comercial extern constituie un subsistem de baz att al politicii economice generale (figura nr. 1), ct i al politicii externe (figura nr. 2). Prin schimburile comerciale, prin colaborarea economic internaional, se d coninut material relaiilor diplomatice ntre state, ntrindu-se prietenia dintre acestea. De aceea, important n cadrul politicii comerciale externe a unui stat este ca, prin msurile luate cu privire la creterea sau restrngerea schimburilor comerciale, pornind de la interesele naionale proprii, acestea s afecteze ct mai puin, direct sau indirect, interesele altor ri. Asigurarea i respectarea unui anumit echilibru ntre interesele naionale i cele internaionale n politica comercial extern rmn mereu un deziderat major. Conceptul de politic comercial extern a evoluat n timp, innd seama de mutaiile care au avut loc, pe de o parte, n gndirea i practica economic a fiecrui stat, aflat n stadii diferite de dezvoltare, iar pe de alt parte, datorit tendinei pronunate de armonizare a politicilor comerciale externe ale statelor n cadrul unor organizaii internaionale de profil, cu vocaie mondial, regional sau subregional, create n a doua jumtate a secolului al XX-lea. Deoarece politica economic i politica extern sunt atribute ale suveranitii oricrui stat independent, este firesc ca i politica comercial extern, parte component a celor dou politici, s aib aceeai trstur comun de suveranitate1.
n documentata lucrare Liberul schimb i protecionismul, Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2002, p. 10, autorul acesteia, conf. univ. dr. Eugen Gheorghi, atrage atenia asupra unei opinii de o deosebit relevan, valabil i n zilele noastre: Faptul c rile mici depind din punct de vedere economic i politic de cele puternice nseamn c determinantele decisive ale politicilor lor se afl n afara propriilor lor frontiere (Barrington Moore Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, Boston, Beacon, 1967, pag. XIII). Universitatea SPIRU HARET 9
1

Figura nr. 1. Componente ale politicii economice generale

Aderarea unor state la grupri regionale integraioniste a condus, ns, i la acordarea unor prerogative, n materie de politic comercial extern, acestor grupri. ntr-un sens larg, prin politic comercial extern se nelege totalitatea reglementrilor adoptate de ctre stat, respectiv cele cu caracter juridic, administrativ, fiscal, bugetar, financiar, bancar valutar .a. n scopul promovrii sau restrngerii schimburilor comerciale externe i al protejrii economiei naionale de concurena strin2. Este necesar s subliniem i dimensiunea interdisciplinar a politicii comerciale externe, aceasta lrgindu-i tot mai mult aria reglementrilor pe care statul le legifereaz i pentru alte domenii dect cel al schimburilor cu bunuri, n ce privete regimul tarifar (vamal), netarifar i promoional i de stimulare a exportului. Este vorba de schimburile de servicii comerciale, de aspectele comerciale legate de dreptul de proprietate intelectual i, mai recent, de msurile investiionale legate de comer .a.
Nicolae Sut (coordonator), Comer internaional i politici comerciale contemporane, vol. 1, Editura Eficient, Bucureti, 2000, p. 102. Universitatea SPIRU HARET 10
2

Figura nr. 2. Locul politicii comerciale n politica economic i n politica extern

n acest context, se observ c definirea politicii comerciale externe are un caracter dinamic; este necesar ca aceasta s corespund realitilor naionale i internaionale, aflate mereu n transformare, ntr-o lume n care fenomenele i evenimentele se ntreptrund i se intercondiioneaz, impunnd aplicarea de soluii adecvate, n raport cu procesele de integrare a statelor n grupri regionale sau cu procesul de globalizare, precum i cu rolul crescnd al societilor transnaionale n comerul internaional. Ar mai trebui evideniat i faptul c exist o strns relaie ntre politica comercial extern i strategiile marketingului internaional al firmelor comerciale (figura nr. 3). Cci o firm poate s fie competitiv pe toate planurile, inclusiv n ceea ce privete logistica, iar modalitile de plat oferite s fie avantajoase pentru cumprtorul strin, dar dac, prin politica comercial extern a statului exportator, nu s-au ncheiat aranjamente cu statul importator pentru ca mrfurile sale s beneficieze de un regim comercial fr restricii, avantajele menionate nu au, practic, nici un efect. Cu alte cuvinte, orict de performante ar fi criteriile de calitate, pre, reclam, modaliti de plat pentru o marf, lipsa accesului pe piaa extern anuleaz toate celelalte elemente de competitivitate la export3.

O important contribuie la definirea conceptului de competitivitate de export a adus-o, nc n urm cu peste un deceniu, prof. univ. dr. Constantin Moisuc (a se vedea Comer exterior i cooperare economic internaional, partea I, 1988, p. 223). Universitatea SPIRU HARET 11

TRANSPORTURI i EXPEDIII INTERNAIONALE

Figura nr. 3. Importana politicii comerciale externe n relaia cu marketingul internaional

De o deosebit importan n politica comercial a statelor sunt funciile acesteia. n literatura de specialitate, principalele funcii ale politicii comerciale externe sunt sintetizate astfel4: extinderea schimburilor comerciale externe, cu accent pe dezvoltarea i diversificarea exporturilor, n condiii de eficien; luarea unor msuri de aprare pe linie de import fa de concurena agresiv a bunurilor i serviciilor provenite din strintate care mpiedic sau falimenteaz producia intern; asigurarea unui echilibru al balanei comerciale (eventual, chiar cu existena unor solduri excedentare dinamice), ceea ce are efecte benefice n ce privete contul curent al balanei de pli externe i stabilitatea cursului de schimb valutar al monedei naionale.

Nicolae Sut (coordonator), op.cit. , p.102.

12

Universitatea SPIRU HARET

2. OBIECTIVELE I PRINCIPIILE POLITICII COMERCIALE EXTERNE

n ce privete obiectivele politicii comerciale externe, n primul rnd, avem n vedere rolul important al comerului exterior i al relaiilor economice externe, n ansamblul lor, ca factor al creterii i dezvoltrii economice a statelor. n al doilea rnd, innd seama de caracterul unitar al politicii economice a unui stat sau altul, obiectivele politicii comerciale externe ca parte a ntregului reflect obiectivele generale ale politicii economice a statului respectiv. n al treilea rnd, obiectivele politicii comerciale externe urmresc, prin msurile i instrumentele utilizate, att aprarea de concurena strin, ct i dezvoltarea unor sectoare economice pe plan intern, concomitent cu crearea unor condiii de acces ct mai larg i avantajos al bunurilor i serviciilor comerciale ale statului respectiv pe pieele externe. n al patrulea rnd, obiectivele politicii comerciale externe se modific n funcie de nivelul i etapa de dezvoltare a statului i de strategiile corespunztoare diferitelor stadii ale dezvoltrii, precum i n funcie de condiiile conjuncturale att pe plan intern, ct i pe plan internaional. n al cincilea rnd, politica comercial extern trebuie s ia n considerare cadrul general de reglementare a schimburilor de bunuri i servicii pe pieele externe, convenit n cadrul organizaiilor internaionale cu vocaie mondial sau regional, ndeosebi compatibilitatea cu gruprile integraioniste la care statul respectiv urmeaz s adere, sau unde el are deja calitatea de membru cu drepturi depline. Din punct de vedere al orizontului de timp avut n vedere, obiectivele politicii comerciale externe a unui stat pot fi pe termen lung, pe termen mediu i pe termen scurt. Semnificativ este faptul c aceste obiective pot s difere sensibil de la un stat la altul, n funcie de comandamentele majore urmrite de acesta, respectiv: majorarea substanial a produciei de export i a exportului propriu-zis; ncurajarea selectiv a exportului unor anumite grupe de produse, pentru diversificarea vnzrilor n strintate de bunuri cu valoare adugat sporit i cu productivitate a muncii ridicat; stimularea schimburilor comerciale cu anumite ri i zone geografice, n vederea mbuntirii sensibile a raportului de schimb, prin creterea puterii de cumprare a exporturilor; protejarea economiei naionale de concurena extern; echilibrarea soldului negativ al balanei comerciale, prin reducerea importurilor .a. Referitor la principiile de politic comercial extern, trebuie subliniat totodat faptul c, iniial, aceste principii au rezultat din interesele statelor, luate
Universitatea SPIRU HARET

13

individual, privind dezvoltarea unui comer exterior ct mai favorabil, care s rspund dezideratelor lor de dezvoltare intern i de promovare a unor relaii comerciale internaionale avantajoase. Mult timp, reglementrile, msurile i aciunile pe linia desfurrii comerului cu alte state, fie erau luate n mod unilateral, fie ineau seama de clauzele din acordurile sau conveniile comerciale bilaterale dintre aceste state. Marea criz financiar din anii 1929-1933 a pus i mai puternic n lumin necesitatea unor aranjamente internaionale, care s armonizeze reglementrile n materie de politic comercial extern n scopul accelerrii liberalizrii exportului i importului. Dup cel de-al doilea rzboi mondial, contribuia decisiv la stabilirea unor principii de baz de politic comercial extern a adus-o Acordul General pentru Tarife (vamale) i Comer (GATT), care a intrat n funciune n anul 1948. De-a lungul a aproape a 50 de ani de existen a GATT (pn la 1.1.1995), principiile de baz ale relaiilor comerciale dintre statele membre au fost urmtoarele: nediscriminarea, utilizarea taxelor vamale pentru protejarea economiilor naionale i interzicerea folosirii restriciilor cantitative, eliminarea sau limitarea subveniilor la export, folosirea consultrilor n rezolvarea diferendelor i adoptarea deciziilor, de regul, prin consens. De la principiile fundamentale de politic comercial extern care stau la baza relaiilor comerciale dintre statele lumii s-au acceptat ns i unele excepii, derogri, cum sunt: recunoaterea preferinelor vamale, admiterea constituirii de zone de liber schimb i uniuni vamale n anumite condiii, permisiunile acordate rilor n curs de dezvoltare de a-i acorda preferine ntre ele, de a utiliza temporar restricii cantitative i subvenii la export .a. Cu prilejul crerii Organizaiei Mondiale a Comerului, n anul 1994, i al nceperii activitii sale n anul 1995, care continu i dezvolt activitile GATT, s-au adoptat principiile fundamentale ale Sistemului Comercial Mondial. n afara principiilor de politic comercial extern convenite n cadrul GATT, iar ulterior n cadrul OMC, la sesiunile unor Conferine ale Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare (UNCTAD), care au debutat n anul 1964, s-au adoptat, de asemenea, principii menite s cluzeasc relaiile economice dintre state i politicile lor comerciale. Acestea vizeaz, ndeosebi, problemele rilor n curs de dezvoltare, circa 160 de state i teritorii, din totalul celor aproximativ 200 existente astzi n lume.

14

Universitatea SPIRU HARET

3. TIPOLOGIA POLITICILOR COMERCIALE EXTERNE

Privite att retrospectiv, ct i n diversitatea lor actual, lund n considerare o multitudine de criterii, politicile comerciale externe se pot sistematiza, obinndu-se o anumit tipologie a acestora5 (Caseta nr. 1).

Caseta nr. 1
Tipologia politicilor comerciale externe ale statelor 1. Dup criteriul domeniului de aplicabilitate politici comerciale de export politici comerciale de import politici comerciale de tranzit 2. Dup numrul partenerilor i felul acordurilor ncheiate politic comercial unilateral politic comercial bilateral politic comercial regional sau subregional interregional plurilateral politic comercial multilateral 3. Dup instrumentele de politic comercial extern utilizate politic comercial tarifar (vamal) politic comercial netarifar (inclusiv paratarifar) politic comercial promoional i de stimulare a exportului 4. Dup gradul de protecie a produciei naionale politic comercial autarhic politic comercial protecionist politic comercial a liberului schimb n primul rnd, dup criteriul domeniului de aplicabilitate, politicile comerciale externe pot fi clasificate n: politici comerciale de export, politici comerciale de import i politici comerciale de tranzit.
5 Geneza acestei clasificri o gsim ntr-o prim form n lucrarea coordonat de Maria Scvorov i Octavian Botez, Politici comerciale contemporane. Politica comercial a R.S. Romnia, Bucureti, 1988, p. 18. Universitatea SPIRU HARET 15

n al doilea rnd, n funcie de numrul partenerilor i felul aranjamentelor, conveniilor i acordurilor ncheiate ntre acetia, politicile comerciale externe pot fi: 1) unilaterale (n general, cele adoptate de statele puternice); 2) bilaterale (acorduri ntre perechi de state partenere); 3) regionale sau subregionale (rezultat al acordurilor convenite ntre grupe de state din aceeai regiune sau subregiune; n special sub form de acorduri de comer liber, uniuni vamale, piee comune, uniuni economice i monetare); 4) interregionale (acorduri cu participarea statelor din mai multe continente sau zone geografice ndeprtate); 5) plurilaterale (aranjamente convenite de mai multe state, n funcie de interesul acestora); 6) multilaterale (n cadrul unor aranjamente ale organizaiilor internaionale la scar mondial cu participarea, practic, a tuturor statelor membre ale acestor organizaii). n al treilea rnd, dup criteriul pe care i-l propun statele n politicile lor comerciale externe, pe de o parte, de a apra unele ramuri de producie fa de concurena produselor strine, iar pe de alt parte, de a promova i stimula exporturile, precum i dup instrumentele utilizate pentru atingerea scopului respectiv, politicile comerciale externe pot fi grupate n: politici tarifare (vamale), politici netarifare (inclusiv paratarifare) i politici promoionale i de stimulare a exportului6. n al patrulea rnd, din punct de vedere al gradului de protecie a pieei interne i a produciei naionale, tipurile de politic comercial extern se difereniaz de la cele cu regimul cel mai dur, respectiv autarhic, la cele cu un regim caracterizat prin protecionism i, n sfrit, la cel mai nerestrictiv regim, acela de liber schimb. Comportamentul autarhic n politica comercial extern a statelor este o component a acelei politici economice care i propune dezvoltarea prin izolare de economiile altor ri, crend o economie naional nchis, specific, de obicei, situaiilor n care statul se afl n rzboi, iar frontierele sunt nchise. Politica comercial extern autarhic restrnge drastic procesul de adncire a diviziunii internaionale a muncii, conduce la penuria produselor, din lips de concuren, la creterea preurilor pe piaa intern, nrutind situaia material a majoritii populaiei. Totodat, politica comercial extern autarhic frneaz dezvoltarea relaiilor economice dintre state i a colaborrii economice internaionale. n ceea ce privete protecionismul, acest tip de politic comercial extern utilizeaz un ansamblu de msuri menite s ngrdeasc sau s diminueze ptrunderea mrfurilor i serviciilor comerciale strine pe teritoriul pieei naionale. Scopul acestor msuri vizeaz dezvoltarea n statul respectiv a activitilor economice autohtone, ndeosebi industriale, i sporirea capacitii economice a productorilor de bunuri i servicii comerciale indigene n rile n curs de dezvoltare, desprite prin mari decalaje tehnologice i comerciale de rile
Dac pentru acest tip de clasificare opteaz i prof. univ. dr. N. Sut, (op. cit., p.103), n schimb, conf. univ. dr. Ovidiu Puiu, n lucrarea Politici economice internaionale (Editura Independena Economic, Piteti, 2000), propune o clasificare a politicilor comerciale n politici vamale i politici nevamale (p. 45-71 i 72-91). n ce ne privete, opinm pentru denumirea de politica tarifar, deoarece politica vamal este mai complex, cuprinznd i alte activiti, netarifare i paratarifare. Universitatea SPIRU HARET 16
6

dezvoltate. n practica comercial extern a statelor se utilizeaz forme i grade diferite de protecionism (figura nr. 4) derivnd din motivaiile i efectele acestuia att pe plan intern, ct i pe plan extern. Dac n ceea ce privete comerul cu produse industriale, n ultima jumtate de secol am asistat la o diminuare sensibil a msurilor protecioniste, ndeosebi prin reducerea nivelului taxelor vamale (cci proliferarea obstacolelor netarifare a condus la un adevrat neoprotecionism), n ce privete comerul cu produse agricole i produse textile, instrumentarul de protecie s-a pstrat i diversificat. Abia n ultimii ani s-au convenit unele reglementri pe plan multilateral, internaional, de natur s nu mai afecteze att de mult productorii i exportatorii acestor produse, care se gsesc n marea majoritate a rilor lumii. Liberul schimb, opus celorlalte dou tipuri de politic comercial extern, respectiv celei autarhice i celei protecioniste, se caracterizeaz printr-o tendin tot mai ampl a nlturrii barierelor i obstacolelor practicate n comerul internaional. Semnificativ este faptul c acest tip de politic comercial extern a fost formulat n plan teoretic i utilizat pe parcursul ntregii istorii moderne a economiei mondiale, ndeosebi de ctre rile dezvoltate. Cci, prin fora lor economic, aceste ri au reuit s aib acces la piee externe de desfacere i de aprovizionare, atunci cnd celelalte state partenere nedezvoltate nu mai folosesc, n politica lor comercial extern, instrumente ale proteciei economiilor lor. Desigur, liberului schimb nu i se pot nega unele avantaje (lipsa taxelor vamale sau nivelul sczut al acestora fac ca preurile de import s fie mai reduse, aa cum eliminarea restriciilor cantitative la import determin productorii naionali s se mobilizeze pentru a face fa concurenei strine privind preurile i calitatea), dar liberalizarea schimburilor o pot folosi cu beneficii substaniale, ndeosebi, statele cu un nivel ridicat de competitivitate. Clasificarea politicii comerciale externe n cele trei tipuri: autarhic, protecionist i de liber schimb a avut darul de a departaja metodologic grupele de msuri i reglementri pe care le iau statele pentru desfurarea schimburilor lor comerciale. Experiena internaional arat, ns, n materie de operaiuni de export, import sau tranzit, c statele, ntr-o anumit etap, n foarte rare cazuri practic numai un singur tip de politic comercial extern. i dac, totui, apar astfel de situaii, ele nu se desfoar pe perioade foarte lungi de timp, statele alternnd n comerul exterior tipurile de politic comercial extern, ndeosebi protecionismul cu liberalismul comercial (liberul schimb), n funcie de stadiul lor de dezvoltare economic, de perioadele de avnt sau de recesiune ori n situaii speciale7. Istoria comerului internaional mai relev faptul c politica protecionist i cea de liber schimb s-au succedat, n timp, i n funcie de conjunctura internaional. De asemenea, n funcie de interesele statelor s-au utilizat n aceeai etap a economiei mondiale att msuri de liber schimb, ct i msuri protecioniste.
7 Acad. N.N. Constantinescu a introdus n literatura de specialitate noiunea de anarho-liberalism, referindu-se la faptul c, n Romnia, de la protecionismul generat de planificarea centralizat s-a srit, n perioada de tranziie, ncepnd cu anii 90 ai secolului XX, la un liberalism exagerat pentru o ar n curs de dezvoltare, transformat, astfel, ntr-o pia lrgit pentru producia strin, n dauna celei naionale. Tendina predominant a politicilor comerciale vizeaz ns liberalizarea comerului internaional, n contextul globalizrii economice i regionalizrii, care conduc la deschiderea economiilor naionale fa de exterior, pe plan mondial sau regional. Universitatea SPIRU HARET 17

18

Universitatea SPIRU HARET

Figura nr. 4. Tipologia politicilor comerciale externe de la protecionism la liber schimb

4. GLOBALIZAREA, INVESTIIILE STRINE DIRECTE I POLITICA COMERCIAL EXTERN

Deschiderea pieelor este un proces rezultat din liberalizarea comerului internaional, creterea investiiilor strine i a micrilor de capital n lume. Toate aceste tendine contribuie n opinia rilor dezvoltate la alocarea mai eficient a resurselor i la un dinamism mai mare n economie. Liberalizarea a dus la mondializare (globalizare), fenomen reflectat n creterea, n fiecare ar, a rolului schimburilor comerciale internaionale, al pieelor externe, n general, n economia statelor. Astfel, n anul 1950, cea mai mare parte a activitii economice se desfura n interiorul statului naional, ponderea schimburilor comerciale externe n producia global fiind de numai 7%. n prezent, dup o jumtate de secol, comerul exterior a ajuns s aib o contribuie, n unele ri, la realizarea a peste 50% din PIB. Dar rezultatele globalizrii nu sunt numai pozitive, de genul celor care contribuie la lrgirea pieelor de desfacere, la adncirea specializrii n producie, la crearea de anse sporite pentru atragerea de noi fluxuri financiare (fr de care dezvoltarea economiei statelor ar fi anevoioas) i la intensificarea schimburilor de tehnologii de vrf ntre operatorii economici8. rile n curs de dezvoltare sunt nemulumite de avantajele liberalizrii comerului internaional, cci, n ce le privete, aceste avantaje sunt reflectate doar parial, pe o scar redus, n cadrul economiilor lor, n care, din contr, are loc amplificarea srciei i se adncesc decalajele fa de rile dezvoltate. De aceea, rile n curs de dezvoltare opineaz c liberalizarea se face mai mult n sectoare care prezint interes pentru rile dezvoltate, industrializate (tehnologii n domeniul informaticii, telecomunicaiilor, serviciilor financiare) i nu n sectoarele care le intereseaz direct (agricultur, textile, mbrcminte). Distribuia inegal a avantajelor liberalizrii a dat natere unor micri ample de protest mpotriva globalizrii. rile n curs de dezvoltare doresc ca procesul de globalizare s duc la o repartizare mai echitabil a urmrilor liberalizrii comerului internaional. Astfel, se consider c globalizarea determin mprirea participanilor la activitile economice n nvini i nvingtori n cadrul economiilor naionale, asistm la dispariia unor ntreprinderi, la reducerea dimensiunilor unor ramuri economice, pn atunci viguroase, toate acestea ca urmare a raionalizrilor pe care le induc n economie deschiderea pieelor i ptrunderea de noi competitori externi sau a unor produse i servicii mai ieftine9.
8 Ovidiu Puiu (coordonator), Politici economice internaionale, Editura Independena Economic, Piteti, 2000, p. 33. 9 Ovidiu Puiu, op. cit., p 33. Universitatea SPIRU HARET 19

Asemenea considerente au fcut ca la Conferina ministerial a Organizaiei Mondiale a Comerului de la Doha (Qatar), de la sfritul anului 2001, s se acorde mai mult atenie problemelor cu care se confrunt rile n curs de dezvoltare i, ndeosebi, rile cele mai puin avansate ale lumii. n acelai context, al deschiderii pieelor, la sfritul secolului al XX-lea i nceputul secolului al XXI-lea, are loc expansiunea investiiilor strine i a micrilor de capital, tot mai strns legate de dezvoltarea comerului internaional. n prezent, investiiile strine reprezint principalul element al globalizrii, depind ca importan i efecte comerul internaional; volumul (stocul) investiiilor strine directe a crescut de la 495,2 miliarde $ n 1985 la 4772,0 miliarde $ n 1999, deci o cretere de aproape zece ori n 14 ani; iar numrul societilor transnaionale (principalii investitori strini) a ajuns la 63.000 cu 690.000 filiale externe n 1998, acestea controlnd industria i comerul mondial n principal n sectoarele: electronic, echipamente electrice, automobile, petrol-chimie i industria farmaceutic10.

Ion Ni (coordonator), Politica economic extern a Romniei, Editura Independena Economic, Piteti, 2001, p. 211-212. Universitatea SPIRU HARET 20

10

5. COMPONENTELE POLITICII COMERCIALE EXTERNE

Studiul evoluiei politicii comerciale externe demonstreaz c, de-a lungul timpului, componentele acesteia: 1) tarifar (vamal), 2) netarifar (alte msuri dect cele tarifare) i 3) promoional i de stimulare (viznd ncurajarea exportului) au variat ca importan. Politica comercial tarifar (vamal) a dominat cel mai mult n timp, ca importan, ntre componentele politicii comerciale externe. Astfel, o regsim, prin perceperea de taxe vamale, nc din Antichitate, la fenicieni, greci, egipteni, romani, chinezi. n Evul Mediu, practicarea taxelor vamale prolifereaz n Europa, pentru ca din secolul al XIX-lea s fie prezent n SUA, Japonia i Rusia. Este de reinut faptul c, nc n secolul al XIX-lea, n cadrul unor state, se menineau vmi interioare, aplicndu-se taxe vamale fie n mod permanent, fie ocazional, asupra unor diferite pri ale teritoriului sau la intrarea n anumite orae. La sfritul secolului al XX-lea i nceputul secolului al XXI-lea, rolul politicii comerciale tarifare s-a diminuat mult, prin reducerea nivelului taxelor vamale. n acest context, un rol deosebit a revenit negocierilor comerciale multilaterale desfurate n cadrul GATT, care au contribuit, prin cele opt runde ce au avut loc ntre 1947 i 1994, la diminuarea nivelului mediu al taxelor vamale la import n rile dezvoltate de la 40% n 1948 la mai puin de 4% dup Runda Uruguay. De menionat este i faptul c, urmare a rundei amintite, nu mai puin de 43% din importurile neagricole ale rilor dezvoltate nu mai sunt afectate de nici un fel de taxe vamale, fa de o proporie de doar 20% nregistrat anterior11. Fenomenul diminurii rolului taxelor vamale ca instrument al politicii comerciale externe a fost remarcat cu peste 15 ani n urm ntr-o important lucrare romneasc de specialitate12. Politica comercial netarifar are, din punctul de vedere al componentelor politicii comerciale externe, un caracter mult mai ferm, de aprare a intereselor productorilor naionali n faa produselor concurente strine. Statele au trecut la practicarea politicii comerciale externe netarifare atunci cnd prin politica comercial tarifar (vamal) nu s-a reuit s se protejeze ramurile economiei naionale. Aceast orientare spre politica netarifar a fost de natur s creeze obstacole mult mai greu de depit n calea exportatorilor strini. Astfel, dac n cazul taxelor vamale de import, fie ele i mari, att productorii, ct i firmele
11 Berrod Frderique, The Common Instituional Framework of the New World Trade System, n The Uruguay Round Results. A European Lawers Perspective, European Interuniversity Press, Brussels, 1995. 12 V. Aldea, Gh. Bivol, A. Ion, I. Ni, M. Petrescu (coordonator), Acordul General pentru Tarife i Comer, GATT, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1987, p.78-86. Universitatea SPIRU HARET 21

comerciale strine, prin unele sacrificii de pre, reueau s se alinieze preului pieei importatoare, n momentul n care se aplic msuri i instrumente netarifare, riscurile exportatorilor strini cresc pn la imposibilitatea de a mai ptrunde pe pieele externe respective. Aceast stare de incertitudine privind accesul pe pieele strine, cu care se confrunt exportatorii, a transformat treptat politica netarifar n cea mai protecionist component a politicii comerciale externe a statelor. Particularitatea politicii netarifare const n faptul c statul se implic, ndeosebi direct, prin msurile restrictive luate, n timp ce, n politica tarifar, intervenia sa este numai indirect prin intermediul taxei vamale , lsnd pe cumprtor s opteze ntre preul produsului de import, de regul, mai scump, ca urmare a taxei vamale aplicate, i preul produsului indigen, care n mod obinuit ar trebui s fie mai ieftin. Politica comercial netarifar a evoluat rapid, ca urmare a marii crize financiare din anii 1929-1933, aductoare de recesiune i stagnare economic i, mai ales, n anii ulteriori celor dou ocuri petroliere din anii 70 ai secolului al XX-lea13. Fenomenul de accentuare a protecionismului netarifar pe plan internaional, n deceniile opt i nou ale secolului al XX-lea, a cptat denumirea generic de neoprotecionism14. Diversificarea barierelor netarifare i utilizarea lor ntr-o larg msur att la importurile de produse industriale, ct i mai ales la produsele agricole au fcut ca politica netarifar s devanseze ca importan politica tarifar n ansamblul politicii comerciale externe la sfritul secolului al XX-lea i nceputul secolului al XXI-lea. Politica comercial promoional i de stimulare a exportului este componenta cea mai recent, ca manifestare activ, n politica comercial extern. Ultima jumtate a secolului al XX-lea a artat c exportul se manifest tot mai pregnant ca factor i condiie a dezvoltrii i creterii economice. Astfel, statele naionale s-au dovedit tot mai interesate s-i amplifice exporturile i s ncaseze valut ct mai mult pe calea acestei activiti, pentru a crete capacitatea de cumprare a rilor respective i a putea rambursa, dup caz, creditele obinute din strintate. Dac celelalte dou componente ale politicii comerciale externe cea tarifar i cea netarifar au un caracter defensiv, de aprare fa de concurena mrfurilor din import, n schimb, politica promoional are un caracter ofensiv, de promovare i stimulare a exportului15. Decalajele mari, fa de rile dezvoltate, n ce privete competitivitatea produselor provenite din rile n curs de dezvoltare, determin aceste ri s pun un accent deosebit pe politica promoional n cadrul politicii lor comerciale externe. Dar componentele politicii comerciale externe pot fi privite i dintr-un alt unghi de vedere, cel legat de dimensiunea intern i dimensiunea extern ale acestei politici. Astfel, componenta intern grupeaz politicile (tarifar, netarifar i promoional i de stimulare a exportului), n timp ce componenta extern vizeaz, ndeosebi, acordurile i aranjamentele comerciale internaionale de natur s permit deschiderea pieelor pentru export i pentru import n relaia cu alte ri i grupe de state (figura nr. 5).
Drago Negrescu, Protecionismul netarifar evoluii i tendine n rile dezvoltate, Editura Economic, 1988, p. 13. 14 Ovidiu Puiu (coordonator), op. cit., p. 72. 15 Adrian Constantinescu, Mecanisme de stimulare a exporturilor, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1988, p. 54. Universitatea SPIRU HARET 22
13

Universitatea SPIRU HARET

Figura nr. 5. Componentele politicii comerciale externe

23

Pentru a nfptui obiectivele politicii comerciale extern, este necesar o gam extrem de diversificat de instrumente. ntruct politica comercial extern a unui stat este o component important att a politicii economice, n ansamblu, ct i a politicii externe a statului respectiv, instrumentele utilizate n politica comercial extern trebuie s fie bine selectate, s aib coeren n utilizarea lor i s fie n aa fel articulate, nct s-i poat ndeplini obiectivele propuse pe termen scurt, mediu i lung. Totodat, aa cum subliniaz acad. Aurel Iancu, aplicarea diferitelor instrumente este n funcie att de structura i nivelul de dezvoltare al economiei, ct i de obiectivele cuprinse n programul de guvernare16. Succesele n politica comercial extern depind n mare msur de alegerea unor pachete de instrumente, mbinnd cu profesionalism instrumentele de politic tarifar, netarifar, promoional i de stimulare a exportului. Din raiuni didactice, pentru nsuirea cu uurin a acestor instrumente, vom proceda la prezentarea lor n mod grupat.

16

p. 505. 24

Aurel Iancu, Bazele teoriei politicii economice, Editura All Beck, Bucureti, 1998,
Universitatea SPIRU HARET

6. POLITICA COMERCIAL TARIFAR I INSTRUMENTELE SALE

Politica comercial extern este de o mare complexitate, iar ansamblul msurilor cu care opereaz i prin intermediul crora sunt promovate interesele economice naionale fundamentale se ntinde pe perioade de timp mai lungi sau mai scurte. Pornind de la aceste deziderate, statele, prin intervenia n desfurarea relaiilor economice internaionale, urmresc, pe de o parte, s promoveze i s stimuleze exportul, iar pe de alt parte, s protejeze economia naional de influene nedorite din partea concurenei internaionale, imprimnd politicii comerciale externe dou funcii de baz: funcia promoional i funcia protecionist. Cea mai important prghie folosit de stat n promovarea uneia sau alteia dintre funciile menionate o reprezint politica tarifar, prin regimul vamal utilizat n schimburile cu strintatea. Politica tarifar cuprinde totalitatea reglementrilor i normelor emise de stat, prin instituiile abilitate, care vizeaz intrarea sau ieirea, n i din ar, a mrfurilor i care presupune: controlul mrfurilor i mijloacelor de transport, cu ocazia trecerii frontierei vamale; ndeplinirea formalitilor vamale; impunerea vamal prin plata drepturilor (taxelor) vamale; alte formaliti specifice, reglementate prin acte normative. De regul, ca instrumente de politic tarifar sunt utilizate: legile, codurile i reglementrile vamale, ca factor care difereniaz modul de aplicare a politicilor vamale de ctre statele lumii; tarifele vamale, principalul instrument prin care se realizeaz impunerea vamal, folosit de toate rile lumii, cuprinznd taxele vamale percepute asupra mrfurilor importate sau exportate, n funcie de procedurile aplicate; tariful vamal reprezint mijlocul indirect prin care este protejat economia unui stat, dat fiind faptul c taxa vamal nscris n acest tarif este restricia comercial cea mai larg utilizat n practicile de comer exterior, dar i cea mai veche ca aplicabilitate. Taxele vamale i tariful vamal, ca instrumente tarifare, mpreun cu problematica teritoriului vamal i a regimurilor vamale speciale, acoper domeniul politicii comerciale tarifare i cea mai mare parte a conceptului de politic vamal a unui stat. Analiza mobilurilor care determin guvernele s intervin la frontierele statelor lor prin instrumente de politic tarifar dovedete c sunt cel puin cteva motivaii importante ce le fac s acioneze n aceast direcie. O prim motivaie este de ordin fiscal, respectiv, rile ncaseaz venituri din taxele vamale percepute, care se vars la bugetul statului. A doua motivaie este protejarea ramurilor
Universitatea SPIRU HARET

25

economice ale statelor printr-un nivel ridicat al taxelor vamale de import, care au inciden direct asupra preurilor, pentru a rezista concurenei strine. A treia motivaie i are geneza n descurajarea importurilor, din cauza taxelor vamale mari, n vederea echilibrrii balanei comerciale. A patra motivaie vizeaz necesitatea negocierilor comerciale pentru reducerea reciproc a taxelor vamale de import ntre state, inclusiv eliminarea taxelor vamale, diminuarea lor temporar, parial sau total, n funcie de aranjamentele comerciale convenite ntre ri (bilaterale, regionale sau multilaterale). n cadrul politicii vamale a unui stat se mai nscriu: normele privind controlul autorizaiilor (licenelor) de import sau export, determinarea valorii n vam a mrfurilor, controlul vamal propriu-zis, vmuirea mrfurilor, aplicarea taxelor vamale, reglementarea trecerii temporare a mrfurilor peste frontiera de stat17. 6.1. Taxele vamale Taxele vamale sunt impozite din categoria celor indirecte, percepute asupra mrfurilor la frontierele vamale ale unui stat, reprezentnd surse importante de venit la bugetul statului, mai ales pentru rile n curs de dezvoltare. n general, se consider c taxa vamal afecteaz, n primul rnd, firma importatoare, care trebuie s plteasc autoritilor vamale o sum de bani corespunztoare nivelului taxei vamale nscrise n tariful vamal al anului curent. Importatorul are ns grij s treac suportarea plii taxei vamale respective asupra preului intern de vnzare pe pia, astfel nct cel care suport pn la urm taxa vamal este consumatorul sau utilizatorul final al mrfii. n cazul n care mrfurile de import sunt greu vandabile sau au un termen de garanie ce se apropie de expirare, iar firma importatoare dispune de buni negociatori, exist posibilitatea ca, uneori, costul taxei vamale s fie suportat de firma exportatoare sau chiar de productorul mrfii. Practica internaional demonstreaz c preul unui produs importat este, de regul, mai ridicat dect cel al produsului indigen similar. Aceasta, deoarece asupra produsului autohton nu se aplic o impunere fiscal cu caracter vamal. n concluzie, taxa vamal ndeplinete patru funcii: a) de natur fiscal; b) de natur protecionist; c) de negociere; d) de formare a preurilor att de export, ct i pe piaa importatorului18. Progresivitatea taxelor vamale crete pe msur ce mrfurile au un grad mai ridicat de valorificare a materiei prime. Fiind cele mai importante instrumente de politic comercial tarifar ale statelor, taxele vamale pot fi clasificate pe baza urmtoarelor criterii19: a) Dup scopul aplicrii (sau nivelul impunerii), taxele vamale vizeaz latura fiscal sau au ca int obiectivul protecionist, de reducere sau nlturare a concurenei mrfurilor importate. Dac scopul fiscal al impunerii face ca nivelul
17 Printre lucrrile de specialitate din Romnia privind politica vamal, n ultima perioad, menionm: Gheorghe Caraiani, Cornel Cazacu, Zonele libere, Editura Economic, Bucureti, 1995 i Vmuirea mrfurilor de export-import, Editura Economic, 1996, precum i Eugen Dragnea, Nicoleta Ioni, Reglementri vamale. Nomenclatur, origine, valoare, Editura Eurounion, Oradea, 1994. 18 N. Sut (coordonator), op. cit., vol. 1, p. 103, primele 3 funcii ale taxei vamale. 19 N. Sut (coordonator), op. cit., vol. 1, p. 104. Universitatea SPIRU HARET 26

taxei vamale s fie, de regul, ceva mai redus, n schimb, taxele vamale devin deosebit de mari atunci cnd scopul este protecionist. Cu ani n urm, n Chile, la unele mrfuri se percepea o tax vamal de 10.000 %, ceea ce stopa penetrarea pe pia a mrfurilor strine similare celor autohtone. n legtur cu efectul protecionist al taxelor vamale, aprecierea fcut numai pe baza nivelului taxelor vamale nominale (adic al taxelor nscrise n tarifele vamale ale statelor) nu este suficient, deoarece ea nu permite determinarea corect a gradului de protecie. n fapt, exist o rat a proteciei nominale prin nivelul taxei vamale de import din tariful vamal, dar important este s se calculeze rata proteciei efective, taxa vamal nominal urmnd s se raporteze nu la ntreaga valoare a mrfii importate, ci numai la valoarea adugat obinut n procesul de producie. n acest caz, rata proteciei efective este mult mai mare, dovedind c aceasta crete pe msur ce produsele conin mai mult valoare adugat. Problematica determinrii taxei vamale efective a cptat o importan deosebit n cadrul rundelor de negocieri multilaterale ale fostului Acord General pentru Tarife (vamale) i Comer GATT privind reducerea taxelor vamale pe baz de concesii reciproce. rile n curs de dezvoltare au demonstrat, n acest fel, c, n fapt, taxa vamal efectiv practicat de rile dezvoltate era mult mai mare i avea un caracter evident protecionist. Exemplul care urmeaz este semnificativ. Dac taxa vamal nominal (Tm) este zero la importatorul de esturi n valoare de 7000$/to (Vf) n Norvegia, iar la confecii n valoare de 10000$/to (Vf) taxa vamal este de 30% (Tf), n cazul n care valoarea adugat la confecii, pornind de la esturi, nu este dect de 3000$, aceasta nseamn c de fapt rata proteciei efective (Te) este de 100%, i nu de 30% ct reprezint taxa vamal nominal din tariful vamal. Formula de calcul al ratei proteciei efective este urmtoarea:

