Sunteți pe pagina 1din 61

Cap.

1 celule

1
2
3
4
CAP.2 ŢESUTURI

5
6
7
8
CAP.3 SISTEMUL CARDIOVASCULAR

LEGENDĂ:

1.Epiteliu simplu pavimentos (endoteliu)


2.Țesut conjunctiv lax
3.Celulă musculară netedă
4.Nodul sino-atrial, cu celule P și T
5.Celule Purkinje
6.Capilare sangvine
7.Celule musculare striate cardiace lucrătoare, secționate longitudinal
8.Celule musculare striate cardiace lucrătoare, secționate transversal
9.Arteriolă
10.Venulă
11.Țesut adipos alb
12.Epiteliu simplu pavimentos (mezoteliu).

9
LEGENDĂ:
1.Epiteliu simplu pavimentos (endoteliu)
2.Rare celule musculare netede
3.Câteva fibre de reticulină și câteva fibroblaste
4.Limitanta elastică internă (LEI)
5.Numeroase fibre și lamele elastice (predominante)
6.Celule musculare netede
7.Limitanta elastică externă (LEE)
8.Țesut adipos alb
9.Capilar sanguin
10.Țesut conjunctiv lax

10
11
LEGENDA:
1.Epiteliu simplu pavimentos (endoteliu)
2.Câteva fibre de reticulină
3.Limitanta elastică internă (LEI)
4.Numeroase celule musculare netede
5.Fibre elastice și de reticulină
6.Limitanta elastică externă (LEE)
7.Țesut adipos alb
8.Capilar sanguin
9.Țesut conjunctiv lax

12
13
14
LEGENDA:
1.Epiteliu simplu pavimentos (endoteliu)
2.Țesut conjunctiv lax
3.Celule musculare netede dispuse circular
4.Fibre elastice și de reticulină
5.Celule musculare netede dispuse longitudinal
6.Țesut conjunctiv lax
15
CAP.4 SISTEMUL RESPIRATOR

16
LEGENDA:
1.Epiteliu pseudostratificat prismatic ciliat
2.Țesut conjunctiv lax
3.Folicul limfatic
4.Acin seros
5.Acin mucos
6.Acin mixt
7.Canal excretor
8.Cartilagiu hialin în formă de potcoavă
9.Celule musculare netede
10.Adipocite albe
11.Capilar sanguin
12.Folicul limfatic

17
LEGENDA:
1.Epiteliu pseudostratificat prismatic ciliat
2.Țesut conjunctiv lax
3.Folicul limfatic
4.Acin seros
5.Acin mucos
6.Acin mixt
7.Canal excretor
8.Inel continuu de cartilagiu hialin
9.Țesut adipos alb
10.Capilar sanguin
11.Folicul limfatic
12.Țesut conjunctiv lax

18
LEGENDA:
1.Epiteliu pseudostratificat prismatic ciliat
2.Țesut conjunctiv lax
3.Folicul limfatic
4.Strat continuu de celule musculare netede între mucoasă și submucoasă
5.Acin seros
6.Acin mucos
7.Acin mixt
8.Canal excretor
9.Insule de cartilagiu hialin, de forme și dimensiuni variate
10.Țesut conjunctiv lax
11.Țesut adipos alb
12.Capilar sangvin

19
20
21
CAP.5 SISTEMUL DIGESTIV

22
LEGENDA:
1.Papilă filiformă
2.Papilă fungiformă
3.Țesut conjunctiv lax
4.Acini seroși. 5.Acini mucoși
6.Capilar sanguin
7.Celule musculare striate scheletice secționate longitudinal
8.Celule musculare striate scheletice secționate transversal
9.Țesut conjunctiv lax
10.Epiteliu stratificat pavimentos fără keratinizare

23
LEGENDĂ:
24
1.Epiteliu simplu prismatic
2.Țesut conjunctiv lax
3.Criptă
4.Glandă
5.Celulă parietală
6.Celulă principală
7.Celule accesorii (ale gâtului glandei)
8.Musculara mucoasei
9.Arteriolă
10.Venulă
11.Celule musculare netede dispuse oblic
12.Celule musculare netede dispuse circular
13.Celule musculare netede dispuse longitudinal
14.Țesut conjunctiv lax
15.Epiteliu simplu pavimentos (mezoteliu)

25
LEGENDĂ:
1.Vilozitate intestinală 8. Arteriolă
2.Glandă Lieberkuhn 9.Venulă
3.Epiteliu simplu prismatic 10.Capilar sangvin
4.Țesut conjunctiv lax 11.Celule musculare netede dispuse circular
5.Capilare sangvine 12. Celule musculare netede dispuse longitudinal
6.Musculara mucoasei 13. Țesut conjunctiv lax
7.Acini mucoși 14. Epiteliu simplu pavimentos (mezoteliu)

