Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

ADMITEREA 2022

TAXELE DE STUDII, CICLUL II STUDII SUPERIOARE DE MASTERAT


lei lei
cod Biologie şi pedologie Psihologie şi știinţe ale educaţiei, Sociologie şi
asistenţă socială
1 081 Desing de landşaft şi spaţii verzi 7000
1 031 Psihologie clinică 9500
2 052 Managementul mediului 7000
2 031 Psihologia muncii şi organizaţională 8000
3 051 Biologie moleculară 7000
3 031 Psihologie judiciară 8000
4 051 Ştiinţe biologice aplicate 7000
4 011 Managementul educaţional 7000
Chimie şi tehnologie chimică 011 Consilierea pentru probleme de 7000
5
Tehnologii moderne în industria familie
1 071 cosmetică, farmaceutică și protecția 7000 6 011 Formarea formatorilor 7000
mediului 7 011 Managementul serviciilor sociale 7000
050 Materiale avansate în chimie şi 031 Sondaje de opinie, marketing şi 7000
2 7000 8
biofarmaceutică publicitate
Drept Matematică şi informatică
1 042 Proces penal şi criminalistică 13000 054 Structuri matematice și metode de 7000
2 042 Proceduri judiciare civile 13000 1
soluționare a problemelor aplicative
3 042 Drept penal 13000 2 061 Informatică aplicată 10000
4 042 Drept civil 13000 Relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi
5 042 Drept internaţional 13000 administrative
042 Dreptul relaţiilor de muncă şi 13000 1 031 Studii de securitate naţională 8000
6
comerciale în afaceri 2 040 Politici şi servicii publice 8000
7 042 Drept public și guvernare electronica 13000 3 031 Studii diplomatice 8500
8 042 Drept fiscal și vamal 13000 4 031 Studii europene 8000
9 042 Drepturile omului 13000 5 031 Management politic și electoral 8000
Fizică şi inginerie Ştiinţe economice
1 053 Fizică 7000 1 041 Administrarea afacerilor 9000
071 Procedee şi metode de măsurare în 7000 2 041 Administrare bancară 9000
2
ingineria mediului 3 041 Audit şi expertiza financiară 9000
3 061 Tehnologii informaţionale în modelare 10000 4 041 Contabilitatea întreprinderii 9000
4 011 Tehnologii informaționale în educație 7000 041 Gestiunea finanțelor și contabilitatea
5 9000
Istorie şi filosofie în afaceri
6 041 Finanţe publice şi fiscalitate 9000
1 022 Managementul patrimoniului cultural 7000 7 041 Studii în marketing 9000
2 022 Istoria şi cultura religiilor 7000 101 Management și marketing hotelier și
022 Stat şi societate din perspectiva 7000 8 9000
turism
istorică (forme de guvernare, 9 041 Managementul resurselor umane 9000
3
securitate naţională şi relaţii
internaţionale) Pentru studenții internaționali taxa de studii constituie 1000 euro
022 Filosofie, antropologie şi management 7000 pentru toate ciclurile de studii (licență, master, doctorat) și anul
4
cultural de pregătire, cu excepția cetățenilor României și Ucrainei, taxa
5 022 Filosofii contemporane 7000 pentru aceștia fiind similară celei achitate de cetățenii Republicii
Jurnalism şi stiinţe ale comunicării Moldova.

1 032 Relaţii publice şi publicitate 8000


2 032 Produse video și media promoting 8000

Litere

023 Traducere şi interpretare de 8000


1
conferinţe
023 Comunicare multilingvă, management 8000
2
intercultural şi limbaje de afaceri
023 Limbă, literatura și civilizație 7000
3
românească
023 Limba şi literatura rusă: comunicare 7000
4
interculturală şi organizaţională
023 Master didactic în limba și literatura 7000
5
română

S-ar putea să vă placă și