30 10000 Tf Vf Tn Vm 3000 Te = 100 = 100 100 = 100 = 100% Vf Vm 3000 10000 7000
b) Dup obiectul impunerii, taxele vamale se pot percepe asupra operaiunilor de import, de export sau de tranzit. Taxele vamale de import sunt cel mai des utilizate de ctre state i se aplic mrfurilor importate, cnd acestea trec graniele vamale ale rii importatoare. Taxa vamal de import majoreaz preul produsului strin i incit consumatorul s prefere produsul local dac este de aceeai calitate, consumatorul acionnd ca un homo oeconomicus. Dac ns consumatorul este influenat de publicitate, sau este snob, va cumpra produsul strin chiar dac acesta este sensibil mai scump20. Taxele vamale de export sunt utilizate de ctre state mai rar i se percep la un numr redus de mrfuri, atunci cnd acestea trec grania. Motivaiile aplicrii taxelor vamale de export sunt att de ordin fiscal, n scopul suplimentrii veniturilor
20 n SUA, spre exemplu, arat Jean Royer n Cours de politique commerciale, GATT 1972, se consider, n general, c un consumator este gata s plteasc pn la 20 sau 25% mai mult pentru produsele strine cum sunt: nclmintea, confeciile etc. Universitatea SPIRU HARET 27

la bugetul statului, ct i ca mijloc de asigurare a consumului, dar mai ales de descurajare a vnzrii n strintate de materii prime i de ncurajare a prelucrrii industriale a acestora pe plan intern. Brazilia, India, Malaysia i alte ri n curs de dezvoltare au practicat astfel de taxe la bumbac, cafea, iut, minereu de fier, cauciuc natural etc. Taxele vamale de tranzit se practic destul de puin de ctre state i la un nivel sczut, ntruct traversarea rii de ctre mrfurile strine aduce indirect venituri prin utilizarea cilor rutiere, feroviare, fluviale i maritime, inclusiv a conductelor. c) Dup modul de percepere a taxelor vamale, acestea sunt grupate n taxe vamale ad-valorem, taxe vamale specifice i taxe vamale mixte. Taxele vamale ad-valorem (asupra valorii) se percep de ctre stat la importul sau exportul de mrfuri, sub forma unor cote procentuale din valoarea n vam CIF sau franco-frontier a mrfurilor respective (5%, 10%, 15%). Taxa vamal ad-valorem este cel mai des folosit n politica tarifar, avnd i avantajul c este uor de calculat i de perceput. Totui, acest tip de tax vamal prezint i inconveniente (scderea preurilor internaionale diminueaz ncasrile la buget, ca i unele subevaluri intenionate ale preurilor mrfurilor n vam practicate de firme). Codul de evaluare vamal adoptat n cadrul GATT la Runda Tokio (1979) i perfecionat la Runda Uruguay (1994) a reuit s gseasc soluii la inconvenientele menionate. Taxele vamale specifice se percep de ctre stat pe uniti fizice de msur a mrfurilor importate (sau exportate), respectiv, se aplic la greutate, cantitate, capacitate, volum. Taxa vamal specific prezint un avantaj fa de utilizarea taxei vamale ad-valorem, deoarece ea nltur posibilitatea declarrii nesincere a valorii mrfii n vam. n acelai timp ns, taxa vamal specific, din cauza nivelului ei fix, nu este flexibil n cazul oscilaiilor preurilor externe. De exemplu, dac o marf de import are o valoare de 100$/buc i i crete preul la 150$/buc, taxa vamal specific de 10$/buc rmne neschimbat, fapt ce slbete protecia vamal i micoreaz veniturile la buget. Elveia este ara care, prin politica sa tarifar, percepe la import numai taxe vamale specifice. De menionat c, pentru unele bunuri, Uniunea European percepe i ea taxe vamale specifice (brnzeturi, unele cereale etc.). Folosirea taxelor vamale specifice prezint i avantajul, fa de cele ad-valorem, c au un efect protecionist mai ridicat atunci cnd preurile la produsele importate scad. Taxele vamale mixte (combinate) se percep atunci cnd se observ c aplicarea taxei vamale ad-valorem nu este suficient de eficace ca instrument tarifar de protecie, fapt pentru care la vam se adaug i taxe vamale specifice. Australia, SUA, Uniunea European folosesc acest sistem mixt de percepere, care reprezint, totodat, i o ncercare de atenuare a inconvenientelor aplicrii numai a taxei vamale ad-valorem. d) Dup modul de stabilire sau fixare de ctre stat a taxei vamale ca urmare a tratatelor, acordurilor, conveniilor i aranjamentelor comerciale
28
Universitatea SPIRU HARET

convenite n plan bilateral, regional sau multilateral, taxele vamale se mpart n trei categorii: autonome (unilaterale sau generale), convenionale (sau contractuale, normale) i prefereniale (sau de favoare21). Taxele vamale autonome (unilaterale sau generale) sunt taxele stabilite n mod independent, au nivelul de protecie cel mai ridicat i se aplic la importul mrfurilor din unele ri cu care nu exist un acord comercial ncheiat bilateral sau aranjamente n plan regional sau multilateral. Pn n anul 1934, spre exemplu, SUA nu ncheiase nc aranjamente comerciale cu partenerii si i percepea la importuri taxe vamale stabilite n mod unilateral. Astzi, taxele vamale autonome sunt aplicate pe o scar foarte redus, ntruct exist acorduri comerciale ncheiate ntre state. Atunci ns cnd sunt utilizate printr-un nivel extrem de ridicat, taxele vamale autonome fac practic imposibil ptrunderea de mrfuri pe piaa respectiv. Este de reinut c, n tariful vamal comun de import al Uniunii Europene, exist i o coloan cu taxe vamale autonome. Taxele vamale convenionale (contractuale) se percep la niveluri mult mai reduse n comparaie cu taxele vamale autonome i se practic ntre statele care au ncheiat acorduri comerciale bilaterale sau au devenit membre ale unor aranjamente multilaterale, respectiv Acordul General pentru Tarife si Comer (GATT), acum OMC (Organizaia Mondial a Comerului), prin care rile i acord n mod reciproc clauza naiunii celei mai favorizate (Caseta nr. 2). Aplicndu-se astfel de taxe vamale, denumite i contractuale, s-a mbuntit sensibil regimul comercial ntre statele semnatare. De subliniat c, ncepnd cu 1 iulie 1998, Administraia SUA a anunat opiunea sa pentru schimbarea denumirii de clauz a naiunii celei mai favorizate, care creeaz confuzii prin derogrile de la aceast clauz (vezi numeroasele aranjamente prefereniale cu taxe vamale mai mici), nlocuind-o cu o nou denumire, aceea de relaii comerciale normale. Caseta nr. 2 Clauza naiunii celei mai favorizate n tratatele de comer i navigaie, acordurile comerciale i de pli etc. sunt nscrise principiile generale care stabilesc raporturi comerciale favorabile unei dezvoltri a schimburilor economice dintre state. Exist dou principii eseniale n tratatele i acordurile comerciale care permit relaii stabile i de lung durat ntre statele partenere: clauza naiunii celei mai favorizate i clauza regimului naional. n lucrarea, Dicionar de relaii economice internaionale, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1997, p. 120-124 sunt prezentate exhaustiv cele dou clauze. Sintetizm n continuare principalele trsturi ale primului principiu. Clauza naiunii celei mai favorizate (c.n.c.m.f.) este prevederea din tratatele i acordurile comerciale, de regul, potrivit creia prile semnatare se oblig
n literatura de specialitate, n afara celor trei categorii de taxe menionate, se mai adaug o a patra: taxele de retorsiune (sau de rspuns), acestea mbrcnd dou forme: taxe antidumping i taxe compensatorii. Opinm c aceste taxe nu intr n categoria celor tarifare, ci fac parte din instrumentele de politic netarifar, de care ne vom ocupa ulterior. Universitatea SPIRU HARET 29
21

Caseta nr. 2 (continuare) s-i acorde reciproc toate avantajele pe care le-au acordat sau le vor acorda n viitor rilor tere n domeniul relaiilor comerciale. n special, c.n.c.m.f. se aplic n domeniul perceperii, mai ales, a taxelor vamale de import, firmelor unei ri care realizeaz acte de comer pe teritoriul celeilalte ri semnatare. Clauza naiunii celei mai favorizate poate fi acordat necondiionat (principiul egalitii de tratament), ceea ce presupune asumarea de ctre prile contractante a obligaiilor de a-i acorda n mod automat i fr alte compensaii toate privilegiile i avantajele acordate sau care vor fi acordate de ctre ele n viitor rilor tere n domeniul relaiilor comerciale. Dar, clauza naiunii celei mai favorizate poate fi acordat i condiionat. Aplicarea cea mai larg a clauzei naiunii celei mai favorizate s-a stabilit prin GATT, azi OMC, constituind piatra unghiular a acestui principal acord comercial multilateral, cu vocaie universal, prin care rile membre i acord automat clauza. Aplicarea clauzei naiunii celei mai favorizate este supus unor derogri i excepii (cazul zonelor de comer liber i uniunilor vamale .a.). Taxele vamale prefereniale sunt cele mai reduse ca nivel (uneori chiar zero) i se aplic de ctre un stat asupra importurilor din statele care se bucur de un regim comercial preferenial, respectiv, mai favorabil dect cel acordat rilor care beneficiaz de clauza naiunii celei mai favorizate, reprezentnd o derogare de la principiul egalitii de tratament. Un exemplu clasic l-au reprezentat taxele vamale prefereniale acordate de metropol, n regim de favoare, mrfurilor venite din colonii (este cazul preferinelor imperiale britanice instituionalizate n 1932). Dac, iniial, taxele vamale prefereniale stabilite ntr-un cadru bi sau multilateral erau reciproce, n ultimele cteva decenii s-a extins tipul de taxe vamale prefereniale unilaterale, nereciproce, acordate de rile dezvoltate la produsele manufacturate originare din rile n curs de dezvoltare, ca n cazul Sistemului Generalizat de Preferine (SGP), i al preferinelor vamale acordate de Uniunea European rilor asociate din Africa, zona Caraibelor i Pacific (ACP). Proliferarea taxelor vamale prefereniale a avut loc i n cadrul schimburilor de mrfuri ntre rile n curs de dezvoltare, prin aranjamente specifice (Protocolul celor 16 i Sistemul Global de Preferine Comerciale). De preferine vamale beneficiaz mrfurile originare din statul cruia i s-a acordat aceast favoare n proporie de 100%, precum i produsele care au suferit o transformare substanial de minimum 50% din preul FOB prin cheltuielile materiale i de manoper efectuate pe teritoriul rii beneficiare. 6.2. Tarifele vamale Tariful vamal este un catalog prin care statul stabilete anual, pe baza unui nomenclator de mrfuri, nivelul taxelor vamale corespunztor fiecrei poziii i subpoziii tarifare a mrfurilor respective, n funcie de aranjamentele comerciale convenite cu alte state n plan bilateral, regional sau multilateral, ce se nscriu n coloane distincte ale tarifului. De menionat c n tariful vamal sunt prezente i mrfurile scutite de impunere vamal. Aproape toate rile lumii utilizeaz tarifele
30
Universitatea SPIRU HARET

vamale de import prin care se percep taxe vamale la ptrunderea de mrfuri strine pe teritoriul vamal al acestora. Exist ns i state care n tariful lor vamal nscriu i mrfurile indigene asupra crora se aplic taxe vamale de export. Aceste state sunt ndeosebi ri n curs de dezvoltare, iar mrfurile pentru care se percep taxe vamale de export sunt, mai ales, materiile prime. Fiecare tarif vamal al unui stat conine, n mod obinuit, la nceputul su, textul legii sau actului normativ n baza cruia se percep taxe vamale, precum i alte explicaii detaliate privind modul de utilizare a tarifului vamal. Iniial, fiecare stat a avut propriul sistem de clasificare a mrfurilor n tariful vamal, criteriul de grupare fiind, fie alfabetic, fie n funcie de originea mrfurilor (produse vegetale, minerale, animale), fie n funcie de gradul de prelucrare (materii prime, semifabricate, produse finite). Pn n anul 1983 se practicau trei tipuri de nomenclatoare de clasificare a mrfurilor: a) Circa 150 de state adoptaser Nomenclatorul Vamal de la Bruxelles, elaborat de Consiliul de Cooperare Vamal n anul 1950 i care cuprindea 21 de seciuni, divizate n 99 capitole de mrfuri i detaliate n 1011 poziii tarifare cu 4 cifre (exemplu, 87.01 tractoare) i cteva mii de subpoziii tarifare. b) Nomenclatoare specifice (proprii) utilizau SUA (8 mari capitole, 2200 poziii i 10.000 subpoziii tarifare), Canada (12 capitole ajungnd cu diviziunea la 5 cifre i grad de detaliere pe poziii i subpoziii tarifare similare cu SUA). n schimb, R.P. Chinez utiliza un nomenclator restrns (17 seciuni i 923 poziii tarifare), iar fosta URSS avea un tarif vamal cu 9 mari grupe de mrfuri i numai 289 poziii tarifare cu grad de detaliere de 3 cifre. c) Nomenclatorul pe baza clasificrii tip (standard) pentru comerul internaional (SITC), folosit n statisticile ONU (mrfurile fiind structurate pe 10 seciuni, 63 de diviziuni, 233 grupe i 1924 poziii cu o detaliere de 5 cifre), era utilizat n tarifele vamale ale Japoniei i Australiei. Existena paralel a mai multor nomenclatoare de mrfuri de tip tarifar, comercial i statistic ntrzia i ngreuna negocierile dintre state privind reducerea taxelor vamale. De aceea, n anul 1983, la Bruxelles, Consiliul de Cooperare Vamal (care acum a devenit Organizaia Mondial a Vmilor) a adoptat un nomenclator unic, la care s participe toate statele lumii, intitulat Convenia privind sistemul armonizat de descriere i codificare a mrfurilor. Astfel, s-au creat condiiile pentru reunirea i integrarea nomenclaturii tarifare cu nomenclaturile statistice i comerciale, facilitndu-se colectarea, compararea i analizarea datelor i a altor informaii cu privire la schimburile internaionale. Nomenclatura utilizat se mparte n 21 seciuni i 97 de capitole, subgrupe, poziii i subpoziii tarifare identificabile prin coduri de 6 cifre (exemplu, unt 04.05.10). Trebuie subliniat faptul c ncadrarea tarifar corect prezint o deosebit importan practic att pentru exportator, ct i pentru importator, deoarece ea servete la stabilirea cu exactitate a nivelului taxei vamale ce urmeaz a fi aplicat asupra mrfii. Se evit astfel apariia unor posibile dezacorduri cu autoritile vamale ale rii importatoare, cu consecine n ncadrarea la poziii i subpoziii tarifare unde nivelul taxei vamale este sensibil mai ridicat. n acest caz se practic i coduri de 8 cifre. Un alt mod de clasificare a tarifelor vamale, n afara celui dup sistemul de grupare a mrfurilor, este cel dup numrul de coloane de percepere a taxelor vamale. Din acest punct de vedere, tarifele vamale pot fi simple sau compuse.
Universitatea SPIRU HARET

31

Tarifele vamale simple au cte o singur coloan de taxe vamale, respectiv, se percepe taxa convenional (contractual), n baza aranjamentului comercial de acordare reciproc a clauzei naiunii celei mai favorizate. Sunt din ce n ce mai puine state care utilizeaz acest tip de tarif vamal simplu. n schimb, tarifele vamale compuse sunt cele care conin dou sau mai multe coloane de taxe vamale, n funcie de ara sau grupa de ri de provenien a mrfii, cu care este ncheiat sau nu un aranjament bilateral, regional sau multilateral. Acest tip de tarif vamal compus este cel mai des utilizat de ctre state i cuprinde coloane cu taxe autonome, convenionale i prefereniale (acestea din urm, la rndul lor, difereniindu-se ca nivel al taxelor vamale dup gradul de favoare acordat, pe baz de reciprocitate sau nereprocitate). Spre exemplu, tariful vamal comun de import al Uniunii Europene are trei coloane cu taxe vamale: autonome convenionale prefereniale

Tarifele vamale sunt instrumente de politic comercial admise de ctre GATT (OMC), cu condiia s nu fie prohibitive, respectiv s nu aib un nivel exagerat de mare al taxelor vamale22. n cadrul analizelor comparative ale nivelului taxelor din tarifele vamale ale statelor, se opereaz cu doi termeni: dispersia tarifar i disparitatea tarifar23. Dispersia tarifar exprim diferena ntre nivelul taxelor vamale pe produse, corespunztor gradului de prelucrare: materii prime, semifabricate i produse finite, n cadrul aceluiai tarif vamal. Disparitatea tarifar exprim diferena ntre taxele vamale pentru acelai produs (poziie tarifar) sau la aceeai grup de produse sau subpoziii, care se constat n tarifele vamale diferite ale statelor. Dispersia n % Disparitatea ntre ri n % Materii prime Semifabricate Prod. finite 0 5 15 Poziia tarifar 14.21.00 State A 10 B 20 C 5 D 8

n continuare prezentm modul n care se utilizeaz tarifele vamale (Caseta nr. 3). Caseta nr. 3 Modul n care se utilizeaz tarifele vamale de import ale unor ri pentru a alege cea mai avantajoas ar din punct de vedere al nivelului taxei vamale aplicate produselor de export 1. n conformitate cu reglementrile GATT/OMC, tariful vamal este principalul instrument de politic comercial extern. n marea lor majoritate, rile utilizeaz tariful vamal la import i n rare cazuri la export.
22 23

N. Sut (coordonator), op. cit., vol. 1, p. 111. Ovidiu Puiu (coordonator), op. cit., p. 56.

32

Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 3 (continuare) 2. Pentru exportatorii din diferite ri ale lumii, deci i pentru exportatorii romni, este obligatorie cunoaterea modului de utilizare a tarifului vamal de import al unei ri, unde, i propun s vnd, pentru a aprecia avantajele accesului pe piaa strin respectiv din acest punct de vedere. 3. Analiza tarifului vamal de import al unei ri ncepe prin studierea legii vamale i a instruciunilor de utilizare a tarifului vamal, aflate n prima parte a acestuia, precum i a sumarului situat n ultimele pagini ale tarifului vamal. 4. Pentru a putea identifica produsele ce se doresc a fi exportate n ara al crei tarif vamal de import este analizat, n sumarul din ultimele pagini ale tarifului se gsesc cele 97 capitole cuprinznd bunurile, respectiv capitolele 1-24 pentru produse agricole i 25-97 pentru produse industriale, conform Nomenclatorului Conveniei privind Sistemul Armonizat de descriere i codificare a mrfurilor. 5. Din momentul identificrii capitolului de bunuri, se reine numrul paginii unde poate fi gsit produsul n tariful vamal, iar apoi se caut poziia tarifar cu 6-8 cifre ce indic produsul i taxa vamal care se aplic n funcie de acordurile comerciale convenite ntre parteneri. 6. ntruct majoritatea statelor percep o tax vamal de import n procente asupra valorii mrfurilor n vam, n condiia de livrare CIF (cost, asigurare, transport), dac acordul comercial a fost ncheiat pe baza clauzei naiunii celei mai favorizate, se va avea n vederea nivelul procentual din coloana respectiv, n care exist meniunea: tax vamal convenional sau contractual sau n vigoare, ntr-un an dat. 7. Dar tariful vamal de import poate avea i alte coloane, spre exemplu, cu taxa vamal autonom, n care se afl nivelul cel mai ridicat practicat n relaiile cu rile cu care nu exist nici un acord comercial ncheiat. Totodat, pot exista i alte coloane ale tarifului vamal de import, respectiv cele cu tax vamal preferenial, avnd un nivel mult mai mic dect taxa vamal pe baza clauzei naiunii celei mai favorizate. Romnia beneficiaz n prezent de taxe vamale prefereniale fie din partea rilor dezvoltate, fie din partea unor ri n curs de dezvoltare (exemplu: SGP, SGPC, P16). 8. Avnd n vedere c un exportator are interes s aib acces pe o pia extern unde taxele vamale de import au nivelul cel mai redus, bazat pe acordul comercial bilateral sau alte acorduri plurilaterale sau internaionale semnate, acesta va cuta s-i livreze produsele n rile unde i se va percepe taxa vamal cea mai mic, pentru a fi competitive ca pre. 9. n acest sens, pentru a se realiza exportul, de ctre o ar, n condiiile cele mai avantajoase, respectiv cu taxele vamale minime sau chiar la cota zero, vor fi studiate ct mai multe tarife vamale ale rilor importatoare ale produselor unde exist interes pentru ptrunderea pe pia. 10. Trebuie menionat c, n unele ri, se practic, urmare a negocierilor purtate, inclusiv contingente tarifare cantitative i valorice, fie cu scutire total a taxei, fie cu scutire parial; dup depirea acestor contingente se aplic taxa pe baza clauzei naiunii celei mai favorizate stabilit pentru anul n vigoare.
Universitatea SPIRU HARET

33

6.3. Teritoriul vamal Teritoriul pe care se aplic un regim vamal, o anumit legislaie vamal a unui stat, poart denumirea de teritoriu vamal. n general, teritoriul vamal al unui stat coincide, din punct de vedere al spaiului geografic circumscris, cu nsui teritoriul naional. Sunt ns i situaii n care teritoriul vamal este diferit ca dimensiune de teritoriul naional, fiind fie mai mare ca acesta, fie mai mic. n cazul n care dou sau mai multe state formeaz mpreun uniuni vamale (exemplu, Uniunea European) sau zone de comer liber (exemplu, Asociaia European a Liberului Schimb, AELS), teritoriul vamal al acestora va nsuma teritoriul statelor participante la gruparea economic respectiv i ne vom gsi, astfel, n situaia unei extinderi a teritoriului vamal. rile care particip la formarea uniunii vamale desfiineaz (dintr-o dat sau treptat) barierele tarifare i altele dect cele tarifare n relaiile comerciale reciproce (pentru toate bunurile, n cazul n care se creeaz o uniune vamal perfect, sau numai pentru o parte din aceste bunuri, n cazul unei uniuni vamale imperfecte). n relaiile cu statele din afara uniunii, rile membre aplic o politic comercial comun i, n primul rnd, un tarif vamal comun. O form secundar de extindere a teritoriului vamal o constituie i zonele de liber schimb. n cazul acestora, rile participante la zon elimin (dintr-o dat sau treptat) barierele tarifare i altele dect cele tarifare n relaiile comerciale reciproce pentru toate produsele (zone de liber schimb perfecte), sau numai pentru o parte din aceste bunuri (zone de liber schimb imperfecte). n relaiile cu terii, zona de liber schimb nu instituie o politic comercial comun, fiecare ar membr pstrndu-i independena n materie de politic comercial. Deci, zonele de liber schimb constituie o form de extindere a teritoriului vamal numai n ce privete schimburile comerciale reciproce de mrfuri dintre statele membre, nu i cu terii. Crearea de uniuni vamale i zone de liber schimb a fost admis de GATT (art. 24) ca o derogare de la clauza naiunii celei mai favorizate24. Sunt i cazuri cnd, n cadrul politicii lor comerciale, statele decid ca pe anumite poriuni din teritoriul naional (porturi, zone comerciale sau industriale) s nu se aplice regimul vamal, respectiv s nu se perceap taxe vamale de import. n astfel de situaii are loc restrngerea teritoriului vamal n raport cu teritoriul naional, deci teritoriul vamal al unui stat devine mai mic dect teritoriul su naional. Formele de restrngere a teritoriului vamal sunt fie de tipul zonelor libere, respectiv, situate n dimensiuni spaiale mai mari, fie de tipul antrepozitelor vamale, cu dimensiuni spaiale mult restrnse. Prin zon liber se nelege spaiul din teritoriul naional stabilit prin lege care este exceptat de la aplicarea legislaiei vamale a unui stat, n sensul c mrfurile introduse temporar din strintate sau scoase din zona liber cu destinaia ctre alte piee externe sunt exceptate de la plata taxelor vamale. n practica politicii vamale a statelor exist zone libere de mai multe tipuri: zone libere comerciale, zone libere industriale de export, zone economice speciale, zone libere de depozitare, zone de tranzit, porturi libere (porturi franco), aeroporturi libere etc.25.
24 25

N. Sut (coordonator), op. cit., vol. 1, p. 115. N. Sut (coordonator), op. cit., vol. 1, p. 116; Ovidiu Puiu (coordonator), op. cit., p.63.
Universitatea SPIRU HARET

34

Zonele libere se amplaseaz, de obicei, n apropierea sau n interiorul unei reele de infrastructur prin care are loc tranzitarea unui mare volum de bunuri de import i export, cum sunt porturile maritime i fluviale, importantele puncte de frontier situate pe ci ferate i rutiere continentale, aeroporturi internaionale. n perimetrul zonelor libere au acces toate mrfurile, cu excepia celor al cror import este interzis de legislaia statului respectiv (exemplu, armament, droguri etc.). n interiorul zonelor libere sunt permise diferite operaiuni, de la cele mai simple (depozitare, sortare, reambalare) pn la cele mai complexe (prelucrarea industrial n cadrul unor ntreprinderi de producie moderne construite cu investiii de capital strin). Este de subliniat c n cazul n care la realizarea produselor n zona liber industrial sau n zona economic special exist o participare procentual notabil constnd din subansamble i alte materiale provenite din ara pe care se afl zona liber, produsele finite pot fi introduse n teritoriul vamal al statului respectiv, fr a li se aplica taxele vamale de import26. Antrepozitele vamale sunt forme ale restrngerii teritoriului vamal, amenajate n spaii mai mici, limitate la cldiri dotate n mod special, n care sunt depozitate i pstrate mrfurile importate pe o perioad de timp determinat, fr a se percepe taxe vamale de import. De regul, antrepozitele vamale sunt amplasate n centre comerciale i industriale mai importante, porturi sau puncte cu trafic intens de transport. Aceste antrepozite sunt administrate de birouri vamale care urmresc intrarea, manipularea i ieirea mrfurilor din antrepozitele respective. Antrepozitele vamale faciliteaz ntreprinderilor productoare accesul la materii prime i piee, subansamble i componente din import pe msura nevoilor produciei. Astfel, se evit plata taxelor vamale de import n totalitate la valoarea mrfurilor de import. Antrepozitele vamale permit ca vmuirea mrfurilor, respectiv aplicarea taxelor vamale de import s se efectueze ealonat, la nivelul necesitilor pariale de aprovizionare i consum, solicitate de firmele din ara pe al crei teritoriu se afl antrepozitele vamale. Antrepozitele vamale se prezint sub dou forme: antrepozite reale i antrepozite nominale. La rndul lor, antrepozitele reale pot fi antrepozite de stocare i antrepozite nominale27. Antrepozitele reale sunt dotate cu instalaii de depozitare sau efectuare a altor operaiuni, iar mrfurile sunt sub controlul organelor vamale ale statului respectiv. Cnd mrfurile prsesc antrepozitele pentru a fi utilizate n producie sau consum, ele sunt vmuite, suportndu-se plata taxelor vamale aferente. Antrepozitele reale sunt de dou feluri: antrepozite de stocare, care sunt destinate stocrii mrfurilor sau condiionrii i ambalrii acestora. Pentru produsele explozibile, produsele inflamabile etc., stocarea se efectueaz, n condiii de securitate sporite, n antrepozite speciale din punct de vedere al dotrilor;

O tratare exhaustiv a activitii desfurate n zonele libere din 76 de ri din Europa, America de Nord, Central i de Sud, Africa i Asia a fost realizat de Gheorghe Caraiani i Cornel Cazacu n lucrarea Zonele libere, Editura Economic, Bucureti, 1995. 27 Ovidiu Puiu, op. cit., p. 64. Universitatea SPIRU HARET 35

26

antrepozitele industriale faciliteaz operaiunile de prelucrare a produselor, existnd un control i o supraveghere vamal cu caracter permanent a acestor antrepozite. De regul, deintorii antrepozitelor industriale au obligaia ca o anumit cot (de exemplu, 40%) din produsele fabricate s fie exportat. Antrepozitele nominale (sau fictive) au acelai regim ca i cele reale, dar nu ntrunesc condiiile dect pentru pstrarea produselor care se deterioreaz mai greu, respectiv care nu sunt perisabile. Aceste antrepozite sunt nfiinate de diverse ntreprinderi n magazii proprii. n afar de clasificarea n antrepozite reale i nominale, antrepozitele vamale mai pot fi grupate n: publice (destinate depozitrii de mrfuri de ctre orice persoan) i private (destinate depozitrii mrfurilor de ctre cei crora le aparin depozitele). 6.4. Regimuri vamale definitive i suspensive Regimul vamal include totalitatea actelor normative care reglementeaz direct problemele vamale (legislaia vamal ca atare), precum i normele care fac referire la activitatea vamal, dar care reprezint legislaia altor domenii28. Regimul vamal este instrumentul care transpune n practic politica vamal a statelor i care cuprinde prevederile referitoare la controlul vamal al mrfurilor, la vmuirea bunurilor, la aplicarea tarifului vamal i la operaiunile conexe vmuirii. Dup tipul de operaiuni pe care le reglementeaz, regimurile vamale sunt de dou feluri: regimuri vamale definitive (includ importul i exportul de bunuri); regimuri vamale suspensive, care cuprind : tranzitul de mrfuri, antrepozitul vamal, perfecionarea activ a mrfurilor, perfecionarea pasiv a mrfurilor, admiterea temporar a mrfurilor, transformarea sub control vamal a mrfurilor29. Regimul vamal suspensiv este regimul vamal care admite cu titlu temporar importul de mrfuri fr plata efectiv a taxelor vamale, n condiii prestabilite. n ceea ce privete tranzitul vamal de mrfuri, de regul, el este exonerat de plata taxelor vamale sau a altor taxe de import. De reinut c rile de tranzit reuesc s ncaseze venituri din prestri de servicii pe teritoriul traversat. Admiterea temporar este regimul vamal suspensiv prin care se acord exonerare total sau parial de plata taxelor vamale i alte drepturi de import la anumite categorii de mrfuri: material profesional, bunuri destinate a fi prezentate sau utilizate la trguri, expoziii; material pedagogic i tiinific; material medicochirurgical i de laborator; materiale pentru competiii sportive; materiale de propagand turistic; mijloace de transport utilizate pentru transportul comercial. Caracteristica acestor categorii de mrfuri importate const n faptul c ele nu sunt destinate comercializrii sau consumului pe teritoriul rii unde li s-a acordat regimul de admitere temporar. Exist mai multe convenii internaionale care
28 Dicionar de relaii economice internaionale, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1993, p. 464. 29 Ovidiu Puiu (coordonator), op. cit., p. 65. Universitatea SPIRU HARET 36

reglementeaz importul temporar, printre care Convenia vamal cu privire la admiterea temporar a mrfurilor ATA (Bruxelles, 1961). Regimul vamal de perfecionare activ permite unei ntreprinderi importul de bunuri, fie prin suspendarea taxelor vamale i a altor taxe de import (n cazul operaiunilor de prelucrare n lohn), fie prin achitarea, iar apoi restituirea taxelor vamale i a altor taxe de import la frontier, cnd produsele sunt exportate i reprezint totalitatea sau numai o parte a cantitii de bunuri importate (regimul de drawback). Regimul vamal de perfecionare pasiv este regimul suspensiv ce se acord bunurilor exportate pentru a fi prelucrate, transformate sau reparate n strintate i care ulterior sunt reimportate. n momentul reimportului, se acord o exonerare total sau parial de la plata taxelor vamale i a altor drepturi de import. Exonerarea se aplic, inclusiv, reparaiilor cu titlu gratuit, dar nu i celor cu titlu oneros. Regimul de transformare sub control vamal este un regim vamal suspensiv sub care pot fi plasate orice fel de bunuri strine ce sufer operaiuni de transformare. Acestea pot fi: transformarea n mostre, recuperarea de pri sau componente, reducerea la starea de deeuri etc. n funcie de gradul de transformare a mrfurilor, titularul operaiunii va solicita autoritilor vamale ncadrarea ntr-un alt regim vamal a produselor rezultate din transformarea efectuat30. Ansamblul instrumentelor politicii comerciale externe a este prezentat n Schema nr. 1.
Schema nr. 1 INSTRUMENTELE POLITICII COMERCIALE TARIFARE EXTERNE 1. Taxele vamale dup scopul impunerii dup obiectul impunerii dup modul de percepere dup modul de stabilire 2. Tarifele vamale dup gruparea mrfurilor fiscal protecionist de import de export de tranzit ad-valorem specific mixt autonom (unilateral) convenional (contractual) preferenial Nomenclatorul cf. Conv. privind sistemul armonizat i de codificare a mrfurilor (1983) Nomenclatoare proprii Nomenclatorul SITC/ONU simple compuse

dup numrul de coloane ale taxelor vamale

30 Problematica din acest subcapitol (6.4.) formeaz obiectul de studiu al viitorilor inspectori vamali din Frana, pe baza cursului lui Claude Pacreau, Les rgimes conomiques dutilisation et de transformation, cole Nationale des Douanes, Neuelly, 1991. Universitatea SPIRU HARET 37

Schema nr. 1 (continuare) 3. Teritoriu vamal acelai ca dimensiune cu teritoriul naional diferit ca dimensiune de teritoriul naional: mai mare zon de liber schimb uniune vamal

4. Regimuri vamale

mai mic zone libere antrepozite vamale reale sau nominale definitive (includ exportul i importul de mrfuri) tranzit vamal antrepozitul vamal suspensive perfecionare activ perfecionare pasiv admiterea temporar transformarea sub control vamal a mrfurilor

Autori: prof. univ. dr. Octavian Gh. Botez i lector univ. dr. Mdlina Militaru

38

Universitatea SPIRU HARET

7. POLITICA COMERCIAL EXTERN NETARIFAR I DIVERSITATEA INSTRUMENTELOR SALE

Pe parcursul secolului al XX-lea, a avut loc amplificarea continu i fr precedent a schimburilor comerciale de bunuri la scar mondial (numai ntre anii 1950-2000 exportul mondial a crescut de circa 100 de ori). Totui, putem constata c practicile protecioniste pe pieele strine s-au multiplicat exponenial i au mbrcat forme tot mai subtile. Ca i politica comercial extern tarifar (vamal), politica comercial extern netarifar are, ndeosebi, un rol defensiv, de aprare a productorilor naionali de concurena agresiv a produselor strine, mai ales atunci cnd acestea sunt impulsionate pe ci neloiale. De fapt, n perioada postbelic, datorit sistemului de reguli i proceduri instituit de ctre GATT, prin rundele de negocieri comerciale multilaterale desfurate, a avut loc , cum am artat anterior, o reducere substanial a nivelului taxelor vamale. Refluxul proteciei tarifare a fost net favorizat de punerea la punct, n rile avansate, a unor sisteme fiscale eficiente, care au permis reducerea dependenei ncasrilor bugetare de perceperea taxelor vamale. n acest context, prezena tot mai manifest a barierelor netarifare ca instrumente predilecte de obstrucionare a importurilor ar putea s apar drept expresie a unei legi a proteciei constante, potrivit creia contraponderea reducerii unor anumite forme de protecionism o constituie sporirea proteciei acordate pe alte ci31. Semnificativ este i faptul c exist diferenieri ale msurilor de protejare de la o ar la alta, iar studierea profilului sectorial de mrfuri al proteciei netarifare relev concentrarea sa asupra unor produse care fac simultan obiectul unei protecii vamale nominale superioare mediei taxelor vamale. Politica comercial extern netarifar cuprinde un ansamblu vast de reglementri i practici naionale care conduc ctre discriminarea (restricionarea atunci cnd situaiile o impun n.n.) a bunurilor importate n raport cu cele indigene32. Politica comercial extern netarifar cuprinde obstacole, de obicei, n calea importurilor practicate de ctre autoritile guvernamentale ale statelor, dar i de unele entiti de drept privat pe care autoritile nu le mpiedic s aplice aceste bariere.
31 32

D. Negrescu, op.cit., p.12. D. Negrescu, op.cit., p.14.

Universitatea SPIRU HARET

39

Ar mai fi de menionat faptul c politica comercial netarifar utilizeaz instrumente directe mult mai ferme dect politica comercial tarifar. De aceea, abordarea frontal a barierelor netarifare n politica comercial extern este mult mai delicat dect n cazul taxelor vamale, ntruct pune n discuie aspecte ce in de atribute ale suveranitii naionale (D. Negrescu , op.cit., 1998, p.12). Instrumentele de politic comercial netarifar reprezint un complex de msuri, norme i bariere cu caracter comercial, fiscal, vamal, bancar, valutar, administrativ i tehnic exceptnd msurile de ordin tarifar, bazate pe aplicarea de taxe vamale menite s interzic sau s limiteze ptrunderea de mrfuri strine pe piaa unui stat sau a unui grup de state. Obiectivele pe care le au de ndeplinit aceste instrumente netarifare, a cror diversitate este deosebit de mare (circa 800 identificate n cadrul GATT i aproximativ 2000 menionate n lucrrile Secretariatului UNCTAD), vizeaz n principal aprarea pieii interne de concurena strin i/sau echilibrarea balanei comerciale33. Exist anumite particulariti ale instrumentelor netarifare fa de cele tarifare (vamale), dintre care cele mai importante pot fi sintetizate astfel: a) acioneaz pe tot parcursul mrfurilor de la exportator pn la consumatorul fiscal din ara importatoare (nu ca n cazul taxelor vamale, care se aplic numai la frontiera importatorului); b) au o extrem de mare diversitate i un grad difereniat de protecie, n funcie de instrumentul netarifar aplicat; c) provin dintr-o larg gam de domenii (comercial, fiscal, bancar, administrativ, tehnic, fitosanitar etc.); d) sunt mai greu de cunoscut, din lips de transparen, de ctre exportatori i este mai greu de apreciat, n multe cazuri, gradul de protecie i de discriminare; e) au o arie extins de influenare a restrngerii importurilor, fie direct, viznd cantitatea sau valoarea acestora, fie indirect, prin intermediul preurilor, fie prin alte ci dintre cele mai ingenioase. Cnd se transform ntr-o evident frn n calea exporturilor mrfurilor strine, instrumentele i msurile netarifare capt denumirea, n literatura de specialitate, de obstacole netarifare. In conformitate cu clasificarea efectuat de experii GATT, cele 5 mari grupe de instrumente netarifare au n vedere: Limitri directe cantitative (ndeosebi la importuri). Limitri indirecte la importuri prin mecanismul preurilor. Restricii la import decurgnd din formalitile vamale i administrative la import. Bariere rezultnd din participarea statului la activitile comerciale. Bariere tehnice decurgnd din standardele aplicate produselor importate34.

