Sunteți pe pagina 1din 5

Fişă de lucru - pronume şi adjective pronominale

1. Indică valoarea morfologică, cazul şi funcţia sintactică a cuvintelor subliniate.


1. Mi-e dor de ai mei.
2. Mi-ar plăcea mai mult cealaltă.
3. Imi place de tine.
4. Lauda de sine nu mirose-a bine.
5. Si-a spus, în sinea sa, că nu va mai călca pe aici.
6. Sinele devine câteodată un alter ego.
7. Ai tăi nu-s acasă.
8. Sfârșitu-s-a !
9. Nu v-am spus întâmplarea cu ai lor?
10. Am ajuns ca ea din cauză că m-ai obligat.
11. Omul din dreapta lor era chiar șeful.
12. Ideea aceea a fost a mea.
13. Plăcinta voastră e tare bună.
14. La examen s-a punctat altceva.
15. Se adunaseră câteva.
16. Ai vreo idee despre ce zice?
17. Din cauza ta m-a pedepsit diriginta.
18. Timpul nostru e prea preţios.
19. Asta e a lor!
20. I-am oferit hrană omului aceluia.
Fișă de recapitulare

I. Citește cu atenție fragmentul de mai jos:


„A doua zi dimineață ajunse foarte devreme la școală și, când toți ceilalți intrară pe rând în clasă, ea scria
furibund. Până atunci sporovăiseră intens între ei, dar când o văzură, toți tăcură. Continuă să scrie cu și mai mult zel
până când intră domnișoara Elson. Se ridică împreună cu ceilalți, dar apoi se așeză la loc și continuă să scrie. Când
domnișoara Elson le dădu lucrările din ziua precedentă, nu-și ridică privirea, ci continuă să scrie. Din când în când se
uita cu înțeles la câte cineva, ca să-i dea de știre că în acea clipă scria DESPRE EL. Toți o priveau neliniștiți. De fapt,
nu scria deloc despre ei. Începuse să pună pe hârtie o serie de amintiri.”
(Harriet spionează, Louise Fitzhugh)
1. De ce își privește Harriet colegii cu înțeles în timp ce scrie ? 10 puncte
2. Scrie modul, persoana și numărul următoarelor verbe din text: „ajunse”, „priveau”. 2x6p=12 puncte
3. Precizează timpul următoarelor verbe: „intrară”, „sporovăiseră”, „scria”. 3x6p=12 puncte
4. Explică utilizarea timpului imperfect în secvența „când toți ceilalți intrară pe rând în clasă, ea
scria furibund”. 10 puncte
5. Rescrie ultimele două enunțuri, punând verbele la timpul viitor. 2x8p=16 puncte
II. Scrie o compunere de 100-120 de cuvinte în care să povestești o întâmplare reală sau imaginară
petrecută în timpul unei ore de curs.
În compunere trebuie:
- să respecți ordinea cronologică a evenimentelor;
- să utilizezi timpul povestirii;
- să respecți tipul de text și cerința formulată;
- să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 20 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu
Se acordă 10 puncte pentru redactare (stil adecvat – 2p; unitatea textului – 1p; coerență – 1p; ortografie – 2p;
punctuație – 2p; așezare în pagină – 1p; lizibilitate - 1p) Total: 100 puncte

