Sunteți pe pagina 1din 6

3 EXEMPLARE S.C GAMA S.

A Galati

Nr. 1773 / 31.05.2011 PROCES-VERBAL DE CERCETARE A EVENIMENTULUI A) DATA INCHEIERII procesului verbal: Prezentul proces verbal s-a incheiat n data de 31.05.2011 B) NUMELE PERSOANELOR si n ce calitate efectueaza cercetarea evenimentului, prevederile legale potrivit carora persoanele sunt ndreptatite sa efectuez cercetarea, precum si numele angajatorului si ale persoanelor care au participat din partea organelor competente la primele cercetari: Cercetarea s-a facut de comisia numita prin decizia nr. 103/27.05.2011 si constituita din: Stefanescu Stefan evaluator extern, si Popescu Mihai sef serviciu resurse umane si Lungu Victoria Corina - inspector de specialitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca angajati ai S.C.GAMA S.A. Galati n temeiul art. 29(1)a. din Legea securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006 si a art 116 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca aprobate prin H 1425/2006,am cercetat sub aspectul imprejurarilor, cauzelor si raspunderii juridice, evenimentul ce a avut loc in data de 26.05.2011, ora aproximativa 11,00, pe Bvd. George Cosbuc, nr 36, soldat cu incapacitate temporara de munca a numitului Ionescu Ion, angajat al S.C. GAMA S.A. Galati. C) PERIOADA DE TIMP SI LOCUL IN CARE S-A EFECTUAT CERCETAREA Am efectuat cercetarea mprejurarilor si a cauzelor care au condus la producerea evenimentului - n perioada 26.05.2011 31.05.2011 - la sediul societatii S.C GAMA S.A Galati-cladirea administrativa D) OBIECTUL CERCETARII Stabilirea : - mprejurarilor si cauzelor producerii evenimentului soldat cu caderea de la o inaltime de 4 m, in care a fost implicat numitul Ionescu Ion, angajat al S.C. GAMA S.A. Galati; - reglementarilor legale ncalcate; - a raspunderilor si a masurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea altor cazuri similare - caracterului accidentului n temeiul art. 5, 30, 31 din din Legea securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006 si a art. 116 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca aprobate prin H.G 1425/2006
1

E) DATA SI ORA PRODUCERII EVENIMENTULUI Evenimentul a avut loc pe data de 20.05.2011, n jurul orei: 11,00. F) LOCUL PRODUCERII EVENIMENTULUI Evenimentul a avut loc pe Bvd George Cosbuc, nr 36,la sediul administrativ al S.C GAMA S.A Galati. G) DATELE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI LA CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL, NUMELE REPREZENTANTULUI SAU LEGAL
Angajatorul la care s-a produs evenimentul Adresa sediu Adresa punctului de lucru Telefon/fax Cod unic de inregistrare Nr registrul comertului Activitati (CAEN) Forma de proprietate Nr mediu scriptic de angajati: Numele reprezentantului legal Nr. documentului prin care s-a certificat autorizarea de functionare dpdv al ssm S.C. GAMA S.A Galati Bvd.George Cosbuc, Nr 36, Galati Bvd.George Cosbuc, Nr 36, Galati 336.715.215 R 21032254 J17/ 200/1992 4120 Privata 150 Mihailescu George 156/2006

H) DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACCIDENTATULUI:


Numele si prenumele: CNP Cetatenia: Data nasterii: Varsta: Starea civila: Numarul de copii / minori: Domiciliul: Locul de munca la care era incadrat: Profesia de baza: Ocupatia in momentul accidentarii: Vechimea n munca Vechimea in functie sau n meserie: Vechimea la locul de munca: Data efectuarii ultimului instructaj n domeniul securitatii si sanatatii n munca Daca ativitatea desfasurata n momentul accidentarii necesita autorizare Ionescu Ion 1610722170355 romana 22.07.1961 45 casatorit 2 Str.Otelarilor, nr 32, Bl O4,ap 12,Galati S.C GAMA S.A Galati zugrav zugrav 25 ani 19 ani 19 ani 23.05.2011 Nu e cazul

Ultimul instructaj din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca la care a participat Ionescu Ion a fost in data de 23.05.2011 I) DESCRIEREA DETALIATA A LOCULUI, ECHIPAMENTULUI DE MUNCA, A MPREJURARILOR SI MODULUI N CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL,
2

n baza: constatarilor facute la locul accidentului, declaratiilor conducatorilor locurilor de munca, declaratiilor martorilor, verificarii actelor si documentelor necesare stabilirii imprejurarilor a) descrierea detaliata a locului producerii evenimentului; Evenimentul s-a produs in curtea in interioara a S.C GAMA SA Galati, unde au loc lucrari de izolare termica la cladirea administrativa.Cladirea este situata in partea de N-V a strazii George Cosbuc, avand vecini dupa cum urmeaza: -la N: Str.George Cosbuc; -la E: Depozitul de Materiale de Constructii S.C.PietricicaS.A Galati -la V: Depozitul de Materiale de constructii: S.C.Avantul S.A.Galati -la S: Locuita particulara: Fam.Petrache Ionel In vederea realizarii lucrarilor de reabilitare a cladirii administrative S.C. GAMA S.A. au fost instalate schele pentru muncitorii care realizeaza aceasta operatiune.
I.

