Sunteți pe pagina 1din 7

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Extras din Registrul de evidentă a cadourilor admisibile


Trimestrul II, a. 2022

Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
cadoului primit cadoul admisibil (se caz, returnat
istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 158. 11.05.2022 Tamara Stella Avallone, Profesională În cadrul Ghid turistic „The 500 240,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Gheorghița, Ambasador întrevederii din Hidden Secrets of lit. b) al transmiterea
Secretar general Extraordinar și 11.05.2022 VIENNA” / Regulamentului, ulterioară în
al Parlamentului Plenipotențiar al desfășurată în ISBN 978 94 6058 2295 gestiunea
proces-verbal
Republicii incinta bibliotecii
Austria în Parlamentului nr. 5 din Parlamentului
Republica RM 12.05.2022
Moldova

2. 159. 11.05.2022 Tamara Stella Avallone, Profesională În cadrul CD cu înregistrarea New 300,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Gheorghița, Ambasador întrevederii din Year , s Concert 2020. lit. b) al transmiterea
Secretar general Extraordinar și 11.05.2022 Wiener Philharmoniker, Regulamentului, ulterioară în
al Parlamentului Plenipotențiar al desfășurată în Andris Nelsons gestiunea
proces-verbal
Republicii incinta muzeului
Austria în Parlamentului nr. 5 din Parlamentului/
Republica RM 12.05.2022 Transmis în
Moldova muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022
1
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
cadoului primit cadoul admisibil (se caz, returnat
istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3. 160. 11.05.2022 Igor Grosu, Ruslan Profesională În cadrul Harta Ucrainei 870,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Stefanciuk, vizitei oficiale confecționată din lit. b) al transmiterea
Parlamentului Președintele întreprinse în chihlimbar, dim. 35 x 26 Regulamentului, ulterioară în
Republicii Radei Supreme Ucraina la 04 cm, prod. Державне gestiunea
proces-verbal
Moldova a Ucrainei mai 2022 пiдприемство muzeului
„Бурштин Украïни”, nr. 5 din Parlamentului/
ambalată în cutie 12.05.2022 Transmis în
cartonată de nuanță muzeu, proces -
bordo verbal de
predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022

4. 161. 11.05.2022 Igor Grosu, Delegația Profesională În cadrul Replica unei frești din 1000,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Grupului întrevederii din interiorul clădirii lit. b) al transmiterea
Parlamentului parlamentar de 06 mai 2022 Senatului Republicii Regulamentului, ulterioară în
Republicii prietenie cu desfășurată în Italiene, lucrare gestiunea
proces-verbal
Moldova Republica incinta executată pe placă de muzeului
Moldova din Parlamentului alamă, dim. 12 x 16 cm, nr. 5 din Parlamentului/
cadrul RM laminată auriu și 12.05.2022 Transmis în
Parlamentului montată pe suport, muzeu, proces -
Republicii Italia ambalată în cutie verbal de
cartonată de culoare predare-primire
albastră nr. 4 din
18.07.2022

5. 162. 11.05.2022 Igor Grosu, Katrin Göring- Profesională În cadrul Vas de formă pătrată din 1600,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Eckardt, întrevederii din porțelan alb, dim. 10 x lit. b) al transmiterea
Parlamentului Vicepreședintele 07 mai 2022 10 x 3 cm, cu capac cu ulterioară în
desfășurată în imprimeul Reichstagului gestiunea

2
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
cadoului primit cadoul admisibil (se caz, returnat
istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Republicii Bundestagului incinta German, prod. Regulamentului, muzeului
Moldova Republicii Parlamentului Königliche Porzellan- proces-verbal Parlamentului/
Federale RM Manufaktur Berlin nr. 5 din Transmis în
Germania 12.05.2022 muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022