26
LEGENDĂ:
1.Vilozitate intestinală 8. Arteriolă
2.Glandă Lieberkuhn 9. Venulă
3.Epiteliu simplu prismatic 10. Celule musculare netede dispuse circular
4.Celule Paneth 11. Celule musculare netede dispuse longitudinal
5.Țesut conjunctiv lax 12. Țesut conjunctiv lax
6.Capilare sangvine 13. Epiteliu simplu pavimentos (mezoteliu)
7.Musculara mucoasei

27
LEGENDĂ:
1.Vilozitate intestinală 8.Foliculi limfatici aglomerați (plăcile Payer)
2.Glandă Lieberkuhn 9.Arteriolă
3.Epiteliu simplu prismatic 10.Venulă
4.Țesut conjunctiv lax 11. Celule musculare netede dispuse circular
5.Celule Paneth 12.Celule musculare netede dispuse longitudinal
6.Capilare sangvine 13.Țesut conjunctiv lax
7.Musculara mucoasei 14.Epiteliu simplu pavimentos (mezoteliu)

28
LEGENDĂ:
1.Glandă Lieberkuhn
2.Epiteliu simplu prismatic
3.Țesut conjunctiv lax
4.Capilare sangvine
5.Musculara mucoasei
6.Arteriolă
7.Venulă
8.Țesut conjunctiv lax
9.Celule musculare netede dispuse circular
10.Celule musculare netede dispuse longitudinal
11.Țesut conjunctiv lax
12.Epiteliu simplu pavimentos (mezoteliu)
29
LEGENDĂ:
1.Lobul hepatic
2.Spațiul port
3.Venulă centrolobulară
4.Hepatocite
5.Capilare sinusoide
6.Venulă
7.Arteriolă
8.Canalicul biliar
9.Țesut conjunctiv lax

30
LEGENDĂ:
1.Insula Langerhans
2.Acini seroși
3.Canal excretor
4.Capilare sangvine
5.Țesut conjunctiv lax

31
LEGENDĂ:
1.Acini seroși
2.Acini mucoși
3.Acini micști
4.Canale excretorii
5.Țesut adipos alb
6.Țesut conjunctiv lax
7.Capilare sangvine

32
CAP.6 SISTEMUL EXCRETOR

33
34
35
LEGENDĂ:
1.Glomerul renal
2.Capsula Bowman
3.Tubi proximali
4.Tubi distali
5.Macula densa
6.Capilare sangvine
7.Țesut conjunctiv lax

36
LEGENDA:
1.Tub colector
2.Tub distal
3.Ansa Henle
4.Capilar sanguin, cu hematii

37
38
LEGENDA:
1.Uroteliu în repaus
2.Țesut conjunctiv lax
3.Foliculi limfatici
4.Celule musculare netede dispuse circular
5.Celule musculare netede dispuse longitudinal
6.Țesut conjunctiv lax
7.Folicul limfatic
8.Capilar sanguin
9.Epiteliu simplu pavimentos (mezoteliu)

39
CAP.7 SISTEMUL REPRODUCĂTOR MASCULIN

LEGENDĂ:
1.Tub seminifer
2.Celulă Sertoli
3.Spermatogonie
4.Spermatocit I
5.Spermatidă
6.Spermatozoizi
7.Celule interstițiale Leydig
8.Capilare sangvine
40
LEGENDĂ:
1.Tub seminifer
2.Nucleu de celulă Sertoli
3.Nucleu de spermatogonie
4.Nucleu de spermatocit I
5.Nucleu de spermatidă
6.Spermatozoizi
7.Celule interstițiale Leydig
8.Capilar sangvin

41
42
CAP.8 SISTEMUL REPRODUCĂTOR FEMININ

43
LEGENDĂ:
1.Falduri ale mucoasei
2.Șanțuri dintre faldurile mucoasei
3.Epiteliu simplu prismatic
4.Țesut conjunctiv lax (corion)
5.Celule musculare netede dispuse longitudinal
6.Celule musculare netede dispuse circular
7.Țesut conjunctiv lax
8.Epiteliu simplu pavimentos

44
LEGENDĂ:
1.Epiteliu simplu prismatic
2.Glandă endometrială, tubulară
3.Corion (țesut conjunctiv lax)
4.Celule musculare netede dispuse oblic
5. Celule musculare netede dispuse în formă de rețea
6. Celule musculare netede dispuse longitudinal
7. Țesut conjunctiv lax
8.Epiteliu simplu pavimentos
45
LEGENDĂ:
1.Epiteliu simplu prismatic 2.Glande endometriale, în formă de tirbușon
3.Celule deciduale 4.Corion (țesut conjunctiv lax)
5.Celule musculare netede dispuse oblic
6.Celule musculare netede dispuse în formă de rețea
7.Celule musculare netede dispuse longitudinal

46
LEGENDĂ:
1.Porțiuni secretorii
2.Canale excretorii
3.Adipocite albe
4.Capilare sangvine
5.Țesut conjunctiv dens neordonat