N. Sut (coordonator), op.cit., vol. l, p.120; O.Puiu (coordonator), op.cit., p.72. n manualul citat, coordonat de profesorul N. Sut, vol.l, la p.121, este utilizat aceast clasificare i se face referire la faptul c n literatura de specialitate se ntlnesc i alte clasificri ale barierelor netarifare: protecionism legislativ, protecionism administrativ, protecionism emoional (psihologic, n.n.). Merit a mai fi reinut, ca o barier netarifar, i acordarea condiionat a tranzitului printr-o ar. Universitatea SPIRU HARET 40
34

33

7.1. Limitarea cantitativ a importurilor Restriciile cantitative au ca efect direct limitarea importului de produse strine concurente, sporind sensibil gradul de protecie a produciei indigene. Sistemul restriciilor cantitative acioneaz att pe linia utilizrii optime a forei de munc interne, ct i pentru echilibrarea balanei comerciale, atunci cnd aceasta este deficitar. Totodat, prin limitarea cantitativ se protejeaz mai bine productorii autohtoni de concurena mrfurilor strine, n raport cu aplicarea metodelor tradiionale ale politicii comerciale externe tarifare, astfel c taxele vamale trec pe un plan secundar n arsenalul instrumentelor de aprare comercial. Dei Statutul GATT prevede desfiinarea restriciilor cantitative discriminatorii la import (art. XI i XIII), totui el admite folosirea lor temporar n baza unor derogri, n special n cazul dificultilor n balana de pli extern a unor ri membre (art. XII). Totodat, se mai permit derogri pentru protecia agriculturii (art. XI) i pentru protejarea economiilor rilor n curs de dezvoltare (Partea a IV-a din Statutul GATT). Utilizarea restriciilor cantitative pentru perioade mai lungi de timp dect este necesar, poate afecta att consumatorii interni, deoarece cresc preurile interne pe pia, dac cererea este mai mare dect oferta, ct i exportatorii strini, n special, pe cei din ri n curs de dezvoltare, prin accesul ngrdit pe pieele externe. Aceast limitare cantitativ a importurilor se realizeaz de ctre state prin urmtoarele procedee: 7.1.1. Interdiciile (prohibiiile) la import constituie instrumentul cel mai radical de protecie, care interzice total sau parial, pe o perioad de timp, ptrunderea anumitor produse sau grupe de produse strine pe o pia. Interdiciile la import se decid de autoriti, fie din motive economice (deficit cronic al balanei de pli sau pentru protejarea unei producii interne grav ameninate de concurena strin, de exemplu, florile n Danemarca, la un moment dat), fie din motive politice (embargou mpotriva unui stat sau a unor state vezi cazul mrfurilor din Israel interzise pe teritoriul rilor arabe), fie din alte motive de o maxim gravitate (protecie fitosanitar i asigurarea strii sntii i securitii populaiei cum a fost n cazul prohibirii importului de carne provenit de la vacile nebune sau protecia mediului etc.). Modalitatea prin care se realizeaz interdiciile este refuzul autoritilor de a elibera licenele de import la produsele sau grupele de produse crora li se aplic aceast msur netarifar extrem. Interdiciile practicate de unele ri sau grupe de ri sunt selective i temporare, n scopul meninerii unui echilibru ntre cerere i ofert i al comercializrii n sezon a produselor agricole autohtone (la legume i fructe). Printre efectele negative ale prohibirii ndelungate a unor importuri, pe lng creterea preurilor interne, se adaug i o reducere treptat a calitii mrfurilor indigene, care nu mai sunt concurate. Totodat, pe piaa de consum se remarc existena unui nomenclator mai restrns de mrfuri din categoria celor prohibite la import, precum i un redus efort de corectare i inovare pentru produsele respective.
Universitatea SPIRU HARET

41

7.1.2. Contingentarea importului reprezint o alt restricie destul de drastic privind accesul mrfurilor strine pe pieele externe35. Contingentele de import sau export sunt volume maxime cantitative sau valorice, admise la importul sau exportul unor bunuri sau grupe de mrfuri pe o perioad determinat de timp (de obicei un an). 7.1.3. Licenele (autorizaiile) de import (n unele cazuri se practic i licene de export) sunt aprobri speciale pe care organele de stat (i numai n cazuri deosebite banca de stat) le acord firmelor importatoare (exportatoare) pentru o anumit marf sau grupe de mrfuri. Aprobarea se acord pe o perioad rezonabil de timp pentru a se putea efectua tranzacia comercial (2,4,5 luni etc.), n funcie de natura produsului, distana geografic fa de ara de provenien sau de origin i interesul autoritilor de a se realiza operaiunile. Aceste condiii pentru aprobare au n vedere s nu se opreasc obinerea licenelor la nivelul stabilit anual pentru alte firme comerciale, n cazul neefecturii importului sau exportului preconizat de firmele ce au primit iniial autorizaii. Acordul privind procedurile n domeniul licenelor de import, convenit la Runda Tokio n cadrul GATT, mparte tipurile de licene pentru import n licene automate i licene neautomate. Licenele automate se acord de autoriti pentru produsele liberalizate la import, cererea de import a firmelor fiind automat acceptat ntr-un termen prestabilit, de regul, 10 zile maximum. Licenele neautomate se acord de autoriti pentru produsele neliberalizate la import. Acestea mai poart denumirea i de licene pentru administrarea restriciilor cantitative la import sau licene discreionare. Licenele neautomate se acord selectiv pe baza unei analize complexe, n funcie de o serie de criterii legate de produs sau de ara de origine, n vederea respectrii stricte a contingentelor de import. Ca i contingentele, licenele se clasific n dou tipuri: licene globale (sau generale) i licene individuale (sau bilaterale). Licenele globale, eliberate de stat pe baza contingentelor globale, precizeaz volumul bunurilor care pot fi importate ntr-o anumit perioad de timp, cu indicarea rilor de provenien a importurilor. Licenele individuale sunt utilizate de autoriti pentru urmrirea realizrii ntocmai a contingentelor bilaterale la produsele pentru care ara importatoare are interesul s asigure o protecie mai riguroas pe piaa sa intern. Specificul acestor licene individuale este c n ele se precizeaz n mod obligatoriu ara de origine a importului. Aceste licene sunt de dou tipuri: deschise (din grupa celor automate) i specifice (din grupa celor neautomate). Dac la licenele individuale deschise se precizeaz numai ara de provenien a importurilor, fr o plafonare cantitativ
n politica comercial extern exist i practica unor contingente de export, utilizate ndeosebi pentru exportul de materii prime, care, livrate n strintate n cantiti mari, ar dezechilibra consumul intern sau nu ar asigura aprovizionarea industriei indigene. Contingentele de import practicate pot fi globale (cantitative sau valorice), fr o repartiie a acestora pe ri de provenien, fie individuale, respectiv bilaterale, adic reprezint cantiti sau valori maxime admise la importul anumitor bunuri pe o perioad determinat de timp i provin dintr-o anumit ar (spre exemplu, 700.000 perechi de nclminte de dam, din Turcia). Contingentrile individuale se nscriu, de regul, n acordurile i protocoalele comerciale bilaterale. Spre deosebire de contingentele globale, n cazul contingentelor individuale de import pot aprea i discriminri fa de unele ri exportatoare. Universitatea SPIRU HARET 42
35

sau valoric a acestora, la licenele individuale specifice se precizeaz, pe lng ara de provenien a importurilor, i plafonul fizic sau valoric al acestora din ara respectiv. 7.1.4. Limitrile voluntare la export (autolimitrile) Recrudescena protecionismului comercial, ncepnd cu sfritul anilor 60 i primii ani 70 din secolul al XX-lea, a dus la apariia a noi tipuri de restricii cantitative (neoprotecioniste), una dintre acestea fiind i limitarea voluntar sau autolimitarea la export. Aceasta acioneaz sub ameninarea unor ri sau grupe de ri dezvoltate importatoare, care avertizeaz exportatorii c, dac nu-i limiteaz de bunvoie exporturile unor produse la un anumit nivel, li se vor aplica n mod autonom contingente de import mult mai restrictive i pe o perioad mai ndelungat de timp. Limitrile voluntare la export sunt aranjamente, oficiale sau neoficiale, prin care ara exportatoare, la cererea i sub presiunea rii importatoare, este de acord s limiteze exporturile sale de anumite produse ctre ara respectiv importatoare la un nivel inferior celui care s-ar realiza n condiii normale de competitivitate pe piaa internaional36. Limitrile voluntare la export pot fi bilaterale sau multilaterale, n funcie de numrul rilor participante la astfel de aranjamente. La nceput, limitarea voluntar la export a fcut obiectul unor nelegeri ntre SUA i Japonia, pentru produsele industriei uoare textile, produse din piele i apoi pentru produsele siderurgice, automobile, produse ale industriei electrotehnice i electronice etc. Ulterior, au fost ncheiate nelegeri similare ntre Comunitatea Economic European i Japonia pentru o serie de produse japoneze foarte competitive din domeniul siderurgiei, automobilului, electronicii etc. Treptat, n deceniile opt, nou i zece ale secolului al XX-lea, rile dezvoltate au nceput s impun limitri la export i altor ri n curs de dezvoltare i foste socialiste, la o serie de produse (textile, confecii, nclminte, produse siderurgice, rulmeni, componente electronice etc.) considerate a fi sensibile sau foarte sensibile la concurena acestora37. 7.1.5. Acordurile privind comercializarea ordonat a produselor se nscriu n acelai cadru al obstacolelor de tip neoprotecionist i sunt de dat relativ recent n practica relaiilor comerciale internaionale. Aceste acorduri sunt, n fapt, nelegeri bi i multilaterale care intervin ntre state i care vizeaz limitarea negociat i controlat a comerului internaional cu anumite produse sau grupe de produse. n plus, fa de restricia cantitativ convenit pe baz de negocieri, prin care exportatorii i autolimiteaz voluntar vnzrile n strintate, n ceea ce privete acordurile referitoare la comercializarea ordonat a produselor, n cadrul acestor nelegeri au fost incluse i prevederi privind nivelul preurilor externe, de tranzacie, ct i clauza de salvgardare, de care pot face uz rile importatoare
Aurel Ghibuiu, Politici comerciale n relaiile economice internaionale, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1984, p.141. 37 n op. cit. la p. 125, profesorul N.Sut arat c numrul aranjamentelor de limitare voluntar a exporturilor crescuse la circa 300 la sfritul anului 1990 (din care circa 80 au fost negociate de SUA, circa 90 de ctre Comunitatea Economic European, iar restul de ctre alte state dezvoltate). Universitatea SPIRU HARET 43
36

atunci cnd interesele lor sunt lezate. Cel mai tipic exemplu de acord privind comercializarea ordonat a produselor l-a reprezentat Aranjamentul privind comerul internaional cu textile, cunoscut i sub denumirea de Aranjamentul Multifibre care a expirat n cursul Rundei Uruguay. Acum, i produsele textile i de mbrcminte sunt supuse acelorai reglementri ca i alte mrfuri n cadrul Statutului GATT 1994. 7.2. Limitri indirecte la importuri prin mecanismul preurilor n cadrul arsenalului de instrumente de politic comercial extern netarifar folosite de ctre state, un loc aparte revine msurilor, reglementrilor i taxelor de natur s anihileze sau s reduc la maximum avantajele de pre competitiv cu care se prezint produsele concurente strine pe o pia extern. Nerecurgerea la restrngerea acestor avantaje ar putea nsemna fie ndeprtarea consumatorilor sau utilizatorilor interni de produsele produciei indigene, deoarece acestea ar costa mai scump dect cele strine, fie obligarea acelorai cumprtori dac nu exist o producie intern s se aprovizioneze la preuri mai mari, impuse de firmele comerciale din alte ri, care n acest fel ar deine monopolul pe piaa importatoare. Din multitudinea de instrumente netarifare privind limitarea importului prin influenarea preului extern ne vom concentra atenia asupra celor mai importante, respectiv: prelevrrile variabile la import (taxe de prelevare); preurile minime i maxime la import; impozitele indirecte i alte taxe cu caracter fiscal, taxele de retorsiune (taxele antidumping i taxele compensatorii), depozitele (depuneri) prealabile n valut la import. 7.2.1. Prelevrile variabile la import (sub form de taxe de prelevare cu natur dubl, tarifar i netarifar) au constituit o perioad ndelungat un instrument de politic comercial utilizat de rile membre ale Comunitii Economice Europene n cadrul politicii agricole comunitare. Prelevrile variabile au vizat importul extracomunitar de produse agricole, n scopul de a mpiedica sau frna importul acestor produse. Prelevrile variabile sunt, n fapt, taxe vamale suplimentare, care se aplic peste taxele vamale din tariful vamal comun. Pentru calcularea taxei de prelevare se au n vedere trei preuri: preul comunitar (denumit pre indicativ sau orientativ, ce rmne relativ stabil pe o perioad de 1 an), preul prag (reprezentnd preul indicativ sau orientativ din care s-au sczut cheltuielile de transport de la intrarea ntr-un port comunitar pn n centrul cu cel mai mare deficit agricol) i preul de ecluz (respectiv, preul de import al rilor extracomunitare, considerat ca pre internaional). Taxa de prelevare rezult din diferena ntre preul prag i preul internaional (de ecluz) al produsului agricol respectiv, care este, de regul, mai sczut. Prelevrile sunt denumite variabile, pentru c unul din cele dou preuri din care rezult diferena, respectiv preul internaional, oscileaz permanent, n timp ce preul prag rmne relativ stabil. n msura n care preurile internaionale scad fa de preurile comunitare, taxele de

44

Universitatea SPIRU HARET

prelevare cresc, constituind astfel un instrument de protecie netarifar mai eficient dect taxele vamale38. Nivelul mediu al proteciei a variat ntre 22% i 128%. 7.2.2. Preurile minime i preurile maxime la import fac parte din gama de msuri netarifare practicate mai ales de rile dezvoltate, avnd efect similar cu prelevrile variabile. Aceste preuri se aplic la importul numai al anumitor mrfuri, spre exemplu, la produse agricole sau alte bunuri de consum, i au rolul de a condiiona ptrunderea acestora pe piaa unei ri dezvoltate la un pre de vnzare stabilit, care poate diferi sensibil de preurile internaionale. Preurile minime la import sunt practicate n cazul n care produsele autohtone se produc la preuri mai ridicate dect cele ale concurenei strine. SUA i C.E.E. au aplicat astfel de preuri la legume i fructe i la produse siderurgice (ultimele fiind utilizate i de ctre Japonia). n acest sens, au fost adoptate msuri i reglementri n baza crora s-a cerut ca importurile s nu se contracteze la preuri inferioare preurilor interne. Preurile minime la import sunt stabilite la niveluri apropiate de preurile interne cu ridicata. n cazul n care firmele importatoare nu respect preurile minime la import, acestora li se pot anula autorizaiile de import i li se pot aplica, dup caz, taxe antidumping sau taxe compensatorii. Preurile maxime la import se stabilesc de ctre statele importatoare, atunci cnd unele firme exportatoare strine dein o pondere important din consumul rii de import i i permit, prin pre nalt, s controleze piaa. Ca rspuns la un asemenea pericol de cretere a preurilor, ara importatoare se apr, lund msura de a fixa preuri maxime la import. Nivelul acestora nu va depi totui preurile similare comercializate pe piaa intern sau depirea va fi redus la 2-6 procente. 7.2.3. Impozitele indirecte i alte taxe cu caracter fiscal n literatura de specialitate, aceste impozite i taxe poart denumirea de ajustri fiscale la frontier (AFF), fiind considerate bariere netarifare. Dei, n general, produsele importate sunt supuse aceluiai regim fiscal ca i bunurile autohtone, discriminarea de tratament fa de mrfurile din import const n baza difereniat de impunere a impozitelor i taxelor respective. Astfel, n timp ce pentru produsele indigene baza de impunere sunt preurile cu ridicata, la produsele importate baza de impunere este preul de import n condiia de livrare CIF, la care se adaug taxa vamal i mai ales alte taxe percepute la import. n acest fel, bariera netarifar const n faptul c preul produsului importat depete sensibil preul bunului produs n ara cumprtoare. Aceast situaie face ca produsul de import s devin mai puin competitiv, ceea ce determin inclusiv o limitare a importului respectiv. n politica comercial netarifar, ajustrile fiscale la frontier se prezint, de regul, sub form de tax asupra valorii adugate (TVA), aplicat bunurilor de consum, taxa n cascad, acciza (care se percepe la bunurile de consum considerate de lux), taxele portuare, taxele statistice, consulare, oculte (ascunse) aplicate, n general, asupra bunurilor destinate consumului productiv etc. Cumulul acestor taxe (aparent luate individual, unele avnd un nivel redus) constituie totui o serioas restricie netarifar practicat de state, devansnd cu mult nivelul taxei vamale.
38

Dicionar de relaii economice internaionale, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1993, p.425. Universitatea SPIRU HARET 45

7.2.4. Taxele de retorsiune se aplic de ctre state n cazul n care mrfurile provenite din strintate se vnd la preuri neloiale, respectiv, se practic, fie preuri de dumping de ctre firmele comerciale, fie preuri subvenionate de la bugetul statelor exportatoare. Ca rspuns la practicile neloiale, care, prin preurile joase de vnzare, destabilizeaz producia intern a statului importator, fcnd aproape imposibil comercializarea mrfurilor indigene, n politica lor comercial extern, unele state recurg, ca instrumente de aprare, la taxele antidumping i taxele compensatorii. Atunci cnd aceste taxe sunt foarte mari, utilizarea lor de ctre state are un scop vdit protector. Taxele antidumping constituie impuneri suplimentare celor vamale care se aplic importurilor la preuri de dumping, respectiv, la preuri mult mai mici dect preurile pieei internaionale. Astfel de msuri netarifare se aplic atunci cnd s-a produs sau este iminent ameninarea producerii unui prejudiciu important produciei interne existente sau cnd, prin practicarea preurilor de dumping, se determin ntrzierea considerabil a crerii unei astfel de industrii n ara importatorului. Codul antidumping din anul 1969, revizuit la Rundele de negocieri GATT (Tokio i Uruguay), au precizat situaiile de dumping. Pentru a determina o situaie de dumping, sunt necesare trei elemente cumulative: dovedirea practic a preurilor de dumping, existena unui prejudiciu grav i o legtur cauzal ntre preurile anormal de sczute i cauzarea prejudiciului pretins. Organizaia Mondial a Comerului, n Raportul anual pe anul 2001, releva faptul c la 30 iunie 2001 erau n vigoare 1121 de msuri antidumping, din care cele mai numeroase fuseser luate de SUA (300), Uniunea European (190), Africa de Sud (104), India (91), Canada (88) i Mexic (80). Taxele compensatorii (antisubvenie) reprezint taxe suplimentare percepute de ctre ara importatoare, peste taxele vamale, n vederea neutralizrii oricrei prime sau subvenii acordate, direct sau indirect, la producerea mrfii sau exportul produsului strin. Deci, dac n cazul taxelor compensatorii sunt vizate bunurile subvenionate la nivel de stat exportator, n ce privete taxele antidumping, ele se aplic la nivelul firmelor comerciale ce utilizeaz preuri de dumping pentru ptrunderea n for pe piaa extern. Conform Codului asupra subveniilor i taxelor compensatorii adoptat la Runda Tokio i revizuit la Runda Uruguay, instituirea de taxe compensatorii va putea fi fcut ca urmare a unor anchete, care au determinat existena, gradul i efectul subveniei, respectiv, cauzarea unui prejudiciu important unei ramuri de producie naional sau producerea unei ntrzieri sensibile n crearea unei ramuri productive naionale n ara importatorului. Conform aceleiai surse menionate anterior, la 30 iunie 2000 erau n vigoare 95 de msuri sub form de taxe compensatorii, din care numrul cel mai mare era aplicat n SUA (46), Uniunea European (13) i Mexic (10). 7.2.5. Depozitele (depunerile) prealabile la banc n valut la import Una din msurile eficiente de politic comercial netarifar luate de state pentru descurajarea creterii importurilor sau diminuarea deosebit a acestora const n obligativitatea beneficiarului unei licene de import de a crea o rezerv bancar n valut (de obicei, la banca central). Mrirea depozitului este stabilit n general ca o cot procentual din valoarea importului, iar perioada acestei rezerve poate atinge i 6 luni naintea efecturii importului. La sfritul deceniului apte i
46
Universitatea SPIRU HARET

nceputul deceniului opt al secolului al XX-lea, ri dezvoltate, ca Marea Britanie, Spania i Italia, n perioade de dezechilibru al balanei de pli externe, au practicat astfel de depozite, ca i ri n curs de dezvoltare, precum Brazilia i Turcia. Deoarece sumele depuse la banc nu sunt purttoare de dobnzi, firma importatoare, n cazul n care nu renun la cumprarea mrfii de pe piaa extern, va cuta s recupereze blocarea sumei depuse i pierderea dobnzii, prin solicitarea unor reduceri de pre din partea exportatorului strin. Aa se explic faptul c depozitele prealabile n valut la import reprezint bariere netarifare n calea mrfurilor provenite din strintate, care determin reducerea preului, iar cnd nu este posibil, reducerea importurilor, din cauza costului ridicat al acestora39. 7.3. Bariere netarifare privind limitarea importurilor prin formaliti vamale i administrative n mod firesc, aplicarea de formaliti vamale i administrative n-ar trebui s constituie bariere n calea importului. Acestea pot deveni ns obstacole netarifare cnd prin aplicarea de diferite msuri, ndeosebi n vam, se urmrete limitarea importurilor. 7.3.1. Evaluarea mrfii n vam De modul n care este stabilit valoarea mrfii n vam depinde i nivelul ncasrilor bugetare ale statelor, rezultate din aplicarea taxei vamale, TVA, acciza etc. Firmele comerciale de import urmresc ca evaluarea mrfii s se fac la un pre mai mic la frontier, n timp ce statul are interesul ca preul extern (costul mrfii plus transportul i asigurarea) s fie mai mare, pentru ca prin taxe la frontier s ncaseze venituri pentru buget. Iniial, n Statutul GATT (1947) i Convenia internaional de la Bruxelles (1950) s-au prevzut metode de evaluare. Ulterior, la Runda Tokyo s-a adoptat Codul de conduit privind evaluarea vamal i s-au stabilit 5 metodologii (intrate n vigoare n 1981). Dar i n prezent, exist nclcri ale reglementrilor. Evaluarea mrfii n vam, la un pre mai ridicat, de ctre autoritile rii importatoare, constituie un real obstacol netarifar practicat de statul cumprtor, ca instrument de limitare a importurilor. 7.3.2. Documente i formaliti suplimentare cerute la import Existena, n lume, a peste 150 de state n curs de dezvoltare ridic serioase probleme n calea exportului acestora atunci cnd statele importatoare solicit un mare numr de documente i formaliti. De aceea, dificultile n completarea documentelor, penalizrile n caz de greeli reprezint piedici netarifare importante de natur s diminueze exporturile multor ri, dei GATT (acum OMC), Camera de Comer Internaional i Organizaia Mondial a Vmilor se preocup de aceast problem.

39 Academicianul Costin Kiriescu, n lucrarea Relaii valutar-financiare internaionale, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1978, p.196-205, a tratat aceast problem pe larg n capitolul XVII: Instrumente valutar-financiare defensive i ofensive. Universitatea SPIRU HARET 47

7.4. Bariere netarifare derivate din participarea statului la activitile comerciale n aceast categorie de bariere netarifare intr: favorizarea firmelor naionale atunci cnd se organizeaz licitaii pentru achiziii guvernamentale; acordarea unor avantaje i faciliti suplimentare firmelor de stat (n defavoarea firmelor strine concurente); instituirea monopolului de stat asupra importului unor produse, prin stabilirea de preuri ridicate, care conduc la contracia importurilor. Astfel de bariere sunt: 7.4.1. Achiziiile guvernamentale (pentru piaa public) A existat o practic a unor state ca aprovizionarea instituiilor lor (ministere, departamente, organe centrale bugetare) s se fac, ndeosebi, de ctre firmele naionale, chiar dac acestea sunt ca pre mai scumpe i de o mai sczut calitate. Bineneles c n aceste situaii se discrimineaz importurile, deci firmele exportatoare strine, astfel de procedee fiind i ele importante bariere netarifare. n vederea reducerii i eliminrii acestor obstacole i pentru a se crea condiii normale de concuren pe pieele externe, la Runda Uruguay s-a adoptat Acordul cu privire la achiziiile guvernamentale. Acordul a precizat c se ncadreaz n reglementrile sale licitaiile de o valoare egal sau superioar celei de circa 195.000 dolari (sum stabilit n 1981). Acordul insereaz i clauze privind tratamentul special i difereniat n favoarea rilor n curs de dezvoltare. Nerespectarea acordului constituie o barier tarifar care limiteaz importurile. 7.4.2. Comerul de stat Activitile desfurate de ntreprinderile de stat n planul relaiilor comerciale internaionale au fcut obiectul unei permanente supravegheri din partea GATT, iar n prezent de ctre OMC. Aceasta, ntruct experiena arat c statele ofer, uneori, ntreprinderilor sale faciliti de ordin fiscal sau de alt natur, n felul acesta dezavantajnd firmele strine concurente. Asemenea privilegii acordate ntreprinderilor de stat autohtone reprezint, n fapt, obstacole de tip netarifar n comerul exterior internaional, ndreptate mpotriva firmelor din alte ri, interesate s-i promoveze exporturile. 7.5. Bariere netarifare izvorte din standardele tehnice i de calitate aplicate produselor importate Normele i reglementrile care sunt adoptate de state i cele ce s-au convenit la GATT n Runda Tokyo, prin Acordul privind obstacolele tehnice n calea comerului, reprezint msuri justificate, de natur s protejeze sntatea consumatorilor, inclusiv prin norme sanitare i fitosanitare, securitatea public i mediul. Atunci, ns, cnd statele participante la circuitul de bunuri internaional adopt norme i reglementri proprii, diferite de cele din Acordul sus-amintit, acestea se constituie n obstacole deghizate n calea schimburilor comerciale externe, prin caracterul lor arbitrar sau nejustificat. 7.5.1. Normele sanitare i fitosanitare Aceste norme sunt stabilite de ctre state n scopul protejrii oamenilor i animalelor. Aria de rspndire a proteciei cuprinde produsele alimentare,
48
Universitatea SPIRU HARET

medicamentele, unele produse chimice, animalele vii, seminele, fructele, legumele etc. n cazul n care reglementrile prevzute de state la import, necesitnd i cheltuieli suplimentare de omologare sau certificare, condiiile i normele respective sunt greu de ndeplinit, ndeosebi de rile n curs de dezvoltare, ele devin obstacole n calea comerului. Pentru armonizarea cadrului juridic internaional n acest domeniu, la Runda Tokyo s-a convenit Codul de normalizare, iar la Runda Uruguay s-a adoptat Acordul privind msurile sanitare i fitosanitare. Pe plan mondial, n comerul cu produse agroalimentare exist patru categorii de obstacole sanitare i fitosanitare: obstacole chimice, obstacole microbiologice, obstacole legate de prezena insectelor i roztoarelor i obstacole legate de etichetaj40. 7.5.2. Normele de securitate n utilizarea produselor Astfel de reglementri se refer la bunurile care sunt utilizate fie n consumul productiv, fie n consumul individual i pentru care se cer condiii de calitate, igien i securitate a muncii. Abaterea de la aceste standarde prin alte normative ale unor state, a accelerat procesul de armonizare a normelor respective, care s-a convenit la Runda Tokyo. 7.5.3. Normele privind ambalarea, marcarea i etichetarea Aceste norme pot deveni i ele obstacole netarifare la import, ndeosebi pentru rile n curs de dezvoltare, care nu dispun de tehnologia necesar prezentrii mrfurilor, n magazinele din reeaua performant i uneori sofisticat aflat pe piaa rilor dezvoltate. Caracterul pronunat difereniat al normelor respective, fa de cele convenite la nivel internaional, poate conduce la obstacole de netrecut pentru penetrarea pe unele piee externe sau, efectiv, la ieirea de pe alte piee. n Caseta nr. 4 sunt prezentate i alte obstacole netarifare practicate n secolul trecut. Caseta nr. 4 Alte obstacole netarifare practicate n politica comercial, n secolul XX 1. Propaganda comercial n favoarea produselor indigene reprezint un obstacol netarifar. Afiele i inscripiile existente pe pieele importatoare ori sloganuri din arsenalul politicii de marketing, care ndeamn la cumprarea de mrfuri autohtone, de genul celui folosit n Marea Britanie cu mai multe decenii n urm: buy british goods, erau de natur s distorsioneze cererea de mrfuri strine. Aceast restricie netarifar de natur s limiteze importul face parte din aa-numitul protecionism emoional, prin care se face apel la sentimentele naionale. (A se vedea Liesel Quambusch, Non-tariff barriers to Trade, n Intereconomica, nr. 3/4, 1997, p.80). 2. Acordarea condiionat a tranzitului mrfurilor din import prin porturile unei ri reprezint tot o restricie netarifar. Este cazul n care o ar accept s-i fie tranzitat teritoriul numai dac marfa respectiv ajuns ntr-un

40 Clasificarea a fost preluat din N.Sut i Sultana Sut-Selejan, Comer internaional i politici comerciale contemporane, vol. I, Editura Economic, Bucureti, 2003, p.129. Universitatea SPIRU HARET 49

port al acesteia a fost transportat cu vase aparinnd flotei sale. Un astfel de exemplu l-a oferit Austria, care, n perioada interbelic, era de acord cu tranzitarea teritoriului su de ctre mrfurile strine sosite n porturile din Viena i Linz, numai dac bunurile fuseser transportate pe Dunre cu vase austriece (Victor Bdulescu, Tratat de politic comercial. Comer exterior i schimburi internaionale, Editura Scrisul Romnesc, Craiova, 1946, p. 205). 3. Recurgerea la msuri de salvgardare constituie o practic de politic comercial i de protecie pe care statele o aplic, n circumstane excepionale, pentru a face fa creterilor masive i rapide ale unor importuri, de natur s aduc un prejudiciu grav productorilor interni. Dup instrumentele utilizate n astfel de situaii, msurile de salvgardare pot fi ncadrate i n politica tarifar, cci, n situaiile deosebite menionate, se aplic de ctre state suprataxe vamale pe perioade limitate de timp. Dar aceleai msuri de salvgardare pot face parte i din componenta netarifar a politicii comerciale externe n cazul n care msura de protecie const n aplicarea de restricii cantitative. Este totui de menionat c, n perioada 1950-1993, s-au aplicat 151 msuri de salvgardare, fa de utilizarea, numai pe parcursul anilor 80 din secolul XX, a 3600 msuri antidumping, cteva msuri antisubvenii i peste 300 de limitri valutare la export (a se vedea D.Negrescu, op.cit., p.313). Msurile de politic netarifar sunt prezentate sintetic n Schema nr. 2
Schema nr. 2 BARIERE PRACTICATE LA IMPORT IN CADRUL POLITICII COMERCIALE NETARIFARE Categorii de bariere 1. Limitarea cantitativ direct a importului Tipul de barier interdicii la import (prohibiri) contingente de import licene de import automate neautomate deschise (din categoria celor automate) limitri voluntare la export (autolimitri) acorduri privind comercializarea ordonat a produselor 50
Universitatea SPIRU HARET

totale pariale globale bilaterale (individual, pe ri)

temporare selective

globale individuale specifice (din categoria celor neautomate)

bilaterale multilaterale

Schema nr. 2 (continuare) 2. Limitarea importului prin influenarea preului prelevri variabile la import preuri minime i maxime la import ajustri fiscale la frontier (taxe paratarifare) taxa asupra valorii adugate taxa n cascad acciza taxe oculte (ascunse) taxe portuare taxe statistice taxe sanitare taxe consulare antidumping compensatorii

taxe de retorsiune depozite (depuneri) prealabile la banc n valut la import evaluarea valorii mrfurilor n vam documente i formaliti suplimentare cerute la import achiziii guvernamentale (piaa public) comerul de stat monopolul de stat asupra importului anumitor produse norme sanitare i fitosanitare norme de securitate n utilizarea produselor norme privind ambalarea, marcarea i etichetarea norme privind securitatea public

3. Limitri care decurg din formalitile vamale i administrative privind importurile 4. Limitri care deriv din participarea statului la activitile comerciale 5. Bariere tehnice privind importurile

Autori: prof. univ. dr. Octavian Gh. Botez i lector univ. dr. Mdlina Militaru
Universitatea SPIRU HARET

51

8. POLITICA COMERCIAL EXTERN PROMOIONAL I DE STIMULARE A EXPORTULUI DE MRFURI I INSTRUMENTELE SALE

Conceptul de promovare i stimulare a exportului a evoluat mult n timp, fiecare stat ncercnd n politica sa comercial extern s utilizeze o gam ct mai larg de metode, tehnici, instrumente i prghii economico-financiare avnd ca scop creterea exporturilor i, pe aceast cale, a ncasrilor valutare. n evoluia conceptului de promovare i stimulare a exportului din ultima jumtate de secol, un rol important l-au avut negocierile privind armonizarea punctelor de vedere ale statelor n cadrul GATT. De la intrarea sa n funciune, n 1948, cnd, n cadrul celor 23 de membri fondatori, erau dominante poziiile rilor dezvoltate, i pn la crearea OMC, n 1995 (care, n prezent, numr peste 150 membri), conceptul de promovare i stimulare a exportului a evoluat i n funcie de particularitile rilor n curs de dezvoltare, a cror poziie a fost exprimat ndeosebi cu prilejul sesiunilor UNCTAD. Acest fapt se datoreaz marilor decalaje tehnologice, comerciale, financiare etc. ce despart cele peste 160 de ri n curs de dezvoltare de cele circa 30 de ri dezvoltate. Din acest motiv au i fost adoptate o serie de faciliti n materie de stimulare a exportului n favoarea rilor n curs de dezvoltare i, ulterior, a rilor n tranziie, reflectate n prevederile Codului pentru Subvenii i Msuri Compensatorii convenit la rundele de negocieri comerciale multilaterale din cadrul GATT, respectiv Runda Tokyo i Runda Uruguay. La aceast din urm rund, Codul a i fost mbuntit prin restructurarea subveniilor pentru export pe trei categorii: interzise, permise, dar care sunt acionabile, i permise (Caseta nr. 5). Semnificativ este faptul c, n prezent, n contextul procesului de globalizare i regionalizare, au devenit necesare noi evaluri n plan conceptual n ceea ce privete stimularea exportului. Aceasta, ntruct, n prezent nu se mai abordeaz numai problematica stimulrii exportului de produse industriale, cum se fcea cu cteva decenii n urm, ci se au n vedere i stimularea exportului de produse agricole i, mai nou, stimularea exportului de servicii comerciale internaionale. n acelai context, menionm Acordul ncheiat n cadrul OCDE (Organizaia de Cooperare i Dezvoltare Economic) prin care rile membre i-au armonizat poziiile privind acordarea de credite pentru export. Totodat, Uniunea European ncearc realizarea unui consens privind modul de acordare a ajutorului de stat, inclusiv n domeniul stimulrii exportului. Este important, totui, de subliniat c, pn n prezent, nu exist, n cadrul Uniunii Europene, o politic comun n materie de ajutor direct i indirect pentru export, n afar de politica agrar comun.
52
Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 5

Universitatea SPIRU HARET

X)

Subvenii care cauzeaz efecte adverse asupra intereselor altor membri

53

54

Caseta nr. 5 (continuare)

Universitatea SPIRU HARET

Exonerarea sau reducerea de impozite directe (de exemplu, TVA) la produsele exportate cu o sum superioar celei percepute atunci cnd aceste produse sunt vndute pentru consumul intern Exonerarea sau rambursarea de taxe de import (de exemplu, taxe vamale i alte taxe) n plus fa de cele percepute asupra inputurilor consumate la producerea bunurilor exportate Programe de garantare a creditelor la export cu prime de asigurare insuficiente pentru acoperirea costurilor pe termen lung ale programului Creditele la export, cu dobnzi inferioare costurilor de mprumut ale guvernului, atunci cnd aceste msuri folosesc la asigurarea unui avantaj important n ansamblul condiiilor creditului la export

2. Subvenii subordonate utilizrii de preferin a produselor menionate fa de produsele importate

Surs: Prelucrare de ctre autor a datelor din Ghidul pentru ntreprinderi, Sistemul Comercial Mondial, ITC UNCTAD/WTO, Geneva, 1999, p. 140-144.

8.1. Experiena internaional n domeniul promovrii i stimulrii exportului Studierea metodelor i tehnicilor de promovare i stimulare a exporturilor mai multor state din diferite continente ale lumii (tabelul nr. 1) ne-a permis formularea urmtoarelor concluzii: n primul rnd, experiena internaional dovedete faptul c pe glob acioneaz o mare diversitate de instrumente de natur s contribuie decisiv la promovarea i stimularea exportului statelor; n al doilea rnd, o parte din instrumentele utilizate are menirea de a promova exportul, respectiv de a face cunoscut clienilor strini oferta de export a statelor lor prin participri la trguri i expoziii, editarea de prospecte i cataloage, organizarea de misiuni economice i comerciale, de reprezentane oficiale n strintate n cadrul ambasadelor; n al treilea rnd, o alt parte important din instrumente are ca obiect stimularea exporturilor, respectiv vizeaz ncurajarea productorului n efectuarea exportului pe baza unor condiii avantajoase pe linie de creditare, asigurare i garantare, precum i a firmelor comerciale specializate n export, prin acordarea de sprijin financiar pentru organizarea reelei logistice n strintate (depozite, magazine de prezentare i vnzare, reprezentane comerciale etc.), pentru ptrunderea pe noi piee, att cu produse, ct i cu servicii; n al patrulea rnd, sunt ri care pun un accent deosebit n promovarea i stimularea exportului pe instrumentele bancare (Polonia, Turcia, Grecia, Germania), n timp ce alte state acord atenie prioritar utilizrii de msuri energice de ptrundere pe pieele externe (Italia, Africa de Sud, Australia); n al cincilea rnd, unele ri, cum sunt Coreea de Sud, Chile, acord o importan deosebit instrumentelor de promovare i stimulare a exportului bazate pe aplicarea naltei tehnologii n acest domeniu, respectiv dotarea cu tehnic de calcul adecvat, realizarea unui sistem informatizat integrat de comer exterior, acordarea de faciliti n vederea dezvoltrii comerului electronic; n al aselea rnd, sunt ri, ca Ungaria, Australia, n care funcioneaz Fondul de promovare a exportului, finanat anual de la bugetul de stat, al crui rol este de a asigura firmelor productoare pentru export i firmelor specializate n export stimulente consistente pentru o penetrare viguroas pe pieele externe. n acelai context al studierii experienei statelor n promovarea i stimularea exportului sunt semnificative exemplele Poloniei i Braziliei, prin msurile coerente luate n acest domeniu (Casetele nr. 6 i 7). Dup cum a fost lesne de observat, tipologia msurilor de ncurajare a exportului prezint particulariti de la un stat la altul. n literatura noastr de specialitate s-a optat pentru mprirea acestor msuri n dou categorii: msuri promoionale i msuri de stimulare41.

41 Adrian Constantinescu a prezentat aceast clasificare n teza sa de doctorat Tendine pe plan internaional n utilizarea stimulrii exporturilor, ASE, Bucureti, 1982, avnd conductor tiinific pe prof. univ. dr. Nicolae Sut. Universitatea SPIRU HARET 55

Tabelul nr. 1

Coreea de sud

56

Universitatea SPIRU HARET

Tabelul nr. 1(continuare)

Sprijin financiar pentru cursuri de pregtire i perfecionare i seminarii acordat pentru IMM-uri i societi comerciale

Universitatea SPIRU HARET

Sprijin financiar pentru editarea de cataloage ale exportatorilor i materiale de reclam pe produse, de buletine informative cu oferta de export, realizarea de filme video

57

Tabelul nr. 1(continuare)

58

Universitatea SPIRU HARET

Tabelul nr. 1(continuare)

8,9 mil.

Universitatea SPIRU HARET mil. mil.

59

Tabelul nr. 1(continuare)

60

Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 6

POLONIA
Pachetul de msuri PRO - EXPORT 1993
1) Msuri pe linia cursului valutar 2) Msuri privind regimul devizelor 3) Msuri n domeniul impozitelor i taxelor 4) Msuri pe linia subveniilor 5) Stimulente prin creditare, asigurare i garantarea creditelor 6) Stimulente vamale 7) Msuri de politic comercial prin ncheierea de convenii i acorduri pentru acces pe alte piee. 8) Msuri pe linia promovrii exportului 9) Multiplicarea informaiilor comerciale pe baza crerii unui sistem informaional modern 10) Stimularea cercetrii tiinifice de comer exterior i tehnologice 11) Sprijinirea aciunilor de pregtire i specializare de comer exterior 12) Alte msuri de stimulare (pe linie de transport i comunicaii).