6. 163. 16.05.2022 Igor Grosu, Delegația Profesională În cadrul Plăcuță din bronz 450,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Grupului de întrevederii din argintat cu simbolul lit. b) al transmiterea
Parlamentului prietenie 16 mai 2022 Senatului Republicii Regulamentului, ulterioară în
Republicii Republica desfășurată în Franceze, Palatul gestiunea
proces-verbal
Moldova Franceză - incinta Luxembourg, d=80 mm, muzeului
Republica Parlamentului prod. DRAGO Paris, nr. 6 din Parlamentului/
Moldova din RM plasată în cutie 19.05.2022 Transmis în
cadrul Senatului cartonată de culoare muzeu, proces -
Republicii albastră verbal de
Franceze predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022

7. 164. 18.05.2022 Igor Grosu, Delegația Profesională În cadrul Troiță gravată, 200,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Comisiei pentru întrevederii din confecționată din lemn, lit. b) al transmiterea
Parlamentului administrație 18 mai 2022 h= 26 cm Regulamentului, ulterioară în
Republicii publică și desfășurată în gestiunea
proces-verbal
Moldova amenajarea incinta muzeului
teritoriului din Parlamentului nr. 6 din Parlamentului/
Camera RM 19.05.2022 Transmis în
Deputaților a muzeu, proces -

3
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
cadoului primit cadoul admisibil (se caz, returnat
istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Parlamentului verbal de
României predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022

8. 165. 18.05.2022 Igor Grosu, Delegația Profesională În cadrul Panglică tricolor, 150,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Comisiei pentru întrevederii din lung. 240 cm, lit. b) al transmiterea
Parlamentului administrație 18 mai 2022 lăț. = 8 cm Regulamentului, ulterioară în
Republicii publică și desfășurată în gestiunea
proces-verbal
Moldova amenajarea incinta muzeului
teritoriului din Parlamentului nr. 6 din Parlamentului/
Camera RM 19.05.2022 Transmis în
Deputaților a muzeu, proces -
Parlamentului verbal de
României predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022

9. 166. 18.05.2022 Igor Grosu, Delegația Profesională În cadrul Ploscă din ceramică, de 730,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Comisiei pentru întrevederii din culoare albastră, lit. b) al transmiterea
Parlamentului administrație 18 mai 2022 decorativ pictat manual Regulamentului, ulterioară în
Republicii publică și desfășurată în cu alb, dim. 20 x 14 x 4 gestiunea
proces-verbal
Moldova amenajarea incinta cm, produs artizanal, muzeului
teritoriului din Parlamentului Art&Craft, România nr. 6 din Parlamentului/
Camera RM 19.05.2022 Transmis în
Deputaților a muzeu, proces -
Parlamentului verbal de
României predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022

4
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
cadoului primit cadoul admisibil (se caz, returnat
istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10. 167. 23.05.2022 Igor Grosu, Almat Profesională În cadrul Set de birou: stilou, 950,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Aidarbekov, întrevederii din lupă, cuțit metalic de lit. b) al transmiterea
Parlamentului Ambasador 23 mai 2022 desfăcut plicuri și Regulamentului, ulterioară în
Republicii Extraordinar și desfășurată în statuetă „Grifon”, gestiunea
proces-verbal
Moldova Plenipotențiar al incinta confecționate din metal, muzeului
Republicii Parlamentului placate cu argintiu, nr. 7 din Parlamentului/
Kazahstan în RM „Empire”, Kazahstan, 26.05.2022 Transmis în
Republica amplasate în cutie muzeu, proces -
Moldova cartonată verbal de
predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022

11. 168. 06.06.2022 Igor Grosu, Ion – Marcel Profesională În cadrul Monedă din aliaj de 1430,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Ciolacu, întrevederii din cupru argintat cu lit. b) al transmiterea
Parlamentului Președintele 06 iunie 2022 diametrul de 75 mm, 251 Regulamentului, ulterioară în
Republicii Camerei desfășurată în gr., pe ambele părți este gestiunea
proces-verbal
Moldova Deputaților incinta gravată clădirea muzeului
Parlamentului Parlamentului Parlamentului României nr. 8 din Parlamentului/
României RM și respectiv Camera 10.06.2022 Transmis în
Deputaților, executată la muzeu, proces -
Monetăria Statului, verbal de
amplasată în cutie de predare-primire
culoare neagră nr. 4 din
18.07.2022

