Sunteți pe pagina 1din 262

CUPRINS

PARTEA I-A: NO IUNI DE ECOLOGIE GENERAL..............................................................................5 C A P I T O L U L 1: NO IUNI INTRODUCTIVE .....................................................................................6


1.1 Obiectul ecologiei ........................................................................................................................................................7 1.2 Conexiunile ecologiei cu alte tiin e ...........................................................................................................................7 1.3 Istoricul ecologiei.........................................................................................................................................................8 1.4 Istoricul ecologiei n Romnia ..................................................................................................................................11

C A P I T O LU L 2: BAZELE TEORETICE ALE ECOLOGIEI. NO IUNI GENERALE .................13


2.1 nsuirile sistemelor biologice..................................................................................................................................13 2.2 Ierarhia sistemelor biologice .....................................................................................................................................17

C A P I TO L U L 3: ECOSISTEMUL .........................................................................................................20
3.1 Generalit i .................................................................................................................................................................20 3.2 Biocenoza ...................................................................................................................................................................20 3.2.1 Structura biocenozei...........................................................................................................................................20 3.2.2 Indici structurali ai biocenozei...........................................................................................................................21 3.3 Popula iile...................................................................................................................................................................26 3.3.1 Generalit i..........................................................................................................................................................26 3.3.2 Mrimea popula iei.............................................................................................................................................27 3.3.3 Distribu ia n spa iu ............................................................................................................................................30 3.3.4 Structura pe vrste ..............................................................................................................................................30 3.3.5 Structura genetic ...............................................................................................................................................31 3.4 Strategii demografice................................................................................................................................................32 3.5 Biotopul ......................................................................................................................................................................35 3.5.1 Generalit i..........................................................................................................................................................35 3.5.2 Atmosfera............................................................................................................................................................38 3.5.3 Energia radiant factor ecologic fizic ............................................................................................................47 3.5.4 Regimul termic al solului...................................................................................................................................56 3.5.5 Regimul termic al aerului...................................................................................................................................63 3.5.5.1 Procesele de nclzire i rcire a aerului ...................................................................................................63 3.5.5.2 Varia iile periodice ale temperaturii aerului. ...........................................................................................65 3.5.5.3 Varia ia temperaturii aerului cu altitudinea. .............................................................................................66 3.5.5.4 Varia iile neperiodice (accidentale) ale temperaturii ...............................................................................69 3.5.5.5 Particularit i ale stratului limit planetar.................................................................................................69 3.5.5.6 Distribu ia geografic a temperaturii aerului ............................................................................................70 3.5.6 Semnifica iile i efectele ecologice ale luminii i temperaturii factori fizici ..............................................71 3.5.7 Umiditatea, apa factori ecologici fizici..........................................................................................................74 3.5.7.1 Aspecte generale; mrimi higrometrice ....................................................................................................75 3.5.7.2 Varia iile periodice ale umidit ii aerului .................................................................................................77 3.5.7.3 Evaporarea i evapotranspira ia.................................................................................................................78 3.5.7.4 Condensarea................................................................................................................................................79 3.5.8 Produsele condensrii.........................................................................................................................................81 3.5.8.1 Condensarea vaporilor de ap pe suprafa a terestr .................................................................................81 3.5.8.2 Condensarea vaporilor de ap n atmosfer ..............................................................................................81 3.5.9 Meteorii ...............................................................................................................................................................85 3.5.9.1 Geneza precipita iilor (hidrometeorilor) ...................................................................................................86 3.5.9.2 Forme de precipita ii...................................................................................................................................88 3.5.9.3 Regimul precipita iilor ...............................................................................................................................89 3.5.9.4 Distribu ia geografic a precipita iilor ......................................................................................................90 3.5.10 Efectele ecologice ale apei i umidit ii factori abiotici fizici ...................................................................91 3.5.11 Vntul - factor abiotic mecanic .......................................................................................................................93 3.5.11.1 Geneza vntului ........................................................................................................................................98 3.5.11.2 Caracteristicile vntului sunt direc ia i viteza. ....................................................................................102 3.5.11.3 Structura vntului ...................................................................................................................................102 3.5.11.4 Circula ia termic a aerului. Vnturile locale .......................................................................................103

3.5.11.5 Circula ia general a atmosferei ...........................................................................................................107 3.5.12 Efectele ecologice ale factorilor ecologici mecanici - aerul n micare (vntul) i apa n micare...........110 3.5.12.1 Efectele ecologice ale vntului ..............................................................................................................110 3.5.12.2 Efectele ecologice ale apei n micare...................................................................................................110 3.5.13 No iuni de meteorologie sinoptic ................................................................................................................112 3.5.13.1 Masele de aer ..........................................................................................................................................112 3.5.13.2 Fronturile atmosferice ............................................................................................................................115 3.5.13.3 Geneza ciclonilor mobili ........................................................................................................................121 3.5.13.4 Vremea n principalele forme barice .....................................................................................................122 3.5.13.5 Prevederea vremii ...................................................................................................................................124 3.5.14 Clima. Geneza climei.....................................................................................................................................127 3.5.14.1 Clasificarea climatelor............................................................................................................................130 3.5.14.2 Clima Romniei ......................................................................................................................................131 3.6 Structura trofic a ecosistemelor.............................................................. Eroare! Marcaj n document nedefinit. 3.7 Func iile ecosistemelor ............................................................................. Eroare! Marcaj n document nedefinit. 3.7.1 Func ia energetic.............................................................................. Eroare! Marcaj n document nedefinit. 3.7.2 Circula ia materiei ............................................................................. Eroare! Marcaj n document nedefinit. 3.7.3 Circula ia informa iei ........................................................................ Eroare! Marcaj n document nedefinit. 3.7.4 Autoreglarea i stabilitatea................................................................ Eroare! Marcaj n document nedefinit.

PARTEA A II-A: NO IUNI DE ECOLOGIE FORESTIER...............................................................135 CAPITOLUL 4: ECOSISTEMUL FORESTIER .......................................................................................136


4.1 Generalit i ...............................................................................................................................................................136 4.2 Biocenoza forestier.................................................................................................................................................136 4.2.1 Structura biocenozei forestiere ........................................................................................................................138 4.2.1.1 Elementele componente. ..........................................................................................................................138 4.3 Biotopul forestier .....................................................................................................................................................182 4.3.1 Generalit i........................................................................................................................................................182 4.3.2 Particularit i ale regimului factorilor ecologici n regiunile cu relief accidentat........................................183 4.3.3 Influen a reciproc ntre biocenoza forestier i factorii ecologici ...............................................................190 4.3.3.1 Influen a pdurii asupra radia iei solare ..................................................................................................190 4.3.3.2 Influen a luminii asupra biocenozei forestiere........................................................................................191 4.3.3.3 Influen a biocenozei forestiere asupra temperaturii aerului...................................................................193 4.3.3.4 Influen a biocenozei forestiere asupra temperaturii solului...................................................................197 4.3.3.5 Influen a temperaturii asupra biocenozei forestiere ...............................................................................200 4.3.3.6 Influen a biocenozei forestiere asupra vntului ......................................................................................203 4.3.3.7 Influen a vntului asupra biocenozei forestiere poate fi att pozitiv ct i negativ..........................207 4.3.3.8 Influen a biocenozei forestiere asupra umidit ii atmosferice...............................................................212 4.3.3.9 Regimul precipita iilor atmosferice n biocenoza forestier..................................................................213 4.3.3.10 Influen a biocenozei forestiere asupra evapotranspira iei....................................................................217 4.3.3.11 Influen a umidit ii asupra biocenozei forestiere .................................................................................219 4.3.3.12 Influen a compozi iei aerului asupra biocenozei forestiere .................................................................223 4.3.3.13 Influen a biocenozei forestiere asupra aerului atmosferic ...................................................................224 4.3.3.14 Influen a biocenozei forestiere asupra solului ......................................................................................225 4.3.3.15 Influen a solului asupra biocenozei forestiere ......................................................................................226 4.4 Particularit i ale energeticii ecosistemelor forestiere ...........................................................................................228 4.4.1 Faze ale fluxului necromasei ...........................................................................................................................229 4.4.2 Formarea humusului.........................................................................................................................................239 4.4.3 Mineralizarea humusului..................................................................................................................................239

CAPITOLUL 5: TIPURI DE ECOSISTEME. TIPOLOGIA FORESTIER.........................................241


5.1 Generalit i ...............................................................................................................................................................241 5.2 Clasificare. Criterii...................................................................................................................................................241 5.3 Denumire, caracterizare ...........................................................................................................................................242

CAPITOLUL 6: DINAMICA I SUCCESIUNEA ECOSISTEMELOR.................................................246


6.1 Generalit i ...............................................................................................................................................................246 6.2. Ritmurile circadiene................................................................................................................................................246 6.3. Fenofaze i fenaspecte ............................................................................................................................................248

6.4 Fluctua iile ciclice ....................................................................................................................................................250 6.4.1 Fluctua iile anuale ............................................................................................................................................251 6.4.2 Fluctua iile multianuale....................................................................................................................................251 6.5 Succesiunea ecologic .............................................................................................................................................254 6.5.1 Generalit i........................................................................................................................................................254 6.5.2. Principalele tipuri de succesiuni.....................................................................................................................256

PARTEA I-A NO IUNI DE ECOLOGIE GENERAL

CAPITOLUL 1

NO IUNI INTRODUCTIVE

1.1 Obiectul ecologiei


n 1866 Ernst Haeckel a introdus termenul de ecologie (de la grecescul oikos: cas, gospodrie, economie) i a definit noua tiin ca studiul rela iilor complexe, directe i indirecte, cuprinse n no iunea darwinian de lupt pentru existen . (Darwin folosea aceast expresie pentru desemnarea totalit ii rela iilor intra i interspecifice). Ulterior s-au dat numeroase defini ii ale ecologiei i nu exist una unanim acceptat, fiecare autor punnd accentul pe anumite aspecte. Defini iile pot fi grupate n dou categorii, una cu accentul pus pe organisme, cealalt cu accentul pus pe sisteme supraindividuale (Botnariuc, N., Vdineanu A., 1982). Din numeroasele defini ii care pot fi incluse n prima categorie se men ioneaz cele date de: MacFayden (1957) Ecologia studiaz rela iile dintre vie uitoare (plante i animale) i mediul lor, pentru a descoperi principiile dup care se desfoar aceste rela ii. R. Dajoz (1970) Ecologia este tiin a care studiaz condi iile de existen a fiin elor i interac iunile de orice natur, care exist ntre aceste fiin e i mediul lor. C. Sacchi i P. Testard (1971) Ecologia este disciplina biologic ce studiaz raporturile organismelor cu mediul lor nconjurtor. C. Krebs (1972) Ecologia este studiul tiin ific al interac iunilor care determin distribu ia i abunden a organismelor. n cea de-a doua categorie se ncadreaz defini iile date de: E. Odum (1971) Ecologia studiaz niveluri de organizare superioare celui individual i anume popula ii, biocenoze, ecosisteme i biosfera. M. Ghiliarov (1973) Ecologia este tiin a corela iilor i interac iunilor vie ii pe trepte supraindividuale. B. Stugren (1975) Ecologia este tiin a interac iunilor n sistemele supraindividuale. Acestor defini ii li se pot aduce obiec ii; astfel, ecosistemul nu poate fi inclus n ierarhia sistemelor biologice deoarece nglobeaz biotopul care este de natur abiotic. De asemenea, ecologia nu studiaz orice sistem sau treapt supraindividual; o alg sau un celenterat colonial, dei sunt sisteme supraindividuale, nu sunt studiate de ecologie. De aceea, N. Botnariuc i A. Vdineanu propun (1982) urmtoarea defini ie: Ecologia studiaz sistemele supraindividuale de organizare a materiei vii (popula ii biocenoze, biosfera) integrate n mediul lor abiotic.

1.2 Conexiunile ecologiei cu alte tiin e


Ecologia este o disciplin sintetic, o tiin interdisciplinar; i alte tiin e biologice pot fi ns caracterizate n acelai mod. Pentru precizarea locului ocupat de ecologie printre celelalte tiin e este adecvat mpr irea lor n func ie de nivelul de organizare a sistemelor pe care le studiaz. Astfel, sunt discipline care studiaz structuri i procese de nivel individual biochimia, fiziologia, citologia, histologia, morfologia etc. n alt categorie se ncadreaz disciplinele care se adreseaz sistemelor supraindividuale (Botnariuc, N., Vdineanu, A., 1982). n acest sens, taxonomia i sistematica, studiaz legturile de nrudire dintre specii i n func ie de acestea realizeaz sistemele de clasificare. Genetica i evolu ia se adreseaz i ele sistemelor suprapopula ionale, studiind mecanismele de transformare adaptativ.

Spre deosebire de acestea, ecologia cuprinde n domeniul de studiu nu numai popula iile ci i ntreaga ierarhie de sisteme biologice supraindividuale, deci i biocenozele i biosfera. Privitor la popula ii, ecologia studiaz structura lor i modul cum ndeplinesc func iile de transfer a materiei, energiei i informa iei n cadrul sistemelor din care fac parte. Ecologia are conexiuni cu diferite alte tiin e, att biologice ct i nebiologice. Rela iile func ionale dintre popula ii i dintre acestea i mediul lor abiotic constau n schimburi de materie, energie i informa ie, ceea ce implic utilizarea conceptelor din domenii ca fizica (termodinamica), biochimia (pentru studierea mecanismelor moleculare ale schimburilor energetice), fiziologia (pentru cunotin ele legate de respira ie, digestie, asimila ie, metabolism), informatica. Cercetarea biotopului determin strnse legturi cu climatologia, geomorfologia, hidrologia, pedologia, chimia. Studiul organizrii i func ionrii sistemelor ecologice determin legturi cu matematica (biostatistica) i cibernetica. Este necesar eviden ierea punctului de vedere ecologic comparativ cu abordarea realizat de alte tiin e. Astfel, un morfolog studiaz caracteristicile morfologice distinctive ale arborilor din specia Fagus sylvatica de exemplu, pentru a-i descrie i ncadra ntr-o anumit clasificare. Fiziologul studiaz procesul de fotosintez al acestor arbori, urmrind clarificarea mecanismelor de sintez a substan elor organice i dependen a acestui proces de diferi i factori de mediu (lumin, temperatur, sruri minerale). Ecologul studiaz fotosinteza arborilor sub aspectul rolului acesteia n via a biocenozei, ca furnizoare de materie organic pentru consumatorii de diferite ordine, studiaz rela iile speciei cu celelalte componente ale biocenozei, contribu ia la productivitatea acesteia, influen a asupra biotopului etc. Deoarece omul intr n componen a ecosistemelor majore ale biosferei pe care le influen eaz esen ial prin activitatea sa, ecologia interfereaz i cu tiin ele sociale, cu psihologia etc. n concluzie, nu caracterul interdisciplinar este trstura caracteristic a ecologiei, ci modul n care ea integreaz datele i metodele altor tiin e n propriul domeniu de cercetare.

1.3 Istoricul ecologiei


nc din perioada preistoric omul a acumulat cunotin e legate de exigen ele ecologice ale diferitelor specii, n timpul cutrilor sale pentru gsirea vnatului sau a plantelor comestibile. Lucrrile autorilor antici (Hipocrate, Aristotel, Pliniu, Teofrast) cuprind numeroase date despre condi iile de via ale diferitelor plante i animale, despre nsuirile lor importante n alimenta ie, medicin sau meteuguri. Elemente cu caracter ecologic se gsesc n lucrrile a numeroi oameni de tiin din antichitate pn n Evul Mediu. nainte de Darwin i Haeckel, n 1792, ideea de baz a circula iei materiei a fost experimentat de Lavoisier; n 1833 Auguste Pyrame de Candolle a demonstrat necesitatea introducerii unei noi discipline botanice (geografia botanic sau geobotanica) care s studieze rela iile reciproce dintre plante i mediu (cercetri n acest sens au realizat i Humbolt, Engler, Gray). n 1843, Forbes, studiind repartizarea animalelor n

Marea Egee, constat stratificarea acestora n adncime, ceea ce eviden iaz aspectul dinamic al interrela iilor organisme-mediu. n 1861, Pasteur descrie amnun it etapele descompunerii materiei organice moarte. Aceti oameni de tiin au fost considera i precursori n ecologie. Darwin descoper conexiunile complexe din natur (pe care le integra n expresia lupt pentru existen ) i semnifica ia lor evolutiv. El eviden iaz rolul important al conexiunilor indirecte, mediate, dintre specii i dintre ele i mediul abiotic. n plus, Darwin descoper i demonstreaz importan a raporturilor numerice dintre speciile unei regiuni, importan a schimbrii componen ei unei asocia ii prin introducerea sau eliminarea unor specii pentru evolu ia ulterioar a acestor specii. n 1866 Haeckel introduce termenul de ecologie i d defini ia acestei tiin e. Acest moment marcheaz nceputul primei perioade, descriptive, n dezvoltarea ecologiei, care a dus la acumularea unui bogat material faptic. I. n aceast perioad sunt introduse no iunile de biocenoz (Karl Mbius, 1877), autecologie i sinecologie (Schrter 1896, 1902), cele dou subdiviziuni ale ecologiei. A u t e c o l o g i a studiaz raporturile unei singure specii cu mediul ei de via ; ea definete n special limitele de toleran i valorile optime ale speciilor relativ la diveri factori ecologici i studiaz ac iunea mediului asupra morfologiei, fiziologiei i comportamentului acestora (deci studiaz adaptrile speciilor la mediu). S i n e c o l o g i a studiaz raporturile ntre indivizii ce apar in unor specii diferite din cadrul unor comunit i, precum i raporturile acestor indivizi cu mediul. Astfel, ntrun studiu sinecologic pot fi adoptate dou puncte de vedere: - unul static (sinecologie descriptiv) constnd n descrierea comunit ilor de fiin e vii care exist ntr-un mediu anumit. Se determin n acest caz compozi ia specific a comunit ilor, abunden a, frecven a, constan a i repartizarea spa ial a speciilor. - altul dinamic (sinecologie func ional) cu dou aspecte; se poate descrie evolu ia comunit ilor i factorii care determin succesiunea acestora ntr-un anumit mediu. Se mai poate studia func ionarea ecosistemelor: transferurile de materie i energie, lan urile trofice, piramidele trofice, productivitatea i randamentul (toate acestea constituie obiectul de studiu al sinecologiei cantitative) (Dajoz, R., 1972). Se nregistreaz o important dezvoltare a cercetrilor legate de asocia iile vegetale i animale. Sunt descrise structura i succesiunea vegeta iei, asocierea plantelor n comunit i, bazele ecologice ale rspndirii geografice a plantelor, legtura dintre succesiune i condi iile fizice. No iunea de climax este introdus n 1916 de Clements, ca fiind stadiul final al succesiunii asocia iilor vegetale. Astfel, perioada descriptiv are urmtoarele caracteristici: accentul principal este pus pe descrierea structurii i varia iei n timp i spa iu a factorilor abiotici, a comunit ilor vegetale i animale, a asocierii speciilor; o alt caracteristic este reprezentat de apari ia ideii c o comunitate reprezint un ntreg, prin relevarea conexiunilor dintre speciile acestei comunit i i dintre ele i condi iile fizice. Astfel, Forbes (1887) afirm c un lac este un microcosmos i trebuie studiat ca un ansamblu. Clements (1916) merge chiar mai departe, fcnd analogia ntre etapele existen ei unui individ i etapele succesiunii ecologice care se ncheie prin climax, considernd comunitatea un superorganism. Aceste analogii cuprind ideea valoroas a intregralit ii

biocenozelor, dar exagereaz similitudinile ntre sisteme aflate pe niveluri diferite de organizare. A aprut astfel necesitatea unei no iuni noi, care s reflecte caracterul unitar al comunit ii, integrat cu factorii abiotici respectivi. Este definit de aceea no iunea de ecosistem (Tansley 1935). Se impune necesitatea elaborrii unui sistem de clasificare a comunit ilor. Se dezvolt astfel descrierea i clasificarea asocia iilor vegetale, care sunt privite i descrise analog speciilor (Braun-Blanquet, 1913). n acest mod ia natere o ramur aparte a ecologiei: fitosociologia i se elaboreaz un sistem complex de clasificare a asocia iilor vegetale. II. A doua perioad, perioada modern, se caracterizeaz prin trecerea la studiul de teren i experimental al aspectelor func ionale ale ecosistemelor. Aceast trecere a fost determinat i de faptul c n paralel cu studiile biocenologice s-a dezvoltat i studiul popula iilor. Primele cercetri cu caracter popula ional au aprut n domeniul social. Malthus (1798) sus inea c popula ia uman crete n progresie geometric n timp ce resursele alimentare cresc n progresie aritmetic. Aceste studii i altele ulterioare referitoare la popula ia uman au fost utilizate apoi pentru popula iile de animale. Se studiaz astfel dinamica efectivelor la diferite popula ii: Elton, n 1924, arat c fluctua iile numerice ale unor popula ii au o anumit periodicitate. Volterra n 1926 studiaz varia ia i fluctua ia numrului de indivizi ai speciilor dintr-o comunitate. n 1935, Gause verific experimental teoria matematic a luptei pentru existen , iar Lotka, n 1934 concepe teoria analitic a asocia iilor biologice. Se extind cercetrile n domeniul geneticii popula iilor. n evolu ionism se elaboreaz ideea c popula ia este obiectul selec iei i purttorul material al evolu iei. Tot n a doua perioad de dezvoltare a ecologiei s-a studiat energetica ecosistemelor. Juday (1940) a studiat bugetul energetic al lacului Mendota (S.U.A.). S-au dezvoltat metode de estimare cantitativ a productivit ii (Boysen-Jensen 1919 pentru bentos i Vinberg 1932 pentru msurarea produc iei primare a planctonului). Demoll (1927) introduce no iunea de biomas, iar n studiul productivit ii raportul P/B (produc ie/biomas), pentru ilustrarea vitezei de reciclare a substan elor. Dezvoltarea teoriei generale a sistemelor, apoi a ciberneticii i a teoriei informa iei a atras aten ia asupra problemelor organizrii i func ionrii materiei vii. S-a dovedit c toate sistemele biologice sunt organizate i func ioneaz dup principii cibernetice: sunt autoreglabile i au caracter informa ional. Reconsiderarea ecologiei prin prisma teoriei sistemice a fost fcut de zoologul american E.P.Odum. Ecologia modern este caracterizat prin matematizarea tot mai accentuat a cercetrilor. Studiile ecologice sunt necesare pentru interven ia ra ional a omului n biosfer (Stugren, B., 1994). Studiile fenomenelor naturale ca i cum ele ar fi izolate i independente unele de altele, realizate pn n a doua jumtate a secolului al XIX-lea au avut implica ii practice nefaste. Cu toate c acest mod de gndire a sus inut eforturile tiin ifice de inventariere a lumii, de sistematizare a cunotin elor astfel ob inute i a determinat progresul acesteia ntr-o anumit perioad, el s-a dovedit inadecvat realit ii i a trebui nlocuit cu concep ia holist a unit ii i interconexiunilor lumii vii.

Punerea n practic a cunotin elor, principiilor i conceptelor ecologiei a determinat apari ia unor numeroase discipline aplicative ca: protec ia mediului, ocrotirea monumentelor naturii, arhitectura landaftului, agroecologia, ecologia pescuitului etc.

1.4 Istoricul ecologiei n Romnia


nceputurile ecologiei n Romnia sunt legate de cercetrile tiin ifice din mai multe domenii biologice. Un prim domeniu este, ca i pe plan mondial, cel al studiului covorului vegetal forestier al rii i al asocia iilor vegetale. Bazele teoretice ale geobotanicii romneti au fost puse de savantul clujean Borza (1924). Concep ia de baz a cercetrilor lui i ale altor botaniti din ar a fost bazat pe cea a lui Braun-Blanquet (Botnariuc, N., Vdineanu, A., 1982) n domeniul zoologiei, Racovi ob ine rezultate importante pentru dezvoltarea ecologiei. n domeniul autecologiei au rmas clasice studiile sale cu privire la biologia cetaceelor din apele Antarcticii. Studiind via a din peteri, Racovi ntemeiaz tiin a biospeologiei, cu un profund con inut ecologic. Bujor studiaz condi iile de via n apele suprasrate i adaptrile unor animale la aceste condi ii, iar Popovici-Bznoanu adaptri ale animalelor reofile (care triesc n apele curgtoare). Aceti biologi pot fi considera i precursori ai ecologiei romneti; ntemeietorul ei este ns Antipa. El a fost elev al lui Haeckel i a aplicat creator ideile evolu iei n cercetrile sale hidrobiologice asupra zonei inundabile i a Deltei Dunrii. Antipa pune n eviden procesul de autoreglare automat prin conexiune invers negativ a nivelului apei din bl i n raport cu nivelul apelor fluviului. Ideile lui Antipa legate de problemele func ionrii biocenozelor sunt dezvoltate n lucrarea Organizarea general a vie ii colective a organismelor i a mecanismului produc iei n biosfer (1935). Antipa arat c biocenozele reprezint forma universal de organizare a vie uitoarelor, deci d o defini ie a nivelului de organizare a materiei vii. El sesizeaz de asemenea esen a rela iilor dintre individ i biocenoz i fenomenul de integralitate. O alt direc ie important de dezvoltare a preocuprilor ecologice este reprezentat de micarea pentru protec ia naturii. Evenimentul ini ial hotrtor n acest sens a fost convocarea de ctre profesorul Popovici-Bznoanu, preedintele Societ ii Naturalitilor din Romnia, a primului Congres al Naturalitilor la Cluj, n 1928. n urma acestui congres i a eforturilor sus inute ale lui Borza i Racovi , n 1930 a fost promulgat prima lege pentru ocrotirea monumentelor naturii din Romnia, a fost nfiin at Comisia Monumentelor Naturii, iar n 1935 a fost nfiin at Parcul Na ional Retezat. O publica ie care a contribuit la protec ia mediului n ara noastr a fost revista Ocrotirea naturii. n 1961 ecologia a fost introdus ca disciplin de baz n nv mntul superior romnesc, iar n 1965 a aprut primul manual romnesc de ecologie elaborat de B. Stugren. TEM DE CONTROL 1. Cine a introdus pentru prima oar termenul de ecologie? 2. Care a fost prima defini ie a acestei tiin e?

3. Cum se pot grupa defini iile care au fost date ecologiei de-a lungul timpului? Da i exemple de defini ii din fiecare grup. 4. Care sunt conexiunile ecologiei cu alte tiin e? 5. Men iona i cteva date i personalit i care au contribuit esen ial la evolu ia ecologiei pe plan mondial. 6. Repere istorice i specialiti romni importan i n evolu ia ecologiei n Romnia.

C A P I T O LU L 2
BAZELE TEORETICE ALE ECOLOGIEI. NO IUNI GENERALE

2.1 nsuirile sistemelor biologice


Ecologia are ca baz conceptual teoria sistemic, conform creia ntreaga natur, inclusiv via a, este reprezentat prin sisteme ierarhizate; prin urmare nici mediul nu este omogen, amorf, ci reprezint un ansamblu de sisteme ierarhizate. Un sistem poate fi definit ca un ansamblu de elemente, identice sau diferite, unite prin conexiuni ntr-un ntreg. Din punct de vederea al rela iilor cu mediul, sistemele se clasific n: sisteme izolate, care nu au schimb de materie i energie cu mediul; astfel de sisteme nu exist n natur. sisteme nchise, care au doar schimburi energetice cu mediul (de exemplu un vas cu ap nchis ermetic); nu exist n natur, dar pot fi create artificial. sisteme deschise, care ntre in schimburi de materie i energie cu mediul nconjurtor. Sistemele biologice se deosebesc de cele nebiologice printr-o serie de nsuiri (Botnariuc, N., Vdineanu, A., 1982, Botnariuc, N., 1999): Caracterul istoric al sistemelor biologice. Pentru a n elege structura i func ionarea unui sistem biologic trebuie s i se cunoasc istoria, evolu ia n timp. Aceast caracteristic eviden iaz o alta: Dependen a de starea ini ial i comportamentul neliniar. Condi ia ini ial este hotrtoare n determinarea traiectoriei pe care o va urma comportamentul sistemului. Acest comportament are caracter neliniar deoarece traiectoria dinamicii sistemelor biologice (evolu ia lor) este dependent de condi ia ini ial; astfel, o schimbare n aparen nensemnat a acestei condi ii poate determina o reac ie de mare amploare a sistemului. De aici rezult sensibilitatea mare a sistemelor biologice la schimbrile parametrilor de mediu, deci vulnerabilitatea acestora. Variabilitatea parametrilor de mediu poate determina schimbri rapide, treceri rapide, n salt, de la o stare la alta. Dependen a de condi ia ini ial i comportamentul neliniar fac practic imposibil prognoza traiectoriei ce va fi urmat de sistemul biologic. Caracterul informa ional. Sistemele biologice sunt capabile s recep ioneze informa ii de la sistemele nconjurtoare (mediul ambiant biologic sau nebiologic), s le prelucreze, s le asimileze i s le transfere altor sisteme. Informa ia fiind un mesaj alctuit dintr-o succesiune de semnale de naturi diferite, un organism, o popula ie, pot recep iona i transmite informa ii pe ci fizice (sunete, culori), chimice (mirosuri, substan e chimice din sol i ap) sau fiziologice (comportamente, diferite gesturi sau alte activit i). Sistemele biologice, avnd caracter istoric, motenesc de la sistemele ascendente un stoc de informa ii la care se adaug informa ia proprie, dobndit prin rela iile proprii cu mediul. Fiecare categorie de sisteme biologice nregistreaz i transmite informa ia printr-un sistem propriu de semnale, numit cod. La indivizi de exemplu, codificarea informa iei se realizeaz prin structura acizilor nucleici. Cantitatea de informa ie a unui

sistem e cu att mai mare cu ct organizarea lui este mai avansat, cu ct el este mai complex. O importan deosebit are fidelitatea informa iei recep ionate sau transmise, pentru men inerea speciilor sau a altor categorii de sisteme biologice. Fidelitatea informa iei, protec ia mpotriva perturbrilor, este frecvent asigurat prin repetarea informa iei, fenomen numit redundan . De aceea fiecare cromozom este n dublu exemplar, n fiecare celul se repet toat garnitura de cromozomi, n fiecare individ se repet structura genotipului i n fiecare specie se repet mai mult sau mai pu in fidel patrimoniul genetic al speciei. Redundan a excesiv este inutil i poate fi duntoare prin risipa de energie, prin suprancrcarea canalelor de comunica ie. De obicei ns, n ciuda acestor mecanisme, nu se realizeaz o fidelitate absolut, nici n recep ionarea, nici la transmiterea informa iei. Dac acest lucru s-ar ntmpla, el ar duce la fixitatea speciei, la rigiditate, la imposibilitatea evolu iei. Integralitatea sistemelor biologice const n faptul c, dei ele sunt alctuite din numeroase pr i componente (subsisteme), ele se comport ca un ntreg, ca un tot, fa de factorii de mediu. nsuirile ntregului, sistemului, nu se reduc la suma nsuirilor pr ilor componente ci apar trsturi noi, pe care nu le posed nici una din pr ile componente. De asemenea, pr ile componente integrate ntr-un sistem manifest nsuiri noi, pe care nu le manifest n afara sistemului. nsuirile noi ale sistemului integrator apar ca rezultat al conexiunilor ntre pr ile lui. Integralitatea nu e la fel de dezvoltat la toate sistemele biologice; e cea mai pronun at la organismele individuale, mai pu in pronun at la popula ii i cel mai pu in la biocenoze. Autoreglarea. Sistemele biologice func ioneaz pe principii cibernetice, controlndu-i permanent parametrii de func ionare. Autoreglarea se realizeaz prin feedback, ieirile din sistem (sau rspunsurile) influen nd ntr-o msur mai mare sau mai mic intrrile. Mecanismul conexiunii inverse e redat schematic n figura 1.

Figura 1 - Mecanismul conexiunii inverse

Conexiunea invers realizeaz stabilitatea sistemului biologic prin anihilarea influen elor ntmpltoare ale diferi ilor factori perturbatori. Conexiunea invers poate fi pozitiv sau negativ. Feed-back-ul negativ determin stabilitatea sistemului, reducnd efectele perturbrilor, mpiedicnd depirea unui anumit prag al varia iei parametrilor de stare ai sistemului. Feed-back-ul pozitiv are ca efect creterea intrrilor, deci intensificarea efectelor, ceea ce n final ar determina autodistrugerea sistemului. n sistemele biologice conexiunea invers pozitiv e adesea cuplat cu conexiunile inverse negative, fiind astfel mpiedicat destabilizarea sistemului. n timp ce la organismele individuale exist

structuri, organe specializate care asigur conexiunea invers (organe de sim , sistemul nervos), la sistemele supraindividuale (popula ii, biocenoze) nu exist astfel de structuri, autocontrolul rezultnd n mod pasiv, din organizarea complex a sistemului. Sistemele biologice sunt sisteme cu control multiplu, de aceea sunt foarte stabile; fiecare parametru poate fi controlat i reglat pe mai multe ci. Autoreglarea se raporteaz la condi iile de mediu, ea permi nd men inerea, supravie uirea sistemului n condi iile varia iilor permanente ale factorilor de mediu. Autoreglarea dovedete comportamentul activ al organismului fa de varia iile mediului (un animal i alege hrana, caut sau construiete un adpost, evit sau se lupt cu dumanii, i apr puii, alege locuri cu factori abiotici mai favorabili etc.). Deci, autoreglarea individual sau supraindividual este dovada c sistemele biologice nu sunt entit i pasive care doar suport influen ele mediului ambiant ci unele care se comport activ prin selectarea i chiar crearea acestor condi ii, ca urmare a activit ii pe care o desfoar. nsuirile solului, chimismul apelor, compozi ia atmosferei, se datoreaz activit ii diferitelor organisme. Caracterul autopoietic este capacitatea sistemelor biologice de a se autoreface, fie c este vorba de regenerarea unor componente uzate, deteriorate, pierdute, fie de autoreproducere, adic de producerea unor organisme similare. Repararea AND-ului, refacerea epiteliilor, nlocuirea hematiilor, regenerarea unor organe (coada la oprle, membre la crabi, refacerea esuturilor rnite) refacerea popula iilor din pu ini indivizi, restabilirea (ntre anumite limite) a structurii ecosistemelor deteriorate, sunt exemple de autopoiez. Acest fenomen este rezultatul capacit ii de autoorganizare a sistemelor, ca urmare a conexiunilor func ionale dintre componentele sistemului: componentele n interac iune sunt capabile s produc (s reproduc) aceeai re ea de structuri i procese care le-a dat lor natere. Comportamentul antientropic. Sistemele biologice ntre in permanent un schimb de substan i energie cu sistemele nconjurtoare. La sistemele lipsite de via aceste rela ii duc treptat la dezorganizarea sistemului, la dispari ia lui (o stnc n contact cu mediul e treptat dezagregat, transformat n nisip i pietri). Conservarea sistemelor nevii depinde de izolarea lor de sistemele nconjurtoare, pe cnd existen a sistemelor biologice este condi ionat de men inerea rela iilor energetice, materiale i informa ionale cu mediul. Sistemele biologice au capacitatea de a transforma condi iile de mediu n propriile lor condi ii; astfel, n timp ce unele componente ale sistemului se dezintegreaz, elibereaz energia, care este folosit de sistem. Se produce astfel o permanent nlocuire a acestor componente pe seama substan elor i a surselor de energie exterioare sistemului. O consecin a acestui fapt este c n timp ce sistemele nebiologice evolueaz n sensul creterii entropiei, deci a dezorganizrii lor, sistemele biologice au un comportament antientropic, ce contrazice n aparen legile termodinamicii clasice. Caracterul fractal al sistemelor biologice. Men inerea sistemelor biologice depinde de fluxul permanent de energie prin sistem; n acest proces un rol important l de ine interfa a sistem biologic-mediu ambiant. Din geometrie este cunoscut faptul c ntre creterea volumului i creterea suprafe ei unui corp este o dispropor ie: cnd volumul crete la cub, suprafa a crete la ptrat. Consecin ele biologice ale acestui fenomen sunt complexe. Astfel, creterea biomasei (volumului) unui organism, implic amplificarea fluxului de energie i a schimburilor, ns creterea mult mai nceat a

suprafe ei devine la un moment dat un factor limitant al schimburilor, producndu-se un aa numit deficit de suprafa . Aceast problem se poate rezolva pe dou ci: prima const n fragmentarea sau frac ionarea suprafe ei, ceea ce duce la mrirea ei fa de biomas. A doua cale e reprezentat de creterea schimburilor energetice cu mediul datorit fluidizrii acestuia. Frac ionarea i deci mrirea suprafe ei se face prin apari ia de pliuri i excrescen e. Acest fenomen este ntlnit la toate nivelurile organizatorice: organismele pluricelulare sunt fractalizate n celule, plantele au numeroase frunze realiznd o suprafa mai mare de contact cu mediul dect dac ar fi reprezentate de o singur suprafa mare. La nivel ecosistemic, un lac de exemplu, dac are linia de rm sinuoas i crete interfa a comparativ cu suprafa a iar schimburile cu ecosistemele adiacente se amplific. n ce privete fluidizarea mediului, la animalele reofile, curen ii de ap asigur un aport permanent de resurse, compensnd imposibilitatea creterii suprafe ei corpului, care trebuie s reziste la presiunea curentului. Caracterul dinamic al sistemelor biologice const n faptul c sistemul poate exista un timp nedefinit ntr-o faz de relativ stabilitate sau de aa numit echilibru dinamic. Echilibrul e numit dinamic pentru c sistemul nu se afl ntr-o stare sta ionar din dou cauze: - sistemele biologice func ionnd dup principii cibernetice, n interiorul lor ac ioneaz simultan numeroase feed-back-uri prin care se produce controlul diferi ilor parametri ai sistemului i se asigur stabilitatea acestuia. Aceast stabilitate care mai este denumit i homeostazie, se asigur prin oscila ii n jurul unei valori. - o a doua cauz e constituit de parametrii mediului care nu sunt constan i ci oscileaz periodic sau aperiodic (temperatura, lumina, umiditatea, chimismul mediului etc.). Oscila iile reprezint un fenomen universal, att n lumea lipsit de via ct i n cea biologic. Sistemele biologice, dinamice, datorit marii lor sensibilit i au un comportament neliniar care este consecin a a dou mecanisme esen iale: bifurca iile(A) i haosul(B). A. S-a subliniat faptul c nu poate fi prevzut comportamentul sistemelor biologice datorit neliniarit ii sale. Depinznd de condi iile ini iale (variabile) i ca urmare a depirii unor limite de ctre varia iile unor parametri esen iali ai sistemului sau mediului, oscila iile sistemului se amplific, devin aperiodice, dezordonate n aparen . Consecin a acestor fluctua ii este multitudinea de traiectorii posibile ale sistemului, fenomen numit bifurca ie. n acest caz, traiectoria care va fi urmat este imprevizibil. Prima bifurca ie odat aprut poate fi urmat de alte bifurca ii; n aceast stare de instabilitate, sistemul e foarte sensibil la schimbri ale parametrilor mediului. B. Amplificarea oscila iilor parametrilor de stare esen iali face ca sistemul s intre ntr-un regim dinamic, n aparen dezordonat, numit haos. Dezordinea e doar aparent ns, pentru c n sistemele dinamice se instaleaz un haos determinist n sensul c el are nite legi proprii, pe care nu le cunoatem nc n ntregime. Starea de haos este de fapt o faz (i un mecanism n acelai timp) de tranzi ie ctre o nou stare de echilibru dinamic (de ordine) a sistemului.

Problema strilor de haos are o importan deosebit pentru cercetrile ecologice, deoarece analiza sistemelor dinamice arat existen a unor limite n monitorizarea i prognoza strii viitoare a sistemelor supuse bifurca iilor i dinamicii haotice. Sistemele biologice con in o ierarhie de programe. ntr-un sistem, trsturile morfologice, fiziologice, structurale, nu sunt fixe, ci se pot modifica ntre anumite limite. Un program poate fi definit ca fiind una dintre strile posibile pe care le poate realiza sistemul. Un sistem are numeroase programe, dar realizarea lor depinde de corela iile cu mediul; mai precis, se pot realiza doar acele programe pentru care exist condi ii. Se pot distinge trei categorii de programe: - programe proprii sau pentru sine. Ele sunt reprezentate de structurile, func iile, comportamentele unui organism, care asigur autoconservarea acestui sistem. Exemple de astfel de programe sunt aprarea, gsirea hranei, consumul ei, digestia etc. - programe inferioare sunt programele subsistemelor sistemului dat. Pentru un organism, acestea sunt programele celulelor, esuturilor i organelor componente. - programele superioare sunt reprezentate de structurile, func iile, comportamentele unui sistem care asigur existen a sistemului superior, integrator. Pentru organism, aceste programe sunt cele care asigur existen a popula iei, speciei. Astfel, toate trsturile legate de reproducere reprezint programe superioare ale organismului. Ierarhia programelor biologice duce la concluzia c programele subsistemelor sunt coordonate i subordonate programului superior, dei prin specificul lor reprezint constrngeri ce influen eaz modul i limitele de realizare ale programelor superioare. Heterogenitatea. Nici un sistem biologic nu este omogen, ci e alctuit din elemente diferite, heterogene. De exemplu autoreglarea presupune existen a a minim dou elemente diferite mcar func ional: unul care regleaz i altul supus reglrii. Toate sistemele biologice se dezvolt, proces care duce la creterea complexit ii i deci a heterogenit ii lor interne. Metodele de calcul ale diversit ii interne a sistemului arat c valoarea ei maxim se realizeaz cnd pr ile componente ale sistemului sunt n propor ii egale. Nici un sistem biologic real nu realizeaz aceast condi ie din cauza corela iilor existente ntre elementele componente. (De exemplu corela ii ntre organe, ntre prin i i descenden i, ntre popula iile dintr-o biocenoz etc.) Aceste corela ii duc la creterea stabilit ii sistemului, deci exist o heterogenitate optim pentru stabilitate, care nu e neaprat heterogenitatea maxim.

2.2 Ierarhia sistemelor biologice


Un sistem este alctuit din subsisteme i la rndul su este subsistem ntr-un sistem mai vast. Se formeaz astfel sisteme de niveluri diferite care mpreun constituie o structur ierarhizat. Exist mai multe categorii de ierarhii, de exemplu taxonomic i organizatoric. Taxonomia este teoria i practica clasificrii organismelor. Sistematica se ocup cu studiul diversit ii organismelor i rela iilor dintre ele, mai ales a celor filogenetice. Deci sistematica are ca problem central descrierea i denumirea tuturor organismelor (speciilor) actuale i fosile, precum i ncadrarea lor n taxoni de diferite ranguri n cadrul ierarhiei taxonomice (clasa, regnul, specia sunt taxoni). Comparnd pe baz de similaritate fenotipic i mai rar pe baza cunoaterii structurii genetice, distan ele

genetice ntre genurile unei familii cu cele din genurile altor familii, se constat c ele nu sunt nici pe departe egale. Ca urmare se impune concluzia c genurile din diferite linii filetice (ca de altfel i al i taxoni superiori) nu sunt nici pe departe echivalente ntre ele. Mai mult, dac se compar distan a dintre genuri, stabilit pe baza caracterelor fenotipice, se constat c nici aceste distan e nu sunt echivalente. n consecin , dei gradul de nrudire i deci existen a unui rang superior speciei este o realitate obiectiv, aprecierea lui de ctre cercettori este subiectiv, din lipsa unor criterii obiective i datorit cunoaterii insuficiente a realit ii. Ierarhia organizatoric este ierarhia nivelurilor de organizare ale materiei vii, a sistemelor biologice. Un n i v e l d e o r g a n i z a r e a materiei vii este un ansamblu de sisteme biologice echivalente, cu caracter de universalitate i capabile de existen de sine stttoare. Se disting urmtoarele niveluri de organizare: individual, popula ional (sau al speciei), al biocenozei, al biomilor i al biosferei, integrat n ecosfer. Nivelul individual e reprezentat de organismele individuale care reprezint forma elementar i universal de existen i organizare a vie ii. Sistemele care intr n alctuirea unui organism constituie ierarhia somatic. n structura acestei ierarhii intr ioni, atomi, molecule, celule, organe, complexe de organe. n aceast ierarhie sunt integrate att sisteme vii ct i nevii. Astfel, n i v e l u r i l e d e i n t e g r a r e sunt reprezentate de totalitatea sistemelor att biologice ct i nebiologice, ierarhizate, cuprinse n structura unui organism. Procesul caracteristic al sistemelor nivelului individual este metabolismul, prin intermediul lui realizndu-se schimbul de materie i energie cu mediul. Func ia principal a organismelor este reproducerea care asigur men inerea speciei, sistemul superior. O alt trstur a organismelor este variabilitatea caracterelor genetice i fenotipice, oferind materialul pe baza cruia ac ioneaz selec ia. De asemenea, organismele au o existen n timp limitat i capacitatea de a rspunde la varia iile mediului. Nivelul popula ional. Popula ia este unitatea elementar a evolu iei i obiectul principal al selec iei. Procesul caracteristic al popula iilor este reprezentat de rela iile intrapopula ionale. Integralitatea i autoreglarea sunt mai slab pronun ate dect la organisme iar func ia principal este reprezentat de faptul c ele sunt verigi n transferul de materie (reciclarea substan elor), energetic (folosirea, acumularea i transferul de energie) i informa ional. Nivelul biocenozelor. Biocenoza mpreun cu biotopul formeaz un sistem mixt, ecosistemul. Acesta e sistemul supraindividual elementar capabil s asigure reciclarea substan elor. Aceast nsuire este rezultatul rela iilor interspecifice. Reciclarea substan elor, regenerarea resurselor primare, realizarea unei produc ii biologice, alturi de selec ia natural i evolu ia popula iilor reprezint fenomene caracteristice nivelului biocenotic. Nivelul biomilor. Un biom este un complex de ecosisteme diferite i are mare extindere geografic n anumite zone ale globului. Exemple de biomi sunt pdurile ecuatoriale, savana, pdurile de foioase, tundra, stepa etc.

Trstura caracteristic a biomului este dat de covorul vegetal cu o anumit structur taxonomic, precum i de fauna cu o structur caracteristic. Nivelul biosferei. Biosfera este sistemul biologic global al Terrei, care prin structura sa biologic capteaz energia solar, o acumuleaz sub forma compuilor organici, interac ioneaz cu scoar a terestr i cu alte geosfere influen nd structura acestora i determinnd fluxurile de materie (circuitele biogeochimice globale) i energie de pe Terra. TEM DE CONTROL 1. Care este teoria de baz a ecologiei? 2. Ce este un sistem? De cte tipuri pot fi sistemele; care sunt acestea? 3. n ce const caracterul istoric al sistemelor biologice? 4. n ce const caracterul informa ional al sistemelor biologice? 5. Ce este informa ia? Cum se asigur fidelitatea transmiterii informa iilor? 6. Ce este integralitatea sistemelor biologice? 7. Ce sisteme au integralitate mai pronun at? 8. Ce este autoreglarea sistemelor biologice i cum se realizeaz ea? 9. Ce este caracterul autopoietic al sistemelor biologice? Exemple. 10. n ce const caracterul antientropic al sistemelor biologice i cum este posibil conservarea lor n timp concomitent cu scderea entropiei? 11. Ce este caracterul fractal al sistemelor biologice i care sunt cile de rezolvare a problemei ridicate de deficitul de suprafa ? 12. n ce const caracterul dinamic al sistemelor biologice? 13. De ce este denumit echilibrul sistemelor biologice dinamic? 14. Care sunt mecanismele urmare a crora sistemele biologice au un comportament neliniar? 15. Ce sunt programele sistemelor biologice i de care sunt acestea? 16. Ce este heterogenitatea sistemelor biologice? 17. Ce este ierarhia organizatoric a sistemelor biologice? 18. Ce este un nivel de organizare; dar un nivel de integrare? 19. Care sunt nivelele de organizare din lumea vie i care sunt caracteristicile lor?

C A P I TO L U L 3
ECOSISTEMUL

3.1 Generalit i
Prin ecosistem n elegem unitatea organizatoric elementar a ecosferei, alctuit din biotop, ocupat de o biocenoz i capabil de realizarea productivit ii biologice (Botnariuc, N., Vdineanu, A., 1982) Structura unui ecosistem este reprezentat de structura biotopului i de structura biocenozei. Structura biotopului cuprinde totalitatea factorilor abiotici n dinamica lor. n structura biotopului sunt cuprinse i rela iile dintre aceste elemente componente, adic dintre factorii abiotici. Structura biocenozei cuprinde componen a speciilor, propor iile ntre popula iile diferitelor specii, distribu ia lor n spa iu, dinamica n timp precum i rela iile dintre specii. Structura ecosistemului mai cuprinde i rela iile care se stabilesc ntre factorii abiotici i popula iile biocenozei.

3.2 Biocenoza
Termenul de biocenoz a fost introdus n 1877 de Mbius. El a studiat bancurile de stridii precum i celelalte specii animale i vegetale asociate cu ele, definind apoi biocenoza ca fiind o comunitate de organisme, ocupnd un anumit teritoriu, adaptate la mediu i unele fa de altele, legate ntr-un ntreg care se schimb odat cu schimbarea numrului indivizilor unora dintre speciile componente. n spiritul concep iei sistemice, biocenoza poate fi definit ca fiind un sistem supraindividual, reprezentnd un nivel de organizare a materiei vii, alctuit din popula ii legate teritorial i interdependente func ional. Interdependen a popula iilor din biocenoz este rezultatul evolu iei lor n comun i deci adaptrii reciproce. Interdependen a func ional este cauza i totodat efectul acumulrii, transformrii i transferului de materie, energie i informa ie. 3.2.1 Structura biocenozei Structura unui sistem cuprinde att elementele sale componente ct i rela iile spa iale i temporale dintre ele. Drept urmare, studiul structurii unei biocenoze implic : - nregistrarea ct mai complet a speciilor componente, pe cele trei mari grupe func ionale productori, consumatori, descompuntori. Nu toate speciile au aceeai importan n via a biocenozei. Unele sunt reprezentate printr-un numr mare de indivizi i (sau) o biomas considerabil, altele sunt mai rare i au deci un rol mai sczut (sau diferit) n func ionarea biocenozei. De aceea, pentru a avea o imagine corect a structurii trebuie stabilite propor iile dintre popula ii.

propor iile dintre popula ii se exprim att prin numrul de indivizi ct i prin biomasa lor, datorit faptului c organismele mici, dei nu produc o biomas prea mare, au o activitate metabolic relativ mai intens dect organismele mari i determin desfurarea mai rapid a proceselor de mineralizare; organismele mari au rol mai important n acumularea de biomas. distribu ia n spa iu a popula iilor i dinamica n timp (n decurs de 24 de ore, pe sezon, pe ani etc.) a tuturor trsturilor structurale. Cunoaterea exact i complet a structurii biocenozei este foarte important pentru n elegerea func ionrii ei, precum i pentru evaluarea cantit ii i calit ii produc iei ei biologice. Astfel, n cadrul celor trei mari grupe func ionale, trebuie stabilite nu numai componen a n specii dar i unele trsturi caracteristice ale speciilor mai importante, care prin specificul lor imprim un anumit mod de func ionare a biocenozei. Produc ia primar nu este echivalent n cazul unei pduri de foioase alctuit din numeroase specii, al unei pduri monospecifice de fag sau al unei puni alpine. Deci, studiul structurii unei biocenoze nu implic numai cunoaterea componen ei ei exacte ci i a fenologiei, a unor trsturi caracteristice i a succesiunii speciilor principale. 3.2.2 Indici structurali ai biocenozei

Pentru a exprima unele raporturi cantitative, precum i unele rela ii de grupare ntre speciile unei biocenoze, se folosesc o serie de indici care permit, pe de o parte, caracterizarea mai complet a biocenozei, iar pe de alt parte permit compararea cantitativ a biocenozelor ntre ele. n acelai timp, aceti indici reprezint trsturi caracteristice generale ale sistemelor biocenotice, pe care popula iile sau indivizii nu le au. Frecven a unei specii ntr-o biocenoz este propor ia (exprimat de obicei n procente) ntre numrul de probe con innd specia dat i numrul total de probe adunate n acelai timp. Cu ct numrul de probe va fi mai mare, cu att valoarea ob inut va fi mai apropiat de frecven a real. Abunden a relativ a unei specii este propor ia (exprimat n procente) dintre numrul sau/i masa indivizilor unei specii fa de ale celorlalte specii, dintr-o prob, dintr-un numr de probe sau, preferabil, din numrul total de probe adunate n acelai timp. De subliniat c abunden a e bine s fie exprimat att prin numrul de indivizi ct i prin biomasa lor, altfel se poate ob ine o imagine deformat a structurii biocenozei i implicit se ajunge la concluzii practice i teoretice greite. Abunden a relativ a unei specii nu este ntotdeauna corelat direct cu importan a ei n func ionarea biocenozei, n sensul c speciile cele mai abundente nu sunt ntotdeauna i cele mai importante i invers. De exemplu, o specie de rpitor, dei are o abunden relativ sczut, este foarte important n controlul structurii biocenozei, pentru c realizeaz controlul numeric al efectivelor speciilor cu care se hrnete. Dominan a este un indice prin care se exprim influen a uneia sau mai multor specii asupra structurii i func ionrii biocenozei i ecosistemului n general. Este necesar determinarea acestui indice deoarece s-a constatat c nu toate peciile au aceeai importan n men inerea biocenozei. Unele specii, prin numrul indivizilor, prin biomasa lor, prin productivitatea lor sau prin alte activit i au un rol esen ial n controlul biocenozei, deci n men inerea structurii i func ionrii ei. De exemplu ntr-o pdure de fag, aceast specie este dominant ca numr, biomas, spa iu ocupat, jucnd un rol

preponderent n desfurarea fluxului energetic i n modificarea factorilor de mediu pentru celelalte specii componente ale biocenozei. Constan a unei specii se exprim de obicei n func ie de frecven a ei. Speciile avnd frecven a peste 50% sunt considerate specii constante, cele cu frecven a cuprins ntre 25% i 50% - specii accesorii, iar cele cu frecven a mai mic de 25% - specii accidentale. Fidelitatea exprim tria legturilor unei specii cu alte specii ale biocenozei date. Aceast caracteristic este foarte important, deoarece ridic problema posibilit ii de a caracteriza biocenozele prin prezen a unor specii sau a unor grupuri de specii care astfel devin indicatoare pre ioase ale strii biocenozelor respective. n func ie de fidelitate, speciile se mpart n caracteristice, preferen iale, ntmpltoare i ubicviste (indiferente). n legtur cu s p e c i i l e c a r a c t e r i s t i ce (Pichod-Viale, D., Frontier, S., 1993), observatorii de teren au constatat nc de mult existen a unor asocia ii regulate de grupe de specii caracteristice anumitor biocenoze. Un specialist poate afirma astfel dac o specie sau alta sunt normale sau neobinuite ntr-un sit unde au fost observate. De asemenea el poate aprecia dac o asocia ie de mai multe specii indic o stare trectoare sau una definitiv, sau indic un anumit caracter al mediului (de exemplu un anumit grad de degradare a sistemului, existen a unui factor de mediu dominant sau deficitar). Aceste asocia ii sunt n general caracteristice unei asocia ii de caractere ale biotopului. Pentru anumite din situa iile men ionate mai adecvat este utilizarea asocia ilor indicatoare n locul speciilor indicatoare. De exemplu, gradul de poluare a apelor a fost apreciat ini ial dup prezen a unei specii caracteristice (aceast modalitate de apreciere a calit ii apelor a fost denumit a saprobiilor). Ulterior, conform concep iei sistemice s-a inut cont c grupuri de specii caracterizeaz starea unui sistem; afectarea unei verigi din re eaua de legturi ce conexeaz speciile unei biocenoze, duce la modificarea strii i structurii ntregii biocenoze. De aceea, determinarea gradului de poluare a apelor se face cu ajutorul unei histograme reprezentnd numrul de specii din diferite grupe (alge, protozoare, rotiferi, crustacei, molute, peti) dintr-o ap sau zon nepoluat. Aceasta se compar cu o alt histogram realizat pentru aceleai grupe de specii dar din zona poluat i se determin diferen a dintre numrul speciilor reprezentate n cele dou cazuri. Valoarea practic a metodei const n faptul c rezultatele pot fi prezentate cantitativ i sunt accesibile i unor specialiti nebiologi. Asocia iile, dar i speciile indicatoare sunt folosite pentru studierea reac iei, rspunsului, ecosistemelor la diferite modificri ale mediului sau la alte tipuri de degradri antropice sau naturale. Cu ajutorul acestor specii se realizeaz biomonitorizarea ecosistemelor. Biomonitorizarea se utilizeaz pentru a nlocui sau completa monitorizarea instrumental a ecosistemelor. nc de acum un secol au fost folosite unele specii ca indicatori ai calit ii mediului; aa este cazul lichenilor care au fost folosi i primii ca specii bioindicatoare ale calit ii aerului. n prezent sunt bine puse la punct metode de utilizare a diferitelor specii de licheni ca indicatori ai populrii cu dioxid de sulf. Ulterior s-au cutat alte specii indicatoare; alte specii de plante au fost utilizate ca indicatori ai polurii cu ozon, cu acid fluorhidric, cu peroxiacetil-nitra i, cu metale grele, cu compui ai florului etc. Alturi de plante, ca bioindicatori ai polurii se folosesc insectele, cum sunt albina-Apis mellifera pentru acid fluorhidric, sau pduchele

socului-Aphis sambucci pentru dioxid de sulf, iar dintre mamifere, obolanul-Rattus rattus pentru dioxidul de azot. Speciile bioindicatoare mai sunt utilizate pentru a oferi i alte informa ii legate de modificrile n structura i func ionarea ecosistemelor; s-au utilizat n acest scop insecte, psri, mamifere. Psrile de exemplu, sunt foarte buni bioindicatori ai schimbrilor de mediu, la care reac ioneaz prin modificarea compozi iei n specii din cadrul unei biocenoze, prin modificarea comportamentului sau aspectului i capacit ii de reproducere. Cercetarea asocia iilor i clasificarea lor nu e dect o etap ini ial, mai trebuie cercetat motivul gruprii i evaluarea consecin elor acestei grupri asupra func ionrii ecosistemului. Printre motivele gruprii speciilor se pot enumera: factorii abiotici, factorii biotici i factorul istoric. Factorii abiotici. Se grupeaz speciile care au aceleai exigen e fa de factorii abiotici. Biocenoza n ntregul ei, cel pu in la maturitate, este considerat n fitosociologie ca semntura vizibil a unui biotop bine definit. Ca factori biotici ce influen eaz gruparea speciilor sunt considerate toate interac iunile dintre specii, directe i indirecte. Speciile se grupeaz nu numai pentru c le permit factorii abiotici, dar i pentru c asocierea le e necesar (de exemplu rela iile de simbioz, cooperare, favorizare etc.) sau dimpotriv, nu se asociaz pentru c le este imposibil (de exemplu rela iile de amensalism). Rela iile men ionate sunt doar rela ii ntre dou specii. Sunt foarte rare comunit ile n care s se fi inventariat ansamblul rela iilor dintre specii. Aceste rela ii sunt att de numeroase i complexe nct inventarul lor exhaustiv este n general imposibil. Cele cteva inventarieri existente n literatura de specialitate se refer la sisteme foarte simple i n nici un caz inventarierile nu sunt complete, adic nu merg de la bacterii la macroorganisme. De aceea se folosete o alt metod, care const n identificarea propriet ilor globale ale ecosistemelor i care constituie fundamentul teoriei ecosistemelor. Referitor la factorul istoric, se iau n considerare pentru a explica evenimentele i structurile actuale, evenimentele anterioare. Aceste evenimente au ac ionat asupra ecosistemului fie perioade lungi de timp, fie sporadic, n maniera impulsurilor i bifurca iilor. Deci, o comunitate reflect condi iile ambientale, interac iunile dintre speciile prezente dar i istoria parcurs de aceast comunitate. n ce privete celelalte categorii de specii, grupate n func ie de fidelitate, s p e c i i l e p r e f e r e n i a l e sunt speciile care pot tri n mai multe biocenoze dar prefer una anumit. S p e c i i l e n t m p l t o a r e sunt specii care apar ntr-o mprejurare sau alta n ecosisteme n care de obicei nu triesc. S p e c i i l e u b i c v i s t e sunt specii cu valen e ecologice multiple, care pot exista n mai multe ecosisteme. Un alt indice structural al biocenozelor este echitabilitatea, ea exprimnd modul cum este atribuit abunden a relativ la fiecare din speciile unei biocenoze. Echitabilitatea are valoare maxim n cazul ideal n care speciile din gruparea luat n considerare sunt reprezentate prin acelai numr de indivizi (au aceeai abunden relativ). n condi ii naturale, abunden a speciilor este foarte diferit, ducnd la scderea echitabilit ii.

Diversitatea unei biocenoze este legat de numrul de specii constituente. Valoarea diversit ii depinde i de echitabilitate, deci de numrul indivizilor din fiecare specie. De exemplu diversitatea nu este aceeai n cazul n care cinci specii au o abunden relativ de 20%, comparativ cu cazul n care una din cele cinci specii are o abunden de 96% iar celelalte patru de 1%. n privin a diversit ii speciilor dintr-o biocenoz se ridic dou probleme: cauza ei i semnifica ia ei biologic. Relativ la c a u z e l e creterii biodiversit ii, Thienemann a enun at nc de la nceputul secolului nostru un principiu conform cruia, n condi ii abiotice i biotice favorabile, numrul de specii dintr-o biocenoz este mare i fiecare specie este reprezentat printr-un numr mic de indivizi. Din contr, n condi ii severe, numrul speciilor scade i crete numrul de indivizi din speciile respective. Exist de asemenea un gradient general al condi iilor, de la cele severe ctre cele favorabile, gradient nso it de creterea numrului speciilor. ntr-adevr, s-a observat c numrul speciilor din diferite grupe de plante i animale crete de la nord spre sud (n emisfera nordic). S-a pus n eviden de asemenea i existen a altor gradien i: altitudinal, iar n unele cazuri i longitudinal. Mai exist i un gradient temporal, mai exact, pe parcursul succesiunii ecosistemelor, de la unele simple, juvenile, spre cele mature, complexe, diversitatea crete n timp. Mai mul i factori pot contribui la creterea diversit ii: - heterogenitatea spa ial a biotopilor care determin diversitatea mare a habitatelor - stabilitatea condi iilor abiotice favorabile, fr varia ii mari ale temperaturii, umidit ii, cantit ii de nutrien i (n zonele ecuatoriale de exemplu). Dac ns sunt stabile condi iile s e v e r e de mediu (zone deertice, lacuri hipersaline), diversitatea e sczut pentru c pu ine specii pot rezista n aceste condi ii. - structura nveliului vegetal influen eaz diversitatea consumatorilor de diferite ordine - competi ia ntre speciile aceluiai nivel trofic determin specializarea acestora i ofer posibilitatea creterii diversit ii - productivitatea mare a biocenozelor este echivalent cu o cantitate mare de hran disponibil pentru un numr mare de specii n explicarea diversit ii trebuie inut cont i de un alt factor, eviden iat de Whittaker (1975) care afirma c diversitatea nate diversitate. Astfel, un mediu fizic cu relief accidentat duce la diversificarea condi iilor abiotice (temperatur, umiditate, lumin, vnt, cantitate de nutrien i, pH etc.). Datorit acestor condi ii variate de mediu, apare o vegeta ie variat, care ofer la rndul ei habitate variate pentru numeroase specii. Arborii de exemplu ofer surse de hran pentru specii care consum rdcini, scoar , lemn, frunze, flori, fructe etc. i n acelai timp stratificarea vegeta iei ntr-o pdure determin apari ia unor modificri verticale n varia ia factorilor fizici (temperatura, umiditatea etc.). De asemenea orice specie nou aprut n biocenoz, utilizeaz resurse care erau disponibile, dar creeaz i noi posibilit i de hran pentru alte specii. Apare astfel un fel de conexiune invers pozitiv: diversitatea ridicat determin n continuare o cretere i mai rapid a acesteia. Pentru a analiza care este limita maxim la care poate ajunge biodiversitatea trebuie mai nti clarificat no iunea de ni ecologic.

Orice popula ie a unui ecosistem ocup o por iune a biotopului care reprezint habitatul popula iei respective, sau locul ei de trai. Popula ia desfoar o activitate n ecosistem, ndeplinind un anumit rol, o anumit func ie n transferurile de materie i energie ale ecosistemului, ceea ce reprezint nia ei ecologic. Mai simplu spus, habitatul este a d r e s a unei popula ii, iar nia ecologic o c u p a i a ei. n general se admite c o popula ie ocup o ni ntr-o biocenoz, i c dou popula ii care triesc n condi iile aceleiai nie nu pot coexista mult vreme, ci una dintre ele va fi eliminat. Se men ioneaz n acest context c expresia frecvent utilizat de ni liber implic ideea c ntr-un anumit ecosistem exist la un moment dat o ni liber pe care o specie nou vine i o ocup. n acest caz nia e confundat cu habitatul. Ea nu exist anterior venirii speciei, ci este c r e a t de specie dup ptrunderea ei n ecosistem, nia fiind rezultatul activit ii acesteia. n ceea ce privete creterea diversit ii, este clar c aceasta este nso it de ngustarea nielor ecologice i scderea numrului de indivizi din fiecare specie. Acest numr poate scdea pn la un anumit prag, sub care apar dificult i n ntlnirea sexelor i deci n reproducere, n men inerea teritoriului, n rezisten a fa de dumani. Deci creterea biodiversit ii are o limit obiectiv, nu poate avea loc la nesfrit. n legtur cu rela ia o specie o ni ecologic trebuie fcute cteva precizri: deseori o specie ocup n diversele sale stadii de dezvoltare mai multe nie ecologice. De exemplu un fluture n stadiul de ou nu consum nutrien i, dar este surs de hran pentru ciuperci sau pentru parazi i ai oulor, n stadiul de omid consum frunze i e consumat de diveri prdtori (pianjeni, psri) sau parazi i, stadiul de pup e din nou pasiv, iar n cel de adult consum polen i polenizeaz flori. Mai mult dect att, diferen ierea nielor se poate face i pe sexe n cadrul aceleiai popula ii. La multe specii de Culicidae ( n ari), femelele se hrnesc cu sngele nevertebratelor iar masculii consum lichide de origine vegetal. Aceast segregare a nielor ocupate de fiecare popula ie este o modalitate de a evita riscurile cauzate de scderea numrului de indivizi ca urmare a ngustrii nielor i n consecin o modalitate de cretere n continuare a diversit ii. O alt modalitate de evitare a riscurilor legate de scderea numrului de indivizi este ruperea unor corela ii i creterea gradului de independen a unor popula ii. Exemple n acest sens sunt nmul irea agam a unor specii vegetale (care astfel nu mai depind de polenizatori) sau nmul irea partenogenetic la multe animale (care permite evitarea dificult ii ntlnirii sexelor). n ce privete s e m n i f i c a i a b i o l o g i c a diversit ii, trebuie men ionat n primul rnd faptul c o anumit diversitate func ional e o condi ie a nsi existen ei unui sistem biologic. n al doilea rnd, diversitatea formelor vie ii n fiecare nivel trofic permite sporirea intrrilor de energie i folosirea eficient a unor resurse variate. Interac iunea dintre specii permite evolu ia organizrii biocenozei, a autocontrolului ecosistemului care astfel devine mai rezistent la perturbri. Creterea diversit ii are ca rezultat creterea complexit ii legturilor dintre specii ceea ce determin realizarea unui control multiplu reciproc i creterea stabilit ii ecosistemelor. TEM DE CONTROL

1. Ce este ecosistemul? 2. Ce cuprinde structura biotopului? Dar a biocenozei? 3. Cine a introdus pentru prima dat termenul de biocenoz? 4. Defini i biocenoza 5. Ce presupune studiul unei biocenoze? 6. De ce este necesar cunoaterea (studiul) biocenozei? 7. Ce sunt indicii structurali ai biocenozelor i care este utilitatea lor? 8. Ce este frecven a unei specii? 9. Ce este abunden a relativ? 10. Ce este dominan a ? 11. Ce este constan a i cum se pot grupa speciile n func ie de ea? 12. Ce este fidelitate ai cum se clasific speciile n func ie de fidelitate? 13. Care este importan a speciilor caracteristice? 14. Ce este fitosociologia, care a fost evolu ia ei i ce importan prezint astzi? 15. Ce este climaxul? 16. Care sunt motivele care determin gruparea (asocierea) speciilor? 17. Ce este echitabilitatea? 18. Ce este diversitatea unei biocenoze? 19. Care sunt cauzele care determin creterea biodiversit ii unei biocenoze? 20. Ce este nia ecologic? 21. Care sunt limitele pn la care poate crete biodiversitatea? 22. Care este semnifica ia ecologic a biodiversit ii i importan a ei practic?

3.3 Popula iile


3.3.1 Generalit i n cadrul biocenozelor speciile sunt reprezentate de popula ii. Popula ia este o unitate organizatoric complex, prin care o specie este reprezentat n fiecare din ecosistemele incluse n arealul su. n cadrul popula iei, indivizii componen i sunt diferen ia i din punct de vedere fenotipic (polifenism) i genetic (polimorfism) n grupri de indivizi ntre care se stabilesc rela ii care asigur integralitatea i elaborarea mecanismelor de autocontrol (Botnariuc, N., Vdineanu, A., 1982). Efectivul de indivizi al unei popula ii este distribuit pe categorii de indivizi diferen iate i distribuite ntr-un mod caracteristic n spa iu, reflectnd heterogenitatea mediului i un anumit tip de rela ii intrapopula ionale. Pentru aceste categorii de indivizi, ratele cu care se desfoar fluxul de energie i sunt reciclate elementele, sunt diferen iate. Schema simplificat a unui ecosistem se reduce de fapt la rela iile unei popula ii cu diferite componente biotice i abiotice ale ecosistemelor care o integreaz (figura 2).

Figura 2 - Rela iile unei popula ii cu elementele componente ale ecosistemului integrator (dup Bodnariuc, N., Vdineanu, A., 1982)

n concep ie sistemic, trsturile structurale i func ionale care definesc popula ia n timp sunt considerate parametri de stare, iar valorile pe care le iau aceti parametri variabile de stare. Ca parametri de stare sunt folosite urmtoarele trsturi structurale i func ionale: mrimea popula iei, distribu ia n spa iu a indivizilor, structura pe vrste, structura genetic, precum i energia acumulat i energia cheltuit pentru men inere. 3.3.2 Mrimea popula iei Mrimea popula iei este principalul parametru de stare structural ce caracterizeaz orice popula ie natural. Mrimea popula iilor naturale fluctueaz n general n limite largi, cu ritmuri diferite, fiind cel mai sensibil parametru de stare la modificrile presiunii mediului. Cel mai frecvent, efectivul popula iilor naturale se exprim ca numr de indivizi raportat la unitatea de volum sau suprafa a ecosistemului care integreaz popula ia dat. Acest mod de exprimare reprezint unitatea de msur cel mai frecvent folosit n ecologie i cunoscut sub numele de densitate absolut. De cele mai multe ori nu e suficient s se exprime mrimea popula iilor numai prin densitatea numeric. Sunt popula ii care realizeaz densit i numerice mici, dar care acumuleaz o cantitate de materie organic sau energie mare. Trebuie deci luat n considerare i biomasa, nu numai numrul de indivizi. Exist metode practice diferite pentru estimarea mrimii popula iei. Determinarea se poate face prin: - numrarea tuturor indivizilor unei popula ii. Este ideal n ce privete gradul de precizie, dar nu poate fi aplicat dect n cazul ctorva specii (plante, psri sau animale cu comportament teritorial). - prelevarea de probe; aceast metod variaz dup cum este vorba de specii vegetale, de specii de animale cu mobilitate ridicat sau specii de animale cu mobilitate sczut.

Determinarea mrimii unei popula ii la un moment dat nu e suficient, deoarece popula ia este un sistem complex, dinamic, supus permanent unei presiuni variabile din partea mediului i ca urmare, efectivul variaz mereu n cadrul unui domeniu de stabilitate. Popula ia i rennoiete permanent elementele componente (indivizii) prin procese care asigur intrrile i respectiv ieirile. Aceste procese sunt reprezentate schematic n figura 3. Intrrile sunt reprezentate de imigrare i natalitate iar ieirile de mortalitate i emigrare. Dac rata intrrilor de indivizi este mai mare dect rata ieirilor, pentru intervalul n care aceast rela ie se pstreaz, mrimea popula iei va crete i invers. Fenomenul este complex, pentru c fiecare din procesele men ionate se desfoar cu viteze diferite i pentru c la anumite popula ii naturale (cu mobilitate sczut) intrarea i ieirea indivizilor se realizeaz preponderent prin natalitate i mortalitate; la altele, cel pu in n anumite perioade, echilibrul dinamic se realizeaz prin imigrare i emigrare. La alte popula ii, dei imigrarea i emigrarea sunt masive, nu contribuie la varia ia efectivului popula iei deoarece se compenseaz reciproc.

Figura 3 - Procese care determin fluctua iile efectivului unei popula ii (dup Botnariuc, N., Vdineanu, A.,1982)

Natalitatea este un termen care definete un proces amplu ce include producerea de noi indivizi prin natere, ecloziune, germinare sau diviziune. n legtur cu reproducerea ca program superior al indivizilor, menit s asigure perpetuarea popula iei ca sistem superior, se diferen iaz dou aspecte: f e c u n d i t a t e a, prin care se n elege capacitatea poten ial, fizic, a unei popula ii n ce privete reproducerea. f e r t i l i t a t e a, care exprim msura n care capacitatea fizic se concretizeaz n indivizi viabili introdui n popula ie. Deci rata natalit ii este egal cu rata fertilit ii i exprim numrul de indivizi introdui n popula ie de o femel n unitatea de timp stabilit. Rata natalit ii variaz n timp n func ie de presiunile mediului n general (mai ales n func ie de cantitatea i calitatea hranei), de densitatea popula iei respective sau a popula iilor competitoare. De asemenea, rata natalit ii variaz n func ie de structura popula iei pe vrste, pentru aceleai condi ii de mediu. Mortalitatea este procesul de eliminare de indivizi din popula ie, prin moarte fiziologic precum i datorit prdtorilor, bolilor sau altor factori aleatori. Se poate vorbi de longevitate fiziologic, care este echivalent cu durata ciclului de dezvoltare i de longevitate ecologic, care exprim longevitatea medie, realizat n condi ii de mediu date. La fel ca n cazul ratei natalit ii, i rata mortalit ii depinde de presiunea mediului i se diferen iaz n raport cu structura pe vrste a popula iei. Influen a factorilor de mediu asupra efectivelor popula iilor se poate exprima sintetic printr-un aa numit tabel de via . Se poate reprezenta grafic, cu ajutorul datelor din acest tabel curba supravie uirii. n abscis se trece vrsta, iar n ordonat

numrul de indivizi care au supravie uit la diferite vrste. Aceste curbe eviden iaz particularit ile fiecrei vrste n ceea ce privete rezisten a la presiunea mediului. Curbele de supravie uire cunoscute pentru diferite popula ii sunt de cinci tipuri (figura 4): I. curbe pentru popula ii la care rata mortalit ii este sczut pn la ultimul stadiu, apoi crete brusc II. mortalitatea crete cu o rat constant n raport cu vrsta III. mortalitatea se men ine constant la toate vrstele, determinnd o curb de supravie uire liniar IV. rata mortalit ii este crescut la stadii juvenile i descrete cu o rat constant pe msur ce se nainteaz n vrst, curba de supravie uire fiind uor concav. V. mortalitatea are o rat mare la stadiile tinere, dup care scade rapid la un nivel relativ constant.

Figura 4 -Tipurile de curbe teoretice de supravie uire pentru diferite popula ii (dup Botnariuc, N., Vdineanu, A.,1982)

Figura 5 - Forma general a curbei de supravie uire pentru popula iile naturale (dup Botnariuc, N., Vdineanu, A.,1982)

n mod obinuit, popula iile naturale de animale i plante au curbe de supravie uire care se aseamn cu o combina ie a celor cinci tipuri teoretice men ionate (figura 5). Stadiile tinere au, n general, o rat a mortalit ii crescut (indivizii sunt mici, fr experien , vulnerabili) care se reduce la o valoare constant n cazul adul ilor i crete iari n ultimele stadii ale ciclului de dezvoltare. Cunoaterea curbelor de supravie uire la popula iile naturale are i m p o r t a n p r a c t i c pentru c ne arat care sunt stadiile vulnerabile, sensibile la presiunea mediului. Astfel se pot stabili factorii de mediu fa de care vulnerabilitatea este mai mare pentru ca acetia s fie controla i astfel nct s creasc rata mortalit ii dac e vorba de o popula ie de duntori sau s se reduc, dac popula ia respectiv are valoare economic. Curba de supravie uire este un element indispensabil n activit ile de control biologic i de amenajare i exploatare ra ional a popula iilor.

3.3.3 Distribu ia n spa iu Distribu ia n spa iu este un parametru de stare important, deoarece modalitatea n care o popula ie este distribuit n spa iul delimitat de grani ele unui ecosistem influen eaz considerabil valoarea densit ii ecologice (numr de indivizi / unitate de spa iu locuit). Popula iile naturale vegetale i animale pot avea o distribu ie spa ial ntmpltoare, uniform sau grupat. Distribu ia este ntmpltoare atunci cnd pozi ia n spa iu a fiecrui individ este independent de a celorlal i indivizi. Acest mod de distribu ie este rar ntlnit datorit rela iilor indivizilor cu factorii abiotici sau cu ceilal i indivizi. n cazul unei popula ii cu efectiv numeric mare, ocupnd un spa iu restrns i ai crei indivizi au o mare mobilitate se poate considera c fiecare individ se poate afla n oricare punct din spa iu, deci se poate vorbi de o distribu ie ntmpltoare. Dac indivizii unei popula ii sunt distribui i la distan e egale ntre ei, se consider c acea popula ie are distribu ie uniform. Acest tip de distribu ie poate fi ntlnit la popula iile la care exist comportamentul de teritorialitate. Rela iile complexe intra i interpopula ionale, precum i rela iile cu factorii abiotici determin cel mai adesea o distribu ie grupat. Distribu ia spa ial a unei popula ii are o anumit semnifica ie ecologic. Astfel, distribu ia grupat poate indica: - o via social dezvoltat - un anumit comportament legat de reproducere - transportul orientat al semin elor, pontei sau indivizilor n primele stadii de dezvoltare - un comportament colectiv de aprare i cutare a hranei - faptul c indivizii evit zonele n care valoarea factorilor de mediu se ndeprteaz de optim - gruparea mai poate fi determinat de competi ia dintre diferite popula ii naturale pentru asigurarea necesit ilor energetice, asociat cu heterogenitatea mediului, astfel nct popula iile s ocupe zonele care le avantajeaz. n aprecierea concret a tipului de distribu ie apar dificult i datorit faptului c mrimea, forma i modul de prelevare a unit ilor de prob pot influen a serios determinarea. 3.3.4 Structura pe vrste Structura pe vrste este un parametru structural i este definit de numrul claselor de vrst, de amplitudinea acestora i de distribu ia efectivului popula iei pe clase de vrst. Numrul i amplitudinea claselor de vrst variaz ntr-un domeniu foarte larg, de la 1-3 zile pentru bacterii, pn la 60-100 de ani la mamifere sau arbori. n general se admit pentru simplificare trei vrste ecologice: prereproductiv, reproductiv i postreproductiv. Avnd n vedere c, n raport cu structura pe vrste, sunt diferen iate ratele cu care se desfoar procesele metabolice, sensibilitatea la presiunea mediului i fecunditatea, mai ales la speciile cu ciclul de dezvoltare mai mare de doi-trei ani, trebuie diferen iate mai multe clase de vrst. Durata ciclului de

dezvoltare i n consecin a fiecrei clase de vrst variaz n cadrul aceleiai specii de la o popula ie la alta i n cadrul aceleiai popula ii n timp, n func ie de valorile pe care le iau o serie de factori de mediu cum ar fi temperatura, umiditatea, presiunea sau sursa de energie. Vrsta se determin dup numrul de inele diferen iabile la solzi n cazul petilor, sau la cochilie n cazul bivalvelor, dup dimensiunea capsulei cefalice la chironomide, dup greutatea cristalinului la iepure, sau dup numrul inelelor de cretere la arbori. Determinarea vrstei i numrului de indivizi dintr-o prob va permite estimarea mrimii popula iei i respectiv distribu ia indivizilor pe clase de vrst la diferite momente n timp. Distribu ia indivizilor pe clase de vrst se reprezint grafic (figura 6) plasndu-se pe ordonat clasele de vrst cu amplitudinea corespunztoare, iar pe abscis propor ia de indivizi caracteristic fiecrei vrste.

Figura 6 - Tipurile principale de piramide ale vrstelor (dup Botnariuc, N., Vdineanu, A.,1982) I. propor ia de indivizi tineri e mare II. propor ia de indivizi tineri e medie III.propor ia de indivizi tineri e mic

Se ob in astfel piramidele vrstelor care aproximeaz de obicei trei tipuri de baz. Popula ia I are tendin a de cretere rapid a efectivului, popula ia II se afl n stare de echilibru sta ionar iar efectivul popula iei III se reduce. n cazul popula iilor ale cror genera ii nu se suprapun, (la fiecare moment dat, ntregul efectiv apar ine unei singure clase de vrst) sau n cazul popula iilor la care vrsta e foarte dificil de determinat, se poate nlocui distribu ia pe clase de vrst cu distribu ia pe clase de dimensiuni. 3.3.5 Structura genetic Polimorfismul genetic este un parametru reprezentat de categoriile de indivizi diferen iabili din punct de vedere genotipic i de distribu ia frecven elor n cadrul acestor categorii. Structura genetic i mai ales modificarea sa n timp reprezint principala cale de estimare cantitativ a ratei transformrilor adaptative i a posibilit ilor de rspuns a popula iilor naturale la modificrile presiunii mediului. Se ntmpin nc mari dificult i n folosirea sa ca parametru de stare n cercetrile ecologice, datorit bazei materiale necesare, a volumului mare de munc implicat i a lipsei de personal specializat. Din aceste cauze, n ce privete determinarea structurii genetice a popula iilor naturale, n toate studiile ecologice, ea a fost redus la stabilirea structurii pe sexe a popula iei.

Diferen ierea pe sexe a indivizilor componen i ai majorit ii popula iilor naturale reprezint una din expresiile polimorfismului genetic cu semnifica ie important n caracterizarea din punct de vedere ecologic i evolutiv a acestora. Pentru caracterizarea dinamicii mrimii popula iei este necesar s se cunoasc propor ia de reprezentare a sexelor (raportul sexelor) i dac acest raport se men ine constant sau se modific n timp n favoarea sau n detrimentul femelelor (aceasta deoarece rata intrrilor de indivizi n popula ie prin reproducere depinde de numrul de femele i de prolificitatea acestora). La majoritatea organismelor superioare, dimorfismul sexual se bazeaz pe diferen ierea genetic i morfologic a unei singure perechi de cromozomi. n condi ii normale, att cromozomul X, ct i cromozomul Y con in gene care represeaz genele ce confer o anumit orientare n producerea unui tip de game i, realizndu-se astfel un raport al sexelor echilibrat, de 1 la 1. Acest raport, n cadrul popula iilor naturale se poate modifica pe parcursul ciclului de dezvoltare datorit diferen ierii morfo-fiziologice i n consecin a sensibilit ii lor diferite la presiunea exercitat de mediu. La unele specii de organisme inferioare sexul este determinat genic, mecanism de determinare caracterizat prin labilitate n raport cu o serie de factori de mediu (la amfibieni, amfipode). La acestea, n func ie de modificarea mediului, raportul sexelor fluctueaz n limite largi. Practic, raportul sexelor se determin cu ajutorul unit ilor de prob n care se separ morfologic indivizii celor dou sexe.

