Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013


„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA
COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”
Diagrama Gantt

02.03- 09.03- 16.03- 23.03- 30.03- 06.04- Mai


06.03 13.03 20.03 27.03 03.04 10.04 2015
2015 2015 2015 2015 2015 2015
A1

A2
A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

METODE ȘI TEHNICI DE LUCRU, FORME DE ORGANIZARE

În cadrul activităţilor vor fi utilizate următoarele tehnici şi metode de lucru:

Brainstorming
stimulează creativitatea, principiul de bază al metodei fiind cantitatea generează calitatea;
utilizarea metodei solicită participarea activă a cursanţilor, dezvoltă capacitatea de a trăi
anumite situaţii, de a le analiza, de a lua decizii privind alegerea soluţiilor optime şi
exersează atitudinea creativă şi exprimarea personalităţii.

Studiul de caz
este o ,,metodă de confruntare directă a participanților cu o situație reală, autentică, luată
drept exemplu tipic, reprezentativ pentru un set de situații și evenimente problematice.”
(Oprea, 2007); această metodă urmărește realizarea contactului elevilor cu realitățile
complexe, autentice, dintr-un domeniu dat și testarea gradului de operaționalitate a
cunoștințelor însușite și a capacităților formate, în situații-limită.

Dezbatere
metodă de simulare, care conduce la creşterea gradului de adaptabilitate şi la dezvoltarea
relaţiilor dintre persoane, dezvoltând în acelaşi timp gândirea critică;

Conversaţie şi dialog

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU