Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

SUPLIMENT
la ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 28 - 29 iulie 2022

1 Proiectul de hotărâre privind prelungirea stării de urgență


nr. 323 din 27.07.2022
Inițiator - Guvernul Republicii Moldova
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
Coraportor - Comisia juridică, numiri și imunități
2 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
nr.119/2018 cu privire la medicamentele de uz veterinar - art.2, 4, 5, 8,
9 ș.a.; Legea nr. 160 /2011 privind reglementarea prin autorizare a
activității de întreprinzător - anexa nr. 1, capitolul III)
nr. 161 din 28.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Vl.Bolea
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
3 Proiectul de lege cu privire la importul unui mijloc de transport
deputaților nr. 260 din 28.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Batrîncea, P.Burduja
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe

raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la
deputaților principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural
(art.26)
nr. 249 din 21.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Voloh, E.Qatrawi, L.Grosu, A.Trubca,
P.Frunze, E.Bandalac
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
Coraportor - Comisia administrație publică

1
raport
distribuit
5 Proiectul de lege privind importul unui autovehicul
deputaților nr. 126 din 07.04.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - deputatul D.Cheptonar
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea Legii culturii nr.413/1999 (art.2, 8,
deputaților 19)
nr. 257 din 28.06.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații M.Nistor, E.Sinchevici, N.Davidovici, V.Spînu,
M.Pancu, V.Jacot, A.Calinici, R.Marian, V.Gavrouc
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
7 Proiectul de lege privind stațiunile balneare, climatice și balneoclimatice
și tratamentul balnear și de recuperare
nr. 85 din 22.03.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Batrîncea, Z.Greceanîi V.Bolea
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
8 Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului
Republicii Moldova nr. 86/2021 privind aprobarea componenței
nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului
nr. 326 din 27.07.2022
Prezentat - Biroul permanent
9 Proiectul de hotărâre cu privire la încheierea primei sesiuni ordinare a
anului 2022
nr. 327 din 27.07.2022
Prezentat - Biroul permanent

S-ar putea să vă placă și