3.4 Strategii demografice


n nia sa ecologic popula ia unei specii se confrunt cu condi ii de mediu care pot fi stabile sau fluctuante, cu resurse alimentare diverse (diversitate ce depinde de diversitatea mediului), se mai confrunt cu alte specii concurente, cu variate cauze de mortalitate (prdtori, parazi i, boli microbiene) sau cu inhibi ii determinate de specii amensale. Dac reuete s fac fa acestor presiuni externe, specia supravie uiete. Supravie uirea este condi ionat de dou elemente: - arealul de reparti ie al speciei trebuie s fie suficient de ntins iar procentul de difuziune suficient de mare pentru a fi posibil o repopulare dintr-un punct n altul prin migrare (uneori speciile au mecanisme de supravie uire de exemplu protec ie mpotriva unui prdtor care le permit men inerea de mici comunit i locale numite rezerve, care vor permite repopularea ulterioar). - existen a unei concordan e ntre rata natalit ii i rata mortalit ii Cea de-a doua condi ie de supravie uire a unei specii st la baza unei clasificri a speciilor n func ie de strategia lor n succedarea genera iilor, denumit strategie demografic (Frontier, S., Pichod-Viale, D., 1993). n general, speciile din aceeai categorie taxonomic se niruie conform unui gradient al strategiei demografice, de la strategia r la strategia K (r este coeficientul de cretere numeric exponen ial, caracteristic nceputului creterii numerice a popula iilor, iar K este biomasa final la care ajunge o specie). Strategia demografic de tip r. Aceast strategie caracterizeaz speciile care se impun n ecosistem prin marea lor vitez de nmul ire. Popula iile respective sunt specializate n colonizarea unor resurse, fie c este vorba de resurse alimentare fie de un spa iu disponibil (de aceea se numesc i specii oportuniste). Aceste specii sunt n puternic competi ie ntre ele i selec ia se va face pe baza unei maximizri a lui r :

popula ia care i va crete cel mai repede efectivul, va acapara resursa. Mecanismele care determin creterea lui r sunt variate, reprezentnd adaptri la mortalit i masive: descenden e numeroase, precocitatea maturit ii sexuale, numr ridicat de reproduceri n cursul vie ii. Accelerarea demografiei se face mult mai adesea prin creterea numrului de genera ii n unitatea de timp dect prin creterea numrului de indivizi la fiecare reproducere. Speciile cu strategie r admit o mortalitate ridicat, creia i rspund prin explozii demografice. Ele i regleaz fecunditatea deoarece nu pot controla cauzele mortalit ii, care cel mai adesea sunt externe. Calea cea mai rapid pentru creterea ratei natalit ii la o popula ie const n micorarea vrstei maturit ii sexuale. Dac reproducerea intervine devreme, diversele cauze ale mortalit ii nu au avut nc timp s se exercite din plin i numrul de reproductori este mare. Deci, r-selec ia va favoriza popula iile cu maturitate precoce, reproducere unic n via (forme semelpare) i speran de via sczut a adul ilor; are loc o apropiere a genera iilor, ceea ce l crete i mai mult pe r. Uneori totui, selec ia a favorizat forme cu mai multe reproduceri n timpul vie ii (forme iteropare) ceea ce constituie o garan ie mpotriva dispari iei popula iei respective din cauza instabilit ii condi iilor climatice sau datorit insuficien ei hranei n momentul apari iei descenden ilor. n acest caz, mai multe reproduceri n timpul vie ii reprezint un avantaj. Popula iile cu strategie de tip r prezint anumite caracteristici: - sunt popula ii n expansiune, limitate doar de epuizarea resursei pe care o colonizeaz sau de o modificare a mediului n care triesc (modificarea substratului, acumularea unei substan e toxice etc.) - o mare parte a energiei asimilate este folosit pentru reproducere - popula iile cu strategie r fiind n competi ie puternic, numrul lor este mic i diversitatea biocenozei din care fac parte este sczut - ele au n teritoriul pe care l ocup o densitate foarte fluctuant: prezint perioade de multiplicare intens, urmate de perioade de mortalitate masiv ce reflect de exemplu aporturi sporadice ale unei resurse, urmate de consum rapid - plantele cu strategie de tip r risipesc energie, ap i alte resurse (de exemplu azot); ele realizeaz produc ii ridicate. Coeficientul de transpira ie al buruienilor de exemplu, este de ordinul miilor. Raportul P/B (raportul ntre produc ia primar brut i biomas) este ridicat, iar viteza de recirculare a materiei e mare, ceea ce nseamn c rata de refacere a biomasei este ridicat i c se cheltuiete mult energie pentru men inerea n via a unei cantit i date de materie - n general, popula iile cu strategie de tip r sunt popula ii pioniere care colonizeaz noi biotopuri sau recolonizeaz biotopuri perturbate. Sunt specii robuste, tolerante, pu in specializate, ce pot coloniza medii dificile i se pot adapta la puternice fluctua ii ale mediului. n acelai timp, ele modific rapid mediul, putnd s schimbe textura substratului, s-l mbog easc n materie organic. Speciile vegetale din aceast categorie sunt la originea primului humus. Strategia demografic de tip K. Criteriul de selec ie n acest caz este stabilizarea biomasei la valoarea sa maxim K. Deoarece astfel de specii nu se nmul esc intens, ele folosesc mecanisme de stabilizare, de protejare a biomasei. Popula iile acestor specii sunt bine adaptate la mediu i la sistemele din care fac parte. Sunt specii ce triesc n nie ecologice nguste, specii cu grad nalt de specializare. Caracteristicile demografice sunt

opuse celor ale popula iilor de tip r, adic numrul de descenden i i frecven a reproducerilor sunt sczute, compensate de mecanisme de protec ie a puilor i tinerilor de exemplu. Densitatea numeric e stabil i competi ia reciproc ntre astfel de specii este sczut, deoarece ele nu necesit aceleai resurse. Mai exact, numeroase specii cu strategie de tip K modific prin activitatea lor mediul, fcndu-l impropriu pentru alte specii (uneori de exemplu, elimin toxine, stabilind cu celelalte specii rela ii antagonice). Astfel, speciile acapareaz totalitatea resurselor fr s se reproduc intens. n acelai timp realizeaz i economie de resurse i energie. n acest mod, speciile K, dei apar mai trziu n succesiunea ecologic, reuesc s nlocuiasc speciile r, speciile pioniere. Acestea rmn ntotdeauna n numr mic n biocenoz, n rezerv, n eventualitatea degradrii biotopului sau a necesit ii unei colonizri. Ele sunt inute la un nivel sczut de densitate numeric de ac iunea antagonist a speciilor K. La speciile K, mortalitatea juvenil este sczut, iar speran a de via i longevitatea ridicate. A fost men ionat faptul c aceste specii economisesc energie; astfel, o mare parte din energia asimilat este folosit pentru realizarea i ntre inerea mecanismelor de protec ie (realizarea de deplasri, de rezerve n vederea sezoanelor nefavorabile; apar comportamente complexe, deseori sociale, printre care comportamentul de protec ie al puilor etc.). Energia folosit astfel este ns mai mic dect cea necesar intensei sinteze de biomas. Natalitatea i mortalitatea fiind sczute, biomasa este traversat de un slab flux de energie; raportul P/B e sczut iar viteza de reciclare a substan elor e mic. Speciile K se instaleaz numai dup ce speciile pioniere le-au creat anumite condi ii, adic n ecosisteme evoluate, mature. Aceste specii sunt n general specializate, pu in tolerante fa de fluctua iile factorilor abiotici, avnd nevoie n consecin de un mediu stabil. Nu exist doar specii cu strategii demografice tipice, r sau K. Exist un gradient de trecere de la strategiile r la cele K i uneori chiar la aceeai specie tendin a r i tendin a K pot alterna n func ie de mediu. Cea mai bun modalitate de determinare a tipului de strategie demografic const n stabilirea raportului dintre energia consacrat reproducerii i energia total asimilat. De exemplu: - la graminee, raportul ntre greutatea inflorescen ei i greutatea ntregii plante este materializarea gradientului r K. - la psri, unele specii fac c i pui pot s hrneasc i din numrul total, unii mor datorit condi iilor nefavorabile de mediu. Alte specii fac mai pu ini pui dect pot s hrneasc, dar mediul e stabil i speran a de via a puilor este mare; aceste specii au strategie de tip K. - la unele specii de oprle se nregistreaz un paradox aparent: speciile cu strategie de tip r populeaz zone caracterizate prin calm meteorologic i specii cu strategie demografic de tip K populeaz zone deertice sau cu pluviometrie neregulat. Explica ia const n faptul c n zonele dificile sunt mai pu ini prdtori, i ca urmare oprlele cu strategie de tip K i pot permite s aib mai pu ini descenden i, avnd n schimb dezvoltate mecanisme de rezisten la nghe sau la lipsa apei.

la mamifere i psri se observ reac ii bioetologice la varia ia resurselor alimentare i a condi iilor de via n general. Astfel, rata natalit ii scade cnd hrana e insuficient i crete cnd aceasta redevine ndestultoare. De asemenea, n cazul unor prelevri importante din popula ie, crete rata natalit ii (la popula iile de delfini exploatate industrial de exemplu, intervalul dintre dou nateri a sczut n 30 de ani de la patru la doi ani (Botnariuc, N., 1999) TEM DE CONTROL

1. Defini i popula ia 2. Care sunt rela iile pe care le stabilete popula ia cu celelalte elemente componente (biotice i abiotice) ale ecosistemului? 3. Ce sunt parametrii de stare ai popula iilor? Dar variabilele de stare? 4. Care sunt parametrii de stare ai popula iilor? 5. Ce este mrimea popula iei i cum fluctueaz ea? 6. Care este unitatea de msur a popula iei? 7. Care sunt metodele de determinare a efectivului unei popula ii? 8. Care sunt intrrile i ieirile dintr-o popula ie i cum influen eaz ele mrimea acesteia? 9. Defini i natalitatea, fecunditatea, fertilitatea, mortalitatea i factorii care le influen eaz 10. Ce este tabelul de via ? Dar curba de supravie uire? 11. De cte tipuri pot fi curbele de supravie uire i care este importan a lor practic? 12. Ce este densitatea ecologic? 13. Care sunt tipurile de distribu ie n spaiu a indivizilor unei popula ii? 14. Care sunt posibilele caize ale unei distribu ii grupate? 15. Ce este structura pe vrste a popula iei? 16. Care sunt vrstele ecologice ale indivizilor unei popula ii? De ce se diferen iaz mai multe clase de vrst? 17. Cum se determin vrsta la diferite specii? 18. Ce sunt piramidele vrstelor i de cte tipuri? 19. Cnd se poate nlocui distribu ia pe calse de vrst cu distribu ia pe clase de dimensiuni? 20. Care este importan a structurii genetice a popula iilor i cum se determin ea? 21. La ce se reduce studiul structurii genetice a popula iilor n studiile ecologice? 22. Determinarea sexelor la organismele superioare i inferioare 23. Ce sunt strategiile demografice i de cte tipuri pot fi ele? 24. Care sunt caracteristicile strategiei demografice de tip r? 25. Care sunt caracteristicile strategiei demografice de tip K? 26. Cum se poate determina tipul de strategie demografic a unei popula ii?

3.5 Biotopul
3.5.1 Generalit i Cercetarea structurii biotopului presupune studiul cantitativ i calitativ, n timp i spa iu a elementelor structurale ale biotopului, i anume a factorilor geografici, mecanici,

fizici i chimici. Varia ia n spa iu este reprezentat de gradientul biotopului dat, iar varia ia n timp reprezint dinamica acestuia. Varia ia factorilor poate fi periodic, cu o anumit amplitudine, deci poate avea caracter de r e g i m, sau aceast varia ie poate fi neregulat, cu amplitudini mari, la intervale diferite, deci poate avea caracter p e r t u r b a t o r. Efectele ecologice ale acestor dou tipuri de varia ii sunt i ele diferite: efectul varia iilor cu caracter de regim este adaptarea, iar varia iile neregulate i de marea amploare care depesc limitele intervalelor de toleran ale factorilor ecologici au ca efect eliminarea unui numr mare de indivizi din una sau mai multe popula ii. In afar de aceste efecte directe ale varia iei factorilor abiotici, apar i efecte indirecte: adaptarea unei popula ii atrage dup sine prin intermediul rela iilor interspecifice modificri ale altor popula ii, adic evolu ia lor corelat. Reducerea numrului de indivizi sub o anumit limit, determin dispari ia popula iei creia i apar in, ceea ce duce la restructurri ale ecosistemului, iar dac popula ia se reface, genotipul speciei va fi unul nou, astfel nct ecosistemul va fi iari modificat. O importan ecologic deosebit o au factorii fizici: temperatura, lumina, apa i umiditatea, vntul. Varia ia acestor factori depinde de radia ia solar, de atmosfera pmntului, de suprafa a terestr i de interac iunile care se realizeaz ntre aceste elemente. Studiul fenomenelor care se produc n atmosfer i la interac iunea dintre aceasta i suprafa a terestr e realizat de meteorologie (Marcu,M., 1983). Denumirea provine din limba greac, meteoron nsemnnd fenomen care se produce n aer, iar logos, cunoatere, vorbire, descriere. Influen e hotrtoare asupra biocenozelor, asupra viului n cadrul ecosistemelor au att v r e m e a sau timpul, ct i c l i m a . Vremea (sau timpul) este starea atmosferei la un moment dat, determinat de complexul proceselor i fenomenelor atmosferice i e caracterizat de totalitatea elementelor ecologice sau meteorologice. Clima este regimul multianual al vremii, ce caracterizeaz o anumit regiune geografic. Datorit faptului c este direct afectat de fenomenele meteorologice, omul a fost preocupat de mersul vremii din totdeauna. Primii observatori i comentatori ai fenomenelor din atmosfer au fost agricultorii, cresctorii de vite i marinarii. n timp, observa iile s-au nmul it i au nceput s fie consemnate (Apostol, L., 2000). n secolul IV .e.n. Aristotel a publicat un tratat intitulat Meteorologhia n care autorul descrie i explic unele fenomene care au loc n atmosfer, cum ar fi haloul, curcubeul etc. De starea vremii i de clim s-au mai ocupat i Hiparch, cel mai mare astronom al antichit ii, precum i Strabo, Pitagora, Euclid, Ptolemeu, Seneca, Pliniu cel Btrn. Unii navigatori renumi i au contribuit i ei la progresul meteorologiei; Columb a furnizat informa ii necesare cunoaterii alizeelor, Vasco da Gama a musonului indian. Primele observa ii meteorologice sistematice sunt cunoscute din secolul al XIVlea (la Driby, n Anglia). O dat cu progresul tehnicii s-au inventat diverse instrumente de msur a fenomenelor atmosferice sau a factorilor meteorologici. Dup apari ia termometrului i barometrului, n 1653 este realizat prima re ea meteorologic, alctuit din 7 sta ii meteorologice, la Toscana, n nordul Italiei. n 1720, la Floren a, s-a nfiin at Academia experien ei, care trimitea n diverse orae ale Europei (Bologna, Parma, Insbruk, Paris, Varovia) instruc iuni i tabele pentru

efectuarea observa iilor i notarea datelor legate de presiune, temperatur, umiditate, vnt, aspectul cerului. Pentru a asigura comparabilitatea datelor meteorologice la scar mondial este ns necesar ca n toate rile s se ob in aceste date dup o metod unic, cu acelai tip de aparate i concomitent. n a doua jumtate a secolului al XVIII-lea au fost organizate primele observa ii meteorologice regulate, acesta fiind considerat i momentul apari iei meteorologiei ca tiin . Observa ii sistematice s-au realizat n Germania n 1780, la Petersburg n 1722, la Praga n 1752, n Fran a n 1856. nceputul colaborrii interna ionale s-a fcut n a doua jumtate a secolului al XIX-lea. Primul congres interna ional meteorologic a avut loc la Viena n 1873 i tot atunci au fost puse bazele Organiza iei Meteorologice Interna ional (O.M.I.) cu sarcina de a coordona activitatea re elei de sta ii meteorologice din lume. Aceasta a func ionat pn n 1951 cnd a luat fiin actuala Organiza ie Meteorologic Mondial (O.M.M.), n cadrul Organiza iei Na iunilor Unite (O.N.U.). Din 5 n 5 ani au loc congrese meteorologice mondiale, cu care ocazie se alege i comitetul executiv i preedintele O.M.M. n 1960 s-a hotrt ca 23 septembrie s fie Ziua meteorologic mondial. O.M.M. are sediul la Geneva i din ea fac parte 182 de state. Activitatea organiza iei este structurat n 4 mari programe: Veghea meteorologic mondial, Programul de cercetri privind atmosfera global, Programul privind interac iunea om-mediu i Programe de cooperare tehnic. n cadrul acestor programe se realizeaz normele de organizare, dotare i func ionare a sta iilor meteorologice, cooperarea ntre cele 182 de state afiliate, schimbul de informa ii meteorologice necesare prognozelor, aplicarea rezultatelor cercetrii meteorologice n diferite sectoare ale activit ii economice, stimularea activit ii tiin ifice. Principala sarcin a O.M.M. este de a organiza serviciul mondial meteorologic, de a realiza colaborarea tuturor rilor la difuzarea prognozei timpului conform unei anumite scheme. n Romnia, cele mai vechi nsemnri legate de vreme dateaz din secolul al XVlea, existnd diferite documente i cronici (a lui Grigore Ureche de exemplu), care men ioneaz fenomene meteorologice neobinuite, cum ar fi grindina, ninsorile abundente i viscolele, ploi toren iale, inunda ii etc. Primele observa ii instrumentale se fac n secolul al XVIII-lea; la Iai, un medic militar rus, Lerche, face msurtori ale temperaturii (1770-1772). Alte observa ii se fac la Cluj (1833-1845) la Sibiu (1789-1791 i 1798-1827), la Bucureti (1773) i ncepnd cu 1836 observa ii legate de temperatur, presiune i vnt de ctre profesorul Petrache Poenaru i de medicii Iuliu Barach i Carol Davila. Ulterior, Gh. Asachi, I. Cihac, P.Poni, T. Stamate fac la Iai nregistrri meteorologice mai complexe. Primele sta ii meteo n care se fac observa ii sistematice apar la noi n ar n secolul XIX, la Sibiu (1851), Bucureti (1857), Sulina (1859), Giurgiu (1863), Bistri a (1864). Ca urmare a Congresului interna ional de la Viena (1873), n perioada 1880-1882 s-au nfiin at noi sta ii la Timioara, Odorhei, Satu Mare, Alba Iulia, Petroani, Iai, Gala i, Brila, Arad, Ocna ugatag, Feldioara. n 1884 se nfiin eaz Institutul Meteorologic Central al Romniei, condus pn n 1907 de tefan Hepites care a coordonat primele observa ii sistematice n principalele porturi dunrene, a publicat analele Institutului Meteorologic i Buletinul lunar al observa iilor meteorologice. Dup primul rzboi mondial institutul este reorganizat, fiind condus de E. Oteteleianu, care a fost preocupat n primul rnd de prevederea vremii. Ca

urmare a fost nfiin at serviciul sinoptic care prognozeaz pentru prima dat starea vremii n Romnia pentru 24 i 36 de ore. n 1961 a fost schimbat numrul i programul observa iilor de la trei la patru, la orele 1, 7, 13 i 19. Din acelai an, datele meteo curente din re eaua meteorologic na ional se public n anuarul meteorologic. Din 1970 denumirea institutului devine Institutul Na ional de Meteorologie i Hidrologie (I.N.M.H.) n cadrul cruia exist sec ii de Fizica atmosferei, Meteorologie sinoptic, Agrometeorologie, Actinometrie, Climatologie, Instrumente meteorologice. Exist de asemenea laboratoare de specialitate dotate cu aparatur i mijloace tehnice moderne (radar meteo, sta ie de recep ie a datelor transmise de sateli ii meteo, echipament pentru schimbul de date i informa ii pe plan na ional i interna ional). n prezent, n ara noastr func ioneaz 180 sta ii meteo i 306 posturi pluviometrice, grupate n 7 Centre Regionale Meteorologice. Exist i o re ea de 15 sta ii meteo automate, 4 observatoare aerologice i sta ii meteorologice pe cele 17 aeroporturi ale rii. 3.5.2 Atmosfera Obiectul de studiu al meteorologiei l constituie atmosfera care a fost atent analizat pn n prezent, dar ale crei caracteristici nu sunt nc pe deplin cunoscute, datorit dimensiunilor sale i complexit ii fenomenelor de ansamblu care au loc n cadrul ei. Atmosfera este nveliul gazos al planetei noastre, men inut n jurul ei de for a de atrac ie terestr. Numele su este de origine greac i deriv din atmos gaz i sphaira sfer. Atmosfera este constituit dintr-o mas de aer de 5.10 18 kg, din care 80% este con inut n primii 10 km de la suprafa a pmntului. Privit din spa iu, atmosfera apare ca o aureol a pmntului, de culoare albastr. Stratul inferior, mai dens, al atmosferei are form de elipsoid, ca i Pmntul, dar e mai bombat la ecuator i mai turtit la poli dect acesta. Aceasta deoarece aerul are o densitate mult mai mic dect litosfera. Bombarea mai accentuat a atmosferei la ecuator se datoreaz i nclzirii puternice a aerului din aceast zon, astfel nct acesta se dilat i apar puternice micri ascendente verticale (micri convective). Forma stratului inferior al atmosferei (troposferei) se modific n 24 de ore sau de la iarn la var n func ie de nclzirea sau rcirea diferen iat a aerului. De asemenea, nveliul gazos al pmntului este supus atrac iei gravita ionale i prezint fenomenul de maree (flux i reflux). Forma straturilor superioare nu mai este eliptic. n 1960, Fesencov a emis ipoteza c atmosfera are form de par, cu partea turtit ndreptat spre soare i cu cea alungit ctre partea opus. Aceast form a fost confirmat de cercetrile efectuate cu ajutorul sateli ilor meteorologici i este datorat vntului solar(reprezentat de un flux de protoni i electroni emis continuu de soare). Cu excep ia planetei Mercur, celelalte planete au i ele un nveli gazos, care este diferit de cel al Pmntului. Atomi i molecule ale diferitelor gaze plutesc i n spa iul cosmic (interplanetar). Legat de originea nveliului gazos al planetelor s-au emis diferite ipoteze. Una din ipoteze sus ine c nveliul gazos respectiv ar fi rezultat din atomii i moleculele de gaze i particulele fine de materie cosmic din spa iul cosmic, concentrate n jurul

planetelor datorit for ei de gravita ie a acestora. O alt ipotez sus ine c atmosferele planetelor ar reprezenta reziduurile masei gazoase ce alctuia nebuloasa ini ial, care prin concentrare a dat natere planetelor. Alt ipotez consider c n urma rcirii planetelor au fost emise diferite gaze care au format atmosfera acestora. Toate aceste ipoteze sunt diferite, decurgnd din ipotezele privitoare la nsei modul de formare a planetelor (Posea, G., Arma,I., 1998). Atmosfera terestr a rezultat n urma unui proces ndelungat de evolu ie, care a durat peste 4 miliarde de ani, proces corelat cu evolu ia celorlalte nveliuri ale Pmntului: litosfera, hidrosfera, biosfera. Compozi ia chimic a atmosferei. Atmosfera este un amestec de diferite gaze; propor ia cea mai ridicat o au oxigenul i azotul care nsumeaz mpreun peste 99% (tabelul 1).
Propor ia gazelor componente ale atmosferei Tabelul 1 gazul Azot Argon Dioxid de carbon Neon Heliu Kripton propor ia 78,09% 0,93% 0,03% 1,810-3 5,210-4 1,010-4 gazul Oxigen Hidrogen Xenon Ozon Radon propor ia 20,95% 5,010-4 8,010-6 1,010-6 610 -18

n cantit i foarte mici se mai ntlnesc i alte gaze cum sunt: xenonul, ozonul, radonul, metanul, amoniacul, oxidul de azot, dioxidul de azot. Aceast compozi ie a fost determinat pentru prima dat de Lavoisier. Unele dintre gazele aflate n cantit i reduse iau natere datorit proceselor fotochimice din atmosfer (ozonul), proceselor biologice (metanul) sau emana iilor din interiorul scoar ei terestre. Oxigenul i azotul, gazele principale din atmosfer joac un rol important n via a plantelor i animalelor. Propor ia lor n atmosfer este aproape constant. Oxigenul este foarte activ din punct de vedere chimic n cadrul proceselor de oxidare, fie c este vorba de oxidare rapid, ca n cazul arderilor, fie c este vorba de oxidare lent, n cazul proceselor de alterare. ntre geosferele Terrei i atmosfer exist un permanent flux de oxigen; el duce la men inerea unei cantit i relativ constante de oxigen n atmosfer. Prin fotosintez se elibereaz n atmosfer oxigen, care este consumat aproape n ntregime, n procesele de respira ie i descompunere a materiei organice. Astfel, ntreaga cantitate de oxigen din atmosfer se cicleaz prin intermediul biosferei, o dat la 6000 de ani. Oxigenul mai este eliberat n atmosfer i prin procesul de fixare a carbonului n sedimentele marine. Dac nu ar avea loc un consum echivalent de oxigen din atmosfer prin alterare, atunci cantitatea de oxigen din atmosfer s-ar dubla n 4 milioane de ani. Propor ia azotului rmne aproximativ constant datorit iner iei sale. Importan a azotului e dat de faptul c dei nu ntre ine arderea i nu poate fi asimilat direct din aer dect de un numr mic de plante i microorganisme din sol, el modereaz ac iunea oxigenului i asigur desfurarea normal a proceselor vitale. n lipsa azotului, oxigenul

e nerespirabil. Oxizii de azot rezulta i n urma descrcrilor electrice i ajuni n sol odat cu precipita iile, mbog esc con inutul de compui azota i din sol. Dintre celelalte gaze componente ale atmosferei care au propor ii reduse, mai importante sunt dioxidul de carbon i ozonul. Dioxidul de carbon absoarbe radia iile cu lungime de und mare (roii i infraroii), emise de suprafa a terestr i de atmosfer, men innd cldura n atmosfera inferioar i diminund rcirea radiativ nocturn a Pmntului. O scdere a cantit ii de dioxid de carbon din atmosfer ar determina o rcire a climei, o extindere a ghe arilor i o diminuare a nivelului oceanului planetar. Dac dioxidul de carbon ar lipsi total din atmosfer, temperatura medie la nivel global ar scdea la 23oC. Cantitatea de dioxid de carbon din atmosfer este determinat de ciclul biologic, de arderile combustibililor fosili, de procesele de alterare i sedimentare, de procesele de descompunere, de erup iile vulcanice etc. Trecerea dioxidului de carbon din biosfer n atmosfer i invers este rapid. Aproximativ o zecime din cantitatea de dioxid de carbon din atmosfer este transferat ctre biosfer n fiecare an. Din cauza creterii cantit ii de dioxid de carbon n perioada industrializrii, a aprut aa-numitul efect de ser, ca urmare a propriet ilor acestui gaz, men ionate anterior. Efectul de ser este un fenomen ce are drept consecin modificri climatice la scar mondial. n condi ii normale, dioxidul de carbon este consumat de plante i n procesul de transformare a silica ilor din scoar a terestr n carbona i i oxizi; de asemenea, apa mrilor i oceanelor are un rol regulator al cantit ii de dioxid de carbon din atmosfer, dar acest rol este ndeplinit doar ntre anumite limite ale cantit ii de dioxid de carbon. n func ie de factorii generatori, consumatori i de reglaj, cantitatea de dioxid de carbon variaz n spa iu i timp, fiind mai mic ziua dect noaptea, mai mare iarna dect vara i mai mare deasupra oceanelor dect deasupra uscatului. n centrele industriale cantitatea de dioxid de carbon din aer ajunge pn la 0,07%. Ozonul este singurul gaz din atmosfer care absoarbe radia iile solare ultraviolete, constituind astfel un ecran protector mpotriva ac iunii nocive a acestor radia ii asupra tuturor organismelor vii de pe Terra. Geneza ozonului presupune realizarea procesului de disociere a moleculei de oxigen n doi atomi de oxigen i apoi combinarea acestor atomi liberi cu alte molecule de oxigen. Acest proces este reversibil. Ozonul este rspndit n atmosfer pn la nl imea de aproximativ 50 km, prezentnd o concentra ie mai mare la nl imea de 20-30 km i de 50-55 km. n partea inferioar, atmosfera este mai bogat n ozon n zonele n care temperatura este mai sczut, deoarece acest gaz este foarte instabil la temperaturi ridicate. De aceea ozonul se afl n cantit i mai ridicate la munte comparativ cu marea, sau n regiunile polare comparativ cu cele ecuatoriale. n condi iile aerului rarefiat din atmosfera superioar, el ocup un volum important, dar la temperatura de 0o C i presiunea de 760 mm coloan de mercur, grosimea total a stratului de ozon este doar de c iva milimetri. Cantitatea de ozon care adus la 0o C i 760 mm coloan de mercur este egal cu un strat cu o grosime de un milimetru reprezint o unitate Dobson. Deci, grosimea stratului de ozon se msoar n unit i Dobson. n fiecare an o gaur se creeaz n stratul de ozon deasupra Antarcticii. n noiembrie ea se nchide, dar devine de la an la an mai mare. Procesul de formare a gurii

se desfoar astfel: moleculele de cloroflorocarbona i ajung n stratosfer, unde ntlnesc ozon, clor i dioxid de azot, care n condi ii normale se echilibreaz reciproc. La poli, n condi ii meteorologice extreme (-100oC, vnturi puternice), dioxidul de azot fixat de cristalele de ghea formeaz acid azotic i nu mai poate neutraliza clorul. Acesta, alturi de clorul din cloroflorocarbona i, sub influen a radia iilor solare, distruge moleculele de ozon. Astfel, cloroflorocarbona ii agraveaz efectele naturale ale frigului. Gaura n stratul de ozon se micoreaz cnd cldura provenit de la tropice crete, scldnd ozonul ntrun strat de aer proaspt, ceea ce permite ozonului s se refac. O molecul de cloroflocarbona i poate rmne i ac iona n atmosfer mai mult timp. Celelalte gaze componente ale atmosferei nu prezint importan meteorologic. In afar de gaze, n atmosfer se gsesc i vapori de ap n propor ii variabile (0,01% n Siberia, 1,3% vara i 0,4% iarna n zonele temperate i 5% la ecuator). De asemenea, cantitatea de ap din atmosfer este mai mare deasupra oceanelor, mrilor, pdurilor i mai redus deasupra continentelor, n regiunile aride i semiaride. Cantitatea de ap mai variaz i n timp, sezonier i diurn. Vaporii de ap absorb selectiv radia ia solar i terestr cu lungimi de und mari i reglementeaz astfel procesele de nclzire i rcire a aerului. Atmosfera con ine i impurit i, de natur gazoas, solid sau lichid. Cele gazoase sunt reprezentate de compui chimici de origine natural sau industrial cum sunt dioxidul de sulf, anhidrida sulfuric, monoxidul de carbon, hidrocarburi, oxizi de azot. Impurit ile lichide i solide formeaz aerosoli atmosferici. Aceste impurit i de dimensiuni foarte mici pot fi naturale sau artificiale (praf, particule minerale i vegetale, nisipuri i argile, microorganisme, microcristale minerale sau cenu, ciment, coloran i, oxizi, praf metalurgic - pentru aerosolii solizi, sau acid sulfuric, acid clorhidric, mercur pentru aerosolii lichizi). Aerul este mai bogat n impurit i n zonele industriale. Impurit ile modific transparen a i vizibilitatea, iar unele dintre ele constituie nuclee de condensare (cele cu nsuiri higroscopice). Impurit ile au rol i n procesul de nclzire i rcire a aerului atmosferic. Se mai poate men iona prezen a n atmosfer a impurit ilor radioactive i a particulelor ncrcate (ioni). Aceast compozi ie a atmosferei se men ine pn la 80-90 km. Peste aceast nl ime se intensific disocierea moleculelor (la 130 km, propor ia oxigenului molecular se reduce la 25%). Azotul molecular se disociaz doar de la 200 km altitudine. De la 500 km n sus aerul este foarte rarefiat, fiind alctuit mai ales din atomii uori ai hidrogenului i heliului, iar de la cteva zeci de mii de kilometri n sus, compozi ia atmosferei este asemntoare cu cea din spa iul interplanetar. Legat de aceast varia ie pe vertical a compozi iei chimice a atmosferei (Strahler, A., 1973) , s-a realizat o separare a unui strat inferior, denumit homosfer, gros de aproximativ 90 km, cu compozi ia chimic uniform n ceea ce privete propor iile gazelor componente i heterosfera, format la rndul ei din alte 4 straturi gazoase. Primul este format din azot molecular i se ntinde pn la 200 km, al doilea este format mai ales din oxigen atomic i ajunge la 1100 km. Al treilea strat e format din atomi de heliu i ajunge la 3500 km iar al patrulea este stratul de hidrogen atomic a crui limit superioar coincide cu a atmosferei. Aici densitatea atomilor de hidrogen este aproape aceeai cu a spa iului interplanetar, dar atomii de hidrogen se nvrtesc n jurul pmntului (figura 8).

Structura fizic a atmosferei. Structura atmosferei se apreciaz dup modul cum variaz n interiorul ei temperatura, presiunea, densitatea, umiditatea etc. Dac aceti parametri ar fi constan i, atmosfera ar fi considerat un mediu omogen, ns ei variaz. Astfel, temperatura scade de la sol pn la 11 km nl ime, cu aproximativ 0,6 o C la suta de metri. Dup 11 km, temperatura rmne aproape constant pn la 18-35 km. Apoi temperatura crete pn la 50 km, unde are valoarea aproximativ egal cu cea de la sol. Peste 50 km, temperatura scade iar, nregistrnd un minim la 80 km. Dup 80 km temperatura crete continuu. Pe baza acestei varia ii a temperaturii se consider c atmosfera este alctuit din cinci straturi distincte: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera i exosfera (figura7).

Figura 7 - Structura vertical a atmosferei, cu cele 5 straturi componente (dup Strahler, A., 1973)

Troposfera nl imea ei variaz cu latitudinea i anotimpul: n regiunile ecuatoriale are 19m km, n cele polare: 8 km. Valoarea medie n zona temperat este de 12 km. nl imea troposferei mai difer cu anotimpul, fiind mai mare n timpul verii (datorit temperaturilor ridicate) i mai redus iarna; nl imea mai este influen at i de presiune, ea fiind mai mare n zonele cu presiune ridicat i mai mic n zonele cu presiune redus. Temperatura scade (conform gradientului termic care este de 0,6 oC la 100 m) ajungnd la valori de -80 oC deasupra ecuatorului, de -54oC deasupra zonelor temperate i de -50o C deasupra polilor. Aceast varia ie a temperaturii se datoreaz grosimii variabile a atmosferei, care nregistreaz un maxim deasupra ecuatorului. La latitudinea de 45o, nl imea tropopauzei este de 12,5 km n ianuarie i de 15 km n iulie. De asemenea se men ioneaz c troposfera este cu aproximativ 10 oC mai rece n emisfera sudic comparativ cu troposfera n emisfera nordic. Se nregistreaz de asemenea, mai ales n zonele inferioare ale troposferei, cazuri de inversiuni termice sau de izotermie. n troposfer e concentrat cea mai mare parte din masa total a atmosferei (peste 80%) i n primii kilometri densitatea i presiunea (figura 8) aerului scad foarte rapid. Densitatea medie a aerului n acest strat este 0=1,293 kg.m-3.

Troposfera con ine 90% din vaporii de ap ai ntregii atmosfere (mai exact n primii 5 km); aici au loc treceri ale apei de la o faz de agregare la alta, se formeaz norii, cea a, precipita iile. Tot n troposfera inferioar se gsesc i impurit ile minerale i vegetale. Particulele de praf sunt foarte uoare, fiind re inute n aer i de cei mai slabi curen i de aer. Ele i au originea n deerturile uscate, pe plaje, funduri de lacuri sau din erup ii vulcanice. Vnturile puternice care bat deasupra oceanelor ridic n aer picturi mici de spum. Acestea, prin evaporare, las ca reziduuri mici cristale de sare care sunt ridicate la mari nl imi n aer. O alt surs important de praf stratosferic e reprezentat de incendiile de pdure. Deoarece n troposfer e concentrat cea mai mare parte a masei atmosferice, a vaporilor de ap i a nucleelor de condensare, precum i deoarece odat cu nclzirea i rcirea suprafe ei terestre aici au loc cele mai complexe micri ale aerului, se poate afirma c acest strat este sediul celor mai importante fenomene meteorologice (de unde i denumirea stratului: tropos nseamn agitat). Tropopauza este un strat de tranzi ie ntre troposfer i stratosfer, cu o grosime de 1000-2000 de metri. Temperatura ei este aceeai cu a troposferei superioare i rmne relativ constant. Tropopauza este un strat ondulat, cu nl imi ce se schimb de la o zi la alta, ba chiar de la o or la alta, i de la o zon la alta. n tropopauz se semnaleaz i existen a unor curen i foarte puternici i rapizi, cu viteze ntre 100 i 300 kmh-1, care se numesc curen i fulger sau jet-stream (figura 8). Aceti curen i au lungimi de mii de kilometri, l imi de 300-500 kilometri, dar grosimi de numai c iva kilometri. Curen ii fulger pot ptrunde i n partea superioar a troposferei i n partea inferioar a stratosferei. Ei pot fi compara i cu nite fluvii uriae care produc omogenizarea termic a atmosferei nalte (vezi i subcap. 3.5.11).

Figura 8 - Curen ii jet (dup Pidwirny, M., 2002)

Stratosfera. Se ntinde pn la 35-50 km. Temperatura este constant (aproximativ -54oC, -56oC) doar n partea de jos a stratosferei, unde este o concentra ie mai omogen de ozon. Ctre partea superioar a stratosferei, temperaturile urc treptat, ajungnd la 0oC. Troposfera influen eaz stratosfera aa cum suprafa a pmntului influen eaz troposfera. Procesele din troposfer se extind i n stratosfer. La 20 km, densitatea =0,087 kg.m-3. Volumul su reprezint 2% din total, iar masa o cincime din masa ntregii atmosfere. Exist pu ini vapori, apa se gsete doar sub form de cristale de ghea care formeaz nori sidefii. Acetia sunt vizibili pe nserat, la latitudini mari. Biosfera, reprezentat prin spori, polen, bacterii etc., ajunge pn la 25 km, adic pn la altitudinea unde organismele sunt protejate mpotriva radia iilor ultraviolete. Stratopauza este caracterizat printr-o temperatur aproximativ constant i o densitate din ce n ce mai sczut. Mezosfera se ntinde de la 50 la 80 km. Mezosfera este un strat intermediar ntre zonele dense i cele rarefiate. Densitatea este de o mie de ori mai mic dect la suprafa a pmntului. Temperatura scade de la 0oC la 70o 90 o C. Mezopauza se afl la circa 80-85 km altitudine i face trecerea la termosfer. Este considerat partea cea mai rece a atmosferei. Presiunea aerului n mezopauz este de 200 de ori mai sczut dect la suprafa a solului. De la ea n jos se afl 99,5% din masa atmosferei ntregi. La nivelul acestui strat se formeaz aa-numi ii nori argintii, luminoi noaptea, forma i din pulberile cosmice foarte fine, n jurul crora sublimeaz vaporii de ap foarte rari care mai ajung pn la aceast nl ime. Pe particulele acestor nori difuzeaz radia iile albastre i indigo. Termosfera se ntinde de la 80 la 500 km. Temperatura ajunge la valori foarte ridicate, de 2000 o 3000o C. La aceast nl ime aprecierea temperaturii se face prin metode spectrometrice. L imea anumitor benzi spectrale ale aurorelor polare, ce se produc n termosfer poate da indica ii asupra temperaturii la nl imea respectiv. S-a determinat c n partea inferioar a termosferei temperatura are valori de 50-150oC, la 200-250 km este de 500-700oC, iar la 400-500 km temperatura ajunge la 2000 oC. Temperatura foarte ridicat din termosfer este determinat nu numai de absorb ia radia iilor solare cu und scurt, dar i de interac iunea electronilor liberi cu cmpul magnetic al Terrei. ntre 70 i 150 km, azotul molecular i oxigenul atomic i pierd electronii sub influen a radia iilor ultraviolete, a radia iilor X, a radia iei corpusculare solare sau a radia iilor cosmice, devenind ioni pozitivi. Electronii rmai liberi, mpreun cu atomii neutri se transform n ioni negativi. Ionizarea aerului se produce la valori mai ridicate ale intensit ii radia iilor, de exemplu n cazul erup iilor solare. Se formeaz astfel mai multe straturi ionizate care alctuiesc ionosfera (figura 8). S-au identificat patru straturi ionice, denumite conven ional D(70-90km), E(90130 km) precum i F i G (200-500km). Primul este cel mai slab ionizat, ultimul cel mai puternic. ntre suprafa a terestr i ionosfer undele radio sunt reflectate repetat, ceea ce face posibile transmisiile radio la distan e mari. La limita superioar a termosferei, un km3 de aer cntrete 9 g, iar la 220 km, presiunea aerului este de un miliard de ori mai sczut dect la nivelul solului. n termosfera inferioar sunetul nu se mai propag datorit rarefierii aerului; peste 170 km nu se mai aude deloc.

Exosfera ine de la 500 km pn la limita superioar a atmosferei. De la 500 la 1000 km temperatura scade, apoi crete pn la 2000-3000o C. n exosfer se produc aurore polare. Troposfera i stratosfera formeaz atmosfera inferioar, iar celelalte straturi, atmosfera superioar. nl imea atmosferei e dificil de determinat, datorit rarefierii treptate a aerului cu nl imea. Limita superioar a atmosferei nu este clar delimitat, ea trecnd treptat n gazul interplanentar. Limita teoretic a atmosferei e considerat a fi zona unde for a centripet a Pmntului i for a centrifug ce ac ioneaz asupra moleculelor gazoase, se echilibreaz. Aceast limit s-ar afla la cteva zeci de mii de km de suprafa a pmntului. Observa iile efectuate cu ajutorul sateli ilor artificiali i al navelor cosmice au artat c limita real a atmosferei se afl la o distan chiar mai mare dect limita teoretic, deoarece particulele gazoase sunt ncrcate electric i prin urmare men inute la foarte mare distan de suprafa a terestr de cmpul magnetic terestru i nu de for a gravita ional. Magnetosfera Cmpul magnetic al Pmntului este asemntor celui al unei bare magnetice, nclinat cu cteva grade fa de axa geografic a Pmntului. Cmpul magnetic terestru se extinde n exteriorul Pmntului pn dincolo de atmosfer, la aproximativ 64 000 - 640 000 km, formnd magnetosfera; marginea exterioar a magnetosferei, unde intensitatea cmpului magnetic devine nul se numete magnetopauz (Posea, G., Arma, I., 1998). Magnetosfera func ioneaz ca o capcan magnetic ce capteaz i concentreaz particulele venite de la soare sau din cosmos; magnetosfera redistribuie apoi aceste particule ntr-un alt mod, n general sub forma unor centuri de radia ii. Magnetosfera intr n contact direct cu vntul solar, care este un flux de gaz ionizat, emis nentrerupt de soare, format din protoni, electroni i atomi. Acest flux lovete magnetosfera cu mari viteze (250-1000 kms-1), formnd un front de oc i mpingnd-o pe aceasta spre Pmnt, pe partea luminat de soare (pn la 64 000 km). Ca urmare, pe partea luminat de soare, cmpul magnetic este intensificat. n partea opus, magnetosfera se lungete sub forma unei cozi uriae, pn la 640 000 km (figura 9).

Figura 9 - Magnetosfera i magnetopauza deformate de presiunea vntului solar (dup Posea, G., Arma, I., 1998)

Cu ajutorul sateli ilor artificiali (Explorer 4 i Pioneer 3) a fost identificat existen a unor benzi n care sunt concentrate particule cum ar fi protonii i electronii. Sunt cunoscute dou astfel de centuri, una la 3 600 km i alta la 13 000 -19 000 km (figura 10), numite centuri de radia ii ale Pmntului sau centurile lui Van Allen (fizicianul care le-a descris pentru prima oar).

Figura 10 - Sec iune transversal prin centurile de radia ii Van Allen (dup Posea, G., Arma, A., 1998)

Cnd au loc erup ii solare, vntul solar crete mult n intensitate, el determinnd tulburri puternice ale cmpului magnetic, numite furtuni magnetice i producerea unor fenomene luminoase deasupra regiunilor polare, n atmosfera nalt, i anume a aurorelor polare. Furtunile magnetice perturb radiocomunica iile. Magnetosfera, alturi de stratul de ozon, dar n propor ie mai mic dect acesta (doar de 5-10%), constituie un scut mpotriva radia iilor cosmice nocive pentru via a pe Terra, mai ales a ultravioletelor. Se crede c ini ial, la nceputul dezvoltrii vie ii, cnd nu

se formase nc stratul de ozon, rolul principal de protec ie l-a avut magnetosfera (Posea, G., Arma, A., 1998). TEM DE CONTROL 1. Ce presupune studierea biotopului? 2. Cum pot varia factorii abiotici i care sunt efectele asupra speciilor din biocenoze a acestor varia ii? 3. Ce studiaz meteorologia? 4. Defini i vremea i clima 5. Repere istorice n evolu ia meteorologiei 6. Ce este atmosfera? 7. Care sunt ipotezele legate de originea atmosferei? 8. Care este compozi ia chimic a atmosferei? 9. Care sunt principalele gaze i care sunt caracteristicile i importan a lor? 10. Ce alte elemente componente n afar de gaze mai are atmosfera; care este originea, rolul i importan a lor? 11. Cum variaz structura fizic a atmosferei n altitudine? 12. Care sunt straturile componente ale atmosferei? Men iona i dimensiunile i caracteristicile fiecrui strat. 13. Care este nl imea atmosferei? 14. Ce este magnetosfera, care este originea ei i ce form i dimensiuni are? 15. Ce sunt centurile de radia ii din jurul pmntului? 16. Cum se formeaz aurorele polare? 17. Care a fost rolul magnetosferei n trecutul planetei? 3.5.3 Energia radiant factor ecologic fizic Soarele reprezint sursa energetic primar a tuturor proceselor geofizice i biologice de pe Pmnt. Toate celelalte surse de energie (crbunii, petrolul, lemnul, gazul, energia eolian cu excep ia energiei nucleare) i datoreaz existen a energiei primite de la soare. Soarele emite o mare varietate de radia ii, dar cea mai mare parte a emisiei sale este reprezentat de radia ia termic. Orice corp care are temperatura mai mare de zero absolut este capabil s emit radia ii. Radia ia produs prin nclzirea corpurilor se numete radia ie t e r m i c . Cunoaterea proceselor de radia ie i mai ales a celor privitoare la schimbul de energie ntre suprafa a pmntului i atmosfer e foarte important n meteorologie. Mrimile utilizate n studiul radia iilor se numesc mrimi radiante. Cantitatea de energie radiat n unitatea de timp de unitatea de suprafa a unui corp se numete radian , sau putere de emisie. n meteorologie se ntrebuin eaz no iunea de intensitate a radia iei care este egal cu cantitatea de energie, exprimat n calorii, primit n unitatea de timp de unitatea de suprafa . Diferite corpuri absorb diferit radia iile (cuar ul absoarbe radia iile infraroii dar este transparent pentru radia iile vizibile i ultraviolete, iar sticla e transparent pentru radia iile vizibile, fiind opac pentru ultraviolete i infraroii). Aceast proprietate se

numete selectivitate de absorb ie. Corpul care reflect n totalitate radia iile se numete corp reflecttor sau alb, iar cel care las s treac radia iile corp transparent. Corpurile din natur nu au ns aceste propriet i absolute, ele ncadrndu-se doar cu aproxima ie n una din aceste categorii. Pe lng radia ia termic, Soarele emite i radia ii c o r p u s c u l a r e, formate din ioni, protoni, electroni i neutroni de mari energii, radia ie re inut n atmosfera superioar. n perioada erup iilor solare puternice mai sunt emise radia ii de foarte mari energii, numite radia ii c o s m i c e. Radia iile corpusculare i cosmice sunt n cantit i foarte reduse, astfel nct toate referirile urmtoare se vor face la radia ia termic, electromagnetic a soarelui. Spectrul solar extraterestru este alctuit dintr-o diversitate de radia ii cu lungimi de und diferite (tabelul 2), de la radia iile cosmice cu lungimea de und cea mai mic, raze gama, X, ultraviolete, vizibile, infraroii, ultrascurte, la unde din domeniul televiziunii, radio i electrice cu cea mai mare lungime de und. Printre cele mai importante sunt radia iile ultraviolete (cu ac iune chimic pronun at), radia iile vizibile (care sunt alctuite din 7 culori care n amestec dau lumina alb) i radia iile infraroii (invizibile, cu puternic efect caloric).
Diversele radia ii ce intr n alctuirea spectrului solar extraterestru Tabelul 2 Denumirea domeniului Radia iile cosmice Radia iile Razele Rentgen Radia iile ultraviolete Radia iile vizibile Radia iile infraroii Undele radio i radar Lungimea de und 0,0001 0,001 1 0,01 10 100 4000 4000 7000 7000 0,1 mm >0,1 mm

Fiecare component a spectrului transport cu sine o anumit cantitate de energie; n spectrul solar extraterestru maximul de energie revine radia iei cu lungimea de und de 4500 , respectiv razelor albastre. Din ntreaga cantitate de energie a radia iei solare, 50% se propag prin domeniul vizibil, 45% prin infrarou i 5% prin violet. Astfel, dei energia cuantei elementare a radia iilor ultraviolete este mai mare, cantitatea total de energie transmis prin aceste radia ii este totui foarte mic, deoarece numrul de cuante emise n unitatea de timp este mai mic dect cel corespunztor domeniului vizibil sau infrarou. Se consider c intensitatea radia iilor solare la limita superioar a atmosferei rmne neschimbat n toate punctele, de aceea valoarea sa n calorii se numete constanta solar, i este cantitatea de energie primit de la soare timp de 1 minut, de o suprafa de 1 cm2 perpendicular pe direc ia razelor. Aceast constant, I = 1,94 cal.cm-2 min -1. Strbtnd atmosfera, radia iei solare i se modific att compozi ia spectral, ct i intensitatea, prin absorb ie i difuzie. Absorb ia este produs n special de ozon, vaporii de ap i dioxidul de carbon. Ozonul absoarbe radia iile ultraviolete i vizibile i contribuie la nclzirea straturilor de aer din atmosfera superioar. Dioxidul de carbon absoarbe puternic n infrarou, iar

vaporii de ap n infrarou i vizibil. Extinc ia cauzat de absorb ia n atmosfer este de 10-16% din valoarea radia iilor la limita superioar. Evident, aceast energie nu este suficient pentru a explica nclzirea atmosferei. Difuzia. Aerul atmosferic este un mediu optic neomogen i de aceea capabil s difuzeze radia ia solar. Difuzia este produs att de moleculele de aer (difuzie molecular) ct i de particulele mai mari picturi de ap, cristale de ghea , praf (difuzie pe particule). Radia iile cu lungimea de und mai scurt din domeniul vizibil sunt difuzate de atmosfer mult mai intens dect radia iile cu lungime mare de und (legea lui Raleigh). Astfel se explic culoarea albastr a cerului cnd aerul este curat: razele albastre i violet sunt difuzate mai puternic dect cele roii. La altitudini mai mari, pe msura rarefierii aerului difuzia scade i cerul este albastru mai nchis. Cnd atmosfera are multe impurit i, cu dimensiuni mai mari dect lungimea de und a radia iilor solare, odat cu difuzia molecular are loc i difuzia pe aceste particule mari. n cazul particulelor mari, radia iile sunt difuzate n aceeai msur, indiferent de lungimea de und. Prin suprapunerea radia iilor difuzate, cerul va apare de culoare albicioas. Tot aa se explic i aparenta culoare alb a norilor. Culoarea roie-portocalie a cerului la apus i rsrit se datoreaz unui fenomen mai complicat; culoarea se datoreaz att absorb iei ct i difuziei. Diminea a i seara, radia iile strbat un drum mai lung prin atmosfer. Timp n care majoritatea undelor scurte sunt absorbite, iar undele lungi ajung s fie difuzate de particule cu diametru mare din atmosfera joas, imprimnd astfel aerului culoarea caracteristic men ionat. Dac nu ar exista atmosfer, n lipsa difuziei, cerul ar aprea negru, iar soarele un glob incandescent cu contur negru. n urma difuziei, radia ia solar sufer o extinc ie de 9%. n total, prin absorb ie i difuzie se produce o diminuare total a radia iei cu 25%. Radia ia solar direct. Din cele expuse anterior rezult c radia ia solar este doar par ial absorbit la trecerea prin atmosfer, cea mai mare parte ajungnd la suprafa a solului i fiind denumit radia ie solar direct. n compozi ia sa spectral intr toate radia iile cu lungimea de und mai mare de 0,29. Unghiul de inciden sub care cad razele pe suprafa a terestr are un rol important n modificarea intensit ii acesteia. Acelai fascicul nclzete mai pu in o suprafa atunci cnd razele cad oblic deoarece fascicul se risipete pe o suprafa care depete din ce n ce mai mult sec iunea sa (figura 11).

Figura 11 - mprtierea radia iilor solare pe suprafa a Pmntului n func ie de pozi ia Soarelui

Dac notm cu I intensitatea radia iilor solare perpendiculare pe direc ia razelor solare i cu I intensitatea radia iilor solare care cad pe unitatea de suprafa orizontal (insola ia), ntre cele dou intensit i exist urmtoarele rela ii (figura 12).

I= I cos z I=I sin h o

Figura 12 - Ilustrarea legii oblicit ii ce influen eaz intensitatea radia iei solare (dup Apostol,L., 2000)

Unde Z este unghiul de inciden al razelor solare iar ho unghiul de nl ime a Soarelui. n afar de aceast lege a oblicit ii (legea lui Lambert), ac iunea radia iei solare directe mai este influen at i de legea extinc iei (legea lui Bouguer): pentru un coeficient de transparen dat, intensitatea radia iei solare ajunse la sol scade n progresie geometric atunci cnd masa atmosferic strbtut de razele solare crete n progresie aritmetic. Coeficientul de extinc ie este legat de transparen a aerului (proprietatea aerului de a influen a intensitatea radia iei solare prin con inutul mai mare sau mai mic de gaze absorbante sau de impurit i). Valoarea coeficien ilor monocromatici de extinc ie i transparen variaz cu lungimea de und. O dat cu creterea lungimii de und, coeficientul de extinc ie scade iar coeficientul de transparen crete. Astfel se explic de ce radia iile galbene i roii din spectrul vizibil i cele infraroii au o putere de ptrundere mai mare prin atmosfera impur (cu praf, cea , nori etc); de aceea lumina farurilor, semafoarelor etc., este galben sau roie. Se certific astfel faptul c la trecerea prin atmosfer, compozi ia spectral a radia iei solare se modific. Ac iunea acelor dou legi provoac schimbri n desfurarea proceselor de difuzie i absorb ie a radia iei n atmosfer i n distribu ia acesteia pe suprafa a terestr, avnd consecin e att asupra intensit ii ct i a compozi iei spectrale a radia iei solare, determinnd mersul diurn i anual al intensit ii acesteia. M e r s u l d i u r n se studiaz cu ajutorul valorilor orare (absolute sau medii) i este reprezentat de o oscila ie simpl, ce pornete de la rsritul soarelui pentru a atinge un maxim la amiaz i a scade apoi pn la apus (figura 13).

Figura 13 - Varia ia diurn a intensit ii radia iei solare directe (a) i insola iei (b) (dup Marcu, M., 1983)

Conform legii extinc iei, maximul de la prnz este mai mare vara dect iarna, i descrete cu latitudinea, deoarece n timpul verii i la latitudini mici masa atmosferic strbtut de raze este mai mic. Aceasta este n general situa ia n zilele senine (intensitatea radia iei directe poate scdea la amiaz, cnd turbulen a este maxim, dac atmosfera are impurit i); n zilele cu cer acoperit, mersul insola iei este cu totul neregulat. M e r s u l a n u a l se studiaz cu ajutorul valorilor maxime de la amiaz sau cu valorile medii lunare. Acest mers este influen at de varia ia nl imii soarelui i de impurit ile din atmosfer. De aceea, maximul se nregistreaz n ultimele luni ale primverii sau n primele luni ale verii, deoarece n plin var n atmosfer sunt mai multe impurit i. Minimul se nregistreaz n decembrie cnd soarele are cea mai mic nl ime deasupra orizontului. Radia ia solar este influen at i de nebulozitate. Astfel, norii joi, compac i, anuleaz integral fluxul radia iei directe. Norii de la nl imi mai mari (fiind mai pu in deni) sunt par ial transparen i pentru nl imi mari ale soarelui, dar devin opaci cnd soarele se afl la nl imi mici. Norii influen eaz i durata de strlucire a soarelui care uneori poate ajunge doar la cteva zeci de minute ntr-o lun. Radia ia solar mai este influen at i de altitudine. Intensitatea radia iei crete odat cu altitudinea, deoarece odat cu aceasta scade masa atmosferic i crete transparen a aerului. Odat cu creterea altitudinii densitatea atmosferei scade, deci fenomenele de difuzie i absorb ie sunt mai slabe ceea ce determin creterea intensit ii radia iei solare. Astfel, pe mun i, la altitudini mai mari de 2000 m, valoarea maxim a intensit ii radia iei pe suprafa a dispus normal pe raze poate ajunge la 1,50-1,55 cal.cm2 .min-1. n climatologie important nu este doar intensitatea radia iei solare la un moment dat ci i cantitatea total de energie furnizat ntr-o perioad de timp (zi, lun, an) i care se msoar cu aparate numite actinografe. Radia ia difuz. n afar de radia ia solar direct, suprafa a pmntului primete n cursul zilei nc o cantitate de energie radiant datorit procesului de difuzie pe care l sufer radia ia solar n atmosfer. Radia ia difuz este i ea influen at, ca i cea direct, de nl imea soarelui, de nebulozitate, de latitudine i de altitudine. Astfel, pe timp senin, odat cu rsritul soarelui, creterea intensit ii radia iei solare directe favorizeaz o difuzie din ce n ce mai intens, ceea ce determin creterea intensit ii radia iei difuzate, care nregistreaz un maxim la amiaz. La nl imi mici ale soarelui, n func ie de transparen a atmosferei, radia ia difuz are valori comparabile cu cele ale radia iei directe, apoi pe msura ridicrii soarelui, creterea radia iei difuze rmne n urma creterii radia iei directe. Radia ia difuz poate reprezenta vara, la amiaz, 25% din radia ia direct. ntr-o zi noroas, radia ia difuz este mai intens dect ntr-una senin, deoarece norii con in mai multe particule difuzante dect atmosfera. n astfel de cazuri, intensitatea radia iei difuze poate fi de 3-4 ori mai mare dect pe timp senin. Cnd soarele este acoperit de nori, radia ia solar ajunge la suprafa a pmntului doar sub forma radia iei difuze. Doar norii foarte deni i groi (de furtun), absorb puternic radia ia solar i reduc intensitatea radia iei difuze.

Radia ia difuz scade cu altitudinea, deoarece se micoreaz grosimea stratului care difuzeaz, iar transparen a aerului crete. i latitudinea determin varia ii ale radia iei difuze, care este mai mare la poli dect la ecuator, deoarece la poli nebulozitatea este mare i se realizeaz o difuzie repetat de ctre nori a radia iei reflectate de stratul de zpad sau ghea . i la latitudinile noastre, n decembrie, radia ia difuz are intensitate mai mare dect n iunie. Dac se noteaz cu S radia ia solar direct, cu D radia ia solar difuz i cu Z unghiul de inciden a razelor solare, radia ia total sau global (Ig) va fi: Ig = ScosZ+D Reflexia radia iei. Albedoul. O parte din radia ia direct ajuns la sol este reflectat. Raportul procentual dintre radia ia reflectat i cea incident se numete albedou. Suprafe ele albe reflect aproape n ntregime radia iile luminoase, de unde i denumirea de albedou, de la albus. Rentoars n atmosfer, radia ia reflectat poate ntlni nori i este din nou supus procesului de reflexie. Diferitele suprafe e naturale (soluri, puni, pduri, zpad) reflect lumina diferit, n func ie de propriet ile lor fizice (mai ales de culoare), natur etc. (tabelul 3). Cea mai mare capacitate de reflexie (85%) o are zpada proaspt, pe vreme geroas, la nl imi mici ale soarelui. Zpada nvechit se taseaz, devenind mai pu in reflectant. Tot capacitate mare de reflec ie o are i nisipul deschis la culoare. Albedoul pdurilor depinde de specie i anotimp (datorit culorii frunzelor). Pdurile de foioase reflect mai bine dect cele de rinoase i capacitatea lor de reflec ie este mai mare toamna. n ce privete solurile, lumina este mai bine reflectat de solurile deschise i uscate. Suprafe ele continentale din zona temperat au albedoul de aproximativ 60% cnd sunt acoperite cu zpad i de numai 20-25% vara.
Albedoul diferitelor suprafe e Tabelul 3 Natura suprafe ei Zpad proaspt Zpad veche Deerturi nisipoase Cmpii de loess Cmpii cu soluri cernoziomice Albedoul 80-85% 30-35% 35% 30% 26% Natura suprafe ei Cmpii acoperite cu iarb uscat Cmpii acoperite cu iarb verde Pajiti alpine Pduri de foioase Pduri de conifere Albedoul 19% 26% 21% 20-30% 10-18%

Suprafe ele acvatice au albedoul dependent de starea de mobilitate a apei i de unghiul de inciden al razelor solare. Acest unghi de inciden are o mare influen . Astfel, la 90o (n regiunile ecuatoriale) albedoul are valoarea de 2%, la 45o are valoarea de 5%, la 10o de 34% iar la 2o de 78%. Cu alte cuvinte, cnd nl imea soarelui este mic, adic n zonele polare, suprafa a acvatic reflect trei sferturi din radia ia direct (acest fenomen explic n bun parte - alturi de curen ii calzi marini i conductibilitatea termic sczut a apei prezen a vegeta iei de pdure pe litoralul unor zone polare). (Apostol, L., 2000) Albedoul att de diferit al suprafe elor naturale reliefeaz importan a acestora ca factori climatogeni. De exemplu, n regiunile polare suprafa a subiacent este

determinant pentru caracteristicile climei: albedoul mare al zpezii asigur men inerea calotei de ghea , dei suma radia iei solare incidente e suficient pentru a putea topi zpada czut anual. i norii au o capacitate de reflexie important, care variaz n func ie de natura lor; astfel, cele mai mari valori ale albedoului (60-70%) le au norii Altocumulus i Stratocumulus. n anumite situa ii, norii pot reflecta i radia ia reflectat de suprafa a terestr, cu alte cuvinte, retrimit spre suprafa a terestr o parte a radia iei reflectate de aceasta. Privitor la mersul diurn i anual al albedoului, acesta are cele mai mici valori la amiaz, iar n decursul anului vara. Planeta Pmnt are un albedou general (reprezentat de nsumarea albedoului suprafe ei terestre, a albedoului atmosferei i a albedoului norilor) calculat la aproximativ 30-40%. Determinarea radia iei reflectate permite calcularea valorii de absorb ie. Aceasta este egal cu radia ia total din care se scade radia ia reflectat. Radia ia terestr i radia ia atmosferic. n urma absorb iei radia iei directe i difuze, suprafa a pmntului se nclzete i devine capabil s emit energie radiant corespunztor temperaturii sale. nclzirea suprafe ei terestre se datoreaz transformrii energiei radiante electromagnetice n energie caloric. Radia ia emis de suprafa a pmntului se numete radia ie terestr. Ea se deosebete de radia ia solar prin intensitatea sa mult mai redus, din cauza temperaturii mult mai sczute a suprafe ei radiante (suprafa a terestr). Radia ia terestr se mai deosebete de cea solar i prin compozi ia ei spectral, fiind alctuit numai din radia ii infraroii invizibile, calorice. Exist un raport invers propor ional ntre temperatura corpului radiant i lungimea de und a radia iei emise. De aceea, pmntul radiaz cu lungime mare de und, radia ii absorbite de apa din atmosfer i de dioxidul de carbon. Aa se explic i efectul de ser: sticla, ca i atmosfera, permite trecerea radia iei vizibile, cu lungime redus de und, apoi solul transform aceast radia ie n cldur i o radiaz pe lungimi de und mari, radia ii re inute de ap i dioxid de carbon. Fr acest efect de ser, temperatura pmntului ar fi cu 38 oC mai sczut, adic ar fi de 23 oC. Varia iile destul de nsemnate ale temperaturii suprafe ei pmntului determin schimbri ale compozi iei spectrale (lungimea de und poate varia n func ie de temperatur, ntre 3 i 100) i ale intensit ii radia iei terestre. Astfel, radia ia terestr are un mers caracteristic diurn i anual. n timpul zilei i vara, creterea intensit ii radia iei directe i difuze provoac creterea temperaturii suprafe ei pmntului ceea ce atrage dup sine creterea intensit ii radia iei terestre. Deci, suprafa a terestr radiaz mai intens ziua i vara. Dioxidul de carbon i mai ales vaporii de ap din atmosfer absorb radia iile calorice, de lungime mare de und, din radia ia provenit direct de la soare, din radia ia reflectat de suprafa a pmntului sau din cea radiat de aceast suprafa . Prin urmare, aerul atmosferic se nclzete i emite i el radia ii. Corespunztor temperaturii atmosferei, ca i n cazul globului terestru, radia iile emise vor fi de lungime mare de und. Curba spectral a radia iei atmosferice prezint o band de discontinuitate (ntre 8 i 13 ) care corespunde maximului de energie din spectrul radia iei terestre astfel nct, pentru o parte din energia emis de suprafa a pmntului atmosfera este perfect transparent i aceasta se propag n spa iul cosmic. Atmosfera radiaz n toate direc iile,

att spre spa iul cosmic ct i spre pmnt. Radia ia ndreptat spre pmnt, opus radia iei terestre se numete contraradia ia atmosferei (i are o valoare medie de 0,42 calcm-2min-1). Radia ia efectiv este diferen a dintre radia ia terestr i radia ia atmosferei. Mrimea radia iei efective depinde de temperatura suprafe ei terestre i de temperatura i umezeala aerului. De exemplu, n deerturi, unde umiditatea aerului este redus, radia ia efectiv este mare (cauza frigului nocturn), de aproximativ dou ori mai mare dect n zona ecuatorial i de patru ori mai mare dect n zonele polare. Radia ia efectiv este minim noaptea, nainte de rsritul soarelui, i maxim ziua, imediat dup amiaz. n ce privete regimul anual, maxima se realizeaz la nceputul verii i minima n timpul iernii, ctre sfritul acesteia. Cu ct aerul este mai rece i mai uscat, radia ia atmosferei este mai mic i cu ct solul este mai cald, radia ia terestr este mai mare, deci radia ia efectiv este mai mare. Astfel de situa ii apar n nop ile senine, cnd radia ia terestr nu poate fi compensat de radia ia atmosferei. Norii reduc mult valoarea radia iei efective dac au plafonul jos i sunt groi (picturile de ap absorb radia iile). n acest caz, func ioneaz ca un ecran protector, astfel c radia ia efectiv se poate anula (deoarece crete mult contraradia ia atmosferei) iar nop ile sunt calde, cci suprafa a Terrei se rcete foarte pu in. Iarna acest fenomen este cel mai vizibil, ajungndu-se uneori ca radia ia atmosferei s fie mai mare dect cea terestr, ceea ce determin nclzirea vremii (dac nnorarea se produce n nop ile geroase). i cea a are cam acelai rol ca i norii. Din acest motiv, n nop ile senine i geroase de toamn - iarn se fac perdele de fum, pentru a proteja anumite culturi. Particulele de fum reprezint nuclee de condensare; condensarea se face cu eliberare de cldur, i astfel este favorizat apari ia ce ei. De asemenea, perdelele de fum joac i rolul unui ecran care reduce radia ia efectiv la fel ca norii. Vegeta ia reduce n general radia ia efectiv. Plantele ierboase, avnd o suprafa mai mare de radia ie n raport cu volumul lor, se rcesc mai puternic dect solul pe care cresc, n timpul nop ii. Din acest motiv roua se formeaz mai ales pe aceste plante i nu pe sol. Bilan ul radiativ. Cunoscndu-se principalele procese radiative care au loc ntre soare, pmnt i atmosfer se poate stabili bilan ul radiativ pentru suprafa a terestr, pentru atmosfer i pentru sistemul pmnt-atmosfer. Bilan ul radiativ al s u p r a f e e i t e r e s t r e. Acesta este egal cu diferen a ntre radia ia primit i cea cedat ntr-un interval de timp: Bt = (S+D+Ea) (R+r+Et) unde: S - este radia ia solar direct D - este radia ia difuz Ea - este radia ia atmosferei R - este radia ia reflectat de suprafa a pmntului din radia ia global r - partea reflectat din radia ia atmosferic Et - este radia ia terestr

Pe timp acoperit radia ia solar direct devine nul, iar bilan ul Bt = (D+Ea) (R+r+Et)

Bilan ul radiativ ofer informa ii legate de cantitatea de energie de care dispune suprafa a activ ntr-un interval de timp, fiind un factor climatogen hotrtor. Factorii care influen eaz bilan ul radiativ sunt nl imea soarelui deasupra orizontului (pentru c de ea depind mrimea radia iei directe i difuze), natura suprafe ei terestre, durata nop ii, opacitatea atmosferei, umezeala aerului i nebulozitatea. n func ie de aceti factori, bilan ul radiativ poate fi pozitiv sau negativ. n general este pozitiv ziua i negativ noaptea. n zilele noroase ns, bilan ul radiativ are un mers neregulat, iar valoarea zero se nregistreaz diminea a i seara la nl imi mai mici ale soarelui. Cnd nori izola i acoper numai discul solar, bilan ul radiativ poate deveni negativ la nl imi mari ale soarelui, mai ales n mun i. Apari ia norilor provoac micorarea valorii absolute a bilan ului radiativ. Cnd este zpad, bilan ul radiativ variaz mai pu in n cursul unei zile, i de obicei pe timp senin este negativ datorit reflexiei i emisiei ridicate ale zpezii. Varia ia anual a bilan ului radiativ este caracterizat prin valori pozitive vara i negative iarna. Cu ct latitudinea este mai mare, cu att perioada de bilan pozitiv este mai mic. Bilan ul radiativ al a t m o s f e r e i este egal cu diferen a dintre radia ia primit i cea cedat de coloana vertical de aer cu sec iunea de 1 cm2 i cu nl imea de la suprafa a terestr i pn la limita superioar a atmosferei. Ba = Un+q-Ea-U unde: Un-este absorb ia radia iei terestre q-este absorb ia radia iei difuze i directe Ea-este radia ia atmosferei spre suprafa a terestr U-este radia ia atmosferei spre spa iul cosmic Bilan ul radiativ al s i s t e m u l u i p m n t a t m o s f e r rezult din nsumarea bilan ului radiativ al suprafe ei terestre cu bilan ul radiativ al atmosferei. B = Bt + Ba Pentru puncte izolate, bilan ul radiativ al sistemului pmnt atmosfer poate fi pozitiv sau negativ, n func ie de latitudine i anotimp. Astfel, n regiunile ecuatoriale i tropicale, bilan ul radiativ mediu anual este pozitiv, producndu-se o acumulare de cldur. n cursul anului ns, regiunea cu bilan pozitiv se extinde mai mult sau mai pu in spre poli, n func ie de anotimp. Vara, n emisfera nordic, bilan ul radiativ devine negativ la latitudinea 80 oN, iar n timpul iernii la 20 oN. Aceast reparti ie a bilan ului radiativ influen eaz transportul de cldur de la ecuator la poli prin curen ii atmosferici sau oceanici. Bilan ul radiativ este deci un factor important n energetica atmosferei. Sistemul Pmnt atmosfer re ine sau pierde n spa iul cosmic ntreaga cantitate de energie radiant provenit de la soare. De aici rezult valoarea relativ constant a temperaturii medii anuale a aerului i solului terestru. Pmntul ca planet i men ine echilibrul termic. n caz contrar, n decursul evolu iei geologice a pmntului, s-ar fi nregistrat o cretere continu a temperaturii sau dimpotriv o scdere a ei, ceea ce ar fi fcut imposibil existen a vie ii. Exist totui nite varia ii ciclice. TEM DE CONTROL

1. Care este sursa energetic primar a tuturor proceselor geofizice i biologice de pe Pmnt? 2. De cte tipuri sunt radia iile emise de soare? 3. Care sunt mrimile radiante i cum se definesc ele? 4. Ce este constanta solar i care este valoarea ei? 5. Cum se modific radia ia solar la trecerea prin atmosfer i cum se realizeaz absorb ia i difuzia? 6. Cum se explic culoarea albastr a cerului (sau roia la rsrit i apus) i cea alb a norilor? 7. Ce este radia ia solar direct i care sunt legile care o influen eaz? 8. Care sunt factorii care influen eaz radia ia direct i n ce mod? 9. Ce este radia ia difuz, cum variaz ea i din ce cauze? 10. Ce este radia ia global? 11. Ce este albedoul, cum variaz el i ce influen climatic poate exercita? 12. Ce sunt radia ia terestr i radia ia atmosferei? 13. Ce este radia ie efectiv, de ce factori depinde i ce efecte poate avea asupra varia iei temperaturii? 14. Ce este bilan ul radiativ i care este importan a lui climatic? 15. Ce determinri se fac legate de radia ia solar? 16. Care sunt instrumentele folosite n acest scop? 3.5.4 Regimul termic al solului nclzirea i rcirea solului. S-a eviden iat faptul c suprafa a terestr primete radia ia direct, radia ia difuz i radia ia atmosferei. Absorbind o parte din energia primit, suprafa a terestr se nclzete devenind astfel o surs de radia ie termic. Din cldura acumulat de aceast suprafa , o parte este transmis straturilor mai profunde de sol precum i atmosferei, iar alt parte este consumat n procesele fizice, chimice i biologice care se produc la suprafa a i n interiorul solului. Suprafa a pmntului, datorit acestor propriet i, a fost denumit suprafa activ. Ea este diferit de stratul activ, care este acea parte a scoar ei globului terestru n care se produc varia ii diurne i anuale ale temperaturii n func ie de afluxul de radia ii solare. Starea termic a stratului activ depinde de energia primit i cedat la nivelul suprafe ei active, deci de bilan ul radiativ. Astfel, n timpul zilei i vara cnd bilan ul radiativ este pozitiv, suprafa a solului acumuleaz cldur, se nclzete i transmite o parte nsemnat din aceasta n adncime, determinnd creterea temperaturii n stratul activ (figura 14). Prin alte fluxuri de sens contrar, suprafa a terestr cedeaz cldur straturilor de aer apropiate, producnd nclzirea acestora; o cantitate mai mic din energia acumulat este consumat n procesul de evaporare a apei, urmnd s fie cedat atmosferei n momentul condensrii vaporilor.

Figura 14 - Schimbul de cldur la suprafa a solului n timpul zilei bilan pozitiv (dup Geiger, R., din Marcu, M., 1983)

n timpul nop ii i iarna, cnd bilan ul radiativ este negativ, suprafa a terestr pierznd cldur prin radia ia efectiv, se rcete. Cnd suprafa a devine mai rece dect orizonturile de sol din adncime, o parte a fluxurilor de cldur se ndreapt spre suprafa a terestr, tinznd s compenseze efectul rcirii radiative (figura 15).

Figura 75 - Schimbul de cldur la suprafa a solului n timpul nop ii - bilan negativ (dup Geiger, R., din Marcu, M. 1983)

Se observ c pe lng schimbul de cldur ntre suprafa a activ i aerul atmosferic are loc un schimb de cldur i ntre aceasta i straturile inferioare ale solului. Cantitativ acest schimb se exprim prin fluxul de cldur (B). Bilan ul este considerat pozitiv cnd fluxul de cldur este ndreptat de la suprafa n adncime (ziua i vara) i negativ cnd temperatura solului crete cu adncimea (noaptea i iarna). Valorile absolute

ale fluxului (att cele pozitive ct i cele negative) se ridic la cteva sute de calorii pe cm2 ntr-un minut. Valorile variaz n func ie de propriet ile calorice ale solului i de reparti ia cldurii n sol. n varia ia diurn, fluxul de cldur nregistreaz o valoare maxim ntre 8 i 11 i una minim ntre 19 i 22, deplasndu-se spre ore mai trzii pe msura apropierii de lunile de var. Oscila iile din timpul zilei sunt mult mai mari dect cele din timpul nop ii. Propriet ile calorice ale solului C l d u r a s p e c i f i c este cantitatea de cldur necesar pentru a ridica cu un grad temperatura unit ii de mas sau de volum a unui corp. Cldura specific a constituen ilor minerali ai solului variaz pu in de la un mineral la altul ns diferitele tipuri de sol au n componen a lor i ap i aer n diferite propor ii. Cldura specific volumetric a ntregii game de soluri variaz ntre 0,4-0,6 calcm-3grad -1; a apei este 1 calcm-3grad-1 iar a aerului 0,0003 calcm-3grad -1. Deci, prezen a aerului va micora cldura specific a acestuia iar apa o va mri. Ca urmare solurile umede se nclzesc i se rcesc la suprafa mai pu in dect cele uscate. Astfel, solurile argiloase se nclzesc mai pu in n timpul zilei, dar se i rcesc pu in noaptea comparativ cu cele nisipoase. C o n d u c t i b i l i t a t e a c a l o r i c este capacitatea unui corp de a transmite cldura de la molecul la molecul, de la straturile mai nclzite spre cele mai reci. Conductibilitatea apei este mai mare dect a aerului. Astfel, creterea porozit ii solului determin scderea conductibilit ii calorice. De aceea solurile afnate au o conductibilitate sczut comparativ cu cele compacte sau cu rocile. Datorit conductibilit ii sczute, solurile afnate se nclzesc puternic ziua n stratul superficial, comparativ cu cele compacte, la care cldura din acest strat este transmis straturilor din adncime. Noaptea, solul umed se rcete mai pu in dect cel uscat deoarece i poate compensa pierderile radiative de la suprafa prin fluxul de cldur transmis de straturile din adncime. Varia iile periodice ale temperaturii suprafe ei solului Varia iile periodice diurne i anuale ale temperaturii suprafe ei solului sunt determinate de modificrile periodice ale intensit ii radia iei solare directe. Varia ia periodic diurn a temperaturii suprafe ei solului (figura 16) se studiaz cu ajutorul mediilor orare, iar n zilele senine cu valorile orare absolute. Se observ c valoarea minim este diminea a, nainte de rsritul soarelui, datorit rcirii nocturne prin radia ie; maximul se nregistreaz cam la o or dup trecerea soarelui de meridianul locului (ora 13).

Figura 16 - Varia ia periodic diurn a temperaturii suprafe ei solului (dup Marcu, M., 1983)

Varia ia periodic anual a temperaturii suprafe ei solului (figura 17) se studiaz cu ajutorul temperaturilor medii lunare. La latitudinile mijlocii varia ia anual este simpl, cu un minim iarna (n general n ianuarie) i un maxim vara (n general n iulie sau august). O caracteristic important a varia iei temperaturii solului este amplitudinea acestei varia ii (A). A=tmax-tmin unde: t max este temperatura maxim t min este temperatura minim n valori absolute sau medii

Figura 17 - Varia ia periodic anual a temperaturii suprafe ei solului (dup Marcu, M., 1983)

Amplitudinea diurn i anual a suprafe ei solului este mai mare dect a aerului i este influen at de anotimp, nebulozitate, propriet ile calorice i starea suprafe ei solului, expozi ie etc. Amplitudinea este mai mare vara, cnd, datorit insola iei puternice, maximul diurn are valori mai mari dect cel din timpul iernii. De asemenea ea este mai mare n zilele senine comparativ cu cele noroase, precum i n solurile uscate, nisipoase (la care conductibilitatea i cldura specific sunt mai mici) comparativ cu solurile umede i compacte. nghe ul solului. Adncimea la care nghea solul depinde de temperatura aerului, durata i intensitatea temperaturilor sub 0oC, conductibilitatea solului, grosimea stratului de zpad. n zonele polare solul este permanent nghe at pe grosimi variabile (permafrost). Vara se dezghea numai pe anumite grosimi de la suprafa . Varia iile temperaturii solului n adncime Legile de baz ale propagrii cldurii n sol Pentru caracterizarea strii termice a solului se folosete i c o e f i c i e n t u l d e d i f u z i v i t a t e (sau de propagare a temperaturii). K = unde: C K - este coeficientul de conductibilitate termic C - este cldura specific volumetric [calcm-2s-1cm-3grad-1] C = c unde: - este densitatea c - este cldura specific gravimetric [calg-1grad-1]

K [cm2s-1] . Acest coeficient arat ct de repede sau ct de ncet se c K propag n sol varia iile de temperatur. Conform rela iei = , dintre dou soluri cu C conductibilitate caloric egal, solul cu cldura specific mai mic va prezenta varia ii mai mari de temperatur n adncime (aceeai cldur transmis produce o nclzire mai intens n adncime). Aerul, dei are conductibilitatea caloric mai mic dect a apei sau a constituen ilor solizi ai solului, avnd cldura specific mic, are un coeficient de difuzivitate mai mare dect al apei. Aceasta nseamn c solurile umede au un coeficient de difuzivitate mai mic dect cele uscate. n solurile umede, att varia iile de temperatur cu adncimea ct i varia iile amplitudinii diurne sunt mai mici dect n cele uscate. Varia iile diurne i cele anuale ale temperaturii solului sufer o atenuare progresiv a amplitudinilor respective n raport cu adncimea, precum i o ntrziere continu a momentului n care se produc diferite valori. Pornind de la mersul diurn i anual cunoscut al temperaturii la suprafa a solului, s-a ajuns pe cale matematic la o rela ie care d temperatura solului la o anumit adncime, la un moment dat. Aceast rela ie a permis formularea urmtoarelor legi ale propagrii varia iilor de temperatur n adncime:
Deci, =

amplitudinea oscila iilor termice scade n progresie geometric atunci cnd adncimea crete n progresie aritmetic. ntrzierea momentului producerii maximului i minimului de temperatur variaz propor ional cu adncimea.
Prin calcule, pe baza rela iei men ionate s-a stabilit c dac amplitudinea oscila iei zilnice se reduce la jumtate la 0,12 m adncime, iar amplitudinea oscila iei anuale se reduce tot la jumtate din valoarea ei la o adncime de 2,29 m. n acelai mod, adncimea la care oscila iile anuale se anuleaz este de 19 ori mai mare dect adncimea la care se anuleaz oscila iile zilnice. Deci varia iile de temperatur se propag la adncimi cu att mai mari cu ct perioada de varia ie este mai mare. Tot de aceea, un ger puternic dar de scurt durat se resimte pn la o adncime mai mic dect un ger mai slab dar persistent. S-a calculat de asemenea care este ntrzierea maximului i minimului: 2,5 - 3,5 ore pentru fiecare 10 cm adncime n cazul varia iei zilnice a temperaturii i 20-30 de zile pentru fiecare metru adncime n cazul varia iei anuale. Varia ia periodic a temperaturii solului n adncime Varia iile de temperatur de la suprafa a solului se transmit i n adncime. Pe msur ce adncimea crete, amplitudinea termic diurn se micoreaz, iar la 80-100 cm se anuleaz (figura 18). Adncimea respectiv depinde de valoarea amplitudinii termice, de tipul de sol, de gradul de acoperire a solului cu zpad n timpul iernii etc.

Figura 18 - Varia ia diurn a temperaturii solului la diferite adncimi (dup Marcu, M., 1983)

n timpul iernii oscila iile termice sunt mult atenuate i nu se propag dect la 2025 cm. Dac iarna grosimea stratului de zpad este mai mare de 50 cm, temperatura solului rmne neschimbat. Momentul producerii maximului i minimului se decaleaz spre dreapta, adic ntrzie (figura 19). Se observ c temperatura maxim (30,5 oC) care se nregistreaz la ora 14 oo se propag la adncimea de 40 cm abia dup 12 ore, adic la ora 2oo. Minima din cursul nop ii se semnaleaz la adncimea de 25 cm abia n jurul orei 10 ziua.

Figura 19 - Decalajul n timp al producerii temperaturilor maxime i minime n adncime (dup Geiger, din Marcu, M.,1983)

Stratul de sol n care se resimt oscila iile termice n 24 de ore se numete strat activ, iar stratul inferior acestuia este stratul cu temperatura zilnic constant. Vara, n timpul zilei (figura 20), solul are la suprafa datorit nclzirii de la prnz o temperatur ridicat, apoi aceasta scade n adncime pn la 60-80 cm, de unde rmne constant. Noaptea, datorit rcirii prin radia ie, straturile de la suprafa au temperaturi mai sczute dect cele din adncime (temperatura crete odat cu creterea adncimii, pn la 30-40 cm). Se observ c amplitudinea varia iilor diurne scade cu adncimea, de la cteva zeci de grade n stratul superficial la 1 o-2oC la adncimea de 40-50cm.

Figura 20 - Varia ia temperaturii solului n adncime, vara (dup Marcu, M., 1983)

Iarna, temperatura solului crete cu adncimea att ziua ct i noaptea (figura 21). Uneori, n zilele senine, ziua la prnz se poate produce o uoar nclzire a stratului superficial, varia ia n adncime rmnnd ns aceeai. Amplitudinile sunt mici i devin imperceptibile la 20 cm.

Figura 21 - Varia ia temperaturii solului n adncime, iarna(dup Marcu, M., 1983)

Varia ia periodic anual a temperaturii solului n adncime se studiaz prin intermediul mediilor lunare. Curba de varia ie a temperaturilor medii lunare este tot o oscila ie simpl (figura 22). Se observ c amplitudinea oscila iilor anuale se micoreaz cu adncimea, reducndu-se total la o adncime de 6-30 m; aceast adncime variaz n func ie de latitudinea geografic i de caracteristicile generale ale climei.

Figura 22 - Varia ia periodic anual a temperaturii solului n adncime (dup Marcu, M., 1983)

Maximul i minimul se nregistreaz cu o ntrziere de 40 de zile la o adncime de 2,5 m, iar maximul verii, la 7,5 m adncime se nregistreaz abia iarna. De la stratul cu temperatur anual constant n jos, temperatura solului crete o cu 1 C la fiecare 35m (treapta geotermic), datorit cldurii interne a pmntului. TEM DE CONTROL 1. 2. 3. 4. Ce se ntmpl cu radia ia termic ajuns la suprafa a solului? Ce sunt suprafa a activ i stratul activ? Schemele bilan ului radiativ pozitiv i negativ Care sunt propriet ile calorice ale solului i influen a lor asupra regimului termic al solului? 5. Cum variaz temperatura solului diurn i anual (inclusiv reprezentare grafic)? 6. nghe ul solului 7. Care sunt legile de baz ale propagrii cldurii n sol? 8. Cum variaz temperatura diurn a solului la diferite adncimi? 9. Cum se propag n adncime maximul i minimul de temperatur de la suprafa a solului? 10. Ce este stratul cu temperatur zilnic constant? 11. Cum variaz temperatura solului n adncime vara i iarna (reprezentare grafic)? 3.5.5 Regimul termic al aerului 3.5.5.1 Procesele de nclzire i rcire a aerului Atmosfera absoarbe o mic cantitate din radia ia solar care o strbate i nu se nclzete de la soare dect n mic msur; n schimb, suprafa a terestr, puternic nclzit de la soare devine sursa de nclzire a atmosferei. Suprafa a terestr, care

absoarbe radia ia solar (electromagnetic), o transform n energie caloric pe care o transfer n adncime, spre interiorul scoar ei i spre straturile inferioare ale atmosferei. Cldura de la suprafa a terestr se transmite atmosferei prin conductibilitate termic molecular, radia ie, convec ie, advec ie, turbulen i condensare. n acest proces se deosebesc de fapt dou faze; prima, de transmitere a cldurii de la suprafa a pmntului la starturile de aer care vin n contact direct cu suprafa a terestr i a doua faz, de propagare a cldurii n masa atmosferei. C o n d u c t i b i l i t a t e a t e r m i c m o l e c u l a r . Deoarece gazele sunt ru conductoare de cldur, prin acest mod de transfer al cldurii se nclzete doar un strat de c iva milimetri din imediata vecintate a suprafe ei terestre. R a d i a i a t e r m i c emis de suprafa a terestr nclzete atmosfera ntr-o msur mai mare; acest fenomen are loc att ziua ct i noaptea. C o n v e c i a este modalitatea de transfer a cldurii specific fluidelor, care permite deplasri ale maselor de fluid nclzite, formnd curen i de convec ie. Convec ia poate avea loc pe vertical sau pe orizontal. n meteorologie, convec ia caloric produs prin micrile orizontale ale aerului se numete advec ie. Convec ia apare cnd suprafa a terestr determin o puternic nclzire a stratului inferior de aer; acest aer, devenind mai pu in dens se ridic pe vertical, locul lui fiind luat de aerul rece, mai greu, de sus i din laterale. Acest proces se repet, circula ia astfel aprut antrennd straturi tot mai groase de aer, realizndu-se amestecul acestuia pe grosimi mari, pn n partea superioar a troposferei. A d v e c i a determin n mare msur transmiterea cldurii de la o regiune la alta. Advec ia are loc pe o suprafa mai mare dect convec ia (care poate acoperi doar o suprafa de mrimea unui nor). Schimbrile accidentale, destul de nsemnate n evolu ia vremii de la o zi la alta la latitudinile mijlocii sunt o consecin a fenomenelor de advec ie. T u r b u l e n a realizeaz un amestec al aerului printr-o micare de tipul vrtejurilor Turbulen a este un rezultat al frecrii maselor de aer de suprafa a terestr i de obiectele de pe aceast suprafa , precum i a frecrilor interioare ale aerului. Diferitele suprafe e naturale sunt nclzite diferit, ceea ce implic o nclzire diferit i a aerului deasupra lor. Aceast nclzire diferit determin micri ascendente i descendente cu caracter turbulent. Schimbul turbulent este mai intens deasupra uscatului, vara i ziua. C o n d e n s a r e a. Fiecare gram de vapori de ap, la condensare cedeaz aerului 600 de calorii. nclzirea aerului prin condensarea vaporilor de ap este de fapt reversul procesului de rcire care are loc n urma evaporrii. De exemplu, cnd apa se evapor, cldura din ap, n forma sa efectiv trece ntr-o form ascuns n vaporii de ap, form ce se numete cldur latent de evaporare. Aceasta duce la scderea temperaturii suprafe ei de evaporare (ca n cazul rcirii pielii prin evaporarea transpira iei). 600 de calorii trec n form latent pentru fiecare gram de vapori. Prin condensare se elibereaz aceeai cantitate de energie caloric latent, ce devine efectiv (perceptibil) i care nclzete atmosfera. Principalii factori (dintre cei men iona i) cu rol n transferul de cldur sunt convec ia, advec ia i turbulen a. Aerul aflat n micare ascendent trece rapid de la volum mic i presiune mare, la volum mare i presiune mic. Moleculele gazoase se deplaseaz, energia lor caloric

transformndu-se n energie cinetic, astfel nct destinderea aerului determin rcirea lui. Moleculele de gaz sunt mai dispersate i nu se mai ciocnesc att de frecvent ntre ele. Invers, n timpul micrii descendente, compresiunea aerului determin nclzirea lui. Moleculele de gaz se ciocnesc mult mai frecvent ntre ele, fiind constrnse ntr-un volum mai mic. Destinderea i rcirea aerului mai poate avea loc n timpul micrii ascendente pe versan i, iar nclzirea prin compresiune la coborrea aerului pe versan ii opui vnturilor puternice. 3.5.5.2 Varia iile periodice ale temperaturii aerului. Varia iile diurne i anuale ale temperaturii aerului sunt o consecin indirect a fluxului de radia ie solar la suprafa a pmntului. Observa iile fcute la nl imea standard de 2 m arat c mersul d i u r n al temperaturii prezint o oscila ie simpl (figura 23). Temperatura minim se nregistreaz nainte de rsritul soarelui; apoi temperatura crete, dar mai ncet dect temperatura solului astfel nct maxima se nregistreaz ntre orele 13 i 15. n continuare, temperatura scade pn la apusul soarelui iar noaptea scderea este mai lent.