Universitatea SPIRU HARET

61

Caseta nr. 7

BRAZILIA
MECANISME DE STIMULARE A EXPORTULUI
1) Faciliti fiscale i vamale prin

PROGRAME SPECIALE PENTRU EXPORT (B E F I E X)


2) Faciliti n domeniul creditului
- nainte de expediia mrfurilor:

PROGRAM DE MAINI

DE I

FINANARE A EXPORTULUI ECHIPAMENTE (F I N A M E X)

- dup expediia mrfurilor:

PROGRAM DE BUNURI (P R O E X)

DE I

FINANARE A EXPORTULUI SERVICII NAIONALE

3) Sprijin financiar pentru pregtire profesional, studii, informaii comerciale, aciuni promoionale

PROGRAM EXTERIOR EXPORT

DE

SPRIJINIRE

COMERULUI

4) Crearea de ZONE INDUSTRIALE

PENTRU

62

Universitatea SPIRU HARET

8.2. Politica comercial extern promoional a exportului Aceast subcomponent important a politicii comerciale externe cuprinde msurile cu contribuie parial i integral de la bugetul de stat ce au ca scop a face cunoscut potenialul de export al economiei, respectiv al firmelor naionale. Finalitatea efortului financiar, material i uman, a utilizrii acestui ansamblu de aciuni const n a convinge clienii strini s ia decizii de cumprare a produselor oferite la export42. Cele mai importante msuri promoionale ale exportului luate de ctre stat, cu suportarea cheltuielilor de la buget, sunt urmtoarele: iniierea, negocierea i semnarea de acorduri, convenii comerciale i alte aranjamente care s permit accesul pe pieele strine n condiii ct mai favorabile (bazate pe un regim preferenial sau regimul naional43, precum i pe clauza naiunii celei mai favorizate); organizarea de misiuni comerciale de prospectare a pieei i ncheierea de contracte de export; ncurajarea participrii firmelor la trguri i expoziii internaionale n strintate i la manifestri pe teritoriul naional pentru o mai prompt informare a clienilor externi asupra potenialului de export; organizarea att a reelei de secii comerciale ale ambasadelor n rile partenere, ct i ncurajarea crerii de reprezentane comerciale n strintate ale asociaiilor profesionale de ramur sau ale firmelor exportatoare; sprijinirea crerii de centre de comer exterior naionale, de asociaii patronale avnd ca atribuii stimularea exportului i de oficii de informare i documentare care s acorde asisten, ndeosebi ntreprinderilor mici i mijlocii avnd producie de export sau firmelor comerciale exportatoare; suportarea parial de la bugetul de stat a realizrii de studii de pia i pe produse i grupe de produse la solicitarea asociailor de ramur, patronatelor i firmelor productoare i exportatoare; suportarea cheltuielilor pentru aciuni de publicitate i reclam pe produse i grupe de produse, precum i a editrii i distribuirii de buletine informare privind oferta de export, inclusiv prin Internet. Este de reinut c astfel de msuri promoionale au devenit o practic general n politica comercial extern. Totodat, un asemenea ansamblu de msuri nu este considerat a fi de natur s creeze o concuren neloial n schimburile comerciale.

Ovidiu Puiu, Politici economice internaionale, Editura Independena Economic, 2000, p. 87. 43 Regimul naional este clauza, nscris n tratatele economice, prin care prile sunt obligate s acorde persoanelor fizice i juridice strine un tratament similar, n materie de impozite i de reglementri interne, celor autohtone. Clauza regimului naional este denumit i principiul posibilitilor egale, deoarece, cu unele excepii, prile au posibilitatea de a beneficia reciproc pe teritoriul celuilalt stat semnatar de aceleai drepturi i avantaje de care beneficiaz conaionalii. Universitatea SPIRU HARET 63

42

8.3. Politica comercial extern de stimulare a exportului n politica lor comercial extern, statele iau i msuri care modific condiiile normale de concuren fa de mrfurile firmelor provenite din alte ri. Prin aceste stimulente se influeneaz creterea veniturilor firmelor de la bugetul de stat, fie prin acordarea de sume ncasate suplimentar de la bugetul de stat, fie prin aprobarea de renunri sau reduceri ale cotelor de impozitare n favoarea firmelor respective indigene. n tipologia stimulentelor exporturilor de mrfuri se ncadreaz att stimulentele pe care le acord nsei firmele, la nivel deci microeconomic, ct i mai ales stimulentele la nivel macroeconomic, n care statul se implic direct. n cazul stimulentelor la nivel microeconomic pentru ncurajarea exportului, acestea se acord atunci cnd au loc reduceri ale costurilor de fabricaie, mbuntirea calitii produselor, creterea performanelor tehnico-economice, sub form de stimulente personale (prime, sporuri). Cele mai utilizate stimulente n practica internaional sunt stimulentele la nivel macroeconomic, respectiv cele acordate de autoritile de stat (stimulente bugetare, fiscale, financiar-bancare i valutare). 8.3.1. Msuri de stimulare a exporturilor de natur bugetar Printre instrumentele de cretere a competitivitii exportului, un loc deosebit de important l are bugetul statelor. Msurile bugetare n vederea stimulrii exportului mbrac forma transferurilor n bani efectuate de stat n favoarea productorilor i veniturilor acestora. Stimulentele bugetare se nscriu n grupa cheltuielilor statului pentru ncurajarea exportului i atrag o reacie mai puternic din partea partenerilor externi, mai ales n cazul celor acordate activitii productive. i aceasta, deoarece ele sunt considerate ca mijloace de stimulare a exportului de natur s provoace o concuren neloial evident. Din aceast cauz, aria utilizrii stimulentelor bugetare este, n general, mai restrns, datorit existenei riscului aplicrii de ctre rile importatoare a unor msuri antisubvenie. Msurile de stimulare a exporturilor de natur bugetar sunt urmtoarele: a) Subveniile directe de export reprezint un instrument de sprijin acordat de stat ntreprinderilor productoare sub form de sume de bani, pentru a face competitive preurile de vnzare pe pieele externe, atunci cnd costurile de producie sunt mai mari dect nivelul mondial. Astfel de subvenii sunt practicate, ndeosebi, de rile n curs de dezvoltare care depun eforturi pentru a sprijini ct mai activ exportul de noi produse industriale realizate de acestea. n aceeai categorie de subvenii se afl i livrrile de materii prime ce sunt achiziionate de firmele productoare pentru export la preuri mai mici practicate special de ctre stat. De obicei, n rile dezvoltate, aceste subvenii sunt acordate produselor agricole. n astfel de cazuri, conform regulilor internaionale, rile importatoare pot aplica taxe antisubvenie, ca msur de contracarare a influenei negative nregistrate asupra cumprrii de ctre consumatori a produselor indigene. b) Primele directe de export sunt sume de bani care se acord de la bugetul statului ndeosebi productorilor din agricultur pentru a crete volumul exporturilor n strintate (o sum n moned naional la tona de produs agricol exportat). Sunt situaii cnd prima de export se acord n vederea stimulrii unor
64
Universitatea SPIRU HARET

anumite mrfuri, dar i n scopul orientrii geografice a bunurilor respective ctre piee externe de interes major pentru un stat44. c) Subveniile indirecte de export. Pentru a asigura un cadru instituional propice ncurajrii productorilor i firmelor comerciale orientate ctre export, cu prioritate stimulrii ntreprinderilor mici i mijlocii, statele sprijin crearea instituiilor guvernamentale i neguvernamentale de genul centrelor de comer exterior i asociaiilor profesionale. Acestea desfoar activiti complexe, de natur s acorde asisten productorilor i firmelor exportatoare, cu suportarea parial sau integral a costului unor aciuni promoionale (participri la trguri i expoziii, elaborarea de studii de pia, organizarea de campanii de reclam i publicitate). 8.3.2. Msuri de stimulare a exporturilor de natur fiscal n literatura de specialitate din ara noastr45, aceste msuri se mpart n dou mari categorii: faciliti fiscale pentru mrfurile exportate i faciliti fiscale acordate exportatorilor. a) Facilitile fiscale pentru mrfurile exportate Acestea constau n degrevri ale impozitului pe venit, i anume, exonerarea (scutirea), diminuarea sau rambursarea acestuia. Scopul acestor faciliti fiscale, respectiv sumele datorate n mod normal la bugetul de stat de ctre firmele productoare i exportatoare, este de a crea fonduri suplimentare ale acestor firme pentru investiii moderne, ct i pentru aciunile promoionale pe pieele externe. Gradul de faciliti este direct proporional cu ponderea valorii adugate n produsele finite destinate exportului. n aceeai categorie de faciliti fiscale se ncadreaz i stimulentele de ordin vamal la import, n sprijinul exportului. n acest cadru se nscrie admiterea temporar, prin care se scutesc de aplicarea taxei vamale de import materiile prime semifabricate, subansamblurile, care urmeaz s fie reexportate sub form de produs finit (operaiunea cunoscut sub denumirea de lohn activ). Tot aici plasm i cealalt form de stimulare: drawback, n care taxa vamal la bunurile importate n vederea fabricrii produsului finit este restituit la vama pe unde se export marfa respectiv. Zonele libere i porturile franco, ca i antrepozitele vamale constituie, de asemenea, exemple de locuri unde se acord faciliti fiscale de ordin vamal, n sensul neaplicrii taxelor vamale de import la intrarea mrfurilor strine pe teritoriul lor special. Aceste faciliti pot fi ncadrate la instrumentele de stimulare a exportului n cazul n care produsele din spaiile special amenajate iau drumul strintii, fie sub forma iniial, provenit din import, n situaii conjuncturale n care se obin preuri superioare, fie ntr-o nou form, cu valoare adugat ridicat. b) Facilitile fiscale acordate exportatorilor n practica internaional regsim i forma de stimulare prin reducerea impozitului pe profit (ndeosebi pentru firmele care investesc n producia destinat
44 Aspect relevat de N. Sut i Sultana Sut-Selejan n Comer internaional i politici comerciale contemporane, vol. 1, Editura Economic, Bucureti, 2003, p. 132-133. 45 N. Sut, Sultana Sut-Selejan, op. cit., p. 133-134. Universitatea SPIRU HARET 65

exportului). Avnd un impact puternic asupra productorilor care export, aceste faciliti fiscale sunt apreciate, n fapt, ca prime indirecte de export. Aplicarea cotei 0 (zero) la impozitarea prin TVA la export este un stimulent pentru export. 8.3.3. Msuri de stimulare a exporturilor de natur financiar-bancar46 n opinia autorului lucrrii de fa, acest pachet de msuri are cea mai mare importan n sistemul de stimulare a exportului utilizat de state. Cci fondurile de mprumut suplimentare n moned naional i n valut n regim preferenial i n dimensiuni suficiente sunt decisive n dezvoltarea produciei de export i ncurajarea firmelor comerciale exportatoare. Iar aceste fonduri sunt cu att mai necesare, ca mrime, cu ct obiectul exportului l formeaz mrfurile cu ciclu lung de fabricaie, precum produsele care necesit un import prealabil de materii prime, subansamble i echipamente sau bunurile ce au ca destinaie piee externe de interes major pentru statul respectiv. Principalele instrumente de finanare a exporturilor prin instituii publice sau private sunt: creditele de export i asigurarea sau garantarea acestora. a) Creditele de export reprezint prghia cea mai important de stimulare a exportului de bunuri, fiind una din componentele cele mai de seam ale efortului de atingere a nivelului de competitivitate necesar obinerii succesului n concurena cu produse similare ce provin din alte ri. Specificitatea acestor credite de export const n condiiile avantajoase care se acord productorilor i firmelor comerciale exportatoare, din punct de vedere al duratei i bonificaiei la dobnzi. Aceste credite de export mbrac trei forme: creditul cumprtor, creditul furnizor i liniile de credit. Creditele de la bnci, instituii publice sau private specializate primite de ctre productori vizeaz att perioada de dinaintea expediiei mrfii, ct i cea de dup expediie. n afara finanrii avantajoase amintite, care se acord, de regul, pe termene scurte (sub 2 ani), pentru exporturile de maini i echipamente ce necesit comercializarea n condiii de credit pe termen mediu (durata acestuia este de 2-5 ani), pentru obiective i instalaii complexe se practic aa-numitele credite de asisten pe termene lungi (10-15 ani) i foarte lungi (40-50 ani) n condiii de favoare, cu dobnzi foarte mici sau fr dobnd, cu perioad de garanie lung etc.47. Instituiile de finanare a exporturilor se gsesc mai ales n rile dezvoltate: n SUA, Export-Import Bank i Agenia American pentru Dezvoltare Internaional; n Germania, AusfuhrKredit A.G.; n Frana, Banque Franaise pour
46 n deceniul al 8-lea al secolului trecut, aceast problematic a fost tratat de acad. Costin Kiriescu n lucrarea Relaii valutar-financiare internaionale, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1978, p. 164-166; n deceniul al 9-lea, de Constantin Moisuc (coordonator) n Relaii valutar-financiare i de pli internaionale, ASSP, Bucureti, 1981, p. 150-164, Paul Bran, Mecanismul monetar actual, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1984, Mariana Negru, Relaii valutar-financiare i de pli internaionale, ASSP, Bucureti, 1985, iar n deceniul al 10-lea, de acad. Iulian Vcrel, n Relaii Financiare Internaionale, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1995, p. 237-242, i de Paul Bran, n Relaii Financiare i Monetare Internaionale, Editura Economic, Bucureti, 1995, p. 229-231. 47 Nicolae Sut, Sultana Sut-Selejan, op. cit., p. 135. Universitatea SPIRU HARET 66

Commerce Extrieur; n Italia, Mediocredito Centrale (Italia), iar n Japonia, Eximbank. b) Asigurarea i garantarea creditelor de export n scopul cointeresrii exportatorilor s efectueze vnzri pe credite de lung durat n strintate, n condiii de risc, care pot conduce la pierderea sau ncasarea numai parial a sumelor avansate sub form de credite de export, n practica internaional sunt utilizate instrumente specifice de asigurare i garantare a recuperrii acestora. Asigurarea creditelor de export a devenit o parte integrant a sistemului de finanare a exporturilor. Pentru creditele furnizor, asigurarea se face de ctre o instituie bancar din ara exportatorului. Aceast asigurare acoper riscul exportatorului de a nu primi la scaden contravaloarea bunurilor livrate pe credit. Pentru creditele cumprtor, se procedeaz la garantarea acestora de ctre o instituie bancar din ara importatorului, care se oblig fa de banca creditoare din ara exportatorului s achite contravaloarea vnzrilor pe credit, dac firma importatoare intr n incapacitate de plat. Instituiile specializate de asigurare i garantare a creditelor de export care acoper, n general, att riscurile comerciale, ct i pe cele necomerciale sunt organisme de stat, mixte sau private. Cele mai puternice instituii de acest gen sunt n rile dezvoltate: n Germania, Hermes-Kreditversicherungs, AG, n Frana, Compagnie franaise dassurance pour le commerce extrieur (COFACE), n SUA, Foreign Credit Insurance Association pentru riscuri comerciale i Export-Import Bank pentru riscuri necomerciale, iar n Italia, Instituto Nationale delle Assicurazioni, serviciul Sezione por lAssicurazioni del Credito allExportatione. n general, toate instituiile de asigurare i garantare accept asigurarea mpotriva riscurilor comerciale (refuzul de preluare a mrfii, refuzul plii, incapacitatea executrii plii mrfii), iar un numr nsemnat dintre acestea efectueaz asigurarea inclusiv mpotriva riscurilor necomerciale rzboi, revolte, embargo, retragerea licenelor de import etc. 8.3.4. Msuri de stimulare a exporturilor de natur valutar Principalele msuri privind stimularea exporturilor n acest cadru sunt primele valutare i deprecierea monedei naionale (care n literatura de specialitate mai este denumit i dumping valutar). a) Primele valutare reprezint o component a unui regim privilegiat n materie de convertire a valutei strine ncasate de ctre exportatori n moned naional la un curs de schimb mai avantajos (cu prim) dect cursul oficial. n practica statelor s-a folosit i instituirea cursurilor de schimb multiple48, deci cu prime valutare difereniate, care fac s creasc interesul exportatorilor pentru producerea anumitor grupe de mrfuri destinate pieei externe, sau orientarea livrrilor n strintate ctre anumite zone geografice de interes pentru statul respectiv. Aceste prime valutare sunt similare ca efect economic cu primele directe de export acordate de la bugetul de stat.
48

Ovidiu Puiu (coordonator), op. cit., p. 90.

Universitatea SPIRU HARET

67

b) Deprecierea monedei naionale este o alt msur de stimulare a exporturilor, deoarece pe plan intern ncasrile n valut obinute din livrarea mrfurilor n strintate sunt convertite de exportatori n moned naional, n sume cu att mai mari, cu ct este mai ridicat rata deprecierii acesteia fa de valuta strin. Totodat, prin deprecierea monedei naionale pe plan extern, stimularea exporturilor const ntr-o ieftinire a produselor livrate n strintate, cu consecine favorabile pe linia creterii volumului exporturilor, ndeosebi la mrfurile unde cererea este elastic.

68

Universitatea SPIRU HARET

9. ACORDURILE COMERCIALE BILATERALE IMPORTANT COMPONENT A POLITICII COMERCIALE EXTERNE

Acordurile comerciale bilaterale dintre state sunt instrumente de baz ale politicii comerciale externe, avnd ca scop reglementarea relaiilor comerciale dintre acestea. Acordul comercial bilateral privind schimbul de mrfuri este o convenie interguvernamental ntre dou state, care constituie cadrul juridic al operaiunilor de export i import n special, pe o perioad determinat (de regul, 5 ani)49. Principiul de baz nscris ntr-un asemenea acord este principiul nediscriminrii prin acordarea clauzei naiunii celei mai favorizate de ctre un stat, celuilalt stat. Acest tip de convenie comercial interguvernamental stipuleaz i alte clauze importante, cum sunt: renunarea la politicile de restricii cantitative; modul de instituire a regimului de licene (autorizaii de export sau import); descurajarea politicilor de dumping, subvenii i de monopol; reglementri pentru sprijinirea tranzitului reciproc. Acordurile comerciale privind schimbul de mrfuri, n anumite cazuri, conin liste de mrfuri ale fiecrui stat, prin care guvernele semnatare se angajeaz s permit exportul, respectiv importul lor, la valori sau cantiti convenite reciproc. Astfel, aceste liste, anexate, prevd contingente, respectiv niveluri limit, valorice sau cantitative, pn la care fiecare stat semnatar autorizeaz exportul sau importul. n ultimele decenii ale secolului al XX-lea, cadrul juridic extern al relaiilor comerciale bilaterale dintre state, n condiiile accenturii procesului de liberalizare a schimburilor de mrfuri, s-a extins mult; a crescut n mod deosebit numrul de acorduri bilaterale de comer liber. n continuare, prezentm structura in extenso a acestui tip de acord, care permite o viziune general asupra complexitii problematicii politicii comerciale externe (Caseta nr. 8).

Ion Stoian (coordonator), Comer Internaional. Tehnici i proceduri, volumul I, Editura Caraiman, 1997, p. 473-474. Universitatea SPIRU HARET 69

49

Caseta nr. 8 Acord bilateral de comer liber Preambul Obiective Cap. I. Produse industriale Taxele vamale de import Taxa de baz Taxe cu efect echivalent Taxe fiscale Taxe vamale de export i taxe cu efect echivalent Restricii cantitative la import i msuri cu efect echivalent Restricii cantitative la export i msuri cu efect echivalent Comerul cu produse textile Comerul cu produse siderurgice Cap. II. Produse agricole i piscicole Domenii de aplicare Produse agricole transformate Schimb de concesii Concesiile i politicile agricole Clauze specifice de salvgardare Cap. III. Servicii i investiii Cap. IV. Prevederi comune Regulile de origine i cooperarea pe linia administraiei vamale Impozitarea intern Excepii generale Excepii de securitate Monopolurile statului Plile Reguli de concuren pentru ntreprinztori Achiziiile publice Protecia proprietii intelectuale, industriale i comerciale Dumping Aciuni de urgen asupra importurilor unui anumit produs Ajustarea structural Reexportul i lipsa serioas ndeplinirea obligaiilor Procedura pentru aplicarea msurilor de salvgardare Dificulti ale balanei de pli Clauza evolutiv nfiinarea Comitetului mixt
70
Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 8 (continuare) Procedurile Comitetului mixt Relaii comerciale guvernate de acest acord i de alte acorduri Anexe i protocoale Aplicare teritorial Amendamente Intrarea n vigoare Valabilitate i expirare Anexe: Minut de nelegere Declaraie Comun Sursa: Acord de comer liber ntre Romnia i Republica Turcia, semnat la Ankara, la 29 aprilie 1997. Totalitatea instrumentelor de promovare i stimulare a exportului este redat n schema nr. 3.
Schema nr. 3 POLITICA COMERCIAL PROMOIONAL I DE STIMULARE A EXPORTURILOR DE MRFURI Tipul de msuri A. MSURI PROMOIONALE negocierea i ncheierea de tratate de comer i navigaie, acorduri comerciale i de pli, acorduri de cooperare economic internaional sau alte convenii economice organizarea de misiuni comerciale de prospectare i contractare a exportului ncurajarea participrii la trguri i expoziii internaionale i organizarea unor astfel de manifestri pe teritoriul propriu sprijinirea organizrii reprezentrii comerciale n rile partenere (secii comerciale ale ambasadelor i reprezentane comerciale ale firmelor n strintate) crearea de Centre de comer exterior naionale prestarea unor servicii de informare i orientare a clienilor externi, acordarea de consultan i asisten de specialitate firmelor indigene susinerea diverselor modaliti de publicitate extern la nivel microeconomic (ntreprindere) sporuri, prime pentru reducere a costurilor pentru creterea calitii produselor pentru performanele profesionale subvenii directe de export prime directe de export subvenii indirecte de export 71

B. MSURI DE STIMULARE A EXPORTURILOR

la nivel macroeconomic: stimulente bugetare

Universitatea SPIRU HARET

stimulente fiscale

Schema nr. 3 (continuare) acordate mrfurilor exportate prin import cu scutirea condiionat de plata taxelor vamale (drawback) sau prin admitere temporar acordate exportatorilor scutiri, reduceri i restituiri de taxe pe profit etc. utilizare zone libere credite de export credite cumprtor credite furnizor linii de credite credite de asisten

stimulente bancare

asigurarea i garantarea creditelor de export stimulente de natur valutar prime valutare deprecierea monedei naionale (dumping valutar)

Autori: prof. univ. dr. Octavian Gh. Botez i lector univ. dr. Mdlina Militaru.

72

Universitatea SPIRU HARET

NDRUMAR DE AUTOVERIFICARE

Concepte, termeni de specialitate, teme de seminar (TS) i subiecte de examen (SE) politica comercial extern a statelor (TS, SE) evoluia conceptului de politic comercial extern principalele funciuni ale politicii comerciale externe obiectivele politicii comerciale externe principiile politicii comerciale externe tipologia politicilor comerciale externe (TS, SE) autarhie, protecionism comercial, liber schimb politica comercial extern tarifar (vamal) (SE) politica comercial extern netarifar (SE) politica comercial extern promoional i de stimulare a exportului (SE) politica vamal taxele vamale i clasificarea lor (TS) funciunile taxelor vamale taxa vamal nominal i taxa vamal efectiv taxele vamale de import taxele vamale de export taxele vamale de transport taxele vamale ad-valorem taxele vamale specifice taxele vamale mixte (combinate) taxele vamale autonome (unilaterale sau generale) taxele vamale (contractuale sau normative) taxele vamale prefereniale (sau de favoare) clauza naiunii celei mai favorizate tarifele vamale (TS, SE) nomenclatorul de mrfuri de tip tarifar
Universitatea SPIRU HARET

73

Convenia privind sistemul armonizat de descriere i codificare a mrfurilor ncadrarea tarifar vamal clasificarea tarifelor vamale dup numrul de coloane dispersia tarifar disparitatea tarifar teritoriul vamal uniunea vamal zona de comer liber tarif vamal comun zona liber i tipurile sale antrepozite vamale antrepozite reale (de stocare i industriale) antrepozite nominale (sau fictive) regimul vamal regimuri vamale definitive regimuri vamale suspensive administrarea temporar regimul vamal de perfecionare activ (lohn activ) regimul de drawback (de restituire a taxei vamale de import) regimul vamal de perfecionare pasiv (lohn pasiv) regimul de transformare sub control vamal legea proteciei constante instrumentele de politic comercial extern netarifar (TS, SE) obstacole netarifare limitarea cantitativ a importurilor interdiciile (prohibiiile) la importuri contingentele de import sau de export contingentele globale (cantitative sau valorice) contingentele individuale (bilaterale) contingente tarifare licenele (autorizaiile) de import sau de export licenele automate i licenele neautomate licenele globale (sau generale) licenele individuale (sau bilaterale) limitrile voluntare la export (autolimitrile la export) acordurile privind comercializarea ordonat a produselor limitri indirecte la importuri prin mecanismul preurilor prelevrile variabile la import (taxe de prelevare) preurile minime i preurile maxime la import
74
Universitatea SPIRU HARET

taxele de retorsiune taxele antidumping taxele compensatorii (antisubvenie) depozitele (depunerile) prealabile n valut la banc pentru import impozitele indirecte i alte taxe cu caracter fiscal ajustri fiscale la frontier (AFF) bariere netarifare privind limitarea importurilor prin formaliti vamale i administrative evaluarea mrfii n vam documente i formaliti suplimentare cerute la import bariere netarifare care deriv din participarea statului la activitile comerciale achiziiile guvernamentale (pentru piaa public) comerul de stat barierele netarifare care decurg din standardele, tehnicile de calitate aplicate produselor importate normele sanitare i fitosanitare normele de securitate normele privind ambalarea, marcarea i etichetarea propaganda comercial n favoarea produselor indigene protecionism emoional recurgerea la msuri de salvgardare politica comercial extern promoional a exporturilor (TS, SE) regimul naional concuren neloial politica comercial extern de stimulare a exportului (TS, SE) msuri de stimulare a exporturilor de natur bugetar subveniile directe la export primele directe de export subveniile indirecte de export msuri de stimulare a exporturilor de natur bugetar facilitile fiscale pentru mrfurile de export msuri de stimulare a exporturilor de natur financiar i bancar asigurarea i garantarea creditelor de export msuri de stimulare a exporturilor de natur valutar primele valutare deprecierea monedei naionale acordurile comerciale bilaterale acordul bilateral de comer liber
Universitatea SPIRU HARET

75

BIBLIOGRAFIE

1. Botez, Octavian, Gh., Politica comercial extern, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2004 2. Botez, Octavian, Gh., Politica comercial extern, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 1999 3. Caraiani, Gheorghe, Cazacu Cornel, Zonele libere, Editura Economic, Bucureti, 1995 4. Constantinescu, Adrian, Mecanisme de stimulare a exporturilor, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1988 5. Constantinescu, Nicolae N., Companiile transnaionale i interesul economic de pia, Economistul nr.107 (1033), iunie 1998 6. Dijmrescu, Eugen, Preferinele vamale n comerul internaional, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1980 7. Fota, Constantin (coordonator), Politica comercial, Editura Arta Grafic, Bucureti, 1993 8. Iancu, Aurel, Bazele teoriei economice, Editura All Beck, Bucureti, 1998 9. Kiriescu, Costin, Relaii valutar-financiare internaionale, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1978 10. Moisuc, Constantin (coordonator), Relaii valutar-financiare internaionale, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2002 11. Moisuc, Constantin (coordonator), Finane i pli internaionale, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2006. 12. Negrescu, Drago, Protecionismul netarifar evoluii i tendine n rile dezvoltate, Editura Economic, Bucureti, 1998 13. Ni, Ion (coordonator), Politica economic extern a Romniei; Editura Independena Economic, Piteti, 2000 14. Puiu, Ovidiu (coordonator), Politici economice internaionale, Editura Independena Economic, Piteti, 2000 15. Sut, Nicolae (coordonator), Comer internaional i politici comerciale contemporane, vol. I, Editura Eficient, Bucureti, 2000 16. Sut, Nicolae, Sultana Sut-Selejan, Comer internaional i politici comerciale contemporane, vol. 1, Editura Economic, Bucureti, 2003 17. xxx Dicionar de relaii economice internaionale, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1993.

76

Universitatea SPIRU HARET

PARTEA A II-A ORGANIZAII CU VOCAIE UNIVERSAL I REGIONAL N DOMENIUL COMERULUI INTERNAIONAL

Universitatea SPIRU HARET

77

78

Universitatea SPIRU HARET

1. MULTILATERALISMUL N POLITICA COMERCIAL EXTERN

Dup cum am vzut, cadrul bilateral de colaborare comercial ntre state este de natur s conduc la creterea schimburilor de mrfuri prin ncheierea de acorduri comerciale. n acest fel se valorific n mod concret resursele materiale, financiare i umane ale fiecrui stat. Din cauza diversitii condiiilor n care se dezvolt economia statelor lumii, a dimensiunilor potenialului lor, difereniat, n a doua jumtate a secolului al XX-lea s-a simit nevoia unor forme multilaterale, cu vocaie universal, de abordare a problemelor comerului internaional. Pe aceast cale s-a ncercat armonizarea intereselor celor aproximativ 200 de state i teritorii ale lumii, mari, mijlocii i mici, n cadrul unor organizaii la nivel mondial. n aceste organizaii se dezbat i se negociaz problemele complexe ale comerului internaional. Totodat, organizaiile internaionale comerciale au un rol activ n elaborarea de norme i reglementri care s conduc la dezvoltarea schimburilor comerciale i, prin aceasta, la creterea nivelului de trai al populaiei din toate rile membre ale acestora. De altfel, n condiiile adncirii diviziunii internaionale a muncii, ale sporirii interdependenei economice a naiunilor i mai ales ale procesului de globalizare, reglementarea pe cale bilateral a problemelor relaiilor comerciale internaionale nu mai este suficient, fiind necesar armonizarea eforturilor statelor de reglementare a comerului pe plan mondial i regional. Experiena internaional a dovedit c problemele globale ale comerului mondial, cum sunt: liberalizarea schimburilor comerciale, stoparea protecionismului, stabilizarea preurilor i pieelor produselor de baz sau facilitarea expansiunii comerului rilor n curs de dezvoltare nu pot fi soluionate fr a se adopta, n acest scop, msuri de politic comercial pe plan multilateral n cadrul organizaiilor internaionale cu profil comercial. Paralel cu dezvoltarea politicilor comerciale multilaterale, n politica extern a aprut un nou domeniu al diplomaiei, respectiv diplomaia comercial multilateral. Este totui de subliniat c politicile comerciale bilaterale i cele multilaterale nu se exclud unele pe altele, ci, dimpotriv, se completeaz reciproc. Cci, pe de o parte, o serie de msuri de politic comercial adoptate pe plan multilateral se materializeaz n cadrul unor acorduri comerciale bilaterale, iar pe de alt parte, n cadrul negocierilor multilaterale, anumite msuri de politic comercial convenite de state n acorduri bilaterale, unele prevederi stipulate n acestea i extind aplicarea i la ceilali membri ai organizaiilor internaionale. Folosirea cadrului multilateral prezint o importan cu totul deosebit, n special, pentru rile mici i mijlocii n curs de dezvoltare, care, n acest cadru, au posibilitatea s-i gseasc mai muli aliai pentru promovarea intereselor lor economice specifice.
Universitatea SPIRU HARET

79

2. GATT50 ACORDUL GENERAL PENTRU TARIFE I COMER

Intrat n vigoare la 1 ianuarie 1948, GATT a funcionat pn la 1 ianuarie 1995, cnd s-a transformat, cum am artat, n Organizaia Mondial a Comerului. Acordul General pentru Tarife i Comer (GATT) a aprut ca urmare a dezordinii din politica comercial, care a debutat n perioada crizei economice din anii 30 ai secolului al XX-lea i, ndeosebi, dup al doilea rzboi mondial, i care s-a caracterizat printr-un pronunat caracter protecionist al comerului internaional cu mrfuri. GATT a fost un tratat multilateral interguvernamental, prin care rile membre s-au obligat s respecte anumite principii, reguli, o anumit disciplin n domeniul relaiilor comerciale, respectiv: s reduc, s elimine sau s consolideze (s nghee) nivelul taxelor vamale; s nlture restriciile cantitative sau de alt natur din calea comerului, pentru a trece treptat la liberalizarea schimburilor comerciale. GATT a avut un caracter contractual, cu drepturi i obligaii ale membrilor si. Obiectivul iniial al GATT consta n crearea de condiii favorabile pentru desfurarea schimburilor comerciale ntre rile membre. Ulterior, o dat cu creterea numrului rilor membre i n special a numrului rilor n curs de dezvoltare (peste 100), un alt obiectiv a fost acordarea de preferine comerciale pentru aceste ri. Statutul GATT avea patru pri, din care trei convenite n anul 1947 (35 articole) i o parte convenit n anul 1966, intitulat Comer i Dezvoltare (3 articole cu referire la rile n curs de dezvoltare). Structura organizatoric a GATT cuprindea Sesiunea Prilor Contractante, Consiliul Reprezentanilor, Comitete i grupe specializate, secretariatul GATT i Centrul GATT de Comer Internaional, devenit din 1968 Centrul de Comer Internaional GATT / UNCTAD51. Principalele atribuii ale GATT vizau respectarea Acordului GATT, aprobarea de modificri la Statut, ndeplinirea rolului de organ executor de ctre Consiliul Reprezentanilor (urmrirea activitii Comitetelor specializate pe
GATT General Agreement for Tariffs and Trade (termenul Tariffs se traduce corect prin Tarife Vamale). 51 UNCTAD United Nations Conference for Trade and Development (Conferina Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare). Universitatea SPIRU HARET 80
50

probleme: industrie, agricultur, comer i dezvoltare, balan de pli, practici antidumping i a altor Comitete ad-hoc, coordonarea muncii de Secretariat GATT de ctre directorul general i gestionarea Centrului comun de Comer Internaional GATT / UNCTAD. Principiile de baz ale GATT care au fost avute n vedere s stea la baza relaiilor comerciale dintre membri (Prile Contractante) constau n: Principiul nediscriminrii, prin acordarea reciproc a clauzei naiunii celei mai favorizate n forma ei necondiionat i a tratamentului naional. Interzicerea restriciilor cantitative de ctre prile contractante n relaiile reciproce la exportul i importul de mrfuri. Aplicarea nediscriminatorie a restriciilor cantitative n situaii admise prin derogare. Eliminarea sau limitarea subveniilor n relaiile comerciale dintre Prile Contractante. Protejarea economiilor naionale de concurena strin, n principiu, numai cu aplicarea taxelor vamale. Folosirea consultrilor de ctre Prile Contractante ca o metod fundamental pentru evitarea prejudicierii intereselor comerciale ale acestora. Adoptarea deciziilor de ctre Prile Contractante prin consens general. Dac, la crearea GATT, numrul mai mare al rilor dezvoltate a influenat sensibil definirea principiilor organizaiei, ulterior, prin creterea substanial a numrului rilor n curs de dezvoltare, s-au admis un set de excepii i derogri de la principiile fundamentale ale GATT: recunoaterea principiului preferinelor n vigoare la data semnrii Acordului, fr dreptul de a fi extinse; admiterea crerii de zone de liber schimb i de uniuni vamale, cu taxe vamale externe comune; acordarea permisiunii de negociere de acorduri prefereniale ntre ri n curs de dezvoltare, pri contractante la GATT; autorizarea rilor n curs de dezvoltare pri contractante la GATT de a promova msuri de politic comercial cu caracter protecionist pentru aprarea economiei naionale, n special, a industriei, mpotriva concurenei puternice a rilor dezvoltate; admiterea temporar de restricii cantitative (sau alte msuri netarifare cu efecte similare) n relaiile comerciale dintre Prile Contractante dezvoltate la importul unor produse care ar periclita producia intern sau n scopul de a contribui la echilibrarea balanei de pli externe; excepii cu privire la aprarea securitii statului, prin care nicio parte contractant nu poate fi obligat s furnizeze informaii sau s ntreprind aciuni care ar prejudicia interesele securitii statului respectiv. Membrii fondatori ai GATT au fost, la 30 septembrie 1947, 23 de ri semnatare, printre care s-au aflat SUA, Canada, Frana, Marea Britanie, Australia, Noua Zeeland, Olanda, Belgia. n cele aproape cinci decenii de existen, pn la transformarea GATT n Organizaia Mondial a Comerului (OMC), numrul rilor membre n curs de dezvoltare a depit 100. n acest interval de timp au mai devenit membri Germania i Japonia, precum i o serie de ri din Europa Central i de Est.
Universitatea SPIRU HARET

81

Accesiunea la GATT n conformitate cu prevederile Acordului s-a efectuat prin dou proceduri: a) accesiunea ordinar (obinuit), care se ncheia cu semnarea unui Protocol de accesiune prin care se reglementau concesiile tarifare i netarifare ntre ara care dorea s intre n GATT i prile contractante ale GATT; b) accesiunea la prezentare, care se practica pentru rile foste colonii ale unei ri metropole membr GATT, n acest caz ele devenind membre de facto, fr negocieri, numai prin prezentarea unei Declaraii de aderare. De-a lungul anilor, s-au mai utilizat nc dou proceduri: accesiunea provizorie, statele respective cptnd statut de membri provizorii, i accesiunea pe baz de angajament special, cum a fost cazul Poloniei, Romniei i altor ri, care au devenit membri GATT pe baz de angajament special, n lipsa existenei unui tarif vamal efectiv, de natur s permit negocieri tarifare reciproce. Retragerea din GATT se putea face de ctre orice ar n scris, intrarea n vigoare a retragerii efectundu-se n 6 luni de la naintarea cererii. Not. Aceast prezentare a genezei GATT, a definirii organizaiei, a obiectivelor i statutului ei, a structurii organizatorice, a activitilor, principiilor, excepiilor i derogrilor de la principiile convenite, a membrilor i formelor de accesiune la GATT are rolul de a familiariza studenii cu problematica complex a acestei organizaii, care-i pstreaz aceleai funcii i n condiiile transformrii sale n Organizaia Mondial a Comerului. n acest sens, ntreaga gam de aspecte ale activitii GATT prezentat n continuare are tangen direct cu activitile noii Organizaii Mondiale a Comerului.