Fișă de recapitulare

I. Citește cu atenție fragmentul de mai jos:


„A doua zi dimineață ajunse foarte devreme la școală și, când toți ceilalți intrară pe rând în clasă, ea scria
furibund. Până atunci sporovăiseră intens între ei, dar când o văzură, toți tăcură. Continuă să scrie cu și mai mult zel
până când intră domnișoara Elson. Se ridică împreună cu ceilalți, dar apoi se așeză la loc și continuă să scrie. Când
domnișoara Elson le dădu lucrările din ziua precedentă, nu-și ridică privirea, ci continuă să scrie. Din când în când se
uita cu înțeles la câte cineva, ca să-i dea de știre că în acea clipă scria DESPRE EL. Toți o priveau neliniștiți. De fapt,
nu scria deloc despre ei. Începuse să pună pe hârtie o serie de amintiri.”
(Harriet spionează, Louise Fitzhugh)
1. De ce își privește Harriet colegii cu înțeles în timp ce scrie ? 10 puncte
2. Scrie modul, persoana și numărul următoarelor verbe din text: „ajunse”, „priveau”. 2x6p=12 puncte
3. Precizează timpul următoarelor verbe: „intrară”, „sporovăiseră”, „scria”. 3x6p=12 puncte
4. Explică utilizarea timpului imperfect în secvența „când toți ceilalți intrară pe rând în clasă, ea
scria furibund”. 10 puncte
5. Rescrie ultimele două enunțuri, punând verbele la timpul viitor. 2x8p=16 puncte
II. Scrie o compunere de 100-120 de cuvinte în care să povestești o întâmplare reală sau imaginară
petrecută în timpul unei ore de curs.
În compunere trebuie:
- să respecți ordinea cronologică a evenimentelor;
- să utilizezi timpul povestirii;
- să respecți tipul de text și cerința formulată;
- să respecți precizarea referitoare la numărul de cuvinte. 20 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu
Se acordă 10 puncte pentru redactare (stil adecvat – 2p; unitatea textului – 1p; coerență – 1p; ortografie – 2p;
punctuație – 2p; așezare în pagină – 1p; lizibilitate - 1p) Total: 100 puncte
Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge. Pronumele subliniat este Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge. Pronumele subliniat este
………………………………………………………… …………………………………………………………
Cuvântul subliniat este pronume sau adjectiv pronominal negativ? Niciun copil n- Cuvântul subliniat este pronume sau adjectiv pronominal negativ? Niciun copil n-
a lipsit. ………………………………… a lipsit. …………………………………
Ce funcţie sintactică are pronumele interogativ în exemplul:Ce ai spus? Ce funcţie sintactică are pronumele interogativ în exemplul:Ce ai spus?
………………………………………………………… …………………………………………………………
Ce valoare morfologică are cuvântul subliniat în enunţul: Ce băiat va desena mai Ce valoare morfologică are cuvântul subliniat în enunţul: Ce băiat va desena mai
frumos acela va merge în excursie. …………………… frumos acela va merge în excursie. ……………………
Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul aceasta să fie adjectiv pronominal. Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul aceasta să fie adjectiv pronominal.
…………………………………………………. ………………………………………………….
Precizează cazul pronumelui negativ din enunţul: Sania n-a fost ruptă de niciunul din Precizează cazul pronumelui negativ din enunţul: Sania n-a fost ruptă de niciunul din
vecinii mei. …………………………………………. vecinii mei. ………………………………………….
Alcătuieşte o propoziţie în care pronumele demonstrativ aceasta să aibă funcţia Alcătuieşte o propoziţie în care pronumele demonstrativ aceasta să aibă funcţia
sintactică de complement de sintactică de complement de
agent……......................................................................... agent…….........................................................................
La ce întrebare răspunde pronumele relativ din enunţul: Prăjitura pe care o mănânc La ce întrebare răspunde pronumele relativ din enunţul: Prăjitura pe care o mănânc
este făcută de bunica. ……………............... este făcută de bunica. ……………...............
Completează spaţiul punctat cu forma corectă a pronumelui relativ care: Completează spaţiul punctat cu forma corectă a pronumelui relativ care:
Mobilierul …………… îl doreşte este prea scump. Mobilierul …………… îl doreşte este prea scump.
Cuvântul subliniat este pronume sau adjectiv pronominal de întărire? Directorul Cuvântul subliniat este pronume sau adjectiv pronominal de întărire? Directorul
însuşi a asistat la şedinţa cercului de literatură. …………. însuşi a asistat la şedinţa cercului de literatură. ………….
Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat în enunţul: I-am dat altui Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat în enunţul: I-am dat altui
coleg albumul. ………………………… coleg albumul. …………………………
Precizează forma corectă a cuvintelor scrise cursive în enunţul: Un prieten dintre Precizează forma corectă a cuvintelor scrise cursive în enunţul: Un prieten dintre
ai mei/ de-al meu a plecat la munte. ai mei/ de-al meu a plecat la munte.
Precizează felul adjectivului pronominal demonstrativ din enunţul: Am cumpărat Precizează felul adjectivului pronominal demonstrativ din enunţul: Am cumpărat
aceeaşi carte pentru fratele meu mai mic................................ aceeaşi carte pentru fratele meu mai mic................................
Ce funcţie sintactică are cuvântul subliniat în enunţul: Cadourile de la ceilalţi m- Ce funcţie sintactică are cuvântul subliniat în enunţul: Cadourile de la ceilalţi m-
au surprins. ……………………………………… au surprins. ………………………………………
Precizează felul pronumelui subliniat în enunţul: Şi-a cumpărat o maşină nouă. Precizează felul pronumelui subliniat în enunţul: Şi-a cumpărat o maşină nouă.
………………………………………………… …………………………………………………

S-ar putea să vă placă și