Figura 23 - Varia ia diurn a temperaturii aerului (dup Marcu, M., 1983)

Amplitudinea varia iei diurne a temperaturii depinde de latitudinea geografic, de anotimpuri, de altitudine, de configura ia terenului, de natura suprafe ei terestre i de nebulozitate. L a t i t u d i n e a. Amplitudinea este mai mare n regiunile intertropicale (12 oC) i scade spre zonele temperate (8 o-9oC) i spre poli (3o-4oC), datorit scderii nl imii soarelui deasupra orizontului la amiaz odat cu creterea latitudinii. A n o t i m p u r i l e. La latitudinile mijlocii i superioare unde nl imea soarelui deasupra orizontului variaz mult n timpul anului, amplitudinea diurn va fi mai mic iarna i mai mare vara. A l t i t u d i n e a. n general amplitudinea diurn scade cu altitudinea, deoarece influen a suprafe ei terestre se resimte din ce n ce mai pu in (figura 24). Alte exemple la noi n ar: la vrful Omu amplitudinea diurn n iulie este de 3,2 oC, la Cmpina (436m) amplitudinea este de 11,1oC iar la Alexandria (45m) de 12,1oC.

Figura 24 - Influen a altitudinii i a configura iei reliefului asupra amplitudinii varia iei diurne a temperaturii (dup Marcu, M., 1983)

C o n f i g u r a i a t e r e n u l u i. Amplitudinea diurn este mai mare n formele de relief concave (n vi, depresiuni cu circula ia aerului ncetinit), aerul se nclzete puternic ziua i se rcete intens noaptea. n formele convexe (versan i muntoi) reducerea suprafe ei de contact cu solul i schimbul mai activ dintre aerul de la sol i cel din straturile nalte determin o amplitudine mai mic. N a t u r a s u p r a f e e i t e r e s t r e. Amplitudinea diurn a aerului de deasupra apei este mai mic dect deasupra uscatului. Solurile nisipoase mresc amplitudinea temperaturii aerului; la fel, solurile afnate sau de culoare nchis. Stratul de zpad amplific amplitudinea datorit influen ei reflexiei i radia iei nocturne. N e b u l o z i t a t e a determin micorarea amplitudinii diurne. Varia iile a n u a l e ale temperaturii aerului se studiaz cu ajutorul mediilor lunare. La latitudinile noastre, aceast varia ie este o oscila ie simpl cu un maxim n iulie i un minim n ianuarie. Varia ia anual este influen at de aceeai factori ca i varia ia diurn. Spre deosebire de amplitudinea diurn, cea anual crete cu latitudinea. Cea mai mic amplitudine a varia iei anuale se observ n zona ecuatorial. Cele mai mari valori medii ale amplitudinii se nregistreaz n zona polilor. Cele mai mari amplitudini absolute se nregistreaz ns n zona cercului polar nordic, unde sunt ntrunite anumite condi ii de continentalism i de relief. Situa ia este asemntoare n Antarctica, dei nu la fel de accentuat. Ceilal i factori influen eaz amplitudinea anual n acelai sens ca la amplitudinea diurn. 3.5.5.3 Varia ia temperaturii aerului cu altitudinea. n troposfer., n general, temperatura aerului scade cu nl imea. Mrimea cu care variaz temperatura la fiecare sut de metri nl ime se numete gradient termic vertical () i este de 0,6 oC la suta de metri. Cercetrile au artat ns c, fa de aceast valoare medie, gradientul termic vertical poate prezenta valori diferite n func ie de anotimp, natura masei de aer i al i factori. Astfel, exist straturi n care temperatura nu variaz cu nl imea (=0, straturi izoterme), altele n care temperatura crete cu nl imea (straturi de inversiune). De asemenea, varia ii de temperatur au loc datorit curen ilor de convec ie ascenden i i descenden i. Varia iile de temperatur ale aerului n micare vertical se realizeaz pe seama energiei interne a respectivei mase de aer, deci se poate stabili un gradient termic vertical

adiabatic (a). Aceast mrime indic cu ct scade sau crete temperatura unei mase se aer n cursul m i c r i i sale ascendente sau descendente, la o sut de metri. ntr-o mas de aer uscat, gradientul adiabatic uscat a = 1oC la 100 m. Dreapta AB (figura 25) este reprezentarea grafic a varia iei temperaturii cu nl imea n masa de aer uscat. Dac aerul este saturat cu vapori de ap i urc, condensarea vaporilor la scderea temperaturii va elibera cldur, i temperatura va varia cu nl imea dup o curb (AC). Rezult un gradient adiabatic umed (h) < 1oC la 100 m. Valoarea lui nu este constant, depinde de cantitatea de vapori de ap din aer, de temperatur i presiune. Dac aerul este umed dar nesaturat cu vapori i urc, rcirea se face pn la punctul de condensare PC dup adiabata uscat i apoi dup cea umed. La coborre, aerul nclzindu-se prin compresiune nu au loc condensri, iar temperatura aerului variaz dup adiabata uscat. Reparti ia pe vertical a temperaturii determin micrile aerului i stabilitatea sau instabilitate atmosferei (atmosfera este considerat instabil cnd micrile verticale sunt frecvente).

Figura 85 - Varia ia altitudinal a temperaturii aerului n procesele adiabatice (dup Marcu. M., 1983)

O por iune dintr-o mas de aer uscat sau umed nesaturat care se deplaseaz ntr-o atmosfer calm e denumit conven ional particul de aer. Dac aceasta, sub influen a unor for e exterioare primete un impuls, n interiorul ei ac ioneaz for e care pot determina: - continuarea deplasrii; acest lucru se ntmpl dac >a (gradientul termic al aerului nconjurtor este mai mare dect gradientul adiabatic uscat). n acest caz, particula de aer ascendent, rcindu-se mai ncet, va avea tot timpul o temperatur mai mare i o densitate mai mic dect aerul nconjurtor, astfel nct i va continua deplasarea. La fel i n cazul micrii descendente. ntr-o astfel de stratificare termic (stratificare instabil), aerul se afl n echilibru instabil, condi ia necesar apari iei lui fiind deci gradientul supraadiabatic (>1).

particula revine la pozi ia ini ial dup ncetarea ac iunii exterioare cnd <a (gradientul termic vertical este mai mic dect gradientul adiabatic uscat). n acest caz, n timpul micrii sale ascendente sau descendente ini iale, aerul se rcete mai mult, respectiv se nclzete mai mult dect mediul, iar n particul apar for e care tind s se opun deplasrii i s o readuc n pozi ia ini ial. O astfel de stratificare (stratificare stabil), nu este favorabil micrilor verticale, straturile de aer aflndu-se n echilibru stabil. - rmnerea particulei la nl imea unde a fost deplasat sub ac iunea impulsului ini ial, cnd = a (gradientul termic vertical este egal cu 1). n acest caz, aerul n micare va avea la un moment dat o temperatur i o densitate egale cu ale mediului nconjurtor. Se stabilete un echilibru indiferent. n cazul aerului umed, n care au loc condensri, sunt posibile tot trei tipuri de stratificri ale atmosferei: cnd >h se realizeaz o stratificare umed instabil, cnd <h se realizeaz o stratificare umed stabil, iar cnd = h se realizeaz o stratificare umed indiferent. n troposfer, unde =0,6oC<h, este frecvent starea de echilibru umed instabil. Strile de echilibru sunt mult complicate de gradul de umiditate a aerului. n plus, stratifica iile de diferite tipuri pot alterna sau se pot succeda ntr-o mare diversitate. E frecvent existen a straturilor izoterme i a celor de inversiune. Inversiunile termice se c a r a c t e r i z e a z prin nl imea la care se produc n func ie de suprafa a terestr, prin grosimea stratului de inversiune, prin intensitate (diferen a dintre gradientul termic vertical normal al regiunii (diferen a dintre gradientul termic vertical normal al regiunii i gradientul termic vertical al stratului de inversiune) prin amplitudine (diferen a pozitiv maxim de temperatur comparativ cu masele de aer nvecinate sau cu suprafa a terestr. Stratul de pseudoinversiune este stratul n care scderea temperaturii cu altitudinea se face mai lent dect n atmosfera nconjurtoare. Sub stratul de inversiune termic din atmosfera liber exist succesiv, straturi mai groase sau mai sub iri, ncepnd cu pseudoinversiunea, urmnd izotermia. Straturile de revenire sunt acelea n care temperaturile revin la valori identice gradientului termic vertical normal pentru momentul i altitudinea date. Inversiunile termice se d e t e r m i n pe baza msurtorilor de temperatur efectuate la sta ii meteorologice situate la altitudini diferite, n regiuni relativ apropiate i relativ asemntoare din punct de vedere al condi iilor fizico-geografice. n acest mod pot aprea ns erori, astfel nct o analiz precis asupra stratificrii termice verticale a atmosferei (i a situa iilor de scdere a gradientului termic vertical fa de valorile normale), se poate face doar pe baza aerosondajelor. Straturile de inversiune blocheaz convec ia. ntr-o stratificare instabil straturile de inversiune limiteaz instabilitatea: cnd aerul n micare ascendent ptrunde n stratul de inversiune, are n jurul lui aer din ce n ce mai cald, ceea ce determin ncetarea ascensiunii. La fel, cnd stratul de inversiune se afl sub o zon de instabilitate: aerul care se deplaseaz n jos, nclzindu-se, ntlnete aer din ce n ce mai rece, care l va respinge. De aceea straturile de inversiune mai sunt numite straturi de re inere sau de baraj. La nivelul superior al acestor straturi schimbarea caracteristicilor termice produce i schimbri ale parametrilor altor elemente sau fenomene meteorologice. n consecin , n partea superioar a acestor straturi exist nori stratiformi, ce uri, schimbri ale

caracteristicilor vntului, apar micri ondulatorii ale aerului. Aceste straturi blocheaz la niveluri inferioare umiditatea aerului; ca urmare, umiditatea este mai ridicat la baza stratului i scade n strat favoriznd acumularea poluan ilor lng suprafa a terestr. 3.5.5.4 Varia iile neperiodice (accidentale) ale temperaturii Sunt cauzate mai ales de dinamica maselor de aer (dinamica advectiv). i aceste varia ii pot fi diurne i anuale. Cele diurne sunt datorate advec iei n regiune a unor mase de aer rece sau cald, ce determin schimbri n strile generale ale vremii. n aceste situa ii varia ia temperaturii nregistreaz salturi brute, cu valori i amplitudini mari. Varia iile anuale se produc mai ales n zonele temperate i reci; ele au aceleai cauze ca n cazul celor diurne, adic advec ia maselor de aer cu temperaturi ridicate sau sczute n diferite anotimpuri, mai ales primvara i toamna. n aceste cazuri este modificat mersul firesc al temperaturii, ascendent primvara i descendent toamna, aprnd rciri accentuate (sfin ii de ghea ) sau creteri ale temperaturii aerului (vara fetelor btrne). Aceste abateri se pot produce i n timpul verii sau iernii, cu mari neajunsuri, dar sunt mai rare. 3.5.5.5 Particularit i ale stratului limit planetar Stratul troposferic n care se manifest evident interac iunea ntre aerul atmosferic i suprafa a terestr se numete strat limit planetar, sau strat turbulent sau strat de frecare. Dac transmiterea cldurii de la suprafa a terestr s-ar face numai prin conductibilitate molecular, fr convec ie sau turbulen , stratul limit nu ar depi un metru. Aa ns, schimbul de cldur i umezeal ntre atmosfer i suprafa a terestr influen eaz regimul temperaturii i umidit ii din ntreaga troposfer i chiar din atmosfera inferioar. Grosimea stratului limit planetar este de aproximativ 1-1,5 km. Particularit ile lui termice sunt reprezentate de scderea amplitudinii varia iei diurne a temperaturii cu nl imea, ntrzierea cu nl imea a momentului de producere a maximului i minimului, variabilitatea gradien ilor termici i frecven a inversiunilor. Varia ia temperaturii cu altitudinea este mult mai complex dect varia ia temperaturii cu adncimea n sol, datorit multitudinii factorilor care ac ioneaz concomitent n determinarea temperaturii aerului. De exemplu, schimbul turbulent poate determina o scdere mai nceat a amplitudinii diurne cu nl imea i o reducere a ntrzierii maximelor i minimelor. Partea inferioar a stratului limit, n care influen a suprafe ei terestre se manifest cel mai evident, se numete strat micro . Acest strat, situat sub nivelul adpostului meteorologic, face obiectul de studiu al microclimatologiei. Stratul micro prezint anumite particularit i cum sunt gradien ii verticali foarte mari, creterea coeficientului schimbului turbulent cu nl imea (de la valori foarte mici, pn la valori caracteristice pentru stratul limit n ntregime). Practic, se consider c limita superioar a acestui strat este situat la nl imea unde influen a suprafe ei neomogene nu se mai simte, nl ime la care condi iile generale ale strii timpului se uniformizeaz, fiind determinate de procesele atmosferice la scar geografic mare. n stratul micro se nregistreaz cele mai ridicate temperaturi ziua i vara i cele mai sczute noaptea i iarna, iar amplitudinile diurne i anuale sunt cele mai mari.

3.5.5.6 Distribu ia geografic a temperaturii aerului Reparti ia temperaturii aerului la suprafa a pmntului se studiaz cu ajutorul hr ilor cu izoterme. La previziunile meteorologice se folosesc hr i cu izoterme pentru temperatura la un moment dat, iar n climatologie hr i cu izoterme realizate pe baza valorilor medii pentru anumite intervale de timp (zi, lun, anotimp, an). Pentru a elimina influen a altitudinii i a putea compara valorile temperaturilor din zone diferite, se folosete formula: h t o = t h + 0,6 unde 100 h - altitudinea n metri t h - temperatura sta iei aflate la altitudinea h 0,6 - valoarea gradientului termic vertical mediu Dac suprafa a terestr ar fi omogen, temperatura aerului ar scdea uniform, de la ecuator spre poli, izotermele ar coincide cu paralelele geografice, iar gradien ii termici orizontali ar fi ndrepta i de-a lungul meridianelor, spre poli. Neomogenitatea suprafe ei terestre, reparti ia uscatului i apelor, circula ia general a atmosferei, curen ii marini, relieful, determin ns o reparti ie foarte neuniform a temperaturii aerului la suprafa a p mntului. Pentru caracterizarea general a reparti iei temperaturii pe glob se folosesc h r ile cu izoterme ale lunilor extreme din punct de vedere termic, adic ianuarie i iulie, precum i harta izotermelor anuale. Pe hr i ies n eviden foarte bine contrastele termice ntre oceane i continente. n i a n u a r i e, n emisfera nordic (figura 26), se observ curbarea spre sud a izotemelor deasupra continentelor i spre nord deasupra regiunilor oceanice; se eviden iaz de asemenea arcuirea pronun at a izotermelor n Atlanticul de Nord, datorit Golf Stream-ului. Astfel, sunt despr ite dou mari centre de minim termic, Groenlanda i Siberia de nord-est. n Europa, izoterma de 0 oC devine n Peninsula Scandinav aproximativ paralel cu meridianele, separnd dou regiuni distincte din punct de vedere termic: sudul i vestul continentului (zon aflat sub influen oceanic ) i estul continentului (unde se nregistreaz influen a continental).

Figura 26 - Izotermele lunii ianuarie (dup Marcu, M., 1983)

n emisfera sudic, datorit predominan ei oceanelor, izotermele sunt mai regulate, cu curbe spre sud deasupra continentelor, datorit nc lzirii acestora. n i u l i e, n emisfera nordic (figura 27), se observ o nc lzire foarte puternic a continentelor, n special n zona tropical i subtropical. n emisfera sudic, dei iarn, temperaturile nu sunt prea coborte datorit oceanelor. n ceea ce privete temperaturile extreme pe glob, cea mai cald localitate de pe glob este Massaua (Etiopia), cu o temperatur medie anual de 30,2 oC. Maxima absolut a planetei s-a nregistrat n 1913 la Death Valley (America de Nord) i a fost de 56,7 oC; minima absolut, de -89,2 oC s-a nregistrat la Vostock n 1983. Amplitudinea maxim absolut s-a nregistrat la Verhoiansk: -65,4 oC.

Figura 27 - Izotermele lunii iulie (dup Marcu, M., 1983)

Maximele i minimele absolute peunele continente sunt prezentate n tabelul 4.


Valori extreme ale temperaturii pe glob Tabelul 4
Continentul Antarctica Asia Europa America de Nord America de Sud Localitatea Hope Bay Tirat Tsvi, Israel Sevillia, Spania Death Valley, USA Rivadavia, Argentina Maxima absolut 14.6 oC 53.9 oC 50.0 oC 56.7 oC 48.9 oC Anul 1974 1942 1881 1913 1905 Localitatea Vostock II Verkhoyansk, Siberia Ust-Shchugor, Rusia Snag, Canada Sarmiento, Argentina Minima absolut -89.2 oC -69.8 oC 55.0 oC -63.0 oC -33.0 oC Anul 1983 1892 1947 1907

La noi n ar, temperatura maxim absolut, de 44,5oC, s-a nregistrat n estul Cmpiei Romne, n 1951, iar minima absolut, de -38,5 oC s-a nregistrat la Bod, n 1942.

3.5.6 Semnifica iile i efectele ecologice ale luminii i temperaturii factori fizici
S-au descris anterior fenomenele i factorii care influen eaz regimul de temperatur i lumin n atmosfer, la suprafa a solului i n sol. Din punct de vedere

ecologic, o deosebit importan au ns semnifica ia i efectele ecologice ale radia iei solare i temperaturii. Temperatura, prin fluctua iile cu caracter de regim sau prin fluctua iile perturbatoare, condi ioneaz direct i n interac iune cu ceilal i factori ecologici structura biocenozelor din ecosistemele terestre i acvatice. Domeniul general de varia ie a temperaturii, pentru lumea vie pe planeta noastr, are ca limit inferioar valoarea de 273oC, iar ca limit superioar peste 100oC. Aceste limite extreme nu sunt suportate dect de un numr restrns de specii, cu adaptri deosebite, ca anabioza i criptobioza; n aceast stare schimburile metabolice aproape nceteaz, pentru ca n condi ii favorabile activitatea s fie reluat. n stare de criptobioz se pot afla sporii unor ciuperci, bacterii sau plante verzi, semin ele ori ou le de rezisten ale unor specii de animale (filopode, cladoceri). n cadrul intervalului general men ionat, se diferen iaz dou domenii; unul, al vie ii active, (ntre 70 oC i +90 oC) i un altul, al vie ii latente, (ntre 273 oC i 70 oC i ntre +90oC i +151oC) (figura 28).

Figura 28 - Domeniul de varia ie a temperaturii pentru organismele vii (dup Botnariuc, N., Vdineanu A., 1988)

Temperaturile cuprinse ntre -60oC i -70oC sunt suportate de unele mamifere i psri iar cele cuprinse ntre +80oC i +90oC de unele bacterii i cianoficee. Pentru marea majoritate a speciilor vegetale i animale limita superioar de toleran este de aproximativ 50 oC. Fiecare specie are un anumit domeniu de temperatur n care i desfoar via a activ i latent, iar n cadrul acestuia, domenii particulare pentru fiecare stadiu i categorie de indivizi. Astfel, oule de rezisten au limite de toleran mai mari dect adul ii, iar acetia mai largi dect stadiile tinere. Amplitudinea de varia ie a temperaturii caracteristice fiecrei popula ii se modific n timp n func ie de interac iunile cu ceilal i factori ecologici (n special umiditatea). Anumite temperaturi caracteristice permit aprecierea mai corect a influen ei varia iilor acesteia asupra rspndirii geografice i asupra rolului ecologic al fiecrei popula ii. T e m p e r a t u r a o p t i m este cea la care procesele metabolice ale unui individ sau ale unei popula ii se desfoar cu cele mai mici pierderi de energie. Pentru indivizi n diferite faze de dezvoltare, de diferite vrste, temperatura optim va fi diferit. Temperatura optim fiziologic nu este identic ntotdeauna cu temperatura optim ecologic care este cea la care activitatea unei popula ii cu structur complex, constituit din diverse categorii de indivizi, se desfoar cu minim de pierderi energetice. T e m p e r a t u r a z e r o a d e z v o l t r i i este temperatura de la care ncepe dezvoltarea i activitatea la diferite specii. Temperaturile situate deasupra lui zero

ecologic i la care dezvoltarea are loc normal se numete t e m p e r a t u r e f i c i e n t i reprezint diferen a ntre temperatura organismului T i temperatura zero a dezvoltrii K. Un organism i desvrete dezvoltarea i poate ajunge la reproducere dac, n condi iile biotopului dat este ndeplinit o anumit sum a temperaturilor zilnice eficiente. Ea se calculeaz cu formula S = (T-K)D, unde D este numrul de zile. Dac nu este ntrunit suma de zile-grade necesar dezvoltrii normale, specia respectiv nu se va putea instala n ecosistemul dat. Formula este valabil dac to i ceilal i factori variaz n limite normale. (De exemplu, condi iile nefavorabile de hran pot determina prelungirea duratei de dezvoltare, chiar dac temperatura este satisfc toare). Dac suma temperaturilor este suficient de mare, pot apare dou sau mai multe genera ii pe an, deci produc ia biologic a popula iei poate crete. Cile de adaptare la ac iunea temperaturii pot fi comportamentale, fiziologice sau morfologice. Ele au rolul de a men ine balan a termic a fiecrui individ, astfel nct intrrile de energie s fie egale cu ieirile de energie. Transferul de energie (deci intrrile i ieirile) se poate face pe mai multe ci. Una dintre cele mai importante ci este r a d i a i a; energia radiant este reprezentat, dup cum s-a men ionat, de energia luminii solare i de energia radia iilor infraroii (termice) emise spontan de orice corp aflat la o temperatur mai mare de 0oC. O alt cale este c o n d u c i a termic ; dac un organism este n contact cu un corp mai rece dect el se va produce un transfer de energie de la el spre corp i invers. O a treia cale de transfer este c o n v e c i a, care se produce n cazul n care mediul ce se afl n micare n jurul unui organism are o temperatur diferit de a acestuia (n micare se poate afla att mediul: vnt, ap, ct i organismul). E v a p o r a r e a i e v a p o t r a n s p i r a i a sunt ci importante de pierdere a energiei de ctre organisme. C l d u r a m e t a b o l i c , rezultat din procesele metabolice, constituie i ea o surs de energie a organismelor. Domeniul dintre limitele de toleran pentru via a activ sau latent specific fiecrei popula ii sau specii constituie a d a p t a r e a acestora la varia ia cu caracter de regim a temperaturii. Lumina. n afar de sursa comic men ionat anterior, lumina pe planeta noastr mai are i alte surse. Aceste surse pot fi de natur biologic - bioluminescen a, adic emisia de lumin bazat pe procese chimice care se desfoar la nivelul indivizilor multor specii de animale vertebrate i nevertebrate. Mai pot fi surse artificiale care produc lumin ca urmare a unor procese tehnice determinate de activitatea uman. Din gama larg a radia iilor electromagnetice, spectrul vizibil pentru ochiul omenesc reprezint o zon foarte restrns, ntre 4000 i 7000. Aceste radia ii ndeplinesc dou func ii esen iale n ecosistemele naturale: una informa ional i una energetic. F u n c i a i n f o r m a i o n a l determin dezvoltarea sim ului i organului vederii, permi nd perceperea lumii nconjurtoare i asigur comunicarea ntre indivizii aceleai specii sau din specii diferite. Lumina, prin cantitatea, calitatea i periodicitatea fluctua iilor n timp influen eaz de asemenea desfurarea diferitelor procese biologice, determinnd dezvoltarea a numeroase adaptri. De men ionat este faptul c, pentru anumite specii, func ia informa ional nu este ndeplinit de radia iile din spectrul vizibil ci de radia iile ultraviolete sau cele infraroii.

F u n c i a e n e r g e t i c const n aceea c energia radia iilor din spectrul vizibil este folosit pentru realizarea fotosintezei, aceasta reprezentnd intrarea de energie n fluxul care se desfoar n ecosistem. Func ia energetic a luminii are importan primordial pentru ntreaga via de pe planeta noastr. Cantitatea de energie care ajunge n straturile superioare ale atmosferei este, aa cum s-a men ionat, de 1,94 cal.cm-2.min1 i reprezint constanta solar. Trecnd prin atmosfer, o parte este absorbit, astfel nct la suprafa a solului ajunge o cantitate mai mic, de aproximativ 1,5 cal.cm-2.min-1, cantitate ce variaz n func ie de latitudine. Astfel, zonele nordice primesc 40-50 Kcal.cm-2.an-1, zonele temperate 80-100 Kcal.cm-2.an-1, iar zonele deertice 200 Kcal.cm2 .an-1. n ecosistemele terestre, nveliul vegetal influen eaz cantitatea de lumin care ajunge la sol. Astfel, o parte din radia ii sunt reflectate (mai ales radia iile infraro ii i verzi), o parte este absorbit (radia iile albastre i roii, care sunt folosite n fotosintez) i o parte trece prin frunze ajungnd la sol. n ecosistemele acvatice, cantitatea de lumin primit depinde de agita ia apei; cu ct apa este mai agitat, cu att reflect mai mult lumin. Lumina care p trunde n ap este absorbit diferen iat; radia iile vizibile, roii, oranj i galbene ptrund doar pn la 50 cm adncime, n timp ce radia iile verzi, albastre, indigo i violet ptrund mai profund, difuzeaz i confer apei culoarea albastru-verzui. Radia iile ultraviolete ajung pn la adncimi de 100 m. n primii 10 cm este absorbit 50% din radia ia incident pentru ca la 10 m absorb ia s fie total. Prezen a suspensiilor n masa apei determin creterea absorb iei (n acest caz radia ia este absorbit total chiar din primii 10 cm; n plus, radia ia reflectat de apele tulburi este mai mare dect cea reflectat de apele limpezi) Att n cazul ecosistemelor terestre, ct i al celor acvatice se poate eviden ia o diferen iere a cantit ii i calit ii energiei luminoase pe vertical, datorit fenomenelor de absorb ie, reflec ie, refrac ie i dispersie. Lumina i temperatura au efecte ecologice diferite, n func ie de modul lor de varia ie. Astfel, dac aceti factori ecologici au caracter perturbator, ei determin efecte adesea negative, ca moartea unor indivizi, diminuarea efectivelor sau chiar dispari ia unor popula ii n ntregime. Varia ia cu caracter de regim ns, determin apari ia a d a p t r i l or la diferite specii de animale i plante. Aceste adaptri sunt prezentate n amnunt n ndrumarul de lucrri practice la ecologie (Mciuc, A., 1999).
TEM DE CONTROL
1. Care sunt procesele prin care se realizeaz transferul de cldur de la suprafa a terestr la aerul atmosferic? 2. Cum se modific temperatura unui volum de aer la destindere sau compresiune? 3. Cum variaz temperatura aerului comparativ cu cea a solului? 4. Care sunt factorii care influen eaz amplitudinea termic diurn i n ce mod? 5. Cum variaz temperatura aerului cu altitudinea (inclusiv figura)? 6. Care sunt for ele care ac ioneaz asupra unei particule de aer i ce fel de stratificri ale aerului se formeaz? 7. Ce sunt inversiunile termice, de cte tipuri i cum apar? 8. Ce sunt stratul de pseudoinversiune i straturile de re inere) sau baraj)? 9. Varia iile neperiodice ale temperaturii 10.Ce este stratul limit planetar; dar stratul micro?

11.Caracteristici ale distribu iei geografice a temperaturii pe glob. 12.Care este intervalul de varia ie a temperaturii pentru lumea vie pe planeta noastr? 13.Ce este temperatura optim (fiziologic i ecologic) ? 14.Ce este temperatura zero a dezvoltrii ? 15.Care sunt cile de realizare a transferului de energie (intrrile i ie irile de teperatur) pentru men inerea balan ei termice a fiecrui individ ?

3.5.7 Umiditatea, apa factori ecologici fizici 3.5.7.1 Aspecte generale; mrimi higrometrice
Apa se gsete n cantit i enorme sub form lichid pe continente, dar i sub form de vapori, n cantit i variabile, n aerul troposferic. Vaporii de ap din atmosfer sunt importan i pentru c influen eaz regimul radiativ caloric al aerului (prin absorb ia radia iilor cu lungime mare de und) i pentru c, prin condensare, duc la formarea norilor, ce ei i precipita iilor. Vaporii de ap din atmosfer provin din evaporarea apei mrilor, oceanelor, lacurilor i, n msur mai mic , din evaporarea apei din sol, transpira ia plantelor i animalelor, din erup iile vulcanice. De pe Oceanul planetar se evapor 85% din ntreaga cantitate de vapori din atmosfer iar de pe uscat restul de 15%. Vaporii de ap forma i ntr-un anumit loc sunt deplasa i pe vertical prin convec ie i pe orizontal, pe distan e foarte mari, prin advec ie. Densitatea vaporilor de ap fiind egal cu cinci optimi din densitatea aerului uscat, aerul umed este mai uor i are tendin a s urce. Cantitatea de vapori de ap din atmosfer se exprim prin diferite mrimi higrometrice. T e n s i u n e a v a p o r i l o r d e a p . Presiunea total a aerului atmosferic (P) este dat de rela ia:

P = p + e, unde p -este presiunea par ial a aerului uscat e-presiunea vaporilor de ap sau for a elastic exercitat de vaporii de ap La o anumit temperatur, aerul nu poate con ine dect o anumit cantitate de ap sub form de vapori, corespunz toare strii de satura ie. Peste aceast cantitate, are loc condensarea. Presiunea sau for a elastic a vaporilor la satura ie se numete tensiune de satura ie sau tensiune maxim (E). Tensiunea de satura ie este cu att mai mare cu ct t e m p e r a t u r a crete. Tensiunea de satura ie mai depinde i de f a z a n care se gse te apa, ea fiind mai mare deasupra apei dect deasupra ghe ii. Din cauza coeziunii moleculare mai mari a ghe ii, numrul de molecule emise la suprafa a acesteia n timpul evaporrii este mai mic dect n cazul apei care se evapor. Aceasta nseamn c, la ap, cantitatea de vapori care poate realiza satura ia i opri evaporarea (adic tensiunea de satura ie) este mai mare dect n cazul ghe ii. Deci, aerul saturat n raport cu apa este suprasaturat fa de ghea i satura ia n raport cu ghea a implic nesatura ie n raport cu apa. Tensiunea de satura ie depinde i de f or m a s u p r a f e e i de evapora r e ( EU Eo EI ). Tensiunea de satura ie a unei suprafe e plane este mai mic dect a unei suprafe e convexe i mai mare dect a unei suprafe e concave. Deoarece o suprafa convex evapor mai mult, iar o suprafa concav mai pu in dect o suprafa plan, i

echilibrul va putea fi realizat n fiecare caz prin tensiuni de satura ie corespunztoare diferite. n cazul pic turilor de ap din atmosfer, datorit convexit ii suprafe ei lor, sunt necesare mari tensiuni de satura ie (suprasatura ie n compara ie cu suprafe ele plane) pentru ca ele s nu se evapore. Suprasatura iile sunt cu att mai mari cu ct picturile sunt mai mici (datorit mrimii curburii acestora). Ca urmare, la aceeai temperatur a aerului, i la aceeai tensiune a vaporilor, pic turile mai mari care au o curbur mai mic , au o probabilitate de a se evapora mai sc zut n compara ie cu pic turile mici, care au o curbur mai accentuat i se evapor mai intens. ntr-un nor exist n acelai timp picturi de ap de dimensiuni foarte diferite. De aceea, la aceeai tensiune de satura ie, pentru unele picturi aerul va fi saturat n vapori iar pentru altele nu, astfel nct unele picturi se vor evapora, altele nu. De aceea norii i picturile lor componente se afl ntr-o permanent transformare. Aceste elemente prezint importan pentru explicarea procesului de formare a precipita iilor. U m i d i t a t ea a b s o l u t (a) este masa, exprimat n grame, a vaporilor de ap dintr-un metru cub de aer la un moment dat. Umezeala absolut este maxim cnd la o temperatur dat, aerul nu mai primete vapori, este saturat. Deci, att tensiunea vaporilor de ap ct i umiditatea absolut sunt direct propor ionale cu temperatura i nu pot depi valorile maxime corespunz toare unei anumite temperaturi. Valorile umidit ii absolute i ale tensiunii vaporilor de ap sunt apropiate pentru aceleai temperaturi, iar la 16,4 oC ele sunt egale. Pentru a evita confuzia ntre aceste mrimi, tensiunea vaporilor de ap se msoar n milibari. Umiditatea absolut ne arat ce cantitate de ap se afl n atmosfer i poate fi redat suprafe ei terestre sub form de precipita ii. Aerul rece poate da cantit i mici de precipita ii spre deosebire de cel cald. U m i d i t a t e a s p e c i f i c (s) este masa, exprimat n grame, a vaporilor de ap pe care i con ine un kilogram de aer la un moment dat. n acest caz, spre deosebire de umiditatea absolut, s-a luat n considerare greutatea, deoarece cnd aerul urc sau coboar i modific volumul prin dilatare sau comprimare; ca urmare, umiditatea absolut nu rmne la o valoare constant pentru aceeai mas de aer care se deplaseaz pe vertical. De aceea, pentru determinarea con inutului de ap din aer se recurge la umiditatea specific. Prin mrimile ce definesc umiditatea men ionate pn acum, nu ne putem da seama de adevrata stare higrometric a aerului, de ct de aproape se afl el de satura ie. De aceea se mai folosesc urmtoarele mrimi: U m i d i t a t e a r e l a t i v (U) care este dat de rela ia:

U=

e 100 unde E

e-este tensiunea vaporilor de ap la un moment dat E-este tensiunea de satura ie corespunztoare temperaturii aerului din acel moment Ea mai poate fi exprimat prin raportul ntre umiditatea absolut determinat la un moment dat (q) i umiditatea absolut maxim, la satura ie (Q).

U=

q 100 Q

Regimurile diurne i anuale ale tensiunii relative a vaporilor, ale umidit ii relative, ale umidit ii absolute i ale umidit ii specifice sunt dependente de regimul diurn i anual al temperaturii. La analiza regimului de varia ie a umidit ii aerului este necesar s se in cont de raportul direct sau invers propor ional ntre acestea i temperatur (astfel umiditatea absolut este ridicat la temperaturi mari iar la umiditatea relativ situa ia este invers). Regimurile umidit ii sunt influen ate i de factorii geografici i de dinamica atmosferei n timpul zilei i anului. D e f i c i t u l d e s a t u r a i e (D = E - e ) este diferen a ntre tensiunea maxim i tensiunea real a vaporilor de ap la un moment dat. P u n c t u l d e r o u este temperatura la care cantitatea de vapori de ap din aer este suficient pentru satura ie.
3.5.7.2 Varia iile periodice ale umidit ii aerului

Varia ia diurn i anual a tensiunii vaporilor de ap Deasupra ntinderilor de ap i deasupra continentelor iarna, tensiunea vaporilor de ap prezint o oscila ie simpl, analoag celei a temperaturii (figura 29). Vara, deasupra uscatului, varia ia diurn e caracterizat printr-o oscila ie dubl (figura 33). Diminea a, dup rsritul soarelui, odat cu creterea temperaturii, crete evaporarea, deci i tensiunea vaporilor. Creterea temperaturii intensific ns i schimbul turbulent convectiv vertical care antreneaz vaporii la nl imi mari. Astfel, la un moment dat, efectul micrii convective este mai mare dect evaporarea i tensiunea vaporilor ncepe s scad.

Figura 29 - Varia ia diurn a tensiunii vaporilor de ap, iarna i vara (dup Marcu, M., 1983)

Dup -amiaza, schimbul vertical i micoreaz intensitatea i la un moment dat nceteaz. i evaporarea scade, dar mai lent dect scderea intensit ii micrii aerului, astfel nct tensiunea vaporilor de ap ncepe s creasc. nainte de a ncepe aceast cretere, se nregistreaz minimul de dup-amiaz. Creterea tensiunii dureaz pn dup ora 20, cnd se produce maximul secundar, dup care tensiunea scade pn la rsritul soarelui, cnd se nregistreaz minimul de diminea . n timpul anului, tensiunea vaporilor de ap prezint un maxim vara i un minim iarna. Varia ia diurn i anual a umidit ii relative a aerului e Cum umiditatea relativ a aerului este U = 100 , iar E (tensiunea maxim a E vaporilor) - crete odat cu creterea temperaturii, rezult c umiditatea relativ a aerului variaz invers propor ional cu temperatura. Ca urmare, varia ia diurn a umidit ii relative este o oscila ie simpl, cu un maxim la minimul de temperatur (i un minim la

maximul de temperatur). Aceeai alur o are i curba de varia ie anual a umidit ii relative: un maxim iarna i un minim vara.
3.5.7.3 Evaporarea i evapotranspira ia

n atmosfer, apa se gsete n toate cele trei stri fizice ale sale: lichid , solid i gazoas, trecnd permanent dintr-o stare de agregare n alta prin evaporare, condensare, topire, nghe , sublimare. Dup cum s-a mai men ionat, aceast trecere se face cu consum sau cu degajare de cldur, ceea ce are implica ii asupra bilan ului termic al atmosferei. De fapt, este impropriu zis consum de cldur; este vorba de trecerea cldurii din forma sa efectiv n form latent. La evaporarea apei sau a ghe ii de pe ntreaga suprafa a terestr se consum aproximativ 46 kcalcm-2an-1, adic peste 18% din totalul de 250 kcalcm-2an -1 primite de la soare. n anumite condi ii de temperatur i presiune a vaporilor de ap (0oC i 6,1mb), dup cum de poate observa i din graficul de echilibru al sistemului de faze al apei (figura 30), cele trei stri fizice ale apei pot coexista n echilibru.

Figura 90 - Graficul de echilibru al sistemului de faze al apei (Apostol, L., 2000)

Din punctul triplu pornesc curbele de echilibru ntre fazele apei, care coincid cu curbele tensiunii lor de satura ie. Se observ c apa poate exista i lichid i suprarcit la temperaturi mult sub 0oC, de obicei pn la 15 oC. Din ntreaga cantitate de ap din atmosfer, 5% se afl sub form lichid i solid (cristale de ghea ) i restul de 95% sub form de vapori. Cantitatea de ap din atmosfer variaz ntre 0% i 4% din volumul de aer analizat, n func ie de caracteristicile climatice, de anotimp, de momentul din zi, de caracteristicile suprafe ei active etc. La noi n ar propor ia de ap din aer variaz ntre 0,4% i 1,3% (Apostol, L., 2000). Con inutul n ap al atmosferei este determinat de dou procese: evaporarea i condensarea, prin care atmosfera primete ap de pe suprafa a terestr sub form de vapori i o retransmite apoi prin precipita ii. Schimbul de ap ntre atmosfer i sol este foarte intens, astfel nct cantitatea de ap czut anual prin precipita ii este de 40 de ori mai mare dect cantitatea total de ap existent n atmosfer. Evaporarea joac un rol esen ial n circuitul apei n natur. Evaporarea se produce la orice temperatur, dar cu ct valoarea acesteia este mai ridicat, cu att evaporarea este mai intens. Intensitatea evaporrii mai depinde i de deficitul de satura ie al aerului (cu ct deficitul de satura ie este mai mare cu att este mai intens evaporarea), de viteza vntului (cu ct viteza vntului este mai mare cu att este evaporarea mai intens), de presiunea atmosferic (cnd presiunea aerului este mai

sczut, evaporarea este mai intens), de propriet ile fizice i chimice ale solului (solurile nchise la culoare se nclzesc i evapor mai mult dect solurile deschise la culoare), de nivelul apei freatice (intensitatea evaporrii este cu att mai ridicat cu ct nivelul apei freatice este mai ridicat), de expunerea reliefului fa de soare, de gradul de acoperire a solului cu vegeta ie. n cazul n care solul este acoperit cu vegeta ie, procesul de evaporare devine mai complex. Astfel, pe lng evaporarea apei din sol, are loc i evaporarea apei degajate prin transpira ia plantelor, acest fenomen numindu-se evapotranspira ie. Intensitatea evapotranspira iei este egal cu cantitatea de ap cedat atmosferei prin evapotranspira ie n unitatea de timp de ctre unitatea de suprafa terestr. Cantitate de ap cedat e f e c t i v atmosferei prin evapotranspira ie se numete evapotranspira ie real (ETR). n condi iile unei aprovizion ri optime cu ap, evapotranspira ia cap t valori p o t e n i a l e, maxime. Cantitatea maxim de ap care poate fi cedat atmosferei se numete evapotranspira ie poten ial (ETP). Ea reprezint n acelai timp necesarul de ap pentru plante n locul respectiv. Evapotranspira ia real poate atinge valori poten iale numai n condi iile aprovizionrii optime cu ap pentru plante. Diferen a ntre evapotranspira ia poten ial i cea real este cu att mai mare cu ct capacitatea evaporant a atmosferei crete iar aprovizionarea cu ap scade. Caracterizarea mai precis a bilan ului hidrologic al solului se poate face prin compararea evapotranspira iei poten iale cu cantitatea de precipita ii, n vederea determinrii excedentului sau deficitului de ap din sol. n unele regiuni, totalul precipita iilor depete pe tot parcursul anului cantitatea de ap necesar evapotranspira iei, n alte regiuni cantitatea de ap din precipita ii este mai mic dect necesarul. ntre aceste dou categorii extreme de regiuni exist i situa ii de tranzi ie: - regiuni cu precipita ii sub necesarul anual dar cu scurte perioade ploioase, excedentare, n timpul anului - regiuni cu precipita ii ce depesc necesarul anual, dar cu scurte perioade deficitare pe parcursul anului. Mai rare sunt situa iile n care pe tot parcursul anului precipita iile sunt de acelai ordin de mrime cu necesarul de ap. Evapotranspira ia variaz considerabil n timp i spa iu, fiind influen at de numeroi factori: bilan ul radiativ, temperatura aerului, gradul de aprovizionare cu ap al suprafe ei de evaporare, particularit ile biologice ale plantelor etc. Valorile cele mai sczute ale evapotranspira iei poten iale se ntlnesc n regiunile montane, iar cele mai ridicate n cele deertice. La noi n ar evapotranspira ia are valori neglijabile n lunile de iarn i ajunge la valori de 150 mm n lunile de var, mai ales n regiunile sudice (Marcu, M., 1983). Deoarece msurarea evapotransipa iei este dificil, s-a cutat determinarea ei teoretic, prin calcul.
3.5.7.4 Condensarea

La un moment dat, aerul nu poate con ine dect o anumit cantitate de vapori. Cu ct temperatura este mai ridicat, cu att aceast cantitate este mai mare. Dac temperatura scade, se produce suprasatura ia i o parte din vaporii de ap trec n stare lichid sau direct n stare solid (sublimare), formnd picturi foarte fine de ap sau cristale de ghea , dup cum temperatura punctului de rou este mai mare sau mai mic de 0 oC.

Experimental s-a artat c n aerul fr impurit i, chiar dac este suprasaturat, nu se produce condensarea. Aceste impurit i se numesc nuclee de condensare. n laborator s-au ob inut totui picturi foarte fine de ap (picturi germeni), ntr-un aer curat, fr nuclee de condensare, la o tensiune a vaporilor de 4-6 ori mai mare dect tensiunea de satura ie. Acest lucru n atmosfera liber nu se ntmpl dect foarte rar. Dependen a ntre tensiunea de satura ie i condensare rezult din legtura care exist ntre tensiune i mrimea curburii picturilor de ap. Cu ct picturile sunt mai mici, cu att raza lor de curbur este mai accentuat i n consecin , tensiunea de satura ie necesar pentru ca picturile s nu se evapore, trebuie s fie i ea din ce n ce mai mare. Dac n-ar exista nucleele de condensare, iar picturile ini iale (picturilegermeni) s-ar forma prin unirea direct a mai multor molecule de ap , aceste picturi ar fi cu mult prea mici i s-ar evapora din nou la tensiunea de satura ie existent n mod normal n atmosfera liber. Pentru ca aceste picturi s se men in ar fi necesare suprasatura ii foarte mari, echivalente unei umidit i relative de 400-600%, ceea ce nu se ntmpl dect, aa cum am men ionat anterior, foarte rar. n schimb, n jurul nucleelor de condensare higroscopice se formeaz chiar din prima faz picturi suficient de mari pentru ca mrimea curburii lor s le permit s reziste, s nu se evapore, n condi iile unei satura ii obinuite. De asemenea la men inerea acestor picturi contribuie adesea i salinitatea lor mare (cel mai adesea nucleele de condensare sunt particule mici, higroscopice, de sruri marine, cu diametre de 0,1-1). Pe msur ce picturile cresc (prin depunerea pe ele a unor noi molecule de ap condensat sau prin adi ionarea altor picturi), coboar i mai mult tensiunea de satura ie necesar condensrii. Nu toate nucleele sunt ns active; cele mai active sunt cele higroscopice, care provin din evaporarea apelor srate marine i oceanice. Condensarea are loc n mai multe situa ii: Condensarea n urma r cirii directe prin radia ie a suprafe ei terestre i a stratului de aer de lng sol. n timpul nop ilor senine, rcirea prin radia ie a suprafe ei terestre determin i rcirea stratului de aer din imediata ei apropiere. Acest strat se apropie treptat de starea de satura ie iar cnd temperatura suprafe ei terestre sau a diferitelor obiecte de pe ea atinge punctul de rou, vaporii de ap condenseaz direct pe acestea sub form de picturi de ap formnd roua sau sublimeaz n acicule fine de ghea formnd bruma. Dac fenomenul de condensare se produce n aer, n jurul nucleelor de condensare, se produce c e a a d e r a d i a i e. Dac rcirea aerului prin radia ie se produce la o oarecare nl ime n atmosfer, vaporii condensa i n jurul nucleelor de condensare se transform n picturi de ap sau acicule de ghea care formeaz n o r i i d e r a d i a i e. Condensarea prin advec ie. Cnd o mas de aer cald se deplaseaz peste o suprafa mai rece, temperatura ei scade pn la punctul de rou i apar prin condensare c e u r i l e d e a d v e c i e. Condensarea prin amestecul a dou mase se aer. Cnd se ntlnesc i se amestec dou mase de aer saturate sau aproape saturate dar cu temperaturi diferite, surplusul de vapori se condenseaz i se formeaz n o r i i c e a d e a m e s t e c. Aceste produse ale condensrii sunt reduse cantitativ Condensarea prin rcirea adiabatic a aerului. Aa cum s-a mai men ionat, n timpul rcirii adiabatice a aerului devine posibil realizarea strii de satura ie i nceperea fenomenului de condensare. Condensarea are apoi loc paralel cu rcirea adiabatic a

aerului care decurge n continuare mai lent, dup gradientul adiabatic umed. n urma condensrii prin rcirea adiabatic a aerului n timpul micrii ascendente iau natere cele mai mari cantit i de produse de condensare.
3.5.8 Produsele condensrii 3.5.8.1 Condensarea vaporilor de ap pe suprafa a terestr

Roua se formeaz n nop ile senine i calme ale sezonului estival, cnd vaporii de ap din atmosfer condenseaz pe suprafa a solului, plantelor etc. Roua se depune nti pe vegeta ie, deoarece aceasta, avnd o suprafa relativ mai mare, se rcete mai rapid prin radia ie dect solul. Ini ial se formeaz pe frunze picturi mai fine, care apoi se unesc formnd picturi mai mari. Bruma se formeaz n aceleai condi ii ca i roua, dar cnd temperatura suprafa ei solului sau a obiectelor de pe el scade sub 0 oC. n acest caz pe suprafa a terestr, pe vegeta ie sau pe diferite obiecte se depun cristale fine de ghea care formeaz un strat alb, de grosimi diferite. Bruma este periculoas pentru vegeta ie dac se produce trziu primvara sau devreme toamna. Ea se combate cu perdele de fum, prin arderea gunoaielor sau pulverizarea unor substan e antigel. Cantit ile de rou i brum czute n medie n Romnia nu totalizeaz dect o medie de 1-3 mm, dar n climatul temperat oceanic ajung la 10-30 mm. Chiciura (sau promoroaca) poate fi c r i s t a l i n , format din cristale de ghea care se depun pe conductorii aerieni, pe proeminen ele diferitelor obiecte i n special pe ramurile arborilor (care au capacitate caloric mic i conductibilitate caloric sczut), sau g r a n u l a r . Aceasta din urm este o depunere afnat, cu structur amorf, care se formeaz prin nghe area picturilor de cea suprarcite, purtate de vnt i lovite de pr ile expuse ale diferitelor obiecte. Acest tip de chiciur apare mai frecvent n mun i, formnd uneori straturi foarte groase, cazuri n care chiciura produce vtmri vegeta iei forestiere. Poleiul este depunerea unui strat de ghea transparent, format n urma nghe rii picturilor de ploaie pe suprafa a rece a solului sau diferitelor obiecte.
3.5.8.2 Condensarea vaporilor de ap n atmosfer

Cea a i norii sunt produse ale condensrii vaporilor de ap n atmosfer, alctui i din picturi fine de ap i cristale de ghea . Aceste produse se deosebesc ntre ele prin nl imea la care se formeaz i formele diferite. Dac vaporii de ap condenseaz sau sublimeaz n stratul inferior al atmosferei se formeaz cea a. n acest caz vizibilitatea este de sub 1 km. Dac n atmosfera inferioar exist poluan i, ceea ce se ntmpl cu precdere deasupra zonelor industriale, urbane, cea a devine acid i con ine poluan i solizi, formnd aa-numitul s m o g. Dac picturile de ap sau cristalele de ghea sunt mai rare i au dimensiuni mai mici se formeaz a e r u l c e o s, caz n care vizibilitatea crete pn la 10 km. Cnd vizibilitatea este tot ntre 1 i 10 km dar n aer sunt prezente impurit i solide de pe suprafa a terestr se formeaz p c l a, un litometeor. Dac umiditatea relativ este de peste 70%, pcla fiind amestecat cu cea , ea se numete pcl umed, spre deosebire de cea obinuit care se numete pcl uscat .

Vizibilitatea depinde de numrul de picturi sau de cristale dintr-un cm3 de aer; dac cea a este deas, acest numr variaz ntre 500 i 600. Dac cea a se formeaz la temperaturi negative cristalele de ghea au dimensiuni ntre 2 i 5, dac se formeaz la temperaturi pozitive, dimensiunile sunt mai mari, de 50-60 . Cel mai adesea cea a se formeaz n urmtoarele condi ii: umiditatea relativ de peste 80%, temperatura aerului ntre 5oC i +5 oC, viteza vntului ntre 1 i 3 ms-1. Clasificarea ce urilor n func ie de condi iile sinoptice de formare, ce urile pot fi din interiorul aceleiai mase de aer sau frontale. n func ie de modul de formare, ce urile pot fi de radia ie, de advec ie, de evaporare i de amestec. Ce urile din interiorul aceleiai mase de aer. Ce urile de r a d i a i e apar cel mai frecvent pe continente. Ce urile de radia ie se produc cel mai frecvent ntre 10 i 100 m, n stratul inferior de aer, n nop ile senine, mai ales n formele negative de relief n care apar inversiuni termice. Zonele cu mult vegeta ie favorizeaz apari ia ce ei datorit rcirii mai puternice pe care o nregistreaz n timpul nop ii (capacitate caloric sczut i conductibilitate caloric mic). Ce urile de e v a p o r a r e se produc prin creterea tensiunii vaporilor pn la tensiunea de satura ie, prin procesele de evaporare. Astfel se produc ce urile pe suprafe ele acvatice, cnd deasupra unor astfel de suprafe e calde i umede se deplaseaz o mas de aer rece. n aceste condi ii, de pe suprafa a acvatic cald, se ridic vapori de ap care condenseaz n aerul rece. Acest tip de ce uri se produce mai ales toamna, deasupra apelor peste care au loc advec ii de aer rece provenit de pe suprafa a terestr nconjurtoare. Ce urile de a d v e c i e apar atunci cnd rcirea se produce ntr-o mas de aer cald care se deplaseaz deasupra unei suprafe e reci. Aceste ce uri pot fi de litoral, maritime, postfrontale, de versant sau de aer tropical. Ce urile de l i t o r a l se produc att pe uscat ct i pe mare. Iarna, aceast cea apare cnd deasupra continentului se deplaseaz aer mai cald i mai umed de pe ocean sau mare. Vara i primvara cea a de litoral se produce n apropierea rmurilor cnd aerul cald de pe continent se deplaseaz deasupra apei mai reci. Ce urile m a r i t i m e sunt ce uri de advec ie care se produc n largul mrilor i oceanelor n zonele unde se ntlnesc curen ii oceanici reci i calzi. Ele se formeaz n straturile inferioare cnd aerul se deplaseaz dinspre curentul cald spre cel rece. Dac aerul se deplaseaz dinspre aerul rece spre cel cald, aerul rece se nclzete la suprafa a curentului cald, are loc convec ia i la nl ime se formeaz cea i eventual nori. Exist pe glob cteva regiuni cunoscute pentru formarea unor astfel de ce uri: Terra Nova, unde se ntlnesc apele reci ale curentului Labradorului cu cele calde ale curentului Golfului sau regiunea Mrii Ohotsk, a Peninsulei Kamceatka i Insulelor Kurile, unde se ntlnesc apel reci ale curentului Oyashivo cu cele calde ale curentului Kuroshivo. Ce urile d e v e r s a n t (sau orografice) sunt determinate de brizele montane: aerul din zonele joase, mai umed dect cel de la nl ime se nclzete n prima parte a zilei datorit insola iei puternice i ctig n umiditate datorit intensificrii evapotranspira iei. Apoi el ncepe s urce, direct pe vertical sau de-a lungul versan ilor.

Dac ascensiunea este lent se formeaz ce urile de versant, dac este mai rapid se formeaz nori. Ce urile de a e r t r o p i c a l se formeaz n sezonul rece, n zonele temperate, n urma deplasrii unor mase de aer tropical maritim pe deasupra suprafe ei solului rece. Aerul se rcete, au loc condensri i se formeaz ce urile, din care poate cdea burni sau se poate produce iarna chiciur. Ce urile frontale se pot produce n diferitele tipuri de fronturi (rece, cald i oclus). Sunt ce uri care se formeaz la a m e s t e c u l dintre dou mase de aer cu temperaturi diferite, ajunse aproape de satura ie. Aa cum am men ionat, n acest caz surplusul de vapori se condenseaz formndu-se cea a de amestec. n cazul producerii condensrii la nl ime n atmosfer se formeaz norii. Ei pot da informa ii despre fenomenele care se produc n atmosfer i despre evolu ia vremii. Clasificarea norilor. Exist mai multe sisteme de clasificare n func ie de criteriile adoptate: dup criteriul morfologic, norii pot fi: n form de grmezi izolate (Cumulus) cu aspectul unei pnze continue (Stratus) n form de grmezi compacte, sudate (Stratocumulus) n form de filamente (Cirrus) dup criteriul altitudinal norii se grupeaz n: nori superiori, cu baza la altitudini mai mari de 6 km nori mijlocii, cu baza situat ntre 2 i 6 km nori inferiori, cu baza situat ntre cteva zeci de metri i 2 km nori de dezvoltare vertical care se ntind pe cel pu in dou etaje altitudinale

dup criteriul structural norii pot fi alctui i: din picturi lichide din cristale de ghea mixti, alctui i att din picturi lichide ct i din cristale de ghea

dup criteriul genetic, norii se clasific n: - nori de convec ie - nori de radia ie - nori frontali - nori de micare ondulatorie a aerului - nori orografici Pe plan interna ional exist un sistem de clasificare folosit de toate sta iile meteorologice din lume care mbin criteriile men ionate anterior. Conform acestui sistem, norii apar in celor patru categorii diferen iate n func ie de altitudine, men ionate anterior. n cadrul acestor categorii exist zece genuri de nori, n func ie de forma lor, care au la rndul lor variet i i specii. (Caracteristicile norilor pe etaje i imagini ale acestora se prezint lucrrile practice). n func ie de tipul lor, norii apar in diferitelor etaje sau au extindere vertical mare, putnd avea baza ntr-un etaj i partea superioar n altul (tabelul 5).

Caracteristicile tipurilor de nori i etajele crora acetia le apar in Tabelul 5 Etajul Etajul superior Etajul mijlociu Etajul inferior Nori cu extindere vertical Tipurile de nori Cirrus(Ci) Cirrostratus (Cs) Cirrocumulus(Cc) Altocumulus(Ac) Altostratus(As) Stratus(St) Stratocumulus(Sc) Nimbostratus(Ns) Cumulus(Cu) Cumulonimbus(Cb) Caracteristici Albi, sub iri, transparen i, alctui i din cristale de ghea . Ai o structur n general fibroas, nu mpiedic formarea umbrelor, din ei nu cad precipita ii Cenuii deschis-cenuii albstrui, uneori albi. Au form de pnz compact, valuri sau plci, ns mult mai groase dect n cazul norilor superiori; au structur mixt, uneori sunt transparen i, alteori apar ntuneca i, cu relief variabil. Din norii Altostratus cad precipita ii slabe. Pot avea aspect foarte diferit, de la pnz continu, cenuie, joas, pn la grmezi izolate, benzi sau valuri. Pot acoperi par ial sau total cerul. Au baza situat la nivelul norilor inferiori, iar vrful poate ajunge pn n etajul superior; au de obicei un contur clar, baza orizontal, vrfurile sub form de turnuri i mun i. Vrfurile sunt albe-strlucitoare iar baza cenuie sau cenuienchis.

Se men ioneaz c norii Altostratus p trund adesea din etajul mijlociu n cel superior, norii Nimbostratus se dezvolt n etajul inferior i mijlociu iar norii Cumulus i Cumulonimbus pot s se desfoare pe toate cele trei etaje. n cazul norilor orografici, relieful muntos imprim anumite caracteristici proceselor de formare a acestora. Astfel, brizele de munte determin n zilele senine i calde o urcare a aerului umed i cald din vi i depresiuni spre culmile muntoase ce le mrginesc; ca urmare, aerul se rcete prin destindere adiabatic i se condenseaz formnd nori convectivi, de tip Cumulus, albi, strlucitori, care rmn nira i deasupra mun ilor, indicnd timp frumos, stabil. Cnd curen ii ascenden i de aer sunt mai puternici, convec ia dinamic genereaz forma ii noroase cu extindere vertical mai mare, care mbrac vrfurile izolate ale mun ilor ca o cciul de nori i indic venirea timpului ploios. Sub vrful mun ilor, la altitudine mare, (peste 2000 de metri), n partea opus vntului apar uneori forma iuni noroase, dispuse aproape orizontal, parc lipite de munte, numite steaguri de nori. n regiunile muntoase se observ uneori forma iuni noroase caracteristice, ovoid alungite, relativ plate, cu contur neted, dar care par s stea nemicate n spa iu dei bate vntul, apoi dispar brusc. Aceste forma iuni sunt numite ochiul furtunii i au fost uneori confundate cu farfurii zburtoare. Sunt de fapt nori lenticulari izola i, care se formeaz unde aerul escaladeaz lan ul muntos. Ei se men in n spa iu pn ncep s coboare, cnd picturile de ap ce constituie norii se evapor i acetia dispar. Aceste forma iuni prevestesc nrut irea vremii. Nebulozitatea este gradul de acoperire a cerului cu nori. Ea se apreciaz vizual i se exprim dup sistemul zecimal. Dac cerul este senin sau o zecime din el este acoperit cu nori se noteaz cu 0, respectiv cu 1, i cu 10 dac cerul este total acoperit cu nori. Cerul este considerat senin atunci cnd nebulozitatea are valori ntre 0 i 2, noros cnd nebulozitatea are valori ntre 3 i 7 i acoperit, cnd nebulozitatea are valori cuprinse ntre 8 i 10. Nebulozitatea este important deoarece norii sunt sursa precipita iilor i pentru c modific regimul de temperatur. Nebulozitatea are un mers caracteristic diurn i anual.

Mersul diurn prezint deasupra c o n t i n e n t e l o r dou maxime i dou minime vara. Maximul principal se nregistreaz la amiaz i dup amiaz, datorit norilor convectivi iar maximul secundar n a doua parte a nop ii i diminea a, datorit norilor de radia ie (Stratus, Stratocumulus). Minimul principal se nregistreaz n prima parte a nop ii, iar cel secundar n a doua parte a dimine ii. Deasupra o c e a n e l o r, apa cald instabilizeaz aerul rcit radiativ, iar nebulozitatea maxim se nregistreaz noaptea i e de natur convectiv, aprnd nori cumuliformi. Iarna, cnd convec ia este slab sau lipsete, predomin norii stratiformi i se nregistreaz un singur maxim, n timpul dimine ii. Mersul anual prezint n zonele temperate un maxim iarna i un minim vara. Pe c o n t i n e n t u l european, maximul din timpul iernii se datoreaz activit ii frontale datorate intensificrii activit ii ciclonice. n centrul continentelor n schimb, n zonele temperate nebulozitatea este minim iarna datorit predominan ei anticiclonilor. Deasupra o c e a n e l o r nebulozitatea este maxim vara i toamna, datorit intensificrii convec iei termice deasupra suprafe elor acvatice calde. Minimul nebulozit ii deasupra oceanelor se nregistreaz primvara, cnd aerul deasupra ntinderilor acvatice cu o iner ie termic mai mare, se men ine rece.
TEM DE CONTROL

1.Care este importan a vaporilor de ap i care este provenien a lor? 2.Care sunt cauzele deplasrii vaporilor de ap ? 3.Care sunt mrimile higrometrice? 4.Cum variaz tensiunea diurn a vaporilor de ap vara? Dar iarna? 5.Care este varia ia anual a tensiunii vaporilor de ap ? 6.Care este varia ia diurn i anual a umidit ii relative? 7.Care sunt strile n care exist apa n atmosfer i care este punctul de echilibru al sistemului de faze ale apei? 8.n ce cantitate se afl apa n atmosfer? 9.Care sunt procesele care determin con inutul de ap din atmosfer? 10.Care sunt sursele apei din atmosfer? 11.Care sunt factorii care influen eaz evaporarea? 12.Care este mecanismul producerii evaporrii deasupra ntinderilor de ap ? 13.Ce este evapotranspira ia? Dar evaportanspira ia real i poten ial? 14.Cum se caracterizeaz cu precizie bilan ul hidrologic al solului? 15.Cum se clasific regiunile globului n func ie de bilan ul hidric? 16.Cum variaz evapotranspira ia la noi n ar? 17.Care sunt factorii care determin procesul de condensre? 18.n ce situa ii are loc condensarea? 19.Care sunt produsele condensrii pe suprafa a terestr? 20.Care sunt produsele condensrii n atmosfer? 21.Cum se clasific cea a i norii? 22.Ce este nebulozitatea i cum se apreciaz ea? 23.Care este importan a nebulozit ii i cum variaz ea zilnic i anual?

3.5.9 Meteorii

Acest termen desemneaz n mod conven ional totalitatea fenomenelor atmosferice vizibile sau perceptibile i care nu sunt nori propriu-zii. Meteorii sunt clasifica i n patru grupe: hidrometeori, litometeori, fotometeori i electrometeori. Precipita iile atmosferice (hidrometeorii) sunt reprezentate de apa solid sau lichid pe care o primete suprafa a terestr prin cdere din nori. Litometeorii, fotometeorii i electrometeorii sunt prezenta i n amnunt n Meteorologie i climatologie forestier lucrri de laborator (Cenu, R., 1996).
3.5.9.1 Geneza precipita iilor (hidrometeorilor)

Particulele lichide i solide care alctuiesc norii se men in la nl ime datorit greut ii lor reduse. Pentru a ajunge pe pmnt sub form de precipita ii, greutatea lor trebuie s creasc, astfel nct s poat nvinge rezisten a aerului i curen ii ascensionali. Creterea greut ii se poate realiza prin dou procese; primul se desfoar n faza ini ial, rolul principal n creterea particulelor componente ale unui nor avndu-l: - procesul de condensare i sublimare a vaporilor. Pentru a putea crete astfel, vaporii din jurul particulelor trebuie s fie suprasatura i, ceea ce se ntmpl aproape exclusiv n norii cu structur mixt. Dup ce picturile de ap i cristalele de ghea au ajuns la o anumit mrime, n faza urmtoare, ele ncep s se contopeasc.. - al doilea este procesul de contopire, care se realizeaz prin ciocnire. Ciocnirea se poate realiza prin: c o a l e s c e n , cnd particulele care se unesc sunt lichide (aa se formeaz picturile de burni sau de ploaie) a s o c i e r e, cnd particulele care se unesc sunt din ghea (aa se formeaz fulgii de zpad ) g i v r a j, cnd se ciocnesc cristalele de ghea cu picturi de ap suprarcite. n contact cu suprafa a cristalelor de ghea se produce nghe area picturilor de ap sub forma unor excrescen e sau straturi continue de ghea (aa se formeaz grun ii de ghea , mzrichea i grindina). Contopirea particulelor se poate realiza datorit gravita iei, n timpul sedimentrii particulelor n nor, sau datorit turbulen ei atmosferice ori sarcinilor electrice de semn contrar. Dac nu sunt suficient de mari i nu au suficient iner ie a micrii relative, particulele se pot ciocni fr s se uneasc; ele se resping uneori ca nite bile elastice, din cauza pturii sub iri de aer care se formeaz ntre picturi. Unii nori, de tipul Altocumulus, Stratocumulus, Stratus i Cumulus sunt alctui i din picturi de ap de aceleai dimensiuni sau numai din cristale de ghea ; de aceea, din aceti nori cad doar precipita ii slabe i doar n condi iile existen ei unor turbulen e puternice care determin o coalescen sau o asociere slab . n cazul norilor Cirrus, forma i doar din cristale de ghea , stabilitatea este i mai mare, deci din ei nu cad precipita ii. Stabilitatea coloidal a unui nor dispare atunci cnd el con ine picturi de ap de diferite dimensiuni sau n amestec cu cristale de ghea . n aceste condi ii nu se poate realiza o stare de echilibru ntre vapori, picturi i cristale de ghea i prin urmare are loc creterea dimensiunilor picturilor de ap i cristalelor de ghea i n final producerea precipita iilor.

n norii n care se afl att picturi de ap ct i cristale de ghea , aerul va fi suprasaturat n raport cu aceste cristale iar vaporii de ap vor sublima pe ele. Astfel, tensiunea vaporilor din aer scade i aerul devine nesaturat fa de picturi, care ncep s se evapore, dar fr a reui s satureze aerul din jur cu vapori, deoarece acetia continu s sublimeze pe cristale. Se produce n acest mod un transport continuu de ap de la picturi la cristale, realizndu-se suprasatura ia n jurul cristalelor i creterea lor. Acest mecanism (al lui Bergeron) este fundamental n formarea precipita iilor. Dac cristalul este hexagonal, vrfurile lui sunt mai aproape de zona rmas suprasaturat (chiar lng cristal este o zon unde se realizeaz echilibrul ntre vapori i cristal i tensiunea este mai sczut) deci vaporii vor continua s se depun pe vrfuri formnd o stea cu ase bra e. La rndul lor, din aceleai motive cele ase vrfuri i vor dezvolta ramifica iile laterale (figura 36 - stelu e). Din unirea mai multor astfel de stelu e se formeaz fulgii de zpad. Dac aceti fulgi n drumul spre suprafa a terestr ntlnesc aer cu temperatura mai mare de 0 oC se topesc i ajung jos sub form de ploaie sau lapovi . Un proces asemntor are loc i n norii alctui i din picturi de ap de diferite dimensiuni. Aerul este saturat n raport cu picturile mari, dar nesaturat n raport cu picturile mici care au o raz de curbur mare i necesit, pentru a se men ine, o tensiune de satura ie mai ridicat dect picturile mari. Ca urmare, picturile mici se evapor i se creeaz suprasatura ie n jurul picturilor mari care astfel i mresc dimensiunile. Procesul este ns lent i din astfel de nori apoi nu cad dect precipita ii slabe. n concluzie, cele mai favorabile condi ii pentru formarea precipita iilor exist n norii mixti, cum sunt norii Altostratus, Nimbostratus i Cumulonimbus, alctui i de obicei din cristale de ghea n partea superioar i din picturi de ap n partea inferioar. Cristalele de ghea din partea superioar cad i ajung n zona picturilor de ap, unde cresc n diametru formnd stelu e, care apoi se unesc ntre ele. Prin urmare, n astfel de nori cu structur mixt, precipita iile iau natere ntotdeauna, n prima lor faz sub form solid. Dac este iarn , fulgii cad sub aceast form pe sol; n timpul verii, n drumul lor spre sol, precipita iile solide se topesc i cad sub form de picturi de ploaie mai mari sau mai mici. n cazul norilor Altostratus, care au o grosime destul de redus, picturile i cristalele au dimensiuni mici i n drumul lor spre sol, dac temperatura aerului este ridicat, ele se evapor nainte de a ajunge la sol, fenomen care se numete virga. criterii: Clasificarea precipita iilor. Precipita iile se pot clasifica pe baza mai multor dup starea de agregare, precipita iile pot fi: - lichide - ploaia, burni a - solide - zpad, mzriche, grindin - mixte lapovi dup condi iile de formare, precipita iile pot fi: - de convec ie - produse de curen ii convectivi caracteristici maselor de aer instabile. Ele cad din norii de convec ie (Cumulonimbus), au caracter de avers i vara sunt nso ite de descrcri electrice - frontale cad din sistemele noroase ce apar ca urmate a alunecrii maselor de aer pe suprafe e frontale

- orografice cad din norii care se formeaz n timpul micrii ascendente a aerului pe lng versan ii muntoi dup durat i abunden , precipita iile pot fi: - precipita ii de lung durat i abundente cel pu in 6 ore, cu scurte i pu ine ntreruperi - precipita ii de lung durat i pu in abundente burni ele de toamn - precipita ii de scurt durat i pu in abundente burele de ploaie sau fulguielile - precipita iile de scurt durat dar abundente aversele Precipita iile de convec ie i orografice apar n interiorul aceleiai mase de aer, iar precipita iile frontale apar la contactul dintre dou mase de aer diferite.
3.5.9.2 Forme de precipita ii

Precipita iile lichide sunt, dup cum s-a men ionat anterior ploaia i burni a. Ploaia este cderea pe sol a picturilor de ap cu diametre mai mari de 0,5 mm. Ploaia de scurt durat, care ncepe i se sfrete brusc se numete avers de ploaie. Ploile toren iale sunt cele care n 5 minute dau cel pu in o cantitate de 1mmmin-1, sau cele care dau o cantitate de 0,1 mmmin-1, dar in cel pu in 3 ore. Este vorba deci de intensitatea ploii. Ploile toren iale cad de obicei din norii Cumulonimbus. Burni a este cderea uniform pe sol a picturilor cu diametrul mai mic de 0,5 mm. Picturile de burni sunt dese i cderea lor este uniform. Viteza picturilor de ap este redus (0,3 1 ms-1), de aceea ele par c plutesc n aer. Precipita iile mixte sunt reprezentate de lapovi . Lapovi a este cderea simultan a picturilor de ploaie i a fulgilor de zpad . Se formeaz atunci cnd temperatura stratului intermediar de aer dintre nori i suprafa a solului are temperatura n jur de 0oC. Precipita iile solide sunt reprezentate de zpad, mzriche i grindin. Principalele variet i de precipita ii solide sunt reprezentate n figura 36. Zpada este cderea cristalelor de diferite dimensiuni i forme pe sol. La temperaturi joase fulgii au diametre mici; acestea cresc odat cu creterea temperaturii. Mzrichea se formeaz n norii cu suprasatura ii mari pentru cristalele de ghea , care prin urmare cresc scheletic n toate direc iile, cu mare rapiditate, formnd granule mate, sferice sau conice, cu aspect buretos, sfrmicioase. Aceasta este mzrichea moale i diametrul ei variaz ntre 1 i 5 mm. Ea cade din norii cu o oarecare turbulen , adeseori mpreun cu zpada, la temperaturi n jur de 0 oC. Dac diametrele mzrichei sunt mai mici de 1mm, este vorba de o alt form de precipita ii solide, i anume zpada grun oas . Este echivalentul solid al burni ei, ea semnnd cu firele de gris. Mai exist un alt tip de mzriche, i anume mzrichea tare, reprezentat de granule sferice sau neuniforme, uneori conice, transparente la exterior i cu miezul opac, alb. Ea cade mai ales primvara i toamna, mpreun cu ploaia. Mzrichea tare se formeaz n norii Cumulus cu turbulen puternic, unde boabele de mzriche moale ajung n contact cu picturile de ap suprarcite de la baza norului i se acoper cu ghea transparent. Grindina este format din sfere de ghea (mai rar fragmente de ghea cu aspect neregulat) provenite din dezvoltarea intens a boabelor de mzriche tare, pn la

diametre de c iva centimetri. Cel mai frecvent diametrele variaz ntre 1 i 5 mm, dar pot ajunge i la 2 cm sau chiar la 5-6 cm. Grindina se formeaz n condi iile existen ei n norii Cumulonimbus a unor puternici curen i ascenden i, care mpiedic boabele de ghea s cad spre sol sub ac iunea greut ii. Ca urmare, boabele de mzriche tare sunt purtate de curen ii turbulen i din nor de repetate ori de la baz spre partea superioar a norului (figura 31), astfel nct pe ele se depun straturi concentrice de ghea : t r a n s p a r e n t la traversarea zonei cu picturi suprarcite de la baz i o p a c n partea superioar a norului unde temperatura sczut determin sublimarea.
1 - cristalul de ghea 2 - cristalul se acoper cu un strat de ghea transparenta la traversarea zonei inferioar a norului unde se afl picturile suprarcite 3 - depunerea straturilor opace de ghea n partea superioar a norului unde temperatura negativ determin sublimarea 4 - cderea boabei de grindin pe suprafa a terestr

Figura 101 - Formarea i traiectoria unei boabe de grindin (dup Thillet, J., 1997)

Astfel, n final, boabele de grindin au un centru opac, peste care se suprapun straturi concentrice de ghea transparent i opac.
3.5.9.3 Regimul precipita iilor

Regimul diurn al precipita iilor atmosferice. Varia ia diurn a precipita iilor este analoag varia iei diurne a nebulozit ii, depinznd de asemenea de condi iile locale. Prin urmare, deasupra continentelor vara se nregistreaz dou minime i dou maxime, iar pe oceane se nregistreaz un maxim noaptea (datorit evaporrilor intense de pe suprafa a cald a apei) i un minim ziua. Regimul anual al precipita iilor este diferit de la o regiune la alta. Varia ia anual a precipita iilor, alturi de cantitatea de precipita ii i temperatur constituie principalele criterii de clasificare a climatelor. Circula ia atmosferei i factorii fizico-geografici influen eaz regimul anual al precipita iilor. n func ie de regiune, se disting mai multe tipuri n ceea ce privete regimul anual al precipita iilor: - t i p u l e c u a t o r i a l este ploios tot timpul anului, cantit ile czute la sol sunt mari, produse n special de procese convective, maximele diurne nregistrndu-se dup-amiaza. Cele mai mari valori ale mediilor lunare se nregistreaz n aprilie i octombrie (lunile ce urmeaz echinoc iilor), iar minimele n ianuarie i iulie (n lunile ce urmeaz solsti iilor).

- t i p u l s u b e c u a t o r i a l se caracterizeaz prin cantit i mai sczute dect cel ecuatorial. Se schi eaz un sezon ploios de var (prin apropierea maximelor) i unul secetos de iarn (prin apropierea minimelor). - t i p u l t r o p i c a l prezint cantit i i mai sczute de precipita ii, cu un anotimp ploios vara (prin unirea maximelor) i unul secetos de iarn (prin unirea minimelor). - t i p u l s u b t r o p i c a l este caracterizat de predominan a regimului anticiclonic, astfel nct doar iarna se nregistreaz cantit i moderate de precipita ii datorit trecerii frecvente a ciclonilor forma i pe frontul polar. Pe coastele vestice ale continentelor apare subtipul mediteranean (fiind cel mai bine exprimat n bazinul Mrii Mediterane) caracterizat prin veri secetoase i ierni ploioase. - t i p u l t e m p e r a t are dou subtipuri, unul continental i altul oceanic. Subtipul temperat continental este caracterizat de cantit i moderate de precipita ii, care scad cu ct distan a fa de ocean i n spatele barierelor muntoase crete. Precipita iile sunt n general de natur frontal, acestora ad ugndu-li-se vara i precipita iile de natur convectiv. Maximul se nregistreaz vara (mai exact la sfritul primverii i nceputul verii, cnd se contureaz un sezon ploios, foarte favorabil pentru vegeta ie), iar minimul iarna. Subtipul temperat oceanic este caracterizat de cantit i mari de precipita ii care cad uniform tot timpul anului. El este prezent pe oceane, rmuri dar i n pr ile vestice ale continentelor (n cazul n care aceste zone sunt ocupate de cmpii, subtipul oceanic se extinde pn la mari distan e de ocean; la extindere contribuie i predominan a circula iei atmosferice vestice n regiunile temperate). - t i p u l p o l a r prezint i el dou subtipuri, continental i oceanic. Subtipul polar continental e caracterizat de cantit i reduse de precipita ii (datorit activit ii ciclonice sczute pe tot parcursul anului), cu maxime vara, cnd umezeala crete datorit intensificrii evaporrii i circula ia sudic a aerului este mai frecvent. n cazul subtipului polar oceanic, cantit ile de precipita ii sunt moderate, nregistrndu-se un maxim iarna, datorit intensificrii activit ii ciclonice. La noi n ar, regimul precipita iilor este de tip temperat continental, cu un maxim n iunie i un minim n perioada ianuarie martie (cel mai frecvent n februarie). Primvara i toamna, anotimpuri de tranzi ie, primesc cam aceeai cantitate de precipita ii (primvara ceva mai mare). n unele regiuni ale rii, se nregistreaz un maxim anual secundar n octombrie i noiembrie (Oltenia, nord-vestul Munteniei, Cmpia de Vest, Cmpia Romn, sudul Moldovei) i un minim anual secundar n august (n Cmpia de Vest, Cmpia Romn i sudul Moldovei).
3.5.9.4 Distribu ia geografic a precipita iilor

Distribu ia geografic a precipita iilor se studiaz cu ajutorul unor h r i, pe care se nscriu cantit ile de precipita ii. Localit ile cu aceleai valori ale cantit ilor de precipita ii se unesc pe aceste hr i cu linii numite izohiete. Harta izohietelor anuale arat c regiunea ecuatorial este cea mai bogat n precipita ii (1000-2000 mm). La nord i sud de ecuator, cantit ile de precipita ii scad, nregistrndu-se un minim n zonele cuprinse ntre 20 o i 35 o latitudine. Aici cantit ile sunt mai mici de 500 mm i sunt situate cele mai ntinse zone deertice. La latitudini mijlocii, cantit ile de precipita ii cresc din nou, pn la 400-1000 mm sau chiar mai mult. n regiunile polare, cantit ile de precipita i scad din nou sub 300 mm. Cele mai mari cantit i de precipita ii s-au

nregistrat n Pakistanul rsritean (12700 mm) i n Hawaii (12000 mm), iar cantit ile minime n Sahara (5 mm) i n Chile (sub 1mm). n Romnia cantitatea de precipita ii anual variaz ntre 359 i 1400 mm. Relieful modific distribu ia spa ial a precipita iilor. n regiunile muntoase, n func ie de altitudine i orientarea versan ilor fa de advec iile dominante i de configura ia terenului, cantit ile de precipita ii sunt foarte neuniform distribuite. Creterea altitudinii este nso it i de creterea cantit ii de precipita ii, datorit convec iei orografice. Cnd ntlnete n cale un masiv muntos, aerul capt o micare ascendent, se rcete prin destindere adiabatic, se produce condensarea, apar nori din care cad precipita ii. Creterea cantit ii de precipita ii cu altitudinea se face liniar, dup un gradient pluviometric egal cu 60 l la 100 m diferen de nivel (figura 32). Aceast regul nu se poate generaliza, fiind valabil numai n anumite condi ii i limite altitudinale. Vile transversale, adnci i largi i depresiunile intramontane au un regim pluviometric deficitar datorit efectelor fhn-ale ce au loc pe versan ii interiori.

Figura 32 - Varia ia cantit ii de precipita ii cu altitudinea

Aa a avut loc transformarea n deerturi a unor ntinse bazine din interiorul unor continente. n ara noastr, datorit continentalizrii maselor de aer care se deplaseaz de la vest i nord-vest spre est i sud-est, are loc scderea cantit ii medii anuale de precipita ii.
3.5.10 Efectele ecologice ale apei i umidit ii factori abiotici fizici

Apa este indisolubil legat de via , datorit nsu irilor sale fizice i chimice care sunt foarte importante pentru desfurarea multor procese biochimice i fiziologice. Molecula de ap are o structur caracteristic (este un dipol cu sarcina negativ la oxigen; moleculele sunt legate prin pun i de hidrogen ntr-o structur cristalin, ordonat). Stabilitatea acestei structuri depinde de temperatur. Astfel, sub 0 oC toate legturile devin rigide, cu structur hexagonal, cu spa ii libere ntre hexagoane i ca urmare volumul ghe ii este cu 10% mai mare dect al apei. La 40oC, peste 50% din legturile de hidrogen se desfac, astfel nct structura cristalin se destram. Aceasta explic de ce temperatura corpului animalelor homeoterme este situat sub 40 oC: deasupra acestei temperaturi, organismele nu i-ar mai putea ndeplini normal func iile. Densitatea. Aa cum am precizat, volumul ghe ii este cu 10% mai mare dect al apei lichide, iar densitatea, corespunztor, cu 10% mai mic, astfel nct ghea a plutete

pe ap, ceea ce are consecin e ecologice importante. Dac ea s-ar lsa pe fundul apei, ar disp rea via a bentonic i uriae cantit i de ap ar fi scoase din circuit prin lsarea pe fundul bazinelor, nereuind s se topeasc de la an la an. Ca urmare, ntreaga clim ar fi modificat. C ldura specific a apei este mare. Pentru nclzirea cu 1oC a unui gram de ap este necesar o calorie. Deci, apa se nclzete i se rcete greu. Cum dou treimi din suprafa a globului sunt acoperite cu ap, ea devine un factor moderator al climei globului, atenund oscila iile de temperatur. Con inutul mare de ap al organismelor (ajungnd pn la 98% i doar rareori scznd sub 50%), atenueaz oscila iile de temperatur ale corpului i uureaz procesele de termoreglare. Conductibilitatea termic este mare. Astfel se explic de ce speciile de origine acvatic nu sunt homeoterme: pierderile de energie necesare men inerii temperaturii constante ar fi att de mari, nct completarea lor prin hran ar fi nerentabil. Toate homeotermele acvatice prefer apele calde, cu productivitate mare, deci cu hran foarte abundent. Puterea de solvire; apa dizolv cel mai mare numr de substan e, reprezentnd un mediu ideal pentru desfurarea proceselor metabolice. De asemenea, transport i face posibile asimilarea unui numr mare de substan e, precum i circuitul biogeochimic al substan elor. Sursele de ap pentru ecosistemele terestre sunt precipita iile, umiditatea aerului, apa din sol i subteran (provenit tot din precipita ii). Cantitatea de precipita ii a unui ecosistem depinde de pozi ia lui geografic, de relief, de vnturi, de structura biocenozei (nveliul vegetal). Precipita iile dintr-o zon determin caracterul general al ecosistemelor. Cnd cantit ile de ap variaz ntre 0 i 250 mm pe an se instaleaz deerturile, cantit ile cuprinse ntre 250 i 750 mm determin instalarea stepelor, savanelor i p durilor; ntre 750 i 1250 mm pe an se instaleaz pdurile uscate iar peste 1250 mm pe an se instaleaz p durile umede, ecuatoriale. Umiditatea atmosferic a fost definit anterior, au fost men ionate mrimile higroscopice caracteristice acesteia (tensiunea vaporilor de ap, umiditatea absolut, umiditatea specific, umiditatea relativ, deficitul de satura ie) i varia iile periodice ale regimului umidit ii atmosferice. Apa se gsete i n sol, n mai multe stri, avnd rol diferit n via a plantelor i animalelor din sol. Astfel, apa higroscopic este apa absorbit de particulele solului din atmosfer i este re inut cu mare putere de acesta, astfel nct plantele nu o pot utiliza. Apa capilar umple spa iul porilor solului i se poate deplasa datorit presiunii osmotice sau tensiunii superficiale; doar apa din spa iile capilare mai mari poate fi absorbit de plante. Apa gravita ional provine din precipita ii, umple intersti iile mai mari ale solului, se infiltreaz sau se scurge sub ac iunea gravita iei, putnd fi u or absorbit de plante. Fiecare ecosistem, n func ie de zona geografic n care se afl, are un anumit regim de precipita ii, o anumit umiditate a aerului i o anumit structur a solului, care determin un bilan hidric specific, diferit de la ecosistem la ecosistem. De asemenea, n fiecare ecosistem, interac iunile biotopului cu biocenoza i interac iunile ecosistemului ca ntreg cu ecosistemele vecine determin un circuit al apei caracteristic, diferit. Speciile biocenozei sunt adaptate la regimul specific al apei din fiecare ecosistem, astfel nct modificarea (natural sau artificial prin iriga ii sau desecri) a acestui regim poate

determina dispari ia sau diminuarea efectivelor a numeroase specii. Drept urmare, speciile disprute sunt nlocuite cu altele, care pot tri n noile condi ii ap rute, biocenoza fiind astfel profund modificat. La fel ca n cazul temperaturii, corpul organismelor din diferite ecosisteme trebuie s realizeze un anumit bilan hidric, determinat de intrrile i ieirile de ap din organism. Intrrile de ap se produc n mod diferit dup cum este vorba de plante sau de animale. La plantele terestre apa ptrunde prin rdcini, sub form lichid, sau prin stomate, sub form gazoas; la plantele acvatice, apa ptrunde prin ntreaga suprafa a corpului. La animale, p trunderea apei se face fie prin consumul direct al apei lichide, fie prin toat suprafa a corpului (la nevertebratele acvatice), fie prin hran (apa din alimente) sau n unele cazuri este consumat apa metabolic (rezultat din procesele metabolice). Ieirile de ap se produc prin transpira ie (la plantele i animalele terestre), prin respira ie i excre ii. Pentru men inerea balan ei hidrice, adic a echilibrului dintre intrri i ieiri, animalele au dezvoltat de-a lungul timpului variate a d a p t r i. Aceste adaptri sunt prezentate n amnunt n ndrumarul de lucrri practice la ecologie (Mciuc, A., 1999).
TEM DE CONTROL

1. Ce sunt precipita iile? 2. Cum se formeaz precipita iile? 3. Care sunt formele precipita iilor? 4. Cum se clasific precipita iile? 5. Care sunt mrimile pluviometrice? 6. Care este varia ia diurn i anual a precipita iilor? 7. Care este distribu ia geografic a precipita iilor? 8. Care sunt factorii care influen eaz regimul precipita iilor? 9. Care sunt implica iile biologice ale principalelor nsuiri ale apei i care sunt efectele ecologice ale apei i umidit ii ca factori abiotici fizici?
3.5.11 Vntul - factor abiotic mecanic

Sunt considera i factori abiotici mecanici micarea aerului (vntul) i micarea apei. Aerul atmosferic se afl n continu micare, starea lui de repaus fiind foarte rar. Deplasrile aerului se produc att pe orizontal ct i pe vertical. Deplasarea aerului pe orizontal se numete vnt, i apare n urma inegalei distribuiri a presiunii atmosferice pe suprafa a pmntului. For a de gravita ie men ine atmosfera n jurul pmntului i n acelai timp i confer acesteia o greutate proprie. Presiunea static (apsarea) exercitat de atmosfer asupra corpurilor se numete presiune atmosferic. Ca mrime fizic, presiunea atmosferic este definit ca for a cu care aerul apas normal i uniform pe unitatea de F suprafa ( p = ). n 1643, Toricelli a msurat presiunea atmosferei cu un tub s barometric cu mercur, cu o sec iune de 1cm2. La nivelul mrii, la latitudinea de 45o, la

temperatura de 0oC, pe o suprafa de 1 cm2, presiunea atmosferic este egal cu o nl ime a coloanei de mercur de 760 mm. nl imea coloanei de mercur n mm este una dintre unit ile de msur ale atmosferei utilizate n meteorologie. Ei i se altur barul sau milibarul, torrul i hectopascalul. ntre aceste unit i de msur exist urmtoarea coresponden : 1 mm Hg = 1 torr = 1,33 mb 1000mb = 1 bar 1 mb = 1hPa 760 mmHg = 1010 hPa

Presiunea atmosferic scade cu altitudinea, deoarece scade grosimea stratului atmosferic. Deoarece densitatea aerului nu este constant pe vertical, varia ia presiunii aerului cu altitudinea nu este liniar ci se realizeaz dup o curb , scderea presiunii fiind mai accentuat n straturile inferioare ale atmosferei (datorit densit ii mai mari a aerului) i mai lent n cele superioare (datorit densit ii mai mici a aerului) (figura 33).