47
CAP.9 SISTEMUL NERVOS CENTRAL

48
LEGENDĂ:
1.Axon
2.Teacă de mielină
3.Teaca Schwann
4.Teaca Henle (endonervul, țesut conjunctiv lax)

49
LEGENDĂ:
1.Coarne posterioare
2.Coarne laterale
3.Coarne anterioare
4.Ganglion spinal
5.Neuron pseudounipolar
6.Neuron multipolar senzitiv
7.Neuron multipolar motor, somatomator
8.Neuron multipolar motor, visceromotor
9.Canal ependimar
10.Axoni mielinizați
11.Microglii (macrofage specializate)
12.Epiteliu simplu pavimentos din pia mater
13.Țesut conjunctiv lax și vase sangvine din pia mater
14.Rădăcina posterioară senzitivă a nervului spinal
15.Rădăcina anterioară motorie a nervului spinal

50
LEGENDĂ:
1.Neuron pseudounipolar somatosenzitiv
2. Neuron pseudounipolar viscerosenzitiv
3.Celule gliale satelite
4.Axoni mielinizați
5.Capilare sangvine

51
LEGENDĂ:
1.Neuron Purkinje
2.Neuron cu axon orizontal
3.Neuron cu axon descendent (în coșuleț)
4.Fibră iederiformă
5.Neuron Golgi
6.Neuron cu axon în T
7.Fibră musciformă

52
LEGENDĂ:
1.Strat molecular
2.Stratul celulelor Purkinje
3.Strat granular
4.Pia mater
5.Capilare sangvine cu originea în pia mater

53
54
55
56
CAP.10 SISTEMUL LOCOMOTOR

57
58
59
BIBLIOGRAFIE:

1.Abbott NJ. Astrocyte-endothelial interactions and blood-brain barrier


permeability. J. Anat 2002 Jun;200(6):629-38
2.Ahn J, Park EM, Kim BJ, Choi B, Lee SH, Han I. Transplantation of human
Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells highly expressing TGFbeta
receptors in a rabbit model of disc degeneration. Stem Cell Res Ther.2015;6:190
3.Diculescu I, Onicescu D. Histologie medicală. Editura medicală, București,
1987.
4.Dobrescu G, Gheorghiu T, Bârsu M. Histologie curs. Ediția a II-a. Editura
UMF Iași, 1985
5.Hansen MB. Neurohumoral control of intestinal motility. Physiol Res
2003;52(1):1-30
6.Kanazawa I.Osteocalcin as a hormone regulating glucose metabolism. World
J Diabetes.2015 Dec 25;6(18):1345-54
7.Kim JH, Kim JH, Park JA, Lee SW, Kim WJ, Yu YS, Kim KW. Blood-neural
barrier: intercellular communication at glio-vascular interface. J Biochem Mol
Biol. 2006 Joule 31; 39(4):339-45
8.Kmiec Z. Cooperation of liver cells in health and disease. Adv Anat Embryol
Cell Biol 2001;161:III-XIII,1-151
9.Kreutzberg GW. Microglia: a sensor for pathological events in CNS. Trends
Neurosci.1996 Aug;19(8):312-8
10.Mi H, Haeberle H, Barres BA. Induction of astrocyte differentiation by
endothelial cells. J Neurosci .2001 Mar 1;21(5):1538-47
11.O’D Mc Gee J, Isaacson P, Wright NAS. Oxford Textbook of Pathology.
Oxford University Press, Oxford, 1992
12.Oh J, Reiser J, Mundel P. Dynamic (re)organisation of the podocyte actin
cytoskeleton in the nephritic syndrome. Pediatr Nephrol. 2004 Feb;19(2):130-7
13.Ross MH, Romrell LJ, Kaye GY. Histology. A text and atlas. Third edition.
Williams and Wilkins. Baltimore, 1995
14.Villadsen R. In search of a stem cell hierarchy in the human breast and its
relevance to breast cancer evolution. APMIS. 2005 Nov-Dec;113(11-12):903-21
15.Zhang SX. An atlas of Histology. Springer Verlag, New York , 1999.

60
CUPRINS:

Capitolul 1. Celule……………………………………………..…………1
Capitolul 2. Țesuturi…………………………………………..…………10
Capitolul 3.Sistemul cardiovascular…………………………..…………17
Capitolul 4. Sistemul respirator……………………….…………………29
Capitolul 5. Sistemul digestiv…………………………..……..…………39
Capitolul 6. Sistemul excretor………………………….……...…………58
Capitolul 7.Sistemul reproducător masculin…………………..…………67
Capitolul 8. Sistemul reproducător feminin……………………...………72
Capitolul 9. Sistemul nervos central……………………..……..……..…82
Capitolul 10. Sistemul locomotor……………………………..…………95
Bibliografie……………………………………………..………………100

61

S-ar putea să vă placă și