82

Universitatea SPIRU HARET

3. PRIMELE RUNDE DE NEGOCIERI COMERCIALE MULTILATERALE N CADRUL GATT

Dintre toate activitile desfurate n cadrul GATT, prioritatea a revenit ntotdeauna organizrii rundelor de negocieri comerciale multilaterale, n scopul ndeplinirii obiectivului fundamental al GATT, acela de creare a unor condiii favorabile desfurrii schimburilor comerciale de mrfuri ntre rile membre. Denumirea rundelor de negocieri a fost dat fie dup personalitatea care le-a iniiat ( preedintele SUA, Kennedy), fie dup localitatea unde s-au deschis lucrrile (Geneva, Tokio), fie dup numele rii unde s-a luat hotrrea de a se organiza runda (Uruguay). Ct privete durata negocierilor, aceasta a variat n timp dup amploarea i aria problematicii; respectiv, prima rund s-a desfurat ntr-un interval de cteva luni, pentru ca la Runda Uruguay perioada s fie de 8 ani. Semnificativ este c negocierile au respectat cerinele derivate din principiile fundamentale ale Acordului General pentru Tarife i Comer: a) la runde au participat numai Prile Contractante interesate; b) niciuneia din pri nu i s-a cerut s fac concesii unilaterale; prile i-au acordat concesii reciproce de valoare egal; s-au fcut derogri pentru rile n curs de dezvoltare, pe baza principiului concesiilor nereciproce, n raport cu rile dezvoltate; c) toate rile Pri Contractante au beneficiat de rezultatele negocierilor tarifare, n virtutea aplicrii clauzei naiunii celei mai favorizate, indiferent dac ara membr a participat sau nu la negocieri; d) retragerea concesiilor n cadrul rundelor GATT nu s-a putut face de nicio Parte Contractant pe cale unilateral dect cu condiia acordrii altor concesii de valoare egal. A existat, totui, o derogare legiferat pentru rile n curs de dezvoltare n cazul lurii unor msuri de salvgardare n scopul dezvoltrii. n ceea ce privete tipologia concesiilor n cadrul rundelor de negocieri comerciale multilaterale, acestea au fost att concesii tarifare, ct i concesii netarifare. Schema nr. 4 prezint formele acestor concesii. Aria cea mai extins de negocieri n cadrul rundelor GATT au reprezentat-o negocierile n domeniul tarifar. n acest domeniu s-au experimentat mai multe tehnici de negociere, pe msur ce numrul de ri membre a crescut sau numrul de poziii tarifare de negociat nivelul taxelor vamale a sporit sensibil. Schema nr. 5 sintetizeaz tehnicile de negociere utilizate.
Universitatea SPIRU HARET

83

Schema nr. 4 TIPOLOGIA CONCESIILOR N CADRUL RUNDELOR DE NEGOCIERI GATT eliminarea total a taxelor vamale la importul unor produse A. Formele concesiilor tarifare reduceri directe de taxe vamale la importul unor produse consolidarea taxelor vamale de import, la nivelul existent naintea negocierilor, pe o perioad determinat de timp B. Formele concesiilor netarifare nlturarea sau atenuarea obstacolelor netarifare din schimburile comerciale dintre Prile Contractante instituirea unor Coduri de conduit privind condiiile n care se folosesc anumite msuri netarifare n relaiile dintre Prile Contractante Schema nr. 5 MECANISMUL DE NEGOCIERE A CONCESIILOR TARIFARE N CADRUL RUNDELOR GATT ETAPA I naintarea cererii de reducere tarifar pe baz de list de produse i cuantum de reducere a nivelului taxelor vamale trimiterea cererii la Secretariatul GATT, care o difuza la Prile Contractante ETAPA II naintarea ofertei de reducere tarifar trimiterea ofertei la Secretariatul GATT, acordndu-se prioritate Prilor Contractante care au naintat cereri de reducere a taxelor vamale ETAPA III nceperea i desfurarea negocierilor propriu-zise i ncheierea Protocolului cu rezultatul negocierilor naintarea protocolului ncheiat, Secretariatului GATT

O trecere n revist a desfurrii primelor 6 runde de negocieri comerciale multilaterale n cadrul GATT, din 1947 pn n 1967 (tabelul nr. 2), evideniaz unele rezultate importante obinute pe linia desfurrii cu mai puine bariere a comerului internaional.
84
Universitatea SPIRU HARET

n primul rnd, se evideniaz marele numr de concesii tarifare negociate sub forma eliminrii, diminurii i consolidrii taxelor vamale la import. Este de remarcat faptul c, n 6 runde de negocieri, taxele vamale la produsele industriale s-au redus cu 60 % fa de nivelul anului 1947. n al doilea rnd, n aceste dou decenii s-a nceput i negocierea unor concesii netarifare, ndeosebi a celor privind eliminarea unor restricii cantitative. n al treilea rnd, observm c, n aceast perioad, n niciuna din cele 6 runde de negocieri comerciale multilaterale nu s-a abordat, n afara produselor industriale, problematica produselor din sectorul agricol, unde au existat permanent abateri de la principiile organizaiei (subvenii la export, taxe vamale ridicate, numeroase restricii netarifare). Dintre celelalte activiti importante desfurate pe parcursul a 25 de ani de ctre GATT (1948-1972) sunt de relevat: depistarea a circa 800 de obstacole netarifare n calea comerului internaional; organizarea de cursuri de politic comercial pentru 1500 de persoane din rile n curs de dezvoltare52); crearea Centrului de Comer Internaional GATT la Geneva, pentru pregtirea de specialiti i elaborarea de studii; negocierea sub egida GATT a unor protocoale prefereniale ntre ri n curs de dezvoltare (Protocolul celor trei Egipt, India, Iugoslavia sau Protocolul celor 16).

Autorul acestei cri s-a numrat printre persoanele care au efectuat o pregtire de specialitate de 4 luni i jumtate la Geneva, n anul 1970. Universitatea SPIRU HARET 85

52

86 1955-1956

Tabelul nr. 2

Universitatea SPIRU HARET

Sursa: prelucrarea de ctre autor a datelor din documentele GATT.

4. NEGOCIERILE COMERCIALE MULTILATERALE DIN CADRUL GATT RUNDA TOKIO I RUNDA URUGUAY

n deceniile 8, 9 i 10 ale secolului al XX-lea s-au desfurat cele mai importante runde de negocieri comerciale multilaterale din istoria GATT, respectiv Runda Tokio i Runda Uruguay. Iniiativa pentru Runda Tokio au avut-o SUA, CEE (Comunitatea Economic European, azi Uniunea European) i Japonia, iar pentru Runda Uruguay, iniiativa a fost a SUA (care a condiionat nceperea negocierilor de abordarea problematicii comerului cu produse agricole i, ndeosebi, a comerului cu servicii). Dac scopul Rundei Tokio l-au constituit expansiunea i liberalizarea comerului internaional i mbuntirea cadrului de promovare a avantajelor suplimentare pentru rile n curs de dezvoltare, la Runda Uruguay obiectul negocierilor comerciale multilaterale a constat n adoptarea unor msuri de inversare a tendinelor protecioniste aprute n anii 70 din cauza celor dou ocuri petroliere, printr-o mai mare liberalizare a comerului internaional i acordarea de avantaje rilor n curs de dezvoltare. n timp ce la deschiderea Rundei Tokio au participat 100 de state (din care 20 nemembre GATT), la ncheierea Rundei Uruguay, numrul statelor membre GATT a fost de 128. 4.1. Runda Tokio amploarea negocierilor i rezultatele obinute Printre problemele cardinale ale rilor membre ale GATT, Runda Tokio a avut nscrise pe ordinea de zi: reducerea sau eliminarea barierelor vamale n comerul cu produse industriale; liberalizarea comerului cu produse agricole, inclusiv cu produse tropicale; anularea sau restrngerea obstacolelor netarifare din practica statelor; mbuntirea conceptului de clauz de salvgardare; perfecionarea prevederilor noului cod antidumping; mbuntirea accesului rilor la aprovizionare cu mrfuri din strintate; sporirea contribuiei GATT la creterea sensibil a exportului rilor n curs de dezvoltare; mbuntirea cadrului instituional al comerului internaional. Totodat, n Declaraia de la Tokio, rile dezvoltate s-au angajat s acorde mai mult sprijin rilor n curs de dezvoltare prin: acceptarea nereciprocitii concesiilor, concentrarea ateniei, n negocieri, asupra produselor care interesau ndeosebi statele subdezvoltate, asigurarea unui tratament special pentru rile n curs de dezvoltare mai favorabil n anumite domenii ale negocierilor (inclusiv privind mbuntirea Sistemului Generalizat de Preferine Vamale acordate rilor n curs de dezvoltare, iniiat n cadrul UNCTAD, i acordarea unei atenii particulare rilor n curs de dezvoltare cel mai puin dezvoltate, insulare i fr litoral).
Universitatea SPIRU HARET

87

Tabelele nr. 3, 4, 5, 6 i 7 sintetizeaz cele mai importante momente din negocierile multilaterale ale Rundei Tokio, care au avut o durat de 6 ani, respectiv: desfurarea negocierilor comerciale; procentajul de reducere a nivelului taxelor vamale ca urmare a negocierilor din cadrul acestei runde; acordurile pentru produse agricole i industriale negociate; reglementarea comerului cu textile i Acordul Multifibre (Caseta nr. 9); acordurile ncheiate n domeniul netarifar; acordurile convenite n domeniul cadrului juridic al comerului internaional.
Tabelul nr. 3 ORGANIZAREA NEGOCIERILOR COMERCIALE LA RUNDA TOKIO 7 GRUPE DE NEGOCIERI 1. Tarifare (vamale) 2. Netarifare 8 SUBGRUPE DE NEGOCIERI 1. restricii cantitative 2. subvenii i taxe compensatorii 3. obstacole tehnice 4. evaluarea n vam 5. comer de stat (achiziii publice) 6. cereale 7. carne 8. produse lactate

3. Produse agricole 4. Produse tropicale 5. Abordare sectorial (comerul cu aeronave civile) 6. Elaborarea clauzei de salvgardare 7. Cadrul juridic

Tabelul nr. 4 PROCENTAJ DE REDUCERE A NIVELULUI TAXELOR VAMALE, CA URMARE A NEGOCIERILOR DIN CADRUL RUNDEI TOKIO Pentru toate proPentru Pentru dusele industriale materii prime semifabricate % media % media % media reducere tarifar reducere tarifar reducere tarifar 44 6,3 45 1,8 39 6,1 42 6,0 45 1,4 36 6,3 30 6,4 16 1,6 30 6,2 Pentru produse finite % media reducere tarifar 46 7,0 45 6,4 29 7,0

SUA JAPONIA COMU NITILE EUROPENE


*

Calculele rezultate din documentele GATT au fost efectuate pe baza mediei simple din tarifele vamale
88
Universitatea SPIRU HARET

Tabelul nr. 5 ACORDURI PENTRU PRODUSE AGRICOLE I INDUSTRIALE, NEGOCIATE LA RUNDA TOKIO Aranjamentul pentru comerul internaional cu: Carne de vit (i animale vii) Produsele lactate Organul care administreaz aranjamentul Consiliul Internaional al Crnii Consiliul Internaional pentru produse lactate Declaraia de la Tokio consider produsele tropicale ca un sector special i prioritar pentru rile n curs de dezvoltare Comitetul pentru comerul cu avioane civile Comitetul pentru textile GATT i Organul de Supraveghere pentru textile Data intrrii n vigoare a aranjamentului 1. 1. 1980 1. 1. 1980

Produsele tropicale

1977

Acordul privind comerul cu avioane civile Produse textile Acordul multifibre (AMF)

1.1.1980 1973

Tabelul nr. 6 ACORDURI N DOMENIUL NETARIFAR, NCHEIATE LA RUNDA TOKIO Nr. crt. 1 2 Acordul / codul privind Evaluarea mrfii n vam Achiziiile guvernamentale Dezvoltarea articolelor din statutul GATT II, VII, X III Cadrul organizatoric de urmrire a aplicrii Comitetul de evaluare vamal i Comitetul Tehnic Comitetul pentru Achiziii Guvernamentale Centre de Informare pentru rile n curs de dezvoltare Comitetul pentru activitatea de import Comitetul pentru rezolvarea diferendelor Comitetul pentru practicile antidumping Comitetul pentru obstacole tehnice n calea comerului Data intrrii n vigoare 1.1.1981 1.1.1981

3 4 5 6

Procedurile n materie de licene (autorizaii) de import Subveniile i taxele compensatorii Codul Antidumping Codul de normalizare (obstacole tehnice)

I, II, III VI, XVI, XXIII VI IX, X, XI, XX

1.1.1981 1.1.1980 1.1.1981 1.1.1980

Sursa: prelucrare de ctre autor a documentelor GATT.


Universitatea SPIRU HARET

89

Tabelul nr. 7 ACORDURI N DOMENIUL CADRULUI JURIDIC AL COMERULUI INTERNAIONAL, CONVENITE LA RUNDA TOKIO 1. Acordul privind clauza de abilitare i gradualizare 2. Acordul Msuri de salvgardare n scopul dezvoltrii 3. Acordul Declaraia cu privire la msurile comerciale luate n scopuri legate de balana de pli 4. Memorandum de Acord cu privire la notificri, consultri, reglementarea diferendelor i supraveghere 5. Memorandum de Acord cu privire la restricii i impuneri la export

Caseta nr. 9 GATT: reglementarea comerului cu textile i Acordul Multifibre (AMF) Rundele GATT, ndeosebi Runda Tokio, au redus considerabil taxele vamale aplicate de rile dezvoltate la produsele industriale. Un progres foarte mic a fost realizat n domeniul restriciilor cantitative i al altor msuri netarifare la import. Aceast situaie s-a manifestat n comerul cu textile i mbrcminte, unde, n condiiile derogrilor GATT, timp de 20 de ani, pn la Runda Uruguay, s-a convenit, nc din anul 1974, acordul sectorial denumit Acordul Multifibre (AMF). Derogarea de la prevederile principiilor GATT a nsemnat autorizarea aplicrii de restricii cantitative discriminatorii de ctre rile dezvoltate (SUA, Canada, U.E., rile nordice). Aceste ri dezvoltate au ncheiat aranjamente bilaterale de limitare a exporturilor de textile i mbrcminte cu rile n curs de dezvoltare. Reglementrile AMF nscrise n acordurile bilaterale constau n: stabilirea cotelor i contingentelor de textile i mbrcminte; stabilirea nivelurilor de autolimitare; includerea de prevederi privind ratele anuale de cretere a cotelor, reportarea cotelor neutilizate din anii anteriori i preluarea unei pri a cotelor anului curent pentru a fi utilizat n anul urmtor. n cadrul GATT s-a instituit un Comitet pentru textile. AMF a fost prelungit de 5 ori; timp de 3 decenii, ncepnd cu anii 60, gama produselor acoperite de cote s-a extins de la textilele din bumbac la o list cuprinznd produse din fibre naturale i artificiale. La sfritul anului 1994, AMF avea o participare de 39 ri (8 ri dezvoltate importatoare i 31 ri n curs de dezvoltare exportatoare). Un numr de 90 de acorduri bilaterale de autolimitare la export cu rile exportatoare au fost ncheiate de ctre SUA, Canada, UE, Norvegia, Finlanda i Australia. n plus, mai existau 29 de acorduri n afara GATT sau msuri unilaterale care au impus restricii la importurile de textile
Universitatea SPIRU HARET

90

n mod evident, Runda Tokio de negocieri comerciale multilaterale din cadrul GATT a devansat cu mult aria problematic de negocieri i convenii de acorduri pe linie tarifar, netarifar i n alte domenii, fa de celelalte 6 runde de negocieri anterioare. Importana i rolul ei n cadrul GATT, analizate din perspectiva timpului scurs (tabelul nr. 8), dovedesc c aceast rund a pregtit, n fapt, terenul pentru cea mai complex rund de negocieri n acest cadru, care a fost Runda Uruguay.
Tabelul nr. 8 REZULTATELE NEGOCIERILOR COMERCIALE ALE RUNDEI TOKIO (1973-1979) Domeniul tarifar Domeniul netarifar Domeniul comerului cu produse agricole i produse tropicale Aranjamente cu privire la: carnea de vit produse lactate produse tropicale comerul cu aeronave civile comerul cu produse textile Domenii sectoriale Domeniul cadrului juridic al comerului internaional

Protocol de consemnare a concesiilor tarifare convenite de principalele 9 ri dezvoltate convenite de alte ri dezvoltate convenite de rile n curs de dezvoltare

Acorduri cu privire la: evaluarea vamal achiziiile guvernamentale licene (autorizaii de import) subveniile la export i taxele compensatorii codul antidumping codul de normalizare (obstacole tehnice)

Acorduri cu concesii acordate n special rilor n curs de dezvoltare clauza de abilitare msuri de salvgardare n scopul dezvoltrii declaraia cu privire la msurile comerciale luate n scopuri legate de balana de pli memorandum de acord cu privire la notificri, reglementarea diferendelor i supraveghere memorandum de acord cu privire la restricii i impuneri la export

Sursa: prelucrare de ctre autor a documentelor GATT.

Universitatea SPIRU HARET

91

4.2. Runda Uruguay cea mai complex i ndelungat rund GATT Deschiderea acestei runde a avut loc n anul 1986 la Punta del Este, n Uruguay, i s-a ncheiat n anul 1994 la Marrakech, n Maroc. Obiectivul Rundei Uruguay a avut n vedere o mai mare liberalizare a comerului mondial (inclusiv n domeniul agriculturii i serviciilor), concomitent cu acordarea de avantaje mai substaniale pentru rile cele mai puin dezvoltate membre GATT. Durata de 8 ani a acestei runde s-a justificat i ca urmare a unui context internaional cu numeroase probleme acute economice i politice la scar mondial sau regional. Dintre acestea relevm pe cele mai semnificative: accentuarea msurilor protecioniste comerciale, mai ales din domeniul netarifar; declanarea unei noi crize economice la sfritul anilor 80 i nceputul anilor 90, urmat de recesiune; acutizarea fenomenelor de criz a rilor n curs de dezvoltare, legate de evoluia lor economic i plata datoriei externe; apariia de divergene ntre Comunitatea Economic European i SUA, pe fondul adncirii i extinderii procesului de integrare economic; producerea unor evenimente politico-militare majore, respectiv prbuirea sistemului rilor socialiste n Europa, rzboiul din Golf, precum i gravitatea conflictelor interetnice din fosta Iugoslavie; radicalizarea n unele probleme a poziiei rilor n curs de dezvoltare n condiiile creterii numrului membrilor acestora la 117 n cadrul GATT. n legtur cu desfurarea lucrrilor Rundei Uruguay (a 8-a n cadrul GATT), tabelul nr. 9 evideniaz drumul parcurs de la Punta del Este (Uruguay) la Marrakech (Maroc), importana reuniunii ministeriale de la Montreal pentru bunul mers al negocierilor, prioritile acordate unor sectoare, ca i cauza principal a amnrii cu 4 ani a Rundei (iniial, ea trebuia s se ncheie la sfritul anului 1990) diferendul ntre Comunitatea Economic European i SUA privind subvenionarea produselor agricole.

92

Universitatea SPIRU HARET

Tabelul nr. 9

Universitatea SPIRU HARET

Pri Contractate la GATT Sursa: prelucrare de ctre autor a documentelor GATT.

93

Succesul unei asemenea runde de o complexitate nemaintlnit a fost asigurat de flexibilitatea remarcabil a deciziilor Comitetului de Negocieri, care n anul 1986 a stabilit 15 grupe de tratative (tabelul nr. 10), pentru ca din 1991 (urmare a experienei cptate n 4 ani) s se alctuiasc o nou structur de negocieri, constituit din 7 grupe neoficiale (tabelul nr. 11), ceea ce a permis o eficientizare a tratativelor n scopul finalizrii cu succes a lucrrilor Rundei Uruguay.
Tabelul nr. 10 GRUPELE DE TRATATIVE CONSTITUITE PENTRU RUNDA URUGUAY 8 grupe n domenii care au mai fcut obiectul Rundelor anterioare 3 grupe n domenii ce nu i-au gsit rezolvarea n Rundele anterioare 4 grupe n domenii noi, pentru prima oar aflate la negocieri

1) taxe vamale 2) bariere netarifare 3) produse tropicale 4) produse provenind din resurse naturale 5) prevederile GATT 6) acorduri i aranjamente negociate n Rundele anterioare 7) subvenii i taxe compensatorii 8) reglementarea diferendelor

1) agricultura 2) comerul cu produse textile 3) clauza de salvgardare

1) aspecte legate de comer ale dreptului de proprietate intelectual 2) msuri privind investiiile legate de comer 3) funcionarea sistemului GATT 4) comerul cu servicii

Sursa: prelucrare de ctre autor a documentelor GATT.

94

Universitatea SPIRU HARET

Tabelul nr. 11 GRUPELE NEOFICIALE DE NEGOCIERI CONSTITUITE PENTRU RUNDA URUGUAY Grupe neoficiale de negocieri 1. Accesul la piee Problematica abordat domeniul tarifar domeniul netarifar domeniul comerului cu produse provenind din surse naturale domeniul comerului cu textile domeniul comerului cu produse agricole domeniul comerului cu produse tropicale domeniul articolelor GATT procedurile antidumping subvenii i msuri compensatorii procedurile n materie de licene de import evaluarea mrfii n vam achiziii guvernamentale obstacole tehnice n calea comerului mecanismul de supraveghere mecanismul de reglementare a diferendelor aspecte comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual aspecte privind investiiile legate de comer primul Acord General pentru servicii

2. mbuntirea regulilor GATT 3. Msuri de salvgardare 4. Acordurile i aranjamentele negociate la Runda Tokio

5. Aspecte instituionale

6. Noi domenii ale negocierilor

7. Comerul cu servicii

Sursa: prelucrare de ctre autor a documentelor GATT. Rezultatele importante ale Rundei Uruguay s-au concretizat n 53 de instrumente juridice, cuprinznd 22.000 de pagini, care cntreau circa 200 kg53. Aceste instrumente juridice, prezentate n tabelul nr. 12, sunt formate din 21 de acorduri i memorandumuri i 32 de decizii i declaraii ministeriale.

Adrian Constantinescu, Organizaia Mondial a Comerului. De la Havana la Marrakech, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1996, p.41. Universitatea SPIRU HARET 95

53

Tabelul nr. 12 REZULTATELE RUNDEI URUGUAY (1986-1994) I. Acordul final al Rundei II. Acordul privind constituirea Organizaiei Mondiale a Comerului (OMC) III. Decizii i declaraii ministeriale Anexele Acordului OMC Anexa 1A de BUNURI 1. Acordul General pentru Tarife i Comer GATT- 1994 i 7 Memorandumuri de Acord 2. Protocolul Rundei Uruguay de negocieri comerciale multilaterale anexat la GATT-1994 (cu toate listele naionale de concesii) 3. Acordurile multilaterale cu privire la bunuri (12 acorduri) Anexa 1 B Anexa 1 C Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4

Acordurile comerciale multilaterale de SERVICII Acordul Acordul MemoMecageneral privind randum nismul pentru aspecte de acord de comerul cu comercu examiservicii ciale ale privire la nare GATT drepturegulile i a politi(cuprinde 6 rilor de procecilor pri) proprieta- durile comerte intelec- care ciale tual guver(TRIPS) neaz diferendele comerciale

Acorduri comerciale plurilaterale (4 acorduri) comerul cu aeronave civile achiziiile publice produse lactate carne de bovine

Sursa: prelucrare de ctre autor a documentelor GATT.

96

Universitatea SPIRU HARET

5. ORGANIZAIA MONDIAL A COMERULUI (OMC)

nc din anul 1947 s-a avut n vedere crearea unei astfel de organizaii sub denumirea de Organizaie Comercial Internaional. Astfel, din iniiativa SUA, s-a elaborat Carta de la Havana, care prevedea crearea unei asemenea organizaii, cu statut de instituie specializat a ONU, similar cu FMI i BIRD. Deoarece Congresul SUA n-a ratificat Carta de la Havana, organizaia nu a mai luat fiin, dar s-a elaborat, totui, cum am artat, Acordul General pentru Tarife Vamale i Comer (GATT), avnd calitile unei organizaii internaionale, ce a funcionat, n baza unui protocol de aplicare provizorie, aproape 50 de ani. La ncheierea Rundei Uruguay, deci dup aproape cinci decenii, a fost din nou nevoie de acordul SUA, i astfel s-a convenit trecerea de la un simplu acord comercial multilateral, care a fost GATT, la puternica Organizaie Mondial a Comerului, n prezent cu 150 membri, reprezentnd al treilea pilon al economiei mondiale, alturi de FMI i Banca Mondial. Noutatea n ce privete OMC const n desfurarea unui proces de negociere continu i adoptarea de decizii executorii, regula consensului utilizndu-se numai pentru blocarea unei decizii. Casetele nr. 10, 11, 12, 13 i schema nr. 6 prezint coninutul Acordului privind constituirea OMC, principiile fundamentale ale sistemului comercial mondial adoptate de ctre OMC, obiectivele Acordului privind constituirea OMC, principalele funcii ale OMC i structura n detaliu a OMC. Caseta nr. 10 Acordul privind constituirea ORGANIZAIEI MONDIALE A COMERULUI (OMC) Marrakech (Maroc), 15 aprilie 1994 Articolele 1-16 1. Instituirea Organizaiei 2. Aria de aciune a OMC 3. Funciile OMC 4. Structura OMC 5. Relaii cu alte organizaii 6. Secretariat 7. Buget i contribuii 8. Statutul OMC 9. Luarea deciziilor 10. Amendamente 11. Membrii originari 12. Aderare 13. Neaplicarea Acordurilor comerciale multilaterale ntre membri. 14. Acceptare, intrare n vigoare i depozitare 15. Retragere 16. Dispoziii diverse.
Universitatea SPIRU HARET

97

Principiile fundamentale ale sistemului comercial mondial adoptate de ctre OMC

Caseta nr. 11

1. Nediscriminarea, pe baza aplicrii clauzei naiunii celei mai favorizate i a tratamentului naional. 2. Eliminarea progresiv a obstacolelor din calea comerului prin negocieri multilaterale. 3. Reciprocitatea n asumarea de angajamente. 4. Folosirea taxelor vamale, ca principal instrument de politic comercial, i interzicerea, n principiu, a restriciilor cantitative. 5. Previzibilitatea regimului de import graie consolidrii taxelor vamale i a angajamentelor negociate privind accesul la piee, n sensul c acestea nu pot fi mrite i, respectiv, nrutite, cu excepia situaiilor n care se acord o compensaie adecvat. 6. Contracararea concurenei neloiale prin msuri antidumping, taxe antisubvenie, precum i prin limitarea i eliminarea subveniilor. 7. Transparena msurilor de politic comercial prin publicarea i notificarea lor la OMC. 8. Aplicarea unui tratament mai favorabil rilor n curs de dezvoltare (solicitarea de angajamente mai reduse ale acestora, acordarea de termene mai lungi pentru aplicarea angajamentelor asumate). Caseta nr. 12 Obiectivele Acordului de la Marrakech privind constituirea OMC I. Prile recunosc c raporturile lor n domeniul comercial i economic trebuie s fie orientate spre: 1. Ridicarea nivelului de trai 2. Realizarea folosirii integrale a forei de munc 3. Realizarea unui nivel ridicat i n continu cretere al venitului real i al cererii efective 4. Creterea produciei i a comerului cu bunuri i servicii care s permit utilizarea optim a resurselor mondiale n conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabil n vederea protejrii i prezervrii mediului nconjurtor i, totodat, a ntririi mijloacelor de realizare a acesteia, ntr-o msur compatibil cu necesitile i preocuprile respective la diferite niveluri de dezvoltare economic. II. Prile recunosc c este necesar s se depun eforturi pentru ca rile n curs de dezvoltare, i n special cele mai puin dezvoltate dintre ele, s i asigure o parte din creterea comerului internaional care s rspund necesitilor dezvoltrii lor economice. Realizarea acestor obiective s se fac prin: ncheierea de acorduri viznd reciprocitate i avantaj reciproc reducerea substanial a taxelor vamale i a altor obstacole n calea schimburilor comerciale eliminarea discriminrilor n relaiile comerciale internaionale
98
Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 12 (continuare) III. Prile hotrsc s pun n aplicare un sistem comercial mondial integrat, mai viabil i mai durabil Acordurile i instrumentele juridice conexe cuprinse n Anexele nr. 1, 2 i 3 fac parte integrant din Acord i sunt obligatorii pentru toi membrii Acordurile i instrumentele juridice conexe cuprinse n Anexa nr. 4 (acorduri comerciale plurilaterale) nu creeaz nici obligaii, nici drepturi pentru membrii care nu le-au acceptat. IV. Pentru asigurarea unei mai mari coerene n elaborarea politicilor economice la nivel mondial, OMC va colabora, dup cum va fi adecvat, cu FMI, cu BIRD i instituiile sale afiliate. Caseta nr. 13 Principalele funcii ale Organizaiei Mondiale a Comerului 1. Facilitarea implementrii, administrrii i funcionrii acordurilor anexate. 2. Punerea la dispoziia membrilor si a forumului de negocieri necesar pentru asigurarea valorificrii drepturilor, respectrii obligaiilor care rezult pentru acetia din acordurile anexate, precum i a unui cadru pentru negocieri viitoare referitoare la convenirea i aplicarea de noi msuri n scopul dezvoltrii relaiilor comerciale multilaterale. 3. Administrarea Organului de reglementare a diferendelor. 4. Administrarea Mecanismului de examinare a politicilor comerciale naionale. 5. Cooperarea cu Fondul Monetar Internaional i cu Banca Mondial n vederea asigurrii unei mai mari coerene a politicilor economice globale.

Universitatea SPIRU HARET

99

100 Schema nr. 6


Secretariatul

STRUCTURA N DETALIU A ORGANIZAIEI MONDIALE A COMERULUI

Universitatea SPIRU HARET

Anexele Acordului privind constituirea Organizaiei Mondiale a Comerului prezint o importan deosebit, deoarece fac parte integrant din Acord. Dintre cele 4 anexe, cea mai cuprinztoare este Anexa 1 A, care vizeaz Acordurile comerciale multilaterale pentru bunuri. Aceast Anex include dou mari pri. Prima se ocup de actualizarea Statutului Acordului General de Tarife i Comer i a primit denumirea de GATT-1994, iar a doua cuprinde Protocolul de la Marrakech, cu toate listele naionale de concesii, inclusiv cele netarifare. Problematica negocierilor comerciale multilaterale pentru bunuri i rezultatele obinute la Runda Uruguay sunt prezentate n Casetele nr. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Cunoaterea i nsuirea aspectelor prezentate reprezint un sprijin efectiv n activitatea viitorului specialist n comer exterior. i aceasta, mai ales, deoarece sunt abordate domenii sensibile pentru Romnia, cum sunt cele ale agriculturii i comerului cu produse textile i mbrcminte. Caseta nr. 14 Anexa 1 A la Acordul privind crearea OMC: acordurile comerciale multilaterale pentru bunuri 1. Acordul general pentru tarife i comer-1994 (GATT-1994) (a se vedea cele 4 reguli principale) 1.1. Memorandum de acord privind interpretarea art. II 1 bis din GATT (liste naionale de concesii impozite i taxe la frontier, altele dect taxe vamale) 1.2. Memorandum de acord privind interpretarea art. XXI din GATT (ntreprinderi de stat) pentru a nu afecta libera concuren 1.3. Memorandum de acord privind interpretarea art. XII i XVIIIB din GATT (dificulti legate de balana de pli) msuri bazate pe pre 1.4. Memorandum de acord privind interpretarea art. XXIV din GATT (uniuni vamale i zone de liber schimb) 1.5. Memorandum de acord privind interpretarea art. XXV al GATT (derogri) 1.6. Memorandum de acord privind interpretarea art. XXVIII al GATT (modificri ale listelor de concesii) negocierea de compensaii 1.7. Memorandum de acord privind interpretarea art. XXXV al GATT (neaplicarea acordului general) 2. Protocolul de la Marrakech, cu toate listele naionale de concesii S 3. Acordul cu privire la agricultur S 4. Acordul cu privire la msurile sanitare i fitosanitare S 5. Acordul cu privire la textile i mbrcminte I. 6. Acordul privind obstacolele tehnice n calea comerului N. 7. Acordul cu privire la msurile ce vizeaz investiiile legate de comer I.8. Acordul privind aplicarea art. VI din GATT (codul antidumping) I.9. Acordul cu privire la punerea n aplicare a art. VII din GATT (evaluarea vamal)
Universitatea SPIRU HARET

101

Caseta nr. 14 (continuare) N.10. Acordul cu privire la inspecia nainte de expediere N.11. Acordul cu privire la regulile de origine I.12. Acordul cu privire la procedurile n materie de licene la import I.13. Acordul privind subveniile de export i taxele compensatorii I.14. Acordul cu privire la salvgardare S = acorduri abordnd domenii sensibile I = acorduri viznd ntrirea regulilor i disciplinei N = acord nou, pentru prima dat negociat Caseta nr. 15 GATT 1994: cele 4 reguli principale (exist, la fiecare regul, excepii n favoarea rilor n curs de dezvoltare) Prima regul: Protejarea industriei interne numai prin tariful vamal, respectiv prin taxe vamale de import. A doua regul: Taxele vamale trebuie reduse i consolidate mpotriva unor majorri viitoare. A treia regul: Comerul se desfoar n conformitate cu clauza naiunii celei mai favorizate. A patra regul: Aplicarea tratamentului naional. Caseta nr. 16 Coninutul fiecrei liste naionale de concesii la RUNDA URUGUAY, anexat la Protocolul de la Marrakech (Maroc), 1994
Partea I Seciunea A Produse agricole (concesii tarifare n regim CNCMF) Seciunea B Produse agricole (contigente tarifare) Partea II Alte produse (concesii tarifare n regim CNCMF) Partea III Niveluri prefereniale de acces pe pia Partea IV Concesii referitoare la msurile netarifare Partea V Angajamente privitoare la limitarea subvenionrii produselor agricole Secia I Angajamente referitoare la msura global de susinere (MGS) Seciunea II Subvenii la export (reducerea cheltuielilor bugetare i a cantitilor subvenionate) Seciunea III Subvenii la export (limitarea ariei de cuprindere a acestora)

102

Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 17 Acordul privind agricultura i obligaiile rilor membre ale OMC Prezint un caracter de noutate n negocierile comerciale multilaterale i cuprinde: A. Obligaiile referitoare la msurile de politic comercial aplicate la frontier 1. Procesul de tarificare a msurilor netarifare, prin cuantificarea acestora n taxe vamale 2. Reducerea nivelului consolidat al taxelor vamale T.D. angajament de scdere n 6 ani cu 36% t.c.d. angajament de reducere n 10 ani cu 24% t.c.m.p.d. angajament de reducere cu 0% 3. Asumarea de angajamente de acces pe pia: de acces curent de acces minim (contingente tarifare cnd accesul curent se situeaz sub 3-5% din consumul intern al rii importatoare

B. Obligaiile referitoare la msurile de sprijinire a productorilor naionali i la msurile de subvenionare a exportului 1. Msurile de sprijinire a 2. Msurile de subvenionare a productorilor naionali (nu produc exporturilor efecte asupra comerului a. Angajamente de reducere a internaional sau efectele sunt subveniilor n cadrul listelor naionale nesemnificative) - 8 tipuri (cercetare, pregtire .d. .c.d. .c.m.p.d. consultan etc.) combatere boli - n 6 ani n 10 ani - fiecare ar a calculat MGS (Masa reducere reducere global de sprijin) i reducerea n 30% a valorii 24% a valorii 0% timp subveniei; subveniei; .d. 20% 21% reducere 14% reducere .c.d. 13,3% a cantitii a cantitii 0% .c.m.p.d. 10% subvenionate subvenionate b. Angajamente de interzicere a msurilor de stimulare prin subvenii pentru exportul altor produse nenscrise n listele naionale * .d. ri dezvoltate ** .c.d. ri n curs de dezvoltare *** .c.m.p.d. ri cel mai puin dezvoltate
Universitatea SPIRU HARET

103

Caseta nr. 18 Integrarea comerului cu textile n cadrul GATT urmare a negocierilor din Runda Uruguay, la 1.1.1995, Acordul privind Textilele i mbrcmintea (ATI) a devenit operaional; scopul de baz al ATI este de a integra comerul cu textile n GATT, solicitnd rilor membre care menin restricii s le elimine ntr-o perioad de 10 ani; dup expirarea termenului de 10 ani, adic la 1.1.2005, nu va mai fi posibil pentru nici o ar membr OMC s menin restricii la importurile de textile; excepia va fi numai dac s-ar justifica pe baza prevederilor de salvgardare din Acordul pentru Salvgardare; n plus, astfel de restricii pe motive de salvgardare trebuie s fie aplicate importurilor din orice surs i nu, pe baz de discriminare, importurilor din numai 1-2 ri, cum se practica n cadrul Acordului Multifibre precedent; baza metodologic pentru integrarea comerului cu textile n cadrul GATT este lista produselor textile anex la Acord; procesul de integrare se desfoar n 4 etape cu un procentaj minim fa de importurile din 1990 ale rilor membre: 16% la 1.1.1995; 17% la 1.1.1998; 18% la 1.1.2002; 49% la 1.1.2005; singura constrngere privind asimilarea produselor textile i mbrcminte n cadrul procesului de integrare n regulile GATT 1994, impus de ATI, este ca statele s includ n reducerea de restricii produse din fiecare din cele 4 segmente, respectiv: fire i fibre textile; esturi; produse textile finite; mbrcminte; rile care aplic restricii nespecifice Acordului privind Textilele i mbrcmintea, dar sunt membre OMC, au obligaia s elimine astfel de restricii ntr-o perioad de 10 ani. Programul de eliminare treptat va fi prezentat Organului de Monitorizare a Textilelor (OMT). Caseta nr. 19 Acordul cu privire la salvgardare convenit n cadrul RUNDEI URUGUAY Prin salvgardare se neleg msurile pe care statele le pot ntreprinde, n circumstane excepionale, pentru a face fa creterilor masive i rapide ale unor importuri. La Runda Uruguay, urmare a negocierilor purtate, s-a convenit un Acord care s disciplineze Prile Contractante n domeniul salvgardrii. Acest Acord: 1. Hotrte interdicia msurilor protecioniste unilateral n termen de 8 ani sau 5 ani de la data intrrii n vigoare a Acordului privind crearea OMC. 2. Fixeaz o clauz de stingere (lichidare) pentru toate msurile de salvgardare, inclusiv msurile de comercializare ordonat, cum s-a practicat prin cote i contigente (Acordul Multifibre).
104
Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 19 (continuare) 3. Formuleaz condiii privind investigarea n materie de salvgardare (probe, opinii). 4. Prevede msuri de salvgardare provizorie, n cazul unui prejudiciu grav (durata, 200 de zile). 5. Definete criteriile pentru stabilirea existenei unui prejudiciu grav: msurile s nu determine scderea cantitilor importate sub media ultimilor 3 ani reprezentativi. 6. Se bazeaz pe principiul nedescriminrii. 7. Fixeaz durata de aplicare a msurilor de salvgardare (4 ani), cu prelungire pn la 8 ani. 8. Prevede consultri pentru compensarea efectelor unor msuri de salvgardare. 9. Stabilete pentru rile n curs de dezvoltare faciliti, n cazul c produsul este originar dintr-o ar membr, dac ponderea acesteia n importurile produsului considerat nu depete 3% i dac rile n curs de dezvoltare membre a cror pondere individual n importuri este sub 3% nu contribuie mpreun, cu mai mult de 9%, la importurile totale ale produsului respectiv. 10. Instituie un Comitet de salvgardare. Tot n Anexa 1 a Acordului privind constituirea Organizaiei Mondiale a Comerului, care nglobeaz Acordurile comerciale multilaterale pentru bunuri, sunt cuprinse i acordurile n domeniul netarifar convenite n cadrul negocierilor comerciale multilaterale ale Rundei Uruguay. Ca urmare a tratativelor ndelungate purtate ntre prile contractante, s-a ajuns, n acest sens, la rezultate deosebite (tabelul nr. 13), evideniindu-se, ca noutate n negocierile multilaterale din ultimii 50 de ani, un numr de 3 acorduri n domeniile investiiilor legate de comer, inspeciei nainte de expediere i regulilor de origine a mrfurilor. Celelalte 6 acorduri n domeniul netarifar, negociate n Rundele GATT precedente, cu privire la salvgardare, antidumping, obstacole tehnice, evaluarea n vam, licenele de import i subveniile i taxele compensatorii, au ca o caracteristic general demersurile prilor contractante de a ntri prin claritate i precizie regulile stabilite anterior n cadrul comerului mondial i n acest fel de a reduce cazurile de abuzuri i indisciplin.
Tabelul nr. 13 Acorduri n domeniul netarifar, convenite la RUNDA URUGUAY Denumirea acordului Investiii legate de comer (TRIMs) Cadru organizatoric Comitet Obligativitate pentru toi membrii OMC Da

Nr. crt. 1.

Caracteristici

Prevederi importante

Noutate n negocieri

Universitatea SPIRU HARET

Notificare obligatorie a msurilor i angajamentelor de eliminare a lor

105

2.

Inspecie nainte de expediere Reguli de origine Salvgardare

Noutate n negocieri Noutate n negocieri ntrire reguli anterioare

3. 4.