Descrierea locului producerii evenimentului este evidentiata in: - Anexa Nr 1: Schita cladirii administrative S.C. GAMA S.A Galati; - Anexa Nr 2: Poza cladirii administrative S.C. GAMA S.A Galati si a schelei utilizate; b) descrierea detaliata a echipamentului de munca; Pentru realizarea lucrarii de reabilitare a cladirii administrative S.C. GAMA S.A Galati s-a utilizat SCHELA METALIC MOBIL, ce poate fi utilizata in mai multe domenii de lucru:
I.

-la ziderie (termoizolare de vile pina la 3 etaje, la cosuri de fum ,tencuit tavane, ect..) -la zugravit (hale industriale, spati comerciale, ect..) -la instalatie eletrice( tras cabluri, schimbat becuri la inaltime, ect..) -la instalatie termice -la curatenie(fatade cortina, la citerne etc) Caracteristici tehnice
-

Schela mobil este foarte stabil, solid i sigur n exploatare ; Resistenta, este din otel galvanizat la cald; Un modul are 1,5 m nlime, 1,8 m lungime i 1,0 m lime; Baza cu roi dispune de un sistem de calare care asigur verticalitatea sistemului montat; Pentru nlimi de pn la 10,5 m nu este necesar legarea schelei n partea superioar, dac se depete nlimea de 10,5 m, se recomand fixarea suplimentar a schelei n partea superioar; Accesul pe schel se face din interiorul bazei, cu urcare pe montanii laterali prevzui cu traverse orizontale din 40 n 40 de cm, i ptrundere pe platform de lucru prin trapa de capt al platformei; Produs executat din eava de oel pentru construcii, rotund i rectangular, avnd grosimea n perete de 2-3 mm; greutatea unei schele cu 4 module, h = 6 m este de 250 kg, greutatea unei schele cu 8 module, h = 12 m este de 400 kg).
3

c) descrierea detaliata a mprejurarilor; Activitatea de izolare termica a cladirii administrative a S.C GAMA SA Galati este realizata de muncitorii in constructii angajati ai acestei unitati in 2 schimburi.In data de 26.05.2011 zugravul Ionescu Ion era repartizat sa lucreze schimbul 1, respectiv intre orele 8,00-16,00.
I.

Conform Anexei nr 3-Declaratia angajatului Ionescu Ion,,Anexei nr 4Declaratia angajatului Vasilescu Vasile si a Anexei nr 5-Declaratia sefului de echipa Mihailescu Mihai, numitul Ionescu Ion a ajuns la servicu in jurul orei 7,45. Conform declaratiilor sefului de echipa Mihailescu Mihai ,numitul Ionescu Ion nu parea baut si nici nu parea ca ar suferi de vreo boala. Seful de echipa i-a repartizat locul de munca pentru data de 26.05.2011 si anume activitati de zugravire-zidarie la fatada cladirii adiministrative S.C GAMA S.A Galati, activitate realizata la inaltime, urcat pe shela de constructii. Conditiile de lucru erau optime: nu ploua si nici nu era caldura excesiva. Numitul Ionescu Ion presta aceasta activitate impreuna cu colegii sai de echipa:Mihailescu Mihai, Andreescu Andrei si Marinescu Marin. In jurul orei 11,00, in timp ce se afla urcat pe schela de pe care isi desfasura activitatea la nivelul etajului 2, acesta a cerut o bidinea colegului sau aflat tot pe schela , dar la un nivel mai jos.In acest moment s-a aplecat ca sa ia bidineaua, s-a dezechilibrat si a cazut de la inaltimea de 4 m. d) descrierea detaliata a modului n care s-a produs evenimentul. Numitul Ionescu Ion zugrav , in timp ce efectua de pe o schela lucrari de finisaje la fatada cladirii administrative, s-a aplecat si a cerut o bidinea colegului sau aflat pe schela metalica, s-a dezechilibrat si a cazut de la inaltimea de 4m. Ulterior a fost transportat la Spitalul de Urgenta Sfantul Apostol Andrei din Galati, pentru ingrijiri medicale.
I.