Figura 33 - Scderea presiunii atmosferice cu altitudinea (dup Marcu, M., 1983)

Pentru caracterizarea varia iei presiunii cu altitudinea se folosete o mrime numit gradientul baric vertical, care exprim scderea presiunii pe unitatea de nl ime. dp Gv = , unde p este presiunea iar z nl imea dz Gradientul baric vertical este o mrime vectorial i semnul minus arat c el are sensul dat de descreterea presiunii. Rela ia invers d treapta baric, adic distan a pe vertical pentru care se dz nregistreaz o descretere a presiunii cu 1 mb. Tb = dp Odat cu creterea temperaturii, gradientul baric vertical scade cu 0,4% pentru fiecare grad de temperatur. Rezult c n aerul cald presiunea scade mai lent cu nl imea dect n cel rece. Presiunea prezint varia ii nu numai pe vertical ci i pe orizontal. Varia iile sunt determinate de modificrile care apar n straturile superioare ale atmosferei, n urma ptrunderii curen ilor de aer calzi sau reci, umezi sau mai pu in umezi, precum i datorit suprafe ei neomogene i diferit nclzite a p mntului. Distribu ia n spa iu a presiunii atmosferice se poate reprezenta cu ajutorul suprafe elor izobare. O suprafa izobar este alctuit din totalitatea punctelor dintr-o regiune oarecare a atmosferei, n care presiunea atmosferic are aceeai valoare, dup ce a fost adus la nivelul mrii. Dac la nivelul mrii presiunea ar fi peste tot uniform la fel

ca i temperatura n altitudine, atunci toate suprafe ele izobare ar fi orizontale i paralele. Din cauza varia iilor de temperatur i presiune att pe direc ie orizontal ct i vertical, suprafe ele izobare se nclin cu diferite unghiuri fa de suprafa a p mntului, intersectndu-se cu aceasta dup nite linii de-a lungul crora presiunea are aceleai valori. Acestea se numesc linii izobare. Izobarele unesc puncte cu aceeai valoare a presiunii, delimitnd regiunile cu valori ridicate ale presiunii de cele cu valori sczute, oferind imaginea reliefului baric (figura 34), analog modului n care curbele de nivel ofer imaginea reliefului terestru.

Figura 34 - Relieful baric. Principalele forme barice (dup Apostol, L., 2000)

Regiunile cu presiune sczut sau ridicat se numesc sisteme barice sau forme barice, crora le corespund stri de timp caracteristice. Formele barice pot fi de dou tipuri: forme barice nchise i forme barice deschise. Formele barice cu izobare nchise sunt depresiunea barometric sau ciclonul i maximul barometric sau anticiclonul. Formele barice cu izobare deschise sunt talvegul depresionar, dorsala anticiclonic i aua barometric. Depresiunea barometric este o form a cmpului baric cu curbe nchise (circulare sau eliptice), caracterizat prin descreterea presiunii de la exterior spre interior (se noteaz cu D). Deoarece n unele zone tropicale fenomenele legate de prezen a depresiunii barice sunt violente, depresiunea se mai numete i ciclon. n sec iune izobarele apar n form de plnie (figura 35).

Figura 35 - Sec iune vertical printr-o depresiune baric (dup Apostol, L., 2000)

Depresiunea baric secundar este pe hart o ondula ie la periferia unei depresiuni mari, care dup un timp se desprinde i d natere unei depresiuni secundare. Maximul barometric sau anticiclonul este o form baric cu curbe nchise (circulare sau eliptice), presiunea crescnd spre interior (se noteaz cu M). n sec iune vertical izobarele apar sub form de cupol (figura 36).

Figura 36 - Sec iune vertical printr-un anticiclon (dup Apostol, L., 2000)

Talvegul depresionar este o form baric cu presiune sczut, ca o prelungire a unei depresiuni barometrice ntre doi anticicloni. Izobarele talvegului au forma literei V. Dorsala anticiclonic este o form baric invers talvegului, cu presiune ridicat, ca o prelungire a unui anticiclon ntre dou depresiuni barice. aua barometric este o form baric situat ntre doi cicloni i doi anticicloni aeza i n cruce. Reparti ia geografic a presiunii atmosferice se studiaz pe h r i cu izobare, realizate pentru perioade mai mari de timp - n climatologie - sau folosindu-se valorile momentane - n meteorologia sinoptic. Importante pentru eviden ierea particularit ilor reparti iei geografice a presiunii sunt harta izobarelor lunii ianuarie (figura 37) i harta izobarelor lunii iulie (figura 38). Analiznd harta izobarelor lunii ianuarie se observ n zona ecuatorial un bru de joas presiune; apoi presiunile cresc spre nord i sud n zonele subtropicale, atingnd valorile cele mai mari la 30o-35o. Aici sunt localizate dou bruri anticiclonice, cu cteva nuclee bine delimitate situate pe oceane. Aceti anticicloni sunt numi i tropicali (anticiclonul Azorelor, anticiclonul Hawaii, anticiclonul Sf. Mauriciu). La latitudini mai mari de 30o-35o, presiunea scade spre nord i sud: n emisfera nordic se formeaz dou vaste arii depresionare, n Atlanticul de Nord (depresiunea Islandei) i n Pacificul de Nord (depresiunea Insulelor Aleutine). n emisfera sudic se observ un bru de presiuni joase, pe suprafe ele oceanice din jurul Antarcticii. Deasupra uscatului, n emisfera nordic, datorit rcirii intense, se instaleaz vaste zone de maxime barometrice (anticiclonul siberian i anticiclonul canadian).

Figura 37 - Harta izobarelor lunii ianuarie (dup Marcu, M., 1983)

Pe harta izobarelor lunii iulie, n emisfera nordic, brul de joas presiune se deplaseaz uor spre nord, iar pe continentele emisferei nordice, datorit nclzirii din timpul verii se dezvolt centre de minim presiune (depresiunea central-asiatic, depresiunea nord-american). Deasupra oceanelor se men in anticiclonul Azorelor i anticiclonul Hawaii, dar depresiunea Islandei slbete i depresiunea Insulelor Aleutine dispare. n emisfera sudic, brul anticiclonic subtropical se intensific i se extinde, devenind aproape continuu. Centrele de mare presiune de pe ocean se extind i se unesc cu cele care apar pe continente datorit rcirii n iarna austral. Dispunerea paralel i aproape rectilinie a izobarelor n iulie semnific o reparti ie mai uniform a izobarelor n emisfera sudic n compara ie cu cea nordic, datorit predominan ei oceanelor.

Figura 38 - Harta izobarelor lunii iulie (dup Marcu, M., 1983)

Pe ambele hr i se poate observa zona minimelor barometrice de la ecuator i a maximelor din zona subtropical. Zonalitatea baric este prezent i la latitudini mijlocii i superioare, concretizat de regiunea minimelor subpolare i maximelor polare.

Reparti ia geografic a presiunii depinde de natura suprafe elor active, de nclzirea inegal a uscatului i apei. Astfel, regiunile care prezint o maxim termic absolut sau relativ se caracterizeaz prin presiuni minime permanente sau sezoniere, iar minimele termice absolute sau relative prin maxime barometrice permanente. Zonalitatea barometric nu se suprapune exact peste cea termic, datorit circula iei atmosferice, care constituie explica ia ariilor cu presiune ridicat n regiunea tropical cu maxime termice absolute, de exemplu.
3.5.11.1 Geneza vntului

Dac presiunea i temperatura aerului ar fi egale, nu ar exista vnt, ci doar micri verticale ascendente sau descendente. n realitate aerul atmosferic se afl n permanent micare, n toate direc iile. Strile de calm atmosferic sunt rare i de scurt durat; n aceste perioade aerul se deplaseaz totui pe vertical, de aceea calmul atmosferic este aparent. Cnd deplasarea aerului se face pe orizontal sau dup un unghi ascu it cu suprafa a pmntului, poart denumirea de vnt. Masele de aer care se deplaseaz astfel pot avea grosimi diferite, afecteaz zone cu ntindere i caracteristici ale suprafe ei diferite i se deplaseaz n aceeai direc ie o anumit perioad de timp (n anumite cazuri pot avea o durat permanent sau aproape permanent). Deplasndu-se de la o regiune la alta, masele de aer determin schimbri ale vremii. Deplasarea se realizeaz datorit diferen elor de presiune ale atmosferei. Aceste diferen e de presiune sunt determinate de varia iile de temperatur sau de nsi dinamica atmosferei. n general, micarea aerului se face din regiunile mai reci, cu presiune maxim, spre cele mai calde, cu presiune minim. Dac nu ar exista varia ii de temperatur i presiune, izobarele ar fi orizontale i paralele ntre ele iar micrile aerului doar ascendente i descendente, determinate doar de rela ia dintre gradientul baric vertical (Gv) i greutatea particulei de aer (g): dac Gv>g, aerul are micare ascendent, iar dac Gv<g aerul are o micare descendent. Dac Gv = g aerul se afl n repaus relativ (figura 39).

Figura 39 - Formarea curen ilor verticali

Figura 110 - Suprafe e izobare nclinate

(dup Apostol, L., 2000)

Mai exact, n aceste condi ii nu ar exista cauze pentru apari ia vntului. n natur, acest lucru se poate realiza doar local i pe perioade scurte de timp. Cel mai frecvent, datorit nclzirii neuniforme a aerului atmosferic, suprafe ele izobare se nclin (figura 40) i se curbeaz (ca n cazul ciclonilor i anticiclonilor), determinnd deplasarea aerului pe aceste suprafe e izobare.

n cazul suprafe elor barice nclinate, gravita ia ac ioneaz perpendicular pe suprafa a terestr, iar gradientul baric vertical perpendicular pe liniile izobare (figura 40). Prin compunerea celor dou for e rezult gradientul baric orizontal (Go), care produce vntul. Cu ct nclinarea izobarelor fa de suprafa a terestr este mai mare, cu att gradientul baric orizontal este mai mare i viteza vntului mai ridicat. Gradientul baric dp orizontal este determinat cu formula: Go = , unde dp este diferen a de presiune dn dintre suprafe ele izobare iar dn distan a ntre suprafe ele izobare. Conform formulei, cu ct distan a dintre dou suprafe e izobare va fi mai mic, gradientul baric orizontal va fi mai mare, la fel i viteza vntului. n momentul n care o mas de aer atmosferic a nceput s se deplaseze, asupra ei ac ioneaz noi for e: for a centrifug, for a Coriolis i for a de frecare. F o r a c e n t r i f u g . n timpul deplasrii aerului dup traiectorii curbilinii, v2 intervine for a centrifug F = , pentru m = 1, unde v este viteza liniar iar r raza de r curbur a traiectoriei particulei de aer. Cum traiectoriile particulelor de aer au o curbur foarte mic, for a centrifug este i ea foarte mic, de 10-100 de ori mai mic dect for a Coriolis. F o r a C o r i o l i s sau for a deviatoare se manifest atunci cnd un obiect (n sens larg) se deplaseaz n raport cu un suport aflat n micare de rota ie. De exemplu, o persoan care st pe scaunul unui carusel nu este supus dect for ei centrifuge; ns, dac el se ridic i ncearc s mearg n direc ia axului caruselului, for ei centrifuge care ac ioneaz asupra lui i se va aduga i for a Coriolis. Prima for l va obliga s i dubleze efortul pentru a nainta, cea de-a doua l va devia lateral i l va dezechilibra. n meteorologie, obiectele sunt masele de aer, iar suportul n rota ie globul pmntesc (Kessler, J., 1999).

Figura 41 - Devierea maselor de aer de ctre for a Coriolis (dup Posea, G., Arma, A., 1998)

Ca urmare, masele de aer care se deplaseaz n atmosfer vor fi deviate spre dreapta n sensul deplasrii n emisfera nordic i spre stnga n sensul deplasrii n emisfera sudic (figura 41). For a Coriolis se determin cu formula: A = 2vsin, unde este viteza unghiular de rota ie a pmntului, v este viteza de deplasare a maselor de

aer, latitudinea geografic iar masa este considerat egal cu 1. Deci, for a Coriolis este direct propor ional cu viteza vntului i cu latitudinea (la ecuator, la latitudinea 0o valoarea ei este nul, iar la poli valoarea ei este maxim). F o r a d e f r e c a r e tinde s frneze micarea particulelor i este determinat de asperit ile suprafe ei terestre i de nsi vscozitatea aerului. R = - kv, unde k este coeficientul de frecare iar v viteza maselor de aer. n studiul micrilor aerului din atmosfera nalt, frecarea poate fi neglijat; n schimb, n apropierea suprafe ei terestre ea joac un rol important. Micarea aerului poate avea cauze t e r m i c e sau d i n a m i c e determinate de formele barice (depresionare sau anticiclonice) i de tipul cmpului baric. Astfel, n cmpul baric cu izobare rectilinii n atmosfera liber, particulele de aer vor avea o micare uniform i rectilinie, orientat de-a lungul izobarelor, lsnd n dreapta izobarele cu presiune mai mare (figura 42). Micarea aerului n astfel de condi ii se numete vnt geostrofic (n acest caz, singurele for e care ac ioneaz asupra aerului sunt gradientul baric orizontal i for a Coriolis care mai e numit i for geostrofic. Dac cele dou for e se echilibreaz, prin abatere accentuat de la direc ia dat de gradientul baric orizontal, vntul bate paralel cu izobarele i nu perpendicular pe ele). n categoria vnturilor geostrofice se pot include toate micrile aerului de mare amploare alizee, musoni etc. n troposfera inferioar, unde ac ioneaz frecarea, micarea este tot rectilinie i uniform, dar este orientat sub un anumit unghi fa de gradient (figura 43).

Figura 42 - Micarea aerului n cmpul cu izobare rectilinii, fr frecare

Figura 43 - Micarea aerului n cmpul cu izobare rectilinii, n stratul cu frecare (dup Marcu, M., 1983)

n anticicloni - n atmosfera liber, aerul se deplaseaz de-a lungul izobarelor, n jurul centrului de maxim presiune atmosferic, n sensul micrii acelor de ceas (figura 44). Micarea aerului n astfel de condi ii se numete vnt de gradient. (Diferen a principal ntre vntul geostrofic i cel de gradient const n faptul c n primul caz izobarele sunt rectilinii i paralele, iar n al doilea caz, izobarele sunt circulare).

Figura 44 - Micrile aerului n anticicloni n atmosfera liber (sus) i n stratul cu frecare (jos)

Figura 45 - Micrile aerului n anticicloni n stratul cu frecare (dup Marcu, M., 1983)

- n stratul cu frecare, micarea aerului se produce la sol dup traiectorii curbilinii divergente (figura 45), cu rotirea general conform acelor ceasului (n emisfera nordic); aerul care se ndeprteaz de centru este compensat printr-o alimentare realizat de curen i verticali descenden i. n depresiunile barice (cicloni) n atmosfera liber, fr frecare, aerul se deplaseaz tot n lungul izobarelor n jurul centrului de minim presiune, dar n sens invers acelor de ceas (figura 46) n stratul cu frecare, la sol, micarea aerului se produce dup traiectorii curbilinii care converg ctre centru, n sens contrar acelor de ceas (figura 47); aerul care converge spre centru nu poate fi evacuat dect n sus, prin curen i verticali ascenden i.

Figura 46 - Micarea aerului n cicloni, n atmosfera liber (sus) i n stratul cu frecare (jos)

Figura 47 - Micarea aerului n cicloni, n stratul cu frecare

3.5.11.2 Caracteristicile vntului sunt direc ia i viteza.

Direc ia se stabilete n func ie de pozi ia centrilor barici care au generat vntul. n general se consider c direc ia vntului este aceea de unde sufl vntul, de unde vin masele de aer. n practic se utilizeaz girueta, direc ia fiind apreciat folosind punctele cardinale, cu ajutorul rozei vnturilor; se mai pot utiliza i grade de cerc. Viteza vntului este determinat de gradientul baric orizontal i de frecare. Cu ct izobarele sunt mai apropiate unele de altele i gradientul baric orizontal are valori mai mari, cu att viteza vntului este mai accentuat (figura 48). Viteza se msoar cu anemometrele i se exprim n ms-1 sau kmh-1. Viteza vntului crete cu altitudinea, pe msura scderii influen ei frecrii. Vitezele cele mai mari ale vntului se nregistreaz n atmosfera liber sau pe culmile cele mai nalte ale mun ilor.

Figura 48 - Ilustrarea rela iei existente ntre viteza vntului i distan a dintre izobare (Pidwirny, M., 2002)

O alt caracteristic a vntului este intensitatea acestuia, (diferit de vitez), adic for a pe care o exercit vntul pe unitatea de suprafa perpendicular pe direc ia vntului.
3.5.11.3 Structura vntului

Turbulen a determin fluctua ii permanente ale direc iei i vitezei vntului i de aceea observa iile asupra vitezei vntului dureaz 100-120 secunde, nu sunt instantanee. n func ie de pozi ia liniilor de curent, vntul poate fi: - turbulent - laminar varia ia n timp a vitezei, vntul poate fi: - constant - n rafale De obicei, vntul este turbulent. El este caracterizat, n afar de schimbarea direc iei i intensit ii, de prezen a unor vrtejuri de dimensiuni diferite, cu axul orizontal sau vertical. Turbulen a poate avea cauze dinamice (neregularit ile suprafe ei terestre) sau termice (deplasarea orizontal a maselor de aer este influen at de curen ii verticali convectivi ascenden i i descenden i). Cu ct viteza vntului este mai mare, cu att mai mult se accentueaz turbulen a dinamic. Turbulen a termic este maxim n perioadele calde i minim n cele reci.

Vntul laminar este caracterizat de linii de curent paralele, care sunt posibile doar la viteze mici. Vntul are caracter laminar n general deasupra mrilor i oceanelor. Cel mai adesea vntul este n rafale, pulsatoriu; el apare n condi iile existen ei unei mase de aer instabile, cu convec ie termic intens i se caracterizeaz prin varia ii mari de direc ie i intensitate la intervale scurte de timp. Vntul constant este cel laminar. Uneori, vnturilor cu viteze mari care traverseaz lan uri montane paralele le este imprimat o micare ondulatorie n plan vertical, fiind generat astfel aa numitul vnt n unde, care i pstreaz uneori caracteristicile i dup depirea obstacolelor. Acest vnt poate determina apari ia norilor ondulatorii. Au fost men ionate anterior cauzele dinamice i termice care produc vnturile i le imprim anumite caracteristici.
3.5.11.4 Circula ia termic a aerului. Vnturile locale

Dup cum s-a men ionat anterior, vntul este cauzat de diferen ele de presiune atmosferic. Gradien ii de presiune se pot forma la scar global dar i local, datorit diferen elor de temperatur a suprafe ei solului. Ciclurile zilnice sau anuale de nclzire i rcire pot determina apari ia unor vnturi locale sau regionale. S-a precizat c gradul diferit de nclzire a suprafe ei solului este cauza apari iei acestei circula ii; nclzirea diferit a solului poate fi determinat, de exemplu, de nnorarea cerului ntr-o anumit zon. n aceste condi ii, ini ial, nainte de apari ia norilor, temperaturile suprafe ei solului i aerului erau constante pe orizontal; temperatura i presiunea aerului scdeau normal n altitudine, conform gradien ilor verticali. ca urmare, izobarele erau paralele ntre ele i cu solul i nu exist vnt (figura 49). Apoi, n zona cu cer senin, solul primind un plus de radia ie solar, temperatura lui crete. Sub influen a radia iei terestre, se nclzete prin conduc ie i convec ie i aerul de deasupra zonei din dreapta (figura 50).

Figura 49 - Linii izobare paralele cu suprafa a solului (Pidwirny, M., 2002)

Distan a vertical dintre izobare devine mai mare pe msur de aerul se ridic. n stnga, solul primete o cantitate mai mic de radia ie din cauza cerului acoperit de nori; astfel, aceast zon devine ceva mai rece dect cea din dreapta figurii. n partea superioar a atmosferei apare un gradient orizontal al presiunii, iar aerul ncepe s se deplaseze n altitudine de la presiunea mai ridicat spre presiunea mai sczut.

S presiune sczut

R presiune ridicat

Figura 120 - nclinarea liniilor izobare datorat nclzirii locale a aerului atmosferic (dup Pidwirny, M., 2002)

Sub centrul de presiune ridicat a aerului de la n l ime este un centru de presiune termic sczut, creat de nclzirea suprafe ei terestre. Sub centrul de presiune sczut a aerului din altitudine, este un centru termic de presiune ridicat creat de aerul relativ mai rece i de curentul de aer descendent ce coboar din altitudine (figura 51).

Figura 51 - Circula ia termic a aerului (dup Pidwirny, M., 2002)

La suprafa vntul bate de la presiune ridicat spre presiunea joas. Ajuns n zon de presiune joas aerul nregistreaz o micare ascendent spre zona de presiune ridicat datorit nclzirii determinate de suprafa a terestr. n continuare aerul se deplaseaz, cum s-a precizat de la centrul de presiune ridicat spre centrul de presiune joas i apoi revine la suprafa a solului nchiznd astfel celula de circula ie termic a aerului. Vnturile locale Circula ia local a aerului sub forma brizelor este determinat de diferen a de temperatur i presiune a aerului, cauzat de modul diferit de nclzire al unor suprafe e active subiacente. Briza marin. Ziua, aerul de deasupra uscatului este mai cald, iar gradientul baric i vntul sunt ndreptate n stratul inferior, dinspre mare spre uscat, iar la nl ime ia natere contrabriza, dinspre uscat spre mare. Cele dou vnturi contrare sunt legate n circuit nchis prin curen i convectivi ascenden i deasupra uscatului i descenden i deasupra mrii (figura 52).

Figura 52 - Briza marin ziua (Pidwirny, M., 2002)

Noaptea sensul brizei se inverseaz. La noi n ar, briza are o extindere de 30-40 km pe mare i 10 km pe uscat, iar viteza maxim este de 6 m/s (figura 53). Brizele au influen benefic, asigurnd transportul aerului rcoros i umed de pe mare pe uscat i men innd timpul senin datorit curen ilor descenden i de pe mare.

Figura 53 - Briza marina noaptea (Pidwirny, M., 2002)

Brizele de munte i de vale. Brizele de munte i de vale sunt vnturi periodice, ndreptate ziua dinspre vale spre versan i, iar noaptea n sens invers. Ziua (figura 54), temperatura aerului este mai ridicat pe versan i dect n vale; ca urmare suprafe ele izobare se deprteaz spre versant i se apropie deasupra vii.

Figura 54 - Briza de vale (Pidwirny, M., 2002)

Sub ac iunea gradientului baric orizontal, aerul va fi pus n micare orizontal, ctre versant, unde, for at de panta reliefului se va deplasa ascendent, dinspre vale spre culmi. Aceasta este briza de vale, care bate de diminea a pn seara. Deasupra vii, n atmosfera liber, apare un curent contrar, circuitul nchizndu-se prin curen i ascenden i pe culmi i descenden i pe axa vii. Apar deci dou circuite dispuse transversal pe firul vii. Concomitent cu ele are loc i circula ia longitudinal a vii, aerul deplasndu-se din vale n direc ia ascendent a profilului longitudinal. n timpul nop ii, circula ia este invers, aerul de pe versan i se rcete mai repede dect cel din vi i fiind mai greu, se scurge de pe versan i pe vi i n lungul acestora, formnd un vnt descendent, numit briza de munte (figura 55).

Figura 55 - Briza de munte (Pidwirny, M., 2002)

Fenomenul brizelor de munte este mai complex dect cel al brizelor marine, datorit reliefului muntos, orientrii i nclinrii vilor, versan ilor etc. Brizele de munte i vale au un rol meteorologic important: brizele de munte urc aerul umed din vi, determinnd apari ia norilor orografici, din care cad uneori precipita ii. Schimbul de mase de aer ntre vale i munte influen eaz n mare msur regimul termic al regiunilor respective.

Fhn-ul. Masele de aer care traverseaz un lan muntos nalt sunt supuse unor importante transformri adiabatice, dobndind propriet i noi i producnd pe cei doi versan i fenomene meteorologice specifice (figura 56). Pe versantul opus, aerul care coboar se transform ntr-un vnt cald i uscat, numit fhn (dup denumirea dat lui n Alpi). El se caracterizeaz prin temperaturi ridicate, umiditate cobort, i vizibilitate foarte bun. n timpul micrii ascendente, aerul se rcete prin destindere i temperatura scade dup adiabata uscat. De la nivelul de condensare n sus, aerul continu s se rceasc, dar mai ncet, dup adiabata umed . Se formeaz nori, cad precipita ii, aerul pierznd din rezerva de vapori.

Figura 56 - Fhn-ul (dup Pop Gh, 1988, din Apostol, L., 2000)

Dup depirea culmii, la coborre, aerul se nclzete prin compresiune adiabatic, dup gradientul adiabatic uscat, ceea ce determin o i mai accentuat scdere a umidit ii (pn la 5-10%). Deci, fhn-ul creeaz diferen ieri esen iale ntre cei doi versan i, n ce privete starea vremii i particularit ile climatice. Regiunile n care bate acest tip de vnt sunt secetoase, sunt posibile doborturi de vnt, iar uscciunea aerului i temperaturile ridicate pot determina vtmri vegeta iei i se pot produce incendii. Fhn-ul apare doar dac lan ul muntos este suficient de nalt pentru ca aerul n timpul ascensiunii s ating punctul de condensare. Altfel, nclzirea i rcirea adiabatic sunt obinuite, fr s determine efectele meteorologice men ionate. La noi efecte fhnale apar n valea Mureului i a Oltului superior (Giurgeu, Ciuc, Sf. Gheorghe), n Cmpia Turzii, Alba Iulia, Deva, depresiunile de la baza Carpa ilor Meridionali (Sibiu, Sebe), Carpa ilor de Curbur etc.
3.5.11.5 Circula ia general a atmosferei

Suprafa a terestr nu este nclzit uniform; ca urmare, atmosfera joas are o temperatur i o presiune neuniforme, ceea ce determin circula ia orizontal a maselor de aer. Circula ia aerului se face din zonele cu densitate mai mare (i deci cu temperatur mai sczut) spre cele mai pu in dense i cu temperatur mai ridicat. De asemenea, aerul cald, uor, se ridic n altitudine, n timp ce aerul rece dens i greu coboar, realizndu-se astfel circula ia pe vertical a aerului. La nivelul ntregului glob, aerul polar se deplaseaz spre ecuator iar aerul cald tropical, spre poli. Aceste micri pe orizontal i pe vertical ale aerului sunt organizate ntr-o circula ie general a atmosferei (Posea, Iuliana Arma, 1998). Dac globul pmntesc nu s-ar roti, aceast circula ie a atmosferei ar fi foarte simpl, reprezentat (pe fa a luminat a planetei) de o uria celul convectiv: aerul

polar greu s-ar scurge pe suprafa a terestr direct spre ecuator, iar aerul cald de la ecuator ar cpta o micare ascendent n altitudine i apoi s-ar deplasa spre poli pentru a compensa deficitul creat de aerul rece evacuat de la poli (figura 57). Vremea ar fi n acest caz mult mai calm i mai uniform. Pmntul ns se rotete, iar asupra maselor de aer ac ioneaz for a Coriolis care le deviaz direc ia orizontal de deplasare spre dreapta n emisfera nordic i spre stnga n emisfera sudic (figura 41).

Figura 57 - Circula ia global a aerului dac Pmntul ar fi imobil (dup Thillet, J., 1997)

Ca urmare a ac iunii for ei Coriolis i a distribu iei formelor barice stabile (ciclonii i anticiclonii care reprezint centre de ac iune, de formare a maselor de aer cu caractere diferite vezi subcap. 3.5.11.1) circula ia general a atmosferei se organizeaz n ase celule: dou c e l u l e H a d l e y (sau celule ale alizeelor), dou c e l u l e F e r r e l (sau celule ale vnturilor de vest) i dou celule polare (figura 58). Celulele ecuatoriale sunt separate la sol printr-o fie de convergen situat pe un minim de presiune (talvegul ecuatorial), iar celulele polare sunt desp r ite de celulele Ferrel printr-o alt fie de convergen i anume frontul polar. n ansamblu, aerul are o micare ondulatorie att n plan vertical ct i n plan orizontal. Aceasta este o schem teoretic, un model, care n realitate prezint multe perturba ii locale, circula ia aerului fiind mult mai complex, mai ales la scar sinoptic (adic pentru zone de ordinul sutelor de km). Astfel, se remarc o domina ie mai puternic a circula iei n lungul paralelelor (adic n direc ie V-E i E-V) i o deplasare meridian a celulelor n func ie de anotimp.

Figura 58 - Circula ia general a atmosferei (Posea, G., Arma, A.,1998)

n anumite zone se observ o schimbare total de sens: astfel, iarna, celulele Ferrel n care domin o circula ie vestic sunt nlocuite de o circula ie meridian cu multe ondulri de direc ie; sau, sunt generate pe anumite fii - unde Rossby - arii ciclonale i anticiclonale mobile - curen i jet Undele Rossby sunt ondula ii sau pulsa ii ale fronturilor atmosferice principale (care separ masele geografice de aer vezi subcapitolul 3.5.13.3) datorate intensit ii diferite a curen ilor de aer din masele de aer mai cald sau mai rece aflate de o parte i de alta a fronturilor, precum i turbulen ei. Aceste ondula ii pot dispare sau se pot accentua determinnd formarea ciclonilor mobili (vezi subcap. 3.5.13.3) Curen ii jet au viteze foarte mari, i apar n tropopauz; pot fi curen i jet polari (apar la 60o latitudine N i S) sau curen i jet subtropicali (apar la 30-35o latitudine N i S) (figura 8). Curen ii jet polari se formeaz datorit devierii vnturilor de altitudine de ctre for a Coriolis. Ei sunt asemn tori unor curen i oceanici, cu ondula ii largi, care se deplaseaz la o altitudine medie de aproximativ 10 km. Viteza curentului jet polar est accentuat de gradien ii mari de temperatur i presiune care apar cnd aerul rece de la poli se ntlnete cu aerul cald venit de la tropice. Viteza maxim se nregistreaz n centrul curentului, unde ajunge la valori de 300 kmh -1. Aerul de la periferia curentului se deplaseaz cu o vitez mai sczut ) n medie 130 kmh-1 iarna i 65 kmh-1 vara). Forma i pozi ia ondula iilor curentului jet polar determin localizarea i intensitatea ciclonilor de la latitudini mijlocii; n general, aceti cicloni se formeaz dedesubtul concavit ilor ondula iilor curen ilor jet (vezi figura 8). Curen ii jet subtropicali au viteze mai sczute; diminuarea vitezei lor fa de curen ii jet polari se datoreaz unor gradien i latitudinali ai temperaturii i presiunii mai sczu i (Pidwirny, M., 2002).

3.5.12 Efectele ecologice ale factorilor ecologici mecanici - aerul n micare (vntul) i apa n micare 3.5.12.1 Efectele ecologice ale vntului

Din punct de vedere al efectelor ecologice pe care le determin, micarea aerului se clasific n vnturi cu caracter de regim, constante, (cum sunt alizeele) sau cele care sufl cu o anumit periodicitate (criv ul, brizele marine, musonii etc.) i vnturi cu caracter perturbator, aperiodice, aritmice (cum sunt furtunile i uraganele). Rolul ecologic cel mai important l ndeplinesc binen eles vnturile cu caracter de regim. Vntul a fost pu in studiat ca factor ecologic (Botnariuc, N., Vdineanu, A., 1982). Totui, se pot mpr i efectele ecologice ale vntului n directe i indirecte. Cele indirecte sunt rezultatul interac iunii vntului cu apa i vor fi prezentate la efectele ecologice ale apei n micare. Cele directe sunt reprezentate de rolul n transport i n eroziune jucate de vnt. Vntul t r a n s p o r t energie termic, pe care o poate ceda aerului nconjurtor sau substratului (dac un vnt cald ptrunde ntr-o zon cu temperatura mai sczut) sau poate prelua cldur n caz contrar. Vntul transport vapori de ap i nori, determinnd varia ii ale precipita iilor i umidit ii diferitelor zone. n unele zone deertice (Namibia) plantele triesc doar pe seama ce ei aduse zilnic diminea a de curen ii veni i dinspre ocean. Cenua vulcanic, praful, radionuclizii sau diferite impurit i sunt transportate la distan e foarte mari pe glob. Dovezi n acest sens sunt gsirea cenu ii vulcanice rezultate n urma exploziei vulcanului Krakatau (1883) din Asia, tocmai pe zpezile polare, sau cderile radioactive rezultate n urma exploziilor experimentale din insulele Pacificului, care au fost nregistrate n cele mai ndeprtate puncte ale globului. Vntul, con innd particule de praf i nisip i deplasndu-se adesea cu viteze foarte mari are o mare for de e r o z i u n e. Ilustrative n acest sens sunt stncile care n urma ac iunii de eroziune a vntului capt uneori forme ciudate, curioase. Cnd vntul nceteaz sau n zonele caracterizate prin calm atmosferic, materialul transportat este depus, determinnd colmatarea apelor sau modificarea solurilor (de exemplu cmpiile ntinse de loess din Asia i Europa). Vntul mai influen eaz i formarea i modelarea dunelor de nisip. Vntul cu caracter de regim determin apari ia anumitor a d a p t r i. Adaptrile organismelor determinate de vnturile cu caracter de regim sunt prezentate detaliat n ndrumarul pentru lucrri practice la ecologie (Mciuc, A., 1999).
3.5.12.2 Efectele ecologice ale apei n micare

Micri ale apei se nregistreaz att n apele curgtoare ct i n cele numite curent stttoare (lacuri, b l i, mri i oceane). Ba mai mult, dac n apele curgtoare preponderent este curgerea ntr-un singur sens a apei, n apele stttoare exist diferite moduri de micare a apei: curen i (orizontali, verticali - ascenden i sau descenden i), valuri, oscila ii de nivel. Cauza micrii n cazul apelor curg toare este gravita ia, apa curgnd de la diferite altitudini spre mare, cu o vitez cu att mai mare cu ct panta este mai accentuat. Traiectoria cursului apei este determinat de interac iunea apei cu substratul, de forma i relieful vii. Uneori curgerea apei poate fi determinat nu de pant ci de diferen a de nivel ntre dou bazine, aa cum este cazul pe canalele i grlele de legtur dintre

ghiolurile Deltei Dunrii (n astfel de cazuri apa poate curge, alternativ, n ambele sensuri). Efectele ecologice ale apei n micare sunt multiple. n primul rnd, apa transport substan e dizolvate sau n suspensie (inclusiv poluan i) precum i organisme vii; n plus, prin micarea apei sunt delimitate teritorii sau acvatorii. Curen ii calzi aduc ap cu temperatura ridicat pe coastele continentelor situate la latitudini mari, influen nd desfurarea vie ii att n ecosistemele acvatice de coast dar i n ecosistemele terestre de pe mal. Curen ii oceanici transport un numr mare de organisme spre noi zone cu hran abundent sau sunt folosi i de speciile aflate n migra ie. Curen ii oceanici delimiteaz acvatorii de mari dimensiuni (vrtejurile men ionate anterior) care au caracteristici fizico-chimice, faunistice, floristice i productive diferite. i apa, asemeni vntului de ine un rol important n procesele de e r o z i u n e i t r a n s p o r t (datorit puterii ridicate de dizolvare). Apele n micare prezint o for de eroziune colosal, ele fiind capabile s strpung chiar lan uri muntoase, determinnd formarea unor chei spectaculoase (cum sunt cele de la Por ile de Fier sau Bicaz). Aceste chei au implica ii biologice importante, realiznd legturi ntre bazine hidrografice diferite, i permi nd amestecul florei i faunei acestora, modificnd structura ecosistemelor; ele reprezint n acelai timp i o barier natural pentru numeroase organisme, fragmentnd ecosistemele terestre. i valurile au o putere de eroziune accentuat, determinnd n timp transformarea lent a falezelor n nisip. Materialele rezultate din eroziune i din splarea solurilor de ctre apele de iroire sunt transportate de apele curgtoare sub form de suspensii i sedimentate lent, pe msura scderii vitezei curentului. Fluviile transport cantit i impresionante de aluviuni, care mpreun cu substan ele minerale dizolvate reprezint un fertilizant natural inegalabil al luncilor rurilor. n unele cazuri, fertilitatea neobinuit a luncilor a determinat dezvoltarea culturii i civiliza iei din vile unor fluvii cum sunt Nilul, Tigrul i Eufratul. Cantit ile de aluviuni transportate anual sunt de ordinul milioanelor de tone (65 milioane n cazul Dun rii, 600 milioane n al fluviului Yangtze i 1000 milioane n al Amazonului). n prezent, n bazinul Dunrii cantitatea de aluviuni este n cretere datorit defririlor n bazinul fluviului i dezvoltrii agriculturii. n Delta Dunrii, toate grindurile situate la vest de grindurile Letea i Caraorman, sunt de origine fluvial. Ele au fragmentat o parte a deltei, determinnd formarea unui mozaic de ecosisteme terestre caracteristice i au influen at formarea re elei de canale, ghioluri i jape. Astfel, formarea grindurilor a contribuit fundamental la realizarea structurii biologice a acestei por iuni de delt. Un alt efect ecologic al rolului de transport al apelor este faptul c sursa substan elor minerale din apele oceanice este reprezentat de apele fluviilor. Acestea transport de pe suprafa a continentelor anual aproximativ 2,5 miliarde tone de substan e minerale. Tot apele fluviilor pot transporta nu numai substan e ci i numeroase organisme n alte zone latitudinale, contribuind astfel la rspndirea i extinderea arealului multor specii. Structura planctonului este de asemenea puternic influen at de curen i: diferi i curen i oceanici au un plancton propriu, n func ie de temperatura curentului.

O dovad a rolului curen ilor n productivitatea oceanelor este i faptul c lipsa curen ilor determin formarea unor biocenoze foarte srace. Un exemplu l constituie Marea Sargaselor, o zon din Atlantic, situat ntre America de Nord i cea de Sud. Componen a n specii a biocenozei acestei mri este caracterizat printr-o biodiversitate sczut: cteva alge de mici dimensiuni, cteva specii de animale sesile i sedentare (celenterate, molute, polichete, izochete) i pu ine specii nectonice (crevete i peti) Adaptrile organismelor la micrile apei cu caracter de regim sunt prezentate n ndrumarul de lucrri practice la ecologie(Mciuc Anca, 1999).
TEM DE CONTROL

1. Ce este vntul? 2. Ce este presiunea atmosferic, unit i de msur. 3. Ce sunt gradientul baric vertical i treapta baric? 4. Ce sunt suprafe ele i liniile izobare? 5. Ce este relieful baric i care sunt formele barice? 6. Care este reparti ia geografic a presiunii pe glob? 7. Cum se formeaz vntul; formarea curen ilor verticali. 8. Ce este gradientul baric orizontal? 9. Care sunt for ele care ac ioneaz asupra aerului n micare? 10. Cum se deplaseaz aerul n cmpul baric cu izobare rectilinii, n cicloni i n anticicloni (scheme)? 11. Care sunt caracteristicile vntului? 12. Care sunt vnturile locale? Mecanisme de formare, caracteristici. 13. Cum se realizeaz micarea general a atmosferei ? 14. De cte tipuri sunt efectele ecologice ale vntului i n ce constau acestea? 15. Care este cauza micrii n apele curgtoare? 16. Care sunt formele micrii n apele stttoare? 17. Cum se formeaz la nivel global curen ii verticali i orizontali? 18. Care sunt cauzele apari iei valurilor i a oscila iilor de nivel? 19. Care sunt efectele ecologice ale apei n micare?
3.5.13 No iuni de meteorologie sinoptic

Meteorologia sinoptic studiaz procesele i fenomenele meteorologice care determin schimbrile vremii, n scopul prevederii evolu iei ulterioare a acesteia. Spre deosebire de meteorologia general, meteorologia sinoptic studiaz efectul simultan al elementelor meteorologice, adic vremea. Cunoscndu-se starea atmosferei la un moment dat, pe baza legit ii fenomenelor atmosferice se poate prevedea evolu ia viitoare a vremii ntr-o regiune. Pentru cunoaterea acestor legit i sunt necesare no iuni legate de masele de aer, de fronturile atmosferice, de activitatea ciclonic etc.
3.5.13.1 Masele de aer

Masele de aer sunt por iuni din aerul atmosferic, caracterizate prin omogenitate i continuitate a elementelor meteorologice principale (temperatura, presiunea, umiditatea etc.). Temperatura, umiditatea i transparen a aerului sunt determinate de mai mul i

factori: valoarea radia iei solare n zonele de formare i natura suprafe ei active continental sau oceanic. Cel mai frecvent, masele de aer iau natere n maximele barometrice, unde aerul are o micare descendent, cerul este senin (i radia ia solar direct ajunge la suprafa a pmntului) iar vremea este stabil timp ndelungat, astfel nct masele de aer au timp si nsueasc caracteristicile fizice ale suprafe ei terestre. n unele regiuni (mai ales la latitudini superioare), masele de aer pot lua natere i n depresiunile barometrice cu caracter permanent. Din zonele unde se formeaz masele de aer (i care se numesc centre de ac iune), acestea se deplaseaz, n diferite direc ii, de obicei urmnd aceleai trasee. n cursul acestor deplasri, masele de aer, prin caracterele proprii determin modificarea vremii n regiunile n care ajung, dar sufer i ele concomitent modificri, datorit influen ei suprafe elor pe care ajung; parametrii meteorologici ai maselor de aer sunt de asemenea modifica i i n urma interac iunii cu alte mase de aer. Dimensiunile maselor de aer sunt variabile, putnd avea n lungime de la cteva sute la cteva mii de km, iar n altitudine pot ajunge la limita superioar a troposferei, sau chiar uneori pot ngloba i pturile de aer inferioare ale stratosferei. Masele de aer pot fi c l a s i f i c a t e n func ie de mai multe criterii: n func ie de criteriul termic, masele de aer pot fi: - calde provin de la latitudini mai joase, se deplaseaz spre latitudini superioare, iar cnd ajung ntr-o zon rece determin nclzirea vremii - reci provin de la latitudini superioare, iar cnd ptrund n regiuni mai calde determin rcirea vremii n func ie de gradul de umiditate, masele de aer pot fi: - maritime - continentale n func ie de criteriul geografic, masele de aer pot fi (figura 59): - ecuatoriale - tropicale - polare - arctice i antarctice n func ie de criteriul termodinamic, masele de aer pot fi. - stabile - instabile

Figura 59 - Schema circula iei generale a maselor de aer geografice n cele dou emisfere (dup La mto de A Z, 1994)

n func ie de caracteristicile termice ale maselor de aer ajunse deasupra unor regiuni, vremea capt caracteristici diferite. Astfel, dac o mas de aer cald ajunge ntr-o regiune rece, n contact cu suprafa a terestr ea se rcete de jos n sus, gradien ii termici verticali scad, masa de aer are o stratificare stabil, nefiind favorizat formarea curen ilor de convec ie. Ca urmare, n straturile de jos rcite se formeaz cea sau nori stratiformi, din care burni eaz sau fulguie, vremea fiind umed, nchis cu cer acoperit. Dac o mas de aer rece ajunge ntr-o regiune cald, ea se nclzete de jos, gradien ii termici verticali sunt mari i stratificarea instabil; aceasta determin apari ia unor micri convective, formarea norilor Cumulonimbus i cderea precipita iilor sub form de averse. Principalele tipuri de mase geografice de aer au caracteristici diferite. Astfel: - masele de aer continental arctic sunt originare din nordul i nord estul Europei, n mrile Barentz i Kara. Aerul este foarte rece, cu umiditate sczut, densitate mare, cu bun vizibilitate, foarte curat datorit lipsei prafului n zonele arctice. Ptrunderea acestor mase de aer n zonele temperate determin iarna geruri mari, iar primvara i toamna nghe uri trzii i timpurii. Vara, sub influen a suprafe ei terestre aerul se nclzete de jos i favorizeaz formarea norilor Cumulus. - masele de aer maritim arctic se formeaz deasupra Groenlandei i Insulelor Spitzberg, ptrunznd n Europa dinspre nord-vest. Aerul acestor mase de aer se umezete i se nclzete la traversarea Mrii Norvegiei. Pe uscat, toamna i primvara, datorit curen ilor de convec ie aerul maritim d natere precipita iilor, iarna se rcete repede i determin o vreme rece, iar vara produce vreme rece i nchis, cu ploi reci. - masele de aer polar continental se formeaz n regiuni diferite n func ie de anotimp: iarna n estul Europei, n Siberia i uneori n Peninsula Scandinav, iar vara n anticiclonii slabi din Europa i estul Asiei. Deoarece se formeaz deasupra unor zone

acoperite cu zpad , aceste mase de aer sunt foarte reci, mai stabile dect aerul polar maritim, iar pe timp senin provoac geruri intense. Vara, aceste mase de aer se nclzesc de jos, devin instabile, formndu-se nori Cumulus. - mase de aer polar maritim provin din Canada (iarna) sau de deasupra Atlanticului de Nord (vara). Iarna aceste mase de aer cald i umed determin nclzirea vremii, dezghe i precipita ii bogate, iar vara vreme nchis, rcoroas i precipita ii sub form de avers. - masele de aer tropical continental se formeaz n regiunile continentale subtropicale, n Africa de Nord i Arabia, iar vara i n Iran, Anatolia, sau chiar peninsula Balcanic, sudul Rusiei europene i Ucrainei. Aceste mase de aer ajung n Europa mai ales vara, iarna producndu-se doar invazii de scurt durat. Ele sunt calde, uscate, cu vizibilitate sczut i determin vreme uscat i cald, mai ales primvara i toamna cnd sunt stabile, datorit rcirii straturilor inferioare. Vara ns, determin ploi convective datorit instabilit ii. - masele de aer tropical maritim se formeaz n anticiclonul Azorelor i ajung n Europa peste Marea Mediteran. Aceste mase de aer sunt umede, opalescente, stabile, nu produc dect cea , nori Stratus i burni e. Opalescen a este determinat de praful fin adus de alizee din Sahara. - masele de aer ecuatorial se formeaz n regiunile ecuatoriale, au temperatura i umiditatea cele mai ridicate comparativ cu celelalte mase de aer i nu ajung n Europa.
3.5.13.2 Fronturile atmosferice

Vremea ntr-o regiune poate fi determinat de fenomenele meteorologice care au loc n interiorul unei anumite mase de aer sau poate fi determinat de interac iunile unor mase de aer. Fenomenele meteorologice n interiorul unei mase de aer sunt reduse ca intensitate i pu in frecvente, n timp ce la contactul dintre dou mase diferite de aer aceste fenomene sunt intense. n zona de tranzi ie dintre dou mase de aer evolu ia elementelor meterologice este caracterizat prin schimb ri rapide. Aceast zon, caracterizat prin gradien i orizontali mari ai elementelor meteorologice se numete f r o n t a t m o s f e r i c. Stratul de tranzi ie este gros de cteva sute de metri, el fiind redus conven ional la o suprafa , numit suprafa frontal (figura 68). Aceast suprafa este nclinat n general fa de suprafa a terestr cu un unghi de sub 1o, dar poate ajunge i la 2o-3 o. Intersec ia suprafe ei frontale cu suprafa a terestr se realizeaz dup linia frontal (figura 60).

Figura 130 - Reprezentarea schematic a frontului atmosferic (dup Marcu, M., 1983)

Pe hr ile sinoptice fronturile atmosferice sunt reprezentate doar de liniile fronturilor, completate cu semnele distinctive n func ie de tipul de front. Masele de aer geografice sunt despr ite unele de altele de fronturile atmosferice p r i n c i p a l e. Acestea penduleaz spre nord i sud odat cu schimbarea anotimpurilor. Astfel, vara, ntre ecuator i Tropicul Racului i iarna ntre ecuator i Tropicul Capricornului se afl frontul tropical, care penduleaz ntre cele dou tropice. ntre aerul tropical i cel polar se afl frontul polar, care prezint curburi spre tropice, numite fronturile alizeelor. ntre aerul polar i cel arctic sau antarctic se afl frontul arctic respectiv frontul antarctic. Cu excep ia frontului tropical, celelalte fronturi au mari segmente despr ite de arii n care frontul lipsete. Aceste segmente poart denumirea zonei n care se afl (frontul polar atlantic, frontul polar asiatic etc.). Dei fronturile principale se afl ntr-o permanent pendulare, pozi ia lor medie ntr-o lun poate fi reprezentat pe hr i climatologice (figura 61, 62). n aceast situa ie fronturile principale sunt denumite fronturi climatologice deoarece pozi ia lor de-a lungul anului este foarte important n generarea tipurilor de climat.

Figura 141 - Fronturile climatologice n luna ianuarie (dup Apostol, A.,2000)

Fronturile s e c u n d a r e se formeaz n interiorul aceleai mase geografice de aer, ntre diferitele variet i ale acestora (maritime sau continentale), care prezint diferen ieri termice pronun ate. Cel mai adesea fronturile secundare apar n aerul polar. Fronturile secundare pot fi calde i reci, dup cum aerul cald l nlocuiete pe cel rece sau cel rece l nlocuiete pe cel cald.

Figura 62 -Fronturile climatologice n luna iulie (dup Apostol, A., 2000)

Frontul cald (care ia natere cnd o mas de aer cald n naintare ia locul unei mase de aer rece), determin anumite modificri ale vremii, dup trecerea lui vremea nclzindu-se. Cnd masa de aer cald care nainteaz alunec ascendent pe suprafa a frontal, aerul n urcare se rcete adiabatic, vaporii de ap din aer se condenseaz i ia natere un vast sistem noros, caracteristic, care de obicei determin cderea precipita iilor (figura 63). Caracteristicile frontului cald (La mto de A Z, 1994): - sistemul noros: alctuit mai ales din nori stratiformi; nti i fac apari ia n etajul superior norii Cirrus i Cirrostratus, apoi n etajul mijlociu norii Altostratus, (eventual Altocumulus) i Nimbostratus. L imea orizontal a sistemului noros poate fi de 6001000 km iar nl imea de la 2-3 km pn la limita superioar a troposferei. - precipita iile: din norii Nimbostratus cad cantit i importante de precipita ii timp de 6-12 ore; lungimea zonei cu precipita ii este de 300-400 km. Dup trecerea liniei frontului, precipita iile nceteaz i cerul se nsenineaz. - temperatura: este n general mai ridicat n spatele frontului dect naintea acestuia - presiunea: n apropierea liniei frontului, datorit creterii grosimii stratului de aer cald, presiunea scade; dup trecerea liniei frontului scderea presiunii nceteaz. - vntul: este n general slab, dar la apropierea liniei frontului se intensific i se rotete treptat spre stnga; n spatele liniei frontului vntul se rotete brusc spre dreapta.

Figura 63 - Reprezentarea schematic a frontulului cald (dup Apostol, L., 2000)

Frontul rece (care se formeaz la interac iunea unei mase de aer rece care nlocuiete o mas de aer cald) are din cauza frecrii viteza de deplasare a stratului de aer rece de la baz mai mic dect viteza straturilor superioare. Ca urmare, stratul de aer rece ptrunde sub cel cald ca o pan obtuz, nu ascu it ca n cazul frontului cald (figurile 64, 65). Aerul rece se deplaseaz n acest caz sub forma unui val, a crui micare se aseamn cu cea a unei enile. Deplasarea mai rapid a fronturilor reci i nclinarea mai mare a suprafe elor frontale determin caracterul mai violent al fenomenelor meteorologice. Fronturile reci pot fi de dou tipuri:

frontul rece de ordinul I: datorit pantei mari a penei de aer rece, rcirea adiabatic a aerului cald este intens, condensarea puternic, formndu-se nori Cumulonimbus din care cad averse (figura 64).

Figura 64 - Reprezentarea schematic a frontului rece de ordinul I (dup Apostol, L., 2000)

n spatele liniei frontului, aerul cald are o micare ascendent mai lent, prin urmare se formeaz nori stratiformi, ncepnd cu cei Nimbostratus din care cad precipita ii continue, apoi Altostratus i uneori Cirrostratus. Se observ asemnarea cu sistemul noros al frontului cald, cu deosebirea c n partea anterioar exist nori Cumulonimbus, iar norii stratiformi se succed n ordine invers. De asemenea precipita iile se afl n spatele liniei frontului iar zona lor este mai ngust. frontul rece de ordinul II: are o vitez mai mare de deplasare dect frontul rece de ordinul I, ceea ce determin o convec ie dinamic, formarea de nori Cumulonimbus (figura 64) din care cad averse, au loc descrcri electrice, vntul bate n rafale. Fenomenele caracteristice frontului rece de ordinul II sunt mai violente dect n cazul frontului rece de ordinul I:

Figura 65 - Reprezentarea schematic a frontului rece de ordinul II (dup Apostol, L., 2000)

- sistemul noros: n partea superioar, aerul cald cu viteze mari coboar pe suprafa a frontal pn la altitudinea de 2-3 km, n aceast zon lipsind norii. Sistemul noros este presat pe o zon foarte ngust i n plus, vntul cald de altitudine determin deformarea n partea superioar a norilor Cumulonimbus sub forma unei streini (care indic direc ia de deplasare a frontului). - precipita iile: ocup dou zone nguste, una de 10-20 km situat naintea liniei frontului i a doua de 5-15 km, n spatele liniei frontului presiunea: n zona norilor Cumulonimbus scade brusc i pe o durat mai scurt dect n cazul frontului cald; dup venirea masei de aer rece, presiunea crete. temperatura: scade dup trecerea frontului vntul: sufl n rafale i sufer aceleai schimbri de direc ie ca n cazul frontului cald. Frontul oclus se formeaz la interac iunea a mai mult de dou mase de aer (figura 66). Numele acestui tip de front este determinat de faptul c masa de aer cald se afl izolat la nl ime. Fronturile reci au o vitez de deplasare mai mare dect cele calde, astfel nct adesea le ajung pe acestea din urm. Aerul rece de dedesubtul frontului cald poate avea o temperatur mai mic sau mai mare dect aerul rece din spatele frontului rece. n func ie de temperatura lor, cele dou mase de aer rece se vor pozi iona n altitudine.

Figura 66 - Frontul oclus (dup Pop, Gh., 1963)

ntre cele dou mase de aer rece de la sol, dar cu temperaturi diferite, se va forma un front n straturile inferioare ale atmosferei. Dac masa de aer rece care a venit din urm este mai pu in rece dect cea din fa , frontul este oclus cald; dac masa care a venit din urm este mai rece dect cea din fa , frontul este oclus rece (figurile 67, 68).

Figura 15 - Frontul oclus cald (dup Pop, G., 1963)

Figura 16 - Frontul oclus rece (dup Pop, G., 1963)

La nl ime se va forma un front rece, ntre masa de aer rece venit din urm i masa de aer cald aflat la n l ime, deasupra celor dou mase de aer rece cu temperaturi diferite. Pozi ia acestui front de la altitudine va fi n fa a frontului de la sol n cazul

frontului oclus cald i n spatele frontului de la sol n cazul frontului oclus rece (figurile 67, 68). Energiile fronturilor ocluse sunt reduse, iar vremea caracteristic este nchis sau instabil pentru o perioad ndelungat de timp.
3.5.13.3 Geneza ciclonilor mobili

n afar de ciclonii i anticilonii stabili (centrele de ac iune), exist cicloni i anticicloni mobili, prin intermediul crora se realizeaz deplasarea maselor de aer, mai ales la latitudini mijlocii i superioare. Aceste forme barice mobile condi ioneaz mersul i schimbarea vremii i ca urmare, cunoaterea fenomenelor meteorologice determinate de acestea este foarte important pentru prevederea vremii. Ciclonii mobili apar de regul n familii (figura 69) i se deplaseaz de la vest la est. Activitatea ciclonic se desfoar n strns legtur cu cea anticiclonic, adic ntre ciclonii mobili se deplaseaz anticiclonii mobili (prin no iunea de activitate ciclonic se subn elege i cea de activitate anticiclonic). ntre indivizii unei familii de cicloni se afl n faza ini ial dorsale anticiclonice, iar familiile de cicloni sunt despr ite ntre ele de un anticiclon mai puternic, numit anticiclon de invazie (deoarece prin intermediul lor aerul polar ptrunde n zonele temperate). De regul, ciclonii apar, evolueaz i dispar de-a lungul fronturilor principale. Existen a unui ciclon este n medie de una sau dou zile, rareori de o sptmn.

Figura 69 - Familie de cicloni (dup Thillet, J., 1997)

Ciclonii mobili se formeaz pe fronturile atmosferice principale (polare, arctic i antarctic), parcurgnd mai multe faze. De o parte i de alta a fronturilor climatologice men ionare se afl aer rece nspre poli i aer cald spre ecuator. Curen ii circula iei generale a atmosferei sunt ndrepta i n sensuri contrare (figura 70 A) n cele dou mase de aer. Pe suprafa a de contact ntre cele dou mase de aer (pe suprafa a frontal) se formeaz tot timpul ondula ii (numite unde Rossby), determinate de intensitatea diferit a curen ilor din cele dou mase de aer (cald i rece) precum i de turbulen . Aceste

ondula ii dispar uneori, fr urmri, frontul revenind la pozi ia ini ial. Dac undele ondula iilor sunt mai lungi de 1000 km, acestea nu mai revin la pozi ia ini ial ci se dezvolt i evolueaz independent, formnd ciclonii mobili. Astfel, curentul de aer rece dinspre est (figura 70 B) este deviat spre sud formnd un front rece, iar curentul cald dinspre vest este deviat spre nord, formnd un front cald. n faza urmtoare, devia iile curen ilor cald i rece formeaz ramifica ii care capt o form circular, formnd un ciclon tnr n care fronturile rece i cald sunt bine individualizate (figura 70 C), determinnd apari ia tuturor fenomenelor meteorologice men ionate (sistem noros, precipita ii, varia ia presiunii i temperaturii). n faza urmtoare ciclonul mobil se maturizeaz; frontul rece, avnd o vitez mai mare dect cel cald se apropie de acesta, linia comun a celor dou fronturi cptnd aspectul unei pungi (figura 70 D). Cnd frontul rece l ajunge din urm pe cel cald, ncepe formarea unui front oclus, aerul cald fiind izolat n punga din centrul ciclonului (figura 70 E). Unirea dintre frontul rece i cel cald pe o por iune tot mai extins desvrete formarea frontului oclus. Masa de aer cald din centrul ciclonului a fost oclus prin ridicarea n altitudine. (figura 70 F). Curentul circular de aer cald mai exist doar n altitudine, la sol curentul circular este produs doar de aerul rece. n faza urmtoare, precipita iile nceteaz, n regiunea ciclonului existnd o inversiune extins; ntre masa de aer rece de la sol i cea cald de la altitudine sunt nori stratiformi, minima barometric scade (figura 70 G). n ultima faz, minima barometric dispare, micrile circulare se diminueaz i dispar, inversiunea termic dispare i cerul se nsenineaz; ciclonul dispare (figura 70 H).

Figura 70 - Fazele de evolu ie a unui ciclon mobil (dup Apostol, A., 2000)

3.5.13.4 Vremea n principalele forme barice

Vremea ntr-un c i c l o n m o b i l t n r. Aa cum am men ionat, ciclonii mobili au forma unor vrtejuri, care se deplaseaz n general de la vest la est, cu o vitez variabil (20-30 kmh-1 n zonele temperate, dar pot ajunge i la 80-100 kmh-1 sau chiar 250 kmh -1 n cazul ciclonilor tropicali). Ciclonii tropicali sunt mai violen i, dar mai redui ca suprafa (au diametre de 1000 km) n compara ie cu ciclonii tempera i (care au diametre de 2500-3000 km). Ei au denumiri diferite n func ie de zonele pe care le afecteaz; de exemplu - taifun n Asia de Est, ciclon n India i uragan n Antile. n cazul ciclonului mobil tnr, o limb de aer cald ptrunde spre nord, n regiunea ocupat de aerul rece (figura 70 C). Liniile celor dou fronturi, cel rece i cel

cald se ntlnesc n punctul de convergen a curen ilor circulari de aer, care este i centrul barometric al ciclonului sau ochiul ciclonului. Cele dou fronturi se rotesc n jurul axului central care trece prin acest ochi al ciclonului. Pentru analiza i expunerea fenomenelor meteorologice determinate de un ciclon, se fac dou sec iuni verticale n ciclon (una la nord i una la sud de ochiul ciclonului). Se utilizeaz n plus i o schem n plan orizontal (figura 71). Fa de centrul ciclonului, vremea este diferit: la sud teritoriul este parcurs de cele dou fronturi cu fenomenele meteorologice caracteristice, pe cnd la nord se produc doar fenomene secundare. n zona sudic n care s-a realizat sec iunea virtual, apropierea frontului cald este precedat de vnt care bate din sud-est, apoi din sud. n continuare apar norii caracteristici frontului cald n succesiunea lor obinuit, precum i zona cu precipita ii ndelungate i linitite. Presiunea scade lent i continuu, iar temperatura crete. Dup trecerea liniei frontului precipita iile nceteaz, vntul se rotete uor spre dreapta iar pe deasupra punctului de observa ie se deplaseaz sectorul cald al ciclonului; el este caracterizat prin oscila ii slabe ale presiunii, temperatur ridicat i vnt din sud-vest.

Figura 171 - Schema unui ciclon tnr (dup Apostol, A., 2000)

Iarna, advec ia aerului cald peste suprafa a mai rece, determin apari ia ce ei i norilor stratiformi din care cad precipita ii sub form de burni . Dup trecerea sectorului cald apare sistemul noros al frontului rece de ordinul II i celelalte fenomene caracteristice lui. Dup trecerea liniei frontului vntul devine vijelios, bate n rafale i i schimb direc ia cu 180 o: bate din vest i nord-vest. n urma advec iei de aer rece din spatele acestui front, timpul devine rece i senin mai ales iarna. Vara, prin nclzirea din timpul zilei, masa de aer devine instabil, cad averse din nori izola i de convec ie; noaptea cerul se nsenineaz. n zona nordic n care s-a realizat cealalt sec iune nu ajung cele dou fronturi; limba de aer cald nu ajunge n aceast zon, la sol este numai aer rece. Aerul cald se afl doar n altitudine, unde bat vnturi din sud-vest i vest. La sol bat ini ial vnturi cu o component estic, apoi vnturi din nord sau nord-est. Presiunea scade la nceput, apoi crete lent. Sistemul noros este cel caracteristic frontului cald, ncheindu-se cu nori Nimbostratus din care cad precipita ii persistente. Apar apoi nori Altostratus, precipita iile nceteaz i se nsenineaz. n masa de aer umed i cald nc, se produc instabilizri i scurte averse. Odat cu vnturile de la nord vremea devine mai rece. Vremea n a n t i c i c l o n i. n aceste forme barice, presiunea scade spre periferie, vnturile sunt slabe i divergente n partea inferioar, iar n cea superioar convergente, genernd micri descendente n partea central. Din aceast cauz, aerul se nclzete prin comprimare adiabatic, apar straturi de inversiune care mpiedic convec ia, astfel nct nu sunt condi ii favorabile condensrii, nu apar nori i nici precipita ii. n plus, radia ia terestr i insola ia sunt favorizate. Deci, n anticicloni timpul este n general frumos, senin, uniform, secetos, cu temperaturi ridicate vara i sczute iarna. Exist i excep ii, fiind posibil ca n urma rcirii radiative a stratului de aer din apropierea solului s se formeze nori stratiformi. Alteori, nclzirea puternic nltur inversiunile i face posibil apari ia norilor de convec ie i a precipita iilor. La latitudinile mijlocii i superioare frecven a ciclonilor i anticiclonilor este aa de mare nct ei reprezint o form a circula iei generale a atmosferei.
3.5.13.5 Prevederea vremii

Vremea este, dup cum s-a men ionat starea fizic atmosferei la un moment dat, ntr-un anumit loc i se caracterizeaz printr-un complex de fenomene i procese meteorologice. Succesiunea n timp a diferitelor stri fizice ale atmosferei reprezint mersul sau evolu ia vremii. Cu prognoza vremii se ocup meteorologia sinoptic, sinopsis ndemnnd n limba greac prevedere. Materialul sinoptic, adic toate datele legate de elementele meteorologice (temperatur, umiditate, presiune, nebulozitate, precipita ii, vnt etc.), furnizate de sta iile meteorologice la ore fixe n fiecare zi, sunt transmise la centrele regionale de prevedere a timpului i la laboratorul de prognoz al I.N.M.H. Datele de la principalele sta ii meteorologice sunt de asemenea transmise n re eaua meteorologic mondial. Aceste date sunt completate cu cele furnizate de sateli i, de aerosondaje, radare, radiometre etc., pentru cunoaterea n altitudine a valorilor elementelor meteorologice. Astfel, poate fi cunoscut starea atmosferei la un moment dat, pe glob. Ecua iile fluidelor i legile fizicii, permit, pe baza cunoaterii acestor parametri (a valorilor temperaturii, umidit ii etc.) calcularea valorilor acestor parametri peste o anumit perioad de timp, deci, permit realizarea unei previziuni a strii viitoare a atmosferei. Exist ns doi factori limitativi (Berroir, A, 1995):

nu se cunosc valorile presiunii, temperaturii etc., n fiecare punct al atmosferei chiar dac s-ar cunoate toate aceste valori ar fi necesar efectuarea unui numr infinit de calcule pentru determinarea strii viitoare a atmosferei i n acest scop nu ar fi suficiente nici cele mai performante calculatoare. De aceea, se decupeaz atmosfera n cuburi aezate n rnduri unele deasupra altora (figura 72) i se presupune c valorile elementelor meteorologice (temperatur, presiune etc.) din centrul cubului, sunt valabile pentru ntregul cub. Astfel se modelizeaz atmosfera. Cu ct re eaua format de punctele care sunt centrele acestor cuburi este mai deas, cu att previziunile sunt mai exacte. Exist dificult i n acest sens deoarece n multe ri (mai ales din Lumea a treia) re elele meteorologice au un numr mic de sta ii sau sunt inexistente, precum i datorit marii suprafe e ocupate de oceane, unde nu exist sta ii meteo.

Figura 72 - Modelizarea atmosferei (dup Mto de A Z, 1994)

n fiecare punct al grilei, se fac s evolueze presiunea, temperatura umiditatea i vntul cu pai de la 10 la 20 minute. Aceast opera ie se repet pn se ajunge, din aproape n aproape, la intervale de timp de 24, 48, 72, 96, 130 de ore. Rezultatele astfel ob inute sunt retranscrise sub form de hr i sinoptice cu ajutorul ploterelor i meselor trasante, sau sunt vizualizate pe console video. Se subn elege c pentru ob inerea unor bune prognoze meteo sunt necesare calculatoare performante, care s poat realiza timp de mai multe ore miliarde de opera ii matematice. Hr ile sinoptice, fie cele ntocmite pentru momentul prezent fie cele pentru previziuni prezint pentru fiecare sta ie meteorologic o reprezentare simbolic a parametrilor sau fenomenelor meteorologice (figura 73).

Figura 73 - Nota iile simbolice de pe hr ile sinoptice pentru fiecare sta ie meteorologic

Parametrii sunt prezenta i sub form codificat (cifre pentru valorile presiunii, umidit ii, presiunii i simboluri (figura 74) pentru fenomenele meteorologice (nori, meteori, vnt).

Figura 74 - Simboluri interna ionale ale unor fenomene meteorologice

Dispunerea simbolurilor n jurul cercule ului care simbolizeaz sta ia meteorologic se realizeaz ntotdeauna la fel, conform reglementrilor interna ionale. Astfel h r ile realizate ntr-o anumit ar pot fi citite i utilizate oriunde n lume. n figurase observ c nebulozitatea se exprim n optimi , iar direc ia din care bate vntul este indicat de o sgeat. Ampenajul sge ii precizeaz viteza vntului: o liniu reprezint 10 noduri (aproximativ 20 kmh-1), iar o jumtate de liniu 5 noduri. Prognozele generale ob inute la nivel de continent sau ar trebuie modificate inndu-se seama de fenomene locale care afecteaz vremea pe suprafe e mai mici, determinate de relief sau de vnturile locale de exemplu. n trecut, prognozele se fceau pe baza hr ilor sinoptice, a cunoaterii circula iei generale a atmosferei, a legilor fizicii, a caracteristicilor timpului n diferitele forme barice, i cu ajutorul unei bogate experien e n domeniu.

TEM DE CONTROL

Ce studiaz meteorologia sinoptic? Cum se realizeaz prognoza vremii? Ce sunt masele de aer? Cum se clasific masele de aer? Care sunt caracteristicile principalelor tipuri geografice de mase de aer? Ce sunt fronturile atmosferice? Dar suprafa a frontal? Clasificarea fronturilor atmosferice. Care sunt caracteristicile fenomenelor meteorologice ale fronturilor cald, rece de ordinul I i rece de ordinul II? 9. Geneza ciclonilor mobili 10. Cum se caracterizeaz starea vremii n cicloni i anticicloni? 11. Cum se realizeaz prevederea vremii?
3.5.14 Clima. Geneza climei

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Clima este regimul multianual al vremii, sau totalitatea schimb rilor succesive posibile ale proceselor atmosferice ce caracterizeaz regimul vremii unei regiuni oarecare, ca rezultat al interac iunii dintre factorii radiativi, circula ia general a atmosferei i influen ele condi iilor fizico-geografice (Apostol, L., 2000) No iunea de clim provine din grecescul clima, care nseamn nclinare, deoarece nc din antichitate se cunotea influen a major a unghiului de inciden a razelor solare n determinarea zonelor climatice ale p mntului. Regimul de timp caracteristic este totalitatea i succesiunea condi iilor de timp pe mai mul i ani, n care sunt incluse nu numai strile de timp cu frecven a cea mai mare, ci i cele excep ionale, cum ar fi anii foarte calzi sau foarte reci, foarte ploio i sau foarte secetoi. Deci, n cadrul climei, apari ia unor stri deosebite n anumi i ani nu semnific schimbarea climei. Orice tip de vreme este o secven a climei. Dintre elementele i fenomenele climatice, temperatura i precipita iile au ponderea principal, ele determinnd caracteristicile principale ale climatelor. tiin a care se ocup cu studiul proceselor de formare a climei, cu clasificarea i descrierea climatelor, se numete climatologie. Factorii genetici principali ai climei sunt factorii radiativi i astronomici, care imprim caracteristicile radia iei solare, factorii fizico-geografici (suprafa a subiacent) i factorii dinamici (circula ia general a atmosferei). Unii dintre factorii climatici pot fi i factori climatogenetici; total, ca n cazul radia iei solare, sau par ial n cazul circula iei generale a atmosferei. Deasupra unor spa ii extinse regimul elementelor climatice se schimb lent, sub influen a latitudinii, a curen ilor oceanici sau circula iei generale a atmosferei, determinnd apari ia macroclimatelor. Mezoclimatele sunt generate de modificarea caracteristicilor suprafe ei active i de circula ia zonal a atmosferei. Diferen ierea topoclimatelor este determinat de neomogenitatea local a suprafe ei subiacente; topoclimatele pot fi c o m p l e x e, n cazul unor suprafe e mai extinse (la nivel de unitate fizico-geografic) i e l e m e n t a r e (naturale i antropice) n cazul suprafe elor restrnse, omogene.

1.Radia ia solar; ea este factorul hotrtor n formarea climei, deoarece este sursa energetic primar care declaneaz toate procesele meteorologice. Aa cum am men ionat, radia ia solar este influen at de factorii astronomici ce condi ioneaz intensitatea radia iei solare i reparti ia sa pe suprafa a terestr (aceti factori sunt distan a fa de soare, sfericitatea Pmntului, nclinarea axei sale, micarea de rota ie i revolu ie; influen a concomitent a acestor factori se poate exprima prin latitudinea geografic). Dintre aceti factori astronomici, distan a fa de Soare este cea care determin cantitatea de energie primit de Pmnt. Dintre factorii radiativi, factori climatogenetici fundamentali, o deosebit importan prezint radia ia solar global, cantit ile de cldur consumate anual pentru evaporare, precum i fluxul turbulent. Dac globul terestru ar fi omogen, atunci toat suprafa a p mntului ar putea fi mpr it n numai cteva zone climatice, separate ntre ele de paralelele geografice. Aceste zone ar fi zona tropical, zonele temperate i zonele polare. n realitate ns, distribu ia zonelor climatice este mult modificat de ceilal i factori genetici: suprafa a terestr i circula ia general a atmosferei. Dac aerul atmosferic ar fi lipsit de micri, atunci vremea i clima ar fi determinate doar de radia ia solar i de suprafa a activ. n realitate, acestea sunt influen ate de faptul c masele de aer cu nsuiri dobndite n regiunile de origine se deplaseaz peste regiuni unde radia ia solar are alte valori, iar influen ele suprafe ei active sunt diferite. Astfel, orae situate la aceeai latitudine geografic i n aceleai condi ii (Bayonne Fran a i Vladivostok Rusia), au clim foarte diferit, dei sunt la aceeai latitudine i situate pe malul mrii: primul ora sub influen a vnturilor de sud-vest, care aduc aer cald, iar al doilea sub influen a vnturilor de nord-vest, care transport aer polar din Siberia. Se ilustreaz astfel influen a celui deal doilea factor genetic: 2.circula ia general a atmosferei. 3.Condi iile fizico-geografice diversific mult climatele globului. Energia solar este absorbit i transformat diferit de suprafa a solului, apelor, de covorul vegetal sau de zpad. U s c a t u l i a p a prezint capacitate diferit de a alimenta troposfera cu cldur i vapori de ap. Aceste diferen e determin apari ia a dou tipuri fundamentale de clim: oceanic i continental Transmisia caloric spre atmosfer a celor dou tipuri de suprafe e este diferit datorit deosebirilor esen iale dintre caracteristicile lor calorice. De exemplu apa are un albedou mediu mai redus cu 10-20% n compara ie cu uscatul (cnd nu este acoperit cu strat de zpad ). Comparativ cu p mntul, apa este transparent, ceea ce permite radia iilor s p trund la mari adncimi; n plus, mediul acvatic, prin mobilitatea lui accentueaz transmiterea cldurii n sau dinspre adnc la suprafa . Suprafe ele acvatice cedeaz atmosferei 10% din cldura primit (restul fiind folosit preponderent pentru evaporare), fa de uscat care cedeaz 40%. Deasupra uscatului, caracteristicile climatelor oceanice pot fi transmise n interior la mari distan e dac sistemul curen ilor atmosferici este orientat spre interiorul continentului i dac nu exist bariere naturale (lan uri muntoase) care s mpiedice accesul spre interior. n climatele oceanice iner ia termic este mare, primvara este mai rece dect toamna, lunile cu temperatura medie cea mai mare sunt august (n emisfera nordic) i februarie (n emisfera sudic), lunile cu temperaturile medii cele mai sczute sunt februarie (n emisfera nordic) i august (n emisfera sudic). Temperaturile maxime

i minime anuale se nregistreaz n general cu dou luni ntrziere fa de datele solsti iilor. Fa de uscat, deasupra oceanelor viteza vntului este mai mare, deoarece frecarea este mai redus; din acelai motiv, pe oceane direc ia vntului este paralel cu izobarele, n timp ce pe uscat ea este oblic fa de acestea, iar depresiunile barice foarte adnci (ciclonii tropicali) cnd ajung pe uscat se distrug rapid. Umezeala este mai ridicat deasupra oceanelor i de aceea cea a este mai frecvent n aceste zone; n schimb, deasupra uscatului nebulozitatea este mai accentuat. Valorile medii multianuale ale precipita iilor sunt mai mari deasupra oceanelor i rmurilor comparativ cu uscatul, iar distribu ia precipita iilor pe parcursul sezoanelor difer: climatul temperat continental se caracterizeaz printr-un semestru cald i ploios, pe cnd n climatul temperat oceanic cantit ile de precipita ii czute n cele dou semestre sunt comparabile (uneori sunt ceva mai mari cantit ile din sezonul rece). V e g e t a i a nu prezint o influen esen ial asupra climei comparativ cu influen a invers, a climei asupra vegeta iei. Vegeta ia preia uneori par ial, alteori aproape total, rolul de suprafa activ modificnd schimburile radiativ calorice i de umezeal cu atmosfera, precum i parametrii tuturor fenomenelor climatice. Influen e majore nu se exercit ns dect asupra topoclimatelor, iar cea mai accentuat influen o are vegeta ia asupra microclimatelor. Modificarea regimului factorilor climatici n pdure va fi amnun it tratat n partea a doua a lucrrii. Z p a d a este (ca i n cazul vegeta iei) un efect, nu o cauz a climei. Odat ap rut ns, are efecte esen iale mai ales asupra regimului termic. Albedoul zpezii este diferit de al suprafe elor acvatice sau continentale lipsite de zpad. Terra are un albedou mediu de 35-40%, ns n timp ce n zonele polare albedoul are valori medii de 80%, la ecuator acesta este de 25%. Banchizele care acoper mrile i oceanele polare din cauza grosimii i conductibilit ii calorice reduse, nu permit ptrunderea spre suprafa dect a unei propor ii mici din fluxul caloric al curen ilor calzi ce ajung n aceste zone. Temperaturile medii i minime mult mai ridicate de la polul nord comparativ cu cele de la polul sud se datoreaz faptului c deasupra banchizei polare, absorb ia radia iei solare este de dou ori mai mare dect pe calotele glaciare continentale. Pe lng albedou, zpada sau ghea a influen eaz factorii climatici i prin puterea mare de emisie, ceea ce determin formarea deasupra lor a anticiclonilor, inversiunilor termice, ce ei, norilor stratiformi. Ghe urile i zpezile permanente ocup aproximativ 16 milioane km2, adic 12% din suprafa a uscatului. n zonele cu strat temporar de zpad, acesta are rol de protec ie pentru plantele de cultur, rdcinile plantelor perene i microfauna din sol. Prezen a stratului de zpad modific regimul termic al suprafe ei solului deoarece la topirea zpezii se absorb cantit i mari de cldur att de pe suprafa a solului ct i din atmosfer, fiind astfel ntrziat nclzirea i instalarea primverii. Relieful i manifest ac iunea climatogenetic, nu numai prin intermediul altitudinii dar i prin morfologie, nclinarea i panta versan ilor. Relieful major al continentelor, prin modificarea circula iei generale a atmosferei poate influen a caracteristicile i distribu ia mezoclimatelor, pe cnd formele de relief cu altitudini i

extindere mai reduse influen eaz topoclimatele (de exemplu climatul luncilor inundabile, climatul platourilor, climatul versantilor etc.). n cazul reliefului nalt, apare i zonalitatea climatic vertical . Sub ac iunea direct a suprafe ei active n cadrul topoclimatelor se diferen iaz microclimate, datorit particularit ilor unor suprafe e restrnse. De exemplu, pe acelai versant se pot forma microclimate proprii pdurilor, punilor, parchetelor exploatate. Diferen ierile microclimatice nu se resimt dect n limitele stratului inferior de aer.
3.5.14.1 Clasificarea climatelor

Exist o mare variabilitate a condi iilor fizico-geografice, i o multitudine de elemente meteorologice care se pot asocia n mod diferit ntre ele; de aceea s-a sim it nevoia realizrii unei sistematizri n vederea caracterizrii climei diferitelor regiuni, adic a realizrii unei clasificri a climatelor. Scopul clasificrii climatice este acela de: a stabili grupa i tipurile principale ale climei a preciza reparti ia geografic a acestora a descoperi analogii climatice pe suprafa a Pmntului. Clasificrile climatelor sunt efective sau genetice. Clasificrile efective (sau func ionale) se realizeaz n func ie de efectele climatelor asupra mediului geografic i de valorile medii ale parametrilor climatici de baz. Clasificrile genetice se fac n func ie de condi iile care genereaz climatele (Apostol, A., 2000). Prima clasificare climatic a fost fcut nc din antichitate, n func ie de nclinarea diferit a razelor solare; clasificarea cuprindea o zon cald, una temperat i una polar. Aceast clasificare a fost dezvoltat i utilizat pn n sec. al XIX-lea. Chiar i n prezent se pstreaz criteriile i denumirile acestor zone climatice. n 1879, A. Supan a stabilit ca limit a zonei calde, izotermele medii anuale de 20 oC (limita palmierilor pe uscat i a coralilor n mare la N i a vi ei de vie la S), a zonelor temperate izotermele de 10oC, iar a zonelor reci izotermele de 0oC ale lunii celei mai calde. n 1884, Wladimir Kppen a realizat prima clasificare climatic; aceasta a fost succesiv mbun t it n 1918, 1923, 1931 i 1936, ultima variant fiind folosit i n prezent. Clasificrile climatice efective s-au realizat prin modificarea clasificrii lui Koppen pe baza criteriului biogeografic de ctre C. Thornthwaite (n 1931 i 1948), G. Trewartha (1937), C. Troll (1948) i L. Emberger (1955). Thorthwaite a folosit ca principale criterii de clasificare gradul de umezire al climatelor, dat de raportul dintre precipita ii i evapotranspira ie (adic pe baza indicelui de eficacitate a precipita iilor) i temperatura. n 1948 M. Budko a nlocuit acest indice de eficacitate a precipita iilor (care presupunea dificila determinare a evapotranspira iei) cu indicele de umezire (raportul dintre bilan ul caloric i cldura necesar evaporrii sumei medii anuale a precipita iilor). Pe baza efectelor pe care clima le exercit asupra peisajului geografic au mai fost realizate i clasificrile lui E. De Martonne (1909) i L.Berg (1925). Clasificrile climatice genetice sunt mai recente: B. Alisov a realizat ntre 19361941 prima clasificare genetic complet, bazat pe criterii dinamice (circula ia general a atmosferei). n 1969 A. Strahler i n 1974 B. Alisov au realizat clasificri utiliznd att criterii efective ct i genetice.

Se men ioneaz n continuare succint cteva din caracteristicile a doua clasificri mai importante, Kppen i Alisov. Clasificarea realizat de Kppen n 1936 a fost mbunt it de Geiger n 1954. n func ie de temperaturile lunilor caracteristice (n general luna cea mai cald , iar pentru climatul tropical luna cea mai rece) i a caracteristicilor pluviometrice, s-au eviden iat 5 clase de climat: A tropical ploios, B uscat, C temperat, cald i ploios, D boreal de pdure, E al zpezilor venice. Aceste clase sunt submp r ite n 11 ordine sau tipuri fundamentale de climat, din care 3 au cte dou variante. Fiecare ordin are la rndul lui subordine (fiecare notate cu litere mici) cu tipuri i subtipuri (notate cu cifre). Astfel fiecare tip de clim este indicat printr-o formul climatic realizat de un grup de litere, fiecare liter reprezentnd o caracteristic climatic. Aceast clasificare prezint ns i unele deficien e, nepermi nd raionarea climatic a unor teritorii mai restrnse i folosind aceleai criterii la zonarea climatic n altitudine ca i la cea latitudinal; din aceast cauz, regiuni cu aezare geografic foarte diferit att latitudinal ct i altitudinal sunt ncadrate n acelai tip de climat. La baza clasificrii B.Alisov stau caracteristicile maselor de aer i ale proceselor macrosinoptice i ea cuprinde 7 zone climatice (4 fundamentale i 3 de tranzi ie). Zonele fundamentale se definesc prin existen a unor mase geografice de aer care le sunt caracteristice, formndu-se deasupra lor. n zonele de tranzi ie nu se pot forma mase de aer, ele fiind periodic ocupate de mase de aer formate n zonele climatice fundamentale din apropiere; n aceste perioade, climatul zonei de tranzi ie cap t caracteristicile zonei din care provine masa de aer instalat (caracteristicile climatice ale acestor zone se resimt mai ales n anotimpurile de tranzi ie). Cele 7 zone climatice cuprind 22 de tipuri (continentale, oceanice, ale rmurilor rsritene i ale rmurilor apusene); subtipurile se deosebesc prin circula ia atmosferic i natura curen ilor oceanici care le influen eaz.
3.5.14.2 Clima Romniei

Se formeaz sub ac iunea celor trei factori men iona i care determin existen a unui climat temperat-continental, cu o accentuat diversitate teritorial. * n ara noastr intensitatea radia iei solare directe poate depi n zilele senine 1 -2 calcm n toate anotimpurile. n regiunile de cmpie din sudul rii, radia ia solar direct este de 1,4 calcm-2 vara i 1,1 calcm-2 iarna. Aceste valori scad ctre nordul rii, n special iarna, datorit scderii cu 3-4o a nl imii soarelui deasupra orizontului. Sumele lunare i anuale ale radia iei directe sunt foarte variabile n timp i teritorial, datorit factorilor care modific durata de strlucire a soarelui. Vara, sumele lunare n sudul rii sunt de 10-12 kcalcm-2, iar n nord 9-10 kcalcm-2. n timpul iernii sumele lunare se pot reduce chiar sub 1 kcalcm-2 n regiunile acoperite de cea i nori pe fundul vilor i al depresiunilor frecvent acoperite. Culmile nalte ale Carpa ilor primesc iarna un surplus de radia ie i vara unt deficitare comparativ cu regiunile de cmpie i depresionare. Radia ia global are pe ntreg teritoriul rii, cu excep ia zonei muntoase nalte, valori mai mari de 100 kcalcm-2 anual. Radia ia global are valorile cele mai mari n sudestul rii i scade spre nordul rii. Reparti ia teritorial a valorilor radia iei globale depinde de circula ia atmosferei i de relief. Pe versan ii sud-estici ai Mun ilor Apuseni i ai Carpa ilor de Curbur, pe cei sudici ai Carpa ilor Meridionali i pe cei estici ai

Carpa ilor Orientali, datorit nseninrilor produse de efectele de fhn n condi iile advec iei vestice i nord-vestice, radia ia global nregistreaz valori mai ridicate. * Albedoul, n condi iile geografice foarte variate ale rii noastre se schimb n func ie de cderea ploilor, de existen a stratului de zpad, de fazele fenologice ale vegeta iei. Valorile anuale ale bilan ului radiativ pentru sudul rii sunt de 45-48 kcalcm-2 i de 38-40 kcalcm-2 n nord. Durata medie anual a strlucirii soarelui depete 2200 ore n regiunile de cmpie i scade altitudinal pn la 1600 de ore pe culmile nalte ale mun ilor. Sumele lunare de ore cu soare variaz foarte mult, avnd valori minime n decembrie n regiunile de cmpie i deal (60-70 ore), iar pe culmile Carpa ilor n ianuarie (80-90 ore). Sumele lunare maxime se nregistreaz n iulie (350 ore n estul Dobrogei) i respectiv n august pe mun ii nal i (17 ore pe Vrful Omul). * Circula ia general a atmosferei influen eaz fundamental clima rii noastre. Circula ia cea mai frecvent a aerului deasupra Europei, cu consecin e directe asupra climei rii noastre este determinat de cei 5 centri de ac iune ai atmosferei, caracteristici continentului european. Acetia sunt: - anticiclonul subtropical azoric ce persist deasupra Oceanului Atlantic i se extinde n timpul verii spre nord, nlesnind p trunderea maselor de aer oceanic deasupra Europei, mase de aer care se resimt i deasupra rii noastre, venind dinspre nord-vest i vest. - anticiclonul siberian domin iarna deasupra Eurasiei, de la Carpa i pn n extremul Orient i influen eaz clima rii noastre. n fazele de dezvoltare maxim, cei doi anticicloni se unesc, formnd marea dorsal anticiclonic continental care determin micri advective ale aerului n ara noastr. Cnd dorsala se gsete la nord de ara noastr, ea determin advec ia de aer rece i uscat din nord-est, iar cnd dorsala trece prin Peninsula Balcanic, bat vnturi calde i umede din sud i sud-vest. - depresiunea islandez este foarte extins iarna i redus vara. n fazele de dezvoltare maxim a acestei depresiuni i a anticiclonului azoric, contrastul baric foarte accentuat ntre aceste dou regiuni determin o circula ie puternic a aerului dinspre sudvest i sud i creterea temperaturii iarna, cretere care se resimte pn la noi. n fazele de reducere a acestor forme barice, cnd gradien ii barici orizontali sunt mici, circula ia vestic slbete, regiunile noastre intr sub influen a vnturilor continentale reci i uscate din est i nord-est. - depresiunile mediteraneene determin perioade de nclzire iarna, precipita ii abundente, contribuind la producerea fluctua iilor vremii n ara noastr. - depresiunea central-asiatic ac ioneaz n perioada cald a anului, nlesnind ptrunderea n regiunile noastre a maselor de aer oceanic din vest, din zona anticiclonului azoric, atenund caracterul continental al climei. Studierea situa iilor sinoptice dintr-o perioad mai ndelungat, a permis stabilirea distribu iei cmpului baric mediu, care condi ioneaz circula ia dominant a aerului n Europa n fiecare lun . Astfel, n ianuarie, circula ia aerului deasupra Europei se gsete sub influen a tuturor centrilor aminti i anterior, iar Romnia sub influen a direct a anticiclonului siberian i sub cea indirect a depresiunilor mediteraneene. Ca urmare se produce advec ia din nord-est a maselor aer arctic continental sub forma Criv ului. Acesta nu

depete n general culmile Carpa ilor, determinnd n estul i sudul rii vreme rece i uscat, iar n Transilvania i zona de munte, timp ceva mai cald i ninsori mai frecvente. La contactul n altitudine dintre acest aer rece i masa de aer cald de deasupra se formeaz un strat continuu de nori ce poate persista zile n ir. n luna iulie, circula ia aerului deasupra Europei este dirijat de anticiclonul azoric, de depresiunea islandez i de depresiunea din sud-vestul Asiei (cu centrul n Iran). ara noastr e situat sub cmpul baric mediu cu gradien i barici orizontali mici, care determin o deplasare lent a maselor de aer de origine atlantic i continentalizarea lor. De aceea nnorrile i precipita iile ce se produc n interiorul acestor mase de aer au caracter local i durat mic. Acestea sunt dou scheme medii de circula ie a aerului, ns pozi ia i intensitatea sistemelor barice ce influen eaz clima rii noastre nu sunt constante n timp i spa iu, ele se deplaseaz i se dezvolt nencetat implicnd tot attea scheme de circula ie a atmosferei n regiunile noastre i stri de timp deosebite. Cele mai mari scderi de temperatur i uneori viscolele din estul i sud-estul rii noastre sunt produse de invaziile de aer polar de la periferia estic a dorsalei anticiclonului scandinav i de invaziile dinspre nord-est i est de-a lungul periferiei sudice i sud-vestice a anticiclonului din estul Europei. Aceste deplasri de aer devin violente, viscole, dac n acelai timp se adncesc depresiunile de deasupra Mediteranei i Mrii Negre. nclzirile n anotimpul rece sunt produse de prezen a deasupra Europei sudice a unui cmp de mare presiune i de deplasarea lent spre est, pe la periferia acestuia, a unor depresiuni din nordul Oceanului Atlantic care antreneaz spre sud-estul Europei mase de aer umed i cald. Invaziile de aer tropical din Africa de nord, relativ uscat i fierbinte, se produc atunci cnd partea estic a Europei este ocupat de anticiclonul continental care se extinde pn n nordul Africii. Aerul tropical determin n sudul rii timp senin, temperaturi ridicate i secet. * Legat de factorii fizico-geografici, o mare importan o are lan ul carpatic, ce creeaz diferen ieri n reparti ia i regimul fenomenelor atmosferice. De exemplu, vara, invaziile de aer rece din nord-vest i vest n Transilvania sunt ncetinite de acest lan muntos, iar prin ascensiunea for at a aerului se produce rcirea adiabatic i cad precipita ii. Dac masele de aer rece sunt mai dezvoltate pe vertical i depesc mun ii, determin, pe versan ii sudici i estici apari ia fenomenelor de fhn. Iarna aerul rece care vine dinspre Rusia spre Peninsula balcanic, invadeaz adesea doar Cmpia Romn pentru c este oprit de mun i. Influen a Mrii Negre nu se resimte dect pe litoral, deoarece n regiunile noastre predomin componentele continentale ale circula iei generale a atmosferei i ele influen eaz hotrtor clima, nu apropierea de mare.
TEM DE CONTROL

1. 2. 3. 4. 5.