12. 169. 06.06.2022 Igor Grosu, Ion – Marcel Profesională În cadrul Ploscă din ceramică, de 830,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Ciolacu, întrevederii din culoare albă, decorativ lit. b) al transmiterea
Parlamentului Președintele 06 iunie 2022 pictat manual cu ulterioară în
Camerei desfășurată în albastru, dim. 22 x 16 x gestiunea

5
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
cadoului primit cadoul admisibil (se caz, returnat
istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Republicii Deputaților incinta 5 cm, produs artizanal, Regulamentului, muzeului
Moldova Parlamentului Parlamentului Art&Craft, România proces-verbal Parlamentului/
României RM nr. 8 din Transmis în
10.06.2022 muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022

13. 170. 10.06.2022 Igor Grosu, Pavol Ivan, Profesională În cadrul Sticlă din cristal pentru 3160,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Ambasador întrevederii din băuturi tari, Bohemia lit. b) al transmiterea
Parlamentului Extraordinar și 10 iunie 2022 Crystal, ambalată în Regulamentului, ulterioară în
Republicii Plenipotențiar al desfășurată în cutie cartonată de gestiunea
proces-verbal
Moldova Republicii incinta culoare albastră muzeului
Slovace în Parlamentului nr. 8 din Parlamentului/
Republica RM 10.06.2022 Transmis în
Moldova muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022

14. 171. 17.06.2022 Igor Grosu, Sebastian Profesională În cadrul Timbru cu imaginea 120,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Burduja, întrevederii din Castelului Peleș – lit. b) al transmiterea
Parlamentului Ministrul 17 iunie 2022 Sinaia, România, Regulamentului, ulterioară în
Republicii cercetării, desfășurată în transpus pe sticlă gestiunea
proces-verbal
Moldova inovării și incinta organică, cu dedicație muzeului
digitalizării a Parlamentului Președintelui nr. 9 din Parlamentului/
Guvernului RM Parlamentului, amplasat 22.06.2022 Transmis în
României muzeu, proces -

6
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta
d/o de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu cadoului (se
înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul indică, după
cadoului primit cadoul admisibil (se caz, returnat
istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una beneficiarului,
re instituției, care dintre (lei)
funcția deținută dintre cele returnat
al a oferit cadoul beneficiar și trei decizii beneficiarului
admisibil
cado persoană/ luate de ca urmare a
ului instituția Comisie* răscumpărării
(denumirea), precum și sau trecut în
care a oferit numărul și gestiunea
data organizației
cadoul
procesului publice**) și
admisibil verbal) data

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
în cutie de culoare verbal de
albastră predare-primire
nr. 4 din
18.07.2022

15. 172. 20.06.2022 Igor Grosu, Florin – Vasile Profesională În cadrul Monedă din aliaj de 800,00 Art.22 pct.3 Primit cu
Președintele Cîțu, ședinței cupru argintat cu lit. b) al transmiterea
Parlamentului Președintele solemne diametrul de 60 mm, Regulamentului, ulterioară în
Republicii Senatului comune a 142 gr., pe ambele părți gestiunea
proces-verbal
Moldova Parlamentului Parlamentelor este gravată clădirea muzeului
României Republicii Parlamentului României nr. 9 din Parlamentului/
Moldova și și respectiv simbolul 22.06.2022 Transmis în
României din Senatului României, muzeu, proces -
18 iunie 2022 executată la Monetăria verbal de
desfășurată în Statului, amplasată în predare-primire
incinta cutie de culoare neagră nr. 4 din
Palatului 18.07.2022
Republicii