Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013


„Investeşte în oameni!”
“ȘCOALA VIITORULUI - INOVAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN DEZVOLTAREA
COMPETENȚELOR PENTRU O VIAȚĂ DE SUCCES”
sporirea încrederii în capacitatea şcolii de implicare a elevilor şi instituţiilor locale de cultură
în proiecte comune.

RESURSE IMPLICATE

Resurse umane :
cadre didactice;

copiii şcolari din clasele V-VIII;

părinţii copiilor;

reprezentanţi ai autorităţilor locale;

parteneri și colaboratori.

Resurse materiale :

pliante, filme demonstrative, prezentări PPT, afişe, fişe de lucru pentru participanţi,
chestionare

premii pentru participanți: diplome, cărți

spaţii şcolare şi extraşcolare amenajate şi folosite pentru susţinerea proiectului;

suport logistic (calculator, videoproiector și ecran, tabla flip-chart și markere, aparat foto)

Resurse informaţionale

proiectul scris;

corespondenţă electronică şi colaborare directă referitoare la proiect;

rapoarte;

evidenţa participanţilor la evenimentele din cadrul proiectului;

chestionare de evaluare.

PARTENERI
Inspectoratul de Poliție al județului Sibiu

COLABORATORI
Liceul Tehnologic „Johannes Lebel” Tălmaciu

Liceul Teoretic „Gheroghe Lazăr” Avrig

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LIVIU REBREANU”


ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI BASARAB”
TÂRGU MUREȘ
TURNU ROȘU