Ce este clima? Ce este regimul de timp caracteristic? Care sunt principalii factori genetici ai climei? Ce sunt climatele locale i topoclimatele? Dar microclimatele? Cum se face clasificarea climatelor? Evolu ia n timp a sistemelor de clasificare

6. Care sunt caracteristicile climei Romniei? 7. Cum influen eaz circula ia general a atmosferei i relieful clima rii noastre?

PARTEA A II-A

NO IUNI DE ECOLOGIE FORESTIER

CAPITOLUL 4
ECOSISTEMUL FORESTIER

4.1 Generalit i
Comparativ cu alte ecosisteme naturale terestre i acvatice, ecosistemul forestier prezint cea mai mare complexitate structural i func ional, precum i o remarcabil stabilitate ecologic. Ecosistemele forestiere de pe teritoriul trii noastre de exemplu, prezint o diversitate apreciabil, n componen a lor intrnd peste 200 de specii lemnoase, peste 1000 de specii ierboase i numeroase specii de muchi, licheni, ciuperci, alge, bacterii, plante parazite i semiparazite, alturi de specii de animale (de la mamifere, psri, reptile i pn la microorganismele animale). Ca regul general, numrul de specii crete de la arbori la arbuti, ierburi i microflor i de la mamifere la microorganisme. Asemeni tuturor ecosistemelor i cel forestier este capabil s primeasc, s prelucreze, s stocheze i s cedeze materie, energie i informa ie; el a fost comparat cu o uzin biochimic, nepoluant, capabil s produc substan i energie cu un randament foarte ridicat, folosind ca materii prime energia solar, dioxidul de carbon, apa i constituen ii minerali ai solului. Elementele componente ale unui ecosistem forestier sunt biocenoza forestier i biotopul forestier.

4.2 Biocenoza forestier


n ciuda marii diversit i a popula iilor de organisme componente, biocenozele de pdure au o compozi ie determinat i un aspect destul de uniform, ce ia natere dintr-o anumit distribu ie pe orizontal i vertical a organismelor. Biocenoza forestier este caracterizat printr-o mare complexitate structural. Ea are anumite caracteristici (Doni , N., i colab., 1977): Compozi ia, reprezentat de numrul de specii ce intr n alctuirea biocenozelor. n cazul biocenozelor forestiere, acest numr este foarte mare. La noi n ar, o treime din speciile de plante superioare (aproximativ 1250) intr n compozi ia biocenozelor forestiere. Lor li se altur un numr i mai mare de animale i microorganisme. Cele mai complexe biocenoze, cu cel mai mare numr de specii sunt cele de leau. Multitudinea nielor ecologice permite convie uirea unui numr mare de popula ii de plante, animale i microorganisme. Fa de alte biocenoze, pdurea are nie suplimentare legate de arbori i arbuti (muguri, frunze, flori, fructe, semin e, lemnul i scoar a tulpinilor, ramurilor, rdcinilor). Multiplicarea nielor este posibil i datorit stratificrii descrise anterior. Suprafa a activ. Aa cum s-a precizat i la caracteristicile popula iilor de arbori, suprafa a activ este cea mai mare comparativ cu a altor biocenoze terestre. Suprafa a foliar este de 10-15 ori mai mare dect suprafa a de teren ocupat de ecosistemul forestier. La suprafa a activ a arborilor se adaug cea a arbutilor, ierburilor, rdcinilor. O alt suprafa (care chiar dac nu este vital activ, intervine n schimburile de gaze

ntre atmosfer i sol), este reprezentat de litier. n ansamblu, biocenoza forestier are o suprafa activ care ntrece de 20-25 de ori suprafa a terenului ocupat. Alctuirea spa ial . Biocenoza forestier este caracterizat prin stratificare, att n aer ct i n sol. Straturile sunt cele mai numeroase tot n cazul biocenozelor de leau:
etajul I etajul II arbori etajul III etajul IV Partea suprateran arbuti etajul arbutilor de talie mare etajul arbutilor de talie mic cei mai nal i arbori: stejar, fag, frasin, ulm speciile de amestec de talie mare tei, paltin, carpen, cire carpen sau crpini , jugastru, ar ar ttrsc mr i pr pdure corn, pducel, alun salbe i lemn cinesc Rubus caesius, Vinca minor Actea spicata, Dryopterix filix mas, Festuca sp. Aegopodium podagraria, Alium ursinum, Asperula odorata Asarum europaeum, Oxalis acetosella Orizont de frunze, crengi i alte pr i czute Zon de tranzi ie litiera Aceleai componente n stadiu avansat de mrun ire Orizont cu detritus Orizontul cu rdcinile speciilor care au bulbi i rdcini (2-7 cm) Orizontul cu rdcini de graminee (7-15 cm) Partea subteran Orizontul cu rdcini de arbuti- frasin, mojdrean (10-20 cm) Orizontul cu rdcini de carpen, jugastru, sorb (20-50 cm) Orizontul cu rdcini de tei (30-70 cm) Orizontul cu rdcini de gorun (40-120 cm)

subarbuti

ierburi

Pe acest schelet format din popula iile de plante sunt distribuite speciile animale i microorganismele biocenozei de p dure. Stratificarea este rezultatul specializrii popula iilor pentru utilizarea ct mai complet a mediului i realizarea unei productivit i ridicate. Piramida biomasei se alctuiete pe baza biomasei principalelor grupe func ionale (figura 83).

Figura 83 - Piramida biomasei principalelor grupe func ionale (dup Reichle, din Doni N., .a., 1977)

Datorit stocrii unei cantit i mari de biomas n tulpinile, ramurile i rd cinile arborilor i arbutilor, baza piramidei este foarte larg. Consumatorilor i descompuntorilor le revine ns din aceast cantitate o propor ie extrem de mic de biomas. Aceste grupe se caracterizeaz n schimb printr-o mare capacitate de transformare a masei organice, ele reuind s transforme i s descompun aproape toat produc ia net a fitocenozei. Structura trofic ntr-o biocenoz forestier este foarte complex. Exist lan uri trofice principale pentru frunzi, rd cini, fructe, semin e, lemn, coaj. Se prezint n continuare un exemplu de astfel de lan trofic principal pornind de la frunziul productorilor primari (tabelul 6).
Lan uri trofice principale, pornind de la frunziul productorilor primari Tabelul 6 productori consumatori de ordinul I cerb, cprior iepure consumatori de ordinul II urs, lup, vulpe vulpe, bursuc, dihor, hermin, nevstuic, bufni , oim broate, erpi, viper, oprl, arici privighetoare, cintez, grangur, pi igoi, muscar, pitulice liliac, crti , erete, oim consumatori de ordinul III pureci acvil arici, vulpe, oim erete consumatori de ordinul IV

Frunziul diverselor vegetale

specii

melci geometride himenoptere melolontidae

cpue, purici

oim, vulpe

4.2.1 Structura biocenozei forestiere

Se determin prin analiza elementelor componente ale acesteia i anume: popula iile de arbori, popula iile celorlalte plante autotrofe, popula iile de mamifere, psri, insecte etc., precum i prin analiza rela iilor intra i interspecifice.
4.2.1.1 Elementele componente.

Popula iile

de arbori

Arborii, prin dimensiunile i numrul lor dau nota caracteristic ecosistemelor forestiere, le imprim o fizionomie specific. Ei sunt elementul constitutiv cel mai impun tor i dispun de cea mai ridicat capacitate competitiv, att n atmosfer ct i n

sol. Arborii sunt plantele de uscat care ating cele mai mari nl imi i cel mai mare volum pe individ (pn la 1100 m nl ime i 1200 m3 n volum la Eucalyptus regnans). Popula iile de arbori prezint anumite caracteristici, cum sunt marea varia ie dimensional, puternica diferen iere pozi ional, deosebita longevitate, capacitatea ridicat de fotosintez i producere a biomasei, influen a profund asupra mediului abiotic. * M a r e a v a r i a i e d i m e n s i o n a l se nregistreaz att n raport cu vrsta, ct i la aceeai vrst. Ca urmare a acestei varia ii dimensionale se observ o p u t e r n i c d i f e r e n i e r e p o z i i o n a l . Aceasta este determinat de locul n spa iu ocupat de coroan i respectiv de rd cin chiar la arborii de aceeai vrst. Astfel, arborii pot fi predominan i, dominan i, codominan i, domina i i coplei i. Pentru ambele caracteristici cauzele sunt de ordin genetic dar i de ordin ecologic, deoarece dezvoltarea fenotipic depinde de cantitatea factorilor ecologici, de competi ia intra i interspecific precum i de raporturile cu consumatorii din biocenoz. Diferen ierea pozi ional are urmtoarele consecin e: A. determin deosebiri n toate procesele individuale. Astfel, procesele de cretere difer la arborii dominan i fa de cei domina i. n ciuda numrului lor apreciabil (pn la 25% din popula ie), contribu ia arborilor domina i la acumularea de biomas i la fructifica ie este redus (doar 5-6% din volum). Puie ii i tineretul n popula iile de arbori prezint deosebiri importante n mersul proceselor vitale (de exemplu intensitatea fotosintezei i transpira iei) fa de arborii maturi. B. determin i mprtirea accentuat a pr ii asimilatoare pe vertical n popula iile de arbori precum i deosebirea pronun at structural i func ional a frunzelor de lumin i de umbr . O mprtiere maxim se nregistreaz n cazul arboretelor pluriene (de vrste diferite) i una minim la arboretele echiene (alctuite din arbori de aceeai vrst). mprtierea aparatului foliar depinde i de cerin ele fa de lumin: la speciile de lumin, dezvoltarea pe vertical a frunziului este mai redus dect la speciile de umbr. * M a r e a l o n g e v i t a t e a popula iilor de arbori comparativ cu popula iile oricror altor specii de pe glob, att vegetale ct i animale. De exemplu Sequoiadendron giganteum poate atinge vrste de pn la 4000 de ani. Longevitatea variaz de la specie la specie; astfel, n pdurile temperate, molidul poate ajunge la 400 de ani, bradul la 300 de ani, fagul la 600-900 de ani, paltinul de munte la 600 de ani, stejarul la 1500 de ani, carpenul la 150 de ani. Datorit longevit ii ridicate, structura pe vrste poate fi foarte variat; exist astfel popula ii pluriene de brad sau fag din p durile de amestec, care con in indivizi cu o succesiune complet de vrste, de la puie i la arbori btrni. Exist i specii la care popula iile naturale de arbori au o structur pe vrste foarte uniform, cum este cazul la speciile frecvent afectate de calamit i (incendii, inunda ii, doborturi de vnt), la care to i indivizii au aproximativ aceeai vrst. Longevitatea mare implic i fructifica ia trzie a arborilor. Astfel, n masiv, molidul fructific la 40-50 de ani, bradul, fagul i gorunul la 60-70 de ani, paltinul i frasinul la 25-45 de ani, stejarul la 50-60 de ani, carpenul la 30-40 de ani, laricele i pinul silvestru la 20-40 de ani. * Arborii au o c a p a c i t a t e r i d i c a t d e f o t o s i n t e z i p r o d u c e r e a b i o m a s e i; o mare parte din biomasa produs este acumulat n scheletul aerian i subteran. Popula iile de arbori domin i controleaz circuitul trofic i energetic

din pdure, conservnd peste 30 % din biomasa produs i oferind resursele necesare consumatorilor i descompuntorilor, precum i materia organic moart, fiind i cele mai mari furnizoare de necromas din ecosistem. Arborii au o i n f l u e n p r o f u n d a s u p r a m e d i u l u i a b i o t i c ceea ce determin formarea unui mediu intern propriu, specific doar biocenozei forestiere. Acest mediu modificat fa de cel dinafara ecosistemului forestier determin o serie de adaptri structurale i comportamentale ale celorlalte subsisteme componente; acestora, arborii le asigur n acelai timp adpost i un mediu propice dezvoltrii. Popula iile de arbori i exercit influen a mai ales datorit scheletului foarte dezvoltat, ntinderii pr ii asimilatoare (care poate dep i de 10-15 ori suprafa a de teren ocupat) care modific regimul tuturor factorilor ecologici n interiorul biocenozei forestiere. Celelalte popula ii de plante autotrofe Popula iile de plante autotrofe din straturile inferioare ce se dezvolt sub arbori au o serie de particularit i comune, ce reprezint adaptri la mediul intern al pdurii. Principala adaptare este capacitatea acestor plante de a-i desfura procesele de asimila ie i de producere a biomasei la intensit i foarte reduse ale luminii (n general sub 20% i chiar la 5-10% din lumina plin ). Acest lucru este posibil deoarece plantele produc din aceeai cantitate de materie organic o suprafa foliar mult mai mare, reducnd greutatea specific a frunzei prin micorarea cantit ii de esut mecanic i protector, care nu este necesar n condi iile ecoclimatului mai uniform i mai umed din interiorul ecosistemului forestier. De asemenea, aezarea orizontal pentru majoritatea frunzelor determin mrirea la maxim a suprafe ei de captare a luminii. La multe plante, frunzele sunt aezate pe un singur nivel i sunt dispuse n mozaic. Exist o ntreag grup de plante ierboase vernale sau efemeroide, care prezint un decalaj fenologic, desfurndu-i ntreg ciclul de dezvoltare nainte de nfrunzirea arborilor. O alt adaptare este reprezentat de concentrarea rdcinilor tuturor plantelor din straturile inferioare ale pdurii n orizonturile superioare ale solului, unde fluxul de ap i substan e minerale este maxim. Multe din plantele ierboase din pdure dezvolt tulpini subterane (bulbi, rizomi), n vederea nmul irii vegetative, deoarece posibilitatea de a produce semin e este redus. i unii arbuti (lemn cinesc, salbe, scumpie) sub masiv se nmul esc tot vegetativ. P o p u l a i i l e d e a r b u t i sunt un subsistem important n cadrul ecosistemelor forestiere, ei ndeplinind mai multe roluri. Astfel, arbutii particip ini ial la constituirea strii de masiv. Datorit frunziului bogat, arbutii umbresc, protejeaz i amelioreaz solul, ferindu-l de uscciune, n elenire i erodare, pregtind condi ii prielnice pentru regenerarea viitoare a pdurii. Arbutii servesc drept hran i adpost pentru popula iile de insecte, p sri, mamifere etc. Efectivele popula iilor de arbuti sunt mult mai mici dect ale popula iilor de arbori, fiind caracteristice mai ales p durilor alctuite din specii de lumin (ca pdurile de cvercinee de exemplu), sau pdurilor btrne i rrite. n p durile tinere, dese, sau n cele alctuite din specii de umbr sau semiumbr (brad, fag, molid), popula iile de arbuti pot lipsi cu desvrire, aprnd cel mult n luminiuri sau la liziera pdurii.

Subarboretul este mai bogat ca numr i specii i vegeteaz mai viguros n condi ii prielnice de clim i sol. Speciile de arbuti cel mai frecvent ntlnite sunt clinul, p ducelul, socul, mceul, alunul, salba moale i cea rioas, lemnul cinesc, caprifoiul, porumbarul, sngerul, cornul, pa achina, drmoxul, scumpia, murul, zmeurul, clocotiul etc. P o p u l a i i l e d e p l a n t e i e r b o a s e au talie mic i n general biomasa realizat este redus, dar datorit descompunerii rapide, rolul lor n circuitul ecologic i biochimic al ecosistemului este apreciabil. Plantele ierboase sunt dispuse sub masiv neuniform, grupat, ocupnd golurile lsate de umbrele coroanele arborilor. Gruparea este determinat nu numai de lumina ajuns la sol, dar i de nmul irea frecvent vegetativ a acestor plante. Plantele ierboase sunt puternic influen ate n apari ia i dezvoltarea lor de condi iile de sol i arboret. Reflectnd aceast influen , ele sunt, (ca i popula iile de arbuti de altfel), un indicator sensibil al condi iilor ecologice dar i a strii arboretului. Cum puie ii speciilor forestiere se instaleaz i se dezvolt n p tura erbacee, competi ia puie ilor cu speciile ierboase este foarte important pentru regenerarea p durii. P o p u l a i i l e d e p l a n t e i n f e r i o a r e sunt reprezentate de actinomicete, ciuperci, alge, muchi i licheni corticoli. Acestea ocup habitate i nie ecologice diferite, variate. Astfel, pe coaja arborilor se pot gsi muchi, licheni i alge corticole; ele fotosintetizeaz la intensit i sczute ale luminii. Au efective mari, dar produc o cantitate sczut de biomas. n aerul din p dure exist numeroase bacterii, iar n litiera i solul p durii exist mai ales flor descompuntoare i microorganisme cu nutri ie chimiotrof. Dintre acestea, importante sunt bacteriile i ciupercile din litier i din sol precum i ciupercile de micoriz (Spurr, S., Barnes, B., 1992). Micorizele e c t o t r o f e formeaz nite teci n jurul radicelelor arborilor, hifele ptrund ntre celulele epidermice nu i n interiorul lor. Astfel de micorize se ntlnesc la molid, brad, fag, mesteacn, stejar, salcie etc. Micorizele e n d o t r o f e nu formeaz teci, ci filamente care ptrund n interiorul i ntre celulele epidermice i se extind n sol. Numrul de specii de ciuperci endomicoritice este mai mic. Endomicorize s-au identificat la paltinul de munte, ar ar, frasin, plop, cire, nuc etc. Prezen a micorizelor este esen ial pentru buna dezvoltare a numeroase specii de arbori, mai ales pe soluri srace i uscate. S-a observat c frecven a micorizelor este mult sczut n condi ii edafice favorabile. Micorizele sunt indispensabile speciilor subalpine, care vegeteaz pe soluri n care procesele de mineralizare sunt blocate de temperaturile sczute (Fischesser, B., 1998). Arborii au numeroase beneficii n urma rela iilor de cooperare cu ciupercile de micoriz. Astfel, ciupercile concentreaz o cantitate sporit de ap i substan e nutritive n rizosfer Arborii micoriza i sunt capabili s absoarb o cantitate mai mare de fosfor, i azot din solurile srace n aceste elemente, comparativ cu arborii nemicoriza i. Puie ii micoriza i rezist mai bine la secet dect ceilal i.

Micorizele mresc mult suprafa a de absorb ie a sistemului radicelar al gazdei i de asemenea hifele ciupercilor pot explora un volum mai mare de sol dect sistemul radicelar al arborilor. n plus, micorizele i protejeaz gazda de agen ii patogeni prin bariera fizic reprezentat de teaca ce o formeaz n jurul rdcinilor, precum i prin antibioticele pe care le elimin. Micorizele nu fixeaz azotul, dar sunt asociate cu i pot stimula organisme care fac acest lucru. Ele pot de asemenea s transforme substan e organice complexe i substan e minerale n substan e asimilabile. Micorizele sunt importante n circuitul nutrien ilor. Ele absorb i transfer elementele nutritive i servesc drept rezervoare de nutrien i, care altfel ar putea fi leviga i pe profilul solului. Corpurile fructifere ale acestor ciuperci cuprind cantit i substan iale de elemente nutritive. Ele se descompun sau sunt consumate de insecte sau animale mai mari. Din acest motiv, ele constituie o efemer dar concentrat surs de nutrien i pentru descompuntori sau pentru consumatorii animali. Datorit numeroaselor efecte benefice ale micorizelor, n strintate s-au pus la punct metode de inoculare artificial a micorizelor la puie ii produi n pepiniere n vederea realizrii planta iilor. Procentul de prindere a acestora este net superior n compara ie cu puie ii nemicoriza i. Microflora este caracterizat prin efective foarte mari ale popula iilor (1012-1015) i biomas redus (zeci sau sute de kg la m2). Rolul ecologic al microflorei este ns major, prin participarea la descompunerea substan elor organice moarte ea asigurnd continuitatea ciclurilor biologice ale ecosistemului. n ecosistemul forestier i bacteriile joac un rol important, mai ales cele fixatoare de azot, acest element fiind indispensabil vie ii, deoarece intr n structura aminoacizilor i a acizilor nucleici. Fixarea azotului poate fi realizat de bacterii libere sau simbionte cu plante sau animale. Exemple de fixatori liberi sunt genurile Azobacter, Clostridium, Klebsiellea etc., iar de fixatoare simbionte genurile Rhisobium, Anabaena, Nostoc, Frankia, Citrobacter. Gazdele fixatoarelor de azot simbionte sunt foarte numeroase (dup cum am men ionat anterior): pteridofite, briofite, licheni, gimnosperme i angiosperme dar i animale fitofage care consum lemn, celuloz i nu o pot digera (termitele de exemplu). n cazul acestei simbioze, gazda beneficiaz de avantajul aprovizionrii cu azot asimilabil, iar bacteriile au acces la hidrocarbona ii produi ai sintezei, deci n ultim instan la energia solar; n plus, gazda ofer bacteriei locul de trai, precum i protec ie mpotriva microorganismelor consumatoare de bacterii. Integrarea cea mai avansat ntre astfel de bacterii i plante este ntre leguminoase i speciile de Rhisobium, ca rezultat al interac iunii acestora rezultnd noduli radicelari i sintetizndu-se un compus nou pentru ntregul regn al plantelor leghemoglobina care are rolul de a fixa oxigenul pentru a mpiedica contactul acestuia cu nitrogenaza, enzima special care intervine n fixarea azotului produs de bacterii. Popula iile de animale P o p u l a i i l e d e i n s e c t e prezint o zonalitate vertical n func ie de vegeta ie i de condi iile de clim. Binen eles, ca i pentru alte specii de plante i animale, exist specii de insecte euritope sau cosmopolite, care suport varia ii mari ale

factorilor abiotici i au o extindere mare, fiind ntlnite n mai multe etaje de vegeta ie. n general insectele reprezint 80% din totalul speciilor animale i sunt bine reprezentate i n ecosistemele forestiere. n prezentarea speciilor de insecte pe forma iuni forestiere sunt luate n considerare insectele cele mai tipice, cele mai numeroase, cele care prezint particularit i deosebite sau cele care sunt amenin ate cu dispari ia.. * n m o l i d i u r i i a m e s t e c u r i d e r i n o a s e atrag aten ia speciile de Siricidae, care i depun oule n arborii sn toi; larvele se dezvolt apoi timp de mai mul i ani n interiorul lemnului, unde sap galerii pe care le umplu cu rumeguul rezultat. Uneori se poate vedea ieind dintr-o mobil sau un parchet noi, o insect mare: viespea lemnului de rinoase (Syrex gigas), a crei larv infestase arborele din care s-a confec ionat mobila sau parchetul. De existen a larvelor de Siricidae depinde un Ichneumonid, Rhyssa persuasoria; aceast insect prezint un ovipozitor pe care l folosete ca pe un burghiu minuscul, cu care foreaz n lemn pn la c iva centimetri, pentru a ajunge la larvele de Siricidae n care, sau lng care, i depune oul, larva ei urmnd s aib astfel hrana asigurat. Numeroase alte larve de Ichneumonidae se hrnesc n acelai fel, contribuind la men inerea sub control a duntorilor. O alt insect cu rol n reglarea efectivelor de insecte fitofage este Cicindela silvicola, la care att adultul (care seamn cu un coleopter, fiind capabil s se deplaseze pe sol cu repeziciune dar i s zboare) ct i larva, sunt prdtori, consumnd multe insecte. Larva i sap o galerie lung de 30-50 cm n care st la pnd pentru a-i prinde prada. Furnicile de pdure sunt reprezentate prin mai multe specii cu aspect asemntor i populeaz n numr mare solul forestier contribuind activ la men inerea echilibrului ecologic n pdure: furnicile joac un rol fundamental n formarea humusului prin incorporarea n sol a unei mari cantit i de resturi vegetale folosite pentru construc ia furnicarului. furnicile amestec litier, sol, transport semin e consum o cantitate mare de insecte adulte, omizi, larve. Speciile de furnici sunt prezente n ecosistemele de la toate latitudinile, fiind adaptate la climate variate, de la deert la zona alpin. Au densit i absolute ridicate (ntre 8 000 i 15 000 indivizi la hectar) i un numr impresionant de specii (6 000 identificate i cel pu in nc 10 000 care i ateapt denumirea latin). Furnicile prezint adaptri uimitoare i o via social deosebit de complex. Au aprut pe Pmnt acum 40 milioane de ani i s-au rspndit de atunci pe ntreg globul (Fischesser, B., 1998) n ecosistemele forestiere din zonele temperate exist dou specii principale: Formica rufa (furnica roie, cu pilozitate accentuat) i Formica polyctena (furnica de pdure, cu pilozitate redus). ntre cele dou specii exist o serie de deosebiri: Formica rufa construiete furnicare gigantice (au fost semnalate n Ardenii belgieni furnicare de 2,5 metri nl ime i 10 metri diametru la baz) pentru popula iile ei, care nu sunt foarte numeroase. Fiecare furnicar nu are dect o regin i ad postul este construit sub coronamentul pdurii. Formica polyctena n schimb, prefer poienile nsorite, furnicarele ei sunt mai mici i foarte populate, ad postind mai multe regine care coabiteaz fr conflicte.

Caracteristic acestei specii este constituirea unor supercolonii provenite din divizarea unei colonii-mam, cu care rmn n contact permanent (s-au semnalat colonii uriae alctuite din 58 de furnicare principale i 31 secundare legate ntre ele prin 7,5 km de drumuri parcurse de un trafic intens, sau altele numrnd cteva sute de furnicare rspndite pe o suprafa e 30 ha, n Fran a; n Elve ia a fost identificat o colonie i mai mare, ale crei 1200 de furnicare ocupau o suprafa de 70 ha i erau legate ntre ele de piste cu lungimea total de 100 km). La furnicile roii, furnicarul are 4 etaje i are spre exterior un strat de 5-20 cm grosime, confec ionat din particule de nisip par ial aglomerate cu ace de conifere, cu buc i de iarb sau frunze uscate; aceast epiderm este perforat de orificii (ale cror dimensiuni sunt modificate de lucrtoare n func ie de condi iile climatice), care este foarte eficace n reglarea termic a furnicarului (absoarbe perfect cldura i este impermeabil la cele mai violente ploi). Centrul furnicarului este reprezentat de un amalgam omogen de rmurele, parcurs de galerii cu o traiectorie capricioas care conduc la camere etajate. Acest labirint nconjoar de obicei o cioat de arbore care este inima furnicarului, unde exist o temperatur optim pentru cretere. Orificiile de ieire n exterior sunt nchise seara sau pe timp de ploaie. Dup partea principal a furnicarului care se adncete n pmnt cteva zeci de centimetri, urmeaz o zon de tranzi ie (un amestec de particule n curs de humificare i fragmente de roc n descompunere), apoi urmeaz adposturile de iarn. Acest dom este gigantic n compara ie cu dimensiunile furnicilor (de 200-300 ori mai mare dect talia acestora). Atmosfera n interiorul furnicarului este deosebit, foarte umed i bogat n dioxid de carbon, acid i impregnat cu substan e antibiotice, anticriptogamice secretate de furnici. Dac furnicile dispar, materialele din care este construit furnicarul putrezesc foarte repede. Temperatura n interiorul adpostului este ntotdeauna foarte diferit de cea din exterior. Vara ea rmne constant, optim pentru dezvoltarea larvelor, putnd uneori s depeasc cu 20oC temperatura de afar. Spre sfritul perioadei active, temperatura scade, iar ncepnd din octombrie, pe tot parcursul sezonului rece atmosfera intern a furnicarului este glacial. Domul are rolul de a limita pierderile de cldur i de a men ine n interior umiditatea necesar: n partea superioar a furnicarului se formeaz un strat de vapori de ap care ziua urc din straturile profunde i care mpiedic noaptea pierderile prin radia ie. n plin zi evaporarea este cea care limiteaz nclzirea. La toate acestea se adaug asigurarea ventila iei prin lrgirea sau diminuarea diametrului orificiilor de ieire n exterior ale galeriilor. Aceast atmosfer constant i optim pentru dezvoltare men inut permanent n interiorul furnicarului, permite furnicilor s se nmul easc la fel de bine i n regiunile nordice sau n etajul alpin. Furnicarul modific solul n zona n care este amplasat: galeriile nenumrate favorizeaz aportul de ap i aer, iar fiecare furnicar presupune cteva sute de kilograme de p mnt rscolit i amestecat cu materii vegetale. nmul irea este asigurat de reproductori, indivizi specializa i, aripa i, de dimensiuni mai mari, care ies din furnicar prin galeriile i orificiile lrgite special n acest scop de lucrtoare. Femelele zboar pe distan e mici i rmn n ateptarea masculilor care uneori se lupt pentru ele. Femelele se mperecheaz cu mai mul i masculi acumulnd o cantitate de spermatozoizi care le va fi suficient pentru ntreaga via .

ngrmdirea de furnici din perioada mperecherii este o ocazie folosit din plin de p sri i insecte prdtoare. Masculii mor to i n dou-trei zile nefiind capabili s se hrneasc, s se apere sau s regseasc furnicarul. i dintre femele pu ine supravie uiesc, dar cele care reuesc i amputeaz aripile i ncearc s creeze o nou societate. Poten iala regin a furnicilor roii ptrunde n furnicarul unei alte specii (Serviformica fusca) i omoar regina i i ia locul, aservindu-i lucrtoarele acesteia. Treptat, depunnd cte 300 de ou pe zi va nlocui to i indivizii speciei strine cu proprii descenden i. Furnicile roii nu tolereaz mai multe regine, pe cele n plus le omoar. Dimpotriv, furnica de pdure accept n acelai furnicar i 5000 de regine; astfel, o femel fecundat din aceast specie trebuie doar s aterizeze n apropierea unui furnicar al propriei specii: lucrtoarele (femele sterile datorit atrofierii ovarelor) o resping la nceput, pn cnd una dintre ele i va da ceva de mncare i noua regin va fi acceptat n furnicar alturi de celelalte. Dup o perioad de timp, colonia devine suficient de puternic pentru a se scinda n colonii fiice, dotate fiecare cu efectivul ei de regine. Chiar dac aceste colonii fiice se afl la sute de metri de colonia din care au provenit, rmn n contact permanent cu aceasta, ntre ele desfurndu-se un trafic intens de materiale, alimente, ou , larve, pupe. Reginele (care triesc 10-12 ani comparativ cu lucrtoarele care triesc 2-4 ani) controleaz structura ntregii societ i a furnicilor prin feromonii pe care i emit, prin depunerea de ou cu poten ialit i diferite, determinnd astfel reparti ia efectivului popula iei ntre diferite caste dup nite reguli ale ac iunii i feed-back-ului foarte complexe. La stabilirea castei unui viitor individ particip uneori i lucrtoarele, care pot s influen eze printr-un anumit tip de ngrijire dezvoltarea larvei, pe care o pot orienta ntr-o anumit direc ie. Lucrtoarele cur fr ncetare cu saliv oule produse de regin pentru a le feri de eventuali parazi i; datorit acestui aport permanent de saliv ou le se umfl lent, dar constant. Dup cteva sptmni de astfel de tratament, lucrtoarele sparg coaja i ncep s hrneasc larvele eclozate cu picturi lichide i le asigur aceeai igien ca oulor. Dup ctva timp larva se mpupeaz ntr-un cocon din mtase pe care l produce singur; dup finalizarea noii etape de dezvoltare, celelalte furnici o vor ajuta s rup coconul din care va iei o furnic de mici dimensiuni, albicioas, care se va pigmenta n cteva zile. Ea i va ncepe activitatea ndeplinind diverse sarcini; nti n interiorul furnicarului (amenajarea galeriilor i camerelor, ngrijirea oulor i larvelor, alimentarea viitoarelor femele i viitorilor masculi), apoi, dup 40 de zile, va iei i n exterior, pentru a contribui la construc ia furnicarului, la recoltarea sucului dulce al pduchilor sau la capturarea insectelor. Pentru aceasta, furnicile parcurg pistele care mpnzesc mprejurimile furnicarului i care conduc la arborii cu pduchi sau la terenurile de vntoare. Pistele (scurte la furnicile roii) pot atinge sute de metri la furnicile de pdure; traseul lor este stabil i ele formeaz o adevrat re ea rutier care este men inut cel pu in un sezon, uneori chiar mai mul i ani n ir. ntre furnici i pduchii de plante s-au stabilit rela ii de protocooperare: furnicile consum lichidul dulce excretat de pduchi (acetia, pentru a ingera o cantitate suficient de proteine absorb un excedent de zahr pe care l elimin sub forma unor picturi de suc dulce), oferindu-le n schimb pduchilor protec ie mpotriva eventualilor dumani. Mai mult, furnicile se asigur de perpetuarea pduchilor, ad postindu-le iarna oule n furnicar i transportndu-le din nou primvara pe plante care s le ofere hran din belug.

Pentru a consuma lichidul produs de pduchi, furnicile le pip ie abdomenul cu antenele, ceea ce i determin pe acetia s ridice abdomenul, de unde cad picturile de lichid dulce. Dup ce furnicile consum o mare cantitate de suc se ntorc la furnicar unde le ofer (prin regurgitare) din acesta tuturor lucrtoarelor care solicit acest lucru, folosind limbajul tactil. Fiecare dintre lucrtoare la rndul lor, transmit lichidul mai departe congenerelor din jur. Acest comportament altruist este de altfel general: nu numai sucul pduchilor, dar i orice alt aliment sau prad sunt aduse neatinse n furnicar unde sunt mpr ite n mod egal. Regimul alimentar ar furnicilor este alctuit din insecte, larve i omizi (n propor ie de 40 %), suc dulce secretat de pduchi (40%), sev (10%), semin e (5%), ciuperci pe care le cultiv n furnicar (5%) figura 84.

5% 10%

5% 40%

insecte suc pduchi sev semin e

40%

ciuperci

Figura 84 - Regimul alimentar al furnicilor (dup Fichesser, B., 1998)

Din totalul insectelor pe care le consum furnicile, 50% sunt d un toare pdurii, 30% indiferente i doar 20% utile. Ca urmare, arborii de pe un perimetru de 18 m n jurul furnicarului sunt proteja i mpotriva insectelor duntoare. Sunt preferate larvele insectelor fitofage deoarece sunt lipsite de arme de ap rare i sunt prea lente pentru a se salva fugind. Prada este mucat i rana stropit apoi cu acid formic. Dac insecta este prea mare sau prea rezistent (un coleopter de exemplu), furnicile o atac n grup i o paralizeaz stropind-o cu acid formic. Datorit numeroaselor efecte benefice exercitate de furnici n ecosistemele forestiere din care fac parte, n unele ri s-au realizat populri artificiale (n Italia care a importat din Austria, sau n Canada unde au fost introduse pentru a combate duntori specifici i a reface terenurile distruse n urma incendiilor). n marea majoritate a rilor central-europene furnicile de p dure sunt protejate prin lege. O alt specie de furnici, Camponotus ligniperda (furnica mare neagr) este duntoare, atac speciile de rinoase, exemplare sntoase sau bolnave. Prefer trunchiurile n descompunere, atacate de ciuperci de lemn. Alte insecte comune n pdurile de rinoase sunt Ipidae-le, reprezentantul tipic fiind Ips typogrphus. Aceste insecte atac mai ales arborii btrni i slbi i de boli, dezrdcina i sau rup i. Arborii sn toi se apr necnd insectele n rin. Dac insectele ajung s se nmul easc (dup doborturi de vnt) pot s atace i arbori sntoi, devenind extrem de numeroase. Speciile de Ipidae se recunosc dup forma caracteristic a galeriilor spate de larve n liber, galerii care ntrerup circula ia ntre rdcini i ramuri.

Aceast insect ce poate deveni duntoare, este prad pentru Thanasimus formicarius, un coleopter care parcurge de primvara pn toamna scoar a arborilor bolnavi sau dobor i n cutarea Ipidae-lor. i larvele acestui gndac consum tot Ipidae n diverse stadii de dezvoltare. Printre coleopterele prdtoare utile din pdurile de conifere mai poate fi men ionat Carabus hortensis (gndacul de grdin ) care este ntlnit i n pdurile de foioase i chiar n grdini. n pinete sau amestecurile cu pin apare dintre himenoptere Diprion pini (viespea cu ferstru a acelor de pin) ale crei larve consum ace de pin, putnd s lase arborii n ntregime desfrunzi i. Acest duntor este ns parazitat de un numr mare de insecte i consumat de multe vertebrate, astfel nct rareori se nmul ete n mas. Dintre lepidoptere, se men ioneaz specia Bupalus piniarius; dac aceast specie se nmul ete n mas 2-3 ani, are loc i o proliferare a Ichneumonidae-lor din specia Pimpla instigator care i depune ou le n larvele fluturelui. Un alt lepidopter este Lymantria monacha (omida proas a molidului) care s-a nmul it apreciabil n urma extinderii culturilor artificiale de molid. Omizile acestei specii sunt capabile s distrug arborete ntregi. i aceast specie are numeroi prdtori (coleopterul Calosoma sycophanta, liliecii, pi igoii, cucul) i parazi i (specii de Tachinidae mute, Ichneumonidae, Braconidae). * n a m e s t e c u r i l e d e r i n o a s e c u f a g i f g e t e, entomofauna este foarte variat (Stastny, K., 1993). Se dau doar cteva exemple: pe spatele frunzelor de fag se pot observa pduchele Phyllapis fagi, precum i Cryptococus fagisuga (p duchele lnos al fagului), care triete n colonii pe trunchiuri i ramuri formnd mari plci albe, ca i cum arborele ar fi acoperit cu chiciur. Sub scoar a arborilor btrni de fag triete un coleopter roiatic Endomychus coccineus care se hrnete cu filamente miceliene. Sub scoar a buturugilor se gsesc numeroi gndaci din specia Ditoma crenata care consum larve, n special pe cele de Ipidae. n fgete se ntlnete de asemenea un dipter, Mikiola fagi care provoac apari ia unor gale roiatice pe frunze. * n s t e j e r e t e se ntlnete cel mare numr de insecte. Stejarul are de altfel cel mai mare numr de insecte d un toare 130 de specii de coleoptere, 150 de specii de lepidoptere i aproximativ 60 de specii de Cynipidae. Cynipidae-le seamn cu nite viespi de mici dimensiuni care determin apari ia galelor. Femelele n eap frunzele i depun un ou din care iese o larv ce secret substan e care determin proliferarea excesiv a esuturilor frunzei, din care se hrnete larva n interiorul galei. Cele mai cunoscute gale sunt cele produse pe frunze de Cynips quercusfolii i galele de culoare roie de pe ramurile tinere produse de Biorrihza palida. Coleopterul tipic stejeretelor este Lucanus cervus (rdaca); larva sa imens atinge 10 cm lungime i triete 5 ani n lemnul descompus al buturugilor. Alte coleoptere a cror dezvoltare are loc exclusiv n interiorul trunchiurilor de arbori forestieri sunt Cerambycidae-le. n trunchiurile czute triete Plagionotus arcuatus (croitorul viespe), de culoare neagr, cu dungi negre arcuite i marele Cerambyx cerdo (croitorul mare al lemnului de stejar) care are corpul lung de 5 cm, antenele de 10 cm; aceast specie este pe cale de dispari ie n Europa. Insecta matur caut rni din care curge sev; larva sap galerii mari n stejarii b trni. Tot n stejerete, dintre Lepidoptere sunt de men ionat Tortrix viridana (molia verde a a stejarului), de dimensiuni mici, de culoare verde, ale crei omizi pot consuma n

ntregime aparatul foliar al stejarilor, precum i Lymantria dispar (omida p roas a stejarului), tot un defoliator periculos care, ca i Lymantria monacha servete drept aliment preponderent pentru Calosoma sycophanta la care larvele i adul ii sunt carnivore i se hrnesc cu larve i nimfe; de asemenea, aceste insecte caut n special larvele din care se vor dezvolta femele, din care cauz sunt foarte utile. * n z v o a i e, dintre coleoptere, pe plopi i slcii triesc Chrysomelidae roii, Melasoma populi, Melasoma tremulae (gndacii roii de trunchi ai plopului) i Melasoma saliceti (gndacul rou de trunchi al salciei). Larvele i insectele adulte sunt defoliatoare; nu reprezint o amenin are dect n culturile artificiale de plop. Scolytus scolytus (gndacul mare al scoar ei ulmului) este dun tor mai ales pentru c transport sporii ciupercii Graphium ulmi. Coleopterul Lytta vesicatoria (cantarida) de un verde frumos, poate devora arborii n ntregime. Con ine cantaridin, o substan cu miros specific, care este i o otrav puternic. Larva ei paraziteaz cuiburile de viespi. Larvele speciilor Saperda populnea (croitorul ramurilor de plop) i Saperda carharias (croitorul mare al plopului) sap galerii n lemn diminund calitatea acestuia. Insectele, nafar de etajarea men ionat, prezint o stratificare determinat de hrana consumat: astfel, sunt insecte defoliatoare, insecte de tulpin, insecte sugtoare, insecte de semin e i fructe. n ecosistemele forestiere, insectele: asigur polenizarea, jucnd prin aceasta un rol fundamental constituie hrana pentru numeroi consumatori contribuie la descompunerea substan ei organice precum i la procesul de formare i evolu ie a solurilor. Alturi de insecte i larvele lor (coleoptere, himenoptere, larve de diptere, lepidoptere) la afnarea i aerisirea solului, la formarea humusului i descompunerea substan elor organice particip i acarieni, protozoare, colembole, nematode, rotiferi, gasteropode (vezi subcapitolul 4.4.1). Fauna solului, precum i speciile de a m f i b i e n i i r e p t i l e prezint i ele o zonalitate n func ie de vegeta ie (Mohan. G., Ardelean, A, 1993). ** Astfel, n m o l i d i u r i, dintre reptile cel mai frecvent se ntlnesc vipera neagr (Vipera berus), vipera cu corn (Vipera ammodytes) i oprla de munte (Lacerta vivipara), iar dintre amfibieni, broasca roie de munte (Rana temporaria), broasca roie de p dure (Rana dalmatina), broatele rioase (verde i brun) (Bufo viridis, Bufo bufo), i tritonul de munte (Triturus alpestris). De men ionat c speciile de broasc sunt euritope, ntlnindu-se frecvent i la altitudini mai joase. oprla de munte prefer locurile umede i slab nclzite, prin pajiti i puni. Se ascunde pe sub pietre, scoar a copacilor, prin guri, sub rd cini. Se hrnete cu diferite insecte, pianjeni, rme, melci, omizi. Viperele sunt erpi veninoi care triesc n locuri nsorite, pietroase, mrcinoase, n zmeuriuri. Muctura lor poate fi mortal. Se hrnesc cu lcuste, broate, oprle, psrele i puii acestora, cu oareci de pdure i de cmp. Hrnindu-se, de regul, cu animale mult mai voluminoase dect corpul lor, ofidienii prezint o serie de adaptri n acest sens. Astfel, cavitatea bucal este mult dilatabil. Mandibula este format din dou jumt i, unite printr-un ligament elastic, asigurnd lrgirea gurii. Din ii sunt conici, foarte ascu i i i curba i spre fundul gurii. Astfel ajut la introducerea przii n gur i o

opresc s mai ias afar. Mecanismul nghi irii se realizeaz prin micrile alternative, dinainte-napoi, ale celor dou jumt i ale mandibulei. erpii, nghi ind prada nemestecat, din ii nu le servesc la mastica ie. nghi irea unei przi voluminoase este nlesnit i de secre iile abundente ale glandelor salivare. Pere ii esofagului i stomacului sunt foarte elastici i permit przii voluminoase s nainteze lent. Tot ca o adaptare la nghi irea unei przi ntregi, voluminoase, sternul lipsete iar coastele sunt foarte mobile, uurndu-se astfel dilatarea stomacului. Viperele i nghit prada dup ce au omort-o n prealabil cu venin. Vipera neagr este mai mult nocturn . Pe vreme noroas devine foarte agresiv; muctura uneori mortal. Puii ncep s vneze imediat dup natere. Vipera cu corn este ntlnit la noi n Mun ii Olteniei i Banatului. Exemplarele montane sunt mai pu in agresive; muctura viperei cu corn este mai periculoas dect a viperei negre. Rana temporaria i Bufo bufo sunt specii cunoscute pentru deplasrile lor n mas spre locurile de reproducere, n lunile februarie-martie. Mai pu in cunoscute, deoarece sunt mai pu in spectaculoase i mai ealonate n timp sunt deplasrile indivizilor acelorai specii n timpul toamnei, dup ce s-a sfrit reproducerea, spre locurile de hibernare. Instinctiv, batracienii din acelai loc migreaz n aceeai perioad . Broatele consum insecte, viermi, omizi, molute; au neaprat nevoie de mediu acvatic pentru reproducere. Rana temporaria se reproduce n bl i mari, temporare sau permanente ; vneaz mai mult ctre sear, ferindu-se de cldur. Ierneaz nfundndu-se n ml i numai rareori pe sub pietre sau ierburi. Rana dalmatina folosete uneori pentru reproducere bl i i bltoace temporare rezultate din topirea zpezii care seac foarte repede, fr s mai permit metamorfoza larvelor. Deseori ntreaga popula ie de adul i se reproduce ntr-o singur balt, realiznd aglomerri de sute de indivizi. Este o specie terestr, indivizii fiind foarte agili, capabili de srituri lungi, uneori peste 2 m. Este activ att ziua ct i noaptea. Ziua se ascunde pe sub frunzele moarte. Sexele ierneaz separat (femelele n frunziul mort, masculii pe fundul apelor) din octombrie pn n februariemartie Tritonul de munte este mai acvatic dect alte specii de tritoni, rmnnd n ap pn toamna trziu. Ierneaz sub pietre, muchi, sub rd cina arborilor, dar de preferin ntre plante submerse din b l i mici. Reproducerea are loc n general prin aprilie. La altitudini mari, n lacurile acoperite mare parte din timp cu ghea , nu p rsete practic de loc apa, reproducerea avnd loc mai trziu, pn n luna august, larvele iernnd nainte de metamorfoz. n aceste condi ii vitrege adul ii se reproduc de obicei o dat la doi ani. Nu suport temperaturile ridicate, dar este foarte rezistent la temperaturi sczute. Longevitatea, dup exemplarele inute n captivitate, poate fi pn la 15 ani. n unele zone, n special cele calcaroase, cvasiabsen a locurilor de reproducere duce la concentrri mari de indivizi. Preten ioas fa de calitatea apei, activit ile umane care deterioreaz locurile de reproducere pot cauza dispari ia unor popula ii. Lucrrile de canalizare i furnizare de ap curent n zonele montane au ca efect imediat degradarea i dispari ia unor ad p tori, izvoare captate etc., folosite ca locuri de reproducere. Dei nu este pe moment periclitat specia este vulnerabil. Prefer ape curate reci, oligotrofe, fr vegeta ie. Destul de preten ioas fa de calitatea apei. Poate fi gsit i n ape lin curgtoare. Ierneaz uneori n ap n special n turile de munte, adnci, fr pete (Iacob, L., 2002).

** n a m e s t e c u r i d e r i n o a s e c u f a g i f g e t e se ntlnesc adesea buhaiul de balt cu burta galben (Bombina variegata) i salamandra (Salamandra salamandra). Hrana acestei specii const din insecte, viermi, molute mici, terestre i acvatice. Triete de preferin n smrcuri, n ape stttoare, aprnd pe maluri diminea a i ctre sear. Prin octombrie - noiembrie se ascunde n nmol sau se ngroap n p mnt, pentru iernare. Este o specie rezistent i longeviv, iar secre ia toxic a glandelor dorsale o protejeaz foarte bine de eventualii prdtori. De aceea, aproape orice ochi de ap din cadrul arealului este populat de aceast specie care poate realiza aglomerri impresionante de indivizi n bl i mici. Poate rezista i n ecosisteme foarte poluate. Se deplaseaz bine pe uscat putnd coloniza rapid noile b l i aprute. Este printre primele specii de amfibieni ce ocup zonele deteriorate n urma activit ilor umane (defriri, construc ii de drumuri, etc.) unde se formeaz bl i temporare. Salamandra este o specie strict terestr. Este un animal nocturn i crepuscular. Pe timp secetos se ntlnete foarte rar. Ierneaz pe sub tufe de ierburi, n mu chi, pe sub pietre. n pofida aspectului greoi, se poate deplasa foarte repede cnd este amenin at. Are colorit de avertizare, animalele eliminnd n caz de pericol o secre ie toxic. Lipsete din zonele cu teren nisipos. Este caracteristic pdurilor de fag, dei nu se limiteaz doar la acestea. Poate fi ntlnit i la distan fa de ap, dei nu suport uscciunea. Larvele pot fi gsite att n ape stttoare ct i n ape curgtoare, prezente frecvent n izvoarele amenajate pentru animale i chiar n fntnile pu in adnci. ** n f g e t e i a m e s t e c u r i d e f o i o a s e sunt ntlnite brotcelul (Hyla arborea), singura broasc arboricol de la noi din ar i buhaiul de balt cu burta roie (Bombina bombina). Brotcelul nu coboar pe sol dect n momentul reproducerii; este adaptat la acest mod de via prin existen a unor perni e adezive n form de ventuz cu care se termin degetele labelor sale, astfel nct s se poat deplasa pe frunzele netede. Este activ n special noaptea. Datorit coloritului ei de protec ie nu se ad postete, ziua stnd la soare pe vegeta ie. n majoritatea timpului st c rat pe plante, putnd urca la c iva metri de la sol. Este o specie vulnerabil, fiind destul de sensibil la poluare i uscciune. Necesit msuri locale de protec ie. n general, masculii broatelor emit sunete destinate atragerii femelelor. Sunetele permit ns i indivizilor n migra ie s regseasc mai uor locurile de reproducere. Aceste sunete sunt importante i pentru speciile care se deplaseaz de la an la an, cum este Hyla arborea. i buhaiul de balt cu burta roie este toxic, la fel ca i cealalt specie a genului men ionat anterior. Este o specie nepreten ioas, triete n orice ochi de ap, permanent sau temporar. A devenit vulnerabil datorit dispari iei a numeroase habitate prielnice n urma lucrrilor de desecare i drenare pentru ob inerea de terenuri cultivabile. ** n s t e j e r e t e l e x e r o f i l e sunt frecvente oprlele - guterul (Lacerta viridis) i oprla cenuie (Lacerta agilis), nso ite de arpele de alun (Coronella austriaca) i de arpele lui Esculap (Elaphe longissima). Guterul alearg, se urc i sare foarte iute. Este vnat de nevstuici, p sri slbatice, erpi i pri. Ierneaz din noiembrie pn n februarie-aprilie n crpturi de stnci, printre pietre, sub rd cinile arborilor sau sub frunzar putred. oprla cenuie, contrar numelui, este pu in agil. Destul de comun, se ntlnete pe lng garduri vii i tufiuri, pe coastele ierboase ale dealurilor, prin pajiti, p duri defriate, pe malurile ierboase ale bl ilor, de unde n caz de primejdie sare n ap . Se

hrnete cu limaci, rme, mute, omizi. Iernarea ncepe prin septembrie i sfrete n aprilie. arpele de alun triete n locuri calde i uscate, nsorite, mai rar prin locuri umede. Se hrnete cu crbui, oprle mici, pui de erpi i mai rar cu oareci de cmp i psrele. Dup aspect este confundat cu vipera. Este neveninos, dar foarte agresiv. arpele lui Esculap se hrnete cu oareci de cmp, pri, oprle, crti e, rareori cu p srele i ou le lor. Ierneaz din octombrie pn n aprilie-mai n galerii subterane, ntre stnci sau prin scorburi Att reptilele ct i amfibienii consum insecte n ecosistemul forestier contribuind la men inerea sub control a acestor popula ii. Majoritatea batracienilor nu ocup un singur mediu de via , ci mai multe, n func ie de perioada din an. Reproducerea i dezvoltarea mormolocilor este ns obligatoriu acvatic. Speciile de batracieni men ionate n diferite ecosisteme sunt vulnerabile, mai ales n perioada de reproducere cnd se deplaseaz n numr mare spre bl ile de reproducere. Majoritatea broatelor nu se deplaseaz prea rapid i s-a estimat c o broasc poate avea nevoie de mai mult de 20 de minute pentru a traversa un drum. La un ritm de o main la fiecare minut, doar 20% dintre broate rmn nevtmate. De aceea, n statele dezvoltate, cu o re ea de drumuri foarte bine reprezentat i cu un puternic trafic, se pune problema construirii obligatorii de tuneluri pe sub drumuri, pe toate traseele principale de migra ie a batracienilor (la fel cum de procedeaz cu pasajele supraterane pentru cervide de exemplu). Aceste pasaje sunt necesare, deoarece drumurile care traversat teritoriile a numeroase specii exercit aa-numitul efect de barier. Acest efect este mai mult sau mai pu in pronun at i n func ie de natura cii de transport respective (figura 85). Multe specii de amfibieni se afl n declin n toat Europa. La noi n ar, din 20 de specii, 9 sunt amenin ate cu dispari ia. Dintre cele 30 de specii de reptile din ara noastr, 6 sunt amenin ate cu dispari ia.

Figura 85 - Efectul de barier produs de drumuri

Printre factorii probabili sau confirma i care au determinat diminuarea efectivelor sau dispari ia speciilor de amfibieni se numr: artificializarea arboretelor (drenarea locurilor mltinoase, umplerea adnciturilor), exploatarea lemnului, construirea oselelor i autostrzilor. La nivel global se adaug i al i factori care ac ioneaz n acelai sens: modificarea climei (regimul temperaturii i al precipita iilor a fost modificat El Nino afecteaz curen ii oceanici care influen eaz regimul climatic terestru; modificarea habitatelor (defriarea pdurilor pentru agricultur sau creterea animalelor, drenarea i desecarea zonelor umede pentru ob inerea de terenuri cultivabile); fragmentarea habitatelor (construc ia drumurilor, speciile introduse, sau al i factori separ p r i de popula ii unele de altele; simularea pe calculator a evolu iei efectivelor de amfibieni a dus la concluzia c pentru popula iile izolate riscul dispari ie este mai mare dect pentru cele care se afl n conexiune unele cu altele); introducerea voit sau accidental de specii (prdtoare sau concurente); o combina ie de noi boli, sau amfibieni mai pu in rezisten i duc la moartea adul ilor i juvenililor; amfibienii fac obiectul comer ului interna ional, fiind vndu i ca hran, animale de cas sau pe pie ele de material medicinal i biologic De asemenea, cercetrile din ultima perioad atrag aten ia asupra faptului c radia iile ultraviolete n cantitate crescut (datorit diminu rii stratul de ozon) distrug sau afecteaz oule de amfibieni i determin apari ia de malforma ii. Pesticidele sau ngrmintele pot fi toxice pentru ou, adul i i pot deregla producerea normal a hormonilor endocrini. S-a atras de asemenea aten ia asupra posibilit ii existen ei unui sinergism al acestor factori: combina ia sau ac iunea lor concomitent pot cauza moartea amfibienilor sau efecte subletale. Oamenii de tiin au sugerat de mai mult timp c amfibienii sunt mai vulnerabili la boli dac au fost slbi i prin expunerea la doze subletale de toxine sau altor factori stresan i. Cel mai alarmant fapt pentru conservarea biodiversit ii este acela c multe dintre diminurile de efective ale amfibienilor (dar i a altor specii protejate) s-au nregistrat n zonele protejate, unde nu exist o influen antropic direct. Substan e ajunse n habitatele speciilor datorit circula iei aerului, speciile introduse i bolile (determinate de virui i ciuperci) sunt factori care pot afecta popula iile chiar i n zonele protejate. La nivel global, peste 200 de specii de amfibieni au suferit o diminuare a efectivelor i alte 32 de specii au disprut. P o p u l a i i l e d e p s r i. Similar vegeta iei i speciile de psri pot fi grupate n aa-numitele etaje ornitologice. Etajarea se face i n acest caz n func ie de temperatur i umiditate, care determin instalarea pe vertical a unor anumite biocenoze crora le sunt caracteristice anumite specii de p sri. Numele fiecrui etaj ornitologic este dat de cele mai caracteristice, dar i mai cunoscute specii sau familii de psri, care sunt sedentare sau se deplaseaz pu in pe vertical. Astfel, etajului alpin i corespunde etajul brumri ei, etajului coniferelor etajul tetraonidelor, etajului foioaselor etajul columbidelor iar zonei de silvostep , etajul dropiei. Clasificarea s-a fcut numai pe baza speciilor clocitoare. Multe dintre speciilor clocitoare. Multe dintre speciile integrate ntr-un anumit etaj ornitologic pot fi gsite cuib rind i ntr-un etaj superior i inferior; criteriul clasificrii lor a fost etajul unde i

au n timpul cuibritului densitatea relativ cea mai mare, deci unde gsesc condi iile ecologice cele mai favorabile. De aceea de exemplu, pi igoiul mare (Parus major), dei este mai frecvent n etajul tetraonidelor dect cocoul de munte (Tetrao urogallus) apare clasificat n Delta Dunrii unde are densitatea relativ cea mai mare (Radu, D., 1984). Etajul brumri ei este cel mai srac n specii datorit condi iilor nefavorabile, speciile caracteristice sunt: Prundaul de munte (Endromias morinellus) Acvila de munte (Aquila chrysaetos) Codroul de munte (Phoenicurus ochruros) Brumri a de stnca (Prunella collaris) Fluturaul de stnc (Trichodroma muraria) Ciocrlia urecheat (Eremophila alpestris) Fsa de munte (Anthus spinoletta) ncadrarea sistematic a speciilor acestui etaj este ilustrat n tabelul 7.

ncadrarea sistematic a speciilor din etajul brumri ei Tabelul 7 Ordinul Falconiformes Charadriiformes Passeriformes Familia Accipitridae Charadiidrae Turdidae Prunellidae Sittidae Alaudidae Motacilidae Specia Acvila de munte (Aquila chrysatus) Prundaul de munte (Eudromias morinellus) Codroul de munte (Phoenicurus ochruros) Brumri a de stnca (Prunella collaris) Fluturaul de stnc (Trichodroma muraria) Ciocrlia urecheat (Eremophila alpestris) Fsa de munte (Anthus spinoletta)

Ciocrlia urecheat i fsa de munte sunt localizate n pdurea alpin , brumri a de stnc i codro ul de munte pe grohotiuri i bolovniuri, fluturaul de stnc i acvila de munte pe pere ii drep i ai stncilor, iar prundaul de munte n vecintatea znoagelor din cld rile glaciare. Regimul nutritiv al acestor specii este insectivor, omnivor i carnivor. Speciile strict insectivore se hrnesc vara cu insecte i iarna migreaz. Hrana celor omnivore este reprezentat vara prin viermi, acarieni, larve, insecte adulte, iar toamna, iarna i primvara timpuriu prin fructe i semin e ale plantelor erbacee i ale diverilor arbuti din punea alpin . Acvila de munte (Aquila chrysatos) are un teritoriu de 35-200 km2 pe care l cunoate foarte bine; are o acuitate vizual deosebit (ochii ei au un volum mai mare dect al creierului i de trei ori mai multe celule fotosensibile dect omul), putnd vedea o prad de mrimea unei marmote de la aproximativ un kilometru distan a. Cele mai mari przi ale sale au 7-8 kg i pot fi iezi de capr neagr sau cprioar, iepuri, marmote, vulpi tinere sau veveri e, roztoare, ierunci, coco i de munte i la nevoie erpi i reptile. Are o anvergur a aripilor de pn la 2 m. Perechile formate sunt permanente; ele construiesc un cuib uria pe o poli de stnc inaccesibil. n trecut au fost mpucate pentru c rpeau miei. O alt cauz a diminurii numrului de indivizi ai acestei specii a fost i consumul de hoituri otrvite (n timpul iernii), destinate lupilor. Aceast pasre nu

epuizeaz resursele de hran ale teritoriului; captureaz doar prada cel mai uor de prins sau cea mai abundent, lsnd vnatul s se reproduc acolo unde este rar. Aceasta specie este un adevrat factor de echilibru n biocenoze, frnnd nmul irea peste msur a micilor mamifere; de asemenea realizeaz o selec ie natural prin eliminarea indivizilor slabi i bolnavi, contribuind la ameliorarea genetic a popula iilor care-i sunt prad. Singurul inamic serios pe care l are acvila este omul. La noi n ar mai sunt aproximativ 10 perechi (perechile se formeaz pentru toat via a i ocup acelai teritoriu) n partea de nord a Carpa ilor Orientali, n Mun ii Apuseni, Fgra - Piatra Craiului i Retezat. Aceast specie este declarat monument al naturii (Ciochia, V., 1992). Prundaul de munte (Eudromias morinellus) este o specie de tundr, cuibrind la altitudini mai mari de 2000 m. Mama depune trei ou mari, avnd greutatea nsumat egal cu a corpului mamei. Epuizate dup efortul prilejuit de migra ie i de depunerea ou lor, femelele le las pe acestea n grija tatlui care le clocete cu mare grij. Aproape nu le prsete deloc, deoarece n aceast zon furtunile, ploile, cea a sau chiar scurte ninsori sunt frecvente n lunile iunie-iulie; aceste fenomene meteorologice pot avea efect letal asupra embrionilor din ou, dac ele sunt lsate descoperite chiar i numai cteva minute. Din aceast cauz i adaptarea caracteristic n vederea aprrii de dumani este mimetismul (imitarea formelor i culorii substratului): penajul de pe spatele indivizilor acestei specii este asemntor pietrelor acoperite cu licheni Ca o consecin a condi iilor de via din acest etaj, psrile au adaptri specifice. Psrile insectivore, care i caut hrana mai ales printre ierburi i bolovani, n tufiuri, sunt slab zburtoare, rmnnd n aceast zon. Indivizii speciei carnivore n schimb, sunt adapta i zborurilor lungi, planate, pentru a-i cuta prada, att n etajul brumri ei ct i n cel inferior. Psrile din etajul brumri ei clocesc doar o singur dat, din cauza scurtimii verii i lipsei dumanilor. Majoritatea speciilor din acest etaj sunt forme migratoare, datorit lipsei hranei i ad postului n timpul iernii. Alte specii migreaz ns doar dac iarna este prea grea, sau coboar doar n etajul inferior (de exemplu brumri a de stnc coboar n vile ad postite ale rurilor iar fluturaul de stnc i acvila coboar la es). n afar de aceste 7 specii caracteristice apar i alte specii, proprii altor etaje ornitologice, care ajung s cuibreasc aici, avnd ns densit i mai reduse (uneori doar perechi izolate). Avifauna alpin a Carpa ilor este srccioas; dei influen a omului asupra acestui etaj este destul de redus, n cteva decenii au disp rut de aici trei specii de p sri carnivore: vulturul pleuv brun (Aegypius monachus) n 1958, vulturul pleuv sur (Gyps fulvus) n 1954 i zganul (Gypatus barbatus) n 1927.
Etajul tetraonidelor are dou subetaje: s u b e t a j u l g o t c a n u l u i, care corespunde pdurilor de rinoase s u b e t a j u l i e r u n c i i, care corespunde amestecurilor de rinoase cu fag i fgetelor Acest etaj are o mai mare diversitate de specii dect cel anterior datorit condi iilor mai variate; de asemenea, predomin existen a arboricol comparativ cu cea la suprafa a p mntului cum era situa ia n etajul anterior. Din cele 43 de specii

Cocoul de munte (Tetrao urogallus) Cocoul de mesteacn (Lyrurus tetrix) Cucuveaua pitic (Glaucidium paserinum) Minuni a (Aegolius funereus) Ciocnitoarea cu trei degete (Picoides tridactylus) Auelul cu capul galben (Regulus regulus) Auelul sprncenat (Regulus ignicapillus) Mierla gulerat (Turdus torquatus)

caracteristice etajului, unele se ntlnesc n special n subetajul coniferelor, unele n cel al amestecurilor, iar altele sunt comune ambelor subetaje. Astfel, pentru primul subetaj sunt caracteristice:
Brumri a de pdure (Prunella modularis) Pi igoiul de brdet (Parus ater) Pi igoiul mo at (Parus cristatus) Pi igoiul de munte (Parus montanus) Scatiul (Carduelis spinus) Forfecu a comun (Loxia curvirostra) Corbul (Corvus corax) Gai a de munte (Nucifraga caryoctactes)

Pentru al doilea subetaj sunt caracteristice:


Ierunca (Tetrastes bonasia) Sitarul de pdure (Scopolax rusticola) Vnturelul mic (Falco naumanni) Gaia roie (Milvus milvus) Pitulicea fluiertoare (Phylloscopus trochillus) Sturzul de vsc (Turdus viscivorus) Lstunul de stnca (Hirundo rupestris) Mugurarul comun (Pyrhulla pyrhulla) Mugurarul rou (Carpodacus erythrinus) Cnraul (Serinus serinus)

Exist de asemenea, specii comune ambelor etaje:


Fluierarul de munte (Tringa hypoleucos) oimul cltor (Falco pergrinus) orecarul comun (Buteo buteo) Uliul psrar (Accipiter nissus) Ciocnitoarea cu spatele alb (Dendrocopos leucotos) Ciocnitoarea negr (Dryocopus martius) Drepneua mare (Apus melba) Muscarul mic (Ficedula parva) Pitulicea mic (Phylloscopus collybita) Mierla de piatr (Monticola saxatilis) Mierla de ap (Cinclus cinclus) Mclendrul (Erithacus rubecola) Pn ruul (Troglodytes troglodytes) Presura de munte (Emberiza cia) Presura brboas (Emberiza cirlus) Codobatura de munte (Motacilla cinerea)

ncadrarea sistematic a speciilor din etajul tetraonidelor este prezentat n tabelul 8. Regimul nutritiv al speciilor acestui etaj este granivor, insectivor i omnivor. Hrana animal este variat: nevertebrate (molute, acarieni, viermi, insecte cu larve i ponte) dar i vertebrate (roztoare, psri, peti, amfibieni, reptile). Hrana vegetal este format din semin ele i frunzele coniferelor, fructele subarboretului, muguri, ierburi etc. n general predomin speciile cu regim nutritiv mixt, fie n acelai anotimp fie n func ie de sezon. Aceste specii pot trece de la o hran aproape exclusiv insectivor, la una frugivor sau granivor.
ncadrarea sistematic a speciilor din etajul tetraonidelor Tabelul 8 Ordinul Falconiformes Falconidae Charadriiformes Charadiidrae Familia Accipitridae Specia Gaia roie (Milvus milvus) orecarul comun (Buteo buteo) Uliul psrar (Accipiter nissus) Vnturelul mic (Falco naumanni) oimul cltor (Falco pergrinus) Sitarul de pdure (Scopolax rusticola)

Galliformes Strigiformes Piciformes Apodiformes

Tetraonidae Strigidae Picidae Apodidae Muscicapidae Sylviidae Regulidae Turdidae Prunellidae Cinclidae Troglodytidae

Passeriformes

Paridae

Fringillidae

Hirundinidae Motacilidae Corvidae

Fluierarul de munte (Tringa hypoleucos) Cocoul de munte (Tetrao urogallus) Cocoul de mesteacn (Lyrurus tetrix) Ierunca (Tetrastes bonasia) Cucuveaua pitic (Glaucidium paserinum) Minuni a (Aegolius funereus) Ciocnitoarea cu trei degete (Picoides tridactylus) Ciocnitoarea cu spatele alb (Dendrocopos leucotos) Ciocnitoarea negr (Dryocopus martius) Drepneua mare (Apus melba) Muscarul mic (Ficedula parva) Pitulicea fluiertoare (Phylloscopus trochillus) Pitulicea mic (Phylloscopus collybita) Auelul cu capul galben (Regulus regulus) Auelul sprncenat (Regulus ignicapillus) Mierla gulerat (Turdus torquatus) Mclendrul (Erithacus rubecola) Sturzul de vsc (Turdus viscivorus) Mierla de piatr (Monticola saxatilis) Brumri a de pdure (Prunella modularis) Mierla de ap (Cinclus cinclus) Pn ruul (Troglodytes troglodytes) Pi igoiul de brdet (Parus ater) Pi igoiul mo at (Parus cristatus) Pi igoiul de munte (Parus montanus) Scatiul (Carduelis spinus) Forfecu a comun (Loxia curvirostra) Mugurarul comun (Pyrhulla pyrhulla) Mugurarul rou (Carpodacus erythrinus) Cnraul (Serinus serinus) Presura de munte (Emberiza cia) Presura brboas (Emberiza cirlus) Lstunul de stnc (Hirundo rupestris) Codobatura de munte (Motacilla cinerea) Corbul (Corvus corax) Gai a de munte (Nucifraga caryoctactes)

De exemplu, cocoul de munte consum n sezonul cald i hran animal i vegetal, pe cnd n sezonul rece consum numai cetin de rinoase. Alte specii rmn tot timpul insectivore, ca de exemplu mierla de ap i numeroase specii de pi igoi i ciocnitori. Dintre speciile migratoare, sunt consumatoare de hran animal o serie de paseriforme, sitarul de pdure (Scopolax rusticola), fluierarul de munte (Tringa hypoleucos). Rpitoarele diurne i nocturne au hran strict carnivor, reprezentat mai ales de roztoare, pentru gsirea crora se deplaseaz i n celelalte etaje. Dintre speciile cu regim granivor, la cea mai avansat specializare ajunge forfecu a (Loxia curvirostra), ea hrnindu-se exclusiv cu semin e, mai ales de conifere. Ca urmare a condi iilor de via din acest etaj, psrile prezint adaptri specifice: forma caracteristic a ciocului forfecu ei, sau adaptarea fiziologic a acesteia (unic n avifauna rii noastre), prin care n unii ani psrile pot s nu scoat pui, sau s-i scoat neregulat n decursul oricrui anotimp. Alte adaptri caracteristice sunt: construirea cuiburilor ntre crengile arborilor (multe Passeriforme) sau prin cioplirea trunchiurilor

acestora (ciocnitori-Picidae); semnalele sonore puternice, emise din cauza lipsei de orizont n mediul forestier (ciocnitori-Picidae, scor arul-Sitta europaea, gai a de munteNucifraga caryocatactes etc.); apari ia vrzobilor (la cocoul de munte) care i uureaz mersul pe zpad i ajut la men inerea pe crengile alunecoase mbrcate n chiciur. Tot la aceeai specie se mai poate men iona dezvoltarea musculaturii pectorale care permite acestor psri terestre s se ridice brusc, aproape pe vertical, n caz de primejdie. Alte adaptri sunt scurtarea aripilor i alungirea cozilor, pentru manevrabilitatea zborului printre arbori, iar la rpitoarele de pdure, capacitatea de a-i lua zborul brusc, structura special a penajului i cozii care le asigur un zbor silen ios. n plus, n prlirea psrilor de p dure este treptat, (spre deosebire de cea a psrilor de balt), ceea ce le asigur o capacitate de zbor nentrerupt (Milescu, I., 1994). Unele dintre speciile acestui etaj prezint adaptri, caracteristici i etologie specifice (Radu, D., 1977, 1983). Astfel, oimul cltor (Falco peregrinus) i construiete cuibul pe ancuri. Atac doar p sri n zbor, atingnd n picaj o vitez de 300-400 kmh-1. Pentru a ajunge la miestria prin ilor, puii nva timp de c iva ani. Prin ii le aduc o perioad mncarea la cuib, apoi ncep s zboare cu prada n gheare pentru a fi urmri i de pui, iar n final i dau drumul din gheare pentru a fi recuperat de pui, din cdere. Drepneaua mare (Apus melba) cuibrete n crpturilor stncilor n zonele sudice ale rii (Dobrogea, mun ii Olteniei, valea Cernei). Captureaz insectele din zbor, fiind alturi de alte specii ale genului printre cele mai rapide psri din avifauna noastr, atingnd o vitez de deplasare de 320-250 kmh-1. Adaptarea la regiunile stncoase n care cuibrete este reprezentat de faptul c nu are nici un deget opozabil: toate degetele sunt ndreptate nainte, pentru a se putea c ra pe pere ii stncoi nclina i. Materialul pentru cuib l adun tot din zbor, particularitate cunoscut i exploatat de locuitorii din Grecia care o pescuiesc pentru ciorbe, de pe marginea falezelor, cu ajutorul unor undi e la captul crora prind o pan . Mierla de ap (Cinclus cinclus) la noi mai e numit i pscrel negru. St pe pietre n mijlocul apei i face frecvente reveren e, apoi plonjeaz brusc n ap; noat dnd din aripi i se poate deplasa i pe fundul apei n cutarea larvelor acvatice de insecte. i realizeaz un cuibul din muchi; acesta are form sferic i o deschidere practicat n partea inferioar. Este amplasat lng ap, la o nl ime de 1-5 m, n crpturi din stnc sau n spatele unor cascade, pe care le strbate n zbor cnd prsete cuibul. Scoate dou rnduri de pui. Are probleme n cazul viiturilor i datorit polu rii apei i lucrrilor hidrotehnice.Pe un kilometru de pru pot tri i 10 perechi de mierle de ap. Datorit condi iilor de hran i adpost favorabile, numrul speciilor sedentare ajunge la aproximativ jumtate, multe dintre celelalte cobornd iarna doar n etajele inferioare. Acest sedentarism accentuat a putut s apar i datorit existen ei la anumite specii a unor manifestri etologice caracteristice, cum ar fi crearea de rezerve de hran pentru anotimpul nefavorabil (gai a de munte-Nucifraga caryocatactes, ciocnitorilePicidae, pi igoii-Paridae, corbul-Corvus corax i chiar cucuveaua pitic-Glaucidium passerinum i minuni a-Aegolius funereus). Crearea acestor rezerve de hran este o modalitate se diseminare zoochor, care poate contribui la expansiunea arealului unor specii. ntre speciile de psri din biocenozele forestiere exist binen eles rela ii interspecifice; dou astfel de exemple ar fi rela iile de comensalism ntre forfecu i alte

specii consumatoare de semin e de conifere, (forfecu a desprinde conurile de pe ramurile arborilor, acestea devenind accesibile i pentru specii terestre) sau cele, tot de comensalism, ntre ciocnitori i numeroase alte specii (Phoenicurus, Parus, Sitta, Certhia, sau chiar Apus, Strigidae) care le utilizeaz cuiburile spate n trunchiurile arborilor (uneori, pn la 70% din cuiburile vechi de ciocnitori sunt ocupate de alte specii). Din totalul speciilor caracteristice acestui etaj, 64% sunt sedentare sau sedentarmigratoare i 36% migratoare. Influen a antropic asupra avifaunei acestui etaj a determinat reducerea arealului sau numrului de indivizi ai unor specii precum cocoul de mesteacn, mierla de ap, psrile de prad de noapte i de zi (corb situa ia acestuia din urm s-a mbunt it n ultima vreme). Femela cocoului de munte i cocoul de mesteacn sunt declarate monumente ale naturii. Etajul columbidelor este localizat n pdurile de fag, de amestec de fag cu gorun i gorun. Aceste pduri sunt mai luminoase, mai bogate n specii vegetale, cu luminiuri i goluri i subarboret bogat, astfel nct i numrul speciilor caracteristice este mai mare dect n cazul etajelor anterioare. n arborete se ntlnesc:
Porumbelul de scorbur (Columba aenas) Uliul porumbar (Accipiter gentilis) Uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes) Acvila de cmp (Aquila heliaca) Acvila pitic (Hieratus pennatus) Viesparul (Pernis apivorus) erparul (Circatus gallicus) oimul rndunelelor (Falco subbuteo) Buha mare (Bubo bubo) Huhurezul mic (Strix aluco) Ciocnitoarea verde (Picus viridis) Ciocnitoarea pestri mijlocie (Dendrocopus medius) Ciocnitoarea pestri mic (Dendrocopus minor) Capntorsul (Jynx torquilla) Sturzul cnttor (Turdus philomelos) Cojoaica comun (Certhia familiaris) Gai a (Garrulus glandarius) Co ofana (Pica pica) Scor arul (Sitta europaea) Fsa de pdure (Anthus trivialis)

n goluri i luminiuri, n parchetele exploatate se ntlnesc:


Porumbelul gulerat (Columba palumbus) Cocoarul (Turdus pilaris) Turturica (Streptopelia turtur) Pi igoiul codat (Aegithalos caudatus) Caprimulgul (Caprimulgus europaeus) Cneparul (Acanthis cannabina) Pupza (Upupa epops) Sticletele (Carduelis carduelis) Silvia cu capul negru (Sylvia aticapilla) Florintele (Carduelis chloris) Silvia mic (Sylvia curruca) Presura galben (Emberiza citrinella) Pitulicea sfritoare Ciocrlia de pdure (Phylloscopus sibilatrix) (Lullula arborea) Grangurul (Oriolus oriolus)

Pe vile luminoase ale rurilor:


Muscarul gulerat (Ficedula albicollis) Muscarul negru (Ficedula hypoleuca) Mrcinarul striat (Saxicola rubetra) Mrcinarul negru (Saxicola torquata) Pi igoiul de livad (Parus lugubris) Ciuful pitic (Otus scops)

ncadrarea sistematic a speciilor acestui etaj este prezentat n tabelul 9. Hrana i adaptrile p srilor acestui etaj sunt asemntoare cu cele men ionate la etajul anterior. Hrana animal o formeaz n majoritate insectele cu larvele i pontele lor, iar pentru rpitoare diferitele specii de mamifere, p sri, reptile etc. Hrana vegetal este alctuit din diferite semin e i fructe, precum i pr ile vegetale ale plantelor, ierburi etc.