5.

Antidumping

prin ctig de: - claritate - precizie - detaliere - transparen - previzibilitate

6.

Obstacole tehnice

7.

Evaluarea n vam

prin reducerea: - posibilitilor de interpretare unilateral - abuzurilor - indisciplinei

Reguli pentru verificarea preurilor, calitii i cantitii bunurilor exportate Program de armonizare a prevederilor acordului n 3 ani Msuri provizorii (acionabile 200 zile) Termen maxim de aplicare: 4 ani, cu prelungire pn la 8 ani pentru ri n curs de dezvoltare Perfecionarea metodelor de calcul; stabilirea legturii de cauzalitate; definirea ramurii de producie naional grav afectate (50% din productori i 25% din producia naional din ramur) Drept de protejare a sntii, vieii oamenilor i a animalelor, a mediului nconjurtor Dreptul autoritilor vamale de a cere informaii suplimentare privind stabilirea mai multor metode de calcul Prin licene automate s nu se restricioneze schimburile comerciale. Licenele neautomate s se elibereze n maximum 60 de zile Clasificarea subveniilor: interzise, permise, dar acionabile, i permise neacionabile. Faciliti pentru ri n curs de dezvoltare i ri n tranziie

Tabelul nr. 13(continuare) Comitet Da

Comitet Comitet

Da Da

Comitet

Da

Comitet

Da

Comitet

Da

8.

Licene de import

Comitet

Da

9.

Subvenii i taxe compensatorii

Comitet

Da

Sursa: prelucrare de ctre autor a documentelor GATT. 106


Universitatea SPIRU HARET

Casetele nr. 20 i 21 detaliaz, pe de o parte, prevederile importante ale Acordului privind investiiile legate de comer, iar pe de alt parte, prevederile mbuntite ale Acordului privind msurile antidumping. n acelai cadru al reglementrilor convenite la Runda Uruguay s-a nscris i completarea Acordului privind interpretarea i aplicarea articolelor VI, XVI i XXIII din GATT, care fusese negociat anterior n cadrul Rundei Tokio. Noul acord conine definiia subveniei, care reprezint o finanare nerambursabil, efectuat de ctre stat, n scopul acoperirii unei pri din cheltuielile de producie i/sau de comercializare efectuate de firme. Totodat, Acordul introduce noiunea de subvenie specific o subvenie a crei acordare este limitat la o ntreprindere sau la o ramur a produciei sau la un grup de ntreprinderi ori ramuri de producie ce intr sub jurisdicia autoritii de stat ce acord subvenia. Acordul precizeaz c numai subveniile specifice sunt supuse expres prevederilor stipulate n cadrul su. De asemenea, Acordul stabilete, ca o noutate, trei categorii de subvenii: interzise, permise, dar acionabile i permise neacionabile. Este de reinut i faptul c pentru rile n curs de dezvoltare, pentru rile n tranziie i, ndeosebi, pentru rile cel mai puin dezvoltate, Acordul a prevzut faciliti cu un statut special i difereniat. Casetele nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28 prezint n detaliu cele mai importante prevederi ale Acordului pentru subvenii i taxe compensatorii (ultimele avnd rolul de a contracara, de ctre statele importatoare, subveniile acordate de rile exportatoare produselor lor pentru a deveni competitive pe pieele externe). Caseta nr. 20 Acordul cu privire la msurile ce vizeaz investiiile legate de comer (Trade related investment measure TRIMs) Msurile investiionale legate de comer sunt practicate, n special, de rile n curs de dezvoltare, pentru a-i atinge obiectivele de dezvoltare. Acordul TRIMs: 1. Este obligatoriu pentru toi membrii OMC. Recunoate c anumite msuri privind investiiile pot avea efect de restricionare i distorsionare a schimburilor comerciale. Prevede c nici o Parte Contractant nu va aplica msuri care s fie incompatibile cu dispoziiile GATT-1994: art. III (tratament naional) i art. IX (eliminarea general a restriciilor cantitative). 2. La Acord s-a anexat o list indicativ cu msuri incompatibile a) Prescripii cu privire la deinerea de elemente de origine local: se cere investitorilor strini s utilizeze elemente de origine local. b) Prescripii privind echilibrarea schimburilor externe: investitorul strin este constrns s se angajeze s exporte o anumit proporie din producia sa. 3. Acordul TRIMs interzice rilor s aplice 5 msuri: - obligaia cumprrii de produse de origine naional; - limitarea importului de produse la valoarea produselor exportate; - restricionarea importului legat de export;
Universitatea SPIRU HARET

107

Caseta nr. 20 (continuare) - limitarea accesului la devize n funcie de intrrile de devize; - condiionarea vnzrii pe piaa intern ce antreneaz o restricie a exportului. 4. Acordul TRIMs prevede notificarea obligatorie a msurilor investiionale legate de comer care nu sunt conforme cu dispoziiile sale, precum i eliminarea acestora ntr-un interval de: 2 ani pentru rile dezvoltate; 5 ani pentru rile n curs de dezvoltare; 7 ani pentru rile cel mai puin avansate. 5. Acordul TRIMs a instituit Comitetul pentru msurile investiionale legate de comer, nsrcinat cu supravegherea punerii n aplicare a angajamentelor. Caseta nr. 21 Acordul privind punerea n aplicare a articolului VI al GATT (msuri antidumping) 1. Dac n anul 1947 problematica antidumpingului s-a nscris n articolul VI al Acordului general, extinderea treptat n urmtoarele dou decenii a utilizrii dumpingului, precum i a msurilor de contracarare a determinat Prile Contractante (P.C.) ca la Runda Kennedy s se convin, n anul 1969, un Cod Antidumping. La Runda Tokio, Codul respectiv s-a perfecionat; totui, aplicarea acestuia nu presupunea participarea automat i obligatorie a tuturor P.C. din cadrul GATT. 2. Un pas important l-au constituit negocierea i convenirea, n anul 1994, la Runda Uruguay, a unui Acord de msuri antidumping, acesta fiind cel mai detaliat instrument juridic multilateral n materie, de natur s reduc posibilitile P.C. de interpretri unilaterale. 3. Acest nou Acord a adus mai mult claritate prin detaliile convenite: - referitor la metoda utilizat pentru a determina cnd un produs este exportat la pre de dumping, se prevd reguli viznd asigurarea unei comparaii echitabile ntre preul de export i valoarea normal a unui produs, pentru a nu se crea nici marje de dumping i a nu permite nici o manier arbitrar de luare de msuri antidumping; - ntrirea obligaiei rii importatoare de a stabili o legtur de cauzalitate clar ntre importurile cu pre de dumping i prejudiciul cauzat ramurii de producie naionale; - precizarea modului n care procedurile de dumping trebuie angajate i n ce constau investigaiile ce trebuie desfurate anterior, inclusiv prezentarea de elemente de prob; - nchiderea imediat a unei investigaii antidumping atunci cnd marja de dumping este minim (2%) sau volumul acestor importuri este minim (3% din total); - ncetarea msurilor antidumping s fie aplicat n termen de 5 ani, cu excepia cazurilor justificate de meninere a lor de ctre autoriti; - notificarea msurilor preliminare sau finale de contracarare a dumpingului s se fac prompt i detaliat Comitetului pentru practici antidumping.
108
Universitatea SPIRU HARET

Subvenii interzise (prohibite)

Caseta nr. 22

(care sunt considerate a priori ca neputnd fi practicate i care sunt contracarate fr nici un fel de procedur prealabil de evaluare a subveniei i de demonstrare a prejudiciului cauzat i legturii de cauzalitate ntre subvenie i prejudiciu): a) Subvenii controlate de stat n sensul acordrii lor discreionare beneficiarului sau condiionate de nivelul rezultatelor la export, pentru a oferi avantaje de competitivitate pe pieele externe. b) Subvenii controlate de stat n sensul condiionrii produciei subvenionate de folosirea preferenial a materiilor prime, materialelor i/sau componentelor naionale n detrimentul celor prevzute din import. Caseta nr. 23 Lista exemplificativ GATT a subveniilor la export interzise Subvenii directe subordonate rezultatelor la export, sub form de prime, sau pentru acoperirea pierderilor, n favoarea firmelor exportatoare. Sisteme de reinere a devizelor, care implic o prim de export. Furnizarea de inputuri subvenionate pentru a fi utilizate n producia mrfurilor pentru export. Exceptarea de la plata impozitelor directe (cum ar fi scutirea impozitului pe profit pentru exporturi) sau diminuarea acestora fa de cota n vigoare. Exceptarea de la, sau renunarea la, impozitele indirecte (cum ar fi TVA) asupra produselor exportate cu cote n plus fa de cele precedente, atunci cnd sunt vndute pentru consumul intern. Renunarea sau rambursarea taxelor de import (cum ar fi taxele vamale i alte taxe) adugate la cele percepute asupra inputurilor consumate n producia produselor exportate. Programe de garantare a creditelor la export cu dobnzi mai mari, insuficiente pentru acoperirea costurilor pe termen lung ale creditelor. Credite la export cu dobnzi inferioare costurilor de mprumut ale guvernului, atunci cnd aceste msuri folosesc la asigurarea unui avantaj important privind condiiile creditului la export. Caseta nr. 24 Aplicarea principiului flexibilitii privind utilizarea subveniilor interzise n Actul final al Rundei Uruguay I. Tratament special i difereniat n favoarea rilor n curs de dezvoltare Acordarea posibilitii ca, o perioad de 8 ani, cu prelungire nc 2 ani, aceste ri s poat utiliza subvenii interzise, cu condiia notificrii lor la GATT, a reducerii progresive i eliminrii lor n cadrul unui program concret pe produse.
Universitatea SPIRU HARET

109

Caseta nr. 24 (continuare) * Aceast prevedere nu s-a acceptat de ctre rile dezvoltate. Utilizarea subveniilor interzise conform listei exemplificative GATT se va efectua pn la 1 ianuarie 2003. II. Tratament pentru rile n tranziie la economia de pia Acordarea posibilitii ca aceste ri s utilizeze, prin derogare, subvenii interzise, cu condiia notificrii lor i a reducerii lor progresive i eliminrii acestora ntr-o perioad de 7 ani, pn la 1 ianuarie 2002. Caseta nr. 25 Faciliti acordate rilor n curs de dezvoltare n utilizarea subveniilor la export (aplicarea unui tratament special i difereniat) utilizarea de subvenii interzise conform listei explicative nc o perioad tranzitorie de 8 ani, adic pn la 1 ianuarie 2003; din 1.1.1995 pn la 1.1.2003 subveniile s se elimine progresiv i s nu se mreasc nivelul lor; perioada de tranziie poate fi prelungit, la cerere, cu nc 2 ani; dac, timp de 2 ani consecutiv, exporturile unei ri n curs de dezvoltare ating un nivel de cel puin 3,25% din comerul mondial al unui produs, ara respectiv trebuie s elimine n 2 ani subveniile la export pentru exporturile de produse care au devenit competitive; sunt exceptate de la regula ce interzice subveniile la export rile cel mai puin avansate i rile n curs de dezvoltare cu venituri sczute, cu un PIB pe locuitor mai mic de 1.000 $; dac totui prin subvenii s-a reuit s se obin un grad de competitivitate recunoscut pe plan internaional pentru un produs, rile respective sunt obligate s elimine subveniile acordate acelui produs n 8 ani, n loc de 2 ani prevzui pentru celelalte ri n curs de dezvoltare. Caseta nr. 26 Alte faciliti acordate rilor n curs de dezvoltare n utilizarea subveniilor, n actul final al Rundei Uruguay (aplicarea unui tratament special i difereniat) Subvenii ce ncurajeaz utilizarea produselor de origine naional Regula interzice discriminarea fa de produsele importate, respectiv ncurajarea folosirii cu preferin a produselor de origine naional. Exist facilitatea exceptrii de la regul: - pentru rile n curs de dezvoltare dup o perioad tranzitorie de 5 ani (ncepnd cu 1 ianuarie 2000); - pentru rile cel mai puin dezvoltate dup 8 ani (ncepnd cu 1 ianuarie 2003).
110
Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 26 (continuare) Subvenii ce ncurajeaz privatizarea Subveniile tratate ca neacionabile n plan multilateral n cadrul Acordului privind subveniile i taxele compensatorii, cum sunt: anularea direct de datorii; subveniile destinate s acopere costuri sociale, indiferent de form, inclusiv renunarea guvernului la beneficii, pe care autoritile publice le acord unei ri n curs de dezvoltare i au ca destinaie ncurajarea privatizrii. Condiia impus este ca aceste subvenii s fie acordate pentru o perioad limitat n timp i s fie n concordan cu un program de privatizare. Caseta nr. 27 Subvenii permise, dar acionabile (mpotriva crora pot fi luate msuri de contracarare, de ctre ara importatoare, cu condiia dovedirii prejudiciului cauzat, a existenei i volumului subveniei i prejudiciului i a legturii de cauzalitate ntre subvenie i prejudiciu; acestea sunt subveniile care produc efect de distorsionare pe piaa importatorului). Exemple: a) Practici guvernamentale care implic un transfer direct de fonduri, preluarea direct a unor riscuri i responsabiliti. b) Scutirea sau exonerarea (anularea) de datorii fa de bugetul statului. c) Asigurarea, din resurse bugetare, de bunuri i servicii, altele dect cele de infrastructur, sau achiziionarea produciei realizate prin plata din fonduri bugetare. d) Acordarea (alocarea) de fonduri n cadrul unui mecanism sau unei entiti private care s efectueze una din categoriile de sprijin menionate la punctele a), b), c), i care n mod normal nu constituie atribuii sau practici ale guvernelor. e) Orice form de sprijinire a veniturilor sau a preurilor n sensul art. XVI al GATT. f) Acordarea oricrei alte forme de sprijin. Caseta nr. 28 Subvenii permise neacionabile (mpotriva crora nicio Parte Contractant nu poate lua, n principiu, msuri, indiferent de prejudiciul produs productorilor naionali de produse similare sau direct concurente) Exemple: a) Subvenii specifice, cu condiia ca: - s nu limiteze accesul la subvenie numai pentru anumite ntreprinderi; - criteriile i condiiile de acordare s fie clar specificate n reglementri i s fie verificabile;
Universitatea SPIRU HARET

111

Caseta nr. 28 (continuare) - s nu fie utilizate pentru un numr limitat de ntreprinderi care produc mrfuri similare sau s nu fie acordate n procente diferite pe ntreprinderi, iar maniera de abordare s nu fie discreionar. b) Ajutor pentru cercetare-dezvoltare. c) Ajutor pentru ajustare structural n cazul reducerii capacitii de producie a unui productor. d) Ajutor destinat promovrii adaptrii instalaiilor existente la noi cerine n materie de mediu ambiant i introducerii de noi echipamente nepoluante. e) Ajutor regiunilor defavorizate dintr-un teritoriu al rii cu identiti economice i politice clar determinate. O premier n istoria negocierilor comerciale multilaterale a reprezentat-o includerea pe agenda Rundei Uruguay a reglementrilor comerului cu servicii. Interesul deosebit pentru acest segment al schimburilor comerciale dintre statele lumii a fost generat de dinamica accentuat a comerului internaional n acest domeniu, care a ajuns s dein circa un sfert din comerul mondial cu bunuri. Aceasta, cu att mai mult, cu ct pn la Runda Uruguay nu a existat un cadru multilateral al comerului internaional cu servicii care s cuprind principii, reguli i discipline convenite. Dup apte ani de negocieri la Runda Uruguay s-a reuit realizarea Acordului General privind Comerul cu Servicii (GATS), constituind Anexa 1B la Acordul privind crearea OMC i avnd un caracter obligatoriu pentru toi membri organizaiei. Caseta nr. 29 prezint coninutul Acordului GATS, alctuit din ase pri, i anexele la GATS referitoare la situaia specific a anumitor sectoare de servicii. Noutatea i complexitatea deosebit a negocierilor din sfera comerului internaional cu servicii nu au permis, pn la finalizarea Rundei Uruguay, obinerea rezultatelor sperate a fi realizate n toate sectoarele n care s-a dorit asumarea de ctre pri a unor angajamente consistente de liberalizare. Experiena de aproape 50 de ani din rundele de negocieri desfurate n cadrul GATT a fost benefic i n cazul primei runde n domeniul comerului cu servicii. Cci numai flexibilitatea, respectiv realizarea unei serie de compromisuri, pentru a nu se pune n pericol rezultatele de ansamblu ale rundei, au fcut s se accepte continuarea ulterioar a negocierilor, n domenii precum: serviciile financiare, micarea persoanelor fizice prestatoare de servicii, serviciile de transporturi maritime, de telecomunicaii de baz i serviciile personale. Caseta nr. 29 ANEXA 1B la Acordul privind crearea OMC Acordul General pentru Comerul cu Servicii (GATS) Pri ale Acordului I. II. ACORDUL CADRU GATS Sfera de aplicare i definiia serviciilor Obligaiile i disciplinele generale pe care membrii trebuie s le respecte: CNCMF* transparen, faciliti acordate rilor n curs de dezvoltare, aplicare restricii (art. I) (art. II-XV)

A se vedea n detaliu Adrian Constantinescu, op. cit., p. 87-93; Octavian Gh. Botez, Mdlina Militaru, op. cit., p. 40-50. Universitatea SPIRU HARET 112

Caseta nr. 29 (continuare) Angajamente specifice (art. XVI-XVIII) clauza cu privire la accesul pe piee externe clauza cu privire la tratamentul naional IV. Liberalizarea progresiv a sectorului (art. XIX-XX) serviciilor negocieri succesive liste de aranjamente elaborate de rile membre V. Dispoziii instituionale (art. XXII-XXVI) Consultrile i reglementarea diferendelor Consiliul pentru servicii VI. Dispoziii finale (art. XXVII-XXIX) Listele naionale de angajamente specifice asumate de ctre toi membrii n ceea ce privete liberalizarea comerului cu servicii Anexele la GATS 1. Anexa cu privire la micarea persoanelor fizice 2. Anexa cu privire la serviciile-financiare (n special cele bancare i de asigurri) 3. Anexa privind telecomunicaiile (msuri n legtur cu accesul i recurgerea la reelele i serviciile publice de transport i telecomunicaii) 4. Anexa cu privire la telecomunicaiile de baz 5. Anexa cu privire la serviciile de transport aerian 6. Anexa cu privire la serviciile de transport maritim * Este posibil ca o ar s menin excepii de la aplicarea clauzei naiunii celei mai favorizate, o perioad de tranziie de 10 ani (pn la 1.1.2005). III. Alte trei noi domenii n care s-au negociat i convenit reguli i discipline multilaterale de importan crescnd n comerul internaional au vizat: 1) aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual; 2) regulile i procedurile care guverneaz reglementarea diferendelor i 3) mecanismul de examinare a politicilor comerciale. Astfel, Anexa 1 C la Acordul privind crearea OMC conine Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual, inclusiv comerul cu mrfuri contrafcute. Motivaia acestui acord a constituit-o nmulirea cazurilor care altereaz concurena loial, din cauza producerii i comercializrii de mrfuri contrafcute la preuri mult mai mici dect produsele originale. Acest lucru este posibil, deoarece copierea sau reproducerea acestora n mod fraudulos face ca n costurile respective s nu se includ i cheltuielile de cercetare-dezvoltare. Aa se explic faptul c mrfurile contrafcute sunt n mod artificial mai competitive dect
Universitatea SPIRU HARET

113

cele originale, care conin un mare efort uman, material i financiar n domeniul investiiilor i inovaiilor (spre exemplu, din 100 teme de cercetare tehnologice se rein pentru aprofundarea investigrii 15 proiecte, din care doar cteva intr n faza pilot de producie i 1-2 n producia de serie, din al cror profit trebuie s se acopere cheltuielile la cele 100 de teme de cercetare iniiale). De aici rezult necesitatea unui cadru multilateral de principii, reguli i discipline aplicabile comerului internaional cu mrfuri contrafcute, de natur s reduc sensibil sursele de tensiuni n comerul internaional. n Caseta nr. 30 sunt prezentate schematic cele apte pri ale Acordului, coninnd atribuiile Consiliului nsrcinat cu supravegherea punerii n aplicare a Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual, precum i termenele n care prevederile acestuia trebuie aplicate, n funcie de nivelul de dezvoltare a rilor membre ale OMC. Caseta nr. 30 ANEXA 1 C la Acordul privind crearea OMC: Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual, inclusiv comerul cu mrfuri contrafcute (TRIPS Trade related intellectual property) Partea I Partea II Dispoziii generale i principii fundamentale clauza naiunii celei mai favorizate tratamentul naional Abordarea, succesiv, a fiecrui drept de proprietate intelectual dreptul de autor - opere literare i artistice - programe de calculator - productori de nregistrri sonore - filme artiti i interprei executani programe radiodifuzate mrci de fabric, de comer i mrci de servicii indicaii geografice (originea geografic a produsului) desenele i modelele industriale brevetele schemele de configuraie ale circuitelor integrate secretele comerciale i know-how-ul Lupta contra practicilor anticoncureniale n licenele contractuale Definirea obligaiilor guvernelor membre n ceea ce privete procedeele i cile de recurs ce decurg din legislaia lor naional - comport dispoziii privind: elementele de prob despgubirile - dreptul de scoatere din circuitul comercial - dreptul de distrugere a mrfurilor - msuri luate la frontier contra mrfurilor de marc contrafcute sau piratate
Universitatea SPIRU HARET

Partea III

114

Partea IV Partea V Partea VI Partea VII

Caseta nr. 30 (continuare) Achiziii i meninerea drepturilor de proprietate intelectual Prevenirea i reglementarea diferendelor Prevederi tranzitorii Prevederi instituionale i finale

Crearea Consiliului pentru aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual Aplicarea Acordului TRIPS: - rile dezvoltate, dup 1 an - rile n curs de dezvoltare, n 5 ani - rile n tranziie, n 5 ani - rile cel mai puin avansate, n 11 ani. Un alt acord cu caracter de noutate, ndeosebi n plan instituional, l regsim n Anexa 2 la Acordul privind crearea OMC i este intitulat Memorandumul de Acord cu privire la regulile i procedurile care guverneaz reglementarea diferendelor comerciale. Geneza acestui Acord i are explicaia n multiplicarea diferendelor n schimburile comerciale dintre statele i gruprile de state ale lumii, uneori disputele evolund pn la adevrate rzboaie comerciale. Totodat, dei chiar n statutul GATT s-a prevzut regula consultrilor, n scopul rezolvrii pe cale amiabil a diferendelor, iar ulterior au fost luate mai multe decizii pe linia cilor de urmat pentru rezolvarea conflictelor comerciale, totui eficiena acestora a rmas redus. Au existat cazuri cnd rezolvarea unui diferend a durat ani i ani de zile (uneori 10 ani). Tocmai de aceea a fost nevoie de mbuntirea procedurilor, a cror utilizare s se realizeze printr-un nou mecanism, obligatoriu pentru toi membrii OMC. n principal, este foarte important n acest Acord crearea unui Organ unic de reglementare a diferendelor (ORD), care exercit prerogativele Consiliului general i consiliilor i comitetelor tuturor acordurilor convenite n OMC. Caseta nr. 31 detaliaz inclusiv filmul reglementrii diferendelor comerciale, iar Caseta nr. 32 sintetizeaz aciunile pe termene, astfel ca rezolvarea unui diferend s nu depeasc un an i jumtate. Caseta nr. 31 ANEXA 2 la Acordul privind crearea OMC Memorandumul de Acord cu privire la regulile i procedurile care guverneaz reglementarea diferendelor comerciale Evoluia problematicii: Art. XXII GATT consacr principiul consultrilor. Runda Tokio adopt un Memorandum de acord privind notificrile, consultrile, reglementarea diferendelor i supravegherea. Decizii suplimentare: formarea grupurilor speciale (paneluri de experi) 1984. Runda Uruguay: adoptarea unui Memorandum de acord, care devine anex la Acordul privind crearea OMC, prin care se constituie un Organ unic de reglementare a diferendelor (ORD)
Universitatea SPIRU HARET

115

Caseta nr. 31 (continuare) Filmul reglementrii diferendelor Consultrile n 30 de zile de la formularea cererii de ctre un membru. Grup special (panel de experi) n 60 de zile de la formularea cererii. Alte mijloace de reglementare a diferendelor: - bunele oficii, concilierea, medierea, arbitrajul. Finalizarea lucrrilor grupului prin prezentarea unui raport n 6 luni, iar n caz de urgen n 3 luni. Examinarea raportului ORD n 20 de zile, maximum 60 de zile, dac se face apel. Examinarea n apel de ctre Organul de apel, format din 7 membri, n termen de 60 de zile de la notificarea apelului. Raportul stabilit n apel va fi adoptat de ORD i acceptat n mod necondiionat de prile n diferend n 30 de zile de la distribuirea sa. n cazul n care recomandrile ORD nu sunt puse n practic, partea vtmat adreseaz o cerere ORD de autorizare a suspendrii concesiilor fa de partea vinovat, ce va fi examinat n 30 de zile; dac nivelul suspendrii concesiilor este exagerat cazul este supus arbitrajului. TOTAL 14 luni pentru reglementarea unui diferend Memorandumul de Acord cuprinde i un numr de dispoziii care in seama de interesele specifice ale rilor cel mai puin avansate i, n general, de interesele rilor n curs de dezvoltare. Caseta nr. 32 Timpul maxim necesar pentru rezolvarea unui diferend comercial n cadrul OMC 60 zile 45 zile 6 luni 3 sptmni 60 zile Total 1 an 60-90 zile 30 zile Total 1 an i 3 luni pentru consultri, medieri pentru stabilirea unei grupe speciale de desemnare a membrilor grupei pentru prezentarea unui raport al grupei speciale prilor aflate n diferend pentru prezentarea raportului final al grupei speciale membrilor OMC pentru adoptarea unui raport de ctre Organul unic de reglementare a diferendelor (ORD) dac nu se face apel - fr apel pentru prezentarea unui raport de apel pentru adoptarea unui raport de apel de ctre ORD - cu apel

Sursa: Un commerce ouvert sur lavenir, 2e dition, Mars, 1998.

116

Universitatea SPIRU HARET

Un alt aranjament, avnd caracter de noutate, negociat i convenit, se refer la Mecanismul de examinare a politicilor comerciale practicate de ctre toi membrii, cuprins n Anexa 3 la Acordul privind crearea OMC (Caseta nr. 33). Raiunea unui asemenea mecanism a izvort din necesitatea OMC de a monitoriza politicile comerciale ale tuturor statelor membre, ndeosebi n ceea ce privete respectarea obligaiilor convenite n cadrul sistemului comercial multilateral. Iar acest lucru a fost necesar, deoarece exist, totui, o mare diversitate de mecanisme i instrumente folosite n politicile comerciale externe ale statelor. Caseta nr. 33 ANEXA 3 la Acordul privind crearea OMC Mecanismul de examinare a politicilor comerciale ale statelor Raportri periodice, n cadrul multilateral, de ctre toi membrii OMC: - din 2 n 2 ani, pentru primele 4 ri (sau grupe de ri): UE, SUA, Canada, Japonia; - din 4 n 4 ani, urmtoarele 16 ri, n ordinea ponderii n comerul internaional; - din 6 n 6 ani, restul rilor membre. Obiectivul central al mecanismului este urmrirea modului de asigurare a respectrii ntr-o mai mare msur de ctre toi membrii OMC a regulilor, disciplinelor i angajamentelor comerciale multilaterale i chiar plurilaterale (pentru semnatarii acestui tip de acorduri). Mecanismul adoptat statueaz principiul transparenei interne. Examinrile se desfoar n Consiliul general al OMC. Mecanismul adoptat mai prevede obligaia membrilor de a prezenta, n intervalul dintre dou examinri, rapoarte succinte asupra schimbrilor importante intervenite n politicile lor comerciale, precum i de a furniza anual date statistice referitoare la comerul lor exterior. A 4-a i ultima Anex la Acordul privind crearea OMC, negociat i convenit la Runda Uruguay, a inclus patru acorduri plurilaterale axate pe segmente sau sectoare determinate ale comerului internaional. Aceste acorduri plurilaterale au particularitatea c sunt deschise participrii membrilor OMC interesai (spre deosebire de celelalte acorduri multilaterale, care sunt obligatorii pentru toi membrii OMC. Caseta nr. 34 prezint denumirile acordurilor respective.

Universitatea SPIRU HARET

117

Caseta nr. 34 ANEXA 4 la Acordul privind crearea OMC Acorduri comerciale plurilaterale* a) Acordul privind achiziiile guvernamentale (publice) b) Acordul cu privire la aeronavele civile c) Acordul internaional privind produsele lactate ulterior desfiinate i integrate d) Acordul internaional privind carnea de bovin n regulile OMC** *) Nu sunt obligatorii pentru toi membrii OMC **) Acordurile de la punctele c i d au fost ulterior desfiinate, aplicndu-se n domeniile care fac obiectul lor prevederile generale ale OMC. n plus, dup Runda Uruguay s-a negociat un nou acord plurilateral, i anume Acordul privind tehnologia informaiei, care a prevzut eliminarea taxelor vamale i a taxelor cu efect echivalent n comerul cu bunurile privind tehnologia informaiei. Acordul privind achiziiile guvernamentale (publice) Achiziiile guvernamentale (publice) sunt cumprrile de bunuri i servicii de ctre i pentru uzul diferitelor instituii i agenii publice naionale, ale cror valori reprezint o parte nsemnat din comerul internaional. Aceasta a i fost raiunea perfecionrii Acordului ncheiat la Runda Tokyo a rspunde cerinelor transparenei i concurenei libere n cazul acestor operaiuni comerciale. Totodat, a fost lrgit aria tranzaciilor, acesta incluznd, alturi de bunuri, i serviciile. Acordul consacr tratamentul naional ca regula de baz privind achiziiile guvernamentale, n sensul ca pentru furnizorii strini, precum i pentru produsele i serviciile acestora, tratamentul de care beneficiaz s nu fie mai puin favorabil dect cel acordat furnizorilor, precum i bunurilor i serviciilor naionale. Acordul stipuleaz n detaliu procedurile de adjudecare a comenzilor publice, consacrnd metoda licitaiilor pentru cumprrile a cror valoare depete un anumit prag minim valoric, de la care se aplic regulile acordului, respectiv: pentru guvernul central 130.000 DST (drepturi speciale de tragere), contravaloarea a circa 180.000 dolari SUA; pentru entiti ale administraiei locale n jurul a 200.000 DST; pentru uniti de servicii publice 400.000 DST; pentru serviciile de construcii 500.000 DST. Sunt exceptate de la prevederile Acordului, ndeosebi, tranzaciile speciale indispensabile pentru securitate i aprare naional, precum i alte domenii legate de protecia populaiei, a persoanelor handicapate, a plantelor i animalelor. Acordul privind aeronavele civile n plus fa de acordul ncheiat la Runda Tokyo, dat fiind creterea comerului mondial cu aeronave i echipamente aeronautice, noul acord cuprinde reguli concureniale mai stricte, ndeosebi prin limitarea subveniilor pentru industriile aeronautice naionale. Obiectivul concret al Acordului vizeaz liberalizarea schimburilor comerciale la toate produsele din domeniu, prin eliminarea total a taxelor vamale de import, precum i a eventualelor obstacole netarifare.
118
Universitatea SPIRU HARET

Acordul pentru produse lactate i Acordul pentru carnea de vit Interesele marilor ri productoare i exportatoare de aceste produse le-au determinat s convin disciplina pe linia liberalizrii comerului mondial n domeniu, n baza acordurilor deja ncheiate la Runda Tokyo. Obiectivul acordurilor a fost crearea unor condiii de pia mai stabile, pe baz de avantaje reciproce, pentru rile exportatoare i importatoare. Consiliilor internaionale la cele dou acorduri le-au revenit atribuii de analiz a cererii i ofertei mondiale, de elaborare de previziuni asupra evoluiei preurilor i de monitorizare a funcionrii generale a acordurilor. Ulterior Rundei Uruguay, Acordul pentru produse lactate i Acordul pentru carnea de vit au fost desfiinate, aplicndu-se n domeniile vizate de aceste acorduri prevederile generale ale OMC. * O retrospectiv a rezultatelor de ansamblu ale negocierilor comerciale din cadrul Rundei Uruguay cea mai complex i mai ampl rund din istoria GATT ncheiat prin crearea Organizaiei Mondiale a Comerului ne permite s sintetizm realizrile sale importante, concomitent cu reinerea i a unor insuccese pariale. Caseta nr. 35 puncteaz aceste aspecte definitorii ale eforturilor depuse pe parcursul a 8 ani (1986-1994). Totodat, Caseta nr. 36 sintetizeaz diferenele dintre GATT i noua organizaie cu vocaie universal OMC, care n 2006 numra 150 de state (tabelul nr. 14). Caseta nr. 35 Bilanul negocierilor comerciale la Runda Uruguay Realizri 1. Liberalizri sporite n comerul internaional 2. Extinderea sferei de aplicabilitate a principiilor, regulilor i disciplinelor sistemului comercial multilateral la noi domenii 3. Sporirea transparenei, previzibilitii i stabilitii cadrului de desfurare a comerului mondial 4. mbuntirea mecanismelor de reglementare a diferendelor comerciale 5. Recunoaterea problemelor specifice ale rilor n curs de dezvoltare i ale rilor n tranziie la economia de pia Insuccese pariale 1. Insuficiena creterii accesului pe piee n unele sectoare de mrfuri al rilor n curs de dezvoltare (agricultur, textile, mbrcminte) 2. Diminuarea gradului de cuprindere sectorial a liberalizrii comerului cu servicii (financiare, micarea persoanelor, transporturi maritime, telecomunicaii etc.) 3. Nefinalizarea unor acorduri sectoriale (produse farmaceutice, produse siderurgice).

Universitatea SPIRU HARET

119

Caseta nr. 36 Diferene dintre GATT i OMC GATT 1. A avut un caracter ad-hoc i provizoriu, nu a fost niciodat ratificat de parlamentele rilor membre. 2. A avut Pri Contractante; a fost oficial un text juridic, nu o organizaie propriu-zis. 3. S-a ocupat numai de comerul cu mrfuri. 4. Diferendele comerciale dintre state se reglementau abia dup perioade foarte lungi, uneori 10 ani. 5. Nu a reuit dect parial s exercite o supraveghere a politicilor comerciale ale statelor Pri Contractante. 6. A fost considerat clubul bogailor, avnd un numr limitat de membri. OMC 1. Caracterul OMC i Acordurile pe care le administreaz sunt permanente i ratificate de parlamentele rilor membre. 2. Are membri. 3. Se ocup, pe lng comerul cu mrfuri i comerul cu servicii, i cu aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual. 4. Sistemul de reglementare a diferendelor este mai rapid i cu aciune automat, iar deciziile nu pot fi blocate. 5. A instituit un mecanism funcional de examinare a politicilor comerciale ale rilor membre. 6. Are un numr mare de membri, fiind o organizaie aproape universal, care continu s se extind, tinznd s includ, practic, toate statele lumii.
Tabelul nr. 14 RILE MEMBRE ALE OMC N ANUL 2006 (150) Europa (37 ri) 1 Albania Germania Austria Belgia Bulgaria Cipru Croaia Africa (40 ri) 2 Africa de sud Angola Benin Botswana Burundi Camerun Congo Asia i Oceania (39 ri) 3 1. Australia 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bahrein Bangladesh Brunei Darusalam R.P. Chinez R. Coreea Emiratele Arabe Unite 8. Fidji 9. Georgia 10. Hong Kong, China America (34 ri) 4 Antigua i Barbuda Argenitna Barbados Belize Bolivia Brazilia Canada

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. Danemarca 9. Spania 10. Estonia 120

8. Coasta de Filde 9. Djibuti 10. Egipt

8. Chile 9. Columbia 10. Costa Rica

Universitatea SPIRU HARET

Tabelul nr. 14 (continuare) 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 1 Finlanda Frana Grecia Ungaria Irlanda Islanda Italia Letonia Lichtenstein Lituania Luxemburg Malta R. Moldova Norvegia Polonia R. Slovac R. Ceh Romnia Olanda 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 2 Gabon Gambia Ghana Guineea Guineea-Bissau Kenia Lesotho Madagascar Mali Maroc Ins. Mauriiu Mauritania Mozambic Namibia Niger Nigeria Uganda R. Centrafrican R.D. Congo 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3 Ins. Solomon India Indonezia Israel Japonia Iordania Kuweit Macao, China Malaysia Malawi Ins. Maldive Mongolia Myamar Noua Zeeland Oman Pakistan Papua-Noua Guinee Filipine Qatar 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 4 Cuba Dominica Salvador Ecuador SUA Grenada Guatemala Guyana Haiti Honduras Jamaica Mexic Nicaragua Panama Paraguay Peru R. Dominican Santa Lucia Santa Kitt i Nevis 30. Santa Vincent i Grenadine 31. Surinam

30. Portugalia 31. Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord 32. Slovenia 33. Suedia 34. Elveia 35. Turcia 36. Fosta Republic Iugoslav a Macedoniei 37. Comunitile Europene

30. Ruanda 31. Senegal

30. R. Kirkiz 31. Singapore

32. Sierra Leone 33. 34. 35. 36. 37. Swaziland Tanzania Ciad Togo Tunisia

32. Sri Lanka 33. 34. 35. 36. 37. Thailanda Armenia Cambodgia Nepal Arabia Saudit

32. TrinidadTobago 33. Uruguay 34. Venezuela

38. Zambia 39. Zimbabwe 40. Burkina Faso

38. Taiwanul (provincie a Chinei) 39. Vietnam

Universitatea SPIRU HARET

121

6. CONFERINELE MINISTERIALE ALE OMC, DUP RUNDA URUGUAY

Conferina Ministerial este organul suprem al OMC. La aceast conferin particip reprezentanii tuturor statelor membre, la nivel de ministru. Conform Acordului pentru crearea OMC, cel puin o dat la doi ani se reunete Conferina Ministerial. ntre sesiunile acestor conferine, activitatea este condus de ctre Consiliul General. Conferina Ministerial a OMC de la Singapore, 1996 La Prima Conferin Ministerial a OMC au participat 128 de state membre i 28 de ri cu statut de observator. Pe ordinea de zi au figurat cinci puncte viznd: 1) aplicarea angajamentelor asumate la Runda Uruguay; 2) analiza activitii pe sectoare i domenii importante (servicii de telecomunicaii, maritime, financiare), msuri antidumping, reglementarea diferendelor comerciale, aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual i agricultur; 3) comerul i mediul (acordndu-se prioritate, de ctre rile n curs de dezvoltare, neintroducerii de restricii unilaterale la import sub pretextul proteciei mediului), 4) liberalizri suplimentare n sectorul farmaceutic (acord privind eliminarea total a taxelor vamale), n sectorul produselor chimice (anumite progrese, dar nesemnificative) i n sectorul tehnologiei informaiei (IT), unde s-a ajuns la adoptarea unui Acord (martie 1997) ce a prevzut eliminarea total a taxelor vamale pn n anul 2000 la computere, telefoane, semiconductori, programe pe calculator, instrumente tiinifice; 5) noi probleme: comer i investiii, comer i politici concureniale, pentru care s-au creat dou grupuri de lucru, iar un al treilea grup, pentru studierea transparenei n domeniul achiziiilor publice. Cele mai aprinse dezbateri s-au purtat n ce privete problematica standardelor normelor de munc. SUA i unele ri europene au invocat faptul c prin folosirea de for de munc ieftin n unele ri se creeaz o competitivitate artificial a exporturilor lor, ceea ce duce la pierderea locurilor de munc n rile dezvoltate. rile n curs de dezvoltare, n schimb, au artat c, tocmai prin salariile sczute, ele pot s obin avantaje comparative pentru a exporta pe pieele dezvoltate, iar problema normelor de munc se afl n competena Organizaiei Internaionale a Muncii (OIM), cu care poate colabora OMC. Declaraia Ministerial de la Singapore a stabilit obiectivele n continuare ale OMC, cu accent pe liberalizare i recunoaterea eforturilor statelor pe linia adaptrii legislaiilor naionale la prevederile OMC.