J) URMARILE EVENIMENTULUI SI/SAU URMARILE SUFERITE DE PERSOANELE ACCIDENTATE Conform Anexei nr 6-Certificat Medical nr. AA 1373 din 28.05.2011 emis de Spitalul de Urgenta Sfantul Apostol Andrei din Galati , a fost stabilit urmtorul diagnostic:traumatism cranian. K) CAUZA PRODUCERII EVENIMENTULUI Evenimentul produs in data de 26.05.2011 a avut loc ca urmare a incalcarii de catre angajator a regulilor privind distribuirea echipamentelor individuale de protectie. Au fost incalcate prevederile art 10 alin (1) din Hotararea Nr.1048 din 9 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, care specifica: Echipamentul individual de protectie se distribuie gratuit de angajator, care asigura buna sa functionare si o stare de igiena satisfacatoare prin intermediul intretinerii, repararii si inlocuirilor necesare
4

L) ALTE CAUZE CARE AU CONCURAT LA PRODUCEREA EVENIMENTULUI Nu este cazul. M) ALTE CONSTATARI FACUTE CU OCAZIA CERCETARII EVENIMENTULUI - Anexa 7-Aviz medical-Apt lucru la inaltime; - Anexa 8- Instruire periodica; N) PERSOANELE RASPUNZATOARE DE NCALCAREA REGLEMENTARILOR LEGALE, DIN CAPITOLELE DE LA LIT. K), L) SI M). Pentru incalcarea dispozitiilor legale prezentate la punctul K din prezentul proces verbal se face raspunzator angajatorul S.C. GAMA S.A Galati. O) PROPUNERI PENTRU SANCTIUNI ADMINISTRATIVE SI DISCIPLINARE Seful de echipa: D-nul Mihailescu Mihai se sanctioneaza conform art.54 din Regulamentul de Ordine Interioara a SC GAMA SA Galati cu avertisment verbal. P) PROPUNERI PENTRU CERCETARE PENALA Nu este cazul. Q) CARACTERUL ACCIDENTULUI Avand in vedere concluziile care rezulta din - certificatul medical eliberat de Spitalul de Urgenta Sfantul Apostol Andrei din Galati din care rezulta data internarii accidentatului pentru ingrijiri medicale de urgenta; - faptului ca locul si ora producerii evenimentului corespund activitatii normale de indeplinire a indatoririlor de serviciu; - prevederile art. 5, lit.g, din Legea securitatii si sanatatii in munca, conform caruia: ,,accident de munca vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de serviciu si care provoaca incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces; se constata ca se intrunesc cerintele pentru a incadra evenimentul ca accident de munca, conform art. 5, lit. g din Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006 si a art.2 pct. 5 din ,,Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319 / 2006

R) ANGAJATORUL CARE NREGISTREAZA ACCIDENTUL DE MUNCA n conformitate cu prevederile art. 135 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca aprobate prin H
5

1425/2006, S.C. GAMA S.A Galati se nregistreaz cu accidentul numitului Ionescu Ion, S.C. GAMA S.A l evidentiaza n registrul unic de evidenta, respectiv completeaza si transmite pentru evidenta formularul FIAM la ITM . S) MASURI DISPUSE PENTRU PREVENIREA ALTOR EVENIMENTE SIMILARE SI PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU REALIZAREA ACESTORA 1).Dotarea tuturor salariatilor implicati in activitatea de constructie cu: echipament de protectie individuala corespunzator riscurilor de la locul de munca. Raspund:administratorii societatii, seful serviciului administrativ. Termen : 8.06.2011 2).Prelucrarea evenimentului cu toti salariatii societatii. Raspund : sefii locurilor de munca. Termen : 14.06.2011 T) TERMENUL DE RAPORTARE LA INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRIVIND REALIZAREA MASURILOR PREVAZUTE LA LIT. S) S.C. GAMA S.A Galati va raporta la ITM Galati pna la data de 20.06.2011 modul de realizare a masurilor stabilite n prezentul proces-verbal U) NUMARUL DE EXEMPLARE N CARE S-A NCHEIAT PROCESULVERBAL DE CERCETARE SI REPARTIZAREA ACESTORA Prezentul proces verbal s-a ncheiat n 3 exemplare repartizate astfel : -1 exemplar la dosarul de la S.C GAMA S.A Galati -1 exemplar la Inspectoratul Teritorial de Munc Galati -1 exemplar la Casa Judeteana de Pensii Galati V) NUMELE SI SEMNATURILE PERSOANELOR CARE AU EFECTUAT CERCETAREA Comisia de Cercetare: Lungu Victoria Corina Stefanescu Stefan Popescu Mihai W) VIZA ANGAJATORULUI Data in fata noastra , Azi 31.05.2011 Comisia de cercetare:

S-ar putea să vă placă și