Ca i n cazul celorlalte etaje i aici speciile de prad fac deplasri zilnice destul de mari n cutarea hranei, att n etajul inferior ct i n cele superioare.
ncadrarea sistematic a speciilor din etajul columbidelor Tabelul 9 Ordinul Familia Specia Uliul porumbar (Accipiter gentilis) Uliul cu picioare scurte (Accipiter brevipes) Acvila de cmp (Aquila heliaca) Acvila pitic (Hieratus pennatus) Viesparul (Pernis apivorus) erparul (Circatus gallicus) oimul rndunelelor (Falco subbuteo) Porumbelul de scorbur (Columba aenas) Porumbelul gulerat (Columba palumbus) Turturica (Streptopelia turtur) Buha mare (Bubo bubo) Huhurezul mic (Strix aluco) Ciuful pitic (Otus scops) Ciocnitoarea verde (Picus viridis) Ciocnitoarea pestri mijlocie (Dendrocopus medius) Ciocnitoarea pestri mic (Dendrocopus minor) Capntorsul (Jynx torquilla) Pupza (Upupa epops) Muscarul gulerat (Ficedula albicollis) Muscarul negru (Ficedula hypoleuca) Silvia cu capul negru (Sylvia aticapilla) Silvia mic (Sylvia curruca) Pitulicea sfritoare (Phylloscopus sibilatrix) Sturzul cnttor (Turdus philomelos) Cocoarul (Turdus pilaris) Mrcinarul striat (Saxicola rubetra) Mrcinarul negru (Saxicola torquata) Pi igoiul codat (Aegithalos caudatus) Pi igoiul de livad (Parus lugubris) Scor arul (Sitta europaea) Cojoaica comun (Certhia familiaris) Cneparul (Acanthis cannabina) Sticletele (Carduelis carduelis) Florintele (Carduelis chloris) Presura galben (Emberiza citrinella) Fsa de pdure (Anthus trivialis) Ciocrlia de pdure (Lullula arborea) Grangurul (Oriolus oriolus) Gai a (Garrulus glandarius) Co ofana (Pica pica)

Falconiformes

Accipitridae

Falconidae Columbiformes Strigiformes Columbidae Strigidae

Piciformes

Picidae

Coraciadiformes

Upupidae Muscicapidae Sylviidae

Turdidae Paridae Passeriformes Sittidae Certhiidae Fringillidae Motacilidae Alaudidae Oriolidae Corvidae

Abunden a i specificul hranei acestui etaj contribuie i ea la diversitatea crescut n specii a ornitofaunei caracteristice. Structura vegeta iei i productivitatea ridicat a

biocenozelor forestiere sunt al i factori care contribuie la realizarea acestei diversit i ridicate. Astfel, bog ia subarboretului i speciilor ierboase sunt determinante n instalarea speciilor care cuibresc n aceste zone, mrind numrul speciilor care nu au nevoie de condi ii speciale pentru amplasarea cuibului. De asemenea, scorburile sunt mai numeroase n aceste ecosisteme forestiere, ceea ce diminueaz dependen a de ciocnitori a speciilor care nidific n scorburi nchise. Ciocnitorile prezint o adaptare specific, legat de modul de procurare al hranei: au vrful tare al limbii prevzut cu zim i asemntori cu ai unor sge i, astfel nct odat nfipt n corpul unor insecte sau larve, acestea nu mai pot scpa cnd limba e tras napoi. Lungimea acesteia este i ea remarcabil, baza ei fiind prins nu de partea posterioar a gurii ca la celelalte psri, ci tocmai de frunte, astfel nct ea poate ajunge la 16-20 cm; astfel pot fi prinse insecte aflate n galerii lungi spate n lemn. De asemenea coada ciocnitorii este scurt i rigid, folosit pentru sprijin, iar ghearele ascu ite (dou nainte, dou napoi), pentru deplasarea cu uurin de-a lungul trunchiurilor. Capntorsul (Jynx torquilla) face parte din familia ciocnitorilor, dar este migratoare. Consum multe furnici. Ocup un cuib gata fcut, n care i depune ou le. Cnd este amenin at de dumani, sare din cuib ca un resort, i ncovoaie i i rsucete capul la 180o, sco nd i un fel de ssit pentru a fi confundat cu un arpe. Caracteristici mai deosebite prezint i scor arul sau oiul (Sitta europaea) care se hrnete tot cu insecte, de pe, sau de sub scoar a arborilor, al cror trunchi l ciocnete cu lovituri dese, dar nu are un cioc la fel de puternic ca al ciocnitorii. Poate fi u or recunoscut datorit modului special de a se deplasa pe tulpinile arborilor: n spirale, cu capul n jos. Ocup adesea cuiburile vechi ale altor specii, a cror deschidere o micoreaz dup dimensiunile sale prin construirea unui perete din pmnt umed. Las la mijloc doar un mic orificiu prin care doar el s poat ptrunde, pentru a fi la ad post de dumani de talie mai mare. erparul (Circaetus gallicus) este specializat n prinderea reptilelor, pe care le pndete plannd la nl imi mari. Cnd le captureaz le duce puilor la cuibul construit n vrful unor arbori nal i; poate fi vzut zburnd cu erpi zvrcolindu-i-se n gheare. nainte de a oferi puilor erpii, prin ii i decapiteaz. erparii sunt imuni la veninul viperelor, datorit solzilor mari i gro i care la acoper picioarele i penelor care le protejeaz corpul de mucturile veninoase. Iarna migreaz. Din cauza posibilit ilor mai reduse de ad postire n timpul iernii (ca urmare a cderii frunzelor n p durile de foioase), precum i din cauza hranei animale mai reduse din sezonul rece, psrile insectivore cu regim stenofag, care sunt vara n numr mare n etajul columbidelor, odat cu rcirea timpului, migreaz. Spre deosebire de etajul anterior, propor ia speciilor migratoare este mai mare, reprezentnd 63% din total, comparativ cu speciile sedentare, care reprezint 37% (n realitate, din speciile considerate sedentare rmn n etajul columbidelor pu ini indivizi, astfel nct numrul indivizilor acestor specii este i mai redus). Se poate astfel afirma c ornitofauna etajului columbidelor este mai pu in legat de etaj, dect cea a etajului superior, nu numai datorit numrului mare de specii migratoare, dar i datorit numrului mare de specii caracteristice acestui etaj, dar care triesc i n etajele superioare i n etajul inferior (aproximativ 75%). Speciile de psri pot fi caracteristice unui etaj ornitologic, exist ns i specii ubicviste, care sunt bine reprezentate din etajul columbidelor pn n cel al brumri ei,

chiar dac numrul lor de indivizi scade odat cu altitudinea. Aceste specii i ncadrarea lor sistematic sunt prezentate n tabelul 10.
Speciile ubicviste i ncadrarea lor sistematic Tabelul 10 Ordinul Cuculiformes Caprimulgiformes Passeriformes Familia Cuculidae Caprimulgidae Fringilidae Motacilidae Specia Cucul (Cuculus canorus) Caprimulgul (Caprimulgus europaeus) Cinteza (Fringila coelebs) Codobatura alb (Motacilla alba)

Speciile respective triesc n zonele mpdurite, cu excep ia codobaturii albe care este rspndit n lungul vilor rurilor, pn n regiunea alpin . Regimul nutritiv al acestor specii este strict insectivor, cu excep ia cintezei care poate trece n timpul iernii la o hran granivor, par ial frugivor. Ca urmare, speciile insectivore migreaz, cintezele (mai ales masculii) rmnnd adesea pentru a ierna n vi ad postite. Ca adaptri specifice acestor specii se men ioneaz zborul rapid, caracteristic al caprimulgului la asfin it i noaptea i parazitismul binecunoscut al cucului. Caprimulgul (Caprimulgus europaeus) este o specie crepuscular, care zboar cu gura larg deschis pentru a prinde insectele din zbor. Cum n apropierea stnelor se gsesc foarte multe insecte i deoarece aceast pasre zboar la ora mulsului cu gura deschis, la joas nl ime, n apropierea animalelor, s-a spus despre ea c mulge capre. Ziua st lipit de crengi i este camuflat datorit penajului pmntiu trcat i de aceea i se mai spune i lipitoare. Dac femela clocete i este amenin at de un poten ial duman, ea casc brusc ciocul artnd interiorul acestuia viu colorat, ridic aripile amenin tor i scoate un uierat-horcit pentru a-i speria agresorul. n nop ile de primvar trzie sau var scoate un zgomot asemntor torsului pisicii, dar mai puternic, cu inflexiuni metalice. Femela de cintez (Fringilla coelebs) i construiete cuibul din crengu e, rd cini i muchi, iar la exterior fixeaz cu ajutorul firelor de pianjen fragmente din diferite specii vegetale (licheni i muchi) pentru camuflaj. La construc ia cuibului alte specii folosesc p mnt ud, saliv sau fire de pianjen. Parazitismul nidicol nu este caracteristic numai cucului ci i altor specii cum sunt indicatorii, trupialii, estorii africani etc (Marinov, M, 1998). Premiza parazitismului la cuc au constituit-o, se pare, cazurile n care, datorit distrugerii propriului cuib, femela a fost nevoit s-i depun oule n cuibul altei specii. Nu toate speciile de cuci sunt parazite nidicole. Unele specii i construiesc cuiburi rudimentare, clocesc oule pe rnd i i hrnesc puii, alte specii depun oule n cuiburi strine dar i clocesc ou le i i hrnesc puii singure. Comparativ cu aceste specii, ou le cucilor parazi i sunt mai mici, iar durata de incuba ie i de dezvoltare post-embrionar este mai mic. Astfel, oul cucului care paraziteaz rmne n ovar mai mult vreme comparativ cu alte specii i ca urmare la depunerea n cuib este ntr-o oarecare msur semiclocit. Acest ou, depus printre ou le neclocite ale speciei parazitate se va dezvolta mult mai repede. n depunerea oulor n cuiburi strine, cucii sunt ajuta i adesea de culoarea penajului, asemntoare cu a uliului, precum i de pozele care le imit pe cele ale uliului psrar. La vederea falsului uliu, psrile de obicei fug, trdndu-i pozi ia cuibului. De multe ori ns, psrile au

nv at s deosebeasc cucul de uliu i reac iile lor au devenit agresive fa de acesta. i aceste situa ii sunt ns exploatate de cuc n avantajul lui, deoarece n timp ce masculului atrage aten ia p srii gazd, care devine agresiv, femela i strecoar neobservat oul n cuib. Oul cucului poate fi depus direct n cuib sau pe sol, dup care este luat n cioc i depus n cuibul gazdei. De aceea, coaja oului de cuc este groas (comparativ cu dimensiunea lui) i rezistent. De obicei, cucul depune oul n cuiburi cu pont incomplet, ndeprtnd uneori unul din oule gazdei. Se consider c femelele de cuc formeaz aa-numitele rase biologice, fiecare din aceste rase fiind specializat n parazitarea unei anumite specii de psri. n aceste cazuri, oule cucului se aseamn la culoare i mrime cu oule gazdei. Cucul (Cuculus canorus) paraziteaz 146 de specii de psri din Europa i Asia, de la cele de talie mare cum sunt sturzul de vsc, stncu a, co ofana, gai a, porumbelul gulerat, pn la cele de foarte mici dimensiuni, cum sunt au eii i p n ruul. La noi, cucul i depune cel mai frecvent oule n cuiburile mclendrului, codobaturei albe, silviilor, sfrnciocului roiatic etc. Speciile parazitate iau dezvoltat mecanisme de ap rare mpotriva parazitrii; agresivitatea fa de adult (deja men ionat) nainte de depunerea oului se manifest uneori prin ipete de alarm caracteristice, la auzul crora n ajutorul psrii amenin ate sar vecinii care cuibresc n apropiere. Alte mecanisme de aprare sunt: prsirea cuibului, aruncarea oului strin din cuib sau acoperirea lui cu material de construc ie a cuibului. Cum puii de cuc au o dezvoltare embrionar mai rapid dect a puilor psrii gazd, ei eclozeaz primii. Dup cteva zile de la ieirea din ou, apare la puii de cuc care paraziteaz speciile mici de paseriforme, reflexul de aruncare din cuib a oricrui obiect care i atinge spatele (datorit unor corpusculi sensibili afla i pe pielea gola din aceast zon); astfel, puiul de cuc arunc jos oule sau puii afla i n acelai cuib cu el. El se strduiete s aeze oul sau puiul care l deranjeaz n adncitura din zona sacral, l ine cu aripile, se apropie de marginea cuibului, se nclin i proptindu-i capul n cuib ncearc s-l arunce afar. (La alte specii parazite exotice indicatorii puii abia ecloza i, golai i orbi, au extremit ile ciocului puternic ndoite, formnd crlige ascu ite; cu aceti cleti sunt muca i i omor i puii psrii gazd care apoi sunt arunca i din cuib. La cteva zile dup ce i-au ndeplinit rolul aceste crlige cad. Indicatorii depun numai cte un singur ou n cuibul parazitat, altfel puii lor s-ar omor ntre ei). n afar de speciile caracteristice i de cele ubicviste, se mai men ioneaz i speciile interzonale, care au i ele o rspndire foarte larg n altitudine, dar sunt legate de anumite condi ii de biotop, cum ar fi vecintatea apelor, stncriile, luncile rurilor etc. Aceste specii i ncadrarea lor sistematic sunt prezentate n tabelul 11.
Speciile interzonale i ncadrarea lor sistematic Tabelul 11 Ordinul Falconiformes Galliformes Apodiformes Passeriformes Familia Accipitridae Falconidae Phasianidae Apodidae Turdidae Laniidae Specia Hoitarul (Neophron percnopterus) Vinderel rou (Falco tinnunculus) Potrnichea de stnc (Alectoris graeca saxatilis) Drepneaua mic (Apus apus) Pietrarul sur (Oenanthe oenanthe) Mrcinarul cu gt rou (Saxicola rubetra) Sfrncioc rou (Lanius collurio)

Hirundinidae Alaudidae

Lstun de cas (Delichon urbica) Rndunic (Hirundo rustica) Ciocrlia de cmp (Alauda arvensis)

Fiecare dintre aceste specii este adaptat anumitor habitate; astfel, drepneaua mic (Apus apus), lstunul de cas (Delichon urbica) i rndunic (Hirundo rustica) nidific n pere ii stncoi sau n construc iile omeneti din mun i i se hrnesc cu planctonul aerian pentru procurarea cruia se ridic adesea la mari altitudini; tot n zonele stncoase, pe cursul vilor rurilor, dar fiind rare sau lipsind din regiunea alpin, triesc potrnichea de stnc, (Alectoris graeca), vinderelul rou (Falco tinnunculus) i hoitarul (Neophron percnopterus); ciocrlia de cmp (Alauda arvensis) triete pe pantele largi, nierbate, ale vilor rurilor; pietrarul sur (Oenanthe oenanthe) triete pe plajele cu nisip i bolovniuri de pe lng cursurile de ap; tot n vile cursurilor de ap, dar n tufe izolate i arbuti, triesc sfrnciocul rou (Lanius collurio) i mrcinarul cu gt rou (Saxicola rubetra). Regimul nutritiv al acestor specii este predominant insectivor (cu pronun at caracter stenofag) sau granivor (Alectoris graeca). Rpitoarele se hrnesc cu roztoare mari (Falco tinnunculus) i cu cadavre sau resturi (Neophron percnopterus). n func ie de modul specific de via i de hran , aceste specii prezint anumite adaptri, legate de modalitatea de zbor; astfel, rndunelele i lstunul, care se hrnesc cu entomofauna atmosferic de la mari nl imi au un zbor foarte rapid, perfec ionat (lstunul este cel mai bun zburtor al avifaunei carpatine); vinderelul rou are zborul iute dar pe distan e scurte, iar ciocrlia de cmp, potrnichea de stnc, sfrnciocul rou, mierla de piatr, pietrarul sur i mrcinarul cu gt rou, deoarece se hrnesc de pe sol sau de la mic nl ime, au posibilit i de zbor reduse. Sfrnciocul rou (Lanius collurio) are ciocul ascu it ca un rpitor; consum gndaci, oprle mici sau oareci. Uneori nfige aceste przi n epii mai lungi ai mrcinilor sau arbutilor spinoi pentru a-i consuma mai trziu. Hoitarul sau vulturul alb (Neophron percnopterus) este o specie caracteristic zonelor tropicale, la noi fiind identificat doar n cteva regiuni calde, unde exist stncrii calcaroase (n Dobrogea, pe valea Nerei - n Banat). De obicei se hrnete cu hoituri, dar se ntmpl s consume i crti e, arici ori broate estoase. Hoiturile otrvite au afectat i aceast specie. Pentru a putea consuma carnea broatelor estoase le arunc pe stncrii de la mare nl ime, pentru a le sfrma carapacea. Datorit regimului nutritiv stenofag, format din insecte i roztoare care iarna dispar, cele mai multe dintre aceste specii sunt migratoare; numai potrnichea de stnc (Alectoris graeca) i par ial vinderelul rou (Falco tinnunculus) sunt sedentare. Speciile de iarn apar la noi n ar odat cu lunile septembrie i octombrie; ele vin n general din inuturile nordice ale Europei i Asiei. Unele dintre ele sunt apari ii obinuite, altele doar sporadice. Dup ce ierneaz la noi, primvara se rentorc n zonele lor de cuibrit nordice. Marea majoritate a acestor specii au un numr de indivizi variabil de la an la an i sunt cantonate mai ales n vile rurilor, fr s fie legate de un etaj ornitologic anume. Efectivele acestor specii variaz anual n func ie de condi iile i rezervele de hran din timpul iernii att de la noi, ct i din inuturile nordice din care ele vin. Speciile de iarn de la noi din zona forestier sunt prezentate n tabelul 12.

Speciile de iarn i ncadrarea lor sistematic Tabelul 12 Ordinul Falconiformes Strigiformes Familia Accipitridae Falconidae Strigidae Turdidae Bombycillidae Fringillidae Specia orecarul ncl at (Buteo lagopus) oimul pitic (Falco columbarius aesalon) Huhurez cu coad lung (Strix uralensis) Sturz de iarn (Turdus pilaris) Mtsarul (Bombycilla garrulus) Forfecu a roie (Loxia pytyopsittacus) Forfecu a bandat (Loxia leucoptera bifasciata) Inari a (Acanthis flammea) Presura de iarn (Plectrophenas nivalis)

Passeriformes

Dintre toate aceste specii doar forfecu ele (roie i bandat) sunt legate de un anumit habitat i anume cel al pdurilor de conifere. Hrana acestor specii de iarn este reprezentat de semin ele sau bacele diverselor specii arbustive, n cazul Passerifomelor sau de diverse vertebrate, n cazul Falconiformelor i Strigiformelor. Speciile de pasaj i fac apari ia n ara noastr n timpul iernii i primverii n timpul migra iei lor spre locurile de iernare sau la rentoarcerea n zonele de nidificare. Psrile de pasaj sunt i mai pu in caracteristice pentru anumite etaje ornitologice, deoarece spre deosebire de speciile de iarn, pentru ele zona forestier a rii noastre reprezint o parte din traseele de migrare pe care acestea le urmeaz i nu un loc care s le asigure hrana i adpostul pentru o perioad mai ndelungat. Speciile de pasaj urmeaz mai ales vile rurilor, fcnd scurte popasuri pentru odihn i hran. La psri, n ceea ce privete hrnirea, exist numeroase caractere adaptative legate de zbor (Marinov, M., 1998). Una dintre principalele particularit i const n viteza cu care au loc procesele digestive, astfel nct perioada de men inerea a hranei n organism s fie ct mai mic. Astfel, cucuveaua (Glaucidium passerinum) reuete s digere complet un oarece n 4 ore, iar sfrnciocul mare n 3 ore. De asemenea, fructele apoase trec prin tractul digestiv al silviilor n doar 8-10 minute. n anii cu explozie numeric a roztoarelor, orecarul mnnc pn la 14 oareci pe zi, iar n anii obinui i se poate mul umi cu 5 oareci (acelai comportament l au i alte specii de rpitoare). Vnturelul rou (Falco tinnunculus), n anii boga i n oareci, consum doar capul acestora, ceea ce determin distrugerea unui numr important de roztoare. i mai mult dect adul ii, mnnc puii. Sporul n greutate la unii pui de paseriforme poate atinge 20% (sau chiar 60% n unele cazuri) din greutatea lor ini ial, n 24 de ore. n primele 7-8 zile de via , greutatea puilor la paseriforme se mrete de 5-6 ori. Abunden a hranei determin depunerea unui numr mai mare de ou, o rat mai mare de supravie uire a puilor i uneori depunerea nc a unui rnd de ou . n lipsa hranei, dimpotriv, multe rpitoare de noapte i de zi nu se reproduc. Hrana gsit sau capturat de psri, ajuns n gur, se mbib cu saliv; cu toate c glandele salivare sunt reduse la psri, acest proces este suficient pentru a uura alunecarea hranei mai departe. Multe specii au glandele salivare submaxilare bine dezvoltate, dar acest fapt nu este legat de digestie, ci de formarea unei salive cleioase pe

suprafa a limbii care ajut la capturarea insectelor (ciocnitori) sau la construirea cuibului (drepnele). La alte specii, n gu se formeaz ingluvii, din resturile de hran nedigerate (bufni e, pescrui, ciori etc.). Din punct de vedere al regimul trofic, speciile se mpart n stenofage i eurifage. Numrul speciilor stenofage este sczut acestea aflndu-se rspndite n zonele tropicale, unde schimbarea anotimpurilor este aproape imperceptibil, n inuturile temperate speciile stenofage sunt foarte rare. Speciile eurifage sunt rspndite pe areale ntinse, cuprinznd zone variate. i la speciile eurifage, un anumit fel de hran este determinant pentru existen a psrilor ntr-un anumit loc sau sezon. Astfel, pentru femelele coco ului de munte, primvara sunt necesari mugurii plopului tremurtor i ai salciei. Puii tuturor speciilor de p sri rpitoare au nevoie de hran cu oase, pr i pene, altfel rmn rahitici. Adeseori, la psrile rpitoare se ntlnete specializarea trofic la perechi, sau chiar la indivizi, fiind vnate selectiv, doar anumite specii. Aceasta duce la scderea concuren ei i permite convie uirea n acelai biotop a unui numr mai mare de indivizi ai aceleiai specii. Prin imprinting i puii indivizilor respectivi vor avea aceeai hran predilect ca i prin ii lor. Puii psrilor pot fi de dou tipuri: nidicoli i nidifugi (Fitter, R., Roux, F., 1992). Cei nidicoli sunt incapabili s supravie uiasc fr ajutorul p rin ilor; ei i petrec primele sptmni de via n cldura i la adpostul cuibului (de unde i denumirea: nidicol = care locuiete ntr-un cuib). Puii nidicoli ies de obicei din ou dup o perioad de incuba ie scurt, fiind mai pu in dezvolta i: au corpul gola, ochii lipi i i sunt foarte vulnerabili. De aceea au nevoie de protec ia cuibului care este ascuns n vegeta ia arbustiv sau arborescent. Spre deosebire de aceti pui, cei nidifugi (nidifug = care fuge din cuib) nu se nasc n cuiburi precar construite pe sol sau n apropierea acestuia. Pentru c nu este destul de sigur, cuibul este prsit la cteva ore dup ecloziune, n timp ce puii nidicoli rmn n cuib de la 13-14 zile (n cazul puilor de mici dimensiuni ai majorit ii Passeriformelor) la 6-7 sptmni (n cazul puilor mai mari cum sunt cei de drepnea mic - Apus apus). Puii nidifugi depind dect n mic msur (uneori deloc) de prin i n ceea ce privete hrnirea. Cum aceti pui sunt mai bine, mai armonios dezvolta i n compara ie cu cei nidicoli, cerin ele lor alimentare sunt mai modeste i dezvoltarea lor mai lent. Ei i gsesc singuri mncarea, prin ii doar i ghideaz. Puii nidicoli n schimb, sunt hrni i de p rin i, necesitnd cantit i mari de hran . Dei la ecloziune sunt imperfect dezvolta i, tubul digestiv, comparativ cu celelalte componente anatomice, este remarcabil dezvoltat. Astfel, un pui de mcleandru Erithacus rubecula crete de la 2 g ct cntrete la ecloziune la 12 g n 12 zile. Pentru a asigura aceast dezvoltare rapid , p rin ii trebuie s aduc nentrerupt hran puilor. Au fost observa i pi igoi care au fcut ntr-o zi 800 de drumuri la cuib pentru a hrni puii. Carnivorele ns, vin mai rar la cuib i aduc de fiecare dat o cantitate mai mare de hran . Sunt specii (porumbei, drepnele, anumite ciocnitori i Passeriforme) care i hrnesc puii prin regurgitare: alimentele pe care le procur prin ii la o deplasare n cutarea hranei sunt adunate ntr-un buzunar de piele situat sub cioc sau ntr-o dilata ie a esofagului i apoi sunt regurgitate. S-a men ionat diferen a ntre gradul de complexitate diferit n ceea ce privete construc ia cuiburilor dup cum speciile au pui nidicoli sau nidifugi. Exist i specii care nu-i construiesc nici un fel de cuib, mul umindu-se s gseasc un loc ct de ct

ad postit: o scorbur pe care nu o amenajeaz n nici un fel, o adncitur n p mnt, o tuf etc. Passeriformele i construiesc cuiburi elaborate. Psrile au o distribu ie specific nu numai n altitudine. La aceeai altitudine, n aceeai biocenoz, manifest preferin e pentru anumite zone ale acesteia (figura 86).

Figura 86 - Stratificarea psrilor ntr-un arboret

Astfel: - n zona superioar a coroanelor pot fi ntlnite urmtoarele specii:


Etajul tetraonidelor Forfecu a (Loxia curvirostra) Scatiul (Carduelis spinus) Auelul (Regulus regulus) Sturzul de vsc (Turdus viscivorus) Etajul columbidelor Grangurul (Oriolus oriolus) Gai a (Garrulus glandarius) Strurzul cnttor (Turdus philomelos) Pi igoiul codat (Aegithalus caudatus)

- n zona mijlocie a coronamentului i n arborii etajului al doilea:


Etajul tetraonidelor Ciocnitori (Dendrocopus sp.) Mugurar (Pyrhulla pyrhulla) Etajul columbidelor Cojoiaca comun (Certhia familiaris) Scor arul (Sitta europaea) porumbelul gulerat (Columba palumbus),

- n zona inferioar a coronamentului:


Etajul tetraonidelor pi igoii (Parus sp. Etajul columbidelor silviile (Sylvia sp.)

- la nivelul solului:
Etajul tetraonidelor Pn ruul (Troglodytes troglodytes) mcleandrul (Erithacus rubecola) Etajul columbidelor pitulici (Phylloscopus sp.)

Multe specii i men in teritoriul i chiar folosesc acelai cuib mai mul i ani la rnd (mierla - Turdus merula, acvila de munte - Aquila chrysatos, codobatura de munte Motacilla cinerea). Teritoriul este spa iul aprat de o pasre i poate avea dimensiuni variabile (la ciocnitoarea pestri mare - Dendrocopos major: 10-60 ha pdure de foioase sau rinoase, la huhurezul mic - Strix aluco: 24-28 ha pdure de foioase, la pitulicea fluiertoare - Phylloscopus trochilus: 650-3000 m2, la pi igoiul sur - Parus palustris: 4000-16000 m2, la presura galben - Emberiza citrinella: 2000 m2). n general, teritoriul este delimitat de repere naturale (arbori, tufiuri, poieni, liziere) i este ales

nainte de mperechere. Teritoriul fiecrui cuplu furnizeaz acestuia i puilor hrana, iar pe cuprinsul lui este amplasat cuibul. De aceea, teritoriul este ap rat, n general, de mascul, prin cntec sau adoptarea unor posturi caracteristice. Dac apar rivali inoportuni ei sunt amenin a i sau ataca i. Marea majoritate a psrilor au un comportament teritorial doar n sezonul de cuibrire, doar cteva specii conservnd acest instinct i n timpul iernii (mcleandru - Erithacus rubecola, pn ru - Troglodytes troglodytes, numeroase specii de prad ). Teritorialitatea este i o modalitate de utilizare eficient, optim, a tuturor resurselor dintr-o anumit zon. Pentru ap rarea teritoriului lupta efectiv este cel mai frecvent evitat (aceasta datorit selec iei ce a avut loc n timp: n urma luptelor participan ii mureau sau erau mutila i devenind n consecin mai pu in ap i pentru a rezista n lupta pentru existen ); n general protagonitii evit lupta direct, recurgnd doar la demonstra ii de for pentru intimidarea adversarului i anume gesturi sau posturi care au rolul de a-l face pe posesor s par mai mare dect este n realitate i implicit nfricotor, periculos. n general acest lucru se realizeaz prin zbrlirea penajului, ridicarea mo ului sau a penelor de pe cap, etalarea petelor colorate din penaj, toate acestea urmate de gesturi amenin toare: salturi, atacuri mimate. Dei paradele de intimidare se reduc la gesturi simbolice, efectul lor asupra adversarilor nu este diminuat: au fost de mai multe ori semnalate p sri care au murit de atac de cord sau accident vascular ca urmare a emo iilor intense produse de aceste dueluri fictive (Fitter, R., Roux, F., 1992). i n timpul mperecherii masculii i etaleaz penajul viu colorat (uneori schimbat special n sezonul de mperechere pentru a avea un colorit mai intens dect n restul anului) i iau posturi caracteristice, de aceast dat n cadrul paradelor nup iale, n scopul atragerii femelelor. Datorit acestor ritualuri de mperechere, adesea masculii sunt frumos colora i au mo uri, barbioane, pene ornamentale etc., spre deosebire de femele care trebuie s treac neobservate pentru a nu atrage aten ia dumanilor asupra lor, a cuibului i a puilor. Dup mperechere, pentru consolidarea legturilor ntre partenerii de cuplu se desfoar alte ritualuri, cum sunt toaleta reciproc, hrnirea simbolic a femelei de ctre mascul, prezentarea unui cuib, aprarea n comun a teritoriului. Toaleta reciproc este caracteristic speciilor de porumbei i turturele, huhurezului mic Strix aluco, drepnelei mici Apus apus, rndunelei Hirundo rustica, speciilor de Corvidae i const n cur area i ndreptarea penelor de pe cap i gt. Hrnirea simbolic a femelei este caracteristic multor specii, dar mai ales celor la care clocete exclusiv femela. Acest ritual are i rolul de a pregti masculul pentru viitoarele ndatoriri se p rinte. De asemenea, speciile de psri se succed n func ie de stadiile de dezvoltare ale arboretului (figura 87). Psrile joac un rol foarte important n ecosistemele forestiere iar permanenta degradare antropic a acestora a determinat diminuarea efectivelor, restrngerea arealelor sau chiar dispari ia unor specii. Astfel, n ultimii 300 de ani au disprut 300 de specii de psri (Fitter, R., Roux, F., 1992). Degradarea ecosistemelor a fost determinat, att la noi n ar ct i n alte zone ale continentului sau globului, de poluarea aerului, a apelor, de intensa utilizare a pesticidelor, de diminuarea suprafe elor mp durite, a pajitilor naturale, de nlocuirea vegeta iei spontane cu ntinse suprafe e cultivate; tot terenurile cultivate au nlocuit i numeroase zone umede, care au fost drenate, asanate i ndiguite.

Figura 87 - Succesiunea speciilor de psri n func ie de stadiile de dezvoltare a pdurii (dup Ramade, F., 1994)

n ceea ce privete pesticidele, dei ele, alturi de ngrminte au revolu ionat agricultura modern, au concomitent numeroase efecte negative: otrvesc insectele, roztoarele i unele plante ierboase duntoare culturilor; cu acestea se hrnesc psrile, n fiecare primvar fiind intoxicate (mai ales de pesticidele organoclorurate) mii de paseriforme, potrnichi i porumbei gulera i. Psrile rpitoare de zi care consum aceste psri pot acumula rapid n organism o doz letal de pesticid. Chiar dac psrile nu mor, pesticidul din corpul lor le perturb metabolismul calciului i ele depun ou cu coaja foarte sub ire, care se sparg foarte uor, specia fiind tot sortit pieirii, dar pe alt cale. Agricultura modern este caracterizat i prin cultivarea mecanizat a unor suprafe e ct mai mari, pentru eficientizare i ob inerea unor cantit i ct mai mari de produse agricole. Adesea, pentru ob inerea acestor suprafe e mari, au fost distruse tufiurile, arbutii i arborii care mrgineau drumurile sau marcau hotarele micilor propriet i n trecut. Aceti arbori i arbuti ofereau adpost i hran unor specii numeroase (mierle, mclendri, pn ru i, cinteze, silvii, presuri, scatii, brumri e etc.)

Aceleai efecte nefaste le au pesticidele i n silvicultur. Lor li se altur aplicarea unor msuri silviculturale cu impact negativ asupra speciilor de psri din ecosistemele forestiere. Printre aceste msuri se numr nlocuirea pdurilor naturale complexe cu monoculturi conduse pn la vrste de exploatare mici (nlocuirea zvoaielor i leaurilor de lunc cu culturi de plopi hibrizi, a amestecurilor de foioase, fgetelor i amestecurilor de fag cu rinoase cu culturi pure de molid etc.). Aceste arborete artificiale, cu structura mult simplificat, nu pot oferi hran i ad post dect unui numr redus de specii de p sri. De asemenea, cum unele dintre aceste culturi sunt adesea exploatate la vrste relativ reduse, nu trec prin toate fazele de dezvoltare i ca urmare, speciile caracteristice mai ales etapei de btrne e rmn fr habitatele specifice n care i desfoar existen a. Se mai poate men iona n acest context i extragerea prin lucrrile de igien a tuturor arborilor scorburoi, b trni, usca i, care ofer hran (insecte xilofage sau insecte care rod ntre scoar i lemn) i adpost (scorburi) pentru numeroase specii de p sri. n afar de aceast cauz principal, reprezentat de degradarea ecosistemelor i dispari ia mediilor de via specifice anumitor specii, la diminuarea efectivelor de p sri sau chiar la dispari ia unor specii au contribuit i omorrea deliberat sau ocazional (ulii porumbari omor i sau prini n apropierea fazaneriilor sau de ctre cresctorii de porumbei, psri acvatice omorte de piscicultori n apropierea cresctoriilor de pete, cuiburi de ciori de semn tur distruse n orae, cuiburi de berze construite pe couri, stlpi de telegraf sau corniele unor cldiri care astfel au fost distruse; n jurul marilor orae, dei este interzis, se mai practic prinderea i comercializarea n pie e a micilor psri granivore care pot fi u or inute n captivitate sticle i, scatii, florin i, cnepari etc.; uneori vntorii mpuc anumite specii doar pentru a le pstra mpiate; alteori psrile cad victim accidentelor datorit tehnologiei umane actuale: se lovesc n zbor de firele electrice i se electrocuteaz, sunt izbite de maini, se lovesc de geamuri, se izbesc de avioane, sunt omorte de utilaje agricole etc.). n ce privete protec ia psrilor, la noi n ar prima lege modern de ocrotire a naturii a fost elaborat acum aproximativ 70 de ani, n 1930. Prin intermediul acestei legi, cele mai rare i valoroase specii de animale i plante au foste declarate monumente ale naturii (dintre psri au primit acest statut pelicanul comun, pelicanul cre , egreta mic, egreta mare, clifarul alb, clifarul rou, loptarul, piciorongul, corbul, sprcaciul, dropia, gina de munte, cocoul de mesteacn, acvila de munte, hoitarul, zganul, vulturul sur i vulturul negru). n timp, ideea de conservare i protejare a speciilor a evoluat, specialitii dndu-i seama c salvarea speciilor de la dispari ie nu este posibil dect prin protejarea habitatelor care asigur hrana, adpostul i supravie uirea acestor specii n toate stadiile lor de dezvoltare. De aceea, o deosebit importan pentru protec ia psrilor o au toate rezerva iile i parcurile naturale sau na ionale. n ara noastr exist i cteva rezerva ii ornitologice: Satchinez n jude ul Timi, Srturi-Murighiol n Tulcea, heleteele Snpaul n Harghita. O deosebit importan o prezint Delta Dunrii, arie Ramsar inclus pe lista obiectivelor Conven iei pentru protec ia zonelor umede, ca perimetru ce include n special habitate ale psrilor de ap . Pn recent, singura lege care ocrotea speciile de psri n ara noastr era, paradoxal, tocmai legea vntorii (Legea economiei vnatului i vntorii din 1976). Conform acestei legi, a fost emis tot n 1976 un ordin al ministerelor Agriculturii i

Economiei Forestiere care prevedea punerea sub protec ie a tuturor psrilor cnttoare sau folositoare agriculturii i silviculturii, n total 144 de specii. n 1996 a fost promulgat Legea fondului cinegetic i a protec iei vnatului care protejeaz de vntori marea majoritate a psrilor din fauna rii noastre ( cu excep ia familiei Corvidae). Dup 1989, pentru a se alinia legisla iei europene n domeniu, Romnia a ratificat o serie de conven ii interna ionale care au devenit parte integrant din legisla ia intern. Cele mai importante sunt Conven ia de la Berna 1993, (Conven ia privind conservarea vie ii slbatice i a habitatelor naturale din Europa) i Conven ia de la Bonn 1998 (Conven ia privind conservarea speciilor migratoare de animale slbatice). Alte legi mai ample, care vizeaz conservarea naturii i implicit a tuturor speciilor animale sunt Legea protec iei mediului (1995) i Conven ia privind diversitatea biologic (ratificat de ara noastr n 1994). Ca urmare, n prezent, pe baza legilor men ionate anterior, marea majoritate a speciilor de psri din Romnia sunt ocrotite iar pentru speciile de vnat sunt stabilite perioade de prohibi ie n sezonul de reproducere (Munteanu, D., i colab., 2000). Pe lng aceste legi care protejeaz avifauna rii noastre, se pot aplica o serie de msuri simple pentru men inerea sau creterea efectivelor de psri. Se dau n continuare cteva exemple de astfel de msuri, care vizeaz doar ecosistemele forestiere i care pot fi aplicate cu uurin de gestionarii sau proprietarii de pduri: crearea unor arboretele amestecate, plurietajate, pluriene, care ofer condi ii optime de existen unui numr mai mare de specii de p sri, comparativ cu arboretele monospecifice, monoetajate i echiene. De asemenea, este recomandat men inerea ctorva arbori scorburoi (cam 1 la ha); n tufe i subarboret se pot tia ramurile astfel nct s se stimuleze o cretere a lujerilor n mnunchi, crendu-se astfel locuri propice pentru construc ia cuiburilor; plantarea sau favorizarea unor arbori sau arbuti ale cror fructe sunt consumate de psri: cornul, sngerul, socul, lemnul cinesc, porumbarul, p ducelul, dracila, mlinul, scoruul, mceul (aceste specii se pot planta n acelai scop i n livezi sau grdini particulare); se pot amplasa la nevoie, cuiburi artificiale i hrnitori. P o p u l a i i l e d e m a m i f e r e. Speciile de mamifere din ecosistemul forestier sunt numeroase. Deoarece multe dintre ele sunt studiate n amnunt la alte discipline, se prezint cele care nu sunt specii de vnat mare, dar care au o deosebit importan n structura trofic i n func ionarea ecosistemelor forestiere. * n m o l i d i u r i, de men ionat sunt veveri a, chi canul de munte i oarecele vrgat de mesteacn. Sciurus vulgaris (veveri a) este ntlnit i n p durile de amestec de rinoase cu foioase (n care are blana mai ro cat; la venirea iernii, blana mai rocat devine brun i urechile se orneaz cu smocuri de p r). Coada i servete drept crm, ca paraut cnd sare din ramur n ramur, de contragreutate cnd se ca r pe trunchiuri i chiar pentru a o proteja de ploaie sau soare. Are gheare puternice i ascu ite pentru a se prinde de scoar ; poate chiar s stea suspendat n gol, ag at de o singur lab. Adesea st pe aceeai ramur cu vizibilitate bun i decorticheaz conuri pe care mai nti le desprinde de ramuri cu o muctur. Are activitate diurn, hrnindu-se cu semin e de arbori, fructe de p dure i uneori ou de psri. Consum i insecte, unele d un toare. ntr-o zi poate s decorticheze i 100 de conuri de molid. Vara doarme n scorburi sau i construiete cuiburi la bifurca ia ramurilor, din muchi, crengu e i ierburi uscate. Ierneaz n cuiburi

vechi de psri i i face mai multe depozite de hran (pe care uneori nu le mai gsete). Dumanii naturali sunt jderul, rpitoarele de noapte i pisica slbatic. Sorex alpinus (chi canul de munte); chi canii, alturi de lilieci, se numr printre mamiferele cu talia cea mai mic. Chi canii i datoreaz numele romnesc glasului sub ire i pi igiat cu care fluier prelung i ondulat, chi ie. Seamn la aspect cu oarecii, de care se deosebesc ns prin botul prelungit cu o tromp muchiuloas, de unde i denumirea popular de oareci cu tromp (Pop, I., Homei, V., 1973). Se mai deosebesc de oareci i prin urechile mici. O alt caracteristic morfologic distinctiv este reprezentat de vrfurile din ilor colorate ro cat sau brun. Saliva unora dintre specii este toxic putnd provoca paralizia sau chiar moartea przii. Dintre sim uri, cel mai dezvoltat este mirosul. Chi canii au un apetit insa iabil; consum zilnic o cantitate de hran cel pu in egal cu greutatea corpului lor. Dac nu au hran mor n cteva ore. De aceea mnnc orice vietate pe care o pot captura, dat fiind talia lor mic: rme, insecte, larve, miriapode, p ianjeni, broate, oprle, oareci, pui mici de pasre din cuiburile de pe sol. Uneori pot face salturi pentru a prinde din zbor insecte sau chiar psri mici. Se nregistreaz la aceste animale i canibalismul, chi canii mncndu-se ntre ei, iar mamele, dac rmn fr hran, ncep s-i consume proprii pui. Aceste specii au o strategie demografic de tip r, fiind foarte prolifici (femelele nasc de primvara pn toamna de 2-4 ori cte 4-10 pui, care pn n iarn ajung de mrimea adul ilor iar n primvara urmtoare ajung la maturitate sexual reproducndu-se la rndul lor) i avnd o durat de via scurt (maxim 5 ani). Aceast strategie i-a ajutat s colonizeze medii dintre cele mai diferite, de la mare pn n zona alpin. Nu au foarte mul i dumani, mamiferele carnivore evitndu-i datorit mirosului lor puternic i neplcut. Doar psrile rpitoare care nu le simt mirosul i consum. Indivizii acestor specii sunt greu de observat n natur deoarece, n general, ziua stau mai mult ascuni n ad posturi. Chi canul de munte este preponderent nocturn, se hrnete cu viermi, rme i mai ales cu numeroase insecte. Sicista betulina (oarecele vrgat de mesteacn) are dintre oarecii sritori (sunt numi i astfel deoarece au membrele posterioare mai lungi dect cele anterioare) talia cea mai mic i coada cea mai lung (7-10 cm). E activ n timpul nop ii. Excelent c rtor, se folosete i de coad care este semiprehensibil. Pe sol, cnd fuge, ine coada ridicat. n timpul verii i construiete un cuib n scorburi sau n declivit i ale solului pe care l cptuete cu ierburi i muchi. Se hrnete mai mult cu larve i insecte adulte i mai pu in cu semin e i fructe. * n a m e s t e c u r i l e d e r i n o a s e c u f a g este ntlnit Sorex minutus (chi canul pitic), cel mai mic reprezentant al familiei Soricidae-lor, avnd 4-6 cm lungime. Are activitate continu, att nocturn ct i diurn . Este un bun nottor i la nevoie bun c rtor. Nu prea face galerii, folosindu-le pe cele mai vechi ale altor specii. Cuibul const ntr-un mic bulgre de ierburi uscate. Se hrnete cu rme i insecte. Clethrionomys glareolus (oarecele scurmtor) triete mai ales n p durile cu subarboret. Se hrnete cu ierburi, mai rar cu insecte, iar n timpul iernii mai ales cu scoar a puie ilor speciilor forestiere, producnd pagube n planta ii. i sap o re ea superficial de galerii, cu camere de odihn i pentru provizii. E consumat de toate rpitoarele de zi i de noapte. G o r u n e t e , s t e j e r e t e , a m e s t e c u r i d e f o i o a s e. n acest etaj se ntlnesc cele mai numeroase specii de lilieci. Ei fac parte din ordinul Chiroptera;

denumirea ordinului provine de la cuvintele greceti cheiros mn i pteron arip) folosesc drept teritorii de vntoare mai ales pdurile de foioase dar i cele de amestec, iar Barbastella barbastellus (liliacul mops) i p durile de conifere din care consum fluturi nocturni mici - din familia Pyralidae (Tillon, L., 2002). Unii lilieci nu doar vneaz ci i au i adpostul exclusiv n arborii pdurilor. n afar de liliacul mops, specii legate de ecosistemul forestier mai sunt Myotis mystacinus (liliacul b rbos), Nyctalus noctula (liliacul mare de amurg), Rhinilophus ferrumequinum (liliacul mare cu potcoav), Nyctalus leisleri (liliacul mic de amurg), Pipistrellus nathusii (liliacul cu pielea aspr), Pipistrellus pipistrelus (liliacul pitic), Plecotus auritus (liliacul urecheat), Myotis bechsteinii (liliacul lui Bechstein), Myotis nanttereri (liliacul lui Nantterer) i Myotis daubentoni. Insectele care constituie hrana liliecilor se dezvolt n habitate diverse: pe anumite plante erbacee, n locurile mltinoase, pe marginea apelor, n arborii b trni, deperisan i etc. Fiecare specie de lilieci vneaz n func ie de regimul su alimentar (figura 88). Astfel, Barbastella barbastellus (liliacul mops) vneaz microlepidoptere pe poteci, drumuri sau parcele n regenerare, la 4-5 m nl ime fa de sol; Plecotus auritus (liliacul urecheat) caut insecte n frunziul arborilor; Myotis mystacinus (liliacul brbos) consum pianjeni care i-au esut pnzele n coronament; Nyctalus noctula (liliacul mare de amurg) prinde insectele care ies imediat deasupra coronamentului arborilor; Pipistrellus pipistrellus (liliacul pitic) se limiteaz la cutarea przii de-a lungul drumurilor forestiere iar Rinolophus ferrumequinum (liliacul mare cu potcoav) rmne ag at de o ramur pndind apropierea eventualei przi (Tillon, L., 2002).

Figura 88 - Zonele din arboret n care vneaz cu predilec ie diferite specii de lilieci (dup Tillon, L., 2002)

Dintre speciile de lilieci forestiere men ionate, unele depind n mai mare msur dect altele de ad postul n scorburile arborilor. Astfel, Barbastella barbastellus (liliacul mops) se adpostete n cavit i sau sub scoar a desprins a arborilor mai ales ca s ierneze. n timpul verii i schimb des adpostul; la fel procedeaz i alte specii, deoarece folosirea mai ndelungat a aceluiai adpost favorizeaz proliferarea parazi ilor. i Myotis nanttereri (liliacul lui Nantterer) apreciaz fisurile nguste din arbori. Nyctalus noctula (liliacul mare de amurg) prefer scorburile vechi de ciocnitori. Myotis bechsteini (liliacul lui Bechstein) caut arborii b trni din arboretele cu vrste

naintate i este relativ sedentar, dei i schimb adpostul sptmnal; ca urmare are nevoie de mici suprafe e cu arbori b trni care s-i ofere suficiente ad posturi. Orientarea sau n l imea adposturilor nu este important, n schimb dou tipuri de cavit i sunt interesante pentru lilieci, care le ocup cu precdere: - fisuri nguste cauzate de intemperii (furtuni, gelivuri) i a cror cicatrizare ofer un adpost n partea superioar - scorburi de ciocnitori (prelungite n sus pe msura trecerii anilor; sunt cu att mai atractive pentru lilieci dac mai multe astfel de scorburi comunic ntre ele). Cel mai adesea sunt alei arborii care vegeteaz (nu cei usca i) i foioi deoarece sunt mai bine izola i i nu secret rin. Toate cavit ile pot ns folosi ca ad post, fiind observa i lilieci i la 1 m n l ime fa de sol i la 20 m. Totui, trunchiul sau ramura n care se afl scorbura trebuie s aib cel pu in 15 cm diametru. Sunt preferate scorburile din fag, stejar, frasin, plop sau arborii fisura i longitudinal de furtuni sau gelivuri (mai ales stejarii). Uneori sunt folosite i cuiburi de veveri e sau vizuini de bursuci. i curpenii de pe trunchiuri (Hedera helix) pot oferi un ad post interesant, uneori chiar i pentru mai mul i indivizi (Penicaud, P., Tillon, L., 2002). Liliecii sunt specii protejate, efectivele lor nregistrnd diminuri ngrijortoare, datorit nlocuirii arboretelor naturale prin monoculturi artificiale cu vrste de exploatare adesea sczute, datorit extragerii arborilor btrni, scorburoi sau fisura i prin tieri de igien, datorit combaterii chimice a microlepidopterelor, datorit monoculturilor agricole care au atras dup ele i scderea biodiversit ii insectelor aferente, desecrilor etc. De asemenea, exist credin e strvechi care i asociaz pe lilieci cu for ele rului i ntunericului, precum i prejudec i legate de ferocitatea sau caracterul d un tor al acestora, ceea ce i-a fcut nu o dat pe oameni s omoare fr rost aceste animale care n realitate nu sunt numai inofensive (cel pu in in Europa) dar i extrem de utile prin rolul pe care l joac n ecosistemele din care fac parte. Ei prezint particularit i interesante morfologice, fiziologice i etologice (Valenciuc, N., Done, T., 2001). Cunoaterea acestora servete att la evitarea situa iilor men ionate anterior (exterminarea fr motiv a liliecilor) ct i la punerea n practic a unor msuri eficiente de protec ie. Liliecii au corpul alctuit din cap, trunchi i coad , de trunchi fiind prinse membrele anterioare (aripile) i cele posterioare. Capul este alctuit din partea cranian i partea facial, sub iat i prelungit n fa printr-un botior n vrful cruia se afl n rile. n jurul n rilor, pielea, pe o zon limitat, este lipsit de peri, formnd rinarium-ul. La unii dintre lilieci, n jurul nrilor i continuate pn la frunte, se gsesc nite forma iuni tegumentare nude, ntrite de nite cartilaje sub iri, elastice (numite foi e nazale) i anume potcoava, aua i lan eta. De aceea unele specii sunt denumite lilieci cu potcoav (de exemplu liliacul mare cu potcoav Rhinolophus ferrumequinum). Pavilioanele externe ale urechilor sunt destul de mari, uneori deosebit de mari i au un contur ce variaz de la o specie la alta. Speciile din ara noastr care nu prezint foi e nazale au la urechi o prelungire de aceeai consisten care se ridic n fa a deschiderii conductului auditiv. Aceast prelungire este mai ngust i mai scurt dect pavilionul urechii purtnd numele de urechiu sau tragus (de exemplu la liliacul urecheat Plecotus auritus). Foi ele nazale au rolul de a dirija fasciculele de ultrasunete emise prin n ri, iar urechiuele, mpreun cu urechile, capteaz ecoul ultrasonic.

Trunchiul liliecilor este cilindric, terminat cu o coad inclus n membrana zburtoare. Membrana zburtoare (membrana alar sau patagiul) este dubl, ntre cele dou tegumente gsindu-se scheletul membrelor anterioare i posterioare, vertebrele cozii, esut conjunctiv, vase de snge, fibre nervoase i muchi sub iri, care se prind de membran nu de oase, determinnd astfel plierea membranei pe aceleai linii de cte ori aripile sunt strnse. Membrana este destul de sensibil, putnd s degere sau s se usuce pe margini n timpul hibernrii; de aceea, ct dureaz hibernarea, liliecii caut s-i diminueze suprafa a de contact cu mediul nconjurtor i s gseasc locuri n care temperatura aerului s nu nregistreze valori negative, iar umiditatea s fie ridicat i relativ constant. Membrele anterioare se termin cu 5 degete. Primul deget este mic, mobil, neinclus n membran, i prevzut cu o ghear ncovoiat. Ghearele sunt utilizate pentru ag at n timpul repausului (pauzelor din timpul nop ii, somnului diurn, estivrii sau hibernrii) cnd liliecii stau atrna i cu capul n jos. Liliecii se pot men ine n aceast pozi ie fr s oboseasc datorit unei adaptri morfologice specifice: tendonul unui muchi trece printr-o teac de esut elastic fixat de falanga a treia i se prinde de partea ventral a ghearei. Greutatea corpului, prin ntinderea tendonului determin strngerea ghearei (figura 89) i realizarea unei suspend ri pasive, fr contractarea nici unui muchi. Chiropterele de pe ntreg globul pot fi nectarivore, polenivore, frugivore, insectivore, carnivore (inclusiv piscivore) i hematofage. n ara noastr toate speciile de lilieci sunt insectivore. Insectele sunt n general prinse din zbor, liliacul apropiindu-se de ele din spate. Ele sunt detectate n principal prin ecoloca ie, dar liliecii percep i vibra iile produse de aripile poten ialei przi n zbor. n momentul n care liliacul ajunge insecta din urm, face (timp de cteva secunde doar), din aripi un fel de plnie, iar insecta alunec n interiorul unui buzunar format prin ndoirea cozii. Apoi, printr-o micare rapid de ndoire a corpului, liliacul se apleac i prinde cu botul insecta czut n buzunar. Sunt i numeroi lilieci care i captureaz insectele de pe ramuri frunze sau sol.

Figura 89 - Mecanismul anatomic ce permite suspendarea pasiv a liliecilor (dup Valenciuc, N., Done, T., 2001)

Deoarece au suprafa a corpului mare, liliecii pierd o cantitate mare de ap pe care trebuie s o nlocuiasc. Megachiroptrele beau n zbor razant deasupra apei, cu botul deschis sau i moaie pieptul n ap , apoi l ling. Detectarea cu mare precizie a insectelor, precum i localizarea obstacolelor se face ns cu ajutorul ecoloca iei (figura 90).

Figura 90- Ecoloca ia, schem (dup Tillon, L., 2002)

Liliecii afla i n zbor lanseaz mereu n aer ultrasunete, care ajunse la un obstacol sunt reflectate i percepute de auzul lor. Distan a maxim de la care ultrasunetele mai pot fi recep ionate dup ce au fost reflectate este (pentru liliecii din ara noastr) de 5-6 m. Ultrasunetele emise difer de la o specie la alta, ele putnd fi utilizate drept criterii de identificare, dac se utilizeaz detectoare de ultrasunete. Unele specii emit ultrasunete prin gur, altele prin n ri. La acestea din urm, forma iunile foliacee din jurul n rilor au rol n orientarea fasciculelor de ultrasunete. Liliecii nu emit numai ultrasunete ci i

sunete, asemntoare unor scr ituri, rituri sau mrituri, iar nceputul fiecrei emisii de ultrasunete este marcat de un sunet scurt ca un fel de plesnet de limb. Chiropterele nu sunt animale prolifice, dnd natere de obicei unui singur pui. Cel pu in doi factori influen eaz aceast prolificitate sczut: longevitatea mare a liliecilor, absen a unor prdtori specializa i n consumul liliecilor i lipsa unor boli (epizootii) care s determine diminuarea masiv a efectivelor popula iilor. Chiar dac nu exist prdtori specializa i, exist mamifere care consum destul de frecvent lilieci (vulpile, bursucii, dihorii i jderul), alturi de psri rpitoare ca oimul rndunelelor (Falco subbuteo) sau oimul cltor (Falco peregrinus). Liliecii au i parazi i, dintre care cei mai frecven i sunt acarienii sugtori de snge, cum sunt cpuele. Liliecii distrug cantit i enorme de insecte (un individ consum pe noapte ntre 200 i 800 de insecte) jucnd astfel un rol important n mpiedicarea nmul irii n mas a insectelor i implicit n men inerea stabilit ii ecosistemelor forestiere. n mediul forestier, cteva msuri extrem de simple pot fi luate pentru conservarea i protejarea liliecilor: - men inerea cu ocazia marcrilor a 8-10 arbori scorburoi, fisura i la hectar, care s poat fi utiliza i ca ad post de lilieci; - favorizarea curpenului de pdure (Hedera helix) - pstrarea unei conexiuni forestiere ntre diferitele suprafe e mpdurite pentru a nu izola habitatele liliecilor - eventual dispunerea de cuiburi artificiale. Se impune de asemenea realizarea unui inventar al speciilor de lilieci forestieri pentru identificarea zonelor n care acestea sunt mai numeroase sau a celor n care exist specii rare, pentru aplicarea unor msuri speciale de conservare. Pentru aceast inventariere sunt necesari specialiti dota i cu aparate speciale pentru detectarea ultrasunetelor i cu plase (asemntoare celor utilizate pentru prinderea psrilor), n scopul capturrii lor temporare pentru identificare i studiere. Romnia este semnatar a conven iei de la Bonn (1982), prin care toate chiropterele din Europa (cu excep ia speciei Pipistrellus pipistrellus) sunt protejate, aceast lege fiind valabil i pe teritoriul rii noastre. Din octombrie 2000, Romnia este semnatar a Acordului asupra Conservrii Liliecilor din Europa. Prii sunt mamifere roztoare arboricole mai pu in cunoscute, care seamn la nf iare att cu veveri ele ct i cu obolanii. La fel ca i chi canii sunt greu de observat fiind activi mai ales noaptea i n plus hibernnd iarna. Mai toate speciile au botul ascu it, ochii mari cu cearcne n jur, must i lungi, coada lung i p roas, picioare sub iri dar cu gheare bine dezvoltate, puternice, ca adaptare pentru c rat n arbori. Consum mai ales fructe i semin e; n adposturile n care hiberneaz i adun provizii. la noi n ar triesc patru specii de pri (Georgescu, M., 1989). Glis glis (prul mare) se aseamn cel mai bine dintre to i prii cu o veveri . Spre deosebire de ceilal i pri triete n grupuri alctuite din mai multe familii. Se hrnete cu fructe i semin e (mai ales jir i alune), dar n compara ie cu celelalte specii, consum o cantitate mai mare de ou, psri de talia vrabiei, insecte i oareci. Toamna se ngra, pregtindu-se de hibernare; adesea hiberneaz mai mul i indivizi la un loc, ncovriga i, cu capul ntre picioarele dinapoi i acoperi i cu coada. Din cnd n cnd se trezete i ciugulete cte ceva din rezervele pe care i le-a fcut n cuib pentru iarn , apoi

adoarme din nou. Dumanii si sunt jderul, pisica slbatic, dihorul i p srile rpitoare de noapte. Carnea lui era considerat n antichitate de ctre romani o delicates; de aceea prii erau nchii n parcuri mprejmuite cu ziduri, iar la nceputul toamnei erau prini i nchii n nite vase speciale de lut numite glyarii. Gura acestor vase era acoperit cu un grtar de lut ars prin care animalele erau hrnite i ngrate cu nuci alune i castane. i astzi, la poalele Alpilor austrieci i iugoslavi ranii, mai ales cei sloveni, prind toamna pri, folosindu-le carnea, blana i chiar grsimea. Dryomis nitedula (prul cu coada stufoas) prefer pdurile de foioase cu arbori btrni. Dac nu gsete scorburi i face un cuib sferic, cu diametrul de 20-25 cm, prevzut cu o singur intrare, construit ntre crengi, din ramuri sub iri i frunze, cptuit cu fibre vegetale, mu chi, ln. Este solitar, nocturn. Se hrnete cu fructele arborilor de pdure dar i cu insecte, ou, psri i oareci. Primvara, cnd nu prea are cu ce se hrni, roade coaja lujerilor arborilor i mugurii. Este vnat de jder, nevstuic, pisic slbatic, i psrile rpitoare de noapte. Primvara, dac este numeros, poate deveni d un tor n culturile forestiere. Elinomys quercinus (prul de ghind sau de stejar). Este arboricol ca toate speciile de pri, dar petrece o bun parte din timp i la sol. Este nocturn. i face cuibul n arbori scorburoi, ns adesea folosete cuiburile vechi ale unor p sri. Consum fructe, semin e, dar n egal msur i psri, mamifere mici i chiar melci. Are aceeai dumani ca i specia precedent. Muscardinus avellanarius (prul de alun) este ntlnit n toate tipurile de ecosisteme forestiere, dar le prefer pe cele n care gsete alun, cu ale crui fructe se hrnete. Consum ns i ghind , fructe de pdure i mai rar insecte i psri mici. Rspndete un uor miros de mosc, de unde i numele (de asemenea, pentru c este rocat pe spate i se mai spune oarece ro u de pdure). Este nocturn, foarte agil. Are un cuib de var asemn tor prului cu coada stufoas, i unul de iarn, n gurile din sol, ntre rdcinile arborilor. Are aceeai dumani ca i ceilal i pri. Aa cum s-a men ionat, to i prii au picioare cu gheare puternice, apte pentru c rat i capturarea przii precum i vibrize (fire de pr senzitive) n jurul botului. Alte specii de mamifere comune n toate pdurile, de la cmpie la munte sunt: ariciul, chi canii, crti a, dihorul, hermelina, jderul, nevstuica, viezurele etc. Erinaceus romanicus (ariciul) este acoperit cu epi i datorit unui muchi dorsal circular i a muchilor abdominali se poate face ghem, pentru a se ap ra de du mani. Cnd merge ncet se atinge cu abdomenul de pmnt, deplasndu-se asemntor unei reptile; cnd vrea s se deplaseze cu vitez mai mare, se deprteaz de suprafa a solului. n ciuda epilor, elasticitatea pielii i permite s se strecoare prin orificii cu diametrul cu o treime mai mic dect l imea corpului. Este un animal crepuscular; ziua st ascuns ntr-un cuib n desi. Acesta este amplasat sub grmezi de frunze uscate, sub rdcini de arbori mor i, sub grmezi de crengi, sau i poate spa o vizuin adnc sub pmnt, de 20-30 cm, cu dou intrri. Iarna i face un cuib de hibernare, cptuit cu muchi i frunze. Se hrnete mai ales cu insecte i larvele acestora, cu melci, cu rme, cu broate, ou i uneori chiar p sri care cuib resc pe sol. Are un apetit feroce, poate vna ntr-o or 80 de rme. Vneaz erpi i vipere, la veninul crora are mare rezisten . nainte de a hiberna i face rezerve de grsime. Are pu ini dumani: bufni a, vulpea i rareori dihorul. Poate tri 7-10 ani.

Neomys anomalus (chi canul apusean) consum viermi, broate, petiori, mici roztoare, pui de p sri, dar mai ales insecte. Sap galerii subterane care duc la un cuib relativ mare (20-25 cm) cptuit cu ierburi, rdcini i muchi. E foarte activ, mai ales noaptea. Botul are must i lungi (vibrize), cu rol senzitiv. Neomys fodiens (chi canul de ap) prefer malurile cu por iuni de ap mai linitit. Este mult mai carnivor dect chi canul apusean. Este mnctor de icre de pstrv; uneori vneaz i pstrvi mici, crora le consum creierul. Prada este nti paralizat i ucis cu secre ia veninoas a unei glande salivare. i sap galerii complicate, cu diametrul de 2 cm. Uneori folosete galeriile fcute de oareci i crti e. Sorex araneus (chi canul de pdure) pentru a putea supravie ui este foarte prolific, deoarece este preferat de psrile rpitoare de noapte i de vulpe, care l consum n cantit i foarte mari. Talpa europaea (crti a) i duce ntreaga via n subteran. Este adaptat la acest mediu, avnd vederea foarte slab dar auzul foarte fin, cu ajutorul lui detectndu-i hrana (poate detecta prezen a unei rme printr-un strat de sol gros de 5-7 cm). Sap galerii, avnd membrele anterioare modificate morfologic n acest scop. n pielea gola de pe bot i labe se gsesc numeroi corpusculi senzoriali tactili, iar coada este scurt i prevzut cu peri epoi tactili. n timpul deplasrii prin galerii crti a ine coada ridicat, pentru ca perii tactili s fie n permanen n contact cu tavanul galeriilor, pentru orientare. n galerii, crti a se poate deplasa cu uurin att nainte ct i napoi, deoarece perii blnii au unghiul de inser ie de 90o. Crti a sap galerii nu numai pentru a se ad posti dar i pentru a gsi hrana, reprezentat de larve de coleoptere, miriapode, melci, pui de oareci, broate, rme. Uneori i face rezerve de rme decapitate n diverse locuri din galerii. n centrul sistemului de galerii se afl o camer de locuit, la o adncime de pn la 50 cm. n jurul acestei camere se gsesc culoare de aerisire i galerii permanente care conduc la cele de vn toare (pe o raz de aproximativ 50 m) (Thomassin, S., 1993). Dac terenul este umed, camera de locuit este amenajat spre suprafa sau chiar deasupra nivelului solului, n centrul unui muuroi mare. Ierneaz tot ntr-o camer de iernare, amenajat sub un mu uroi caracteristic, cptuit cu frunze i muchi. n timpul unor ploi toren iale, dac galeriile sunt inundate, crti a se poate scufunda i nota pn la un loc sigur, deasupra nivelului apei. Manifest fenomenul de canibalism: masculul nvins n luptele din perioada mperecherii este mncat uneori de nvingtor. Viteza de spare dar i de deplasare este destul de mare: poate spa n 24 de ore o galerie lung de 20 m, i se poate deplasa cu pn la 1ms-1. n puni, fne e i culturi agricole poate fi duntoare, dar n pdure nu, aici contribuind la aerarea solului. Mustela putorius (dihorul) are 0,3-0,4 m, coada fiind relativ lung n raport cu corpul. Botul este scurt, urechile mici i rotunjite cu marginea pavilionului tivit cu alb. Membrele posterioare, mai lungi dect cele anterioare, par scurte n raport cu corpul. Blana este brun-negricioas dorsal, i cafeniu-nchis pe partea ventral. Triete din zona de cmpie pn la munte, dar densitatea maxim e nregistrat n zona colinar. Triete i pe lng gospod riile oamenilor, dar i n pdure, n desiuri. E un rpitor feroce, atacnd la gtul przii. Se hrnete cu psri (de la vrabie la cocoul de munte), cu ou , reptile, batracieni i ocazional cu peti. Vizuina poate fi o scorbur n arbori, galerii prsite ntr-o vizuin de vulpe, guri n pmnt sau stive de crci. Cnd e atacat sau se simte amenin at elimin un lichid cu miros puternic i respingtor. Tot cu el i delimiteaz teritoriul.

Mustela erminea (hermelina sau hermina) are corpul suplu, alungit, de 27-29 cm, cu coada de 10-12 cm. Picioarele sunt relativ scurte n compara ie cu corpul, astfel nct, atunci cnd animalul se deplaseaz linitit las impresia c se trte. Gtul este la fel de gros ca i trunchiul, iar urechile mici, au vrfurile rotunjite. Unghiile sunt ascu ite i neretractile; i servesc la imobilizarea przii dup capturare i la c rat i spat. Culoarea blnii variaz dup anotimp. Vara este brun rocat pe partea dorsal i pe laterale, iar pe piept alb-glbuie. Iarna este alb n ntregime. Prefer pdurile btrne cu arbori scorburoi i poieni. Exclusiv carnivor, se hrnete mai ales cu oareci. Caracteristic este c n lipsa hranei sale obinuite, nu se sfiete s atace animale mai mari ca ea (iepuri, iezi de cprioar). noat i se ca r foarte bine; e un animal crepuscular i nocturn. E un animal solitar, delimitndu-i teritoriul cu o substan urt mirositoare. Martes martes (jderul) are lungimea corpului de aproximativ 60 cm, urechile sunt mari, cu vrful u or rotunjit, i prezint pe margine o bordur de culoare mai deschis. Blana are puful glbui i spicul brun cafeniu. Pe piept are o pat glbuie; p rul de pe coad e lung i nspicat cu negru. E un foarte bun c rtor i st aproape exclusiv n arbori. La sol se deplaseaz pe distan e scurte printr-o serie de salturi mici, succesive. i face cuibul n scorburile arborilor btrni ori n cuiburile de veveri . Mnnc mamifere i psri, dar la nevoie i cadavre gsite ntmpltor. Consum i fructe de p dure, mai ales scorue, mere i pere. Are o preferin special pentru oareci, de aceea exist o legtur direct ntre varia iile efectivelor de jderi i fructifica ia fagului. i veveri a e un vnat predilect al jderului. Amndou speciile sunt foarte agile c rtoare, jderul ezitnd ns s urmreasc veveri a dac aceasta sare pe sol sau pe o ramur aflat mai jos dect nivelul la care se afl jderul. Excrementele jderului (care con in blan i oase de micromamifere dar i smburii diverselor fructe consumate diseminare zoochor) sunt dispuse ca borne olfactive pentru marcarea teritoriului. Nu se apropie de aezrile umane dect n perioada coacerii fructelor. naintea iernilor grele i face provizii n scorburi. Are pu ini dumani naturali: bufni a mare i acvila. Mustela nivalis (nevstuica) are corpul suplu i alungit, de 18-22 cm. Botul este scurt, ascu it, gtul gros i lung, picioarele relativ scurte, cu unghii puternice, neretractile. Urechile sunt mici, rotunjite la vrf. Coada are lungimea de 5-6 cm, nu e stufoas, dar are la vrf un smoc de peri lungi. Blana este castanie cenuie, mai nchis la picioare i pe partea dorsal, i alb pe partea ventral. i sub gt are o pat albicioas. Spre deosebire de hermelin cu care se poate confunda, are linia de demarca ie ntre culoarea dorsal i cea ventral ondulat i nu dreapt. De asemenea, coada nevstuicii este colorat uniform n timp ce a hermelinei are vrful negru. Blana nevstuicii nu devine alb iarna. Nevstuica vneaz ziua, dar i noaptea, n special oareci i obolani, pe care i urmrete pn n galeriile lor. Atac i psri care cuibresc la sol putnd face pagube n terenurile cu fazani. Se ca r cu uurin , dar majoritatea timpului o petrece la sol. Se stabilete n apropierea aezrilor umane de care nu se deprteaz la mai mult de 1 km. Cuibul su e fie subteran, ntre rdcinile arborilor, fie la suprafa a solului, sub grmezi de lemne sau pietre. i folosete ca i jderul excrementele pentru marcarea teritoriului. Dumanii ei sunt uliul oricar, uliul porumbar, psrile rpitoare de noapte i rareori vulpea. Meles meles (viezurele) are un corp robust, ndesat, lung de 0,6-0,7 m, cu coada de 15-20 cm, stufoas, cu vrful alb. Blana e alctuit din dou rnduri de peri, cu spicul lung i aspru. Culoarea este cenuie de partea dorsal i mai ntunecat pe cea ventral

ncepnd din dreptul ochilor i pn n spatele urechii are o dung neagr. Pe gt are o pat alburie. Triete de obicei pduri, pe terenuri n care i poate spa vizuina. Aceasta e profund , pn la 2 m adncime, cu galerii lungi de pn la 7-8 m, prevzute cu ncperi pentru depozitarea hranei, pentru creterea puilor, pentru odihn, pentru depunerea excrementelor (viezurelui i place cur enia) etc. Vizuina poate avea pn la 10 ieiri. Intrarea are 20-30 cm diametru i n fa a ei se poate observa o movil de pmnt, cu un jgheab n centru, datorat trecerilor frecvente ale bursucului. La construirea vizuinii, bursucul poate deplasa pn la 25 t de p mnt. Aceeai vizuin poate fi folosit de genera ii succesive, timp de sute de ani chiar (Thomassin, S., 1993). Bursucul consum fructe, semin e, rdcini, larve, insecte (prad cuiburile de viespi i de albine slbatice) gasteropode, erpi (este imun la veninul viperelor), oareci, crti e i ou din cuiburile psrilor care clocesc pe sol. Apodemus flavicollis (oarecele gulerat) are o pat galben pe gt. Populeaz toate ecosistemele forestiere, de la pdurile de cmpie pn la cele de munte. Este solitar; nu sap galerii, ci i face adpost sub rdcini n mici vizuini prsite, crp turi i scorburi unde strnge provizii. Consum semin e i fructe de orice fel i reprezint o propor ie mare n meniul multor rpitoare; provoac pagube i este cel mai frecvent roztor din pdurile noastre. Apodemus sylvaticus (oarecele de p dure) este ntlnit mai ales n pdurile de stejar i fag, mai rar n pdurile de conifere. Consum fructe, semin e, flori i hran animal (nevertebrate, dar uneori i ou de psrele), apreciind mai pu in p r ile vegetative ale plantelor, avnd nevoie n toate anotimpurile de alimenta ie energetic. Anumite preferin e alimentare sunt determinate de necesitatea anumitor substan e nutritive: consumul capsulelor cu spori ale muchilor l ajut pe oarece s reziste frigului iarna, con innd o cantitate ridicat de acizi grai care sunt un veritabil antigel biologic, pe care oarecele nu-l gsete n plantele superioare pe care le consum (Thomassin, S., 1993). Are aceeai dumani ca specia precedent. Cuibul i-l amenajeaz la suprafa , utiliznd cuiburi prsite de p sri, sau subteran, cu galerii avnd dou ieiri i cuib de iernare. O alt component a structurii biocenozei forestiere este, aa cum s-a men ionat anterior reprezentat de rela iile intra i interspecifice: competi ia, favorizarea, rela iile legate de nmul ire, neutralismul, mutualismul, protocooperarea, amensalismul, comensalismul prdtorismul i parazitismul (tratate pe larg n ndrumarul pentru lucrri practice la ecologie). Asemeni tuturor sistemelor biologice, a tuturor biocenozelor ecosistemelor, i cele forestiere prezint toate nsuirile acestora, printre care se numr i diversitatea, integralitatea, autoreglarea, echilibrul dinamic i stabilitatea.
*

n ceea ce privete biodiversitatea n ansamblu, ara noastr, datorit aezrii sale geografice, prezint un nivel ridicat al acesteia, precum i numeroase ecosisteme naturale neinfluen ate antropic. Din ntreaga suprafa a rii, 47% este reprezentat de ecosisteme naturale i seminaturale. Romnia nc mai are unele dintre cele mai ntinse suprafe e de pduri virgine i cvasivirgine din Europa. Prezen a tuturor speciilor forestiere europene i a 60% din efectivul european de uri i a 40% din cel de lupi, reprezint indicii ale integrit ii i stabilit ii ecosistemelor forestiere romneti. La acestea se adaug prezen a deltei Dunrii, a peterilor, re elei

complexe de cursuri de ap , a pajitilor, care contribuie la creterea bog iei n specii a rii noastre. Diversitatea geografic a Romniei are drept consecin existen a unei diversit i biologice accentuate, reprezentat de 3700 specii vegetale i 33802 specii animale. Printre acestea se numr i multe specii endemice i subendemice (228 specii de plante i 1000 de specii de animale, care exist doar n ara noastr). Dei prezint o diversitate natural ridicat, aceasta a fost afectat de o serie de activit i antropice care au determinat diminuarea efectivelor unor specii, dispari ia lor, sau restrngerea suprafe elor ocupate de anumite tipuri de ecosisteme. Printre aceste activit i se numr poluarea, construc iile hidrotehnice, alterarea cursurilor rurilor, agricultura industrial, desecrile i drenrile, supraexploatarea unor resurse naturale, urbanizarea i industrializarea. Dac nu se gsesc solu ii pentru contracararea efectelor acestor activit i, biodiversitatea n ara noastr va continua s nregistreze un declin. Pentru a preveni acest lucru este necesar crearea unui organism coordonator care s inventarieze i supravegheze biodiversitatea i care s elaboreze i s aplice planuri concrete, la nivelul ntregii ri, pentru conservarea i ameliorarea ei. Dintre cele 3700 specii de plante, 39 de specii sunt n pericol de dispari ie, 171 de specii sunt vulnerabile, iar 1256 sunt rare. Dintre cele 33802 specii de animale, 9 specii de peti, 9 specii de amfibieni, 6 specii de psri i 2 specii de mamifere sunt pe cale de dispari ie. Dei n ar exist o sus inut activitate de cercetare tiin ific n domeniul tiin elor biologice n general i al biodiversit ii n particular, rezultatele acestor cercetri nu sunt centralizate i n general informa iile legate de ele sunt greu accesibile. n prezent se desfoar mai multe proiecte pentru inventarierea, ameliorarea i conservarea biodiversit ii, mai ales n rezerva ii i zonele protejate.
TEM DE CONTROL

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Care sunt caracterisiticile biocenozel0or forestiere? Care sunt caracterisiticile popula iilor de arbori? Popula iile de arbuti Popula iile de plante ierboase Popula iile de plante inferioare; micorizele, bacteriile fixatoare de azot. Popula iile de animale; popula iile de insecte, de amfibieni, de reptile componen , caracterisitici, protec ie. 7. Care sunt etajele ornitologice i care este coponen a lor n specii? 8. caracterisiticile biologice ale speciilor de psri; regim nutritiv, adaptri, reproducere, teritoriu 9. Speciile de iarn i speciile de pasaj 10. Rolul psrilor n ecosistemul forestier 11. Speciile de mamifere caracterisitice diferitelor etaje de vegeta ie. Componen , adaptri, biologie, protec ie.

4.3 Biotopul forestier


4.3.1 Generalit i Mediul sau habitatul forestier este spa iul fizic ocupat de biocenoza forestier i ansamblul de elemente abiotice din acest spa iu, cu care interac ioneaz biocenoza (Doni , N., i colab, 1977). Mediul forestier este alctuit din e c o t o p adic din factorii ecologici care ac ioneaz direct asupra biocenozei (apa, radia ia solar, umiditatea, aerul). Aceti factori, aa cum am men ionat, pot avea o varia ie cu caracter de regim sau perturbatoare. De asemenea, din mediul forestier face parte i g e o t o p u l, reprezentat de condi iile de mediu, care au ac iune indirect asupra biocenozei (relieful, panta, expozi ia, aezarea geografic etc.). Mediul forestier constituie obiectul de studiu al disciplinei sta iuni forestiere. No iunea de baz a disciplinei este sta iunea. n acesta au fost inclui de ctre diveri autori fie doar factorii ecologici, fie doar condi iile ecologice, corect fiind introducerea ambelor categorii. De men ionat este c ecotopuri similare se pot forma n geotopuri destul de diferite, prin substituirea condi iilor. Astfel sta iunea nu poate fi omogen dect sub raportul factorilor i numai n cazuri deosebite (extreme ecologice) i sub raportul condi iilor. De exemplu, n ce privete sta iunea unui gorunet, acelai ecotop se formeaz pe versan i nordici n silvostep , pe platouri i versan i nordici la trecerea spre etajul gorunetelor, pe toate expozi iile n cuprinsul acestui etaj, pe platouri i expozi ii sudice la limita cu etajul fgetelor i numai pe versan ii sudici n cuprinsul acestui etaj. Referitor la factorii i condi iile ecologice s-au formulat trei legi de baz: legea minimului, legea toleran ei i legea ac iunii combinate a factorilor (Doni , N., i colab, 1977). Legea minimului (legea lui Liebig): dac unul dintre factorii abiotici de care depinde existen a biocenozelor forestiere atinge valori minime, vitalitatea indivizilor scade sim itor sau chiar nceteaz, chiar dac ceilal i factori au valori optime. Astfel, reducerea cantit ii de ap din sol determin dispari ia plantelor, chiar dac ceilal i factori ecologici prezint un regim optim de varia ie. n mod normal, asemenea situa ii extreme nu apar n natur, factorii n cantit i minime determinnd de obicei modificri ale compozi iei fitocenozei sau modificri ale nivelului productivit ii sale. Efecte similare pot avea i factorii ecologici n exces: excesul de cldur sau de umiditate n sol, concentra ia prea mare a srurilor solubile etc. ntre valorile minime i maxime ale unui factor ecologic exist un interval n care specia sau asocia ia este viabil, realiznd ns o productivitate variabil. Productivitatea maxim se realizeaz cnd mediul abiotic global este optim. Legea toleran ei sau legea lui Shelford eviden iaz tocmai faptul c ntre optimul ecologic i extremele ecologice pentru o specie sau fitocenoz se realizeaz un interval de toleran n care vitalitatea, viabilitatea i rezisten a la adversit i a sistemului se pstreaz, dar se modific nivelul poten ialului su bioproductiv. Legea compensrii factorilor sau legea lui Mitscherlich scoate n eviden ac iunea simultan a factorilor ecologici, subliniind c, ntre anumite limite, acetia se pot compensa reciproc. De exemplu, o cantitate de lumin mai redus poate fi compensat de un excedent de dioxid de carbon, un deficit trofic n sol poate fi compensat de un regim climatic mai favorabil etc.

Raportul biocenoz forestier - factori abiotici este biunivoc: biocenoza forestier influen eaz profund regimul factorilor ecologici din interiorul su, iar la rndul lor factorii ecologici determin structura i func ionarea biocenozei.
4.3.2 Particularit i ale regimului factorilor ecologici n regiunile cu relief accidentat

Ecosistemele forestiere din ara noastr se afl n propor ie de 93% n regiunile de deal i de munte; deci, relieful are o importan deosebit, modificnd valorile i influen a factorilor ecologici prin intermediul expozi iei, pantei i altitudinii. Particularit i ale regimului radiativ n regiunile cu relief accidentat Altitudinea. Odat cu creterea ei, scade masa atmosferic i crete transparen a aerului; ca urmare, se reduc pierderile prin absorb ie i difuzie i crete intensitatea radia iei solare directe (figura 99). Intensitatea radia iei solare directe crete att de accentuat, nct pe mun ii cei mai nal i poate ajunge aproape de valoarea constantei solare. Cu altitudinea nu se reduce doar difuzia n general ci are loc i o deplasare a maximului de difuzie n domeniul undelor mai scurte, astfel nct crete propor ia radia iilor ultraviolete. La mare altitudine este caracteristic preponderen a radia iei directe asupra celei difuze. Radia ia global, datorit celei directe crete i ea, fiind cu 20-40% mai mare dect n regiunile joase (figura 91).

Figura 181 Varia ia radia iei globale, difuze i a raportului radia ie direct/radia ie difuz, cu altitudinea (dup Flack, 1966)

Expozi ia i panta versan ilor influen eaz att intensitatea radia iei, ct i durata insola iei. S-au realizat determin ri ale duratei iluminrii i ale intensit ii radia iei solare la diferite ore din zi, pentru cer senin, pe suprafe e cu expozi ii i pante diferite, n

anotimpuri diferite, i n zone situate la latitudini diferite (Trier, Germania 50oN i Tucson, Arizona 32oN). Determin rile realizate au fost reprezentate grafic, trecndu-se n abscis pantele (n grade) iar n ordonat, orele. Curbele de pe grafice reprezint valoarea intensit ii maxime a radia iei solare (calcm-2min-1) n func ie de expozi ie i pant (figura 92). Linia dreapt orizontal din partea superioar a fiecrui grafic red momentul rsritului soarelui, iar cea din partea inferioar red momentul apusului soarelui.

Figura 92 Varia ia intensit ii radia iei solare directe( la dou latitudini diferite), n func ie de expozi ie, pant, anotimp i or din zi (dup Geiger i Sellers, 1965)

Se observ c pe expozi iile sudice, la solsti iul de iarn (22 decembrie), soarele apune la orice nclinare n acelai moment, i anume cnd coboar sub orizont. n schimb vara, cu ct panta este mai mare, cu att va trebui mai mult timp dup rsrit pentru deplasarea soarelui din partea nord-estic a orizontului spre cea estic i pentru ridicarea la n l imea necesar pentru a lumina expozi ia sudic. Din aceast cauz, pe graficele expozi iilor sudice, vara, liniile superioar i inferioar sunt curbate, iar iarna aceste linii sunt aproape drepte. Astfel, la echinoc iul de iarn, la amiaz, versantul sudic cu panta maxim, beneficiaz de aceeai cantitate de energie pe care o primete o suprafa orizontal, vara, la ora nou. n ce privete expozi iile nordice, se observ c vara, momentul rsritului i apusului soarelui este aproximativ acelai, indiferent de pant. Doar abrupturile cu pante peste 60 o reprezint excep ii, ele nefiind luminate la amiaz de razele soarelui; de aceea, graficul prezint un intrnd, ca un guler. Aceste abrupturi nordice sunt iluminate direct de razele soarelui doar diminea a foarte devreme i seara spre apus. i pe pantele nordice

intensitatea maxim a radia iei se nregistreaz tot la prnz, dar, spre deosebire de expozi iile sudice, aici valorile intensit ii radia iei solare variaz invers propor ional cu panta, cele mai mari cantit i de energia primindu-le versan ii cu pante mici. Privitor la intensitatea radia iei, ea are o valoare maxim la o pant perpendicular pe radia iile solare. De aceea, maximul (haurat), se deplaseaz de la versan ii cu pant mic vara (la pozi ii nalte ale soarelui), spre pante mai abrupte iarna (cnd soarele are pozi ii mai joase pe bolta cereasc). Pentru regiunile noastre latitudinale, formele de relief (versan i, platouri, depresiuni etc.) pot fi grupate n trei tipuri de suprafe e. n p r i m a c a t e g o r i e intr suprafe ele orizontale, abrupturile nordice, nord estice i nord vestice, to i versan ii nordici, nord estici i nord vestici, abrupturile estice i vestice i to i versan ii estici i vestici. Regimul de insola ie pe aceste suprafe e are caracteristici specifice: valoarea maxim zilnic cea mai ridicat de nregistreaz la solsti iul de var i este pe teren orizontal de 4-5 ori mai mare dect maxima zilnic de iarn. Aceste oscila ii anuale sunt mai sczute pe versan ii nordici, nord estici i nord vestici. versan ii nordici au un regim al fluxului cu att mai favorabil, cu ct panta este mai mic. n ianuarie, fluxul apare numai pe versan ii nordici cu panta de 10-20o i cu ct se nainteaz spre var cuprinde pante mai mari (figura 92). pe versan ii estici (respectiv vestici), ora nregistrrii maximului zilnic se deplaseaz din orele dimine ii (respectiv serii) spre amiaz, pe msura apropierii de suprafa a orizontal. Aceast diferen este mai pronun at n lunile de var. Iarna, maximul zilnic se nregistreaz pe pantele de 40 o, primvara pe cele de 30 o, iar vara pe cele de 20o. Indiferent de anotimp, la amiaz versan ii cu pante mici (de 10 o) sunt favoriza i, primind un flux de insola ie de dou ori mai mare dect pe pantele de 60o. Acest raport se reduce la trecerea de la orele de amiaz spre cele de diminea (respectiv sear pentru versan ii vestici). n cea de-a d o u a c a t e g o r i e ntr abrupturile sudice, sud estice i sudvestice. Pe aceste suprafe e se nregistreaz anual dou maxime ale fluxului zilnic, i anume primvara i toamna. Valorile cele mai sczute ale fluxului maxim zilnic este la solsti ii. n cea de-a t r e i a c a t e g o r i e sunt inclui versan ii sudici, sud-estici i sudvestici. Acetia ntrunesc caracteristicile suprafe elor din prima categorie la pante ntre 0o i 60o i ale suprafe elor din a doua categorie pentru pante mai mari de 60 o. n ce privete cantitatea de energie radiant primit zilnic, pe primul loc se situeaz versan ii sudici cu pant de 30o, apoi suprafe ele orizontale, apoi pere ii verticali sudici. Situa ii avantajoase prezint i versan ii sud estici i sud vestici cu pante de 30o. Cantitatea maxim de energie radiant cumulat ntr-un an este mare n cazul versan ilor sudici cu panta de 30o, versan ilor sud estici i sud vestici cu pante de 30 o, suprafe ele orizontale i versan ii estici i vestici cu pante de 30o. Suprafe ele orizontale nu se afl pe primele locuri deoarece n anotimpul rece ele sunt defavorizate comparativ cu versan ii. n concluzie, regimul termic radiativ cel mai favorabil l au versan ii sudici, sudestici i sud-vestici, cu pante de 30o.

Particularit i ale reparti iei temperaturii aerului n regiunile cu teren accidentat Pe versan ii mun ilor, ca i n atmosfera liber, temperatura aerului scade n general cu altitudinea. Exist ns abateri importante n func ie de condi iile orografice locale, expozi ie, natura maselor de aer. Legat de condi iile orografice, n regiunile muntoase gradientul termic vertical are valori mai mari dect cel mediu vara i ziua, dup cum se poate observa n figura 93, urmrind curba temperaturilor lunii iulie. Noaptea i iarna, gradien ii termici verticali sunt mici, i apar frecvent inversiuni (curbele temperaturii medii ale lunii ianuarie i media minimelor). O alt particularitate a regimului termic n zonele muntoase este determinat de nclzirea i rcirea de la baz a atmosferei i iner ia termic a straturilor de aer mai nalte, care provoac o ntrziere a nclzirii sau rcirii aerului n func ie de anotimpuri. Ca urmare, amplitudinile diurne i anuale se micoreaz odat cu creterea altitudinii (figura 93 : amplitudinea medie anual - a i amplitudinea anual a mediilor extremelor zilnice - b).

Figura 93 - Particularit i le regimului aerului pe versan ii mun ilor (masivul Postvarul, versantul NE) (dup Marcu, M., 1983)

Reparti ia altitudinal a temperaturii este influen at i de formele de teren, dup cum acestea sunt concave, convexe sau versan i. Formele concave de teren (vi, depresiuni) favorizeaz n timpul nop ii i iarna, pe timp senin i calm, acumularea i re inerea aerului rece de pe versan i i realizarea unei statificri stabile, sub forma inversiunilor radiative sau orografice. n bazinele nchise, inversiunile termice sunt att de frecvente, nct afecteaz mediile lunare multianuale. Aici, nghe urile ntrzie mult primvara, i apar de timpuriu toamna, provocnd pagube culturilor silvice. Tot aceleai forme concave ofer ns n timpul zilei condi ii mai favorabile de nclzire a aerului datorit circula iei slabe a aerului i ad postului versan ilor vecini. Datorit nclzirii puternice ziua i rcirii intense noaptea, amplitudinile termice sunt mari. Acestea, mpreun cu nghe urile trzii i timpurii i inversiunile termice, confer microclimatului formelor depresionare un continentalism accentuat.

Formele convexe de teren au un regim termic mai moderat, determinat de circula ia mai intens a aerului pe direc ie vertical i orizontal, precum i datorit influen ei mai accentuate a atmosferei libere. Versan ii de mare ntindere, cu pant mai accentuat, prezint n partea inferioar caracteristicile zonelor concave, iar n partea superioar caracteristicile zonelor convexe de relief. Cel mai moderat regim termic l au sectoarele situate imediat deasupra stratului de inversiune. De aceea, sectorul mijlociu al versan ilor este denumit z o n c a l d . Deosebirile termice dintre versan ii cu expozi ii diferite sunt de acelai sens cu cele semnalate la regimul radiativ. Diferen ele dintre versan i sunt maxime n zilele senine n timpul zilei i mici noaptea. Diferen ele se atenueaz pe msura ndeprtrii de suprafa a terestr. Pe versan ii sudici, datorit nclzirii accentuate, apar turbulen a i convec ia cu intensitate maxim. n cazul, versan ilor cu pant complex, reparti ia altitudinal obinuit a temperaturii aerului este modificat de influen ele termice ale microformelor intermediare de teren (figura 94). Spre exemplificare este prezentat varia ia temperaturii aerului pe versantul nord-vestic al masivului Postvaru, noaptea la ora 1 i ziua la ora 13. Se observ astfel c noaptea, pornind din depresiunea Brsei (540 m altitudine), temperatura aerului crete cu altitudinea, de la -3,5oC la Ghimbav, pn la 750 m, unde se apropie de 0 oC. De la aceast altitudine n sus temperatura ncepe s scad uor la nceput, apoi foarte accentuat, pn la -12,5oC n Valea Sticlriei. Din acest punct temperatura crete din nou, pn la -1,2oC n Poiana Braov (la 1030 m altitudine) i n continuare, mai sus, pn la Cristianul Mare, unde se nregistreaz 0,4; pe culmile masivului temperatura este n jur de 0o, pe cnd n Valea Sticlriei e ger.

Figura 94 - Influen a microformelor de relief asupra regimului termic (dup Marcu, M., 1983)

n timpul zilei, temperatura coboar de la 7,2 oC nregistrate la altitudinea de 540 m, la aproximativ 4oC la altitudinea de 900 m i la 2,5oC pe Cristianul Mare (la altitudinea de1730 m); la aceeai or, n Valea Sticlriei se nregistreaz 10oC. Varia ia amplitudinii pe vertical ilustreaz i ea excesivitatea regimului termic n valea Sticlriei, care reprezint un nivel de discontinuitate n reparti ia vertical a temperaturii. Astfel,

amplitudinea termic este la altitudinea de 540 m de 10oC, n valea Sticlriei este de 22 oC, iar pe vrful Cristianul Mare amplitudinea este de doar 3oC. Dac din punct de vedere geografic Valea Sticlriei situat n partea nord-vestic i vestic a platformei Poienii Braov, reprezint o declivitate aparent lipsit de importan (energie de relief sczut, o adncime de 15-20 m), din punct de vedere microclimatic ea reprezint o particularitate distinct, cu deosebiri climatice esen iale fa de regiunea nconjurtoare. Particularit i n zonele cu relief accidentat prezint i regimul termic al solului, nu numai cel al aerului. Astfel, expozi ia i panta versan ilor influen eaz nu numai durata insola iei i intensitatea radia iei ci i propriet ile calorice ale solului plusul de umiditate din solul de pe versantul nordic influen eaz n consecin propriet ile calorice ale acestuia). Figura 95 ilustreaz grafic diferen ele ntre temperaturile medii lunare pe versan ii nordic i sudic, la diferite adncimi.

Figura 95 - Diferen ele de temperatur dintre versantul sudic i cel nordic la diferite adncimi (dup Heigel, K., din Marcu, M., 1983)

De-a lungul unui an, diferen ele ntre temperaturile medii lunare pe cele dou expozi ii (nordic i sudic) sunt maxime primvara i toamna i minime n iunie. Maximele diferen elor sunt determinate de surplusul de energie pe care l primete versantul sudic primvara i toamna, iar minimul diferen elor este determinat de surplusul de energie pe versantul nordic diminea a i seara i de influen a nebulozit ii din timpul dup-amiezelor. n ceea ce privete temperaturile extreme, vara, pe versantul nordic, la suprafa a solului sunt temperaturi minime mai sczute dect pe cel sudic. Iarna ns, situa ia este invers: minimele se nregistreaz pe versantul sudic, deoarece pe acesta stratul de zpad se poate topi temporar. Cum temperaturile maxime lunare i anuale se nregistreaz pe versantul sudic, rezult c amplitudinile de temperatur pe versantul

sudic sunt i ele mai mari pe acest versant n compara ie cu cel nordic. Diferen ele ntre temperaturile maxime vara de pe cei doi versan i pot fi observate n figura 96, care reprezint varia ia zilnic a temperaturii pe versan ii sud-estic i nord-vestic ai muntelui Tmpa, Braov (850 m altitudine). n zilele senine, diferen ele de temperatur ntre cei doi versan i pot depi ziua 20 oC i sunt mici noaptea (2-5oC). Cele mai mici diferen e se nregistreaz diminea a. n condi iile specifice ale muntelui Tmpa, diferen ele se anuleaz chiar total la prnz (cnd soarele depete culmea muntelui, las n umbr versantul sud-estic i lumineaz intens versantul nord-vestic) i cnd soarele apune dup culmile muntoase. La adncimea de 5 cm ns, diferen ele nu se mai anuleaz.

Figura 96 -Valorile orare ale temperaturii solului (la suprafa a i la adncimea de 5 cm b) pe versan ii sud-estic i nord-vestic ai muntelui Tmpa (dup Marcu, M., 1983)

Influen a modificatoare n ansamblu a reliefului, asupra temperaturii, apei i circula iei aerului este prezentat simplificat n figura 97.

