Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de învăţământ Avizat,

Inspector de specialitate,
………………………………………………………. Prof. ……………………….
…………………………….

FIȘĂ DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL
Anul școlar 2021-2022

Denumirea opționalului: .................................................................................................................................


Tipul: ..............................................................................................................................................................
Clasa : ..............................................................................................................................................................
Durata: .............................................................................................................................................................
Număr de ore pe săptămână: ........................................................................................................,....................
Autorul :............................................................................................................................................................
Abilitarea pentru susținerea cursului: ...............................................................................................................
AVIZUL CONSILIULUI DE CURRICULUM AL ȘCOLII (C.C.Ș.)
Criterii și indicatori de evaluare Da Nu Da, cu recomandări
I. Respectarea structurii standard a programei în vigoare
 Argument
 Obiective secifice
 Activități de învățare(cel puțin câte una pentru fiecare obiectiv)
 Conținuturi
 Modalități de învățare
II. Existența bibliografiei
III. Elemente de calitate
 Respectarea partucularităților de vârstă ale elevilor
 Concordanța cu etosul școlii, cu interesele elevilor
 Conținutul argumentului
 Conținutul otei de prezentare:
- oportunitatea opționalului
- realismul în raport cu resursele disponibile
 Corelarea obiectivelor cu activitățile de învățare
 Corelarea obiectivelor cu unitățile de conținut
 Adecvarea modalităților de evaluare la demersul didactic propus

Avizul Comisiei de Curriculum (da; da, cu recomandări; nu)


....................................... ..................................

Responsabil Centrul Metodic


....................................... ...................................

Avizul conducerii școlii

Director,
...................................................

S-ar putea să vă placă și