N. Sut, Sultana Sut-Selejan, op. cit., vol.l, 2003, p.379-383.


Universitatea SPIRU HARET

122

Conferina Ministerial a OMC de la Geneva (Elveia), 1998 Avnd ca obiectiv principal aniversarea a 50 de ani de la crearea GATT, rezultatele acestei Conferine au fost mai modeste n ce privete abordarea a noi domenii de liberalizare, pe fondul nemulumirii rilor n curs de dezvoltare n legtur cu transpunerea n practic a unor angajamente convenite la Runda Uruguay (ndeosebi la produse textile i confecii). Rezultatul pozitiv al Conferinei a fost, totui, Declaraia asupra comerului electronic, a crui cretere spectaculoas, ca volum valoric al tranzaciilor, cere reglementri mbuntite, dar cu meninerea practicii de neimpunere i de percepere de taxe vamale la import. Conferina Ministerial a OMC de la Seattle (SUA), 1999 Avnd pe agenda de lucru probleme majore controversate privind agricultura, comerul cu servicii, standardele de munc, folosirea clauzei de salvgardare, achiziiile publice .a., n condiiile nefavorabile cauzate de amploarea i violena demonstraiilor antiglobalizare de pe strzile oraului Seattle, Conferina a euat n ncercarea de a iniia o nou rund de negocieri comerciale multilaterale. La aceasta a contribuit i solicitarea lurii n considerare, n cadrul OMC, ntr-o msur mai mare, a nevoilor i intereselor unor ri n curs de dezvoltare importante, cum sunt India, Brazilia, China, Egipt i grupul rilor din Asia de Sud-Est. n plus, la conferin au participat 686 organizaii neguvernamentale reprezentnd societatea civil (la Singapore au fost numai 108), din care o bun parte a susinut ideea stoprii procesului de liberalizare a comerului mondial, care ar aduce, n principal, avantaje rilor dezvoltate, provocnd omaj ndeosebi n rile n curs de dezvoltare. Din declaraia directorului general al OMC, dup ncheierea Conferinei, din care a rezultat c obiectivele organizaiei rmn neschimbate, au reieit i noi direcii de aciune pe linia realizrii complementaritii dintre liberalizare, dezvoltarea economic i eradicarea srciei i a necesitii organizrii activitii OMC pe baze care s reflecte ntr-o mai mare msur interesele i nevoile tuturor membrilor. Conferina Ministerial a OMC de la Doha (Qatar), 2001 Divergenele pe marginea problemelor sensibile care au determinat eecul Conferinei Ministeriale de la Seattle au reprezentat dificulti majore n stabilirea agendei viitoarei Conferine. Cci, dac pentru lansarea unei runde de negocieri comerciale multilaterale, la Tokyo i Uruguay, a fost suficient acordul SUA, Uniunii Europene i Japoniei, n anii de la nceputul secolului XXI, aceast agend trebuia definitivat, inclusiv cu acceptul grupului de ri n curs de dezvoltare printre ai cror lideri se afl state ca India, Pakistan, Egipt, Malaysia. De reinut c pentru lansarea unei noi runde de negocieri este nevoie de acordul (consensul) tuturor rilor membre ale OMC. Casetele nr. 37, 38, 39, 40 i 41 demonstreaz c, n atmosfera de la Doha, total diferit de cea ostil, de la Seattle, s-a dat dovad de mai mult solidaritate internaional. rile dezvoltate au fcut mai uor concesii rilor n curs de dezvoltare, iar acestea au fost mai receptive la problemele rilor industrializate (ndeosebi, consecinele atentatelor teroriste asupra economiei SUA). Se poate
Universitatea SPIRU HARET

123

constata faptul c, la Doha, ctigtoare incontestabile au fost rile n curs de dezvoltare. Caseta nr. 37 DECLARAIA Conferinei Ministeriale a OMC de la Doha (Qatar) (2001) 1. OMC urmrete ca Sistemul Comercial Mondial (SCM) s contribuie ct mai mult la creterea economic, la dezvoltare i utilizarea forei de munc. OMC este hotrt s continue procesul de liberalizare a politicilor comerciale, astfel ca SCM s favorizeze relansarea economiei mondiale, creterea economic i dezvoltarea. OMC reafirm principiile i obiectivele din Acordul de la Marrakesh (Maroc) i respinge recurgerea la protecionism. 2. Comerul internaional poate s joace un rol major n promovarea dezvoltrii economice i a reducerii srciei. ntruct majoritatea rilor membre OMC sunt ri n curs de dezvoltare, n centrul programului de lucru al OMC se situeaz problemele rilor n curs de dezvoltare i n special ale rilor cel mai puin avansate, respectiv accesul la piee i creterea asistenei tehnice n favoarea acestor ri. 3. OMC este hotrt s remedieze marginalizarea rilor cel mai puin avansate n comerul internaional i s mbunteasc participarea lor la SCM. 4. OMC va fi cadrul unic pentru elaborarea de reguli comerciale i de liberalizare a schimburilor la nivel mondial. OMC recunoate, de asemenea, rolul important al acordurilor comerciale regionale privind liberalizarea i extinderea schimburilor i favorizarea dezvoltrii. 5. OMC va colabora cu FMI i BM pentru o mai mare coeren n abordarea politicilor economice la nivel mondial. 6. OMC este n favoarea dezvoltrii durabile, problematic n care SCM trebuie s fie deschis i nediscriminatoriu, protejnd totodat mediul nconjurtor; dar protecia mediului s nu fie un mijloc de discriminare arbitrar i nejustificat. 7. OMC este pregtit s introduc noi reglementri privind GATS (Acordul General pentru Comerul cu Servicii). 8. OMC acord atenie normelor fundamentale ale muncii recunoscute pe plan internaional. 9. OMC are noi membri: R.P. Chinez, Taiwanul, provincie a Chinei, Albania, Croaia, Georgia, Iordania, Lituania, R. Moldova, Oman. Sunt nc 28 ri cu care se negociaz intrarea n OMC, printre care Federaia Rus. 10. OMC va face cunoscute opiniei publice avantajele unui SCM liberal, bazat pe regulile sale, va face mai transparente activitile OMC i va mbunti dialogul cu publicul.

124

Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 38 PROGRAMUL de LUCRU al OMC adoptat la Conferina Ministerial de la DOHA (Qatar, 2001) pentru a IX-a rund de negocieri 1.1.2002-2005 1. Agricultura desfurarea de negocieri globale 2. Comerul cu servicii negocieri 3. Accesul la piee pentru produsele neagricole 4. Aspecte ale drepturilor de proprietate intelectual legate de comer 5. Investiii strine (ndeosebi directe) 6. Interaciunea comerului i politicii concurenei 7. Transparena achiziiilor publice 8. Facilitarea schimburilor (n special ale rilor n curs de dezvoltare i rilor cel mai puin avansate) 9. Reglementri ale OMC (negocieri pentru mbuntirea unor acorduri din punct de vedere al nevoilor rilor n curs de dezvoltare i rilor cel mai puin avansate) 10. Memorandum de acord privind reglementarea diferendelor 11. Comerul i mediul nconjurtor 12. Comerul electronic 13. Micile economii (ri mici i teritorii) 14. Comer, datorii, finane 15. Comer i transfer de tehnologie 16. Cooperarea tehnic i ntrirea capacitilor 17. rile cel mai puin avansate 18. Tratament special i difereniat negocieri pentru remedierea constrngerilor de care se lovesc nc rile n curs de dezvoltare i, ndeosebi, rile cel mai puin avansate Caseta nr. 39 HOTRREA Conferinei ministeriale a OMC de la Doha (Qatar) privind problemele i preocuprile legate de punerea lor n aplicare 1. Acordul General pentru Tarife i Comer 1994 2. Acordul privind agricultura 3. Acordul asupra aplicrii msurilor sanitare i fitosanitare 4. Acordul privind textilele i mbrcmintea 5. Acordul privind obstacolele tehnice n calea comerului 6. Acordul asupra msurilor privind investiiile legate de comer 7. Acordul (Codul Antidumping) art. VI GATT 1994 8. Acordul privind evaluarea n vam art. VII 9. Acordul privind regulile de origin 10. Acordul privind subveniile i msurile compensatorii 11. Acordul asupra aspectelor de proprietate intelectual legate de comer
Universitatea SPIRU HARET

125

Caseta nr. 39 (continuare) 12. Probleme viznd tratamentul special i difereniat n favoarea rilor n curs de dezvoltare i rilor cel mai puin avansate 13. Probleme de pus n aplicare rmase nc nerezolvate 14. Dispoziii finale - asisten tehnic pentru rile n curs de dezvoltare - colaborare cu alte organizaii internaionale pentru a evita programe paralele Caseta nr. 40 Beneficiile sistemului OMC pentru comunitatea de afaceri Guvernele negociaz accesul pe pia al ntreprinderilor lor, pentru a se asigura c aceste piee rmn deschise, evitndu-se impunerea brusc i arbitrar prin restricii asupra importurilor. 1. Beneficii conferite comunitii de afaceri a. Beneficii pentru exportatorii de bunuri i servicii - securitatea accesului, asigurat prin consolidri; - stabilitatea accesului pe pieele de export. b. Beneficii pentru importatorii de materii prime i alte inputuri necesare produciei de export. 2. Drepturi conferite comunitii de afaceri a. Drepturi ale productorilor interni i ale importatorilor - Acordul pentru evaluarea n vam - Acordul asupra acordrii licenelor de import - Guvernele pot s iniieze aciuni de salvgardare sau s perceap taxe antidumping sau taxe compensatorii. b. Drepturi ale ntreprinderilor exportatoare - prezentarea de dovezi n timpul investigaiilor rilor importatoare pentru instituirea de taxe antidumping i compensatorii; - soluionarea diferendului n plan bilateral cu guvernul rii importatoare; - ridicarea problemei la OMC pentru reglementarea diferendului. 3. Utilizarea efectiv a procedurilor OMC de reglementare a diferendelor - pe baza plngerii i a documentaiei necesare, guvernele ntreprinderilor exportatoare vor nainta plngerea n cadrul procedurii OMC de reglementare a diferendelor. 4. Influenarea cursului viitor al negocierilor - negocierile nu se ncheie o dat cu adoptarea acordurilor; - alte negocieri se desfoar n faza de reglementare a acordurilor, pentru ca acestea s fie modificate; - n plus, sunt n pregtire noi acorduri, cu reguli OMC; - se acioneaz pentru o mai mare transparen a lucrrilor OMC; - mbuntirea contactelor OMC cu societatea civil (ONG).
126
Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 40 (continuare) 5. Valorificarea msurilor de liberalizare - comunitatea de afaceri s asiste guvernele la negocieri; - implementarea acordurilor printr-o cunoatere n detaliu a concesiilor obinute la bunuri i servicii. Caseta nr. 41 Prevederi n cadrul Acordurilor OMC privind tratamentul special i difereniat al rilor n curs de dezvoltare 1. Prevederi care cer rilor s ia msuri speciale i difereniate pentru a facilita comerul cu rile n curs de dezvoltare: msuri unilaterale adoptate de rile dezvoltate pentru a permite importuri pe baz preferenial: - Sistemul Generalizat de Preferine (SGP). - Tratament mai favorabil pentru rile cel mai puin dezvoltate. - Angajamente care permit accesul preferenial unui numr limitat de ri n curs de dezvoltare. Convenia de la Lom (acum Cotonou): ntre UE i rile din Africa, Caraibe i Pacific. Iniiativa Bazinului Caraibelor: ntre SUA i rile din Caraibe. prioritate n reducerea i eliminarea taxelor vamale n negocierile comerciale. - aciunea rilor dezvoltate privind comerul cu bunuri i comerul cu servicii; - aciunea rilor n curs de dezvoltare privind rile similare i cele mai puin avansate; aplicarea n mod excepional de restricii cantitative i alte restricii. - Acordul pentru Textile i mbrcminte (eliminare restricii pn la 1.1.2005) - n caz de dificulti n balana de pli extern: proceduri de acordare de licen la import; prioriti pentru rile n curs de dezvoltare i, n special, pentru rile cel mai puin dezvoltate; msuri de protecie condiionale, cu caracter de restricionare a importurilor (aciuni de salvgardare, msuri antidumping i taxe compensatorii). 2. Prevederi care asigur flexibilitatea n respectarea obligaiilor OMC de ctre rile n curs de dezvoltare i rile cel mai puin avansate. Flexibilitate n acceptarea obligaiilor n negocierile comerciale: - pentru comerul cu bunuri reciprocitate relativ; - pentru comerul cu servicii liberalizare gradual. Flexibilitate n acordarea unei protecii sporite pentru dezvoltarea noilor industrii i luarea unor msuri restrictive n caz de dificulti ale balanei de pli externe prin: - creterea nivelului taxelor vamale de import;
Universitatea SPIRU HARET

127

Caseta nr. 41 (continuare) - aplicarea unor restricii cantitative; perioade de tranziie pe termene mai lungi pentru punerea n aplicare a obligaiilor evaluarea n vam (5 ani), dreptul de proprietate intelectual (11 ani) etc.; exceptarea rilor n curs de dezvoltare de la unele obligaii i flexibilitatea adiional pentru punerea lor n aplicare; exemplu: Acordul privind subveniile i msurile compensatorii pentru rile cel mai puin avansate, cu un venit anual sub 1000 $ locuitor. 3. Acordarea de asisten tehnic pentru rile n curs de dezvoltare n vederea creterii capacitilor de implementare a acordurilor OMC Conferina Ministerial a OMC de la Cancn (Mexic), 2003 n perioada 10-14 septembrie 2003 s-au desfurat, la Cancn (Mexic), lucrrile celei de-a cincea Conferine Ministeriale a Organizaiei Mondiale a Comerului (OMC). Obiectivul Conferinei l-au constituit evaluarea stadiului n care se afl negocierile actualei Runde lansate la Doha, n decembrie 2001, i definirea direciilor i modalitilor de negociere pentru perioada urmtoare, n vederea finalizrii acesteia pn la 1 ianuarie 2005 i ndeplinirii mandatului stabilit n cadrul Agendei de dezvoltare de la Doha. Conferina a demarat sub auspiciile unor puternice divergene de opinii ntre participani n ceea ce privete principalele puncte de pe agend. Impactul politic pe care prezena minitrilor l-ar fi putut avea asupra desfurrii i ritmului negocierilor nu s-a dovedit a fi suficient pentru a duce la apropierea poziiilor de negociere ale acestora. Teoretic, aceast Conferin Ministerial, cu rolul preconizat de mid-term review, nu ar fi trebuit s nregistreze un succes sau un eec, ci numai s traseze anumite reguli n baza crora s se continue negocierile pentru realizarea obiectivelor stabilite deja la Doha. Practic ns, insatisfacia rilor n curs de dezvoltare i a celor mai puin avansate fa de repartizarea inegal a beneficiilor obinute n urma aplicrii rezultatelor Rundei Uruguay le-a determinat s adopte o poziie radical fa de propunerile rilor dezvoltate. Astfel, n domeniul agriculturii, cel mai important sector de pe agenda negocierilor, grupul rilor n curs de dezvoltare, al crui lider este Brazilia, alturi de India i R.P. Chinez, s-a opus categoric adoptrii modalitilor de negociere propuse de UE i SUA, apreciind c acestea favorizeaz continuarea practicii rilor dezvoltate de subvenionare a agriculturii i nu ofer rilor n curs de dezvoltare oportuniti sporite de acces pe aceste piee. O nou propunere privind modalitile de negociere n agricultur a fost prezentat la aceast Conferin de ctre grupul ACP (fostele colonii europene din Africa, Pacific i Caraibe) i o serie de ri slab dezvoltate. Aceast propunere, care viza un echilibru ntre cei trei piloni ai agriculturii (acces pe pia, msuri de sprijin intern i subvenii la export), avnd n vedere acordarea unui tratament special rilor n curs de dezvoltare, nu s-a bucurat de susinerea deplin a rilor n curs de dezvoltare i nicidecum a rilor dezvoltate. Declaraiile anterioare Conferinei Ministeriale, fcute de reprezentanii comunitari i americani ai comerului, cu privire la concesiile oferite deja de ctre cele dou pri, concretizate n propunerea comun UE-SUA privind modalitile
128
Universitatea SPIRU HARET

de negociere s-au dovedit a fi reale, astfel nct la Cancn marja de negociere a acestora a fost minim. n ceea ce privete modalitile de negociere pentru comerul cu produse industriale, nu s-a putut realiza consensul n cel puin dou probleme, i anume: definirea formulei de reducere a taxelor vamale (linear sau nelinear) i abordarea voluntar sau obligatorie a eliminrii taxelor vamale sectoriale. n domeniile investiii, concuren, transparen n achiziiile publice i facilitile comerului au persistat divergenele privind deschiderea acestor domenii pentru negocierea unui cadru multilateral de reguli. Propunerea unor ri de lansare a negocierilor multilaterale numai pentru domeniile n care se poate ntruni consensul (transparena n achiziii publice i facilitarea comerului) nu a fost acceptat de ctre susintorii investiiilor i concurenei. Obinerea consensului nu a fost posibil nici pentru alte aspecte ale negocierilor, precum: iniiativa bumbacului (Benin, Burkina Fasso, Ciad i Mali au solicitat rilor dezvoltate s elimine subveniile acordate produciei de bumbac i s ofere pli compensatorii pentru acoperirea pierderilor economice cauzate de subveniile acordate), extinderea proteciei indicaiilor geografice la alte produse dect vinuri i buturi spirtoase, reguli privind eco-etichetarea, extinderea termenelor pentru prezentarea ofertelor iniiale n domeniul comerului cu servicii. Conferina Ministerial s-a ncheiat prin adoptarea unei Declaraii Ministeriale care prevede organizarea unei reuniuni excepionale a Consiliului General, cu participare la nivel nalt, pentru adoptarea msurilor necesare privind derularea negocierilor n spiritul mandatului i termenelor convenite la Doha. Conferina Ministerial a OMC de la Hong Kong (China), 2005 Aceast Conferin ce a avut loc n decembrie 2005, dat cnd ar fi trebuit s se ncheie negocierile multilaterale din cadrul Rundei Doha, a marcat un progres modest n ceea ce privete extinderea comerului liber la nivel global. Minitrii comerului din rile participante nu au reuit s traseze un plan ferm privind modalitile de liberalizare a pieelor. n acest context, statele membre ale OMC s-au angajat s depun eforturi pentru ncheierea negocierilor nainte de finele anului 2006, pentru a se ajunge la un acord de liberalizare a pieelor agricole din rile dezvoltate i a pieelor pentru produse industriale i servicii din unele ri n curs de dezvoltare. Totui, statele cel mai puin dezvoltate nu vor trebui s adopte nici o msur n direcia facilitrii accesului pe pia al produselor industriale strine. n materie de servicii, la Hong Kong a fost fcut primul pas ctre negocierile plurilaterale, fiecare ar avnd dreptul s aleag sectoarele accesibile furnizorilor externi de servicii. Tergiversarea negocierilor comerciale a determinat orientarea rilor dezvoltate spre stabilirea unor acorduri regionale sau bilaterale SUA, cu peste 20 de ri n curs de dezvoltare, iar UE, un acord de parteneriat cu 69 de ri din zona Africa, Caraibe, Pacific i consolidarea relaiilor comerciale cu rile mediteraneene. Pe de alt parte, R.P. Chinez, urmrind formarea unui bloc comercial est-asiatic, a ncheiat acorduri bilaterale cu rile membre ASEAN i negociaz acorduri cu Australia, Noua Zeeland, Coreea de Sud i Japonia.
Universitatea SPIRU HARET

129

Negocierile n cadrul OMC sunt n prezent blocate, UE exercitnd presiuni asupra SUA n direcia reducerii subveniilor agricole la productori, iar SUA solicitnd UE reduceri majore ale taxelor vamale la importurile de produse agricole. Pe de alt parte, SUA i UE doresc extinderea accesului produselor industriale i serviciilor pe pieele rilor n curs de dezvoltare. UE a pledat pentru eliminarea subveniilor la exportul de produse agricole ncepnd cu anul 2013, fiind dispus s permit un acces mai larg pe piaa european pentru rile care vor adopta un grad similar de flexibilitate a msurilor referitoare la acest aspect. UE nu este pregtit numai pentru reducerea taxelor vamale la importul de produse agricole, ci i pentru reducerea volumului i listei de produse sensibile, cu condiia ca rile partenere s dispun msuri similare. Negocierile n cadrul Rundei Doha au euat n luna iulie 2006, cnd UE, SUA i rile n curs de dezvoltare nu au reuit s ajung la un acord privind subveniile agricole, ceea ce a condus la suspendarea tratativelor pn la sfritul anului 2006.

130

Universitatea SPIRU HARET

7. UNCTAD CONFERINA NAIUNILOR UNITE PENTRU COMER I DEZVOLTARE

Conferina Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare este un organ permanent, specializat, al Adunrii Generale a ONU, cu sediul la Geneva, creat la 30 decembrie 1964. UNCTAD are ca obiective: iniierea de msuri care s favorizeze expansiunea comerului mondial n scopul impulsionrii dezvoltrii economice a tuturor rilor i, n primul rnd, a celor n curs de dezvoltare, intensificarea comerului ntre ri cu niveluri economice diferite i cu sisteme economico-sociale diferite, elaborarea de principii i politici privind comerul internaional, astfel nct acesta s contribuie la reducerea marilor decalaje economice dintre ri, precum i de propuneri pentru aplicarea n practic a acestora; urmrirea i facilitarea coordonrii activitii altor instituii aparinnd sistemului Naiunilor Unite n domeniul comerului internaional i al problemelor conexe ale dezvoltrii economice, colabornd n acest sens cu Adunarea General a ONU i cu ECOSOC; iniierea, n colaborare cu organele competente ale ONU, de negocieri pentru adoptarea de instrumente juridice multilaterale n domeniul comerului internaional; armonizarea politicilor guvernamentale i gruprilor economice regionale n materie de comer i dezvoltare etc. Membri ai UNCTAD pot fi toate statele membre ale ONU sau ale uneia din instituiile sale specializate. Prezentm n Caseta nr. 42 o sintez a principalelor probleme abordate n cadrul activitii UNCTAD. Structura iniial organizatoric a UNCTAD a cuprins: Sesiunea UNCTAD, ale crei principale atribuii sunt prezentate n Caseta nr. 43, Consiliul pentru Comer i Dezvoltare, n subordinea cruia activeaz o serie de comisii permanente i grupe de lucru (Comisia pentru produse de baz, Comisia pentru produse manufacturate; Comitetul special pentru preferine; Comisia pentru invizibile i finanarea comerului; Comisia pentru transporturile maritime; Comisia pentru transferul de tehnologie; Comisia pentru cooperare economic ntre n curs de dezvoltare etc.) i Secretariatul.

Universitatea SPIRU HARET

131

Caseta nr. 42 SINTEZA problemelor importante abordate n cadrul activitii UNCTAD Comerul internaional 1. Programul global cu privire la produsele de baz cu produse de baz - 18 produse - crearea Fondului Comun cu 2 ghiee - 400 mil. $ pentru finanarea stocurilor regulatorii - 350 mil. $ pentru finanare, comercializare, prelucrare, distribuie, transport 2. Platforma de la Buenos Aires i Declaraia de la Arusha - lrgirea facilitilor convenite n cadrul FMI - crearea de noi faciliti pentru finanarea compensatorie a deficitelor din exportul produselor de baz al rilor n curs de dezvoltare Comerul internaional 1. Crearea unei instituii specializate a ONU pentru cu produse dezvoltarea industrial ONUDI (1966) Organizaia manufacturate Naiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrial 2. Crearea SGP (Sistemul Generalizat de Preferine) (1970) 3. Iniierea i convenirea ntre rile n curs de dezvoltare a Acordului privind SGPC (Sistemul Global de Preferine Comerciale), 1988, precedat de Protocolul celor 16 ri n curs de dezvoltare (1971) Alte probleme 1. Program de aciune n favoarea rilor n curs de dezvoltare mai puin avansate 2. Program de msuri pentru cooperarea rilor n curs de dezvoltare (1976) - Programul de la Arusha privind autonomia colectiv i acordul de negociere (1979) 3. Dezbaterea problemei practicilor comerciale restrictive care afecteaz exportul rilor n curs de dezvoltare 4. Dezbaterea problemei instituirii unui regim preferenial pentru rile n curs de dezvoltare n domeniul serviciilor (1979) 5. Dezbaterea problemei datoriei externe a rilor n curs de dezvoltare (1987)

132

Universitatea SPIRU HARET

Tabelul nr. 15 SESIUNILE UNCTAD I II III IV V VI VII VIII IX X XI Geneva New Delhi Santiago de Chile Nairobi Manila Belgrad Geneva Cartagena (Columbia) Midrand (Africa de Sud) Bangkok (Thailanda) Sao Paolo (Brazilia) 1964 1968 1972 1976 1979 1983 1987 1992 1996 2000 2004

n atenia primelor apte sesiuni ale UNCTAD (tabelul nr. 15) au stat problemele referitoare la comerul internaional cu produse de baz, produse manufacturate, servicii, relaiile comerciale dintre ri cu niveluri i sisteme economice diferite, relaiile comerciale i de cooperare dintre rile n curs de dezvoltare, principiile menite s cluzeasc relaiile economice dintre state i politicile lor comerciale, problemele financiare i monetare, transferul de tehnologie, transporturile maritime, problemele instituionale etc. Caseta nr. 43 Principalele atribuii ale sesiunii UNCTAD 1. Iniierea de msuri care s favorizeze expansiunea comerului mondial n scopul impulsionrii dezvoltrii economice a tuturor rilor i, n primul rnd, a celor n curs de dezvoltare. 2. Iniierea de msuri care s favorizeze dezvoltarea comerului ntre ri cu niveluri economice diferite, ntre ri n curs de dezvoltare i ntre ri cu sisteme economice i sociale diferite. 3. Elaborarea de principii i politici privind comerul internaional i problemele conexe ale dezvoltrii economice i de propuneri pentru aplicarea n practic a acestora, care s in seama de deosebirile dintre sistemele economice i nivelurile de dezvoltare economic ale statelor membre. 4. Urmrirea i facilitarea coordonrii activitii altor instituii aparinnd sistemului Naiunilor Unite n domeniul comerului internaional i problemelor conexe ale dezvoltrii economice i colaborarea n aceast privin cu Adunarea General a ONU i cu ECOSOC. 5. Luarea de msuri, n colaborare cu organele competente ONU, n vederea negocierii i adoptrii de instrumente juridice multilaterale n domeniul comerului internaional.
Universitatea SPIRU HARET

133

Caseta nr. 43 (continuare) 6. Contribuii la armonizarea politicilor guvernelor i gruprilor economice regionale n materie de comer i dezvoltare. 7. Examinarea, n lumina experienei dobndite, a eficacitii i evoluiei viitoare a mecanismelor sale instituionale n scopul de a recomanda schimbrile i perfecionrile care se impun i care trebuie s fie supuse aprobrii Adunrii Generale a ONU. n privina comerului internaional cu produse de baz, cea mai important aciune ntreprins a constituit-o adoptarea, la sesiunea a IV-a a UNCTAD, a Programului Integrat pentru Produsele de Baz. n domeniul comerului internaional cu produse manufacturate, o realizare deosebit a UNCTAD o reprezint instituirea Sistemului Generalizat de Preferine vamale nereciproce i nediscriminatorii n favoarea rilor n curs de dezvoltare (SGP). Un loc important n dezbaterile UNCTAD l-a ocupat problema stabilirii i respectrii principiilor menite s cluzeasc relaiile economice dintre state i politicile lor comerciale. Acestea se regsesc n actul final al primei sesiuni UNCTAD, precum i ntr-o rezoluie distinct a celei de-a III-a sesiuni. Tot la aceast sesiune s-a decis elaborarea unei Carte a Drepturilor i ndatoririlor Economice ale Statelor. Dezbaterile asupra relaiilor dintre state cu niveluri i sisteme socialeconomice diferite s-au axat, n principal, pe modalitile de nlturare a barierelor i discriminrilor tarifare i netarifare, adoptndu-se o serie de recomandri, cum sunt: acordarea reciproc a clauzei naiunii cele mai favorizate; ncheierea de acorduri comerciale pe termen lung; extinderea cooperrii economice i tehnicotiinifice; tratament preferenial nereciproc din partea rilor dezvoltate n relaiile comerciale cu rile n curs de dezvoltare; sporirea asistenei financiare acordate de rile dezvoltate celor n curs de dezvoltare etc. Sesiunea a VII-a a UNCTAD de la Geneva a abordat, ntr-un cadru global, problema datoriilor externe, relevnd coresponsabilitatea rilor n curs de dezvoltare i a rilor dezvoltate n soluionarea acestei probleme, necesitatea sporirii fluxurilor financiare ctre rile n curs de dezvoltare i a lurii n considerare a condiiilor specifice fiecreia dintre rile ndatorate, sugernd msuri n vederea uurrii sarcinii de plat a rilor debitoare, reducerii dobnzilor la datoriile contractate, precum i anulrii datoriilor rilor mai puin dezvoltate. Relaiile comerciale i de cooperare economic dintre rile n curs de dezvoltare i msurile speciale n favoarea rilor cel mai puin avansate, insulare i fr litoral au constituit, de asemenea, o preocupare constant a UNCTAD. Reuniunea UNCTAD de la Arusha (1979) a recomandat adoptarea unui program de urgen n favoarea rilor n curs de dezvoltare cel mai puin avansate, aplicabil n dou faze: prima faz (1979-1981), coninnd un program accelerat de asisten, n vederea impulsionrii economiei acestor ri, i a doua faz, un program de aciune pentru anii 80, care urma s fie inclus n Strategia Internaional pentru cel de-al Treilea Deceniu ONU al Dezvoltrii (1981-1990). Rezultatele traducerii n via a acestui program au fost ns sub nivelul ateptrilor.
134
Universitatea SPIRU HARET

Cea de-a VII-a sesiune a UNCTAD a notificat n actul final, adoptat prin consens, angajamentul statelor membre de a-i mri eforturile pentru intensificarea cooperrii multilaterale, adoptarea i aplicarea de politici care s duc la revitalizarea dezvoltrii economice, n general, a comerului internaional, n special, precum i la creterea eficienei UNCTAD, n acest domeniu. Sesiunile UNCTAD VIII (1992), IX (1996) i X (2000) au adus reorientri importante n activitatea organizaiei n noul climat politic i economic internaional al ultimului deceniu al secolului al XX-lea. Unele dintre rezultatele acestor sesiuni sunt consemnate n continuare (Casetele nr. 44, 45 i 46). Caseta nr. 44 UNCTAD VIII Cartagena (Columbia) (1992) Multiplicarea elementelor de noutate n cadrul Sesiunii: abordarea preponderent pragmatic a problemelor comerului i dezvoltrii, acceptndu-se, n mod general, doctrina liberal, bazat pe economia de pia i recunoaterea rolului motor al sectorului privat; adoptarea unor concepte noi: 1) parteneriatul pentru dezvoltare bazat pe asumarea de drepturi i obligaii de ctre toi membrii UNCTAD; 2) buna gestiune la nivel naional i internaional, prin aciuni guvernamentale eficiente, crearea de infrastructuri corespunztoare i legislaie adecvat; 3) dezvoltarea durabil (cu eficien economic, ecologic i social); sprijinirea prioritar a rilor n curs de dezvoltare i a rilor n tranziie la economia de pia, prin furnizarea de ctre UNCTAD de asisten financiar i tehnic acestor ri n legtur cu liberalizarea accesului lor la pieele externe, dezvoltarea sectorului de servicii i tehnologiilor; adoptarea de recomandri importante cu privire la resursele pentru dezvoltare, comerul internaional, transferul de tehnologie, servicii i comer internaional cu servicii i produse de baz; efectuarea unei ample reforme instituionale a UNCTAD n vederea creterii eficienei activitii acesteia prin: creterea rolului UNCTAD n probleme de analiz, cooperare i asisten pentru rile n curs de dezvoltare evitarea paralelismelor UNCTAD cu FMI, BIRD, GATT etc. restructurarea instituional a UNCTAD, nlocuirea unor vechi Comitete (Comisii) permanente cu altele patru noi, inclusiv crearea a 5 grupuri de lucru ad-hoc n probleme actuale: investiii i fluxuri financiare, eficiena comerului, privatizare, comer ntre rile n curs de dezvoltare, transfer de tehnologie, precum i reorganizarea Secretariatului UNCTAD.

Universitatea SPIRU HARET

135

Caseta nr. 45 UNCTAD IX Midrand (Africa de Sud) (1996) Avnd ca tem principal a dezbaterilor: Promovarea creterii i a unei dezvoltri durabile ntr-o economie pe cale de globalizare i liberalizare, lucrrile s-au desfurat ntr-un climat de cooperare, influenat i de finalizarea Rundei Uruguay i crearea Organizaiei Mondiale a Comerului. Noile prioriti ale UNCTAD nscrise n Declaraia de la Midrand i n alte documente adoptate de Conferin au fost Un parteneriat pentru cretere i dezvoltare. Documentele convenite n cadrul acestei sesiuni reunesc un set important de recomandri avnd ca prioriti maximizarea avantajelor pentru rile n curs de dezvoltare i rile n tranziie la economia de pia i minimizarea riscurilor de instabilitate i marginalizare pe care le genereaz aceste procese. Sesiunea a IX-a a UNCTAD a solicitat conducerilor statelor s adopte msuri att pe plan mondial, ct i la nivel naional n trei direcii importante, n favoarea rilor n curs de dezvoltare i a rilor n tranziie: 1) promovarea comerului cu mrfuri i servicii al rilor n curs de dezvoltare i al celor n tranziie, valorificnd avantajele acordurilor convenite la Runda Uruguay, mbuntirea SGP i a SGPC; 2) facilitarea investiiilor strine directe, a dezvoltrii IMM-urilor i creterea competitivitii internaionale; 3) dezvoltarea infrastructurii serviciilor. La 32 de ani de la crearea UNCTAD, cu prilejul celei de a IX-a Sesiuni, s-a realizat o profund reform instituional a Conferinei, caracterizat prin: a) creterea competenelor Consiliului pentru Comer i Dezvoltare, organul executiv al UNCTAD, care acioneaz permanent ntre sesiunile Conferinei; b) reducerea numrului comisiilor de specialitate ale UNCTAD de la 6 la 3 (Comisia pentru comerul cu bunuri i servicii; Comisia pentru investiii, tehnologie i aspecte financiare; Comisia pentru ntreprinderi, stimularea i dezvoltarea afacerilor); c) asigurarea complementaritii UNCTAD cu activitatea altor organizaii internaionale (OMC, FMI, BM, Centrul Internaional OMC/UNCTAD); d) atragerea ntr-o msur mai larg la activitile UNCTAD a societii civile (sectorul privat, cercurile academice, organizaiile neguvernamentale etc.); e) raionalizarea secretariatului UNCTAD n conformitate cu prioritile organizaiei.x)

x)

N. Sut, Sultana Sut-Selejan, op. cit., p. 455-456.

136

Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 46 UNCTAD X Bangkok (Thailanda) (2000) PLANUL de ACIUNE adoptat la Bangkok cuprinde msuri pentru maximizarea avantajelor globalizrii, repartizarea mai echitabil a acestor avantaje i limitarea efectelor negative posibile ale globalizrii. Promovarea unor politici interne adecvate pentru realizarea obiectivelor: 1. Asigurarea democraiei i a statului de drept, guvernare responsabil i transparent i respectarea drepturilor i libertilor fundamentale Crearea unui mediu internaional pentru ntrirea cooperrii economice prin: 1. mbuntirea sistemului financiar internaional, n scopul mpiedicrii producerii de noi crize, instituirii de mecanisme mai eficiente de gestionare a crizelor i aplicrii efectelor favorabile ale acestui sistem asupra comerului i dezvoltrii 2. ntrirea mobilizrii resurselor externe pentru dezvoltare (canalizarea spre un numr mai mare de ri a fluxurilor de investiii strine. sporirea ajutorului public pentru dezvoltare, soluionarea durabil a problemelor datoriei externe a rilor n curs de dezvoltare etc.) 3. Lrgirea accesului la pieele externe pentru rile n curs de dezvoltare, ntrirea capacitii lor de producie i concureniale, inclusiv prin aplicarea efectiv a tratamentului special i difereniat n favoarea acestor ri 4. Facilitarea transferului sectorului de servicii n aceste ri, n special a serviciilor care faciliteaz comerul electronic n rile n curs de dezvoltare

2. Stabilitate macroeconomic i funcionarea eficient a pieei naionale

3. Crearea unui mediu atractiv pentru investitorii strini i mobilizarea resurselor proprii, prin sporirea economisirii interne i ntrirea sectorului financiar naional 4. Liberalizarea regimului comercial naional ntr-o msur compatibil cu nevoile dezvoltrii 5. Adoptarea de politici i programe de sprijinire a IMM-urilor 6. Legislaie eficient pentru concuren 7. Achiziionarea de tehnologii moderne 8. Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a comerului i, n general, a sectorului de servicii

Tot n cadrul sesiunii UNCTAD de la Bangkok au fost stabilite activitile prioritare ale acestei instituii internaionale pentru o perioad de 4 ani (Caseta nr. 47).
Universitatea SPIRU HARET

137

Caseta nr. 47 Activitile prioritare ale UNCTAD, stabilite la Bangkok La Sesiunea UNCTAD de la Bangkok s-a stabilit c: 1. UNCTAD are un rol major n sprijinirea rilor n curs de dezvoltare, n special a rilor cel mai puin avansate, precum i a rilor n tranziie n elaborarea politicilor pentru integrarea lor eficient n economia global. 2. UNCTAD va furniza, paralel cu asistena tehnic pe care o acord rilor n curs de dezvoltare, n continuare, o astfel de asisten tehnic i economiilor n tranziie. 3. UNCTAD trebuie s serveasc n continuare ca forum pentru schimburi de vederi i opinii privind evoluia i gestiunea globalizrii i s contribuie la dezbaterile privind reforma instituiilor financiare internaionale. 4. UNCTAD trebuie s contribuie la ntrirea capacitii rilor n curs de dezvoltare i n tranziie de a promova investiiile, dezvoltarea ntreprinderilor, progresul tehnologic i sectorul de servicii. 5. UNCTAD trebuie s sprijine rile n curs de dezvoltare i rile n tranziie pentru a se integra deplin n sistemul comercial internaional i a beneficia de avantajele sale, inclusiv prin asistarea lor n vederea participrii eficiente la negocierile comerciale multilaterale. Secretariatul general al UNCTAD, n scopul implementrii eficiente i la timp a Planului de aciune adoptat la Conferina de la Bangkok, a primit sarcina de a elabora i prezenta, spre aprobare, un program concret de lucru, cu obiective i termene precise pentru o perioad de 4 ani. Caseta nr. 48 UNCTAD XI Sao Paolo (Brazilia), 2004 La aceast sesiune a Conferinei Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare, lucrrile s-au ncheiat prin adoptarea Consensului de la Sao Paolo, care plaseaz o dat mai mult UNCTAD n centrul dezbaterilor asupra comerului i dezvoltrii. Tema central a Conferinei, intitulat ntrirea coerenei ntre strategiile naionale de dezvoltare i procesele dezvoltrii mondiale pentru cretere economic i dezvoltare, n special a rilor n curs de dezvoltare, a fost abordat prin patru teme subsidiare, respectiv: strategiile de dezvoltare ntr-o economie mondializat; ntrirea capacitilor productive i a competitivitii internaionale; contribuia efectiv a sistemului comercial internaional i a negocierilor comerciale la dezvoltare; parteneriatul pentru dezvoltare. Ca principal organ al Naiunilor Unite nsrcinat cu abordarea integrat a comerului i dezvoltrii i a problemelor conexe privind finanarea, tehnologia, investiiile i dezvoltarea durabil, UNCTAD trebuie s contribuie de o manier notabil la aplicarea documentelor rezultate din recentele conferine mondiale.