Cldura Umiditatea aerului Apa din precipita ii Rezerva de ap a solului Circula ia aerului

Vale Plus ziua Minus noaptea Mare Infiltrare Mare Redus

Versant sudic Plus ziua Plus noaptea Redus Scurgere + infiltrare Mic Variabil

Platou Normal Normal Infiltrare Normal Accentuat

Versant nordic Minus noaptea Normal noaptea Mare Scurgere + infiltrare Normal Variabil

Figura 97 - Influen a reliefului asupra factorilor ecologici (dup Doni , N., et. al., 1977)

n zonele favorabile din punct de vedere climatic, relieful nu constituie n general un factor limitativ pentru formarea biocenozelor forestiere. Doar vile i depresiunile mltinoase, versan ii abrup i i fr sol (pere ii de stnc) sau cu sol superficial pot constitui locuri neadecvate pentru asemenea biocenoze.
4.3.3 Influen a reciproc ntre biocenoza forestier i factorii ecologici 4.3.3.1 Influen a pdurii asupra radia iei solare

Rolul de suprafa activ este preluat n p dure de suprafa a foliar. Prin suprafa a foliar mare, arborii absorb, reflect, transmit i emit o cantitate mai mare de energie dect oricare alte specii de plante. Plantele lemnoase au o reflectan redus (20%), o capacitate mare de absorb ie (70%), o penetrabilitate sczut (10%) i o mare capacitate radiativ (k = 0,97%) (Marcu, M., 1983). Binen eles, aceste valori sunt variabile, depinznd de nsuirile structurale i fiziologice ale fitocenozelor. Radia ia reflectat depinde de culoarea i pozi ia frunzelor, de configura ia coronamentului, de vrsta arboretului etc. Pdurile de r i n o a s e au albedoul mai mic dect cele de foioase, datorit culorii frunzelor i asperit ii mai mari a coronamentului. Arboretele t i n e r e, ncheiate, au albedoul mai mare dect cele btrne, rrite. A n o t i m p u l influen eaz albedoul datorit schimb rii culorii frunzelor i unghiului de inciden a radia iilor solare. Radia ia absorbit, fiind complementul celei reflectate i transmise, va fi influen at de aceeai factori aminti i mai sus, dar n sens invers. Din cele 70% absorbite, 1% se fixeaz prin fotosintez, 49% se consum prin evapotranspira ie i 20% pentru nclzirea plantei. Arborii absorb diferit anumite lungimi de und, n func ie de specie i vrst. Radia ia transmis. i capacitatea de transmisie are caracter selectiv i este variabil pe parcursul sezonului de vegeta ie, scznd continuu de la nfrunzirea total din primvar pn la nceputul toamnei. Intensitatea radia iei globale i luminozitatea scad de la vrful coroanelor spre solul pdurii. Descreterea este mai accentuat n treimea superioar a coronamentului i devine mai lent n spa iul trunchiurilor.

n arboretele mature i ncheiate de fag, radia ia global poate reprezenta n lunile de var doar 2-5% iar iarna pn la 50% din radia ia global a terenului descoperit. La arboretele mai rare sau cu nchidere pe vertical a coronamentului, intensitatea descrete destul de regulat pn n apropierea solului. Repartizarea luminozit ii pe vertical n pdure depinde de intensitatea luminii n atmosfera liber, de pozi ia soarelui, de masa frunziului i dispunerea n spa iu a frunzelor, de structura coroanelor i de pozi ia ramurilor i frunzelor fa de fluxul luminos. Legat de bilan ul radiativ, ntr-un arboret tn r de molid, cu consisten plin, valorile acestuia scad de la 100% deasupra vrfurilor arborilor, la 40% n partea mijlocie a coronamentului i pn la 5-6% la baza coroanelor i n spa iul trunchiurilor. Calitatea luminii n pdure depinde de propriet ile optice ale frunzelor prin care aceasta trece. Lumina n pdure este n cea mai mare parte roie, n timp ce sub un ad post oarecare n cmp deschis predomin lumina albastr difuzat de atmosfer.
4.3.3.2 Influen a luminii asupra biocenozei forestiere

Intensitatea radia iei solare incidente variaz, aa cum am men ionat, n func ie de latitudine i orografia terenului, determinnd adaptri ale asocia iilor vegetale. Astfel, n regiunile nordice, sau de la altitudini mai mari, speciile forestiere sunt adaptate la perioade de vegeta ie mai scurte i la o durat a iluminrii diurne mai lungi, comparativ cu regiunile temperate sau zonele de cmpie, unde perioada de vegeta ie este mai lung dar iluminarea diurn mai redus. De aceea, transferul de material seminologic trebuie fcut doar de la nord la sud i de altitudinile mari la cele mici, altfel culturile au anse mici de reuit. n ce privete expozi ia terenului, aa cum am mai precizat, pe versan ii nsori i radia ia total are valoare mai mare i ca urmare, zpada se topete mai devreme i vegeta ia pornete mai de timpuriu comparativ cu versan ii umbri i. Pe versan ii nsori i, evapotranspira ia este mai activ i astfel produc ia de biomas net a pdurii poate fi mai mic dect pe versan ii umbri i, care sunt mai umezi. De asemenea, pe versan ii nordici ac ioneaz mai mult lumin difuz care nu duneaz cloroplastelor i determin o stare de vegeta ie mai viguroas a arborilor Rolul esen ial al luminii este legat n ecosistemele forestiere de fotosintez; pentru ca aceasta s aib loc este necesar un minim de intensitate luminoas, numit punct de compensa ie (cnd absorb ia dioxidului de carbon prin fotosintez este egal cu eliberarea lui prin respira ie). Acest punct de compensa ie este situat la 1-1,5% din valoarea n cmp deschis la speciile rezistente la umbrire i la 3-5% la cele iubitoare de lumin. Punctul de compensa ie difer de la specie la specie. (El este de exemplu de 100 lx la brad i 200 lx la pin sau larice). n condi ii de uscciune, punctul de compensa ie are valori mai mari. Intensitatea fotosintezei crete odat cu intensitatea luminoas pn la 15-20% din lumina plin . Apoi, datorit respira iei intense, datorit deficitului hidric ce cauzeaz nchiderea stomatelor i acumulrii unei cantit i mari de produi ai fotosintezei, intensitatea acestui proces scade. Durata iluminrii diurne poate compensa, ntre anumite limite, (conform legii lui Mitscherlich), intensitatea mai sczut a luminii. Din lumina absorbit de frunze, doar 1-2% e folosit pentru fotosintez, cea mai mare parte se transform n cldur i este folosit pentru transpira ie. n coroana

arborilor, prin fotosintez se fixeaz de 20 de ori mai mult dioxid de carbon dect se elimin prin respira ie. Lumina contribuie la formarea clorofilei. n coroana arborilor frunzele sunt dispuse n mozaic pentru a putea primi mai mult lumin . Lumina determin i forma coroanelor, care este optim pentru ca arborele s beneficieze de mai mult lumin. Astfel se explic forma tabular a coroanelor puie ilor de fag, tei i ulm n masiv i coroanele asimetrice ale arborilor de lizier. n afar de dispunerea frunzelor i forma coroanelor, o alt adaptare la lumin a arborilor sunt frunzele de lumin i de umbr. La speciile de lumin i de umbr care triesc doar n aceste condi ii ecologice, diferen ele ntre frunzele de lumin i de umbr sunt mici. n general ns, la cea mai mare parte a arborilor forestieri, frunzele de umbr i cele de lumin au structuri anatomice diferite. Cele de umbr sunt mai sub iri i mai pu in adnc lobate, au o suprafa mai mare pe unitatea de greutate, epiderme mai sub iri i mai pu in esut palisadic, mai mult spa iu intercelular, mai pu in esut mecanic i conductor i mai pu ine stomate comparativ cu frunzele de lumin. Diferen e similare se nregistreaz i ntre frunzele speciilor de lumin i a celor de umbr. Dup aplicarea lucrrilor silvice de ngrijire, frunzele de umbr ale arborilor care ajung n lumin plin se usuc i cad, iar ramurile supravie uiesc doar dac apar noi frunze cu modificrile anatomice necesare. Lumina are efect i asupra scoar ei i ramurilor crescute din muguri adventivi, dup aplicarea lucrrilor de ngrijire. S-a constatat c scoar a este mai sub ire, mai fin i mai vulnerabil astfel nct la punerea n lumin este expus gelivurilor i prliturilor de scoar . De asemenea, dup punerea n lumin mai ales la arborii cu coroana slab dezvoltat, cresc ramuri din muguri adventivi. Pentru a preveni acest fenomen, se stimuleaz dezvoltarea arborilor din al doilea etaj al fitocenozei precum i dezvoltarea subarboretului, pentru a mbrca tulpinile arborilor. Lumina determin indirect i dezvoltarea rdcinilor, precum i dinamica proceselor colective. De exemplu, cnd lumina scade sub punctul de compensa ie, arborii care rmn cu coroanele prea jos se usuc i mor, realizndu-se astfel eliminarea natural n p dure. La acelai arbore, cnd frunzele de umbr din treimea inferioar a coroanei ajung la un moment dat s lucreze ineficient, ele se usuc mpreun cu ramurile care le sus in, avnd astfel loc elagajul natural. Creterea n nl ime se realizeaz tot ca urmare a nevoii de lumin. Creterea ncepe de timpuriu i e mai activ ini ial; apoi, cnd arboretul se rrete i lumina ptrunde n treimea mijlocie i inferioar a coroanei, se activeaz i creterea n diametru. Ca urmare a cantit ii mai reduse de lumin din coroane, arborii din masiv fructific cu 10-20 de ani mai trziu, periodicitatea fructifica iei este mai sczut, la fel i intensitatea ei, comparativ cu arborii izola i. Speciile lemnoase au exigen e i se comport diferit fa de lumin, ele putnd fi clasificate n specii de lumin, de umbr i de semiumbr (vezi ndrumarul pentru lucrri practice la ecologie, Mciuc, A., 1999). Plantele n general se mpart n ombrofile (sciatofile sau de umbr) i heliofile (fotofile sau de lumin). Exigen ele speciilor lemnoase fa de lumin variaz n func ie de vrsta arborilor i de condi iile sta ionale. Astfel, de exemplu, puie ii de frasin suport destul de bine umbrirea, n timp ce exemplarele mature sunt exigente fa de lumin. Situa ia este aceeai i n cazul puie ilor de gorun i de stejar.

Pe versan ii umbri i i umezi, fagul i bradul se pot instala chiar i pe teren descoperit sau la adpostul arbutilor ori ierburilor nalte. Molidul, la limita altitudinal sau latitudinal de vegeta ie se comport ca o specie de lumin . Dac este cobort ns mai jos dect arealul su natural, poate suporta umbrirea etajului superior o perioad mai ndelungat de timp. n general, cu ct condi iile sta ionale sunt mai favorabile, cu att speciile sunt mai rezistente la umbrire. La aceeai specie, lstarii i drajonii sunt mai rezisten i la umbrire dect exemplarele din smn . O alt adaptare la lumin este fotoperiodismul, care afecteaz dezvoltarea vegetativ i procesele reproductive la plante. n func ie de aceast adaptare, plantele pot fi de zi lung i de zi scurt. Exigen ele fotoperiodice nu sunt constante la aceeai specie, ci variaz cu latitudinea i altitudinea.
4.3.3.3 Influen a biocenozei forestiere asupra temperaturii aerului

Covorul vegetal preia par ial sau total, aa cum s-a men ionat anterior (la subcapitolul 3.5.14), rolul de suprafa activ; el imprim anumite particularit i regimului termic, n func ie de natura sa. Pdurea imprim caracteristici diferite regimului termic. Astfel, n p durea ncheiat, n timpul zilei, la nl imea standard (2m), temperatura aerului este mai cobort dect n teren descoperit. Noaptea, datorit protec iei coronamentului, temperatura aerului rmne mai ridicat n p dure dect n cmp deschis. Cele mai mari diferen e ntre pdure i cmpul deschis vecin se nregistreaz vara, n dup-amiaza zilelor senine, adic n momentul maximului de temperatur. n func ie de compozi ia pdurii, n regiunile noastre, aceste diferen e de temperatur pot ajunge la cteva grade. Noaptea i iarna, influen a pdurii este mai slab. Regimul termic particular al pdurii este cu att mai evident, cu ct ziua este mai lipsit de vnt i insola ia mai puternic. Pdurea influen eaz i valorile medii lunare ale temperaturii, diferen ele dintre pdure i terenul descoperit fiind de asemenea mai mari vara (cu aproximativ 1o C). n lunile de iarn diferen ele sunt foarte mici sau nule. n ce privete temperatura medie anual, diferen ele fa de cmpul deschis sunt foarte mici, de ordinul zecimilor de grad. Se observ c diferen ele de temperatur dintre p dure i cmpul deschis, sunt cu att mai mari cu ct intervalul de observa ie este mai mic. Influen a termic a p durii se manifest n general printr-o reducere a maximelor i o ridicare a minimelor (tabelul 13).
Diferen ele de temperatur dintre biocenoza forestier i terenul descoperit Tabelul 13 Caracteristici arborete Amestec de brad cu molid a Molidet cu consisten plin (930m b
+0,2 +0,2 +0,1 0,0 +0,5 +0,7 +0,5 +0,7 +0,7 +0,7 +0,7 +1,1

Diferen e dintre mediile lunare ale minimelor i maximelor de temperatur


I -1,3 II -1,7 III -2,0 IV -2,2 V -2,3 VI -2,0 VII -2,8 VIII -3,0 IX -2,9 X -2,4 XI -1,8 XII -1,1

Stejeret, 119 ani, consisten 0,9, etaj secundar de ar ar i ulm Nota:

-0,1

+0,1

0,0

-0,4

0,0

-0,9

-1,0

-0,8

+0,9

+0,3

+0,1

+0,1

-0,5

-0,1

-0,6

-0,4

-0,2

+0,8

+0,5

-0,8

+0,6

+0,6

-0,1

0,0

a - diferen a dintre media maximelor b - diferen a dintre media minimelor

Se observ din tabel c diferen ele dintre temperaturile maxime lunare din pdurea de rinoase i cmpul descoperit sunt negative tot timpul anului; diferen ele dintre temperaturile minime sunt pozitive i mai mici. Cele mai mari diferen e dintre mediile maximelor se nregistreaz vara (august - 3oC), iar cele mai mici iarna (decembrie - 1,1oC). Se observ de asemenea c diferen ele de temperatur dintre p durea de stejar i cmpul descoperit sunt mai reduse n compara ie cu p durile de rinoase. i n cazul p durii se stejar diferen ele sunt mai mari vara i sczute sau chiar inexistente iarna. O mai mare influen asupra temperaturii o are p durea de fag, care reduce cel mai mult vara temperatura n compara ie cu terenul descoperit, comparativ cu pinul silvestru sau molidul. Fagul oprete n coronament o cantitate mai mare de cldur i consum o cantitate mai mare de cldur prin transpira ie comparativ cu celelalte dou specii. O alt particularitate a regimului termic al pdurii este reprezentat de reducerea amplitudinilor termice n timpul verii. Aceast reducere a amplitudinilor variaz n func ie de compozi ia pdurii (figura 98). n timpul iernii amplitudinea diurn este aproape aceeai cu cea din cmp deschis. Se remarc p durea de fag, care reduce amplitudinile diurne mai accentuat dect orice alt pdure, deoarece re ine cea mai mare parte din radia ia solar n coronament i, dup cum am men ionat, consum mai mult cldur n procesul de transpira ie. Regimul termic mai moderat este o caracteristic a pdurilor ncheiate i n primul rnd al celor de molid, fag i brad. n func ie de consisten , nl ime, structur i alte caracteristici ale pdurii, regimul termic al acesteia poate fi mai pu in moderat sau chiar mai excesiv dect al cmpului deschis.

Figura 19 - Influen a asupra amplitudinii temperaturii (comparativ cu terenul descoperit) n func ie de compozi ia pdurii (dup Marcu, M., 1983)

Astfel, influen a moderatoare a pdurii asupra temperaturii aerului scade odat cu reducerea consisten ei. Radia ia solar ajunge n pdurea rrit direct la suprafa a solului astfel nct apar dou zone de maxim ziua (M1 i M2) i dou de minim noaptea (m1 i m2), una la nivelul coronamentului, alta la nivelul solului (figura 99).

Figura 20 -Reparti ia vertical a temperaturii aerului n interiorul pdurii rrite (dup Marcu, M., 1983)

Temperatura aerului este influen at i de vrsta pdurii; ea se modific odat cu modificrile structurale caracteristice diverselor stadii de dezvoltare. n timpul verii este

posibil ca diferen ele dintre p durile de foioase de acelai tip dar de vrste diferite s depeasc diferen ele dintre diferitele tipuri de p dure. Trebuie subliniat faptul c, n interiorul p durii temperatura aerului prezint importante varia ii pe vertical. Astfel, vara, pe timp senin, n p durile monoetajate, cu consisten plin, noaptea i diminea a nainte de rsritul soarelui, cea mai sczut temperatur se nregistreaz n coronament. De la acest nivel att n jos ct i n sus temperatura crete, maxima nregistrndu-se la nivelul solului. La amiaz, situa ia este invers (figura 100), cu un maxim la nivelul coronamentului, de unde temperatura scade n sus i n jos, nregistrndu-se un minim la sol. Prin urmare, amplitudinile termice diurne cele mai mari se realizeaz la nivelul coroanei, iar cele mai mici la nivelul solului (figura 101).

Figura 21 -Reparti ia vertical a temperaturii aerului n pdure (dup Marcu, M.,1983)

Pe parcursul sezonului de vegeta ie, diferen ele de temperatur pe vertical se modific. Astfel, diferen ele maxime de temperatur ntre coronament i suprafa a solului se nregistreaz la ncheierea procesului de nfrunzire; diferen ele scad dup ari ele din iulie-august, cnd densitatea frunziului ncepe s scad . La suprafa a solului i la nivelul coronamentului se nregistreaz diferen e ntre pdure i terenul deschis mai mari dect cele de la nl imea standard. Astfel, regimul termic al p durilor cu consisten plin, este mai moderat n apropierea solului i n spa iul trunchiurilor, dar este mai excesiv dect n cmpul deschis la aceeai nl ime, la nivelul coroanelor.

Figura 22 - Reparti ia vertical a temperaturii aerului n pdure, vara (Marcu, M., 1983)

n p durile cu consisten redus, regimul termic este excesiv pe ntreg profilul vertical al arboretului. Aceste elemente sunt importante pentru cunoaterea particularit ilor climatice ale suprafe elor n curs de regenerare: ochiuri, benzi, parchete etc. Astfel, dimensiunile ochiurilor de exemplu, trebuie bine alese; dac ele sunt prea mari, influen a pdurii scade sim itor i crete pericolul nghe urilor trzii. Legat de distan a pn la care se resimte influen a pdurii, ea este de 100 m pe vertical i nceteaz pe orizontal chiar n apropierea lizierei.
4.3.3.4 Influen a biocenozei forestiere asupra temperaturii solului

Pdurea, prin intermediul coronamentului exercit o influen puternic asupra temperaturii solului pe care l acoper, prin re inerea energiei solare n timpul zilei i a radia iei terestre n timpul nop ii. Litiera, prin conductibilitatea sa caloric foarte redus, ngreuneaz primvara nclzirea solului, iar toamna mpiedic rcirea lui, ac ionnd astfel ca un al doilea ecran protector, alturi de coronament (figura 102).

Figura 102 - Varia ia diurn a temperaturii solului n pdure comparativ cu terenul descoperit (dup Marcu, M., 1983)

Datorit acestor influen e, regimul termic al solului (la fel ca i al aerului) este mai moderat n pdure comparativ cu cmpul deschis. Diferen ele ntre solul de sub pdure i cel din cmp deschis se atenueaz ns cu adncimea. Temperatura medie anual a solului din pdurile de foioase este mai ridicat dect cea din pdurile de rinoase. Solul n pdure nghea pe o adncime mai mic dect solul descoperit. Adncimea de nghe n pdure depinde de compozi ie, vrst i consisten . n p durea de foioase, unde stratul de zpad este de regul mai gros, solul nghea pe o adncime mai mic n compara ie cu solul de sub pdurile de rinoase. Studiul varia iei temperaturii solului din fitocenoze diferite, n spa iu i timp, s-a realizat cu ajutorul izotermelor (figura 103).

Figura 103 - Izotermele solurilor n fitocenoze diferite (dup Bndiu, C, 1971) A leau dobrogean tipic, B-leau cu carpen, C-gorunet cu tei i mojdrean, D-Stejeret de stejar pufos cu scumpie, E-pajite xerofil, F-cmp descoperit (step)

Se pot astfel observa trei perioade caracteristice n mersul temperaturilor n sol: perioada de nghe poten ial, marcat de izoterma de 0oC, perioada de nclzire rapid a solului, n care temperaturile se egalizeaz pe ntregul profil i perioada de relativ stabilitate de la mijlocul verii. Cele mai mari diferen e ntre fitocenozele studiate (Bndiu, C., 1971) se nregistreaz n prima i ultima perioad. nghe ul afecteaz cea mai mare adncime de sol n step (suprafa a martor, cmpul descoperit) 58 cm, n timp ce n fitocenozele cu diferite compozi ii, adncimea de nghe este de trei-patru ori mai mic (15-25 cm). De asemenea, durata n care solul este nghe at este mai lung n p dure cu 16-36 de zile, comparativ cu terenul descoperit. Perioada stabil din timpul verii este caracterizat prin diferen e legate de valoarea absolut a temperaturilor. Cu ct sta iunea este mai clduroas, cu att numrul izotermelor cu valoare ridicat este mai mare; astfel, n timp ce n leaul cu carpen cea mai mare izoterm este de 16o, n celelalte fitocenoze apar izoterme de 18o, 20o i chiar 26 o la pajitea xerofil; la martor, izoterma maxim este de 24o. Varia ia n timp a mediilor lunare ale temperaturii solului ilustreaz ntrzierea maximelor, ncepnd cu adncimea de 40 cm. La suprafa a durata ntrzierii este zero, crete lent pn la adncimea de 40 cm, dup aceast adncime ntrzierile sunt de aproximativ o lun (figura 104). Diferen ele ntre sta iuni sunt mai mari n lunile de var comparativ cu celelalte anotimpuri, din cauza nclzirii diferite a solurilor (care se deosebesc prin natura rocii de baz, prin culoare, activitate biologic i umiditate). n urma determinrilor realizate, ntre sta iunile de p dure s-au nregistrat diferen e de 2,3 3,8oC (i chiar 7,3oC) vara , iar iarna diferen ele variaz ntre 1,5 o i 2 oC. ntre pdure i cmpul descoperit diferen ele

sunt i mai mari, dep ind 10oC. innd cont c aceste diferen e de temperatur sunt mult mai mari n sol comparativ cu aerul, rezult importan a studierii regimului termic al solului n cercetrile ecologice. Solul reflect ntr-o msur mai mare i mai uor sesizabil deosebirile de regim i de condi ii termice dintre sta iuni.

Figura 104 -Varia ia anual a temperaturii medii n solurile unor fitocenoze diferite i n cmp deschis (dup Bndiu, C., 1971)

Astfel, dac pentru temperatura aerului s-au nregistrat diferen e ntre media anual a sta iunii celei mai rcoroase i a sta iunii celei mai calde de 1 oC, pentru temperatura solului diferen ele au fost duble. Aceasta se explic prin faptul c solul reflect mai fidel condi iile de temperatur existente, fiind mai pu in expus varia iilor zilnice i reprezentnd un adevrat rezervor de cldur (el acumuleaz i cedeaz cldura treptat). n aer oscila iile sunt mai accentuate, mai frecvente i posibilitatea de uniformizare a temperaturii pe arii vaste (datorit circula iei aerului), mai mare (Bndiu, C., 1971).
4.3.3.5 Influen a temperaturii asupra biocenozei forestiere

Radia ia caloric (termic) reprezint 45-50% din energia radiant ajuns la nivelul coronamentului i include lungimile de und (infraro ii scurte) de peste 740 nm. Regimul termic variaz latitudinal i altitudinal, jucnd, alturi de regimul de umiditate, un rol esen ial n distribu ia p durilor.

n zona temperat, datorit varia iilor termice dintre var i iarn , perioadele de vegeta ie alterneaz cu cele de repaus vegetativ. Durata perioadei de vegeta ie variaz n func ie de altitudine, latitudine, expozi ie, specie etc. Ca urmare, speciile prezint ritmuri biologice caracteristice, adaptndu-se la gerurile puternice din timpul iernii. Plantele i regleaz temperatura prin disiparea unei pr i din energia pe care o absorb, pentru a preveni moartea organismului din cauza temperaturii excesive. Cele trei mecanisme majore de disipare a cldurii sunt radia ia (50%), transpira ia (cldura se pierde prin transformarea apei n vapori) i convec ia (prin care cldura este transferat de la frunze la aerul mai rece). Dac, n schimb, frunzele sunt mai reci dect aerul, ele primesc prin convec ie i conduc ie cldur, astfel nct, planta men ine n ceea ce privete cldura, un echilibru cu mediul nconjurtor. Procesele fiziologice ale plantelor se desfoar ntre 0o i 50oC, interval n care celulele vii i componentele proteice sunt stabile biologic i active enzimatic. La schimbarea anotimpurilor, aparatul foliar este condi ionat s func ioneze bine la temperaturi caracteristice fiecrui anotimp. n ecosistemele terestre fotosinteza se desfoar i la temperaturi sub 0oC, pn la 8oC, dar intensitatea fotosintezei scade. De exemplu la duglas, optimul de temperatur pentru desfurarea fotosintezei este situat ntre 10o i 25oC, la 0oC fotosinteza reprezentnd 70% din cea care se desfoar la 10oC ( Spurr, S., Barnes, B., 1992). Ca regul general, procesele fiziologice principale (fotosinteza i transpira ia) ncep la plantele din ecosistemele biologice la un prag termic minim de 0oC (cu excep ia rinoaselor), se amplific odat cu creterea temperaturii, atingndu-se un optim la 20o30 oC; apoi, procesele respective se reduc i nceteaz n jur de 50oC, cnd respira ia depete asimila ia. Procesele cele mai puternic influen ate de temperatur sunt: activitatea enzimelor ce catalizeaz reac iile biochimice, mai ales fotosinteza i respira ia solubilitatea dioxidului de carbon i oxigenului n celulele plantelor transpira ia capacitatea rdcinilor de a absorbi ap i substan e minerale din sol permeabilitatea membranelor. Stabilirea temperaturii optime este mai complex, deoarece procesele creterii sunt influen ate nu numai de temperatura din timpul zilei dar i de cea din timpul nop ii i de suma temperaturilor pentru un anumit numr de zile i de diferen a de temperatur dintre zi i noapte. De exemplu, pornirea n vegeta ie a plantelor la noi n ar se face dac se depete pragul minim de 8o-10oC, timp de cteva zile. De asemenea, limita nordic i alpin (adic latitudinal i altitudinal) a pdurii, traverseaz zonele n care temperaturile sunt mai mari de 10oC cel pu in 30 de zile pe an, corespunztor traseului izotermei de 10 oC a lunii celei mai calde. Temperatura influen eaz distribu ia, dar i componen a ecosistemelor forestiere la nivel zonal i global. La nivel global, cea mai mare diversitate biologic de pe glob se ntlnete n pdurile ecuatoriale, iar n zona temperat - n regiunile cu climat mai cald, numrul speciilor componente ale ecosistemelor reducndu-se odat cu rcirea climatului.

La nivel zonal, temperatura influen eaz compozi ia biocenozelor, speciile vegetale asociindu-se n func ie de exigen ele lor fa de temperatur. De exemplu, n podiul Babadag propor iile pe care le de in speciile principale n biocenozele forestiere depind de temperatur (figura 105). Astfel, teiul (Te) i gorunul (Go) sunt specii dominante n sta iunile cu temperaturi medii mai sczute, pe cnd propor ia stejarului pufos (Pu) i a scumpiei (Sp) cresc o dat cu creterea temperaturii. Mojdreanul (Mj) de ine o pozi ie median . De adaptrile plantelor la o anumit durat i varia ie a regimului termic n sezonul de vegeta ie trebuie s se in seama cnd se urmrete aclimatizarea unor specii exotice, n cazul transferului de material de mp durire sau la extinderea unor specii n afara arealului. Ba mai mult, chiar i aceeai specie prezint ecotipuri diferite n cadrul arealului su.

Figura 2305 - Varia ia propor iilor speciilor n compozi ia fitocenozelor n func ie de temperatura medie anual (dup Bndiu, C., 1971)

Regimul termic zonal poate fi influen at de factori geomorfologici (pant, expozi ie, relief). Alturi de regimul termic modificat, condi iile edafice i litologice pot determina apari ia unor inversiuni n distribu ia vegeta iei, sau a vegeta iei intra sau extrazonale, ca de exemplu insule de vegeta ie stepic n zona forestier, asimetrii n distribu ia vegeta iei pe versan ii nsori i i umbri i etc. Valorile perturbatoare ale temperaturii, care depesc intervalul optim de temperatur sau chiar valorile-limit, au influen e negative asupra componentelor ecosistemului forestier. C l d u r i l e e x c e s i v e din timpul verii, prin intensificarea transpira iei determin reducerea creterilor n n l ime i grosime (sau chiar anularea lor), ofilirea frunzelor sau chiar uscarea n cazul plantelor ierboase, sau arborilor n stadii juvenile de dezvoltare. Un alt fenomen negativ ce apare ca urmare a temperaturilor ridicate i intensit ii radia iei solare este prlitura scoar ei, care se nregistreaz la unele specii sensibile (brad, fag, molid, carpen) sau cu coaja sub ire (plop), situate la liziera pdurii.

La puie ii instala i n teren descoperit se nregistreaz arsura la colet; acest fenomen afecteaz mai ales salcmul, pe nisipurile din sudul Olteniei i nord-vestul Transilvaniei. T e m p e r a t u r i l e s c z u t e cauzeaz la arbori gelivurile (cvercinee, castan comestibil, fag, molid, carpen) i degerarea semnturilor. Dac temperaturile sczute alterneaz cu perioade calde, lujerii unor specii sensibile (frasin, nuc, o etar) pot i ei degera. n cazul speciilor forestiere active i n timpul iernii, arborii pot ajunge chiar s se usuce datorit secetei fiziologice, care mpiedic refacerea pierderilor de ap prin transpira ie (stimulat n zilele nsorite i cu vnt) din cauza solului nghe at. n ce privete popula iile de animale, gerurile mari afecteaz n primul rnd speciile de psri active, ale cror efective se pot diminua, dar i speciile de mamifere, datorit lipsei hranei sau inaccesibilit ii ei (sunt afectate n special micromamiferele: oareci, crti e, pri). n g h e u r i l e t r z i i (sau de primvar) pot determina degerarea puie ilor speciilor sensibile (gorun, stejar, frasin, fag, brad), sau frunzelor, florilor (la stejar, fag, brad, molid, florile femele pot fi distruse n mas de aceste nghe uri) i lujerilor tineri. n aceste condi ii, fructifica ia i regenerarea pdurii sunt afectate, iar creterile anuale sunt diminuate. nfurcirile tulpinii att de frecvente la fag, sunt cauzate de nghe urile trzii, care determin distrugerea lujerului terminal. n arboretele de brad au de suferit din acelai motiv lujerii laterali, care sunt mai precoci dect cei terminali. n cazul popula iilor de animale, la speciile de psri insectivore rentoarse din migra ie, nghe urile trzii pot provoca moartea. Varia iile termice n general, pot influen a ponta psrilor i supravie uirea puilor. n g h e u r i l e t i m p u r i i (de toamn) pot provoca degerarea lujerilor anuali nelignifica i, la arborii cu exigen e mai ridicate fa de cldur (salcm, nuc, cenuer, castan comestibil), afecteaz coacerea i diseminarea semin elor, micoreaz lungimea sezonului de vegeta ie n anumi i ani. Gelivurile men ionate anterior nu depind de grosimea ritidomului arborilor ci de con inutul n ap al esuturilor externe i interne ale tulpinii, care se contract inegal. Rnile cauzate de ger se cicatrizeaz lent i incomplet, constituind focare de infec ie cu ciuperci, care determin putrezirea i deprecierea lemnului. La fag, gerurile de iarn constituie una din cauzele importante ale formrii falsului duramen - inima roie, foarte frecvent n fgetele montane din Banat i Oltenia. Frigul puternic, urmat de nclzirea puternic a solului, determin n pepiniere i planta ii tinere desc l area sau deosarea puie ilor de molid, brad, larice, care din cauza dilatrii i contractrii succesive a solului sunt ridica i uor la suprafa . n pdure ns, unde extremele climatice sunt atenuate, acest fenomen se nregistreaz mult mai rar.
4.3.3.6 Influen a biocenozei forestiere asupra vntului

Pdurea se constituie ntr-un obstacol n fa a vntului i ca urmare i modific acestuia direc ia, intensitatea i structura. n fa a pdurii, liniile de curent sunt deviate ascendent, dar o parte din aerul aflat n micare p trunde n interiorul pdurii (figura 106).

Figura 2406 - Influen a pdurii asupra vntului (dup Marcu, M., 1983)

Influen a pdurii asupra vntului depinde de speciile componente, de structura i consisten a ei. De exemplu, s-au realizat cercetri care au eviden iat c ntr-un arboret de molid, reducerea vitezei vntului este mai accentuat dect ntr-un arboret de pin. De asemenea, viteza vntului se reduce mai mult n arboretele cu consisten plin i eventual etaj secundar, comparativ cu arboretele cu consisten redus. Un exemplu l constituie fitocenozele de pin (tabelul 14). Din tabel se mai observ c viteza vntului n pdure depinde, binen eles, de viteza vntului n teren descoperit. Viteza vntului scade pe msura deprtrii de lizier, spre interiorul pdurii. ntr-o pdure se stejar, la 200 metri n interior, viteza vntului sczuse cu 97-98% fa de cea din terenul descoperit. Viteza vntului n p dure variaz pe vertical, micorarea cea mai accentuat producndu-se n zona coronamentului.

Viteza vntului n % din viteza vntului n teren descoperit Tabelul 14 Caracteristicile arboretului Arboret de pin, 150 ani, etaj secundar des de molid Arboret de pin, 65 ani, consisten 0,9 Arboret de pin, 65 ani, consisten a 0,4 Viteza vntului n teren descoperit (ms ) i n diferite arborete (% din viteza n teren descoperit) 1,2 2,2 2,7 3,5 5,2 6,2 7,0 0 8 12 2 10 18 4 12 20 8 17 29 15 28 44 17 39 61 19 47 -1

n cazul vnturilor cu intensitate slab, n zona situat ntre limita inferioar a coroanelor i pn la 1 m de la sol, viteza este aproape uniform apoi scade din nou pn la suprafa a solului (figura107). n cazul vnturilor puternice, intensitatea vntului crete uor sub coronamentul pdurii, apoi scade pn la suprafa a solului.

Figura 107 - Varia ia n nl ime a vitezei vntului (dup Geiger, R., din Marcu, M., 1983)

Prin disiparea curentului de aer i prin turbionare, viteza vntului scade de 3-40 ori fa de viteza vntului deasupra pdurii (tabelul 15).
Reducerea vitezei vntului n mediul forestier Tabelul 15 Viteza vntului deasupra pdurii (ms-1) Viteza vntului n pdure (ms-1) Factorul de atenuare (viteza vntului deasupra pdurii/viteza vntului n pdure) 2 0,05 40 3 0,20 15 4 0,38 8 5 0,91 5,5 6 1,43 4,2 7 1,67 3,6 8 2,43 3,3 9 2,90 3,1 10 3,33 3,0

(dup Doni , N. i colab., 1971)

Pe profilul vertical, scderea cea mai accentuat se produce n coroana arborilor (figura 108) datorit rugozit ii mai mari a frunziului i scheletului de ramuri.

Figura 108 - Scderea vitezei vntului pe vertical ntr-un pinet, comparativ cu cmpul deschis (dup Doni , N. i colab., 1971)

Reducerea vitezei vntului la nivelul coronamentului este mai intens n p durea de foioase nfrunzit dect n cea nenfrunzit (figura 109).

Figura 109 - Varia ia n nl ime a vitezei vntului n pdurea nfrunzit i n cea desfrunzit (dup Doni , N. i colab., 1971)

Pdurea influen eaz n ceea ce privete vntul, i zonele vecine, atenund viteza acestuia i crend dou zone protejate, una de 100 m n fa a pdurii i cealalt de 500-750 m n spatele p durii. n suprafe ele exploatate din pdure, viteza vntului poate reprezenta:

58% la o parcel cu l imea de 600 m 37% la o parcel cu l imea de 200 m 5-8% la o parcel cu l imea de 50 m.

4.3.3.7 Influen a vntului asupra biocenozei forestiere poate fi att pozitiv ct i negativ.

I n f l u e n a p o z i t i v . Curen ii de aer influen eaz transpira ia plantelor, mai ales a arborilor care reprezint principalul obstacol n calea vntului. Dac viteza curen ilor de aer este mai mic de 5 ms-1, acetia au consecin e pozitive, eliminarea rapid a apei reprezentnd o condi ie indispensabil pentru un ritm fotosintetic normal. De asemenea, n cazul unor specii cu transpira ie intens, cum este laricele, stagnarea vaporilor de ap n depresiuni slab ventilate, constituie una din cauzele principale ale strii de vegeta ie lnced a arborilor i a sensibilit ii lor la atacul ciupercii Dasyscypha willkommi. n perioadele secetoase ns, intensificarea transpira iei provocnd nchiderea par ial, sau temporar chiar total a stomatelor, determin apari ia unei depresiuni fotosintetice accentuate i pierderi nsemnate de biomas vegetal. Vnturile care bat constant i cu intensitate mare dintr-o singur direc ie determin apari ia fenomenului de secet eolian care cauzeaz uscarea unei pr i din coroan i apari ia arborilor cu coroana n form de drapel (mai ales la limita superioar a pdurii). Vntul slab sau moderat intensific uneori asimila ia dioxidului de carbon, deoarece aduce la nivelul frunziului cantit i mereu nnoite de dioxid de carbon. Curen ii de aer provoac i mprtierea gazelor nocive emanate de ntreprinderi, pe care p durea le poate astfel filtra cu mai mult eficacitate. n plus, vntul determin polenizarea celor mai multe specii (molid, brad, pin, larice, fag, stejar, mesteacn, carpen, frasin, ulm, anin) i diseminarea semin elor i fructelor la distan e variabile n func ie de forma i greutatea acestora. Vntul contribuie astfel esen ial la colonizarea suprafe elor dezgolite de ctre speciile pioniere (mesteacn, plop tremurtor, salcie cpreasc, arbuti i ierburi). I n f l u e n a n e g a t i v a vntului se exercit la viteze mari ale acestuia, cel mai frecvent la viteze de peste 60 kmh-1. Un prim fenomen negativ este cel de biciuire, care apare n arboretele amestecate de molid, brad sau fag, cu specii pioniere ca mesteacnul sau plopul tremurtor. Loviturile permanente ale ramurilor sub iri, micate de vnt, determin rnirea vrfurilor vegetative, frunziului tnr i inflorescen elor, ceea ce poate duce uneori la uscarea n mas a planta iilor de rinoase invadate de speciile pioniere. De asemenea, creterea vitezei vntului determin scderea intensit ii fotosintezei (la vnturi cu viteze de 10 ms-1, intensitatea fotosintezei scade cu 70%), iar balansarea tulpinilor determin perturbarea circula iei normale a sevei i implicit a creterii arborilor. Influen a permanent a vntului determin realizarea unor tulpini mai scurte, conice, a unor coroane asimetrice i a unui sistem radicelar puternic dezvoltat. n plus, vntul poate determina apari ia defectelor n lemn, cum ar fi rulura (dezlipirea inelelor de cretere datorit tensiunilor inegale din lemn) sau excentricitatea inelelor anuale, datorit formrii traheidelor cu pere i groi.

Principalul efect negativ al vnturilor de mare intensitate (cu viteza peste 15 ms-1) este reprezentat ns de doborturile de vnt. Doborturile au cauzat pagube extrem de importante n Europa n ultimii 200 de ani. Pagubele au fost estimate la aproximativ 10 milioane de lire sterline. i la noi n ar pagubele sunt apreciabile, anual doborturile de vnt i de zpad afectnd aproximativ 5000 ha. n jude ul Suceava, ntre anii 1960-1985 s-au exploatat 30 000 000 m3 ca urmare a doborturilor i rupturilor de vnt i de zpad. ntre 6 i 8 martie 2002 s-au nregistrat doborturi masive de vnt, mai ales n bazinul superior al rului Moldova, n bazinul Moldovi a i n bazinul superior al Sucevei, doborturi n urma crora au fost afectate 4 000 000 m3 lemn. Doborturile de vnt sunt influen ate de mai mul i factori, att relativ la arbori ct i la arborete. * n ceea ce privete a r b o r i i, stabilitatea lor variaz n func ie de caracteristicile lor. Astfel, stabilitatea arborilor este influen at de mrimea, forma i penetrabilitatea coroanei lor, de dimensiunile i forma tulpinilor i de sistemul lor radicelar (Vlad, I., Petrescu, L., 1977). Presiunea exercitat de vnt i for a de ncovoiere care ac ioneaz asupra arborelui crete propor ional cu mrimea coroanei. Stabilitatea arborelui este de asemenea influen at de nl imea punctului de aplicare a for ei, respectiv de lungimea bra ului for ei care determin momentul de ncovoiere; ca urmare, arborii cu coroana scurt (deci cu punctul de aplicare a for ei aflat mai sus), sunt mai u or smuli i rup i n compara ie cu cei cu coroane nguste dar lungi. Asimetria coroanei determin deplasarea punctului de aplicare a for ei nafara axei trunchiului, care n aceste condi ii este solicitat la torsiune i la compresiune excentric, fiind mai uor de dezechilibrat. Penetrabilitatea coroanei, adic msura n care frunziul permite trecerea prin el a vntului, este favorabil stabilit ii arborelui, pe cnd o coroan deas i de mari dimensiuni, care opune rezisten curen ilor de aer are influen nefavorabil asupra stabilit ii arborelui. n ce privete forma tulpinii, arborii cu trunchiul mai conic, cu un coeficient de zvelte e mai mic, sunt mai rezisten i dect cei cu coeficientul de zvelte e mare. Creterea coeficientul de zvelte e este favorizat de men inerea unei desimi excesive n sta iunile favorabile creterii arborilor. S-a constatat experimental c doborturile de vnt i de zpad sunt cu att mai frecvente cu ct valoarea coeficientului de zvelte e depete valoarea unitar. Cum n arboretele de productivitate inferioar coeficientul de zvelte e este n general subunitar, rupturile i doborturile de vnt apar rareori. Lucrrile de ngrijire i conducere (n spe rriturile), realizate de timpuriu i cu o intensitate mai mare, favorizeaz realizarea unor coroane mai mari la aceleai nl imi ale arborilor, determinnd o conicitate mai mare a tulpinii, o nl ime mai mic a centrului de greutate i o nrdcinare mai puternic, deci o stabilitate mai mare a arborilor. Felul nrdcinrii este un alt factor esen ial care afecteaz stabilitatea arborilor; nrdcinarea trasant scade rezisten a arborilor la doborturi. De aceea molidul este una dintre cele mai vulnerabile specii la ac iunea vntului, atunci cnd acesta are viteze mari i caracter perturbator, aritmic. * n ceea ce privete a r b o r e t e l e, att s t r u c t u r a acestora ct i f a c t o r i i e c o l o g i c i care le condi ioneaz dezvoltarea, au o mare influen asupra rezisten ei la doborturile de vnt. Astfel, ca elemente structurale, compozi ia, consisten a, vrsta i etajarea arboretului influen eaz decisiv rezisten a arboretelor la

doborturile de vnt. Legat de compozi ie, molidiurile pure sunt cel mai adesea afectate de doborturi. Cum caracteristicile arborilor care le influen eaz stabilitatea men ionate anterior (sistem de nrdcinare, natura i volumul frunziului coroanelor, rezisten a fibrei lemnoase la rupere etc.) variaz de la specie la specie, i vulnerabilitatea lor la doborturi este diferit. Astfel, arboretele amestecate sunt cele mai rezistente, nregistrnd doborturi la viteze ale vntului de peste 29 ms-1, brdetele, fgetele i gorunetele la viteze de 23 ms-1, iar molidiurile la viteze de 17 ms-1. Rezisten a arboretelor amestecate de molid cu brad i fag variaz n func ie de propor ia molidului, fiind cu att mai pu in rezistente cu ct propor ia speciei men ionate este mai mare. n acest tip de arborete, numrul foioaselor doborte este mult mai mic, fiind afectate n general exemplarele defectuoase, b trne, infestate cu ciuperci sau exemplarele antrenate de cderea rinoaselor. Dintre principalele rinoase, bradul manifest o mai mare rezisten la doborturi, dar i aceste arborete pot fi afectate n anumite situa ii sta ionale sau din cauza putrezirii pivotului i rd cinilor din cauza infestrii cu ciuperca Heterobasidion annosus. n ce privete ierarhizarea speciilor n func ie de vulnerabilitatea la doborturile de vnt, rinoasele se ordoneaz astfel: molid, brad, pin, larice, zmbru, iar foioasele astfel: fag, frasin, acerinee, mesteacn, plop tremurtor, carpen, gorun, stejar. Consisten a arboretului este important condi ionnd dezvoltarea i densitatea coronamentului. Consisten a plin nu are neaprat consecin e favorabile, dup cum i rrirea arboretelor la vrste naintate n loc s mreasc, diminueaz rezisten a arboretelor. n arboretele nchise, vijeliile de intensitate redus cauzeaz adesea apari ia unor rupturi i dezrdcinri n ochiuri, care cu timpul se lrgesc i zdren uiesc masivul. Aceste goluri pot determina apari ia n timpul furtunilor a unor turbioane cu efecte nefaste asupra rezisten ei arboretelor. Arboretele cu un numr mai redus de arbori, fie de la plantare, fie prin aplicarea rriturilor i cu coronamentul mai jos, sunt mai rezistente. Scderea brusc a consisten ei arboretelor dese le expune pericolului doborturilor. S-a constatat c arboretele cele mai rezistente sunt cele n care coroanele arborilor acoper complet solul, fr s se ntrep trund i fr ca ntre ele s rmn spa ii libere. Faptul c proiec ia coroanelor trebuie s acopere solul nu nseamn c toate coroanele trebuie s fie n acelai plan, arborii putnd s fie dispui pe mai multe etaje, putnd s aib nl imi variate. S-a constatat c lizierele p durilor au o mare influen asupra repartizrii i amploarei doborturilor care se produc n interiorul arboretului respectiv. Dac arborii de la marginea masivului care formeaz liziera sunt spa ia i i ca urmare au coroanele dezvoltate i coborte pn n apropierea solului, riscul doborturilor de vnt scade. O lizier nepenetrabil sau lipsit de continuitate expune arboretul la doborturi. E necesar evitarea crerii de goluri i bree n lizierele arboretelor, deoarece for a vntului crete cu ptratul vitezei cnd curen ii de aer ptrund n astfel de goluri. Vrsta i etajarea arboretelor. La noi n ar s-a constatat c cele mai afectate de doborturi sunt arboretele echiene i relativ echiene, unietajate (i pure), care prezint un profil continuu i un plafon superior continuu care favorizeaz alunecarea curen ilor de aer i ca urmare accelerarea deplasrii curen ilor de aer. Dimpotriv, arboretele pluriene, alctuite din arbori de vrste i dimensiuni variate, asigur o dezvoltare mai echilibrat a arborilor, concomitent cu realizarea unui profil dantelat al plafonului superior, ceea ce are ca efect diminuarea vitezei curen ilor de aer.

Trebuie subliniat un aspect important, i anume acela c la viteze ale vntului care depesc 29 ms-1 se nregistreaz doborturi de vnt n arborete, indiferent de structura lor sau de msurile de gospodrire care le-au fost aplicate. F a c t o r i i i c o n d i i i l e e c o l o g i c e influen eaz comportarea arboretelor la vnt puternic prin modul cum le expun pe acestea curen ilor de aer i prin posibilit ile de dezvoltare pe care le ofer. Arboretele expuse chiar de la vrste mici vntului puternic, cum sunt cele de limit, sau de altitudine mare, sunt mai rezistente la ac iunea vntului. n schimb, n aceleai zone, dac roca este aproape de suprafa , este stnjenit dezvoltarea n profunzime a sistemului radicelar, ceea de are ca efect scderea rezisten ei la doborturi. De asemenea, dup cum s-a mai amintit, rezisten a arboretelor din sta iuni de bonitate inferioar este mai mare, comparativ cu cea a arboretelor din sta iuni cu bonitate mijlocie sau superioar. Cercetrile au artat c ponderea cea mai mare a doborturilor se nregistreaz pe versan ii cu expozi ii nordice (N, NV i NE), urmnd apoi versan ii estici i sudici. Formele de relief au o influen apreciabil deoarece pot modifica viteza i direc ia i structura vntului ca urmare a ac iunii mecanice a neregularit ilor sale. Atunci cnd fluidul se scurge peste o muchie ascu it, viteza lui crete foarte mult i formeaz n spatele obstacolului un curent circular, un turbion care aduce fluidul napoi (figura 110).

Figura 2510 - Trecerea unui curent de aer peste o muchie (dup Dissescu, R.., din Marcu, M,, 1983)

Astfel, ntlnindu-se doi curen i, ia natere o suprafa de discontinuitate care se extinde treptat sub ac iunea turbionului principal, desfcndu-se apoi ntr-o serie de vrtejuri mai mici. Caracteristicile vntului sufer diferite modificri, n func ie de forma de relief pe care acesta o ntlnete n cale n deplasarea sa. Dac o mas de aer este obligat s treac peste un lan muntos, dispus perpendicular pe direc ia ei de deplasare, pe versantul expus vntului viteza aerului aflat n micare ascensional scade, n func ie de lungimea i nclinarea versantului. n func ie de viteza vntului, n aceast zon fie se poate forma un triunghi de calm, fie se poate forma un turbion sta ionar cu ramura superioar ndreptat n direc ia vntului i cu cea inferioar descendent (figura 111, a), fie se pot produce micri turbionare dezordonate (figura 111, b). n cazul turbionului unic, cu ct panta este mai mic, cu att forma acestui turbion este mai aplatizat.

Figura 2611 - Modificri ale vntului la trecerea peste un lan muntos (dup Averkiev, din Marcu, 1983)

n figur se mai poate observa c n zona de creast viteza vntului crete comparativ cu viteza nregistrat la aceeai altitudine deasupra unui es, datorit micorrii sec iunii de curgere, ceea ce crete probabilitatea apari iei doborturilor de vnt n zona men ionat. Pe versantul opus vntului, micarea aerului nu devine descendent imediat dup traversarea crestei muntelui, ci la o anumit distan , astfel nct unghiul de cdere se poate apropia uneori de unghiul drept. n zona de mijloc a versantului se poate forma un turbion sta ionar cu ramura superioar descendent, sau micri turbulente generalizate, de intensit i diferite (figura 111). Aceste micri turbionare precum i componenta vertical negativ a vitezei vntului explic cderea maselor de aer i frecven a mai ridicat o doborturilor pe versan ii opui vntului. Viteza vntului n cdere este cu att mai mare cu ct muntele escaladat de masele de aer a avut o nl ime mai mare. n cazul n care culmile mun ilor ntlni i n cale de vnt prezint un profil dantelat, fiind formate dintr-o succesiune de piscuri i ei, n acestea din urm, liniile de curent se ngrmdesc i n plan orizontal, concomitent cu micorarea sec iunii de scurgere din plan vertical, men ionat anterior. n cazul n care vntul strbate o vale, modificarea caracteristicilor sale depinde de l imea, lungimea i orientarea acesteia. Dac axul vii este perpendicular pe direc ia vntului, liniile de curent urmresc profilul terenului, pe cei doi versan i ap rnd, n cazul vilor largi, micri turbulente. n cazul n care valea este ngust, zonele turbulente de pe cei doi versan i se contopesc formnd o por iune cu turbulen generalizat care ns nu este periculoas. Dac n vi sau depresiuni stagneaz aerul rece, este posibil ca vntul s alunece pe deasupra acestor mase de aer i s nu mai ajung pe fundul vii sau depresiunii.

Dac axul vii este orientat n aceeai direc ie cu cea din care bate vntul, acesta este canalizat n lungul vii; dac versan ii prezint denivelri accentuate pot apare turbulen e accentuate, mai ales la marginea curentului i doborturi pe clinele expuse direct vntului. Dac valea este orientat oblic fa de direc ia vntului, masa de aer poate fi deviat i n plan orizontal, deplasndu-se fie de-a lungul vii, fie perpendicular pe linia crestelor. n zonele muntoase unde se produc doborturile, scheletice, solurile sunt superficiale, uoare; sunt de asemenea frecvente solurile podzolice care, datorit cantit ii mari de precipita ii caracteristice zonelor de munte, sunt umede. n aceste condi ii edafice, molidul formeaz un sistem radicelar superficial, trasant, ceea ce favorizeaz apari ia doborturilor. Drenajul normal al solului, lipsa apei stagnante determin creterea rezisten ei mecanice a solului i implicit a rezisten ei arborilor la rsturnare. Precipita iile abundente care preced sau nso esc adesea vnturile puternice micoreaz coeziunea solului i aderen a rdcinilor; astfel, s-au produs doborturi de vnt n amestecuri, la viteze ale vntului mai mici de 23 ms-1, din cauza precipita iilor foarte abundente care au nrut it condi iile de sol. Tot legat de precipita ii, s-a constatat c, dei furtunile din timpul repausului vegetativ sunt mai numeroase, deoarece sunt nso ite de mai pu ine precipita ii i solul este nghe at, doborturile sunt mai pu in frecvente i au un volum mai redus. n cazul precipita iilor solide, ncrcarea coroanelor arborilor accentueaz instabilitatea acestora, favoriznd producerea doborturilor chiar la viteze mai mici ale vntului. Vntul este factorul esen ial declanator al doborturilor; efectele sale pot fi amplificate datorit fenomenului de rezonan (caz n care frecven a proprie a balansului arborilor coincide cu frecven a rafalelor de vnt) i datorit undelor ce iau natere din interferen a rafalelor de vnt care nainteaz cu cele reflectate de obstacole. Rupturile i doborturile de vnt afecteaz echilibrul ecologic i autocontrolul ecosistemelor forestiere pe perioade ndelungate, determinnd apari ia de perturba ii n exercitarea tuturor func iilor atribuite acestor ecosisteme. Sunt astfel perturbate att func iile protective ct i cea productiv (este afectat ritmicitatea aprovizion rii cu mas lemnoas iar calitatea acesteia scade). Deprecierea lemnului se datoreaz tensiunilor, compresiunii i torsiunilor la care sunt supuse trunchiurile arborilor. Cnd arborii sunt d e z r d c i n a i, crp turile fine, longitudinale, transversale sau radiale din interiorul trunchiurilor sunt rareori vizibile ini ial cu ochiul liber, ele devin evidente mai trziu, la uscarea buteanului. n cazul r u p t u r i l o r, acestea pot fi transversale, ca o retezare, sau cu achieri prelungite i crpturi longitudinale. Acestea se produc n cazul ac iunii doar a vntului n partea inferioar a fusului, iar n cazul ac iunii combinate a vntului i zpezii, n jumtatea superioar a fusului. Diminuarea i declasarea volumului de lemn este n cazul dezrdcinrii mai mic, de 3%, comparativ cu rupturile, unde acest volum este de 4-12%.
4.3.3.8 Influen a biocenozei forestiere asupra umidit ii atmosferice

n interiorul p durii umiditatea este mai ridicat dect n teren descoperit, diferen a fiind maxim n timpul verii i minim iarna. Umiditatea relativ poate fi cu 2234% mai mare n pdure, comparativ cu terenul descoperit (tabelul16).

Diferen ele ntre umiditatea n biocenoza forestier i n teren descoperit Tabelul 16 locul Biocenoz de leau Cmp deschis I 82 83 II 81 76 III 75 67 IV 72 52 Umiditatea (%) lunar a aerului V VI VII VIII IX 76 45 76 59 73 52 71 49 73 X 76 XI 77 XII 79 an 76

52 76 80 84 65 (dup Doni , N. i colab., 1971)

Distribu ia pe vertical a umidit ii relative n p dure prezint unele particularit i. Astfel, nainte de rsritul soarelui umiditatea relativ este aproape egal la toate nivelurile (figura 112,T1); odat cu rsritul soarelui, suprafa a coronamentului se nclzete i apare un strat mai uscat n partea superioar unde temperatura crete, n stratul inferior umiditatea rmnnd mai accentuat (figura 112,T2). Pe msura ridicrii soarelui, prin intensificarea schimbului turbulent diferen a de umiditate pe vertical se micoreaz, rmnnd dou maxime, unul la sol i unul la nivelul coronamentului (figura 112,T3).

Figura 112 - Profilul vertical al umezelii relative n fitocenoza forestier (dup Geiger, R.., din Marcu, M., 1983)

Spre sear se simte efectul evaporrii puternice din solul pdurii i odat cu scderea temperaturii, umiditatea relativ crete, nregistrndu-se mari diferen e pe vertical (figura 112,T4) .
4.3.3.9 Regimul precipita iilor atmosferice n biocenoza forestier

n legtur cu rolul hidrologic al p durii s-a afirmat adesea c aceasta ar spori cantitatea de precipita ii n zona respectiv; acest lucru nu s-a verificat ns, iar plusurile n cantitatea de precipita ii msurat, se datoreaz n mare parte condi iilor diferite de msurare. (De obicei pluviometrele erau amplasate n poieni unde lipsa vntului sau viteza lui atenuat, comparativ cu terenul descoperit, influen a cantitatea de ap colectat n vasele pluviometrice). Plusul de vapori i coborrea temperaturii n zonele mp durite nu sunt suficiente pentru a determina creterea sensibil a precipita iilor czute n aceste zone. Ascensiunea i turbulen a aerului sunt prea reduse pentru a determina o rcire adiabatic i formarea norilor din care s cad precipita ii. n schimb, pdurea realizeaz cantit i importante de ap n plus din rou , chiciur i cea i modific modul de reparti ie n timp a precipita iilor. Fapt ilustrat de varia ia

anual a precipita iilor n podiul Babadag, n zona cu pduri mezofile, cu p duri de silvostep i n terenul descoperit stepa (figura 113).

Figura 2713 - Varia ia anual a cantit ii de precipita ii atmosferice primite de diferite fitocenoze i de terenul descoperit (dup Bndiu, C., 1971)

Curba anual a precipita iilor prezint dou maxime (unul toamna i cellalt primvara) i a unui minim la sfritul verii. Amndou maximele sunt aproximativ egale ca mrime, cu excep ia stepei, unde maximul de toamn este mai mare n compara ie cu cel de primvar. n intervalul dintre maximele principale apare un maxim secundar, la nceputul toamnei, mai evident n zona martor. Maximele principale sunt de natur frontal, pe cnd cel secundar se datoreaz proceselor convective de la sfritul verii care determin adesea cderea ploilor toren iale. Se mai poate observa de asemenea deplasarea n timp a momentului de producere a primului maxim, n func ie de caracteristicile fitocenozelor; astfel, primul maxim cantitativ apare n februarie-martie n pdurile mezofile, n aprilie-martie n pdurile de silvostep i mai trziu n timp n tona de step . Cercetrile efectuate n Podiul Babadag au artat c cea mai mare cantitate de precipita ii cade n timpul iernii. n perioada de var cantit ile de precipita ii reprezint 37%-45% din totalul anual (p durile mezofile primesc o cantitate ceva mai ridicat de precipita ii n compara ie cu cele de silvostep). Deci, rezervele de ap din sol sunt completate n sezonul rece, vara precipita iile fiind pu in abundente. Iarna se mai adaug i sporul de ap provenit din chiciur, care a fost men ionat anterior. Se mai precizeaz faptul c n zona pdurilor mezofile deosebit de importante sunt precipita iile de la nceputul primverii, deoarece ele cad ntr-o perioad cnd temperatura i evapotranspira ia nu sunt mari, iar solul este foarte afnat i poate nmagazina cantit i mari de ap. Regimul precipita iilor, tipul de sol i vegeta ia determin regimul de ap din sol (figura 114). Acesta se studiaz cu ajutorul cronoizopletelor care ilustreaz varia ia

spa iotemporal a umidit ii accesibile. Umiditatea solului n adncime variaz diferit n solurile diferitelor fitocenoze, n compara ie cu cmpul descoperit (figura 114).

Figura 2814 - Izotermele pentru diferite fitocenoze, n compara ie cu terenul descoperit n procente din umiditatea accesibil (dup Bndiu, C., 1971)

Studiindu-se varia ia n timp a umidit ii n adncime, se observ existen a mai multor zone caracteristice: o zon cu umiditate ridicat, mai intens n partea superioar a solului (peste 40% la leauri), la nceputul perioadei de vegeta ie (aceast zon are o ntindere n adncime ce poate depi 140 cm i n timp pn n luna mai); o a doua zon n care umiditatea scade rapid i care dureaz pn la nceputul lunii iulie, timp n care umiditatea scade la 5-20%; a treia zon, de desuc ie (datorat absorb iei apei de ctre rdcinile arborilor), care poate depi 120 cm adncime, se amplific de la 15 iulie i dureaz pn la 15 septembrie (aceast zon este mai dezvoltat i nso it de un deficit n gorunete i stejerete de stejar pufos); o ultim zon , de refacere par ial a umidit ii solului n partea superioar, n prima jumtate a lunii august, n timpul submaximului pluvial. Se observ de asemenea umiditatea mai sczut din terenul descoperit, pe tot parcursul sezonului de vegeta ie. Principalul rol n exercitarea func iei hidrologice a pdurii l joac ns capacitatea acesteia de a re ine n coronament i litier o cantitate important de precipita ii. Dac ploaia este slab i de scurt durat, zona de ptrundere a apei se limiteaz la plafonul coronamentului. Dac ploaia se intensific, dup udarea complet a coronamentului, apa ncepe s p trund prin acesta, o parte scurgndu-se pe trunchiurile arborilor, o parte prelingndu-se pe frunze i cznd pe sol, iar o alt parte evaporndu-se i fiind redat atmosferei (figura 115).

Figura 2915 - Intercep ia i reten ia apei n etajul arborescent al fitocenozelor forestiere (dup Fort, Christine, 1999)

n cazul zpezii, o parte este re inut de coronament i o alta ajunge pe sol. Din cantitatea de zpad re inut de coronament, o parte se scutur i ajunge tot pe sol, iar o alt parte se evapor. Precipita iile care ajung la sol se distribuie astfel: o parte se evapor de pe suprafa a solului i litierei, o parte se scurge pe suprafa a solului i o alta ptrunde n sol. Precipita iile re inute n coronament depind de compozi ia, consisten a i vrsta arboretelor, precum i de cantitatea i intensitatea precipita iilor. De exemplu, ntr-o pdure ncheiat de rinoase de 60 de ani, la o ploaie slab (mai pu in de 5 mm), dou treimi din precipita ii pot fi re inute n coronament. Cantitatea de precipita ii care ptrunde prin coronamentul p durii reprezint 50% din total n cazul precipita iilor care nsumeaz mai mult de 10 mm. Chiar i n cazul celor mai puternice ploi 20% nu ajunge la sol. Pe trunchiuri, se scurge mai pu in de 5% din totalul precipita iilor. n general, pdurea, datorit litierei care protejeaz solul, favorizeaz infiltra ia n sol a apei din precipita ii, limitnd scurgerile de suprafa i implicit eroziunea. Rolul antierozional al pdurii este cu att mai accentuat cu ct panta terenului este mai mare. Sub coronamentul pdurii, pe terenurile n pant, scurgerile de suprafa sunt nlocuite de scurgerile laterale din sol (figura 116), care cresc cantitativ comparativ cu terenul descoperit. Precipita iile care p trund n interiorul pdurii sunt distribuite neuniform: cea mai mare cantitate de ap cade la periferia coroanelor i cea mai mic n apropierea trunchiurilor. Pdurile de rinoase re in o cantitate mai mare de ap dect cele de foioase (dect cele de fag de exemplu), pentru c la rinoase picturile de ap rmn izolate pe frunze, pe cnd la fag ele se contopesc n picturi mari i se scurg n jos, nefiind re inute nici de verticile. Dintre rinoase, laricele i pinul au capacitatea de reten ie cea mai mic (1525%), iar molidul i bradul cea mai mare (40-80%). Zpada este re inut de coronament i se evapor direct n atmosfer n msur mai mic dect ploaia pentru c e mai grea i cade mai rapid pe sol dup ce se

acumuleaz pe crengi. i n cazul zpezii rinoasele re in o cantitate mai mare dect foioasele (molidul 40%, pinul 24%, mesteacnul 8%).

Figura 116 - Influen a fitocenozelor forestiere asupra scurgerilor de suprafa (dup Thillet, J., 1997)

Topirea zpezii ncepe mai trziu i dureaz mai mult n pdure dect pe teren descoperit. n pdurile de foioase topirea zpezii se produce n acelai timp cu cmpul deschis, ns condi iile de absorb ie a apei sunt mult mai favorabile n pdure. La rinoase, topirea este mai lent, ine cu aproximativ 20 de zile mai mult dect pe teren descoperit.
4.3.3.10 Influen a biocenozei forestiere asupra evapotranspira iei

n p dure, peste 80% din precipita iile incidente se rentorc n atmosfer sub form de vapori, prin evaporarea apei interceptate, prin evaporarea apei de pe sol i prin transpira ia plantelor. Deci peste 80% din precipita iile incidente se rentorc n atmosfer prin evapotranspira ie (figura 117).

Figura 117 Evapotranspira ia ntr-o fitocenoz forestier, pe timp senin (dup Fort, Christine, 1999)

n perioada de vegeta ie, dac rezervele de ap din sol nu sunt limitate, transpira ia unui arboret este de 30-40 m3ha-1zi-1. Pentru producerea unui metru cub de lemn, sunt transpira i 150 m3 ap . n cursul sezonului de vegeta ie, foioasele de caracterizeaz printr-o evapotranspira ie asemntoare cu a rinoaselor, rareori mai ridicat. Situa ia se inverseaz de la sfritul toamnei pn la nceputul primverii. Arboretele prezint o evapotranspira ie mai mare dect un strat erbaceu; diferen a este cu att mai mare cu ct deficitul de ap din sol este mai mare. Din apa absorbit, 99,8% este folosit pentru transpira ie i 0,2% pentru nutri ie. Datorit consumului mare de ap p durile exercit un drenaj biologic activ pe suprafe ele nmltinate. Pentru studierea func ionrii din punct de vedere hidric a unui arboret, pentru stabilirea rela iilor ntre cretere i rezerva de ap din sol, pentru analizarea perturba iilor induse de modificrile din ecosistemul forestier (tieri, stare fitosanitar etc.) o deosebit importan o prezint bilan ul hidric (Fort, Christine,1999). Acesta este dat de intrrile i ieirile de ap din ecosistem. Dac se face diferen a ntre intrrile i ieirile de ap , se ob ine rezerva de ap stocat n ecosistem. Intrrile sunt reprezentate de precipita ii (Pi) i aportul freatic (Af) i eventual de scurgerile de pe sol (Ss). Ieirile sunt reprezentate de evapotranspira ie (ETR) i de scurgerile n adncime (S), eventual de scurgerile pe suprafa a solului (S s). Rezerva total de ap stocat n ecosistem este dat de suma cantit ilor stocate n sol i n biocenoz. Cum cantitatea de ap stocat n biocenoz este relativ redus i variaz n timp, bilan ul hidric poate fi exprimat cu ajutorul urmtoarei ecua ii: PI + Af ETR S (Ss) = R Influen a biocenozei forestiere asupra resurselor de ap Influen a biocenozei forestiere asupra rezervelor de ap este att cantitativ ct i calitativ. Din punct de vedere cantitativ, o pdure ncheiat, reduce scurgerile anuale, regleaz debitul apelor limitnd scurgerile superficiale, favoriznd infiltrarea apei, ntrziind i mrind perioada de topire a zpezilor. Volumele viiturilor i toren ializarea cursurilor de ap sunt astfel reduse. Aceast ac iune regulatoare a pdurii legat de toren ializare nu are loc n cazul n care bazinetul respectiv este saturat n ap. n aceste

condi ii apar rapid viiturile dar i n acest caz p durea joac un rol pozitiv, limitnd volumul materialului transportat de respectiva viitur. Din punct de vedere calitativ, pentru o pdure ncheiat apele provenite din bazinetul n care aceasta este localizat sunt superioare comparativ cu cele din bazinete cu culturi agricole sau mixte. n anumite cazuri pot apare probleme legate de acidificarea apei. Acidificarea afecteaz ecosistemele cu soluri acide i roci subiacente lipsite de cationi bazici, cu arborete de rinoase. Apele acide care dreneaz astfel de bazinete pot avea i concentra ii ridicate de aluminiu. Solurile srcesc n elemente minerale i numeroase grupe faunistice acvatice sunt afectate. Acidificarea poate fi evitat sau ameliorat prin crearea de arborete amestecate cu foioase i eventual aplicare de amendamente.
4.3.3.11 Influen a umidit ii asupra biocenozei forestiere

Umiditatea este un factor limitativ al rspndirii pdurii, aa cum este i temperatura. Exist n consecin o limit xeric, dincolo de care pdurea nu se poate instala; n climatul mai rece i umed din nordul Europei aceast limit este de 200 mm, la noi este de 400-500 mm. n ceea ce privete plantele n general i arborii n special, se poate afirma c toate procesele biologice individuale sau colective ale acestora, de la germinarea semin elor pn la distribu ia i evolu ia vegeta iei, toate sunt condi ionate de regimul umidit ii. Apa este indispensabil, reprezentnd mediul n care sunt dizolvate substan ele minerale din sol absorbite de plante, asigurnd circula ia substan elor nutritive, furniznd hidrogenul necesar fotosintezei; n plus, ea ntre ine via a citoplasmei celulelor, permi nd autoreglarea temperaturii esuturilor i organelor plantelor, dar contribuie i la diseminare. Umiditatea din aer sau sol influen eaz compozi ia pdurilor. De exemplu, n podiul Babadag, rezerva de ap din sol influen eaz gradul de participare n fitocenoze a speciilor arborescente (figura 118).

Te - tei, Go gorun, Pu - stejar pufos, Mj mojdrean, Sp - scumpie Figura 3018 - Propor ia de participare a unor specii arborescente n fitocenoz, n func ie de mrimea rezervei de ap din sol (dup Bndiu, C., 1971)

Se observ c gorunul i teiul ajung la propor ii de participare de 70% cnd rezerva de ap din sol ajunge la valori de 350 mm, stejarul pufos i scumpia sunt dominante cnd rezerva de ap din sol scade sub 250 mm, iar mojdreanul particip n propor ie maxim (40%) la valori medii ale rezervei de ap din sol, cuprinse ntre 275 i

300 mm. Corela ia ntre rezerva de ap din sol i al i factori ecologici, cum ar fi temperatura, precipita iile, etc,. s-a studiat i pentru alte specii (tabelul 17).
Corela ia ntre factorii ecologici i propor ia de participare a unor specii n fitocenoze din podiul Babadag Tabelul 67 Factorul cu care se coreleaz Rezerva total disponibil de ap din sol (mm) Rezerva ini ial de ap accesibil (mm) Cantitatea anual de precipita ii (mm) Adncimea util a solului (cm) Temperatura medie anual (oC) Speciile cu corela ie liniar direct gorun, tei ,carpen gorun, tei, stejar brumriu, carpen, ar ar ttrsc gorun, tei, carpen gorun, tei, stejar brumriu, carpen stejar pufos, mojdrean, corn, scumpie Speciile cu corela ie liniar invers stejar brumriu, stejar pufos, mojdrean, crpini , ar ar ttrsc. Scumpie stejar pufos, scumpie stejar pufos, scumpie stejar pufos, scumpie tei, carpen (dup Bndiu, C., 1971)

Se observ c exist o corela ie negativ ntre rezerva de ap din sol i temperatur. n afar de speciile din figura 129 i alte specii din zona cercetat prezint acelai mod de varia ie n func ie de valorile factorilor ecologici. Astfel, speciile se pot grupa n trei categorii: specii a cror propor ie crete n compozi ia fitocenozelor pe msur ce crete rezerva de ap din sol, specii care i diminueaz participarea pe msura creterii acestui factor, iar o ultim categorie prezint o propor ie maxim de participare la valori medii ale rezervei de ap din sol. Din tabel se observ de asemenea c n func ie de natura factorului considerat, locul speciilor se schimb dintr-o categorie n alta. Astfel, gorunul, teiul, carpenul, stejarul brumriu i ar arul ttrsc prezint propor ie cresctoare i de acelai sens cu rezerva de ap din sol i cu adncimea util a acesteia, n schimb, sensul este descresctor dac raportarea se face la temperatur. Din punct de vedere ecologic, speciile a cror propor ie crete cu factorul hidric i scade cu cel termic sunt considerate la limita sudic a arealului lor, cele care prezint o corela ie invers se afl la limita nordic a arealului, iar cele cu maxim n limitele de varia ie ale factorilor studia i sunt considerate n interiorul arealului lor. Apa, sub toate formele sale (vapori de ap, precipita ii, cea , nori, rou, chiciur, zpad, mzriche etc.) poate avea, ca i ceilal i factori ecologici, efecte negative i pozitive. Principalele precipita ii furnizoare de ap sunt ploaia i zpada; doar p durile azonale din lunci folosesc apa din pnza freatic. Roua i cea a pot avea un aport de 510% din totalul precipita iilor n regiunile muntoase cu climat rece. Efectele negative ale ploilor sunt determinate doar de ploile toren iale, care pot cauza eroziunea solului n p durile rrite i mpiedic polenizarea. Zpada influen eaz pozitiv prin protejarea solului i semin iurilor mpotriva nghe ului, prin sporirea rezervei de ap a solului, prin ntrzierea pornirii n vegeta ie, ceea ce implic protec ia mpotriva nghe urilor trzii. Influen a negativ este reprezentat de rupturile i doborturile n cazul zpezii moi i aderente. Exist unele deosebiri legate de rezisten a arborilor la doborturile cauzate de zpad comparativ cu cele cauzate de vnt, deoarece n cazul zpezii ac ioneaz doar

greutatea acesteia. Ca urmare, au importan doar rezisten a p r ii superioare a tulpinii i suprafa a coroanei. n cazul arboretelor dese de rinoase plafonul superior continuu formeaz o suprafa compact care re ine zpada umed , ceea ce poate avea ca rezultat dezechilibrarea arborilor. Suprafa a de re inere a zpezii se mrete i mai mult n cazul unei fructifica ii abundente, zpada fixndu-se n acest caz i pe conuri. Dac n timpul depunerii zpezii bate i vntul, situa ia se nrut ete, deoarece zpada se depune neuniform determinnd ndoirea vrfurilor care astfel se pot rupe prin flambaj. Ca i n cazul doborturilor de vnt, o serie de factori abiotici pot influen a apari ia i amploarea rupturilor i doborturilor de zpad. Altitudinea. Intensitatea cea mai mare a rupturilor i doborturilor de zpad s-au nregistrat la noi n ar la altitudini ntre 700 i 1000 m, n zona optimului de dezvoltare a fgetelor, unde molidul nregistreaz creteri anuale n n l ime foarte mari. Un alt factor este reprezentat de pozi ia arboretului pe versan i: cei mai numeroi arbori dobor i se nregistreaz n treimea inferioar a versan ilor, numrul lor diminundu-se spre partea superioar a acestora. Aceast zonalitate se datoreaz att varia iei factorilor climatici ct i diferen elor de cretere dintre arborii de la baza i din partea superioar a versan ilor. Caracteristicile coroanei i pozi ia arborelui n arboret. n ce privete caracteristicile coroanei, molidul tip pieptene, avnd coroana rar i ramurile de ordinul doi pendente, este mai rezistent comparativ cu molidul de tip perie. Legat de pozi ia n arboret, arborii domina i, slab dezvolta i, sunt mai pu in rezisten i la ac iunea zpezii. Aici intervine ns i vrsta, deoarece la vrste naintate, ruperea vrfurilor se constat mai ales la arborii dominan i, din plafonul superior, care au avut o cretere mai activ. Stadiul de dezvoltare i consisten a arboretului. n arboretele tinere, cu arbori dei, nal i i cu diametre mici, rupturile se produc n mas, datorit formrii unui strat continuu de zpad deasupra coronamentului. n acest caz nu are loc ruperea vrfului datorit ncovoierii, ci frngerea tulpinilor. Dei n general este afectat molidul, n cazul depunerii pe coronament a unor straturi de zpad care pot atinge chiar 1-2 m grosime, se pot rupe i exemplare de foioase cum sunt salcia, plopul etc. n aceste cazuri pot apare i dezrdcinri datorit presiunii mari a zpezii. Un rol important revine nu doar ac iunii factorilor abiotici sau caracteristicilor structurale ale arboretului ci i lucrrilor de ngrijire i conducere. Astfel, prin aplicarea lor la timp se evit ntreptrunderea coroanelor i se consolideaz arboretul. Lucrrile de ngrijire cu o intensitate mare, aplicate pentru prima dat dup 40 de ani, n molidiuri dese, unietajate, cresc vulnerabilitatea acestor arborete la ac iunea perturbatoare a zpezii. Bruma, chiciura, poleiul i grindina au n general numai efecte negative, determinnd degerarea semin iurilor, distrugerea frunzelor, florilor, fructelor, ndoirea i ruperea lujerilor sau tulpinilor. Excesul de ap din sol mpiedic aerisirea solului i determin asfixierea i putrezirea rdcinilor, avnd deci doar influen e negative. Exist ns i specii adaptate acestor condi ii (aninul i salcia). Secetele au tot doar efecte negative, mai accentuate sau mai slabe n func ie de durata lor. Aceste efecte negative sunt reprezentate de diminuarea creterii i produc iei arboretelor, posibila compromitere a regenerrilor naturale i artificiale, uscarea unor culturi instalate n afara arealului lor natural.

Speciile lemnoase au exigen e diferite fa de umiditate, putndu-se clasifica n xerofite (pu in preten ioase), mezofite (cu exigen e mijlocii), higrofite (foarte exigente) i eurifite (suport o mare amplitudine a umidit ii). Exigen ele speciilor pot fi diferite fa de umiditatea din aer i cea din sol. Astfel, bradul i fagul sunt specii exigente fa de umiditatea din aer, care determin i stabilirea limitei inferioare a arealului. Molidul este exigent i el fa de umiditatea atmosferic, fiind de aceea cantonat cu predilec ie pe versan ii umbri i. Uneori, umiditatea atmosferic poate compensa lipsa umidit ii din sol; nu n toate cazurile ns: crpinetele de exemplu, sunt sensibile att la umiditatea atmosferic ct i la cea din sol. Pinul silvestru este rezistent la uscciune, iar stejarul necesit umiditate n sol, dar rezist la uscciunea din aer (Negulescu et al., 1977). Majoritatea speciilor rezistente la uscciunea din aer sunt rezistente i la uscciunea din sol, cum este cazul stejarului pufos, stejarului brumriu, cerului i grni ei. Cu privire la stejarul pufos (figura 119), s-au fcut cercetri n podiul Babadag, care au pus n eviden rezisten a excep ional a acestei specii la uscciunea din sol.

Figura 119 - Varia ia umidit ii solului n experimentul legat de cercetarea rezisten ei la uscciune a stejarului pufos (dup Bndiu, C., 1971)

Astfel, ncepnd chiar cu vara primului an de experimentare (luna iunie), umiditatea din sol a sczut sub 10% (valoare inferioar care limiteaz desfurarea normal a procesului de transpira ie). Ofilirea a nceput ns abia peste nou luni i jumtate de vegeta ie, n anul al doilea al experimentului. O bun parte a acestei perioade, umiditatea a sczut sub 5%, valoare sub care transpira ia aproape nceteaz, iar timp de trei luni, valoarea umidit ii a fost sub 2%, limit sub care nu mai au loc transpira ia, fotosinteza, nu se mai formeaz semin e etc. Deci, stejarul pufos poate rezista timp ndelungat n condi ii de lips aproape total a apei din sol, avnd o mare putere de adaptare la uscciune (Bndiu, C., 1971).

4.3.3.12 Influen a compozi iei aerului asupra biocenozei forestiere

Aerul atmosferic joac un rol important n via a plantelor, n procesul de fotosintez consumndu-se cantit i de dioxid de carbon i eliberndu-se cantit i importante de oxigen. Se estimeaz c la elaborarea unei tone de biomas vegetal, pdurea consum 1,8 tone dioxid de carbon, care sunt extrase din circa 1,4 milioane m3 de aer pe an. O pdure de foioase din zona temperat, cu productivitate ridicat, consum anual 42 tone dioxid de carbon pe hectar i produce 30 tone de oxigen la hectar, din care se consum prin respira ie 13 tone la hectar. La nivelul ntregului glob, p durile absorb aproximativ 100 miliarde tone de carbon (n compara ie cu cele 120 miliarde tone de carbon eliberate n atmosfer prin desp duriri i incendii de pdure). n plus, p durile elibereaz 70 miliarde tone oxigen, contribuind astfel la refacerea cantit ii de oxigen din atmosfer n propor ie de dou treimi. Creterea cantit ii de dioxid de carbon din aer n decursul ultimelor decenii este eviden iat de ansamblul msurtorilor fcute n acest scop n lume. Propor ia de dioxid de carbon n-a fost niciodat att de mare ca n prezent n ultimii treizeci de ani - 365 ppm (figura 120), aceast cretere fiind atribuit arderii combustibililor fosili i despduririlor (figura 121).

Figura 3120 - Creterea cantit ii de dioxid de carbon din atmosfer n ultimele decenii

Creterea cantit ii de dioxid de carbon din atmosfer datorat activit ilor umane este spectacular, de la 280 ppm n 1800, la 365 ppm n prezent; deci, n aproximativ 200 de ani, creterea a fost de 85 ppm, fenomen care nu a mai avut loc n ultimii 200 000 de ani. Ca urmare a acestui fenomen au fost ini iate programe de cercetare pentru analizarea efectului creterii cantit ii de dioxid de carbon asupra arborilor i ecosistemelor forestiere (Mortier, M., 1995).

Figura 3221 - Creterea concentra iei de dioxid de carbon din atmosfer, datorat despduririlor i arderii combustibililor fosili

Pentru arbori, experimentele au fost fcute pentru o cantitate aproximativ dubl celei actuale, adic 700 ppm iar reac iile au fost diferite n func ie de perioada de timp n care arborii au fost supui cantit ilor crescute de dioxid de carbon. Pe termen scurt, mai ales n condi ii sta ionale (substan e nutritive, ap) favorabile, s-a nregistrat o net stimulare a fotosintezei i n consecin a creterilor. Pe termen mediu, n condi ii favorabile de sol i umiditate, stimularea creterii se men ine. n condi ii nefavorabile ns (care sunt caracteristice multor soluri forestiere), intervin mecanisme de reglaj, iar activitatea fotosintetic i creterea revin la nivelul anterior creterii cantit ii de dioxid de carbon. n cazul ecosistemelor, cercetrile sunt abia la nceput. Singurul lucru care se poate afirma cu siguran este c n ultimii 20 de ani productivitatea pdurilor a crescut. Asupra estimrilor cantitative ale acestor creteri exist ns divergen e. Explica iile avansate n legtur cu aceast cretere a productivit ii sunt legate, pe lng creterea cantit ii de dioxid de carbon, de fertilizarea ecosistemelor prin intermediul unor poluan i (n special azota i) i de schimbrile climatice. Al i poluan i au ns efecte negative, n func ie de concentra ia lor i anume oxizii de sulf, de azot, de carbon, combina iile de fluor, clor, argon, deriva i ai halogenilor, fumul, pulberile etc., care produc necroze ale frunzelor, oprirea absorb iei apei din sol, inhibarea fotosintezei i blocarea celulelor de protec ie care nu mai asigur controlul transpira iei. Ca urmare a prezen ei n concentra ie mare a poluan ilor, unele specii dispar din ecosistem i capacitatea de produc ie scade cu pn la 50%. Rezisten a speciilor la poluare variaz foarte mult i este influen at de numeroi factori externi; totui, sunt considerate specii sensibile bradul, ulmul, frasinul, pinul silvestru, laricele, molidul, fagul, iar specii rezistente gorunul, plopul, salcia, aninul, stejarul ro u, cerul, ar arul american, molidul argintiu, ienuprul, buxus etc.
4.3.3.13 Influen a biocenozei forestiere asupra aerului atmosferic

Micarea maselor de aer tinde s omogenizeze compozi ia acestora, dar exist totui modificri ale concentra iei de oxigen i dioxid de carbon. Astfel, n perioada de

vegeta ie, n timpul zilei, n aer, n zona coronamentului scade concentra ia de dioxid de carbon i crete cea de oxigen. n apropierea solului, prin activitatea descompuntorilor are loc un consum mai mare de oxigen i se elibereaz cantit i mai mari de dioxid de carbon. Aceast cantitate crescut de dioxid de carbon ac ioneaz compensator pentru straturile inferioare ale biocenozei, care beneficiaz de o cantitate mai sczut de lumin. Aerul n interiorul ecosistemului forestier este lipsit de praf, pulberi i poluan i, vegeta ia ac ionnd ca un filtru asupra acestor elemente, care se depun i datorit reducerii vitezei vntului. Pdurea de foioase re ine o cantitate mai mare de praf i poluan i comparativ cu cea de rinoase, dar numai n sezonul vegetativ. Pdurea de rinoase are o capacitate de reten ie mai sczut, dar care se pstreaz pe tot timpul anului. n compozi ia chimic a aerului din ecosistemul forestier exist substan e numite fitoncide, care sunt eliminate de plante i au efect antibiotic asupra agen ilor patogeni. De asemenea, numrul ionilor negativi i numrul total al ionilor (att negativi ct i pozitivi) este mai mare dect n teren descoperit, astfel nct aerul din p dure prezint o capacitate mai mare de absorb ie a oxigenului.
4.3.3.14 Influen a biocenozei forestiere asupra solului

n general, biocenoza forestier exercit o influen favorabil asupra solului, astfel: descompune prin intermediul organismelor descompuntoare materia organic, contribuind la procesul pedogenetic rd cinile plantelor absorb noi cantit i de substan e minerale, pe care le aduc la suprafa i le antreneaz n circuitul biologic tot rdcinile plantelor, alturi de unele microorganisme, prin ac iunea lor mecanic i chimic determin dezagregarea i alterarea materialului parental i afnarea solurilor biocenoza forestier mpiedic eroziunea i alunecarea solului
-1

Un rol important l joac litiera (care n regiunile temperate atinge cantitatea de 35 tan ha-1), care prin descompunere, contribuie la mbog irea solului n substan e minerale i azotate. n plus, ea protejeaz solul mpotriva b ttoririi, evaporrii, scurgerilor de suprafa , nclzirii i uscrii excesive, ac ionnd ca un ecran protector i contribuind la continua ameliorare a solului. Speciile vegetale de umbr, constituind pduri mai dese, furnizeaz cantit i mai mari de litier dect cele de lumin, la fel i pdurile multietajate, amestecate. Pdurile excesiv de dese ns, mpiedic p trunderea cldurii la sol i diminueaz ritmul de descompunere. La fel se ntmpl pe solurile umede i reci, unde activitatea microorganismelor este redus. Litiera din pdurile de rinoase conduce frecvent la acidificare i podzolirea mai activ a solului, n compara ie cu foioasele. n general, dac solul este permanent acoperit de litier, fr ca aceasta s se acumuleze de la un an la altul, pdurea vegeteaz viguros. Importante sunt i speciile fitocenozei; astfel, cvercineele, bradul, fagul, care au nrdcinare profund , prelucreaz un volum mai mare de sol, determinnd migrarea i

acumularea substan elor organo-minerale la adncimi mai mari dect speciile cu nrdcinare superficial, cum este de exemplu molidul. Biocenoza forestier consum o cantitate mai mic din rezerva de substan e minerale i azotate a solurilor i restituie o cantitate mai mare din consumul total, comparativ cu p unile sau culturile agricole, afectnd astfel n msur mai mic fertilitatea solului.
4.3.3.15 Influen a solului asupra biocenozei forestiere

n timp ce umiditatea i temperatura determin distribu ia, zonarea, vegeta iei pe zone ntinse (la scar mare), solul, prin nsuirile sale, determin distribu ia de detaliu a vegeta iei. Unele componente ale solului cum sunt substan ele nutritive, apa aerul, cldura din sol, consisten a, etc., influen eaz direct plantele i reprezint factori ecologici, pe cnd textura, structura, porozitatea, densitatea, profunzimea, etc., au o influen indirect, constituind condi ii ecologice sau determinan i ecologici (Trziu, D., 1994). nsu irile solului cu maxim influen asupra vegeta iei sunt: - profunzimea solului, care influen eaz compozi ia i etajarea biocenozei forestiere precum i capacitatea ei bioproductiv. n solurile mai profunde, rd cinile ptrund mai adnc, tulpinile cresc mai nalte i mai bine elagate, arborii au o longevitate i o cretere mai mari. Solurile superficiale determin un sistem radicelar adaptat la o profunzime sczut a solului, productivit i sczute, doborturi de vnt. - textura i scheletul solului condi ioneaz regimul de umiditate, cldur i aera ie i determin mrimea i calitatea biomasei produse n biocenoz. Cele mai favorabile sunt solurile cu textur mijlocie i con inut redus de schelet. Pe solurile nisipoase, srace, vegeteaz pinul silvestru, salcmul, mesteacnul; pe solurile argiloase, compacte, impermeabile, cerul i grni a; pe solurile aluviale, neaerisite, umede, salcia i aninul. Solurile excesiv schelete, cu pierderi mari de ap, afecteaz conforma ia rdcinilor i tulpinilor. - structura solului influen eaz indirect prin modificarea permeabilit ii, compactit ii i rezervelor de ap i de substan e nutritive uor asimilabile. Solurile cu structur glomerular, afnate, bogate n humus, sunt cele mai prielnice pentru o bun dezvoltare a speciilor componente ale fitocenozei. Punatul, turismul, msurile silvicuturale neadecvate pot determina degradarea structurii solului, cu consecin e negative asupra vegeta iei. - reac ia solului modific capacitatea de absorb ie a elementelor minerale. n general, solurile din ecosistemele forestiere sunt slab acide pn la foarte acide (pH = 3,56,5), iar uneori i neutre (pH=7). Speciile sensibile la aciditatea solului sunt teiul, acerineele, frasinul, carpenul, iar cele rezistente molidul, bradul, fagul stejarul, pinul silvestru. - troficitatea solurilor influen eaz creterea stratului arborescent i regenerarea lui. Aceast influen este exercitat att de troficitatea mineral ct i de cea azotat. n ce privete troficitatea m i n e r a l , exigen ele plantelor, n special ale celor arborescente i arbustive, cresc odat cu naintarea n vrst, ating un maxim n momentul culminrii creterii n nl ime i apoi nregistreaz un declin lent. Ca urmare, pe solurile srace, mai ales n cazul stratului arborescent, dac acesta este alctuit din specii introduse artificial n afara arealului lor natural, sau din specii exigente, n momentul culminrii creterilor poate apare o perioad critic n care unele exemplare,

sau specia n ansamblu, se pot usca. n func ie de propor ia substan elor minerale din greutatea masei lemnoase uscate, speciile pot fi clasificate n: foioase cu consum ridicat de substan e minerale (con inutul n cenu, respectiv de substan e minerale n materia uscat a frunzelor, de 6-8%): frasin, plop negru, ulm, tei, salcm, paltin foioase cu consum mediu de substan e minerale (5%): plop tremurtor, salcie, cvercinee, carpen, fag, jugastru foioase cu consum redus (4%): mesteacn, anin rinoase (2-3%): brad, molid, larice, pin silvestru Pdurea consum mai pu ine substan e minerale n compara ie cu punile sau culturile agricole, dar consum mari cantit i de calciu i azot. Alte macro sau microelemente, dei sunt consumate n cantit i mici, sunt indispensabile. Importante dintre macroelemente (n afar de calciu i azot) sunt fosforul, sulful, potasiul, magneziul, fierul; dintre microelemente importante sunt manganul, zincul, cuprul, molibdenul, borul, clorul. Srurile acestor elemente se gsesc fixate n humus (aproximativ 98%), dizolvate (0,2%) i absorbite de coloizii solului (2%). Trebuie re inut faptul c i n cazul n care troficitatea mineral este ridicat, dac celelalte nsu iri ale solului (profunzime, textur, structur, con inut de schelet) sunt nefavorabile, dezvoltarea i produc ia biocenozei precum i capacitatea ei de regenerare sunt diminuate. Lipsa unor elemente minerale poate determina nu numai scderea productivit ii, dar i mboln virea sau moartea unor plante. Astfel, lipsa potasiului determin formarea de ace scurte, lipsa azotului determin nglbenirea frunzelor i diminuarea creterilor, lipsa fierului, magneziului i manganului, nso it de lipsa calciului determin cloroza frunzelor sau a vrfurilor tulpinilor. n func ie de exigen ele fa de troficitatea mineral, speciile au fost clasificate n e u t r o f e (cu exigen e mari - brad, frasin, ulm, tei, paltin), m e z o t r o f e (cu exigen e medii fag, gorun, carpen etc.), o l i g o t r o f e (cu exigen e mici pin, molid, mesteacn, salcm etc.) i e u r i t r o f e (cu mare amplitudine trofic mce, ctin, afin etc.). n general, foioasele sunt mai exigente dect rinoasele. ntre exigen ele i consumul substan elor trofice de ctre plante exist diferen e; astfel, pinul silvestru de exemplu, are i exigen e i consum sczut de substan e nutritive, spre deosebire de salcm, care are exigen e sczute fa de troficitatea solului, dar consum ridicat (poate realiza acest consum ridicat datorit sistemului radicelar foarte ntins care exploateaz un volum apreciabil de sol). Exist specii care au exigen e ridicate fa de anumite substan e din sol, cum sunt speciile calcifile: mojdreanul, crpini a, pinul negru, alunul turcesc, stejarul pufos, sau dimpotriv calcifuge: salcmul, mesteacnul. Sunt i specii halofile (care vegeteaz pe srturi): ctina, slcioara, o etarul, gldi a, care sunt adesea utilizate n reconstruc ia ecologic drept prime specii de mpdurire (Florescu, I., 1996). Troficitatea azotat a solului este foarte important deoarece plantele nu pot asimila direct azotul atmosferic. Aprovizionarea cu azot a plantelor depinde de natura i grosimea humusului, de intensitatea acumulrii sale pe profilul solului. n general, cantitatea de azot cuprins n plante este de 1-3% din greutatea masei uscate, dar n frunzele tinere poate ajunge pn la 30%. Solurile bogate n humus de tip mull satisfac n general necesit ile n azot ale biocenozelor forestiere. Dac mineralizarea litierei se face prea rapid, pierderile de azot n atmosfer sunt rapide i apar caren e ale acestui element

n sol. Aceste caren e sunt mai frecvente n solurile cu humificare imperfect, adic n solurile cu moder sau humus brut activ. De asemenea, dup cum este binecunoscut, micorizele stimuleaz aprovizionarea cu azot; bacteriile (cum este Rhisobium leguminosarum) formeaz nodozit i pe rdcinile speciilor de salcm, gldi , caragana, fixnd azotul atmosferic. Bacteriile libere din sol au i ele acelai rol. Actinomicetele pot determina i ele formarea de nodozit i cu rol n fixarea azotului la specii cum sunt aninul, speciile de ctin, slcioara. Exist specii nitrofile, care necesit cantit i mari de azot: ulm de cmp, zmeur, mlin, plopi. Rezultanta combinrii tuturor nsu irilor men ionate anterior ale solului determin fertilitatea solului. O fertilitate ridicat determin : complexitatea ridicat a fitocenozei, o stare de vegeta ia activ, productivitate ridicat, regenerare uoar.

4.4 Particularit i ale energeticii ecosistemelor forestiere


Asemeni tuturor ecosistemelor i cel forestier ndeplinete aceleai func ii, men ionate anterior i anume func ia energetic, func ia de circula ie a materiei, func ia de circula ie a informa iei i autocontrolul. n cazul ecosistemelor forestiere, func ia energetic prezint anumite particularit i. Produc ia primar net a biocenozei forestiere, acumulat n pr ile vegetative (aparat foliar, ramuri, tulpini, rd cini) i cele reproductoare (flori, fructe, semin e) nu rmne n aceast form, ci o parte este preluat de consumatori, iar o alt parte se usuc i este eliminat sub form de necromas (aa cum s-a mai men ionat, o parte din energia preluat de consumatori este transformat n substan ele necesare propriului organism, alt parte este folosit pentru ob inerea de energie). Tot n necromas intr animalele i microorganismele moarte, dejec iile animale etc. Necromasa este folosit de alte grupe de consumatori ca surs de energie, iar dup degradri succesive este preluat de descompun tori i mineralizat. O parte din necromasa transformat este stocat pentru un timp mai lung sub form de humus, dar n final i acesta ajunge s fie mineralizat. Caracteristic pentru biocenozele forestiere este predomina a absolut a fluxului necromasei, adic a fluxului detritic fa de fluxul biomasei. Aproximativ 90% din produc ia primar net i uneori chiar mai mult, intr n acest flux. Cantitatea anual care intr n fluxul necromasei pdurilor de la latitudini mijlocii este de ordinul a 10-15 tan-1ha-1. Din aceast cantitate, 2-4 t sunt frunze sau ace, cteva sute de kilograme flori i semin e, 1 t crci, 1 t rdcini, 7-8 t lemn i scoar , cteva sute de kilograme mas ierboas. Masa dejec iilor i cadavrelor de animale i microorganisme este de asemenea de cteva sute de kilograme. Aici este inclus i masa organismelor moarte care consum i descompun necromasa, masa lor fiind mult mai mare dect masa organismelor consumatoare de biomas. Dac n fluxul de biomas se poate urmri destul de bine rolul fiecrei popula ii, rolul ei n lan urile trofice, n fluxul de necromas acest lucru devine mai dificil datorit numrului foarte mare de specii participante i a raporturilor foarte diversificate dintre ele. De aceea, mai bine este studiat efectul de ansamblu al tuturor popula iilor asupra necromasei, n compara ie cu cercetarea rolului unei anumite popula ii.

4.4.1 Faze ale fluxului necromasei

Deseori fazele fluxului necromasei se desfoar concomitent: 1. Faza de m run ire a necromasei i formare a detritusului (detrificare). Datorit ploilor de toamn, litiera, n care ajung pr ile moarte, se umezete i se taseaz. Apa de ploaie dizolv substan ele organice i srurile solubile din litier, crend n jurul rmi elor organice o pelicul care prin substan ele pe care le con ine, constituie surs de hran pentru microorgnismele solului (bacterii, amoebe, rotiferi, flagelate, ciuperci). Aceast mas nmuiat, transformat deja ntr-o oarecare msur de enzimele microorganismelor, este hrana consumatorilor animali (tabelul 18) de necromas. Ele sunt variate i nu au putut fi inventariate n totalitate.
Nematodele sunt viermi cilindrici, nesegmenta i reprezenta i de un numr foarte mare de specii (figura 122).

Principalele grupe ale faunei solului Tabelul18

ncrengtura PROTOZOARE NEMATODE ANELIDE MOLUTE

Clasa

Subclase Ordine

Familii sau grupe de familii

ARTROPODE

Viermi cilindrici nesegmenta i; numr foarte mare de specii Viermi inela i Lumbricide (rme) OLIGOCHETE Enchitreide (viermi albi) n general au corpul protejat de o cochilie Cu branhii Ciclostomidae Helicidae Clausiliidae GASTEROPODE Cu plamni Limacidae Arionidae . CRUSTACEE ISOPODE ARANEIDE ARAHNIDE ACARIENI Iulidae DIPLOPODE Glomeridae Polydesmidae MIRIAPODE Lithobiidae CHILOPODE Geophilidae Subclasa APTERIGOTE Ordinul DIPLURE PROTURE COLEMBOLE BLATOPTERE (gndaci de buctrie) ORTOPTERE (lcuste, cosai, greieri) DERMAPTERE (urechelni e) HOMOPTERE (pduchi) HETEROPTERE (ploni e) .. COLEOPTERE (gndaci) HIMENOPTERE (furnici, albine, viespi) DIPTERE (mute i n ari) LEPIDOPTERE (fluturi)

INSECTE PTERYGOTE

Oligochetele sunt reprezentate de dou ordine, Enchitreidae (cu lungimea mai mic de 4 cm, diametrul mai mare de 2 cm i de culoare alb-glbuie) i Lumbricidae (dimensiuni mai mari dect speciile anterioare de viermi i de culoare ro ietic, rme). Cteva genuri de Lumbricidae sunt Dendrobaena, Eisenia, Lumbricus, care au culoare roie violet i triesc n litiera n descompunere; Allolobophora i Octolasium triesc la adncime mai mare i inger materii minerale, de unde i culoarea lor gri, gri-glbuie, gri-maronie sau gri-alb struie.

Figura 3322 - Viermi din sol

Molutele (au n general o cochilie care le protejeaz corpul) au ca principali reprezentan i n fauna solului gasteropodele. Dintre cele cu plmni (melcii cu cochilie i limacii) se men ioneaz din prima grup familiile Clausiidae, Cochilicopidae etc., la care lungimea cochiliei este mai mare dect l imea Helicidae, Hyromicidae etc., la care l imea cochiliei este mai mare dect lungimea ei. Limacii sunt reprezenta i de dou familii, Arionidae i Limacidae. Speciile de limaci din familia Arionidae nu au creast dorsal, orificiul respirator este situat n jumtatea anterioar dreapt a scutului iar extremitatea posterioar a corpului este rotunjit (figura 123).

Figura 3423 - Caracteristici morfologice ale limacilor

Speciile Arion rufus, A. circumscriptus, A. intermedius, A. subfuscus etc., ocup habitate diferite: sta iuni umede n grdini, tufiuri, pajiti, n litier, sub pietre, n frunzele moarte, n p duri de conifere sau foioase n litier sau mu chi. Consum plante ierboase verzi sau uscate, fructe, ciuperci, cadavre de animale. Speciile din familia Limacidae au o creast dorsal (care poate sau nu ajunge pn la scut), orificiul respirator este situat n jumtatea posterioar a scutului i extremitatea corpului este ascu it. Cteva specii ale familiei sunt Agrolimax reticulatus, Lehmania marginata, Limax tenellus, L. cinereoniger; pot fi ntlnite n pduri de foioase i rinoase, sub scoar a arborilor, n muchi, pe ciuperci, sub pietre. Consum lemn putred, ciuperci, plante moarte sau chiar al i melci. Crustaceele au cap, torace i abdomen bine delimitate i cte o pereche de apendici pe fiecare segment, iar n sol sunt reprezentate de Isopode (un ordin cu corpul alctuit din 7 segmente). Acestea cuprind mai multe ordine, printre care Trichoniscidae, Oniscidae, Armadillidiidae, Porcellionidae (figura 124).

Figura 3524 - Izopode

Principalul criteriu de recunoatere este reprezentat de morfologia antenelor. Speciile acestor ordine au habitate distincte, variind de la cele uscate la cele foarte umede, fiind cel mai adesea ntlnite n litier i muchi, n lemnul putred, sub pietre, dar i n case sau beciuri. Sunt organisme omnivore, consumnd material vegetal mort (ramuri, frunze, lemn), alge, ciuperci, excremente i cadavre de nevertebrate. Arahnidele nu au antene i mandibule ci altfel de piese bucale, numite chelicere. Cuprind mai multe ordine; dintre acestea, n i pe sol, cel mai frecvent se ntlnesc speciile ordinelor Araneide (pianjeni) i Acarieni. Toate speciile de araneide sunt carnivore i joac un rol foarte important n biocenoze, consumnd un numr mare de insecte. n unele studii bioecologice au fost folosite ca bioindicatori ai echilibrului biocenozei din care fac parte. De aceea, se vor prezenta unele caracteristici legate de sistematica, morfologia, fiziologia, etologia i ecologia speciilor acestui ordin. Criteriile sistematice de identificare pentru familii sunt ochii, iar pentru specii organele genitale. Arahnidele se deosebesc de insecte nu numai prin absen a antenelor i aripilor, dar i prin segmentarea corpului doar n dou p r i (cefalotoracele sau prosoma i abdomenul sau opistosoma) i prin prezen a a patru perechi de picioare (nu trei ca la insecte hexapoda) (figura 125).

Figura 3625 - Caracteristicile morfologice ale arahnidelor (partea ventral)

Capul i toracele formeaz cefalotoracele pe care se afl ochii (oceli simpli, nu ochi compu i ca la insecte) i 6 perechi de apendici: prima pereche (chelicerele) este situat n partea anterioar, n pozi ie preoral; urmeaz apoi o pereche de pedipalpi iar restul de apendici sunt reprezenta i de cele patru perechi de picioare. Ochii sunt cel mai adesea n numr de opt, dar acest numr variaz i uneori p ianjenii nu prezint deloc ochi, fiind orbi. n general, cei opt ochi sunt dispui n partea anterioar a cefalotoracelui, pe dou rnduri a cte 4 ochi. Vederea este foarte slab , doar ochii situa i la mijloc permi nd o vedere direct, cei laterali nepercepnd dect micrile. Chelicere sunt nite apendici alctui i dintr-o stip groas, terminat cu o ghear mobil, n vrful creia se deschide un canal pentru venin. Chelicere sunt folosite n primul rnd pentru a muca, otrvi i imobiliza prada. Mai pot fi folosite pentru transportul przii sau a coconului cu ou . Sub gur, un labium ventral este flancat de o pereche de lame maxilare. Lng chelicere se afl pedipalpii sau picioarele-maxilar care sunt folosite pentru examinarea senzorial a przii i manipularea ei. La p ianjenii masculi adul i, la extremitatea pedipalpilor se afl bulbul copulator, organul sexual masculin. Picioarele dispuse ventral pe cefalotorace au rol locomotor i prezint diferite structuri, diferen iate de la specie la specie: organe de sim ( epi, peri), structuri de stridula ie (care emit adesea sunete inaudibile pentru urechea uman , cu rol mai ales n reproducere) sau piepteni pentru d rcirea firului de mtase produs. Abdomenul nu prezint nici un apendice, dar con ine aparatele respirator, circulator i genital i este prevzut cu glandele care produc mtasea. Cum arahnidele vd n general prost, acest handicap este compensat prin prezen a unor organe de sim specifice; n afar de perii senzitivi, tactili, de pe picioare, mai exist i alt tip de peri, foarte lungi i foarte fini, ntlni i doar la anumite specii. Alte organe de sim sunt organele liriforme, amplasate n adncituri grupate sau izolate, repartizate pe ntregul corp i pe apendici; nu toate ndeplinesc aceleai func ii: unele reac ioneaz la deforma ii i sunt considerate organe proprioreceptoare (situate pe fiecare articula ie a apendicilor i furniznd sistemului nervos informa ii despre pozi ia acestor articula ii), altele reac ioneaz la vibra iile substratului sau la zgomote. Un ultim tip de organe de sim sunt chemoreceptorii: peri tactili cu rol n recunoaterea przii sau a partenerului de sex opus (emiterea feromonilor este legat la p ianjeni de producerea mtsii de ctre femele). To i pianjenii produc mtase. Ei prezint glande specializate, care produc mtase prin intermediul filierelor, nite mici protuberan e mobile i articulate, cel mai adesea n numr de ase, situate n partea din spate, pe fa a ventral a abdomenului (figura 125). Mtasea este lichid n interiorul glandelor i se solidific n fibrile cnd iese din filiere, sub ac iunea trac iunii exercitate de pianjen. Un numr mare de fibrile elementare cu diametre de 0,05 m se ntre es pentru a forma firul de mtase, al crui diametru variaz ntre 25 i 70 m. Propriet ile firului (rezisten , elasticitate), depind de numrul i propor ia relativ a diferitelor fibrile de mtase. Din totalitatea glandelor care produc mtase, unele sunt specializate n fabricarea mtsii pentru coconi, altele pentru firul de mpachetare a przii, pentru firul de siguran sau pentru firul destinat pnzelor. Pianjenii care es pnz au mai multe glande productoare de mtase diferite, n compara ie cu cei care nu es pnze. n general, aparatul pentru producerea mtsii este mai pu in dezvoltat la masculi n compara ie cu femelele. Firele de mtase ndeplinesc multiple func ii:

au rol n reproducere: pe de o parte masculii es o pnz pe care depun o pictur de sperm pentru a o putea ulterior transfera n bulbii lor copulatori. Pe de alt parte, femelele i depun ou le n nite mici receptacule din mtase cu rol protector (acestea pot fi simpli scule i sau coconi compleci, alctui i din mai multe straturi de mtase) care pot fi depuse n anumite locuri sau transportate firul de siguran este un fir pe care p ianjenul l las n urma lui, fixat din loc n loc. El i asigur securitatea n cazul cderilor voluntare sau nu. n aceste cazuri, mtasea se extrage pasiv din glandele productoare sub ac iunea greut ii pianjenului. Uneori, acest fir, luat de vnt sau purtat de curen ii convectivi i permite pianjenului s se deplaseze n sus sau s traverseze mici cursuri de ap. Un alt rol al firelor de siguran este cel de transport a tinerilor (funigeii). la unele specii, femela ese o pnz-cre pe care stau puii n primele zile dup ecloziune, pn la prima nprlire, mama asigurndu-le n acest timp paza, dup care puii se mprtie. mtasea poate fi produs pentru mpachetarea przii capturate, fie pentru a o imobiliza nainte de a fi consumat, fie pentru a o pune la pstrare pentru mai trziu. majoritatea pianjenilor es pnze pentru prinderea przii (unele specii se folosesc de pnze ca de nite plase pe care le arunc asupra przii, nu-i construiesc pnze fixe). Cele mai cunoscute sunt pnzele geometrice, dar exist i alte forme: de strat, mai mult sau mai pu in orizontal, pnze neregulate, sau gigantice pnze comune caracteristice pianjenilor sociali tropicali. eserea pnzei presupune realizarea ini ial a unui cadru, apoi sunt ntinse fire ca nite raze care pornesc de la acest cadru i se unesc n centru. Ulterior, pornind din centru, pianjenul dispune n spiral centrifug un fir de consolidare care nu este lipicios. n final, n sens invers, pornind de la periferie, pianjenul ese o a doua spiral, centripet, lipicioas de aceast dat, concomitent cu distrugerea primei spirale fcute anterior (figura 126).

Figura 3726 - Modul de esere a pnzei pianjenilor

Uneori este esut i un fir de alarm, care duce pn la adpostul n care pndete pianjenul i este destinat s transmit vibra iile provocate de o poten ial prad ajuns pe pnz.

Pnza este reconstruit n fiecare zi, diminea a sau seara (dup cum pianjenul este diurn sau nocturn) cam n acelai loc. De obicei construc ia pnzei nu dureaz mai mult de o or. nainte de a-i reconstrui capcana pianjenul consum vechea pnz pentru a recupera acizii amina i i glucidele care intr n componen a mtsii i pentru producerea crora el consum o cantitate mare de energie; astfel, 80-90% din substan ele componente sunt reciclate n urmtoarea jumtate de or i pot fi folosite pentru producerea unei noi pnze. Forma pnzelor este foarte variat i difer de la specie la specie (figura 127), putnd constitui un criteriu de identificare. Fiecare specie a dezvoltat, n decursul evolu iei sale o capcan adaptat la mediul n care triete.

Figura 3827 - Modul de construire a pnzei poate reprezenta criteriu de recunoatere a diferitelor specii (dup Thomassin, S.,1993)

Din cele 30 000 de specii identificate pn n prezent pe glob, doar reprezentan ii ctorva genuri fac pnze, restul vneaz stnd la pnd sau explorndu-i teritoriul. Dup ce prada a fost prins n pnz, hrana este consumat pe loc (nu nainte ns de o pregtire prealabil), sau este nfurat n mtase i pus la pstrare pentru a fi consumat mai trziu. Pregtirea hranei poate fi fcut n dou moduri: prada este adus la chelicere i frmi at cu ajutorul acestora i a pedipalpilor, dup care amalgamul rezultat este dizolvat cu ajutorul salivei (care con ine sucuri intestinale regurgitate) i este apoi aspirat i filtrat de perii care acoper orificiul bucal; sau, prada este inut cu chelicere, este rnit, iar prin ran se introduc n corpul acesteia sucurile digestive, con inutul dizolvat fiind apoi aspirat de pianjen; n acest caz, din prad nu mai rmne dect nveliul extern, gol i uscat, n timp ce n primul caz, n final rezult o mas inform de resturi. Ca

urmare, digestia arahnidelor prezint dou etape; digestia extern n timpul creia prada este pregtit i digestia intern care are loc n sistemul intestinal al pianjenului. Veninul p ianjenilor are un efect fulgertor pentru victimele lor obinuite, n timp ce pentru om, cantitatea de venin (injectat ntmpltor) este insignifiant i fr urmri n cazul pianjenilor europeni (exist o singur excep ie, o specie mediteranean ). Araneidele se ntlnesc n toate ecosistemele terestre i uneori i n cele acvatice. Sunt adaptate la cele mai variate medii, de la cldurile excesive din deerturi la condi iile specifice din mediile cavernicole. Cele mai numeroase i mai diversificate specii se ntlnesc n zona intertropical. La araneidele din zona temperat exist o influen direct a temperaturii i fotoperiodismului asupra desfurrii ciclului lor vital. S-au eviden iat astfel specii cu urmtoarele tipuri de cicluri anuale: specii euricrone, care hiberneaz n diverse stadii de dezvoltare i ciclul lor de via depinde de temperatur; specii stenocrone care se reproduc primvara i vara hiberneaz n stadii juvenile (intr n diapauz) precum i specii stenocrone care se reproduc toamna i hiberneaz n stadiul de ou (paradiapauz) specii diplocrone care hiberneaz n stadiul de adult i produc ou primvara (diapauz facultativ) specii active n timpul iernii, care nu hiberneaz deloc. Acarienii sunt reprezenta i de mai multe subordine: Gamasidae, Oribatae, Prostigmatae, Astigmatae etc. (figura 128). Acarienii sunt arahnide parazite, microscopice, cu picioare rudimentare. Miriapodele (figura 129) nu au torace i abdomen diferen iate ca la crustacee. Segmentele sunt foarte asemntoare i prevzute cu 1-2 perechi de picioare. Ele includ mai multe subclase: Diplopode, Chilopode, Pymphyles i Pauropodes. Mai bine reprezentate ca numr de specii sunt primele dou subclase. Astfel din Diplopode fac parte ordinele Craspedosomatidae, Glomeridae, Iulidae, Polyxenidae i Polydesmidae, iar din Chilopode ordinele Geophilidae i Lithobiidae (Lithobius forficatus urechelni a). Diplopodele prefer foioasele i solurile formate pe calcare. Miriapodele sunt n general localizate n partea superioar a solurilor, pe muchi sau n lemnul putred, sub scoar a cioatelor i arborilor ori sub pietre. Consum frunze descompuse, alge; geophilidele sunt carnivore, iar lithobiidele tot carnivore dar consum n plus i frunze descompuse.

Figura 3928 - Acarieni

Apterigotele sunt insecte primitive fr aripi, spre deosebire de pterigote (insecte cu aripi). Cnd sunt mici, indivizii sunt identici cu prin ii, dar au alte dimensiuni i nu sunt capabili de reproducere. Reprezentate de mai multe ordine, printre care Protura (fr

Figura 4029 - Diferite subclase ale miriapodelor

antene), Colembola (corpul li se termin cu un organ specific utilizat pentru salturi, numit furc), Diplura (corpul terminat cu o pereche de cerci) (figura 130). Biomasa acestor consumatori variaz ntre 300 i 700 kgha-1.

Figura 4130 - Apterigote

Dintre animalele de litier, o activitate intens o au a c a r i e n i i, care decupeaz i rod parenchimul foliar dintre nervurile frunzelor, atac perii i epiderma. Multe specii din acest grup, avnd nveli chitinos protector pot tri i n litiera uscat. C o l e m b o l e l e sunt mai pu in numeroase dect acarienii, rod de preferin litiera umed . La mrun irea litierei contribuie i alte grupe de artropode: formicide, coleoptere, larve de diptere. n solurile scheletice, acarienii i colembolele sunt nlocuite de diplopode i geometride. Prin activitatea acestei faune bogate n specii, reprezentate de un numr foarte mare de indivizi, ntregul material organic se transform n detritus brun, alctuit din fragmente de pr i de plante i din excrementele animalelor care con in nc multe rmi e de celuloz i lignin nedigerate. 2. Faza de alterare a detritusului prin microflor . Detritusul este un mediu favorabil activit ii microorganismelor: bacterii i ciuperci care ac ioneaz n primul rnd asupra substan elor uor digerabile (zaharuri, amidon, proteine, hemiceluloze). Acestea sunt folosite ca surs de energie, n vederea sintezei substan elor proprii i nmul irii. parte din radicalii care iau natere n procesul alterrii prin microflor scap de ac iunea enzimelor i intr n procesul de formare a humusului prin combinarea cu produsele de descompunere a ligninei. restul substan elor pn la desfacerea lor n dioxid de carbon i ap , aa-numitul fenomen de respira ie a solului. In al doilea rnd, microflora ac ioneaz asupra substan elor organice mai complexe: celuloz, lignin, pectine etc.

P e c t i n a este descompus de microorganisme din genurile Bacillus, Clostridium, Aspergillus, Penicillium, cu ajutorul enzimelor pe care le produc. Se nlesnete astfel ac iunea microorganismelor celulozolitice. C e l u l o z a este descompus n mediu: aerob, de bacterii de tip Cytofaga i Cellvibrio n molecule simple de celobioz i glucoz; aceste molecule simple sunt resintetizate n compui cu greutate molecular mai mare, formnd gelul citofagian, produs foarte important n formarea humusului. n mediu anaerob, celuloza este transformat de bacterii din genul Clostridium i Plectridium n acizi grai, cu degajare de dioxid de carbon i hidrogen; aceti acizi grai sunt fermenta i de Methanobacterium i descompui n dioxid de carbon, hidrogen i metan. L i g n i n a este substan a cel mai greu de descompus; ea formeaz 10-30% din masa materialului organic mort al plantelor, fiind descompus doar de ciupercile basidiomicete, rezultnd c iva deriva i fenolici.
4.4.2 Formarea humusului

Formarea humusului poate fi realizat de viermi i microorganisme. Deriva ii glucidici rezulta i din celuloz, deriva ii fenolici melanici rezulta i din lignin, peptidele, acizii amina i i amoniacul rezultate din proteine, sunt toate ingerate odat cu particulele de sol de v i e r m i i o l i g o c h e i. n tubul lor digestiv, substan ele men ionate sunt supuse unui proces complex de sintez, lund astfel natere acizii humici bruni. Secre iile gastrice ale lumbricidelor (viermi obinui i) i enchitreidelor (viermi albi) neutralizeaz sau chiar alcalinizeaz masa care trece prin tubul lor digestiv. Excrementele lor, bazice, reprezint un mediu propice pentru existen a microorganismelor care produc un alt fel de humus, humusul coprogen. n solurile bogate, slab acide pn la neutre, rolul principal l au lumbricidele, iar n solurile srace, acide, acest rol l de in enchitreidele. Prin tubul digestiv al unui vierme trec anual 25 g de sol; datorit numrului lor mare, anual se mbog esc n humus brun i coprogen 25 t de sol. M i c r o o r g a n i s m e l e, ca de exemplu Aspergilus niger din grupa fungi imperfec i, elaboreaz n cursul vie ii produi apropia i ca structur biochimic de humus. Bacteriile celulozolitice contribuie la apari ia acizilor humici cenuii. n solurile foarte acide, din lignin , sub ac iunea polifenoloxidazelor produse de basidiomicete, rezult compui melanici (negri) sraci n azot, precursori ai humusului. Ei se acumuleaz mpreun cu miceliul foarte abundent al ciupercilor, formnd humusul brut.
4.4.3 Mineralizarea humusului

Formarea humusului, care este un compus biochimic foarte stabil, ntrzie pentru un timp fluxul materiei organice, dar are un efect mediogen deosebit: formarea solului, care are rol determinant n existen a i productivitatea ecosistemelor forestiere. Cu toate c humusul se descompune greu, n soluri are loc un proces continuu de mineralizare a acestuia, ca ultim faz n descompunerea materiei organice n pr ile ei minerale componente. Mineralizarea humusului se face n mai multe etape:

a. Amonificarea, reprezentat de descompunerea moleculelor complexe, sub influen a microflorei, cu eliberare de amoniac i dioxid de carbon. Dac din sol lipsesc produsele glucidice, bacteriile chimiosintetizante folosesc dioxidul de carbon pentru a-i produce aceste glucide utiliznd energia ob inut prin oxidarea amoniacului n nitri i i apoi n nitra i. 1 NH 4+ + 1 O2 NO2 + 2 H + + H 2 O + energie 2 1 NO2 + 1 O2 NO3 + energie 2 Azotul din nitra i i dioxidul de carbon care rezult din etapa de amonificare pot fi folosi i din nou de plante. b. Denitrificarea este procesul n urma cruia ia natere azotul molecular; acest proces se produce sub ac iunea bacteriilor denitrificatoare, care folosesc acidul nitric ca acceptor de hidrogen i reduc azotul la starea lui molecular gazoas.
TEM DE CONTROL

1. Ce este mediul forestier? 2. Care sunt legile de baz ale ecologiei referitoare la factorii ecologici? 3. Care sunt particularit ile regimurilor radiativ i al temperaturii aerului n regiunile cu relief accidentat? 4. Care este influen a biocenozei forestiere asupra radia iei solare? 5. Care este influen a radia iei solare asupra biocenozei forestiere? 6. Care este influen a biocenozei forestiere asupra vntului? 7. Care este influen a vntului asupra biocenozei forestiere? 8. Care este influen a biocenozei forestiere asupra umidit ii atmosferice? 9. Care este regimul precipita iilor atmosferice n biocenoza forestier? 10. Care este influen a biocenozei forestiere asupra evapotranspira iei? 11. Care este influen a umidit ii asupra biocenozei forestiere? 12. Care este influen a compozi iei aerului asupra biocenozei forestiere? 13. Care este influen a biocenozei forestiere asupra compozi iei aerului? 14. Care este influen a biocenozei forestiere asupra solului? 15. Care este influen a solului asupra biocenozei forestiere? 16. Care sunt particularit ile energeticii ecosistemelor forestiere? 17. Care sunt fazele fluxului necromasei i care sunt grupele de specii ale faunei care contribuie la ele? 18. Care sunt procesele de formare a humusului?

CAPITOLUL 5
TIPURI DE ECOSISTEME. TIPOLOGIA FORESTIER

5.1 Generalit i
Tipologia forestier are un rol deosebit de important n fundamentarea ecologic a silviculturii n ara noastr. Tipologia stabilete unit ile de pdure deosebite din punct de vedere ecologic i le caracterizeaz structural i func ional facilitnd alegerea i aplicarea msurilor de gospodrire adecvate. Elaborarea inventarului i descrierea t i p u r i l o r d e p d u r e s-a fcut n 1958 i 1968 (de ctre Pacovschi, Leandru, Purcelean), iar a t i p u r i l o r d e s t a i u n e n 1969 i 1977 (de ctre Chiri i colaboratori). Dei exist elemente comune n modul de abordare a clasificrii p durilor i sta iunilor, coresponden a ntre unit ile tipologice nu este dect par ial; de aceea, n produc ie se folosesc paralel att tipurile de pdure ct i cele de sta iune. Dezvoltarea conceptului de ecosistem n ultimele trei decenii a fcut necesar revizuirea ncadrrii tipologice a p durilor.

5.2 Clasificare. Criterii


Pentru clasificarea ecosistemelor este necesar folosirea unor criterii; acestea pot fi: biocenotice, biocenotic-biotopice i biotopice. Din analiza criteriilor utilizabile, rezult c popula iile de arbori, popula iile indicatoare de subarbu ti, ierburi, muchi, tipul de humus i tipul genetic de sol reprezint componentele structurale care pot eviden ia, n calitate de criterii, laturile esen iale ale procesului ecosistemic principal i a regimurilor factorilor ecologici care condi ioneaz acest proces. Drept criterii cantitative, care reflect intensitatea procesului ecosistemic principal n grupul ecosistemelor aceluiai tip, au fost selectate: productivitatea arboretului, ca expresie a cantit ii de lumin, cldur, ap, substan e nutritive, de care dispun productorii pentru realizarea biosintezei volumul edafic, de care depinde cantitatea de ap i de substan e nutritive aflate la dispozi ia biocenozei Analiza procesului ecosistemic principal din ecosistemele forestiere a permis eviden ierea acelor indicatori structurali care ofer maximum de informa ie asupra desfurrii i condi ionrii lui. Pe baza acestor criterii de clasificare a fost creat tipologia ecosistemic a pdurilor naturale i a celor pu in modificate de om. Unit ile de clasificare a ecosistemelor forestiere sunt: Unit i tipologice de rang superior: *forma ia ecosistemic forestier *subforma ia *grupa de humificare Unitatea tipologic de baz: *tipul de ecosistem forestier

Unit i tipologice de rang inferior: *varianta geografic a tipului de ecosistem *subtipul de productivitate a arboretului Forma ia ecosistemic forestier cuprinde toate ecosistemele edificate de popula iile aceleiai specii lemnoase dominante, deci cu acelai tip calitativ de biosintez. Subforma ia ecosistemic cuprinde, n cadrul forma iei, toate ecosistemele cu arborete din aceeai specie sau combina ie de specii lemnoase. Grupa de humificare, separat n cadrul subforma iei, include tipurile de ecosisteme cu acelai tip de humus (deci aceeai mineralizare i humificare, ca i acelai regim ionic al solului). Tipul de ecosistem forestier separat n cadrul grupei de humificare, cuprinde toate ecosistemele cu aceeai specie sau combina ie de specii, acelai tip de humus, de regim ionic i de regim de umiditate a solului. Variantele geografice se ntlnesc n cadrul tipurilor cu areal extins, n cuprinsul cruia se nregistreaz o varia ie semnificativ a climei, reliefului, substratului, care ns nu modific esen ial compozi ia biocenozelor, determinnd doar deosebiri de ordin cantitativ. Subtipul de ecosistem cuprinde ecosistemele cu arborete avnd aceeai productivitate.

5.3 Denumire, caracterizare


Denumire a tipului de ecosistem poate fi mai scurt, uzual, sau denumireadiagnoz. Denumirea-diagnoz cuprinde forma ia (subforma ia) forestier, intervalul de productivitate a arboretelor, tipul de humus, tipul sau tipurile principale de sol, tipul de strat ierbos-subarbustiv. De exemplu: Fgeto-brdet nalt i mijlociu productiv, cu mull, pe soluri brune tipice, rendzinice, brune luvice eu i mezobazice i brune acide oligomezobazice, hidric echilibrate cu Oxalis-Dentaria-Asperula. Denumirea uzual folosete doar numele subforma iei i a tipului de p tur erbacee: F geto-brdet cu Oxalis-Dentaria-Asperula. Codificarea unit ilor de clasificare. Pentru a uura folosirea n practic a tipului de ecosistem se folosete un cod de 4 cifre (2316 Molideto-fgeto-brdet, nalt i mijlociu productiv, cu mull, pe soluri brune tipice, rendzinice i luvice, eu i mezobazice sau brune feriiluviale oligomezobazice hidric echilibrate cu Oxalis-Asperula-Dentaria). Prima cifr indic grupa de forma ie i subforma ie, a doua indic forma ia i subforma ia, a treia grupa de humificare, a patra tipul de regim hidric, a cincea productivitatea arboretului, deci subtipul de ecosistem. Caracterizarea sau descrierea tipului de ecosistem se face prin urmtoarele elemente: -denumirea -tipul de p dure -tipul de sta iune i asocia ii vegetale corespunztoare -areal n ar -sta iunea cu condi iile sta ionale (altitudine, relief, material parental, soluri), factori climatici (temperatura, apa), factori edafici

(troficitate, pH, apa accesibil, aera ie cldur) i factori limitativi - structura biocenozei, cu caracteristicile productorilor pe straturi: arbori, arbu ti, ierburi i subarbuti, muchi) i principalele popula ii de consumatori i descompuntori. Pentru stratul de arbori se dau i detalii importante din punct de vedere practic: compozi ie, productivitate, caracteristici dendrometrice, calitatea lemnului, modul de regenerare natural. Caracterizarea tipurilor de ecosisteme identificate la noi n ar este realizat n lucrarea Tipuri de ecosisteme forestiere din Romnia de Doni , Chiri , Stnescu, Centrul de material didactic i propagand agricol I.C.A.S., 1990.
TEM DE CONTROL

1. 2. 3. 4. 5.

Ce este tipul de ecosistem i care este rolul tipologiei ecosistemice? Care sunt criteriile de identificare a tipurilor de ecosisteme? Care sunt unit ile de clasificare a ecosistemelor? Cum se stabilete denumirea tipurilor de ecosisteme? Cum se realizeaz descrierea tipurilor de ecosisteme?

CAPITOLUL 6
DINAMICA I SUCCESIUNEA ECOSISTEMELOR

6.1 Generalit i
Biocenoza forestier se caracterizeaz printr-o continu schimbare n timp a structurii i func iilor sale. Dinamica ecosistemului este determinat n parte de varia ia biotopului, n parte i de cauze interne, n primul rnd variatele raporturi dintre popula ii; dinamica ecosistemelor este determinat i de factori exteriori acestuia, dup cum vom vedea n continuare. Schimbrile biocenozei sunt variate ca durat i ritm. Unele se produc foarte repede, de la o zi la alta i chiar de la o or la alta, altele ceva mai ncet, de la un an la altul i n sfrit unele foarte lent, de-a lungul deceniilor sau chiar secolelor i mileniilor. Unele schimbri pot fi ritmice, altele aritmice (accidentale). Cele ritmice sunt legate cauzal de varia ia normal a factorilor ecologici iar cele aritmice de abaterile de la varia ia normal sau de factori accidentali (foc, furtuni, vnturi etc.). Dinamica are urmtoarele componente: ritmuri circadiene, fenofaze i fenaspecte, fluctua iii anuale i multianuale i succesiuni (Doni N., i colab., 1977) n cazul pdurii mai intervine o component special a dinamicii, i anume d i n a m i c a d e v r s t , care privete modificarea ciclic a biocenozei forestiere legat de trecerea arboretului prin diverse faze de vrst. Toate componentele dinamicii biocenozei se desfoar simultan, dar cu vitez diferit. Pe fondul schimb rilor lente, succesionale, care pot dura secole i a dezvoltrii pe vrste a arboretului, se produc fluctua ii anuale i multianuale, intervin ritmurile fenologice determinate de schimbarea anotimpurilor iar alternan a zi-noapte, determin ritmurile circadiene.

6.2. Ritmurile circadiene


Ritmurile circadiene (lat. circa diem = n jur de o zi) reprezint succesiunea perioadelor de activitate i repaos n 24 de ore. n timpul fotofazei (a fazei de lumin) biocenoza este alctuit dintr-o parte pasiv i una activ. Odat cu instalarea scotofazei (faza de obscuritate) speciile active n fotofaz trec n repaus iar cele pasive n fotofaz devin acum active. n biocenoz, popula iile, organismele, sunt diurne (toate plantele), nocturne sau crepusculare. Diferen ierea are doar o valoare orientativ, cum este distingerea unor psri rpitoare de zi (falconiformele), de altele rpitoare de noapte (strigiformele). Semnificativ ecologic este curba de activitate, forma acesteia, structurarea timpului de activitate diferen ierea intervalului optim de activitate. Diferen ierea speciilor conform ritmului circadian a fost determinat, la animale de exemplu, de mai multe cauze. Astfel, unele grupe de animale sau unele specii au devenit nocturne din cauze f i l o g e n e t i c e, evolutive, fiind eliminate din faza de lumin de unele specii filogenetic mai noi i mai bine dotate n lupta pentru existen . Se

observ c majoritatea speciilor nocturne apar in unor grupe primitive, foarte vechi, cum sunt insectele blatoptere. Alte animale au devenit nocturne din motive f i z i o l o g i c e. La unele animale poikiloterme, metabolismul se desfoar n condi ii optime la temperaturi mai sczute, care se ntlnesc n timpul verii numai noaptea. Probabil c de aceea selec ia nocturn a favorizat trecerea de la via a diurn la cea nocturn a unor specii de insecte, amfibieni, reptile. n sfrit, unele animale au devenit nocturne deoarece i gseau hrana mai uor noaptea dect ziua (unele mamifere carnivore, precum i psrile rpitoare de noapte). Fotosinteza i transpira ia au un mers caracteristic n form de clopot, unele specii avnd curbe circadiene bimodale, alte specii curbe unimodale. Procesele sunt maxime diminea a, descrescnd spre sear. Modificarea circadian a mediului prin activitatea de fotosintez i respira ie se face sim it prin modificarea concentra iilor de oxigen i dioxid de carbon, precum i a umidit ii aerului i solului. Astfel scade cantitatea de dioxid de carbon i crete cantitatea de oxigen n timpul zilei i au loc procese inverse n timpul nop ii. La plante exist i alte fenomene cu ritmic circadian: deschiderea i nchiderea florilor, modificarea pozi iei frunzelor n raport cu direc ia de cdere a razelor solare, ritmul de cdere circadian a frunzelor toamna i al fructelor n diverse alte sezoane. n ce privete insectele, exist insecte de zi fluturi de zi (Aporia crataegi), coleoptere - gndacii de scoar (Ips, Pityogenes, Pityocteines), insecte care activeaz n amurg (gndacii de scoar -Hylastes, crbui), precum i insecte care activeaz de la lsarea ntunericului pn dup miezul nop ii. Din grupul acestora din urm fac parte microlepidoptere (tortricide, piralide, iponomeutide) precum i macrolepidoptere (Lymantria monacha, Euproctis chrysorroea, Malacosoma neustria). Furnicile de exemplu, au un ritm circadian specific: activitatea n furnicar este intens diminea a, urmeaz o perioad de repaus i o reluare a activit ii spre sear. Activit ile i mai ales densit ile de activitate ale carabidelor sunt endogen determinate n pduri i poieni. Pe solul pdurii, activitatea coleopterelor prd toare este simetric scindat ntr-o component de fotofaz i una de scotofaz; n timpul verii ns, cele mai multe specii sunt active n timpul fotofazei. n pdurea tropical, n faza de lumin, densitatea de activitate a insectelor fitofage este foarte redus, ele evitnd astfel s fie expuse presiunii puternice a prdtorilor entomofagi, activi n fotofaz. n ecosistemele forestiere, n decursul unei zile se nlocuiesc n activit ile lor pr i structurale i verigi din lan uri trofice. Aceleai func ii ecologice sunt ndeplinite n timpul zilei de anumite specii iar n timpul fazei de ntuneric de alte specii i combina ii de specii. Alternan a ecologic n contextul periodicit ii circadiene are loc mai degrab ntre combina ii de specii dect ntre specii singulare. n ecosistemele acvatice de ap dulce stttoare au loc migra ii circadiene ale zooplanctonului care determin modificri ale cantit ii de biomas i ale compozi iei n specii pe diferite orizonturi de ap. n apele n care iluminarea prezint o clar zonalitate vertical, organismele planctonice se concentreaz n timpul fotofazei n orizonturi mai adnci i apar la suprafa numai spre asfin it (dup cum variaz toleran a lor la lumin de la specie la specie). n ecosistemele marine, ritmurile circadiene ale animalelor sunt mai degrab ritmuri circalunare, corespunztoare intervalului de timp dintre n l area lunii pe cer ntro sear i nl area n seara urmtoare, interval caracterizat de dou maree ce apar la ore

bine definite. De remarcat c nu toate animalele marine sunt supuse acestei periodicit i. Migra ii ale planctonului au loc i n ecosistemele marine, animalele planctonice cutnd acele orizonturi marine unde sunt realizate condi iile optime pentru cele de lumin, salinitate, con inut n oxigen i fosfa i.

6.3. Fenofaze i fenaspecte


Succesiunea sezoanelor reci i calde, umede i uscate sau cu lumin i fr lumin pe ntreg globul au determinat apari ia la organisme, n cadrul popula iilor i biocenozelor a unor adaptri ce se manifest prin schimbarea nf irii, a intensit ii proceselor vitale pe sezoane, sau prin repetarea periodic n anumite sezoane a unor anumite fenomene i procese ecologice. Cu alte cuvinte, activit ile vitale ale plantelor i animalelor sunt sincronizate cu schimb rile sezoniere ale factorilor climatici. Fenofazele reprezint schimb ri reversibile ale fenotipului speciilor, iar fenaspectele sunt schimb ri reversibile de nf iare ale biocenozelor. Ritmul sezonier al ecosistemelor terestre din zona temperat a Europei, inclusiv din ara noastr se caracterizez prin succesiunea urmtoarelor fenaspecte: Prevernal dureaz a doua jumtate a lunii martie i prima jumtate a lunii aprilie; este caracterizat printr-o biomas redus dar printr-un ritm ascendent de rencepere a activit ii i a intensificrii metabolismului organismelor Vernal dureaz din a doua jumtate a lunii aprilie i luna mai; prezint biomas crescut iar speciile vegetale i animale au metabolism crescut Estival dureaz lunile iunie, iulie i prima jumtate a lunii august; corespunde perioadei maxime de reproducere la animale i numrului maxim de lan uri trofice, ceea ce face ca fluxul energetic s ating culmea intensit ii sale Serotinal dureaz a doua jumtate a lunii august i prima jumtate a lunii septembrie; se caracterizeaz prin apari ia primelor semne de declin prin ncetinirea vitezei de cretere a fluxului biomasei i a fluxului energetic i prin declanarea fenomenului de migra ie, care simplific structura func ional. Autumnal dureaz a doua jumtate a lunii septembrie, luna octombrie i prima jumtate a lunii noiembrie; prezint o atenuare progresiv a activit ii i o generalizare a declinului iar dispari ia plantelor simplific structura func ional Hiemal dureaz a doua jumtate a lunii noiembrie i prima jumtate a lunii martie; se caracterizeaz prin valori minime ale biomasei, metabolismului tuturor speciilor i fluxului energetic pn la o anumit limit n care via a este ntre inut pe de o parte de microfauna din sol, pe de alt parte de ctre homeotermele sedentare i de unii imigran i oaspe i de iarn. n zona temperat, biocenozele prezint n fiecare sezon o component activ i alta pasiv, ce se nlocuiesc sezonier. Schimbrile sezonale ale organismelor i popula iilor din zona temperat sunt numeroase i variate. La arborii i arbu tii foioi i la coniferele cu frunze cztoare cele mai tipice manifestri ale ritmurilor sezonale sunt reprezentate de cderea frunzelor toamna (iar aparatul foliar se reface primvara), nflorirea, formarea i coacerea fructelor, diseminarea, germinarea semin elor i formarea plantulelor, creterea n n l ime i diametru a scheletului prin acumularea de lemn etc. La coniferele cu frunze persistente se formeaz ace n fiecare an i ele cad abia n c iva ani. Restul fazelor fenologice sunt identice cu ale foioaselor. La unele specii, coacerea i diseminarea se face dup doi ani (cer, pini) sau chiar trei ani (ienupr).

Adaptri la ritmurile sezoniere din diferite zone ale globului sunt i diferitele tipuri de cretere. n zona temperat s-au nregistrat trei tipuri de cretere a lujerilor: continu (la frasin, larice, ulm, paltin, salcie, mesteacn), un alt tip caracterizat printr-o perioad de cretere ce dureaz cteva sptmni i se ncheie cu un mugure terminal dormind (pin, fag) i un alt tip la care creterea are loc similar cu cea de la tipul anterior dar dup prima perioad urmeaz o alt perioad de cretere din care rezult unul sau mai mul i lujeri trzii (stejar, pseudotzuga). Cu studiul fazelor periodice de vegeta ie ale plantelor se ocup o ramur tiin ific, denumit fitofenologie. Termenul de fitofenologie provine din limba greac, phainesthai nsemnnd apari ie. Obiectul de baz al acestei ramuri tiin ifice este reprezentat de apari ia i succesiunea fenofazelor la plante. Fenologia nu stabilete doar momentul apari iei fenofazelor ci explic i dependen a mersului acestora de condi iile de mediu abiotic, dintre care cele mai importante sunt condi iile climatice. Datele calendaristice de producere a fenofazelor difer de la an la an ca urmare a varia iilor neperiodice ale vremii. Fenofazele reprezint un indicator al dinamicii condi iilor meteorologice. Influen a rezultantei factorilor meteorologici asupra ritmului biologic al plantelor poate fi pus n eviden dac este cercetat n raport cu altitudinea. Se nregistreaz astfel ntrzieri semnificative ntre momentul producerii fenofazelor la baza versan ilor i apari ia lor n partea superioar a versan ilor. n urma cercetrilor fcute (Marcu, M., 1983), ntre diferitele fenofaze ale arborilor de la baza masivului Postvarul (la 650 m) i la 1700 m, s-a nregistrat o ntrziere de 42 de zile. S-a pus astfel n eviden existen a gradientului fenologic altitudinal, adic a ntrzierii fenofazelor la fiecare 100 m altitudine. Valoarea acestui gradient este variabil de la o zon geografic la alta: el valoreaz ntre 3,6 i 4,9 zile la 100 m altitudine, primvara. Pentru var, gradien ii sunt mai mici, iar toamna sunt foarte mici sau negativi. Odat cu altitudinea scade i lungimea perioadei sezonului de vegeta ie. n ani diferi i, n func ie de evolu ia vremii, gradien ii fenologici altitudinali sufer abateri de la valorile medii. ntre evolu ia condi iilor meteorologice i dezvoltarea plantelor exist o legtur foarte strns i de aceea datele fenologice pot fi folosite ca indicatori sintetici ai regimului meteorologic anual i al particularit ilor climei locale, mai ales n lipsa datelor meteorologice locale. Din cercetarea fenofazelor diferitelor specii s-a constatat existen a unei sincronizri, ca urmare a reac iei similare a acestor specii diferite la ac iunea factorilor externi; astfel, matura ia conurilor de brad coincide cu apari ia brnduei de toamn ; nfrunzirea fagului, nflorirea corcoduului cu formarea fructelor de ulm; diseminarea salciei i ppdiei, nflorirea pducelului cu sfritul nfrunzirii foioaselor. Astfel, unele fenofaze pot da indica ii privitor la fenofazele altor specii sau privitor la termenele de executare a diferitelor lucrri forestiere. De exemplu, nflorirea brnduei de toamn indic data nceperii recoltrii conurilor de brad, iar dup nflorirea n mas a aninului negru trebuie ncepute lucrrile silvice de primvar. Aceste indica ii nu sunt ns absolute, deoarece schimbri brute ale vremii pot determina decalarea n timp a fenofazelor care n mod obinuit de produc simultan. n ara noastr, n perioada 19561965 s au organizat re ele de observa ii fenologice n toat ara, la numeroase specii forestiere. Rezultate ob inute n urma acestor observa ii au fost publicate n lucrarea:

Cercetri fenologice la principalele specii forestiere autohtone din RSR sintez pentru perioada 1956-1965, de Aurora Tomescu i colab. Corelate cu fazele fenologice ale productorilor sunt cele ale consumatorilor, prd torilor i parazi ilor. La i n s e c t e se pot men iona urmtoarele faze fenologice: eclozarea, trecerea omizilor prin cteva faze de dezvoltare, mpuparea, ieirea adul ilor, zborul de mperechere, depunerea oulor. Majoritatea lepidopterelor i himenopterelor fitofage defoliatoare i ncheie ciclul de dezvoltare n prima jumtate a verii. n aceeai perioad se observ i activitatea stadiilor adulte ale insectelor de tulpin (gndaci de scoar , insecte xilofage) sau de rdcin (crbui). Mai trziu n pdure se observ tot mai pu ine insecte active pe tulpin sau frunze; majoritatea sunt fie n stadii de repaus (ou, pupe n sol) fie n stadiul larvar, sub scoar i n lemnul arborilor sau n sol. La p s r i se pot men iona urmtoarele faze fenologice: nprlirea, formarea perechilor, construirea cuibului, scoaterea puilor i migra iile sezoniere. Perioadele de depunere a oulor sunt destul de diferite n sezonul cald; ele depind de cantitatea de hran . Datorit migra iei sezonale, n sezonul rece n pdure rmn aproximativ o treime din psrile care cuibresc la noi. Primvara ele revin ntr-o anumit ordine, astfel c fenofazele fiecrei specii se desfoar n perioade diferite de timp. n cazul m a m i f e r e l o r se pot men iona urmtoarele fenofaze: nprlirea, formarea perechilor sau familiilor pentru nmul ire, creterea puilor, migra iile sezoniere determinate de schimbarea condi iilor de hran (spre deosebire de psri, aceste migra ii au caracter local) etc. n ecosistemele acvatice, planctonul prezint oscila ii ritmice sezoniere clare n ecosistemele de ap dulce stttoare; ele se manifest prin varia iile numrului de indivizi i ale diversit ii la nivel de specie. S-au eviden iat i varia ii sezoniere ale unor caracteristici biogeochimice, ca de exemplu creterea concentra iei cuprului n lacuri toamna i reducerea ei primvara, datorit faptului c toamna macrofitele elibereaz cupru n ap, iar primvara l acumuleaz. n ecosistemele oceanice, au loc oscila ii sezoniere ale productivit ii; fluxul ascendent al detritusului n ocean este, de asemenea, supus unei periodicit i sezoniere.

6.4 Fluctua iile ciclice


Fluctua iile ciclice sunt reprezentate de creterea i scderea numrului indivizilor ce compun o popula ie. Fluctua iile iau natere ca urmare a contradic iilor ntre poten ialul reproductiv al popula iei i rezisten a la varia iile factorilor de mediu biotici i abiotici care se opun realizrii depline a poten ialului reproductiv. Varia ia numrului indivizilor este determinat de raportul schimbtor ntre natalitate i mortalitate i de migra ia dintr-o biocenoz n alta, n cazul suprapopulrii sau a lipsei de hran. Caracteristica fluctua iilor ciclice care le deosebete de alte fluctua ii este reprezentat de varia ia n jurul unei valori medii, caracteristice pentru biocenoza respectiv.

6.4.1 Fluctua iile anuale

Fluctua iile anuale se observ la organismele ce se reproduc anual. n general, organismele din ecosistemele forestiere nregistreaz fluctua ii anuale; la unele organisme, fluctua ia ncepe de la zero i se termin tot la zero (figura 131).

Figura 4231 - Curba de fluctua ie anual a popula iilor cu ciclul de via sub un an (dup Doni i colab., 1977)

La celelalte organisme, curba pornete de la un numr de exemplare adulte existent, crete prin ad ugarea puilor, apoi variaz n func ie de factorii de reglaj (figura 132).

Figura 4332 - Curba de fluctua ie anual a popula iilor cu ciclul de via peste un an (dup Doni i colab., 1977)

6.4.2 Fluctua iile multianuale

n cazul fluctua iilor multianuale numrul organismelor nregistreaz o cretere continu de c iva ani la rnd, urmat apoi de o scdere de-a lungul altor c iva ani (figura 133).

Figura 4433 - Fluctua ii numerice multianuale la oarecele scurmtor (Clethrionomys glareolus) (din The Global Population Dynamics Database, 1999)

Fluctua iile la speciile de animale sunt mai bine cunoscute i mai uor de urmrit datorit importan ei lor economice i timpului scurt n care se reproduc. La insectele Bupalus piniarius i Zeizaphera griseana se nregistreaz fluctua ii ciclice de 4-10 ani. La iepure, mistre cprior i fazan sunt ani cu efective mari, urma i de ani cu efective sczute. La arbori, fluctua iile au un ciclu foarte lung (decenii, secole). n amestecurile de fag cu brad dominan a se schimb la 30-50 de ani. Cauzele fluctua iilor sunt: varia ia factorilor ecologici, raporturile ntre popula ii (mai ales cele trofice) i raporturile intrapopula ionale. La consumatorii de biomas, esen ial este varia ia resurselor de hran de la an la an. Numrul insectelor i mamiferelor care se hrnesc cu semin e i fructe variaz n func ie de periodicitatea de fructifica ie. n legtur cu raporturile intrapopula ionale, n cazul n care exist o densitate mare, contactele ntre indivizi se nmul esc, ia natere o stare de stres care poate modifica apreciabil starea fiziologic a organismelor, modificndu-se comportamentul, rezisten a la boli, prolificitatea. Unii autori consider c ntregul ecosistem are rol n determinarea, dar mai ales, n reglarea amplitudinii fluctua iilor. Astfel, o grbire sau o ncetinire a descompunerii materiei organice, urmat de o modificare a dezvoltrii plantelor i a con inutului lor n substan e minerale, are urmri asupra fluctua iei erbivorelor i apoi asupra carnivorelor, ceea ce se repercuteaz n final asupra vitezei de descompunere. Varia ia numeric a popula iilor de animale n special, se realizeaz frecvent dup o curb ca cea din figura 134, incluznd mai multe faze.

Figura 4534 - Fazele varia iei numerice ale efectivului unor popula ii de animale i insecte (dup Doni i colab., 1977)

n faza 1, efectivul popula iei prezint amplitudini mici de varia ie, sub influen a factorilor de mediu i a ac iunii parazi ilor i prdtorilor; efectivul se men ine sub un anumit nivel, numit nivel de stabilizare. n faza 2, sub influen a unei varia ii anormale a unui factor abiotic (de exemplu temperatura) sau a modificrii numrului de parazi i sau prd tori, efectivul popula iei iese din laten crescnd exponen ial. n faza 3 popula ia ajunge la nivelul maxim 2 (faza se mai numete i de explozie) dup care, datorit epuizrii resurselor i a refacerii efectivelor de parazi i i prdtori, efectivul scade brusc (n faza 4 sau de retrograda ie) pn sub nivelul de stabilizare. Dinamica de vrst a ecosistemului forestier este generat de modificrile n structura i func ionarea biocenozei i n regimurile factorilor ecologici caracteristice diferitelor stadii de vrst ale popula iilor de arbori. Aceste modificri sunt mai evidente n p durile echiene, formate n urma unor perturb ri naturale (doborturi de vnt, incendii, inunda ii) sau n pdurea cultivat, uniformizat de om. Ele apar ns i n pdurile pluriene, care nu sunt altceva dect un mozaic de suprafe e restrnse cu grupuri de arbori cu aceeai vrst. n cadrul dinamicii de vrst, a arboretelor se pot eviden ia urmtoarele faze: faza de constituire a arboretului, faza de competi ie a tineretului, faza de diferen iere a structurii arboretului tnr, faza de maturitate i faza de mbtrnire (Doni , N. i colab., 1977). Faza de constituire a semin iului se poate produce sub coronamentul arboretului btrn sau (n cazul catastrofelor naturale) pe terenul denudat; semin iul apare n mas, n urma unui an cu fructifica ie abundent. Numrul plantulelor poate s fie foarte mare, de la cteva sute de mii la cteva milioane de exemplare la hectar; dup rsrire ncepe imediat i eliminarea n mas a acestora, fenomen care are n general alte cauze dect concuren a cu ceilal i puie i (eliminarea poate fi determinat de lipsa luminii, a apei, a concuren ei cu ierburile i arbutii, de consumul de ctre erbivore sau datorit parazitrii de ctre insecte i ciuperci. Puie ii nu sunt diferen ia i prea mult dimensional, deoarece creterea cea mai accentuat o nregistreaz rd cinile. La semin iul aflat sub masiv asimila ia i transpira ia sunt pu in intense. Aceast faz dureaz n medie 3-10 ani i se ncheie odat cu formarea strii de masiv. Se remarc abunden a mamiferelor fitofage i a celor carnivore; n schimb sunt reduse popula iile de insecte care atac semin ele, de vertebrate frugivore etc.

Faza de competi ie a tineretului se caracterizeaz prin continuarea elimin rii intense a puie ilor, ns ea se datoreaz acum competi iei ntre puie i; competi ia este determinat de creterea rapid n nl ime i de dezvoltarea coroanelor favorizate de lumina suficient. Faza de competi ie corespunde cu nuieliul i prjiniul i se produce ntre 3-10 i 6-30 ani, ncheindu-se odat cu nceperea diferen ierii pozi ionale. n aceast faz, stratul de ierburi se reduce puternic, iar arbutii intr n competi ie acerb cu arborii. Popula iile de mamifere erbivore se reduc neavnd suficient hran i implicit se reduc i popula iile de prd tori. Lipsesc att popula iile de animale legate de prin rela ii trofice de flori, fructe i semin e ct i prd torii i parazi ii tuturor speciilor men ionate. Este faza cea mai srac n popula ii din ntreaga dinamic de vrst a biocenozei forestiere. Faza de diferen iere a structurii arboretului. n aceast faz, arborii ating intensitatea maxim de cretere n nl ime i grosime i consum cea mai mare cantitate de ap i de substan e minerale. Se realizeaz diferen ierea pozi ional, formndu-se grupe de arbori predominan i, dominan i, codominan i, domina i i deperisan i. Ac iunea mediogen a arboretului este cea mai accentuat. Popula iile de consumatori de biomas sunt pu ine, n schimb cele de consumatori de necromas i descompun tori sunt foarte diversificate. Stratul de ierburi ncepe s apar din nou, ns este slab dezvoltat ca i popula iile de animale consumatoare de polen, nectar, semin e i fructe de arbori. Faza se ncheie cu apari ia primei fructifica ii i dureaz ntre 6-30 i 30-50 ani. Faza de maturitate de caracterizeaz prin fructifica ie regulat; creterea n nl ime i grosime se atenueaz, n schimb se accentueaz creterea n volum. Volumul foliar i al crcilor mai redus permite ptrunderea unei cantit i mai mari de lumin i ap , favoriznd dezvoltarea plantelor ierboase i arbutilor. Se formeaz periodic semin iuri, care ns sub masiv dispar dup 3-5 ani. Crete numrul popula iilor erbivore, a celor care consum flori, semin e, fructe, a popula iilor de insecte de scoar i de p sri care le consum. Sunt bine reprezentate popula iile de roztoare, psrile i mamiferele de prad, biocenoza ajungnd la diversitate i stabilitate maxime. Faza dureaz de la 30-50 ani pn la 100-300 ani. Faza de mb trnire este marcat printr-o nou accentuare a eliminrii arborilor din toate categoriile pozi ionale. Arboretul se rrete treptat, sunt tot mai frecvente uscrile de ramuri sau vrfuri, iar fructifica ia se diminueaz. La sol ptrunde o cantitate mare de lumin permi nd dezvoltarea puie ilor dar i a arbutilor i ierburilor (acestea din urm atingnd un maxim de dezvoltare). datorit restrngerii resurselor de hran se reduce din nou diversitatea biocenozei n ceea ce privete consumatorii.

6.5 Succesiunea ecologic


6.5.1 Generalit i

n ciuda imuabilit ii aparente, ecosistemele se afl ntr-o perpetu schimbare. Ciclul materiei i fluxul de energie le traverseaz nentrerupt. n interiorul biocenozelor, organismele mor i se nasc fr ncetare, ns n ciuda acestei activit i intense, echilibrul dinamic realizat face ca fizionomia i structura comunit ii s nu varieze sensibil, chiar ntr-o perioad mai ndelungat de timp. Totui, o perturbare de origine extern sau intern, brutal sau progresiv, modificri climatice sau ac iunea uman de exemplu, pot distruge acest echilibru dinamic i remarcabila stabilitate a ecosistemelor. Dac un lac este progresiv colmatat cu sedimente, dac lava unui vulcan acoper suprafe e ntinse de

teren, dac are loc un incendiu ntr-o pdure, va avea loc apoi fenomenul numit succesiune ecologic (figura 135). Fazele succesiunii se nln uie ntr-o anumit ordine i culmineaz printr-o faz de mare stabilitate i durat numit stadiu de climax sau stadiu de maturitate (Frontier, S., Pichod-Viale, D., 1993). Ini ial, prin climax s-a n eles o stare neschimbat a ecosistemului i care este determinat de condi iile climatice, care induc anumite trsturi ale ecosistemelor i determin instalarea unei vegeta ii caracteristice. Clements, ecologul care a introdus i definit no iunea de climax, considera c ntr-o regiune cu o anumit clim, orice ecosistem ajunge la realizarea unui singur climax, deci la aceeai componen a biocenozei.

Figura 4635 - Fazele unei succesiuni ecologice de la o biocenoz acvatic la una forestier (dup Doni N. i colab., 1977)

Ulterior, al i ecologi (ca Tansley) au sus inut ideea policlimaxului, deci a climaxului multiplu, deoarece dup aceast concep ie, caracteristicile acestui stadiu nu depind doar de clim ci i de structura solului, de substan ele minerale din sol, de expozi ia terenului, de fauna local etc. Trsturile caracteristice ale climaxului depind i de natura speciilor, structura popula iilor, rela iile ntre popula ii, etc. To i aceti factori fac ca diferite ecosisteme s realizeze faza de climax n moduri diferite. Fiecrui climax i va corespunde o structur pedologic caracteristic. n anumite biotopuri incluse n aceeai arie geografic, se pot observa condi ii particulare legate de

relief, de natura geologic a rocii mam etc. Aceste diferen e n ce privete factorii microclimatici i/sau edafici se va traduce prin apari ia de biotopuri mai calde sau mai reci, mai uscate sau mai umede, n care biocenozele vor tinde n cursul evolu iei lor spre un echilibru condi ionat de valorile locale ale factorilor climatici i edafici, indiferent de climatul regional. Astfel, n interiorul aceleai arii geografice alturi de biotopuri ale cror condi ii ecologice sunt normale i unde s-a instalat un climax climatic, se pot ntlni climaxuri edafice sau sta ionale, asociate multiplelor combina ii de microclimate i structuri pedologice particulare. Climaxul este caracterizat printr-o mai mare stabilitate dect celelalte faze succesionale; interac iunea ntre biocenoz i biotop continu s se desfoare, dar viteza de modificare a ambelor componente ale acestei interac iuni este mai mic. De asemenea, dac mai ad ugm faptul c i n timpul climaxului pot interveni factori ca inunda ii, foc, atacuri n mas de insecte, rezult clar c faza de climax nu este imuabil aa cum a definit-o Clements ini ial i c mai potrivit ar fi s se vorbeasc de gradul de maturitate al ecosistemelor i nu de climax. Astfel se poate spune c succesiunea ecologic normal, alctuit din faze succesionale progresive, evolueaz de la o biocenoz cu popula ii pioniere, numit juvenil , spre una matur (Frontier, S., Pichod-Viale, D., 1993).
6.5.2. Principalele tipuri de succesiuni

n func ie de natura factorilor care determin succesiunile, acestea pot fi autogene i alogene. Succesiunile autogene sunt rezultatul unor procese biotice interne ale ecosistemului (ale modificrii raporturilor dintre popula ii) sau rezultatul modificrii mediului intern al biocenozei (evolu ia reliefului, evolu ia solului spre nmltinare, spre podzolire etc.). Raporturile dintre popula ii se pot modifica datorit evolu iei genetice a popula iilor, a emigrrilor i imigrrilor. n cazul evolu iei genetice a popula iilor se poate da ca exemplu ndelungatul proces de hibridizare care a dus n jumtatea de vest a Europei la nlocuirea fagului caucazian (Fagus orientalis) cu fagul comun (Fagus sylvatica). De asemenea, muta ii care schimb nsuirile speciei, cum ar fi apari ia unor forme tardiflore n popula ii de stejar cu nflorire normal, au dus la eliminarea formei timpurii din sta iunile afectate de nghe uri trzii i la formarea unor biocenoze edificate de stejarul tardiflor. Imigrrile i emigrrile sunt foarte adesea cauze de succesiune. n cazul apari iei unor dereglri care afecteaz una sau mai multe popula ii, germenii speciilor strine care ptrund mereu n biocenoz pot gsi condi ii favorabile dezvoltrii. Astfel, o defoliere a molidului produs datorit atacului n mas a Lymantriei monacha deschide posibilitatea imigrrii speciilor lemnoase pioniere mesteacn, salcie cpreasc i formrii unei biocenoze de foioase. Imigrri i emigrri frecvente au loc i n cazul p srilor i mamiferelor. Acestea pot avea influen e puternice asupra nivelului popula iilor de insecte fitofage i deci a integrit ii popula iilor de arbori precum i asupra fructifica iei, influen nd pe aceast cale modul de regenerare a arboretului. O imigrare masiv de forfecu e n biocenoze de molidi poate duce la distrugerea ntregii recolte de semin e i la compromiterea regenerrii naturale la molid. Un exemplu de succesiune cauzat de evolu ia reliefului este nlocuirea stejeretelor de piemont prin gorunete, ce se poate observa n p durile dintre Geti i

Ploieti; gorunul se instaleaz n mas pe microversan ii mai drena i ce iau natere prin fragmentarea piemontului, iar stejarul este eliminat. Modificarea regimului hidrologic provoac nlocuirea fie a speciilor hidrofile prin cele mezofile, fie invers. De exemplu, regularizarea cursului apelor care pe alocuri a dus la coborrea nivelului freatic, poate provoca uscri masive n p durile de lunc. nmltinarea puternic poate duce la nlocuirea molidiurilor prin turbrii oligotrofe, sau a slcetelor de lunc prin biocenoze palustre. Succesiunile alogene rezult ca urmare a influen ei factorilor perturbatori, de origine exterioar ecosistemului. n ecosistemele terestre, aceti factori pot fi de exemplu modificri ale macroclimatului, incendii, furtuni, inunda ii, erup iile vulcanilor, n ecosistemele acvatice, aportul de sedimente. Cei men iona i anterior sunt factori perturbatori naturali, dar mai pot fi men iona i i cei antropici i anume exploatrile unor suprafe e mp durite n primul caz, sau aportul de substan e poluante n al doilea caz. Modificarea macroclimatului a provocat mari succesiuni n p durile rii noastre n decursul holocenului, dup cum au artat cercetrile palinologice. Se pot men iona n acest sens ultimele succesiuni declanate de o rcire i umezire a climatului care au determinat nlocuirea crpinetelor i (n parte) a stejeretelor amestecate i a molidiurilor de ctre fgete i expansiunea bradului n unele fgete, formndu-se biocenozele actuale de amestec de fag i brad. Incendiile pot fi o cauz a nlocuirii pdurii prin pajite, sau a nlocuirii speciilor de baz prin cele pioniere. Furtunile, prin doborrea i ruperea arborilor, pot provoca nlocuirea unor biocenoze de molidiuri, fgete i chiar gorunete, cu biocenoze formate din specii pioniere sau din specii ierboase. Inunda iile pot distruge prin sufocare arborii provocnd nlocuirea pdurii de lunc prin biocenoze palustre. Succesiunile alogene determin deseori apari ia unor biocenoze instabile i pot ajunge uneori n final chiar la distrugerea total a ecosistemului. Colmatarea total a unui lac de reten ie artificial, provocat de eroziunea solului n bazinul aferent acestuia, constituie un exemplu demonstrativ al unei consecin e extreme a unei astfel de succesiuni. Succesiunile alogene dau natere n general unor succesiuni regresive de ecosisteme, ale cror stadii evolutive prezint popula ii din ce n ce mai srace, dup cum a rezultat din exemplele anterioare. n anumite cazuri favorabile, evolu ia lor nu conduce la degradarea total a covorului vegetal, ci la formarea unuia foarte diferit n compozi ia sa specific, de fitocenoza primitiv care ocupa biotopul nainte de ac iunea asupra acestuia a factorului perturbator. n func ie de caracteristicile spa iului n care se deruleaz succesiunea, aceasta poate fi primar sau secundar.
Succesiunea primar (sau singeneza), se desfoar cnd o biocenoz se instaleaz ntr-un loc n care nu a mai existat nici o alta (o insul vulcanic, lava rcit a unui vulcan, dune nou formate, bazin de ap sau izvor, nou aprute). Succesiunea secundar apare cnd biocenoza se instaleaz pe un loc unde a existat o biocenoz care a fost distrus natural sau artificial (prin incendiu, inunda ie, uragan, exploatarea p durilor, bararea unui ru).

Succesiunea secundar (figura 136) ncepe pe un teren modificat prin activitatea biocenozei precedente Exist astfel o cantitate de energie deja acumulat, i de aceea succesiunea secundar se desfoar mai repede ca cea primar. Activitatea biocenozei modific biotopul, care ncet ncet devine impropriu pentru speciile care au determinat schimbarea lui (specii dominante care au determinat schimbarea mediului), astfel nct aceste specii regreseaz i chiar dispar treptat, fiind nlocuite cu specii pentru care noile condi ii sunt mai potrivite. Des elenirea terenurilor naturale, tierea pdurilor i instalarea n locul acestora a unor ecosisteme antropogene, constituie de asemenea o succesiune secundar.

Figura 4736 - Succesiunea speciilor vegetale n timp

n cazul succesiunii primare (sau singenezei) apare o biocenoz pionier sau juvenil ca urmare a existen ei unui spa iu sau a unei resurse noi. O biocenoz nou colonizeaz rapid acest spa iu sau aceast resurs. Biocenoza respectiv este format dintr-un numr relativ sczut de specii cu multiplicare rapid, robuste, avnd capacitate de implantare ntr-un mediu nc pu in modificat. Aceste specii relativ ubicviste au strategii demografice de tip r; sunt capabile de utilizare rapid a resursei sau spa iului puse la dispozi ia lor dar sunt n acelai timp i foarte sensibile la fluctua iile aprovizionrii lor cu material nutritiv. Speciile respective sunt capabile s suporte o mortalitate ridicat, compensat cu o multiplicare rapid , ele prezentnd fluctua ii cantitative dependente de fluctua iile resursei i nu controlate de mecanismele interne ale popula iilor. Aceste specii se spune c sunt controlate din exterior. n acest stadiu al succesiunii diversitatea este sczut: speciile oportuniste se afl n puternic competi ie i ctig aceea cu rapiditate de nmul ire mai mare. Biomasa format poate avea dou destina ii: fie se acumuleaz, moare n parte pe loc i modific mediul n care caz sistemul va evolua; sau, ea este (regulat sau sporadic) exportat prin fenomene fizice sau prin intermediul consumatorilor. Cu alte cuvinte resursa este permanent sau rennoit, n care caz sistemul rmne local juvenil, recoloniznd perpetuu spa iul sau resursa n ritmul intrrii lor n sistem.

n situa ia n care condi iile ambiante care au determinat apari ia biocenozelor juvenile nu se men in, ecosistemul se modific progresiv prin apari ia de specii i nie ecologice noi i o re ea de interac iuni din ce n ce mai complexe: n aceste condi ii se spune c ecosistemul se maturizeaz. Principalele transformri observate n procesele de succesiune, de maturizare a ecosistemelor sunt urmtoarele (tabelul 19):
1. Biocenoza pionier modific mediul. n ecosistemele terestre de exemplu, se formeaz solul. n toate cazurile exist acumulare de materie organic rezultat din produc ia biocenozei. 2. Biocenoza se diversific prin apari ia de specii cu cretere mai lent, mai exigente n ce privete condi iile de mediu, a cror prezen este condi ionat de aceste prime modificri ale mediului. Primele specii vegetale pot constitui el nsele o nou resurs utilizat de o specie pionier de animale fitofage, i tot aa n continuare, aprnd lan uri alimentare din ce n ce mai complexe. 3. Niele ecologice se diversific la rndul lor prin heterogenizarea mediului (n cursul competi iei speciile pioniere i mpart mai mult sau mai pu in ntmpltor biotopul, realiznd un mozaic, care determin o diferen iere de microhabitate i aa mai departe), prin diversificarea abundent a lan urilor trofice, prin diversificarea taliei individuale a organismelor, prin apari ia de numeroase interac iuni noi care creaz la rndul lor subhabitate n habitatele existente. 4. Interac iunile aprute se organizeaz progresiv n sisteme, la nivelul crora apar circuite de autoreglare, cicluri ale materiei, pe scurt se dezvolt un ecosistem. Se stabilete un control permanent att asupra mediului ct i asupra efectivelor speciilor care nu mai sunt controlate de fluctua iile exterioare. Sistemul capt stabilitate ajungnd s fie controlat din interior. 5. Speciile noi cu strategie k sunt din ce n ce mai numeroase. O propor ie din ce n ce mai mare din energia asimilat este sustras creterii i reciclrii biomasei i e consacrat edificrii i ntre inerii de structuri complexe care asigur func ionarea i protec ia ecosistemului.
Prezentarea comparativ a caracteristicilor ecosistemelor juvenile i mature Tabelul 19
Ecosistem juvenil Apari ia speciilor cu strategie r, cu reproducere i cretere rapide; deseori aceste specii se reproduc o singur dat n via , timpuriu i dau natere unei descenden e numeroase Numr mic de specii, indice de diversitate sczut Productivitate (P/B) ridicat; rennoirea rapid a biomasei; flux de materie i energie rapid; procent de reciclare a materiei sczut: risip de materie Raportul: energia consacrat creterii i multiplicrii / energia consumat n cadrul mecanismelor de asigurare a supravie uirii, precum i raportul: produc ie nou / produc ie de regenerare, au valori ridicate Pu ine interac iuni ntre specii, n afara unei Ecosistem matur Apari ia speciilor cu strategie k, cu reproducere i cretere lente, speran de via ridicat datorit mecanismelor de supravie uire pe care le au; s reproduc de mai multe ori n decursul vie ii, prima reproducere este trzie, iar numrul descenden ilor este moderat Numr mare de specii, indice de diversitate ridicat Productivitate sczut; rennoire lent a biomasei; flux de energie mai sczut la aceeai biomas; procent de reciclare a materiei ridicat: economie de materie Aceleai raporturi au valori sczute

Re ea complex de interac iuni (trofice sau nu: rela ii de

competi ii directe pentru spa iu i/sau resurse Specii cu specializare sczut n interiorul biotopului colonizat; pu ine nie ecologice Simplitate i uniformitate a ecosistemului Re ele trofice simple, liniare Piramide trofice evazate i pu in nalte (cu pu ine niveluri trofice) Rezisten a indivizilor, popula iilor i arboretelor fa de fluctua iile mediului Popula iile se refac repede dup reduceri drastice ale efectivelor Refacerea duce la ecosistemul juvenil de la care s-a plecat Biomasa i fluxul de energie sunt controlate din exterior, adic depind de fluctua iile resursei. Mare instabilitate cantitativ Flux deschis al materiei

amensalism sau comensalism etc) rezultnd mai degrab mpr irea biotopului dect competi ie Specii cu specializare ridicat; mare diversitate de nie ecologice. Numeroase cazuri de simbioz, de parazitism etc. Numeroase specii auxiliare cu rol precis n ecosistem. Mare heterogenitate a biotopului, accentuat de modificrile determinate de specii; mozaic Re ele trofice complexe, cu grad ridicat de specificitate Piramide trofice mai nguste i mai nalte (nivele trofice mai numeroase) Vulnerabilitatea speciilor i re elei de interac iuni Popula iile se refac lent dup o catastrof (adesea se refac prin intermediul unu nou stadiu juvenil) Refacerea nu duce neaprat la refacerea ecosistemului ini ial, fiind posibile bifurca ii Biomas i flux controlate din interior gra ie homeostaziilor la nivelul popula iilor. Stabilitate cantitativ. Biomasa este independent de fluctua iile aprovizionrii, datorit produc iei de regenerare Procent ridicat de reciclare a elementelor

6. Speciile cu strategie k sunt specializate i tind s scape concuren ei directe pentru spa iu i resurse, concuren ce caracterizeaz speciile pioniere. n schimb, noile specii pot deveni antagoniste prin ac iuni specifice ce inhib speciile vecine sau modific mediul. n particular, prin aceste mecanisme, speciile pioniere sunt aproape eliminate, supravie uind doar c iva indivizi n rezerv, care s reia colonizarea dac este cazul. 7. Creterea n biomas a biocenozei ncetinete i apoi atinge o valoare maxim. n acelai timp apar organisme de talie mare: o pajite devine pdure, un lac este populat de peti de talie mare etc. Supravie uiesc i organismele de talie mic realizndu-se o diversitate de mrimi a acestora. 8. Produc ia brut crete pn la un maxim, apoi scade pentru a se stabiliza totui la o valoare ridicat. Respira ia global a ecosistemului crete pn la un maxim.

Studiul succesiunii ecosistemelor are importan practic pentru stabilirea unor tehnologii de reconstruc ie ecologic de exemplu sau, n silvicultur pentru adoptarea celor mai adecvate msuri de gestionare. Produc ia net crete pn la un maxim, apoi scade ajungnd s se anuleze. Aceste valori sunt prezentate ntr-o diagram a lui Odum, ce poate descrie att o pdure ct i un lac, diferind doar scara intervalului de timp (figura 137).

Figura 4837 - Evolu ia n timp a biomasei, produc iei i respira iei, pe parcursul succesiunii ecologice (dup Odum, din Frontier, S., Pichod-Viale, D., 1993)

9. Procentul de reciclare a materiei devine considerabil. Raportul dintre produc ia de regenerare i produc ia nou devine ridicat. Raportul P/B foarte ridicat n biocenozele pioniere, juvenile, scade i se stabilizeaz la un nivel sczut. Biomasa astfel organizat este capabil s se men in timp ndelungat (dac nu nedefinit) n circuit nchis, dac fluxul de resurse nutritive se ntrerupe. O re ea de specii interconectate i un ansamblu de mecanisme stabilizeaz fluxul de materie i energie. n concluzie, n cursul succesiunii ecologice normale, ciclurile scurte de materie au tendin a s le nlocuiasc pe cele lungi. Se remarc n special apari ia unui reciclaj rapid al elementelor minerale cum sunt azotul i fosforul asimilabile care sunt n general deficitare, dar nu al carbonului care n general este excedentar. Din acest motiv unii autori au interpretat fenomenul de succesiune ecologic ca o adaptare a biosferei la penuria general de azot, fosfor i oligoelemente asimilabile. Ea poate fi definit i ca ob inerea i stabilizarea de ctre ecosisteme a unor caracteristici care s permit reciclarea rapid a mineralelor. 10. Diversitatea specific crete de la valorile sczute observate n cazul comunit ilor juvenile pn la valori ridicate n cazul unor ecosisteme mai evoluate. Antagonismele de care s-a vorbit mai sus determin n final, ntr-un ecosistem matur o reparti ie a biocenozei n mozaic, realiznd o diversitate spa ial. ntr-un element al mozaicului diversitatea poate fi redus datorit dominan ei locale a unei specii, n schimb, diversitatea cumulat pe un teritoriu destul de mare poate fi ridicat.

Din punct de vedere al gestion rii ecosistemelor forestiere, succesiunile prezint o deosebit importan deoarece pot determina evolu ia acestora ntr-o direc ie nedorit, spre ecosisteme care nu i ndeplinesc n mod optim func iile atribuite, inclusiv func ia productiv. * Omul este i el parte component aproape a tuturor ecosistemelor existente pe glob. Pe msura evolu iei tehnologiei de care dispune societatea uman, impactul antropic asupra ecosferei a luat amploare. Astzi nu mai exist practic nici un ecosistem neinfluen at de om, direct sau indirect, prin intermediul circuitelor biogeochimice globale. Cel mai adesea efectul activit ii antropice a fost negativ, determinnd degradarea ecosistemelor. n general, cnd se vorbete despre impactul omului asupra

mediului nconjurtor se fac referiri la poluare. n realitate, exist diferite modalit i de deteriorare a ecosistemelor, n afar de poluare: deteriorarea prin construc ia de baraje i canale, prin introducerea de specii noi n ecosisteme, prin supraexploatare, prin scderea biodiversit ii. Aceste modalit i de deteriorare a ecosistemelor i cile de prevenire i combatere a acestora sunt tratate pe larg n ndrumarul pentru lucrri practice la ecologie (Anca Mciuc, 1999). Problemele ecologice la nivel global au cp tat o amploare i o gravitate din ce n ce mai mari. Pentru rezolvarea acestor probleme sunt necesare ac iuni ferme la nivelul deciden ilor politici din guvernele statelor globului, concomitent cu alfabetizarea ecologic a tuturor cet enilor planetei, att din rile bogate ct i din cele srace. No iunile ecologice sunt indispensabile n educa ia oamenilor moderni, care vor trebui s gseasc solu ii ingenioase, ndrzne e pentru ca i urmaii notri s beneficieze de aceeai bog ie, varietate i frumuse e a lumii naturale, de care ne bucurm i noi astzi.

S-ar putea să vă placă și