138

Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 48 (continuare) Consensul de la Sao Paolo, rezultat al negocierilor dintre rile participante la Conferin, enumer msurile ce trebuie ntreprinse la nivel naional i internaional i definete contribuia UNCTAD n acest sens. El se inspir din Planul de aciune de la Bangkok, adoptat la a X-a sesiune a UNCTAD n anul 2000. Totodat, el propune ca o noutate crearea de multiparteneriate ntr-un anumit numr de noi domenii de activitate (tehnologii ale informaiei i comunicrii n domeniul dezvoltrii; acordarea de consultaii privind produsele de baz; optimizarea politicilor naionale i internaionale n parteneriate public, privat, sindicate, ONG-uri, mediile universitare; precum i ntrirea capacitilor de formare, mai ales instituii de formare i universiti).

Consensul de la Sao Paolo este o declaraie n care statele membre prezint punctele lor de vedere asupra cooperrii economice internaionale i exprim din nou sprijinul lor privind activitile UNCTAD.
Programul global integrat pentru produse de baz, organism al UNCTAD, urmrete abordarea global i pe termen lung a problemelor comerului internaional cu produse de baz care dein o pondere mare n producia i exportul rilor n curs de dezvoltare. Anterior, au fost ncheiate unele acorduri internaionale pe produs, a cror structur se prezint astfel (Caseta nr. 49). Caseta nr. 49 Acordul internaional pe produs i principalele sale elemente de structur (gru, zahr, cafea, cacao, cauciuc natural, fibre dure, iut, lemn tropical, cositor) 1. Stabilirea de cote de export pentru fiecare ar exportatoare 2. Crearea de stocuri tampon 3. Angajamentul rilor membre ale Acordului de a cumpra sau a vinde n limitele unor plafoane de pre minime sau maxime. Pentru cele 18 produse sau grupe de produse de baz cuprinse n Program (tabelele nr. 16 i 17) s-a avut n vedere depunerea de eforturi concertate n favoarea rilor n curs de dezvoltare, destinate expansiunii i diversificrii comerului acestora, ameliorrii i diversificrii capacitilor lor productive, creterii productivitii i sporirii ncasrilor din export ale acestora. Programul urmrete, de asemenea, atingerea unor obiective specifice: asigurarea stabilitii comerului internaional cu produse de baz, inclusiv evitarea fluctuaiilor excesive de pre, sporirea ncasrilor la exportul rilor n curs de dezvoltare, asigurarea unui acces mai bun la piee i a securitii aprovizionrii cu produse de baz, diversificarea produciei i extinderea prelucrrii produselor de baz n rile n curs de dezvoltare, sporirea competitivitii produselor de baz naturale n raport cu produsele sintetice i de nlocuire, mbuntirea sistemelor de comercializare, distribuie i transport ale produselor de baz exportate n rile n curs de dezvoltare. Cu toate eforturile depuse, ndeosebi de rile n curs de dezvoltare, Programul nu a devenit funcional.
Universitatea SPIRU HARET

139

Tabelul nr. 16 PROGRAMUL GLOBAL INTEGRAT cu privire la PRODUSELE DE BAZ, organism al UNCTAD Alimentare 1. Banane 2. Cacao* 3. Cafea* 4. Ceai 5. Carne 6. Uleiuri 7. Zahr
*

Nealimentare 8. Bumbac 9. Cauciuc** 10. Fibre dure 11. Iut** 12. Lemn tropical**

Extractive 13. Bauxit 14. Cositor* 15. Cupru 16. Fosfai 17. Minereu de fier 18. Minereu de mangan

funcionau anterior Programului Global Integrat, inclusiv Acordul internaional pentru gru i zahr ** ncheiate ulterior, inclusiv Acordul pentru ulei de msline Tabelul nr. 17 FONDUL COMUN pentru funcionarea PROGRAMULUI INTEGRAT pentru PRODUSELE DE BAZ (750 milioane $) Total resurse financiare, din care: Nr. Contribuii directe guvernamentale ale statelor Contribuii voluntare 470 I Ghieele Fondului Valoare Destinaie (mil.$) 400 Finanarea stocurilor regulatorii 350 Finanarea pentru comercializare, prelucrare, distribuie i transport

280

II

Cote de participare la Fond pe grupe de ri 10% pentru Grupul celor 77 68% pentru rile dezvoltate 17% pentru rile foste socialiste i socialiste 5% pentru R.P. Chinez

Distribuirea voturilor contribuabililor la Fond 47% 42% 8% 3%

Sistemul generalizat de preferine vamale nereciproce i nediscriminatorii n favoarea rilor n curs de dezvoltare (SGP) Sistemul Generalizat de Preferine este ansamblul de reguli comerciale prin care rile dezvoltate aplic scutirea integral sau parial de taxe vamale asupra importului de produse manufacturate provenind din rile n curs de dezvoltare, beneficiare ale preferinelor.
140
Universitatea SPIRU HARET

Ideea instituirii unui atare sistem, aprut iniial n cadrul GATT, a fost lansat la prima sesiune a UNCTAD, iar ulterior a fost elaborat Acordul cu privire la instituirea Sistemului Generalizat de Preferine. Aprobat de Adunarea General a ONU, la cea de-a XXV-a sesiune a sa, din 1970, Sistemul Generalizat de Preferine a fost inclus ntre instrumentele viznd traducerea n via a Strategiei internaionale pentru cel de-al doilea Deceniu al dezvoltrii, instituit de ONU (1970-1980). Preferinele acordate n cadrul Sistemului Generalizat de Preferine sunt unilaterale, neconstituind obiectul negocierilor ntre rile donatoare i cele beneficiare. Obiectivul de baz al sistemului l constituie facilitarea diversificrii produciei n rile n curs de dezvoltare, intensificarea procesului lor de industrializare i sporirea ncasrilor din export. Sistemul este generalizat, n sensul c se aplic de ctre rile dezvoltate la importul produselor manufacturate (finite i semifinite) provenind din rile n curs de dezvoltare, fr ns ca tratamentul aplicat de donatori s fie uniform; este nediscriminatoriu, ntruct este conceput a fi aplicat, n principiu, de ctre rile donatoare n relaiile lor comerciale cu toate rile n curs de dezvoltare; este nereciproc, ntruct rile beneficiare de preferine nu sunt obligate s acorde concesii echivalente rilor donatoare. Cu toate eforturile depuse de rile n curs de dezvoltare, nu s-au aplicat schemele individuale de preferine, difereniate n ce privete lista produselor pentru care se acord preferine, amplitudinea reducerii taxelor vamale, clauzele de salvgardare i regulile de origine. Iniial, Sistemul Generalizat de Preferine era conceput pentru a fi aplicat pe o perioad de 10 ani, dar adoptarea de ctre GATT, n anul 1979, a acordului denumit Clauza de abilitare a legalizat SGP pe o baz permanent. Iniial, a funcionat ntre 1971-1980, apoi ntre 1981-1990 i 1991-2000, iar n continuare, perioada de aplicare este prelungit n mod diferit, n funcie de ara dezvoltat care acord preferinele vamale. Sistemul Generalizat de Preferine este constituit din scheme prefereniale aplicate treptat, individual sau n grup, de statele dezvoltate donatoare. Lista beneficiarilor de preferine vamale difer de la un donator la altul. Produsele vizate n cadrul schemelor individuale de preferine i nscrise n listele pozitive ale rilor dezvoltate sunt produsele manufacturate, cu unele excepii care difer de la un donator la altul, cuprinse n aa-numitele liste negative. rile donatoare acord preferine vamale i pentru unele produse agricole prelucrate, precum i pentru unele materii prime, situaia prezentndu-se difereniat de la o ar la alta sau de la un grup de ri la altul. Amplitudinea reducerii taxelor vamale variaz de la scutirea total pn la aplicarea de procente difereniate de diminuare a taxelor vamale pe produse, revizuibile periodic. rile donatoare de preferine au elaborat i pus n aplicare msuri de salvgardare n cadrul schemelor de preferine, pentru a pstra un control asupra comerului cu rile beneficiare. Ele i-au rezervat dreptul de a modifica, de a limita sau chiar de a retrage temporar preferinele vamale din motive de ordin intern sau extern. Sistemul Generalizat de Preferine implic respectarea unor reguli de origine (care definesc condiiile cerute a fi ndeplinite pentru a beneficia de preferine), dovada documentar, verificarea i cooperarea reciproc pentru a se asigura respectarea normelor stabilite. n acest sens, condiiile de baz care se cer a fi ndeplinite de ctre rile beneficiare ale Sistemului Generalizat de Preferine sunt:
Universitatea SPIRU HARET

141

produsele respective s fie exportate direct de la ara beneficiar la cea donatoare de preferine, tranzitul lor s rmn sub control vamal i ele s nu fie supuse vreunui proces sau tratament de donatori, iar beneficiarii s ateste printr-un document scris originea mrfurilor expediate. n principiu, rile donatoare pot cere i dovezi suplimentare pentru a constata dac mrfurile respective pot sau nu s beneficieze de preferine. Sintetiznd aspectele cele mai importante ale Acordului, rezult c principalele 5 elemente ale Sistemului Generalizat de Preferine (SGP) sunt: 1. rile donatoare i rile beneficiare; 2. Gama de mrfuri care intr sub incidena SGP; 3. Amplitudinea reducerii taxelor vamale; 4. Mecanismele de salvgardare; 5. Regulile de origine. Aranjamente comerciale prefereniale ntre rile n curs de dezvoltare 1. Protocolul celor 16 Slaba preocupare a rilor dezvoltate membre ale GATT pentru problemele rilor n curs de dezvoltare le-a determinat pe acestea din urm, aa cum am artat, s promoveze ideea nfiinrii unui nou for UNCTAD. Crearea UNCTAD a stimulat i preocuparea GATT pentru problematica rilor n curs de dezvoltare. n acest context, s-a ncheiat Protocolul celor 16 ri n curs de dezvoltare, care i-au acordat o serie de concesii vamale la produse de interes ncepnd cu 11 februarie 1973. Reducerile tarifare au avut ca amplitudine o variaie ntre 20-50% fa de nivelul taxelor vamale stabilite pe baza clauzei naiunii celei mai favorizate. Reducerile au acoperit 750 de poziii i subpoziii tarifare. Dintre acestea, 20% au vizat produse agricole i materii prime, iar restul au fost reduceri la produse manufacturate. Iniial, au participat la ncheierea acestui Protocol Brazilia, Chile, Republica Coreea, Egipt, Filipine, Grecia, India, Israel, Mexic, Pakistan, Peru, Spania, Tunisia, Turcia, Uruguay i Iugoslavia. Ulterior, au mai aderat Paraguay, Bangladesh i Romnia. Din 1980, Grecia, i din 1987, Spania nu au mai fost membre ale Protocolului, atunci cnd au aderat la Comunitatea Economic European. Protocolul este deschis i altor ri n curs de dezvoltare. Pentru a beneficia de reduceri de taxe vamale la produsele aflate pe listele de concesii tarifare, este necesar s se ndeplineasc regulile de origin, respectiv produsele de export s fie nsoite de certificat de origine din rile membre. 2. Sistemul Global de Preferine Comerciale (SGPC) ntre preocuprile constante ale UNCTAD s-au aflat ntotdeauna problemele de politic comercial n relaiile ntre rile n curs de dezvoltare. Protocolul celor 16 ri n curs de dezvoltare s-a dovedit a fi un punct de plecare eficace. Era necesar, ns, i instituirea unui aranjament mai complex: Sistemul Global de Preferine Comerciale (SGPC), la care s participe mult mai multe ri n curs de
142
Universitatea SPIRU HARET

dezvoltare, mai ales c iniiativa aceasta a aparinut Grupului celor 77 (tabelul nr. 18). Dar, pentru ca de la idee s se ajung la realizarea ei, a fost nevoie de parcurgerea unei perioade de 10 ani, ntre 1979-1989. SGPC prevede acordarea de faciliti comerciale prefereniale ntre rile n curs de dezvoltare participante: reducerea taxelor vamale, diminuarea sau eliminarea obstacolelor paratarifare i netarifare, msuri directe de promovare a comerului, inclusiv stimularea ncheierii de contracte pe termen lung, realizarea de acorduri sectoriale privind liberalizarea comerului cu produse de interes deosebit.
Tabelul nr. 18 GRUPUL CELOR 77 constituit la UNCTAD I (Geneva 1964), cu scopul de a contribui la armonizarea poziiilor rilor n curs de dezvoltare cu privire la problemele ce urmau a fi dezbtute n cadrul sesiunilor UNCTAD. Conferina ministerial a G 77 se ntrunete ndeosebi n perioadele premergtoare sesiunilor UNCTAD Nr. conf. I II III Locul i perioada desfurrii Alger oct. 1967 Lima (Peru) oct. 1971 Manila (Filipine) febr. 1976 Arusha (Tanzania) febr. 1979 Nr. ri participante 86 96 110 (inclusiv Romnia) 117 Documente adoptate Carta de la Alger a drepturilor economice ale lumii a treia Declaraia, principiile i programul de aciune de la Lima Declaraia de la Manila i Programul de aciune Programul de la Arusha privind autonomia colectiv i cadrul de negocieri, care cuprinde Primul plan de aciune pe termen scurt i mijlociu cu privire la prioritile n materie de cooperare economic ntre ri n curs de dezvoltare. Platforma de la Buenos Aires, care subliniaz incidena crizei economice mondiale asupra .c.d. i formuleaz propuneri i msuri. Declaraia de la Havana (Revitalizarea dezvoltrii i creterea comerului internaional) Pregtirea poziiei ONU i .c.d. pentru Deceniul sesiunea DezvolUNCTAD trii 1968, I New Delhi 1961(India) 1970 1972, Santiago II de Chile 1971(Chile) 1980 1976, Nairobi II (Kenia) 1970, Manila (Filipine) II

IV

Buenos Aires (Argentina) 28 martie9 aprilie1983 Havana (Cuba) aprilie 1987

125

1983, Belgrad (fosta Iugoslavie)

III 19811990

VI

127

1987, Geneva (Elveia)

III

Universitatea SPIRU HARET

143

Tabelul nr. 18 (continuare) VII VIII IX Teheran (Iran) 1991 Midrand (Africa de Sud) 1996 Marrakech (Maroc) 1999 Declaraia de la Teheran Ctre un nou parteneriat pentru dezvoltare Declaraia ministerial a G 77 G77+ China Planul de aciune 1991, Cartagena (Columbia) 1996, Midrand (Africa de Sud) 2000, Bangkok, (Thailanda) IV 19912000 IV IV

Obiectivele Acordului s-au realizat n cadrul unor runde de negocieri. Dac Protocolul celor 16 era deschis tuturor rilor n curs de dezvoltare, din analiza celor 8 principii ale SGPC rezult c acesta este deschis numai participrii rilor membre ale Grupului celor 77. Acordul vizeaz totalitatea produselor care se export i se import ntre rile membre ale Sistemului, precum i ntregul ansamblu de obstacole n calea comerului (tarifare, netarifare i paratarifare) de natur s restricioneze importul. Adoptarea Acordului privind SGPC a deschis o nou etap n cadrul cooperrii Sud-Sud, evideniind solidaritatea rilor n curs de dezvoltare i capacitatea acestora de a conlucra n vederea accelerrii dezvoltrii lor economice. Rezultatele primei runde de negocieri (1986-1988) au constat n convenirea bilateral, ntre 48 de ri, de preferine vamale pentru circa 1500 de produse i categorii de produse. Facilitile convenite n negocierile bilaterale s-au aplicat tuturor rilor participante la negocieri (tabelul nr. 19).
Tabelul nr. 19 Africa 1. Algeria 2. Angola 3. Benin 4. Camerun 5. Egipt 6. Ghana 7. Guineea 8. Libia 9. Maroc 10.Mozambic 11.Nigeria 12.Sudan 13.Tanzania 14.Tunisia 15.Zair 16.Zimbabwe 144 America Latin 1. Argentina 2. Bolivia 3. Brazilia 4. Chile 5. Columbia 6. Cuba 7. Ecuador 8. Haiti 9. Guyana 10. Mexic 11. Nicaragua 12. Peru 13. Trinidad-Tobago 14. Uruguay 15. Venezuela 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Asia Bangladesh Coreea de Sud Filipine India Indonezia Irak Iran Malaysia Pakistan Quatar RPD Corean Singapore Sri Lanka Thailanda Vietnam Europa 1. Iugoslavia 2. Romnia

Universitatea SPIRU HARET

La prima rund de negocieri, liniile directoare privind tehnicile de negocieri au fost: 1) tratativele produs cu produs; 2) reducerea linear a taxelor vamale cu un anumit procent; 3) eliminarea sau reducerea barierelor netarifare i paratarifare; 4) negocierile sectoriale pentru suprimarea sau reducerea barierelor; 5) negocieri privind msurile comerciale directe pe baz bilateral sau plurilateral n vederea semnrii de acorduri i contracte pe termen lung; 6) consultri privind diferite produse n vederea promovrii comerului i dezvoltrii, prin crearea de ntreprinderi mixte comerciale, de cooperare n producie i n transportul produselor respective. Cea de-a doua rund de negocieri a SGPC a fost lansat n anul 1991, urmnd s se ncheie la finalizarea Rundei Uruguay. Cum aceasta a ntrziat, tratativele Grupului celor 77 au nceput abia n 1994 i s-au ncheiat n anul 1999. A doua rund de negocieri a cuprins o sfer mai larg de probleme i a atras un numr mai mare de ri n curs de dezvoltare participante la SGPC. Aranjamentele comerciale prefereniale dintre rile n curs de dezvoltare, ndeosebi Acordul privind SGPC, au contribuit la promovarea i diversificarea reciproc a exporturilor rilor participante la Acord pe pieele acestora. Dac, n anul 1972, ponderea schimburilor comerciale ntre rile n curs de dezvoltare n totalul schimburilor acestora reprezenta doar 20,5%, n anul 1998, ea s-a dublat, atingnd 40,9%.

Universitatea SPIRU HARET

145

8. POLITICI COMERCIALE REGIONALE

8.1. Evoluia conceptului i a dimensiunilor integrrii economice ntre deschiderea primei runde de negocieri multilaterale sub egida GATT, la Geneva n 1947, i sfritul Rundei Uruguay, care prin Tratatul de creare a OMC a pus bazele celui de-al treilea pilon al arhitecturii politice i economice postbelice, alturi de FMI i BM, multilateralismul comercial a cunoscut numeroase redefiniri principiale, a dat substan liberalizrii schimburilor interstatale, dar a i creat numeroase puseuri de protecionism al unei noi generaii de bariere comerciale, ndeosebi netarifare. n aceast lung perioad de liberalizare comercial, de aproape 50 de ani, au aprut i s-au maturizat mai multe valuri de regionalizare pe temelia unor aranjamente comerciale cu grade diferite de viabilitate i cu deziderate tot mai complexe54. Regionalizarea comerului internaional a nceput n primii ani ai deceniului al aptelea, n Europa, cnd s-au creat Comunitile Europene. Fenomenul a proliferat ulterior n Africa, pentru ca apoi s se extind n America Central i de Sud, Asia de Sud-Est i Orientul Mijlociu. Principala motivaie a constat n dinamizarea schimburilor de mrfuri interzonale, prin diminuarea puternic, pn la eliminare, a nivelului taxelor vamale, deoarece sistemul comercial multilateral al GATT nu reuea s promoveze interesele comerciale ale tuturor statelor, mai ales ale celor n curs de dezvoltare. La mijlocul anilor 80 se declaneaz un al doilea val de regionnalizare a comerului internaional. De aceast dat, n contextul adncirii integrrii europene prin crearea unei piee unice interne (12 ri), SUA declaneaz procesul de creare a NAFTA (North American Free Trade Agreement), avnd ca parteneri Canada i Mexic. Vechile uniuni vamale sau zonele de liber schimb din Africa, Asia i America Latin au fost revizuite sau au fost completate cu altele, noi. Cursul ascendent al regionalizrii n plan comercial a avut loc i n Piaa Comun a Americii Centrale, ca i n ASEAN (Asociaia Naiunilor din Asia de Sud-Est), care i propuneau s devin piee comune, prima mai devreme, cealalt ntr-o perioad mai lung. n partea de sud a Americii Latine a fost creat Piaa Comun a Sudului (MERCOSUR), ca o uniune vamal55. n acest context, cea mai uzual abordare a regionalismului a fost cea care se limita la acorduri comerciale prefereniale, ndeosebi bazate pe reducerea treptat pn la eliminare a taxelor vamale ntre state situate n aceleai spaii geografice. Anii 90 ai secolului trecut au fost marcai de impactul procesului de integrare a rilor din Europa Central i de Est. Pentru echilibrarea efectelor extinderii integrrii europene, SUA a lansat nc din anul 1990 o ofert naiunilor latinoamericane de a participa la crearea unei largi zone de liber schimb americane de la
Dumitru Miron, Integrarea economic regional de la prototip la producia de serie, Editura Sylvi, Bucureti, 2000, p. 17. 55 Dumitru Miron, op. cit., p. 19. Universitatea SPIRU HARET 146
54

Alaska pn n Sud, n ara de Foc. n acest al treilea val de regionalizare se nscrie i Asia, unde se contureaz tot mai evident ideea c este necesar i un bloc comercial n frunte cu Japonia drept punct gravitaional, ca replic la integrarea extins att european, ct i american56. n condiiile procesului de globalizare a fost formulat ideea de regionalism deschis sau neoregionalism, reprezentnd o cale de a cuta soluii adecvate la problemele majore ale politicilor comerciale contemporane. n acest sens, noul curent i propune s gseasc formulele necesare pentru a face compatibile exacerbarea aranjamentelor comerciale prefereniale regionale cu normele de conduit ale sistemului comercial mondial, convenite i monitorizate de ctre OMC. Caseta nr. 50 prezint tabloul de ansamblu al gruprilor economice regionale de pe toate continentele lumii, incluznd uniuni vamale i economice, piee comune i asociaii i acorduri de liber schimb, care promoveaz politici comerciale regionale specifice gradului de integrare economic pe care l-au atins. Grupri economice regionale Caseta nr. 50

Piaa comun andin: Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru i Venzuela Cooperarea economic din Asia-Pacific: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, SUA, Federaia Rus, Hong Kong (regiune administrativ special a Chinei), Indonezia, Japonia, Malaysia, Mexic, Noua Zeeland, Papua-Noua Guinee, Peru, Filipine, Provincia chinez Taiwan, R. Coreea, Singapore, Thailanda i Vietnam. Asociaia Naiunilor din Asia de Sud-Est: Brunei Darrussalam, Cambodgia, Indonezia, Malaysia, Myanmar, Filipine, R.D.P. Laos, Singapore, Thailanda i Vietnam. Uniunea vamal i economic a Africii Centrale: Camerun, Congo, Gabon, Guineea Ecuatorial, Republica Centrafrican i Ciad. Piaa comun centramerican: Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras i Nicaragua. Comunitatea Caraibelor i Piaa comun a Caraibelor: Antigua i Barbuda, Bahamas (numai membr a Comunitii), Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guiana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Santa-Lucia, Santa Kitts i Newis, Santa Vincent i Grenadinele, Surinam, Trinidad i Tobago. Comunitatea Statelor Independente: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Federaia Rus, Georgia, Kazahstan, Krghistan, Uzbekistan, R. Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan i Ucraina. Piaa Comun a Africii de Est i a Africii Australe: Angola, Burundi, Comores, Djibuti, Egipt, Eritreea, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauriiu, Namibia, Uganda, R.D. Congo, Ruanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Zambia i Zimbabwe. Uniunea European: Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Spania, Finlanda, Frana, Grecia, Italia, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii i Irlandei de Nord, Suedia i, de la 1 mai 2004, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, R. Ceh, R. Slovac, Ungaria, Slovenia, Creta, Malta, iar de la 1 ianuarie 2007 Romnia i Bulgaria. Comunitatea Economic a Statelor din Africa de Vest: Benin, Burkina Fasso, Capul Verde, Coasta de Filde, Gambia, Ghana, Guineea, Guineea-Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone i Togo.

56

Dumitru Miron, op. cit., p. 25.

Universitatea SPIRU HARET

147

Caseta nr. 50 (continuare) Asociaia European a Liberului Schimb: Islanda, Lichtenstein, Norvegia i Elveia. Asociaia Latino-American pentru Integrare (anterior Asociaia LatinoAmerican a Liberului-Schimb): Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, Columbia, Ecuador, Mexic, Paraguay, Peru, Uruguay i Venezuela. Piaa comun sud-american (Mercosur): Argentina, Brazilia, Paraguay i Uruguay. Acordul de Liber Schimb Nord-American (NAFTA): Canada, SUA i Mexic. 8.2. Politica comercial extern a Uniunii Europene Uniunea European este prima putere comercial a lumii contemporane. Politica comercial extern a statelor membre ale UE este de competena exclusiv a Uniunii Europene. Deciziile importante privind politica comercial extern sunt adoptate cu majoritate de voturi de ctre Consiliul de minitri al UE, iar Comisia European deine vaste puteri executive i de negociere n domeniul acestei politici. Uniunea European aplic o politic comercial extern care vizeaz liberalizarea gradual a importurilor sale i mbuntirea condiiilor de acces pe pieele rilor tere al produselor i serviciilor originare din Comunitate. Cu un numr mare de ri, din majoritatea continentelor, Uniunea European ntreine relaii comerciale prefereniale bazate pe o diversitate de aranjamente. Casetele nr. 51, 52, 53 i 54 sintetizeaz instrumentele de politic comercial utilizate de ctre Uniunea European, politicile sectoriale prioritare, politica sa comercial extern fa de diferite state, grupri de state i n plan multilateral, politicile comerciale specifice interregionale, regionale i bilaterale ale Uniunii Europene i liberalizarea comerului Uniunii Europene cu statele lumii. Caseta nr. 51 A. Instrumente de politic comercial extern III. Msuri influennd II. Msuri influennd I. Msuri influennd producia i comerul direct exportul direct importul 1. Politica de concuren 1. Promovarea i 1. Tariful vamal comun 2. Subveniile (ajutorul finanarea (creditarea) 2. Restricii cantitative, exportului i asigurarea public) msuri de reglementare i 3. Protecia proprietii exportului supraveghere intelectuale 2. Control export 3. Sanciuni i embargouri produse i tehnologii cu 4. Msuri de aprare dubl ntrebuinare comercial antidumping, 3. Exportul de bunuri antisubvenie, salvgardare culturale 5. Reguli de origine 6. Achiziiile publice 7. Standardele i alte prescripii tehnice 8. Schimburi compensate

148

Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 51 (continuare) B. Politicile sectoriale 2. Industriile prelucrtoare 3. Serviciile (textile, siderurgice) C. Politica comercial extern a UE fa de diferite ri sau grupuri de state i pe plan multilateral 1. ri europene i mediteraneene 2. ri din Africa, Caraibe i Pacific (ACP) 3. ri latino-americane 4. ri din America de Nord 5. ri asiatice 6. Sistemul Generalizat de Preferine (SGP) 7. Participarea UE la Sistemul Comercial Multilateral (GATT / OMC) 1. Agricultura Caseta nr. 52 Politicile comerciale specifice interregionale, regionale i bilaterale ale Uniunii Europene cu rile membre ale AELS, mai 1. Cooperarea i integrarea comercialpuin cu Elveia, cu care s-a semnat economic a rilor europene anterior un acord de comer liber cu rile care fac parte din Spaiul Economic European (SEE) cu rile n tranziie candidate la aderarea la UE cu statele formate din dezmembrarea fostei RSF Iugoslavia i Albania cu rile membre ale CSI Instaurarea unei zone de comer liber 2. Cooperarea i integrarea comercialeuro-mediteraneean pn n 2010 economic cu rile mediteraneene prin ncheierea de acorduri de asociere cu 12 state ACP total 71 ri (48 din Africa, 3. Cooperarea i integrarea comercial15 din Caraibe, 8 din Pacific) realieconomic cu rile din Africa, Caraibe zarea unei zone de comer liber cel i Pacific mai devreme n anul 2015 Africa de Sud Mexic 4. Cooperarea i integrarea comercial Mercosur i Chile economic cu rile latino-americane Comunitatea Andin a Naiunilor America Central SUA 5. Relaiile comercial-economice Canada cu rile din America de Nord Reuniunea Asia-Europa (ASEM) 6. Relaiile comercial-economice ASEAN cu rile din Asia i Oceania Japonia R. Coreea R.P. Chinez Consiliul de Cooperare al Golfului
Universitatea SPIRU HARET

149

Caseta nr. 53 Liberalizarea comerului Uniunii Europene cu statele lumii 1. Se aplic tratamentul pe baza clauzei naiunii celei mai favorizate exclusiv cu: SUA, Canada, Japonia, Hong Kong (China), R.P. Chinez, R. Coreea, Singapore, Australia i Noua Zeeland. 2. n relaiile cu celelalte state ale lumii, Uniunea European aplic un tratament preferenial, n urmtoarea ordine de prioriti: a) Cel mai favorabil (95% din poziiile tarifare sunt exceptate) este acordat rilor cel mai puin dezvoltate; este acordat rilor din ACP (Africa, Caraibe, Pacific). b) 80% din poziiile tarifare sunt exceptate n raporturile cu rile pri la acordurile regionale. c) 54% din poziiile tarifare sunt exceptate pentru rile beneficiare ale Sistemului Generalizat de Preferine (SGP) al UE. d) 20 % din poziiile tarifare exceptate se aplic pentru rile cu care acordurile sunt ncheiate pe baza c.n.c.m.f. Caseta nr. 54 Noua schem a Sistemului Generalizat de Preferine (SGP) al Uniunii Europene Comunitatea European a implementat pentru prima dat o schem SGP n anul 1971. Schema acord propuselor importate din rile care beneficiaz de tratament preferenial, fie accesul liber pe piaa european, fie reduceri ale taxelor vamale n funcie de acordul comercial individual ncheiat de fiecare ar n parte cu Uniunea European. Schema SGP se stabilete ciclic, pe o perioad de 10 ani. Pentru perioada 2006-2015, iniial se aplic o nou schem SGP n perioada 20062008, prin care se garanteaz acces preferenial pentru toate rile n curs de dezvoltare (178) pe piaa UE. Noua schem este mai simpl, mai transparent i mai stabil i nu va suferi modificri nainte de sfritul anului 2008. Ea este mai generoas, deoarece gama de produse acoperite a fost extins cu nc 300 de produse, mai ales din sectorul agricol i piscicol. Totodat, noua schem ncearc s maximizeze beneficiile SGP, axndu-se pe accesul preferenial al rilor cu economie de dimensiuni mici, al statelor insulare, al statelor continentale (fr ieire la mare) i al statelor cu un grad redus al diversitii economice. A fost stabilit, de asemenea, un mecanism mai clar i mai simplu de excludere general a grupelor de produse originare din ri competitive pe piaa european i care nu mai necesit instrumente de stimulare a exporturilor. Criteriile precedente (ponderea importurilor prefereniale, indexul dezvoltrii i indexul specializrii exportului) au fost nlocuite cu un singur criteriu centralizator: ponderea pieei comunitare exprimat ca pondere a exporturilor rilor SGP n UE. Astfel, dac un grup de produse dintr-un anumit sector, dintr-o anumit ar beneficiar, cumuleaz peste 15% din importurile UE din rile beneficiare ale SGP, acestea sunt excluse gradual din schema de preferine, adic nceteaz treptat s mai beneficieze de acces preferenial. n cazul textilelor i mbrcminii, pragul de excludere gradual este de 12,5%.
150
Universitatea SPIRU HARET

Caseta nr. 54 (continuare) Pentru perioada 1.01.2006-31.12.2008, exist trei tipuri de acorduri n vigoare pentru rile beneficiare, stabilite conform reglementrii CE nr. 980/2005: Pentru toate rile beneficiare sunt valabile prevederile acordurilor generale; Acordul special de stimulare a dezvoltrii durabile i a bunei guvernane (SGP+) prevede beneficii suplimentare pentru rile care implementeaz anumite standarde internaionale n domenii precum drepturile omului i dreptul muncii, protecia mediului ambiant, combaterea utilizrii drogurilor i buna guvernan; Acordul special pentru rile cel mai puin dezvoltate, cunoscut i sub denumirea iniiativa EBA (Everything but Arms Totul cu excepia armelor) asigur cel mai favorabil tratament preferenial, dintre toate cele trei tipuri de acorduri, n scopul garantrii accesului pe piaa UE, fr taxe vamale i contingente, rilor cel mai puin dezvoltate. * Cunoaterea politicii comerciale comune a Uniunii Europene este cu att mai necesar, cu ct, de la 1 ianuarie 2007, Romnia a devenit membr a Uniunii Europene i aplic n mod obligatoriu aceast politic n relaiile intracomunitare cu piaa unic i n relaiile extracomunitare cu celelalte ri ale lumii.

Universitatea SPIRU HARET

151

NDRUMAR DE AUTOVERIFICARE
Concepte, termeni de specialitate, teme de seminar (TS) i subiecte de examen (SE) Politica comercial extern multilateral Politica comercial extern regional (de grup de ri) GATT Acordul General pentru Tarife i Comer (TS, SE) OMC Organizaia Mondial a Comerului (TS, SE) Obiectivele GATT Statutul GATT Structura GATT i principalele atribute ale acestuia Principiile de baz ale GATT Membrii GATT Accesiunea i retragerea din GATT Rundele de negocieri comerciale multilaterale n cadrul GATT (TS, SE) Tipologia concesiilor n cadrul rundelor de negocieri GATT (TS, SE) Mecanismul de negociere a concesiilor tarifare n cadrul rundelor GATT (TS, SE) Organizarea negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Tokio Rezultatele negocierilor din cadrul Rundei Tokio (TS, SE) Organizarea i desfurarea negocierilor comerciale multilaterale din cadrul Rundei Uruguay Rezultatele de ansamblu ale Rundei Uruguay (SE) Structura Acordului pentru constituirea OMC Principiile fundamentale ale Sistemului Comercial Mondial adoptate de ctre OMC Obiectivele Acordului de la Marrakech privind constituirea OMC Principalele funcii ale OMC Structura OMC (organigrama) GATT 1994: cele 4 reguli principale Coninutul unei liste naionale de concesii la Runda Uruguay (SE) Acordul privind agricultura i obligaiile rilor membre al OMC Integrarea comerului cu textile n cadrul GATT Acordul cu privire la salvgardare convenit n cadrul Rundei Uruguay Acorduri n domeniul netarifar convenite la Runda Uruguay (ST, SE) Acordul cu privire la msurile ce vizeaz investiiile legate de comer (TRIMs) Acordul privind msurile antidumping Acordul privind subveniile i msurile compensatorii Subveniile specifice Subveniile interzise (prohibite) i lista explicativ GATT Aplicarea principiului flexibilitii privind utilizarea subveniilor interzise la export de ctre rile n curs de dezvoltare i rile n tranziie la economia de pia
152
Universitatea SPIRU HARET

Subvenii permise, dar acionabile Subvenii permise, neacionabile Acordul General privind Comerul cu Servicii (GATS) (TS, SE) Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual (inclusiv comerul cu mrfuri contrafcute) TRIPs (SE) Acordul cu privire la regulile i procedurile care guverneaz reglementarea diferendelor Timpul maxim necesar pentru rezolvarea unui diferend comercial n cadrul OMC (SE) Mecanismul de examinare a politicii comerciale externe a statelor membre ale OMC (SE) Acordurile comerciale plurilaterale convenite n cadrul OMC Acordul privind achiziiile guvernamentale (publice) Acordul privind aeronavele civile Acordul pentru produse lactate i Acordul pentru carnea de vit Bilanul negocierilor comerciale multilaterale la Runda Uruguay (SE) Diferenele dintre GATT i OMC Conferinele ministeriale ale OMC dup Runda Uruguay (Singapore, Geneva, Seattle) Conferina Ministerial a OMC de la Doha (Qatar), declaraia, programul de lucru, hotrrea conferinei (TS, SE) Beneficiile sistemului OMC pentru comunitatea de afaceri Prevederi n cadrul Acordurilor OMC privind tratamentul special i difereniat n favoarea rilor n curs de dezvoltare UNCTAD Conferina Naiunilor Unite pentru Comer i Dezvoltare (TS, SE) Obiectivele, membrii i structura organizatoric iniial a UNCTAD Sesiunile UNCTAD de la Geneva (1964) la Bangkok (2000) Principalele atribuii ale sesiunii UNCTAD UNCTAD VIII Cartagena (Columbia) (1992) UNCTAD IX Midrand (Africa de Sud) (1996) UNCTAD X Bangkok (Thailanda) (2000), planul de aciune i aciunile prioritare UNCTAD XI Sao Paolo (Brazilia) (2004), Consensul de la Sao Paolo Sinteza problemelor importante abordate n cadrul activitii UNCTAD (TS, SE) Programul Global Integrat pentru Produse de Baz (SE) Principalele elemente de structur ale unui acord internaional pe produs S.G.P. Sistemul Generalizat de Preferine Vamale n favoarea rilor n curs de dezvoltare (TS, SE) Principalele elemente ale SGP Protocolul celor 16 ri n curs de dezvoltare Sistemul Global de Preferine Comerciale (SGPC) ntre rile n curs de dezvoltare (SE) Grupul celor 77 de ri n curs de dezvoltare (activiti desfurate i documente adoptate)
Universitatea SPIRU HARET

153

BIBLIOGRAFIE

1. Aldea Victor, Bivol Gheorghe, Ion Aurel, Ni Ion, Petrescu Mircea (coordonator), Acordul General pentru Tarife i Comer GATT, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1987. 2. Botez Octavian Gh., Mdlina Militaru, Comerul internaional i comerul exterior al Romniei, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2006. 3. Constantinescu Adrian, Organizaia Mondial a Comerului, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1996. 4. Ghibuiu Aurel, Politici comerciale n relaiile economice internaionale, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1984. 5. Ilinca Gheorghe, Stoian Ion, erban Radu, Dicionar comercial, Editura Caraiman, Bucureti, 2002. 6. Miron Dumitru, Integrarea economic regional de la prototip la producia n serie, Editura Sylvi, Bucureti, 2000. 7. Miron Dumitru, Comer internaional, Editura ASE, Bucureti, 2003. 8. Sava Sorica (coordonator), Dicionar Macmillan de Economie Mondial, Editura Codacs, Bucureti, 1999. 9. Stoian Ion (coordonator), Comer internaional, Tehnici i proceduri, vol. I, Editura Caraiman, 1997. 10. Sut, Nicolae (coordonator), Comer internaional i politici comerciale contemporane, vol.1, Editura Economic, Bucureti, 2003. 11. * * * Sistemul Comercial Mondial, Ghid pentru ntreprinztori, ediia a II-a, Centrul de Comer Internaional UNCTAD / WTO i Secretariatul Commonwealth, 1999.

154

Universitatea SPIRU HARET

S-ar putea să vă placă și